Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto"

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

2 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1

3 Uudenmaan liiton julkaisuja D ISSN Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kansi ja kuvat: Tuula Palaste-Eerola Taitto: Arja-Leena Berg Erweko Painotuote Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

4 Sisällys Maakuntajohtajan katsaus 4 Uusimaa vuonna Uudenmaan liiton strategia 8 Tasapainoisen onnistumisen strategia 9 Strategiset valinnat 10 Vuoden 2004 toiminnan painopisteet 12 Maakunnan kehittäminen 13 Maakunnan kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen 16 Edunvalvonta ja kuntayhteistyö 17 Yhteistoiminta peruspalveluissa 19 Etelä-Suomen maakuntien liittouma 19 Projektit 21 Uudenmaan liiton toimielimet 23 Talous 25 - Tuloslaskelma vuodelta Tase Rahoituslaskelma 34 - Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Kuntien maksuosuudet aluearkkitehtitoiminnan kustannuksista vuonna Vuoden 2004 projektit ja niiden kokonaisrahoitus 37 - Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä 38 - Arviointikertomus 40 Luottamushenkilöt 47 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 3

5 Maakuntajohtajan katsaus Kun vuoden 2004 toimintaa arvioi, on syytä samalla tarkastella koko päättyneen maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen toimikauden tuloksia. Maakuntien liittoja koskevat muutokset ja Uudenmaan liiton toiminnan kehittyminen aiheuttavat sen, että toimikauden alun asiat tuntuvat nyt etäisiltä ja osittain vanhentuneilta. Vuonna 2001 laadittiin ensimmäistä maakuntasuunnitelmaa eli alueen strategiaa, joka tähtää vuoteen Nyt uusi valtuusto saa päätettäväkseen sen uudistamisen ja aikatähtäimen pidentämisen vuoteen Aluekehittämissopimus maakunnan kahdeksan päättäjän ja rahoittajan kesken allekirjoitettiin vuonna Siitä oltiin ylpeitä. Oli saatu yksiin kansiin sopimus siitä, mitkä ovat maakunnan tärkeimmät kehittämishankkeet ja miten ne toteutetaan. Kuluneiden kolmen vuoden aikana pääosa hankkeista on toteutunut ja sopimus on edelleen voimassa. Nyt on kuitenkin aluekehittämissopimusten laadinnan aika ohi, sillä myöhemmin saatiin uudeksi aluepolitiikan instrumentiksi maakuntaohjelmat ja niiden vuotuiset toteuttamissuunnitelmat. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nekin muuttuvat lähiaikoina merkittävästi ja tilalle saadaan ehkä maakunnan talousarviot. Vuoden 2002 aikana sai Vuosaaren satamaa koskeva seutukaava lainvoiman ja Läntisen Uudenmaan seutukaava hyväksyttiin. Vuoden 2004 päätteeksi maakuntavaltuusto päätti esittää niiden kumoamista, koska tilalle oli saatu upouusi koko alueen kattava maakuntakaava. Maakuntakaavan laadinta on ollut haasteellinen työ. Koska Uusimaa on monissa asioissa edelläkävijä, jouduttiin usein testaamaan, miten maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä pitäisi tulkita. Työssä oli mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita, joiden asiantuntemus oli tuikitärkeää hyvän lopputuloksen syntymiselle. Ratkaisevinta oli kuitenkin maakuntahallituksen vahva poliittinen sitoutuminen. Hallituksen asettama ohjaustoimikunta kävi poliittisia neuvotteluja, joilla ratkottiin erilaisia ristiriitoja ja ongelmia. 4 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

6 Kun maakuntahallituksen puheenjohtaja Risto Ranta otti tehtävänsä vastaan kahdeksan vuotta sitten, hän usein toisti itselleen asettamaansa tavoitetta luovuttaa viestikapula seuraajalleen silloista parempana. On liian aikaista arvioida, millä tavoin Uudenmaan liitto on parantunut, mutta jo nyt on tiedossa, että päättyvältä vaalikaudelta on runsaasti näyttöjä. Monista valmistuneista asioista huolimatta ei uusilla päättäjilläkään tule olemaan puutetta haasteista. Maakuntakaavaa täydentävän vaihekaavan laadinta on käynnistynyt. Siinä käsitellään useampia vaikeita maankäyttöluokkia kuten aluevaraukset jätehuoltoon ja maa-ainesten ottoon sekä laajat yhtenäiset metsäalueet. Myöhempään päätöksentekoon lykkäytyvät myös esitykset maakuntaliittojen aseman vahvistamisesta, uusmaalaisten maakuntaliittojen yhdistämisestä sekä Helsingin seudun yhteistyön järjestämisestä. Vuoden 2004 lopulla päättyi kuntien toimielinten vaalikausi, mutta maakuntien liitoissa valintaprosessi on niin mutkikas, että maakuntavaltuusto ja -hallitus pääsevät aloittamaan työnsä vasta puolen vuoden kuluttua kunnallisvaaleista. Kun käsillä on toimikauden viimeisen vuoden toimintakertomus, on mieluisaa saada kiittää luottamushenkilöitä tuloksia tuottaneesta toiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä liiton koneiston kanssa. Erityisesti maakuntahallituksen puheenjohtajan Risto Rannan vastuullinen toiminta on nostanut poliittisen vaikuttamisen sille kuuluvaan arvoon Uudenmaan liitossa. Aimo Lempinen maakuntajohtaja Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 5

7 Uusimaa vuonna 2004 Taloudellinen toiminta vilkastui Vuosituhannen alun vuodet olivat Suomessa ja Uudellamaalla varsin hitaan taloudellisen kasvun aikaa. Vuonna 2004 taloudellinen kasvu elpyi edellisistä vuosista. Kasvu ei kuitenkaan saavuttanut 1990-luvun loppuvuosien nopean kasvun tasoa. Ennakkotietojen perusteella Uudenmaan kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2004 reilut kolme ja puoli prosenttia ja koko Suomen vajaat kolme ja puoli prosenttia. Nämä luvut eivät vielä viittaa siihen, että Uusimaa olisi Suomen taloudellisen kasvun veturi, kuten se oli 1990-luvun lopussa. Kokonaistuotannon kasvun nopeutuminen ei riittänyt vielä kääntämään työllisyyskehitystä parempaan suuntaan. Vuoden 2004 lopussa työttömiä oli Uudellamaalla Tämä tarkoitti, että työttömien määrä kasvoi noin 700 henkilöllä vuodessa. Vuoden 2004 lopussa Uudenmaan työttömyysaste oli 8,3 prosenttia. Uudenmaan maakunnan matalin työttömyysaste oli Kauniaisissa, 4,2 prosenttia ja korkein Hyvinkäällä 10,2 prosenttia. Avoimien työpaikkojen määrä on ollut Uudellamaalla pienessä kasvussa keväästä 2004 alkaen. Väkiluvun kasvun hidastuminen jatkui Uudenmaan väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna noin henkeä. Kasvu oli noin 600 henkilöä pienempi kuin vuonna Vuoden 2004 väkiluvun kasvu johtui suurimmaksi osaksi luonnollisesta väestön kasvusta eli syntyvyys oli kuolleisuutta suurempaa. Vain noin viidennes väkiluvun kasvusta oli peräisin muuttoliikkeestä, ulkomaisesta ja kotimaisesta yhteensä. Uudenmaan kunnista väkiluku kasvoi 17 kunnassa ja väheni 7 kunnassa. Väkiluku kasvoi suhteellisesti eniten Nurmijärvellä ja Pornaisissa ja pieneni suhteellisesti eniten Kauniaisissa ja Pohjassa. Espoon väkiluku kasvoi määrällisesti eniten, asukasta ja Vantaan toiseksi eniten, noin asukasta. Helsingin väkiluku pysyi lähes ennallaan. Hyvä kilpailukyky tarjoaa mahdollisuuksia Maakunnan vision mukaan Uusimaa on vuonna 2025 pohjoisen Euroopan kilpailukykyisin, turvallisin ja viihtyisin metropolialue. Suomi on pärjännyt viime vuosina hyvin kansainvälisissä kilpailukykyarvioissa. Kun Uusimaa on useiden mittareiden mukaan maamme kehittynein ja taloudellisesti kilpailukykyisin alue, niin Uudenmaan kansainvälisenkin kilpailukyvyn pitäisi olla hyvä tai jopa erinomainen. Miksi Suomen ja Uudenmaan hyvä kilpailukyky ei näy hyvänä työllisyytenä eikä korkeana investointiasteena? Asialle on kaksi pääselitystä: kansainväliset kilpailukykymittarit ovat puutteellisia tai Suomi ja Uusimaa eivät ole erityisen kiinnostavia investointikohteita. Ilmeisesti kyse on molemmista asioista. Kansainväliset kilpailukykymittarit kertovat muun muassa siitä, kuinka paljon panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ne eivät kerro, kuinka tuottavia tai tehokkaita nämä panostukset ovat. Uudenmaan houkuttelevuutta investointikohteena laskee kaukainen sijainti suurista markkinoista. Olipa kyse hyvästä kilpailukyvystä tai hyvästä kilpailukykyimagosta, niin asia on joka tapauksessa mahdollisuus ja haaste, johon Uudenmaan toimijat eivät ole pystyneet vastaamaan viime vuosina riittävän hyvin; korkeana investointiasteena ja hyvänä työllisyytenä. Alueiden turvallisuutta on tutkittu vähän. Viimeisin tutkimus koski 215 kaupunkia. Tämän kansainvälisen vertailun mukaan Helsinki oli jaetulla toisella sijalla turvallisimpien kaupunkien joukossa. Turvallisin oli Luxemburg. Kun Helsinki pärjäsi hyvin kansainvälisessä vertailussa, niin todennäköisesti myös Uusimaakin olisi pärjännyt hyvin, jos tutkimus olisi koskenut maakuntatason alueellista turvallisuutta. Siten Uudenmaan vision toinen ulottuvuus, turvallisuus, näyttäsi toteutuneen hyvin. Uudenmaan vision kolmas ulottuvuus on viihtyisyys. Tämän ulottuvuuden osalta vision 6 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

8 toteutuminen on hankalinta arvioida. Viihtyisyyteen vaikuttaa mm. asumistaso, jota mitataan usein asumisväljyydellä. Tällä mittarilla Uusimaa pärjää huonosti länsieurooppalaisissa vertailuissa. Viihtyisyyteen vaikuttavat myös monet muut fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Niiden osalta on Uudenmaan kansainvälinen asema puutteista ja ongelmista huolimatta varsin hyvä. Uusimaa on arvioitu yhdeksi Euroopan unionin innovatiivisimmistä alueista. Helsinki on laskettu elinkustannuksiltaan edullisimmaksi Pohjolan pääkaupungeista. Elämänlaatuvertailussa on Helsinkiä kiitetty mm. hyvästä terveydenhuollosta, hygieenisistä oloista, juomaveden laadusta ja viemäriverkon laadusta. Uudenmaan ympäristön tilalla on ollut oma osuutensa siihen, että Suomi on jälleen ollut paras 146 maata koskevassa Maailman talousfoorumin (WEF) ympäristövertailussa ja että kansallinen yli asukkaan taajamia koskeva vuoden 2004 asukasbarometri kertoo asukkaiden olevan pääosin tyytyväisiä asuinympäristönsä laatuun. Kunnallistalous huolestuttaa Suomessa kuntien taloustilanne heikkeni voimakkaasti vuonna Uusimaa oli yksi niistä viidestä maakunnasta, jossa kuntien vuosikate ei heikentynyt vuonna Uudellamaalla se oli sama kuin vuonna Uudenmaan kunnat velkaantuivat viime vuonna vähän enemmän kuin Manner-Suomen kunnat keskimäärin. Uudenmaan kuntien lainakanta asukasta kohti kasvoi viime vuonna 20 prosenttia. Uusimaa luovuttaa vaurautta muulle maalle ja tasausjärjestelmät aiheuttavat erityisiä ongelmia kuntien talouden hallinnalle. Verotulojen ennakointi on vaikeaa. Uudenmaan kuntien velkaantuminen on lisääntynyt. Kuntien palvelurakenteet ovat kehittyneet ja seutuistumisella haetaan yhteistyön etuja. Asuntojen hintojen nousu taittui Vuosi 2004 oli Suomessa ja Uudellamaalla poikkeuksellisen alhaisen inflaation aikaa. Poikkeuksena yleisestä hintakehityksestä oli asuminen. Sekä vuokrat että asuntojen hinnat nousivat yleistä hintakehitystä enemmän. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat Uudellamaalla yli neljä prosenttia vuonna Kuitenkin asuntojen hinnat nousivat Uudellamaalla suhteellisesti vähemmän kuin muualla Suomessa. Lisäksi hintojen nousu pysähtyi Uudellamaalla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Asuntojen vuokrat nousivat Uudellamaalla yli kaksi prosenttia vuonna Osasyynä asumiskustannusten nousuun on tontinhintojen pitkään jatkunut nousu ja perusinfrastruktuurin rakentamispaineet. Uudellamaalla valmistui ennakkotietojen mukaan vuonna 2004 noin asuntoa. Tämä on noin asuntoa vähemmän kuin vuonna Tarpeeseen nähden asuntotuotannon taso on ollut jo pitkään liian alhaista. Liian alhainen uustuotannon taso on pienentänyt asuntojen tarjontaa ja nostanut niiden hintoja. Asuntojen velattomat neliöhinnat olivat vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä Uudellamaalla noin 40 prosenttia korkeammat kuin koko maassa. Kansainvälinen ympäristö Merkittävä muutos toimintaympäristössä oli Euroopan unionin laajentuminen 10 uudella jäsenmaalla. Baltian maiden liittyminen unioniin ja integroituminen Euroopan talousalueeseen on lisännyt Itämeren painoarvoa myös unionin piirissä. Suomalaiset yritykset jatkoivat investointejaan ja etabloitumista Viroon sekä muualle Baltiaan. Venäjän talouskehitys jatkui myönteisenä ja sen merkitys Suomen kauppakumppanina vahvistui edelleen. Venäjän WTO -jäsenyysneuvotteluissa edettiin. EU ja Venäjä jatkoivat käsittelyä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neljästä yhteisestä alueesta. Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudistamista jatkettiin ja naapuruusohjelmien täytäntöönpanoa valmisteltiin. Globaalitalouden voimistuminen merkitsi kansainvälisen kilpailun kiristymistä Suomessa ja myös Uudellamaalla. Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 7

9 Uudenmaan liiton strategia Visio, toiminta-ajatus ja arvot Uudenmaan liitto on vahva vaikuttaja Uudellamaalla, Suomessa ja Itämeren alueella. Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle. Uudenmaan liiton arvoja ovat kansanvalta ja avoimuus, asiakaslähtöisyys sekä kestävä kehitys. 8 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

10 Tasapainoisen onnistumisen strategia Vaikuttavuus Strateginen maankäytön suunnittelu Voimavarojen kokoaminen Edunvalvonta Arviointi Sidosryhmät Toimivat verkostot Tavoitteellinen, avoin yhteistyö Seuranta Visio Henkilöstö Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Osaaminen ja mahdollisuus kehittyä Strategiset taidot Työn kuormitus hallinnassa Itsearviointi Ulkopuolinen arviointi Uudenmaan liitto on vahva vaikuttaja Uudellamaalla, Suomessa ja Itämeren piirissä Työtyytyväisyyden mittaus Henkilöstötilinpäätös Prosessit Tehokas ja tuloksellinen työskentelytapa Aineellisten resurssien riittävyys Aluekehitykseen osoitettu valtion rahoitus Kunnallinen perusrahoitus ja hankerahoitus Määritellään prosessikohtaisesti Maakunnan osuus valtion aluekehitysmäärärahasta Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 9

11 Strategiset valinnat Osaaminen Maakuntien menestystekijäksi on noussut korkea osaaminen. Globaalissa taloudessa ei voida kilpailla tuotteiden hinnalla halpatyövoimaa käyttävien maiden kanssa, vaan on kilpailtava laadulla. Se edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä, mikä puolestaan vaatii sekä tutkimuksen että koulutuksen tuottamaa osaamista. Uudenmaan yliopistojen mahdollisuudet panostaa kasvualojen tutkimukseen ovat lisääntyneet. Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan resurssien lisäämistarve on tuotu esiin opetusministeriölle annetuissa lausunnoissa. Uudenmaan ammattikorkeakouluasiain neuvottelukunta jätti opetusministeriölle kannanoton ammattikorkeakoulujen tutkimusja kehittämistoiminnan resurssitarpeesta. Korkea osaaminen voi pohjautua vain vahvalle perusosaamiselle, joka on uhattuna Uudellamaalla vallitsevan opettajapulan vuoksi. Maakuntaan on pyritty saamaan ruotsinkielistä ja lisäämään suomenkielistä opettajakoulutusta. Kiireisiä toimenpiteitä on vaatinut myös väestökasvun ja maahanmuuton seurauksena nopeasti kasvanut erityisopettajien tarve. Erityisopettajapulaa lieventää Pohjois- ja Keski-Uudenmaan yhteinen kehittämishanke, jossa myös pääkaupunkiseudun kuntia on ollut mukana. Kehittämishankkeen avulla on luotu edellytykset käynnistää Keski-Uudellamaalla ja Lohjan seudulla tekninen ammattikorkeakoulutasoinen opetus. Työvoimatarpeita varten opetusministeriön pyynnöstä laadittiin Uudenmaan koulutustarjonnan prioriteetit, joissa nostettiin esille Uudenmaan kehittämisen kannalta tärkeät koulutusalat. Ammatillisen peruskoulutuksen suosion lisääminen oli erityishuomion kohteena, sillä avoimet työpaikat painottuvat suurelta osin käytännön ammattien osaajiin, kun taas lukioväylä on uusmaalaisten nuorten suosiossa. Uudenmaan liitto on koonnut yhteen ne toimijat, joilla on Uudellamaalla käynnissä ammatillisen peruskoulutuksen suosion lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Voimia kokoamalla on lisätty hankkeiden näyttävyyttä ja tehokkuutta. Vuoden 2004 syksyllä ammatillisen peruskoulutuksen suosio kääntyi nousuun. Työvoimatarpeet ovat kasvussa väestön ikääntyessä, mutta Uudellamaalla jää suhteellisesti koko maata enemmän nuoria vaille peruskoulun jälkeistä koulutusta. Sen joukon syrjäytymisen estäminen ja saaminen aktiiviseksi ja ammattitaitoiseksi työvoimaksi vaatii erityistoimenpiteitä erityisesti aikuiskoulutukselta. Uusmaalaisten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi aikuiskoulutuspaikkojen tarjonnassa järjestettiin Uudenmaan kansanedustajien osaamistoimikunnan nimissä Aikuiskoulutuksen kipupisteet Uudellamaalla -seminaari kansanedustajille. Työllisyys Uudenmaan työllisyyskehitys on ollut heikkoa. Erityisen ongelmalliseksi tilanne on muodostumassa pääkaupunkiseudulla, jonka työttömyys on runsaan kahden vuoden ajan ollut noususuunnassa (vuoden 2003 lopussa 8,2 % ja vuonna ,3 %). Myös pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt nousuun. Pääkaupunkiseudun työllisyyttä parantavaa talouskasvun vahvaa nousua ei toistaiseksi ole näköpiirissä ja seudulle kohdistuvien työvoimapoliittisten toimien voimavaroja on lisättävä. Valtion ja kaupunkien paikallistason työllisyysasioiden yhteistyön toteutuksessa keskeisessä asemassa ovat vuoden 2004 alussa perustetut kaupunkien, työvoimatoimistojen ja Kelan yhteiset työvoiman palvelukeskukset. Palvelukeskusten perustamiseen ja toimintaan liittyvä edunvalvonta ja vuorovaikutus työhallinnon kanssa on ollut vuoden aikana vahvasti esillä. Uudenmaan alueella on koettu positiivisia onnistumisia työllisyysasteen osalta, mutta kokonaisuudessaan tilanne oli vuoden lopussa edelleen vähintäänkin huolestuttava. 10 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

12 Asuntopolitiikka Muuhun maahan verrattuna Uudellamaalla asunnot ovat kalliita. Asuntojen kysyntä on jatkunut voimakkaana sekä pääkaupunkiseudulla että erityisesti kehyskunnissa. Vuonna 2004 asuntotuotanto ylsi kuntien asunto-ohjelmien tasolle. Vapaarahoitteinen tuotanto on vetänyt, koska korkotaso on ollut alhainen. Sen sijaan valtion tukema tuotanto on ollut alamaissa ja sen näkymät ovat heikot. Asuntopolitiikan osalta merkittävää oli Uudenmaan liiton osallistuminen ja tuki selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen aloittamaan Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeeseen. Hankkeen keskeinen pyrkimys on käynnistää seudullinen asumista koskeva strategiatyö, jossa asetetaan yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa koskevat tavoitteet. Helsingin seudun kuntia (13-14) koskevassa maankäytön ja asumisen neuvottelujärjestelmässä osoitettaisiin asumisen ja maapolitiikan kehittämistä koskevat tavoitteet, niihin liittyvät infrastruktuuria ja palveluita koskevat velvoitteet, sekä näiden toteuttamisen ajoitus, rahoitus ja muut strategian toteutusta tukevat toimenpiteet. Maakunnan kilpailukykyä vahvistettiin kansainvälisellä verkostoyhteistyöllä Kansainvälistä verkostoyhteistyötä toteutettiin tiiviinä osana liiton painopistealoja ja toiminnallisia tavoitteita. Uudenmaan liitto jatkoi edellytysten luomista maakunnan kehittymiselle vahvaksi Itämeren alueen vaikuttajaksi laajentuneessa Euroopassa ja Venäjän naapurustossa. Vuoden aikana ilmestyi useita vertailuja, joiden mukaan Uusimaa kuuluu Euroopan innovatiivisimpien alueiden kärkijoukkoon. Verkostoyhteistyössä edistettiin myös EU:n Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman tavoitteiden maakuntatason toteuttamista, erityisesti EU-rahoitteisten Suomenlahden kasvukolmio- ja Baltic Palette -projektien avulla. Tietoyhteiskunta Suomen laajakaistakäyttäjien lukumäärä kasvoi vuonna 2004 merkittävästi ja maakuntaliitot laativat liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä alueellisia laajakaistastrategioita. Uudellamaalla laajakaistapalvelutarjonta on suhteellisen hyvä, koska laajakaistayhteys on saatavana lähes kaikkialla koko maakunnassa. Joitakin katvealueita löytyy vielä saaristossa ja maaseudulla. Laajakaistatarjonnan lisääntyminen on koskenut pääasiassa hitaita perusyhteyksiä, mutta esimerkiksi yritys-, koulutus- tai terveyssektorin tarvitsemat nopeammat yhteydet ovat kalliita tai niitä ei ole helposti saatavilla. Uudenmaan tietoyhteiskuntastrategian mukaisesti seutukunnittaisen ja alueellisen tietohallinnon hankkeet ovat lisääntyneet. Suurilla kaupungeilla on yleensä riittävät omat resurssit sähköisten palveluiden kehittämiseksi, mutta pienemmiltä kunnilta puuttuu useimmiten tarpeellinen tekninen suunnittelukapasiteetti tai rahoitus tarvittavien investointien tekemiseksi. Tietoyhteiskunta mahdollistaa uusien, joustavien ja pitkällä tähtäyksellä edullisempien palvelujen käyttöönottoa. Tieto- ja viestintätekniikan suurin potentiaali on elinkeinoelämän tuotteiden, palveluiden ja toimintatapojen mahdollistajana. Uudellamaalla kehitys on edennyt hyvin, sillä maakunta on Euroopan unionin mittareilla noussut innovatiivisimpien alueiden joukkoon ja on näin vahvasti kehittymässä kohti osaamisyhteiskuntaa. Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 11

13 Vuoden 2004 toiminnan painopisteet Tulevaisuuskuvat Vuoden 2004 lopussa päättynyt Uudenmaan tulevaisuus skenaarioprojekti tuotti aineistoa pitkän aikavälin kehitysnäkymistä strategisen kehittämistyön perustaksi. Aineistoa tullaan käyttämään maakuntasuunnitelman ja vuonna 2005 käynnistyvän maakuntaohjelman päivitysten lähtökohtina. Uudenmaan maakuntakaava Kaavatyössä keskityttiin alkuvuonna 2004 kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten käsittelyyn. Kriittisiksi ja tärkeiksi kaavatyön jatkovalmistelussa huomioitaviksi asioiksi nousivat virkistys, viheryhteydet, suojelu, ulkoilureitistö ja jätehuollon ratkaisu, aluevaraukset Ristikydön ja Västerkullan alueella, Kehä II ja Espoo-Vihti-Lohja ja Elsa -radat sekä kaupan suuryksiköt ja kulttuuriympäristöt. Myös keväällä 2004 pidetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaiskokous aiheutti kaavan ympäristövaikutusten arviointiin ja Natura-vaikutuksiin liittyviä lisäselvitystarpeita. Maakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen, sidosryhmäyhteistyön tulosten sekä liiton oman tarkistustyön pohjalta valmistunutta lopullista maakuntakaavaehdotusta hallitus käsitteli syksyllä Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen esityksen mukaisesti maakuntakaavan joulukuun kokouksessaan. Läntisen Uudenmaan maakuntakaava Korkein hallinto-oikeus antoi elokuussa 2004 päätöksensä Läntisen Uudenmaan maakuntakaavan vahvistamista koskevista valituksista. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksestä oli tehty neljä valitusta, joista kaksi hylättiin kokonaan, yksi hylättiin osittain ja yksi hyväksyttiin. Kirkkonummen kunnan valitus Bro-Kolsarin alueen taajamatoimintojen aluevarauksen vahvistamatta jättämisestä hyväksyttiin ja asia palautettiin tältä osin ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi. Ympäristöministeriö ei ole toistaiseksi tehnyt asiassa uutta vahvistamispäätöstä. Vaihemaakuntakaava Vaihemaakuntakaavatyö käynnistettiin osallisuus- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Vaihekaavaan esitettyjä aihealueita ovat: jätehuolto, kiviaineshuolto, laajat yhtenäiset metsäalueet, hiljaiset alueet, ampumaradat, moottoriurheilu sekä liikenneterminaalit ja -varikot. Vaihemaakuntakaavatyöhön liittyen käynnistettiin Jätehuollon pitkänaikavälin aluetarpeet -projekti yhteistyössä ympäristöhallinnon, Hämeen, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liiton sekä kunnallisten jäteyhtiöiden ja YTV:n kanssa. Projektin tavoitteena on hahmottaa jätehuollon vaihtoehtoisia kehitysnäkymiä ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä arvioida tältä pohjalta tarvittavat aluevaraukset sekä niiden kohdentuminen maakuntakaavoituksen pohjaksi. Projekti valmistuu vuoden 2005 loppuun mennessä. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseen tähtäävä projekti (Poski-projekti) saatiin päätökseen siten, että projektin loppuraportti valmistuu vuoden 2005 alkupuolella. Projektin tuloksia hyödynnetään vaihemaakuntakaavatyössä. Lisäksi käynnistettiin vaihemaakuntakaavatyöhön liittyen moottoriurheilu- ja ampumarataalueisiin liittyvä selvitys sekä liikenteen varikoihin ja terminaaleihin liittyvä selvitys. Molemmat selvitykset valmistuvat vuoden 2005 aikana. Seutu- ja maakuntakaavojen toteuttaminen, seuranta ja uudistaminen Jäsenkuntien kaavoitusta koskevia lausuntoja annettiin 71 ja muita liikennejärjestelmiin ja muihin suunnitelmiin liittyviä lausuntoja 38. Kuntien ja ympäristökeskuksen kaavaneuvotteluihin osallistuttiin säännöllisesti. Maakuntakaavan valmistelussa on kuntien kaavoittajista ja suunnittelijoista koostuvalla suunnittelijaryhmällä ollut keskeinen rooli. 12 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

14 Uudenmaan maakuntakaavan valmistuttua ryhmän tehtävissä korostuvat myös maakuntakaavan toteuttamiseen, kuntien kaavoitukseen ja muuhun ajankohtaiseen alueidenkäytön suunnitteluun liittyvät kysymykset. Suunnittelijaryhmä on myös tärkeä foorumi kuntien virkamiesten väliselle keskustelulle ja tiedonvaihdolle. Vuoden 2004 lopulla kutsui liitto koolle kuntien ympäristöyhdyshenkilöiden ryhmän, jossa on mukana kuntien ympäristöviranhaltijoita. Tällä ryhmällä tulee olemaan suunnittelijaryhmän tavoin tärkeä asema erityisesti käynnistyneessä vaihekaavatyössä. Uudenmaan liitossa kerätään kehyskuntien tonttihintatiedot ja valmistellaan yhdessä kuntien kanssa valtion asuntorahastolle esitys seuraavana vuonna valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista ja soveltamisohjeista. Vuonna 2004 sovellettavan päätöksen hintoja nostettiin keskimäärin 8 %. Vesihuollon alueellista yleissuunnittelua jatkettiin yhteistyössä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja kuntien kanssa. Vuonna 2004 valmistui Porvoon seudun vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma, jossa hahmotetaan liiton itäisimpien kuntien vedenhankinnan ja jätevesien käsittelyn seudulliset ratkaisut. Liikennesuunnittelu Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö on loppusuoralla. Raportti valmistui ja lähetettiin lausuntokierrokselle loppuvuodesta Raportti sisältää näkemyksen liikenteen ja maankäytön suunnittelun tarpeista ja aluevarauksista noin kahdeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Liikennejärjestelmän kehittämistoimet on jaoteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Seuraavana työvaiheena on suunnitelman toteuttamiseen tähtäävän aiesopimuksen solmiminen. Keski-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman (Kehyli) osalta vuonna 2004 keskityttiin seurantaan. Maakunnallinen alueiden käytön kehityskuva Uudenmaan maankäytön kehityskuvan valmistelu aloitettiin kokoamalla yhteen jäsenkuntien aiheeseen liittyvät selvitykset ja suunnitelmat. Syksyllä 2004 järjestettiin Uudenmaan liiton suunnittelijoiden ja kuntien yhteinen koulutusja ohjelmointiseminaari. Selvitystyötä ja seminaarin tuloksia käytetään hyväksi valmisteltaessa sekä koko Uudenmaan että seudullisia maankäytön kehityskuvia. Maakunnan kehittäminen Alueiden kehittämislaki tuli voimaan vuoden 2003 alusta. Laki sisältää alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmän. Se muodostuu valtioneuvoston valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista, ministeriöiden alueellisista kehittämisstrategioista ja valtioneuvoston erityisohjelmista. Maakunnan kehittämisen keskeiset välineet ovat pitkän aikavälin tavoitteet ja strategiat sisältävä maakuntasuunnitelma ja sitä keskipitkällä ja lyhyellä aikatähtäyksellä toteuttavat maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma. Uudenmaan maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman Toteuttamissuunnitelma käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmässä ja hyväksyttiin Uudenmaan maakuntahallituksessa Toteuttamissuunnitelmassa on maakuntaohjelman toimintalinjoittain koottu keskeiset vuosien kehittämistoimenpiteet ja hankkeet. Toteuttamissuunnitelma on asiakirja, jossa/jolla: on sovittu Uudenmaan alueellisen kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta vuosina , vaikutetaan vuoden 2005 alussa valtion talousarvion nojalla tehtävään määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien alueelliseen jakoon sekä vaikutetaan vuoden 2006 valtion talousarvion valmisteluun. Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 13

15 Elinkeinotoiminnan kehittämisen painopisteinä osaamiskeskukset ja seutujen elinkeinoyhteistyö Uudenmaan strategiassa korostuu alueen kilpailukyvyn säilyttäminen ja edistäminen globaalisti. Uudenmaan liiton rooli tämän strategisen valinnan toteuttamisessa on kehittää yritysten ja yritysosaamisen toimintaympäristöjä yhteistyössä alueen muiden elinkeinotoimintaa edistävien tahojen kanssa. Vuonna 2004 painopisteenä on ollut osaamiskeskustoiminnan edistäminen ja verkottaminen, seutujen elinkeinoyhteistyön rakentaminen sekä alueen elinkeinotoimijoiden välisen yhteistyön ja alueellisen hankeyhteistyön lisääminen. Teemallisesti pääpaino on ollut pk-yritysten kansainvälistymisessä sekä alueen logistiikan kehittämisessä. Uudellamaalla toimii kuusi osaamiskeskusta eli osaamisen kärkihanketta. Ne ovat aktiivimateriaalit ja mikrosysteemit, geeniteknologia ja molekyylibiologia, lääketieteen ja hyvinvoinnin teknologia, digitaalinen media, sisältötuotanto ja oppimispalvelut, ohjelmistotuoteliiketoiminta sekä logistiikka. Lisäksi Hyvinkäällä on toiminnassa nosto- ja siirtoalan valtakunnallinen osaamiskeskus. Uudenmaan liitto rahoittaa myös valtakunnallisia puualan osaamiskeskusta ja elintarvikealan osaamiskeskusta. Seutujen kehitysohjelmien kautta on pyritty edesauttamaan osaamiskeskustoiminnan verkottumista koko Uudenmaan alueella. Onnistunut yhteistyö on esimerkiksi nanoteknologiassa Lohjan seudulla sekä nosto- ja siirto-osaamiskeskuksessa logistiikan alalla. Pääkaupunkiseudulla on osaamiskeskustoimintaa linkitetty osaksi seudun elinkeinopolitiikkaa. Uudenmaan liitto on vastannut osaamiskeskusrahoituksesta sekä valvonnasta ja toiminnallisesta seurannasta. Maakunnan kehittämisrahasta kolmasosa on elinkeinohankkeita. Vuonna 2004 myönnettiin yhteensä yli miljoona euroa elinkeinotoiminnan edistämiseen. Pääpaino on ollut seutujen kansainvälistymishankkeissa, korkean osaamisen edistämisessä, seutukeskustojen kehittämistoiminnassa ja logistiikkaprojekteissa. Syksyllä 2004 käynnistettiin Vuosaari Uudenmaan logistinen mahdollisuus (Vuolog) -hanke. Uudenmaan liitto nostaa yrittäjyyden arvostusta organisoimalla joka vuosi uusmaalaisen tuotannollisen ja palvelualan yrityksen valinnan. Vuonna 2004 voittajiksi valittiin Cariitti Oy Kirkkonummelta sekä Opri ja Oleksi Espoosta. Uudenmaan liitto on ollut vahvasti mukana yhteistyökumppaneiden toiminnassa aluekehittäjän roolissa, mm. Uudenmaan TE-keskuksen neuvottelukunnassa ja Yrittämisestä työtä -projektissa sekä asiantuntijana useiden tahojen työryhmissä. Lisäksi liitto on ollut mukana ja seurannut Helsingin kauppakamarin euroneuvontakeskustoimintaa sekä HRM Oy:ssä Helsinki Region -markkinointiohjelmaa. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisellä parannettiin maakunnan kilpailukykyä Osaamisen kehittämistoiminta painottui edunvalvontaan. Myös kehittämishankkeiden valmistelu ja eri toimijoiden välisen yhteistyön rakentaminen olivat keskeisessä asemassa. 14 : Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle 2010 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot