Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

2 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1

3 Uudenmaan liiton julkaisuja D ISSN Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kansi ja kuvat: Tuula Palaste-Eerola Taitto: Arja-Leena Berg Erweko Painotuote Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

4 Sisällys Maakuntajohtajan katsaus 4 Uusimaa vuonna Uudenmaan liiton strategia 8 Tasapainoisen onnistumisen strategia 9 Strategiset valinnat 10 Vuoden 2004 toiminnan painopisteet 12 Maakunnan kehittäminen 13 Maakunnan kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen 16 Edunvalvonta ja kuntayhteistyö 17 Yhteistoiminta peruspalveluissa 19 Etelä-Suomen maakuntien liittouma 19 Projektit 21 Uudenmaan liiton toimielimet 23 Talous 25 - Tuloslaskelma vuodelta Tase Rahoituslaskelma 34 - Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Kuntien maksuosuudet aluearkkitehtitoiminnan kustannuksista vuonna Vuoden 2004 projektit ja niiden kokonaisrahoitus 37 - Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä 38 - Arviointikertomus 40 Luottamushenkilöt 47 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 3

5 Maakuntajohtajan katsaus Kun vuoden 2004 toimintaa arvioi, on syytä samalla tarkastella koko päättyneen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen toimikauden tuloksia. Maakuntien liittoja koskevat muutokset ja Uudenmaan liiton toiminnan kehittyminen aiheuttavat sen, että toimikauden alun asiat tuntuvat nyt etäisiltä ja osittain vanhentuneilta. Vuonna 2001 laadittiin ensimmäistä maakuntasuunnitelmaa eli alueen strategiaa, joka tähtää vuoteen Nyt uusi valtuusto saa päätettäväkseen sen uudistamisen ja aikatähtäimen pidentämisen vuoteen Aluekehittämissopimus maakunnan kahdeksan päättäjän ja rahoittajan kesken allekirjoitettiin vuonna Siitä oltiin ylpeitä. Oli saatu yksiin kansiin sopimus siitä, mitkä ovat maakunnan tärkeimmät kehittämishankkeet ja miten ne toteutetaan. Kuluneiden kolmen vuoden aikana pääosa hankkeista on toteutunut ja sopimus on edelleen voimassa. Nyt on kuitenkin aluekehittämissopimusten laadinnan aika ohi, sillä myöhemmin saatiin uudeksi aluepolitiikan instrumentiksi maakuntaohjelmat ja niiden vuotuiset toteuttamissuunnitelmat. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nekin muuttuvat lähiaikoina merkittävästi ja tilalle saadaan ehkä maakunnan talousarviot. Vuoden 2002 aikana sai Vuosaaren satamaa koskeva seutukaava lainvoiman ja Läntisen Uudenmaan seutukaava hyväksyttiin. Vuoden 2004 päätteeksi maakuntavaltuusto päätti esittää niiden kumoamista, koska tilalle oli saatu upouusi koko alueen kattava maakuntakaava. Maakuntakaavan laadinta on ollut haasteellinen työ. Koska Uusimaa on monissa asioissa edelläkävijä, jouduttiin usein testaamaan, miten maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä pitäisi tulkita. Työssä oli mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita, joiden asiantuntemus oli tuikitärkeää hyvän lopputuloksen syntymiselle. Ratkaisevinta oli kuitenkin maakuntahallituksen vahva poliittinen sitoutuminen. Hallituksen asettama ohjaustoimikunta kävi poliittisia neuvotteluja, joilla ratkottiin erilaisia ristiriitoja ja ongelmia. 4 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

6 Kun maakuntahallituksen puheenjohtaja Risto Ranta otti tehtävänsä vastaan kahdeksan vuotta sitten, hän usein toisti itselleen asettamaansa tavoitetta luovuttaa viestikapula seuraajalleen silloista parempana. On liian aikaista arvioida, millä tavoin Uudenmaan liitto on parantunut, mutta jo nyt on tiedossa, että päättyvältä vaalikaudelta on runsaasti näyttöjä. Monista valmistuneista asioista huolimatta ei uusilla päättäjilläkään tule olemaan puutetta haasteista. Maakuntakaavaa täydentävän vaihekaavan laadinta on käynnistynyt. Siinä käsitellään useampia vaikeita maankäyttöluokkia kuten aluevaraukset jätehuoltoon ja maa-ainesten ottoon sekä laajat yhtenäiset metsäalueet. Myöhempään päätöksentekoon lykkäytyvät myös esitykset maakuntaliittojen aseman vahvistamisesta, uusmaalaisten maakuntaliittojen yhdistämisestä sekä Helsingin seudun yhteistyön järjestämisestä. Vuoden 2004 lopulla päättyi kuntien toimielinten vaalikausi, mutta maakuntien liitoissa valintaprosessi on niin mutkikas, että maakuntavaltuusto ja -hallitus pääsevät aloittamaan työnsä vasta puolen vuoden kuluttua kunnallisvaaleista. Kun käsillä on toimikauden viimeisen vuoden toimintakertomus, on mieluisaa saada kiittää luottamushenkilöitä tuloksia tuottaneesta toiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä liiton koneiston kanssa. Erityisesti maakuntahallituksen puheenjohtajan Risto Rannan vastuullinen toiminta on nostanut poliittisen vaikuttamisen sille kuuluvaan arvoon Uudenmaan liitossa. Aimo Lempinen maakuntajohtaja Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 5

7 Uusimaa vuonna 2004 Taloudellinen toiminta vilkastui Vuosituhannen alun vuodet olivat Suomessa ja Uudellamaalla varsin hitaan taloudellisen kasvun aikaa. Vuonna 2004 taloudellinen kasvu elpyi edellisistä vuosista. Kasvu ei kuitenkaan saavuttanut 1990-luvun loppuvuosien nopean kasvun tasoa. Ennakkotietojen perusteella Uudenmaan kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2004 reilut kolme ja puoli prosenttia ja koko Suomen vajaat kolme ja puoli prosenttia. Nämä luvut eivät vielä viittaa siihen, että Uusimaa olisi Suomen taloudellisen kasvun veturi, kuten se oli 1990-luvun lopussa. Kokonaistuotannon kasvun nopeutuminen ei riittänyt vielä kääntämään työllisyyskehitystä parempaan suuntaan. Vuoden 2004 lopussa työttömiä oli Uudellamaalla Tämä tarkoitti, että työttömien määrä kasvoi noin 700 henkilöllä vuodessa. Vuoden 2004 lopussa Uudenmaan työttömyysaste oli 8,3 prosenttia. Uudenmaan maakunnan matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa, 4,2 prosenttia ja korkein Hyvinkäällä 10,2 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä on ollut Uudellamaalla pienessä kasvussa keväästä 2004 alkaen. Väkiluvun kasvun hidastuminen jatkui Uudenmaan väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna noin henkeä. Kasvu oli noin 600 henkilöä pienempi kuin vuonna Vuoden 2004 väkiluvun kasvu johtui suurimmaksi osaksi luonnollisesta väestön kasvusta eli syntyvyys oli kuolleisuutta suurempaa. Vain noin viidennes väkiluvun kasvusta oli peräisin muuttoliikkeestä, ulkomaisesta ja kotimaisesta yhteensä. Uudenmaan kunnista väkiluku kasvoi 17 kunnassa ja väheni 7 kunnassa. Väkiluku kasvoi suhteellisesti eniten Nurmijärvellä ja Pornaisissa ja pieneni suhteellisesti eniten Kauniaisissa ja Pohjassa. Espoon väkiluku kasvoi määrällisesti eniten, asukasta ja Vantaan toiseksi eniten, noin asukasta. Helsingin väkiluku pysyi lähes ennallaan. Hyvä kilpailukyky tarjoaa mahdollisuuksia Maakunnan vision mukaan Uusimaa on vuonna 2025 pohjoisen Euroopan kilpailukykyisin, turvallisin ja viihtyisin metropolialue. Suomi on pärjännyt viime vuosina hyvin kansainvälisissä kilpailukykyarvioissa. Kun Uusimaa on useiden mittareiden mukaan maamme kehittynein ja taloudellisesti kilpailukykyisin alue, niin Uudenmaan kansainvälisenkin kilpailukyvyn pitäisi olla hyvä tai jopa erinomainen. Miksi Suomen ja Uudenmaan hyvä kilpailukyky ei näy hyvänä työllisyytenä eikä korkeana investointiasteena? Asialle on kaksi pääselitystä: kansainväliset kilpailukykymittarit ovat puutteellisia tai Suomi ja Uusimaa eivät ole erityisen kiinnostavia investointikohteita. Ilmeisesti kyse on molemmista asioista. Kansainväliset kilpailukykymittarit kertovat muun muassa siitä, kuinka paljon panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ne eivät kerro, kuinka tuottavia tai tehokkaita nämä panostukset ovat. Uudenmaan houkuttelevuutta investointikohteena laskee kaukainen sijainti suurista markkinoista. Olipa kyse hyvästä kilpailukyvystä tai hyvästä kilpailukykyimagosta, niin asia on joka tapauksessa mahdollisuus ja haaste, johon Uudenmaan toimijat eivät ole pystyneet vastaamaan viime vuosina riittävän hyvin; korkeana investointiasteena ja hyvänä työllisyytenä. Alueiden turvallisuutta on tutkittu vähän. Viimeisin tutkimus koski 215 kaupunkia. Tämän kansainvälisen vertailun mukaan Helsinki oli jaetulla toisella sijalla turvallisimpien kaupunkien joukossa. Turvallisin oli Luxemburg. Kun Helsinki pärjäsi hyvin kansainvälisessä vertailussa, niin todennäköisesti myös Uusimaakin olisi pärjännyt hyvin, jos tutkimus olisi koskenut maakuntatason alueellista turvallisuutta. Siten Uudenmaan vision toinen ulottuvuus, turvallisuus, näyttäsi toteutuneen hyvin. Uudenmaan vision kolmas ulottuvuus on viihtyisyys. Tämän ulottuvuuden osalta vision 6 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

8 toteutuminen on hankalinta arvioida. Viihtyisyyteen vaikuttaa mm. asumistaso, jota mitataan usein asumisväljyydellä. Tällä mittarilla Uusimaa pärjää huonosti länsieurooppalaisissa vertailuissa. Viihtyisyyteen vaikuttavat myös monet muut fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Niiden osalta on Uudenmaan kansainvälinen asema puutteista ja ongelmista huolimatta varsin hyvä. Uusimaa on arvioitu yhdeksi Euroopan unionin innovatiivisimmistä alueista. Helsinki on laskettu elinkustannuksiltaan edullisimmaksi Pohjolan pääkaupungeista. Elämänlaatuvertailussa on Helsinkiä kiitetty mm. hyvästä terveydenhuollosta, hygieenisistä oloista, juomaveden laadusta ja viemäriverkon laadusta. Uudenmaan ympäristön tilalla on ollut oma osuutensa siihen, että Suomi on jälleen ollut paras 146 maata koskevassa Maailman talousfoorumin (WEF) ympäristövertailussa ja että kansallinen yli asukkaan taajamia koskeva vuoden 2004 asukasbarometri kertoo asukkaiden olevan pääosin tyytyväisiä asuinympäristönsä laatuun. Kunnallistalous huolestuttaa Suomessa kuntien taloustilanne heikkeni voimakkaasti vuonna Uusimaa oli yksi niistä viidestä maakunnasta, jossa kuntien vuosikate ei heikentynyt vuonna Uudellamaalla se oli sama kuin vuonna Uudenmaan kunnat velkaantuivat viime vuonna vähän enemmän kuin Manner-Suomen kunnat keskimäärin. Uudenmaan kuntien lainakanta asukasta kohti kasvoi viime vuonna 20 prosenttia. Uusimaa luovuttaa vaurautta muulle maalle ja tasausjärjestelmät aiheuttavat erityisiä ongelmia kuntien talouden hallinnalle. Verotulojen ennakointi on vaikeaa. Uudenmaan kuntien velkaantuminen on lisääntynyt. Kuntien palvelurakenteet ovat kehittyneet ja seutuistumisella haetaan yhteistyön etuja. Asuntojen hintojen nousu taittui Vuosi 2004 oli Suomessa ja Uudellamaalla poikkeuksellisen alhaisen inflaation aikaa. Poikkeuksena yleisestä hintakehityksestä oli asuminen. Sekä vuokrat että asuntojen hinnat nousivat yleistä hintakehitystä enemmän. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat Uudellamaalla yli neljä prosenttia vuonna Kuitenkin asuntojen hinnat nousivat Uudellamaalla suhteellisesti vähemmän kuin muualla Suomessa. Lisäksi hintojen nousu pysähtyi Uudellamaalla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Asuntojen vuokrat nousivat Uudellamaalla yli kaksi prosenttia vuonna Osasyynä asumiskustannusten nousuun on tontinhintojen pitkään jatkunut nousu ja perusinfrastruktuurin rakentamispaineet. Uudellamaalla valmistui ennakkotietojen mukaan vuonna 2004 noin asuntoa. Tämä on noin asuntoa vähemmän kuin vuonna Tarpeeseen nähden asuntotuotannon taso on ollut jo pitkään liian alhaista. Liian alhainen uustuotannon taso on pienentänyt asuntojen tarjontaa ja nostanut niiden hintoja. Asuntojen velattomat neliöhinnat olivat vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä Uudellamaalla noin 40 prosenttia korkeammat kuin koko maassa. Kansainvälinen ympäristö Merkittävä muutos toimintaympäristössä oli Euroopan unionin laajentuminen 10 uudella jäsenmaalla. Baltian maiden liittyminen unioniin ja integroituminen Euroopan talousalueeseen on lisännyt Itämeren painoarvoa myös unionin piirissä. Suomalaiset yritykset jatkoivat investointejaan ja etabloitumista Viroon sekä muualle Baltiaan. Venäjän talouskehitys jatkui myönteisenä ja sen merkitys Suomen kauppakumppanina vahvistui edelleen. Venäjän WTO -jäsenyysneuvotteluissa edettiin. EU ja Venäjä jatkoivat käsittelyä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neljästä yhteisestä alueesta. Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudistamista jatkettiin ja naapuruusohjelmien täytäntöönpanoa valmisteltiin. Globaalitalouden voimistuminen merkitsi kansainvälisen kilpailun kiristymistä Suomessa ja myös Uudellamaalla. Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 7

9 Uudenmaan liiton strategia Visio, toiminta-ajatus ja arvot Uudenmaan liitto on vahva vaikuttaja Uudellamaalla, Suomessa ja Itämeren alueella. Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle. Uudenmaan liiton arvoja ovat kansanvalta ja avoimuus, asiakaslähtöisyys sekä kestävä kehitys. 8 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

10 Tasapainoisen onnistumisen strategia Vaikuttavuus Strateginen maankäytön suunnittelu Voimavarojen kokoaminen Edunvalvonta Arviointi Sidosryhmät Toimivat verkostot Tavoitteellinen, avoin yhteistyö Seuranta Visio Henkilöstö Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Osaaminen ja mahdollisuus kehittyä Strategiset taidot Työn kuormitus hallinnassa Itsearviointi Ulkopuolinen arviointi Uudenmaan liitto on vahva vaikuttaja Uudellamaalla, Suomessa ja Itämeren piirissä Työtyytyväisyyden mittaus Henkilöstötilinpäätös Prosessit Tehokas ja tuloksellinen työskentelytapa Aineellisten resurssien riittävyys Aluekehitykseen osoitettu valtion rahoitus Kunnallinen perusrahoitus ja hankerahoitus Määritellään prosessikohtaisesti Maakunnan osuus valtion aluekehitysmäärärahasta Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 9

11 Strategiset valinnat Osaaminen Maakuntien menestystekijäksi on noussut korkea osaaminen. Globaalissa taloudessa ei voida kilpailla tuotteiden hinnalla halpatyövoimaa käyttävien maiden kanssa, vaan on kilpailtava laadulla. Se edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä, mikä puolestaan vaatii sekä tutkimuksen että koulutuksen tuottamaa osaamista. Uudenmaan yliopistojen mahdollisuudet panostaa kasvualojen tutkimukseen ovat lisääntyneet. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan resurssien lisäämistarve on tuotu esiin opetusministeriölle annetuissa lausunnoissa. Uudenmaan ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunta jätti opetusministeriölle kannanoton ammattikorkeakoulujen tutkimusja kehittämistoiminnan resurssitarpeesta. Korkea osaaminen voi pohjautua vain vahvalle perusosaamiselle, joka on uhattuna Uudellamaalla vallitsevan opettajapulan vuoksi. Maakuntaan on pyritty saamaan ruotsinkielistä ja lisäämään suomenkielistä opettajakoulutusta. Kiireisiä toimenpiteitä on vaatinut myös väestökasvun ja maahanmuuton seurauksena nopeasti kasvanut erityisopettajien tarve. Erityisopettajapulaa lieventää Pohjois- ja Keski-Uudenmaan yhteinen kehittämishanke, jossa myös pääkaupunkiseudun kuntia on ollut mukana. Kehittämishankkeen avulla on luotu edellytykset käynnistää Keski-Uudellamaalla ja Lohjan seudulla tekninen ammattikorkeakoulutasoinen opetus. Työvoimatarpeita varten opetusministeriön pyynnöstä laadittiin Uudenmaan koulutustarjonnan prioriteetit, joissa nostettiin esille Uudenmaan kehittämisen kannalta tärkeät koulutusalat. Ammatillisen peruskoulutuksen suosion lisääminen oli erityishuomion kohteena, sillä avoimet työpaikat painottuvat suurelta osin käytännön ammattien osaajiin, kun taas lukioväylä on uusmaalaisten nuorten suosiossa. Uudenmaan liitto on koonnut yhteen ne toimijat, joilla on Uudellamaalla käynnissä ammatillisen peruskoulutuksen suosion lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Voimia kokoamalla on lisätty hankkeiden näyttävyyttä ja tehokkuutta. Vuoden 2004 syksyllä ammatillisen peruskoulutuksen suosio kääntyi nousuun. Työvoimatarpeet ovat kasvussa väestön ikääntyessä, mutta Uudellamaalla jää suhteellisesti koko maata enemmän nuoria vaille peruskoulun jälkeistä koulutusta. Sen joukon syrjäytymisen estäminen ja saaminen aktiiviseksi ja ammattitaitoiseksi työvoimaksi vaatii erityistoimenpiteitä erityisesti aikuiskoulutukselta. Uusmaalaisten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi aikuiskoulutuspaikkojen tarjonnassa järjestettiin Uudenmaan kansanedustajien osaamistoimikunnan nimissä Aikuiskoulutuksen kipupisteet Uudellamaalla -seminaari kansanedustajille. Työllisyys Uudenmaan työllisyyskehitys on ollut heikkoa. Erityisen ongelmalliseksi tilanne on muodostumassa pääkaupunkiseudulla, jonka työttömyys on runsaan kahden vuoden ajan ollut noususuunnassa (vuoden 2003 lopussa 8,2 % ja vuonna ,3 %). Myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt nousuun. Pääkaupunkiseudun työllisyyttä parantavaa talouskasvun vahvaa nousua ei toistaiseksi ole näköpiirissä ja seudulle kohdistuvien työvoimapoliittisten toimien voimavaroja on lisättävä. Valtion ja kaupunkien paikallistason työllisyysasioiden yhteistyön toteutuksessa keskeisessä asemassa ovat vuoden 2004 alussa perustetut kaupunkien, työvoimatoimistojen ja Kelan yhteiset työvoiman palvelukeskukset. Palvelukeskusten perustamiseen ja toimintaan liittyvä edunvalvonta ja vuorovaikutus työhallinnon kanssa on ollut vuoden aikana vahvasti esillä. Uudenmaan alueella on koettu positiivisia onnistumisia työllisyysasteen osalta, mutta kokonaisuudessaan tilanne oli vuoden lopussa edelleen vähintäänkin huolestuttava. 10 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

12 Asuntopolitiikka Muuhun maahan verrattuna Uudellamaalla asunnot ovat kalliita. Asuntojen kysyntä on jatkunut voimakkaana sekä pääkaupunkiseudulla että erityisesti kehyskunnissa. Vuonna 2004 asuntotuotanto ylsi kuntien asunto-ohjelmien tasolle. Vapaarahoitteinen tuotanto on vetänyt, koska korkotaso on ollut alhainen. Sen sijaan valtion tukema tuotanto on ollut alamaissa ja sen näkymät ovat heikot. Asuntopolitiikan osalta merkittävää oli Uudenmaan liiton osallistuminen ja tuki selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen aloittamaan Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeeseen. Hankkeen keskeinen pyrkimys on käynnistää seudullinen asumista koskeva strategiatyö, jossa asetetaan yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa koskevat tavoitteet. Helsingin seudun kuntia (13-14) koskevassa maankäytön ja asumisen neuvottelujärjestelmässä osoitettaisiin asumisen ja maapolitiikan kehittämistä koskevat tavoitteet, niihin liittyvät infrastruktuuria ja palveluita koskevat velvoitteet, sekä näiden toteuttamisen ajoitus, rahoitus ja muut strategian toteutusta tukevat toimenpiteet. Maakunnan kilpailukykyä vahvistettiin kansainvälisellä verkostoyhteistyöllä Kansainvälistä verkostoyhteistyötä toteutettiin tiiviinä osana liiton painopistealoja ja toiminnallisia tavoitteita. Uudenmaan liitto jatkoi edellytysten luomista maakunnan kehittymiselle vahvaksi Itämeren alueen vaikuttajaksi laajentuneessa Euroopassa ja Venäjän naapurustossa. Vuoden aikana ilmestyi useita vertailuja, joiden mukaan Uusimaa kuuluu Euroopan innovatiivisimpien alueiden kärkijoukkoon. Verkostoyhteistyössä edistettiin myös EU:n Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman tavoitteiden maakuntatason toteuttamista, erityisesti EU-rahoitteisten Suomenlahden kasvukolmio- ja Baltic Palette -projektien avulla. Tietoyhteiskunta Suomen laajakaistakäyttäjien lukumäärä kasvoi vuonna 2004 merkittävästi ja maakuntaliitot laativat liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä alueellisia laajakaistastrategioita. Uudellamaalla laajakaistapalvelutarjonta on suhteellisen hyvä, koska laajakaistayhteys on saatavana lähes kaikkialla koko maakunnassa. Joitakin katvealueita löytyy vielä saaristossa ja maaseudulla. Laajakaistatarjonnan lisääntyminen on koskenut pääasiassa hitaita perusyhteyksiä, mutta esimerkiksi yritys-, koulutus- tai terveyssektorin tarvitsemat nopeammat yhteydet ovat kalliita tai niitä ei ole helposti saatavilla. Uudenmaan tietoyhteiskuntastrategian mukaisesti seutukunnittaisen ja alueellisen tietohallinnon hankkeet ovat lisääntyneet. Suurilla kaupungeilla on yleensä riittävät omat resurssit sähköisten palveluiden kehittämiseksi, mutta pienemmiltä kunnilta puuttuu useimmiten tarpeellinen tekninen suunnittelukapasiteetti tai rahoitus tarvittavien investointien tekemiseksi. Tietoyhteiskunta mahdollistaa uusien, joustavien ja pitkällä tähtäyksellä edullisempien palvelujen käyttöönottoa. Tieto- ja viestintätekniikan suurin potentiaali on elinkeinoelämän tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen mahdollistajana. Uudellamaalla kehitys on edennyt hyvin, sillä maakunta on Euroopan unionin mittareilla noussut innovatiivisimpien alueiden joukkoon ja on näin vahvasti kehittymässä kohti osaamisyhteiskuntaa. Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 11

13 Vuoden 2004 toiminnan painopisteet Tulevaisuuskuvat Vuoden 2004 lopussa päättynyt Uudenmaan tulevaisuus skenaarioprojekti tuotti aineistoa pitkän aikavälin kehitysnäkymistä strategisen kehittämistyön perustaksi. Aineistoa tullaan käyttämään maakuntasuunnitelman ja vuonna 2005 käynnistyvän maakuntaohjelman päivitysten lähtökohtina. Uudenmaan maakuntakaava Kaavatyössä keskityttiin alkuvuonna 2004 kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten käsittelyyn. Kriittisiksi ja tärkeiksi kaavatyön jatkovalmistelussa huomioitaviksi asioiksi nousivat virkistys, viheryhteydet, suojelu, ulkoilureitistö ja jätehuollon ratkaisu, aluevaraukset Ristikydön ja Västerkullan alueella, Kehä II ja Espoo-Vihti-Lohja ja Elsa -radat sekä kaupan suuryksiköt ja kulttuuriympäristöt. Myös keväällä 2004 pidetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaiskokous aiheutti kaavan ympäristövaikutusten arviointiin ja Natura-vaikutuksiin liittyviä lisäselvitystarpeita. Maakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen, sidosryhmäyhteistyön tulosten sekä liiton oman tarkistustyön pohjalta valmistunutta lopullista maakuntakaavaehdotusta hallitus käsitteli syksyllä Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen esityksen mukaisesti maakuntakaavan joulukuun kokouksessaan. Läntisen Uudenmaan maakuntakaava Korkein hallinto-oikeus antoi elokuussa 2004 päätöksensä Läntisen Uudenmaan maakuntakaavan vahvistamista koskevista valituksista. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksestä oli tehty neljä valitusta, joista kaksi hylättiin kokonaan, yksi hylättiin osittain ja yksi hyväksyttiin. Kirkkonummen kunnan valitus Bro-Kolsarin alueen taajamatoimintojen aluevarauksen vahvistamatta jättämisestä hyväksyttiin ja asia palautettiin tältä osin ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristöministeriö ei ole toistaiseksi tehnyt asiassa uutta vahvistamispäätöstä. Vaihemaakuntakaava Vaihemaakuntakaavatyö käynnistettiin osallisuus- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Vaihekaavaan esitettyjä aihealueita ovat: jätehuolto, kiviaineshuolto, laajat yhtenäiset metsäalueet, hiljaiset alueet, ampumaradat, moottoriurheilu sekä liikenneterminaalit ja -varikot. Vaihemaakuntakaavatyöhön liittyen käynnistettiin Jätehuollon pitkänaikavälin aluetarpeet -projekti yhteistyössä ympäristöhallinnon, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liiton sekä kunnallisten jäteyhtiöiden ja YTV:n kanssa. Projektin tavoitteena on hahmottaa jätehuollon vaihtoehtoisia kehitysnäkymiä ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä arvioida tältä pohjalta tarvittavat aluevaraukset sekä niiden kohdentuminen maakuntakaavoituksen pohjaksi. Projekti valmistuu vuoden 2005 loppuun mennessä. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtäävä projekti (Poski-projekti) saatiin päätökseen siten, että projektin loppuraportti valmistuu vuoden 2005 alkupuolella. Projektin tuloksia hyödynnetään vaihemaakuntakaavatyössä. Lisäksi käynnistettiin vaihemaakuntakaavatyöhön liittyen moottoriurheilu- ja ampumarataalueisiin liittyvä selvitys sekä liikenteen varikoihin ja terminaaleihin liittyvä selvitys. Molemmat selvitykset valmistuvat vuoden 2005 aikana. Seutu- ja maakuntakaavojen toteuttaminen, seuranta ja uudistaminen Jäsenkuntien kaavoitusta koskevia lausuntoja annettiin 71 ja muita liikennejärjestelmiin ja muihin suunnitelmiin liittyviä lausuntoja 38. Kuntien ja ympäristökeskuksen kaavaneuvotteluihin osallistuttiin säännöllisesti. Maakuntakaavan valmistelussa on kuntien kaavoittajista ja suunnittelijoista koostuvalla suunnittelijaryhmällä ollut keskeinen rooli. 12 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

14 Uudenmaan maakuntakaavan valmistuttua ryhmän tehtävissä korostuvat myös maakuntakaavan toteuttamiseen, kuntien kaavoitukseen ja muuhun ajankohtaiseen alueidenkäytön suunnitteluun liittyvät kysymykset. Suunnittelijaryhmä on myös tärkeä foorumi kuntien virkamiesten väliselle keskustelulle ja tiedonvaihdolle. Vuoden 2004 lopulla kutsui liitto koolle kuntien ympäristöyhdyshenkilöiden ryhmän, jossa on mukana kuntien ympäristöviranhaltijoita. Tällä ryhmällä tulee olemaan suunnittelijaryhmän tavoin tärkeä asema erityisesti käynnistyneessä vaihekaavatyössä. Uudenmaan liitossa kerätään kehyskuntien tonttihintatiedot ja valmistellaan yhdessä kuntien kanssa valtion asuntorahastolle esitys seuraavana vuonna valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista ja soveltamisohjeista. Vuonna 2004 sovellettavan päätöksen hintoja nostettiin keskimäärin 8 %. Vesihuollon alueellista yleissuunnittelua jatkettiin yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kuntien kanssa. Vuonna 2004 valmistui Porvoon seudun vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma, jossa hahmotetaan liiton itäisimpien kuntien vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn seudulliset ratkaisut. Liikennesuunnittelu Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö on loppusuoralla. Raportti valmistui ja lähetettiin lausuntokierrokselle loppuvuodesta Raportti sisältää näkemyksen liikenteen ja maankäytön suunnittelun tarpeista ja aluevarauksista noin kahdeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Liikennejärjestelmän kehittämistoimet on jaoteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Seuraavana työvaiheena on suunnitelman toteuttamiseen tähtäävän aiesopimuksen solmiminen. Keski-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman (Kehyli) osalta vuonna 2004 keskityttiin seurantaan. Maakunnallinen alueiden käytön kehityskuva Uudenmaan maankäytön kehityskuvan valmistelu aloitettiin kokoamalla yhteen jäsenkuntien aiheeseen liittyvät selvitykset ja suunnitelmat. Syksyllä 2004 järjestettiin Uudenmaan liiton suunnittelijoiden ja kuntien yhteinen koulutusja ohjelmointiseminaari. Selvitystyötä ja seminaarin tuloksia käytetään hyväksi valmisteltaessa sekä koko Uudenmaan että seudullisia maankäytön kehityskuvia. Maakunnan kehittäminen Alueiden kehittämislaki tuli voimaan vuoden 2003 alusta. Laki sisältää alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmän. Se muodostuu valtioneuvoston valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista, ministeriöiden alueellisista kehittämisstrategioista ja valtioneuvoston erityisohjelmista. Maakunnan kehittämisen keskeiset välineet ovat pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat sisältävä maakuntasuunnitelma ja sitä keskipitkällä ja lyhyellä aikatähtäyksellä toteuttavat maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma. Uudenmaan maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman Toteuttamissuunnitelma käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmässä ja hyväksyttiin Uudenmaan maakuntahallituksessa Toteuttamissuunnitelmassa on maakuntaohjelman toimintalinjoittain koottu keskeiset vuosien kehittämistoimenpiteet ja hankkeet. Toteuttamissuunnitelma on asiakirja, jossa/jolla: on sovittu Uudenmaan alueellisen kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta vuosina , vaikutetaan vuoden 2005 alussa valtion talousarvion nojalla tehtävään määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien alueelliseen jakoon sekä vaikutetaan vuoden 2006 valtion talousarvion valmisteluun. Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 13

15 Elinkeinotoiminnan kehittämisen painopisteinä osaamiskeskukset ja seutujen elinkeinoyhteistyö Uudenmaan strategiassa korostuu alueen kilpailukyvyn säilyttäminen ja edistäminen globaalisti. Uudenmaan liiton rooli tämän strategisen valinnan toteuttamisessa on kehittää yritysten ja yritysosaamisen toimintaympäristöjä yhteistyössä alueen muiden elinkeinotoimintaa edistävien tahojen kanssa. Vuonna 2004 painopisteenä on ollut osaamiskeskustoiminnan edistäminen ja verkottaminen, seutujen elinkeinoyhteistyön rakentaminen sekä alueen elinkeinotoimijoiden välisen yhteistyön ja alueellisen hankeyhteistyön lisääminen. Teemallisesti pääpaino on ollut pk-yritysten kansainvälistymisessä sekä alueen logistiikan kehittämisessä. Uudellamaalla toimii kuusi osaamiskeskusta eli osaamisen kärkihanketta. Ne ovat aktiivimateriaalit ja mikrosysteemit, geeniteknologia ja molekyylibiologia, lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologia, digitaalinen media, sisältötuotanto ja oppimispalvelut, ohjelmistotuoteliiketoiminta sekä logistiikka. Lisäksi Hyvinkäällä on toiminnassa nosto- ja siirtoalan valtakunnallinen osaamiskeskus. Uudenmaan liitto rahoittaa myös valtakunnallisia puualan osaamiskeskusta ja elintarvikealan osaamiskeskusta. Seutujen kehitysohjelmien kautta on pyritty edesauttamaan osaamiskeskustoiminnan verkottumista koko Uudenmaan alueella. Onnistunut yhteistyö on esimerkiksi nanoteknologiassa Lohjan seudulla sekä nosto- ja siirto-osaamiskeskuksessa logistiikan alalla. Pääkaupunkiseudulla on osaamiskeskustoimintaa linkitetty osaksi seudun elinkeinopolitiikkaa. Uudenmaan liitto on vastannut osaamiskeskusrahoituksesta sekä valvonnasta ja toiminnallisesta seurannasta. Maakunnan kehittämisrahasta kolmasosa on elinkeinohankkeita. Vuonna 2004 myönnettiin yhteensä yli miljoona euroa elinkeinotoiminnan edistämiseen. Pääpaino on ollut seutujen kansainvälistymishankkeissa, korkean osaamisen edistämisessä, seutukeskustojen kehittämistoiminnassa ja logistiikkaprojekteissa. Syksyllä 2004 käynnistettiin Vuosaari Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) -hanke. Uudenmaan liitto nostaa yrittäjyyden arvostusta organisoimalla joka vuosi uusmaalaisen tuotannollisen ja palvelualan yrityksen valinnan. Vuonna 2004 voittajiksi valittiin Cariitti Oy Kirkkonummelta sekä Opri ja Oleksi Espoosta. Uudenmaan liitto on ollut vahvasti mukana yhteistyökumppaneiden toiminnassa aluekehittäjän roolissa, mm. Uudenmaan TE-keskuksen neuvottelukunnassa ja Yrittämisestä työtä -projektissa sekä asiantuntijana useiden tahojen työryhmissä. Lisäksi liitto on ollut mukana ja seurannut Helsingin kauppakamarin euroneuvontakeskustoimintaa sekä HRM Oy:ssä Helsinki Region -markkinointiohjelmaa. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisellä parannettiin maakunnan kilpailukykyä Osaamisen kehittämistoiminta painottui edunvalvontaan. Myös kehittämishankkeiden valmistelu ja eri toimijoiden välisen yhteistyön rakentaminen olivat keskeisessä asemassa. 14 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

16 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan koottiin osaamisen rakenteiden joustavuuteen tähtääviä ja seutukuntien osaamista vahvistavia hankkeita, joita yhdessä toteuttajatahojen kanssa vietiin eteenpäin. Koulutuksen ja osaamisen edellytyksiä parannettiin Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan osaamistoimikunnan kautta sekä Uudenmaan ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunnan ja Uudenmaan koulutusasiain asiantuntijaryhmän toimesta samoin kuin eri organisaatioiden yhteisissä yhteistyöryhmissä lausunnoin, kannanotoin ja aloittein sekä rakentamalla yhteistyötä päättäviin viranomaisiin. Yhteistyö kulttuurin ja matkailun alalla Alueellisen matkailun kehittämisen keskeisimmät välineet ovat hanketyöskentely, aktiivinen tiedottaminen ja yhteistyöverkostot. Hankkeilla ja oppilaitosyhteistyöllä on vahvistettu pienyrittäjien toiminnan laatua, markkinointia ja yhteistyötä sekä selvitetty hankkeiden vaikuttavuutta. Matkailualan edunvalvontaa on toteutettu aktiivisesti yhteistyössä Suomen Matkailun Alueorganisaatioiden yhdistyksen ja Suomen Matkailun Elinkeino ry:n kautta. Vapaa-aikasektorin merkittävin hanke on ollut Nuuksion kansallispuiston asiakaslähtöinen kehittäminen Suomen kansallispuistojen ikkunaksi. Kulttuurisektorin kehittämishankkeilla on selvitetty mm. maakunnan vanhan rannikon historiaa ja työstetty pilottiprojektina Espoossa kotouttamista edistäviä kaupunkipolkuja. Kulttuurialan sidosryhmäyhteistyö on vahvaa Suomen Kotiseutuliiton ja Kuntaliiton kanssa. Hyvinkään Orkesteri hyväksyttiin valtionavun piiriin vuodesta Vuoden Uusimaa -palkinto myönnettiin karjaalaiselle maahanmuuttajakoordinaattori Börje Mattssonille rakentavasta, sosiaalisesti merkittävästä ja hyvinvointia lisäävästä toiminnasta. Vuoden uusmaalaiseksi kyläksi valittiin Kirkkonummen Luoma. Maakunnan kehittämisrahalla edistettiin maakuntaohjelman toteuttamista Maakunnan kehittämisraha perustuu lakiin alueiden kehittämisestä. Valtion vuoden 2004 talousarviossa maakunnan kehittämisrahaa on osoitettu osaamiskeskusten perusrahoitukseen, aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin sekä ohjelmiin sitomattomien hankkeiden toteuttamiseen. Määrärahalla on edistetty Uudellamaalla alueellisten kehittämistavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi laaditun maakuntaohjelman toteuttamista. Valtioneuvoston ja sisäasiainministeriön päätöksin Uudenmaan liitolle myönnettiin ohjelmiin sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa 1,7 milj. euroa sekä Uudenmaan liiton välityksellä Uudenmaan osaamiskeskusohjelmaa toteuttavien toimenpiteiden rahoitukseen euroa, Hyvinkään seudun osaamiskeskukselle euroa, Puutuotealan verkosto-osaamiskeskukselle euroa, Hyvinkään-Riihimäen talousalueen aluekeskusohjelmalle euroa, KUUMA kumppanuusohjelmalle euroa, Hiiden pilottiohjelmalle euroa, Raaseporin kehitysohjelmalle euroa ja Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmalle euroa. Vuonna 2004 Uudenmaan liitolle myönnetystä ohjelmiin sitomattomasta maakunnan kehittämisrahasta ja edellisiltä vuosilta siirtyneistä määrärahoista on Uudenmaan liitto myöntänyt 49 hankkeelle yhteensä 1,98 milj. euroa. Osaamiskeskus-, aluekeskus- ja kaupunkiohjelmarahat on myönnetty lähes täysimääräisinä. Lisäksi liitto on myöntänyt valtion rahoitusosuutta yhteensä euroa 19 Urban II -ohjelman hankkeelle. EU:n tavoite 2 -ohjelmalla tukea saaristoon ja siirtymäkauden alueelle Liitto koordinoi Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmatyötä Uudellamaalla. Ohjelman toteuttamisesta vastaa Uudenmaan tavoite 2 -ohjelman työryhmä. Vuoden 2004 loppuun mennessä tehdyillä hankepäätöksillä on sidottu 86 % tähänastisista Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 15

17 myöntövaltuuksista ja Uudenmaan tukialueella Tammisaaren ja Inkoon saaristossa 69,3 % ja siirtymäkauden alueella, Nummi-Pusulassa, Karjalohjalla ja Sammatissa, koko ohjelmakauden rahoituskehyksistä 70 %. Vuoden 2004 hankepäätöksillä tuettiin mm. saariston vesihuoltoa, matkailuyrittäjien yhteistyötä sekä seudullista tietoverkkoyhteistyötä. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoaa maakunnan voimavarat yhteen Uudellamaalla maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöryhmässä edustettuina olevien osapuolten yhteisenä keskustelufoorumina maakunnan ja yhteistyöryhmän toimintaympäristön kaikissa kehittämiskysymyksissä ja tällä tavoin luoda perustaa Uudenmaan edunvalvonnalle sekä suunnata kuntaresursseja sekä määritellä pääosin valtionhallinnon toimin toteutettavat aluekehittämisen keskeiset kehittämishankkeet ja linjaukset sekä edistää ja seurata niiden toteutumista. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Uudenmaan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion aluehallintoviranomaiset ja muut valtion hallintoon kuuluvat organisaatiot sekä Uudenmaan kehittämisen kannalta keskeiset työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Toimintavuoden aikana yhteistyöryhmä on pitänyt kolme kokousta ja tehnyt yhden seminaarimatkan. Yhteistyöryhmä käsitteli Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman Liitto on mukana myös yhteistyöryhmän maaseutujaoston toiminnassa. Jaoston toimintaa vetää Uudenmaan TE-keskuksen maaseutuosasto. Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmalla laajennettiin seudullisen yhteistyön keinovalikoimaa Vuosi 2004 oli Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman, Osaaminen ja osallisuus, toteuttamisohjelman viimeinen vuosi. Liitto myönsi ohjelman hankkeille vuonna 2004 varatun euron suuruisen maakunnan kehittämisrahan lisäksi kaupunkien omarahoitusosuutena kuntarahaosuutta euroa. Uudenmaan liitto on vastannut ohjelman rahoituksen käytännön järjestelyistä, hallinnoinnista ja hankkeiden valvonnasta sekä osallistunut ohjelman toteutusta koordinoivan johtoryhmän toimintaan. Ohjelman monipuolisia aikaansaannoksia esiteltiin marraskuun tulosseminaarissa. Samanaikaisesti ohjelman sulkemistoimien kanssa pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien johdolla valmisteltiin uutta kaupunkiohjelmaa vuosille Uuden ohjelman toimintalinjat ovat vuonna 2004 perustetun Pääkaupunkiseudun Neuvottelukunnan hyväksymän strategian mukaiset. Maakunnan kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen Uudenmaan liiton kansainvälisen toiminnan painopiste kohdistui EU:n laajentumisen myötä aiempaa selkeämmin Itämeren piiriin. EU:n laajentumisen myötä Uudenmaan ja Viron välinen kumppanuus ja konkreettinen hankeyhteistyö tulee entistä keskeisemmäksi. Vuosina Etelä-Suomen rannikkoseudun Interreg III A -ohjelmasta on rahoitettu kaikkiaan 94 hanketta, joista 47 koski Uuttamaata. Syksyllä 2004 ensimmäistä kertaa järjestettyyn Etelä-Suomen ja Viron Interreg III A -ohjelman yhteishakuun jätettiin kaikkiaan 21 hakemusta, joista Uuttamaata koskevia oli 12. Kuntayhteistyö Uusimaa-Eesti (KUSTI II) -hanke eteni suunnitellulla tavalla. Hankkeessa käsitellyt teemat liittyvät sosiaaliseen hyvinvointiin. Hankkeessa on mukana parikymmentä toimijaa Uudeltamaalta ja Virosta ja hallinnoijana toimi Uudenmaan liitto. Projekti päättyy syksyllä Virolainen vastinhanke hyväksyttiin rahoitettavaksi Interreg III A -ohjelmasta. 16 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

18 Suomenlahden kasvukolmioverkosto on Etelä- Suomen maakuntien liittouman (ELLI) yhteishanke, jonka tavoitteena on Etelä-Suomen, Viron ja Pietarin alueen taloudellisen ja alueellisen yhteistyön laajentaminen ja syventäminen. Suomenlahden kasvukolmio toteuttaa osaltaan EU:n Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaa ja toimii ohjelmassa esimerkkinä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Erityistä painoarvoa kasvukolmioyhteistyössä on annettu julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyön kehittämiselle (publicprivate partnership). Kasvukolmio-hankkeen suunnitelman mukaista toteutusta vaikeutti se, että virolaisten osapuolten vastahanke ei saanut rahoitusta Interreg III A -ohjelmasta. Uudenmaan liiton johdolla toiminut Baltic Palette II -projekti päättyi vuoden lopussa. Liiton tavoitteissa korostui erityisesti Itämeren innovaatiopolitiikka ja siihen liittyvä yhteistyö, jonka edistämiseksi luotiin kontakteja mm. Baltic Palette -alueen innovaatiokeskuksiin ja korkeakouluihin. Baltic Palette -verkoston toiminta jatkuu aiemmin hyväksyttyjen toimintojen edistämiseksi. Helsinki-Tallinna Euregion toiminta jatkui vuoden alusta lukien yhdistyksenä. Toiminnassa korostuivat painopisteiden määrittely sekä partnereiden yhteistyön vakiinnuttaminen uudessa toimintaympäristössä. Keskeisenä tehtävänä oli Helsinki-Tallinna tieteen kaksoiskaupunkihankkeen edistäminen. Euregio haki myös roolia EUhankkeiden yhteistyössä. Ensimmäinen Interreg III A -hanke HUUTA (huumeiden käytön ja tartuntatautien ehkäisy Helsingissä ja Tallinnassa) käynnistyi syksyllä. Myös muita yhteishankkeita oli valmistelussa. Euregio-Foorumi järjestettiin Helsingissä teemalla Osaaminen Helsingin ja Tallinnan yhteiseksi vahvuudeksi. Tilaisuuteen osallistui yli 200 vaikuttajaa Suomesta ja Virosta. Uusi avaus yhteyksien luomisessa Venäjälle oli Moskovan alueen kanssa loppuvuodesta solmittu yhteistyösopimus. Saaristoyhteistyö Saariston osalta painopiste kansainvälisessä yhteistyössä oli osallistuminen Pohjoismaiden ministerineuvoston Saaristoyhteistyöhön ja EU:n Interreg III A Saaristo -ohjelmatyöhön. Interreg III A Saaristo -ohjelman hallintokomitea puolsi vuoden aikana Interreg-rahoitusta yhteensä noin 1,4 miljoonalla eurolla, joka jakaantui 13 hankkeelle. Edunvalvonta ja kuntayhteistyö Menestyksekäs edunvalvonta edellyttää oman maakunnan erityispiirteiden ja niihin pohjautuvien tarpeiden syvällistä tuntemista. Uudenmaan liiton edunvalvonta on hyvää vuorovaikutusta jäsenkuntien kanssa sekä tiivistä yhteistyötä poliittisten piirijärjestöjen, liiton omien luottamushenkilöiden, aluehallintoviranomaisten, helsinkiläisten ja uusmaalaisten kansanedustajien, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Menestystä edunvalvontatyössä helpottaa todellinen kumppanuus ja hyvä yhteistyö. Maakunnallista ja seudullista yhteistyötä on edistetty osallistumalla pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhön, organisoimalla kehyskuntien ja läntisen Uudenmaan kuntien yhteistyötä. Lisäksi on tehty tiiviisti yhteistyötä alueviranomaisten kanssa maakunnan yhteistyöryhmässä sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaprosessissa. Poliittisessa vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnalla merkittävä rooli. Maakuntaparlamentti ja maakuntasuunnitelman aluetilaisuudet Maakuntaparlamentti on laajin liiton järjestämä alueellisia toimijoita koskeva tapahtuma. Keväällä järjestettyyn maakuntaparlamenttiin osallistui 250 maakunnan vaikuttajaa. Keskeisenä aiheena oli selvitysmies Jussi-Pekka Alasen Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 17

19 tekemät esitykset Helsingin seudun kehittämiseksi. Syksyllä 2004 käynnistettiin maakuntasuunnitelman päivitys väestösuunnitteiden ja asuntotarvelaskelmien laadinnalla. Marras-joulukuussa järjestettiin Helsingissä, Hyvinkäällä, Karjaalla ja Sammatissa kuntaseminaarit, joissa kerättiin kuntien viranhaltijoiden kommentteja pitkän ja keskipitkän aikavälin kehitysnäkymistä Uudenmaan maakunnan kehittämiseksi. Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta (KENK) Neuvottelukuntaan kuuluivat Helsingin vaalipiirin (21) ja Uudenmaan vaalipiirin (33) kansanedustajat. Puheenjohtajana toimi Rakel Hiltunen (sdp, Helsinki), I varapuheenjohtajana Eero Akaan-Penttilä (kok, Uusimaa) ja II varapuheenjohtajana Heidi Hautala (vihr, Uusimaa). Neuvottelukunnan sihteerin tehtävät hoitaa Uudenmaan liitto. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, järjesti neljä seminaaria ja useita muita tilaisuuksia. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: valtioneuvoston alueellistamissuunnitelmat, Koulutustarve prosessi, koulutuksen ennakointi, Helsingin seudun kehittäminen selvitysmies Alasen selvitysten pohjalta, valtionosuusuudistus, selvitysmies Esko Riepulan esitykset aluehallinnon vahvistamiseksi, julkisen rahan liikkeet Uudenmaan ja muun Suomen välillä, valtion teknologiarahoituksen alueellinen hyödyntäminen selvitysmies Eino Siuruaisen raportin pohjalta, tiemäärärahat valtion talousarvioesityksessä, ammatillisen aikuiskoulutuksen mahdolliset säädösmuutokset, työllisyys pääkaupunkiseudulla ja työvoimapolitiikan voimavarat, ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnot sekä Uudenmaan tulevaisuus skenaarioprojekti. Neuvottelukunnan johto yhdessä maakunnan liittojen johdon kanssa tapasivat budjettipäällikön ja luovuttivat tälle kannanottonsa maakunnan kehittämistarpeista. Kesäretkellä tutustuttiin Itä-Uudenmaan alueeseen. Neuvottelukunnan alaisuudessa toimi neljä 3-5-jäsenistä toimikuntaa. Ne käsittelivät työllisyyttä, osaamista, asumista ja liikennettä sekä hyvinvointia. Toimikunnat järjestivät kaikille KENKin jäsenille avoimia tilaisuuksia, joissa kuultiin asiantuntijoita. Toimikunnat muokkasivat esityksiä kannanotoiksi ja talousarvioaloitteiksi. Osaamistoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi kansanedustaja Kaarina Dromberg valmisteli opetusministeriölle kannanoton nuorisoikäluokan kasvun huomioon ottamisesta jaettaessa uusia aloituspaikkoja maakuntiin. Huhtikuussa toimikunta järjesti Eduskunnassa seminaarin Aikuiskoulutuksen kipupisteet Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Syksyllä toimikunta valmisteli viisi osaamisen kehittämiseen tähtäävää talousarvioaloitetta. Työllisyystyöryhmä Uudenmaan liitto on osallistunut pääkaupunkiseudun työllisyysasioiden toimintaryhmän työskentelyyn. Työryhmä täydennettynä kaupunkien sosiaalitoimen virkamiesjohdolla tapasi lokakuussa työministeri Tarja Filatovin ja luovutti hänelle muistion kaupunkien talousnäkymistä ja toiminnasta työllisyyden parantamiseksi. Työryhmä on selvittänyt Uudenmaan kansanedustajille seudun kaupunkien haasteita työllisyyspolitiikassa. Työryhmä on pitänyt tiivistä yhteyttä Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskukseen, työministeriöön ja Suomen Kuntaliiton työllisyysasioista vastaaviin. Uudenmaan TE-keskuksen kanssa on mm. keskusteltu TE-keskukselle ja seudun työvoimatoimistoille asetettavista tavoitteista ja yhteistyöstä kaupunkien kanssa työllisyysasioissa. Aluekeskus- ja kaupunkiohjelmatyö Aluekeskus- ja kaupunkiohjelmatyö jakaa Uudenmaan yhteistoiminta-alueisiin: Hyvinkään Riihimäen aluekeskusohjelmaalue pääkaupunkiseudun alue 18 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

20 KUUMA-alue Hiiden alue Raaseporin alue. KUUMA-alue on mukana sisäasiainministeriön seutuyhteistyökokeilussa. Pääkaupunkiseudun yhteistyö Liiton yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa on vilkasta. Käytännön yhteistyömuotoina ovat pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous, useat sektorikohtaiset valmistelutyöryhmät, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun neuvottelukunta sekä pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma. Yhteistyö painottui tavalla tai toisella Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeen ympärille. Kehyskuntayhteistyö Uudenmaan liiton kehystoimikunta on Uudenmaan kehysalueen kuntajohtajien muodostama, kuntien ja Uudenmaan liiton yhteistyöfoorumi. Vuonna 2004 kehystoimikunnan puheenjohtajana toimi Pornaisten kunnanjohtaja Juhani Vähähyyppä. Yhteisinä edunvalvontakysymyksinä käsiteltiin Helsingin seudun yhteistyön kehittämistä, HUS:n omistajapolitiikkaa, julkisten palveluiden tuottavuutta, Helsingin seudun elinkeinomarkkinointia sekä kuntien ja TEkeskuksen sekä kuntien ja ympäristöhallinnon ajankohtaisia asioita. Uudenmaan liiton päätehtävistä käsittelyssä olivat mm. maakuntakaava ja toteuttamissuunnitelma. Yhteistoiminta peruspalveluissa Koulutusasiain asiantuntijaryhmä Koulutusasiain asiantuntijaryhmän toiminta kohdistui ajankohtaisten asioiden seurantaan sekä edunvalvontaan. Toimintavuonna esillä olivat erityisesti kuntien valtionosuuslain uudistuksen mahdolliset vaikutukset opetustoimeen, peruspalveluohjelman valmistelu ja uudistamishanke aikuiskoulutuksen järjestämiseksi, josta asiantuntijaryhmä antoi opetusministeriölle kannanoton. Aktiivisesti seurattavia asioita olivat Noste -ohjelman toteuttaminen Uudellamaalla, Koulutustarve laskelman toteuttaminen valtakunnallisessa aloituspaikkojen jaossa sekä ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen eteneminen. Uudenmaan ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunta Uudenmaan ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunta jatkoi toimintaansa puheenjohtaja apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundin johdolla. Neuvottelukunta kokoontui toimintavuonna kaksi kertaa. Toiminnan painopiste oli ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksessa, josta toimikunta valmisteli kannanoton Cay Sevonin johtamalle työryhmälle ja Eduskunnan sivistyspoliittiselle valiokunnalle. Muita esillä olleita teemoja olivat ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen eteneminen sekä opetusministeriön valmistelevat koulutustarjonnan alueellisen tasapainon tavoitteet. Uudenmaan ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöä koskevia teemoja olivat Jussi-Pekka Alasen selvitys Helsingin seudun hallinnon kehittämiseksi ja Koulutustarve projektin jatkotyönä valmistellut Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan koulutustarjonnan prioriteetit. Em. kannanottojen lisäksi Uudenmaan liitto valmisteli opetusministeriölle koulutustarjonnan alueelliset prioriteetit, joissa painotettiin koulutuspaikkojen oikeudenmukaista jakoa maakuntien välillä ja nostettiin esille Uudenmaan kehittämisen kannalta keskeiset koulutusalat. Lisäksi liitto antoi lausunnon OPM:n muistiosta Tutkimus- ja kehitystyö suomalaisissa ammattikorkeakouluissa sekä lausunnon Etelä-Suomen lääninhallitukselle heidän opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan laatimastaan oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksestä. Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 19

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Kuva: Barbro Wickström

Kuva: Barbro Wickström Kuva: Barbro Wickström Uudenmaan liitto metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoimien yhteensovittaja, maakuntakaavoittaja ja edunvalvoja. Kokoamme

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013

Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017. Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusimaa-ohjelma - Visio ja strategiset tavoitteet 2040 - Strategiset valinnat 2014 2017 Vuorovaikutustilaisuudet Elokuu Syyskuu Lokakuu 2013 Uusmaalaisten toimijoiden saama rahoitus ja ennuste ohjelmakaudelle

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit

Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan tulevaisuuden peruspilarit Rakennuspuut kohti hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyistä metropolialuetta Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2030 pähkinänkuoressa 2 Hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat Uudenmaan

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena johtaja Tatu Rauhamäki Työllisyys Hyvinvoinnin lisäämiseksi parasta politiikkaa on yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun MAL-visio 2050 -taustaa Kansainvälinen Greater Helsinki Vision 2050 - ideakilpailu vuonna 2007 Kilpailutulosten

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 Maakuntasuunnitelma ja väliarvioinnin suositukset pohjana Valintoihin perustuva strateginen asiakirja MAO 2003 2006: yrittäjyys, osaaminen, maaseutu, työllisyys,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Millainen on maakuntien Suomi Jarkko Huovinen

Millainen on maakuntien Suomi Jarkko Huovinen Millainen on maakuntien Suomi 21.4.2017 Jarkko Huovinen 2 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma Tem julkaisuja, työelämä 17/2017 3 [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma Tem julkaisuja, työelämä 17/2017

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU Strateginen maakuntaohjelma 2014+ VALMISTELU Hämeen liitto valvoo kuntien etua ja toimii niin, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Hämeen jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ 03/2017 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ Maakuntahallituksen kokous 25.8.2017 Tapani Mattila Keski-Suomen kuntien kuntayhtymä Maakuntahallituksen rooli Maakuntahallitus vastaa : Keski-Suomen kuntien

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 79 Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi päätti osaltaan tehdä valtioneuvostolle liitteenä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Metropolimaakunnan kehittäjä

Uudenmaan liitto. Metropolimaakunnan kehittäjä Uudenmaan liitto Metropolimaakunnan kehittäjä Katse tulevaisuuteen Uudenmaan liitto on tulevaisuuden tekijä, joka kokoaa kunnat ja muut alueen kehittäjät yhteistyöhön. Olemme maakunnan strateginen suunnittelija,

Lisätiedot

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa KUUMA OSAVUOSITOIMINTAKATSAUS sekä katsaus vuosien 2014-2017 painopisteisiin Johtokunta 4.6.2014 / 28, liite 18 3 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA Valmis Toteutuu ennustetusti, kesken Toteutuu ennustetusti,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

KIVIAINESHUOLLON KEHITYSKUVAT UUDELLAMAALLA. Johtaja Riitta Murto-Laitinen

KIVIAINESHUOLLON KEHITYSKUVAT UUDELLAMAALLA. Johtaja Riitta Murto-Laitinen KIVIAINESHUOLLON KEHITYSKUVAT UUDELLAMAALLA Johtaja Riitta Murto-Laitinen 2.10.2008 Uudenmaan liiton alue ja jäsenkunnat Tampere HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ Lahti KARKKILA Turku Hanko Helsinki NUMMI- PUSULA SAMMATTI

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä

MAAKUNTASUUNNITELMA. MYR - Keski-Suomi Martti Ahokas. KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu Jyväskylä MAAKUNTASUUNNITELMA MYR - Keski-Suomi 27.04.2010 Martti Ahokas Kuvio: Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ VALTAKUNNALLISET ALUEIDEN KEHITTÄMISTAVOITTEET 1) Alueiden kansallisen

Lisätiedot

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto @Jari_Parkkonen #PHliitto MAAKUNNAT ITSEHALLINTOALUEIDEN PURISTUKSESSA VAI TOISINPÄIN? Päijät-Häme osana suurmetropolia, sen rajalla vai ulkopuolella? Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, Ossi Savolainen,

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040

12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 12.12.2013 RAKENNEMALLI 2040 1 Maakuntavaltuustokauden alussa laaditaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu on

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen

Uudenmaan liitto Aluekehittäminen Uudenmaan liitto Aluekehittäminen 19.5.2014 Kasvun ja yhteistyön kolmiot Häme Päijät-Häme Espoo Helsinki Vantaa Pääkaupunkiseudun kärkikolmio Länsi-, Keski- ja Itä- Uusimaa Uudenmaan kasvukolmio LÄNSI-

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016

Lisätiedot