LVI-KLEMOLA OY. Keski-Pohjanmaa 5/2010. Työpaikkojen ensiapuvalmius kuntoon! Lvi-työt ja suunnittelu MESSU- EXTRA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-KLEMOLA OY. Keski-Pohjanmaa 5/2010. Työpaikkojen ensiapuvalmius kuntoon! Lvi-työt ja suunnittelu MESSU- EXTRA"

Transkriptio

1 Rakennus MESSU- EXTRA maailma Keski-Pohjanmaa 5/2010 LVI-KLEMOLA OY Lvi-työt ja suunnittelu Puh Puh Puh Heikkiläntie VETELI Työpaikkojen ensiapuvalmius kuntoon! YHDESSÄ ENSIAPUVALMIUDEN YLLÄPITO ON HELPPOA

2 2 RAKENNUSMAAILMA Mustasaari on yrittäjyyden suurkunta Mustasaari on muodostettu 1973 yhdistämällä viisi lähikuntaa. Mustasaaren väkiluku on tällä hetkellä yli , joista noin 71 % ruotsinkielisiä ja noin 28 % suomenkielisiä. Mustasaaren pinta-ala on noin neliökilometriä, josta maa-alueita 846 neliökilometriä. Vaasaa ympäröivä merellinen Mustasaari avautuu vieraan silmiin vihreinä peltomaisemina, viihtyisinä taajamina ja saaristokylinä sekä vanhastaan Sepänkylänä tunnettuna Mustasaaren keskuksena. Maantiede tekee Mustasaaresta laajan merellisen saaristokunnan ja useiden kylien ketjun. Niiden lomaan sijoittuu kunnan vilkas keskustaajama sekä viisi kasvavaa yrityskeskusta, Lintuvuori, Sepänkylä, Vikby, Koivulahti ja Raippaluoto. Yritysalueet sijaitsevat logistisesti hyvien kulkuyhteyksien varrella, lentokentälle on vain noin puolentunnin matka, myöskin satama ja rautatie ovat lähellä. Ja kaikki tämä asukkaan Vaasan ympärillä, joka kasvaa kohden Mustasaarta. Yrittäjyys kunniaan Mustasaari on monella tavoin poikkeuksellinen kunta. Kuntaan hakeutuu yrittäjiä, jotka tarvitsevat useimmiten enemmän perinteistä tuotantotilaa kuin toimistoneliöitä. Siten Mustasaaren tonttitarjonta täydentää erinomaisella tavalla kasvavan Vaasan yritystilarakentamista. Erityisesti perheyritykset sekä yleensä pienet ja keskisuuret yritykset ovat vahvasti edustettuina kunnassa. Nopeimmin kehittyneisiin kuuluvat alihankintayritykset, joita työllistävät alueen vahvat veturit, kuten ABB ja Wärtsilä. Niin ikään verkottuminen on ollut alueella jo vanhastaan itsestään selvyys. Kuntataloudellisten realiteettien valossa yrittäjyyden merkitys korostuu entisestään. Siksi Mustasaaressakin yrittämisen edellytysten luominen kuuluu selvien ykköstavoitteiden joukkoon. Uudet eri puolille laajaa kuntaa kaavoitetut yrityskeskukset ja voimaperäinen liikenneyhteyksien parantaminen ovat tästä näkyvimpiä esimerkkejä. Mustasaareen vuonna 1997 noussut Suomen pisin silta yhdisti vihdoin myös Raippaluodon ja Björköbyn mantereeseen. Tavaraliikenneyhteyttä Venäjältä Suomen poikki Merenkurkun yli aina satamakaupunki Trondheimiin Norjaan ryhdytään jälleen tehostamaan. Yrittäjyyttä palvelevaa infrastruktuuria täydentävät lisäksi naapurikunnan, Vaasan, oppilaitokset. Muun muassa yliopisto korkean teknologian laboratorioineen, tuottaa uutta pätevää työvoimaa monille aloille. Matkailusta vetovoimaa Mustasaareen Me-henki ulottuu yli kuntarajojen ja korostuu mm. vientihankkeissa, joissa verkottumisen edut on huomattu. Matkailua palveleva yrittäminen on saanut tuekseen myös yritysasiakkaita. Ihannetapauksissa lyhyt sesonki on siten onnistuttu venyttämään ympärivuotiseksi, jolloin omillaan pärjäävä matkailuyritys onkin jo tärkeä tekijä alueen palveluiden ylläpitäjänä ja työllistäjänä. Lisää potkua matkailutoimintaan saatiin myös vuonna 2006, Suomen ensimmäisen luonnonperintökoteen, Merenkurkun saaristo, varmistumisen myötä. Mustasaari on myös yrittäjien silta Skandinaviaan. Läheinen lentoasema, satama ja rautatie sekä hyvät tieyhteydet palvelevat yrittäjiä. Yhdeksän kunnan yhteinen kehitysyhtiö pyrkii kasvattamaan alueen painoarvoa entisestään. Kaksikielisyys ja uuden yrittäjäpolven yhä vahvempi kansainvälisyysajattelu, ovat Mustasaaren myönteisen yritysilmaston tunnusmerkkejä. Mustasaaressa jokainen yritys on tärkeä. Kunta pyrkii tasoittamaan tietä yrittämisen alkuun ja auttaa sijoittumaan kohteeseen, joka parhaiten soveltuu tulijan tarpeisiin. Esittelemme muutamia valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä Mustasaaresta. Oy Hydrolink Ab on johtava latu- ja rinnekoneiden valmistaja Pohjoismaissa, ja yksi maailman suurimmista. Oy Mapromec Ab / Oy Maprotec Ab, on johtava isojen männäntappien valmistaja maailmassa. Toimittaa moottorin osia suurille diesel ja sähkömoottoreiden valmistajille. SK Tuote Oy on Suomen johtava kiinnitys- ja erikoiskattotarvikkeita kehittävä ja valmistava yritys. Riitan Herkku Oy elintarvikepuolella, jolla on tuoteohjelmassa juuston valmistus ja tuonti, marja- ja mehutuotteiden valmistus sekä pizzan valmistus. Kuusi sisaryritystä ympäri maata sekä yksi Venäjällä ja yksi Latviassa. Nämä ja monet muut yritykset pitävät Mustasaaren rattaat pyörimässä kohti tulevaisuutta. Kaikkiaan yrityksiä Mustasaaressa on noin Mustasaaressa ei ole näkynyt vielä lomautusaallon merkkejä, huolimatta maailmantalouden taantumasta. Meillä on täällä seudulla aika merkittävä metallialan keskittymä, käsittäen mm. ABB:n ja Wärtsilän, jotka ovat onnistuneet aika hyvin toiminnoissaan, vaikkakin tilanne on ollut haastava, elinkeinosihteeri Matia Båsk perustelee alueen tilannetta. Lisätietoja

3 Vuoden 2007 alussa Siikajoen kunta ja Ruukin kunta yhdistyivät uudeksi Siikajoen kunnaksi, jossa on noin 5800 asukasta. Siikajoen kunnallinen keskus toimii Ruukin kylällä. Muita taajamia ovat Paavola, Revonlahti ja Siikajoenkylä sekä Saarikoski, Luohua, Tuomioja, Merikylä ja Karinkanta. Kuntaliitokseen on oltu pääosin tyytyväisiä. Suurin etu on se, että yhdistyminen antaa enemmän liikkumavaraa kuntatalouteen, toteaa kunnanjohtaja Kaisu Tuomi. Liikkumavara onkin tarpeen, sillä kuntataloudessa on Tuomen mukaan edessä hyvin ongelmallisia aikoja. Koko kuntakenttä varautuu siihen, että tulevat vuodet ovat vaikeita. Taantuman vaikutukset tuntuvat kunnissa viiveellä. Verotulojen väheneminen on odotettavissa ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Siikajoella on takana hyviä vuosia, mutta sopeutuminen uuteen tilanteeseen ei tule olemaan helppoa. Kunnassa tehdään joka tapauksessa kaikki, mitä pystytään, jotta muutoksesta selvittäisiin mahdollisimman vähin vaurioin. Suomen paras kunta lapsiperheille Kunnanjohtaja muistuttaa, että vaikka lähitulevaisuudessa riittää huolen aiheita, Siikajoen RAKENNUSMAAILMA 3 Erinomainen sijainti, väljiä tontteja, moni-ilmeinen luonto Siikajoella on hyvä asua ja yrittää Oulun ja Raahen lähellä sijaitseva Siikajoki on oivallinen ympäristö niin asumiseen kuin yrittämiseenkin. Kunnassa pyritään pitämään kaavoitus ajan tasalla niin, että tontteja on tarjolla kaikenlaisiin tarpeisiin. vahvuudet eivät ole kadonneet mihinkään. Valittujen Palojen lokakuussa 2008 teettämän tutkimuksen mukaan Siikajoki oli Suomen paras kunta lapsiperheille. Tutkimuksessa arvioitiin lapsiperheille tärkeiksi tekijöiksi muun muassa kohtuuhintaiset asunnot, hyvät koulutusmahdollisuudet, vähäinen rikollisuus, paljon muita lapsiperheitä sekä alle tunnin ajomatka isoon kaupunkiin. Siikajoella on mahdollisuus asua jatkossakin väljästi maaseutumaisessa ympäristössä. Kunnalla ja myös yksityisillä maanomistajilla on tontteja Siikajoella voi asua väljästi maaseutumaisessa ympäristössä. eri kylillä ja Paavolan, Revonlahden, Ruukin ja Siikajoenkylän asemakaava-alueilla sekä Tauvon ranta-asemakaavan alueella. Pienimmätkin asemakaava-alueilla olevat tonttimme ovat pinta-alaltaan noin 1000 neliötä. Yli 15 hehtaarin suuruinen Ruukin Yrityspuisto tarjoaa edullisia ja joustavia tilaratkaisuja ainutlaatuisessa vanhassa teollisuusmiljöössä. Luonto on moni-ilmeinen, joten myös vapaa-ajan viettoon on hyvät mahdollisuudet. Vapaa-ajan asuntoja onkin Siikajoella runsaasti. Merenrannikon helmi on Tauvo, jota pidetään yhtenä Suomen parhaista surfauspaikoista. Tauvon alueella on tontteja meren rannalla ja rannan välittömässä läheisyydessä. Jokivarren alajuoksulla on vielä kaavoittamatonta aluetta, johon tulee lähivuosina tontteja sekä pysyvää että lomaasumista varten, Tuomi kertoo. Siikajoella halutaan huolehtia jatkossakin myös siitä, että esimerkiksi koulunkäyntimahdollisuudet ovat hyvät. Oma lukio on pienille kunnille imagokysymys. Seutukunnallisen yhteistyön avulla voimme tarjota lukio-opetusta myös tulevaisuudessa. Yhteistyö Siikajoen, Pyhäjoen, Raahen ja Vihannin kanssa konkretisoituu esimerkiksi verkkolukiona. Yrittäjyyteen panostetaan paljon Siikajoella ponnistellaan kovasti yrittäjyyden edistämiseksi. Tärkeimmät elinkeinopoliittiset työkalut ovat kaavoitus ja Ruukin Yrityspuisto Oy. Haluamme pitää kaavoituksen mahdollisimman hyvin ajan tasalla, jotta yrityksille löytyy erilaisiin tarkoituksiin sopivia tontteja. Kuntaan on laadittu vuonna 2008 maankäyttöstrategia, jonka mukaan sekä yleis- että asemakaavoitus etenevät. Ruukin Yrityspuisto panostaa teollisuuteen ja muuhun yritystoimintaan. Yli 15 hehtaarin suuruinen Ruukin Yrityspuiston alue tarjoaa joustavia tilaratkaisuja ainutlaatuisessa vanhassa teollisuusmiljöössä, joka on saanut myös ulkopuolista tunnustusta hyvin toteutetusta rakennusten kunnostamisesta. Laaja-alaista apua yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä tarjoavat Raahen seudun yrityspalvelut. Toiminnan pääasiallisia rahoittajia ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kunnat. Käynnissä on myös hankkeita, joiden kautta yritys voi saada varsin edullisesti asiantuntija-apua vaikkapa kannattavuus- tai kasvukysymyksissä. Yritystoiminnan kannalta merkittävä asia on logistisesti erinomainen sijainti. Siikajoelta on matkaa Ouluun 45 minuuttia ja Raaheen vain 25 minuuttia. Kunnan halki kulkevat Pohjanmaan päärata sekä valtatie 8 ja kantatie 86. Tässäkin mielessä Siikajoki on yrityksille hyvä toimintaympäristö, Kaisu Tuomi sanoo. SÄÄSTÄ! Säästä rahaa, aikaa, hermoja ja luontoa valitse Merilinja. Säännölliset konttiliikennevuoromme Kokkolan Satamasta on kokonaisedullinen, nopea, joustava, vaivaton, luotettava sekä ympäristöystävällinen tapa kuljettaa yrityksesi rahtia niin Suomesta maailmalle kuin maailmalta Suomeenkin. Pyydä tarjous, vertaa ja ylläty!4www.merilinja.fi Jänismaantie 8, KOKKOLA, puh , , fax ,

4 4 RAKENNUSMAAILMA Pedersören kunta Pedersören kunta on 660-vuotias, kasvava maalaiskunta, joka on lapsimäärältään varsin rikas. Lapset muodostavat neljänneksen kunnan väestöpohjasta. Väestön kasvu on ollut puolen yhden prosentin luokkaa jo monta vuotta. Kokonaisuudessaan kunnan asukasluku on Pedersören kunnalla on tarjolla erilaisia vahtoehtoja rakentajille, sillä tonttitarjonta on varsin runsasta ja monipuolista. Kunnalla on kuusi kaavoitettua aluetta asuntorakentamiseen, myöskin kaavoitettuja teollisuusalueita on lähes yhtä paljon, käsittäen viisi eri aluetta, kertoo kunnanjohtaja Mikael Sandås. Tällä hetkellä tarjolla on noin 170 omakotitonttia, joilta kaikilta löytyy valmis kunnallistekniikka. Tontit sijaitsevat eripuolilla kuntaa ja ne ovat kooltaan aika isoja, keskimäärin neliötä. Meillä on lisäksi kymmenkunta osayleiskaava-alueella, joiden alueilla tontit voivat olla paljon isompiakin. Teollisuuspuolella meillä on yhteensä tonttia eripuolilla kuntaa, jonka lisäksi tarjolla on myös kauppapaikoille sopivia tontteja. Molemmille on varattu noin 50 hehtaarin alueet. Laaja koulu- ja päiväkotiverkosto Forsbyn omakotialue. Meillä on täällä laaja kouluverkosto. Kunnalla on 14 ruotsinkielistä ala-asteen koulua ja 1 suomenkielinen, sen lisäksi ruotsinkielinen yläaste. Suomenkieliset yläasteen oppilaat käyvät koulunsa Pietarsaaressa niinkuin lukiolaisetkin, Sandås toteaa. Kunnassa on yhdeksän päiväkotia, kirjastoyksikköitä löytyy kahdeksan ja terveyskeskuspisteitäkin on viidessä paikassa. Kunnan periaatteena on ollut ylläpitää kunnalliset palvelut koko kunnan alueella, niin pitkään kuin se on mahdollista ja taloudellista. Teollisuuden puolella pitkät perinteet Kuntamme on ollut maatalousvaltainen kunta, alkutuotannon puolella työskentelee vajaa 12 %, teollisuuden puolella noin 37 % ja kauppa sekä palvelupuoli muodostavat lähes puolet työpaikoista, Sandås kertoo. Teollisuuspuolella kunnassa on pitkät perinteet, josta kertoo myös se, että isoimmat teollisuuden yksiköt ovat lähes kaksisataa henkilöä työllistäviä. Kunnan alueella sijaitsee mm. purjelaivayritys Nautur ja maatalouskoneita valmistava Elho. Suurimmista yrityksistä mainittakoon myös Ekeri Oy, joka on kuorma-autokorien valmistaja sekä Herrmans Oy joka valmistaa polkupyörien osat ja työkoneiden valaisimet. Molemmilla on työllistettyä per yritys. Meillä on yli 450 yritystä, kun mukaan lasketaan kaikki kuntamme yritykset. Kunnalla edullinen sijainti Kunnan sijainti on edullinen, paitsi että kunta on lapsirikas, myöskin sen edullinen sijainti vaikuttaa kasvavaan väestömäärään. Olemme pääradan ja 8-tien varrella, kunnan keskustasta on 10 km Pietarsaaren kaupunkiin ja satamaan 15 km, Kokkolan satamaan on puolestaan matkaa 35 km ja Kruunupyyn lentokentälle 110 km. Täällä on paljon metsää ja seitsemän hyvää patikkareittiä, myöskin urheilupuolella on paljon mahdollisuuksia. Pedersöörellä on jäähalli, iso urheiluhalli ja uusi urheilukenttä. Luonto on selkeästi yksi kuntamme valteista, mutta myöskin kunnan aktiiviset yrittäjähenkiset ihmiset sekä nuori väestöpohja tuovat mukanaan omat vahvuutensa, Sandås toteaa loppuun.

5 RAKENNUSMAAILMA 5 Vaalan kunnan kehittämisstrategia ulottuu aina vuoteen 2015 Luonnonkaunis Vaalan kunta sijaitsee Oulujärven rannalla, Oulujoen alkujuoksulla. Vaalalaisten lisäksi vesistörikkaassa Vaalassa viihtyvät myös lukuisat vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat. Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan rajakuntana Vaalalla on aktiiviset yhteydet kummankin maakunnan suuntaan. Vaalan kunnan matkailuvaltteina ovat monipuoliset vesistöt, merimäinen Oulujärvi hiekkarantoineen, Oulujoki, Otermanjärvi ja lukuisat kirkkaat suppalammet sekä Manamansalon saaren ja Säräisniemen pitkät hiekkarannat. Puhdas luonto, hyvät kalavedet ja retkeilymaastot, mielenkiintoiset käyntikohteet sekä matkailuyritysten monipuoliset palvelut antavat hyvät mahdollisuudet lomailuun ja virkistykseen. Matkailu- ja lomapalvelut nousevat tärkeiksi Vaalan matkailupalvelut löytyvät pääosin kolmelta alueelta: Manamansalosta ja Säräisniemeltä sekä Vaalan keskustaajamasta ja sen läheisyydestä. Lähes puolet Oulujärvestä kuuluu Vaalan kuntaan. Oulujärven Niskanselällä on Suomen ainoa sisävesistöön perustettu valtion retkeilyalue. Siihen kuuluu useita saaria ja sen keskuspaikkana on Manamansalon leirintä- ja virkistyskalastusalue. Vesistöt yksi matkailuvaltti Vaalasta on helppo lähteä vesille, sillä venesatamia ja rantautumispaikkoja on runsaasti. Isompien matkailijaryhmien on mahdollista varata tilausristeily 70-paikkaisella Hanna II- laivalla. Retkeilijää viehättävät myös Rokuan kansallispuiston harjuvyöhykkeen jäkäläkankaat sekä Vaalan laajat suoalueet, joista suuri osa kuuluu soidensuojelualueisiin. Yrittäjä- ja Vaalahengen luominen Kuntalaiset ja päättäjät arvostavat yrittäjiä työn ja toimeentulon tuojina ja puhaltavat heidän kanssaan yhteen hiileen Vaalan kehittämiseksi viihtyisänä, toimivana ja yritysmyönteisenä asuinpaikkana. Tontit ja toimitilat Kunnan omistuksessa on tällä hetkellä riittävästi asema- tai yleiskaavassa yritystoiminnan käyttöön varattuja maa-alueita. Tällä hetkellä Vaalan kunnan omistuksessa on 20 erilaista yritystilaa, yhteensä noin m². Tilojen vuokrausaste on noin 94 %. Tilaa on vapautunut yrityksille vuokrattavaksi ammattiopiston toimipisteen lopettaessa toimintansa vuoden 2007 lopussa Vaalassa on hyvät perusedellytykset yritystoiminnalle, riittävästi tonttimaata, hyvät kunnallistekniset valmiudet sekä asiantuntemusta neuvoa ja avustaa uuden yritystoiminnan käynnistämisessä ja olemassa olevien yritysten kehittämisessä yrityksissä olevien työpaikkojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Tonttipörssi Vaalan kunnalla on oma tonttipörssi ja tarkoituksena on ottaa pörssiin mukaan myös yksityiset tontit. Tonttien markkinointia pyritään koko ajan kehittämään. Markkinoinnin painopisteenä ovat myös teollisuustontit ja toimitilat. Tähän liittyy olennaisesti teollisuus- ja liikealueen kaavoittaminen Kurikkavaaran ja Puolangantien risteyksen ympäristöön. Myös keskustan teollisuusalueen laajentaminen kuuluu kunnan tonttipolitiikkaan. Myös muita hankkeita Oulunjoen vesistöreitti ja sen hyödyntäminen matkailussa ovat lähiaikojen ohjelmassa. Samoin haluamme kehittää Vaalan pienlentokenttää palvelemaan enenevässä määrin sekä omia asukkaita että myös matkailijoita ja lomailijoita. Matkailua ajatellen asuntohotellihanke tulee näyttelemään suurta roolia tulevaisuudessa, tekninen johtaja Juha Airaksinen luetteli. maarakennusurakointia purku-urakointia louhintaa murskausta erikoiskuljetukset UPEITA ASUNTO- JA VAPAA-AJAN TONTTEJA AVARAN JA LUONNONKAUNIIN OULUJÄRVEN LÄHEISYYDESSÄ tapanisaari Puh , fax Oulainen/Oulu

6 6 RAKENNUSMAAILMA Hyvät liikenneyhteydet Kruunupyyn vahvuutena - Erinomainen sijaintipaikka kaikenlaisille yrityksille Kruunupyy sijaitsee vihreissä jokilaaksoissa, lähellä merta ja metsien tummaa vettä. Kruunupyy sijoittuu kahden kaupungin, Kokkolan ja Pietarsaaren välille. Talousalueilla on runsaan väestöpohja. Eurooppa-tie 8 ja valtatie 13 sekä rautatien päärata kulkevat kunnan läpi. Kunnassa on myös Kruunupyyn varsin vireä lentokenttä. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta Kruunupyy soveltuu erinomaisesti kaikenlaisten yritysten sijoituspaikaksi. Kruunupyyn kunta haluaa turvata kaikkien yritysten toimintaedellytyksiä, edistää yritteliäisyyttä ja avustaa toimipaikan löytämisessä. Kruunupyyn kunnassa on vireää yritystoimintaa. Suurin yritys Rani-Plast Oy työllistää lähes 500 henkilöä. Kunnasta löytyy myös mm. veneteollisuutta: tunnettujen Swan-veneiden sisustukset tehdään Kruunupyyssä. Kruunupyy haluaa turvata kunnan yritysten toimintaedellytyksiä, koosta riippumatta, haluaa edistää yritteliäisyyttä ja avustaa mielellään toimipaikan löytämisessä. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta Kruunupyy soveltuu kaikenlaisten yritysten sijoituspaikaksi kunnanjohtaja Michael Djupsjöbacka totesi. Infran rakentamisella tärkeä merkitys Rautatien perusparannukseen välillä Oulu-Seinäjoki on valtion lisäbudjetista kiinni mutta hanke on suurimpia tällä seudulla. Kyseessä on iso hanke, joka näkyy pienellä paikkakunnalla ja hyvät yhteydet tulee luomaan uusia työpaikkoja teollisessa tuotannossa. Myös Kokkolan satamahanke on merkittävä meillekin ja tukee rautatiehanketta, kunnanjohtaja kertoi. Tärkeä tekijä elinkeinoelämän kannalta on oma lentokenttä Nyt on mahdollisuus päästä läheltä matkoille. Etelän ja Aasian kohteisiin tehdään tänä vuonna lähes 20 lentoa, lentoasemalta kerrottiin. Arkisinhan Kruunupyystä lennetään Helsinkiin säännöllisesti kuusi kertaa. Koko Suomessa on ainoastaan kolme kenttää, Kruunupyy, Kittilä, Vaasa, joiden liikennemäärät kasvoivat viime vuonna. Kasvuun vaikutti vientiteollisuuden veto. Infran rakentamisella on kunnanjohtajan mukaan iso merkitys nyt taantuman aikana työllisyyden kannalta ja myöhemmin elinkeinoelämän edellytysten parantumisen kannalta. Rautatiehanke tukee vientiteollisuutta. Oulu-Helsinki välillähän on noin 100 kilometrin päässä rautatiestä 80 prosenttia Suomen teollisesta tuotannosta ja meillä yhteydet maailmalle tekee tästä alueesta logistiikan kannalta mielenkiintoisan. Infran lisäksi kaavoituksella tärkeä merkitys yritystoiminnalle. Kaavoitus on perusedellytys yritysten sijoittumisessa. Rautatien, 8-tien ja lentokentän välisen alueen kaavoittaminen on nyt meillä ajankohtainen asia, Djupsjöbacka totesi. Maakuntatason yhteistyöhön panostetaan Hyvästä sijainnista kahden kaupungin välillä on Kruunupyylle paljon etua. Huomasimme, miten Kokkolan vetovoimaisuus näkyi Kruunupyyssäkin. Nyt panostetaan maakuntatason yhteistyöhön ja keskustellaan, miten 8-tien varrella voidaan parantaa teollisuuden ja kaupankin toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on koko alueen vetovoimaisuuden kasvattaminen Pietarsaariseudulta Ouluun astin, Djupsjöbacka jatkoi. Olemme Kruunupyyssä alueella, jossa kohtaavat paitsi tiet, myös ruotsin ja suomen kielet. Yhteistyötä suomenkieliselle puolelle Kokkolan ja Kaustisen kanssa kehitetään entisestään, Djupsjöbacka sanoo. Peruspalvelut kunnossa, hienoja tontteja tarjolla Kruunupyyn kunnalla on paljon tarjottavaa asukkailleen. Hyvää peruspalvelua on saatavilla kaikissa kunnan osissa. Kruunupyyssä on terveyskeskus ja kaksi hoitokeskusta, joissa annetaan vuodeosastohoitoa ja vanhainkotihoitoa. Sen lisäksi vuodeosastoilla annetaan intervallihoitoa. Päiväkotipaikkoja on saatavilla kunnan ryhmäpäiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla. Kunnassa on viisi päiväkotia. Kruunupyyn kunta huolehtii hyvin myös nuorista kuntalaisistaan. Kunnassa voi vapaaaikana harrastaa useita eri lajia. Kunnassa on esimerkiksi oma urheiluhalli. Kaukaloita ja kuntosaleja on kaikissa kunnan osissa. Kuntopolku- ja hiihtolatuverkosto on laaja. Myös asumisen edellytykset ovat hyvät. Kunta voi tarjota tontteja edulliseen hintaan. Kaikista kunnan osista löytyy rakennuskaava-alueita hienoine tontteineen nopeilla yhteyksillä sekä pohjoiseen että etelään. Suomen PORAUSPALVELU BORRTJÄNST MAALÄMPÖ- PORAUKSET ENERGIA- KAIVOT omakotitaloihin halleihin kesämökkeihin Lisätietoja: Svante Snellman: Tor Enquist: Uudisrakentamiseen ja kunnostuksiin. Saatavana valmiiksi maalattuja ikkunoita, ovia ja peiliovia omien mittojen ja mallitoivomusten mukaan. Meillä on ohuita, kittiurallisia ikkunakehyksiä, erityisesti vanhoihin taloihin. Backan Puusepänverstas Öjatie 78, Öja Puh. (06) , fax (06)

7 RAKENNUSMAAILMA 7 Rakentamisen elpyminen näkyy selvästi tilauskantojen kasvussa Edellinen suhdannekysely tehtiin lokakuussa Kyselyyn vastasi tällä kertaa 181 yritystä. Eniten vastanneita yrityksiä olivat ikkunat, ovet ja portaat -ryhmässä eli 56 vastausta. Seuraavina tulivat erikoiskalusteiden 33 vastausta, huonekalut 32 vastausta, muut ryhmä 31 vastausta ja keittiökalusteet 29 vastausta. Koska tämän hetkinen taloudellinen tilanteen muutokset ovat hyvin hektisiä, on kysely tilauskannan ja kannattavuuden muutoksesta verrattu helmikuun tilanteeseen. Yritysten tilauskantojen noususta helmikuusta huhtikuuhun raportoi 56,9 % vastanneista. Osa tästä lienee myös normaalin kesäpiikin vaikutusta. Vain 15,5 % kertoi tilauskannan pienentyneen ja 27,6 % pysyneen samana. Yritysten odotukset tilauskannan suuruudesta syyskuuhun mennessä ovat vielä positiivisemmat. Eli tilauskannan kasvua odottaa 59 % vastanneista, samalla tasolla odottaa 32 % ja laskua vain 9 % vastanneista. Yritysten kannattavuuden ilmoittaa vastanneista huhtikuussa 86,2 % olevan vähintään samaa tasoa tai parempi kuin helmikuussa. Kannattavuuden odotetaan syyskuussa olevan vielä vahvempi. Eli jopa 92 % vastanneista ilmoittaa kannattavuutensa olevan samaa tasoa tai parempi kuin huhtikuussa. Huononemista ennustaa vain noin 8 %. Vientiä vastanneista harrastaa vajaa puolet vastanneista. Valtaosalla sen osuus on liikevaihdosta 1-20 %. Harmaasta taloudesta Suhdannekyselyssä kysyimme myös ovatko yritykset kohdanneet toiminnassaan harmaata taloutta. Yllättäen joka kuudes vastanneista yrityksistä kertoi kohdanneensa sen menneen vuoden aikana. Vastanneiden yleinen käsitys on, että esimerkiksi ulkomaisen työvoiman käyttöä valvotaan rakennuksilla liian pienillä resursseilla. Tilaajavastuulain toteutumista valvotaan Suomessa 12 tarkastajan voimin ja rangaistukset väärinkäytöksistä ovat melko pieniä, kuten johtaja Kaarina Myyri-Partanen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelusta Ylen uutisissa toteaa. Puuteollisuusyrittäjät ry toivookin julkishallinnon ryhdistäytyvän tässä asiassa ja varaavan toimintaan riittävät resurssit, ettei tilanne entisestään pahene. Jaostokohtainen analyysi Huonekalujaosto Helmikuusta tilauskantansa pienentymisestä ilmoittaa 22 % huonekaluyrityksistä, kun taas tilauskannan kasvusta raportoi 43 % vastanneista. Maaliskuussa järjestettyjen PTY:n Kauppiaspäivien palautekin kertoi huonekalukaupan vilkastuneen ja sen vahvistaa nyt tekemämme kysely. Tilauskannan kasvuun syyskuuhun mennessä uskoo jopa 72 % vastanneista. Kannattavuuden ilmoittaa 85 % olevan samansuuruinen tai 2 parempi kuin helmikuussa. Kannattavuuden säilymiseen tai paranemiseen syyskuussa uskoo jopa 90 % vastanneista. Tämä ryhmä elää erityisesti kuluttajien kuluttamishaluista ja tuonnin merkitys on suuri. IO- jaosto ja portaat Tämä sektori on erityisesti hyötynyt valtion korjausrakentamisen tukitoiminnasta. Vastanneista 63 % raportoi tilauskantansa kasvaneen helmikuusta. Edelleen 63 % jaoston yrityksistä uskoo syyskuussa tilauskannan kasvuun. Kannattavuuden heikkenemisestä huhtikuussa verrattuna helmikuuhun raportoi vain 11 % vastanneista. Enemmistöllä 54 % se on pysynyt ennallaan, mutta kannattavuuden parantumisesta raportoivien määrä on noussut 36 %:iin. Kannattavuuden säilymiseen ennallaan syyskuussa uskoo 52 % ja paranemiseen uskoo jopa 43 %. Erityisesti korjausrakentaminen on korvannut uudistuotantoa. Keittiökalustejaosto Jaoston yrityksistä 62 % ilmoittaa tilauskantansa kasvaneen edelleen verrattuna helmikuuhun, kun vain 17 % ilmoitti tilauskannan pienentyneen. Keittiökalusteiden tilauskannan odottaa kasvavan 55 % vastanneista, 14 % odottaa sen pienenevän ja 31 % odottaa sen pysyvän samana edelleen syyskuussa. Yritysten kannattavuus on säilynyt samantasoisena 59 % tai parantunut 35 % huhtikuussa verrattuna helmikuuhun. Kannattavuuden näkee 59 % jaoston vastaajista säilyvän syyskuussa samantasoisena. Paranemista odottaa 38 % ja huononemista odottaa vain 3 %. Tässä ryhmässä uudisrakentamisen elpyminen näkyy parhaiten. Erikoiskalustejaosto Jaoston yrityksistä 15 % ilmoittaa tilauskantansa pienentyneen huhtikuussa verrattuna helmikuuhun. Tilauskannan paranemisesta odottaa 51 % vastanneista. Tilauskannan pienenemistä syyskuussa odottaa vain 6 % vastanneista. Yritysten kannattavuus huhtikuussa verrattuna helmikuuhun on pysynyt samantasoisena 34 % jaoston yrityksistä. Paremmaksi sen ilmoittaa olevan 39 % ja heikentyneen ilmoittaa 24 % vastanneista. Vastanneista 46 % uskoo kannattavuuden pysyvän syyskuussa samalla tasolla kuin huhtikuussa. Paranemista kannattavuudessa näkee vastanneista 39 % ja 15 % näkee sen heikkenevä syyskuussa. Tämän ryhmän asiakkaina ovat mm. laivateollisuus, ravintolat, hotellit sekä toimistorakentaminen. Muut Tässä ryhmässä 61 % raportoi tilauskannan kasvusta huhtikuussa verrattuna helmikuuhun. Tilauskannan laskusta ilmoittaa 13 % vastaajista. Syyskuussa uskoo tilauskannan kasvavan 65 % vastaajista ja vain 10 % vastanneista odottaa sen heikkenevän. Kannattavuus, huhtikuussa verrattuna helmikuuhun, on 52 % vastannaista säilynyt samantasoisena. Ryhmästä 39 % ilmoittaa sen parantuneen ja 13 % heikenneen. Syyskuussa tästä ryhmästä 39 % odottaa syyskuuhun mennessä kannattavuuden paranevan ja edelleen vain 7 % odottaa sen edelleen heikkenevän. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Tapani Tuohiniemi, puh puuteollisuusyrittajat.fi. Puuteollisuusyrittäjät ry on Suomen johtava huonekalu- ja puusepänteollisuuden edunvalvoja. Jäseniä yhdistyksellä on noin 600 kappaletta ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 600 milj. euroa. Työntekijöitä yrityksillä on noin 6000 kappaletta. Nettisivustomme on Timo Vähäkuopus Oy TIMPAN KURKIHIRSI TERVETULOA TUTUSTUMAAN KOHTEISIIN ISOLLE-SYÖTTEELLE elementtitalot / tunturimallisto mökit aitat saunat talot Puh , Fax Jukuantie 78, SARAJÄRVI AIHKI- TALOT Kelosta tai massiivihirrestä Pyydä esite ja tarjous! MY-AIHKI OY Kimmo Kuusela PELTISEPÄNLIIKE PELTONIEMI & POJAT KAUSTINEN KONESAUMAKATOT RAKENNUSPELTITYÖT KATTO- JA SEINÄPELLIT RAUTAMYYNTI Ullavantie 9, Kaustinen Puh , Fax

8 8 RAKENNUSMAAILMA Hyvinvointia keholle ja sielulle kylpytynnyrihetkistä Suomalaiset ovat aina nauttineet vedestä ja ulkoilmasta, mielellään yhdistettynä. Kylpytynnyri tarjoaa siihen erinomaisen, ympärivuotisen vaihtoehdon. Suomalaiseen mieleen ja maisemaan sopiva kylpytynnyri kohoaakin yhä useamman omakotitalon, mökin ja jopa rivitaloasunnon pihalla tai terassilla. Huolellisesti valittu tynnyri palvelee omistajaansa vuosikymmeniä ja sen käyttö on myös vaivatonta. Anna kehon ja sielun levätä istahda kylpytynnyrin lämpöön! Kokovuotisen nautinnon tarjoava kylpytynnyri on sopiva paikka niin ajanviettoon ystävien kanssa kuin pieneen hemmotteluun perheen kesken. Rauhoittuminen ja rentoutuminen hyvässä seurassa on nykyään varsin helppoa ja edullista. Tavallisen, normaalikäyttöön riittävän peruskylpytynnyrin ominaisuuksista nauttimaan pääsee noin kahdella tuhannella eurolla. Kylpytynnyrit kasvattavatkin suosiotaan huimaa vauhtia niin kodeissa kuin mökeilläkin. - Yhä useammin kylpytynnyrin paikka merkitään jo rakennussuunnitteluvaiheessa saunan jatkeeksi esimerkiksi terassille. Toki se on helppo lisätä myös jälkikäteen, mutta suunnittelu osoittaa, kuinka tärkeäksi osaksi suomalaista saunakulttuuria tynnyri on muodostumassa, kertoo SpaDealers jälleenmyyjänä toimiva Vesa Haloila Kylpytynnyri. net-yrityksestä. Kotimainen SpaDealers on ylpeä voidessaan tarjota markkinoiden käyttäjäystävällisimmät, laadukkaat kylpytynnyrit, joissa yhdistyvät ainutlaatuiset ratkaisut ja asiakaslähtöisyys. Messuilla SpaDealers-tynnyrin voi nähdä autenttisessa ympäristössään, jolloin on helppo visioida, miten se sopisi omalle pihalle, terassille tai mökille. Perinteisen kylpytynnyrin valmistelu on kuin savusaunan lämmittämistä. Kun päivällä päätetään, että tänään kylvetään, tynnyri täytetään, valmistellaan ja lämmitetään huolella. Sitten työ palkitaan ihanalla kylvyllä. Varsinkin mökillä tällaiseen valmisteluun on hyvin aikaa, mutta kotona kiireiden keskellä kylpyyn haluaa päästä hieman pienemmällä vaivalla. Siksi suosiotaan kasvattavatkin täysin eristetyt, jatkuvalämmitteiset mallit. - Suodattimella ja automaattisella lämmityksellä varustettu kylpytynnyri on heti valmiina käyttöön, joten ne ovat todella helppohoitoisia ja vaivattomia. Tynnyriimme on mahdollista saada myös muovituspinnoite, TubCoat, jolloin puhdistaminen on entistä vaivattomampaa, Haloila esittelee. Lämpökäsitelty puu on kestävin materiaali Moni ihmettelee, miten vesi pysyy puisessa kylpytynnyrissä. Tavallista puusta valmistetussa Lämpimästä kylvystä ulkoilmassa nauttivat kaikenikäiset tynnyrissä se ei aina oikein pysykään. Tämän vuoksi SpaDealers käyttää kaikissa kylpytynnyreissään materiaalina lämpökäsiteltyä mäntyä, joka ei ole herkkä kuiville sääolosuhteille. Lämpökäsitelty mänty säilyttää tiiviin rakenteensa myös silloin, kun kylpytynnyriä pidetään tyhjänä tai kun sää on hyvin kuiva. - Lämpökäsitelty puu on materiaalina helppohoitoinen, mutta hinnakkaampi kuin käsittelemätön puu. Lämpöpuu on käsitelty paineen alla 212 asteises- sa höyryssä, joten se on lähes kokonaan kosteuselämätön puu. Tällöin kaikille puuveneen omistajille tuttu puun kuivuminen sekä eläminen ja siten myös vuotaminen on jäänyt lähes kokonaan pois, Haloila kertoo. SpaDealersillä on markkinoiden suurin kylpymallivalikoima aidosta kotimaisesta lämpöpuusta. Laatu on heille erittäin tärkeää tynnyrin käytettävyyden ja kestävyyden kannalta. - Markkinoilla olevat heikkolaatuiset vaihtoehdot kestävät käytössä korkeintaan kaksi vuotta, kun taas laadukas tynnyri palvelee käyttäjäänsä vuosikymmeniä. Kylpytynnyriä ei kannata missään nimessä hankkia hetken mielijohteesta hyvien myyntipuheiden perusteella, vaan asiaa kannattaa selvitellä rauhassa, Haloila varoittelee. Valintaperusteena käyttömukavuus Kylpytynnyrin tuleva käyttötarkoitus, kylpytynnyrin koko ja malli kannattaa aina miettiä tarkkaan oman tarpeen mukaan. Liian ison tynnyrin lämmittäminen jokaista kylpyä varten käy ajan myötä työlääksi ja kylpeminen jää helposti väliin kokonaan. Aikaa lämmitykseen ei saisi kulua liikaa, onhan kyseessä hemmotteluun tarkoitettu tuote. Haloila opastaa huomioimaan kylpytynnyrin valinnan nimenomaan oman käytön mukaan; kuinka monta ihmistä tynnyriä pääasiallisesti käyttää ja kuinka usein. - Kylpytynnyrin hankkimisessa kriteereinä kannattaa pitää käyttäjien lisäksi mielessä valmistusmateriaali, lämmittämisen helppous, puhdistus sekä varastointi käyttämättömänä. Myös laatuun kannattaa todella panostaa, koska halpaa ja hyvää ei saa samassa paketissa. Lämmitysjärjestelmäksi kylpytynnyriin voi valita joko puutai kaasukamiinan tai sähkölämmityksen. Koska SpaDealersin malleissa kamiina sijoitetaan kylpytynnyrin ulkopuolelle, ne eivät vie tilaa kylpytynnyrin sisältä. Näin vesi myös pysyy tasalämpöisenä koko kylpytynnyrissä maksimoiden nautinnon. - Kylpytynnyrin veden läm- mittäminen on suurin sekä aikaavievin puuhastelu. Tämän takia lämmityksen valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Yleisin lämmitysvaihtoehto on puu, mutta kaupunkialueella vaihtoehdoiksi kannattaa harkita myös nestekaasulla tai sähköllä lämpiäviä kylpytynnyreitä, joissa savu ei häiritse naapureita. Lisätietoja: SpaDealers Oy Lagervägen Korsnäs Puh Hyvätasoiset Mökit ja Yksiö Kotisi perustaja Avoinna ympäri vuoden Eteläkyläntie 566, Kalajoki puh. (08) , puh /Petteri Väyrynen fax POHJOIS-SUOMEN PERUSTUSPALVELU Lumijoentie Lumijoki Fax (08) PERUSTUKSET SUURMUOTTITYÖT MAAPERÄTUTKIMUKSET PERUSTUSSUUNNITTELU

9 RAKENNUSMAAILMA 9 Amarillo-keittiöt - kotisi kruunuksi - toimivia kokonaisuuksia Niin uusien asuntojen kuin remonttikohteiden suunnittelussa kiinnitetään yhä enemmän huomiota kodin todelliseksi viihtymistilaksi muodostuneen keittiön toimivuuteen ja ulkonäköön. Lisääntynyt kiinnostus sisustamiseen ja samalla kodin erikoistiloihin on tuonut markkinoille valinnan varaa. Nykyään voi valita mieleisensä tyylin, oli se sitten nostalginen tai modernistinen, runsas tai minimalistinen ja luottaa siihen, että markkinoilta löytyy oikea tuote oikealle paikalle. Laatua ja kotimaisuutta arvostetaan nykyään enemmän kuin koskaan. Viihtyisä keittiö tai kylpyhuone muodostuu monista kauniista ja harkituista yksityiskohdista, Amarillo keittiöt yrittäjä Jukka Kohtala totesi. Me pohjalaiset olemme tehneet suurella ammattitaidolla puusepäntöitä ja työstäneet puuta jo sukupolvien ajan ja teemme niin edelleenkin. Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja tämä yhdistettynä toimivaan työympäristöön ja uusimpaan teknologiaan tekevät meistä kilpailukykyisiä. Tuotteillemme asetetaan korkeat laatuvaatimukset kestävyyden, värien ja viimeistelyn suhteen. Keittiö on yksi kodin näkyvimmistä paikoista. Etelä-Pohjanmaalla Myrkyssä toimiva Amarillo-keittiöt Oy on puusepänyritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu omaa tuotantoa edustava Amarillo-kalustekokonaisuus. Yritys toimittaa asiakkaille yksilölliset ja räätälöidyt kalusteratkaisut. Kodin kiintokalusteet ovat yrityksen pääasiallisinta tuotevalikoimaa. Olemme 25 toimintavuotemme aikana tottuneet tulkitsemaan niin arkkitehtien piirustuksissa esitettyjä toiminnallisia tavoitteita kuin keittiötään kalustavan perheenkin toivomuksia. Pystymme pitkäaikaisen kokemuksemme ansiosta muokkaamaan tarpeet ja unelmat ja arkkitehdin tekemät piirustukset valmiiksi kalusteiksi nopeasti ja laadukkaasti, asiakkaan asettamien aikataulujen mukaisesti, Jukka Kohtala totesi. Panostamme erityisesti toimintamme laadun jatkuvaan kehittämiseen. Olemmekin iloisia siitä, että toimintamme aikana olemme saavuttaneet paljon uskollisia asiakkaita, joille olemme tuottaneet monipuolisesti erilaisia kokonaistoimituksia, Kohtala jatkoi. Huolellinen suunnittelu kaiken perustana Keittiön suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota. Omaan kotiin sopivan vaihtoehdon löytäminen vaatii aikaa ja asiaan huolellista paneutumista, mutta se palkitaan lopputuloksessa. Yhteistyö alan vankkaa kokemusta omaavien suunnittelijoiden kanssa luo varman pohjan valmistukseen ja asennukseen alusta loppuun. Hyvä hinta-laatusuhde syntyy huolellisella suunnittelulla. Nykyisin keittiöiden suunnittelu tietokoneella on vaivatonta ja nopeaa. Asiakkaamme arvostavat asiantuntevaa suunnittelupalvelua, yhteistyökykyä ja laadukasta työn jälkeä. Teemme aina asiakkaan kanssa yksilöllisen suunnitelman kuhunkin tilaan ja budjettiin sopivaksi. Asiakas voi olla varma, että lopputulos on juuri sellainen kuin haluaa niin pinnoiltaan, ilmeeltään kuin toimivuudeltaankin, Jukka Kohtala korosti. Puuseppiemme ammattitaito takaa sen, että lopputulos on aina tavoitellun mukainen, laadukkaasti ja huolellisesti työstetty erikoiskaluste, jollaista ei ole toista. Teemme yksilöllisiä, asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä tuotteita, jotka tarvittaessa asennamme paikoilleen, Kohtala kehaisi samalla henkilökuntaansa. Trendinä keveys ja näyttävyys Toimivuus on keittiössä viety entistä pitemmälle. Pienillä asioilla keittiöstä saa sekä kauniin että käytännöllisen. Matala komeroratkaisu pikkuyläkaappeineen, lasiovet sekä väreillä leikittely antavat keittiölle jännittävän ja monimuotoisen ilmeen. Nyt suositaan suuria vetolaatikostoja, vapaasti seisovia, näyttäviä moduulikalusteita. Vetolaatikot ovat nyt suositumpia kuin kaapit. Mallistostamme löytyy myös keskivertoa leveämpiä vetolaatikoita. Niihin mahtuu sovittelematta usea kattila ja pata vierekkäin. Myös lautasten säilytys laatikostoissa on nykypäivänä kasvattanut kovasti suosiotaan. Keveys ilmenee kalusteissa sekä väreissä, materiaalissa että mitoituksessa. Monipuolisella kaappimitoituksella seinäkaappirivistä suunnitellaan kauniisti ryhmittyvä, keveä kokonaisuus, jossa astiat ja muut tarvikkeet ovat reilusti esillä, Kohtala kuvaili. Erikoisuudet valtaavat tilaa Pöytätasojen pintamateriaaleja on monia. Myös vetimillä saadaan luotua persoonallista ilmettä keittiöön. Vaaleita ovivärejä suositaan ja niitä korostetaan esimerkiksi yläkoristelistoilla, valolistoilla ja työtasoilla. Myös tummemmat puulajit kuten pähkinä ja wenge lisäävät koko ajan suosiotaan. Kivi- ja massiivipuutasojen käyttö on myös lisääntynyt, perinteisten laminaattitasojen rinnalla. Moni asiakas edellyttää, että keittiö kestää katseen vielä kymmenen tai kahdenkymmenenkin vuoden päästä. Paljon Amarillo-keittiöt ovat nykyaikaa. myydään myös puhtaasti vaaleasävyisiä keittiöitä. Vaaleahan suurentaa tilan tuntua. Selkeä, hallittu linja on mielestäni tärkeää; mitään palapeliä ei kannata ruveta rakentamaan!, Jukka Kohtala opastaa. Sivuillamme on esimerkkejä siitä, miten kotiasi voidaan kalustaa. Mahdollisuuksia on paljon. Kun sinun ajatuksesi ja meidän ammattitaitomme yhdistyvät, syntyy persoonallinen koti. KEITTIÖKALUSTEET KOMEROT WC-/KYLPYHUONEKALUSTEET ASENNUS- JA SUUNNITTELUPALVELU Amarillo-Keittiöt Oy Joentaustantie Myrkky Puh. (06) Fax (06)

10 10 RAKENNUSMAAILMA VAKK käytännössä paras Rakennusinsinööri Jaana Pullola on talotekniikkaja rakennusalan uusi koulutuspäällikkö Vaasan aikuiskoulutuskeskus on vahva paikallinen aikuiskouluttaja, joka tuntee alueensa elinkeinoelämän tarpeet. Yksi koulutusaloista on talotekniikkaja rakennusala, jonka uutena koulutuspäällikkönä on elokuun alusta lähtien toiminut rakennusinsinööri Jaana Pullola. Jaana Pullola on syntyperäinen vaasalainen, joka lähti aikanaan opintojen jälkeen työn perässä Helsinkiin. Toimin kaksikymmentä vuotta rakennusteollisuuden työnantajapuolen edunvalvontatehtävissä asiantuntijana. Nykyinen tehtäväni on aivan erilainen, mutta juuri erilaisuutta ja uusia haasteita olinkin hakemassa. Tässä voin kuitenkin hyödyntää pitkäaikaista kokemustani rakennusteollisuudesta. Iso plussa on se, että voin nyt työskennellä kotiseudullani, Pullola toteaa. Tutkinto joustavasti työn ohessa Talotekniikka- ja rakennusala kouluttaa talotekniikan (putki-, ilmanvaihto- ja lämmityslaiteasentajat), talonrakennuksen sekä kiinteistönhoidon ammattilaisia yritysten tarpeisiin. Koulutusta järjestetään sekä työvoima-, oppisopimus- että omaehtoisena koulutuksena. Tutkintoihin valmentavat koulutusohjelmat perustuvat opetushallituksen vahvistamiin valtakunnallisiin tutkintoperusteisiin. Talotekniikka- ja rakennusalalla voi suorittaa useita perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmat opinnot, työkokemus ja jopa alaan liittyvä harrastustoimintakin. Opiskelu voidaan toteuttaa joustavasti työn ohessa, ja osaaminen voidaan osoittaa näyttöinä esimerkiksi työpaikalla, Pullola selvittää. Toteutuksessa tärkeää on työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Tavoitteena on lisätä opiskelijan ammatillisia valmiuksia. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa myös osatutkintoja ja täydentää myöhemmin opintojaan. Kannattaa rohkeasti kysyä eri Rakennusinsinööri Jaana Pullola muistuttaa, että rakentajilta vaaditaan tiukentuvien energiamääräysten myötä entistä suurempaa ammatillista osaamista. vaihtoehtoja, sillä työn ohessa toteutettava koulutus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden saada puuttuva tutkintotodistus ammatillisesta osaamisestaan. Ammatillisen osaamisen vaatimukset kasvavat Pullola muistuttaa, että rakentajilta vaaditaan tiukentuvien energiamääräysten myötä entistä suurempaa ammatillista osaamista. Energiamääräykset ovat jo kiristyneet ja kiristyvät edelleen. EU:n energiadirektiivi tähtää vuoteen Rakennusalalla ollaan aivan uusien haasteiden edessä. Energiamääräykset koskevat uudisrakentamista, mutta omat haasteensa on myös korjausrakentamisen puolella, joten koulutustarpeita on silläkin alueella. Yrityksille räätälöityjä koulutuspaketteja Yrityksille on tarjolla myös erilaisia lyhytkursseja sekä räätälöityjä koulutuspaketteja. Järjestämme jatkuvasti niin sanottuja korttikoulutuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi tulityökortit, työturvallisuuskortit, trukkikortit ja ensiapukoulutukset, Pullola luettelee. Pullolan mukaan tarkoituksena on kehittää myös uutta koulutustarjontaa. Märkätila-asentajille on suunnitteilla koulutus, joka tähtää siihen, että koulutuksen suorittanut henkilö voi hakea VTT:ltä märkätila-asentajan henkilösertifikaattia. Myös muita parin, kolmen päivän koulutuksia on vireillä. Yritysten tarpeiden mukaan ollaan valmiita järjestämään koulutuksia hyvinkin monenlaisista aiheista. Yrityksen myyntihenkilöstöä voidaan kouluttaa tuotetietouteen liittyvistä asioista, ja toisaalta suunnittelupuolen insinööreille voidaan järjestää oma koulutuksensa esimerkiksi muuttuvien määräysten vaatimuksista. Koulutusmahdollisuuksia on runsaasti, ja niitä kannattaa hyödyntää, Jaana Pullola kehottaa. LATTTIAPINNOTTEIDEN AMMATTILAINEN Akryylipinnoitteet Epoksipinnoitteet ESD-pinnoitteet Raekivilattiat Polyuretaanipinnoitteet Lakkaukset ja pölynsidonnat Lattioiden jyrsinnät ja hionnat 3M kiinteistö ja logomatot Varmistuaksesi parhaasta mahdollisesta vaihtoehdosta lattiapinnoitteeksesi, ota meihin yhteyttä ja tutustu INDUSTRI-tuoteperheeseemme. NR-kattoristikot Mustikkatie 1, KELLO p , fax L. MYLLYMÄKI & kumpp Kaustinen, puh , fax

11 RAKENNUSMAAILMA 11 Ensiapu on kansalaistaito SPR tarjoaa yrityksille ensiapuvalmiuden kartoitusta ja räätälöityä koulutusta Maailman ensiapupäivää vietettiin jälleen perinteisen tavan mukaan syyskuun toisena sunnuntaina. Punainen Risti pyrkii maailman ensiapupäivän myötä kiinnittämään huomiota siihen, että ensiapu kuuluu kansalaistaitoihin. Ihmisiä kannustetaan hankkiman hyvät ensiaputaidot, jotka antavat valmiudet auttaa hätätilanteissa, toteaa ensiapukoulutuksen koordinaattori Anne Heiskanen SPR:n Länsi-Suomen piiristä. Suomessa Punaisen Ristin järjestämiin ensiapukoulutuksiin osallistuu vuosittain yli henkilöä. Koulutusta järjestetään mm. työpaikoilla, oppilaitoksissa ja harrastuspiireissä. Myös Länsi-Suomen toimii koko ajan erittäin aktiivisesti. Meillä on esimerkiksi ollut vuodesta 2008 käynnissä projekti, jossa tarjotaan toimialueen yrityksille mahdollisuutta ensiapuvalmiuden kartoittamiseen. Kiinnostusta asiaa kohtaan on ollut varsin paljon, ja kartoituksia on tehty päivittäin, Heiskanen kertoo. Ensiapuvalmiuden kartoittaminen on Heiskasen mukaan tarpeen etenkin pienissä yrityksissä. Virallinen ensiapukurssitodistus on voimassa kolme vuotta, mikä on varsin lyhyt aika. Kaikissa yrityksissä ei myöskään ole seurantaa siitä, milloin ensiapukurssi on viimeksi suoritettu. Usein todistuksen päivittäminen onkin unohtunut, ja myös ensiapuvälineitä saattaa puuttua. Koulutuksen ja ensiapuvälineiden tarve selviävät työpaikalla tehdyn riskikartoituksen perusteella. Tavoittelemme pitkäaikaisia sopimuksia mahdollisimman monen yrityksen kanssa. Sopimusten mukaisesti otamme sitten asiakasyrityksiin yhteyttä kolmen vuoden välein. Näin yrityksissä voidaan olla varmoja siitä, että ensiapuasiat ovat kunnossa. Heiskanen muistuttaa, että yrityssopimuksia voidaan tarvittaessa laatia myös valtakunnallisesti. Koska SPR on valtakunnallinen toimija, voimme tehdä tarjouksen kurssien järjestämisestä myös valtakunnallisesti. Näin yritykset, joilla on toimipaikkoja usealla paikkakunnalla, saavat ensiapuasiat kauttamme vaivattomasti kerralla kuntoon. Yrityksille vuosittain noin 300 ensiapukurssia SPR:n Länsi-Suomen piirillä on runsaasti kokemusta ensiapukoulutuksesta, sillä eri puolilla toiminta-aluetta järjestetään vuosittain noin 130 peruskurssia ja yrityksille noin 300 ensiapukurssia. Osa kursseista järjestetään yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. Meillä on yritysasiakkaita eri toimialoilta laidasta laitaan. Ensiapukurssien sisältö räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Kurssit pidetään yleensä asiakkaiden omissa työympäristöissä, mutta niitä voidaan järjestää ympäri vuoden myös omissa, koulutustarkoituksiin erinomaisesti sopivissa tiloissamme aluetoimistoissamme Jyväskylässä ja Nurmossa, Heiskanen selvittää. SPR:n ensiapukurssitodistus pätevä kaikissa EU-maissa Virallisten ensiapukurssien kustannuksiin voi saada Kelalta korvauksia 60 prosenttia kustannuksista, mikäli kurssit täyt- Myrskytuuli valmiusharjoituksen bussirastilla annettiin ensiapua bussionnettomuudessa loukkaantuneille. Mona Heikkurinen mittaa pulssia päänsä loukanneelta potilaalta. Myrskytuuli valmiusharjoitus kokosi satoja Punaisen Ristin vapaaehtoisia harjoittelemaan myrskyn tuhoista kärsivien ihmisten auttamista Turkuun ja sen lähikuntiin. Lähde: Suomen Punainen Risti Kuva: Taina Keinänen tävät tietyt vaatimukset. On myös hyvä muistaa, että ainoastaan SPR:n virallisen kouluttajan pitämiltä ensiapukursseilta saa virallisen todistuksen, joka on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Kun halutaan olla varmoja ensiapukoulutuksen laadusta, kannattaakin kääntyä suoraan SPR:n puoleen. Palvelujamme käyttämällä voi myös samalla tukea SPR:n tekemää arvokasta työtä, sillä ensiapukoulutus on merkittävä osa järjestön varainhankintaa, Heiskanen huomauttaa. Trafin hyväksymät jatkokoulutusoikeudet, joten voimme järjestää ammattikuljettajille Trafin hyväksymää ensiapukoulutusta. Ammattikuljettajille ei riitä EA1 ensiavun peruskurssin suorittaminen, vaan heille on aivan oma kurssinsa, josta saa virallisen todistuksen, Heiskanen mainitsee. Uutuutena turvapassikoulutukset päiväkodeille ja kouluille jestäneet jo jatkokurssejakin aiemmin turvapassikurssin suorittaneille, Heiskanen sanoo. Turvapassikurssien lisäksi järjestetään mm. hätäensiapukursseja, henkisen tuen peruskursseja hoito- ja huolenpitokoulutuksia sekä kursseja erilaisista terveysteemoista sekä ammattilaisille tarkoitettuja elvytyskursseja. Korkealaatuisia ensiapuvälineitä ja turvatuotteita Punaisen Ristin ensiavun vapaaehtoiset päivystivät Ilosaarirockissa. Lähde: Suomen Punainen Risti Kuva: Laura Kotila Jatkokoulutuksia ammattikuljettajille SPR:n Länsi-Suomen piirin tarjontaan kuuluu myös ammattikuljettajille tarkoitettu ammattipätevyyteen liittyvä ensiapukoulutus, jota kuljetusliikkeet ovat hyödyntäneet. Kuorma- ja linja-autonkuljettajien pätevyysvaatimukset muuttuivat Meillä on SPR:n Länsi-Suomen piiri järjestää myös päivän mittaisia turvapassikoulutuksia, joiden osallistujamäärä voi olla maksimissaan 45 henkilöä. Koulutus sopii kaikenlaisille työyhteisöille, sillä tiivis koulutuspaketti sisältää paljon tarpeellista tietoa. Uutuutena ovat nyt päiväkodeille ja kouluille räätälöidyt turvapassikoulutukset. Turvapassikurssit ovat olleet erittäin suosittuja. Olemme jär- SPR:llä on tarjolla myös kattava valikoima kaikenlaisten yritysten tarpeisiin sopivia ensiapuvälineitä ja turvatuotteita, jotka ovat oikein suunniteltuja, korkealaatuisia ja täyttävät osaksi kansallista lakia saatetun EU-direktiivin vaatimukset. Tuotteita voi tilata kätevästi esimerkiksi SPR:n Hyvän Mielen Verkkokaupasta tai osoitteesta www. ensiaputuote.fi.

12 12 RAKENNUSMAAILMA Kokkolan Sataman toiminta tiiviinä pakettina Ydinliiketoiminta Kuivan irtotavaran tehokas käsittely. Kuljetinjärjestelmät junavaunusta varastoon ja varastosta lastauskuljettimen kautta laivan ruumaan sekä monitoimiset 40 tonnin kiskonosturit. Laadukkaat puitteet kappaletavaran käsittelylle kuten mm. sahatavarat, kontit ja projektilastit Nesteiden käsittelyn tarvittava infrastruktuuri mm. teollisuuskemikaaleille ja öljytuotteille Monikäyttöiset varasto- ja terminaalitilaratkaisut sekä runsaasti kenttäalueita varastointi käyttöön Kilpailuetu Sijainti, josta voidaan kilpailukykyisesti palvella merkittävää osaa Suomen vientija tuontikuljetuksista Joka sään terminaalin (AWT) tarjoamat ainutlaatuiset puitteet kappaletavaran käsittelyyn 13 m väylä syväsatamaan, johon voi liikennöidä Panamax DWT -luokan laivoilla Hyvät ja kehittyvät rautatie- ja maantieyhteydet muualle Suomeen ja Venäjälle Jatkuva infrastruktuurin kehittäminen ja investoiminen tehokkaisiin käsittelylaitteisiin Menestystekijät Asiakaslähtöinen palvelu Välitön palvelun saatavuus Kilpailukykyinen hinnoittelu Asiakaslähtöinen sataman kehittäminen Uusimpien käsittelytekniikkaratkaisujen käyttö WILLIAMSSON VIE Oy Axel Williamsson Ab tarjoaa luotettavaa ja joustavaa maantiekuljetuspalvelua 50 vuoden kokemuksella. Kuljetamme kaikkea kappaletavarasta täyskuormiin, myös erikoiskuljetuksia. Peruskaluston lisäksi ajokalustoomme kuuluvat kevyet pika-autot, lämpökuljetusyhdistelmät ja jatkettavat erikoisvaunut ylipitkille tuotteille. Oma ajokalusto, oma terminaali, oma liikenteenjohto ja omat kuljettajat takaavat, että koko kuljetusketju on joka vaiheessa yhtiömme huolellisessa hallinnassa. Vakiintuneet reittimme ulottuvat Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Nyt olemme aloittaneet säännölliset reittikuljetukset Pohjanmaalta Pohjois- Ruotsiin. Lähtöjä on vähintään kaksi kertaa viikossa molempiin suuntiin. Toitpa tai veitpä, kun suuntana on Norrlanti, Williamsson palvelee nopeammin, joustavammin ja kustannustehokkaammin ovelta ovelle! Ota yhteyttä ja kysy lisää! Oy Axel Williamsson Ab Kaarlentie 3, Vaasa Puh. (06) Yritysmaailma Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suvantokatu Joensuu joensuun. Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh Fax Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Toimittajat: Sirpa Pitkänen Puh Eino Maironiemi Puh Tapani Kärkkäinen Puh Ilmoitukset: Olli Juholin Puh Osoitelähde: Itella, TGM Yrityskohderyhmät Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

13 RAKENNUSMAAILMA 13 Tapani Saari Oy laajensi uusille toimialoille Tapani Saari Oy on monipuolinen ja toimintaansa kehittävä yritys. Perinteiset toimialat ovat maanrakennuksen ja purkutoiminnan kokonaisurakointi. Parin viime vuoden aikana yritys on laajentanut toimintaansa maa-ainesten louhinta-, murskaus- ja seulontatöihin, erikoiskuljetuksiin, timanttisahauksiin ja porauksiin sekä pintarakentamiseen eli piha-alueiden laatoituksiin, nurmetuksiin ja istutuksiin. Laajensimme uusille toimialoille asiakaspalautteen perustella ja yrityksen alkuperäisen urakointitoiminnan tueksi. Laaja-alainen toiminta tuo kilpailukykyä ja vahvuutta yrityksen toimintaan. Toimialat tukevat toisiaan hyvin ja yritys pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistäkin monipuolisemmin. Maanrakennus- ja purku-urakoinnissa asiakkaat sekä yksityisellä että julkisella puolella haluavat suurempia kokonaisuuksia: ulkoistaa kokonaisia työvaiheita, esimerkiksi kaikki maanrakennustyöt louhintoineen, massanvaihtoineen, putkituksineen ja pintarakentamisineen samalle urakoitsijalle. Pystymme nyt hoitamaan nämä kaikki ja se on tilaajillemme mieleen, kertoo toimitusjohtaja Tapani Saari. Myös kausivaihteluiden aiheuttamia heilahduksia voidaan minimoida ja työvoimaresursseja voidaan siirtää aloille, joissa tarve on suurin.. Viime talvena, joka oli alalla paha taantuma-aika, meillä oli yrityksessä täystyöllisyys ja siihen päästiin nimenomaan tällaisten monialaisten hankkeiden avulla. Merkittäviä investointeja koneisiin ja laitteisiin Tapani Saari korostaa alalla toimivien yritysten yhteistyötä. Kuljetus- ja kaivinkonepalvelut MYLLYLÄ HANNU OY Lukkaroistentie 1252, VIHANTI puh , fax Hän toteaa, että uudet toimialat ovat ikään kuin pieniä yrityksiä yrityksen sisällä ja ne ovat edellyttäneet merkittäviä investointeja koneisiin ja laitteisiin. On ymmärrettävää, että kuluu toimialasta riippuen 1-3 vuotta oppiaikaa ennen kuin olemme täysiä ammattilaisia, asiakkaat tutustuvat yrityksemme uusiin palveluihin ja mahdollisuuksiin ja syntyy myös tarvittava yhteistyökumppanien verkosto. Uudet pääomavaltaiset toimialat edellyttävät suuria investointeja, jotka ovat heikentäneet parin viime vuoden aikana yrityksen tulosta. Ne ovat kuitenkin panostuksia tulevaisuuteen: jo nyt olemme nähneet, että ratkaisut lisäävät yrityksen palveluiden kysyntää ja asiakkaat ovat ottaneet uudet mahdollisuudet myönteisesti vastaan. Uskon, että pitemmällä aikavälillä uudet toimialat koituvat yrityksen ja asiakkaidemme eduksi. Monipuolinen ammattilaisyritys Tapani Saari Oy:ssä työskentelee 40 vakituista ammattilaista ja kesäaikaan työntekijöiden määrä kasvaa noin 60:een. Yritys toimii enimmäkseen Pohjois-Suomen alueella. Asiakaskuntaan kuuluu mm. rakennusliikkeitä, valtion ja kuntien yksiköitä, Ratahallintokeskus, Destia Oyj ja toki myös yksityisiä rakentajia Tapani Saaren mukaan 80 prosenttia liikevaihdosta tulee 200 kilometrin säteeltä Oulusta, mutta varsinkin erikoiskuljetus-, louhinta- ja murskaustoiminnassa kohteita on ympäri Suomen. Myös maanrakennusurakoita on toteutettu Oulun seudun lisäksi kauempanakin. Tälläkin hetkellä Nurmijärvellä on meneillään merkittävä maarakennusurakka ja Inarissa Saamelaiskulttuurikeskuksen maarakennustyöt. Tapani Saari Oy:n monipuoliseen kalustoon kuuluu kevyitä, keskiraskaista ja raskaita maanrakennuskoneita sekä kiviainestuotantoon soveltuvia murskaus-, seulonta- ja porauslaitteita, jotka ovat teholtaan ja tekniseltä tasoltaan huippuluokkaa. Lisäksi käytössä on kuljettamisen ja purku-urakoinnin jätehuollon logistiikan hoitoon varustettuja kuorma-autoja vaihtolavoineen. Erikoiskuljetuslavetilla voidaan hoitaa tavallisia ja erikoissiirtoja ympäri Suomen. Tapani Saari Oy on tehnyt merkittäviä investointeja nykyaikaiseen konekantaan. Nykyaikainen ja asianmukainen kalusto tekee työstä tehokasta ja myös ympäristöystävällistä, kertoo Tapani Saari. Louhinnan ja murskauksen kokonaispalveluita Louhinta- ja murskaustoimintaa teemme myös Etelä-Suomessa, jossa kallioita on enemmän rakentamisen esteinä kuin pohjoisessa Suomessa. Nykyaikainen kalustomme antaa hyvät mahdollisuudet leikata kallioita ja käsitellä ne rakennuspaikalla murskeiksi, sepeliksi ja muiksi rakennusmateriaaleiksi. Tämä tyyppinen kokonaispalvelu on tilaajalle edullista, koska he saavat tarvitsemansa rakennusmateriaalit saman tien. Purku-urakointi ja purkujätteen kierrätys kasvava osa yrityksen toimintaa Mukavat ja asialliset REMONTTIMIEHET Sauna, pesuhuone, wc ja huoneistoremontteihin. Teemme myös pihalaatoitukset ja -kiveykset Rakennus Kulkuri Kauppatie 1, KEMPELE Puh Tapani Saari Oy:llä on monipuolinen ja tehokas kalusto. Purku-urakointi ja erityisesti saneerauspurku ovat kasvava osa Tapani Saari Oy:n toimintaa. Viime vuosien merkittäviä kohteita ovat mm. Raatin liikuntakeskus Oulussa sekä koulujen saneerauspurut esim. Pihtiputaalla, Alavieskassa, Ylivieskassa ja Sievissä. Yritys on kehittänyt myös saneeraustoiminnassa syntyvän purkujätteen kierrätystä. Tapani Saari Oy:llä on ympäristöluvan haltijana myös valmius ottaa vastaan Oulaisten Törmäperällä sijaitsevaan lajittelukeskukseen betoni-, tiili- ja lasijätteitä myös muilta yrityksiltä ja organisaatioilta. Lähitulevaisuudessa yrityksen tarkoituksena on kehittyä purku-urakoinnin lisäksi myös purkujätteiden käsittelijänä. Pyrimme mahdollisimman ekologiseen ja ympäristöä vähän kuormittavaan toimintaan. Materiaaleille etsitään järkevä uusiokäyttö tai ne käsitellään ja lajitellaan tuotteiksi. Kaatopaikoille menevän jätteen määrä voidaan minimoida. Totaalisten purkujen kohteissa alle yksi prosentti kokonaismassasta päätyy kaatopaikoille. Olemme siitä ylpeitä; tällaista toimintatapaa kansalaiset ja yhteistyökumppanit arvostavat, toteaa Tapani Saari. Yritysten yhteistyö on tulevaisuuden tie Tapani Saari arvioi, että maanrakennustoiminnan näkymät ovat sellaiset, että osaaville yrityksille riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. Tarjouspyyntömäärien perustella voi päätellä, että kun työnsä osaa ja hallitsee leivässä pysyy. Tarjousten toteuttaminen on kuitenkin yrityksille haastavaa työtä, yleensä pyydetään laajojen kokonaisuuksien hoitoa ja siihen täytyy pystyä. Kilpailussa menestyvät yritykset, joilla on paljon ammattitaitoa, korkeatasoinen ja soveltuva kalusto ja vakiintunut toimintatapa, johon asiakkaat ja sidosryhmät voivat luottaa. Toisaalta kehitys tarjoaa mahdollisuuksia erikoistuneille yrityksille, jotka ymmärtävät verkostoituneen yhteistyön edellytykset. Korostan alalla toimivien yritysten yhteistyötä. Siinä on kaksi aihealuetta: erikoisosaaminen, johon kaikkien yritysten ei kannata voimavaroja sijoittaa. Tällaista osaamista ovat esimerkiksi vaativat räjäytystyöt tai maan tuennat, ponttaukset ja paalutukset. Toinen yhteistyön muoto on normaalien työresurssien suuntaaminen: ei kaikkien yritysten kannata omistaa niin paljon koneita kuin kesän parhaana sesonkina tarvitaan. Kysyntähuippujen aikana tarvitaan pienempiä yrityksiä, jotka voivat tarjota lisävolyymiä silloin kun sitä tarvitaan. Joka tapauksessa yhteistyö on nykyaikainen toimintatapa, jonka päälle rakentuu yritysten menestys ja koko suomalaista yhteiskuntaa palveleva maanrakennustoiminta. Purku-urakointi on kasvava osa yrityksen toimintaa. Yritys pyrkii ja pääsee mahdollisimman ekologiseen ja ympäristöä vähän kuormittavaan toimintaan. Materiaaleille etsitään järkevä uusiokäyttö tai ne käsitellään ja lajitellaan tuotteiksi. Totaalisten purkujen kohteissa alle yksi prosentti kokonaismassasta päätyy kaatopaikoille. MONIPUOLISTA MAANSIIRTO- JA KULJETUSTOIMINTAA sorat, hiekat, murskeet kaivinkoneurakointia rahti- ja lavettikuljetuksia Maansiirto- ja kuljetus SAULI PUUMALA Puumalantie 148, KAUSTINEN Puh , , fax , s-posti:

14 14 RAKENNUSMAAILMA Antti-Teollisuus Oy uskoo uusiutuvan ja bioenergian varastoinnin tulevaisuuteen Varsinkin kotimaassa materiaalinkäsittely keskittyy rakeisten ja jauhemaisten aineiden varastointiin, siirtämiseen ja logistiikkaan. Antti-siilot sopivat erilaisille irtomateriaaleille ja muille juokseville, rakeisille sekä jauhe- ja pulverimaisille aineille. Ne toimivat raaka-ainesiiloina, väli- ja lopputuotevarastoina sekä päiväsiiloina. Siilot voidaan varustaa purkain- ja täyttölaitteilla, erilaisella automatiikalla, lämpöeristyksellä, katto- ja ulkotikkailla, miesluukuilla, suodattimilla, täyttöputkilla sekä pinnanmittaus- ja punnituslaitteilla. Kun säkkitavarasta siirrytään siiloihin, materiaalin siirto prosessoitavaksi on huomattavasti kustannustehokkaampaa. Olemme tehneet ja toimittaneet kokonaisuuksia, joissa jauhemaista, rakeista ja esimerkiksi puupellettiä säilytetään siiloissamme ja siirretään kuljettimillamme, Antti-Teollisuus Oy:n kaupallinen johtaja Markko Takkinen kertoi. Sovelluksia erilaisiin tarpeisiin Antti-kierresaumaustekniikka on kustannustehokas valmistustapa, jossa ei hitsata eikä pultata, vaan kone pystyy valmistamaan siilon kierresaumamenetelmällä alusta loppuun. Kierresauma on moninkertainen, tiivis ja siilon rakennetta tukeva. Sauma on niin tiivis, että menetelmällä voidaan valmistaa myös säiliöitä erilaisille nesteille. Materiaalivaihtoehtoja ovat kuumasinkitty teräs, muovipinnoitettu teräs, ruostumaton teräs tai haponkestävä teräs sekä alumiini. Tulevaisuus hieman hämärän peitossa Talouden yleisen tilanteen takia näkymät voisivat näyttää paremmiltakin, mutta kuitenkin positiivisella mielellä tässä ollaan suurempia linjoja miettimässä ja kehittämässä. Ylimäääräistä rahaa ei tunnu olevan liikkeellä, mitä tietää sitä, että investoinnit ja isommat hankinnat ovat aika jumissa. Tarjouksia on kuitenkin tehty paljon ja toivoa on, että talous tästä lähtisi nousuun nopeasti. Arvailuja on liikkeellä muutamasta viikosta pariinkin vuoteen. Tottahan toki laman taittuminen on kiinni paljon alastakin. Jos on oikein alas jouduttu, niin pelkästään koneen virittäminen uudelleen kestää jonkin aikaa, saatikka lähteä todelliseen nousuun, Takkinen arvioi. Antti-Teollisuudella ei toistaiseksi ole tarvinnut turvautua YT- neuvotteluihin eikä varsinkaan lomautuksiin. Meillä Antin materiaalikäsittelyssä eli siiloissa, kuljettimissa ja säiliöissä lama on iskenyt pahiten vielä käynistyi varsin suotuisasti, mutta nyt 2009 puolella viriteltyjä hankkeita ja jopa tilauksia asiakkaat joutuivat perumaan tai ainakin siirtämään, Takkinen jatkoi. Uusiutuvan ja bioenergian varastointi tulevaisuutta Koskentie 89, KANUNKI puh. (02) fax (02) Pellettisiilot Versowoodin Vierumäen tehtaalla Tähän aikoo myös Antti- Teollisuus tulevaisuudessa panostaa ja kehittää siihen erilaisia järjestelmiä. Öljyn tilannehan on sellainen, että montaa asiaa joudutaan peilaamaan öljyn hintaan. Muita energiamahdollisuuksia verrataan aina öljyn hintaan. Murros on menossa ainakin metsä- ja paperiteollisuudessa. Metsästä kerätään jo nyt talteen huomattavasti suurempi osuus puusta kuin aikaisemmin. Metsän, puun ja biomassojen käyttö energialähteenä tulee moninkertaistumaan sillä öljyn hinta tulee todennäköisesti nousemaan. Meillä on joka tapauksessa oma vahva käsitys, että kotimaiset uusiutuvat energiat ja biomassat tulevat olemaan meille suomalaisille tärkeitä energialähteinä ja liiketoimintana, Takkinen ennusti. Antti-kierresaumasäiliöt, paloturvallisuuden takeena Pienemmät säiliöt Antti- Teollisuus tekee tehtaalla, mutta suuremmat kuutiometrin säiliöt yritys tekee sijoituspaikalla omalla konseptillaan kustannustehokkaasti. Nämä säiliöt on tarkoitettu esimerkiksi vedelle tai lietteelle. Vesisäiliöt menevät sahoille, teollisuuslaitoksille, varastoihin, kauppoihin ja vastaaviin, joissa paloturvallisuustekniikka on tärkeää. Turvallisuustekniikka ja mm. sprinklaus perustuu osin myös vakuutusyhtiöiden omiin määräyksiin ja sprinklaus on jopa pakottava tekijä. Vesisäiliö valmistuu JPJ-Woodin tehtaalla Korkeakoskella Antti-kuljettimet ja siirtolaitteet Pääasiassa elintarvike-, rehu-, kemian-, sementti-, puu-/ metsä- ja muoviteollisuus käyttää Antti-Teollisuuden tuotteita. Heille yritys markkinoi, valmistaa ja toimittaa ketjukuljettimia, elevaattoreita, ruuvikuljettimia, pneumaattisia kuljettimia sekä muita siirtolaitteita sekä varusteita. Siirtolaitteiden materiaalivalintoihin vaikuttavat kohteen kulutuskestävyys-, ruostumattomuus- ja hygieniavaatimukset. Tuomme maahan ja toimitamme Kongskilden pneumaattisia järjestelmiä ja laitteita, joiden avulla siirretään ja käsitellään sekä prosessimateriaalia että syntynyttä jätettä. Mm. reunajäte käsitellään ja siirretään sille varatulle paikalle. Järjestelmät ovat rakenteeltaan yksinkertaisia perustuen peruskomponentteihin. Järjestelmä on kokonaistoimitus, joka sisältää suunnittelun, komponenttien toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton, Takkinen luetteli. Tämä pneumaattinen siirtojärjestelmä on löytänyt käyttäjänsä mm. puupelletin siirtämisessä. Suurella putkikoolla ja ilmamäärällä voidaan puupellettiä siirtää leijuttamalla hellävaraisesti sitä rikkomatta, Takkinen opasti. Lisätietoja: Antti-Teollisuus Oy Koskentie Kanunki p

15 RAKENNUSMAAILMA 15 BR-Tuote tunnetaan Reflex äänenvaimentimista ja kiikarinjaloistaan Markku Sivosen vakaissa käsissä BR-Tuote on toiminut Joensuussa jo runsaat 20 vuotta. BR-Tuote on täysin kotimaisista tarkkuuskiikarinjaloistaan ja refleksivaimentimistaan jo ympäri maailmaa tunnettu yritys ja on markkinaykkönen Suomessa. BR-refleksivaimennin on ollut jo vuosia maailman eniten valmistettu kiväärivaimennin. Äänenvaimentimien ja kiikarinjalkojen valmistuksen lisäksi yritys huoltaa, korjaa ja myy aseita. Yksi syy äänenvaimentajien kehittämistarpeeseen Sivosella oli luonto ja ympäristö. Luotiaseiden yleistyminen maailmalla metsästyksessä ja ampumaurheilussa on lisännyt myös melua. Melu häiritsee tavallisia kansalaisia ja toisaalta vaurioittaa ampujien kuuloa. Ratkaisua tähän on haettu laadukkaista äänenvaimentimista, jotka todella toimivat. Yhtenä tärkeimmistä lähtökohdista on tietenkin kuulovaurioiden väheneminen niin ihmiseltä kuin parhaalta jahtikaverilta eli koiralta Sivonen kertoi. Onhan se selvää että metsästäjä ei voi jahdissa pitää korvatulppia, joten omat korvat ovat alttiina kovalla pamahdukselle jatkaa Sivonen. Näin on myös ampumaradoilla, kun kesäiltainen pauke voi saada ympäristön rauhaa rakastavat lomalaiset hermoromahduksen partaalle, Sivonen jatkoi. tenä merkittävänä seikkana tuotaessa lopullista tuotetta markkinoille. Myöskään vaimennin ei saanut haitata itse ampumasuoritusta millään osa-alueella. Vaimentimen piti olla sopivan kevyt. Se ei saisi vaikuttaa luodin lentorataan ja aseeseen kiinnittämisen tuli olla helppoa ja ulkonäönkin tuli olla arvoaseisiin käypä samoin kuin tavallisiin tuliaseisiin. Tällä hetkellä kehitystyön tuloksena on tuotannossa kolmea erikokoista vaimenninta kivääreihin ja käsiaseisiin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ympäri maailmaa BR-Tuotteen lopputulokseen. Kehittely jatkuu kuitenkin koko ajan. Saatavissa lähes kaikkiin aseisiin Reflex -vaimentimia on saatavissa kaikkiin kiväärikaliibereihin aina pienoiskivääristä eli.22 järeisiin suurriista-aseisiin eli.458. Lisäksi Reflex -vaimentimia on saatavissa myös puoliautomaattikivääreihin sekä pistooleihin. Helppo ja nopea asentaa Reflex vaimennin on helppo asentaa asianmukaisilla työkaluilla. Sellaiset löytyvät tietenkin asesepillä, jotka ovat valtuutettuja BR Reflex vaimentimen toimittajia. Ei vaikuta ammuntaan Ammunta on aivan normaalia, poikkeuksena rekyylin ja äänen vaimentuminen merkittävästi. Reflex -vaimentimen huolto on helppoa, vain ravistus ja ruutijäänteet putoavat vaimentimen sisältä pois. Vaimentimien lisäksi BR tuote tekee asekauppaa uusien ja käytettyjen aseiden myötä. Myös kiikari- ja valopistetähtäimiä löytyy valikoimista sekä kattava valikoima omaa valmistetta olevia kiikaritähtäinten jalkoja. Kiikarinjalat joka lähtöön BR-Kiikarinjalkoja valmistetaan kivääreille, pistooleille, revolvereille, pienoiskivääreille ja -pistooleille, sotilasaseille, haulikoille ja metsästyskivääreiksi muutetuille sotilaskivääreille. Jalkoja on saatavissa kaikille tähtäinputkille halkaisijoiltaan 25, mm sekä yksi- että kaksiosaisina, kisko- ja pantakiinnitteisinä, korotuspaloina, metallinvärisinä tai mustina Kotimaista takuutyötä BR-kiikarinjalat ja refleksivaimentimet on suunnitellut oman keksintönsä pohjalta Juha Hartikka, toiminimi UHA tuotesuunnittelu. BR-Tuotteen refleksivaimentimet valmistaa Ase Utra, jonka tuotannosta vastaa aseseppä Kari Hirvonen. Tuotteita hoitaa maailmalle vientiasiamies Kari Sauramo. Refleksivaimentimet ovat jo tulleet tunnetuksi kaikissa maanosissa hyvinä melusuojaimina. Lisätietoja löytyy internetistä, Asesepänliike BR-Tuote Oy Aseseppä Markku Sivonen Sahamyllynkatu 33, Joensuu Puh/Fax: GSM guns.connect.fi Kari Sauramo Metsäläntie 1, Haarajoki Puh/Fax: GSM Pitkän kehittelyn menestystarina Äänenvaimentimen huoltovapaus ja kestävyys olivat yh- - Sahatavarat - Runkopuutavarat - Panelit - Lattialaudat - Listat - Ulkovuoret - Saunapuutavarat - Liimapuupalkit - Kertopuupalkit - Kyllästetyt ym... ym... - RST ruuvit + muut tarvikkeet ASIAKASKÄRRY Kimmo /Teemu Avoinna Ma-Pe ja La Sahamyllynkatu 33, JOENSUU Puh. & fax (013) , GSM

16 16 RAKENNUSMAAILMA Kaivonporaus Klemets & Son on poraja lämpökaivojen ammattilainen Kaivonporaus Klemets & Son Ky on toiminut kaivonporauksen parissa jo runsaat 50 vuotta. Tällä hetkellä valtaosa toiminnasta on lämpökaivojen poraamista maalämpöjärjestelmiä varten. Pitkällä kokemuksella varustettu henkilökunta takaa onnistuneen porauksen vankalla ammattitaidolla. Närpiössä toimiva Klemets & Son Ky tarjoaa porauspalvelua Pohjanmaan ja pohjoisen Suomen alueella. Alun perin päätoimialana ollut porauskaivojen poraaminen on viime vuosina selkeästi vähentynyt maalämmön kasvattaessa suosiotaan. ALFA-BAG SUURSÄKIT SUORAAN VARASTOSTA PUH FAX Vasarakuja 19, Kokkola Porakaivoja poraamme vuosittain enää noin lämpökaivojen osuuden kasvaessa koko ajan. Kuivat kesät tosin lisäävät myös porakaivojen kysyntää, kertoo toimitusjohtaja Johnny Klemets. Johnny Klemets omistaa myös IVT Center Pohjanmaan, joka aloitti toiminnan Vaasassa vuonna 2002 Vaasassa ja Seinäjoella vuonna IVT Center toimittaa lämpöpumppuratkaisuja kokonaistoimituksina niin omakotitaloihin kuin suurempiinkin kohteisiin. Kahden yrityksensä yhteistyöllä Klemets pystyy toimittamaan maalämpöjärjestelmän toteutuksen avaimet käteen -periaatteella lämpökaivoineen päivineen. Lämpökaivo porataan päivässä Maalämpöjärjestelmää varten tarvittavan lämpökaivon syvyyteen ja mitoitukseen vaikuttavat muun muassa talon rakennusmateriaalit, huonekorkeudet, ikkunat ja niiden koko sekä muut lämmönlähteet. Poraamalla tehty lämpökaivo takaa tasaisen lämmönlähteen maalämpöpumpulle ja se kestää kiinteistön eliniän. Lämpökaivon tekemiseen menee vain yksi päivä. Lämpökaivon syvyys määräytyy lämpöpumpputoimittajan tekemän mitoituksen mukaan. Keskimäärin lämpökaivon syvyys on metriä ja halkaisija 140 mm. Lämpökaivon putkistoissa kiertää maalämpöneste, johon maan tuottama lämpö varautuu, Klemets esittelee. Uudiskohteiden lisäksi poraamme lämpökaivoja hyvin paljon kohteissa, joissa vaihdetaan kalliin öljylämmityksen tilalle maalämpö. Saneerauskohteessa maalämpöjärjestelmän asennus vie pari päivää sisältäen vanhan öljylämmitysjärjestelmän purkamisen. Öljylämmitteisissä taloissa voidaan hyödyntää entinen, hyväkuntoinen vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä oli se sitten patteriverkosto tai lattialämmitys Klemets jatkoi. Maalämpöpumput öljykattiloiden tilalle Maalämpöpumput lämminvesivaraajineen ovat mitoiltaan sellaisia, että ne sopivat hyvin entisen öljykattilan tilalle. Kun uudiskohteissa asennamme maalämpöpumpun, niin usein asiakas ottaa samalla meiltä myös vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän asennuksen. Viime vuosina maalämpöjärjestelmien kysyntä on lisääntynyt selvästi, mutta olemme vielä selvästi Ruotsia jäljessä. Ruotsissa lämpöpumppuja on asennettu yhtä paljon kuin koko Euroopassa yhteensä. Ihmiset ovat Suomessa vielä vähän epäröiviä riittääkö lämpö aivan turhaan, Klemets vakuutteli. Klemetsin yritysten edustama Bosch-konserniin kuuluva IVT Lämpöpumput Oy on Euroopan suurin lämpöpumppuvalmistaja. Laadustaan tunnetut tuotteet ovat niin suosittuja, että puolet Ruotsissa asennetuista lämpöpumpuista on IVT-merkkisiä. Kun ihmisten tietous eri lämpöpumppujen eroista lisääntyy Suomessakin, niin he osaavat arvostaa enemmän laadukkaita, toimivia tuotteita, arvelee Klemets lopuksi. Lisätietoja: Kaivonporaus Klemets & Son Ky Vaasantie NÄRPIÖ Puh. (06) , Fax. (06) KAIVINKONEET JA KUORMA-AUTOT KOUKKUKULJETUS OY Tiluksentie 13, Himanka KUROTTAJAPALVELUA 17 metrin korkeuteen NOSTURIPALVELUA 22 metrin korkeuteen LAVETTI- JA VAIHTOKULJETUKSIA KONTTIEN VUOKRAUSTA Himangan konttori puh , fax Kokkolan konttori fax Toimitusjohtaja Seppo Määttälä Työpäällikkö Jarmo Vuotila HietalanAutoKone Ky Raskaan kaluston huolto ja korjaus A-jarrulupa: jarrukorjaukset, asennukset ja jarrusovitukset - perustestit Ajopiirtureiden tarkastus, nopeudenrajoittimien asennukset, tarkastukset Moottorikorjaukset, sylinterikansityöt, voimansiirtotyöt, suutintyöt Takalaitanostimien, nostureiden työturvatarkastukset Henkilöautojen, traktoreiden sylinterikansityöt, oikaisut Asematie 28, Kannus, Reijo Hietala , fax/koti ,

17 RAKENNUSMAAILMA 17 Warmia Oy Lattialämmityksellä asumismukavuutta Lattialämmitys on verraten vanha keksintö Suomessakin. Reilusti yli viisikymmentä vuotta on rakennustoiminnassa käytetty lattialämmitysjärjestelmiä. Rakennusmateriaalien kehittyminen yhdessä uuden rakennusteknologian kanssa on avannut uuden aikakauden tehokkaammalle ja kustannuksiltaan edullisemmalle lattialämmitysjärjestelmälle. Omakotirakentajista jo yli puolet valitsevat lämmönjakotavaksi vesikiertoisen lattialämmityksen*. Warmia on koko maassa toimiva, vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun, asennukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Warmia asentaa vuodessa yli 2 miljoonaa metriä lattialämmitysputkea yli 2000 kohteeseen, ja on Suomen toiseksi suurin vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien toimittaja*. Warmialla on oma aktiivinen koko maan kattava edustajaverkosto, joka koostuu itsenäisistä alue-edustajista. Warmian suunnittelupalvelu tarjoaa ensiluokkaisen, kohdekohtaisen suunnitelman toimivan lattialämmitysjärjestelmän varmistamiseksi kuhunkin rakennuskohteeseen. Suunnittelutyökaluna käytetään Warmialle räätälöityä lattialämmityksen mitoitusohjelmaa. Lattialämmityskomponentit ovat maailman johtavien komponenttivalmistajien tuotantoa, ja ne ovat sekä tekniikaltaan että luotettavuudeltaan alansa huippua. Tuotekehityksen tuloksena Warmialla on uutuutena ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakotukki, jonka etuja ovat entistäkin parempi virtaama ja korroosionkestävyys. Warmia myöntääkin järjestelmälleen 10 vuoden toimintatakuun. Warmian toiminta-ajatuksena on tarjota rakentajille parempaa sekä laajempaa lattialämmitystoimitusta paikallisen Warmia -edustajan välityksellä. Viihtyisän kodin taloudellinen lämmitysratkaisu Luotettava Warmia -lattialämmitys on yksilöllisesti suunniteltu, käytössä huoleton ja edullinen lämmitysratkaisu. Vedottomasti tasaista lämpöä tuottava järjestelmä luo asumisviihtyvyydelle kodikkaan perustan. Asumismukavuuden kannalta pöly ei lähde kiertämään, kun ilman liike ylöspäin on hidasta pienten lämpötilaerojen ansiosta. Myös päivittäinen liikkuminen tuntuu miellyttävältä, kun kylmät varpaat jäävät historiaan. Sisustaminen on helpompaa ja joustavampaa sekä siivous helpottuu, kun patterit eivät ole tilaa viemässä. Erilaisten lattiamateriaalien käyttö mahdollista alhaisen lämpötilan ansiosta Koska kaikki energiamuodot öljystä aurinkoenergiaan, kiinteistä polttoaineista sähköön ja kaasuun sopivat vesikiertoisen Warmia -lattialämmityksen lämmönlähteeksi, on mahdollista käyttää kulloinkin edullisinta vaihtoehtoa. Veden lämmitysmuodon voi myös vaihtaa ongelmitta jälkeenpäin. Warmia -lattialämmitys on moderni, energiaa säästävä lämmitystapa. Hallitun ja tasaisen lämmönjaon ansiosta sisälämpötilaa voidaan laskea 1 2 C, mikä merkitsee 5 15 %:n säästöä kustannuksissa. Vaivaton Warmia on vaativiinkin kohteisiin sopiva huoltovapaa lämmitysvaihtoehto, joka joustaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lähes kaikki lattiamateriaalit kaakeleista parkettiin ja muovimatosta laminaattiin soveltuvat käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa. Lisäksi lattialämmitys pitää talon rakenteet kuivina ja terveinä. Ammattitaidolla putket lattiaan Historian alkuaikoina lattialämmityksen kompastuskiviä oli kauttaaltaan harvat putkien välit. Tällöin lattiapintaa ei saatu tasalämpöiseksi. Warmian kehittelemän järjestelmän etuja ovat kohteeseen tarkalleen sopivat putkitiheydet, jolloin saadaan aikaan miellyttävä tasalämpöisyys. Putkitustiheydeksi Warmian järjestelmässä voidaan valita neljä eri etäisyyttä: 75, 150, 225 tai 300 mm. Huoneen reuna-alueilla lämmöntarve on suurempi kuin sisäalueilla, jolloin reunaalueet putkitetaan tiheämmällä putkitusvälillä. Esimerkiksi isojen ikkunoiden ja ovien edessä käytetään tiheintä 75 mm:n putkitusväliä. Huoneen keskiosat lämpenevät riittävästi harvemmallakin putkituksella. Warmia -asiantuntijat hoitavat koko projektin, jonka turvallisuuden vahvistaa kaikelle työlle myöntämämme kattava Warmia -takuu, kertoo toimitusjohtaja Peter Jansén. * Rakennustutkimus RTS Oy Omakotitalot 2005/2006 RV Kuljetus- ja asennuspalvelu Eristysikkuna- ja ovilasit Terassilasitukset, Koristelasit Koneantiikkilasit, Peilit, Akryylit Tuulilasit TYÖKONEIDEN LASIT Suihkuseinät ym. Niemelänkyläntie 87 YLIVIESKA Puh. (08) GSM Fax (08) Monirakennus Kontola & Honkola Oy Ruonantie 166, Ruona Puh. (06) , Fax (06) Suunnittelu Rakennuslupapapereiden täyttö Rakentaminen Kirvesmiestyöt Muuraus Laatoitus Lattian valut Yhteyshenkilöt: Antti Kontola, puh Hannu Honkola, puh PIHAVALOILLA TUNNELMAA SYYSILTOIHIN Suunnittelu Moottorimyynti Asennukset urakkalaskutustyönä Asennustarvikemyynti SÄHKÖSAARI OY Savelantie 1, Ylivieska. Puh. (08) , Korkealaatuinen vuorivilla lämmöneriste ( kts. TM 3/2005). Keski-Pohjanmaalla Rockwoolin valtuuttamana puhallusvillaurakoitsijana toimii lohtajalainen SP-Ristikot Oy. Fax

18 18 RAKENNUSMAAILMA KAS-Telineurakointi Oy asentaa telineet varmasti ja turvallisesti Kas-Telineurakointi on maailmalaajuisesti toimiva telinealan yritys. Yritys on osa Kas-Yhtiöt konsernia, johon kuuluvat Kas-telineurakoinnin lisäksi emoyhtiö Kas-Rakennus sekä tytäryhtiö High-Tech-ohjelmistotalo Kaspoint. Yritys perustettiin vuonna 1993 ja on siitä lähtien asentanut ja vuokrannut rakennustelineitä ympäri Suomea ja EU:n alueella, lähinnä teollisuudessa toimiville eristys- ja metallialan yrityksille. Kokemus ja ammattitaito ovat yrityksen ydinosaamista Yritys on kasvanut vuosien varrella pienestä perheyrityksestä Suomen johtaviin telineasennusyrityksiin. Kas-Telineurakointi Oy vuokraa myös telineitä eteenpäin sekä neuvoo ja opastaa niiden asennuksessa. -Aika on näyttänyt, että strategiamme on ollut alusta asti oikea: taataan mahdollisimman turvallinen ja helppo työympäristö asiakkaillemme nopealla palvelulla ja ykkösluokkaisella ammattitaidolla, toimitusjohtaja Pertti Rantakoski toteaa. Telinesuunnittelijat suunnittelevat työympäristöön sopivimmat ja yksinkertaisimmat telineratkaisut. -Telineet voivat olla joko kiinteitä tai siirrettäviä. Ne voidaan koota määrämittaisista, esivalmistetuista rakenneosista ja liittimistä tai rakentaa itse irtotavarasta rakennesuunnitelman mukaisesti. Telineet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Telinetyyppi valitaan työn sekä käyttökohteen ja ympäristön vaatimukset huomioiden. Suurimpien telineiden painonsieto- ja kestokyky lasketaan ja mitataan erikseen ennen niiden asennusta ja turvallisuuden takaamista. Turvallisuus ennen kaikkea! -Telineasentajat asentavat ja purkavat telineet sovituissa aikatauluissa. Kas-Telineurakointi Oy:n huolehtiessa työympäristön ja telineiden turvallisuudesta, asiakasyritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Hankittaessa telineratkaisuja on varmistettava, että työtelineelle on käyttöohjeet tai rakennesuunnitelma. Telineiden asennus vaatii ammattitaitoisia telineasentajia. Asentajat koulutetaan työhön henkilökohtaisesti ja ammattitaitoa ylläpidetään ja seurataan jatkuvasti. Kaikki telineasentajamme ovat käyneet mm. työturvallisuuteen keskittyvän turvapassi-koulutuksen, Pertti Rantakoski korostaa. PV-REMONTTI & RAKENNUS * Uudis- ja korjausrakentaminen * Huoneistoremontit * Sauna- ja kylpyhuoneremontit * Vesi- ja homevauriokorjaukset * Märkätila-asentaja Petri Valkama Puh PJ METALLI OY Tilauksesta ovet ja ikkunat PUUSEPÄNLIIKE VELJEKSET ANTTILA Kokkolantie 465, Perho, puh , fax LVI- JA PELTITYÖ RUTANEN Metallituotteita ja teräsrakenteita asiakkaan tarpeisiin. Pintakäsittely ja kunnossapito. Sukkatehtaankatu 22, Tornio puh LVI-asennukset/urakointi LVI-tarvikemyynti Ilmastointiosien valmistus Rakennuspeltityöt Ym. peltityöt Metallityöt/hitsaukset ja asennukset Vesa Rutanen Lestintie 190, Toholampi Puh ,

19 RAKENNUSMAAILMA 19 RegiOnline kehittää yrityksille ja julkisille organisaatioille suunnattuja IT-palveluita RegiOnline on kehittänyt konesalitoimintaansa ja tehnyt uusiin järjestelmiin merkittäviä investointeja. Meillä on nyt Innogatessa seudun uudenaikaisin konesali, toteavat konesalin kehittämisestä ja ylläpidosta vastaava IT -suunnittelija Johannes Lyttbacka ja Taisto Mattila RegiOnline tulee jatkossa kehittämään edelleen yrityksille ja julkisille organisaatioille suunnattuja palveluita. Erityisesti olemme kehittäneet paikallisia konesalipalveluitamme. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä painottaa kaikessa toiminnassaan hyviä yhteyksiä työelämään ja haluamme osaltamme olla niitä kehittämässä. Vahvuutemme on paikallinen osaaminen. Palveluidemme ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää melkoista asiantuntemusta ja sitä RegiOnlinella on. Keskipohjanmaalaiset yritykset saavat tarvitsemansa palvelut läheltä, kertoo IT-päällikkö Taisto Mattila. Brandt Velj. KONEYHTYMÄ Oy soran ja louheen murskaus sora ja mursketoimitukset kaikki maansiirtotyöt jätevesijärjestelmien suunnittelu ja toteutus puh RegiOnline on Kokkolan seutukunnalla toimiva Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymän alainen IT-palveluyksikkö. RegiOnlinen keskeisiä tuotteita ovat it-tukipalvelut, tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito sekä tietoliikenne-, tietoturva- ja palvelinpalvelut. RegiOnlinella on kolme vahvaa toimialaa: vastaamme Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja osittain myös Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opetus- ja projektitoiminnan IT-palveluista, jotka sisältävät mm. tietoverkkojen-, tietoturvan-, mikrotuen- ja palvelimien kehittämis- ja ylläpitopalvelut. Lisäksi hoidamme erilaisten projektien IT-palveluita. Toinen keskeinen toimintamuoto on seudullinen IT-yhteistyö. RegiOnline on koordinoinut 10 vuotta Kokkolan seutukunnan julkisten organisaatioiden IT-toimintaa. Tähän toimintaan kuuluvat mm atk-laitteiden yhteishankinnat, keskitetyt palvelinpalvelut, tietoliikenne - ja tietoturvan kehittämis- ja ylläpitopalvelut. RegiOnlinen toimintaan kuuluvat myös konesali- ja tallennuspalvelut, toteaa Taisto Mattila. Kolmas osa-alue on liiketoiminta yhdessä Kokkolan Puhelin Oy:n kanssa. Olemme hoitaneet heille alihankintana ADSL-laajakaistayhteyksiin liittyviä Internet -palveluja. Tästä toiminnasta olemme luopumassa, jatkossa niistä huolehtii Anvia. Yritysten paikallinen yhteistyökumppani RegiOnline on myös yritysten yhteistyökumppani. Palvelutarjontaan kuuluvat mm. virtuaalipalvelimet, varmistus- ja tallennuspalvelut sekä web-hotellipalvelut. Voimme tarjota yrityksille paikallisia konesalipalveluja. Varsinkin tietojen varmistus on monille yrityksille tärkeää. Voimme auttaa yrityksiä myös niiden kehittämistarpeiden arvioinnissa. Toimimme samoissa tiloissa Keski-Pohjanmaan teknologiakeskus KETEK:n kanssa ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä erilaisissa yritysten tietotekniikan kartoitushankkeissa ja projekteissa. RegiOnline tulee jatkossa kehittämään edelleen yrityksille ja julkisille organisaatioille suunnattuja palveluita. Vahvuutemme on paikallinen osaaminen. Palveluidemme ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää melkoista asiantuntemusta ja sitä RegiOnlinella on. Keskipohjanmaalaiset yritykset saavat tarvitsemansa palvelut läheltä, kertoo IT-päällikkö Taisto Mattila DYNAMO Närpesvägen 2, NÄRPIÖ puh. (06) , fax (06) Sähköposti: Yritystalo - konsultointi yrityksen perustamisessa, ideoiden ja edustuksien välitys, apua tuoteja edustajaetsinnöissä, etablointiapua, markkinointipalveluja, koulutus ja lyhytkursseja Investointeja konesalin kehittämiseen Taisto Mattila toteaa, että RegiOnlinella on konesalipalveluihin erinomaiset edellytykset. Meillä on Innogatessa seudun uudenaikaisin konesali, jonka kehittämiseen on tehty merkittäviä investointeja. Konesalin jäähdytys- ja sähkönsyöttö- ja hälytysjärjestelmät on uudistettu viime kesän aikana. Nykyään meillä on käytössämme tehokas kaappikohtainen jäähdytysjärjestelmä. Nykyaikaiset palvelintekniikkakorttipalvelimet ja tallennusjärjestelmät on pakattu niin tiheästi, ettei huonekohtainen jäähdytys enää riitä. Kun kaappien sisällä on erilliset jäähdytys-, sammutus ja sähkönsyöttöjärjestelmät, laitteiden toimintavarmuus on selvästi parempi. Tällainen järjestelmä säästää myös energiaa, kertoo Taisto Mattila. Uudistusten myötä konesalin toimintavarmuus ja paranee ja vikasietoisuus lisääntyy. Konesalin kapasiteettia ja sitä kautta liiketoimintaa voidaan myös kasvattaa. Olemme uusineet tallennusjärjestelmämme ja korttipalvelimia mahtuu hyvin lisää. Yritysten on helppo tallentaa ja varmistaa tietonsa meillä paikallisesti. OSTETAAN KAIKKEA METALLIROMUA SEKÄ KAAPELEITA. MYYTÄVÄNÄ RST-PUTKIA. Soita! (0400) tai (0400) Jaakko Saari JS METALLINKIERRÄTYS OY Lyijy ja Metalli T. Hukka Oy Sähkösuotimet ja lyijytuotteet valtakunnallisesti Puh Fax Alajoentie 8, RAHJA

20 20 RAKENNUSMAAILMA K1-Katsastajat vaihtoivat joustavampaan hinnoitteluun Kaikki Suomen K1-Katsastajat ovat siirtyneet joustavaan hinnoittelujärjestelmään. Ruuhkahuiput ovat tyypillisesti aamussa ja illassa sekä lauantaisin, joille keskipäivän edullisemmat hinnat tarjoavat vaihtoehdon. Määräaikaiskatsastuksen hinta on nyt alkaen 35 jos ajan varaa netistä ja myös maksaa sen siellä. Mahdolliset päästömittaukset veloitetaan erikseen. - Uudesta hinnoittelumallista saatu palaute on ollut positiivista ja varauksia on tullut jo varsin paljon. Taustalla hinnoittelun muutokseen on alamme heikko käyttöaste, kun yleensä olemme auki enemmän kuin kahdeksan tuntia päivässä ja joudumme tekemään kahta vuoroa. Tämä on johtanut siihen, että meillä on hiljaisena aikana hyvin usein tuplamiehitys. Joustavalla hinnoittelulla pyrimme tasaamaan kysynnän volyymia koko päivälle. Asiakas säästää rahan lisäksi myöskin aikaa, sillä päivällä katsastuseen ei tarvitse yleensä jonottaa. Drive in -katsastuspalvelu on edelleen olemassa, joten katsastukset voidaan hoitaa sitäkin kautta, kertoo K1-Katsastajien toimitusjohtaja Aki Juhakorpi. Ei pelkkä katsastusasema K1-Katsastajien kautta voidaan hoitaa paljon muutakin, kuin pelkät määräaikaiskatsastukset. Yrityksen palveluihin kuuluvat mm. autojen rekisteröinnit ja autovakuutusten myynti. Tuontiautojen rekisteröintikatsastukset muodostavat Kokkolan toimipisteessa kohtalaisen suuren määrän toimeksiantoja. - Olemme merkittävä autovakuutusten jakelukanava. Asiakas voi tehdä autovakuutuksen kauttamme käytännössä mille vakuutusyhtiölle tahansa. Juhakorpi kertoo, että K1- Katsastajat on palveleva asiantuntija, joka edistää suomalaista liikenneturvallisuutta sekä tekee töitä ympäristöhaittojen minimoimiseksi. Noin joka neljäs auto hylätään katsastuksessa. Kaikkialla Pohjoismaissa nämä luvut ovat Juhakorven mukaan suunnilleen samalla tasolla, koska ilmastomme kuluttaa autojamme paljon rajummin kuin Keski-Euroopan ilmasto. -Tämä tarkoittaa sitä, että joka neljäs liikenteessä liikkuva auto on joko tieliikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen tai se aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja. Hylkäämisen yleisimmät perusteet liittyvät useimmiten ohjauslaite- ja jarruvikoihin sekä päästölukuihin. Monipuolista palvelua Kokkolassa K1-Katsastajilla on Juhakorven mukaan äärimmäisen hyvät asiakaspalvelijat. Palvelua tarjoilaan molemmilla kotimaisilla kielillä ja ammattitaidolla alusta loppuun. -Pystymme tuottamaan laadukkaita palveluita kuluttajista aina ammattiautoilijoihin saakka. Kuluttajan näkee katsastusmiehen työstä vain hyvin pienen osan. Katsastusmiehen tulee osata ja ymmärtää suuri määrä tieliikennelakiin liittyvää tietoa, jonka lisäksi tällä tulee olla kyky nähdä auton kunto niin, että pystytäänkö sillä ajamaan turvallisesti myös seuraavaan katsastukseen asti. -Katsastuksen yhteydessä neuvomme asiakasta parhaan kykymme mukaan ja kerromme mitä autossa on vialla. Meiltä kysytään paljon erilaisia neuvoja mm. autojen tuontiin ja rakentamiseen liittyen. Neuvomme muissakin autoiluun liittyvissä asioissa hyvin paljon, Juhakorpi toteaa. Yksi suuri asia tulevaisuutta ajatellen on biopolttoaineen käytön aloittaminen. Juhakorven mukaan on olemassa paljon autoja joihin se sopii ja vastaavasti myös sellaisia joihin se taas ei sovi. -Olemme keskustelleet siitä, että mitä kautta kuluttaja voisi neuvoa tämän osalta kysyä. Yksi mahdollisuus on se, että koko katsastusala olisi tässä mukana. Lainsäädännönmuutos puhuttaa - Suurin alaamme koskettava muutos on tällä hetkellä käynnissä oleva keskustelu lakimuutoksesta, jonka puitteissa Liikenneministeriössä mietitään kevyen ja raskaan kaluston katsasmistoiminnan mahdollista eriyttämistä toisistaan. Jos halutaan perustaa katsastusasema, on pystyttävä tarjoamaan raskaan kaluston katsastus mahdollisuus samalla yhteydessä. Jos nämä kaksi osa-aluetta eriytettäsiin, voisivat tällöin korjaamotkin tehdä katsastuksia olettaen, että heillä olisi tähän sopivaa henkilökuntaa. Olemme äärimmäisen vahvasti tätä kaavailtua muutosta vastaan, koska tällöin ns. läpinäkyvyys, esteettömyys ja puoluettomuus poistuisivat katsastustoimesta täysin. Sen jälkeen voidaan katsastaa itse korjattuja autoja, mikä on todella kyseenalaista toimintaa kuluttajansuojan kannalta, Juhakorpi perustelee kantaansa. Yleistä hintatasoa mietittäessä K1-Katsastajat pärjäävät Juhakorven mukaan esim. päästömittausten hinnoittelussa korjaamoille. Katsastus maksaa Suomessa senttiä /päivä ja katsastushinnan voi säästää helposti ennakoivalla ajotavalla jos ajokilometrejä tulee yli kilometriä vuodessa. Säästöjä saadaan katsomalla, että autossa on oikeat rengaspaineet, ajamalla oikein, huoltamalla autonsa, ottamalla suksiboksi katolta silloin kun sitä ei tarvita. -Katsastus muodostaa auton vuotuisista käyttökustannuksista vain prosentin osuuden. Tämä on pieni hinta, kun sitä kautta saadaan tieto auton tieturvallisuudesta. Pidetään sahat pyörimässä Tarvitsemme tukki- ja parruvaltaisia leimikoita kesän korjuuseen! Hyödynnä veroetusi! Kysy lisää hankintaesimiehiltämme Eero Parkkila p Haapajärvi - Reisjärvi - Sievi - Lestijärvi Jouni Ahlhom p Nivala - Kärsämäki - Ylivieska Seppo Vainio p Pyhäjärvi - Pihtipudas - Kinnula Antero Haataja p Haapavesi - Pulkkila - Piippola - Kestilä - Pyhäntä Vaala - Utajärvi Ari Poutiainen p Oulainen - Vihanti - Ruukki - Rantsila - Liminka - Temmes- Tyrnävä - Muhos -vilja- ja pellettipolttimet Meiltä myös vilja-, pellettija hakekontit sekä hydraulitoimiset pohjapurkaimet ja tankopurkainasemat Poltinjärjestelmät kw:n asti Puu- ja metallirakenteiset irtainvarastot Piha-aidat ja terassit mittatilaustyönä Yli 25 vuoden kokemuksella Edustajamme palvelevat teitä kautta maan puh , KAUSTISEN ELEMENTTIVALMISTE Puh , fax Kotisivu: personal.inet.fi/yritys/kev OY

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA

TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA TUNNELMA TULEE OVISTA IKKUNOISTA Valtakunnan vaivattomin ovi- ja ikkunaremontti palveluasenteella ja maankuululla Kaskilaadulla. MATTI KASKI, TOIMITUSJOHTAJA HELPOSTI JA KERRALLA KUNTOON Ovi- ja ikkunaremontti

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät

Heinolan elinkeinopalvelut. jotta yritykset menestyisivät Heinolan elinkeinopalvelut jotta yritykset menestyisivät 2 1000 yritystä Elinvoimainen Heinola Heinola sijaitsee pääkaupunkiseudun tuntumassa, vesien ja harjujen keskellä, Järvi-Suomen portilla. Yhteydet

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme

Saimaan maakunta. I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme Etelä-Savo Saimaan maakunta I Meidän maakuntamme II Meidän tulevaisuutemme III Meidän suunnitelmamme I Meidän n maakuntamme Järvi-Suomen sydämessä Ainutlaatuinen Saimaa, Suomen suurin sisävesistö. 300

Lisätiedot

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan

HYVÄN TILAN AVAIMET. Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan HYVÄN TILAN AVAIMET Opas toimivan logistiikka- ja varastotilan hankintaan Logistiikka- ja varastotilalle asetetaan nykyisin paljon vaatimuksia. Tilaratkaisuja kartoitettaessa onkin tärkeää miettiä liiketoimintaa

Lisätiedot

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite

Hyvinkää. Yrityksesi oikea osoite Hyvinkää Yrityksesi oikea osoite Tule yrittäjyyden ykkösketjuun Millaisia odotuksia asetat yrittämiselle? Tule tekemään tulosta Hyvinkäälle! Meillä ranteesta ja rakenteesta löytyy ruista: erinomainen liikenteellinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki.

Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa. Saari Business House. Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki. Saari mahdollisuuksien meressä. Vuokrattavana laadukasta toimitilaa Saari Business House Melkonkatu 22 / Itälahdenkatu 21, Helsinki menestystekijä Monipuolisia toimitilaratkaisuja merellisessä Lauttasaaressa.

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Strategia Vapaa-aikalautakunta

Strategia Vapaa-aikalautakunta Strategia 2016-2020 Vapaa-aikalautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

Teräsrakenneurakat, pintakäsittelyt ja teollisuuden kunnossapitotyöt

Teräsrakenneurakat, pintakäsittelyt ja teollisuuden kunnossapitotyöt 2 RAKENNUSMAAILMA Teräsrakenneurakat, pintakäsittelyt ja teollisuuden kunnossapitotyöt PJ-Metalli Oy:n toimintaan kuuluvat pääasiassa teräsrakenneurakat, mutta myöskin pintakäsittelyt ovat olennainen osa

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 ENNKOMARKKINOINTIESITE 19.6.2015 ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KP ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 Taiteilijan näkemys www.ptmhouse.fi Kohteen tiedot Pitkäsiima 35 A, 01490 Vantaa Pitkäsiiman erillistalot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ

ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ ELINKEINOELÄMÄ OSANA KAUPUNKISEUTUJEN YHTEISTYÖTÄ Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 Rantasipi Tropiclandia 31.1.2012 Jani Hanhijärvi ELINKEINOELÄMÄN ROOLI SEUDULLISESSA SUUNNITTELUSSA Selvitys

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

TERVETULOA JOENSUUHUN!

TERVETULOA JOENSUUHUN! TERVETULOA JOENSUUHUN! JOENSUUN AJANKOHTAISET HANKKEET Kuntatekniikanpäivät 2010 Tekninen johtaja Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 72704 (1.1.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu +

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot