SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. asiantuntija. EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14"

Transkriptio

1 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntija EU-vaalit ja työelämä 4 Eurooppavaaligallup 8 Järjestösektorin toive: oma TES 14

2 pääkirjoitus EU-vaalit tulevat miten näkyvät suomalaisten palkansaajien tarpeet? Euroopan parlamentin päätöksenteko vaikuttaa monilla alu eilla suomalaisessa yhteiskunnassa, kuten työelämässä. Akava vaatii Euroopan unionilta toimia neljällä rintamalla: työelämän laatua on parannettava, eurooppalaisten osaamistasoa on nostettava, uusien viherkaulustyöpaikkojen syntyä on edistettävä ja talous on saatava kestävälle kasvu-uralle. Akavalaiset tavoitteet peilaavat myös specialaisten näkökulmia. Specia Akavan Erityisalojen suurimpana jäsenjärjestönä on omalta osaltaan vaikuttanut tavoitteiden luomiseen. Viestiä on vienyt eteenpäin AE:n toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan hallituksessa, sekä monet muut AE:n vaikuttajat kukin omissa foorumeissaan. Akava suhtautuu myönteisesti eurooppalaiseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Akavan EU-tavoitteiden perustana on ajatus, että unionin perimmäinen tavoite on yksittäisen ihmisen ja työntekijän hyvinvoinnin parantaminen. EU:n parlamentti ja siellä vaikuttaminen on Suomen arjen kannalta tärkeä työväline. Työsuojelukysymykset ja työelämän tasa-arvo ovat niitä aivan konkreettisia asioita, jotka suoraan vaikuttavat palkansaajien arjessa. Minkälaisilla työehdoilla Suomessa työtä tehdään, jääkö työntekijäsuoja taka-alalle kun työaikadirektiivistä päätetään? Tämän Asiantuntijan sivuilla eurovaaliehdokkaat ottavat kantaa mm. näihin kysymyksiin. Ay-liikkeen on saatava enemmän ääntään kuulumaan ja vaikutusvaltaa. EU:ssa vaikuttaminen on paitsi parlamentissa vaikuttamista, myös erilaisissa kansalaisfoorumeissa, kampanjoissa ja työryhmissä vaikuttamisesta. Suomella on SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustus FinnUnionissa, jonka kautta tehdään myös voimakkaasti vaikutttamistyötä yhdessä euroedustajien kanssa. Kuitenkin ensin on äänestettävä ja vaikutettava sitä kautta siihen kuka meitä edustaa. asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Asiantuntija, ilm. v:sta 1991 Julkaisija: SPECIA ry Päätoimittaja: Markku Saarinen Ulkoasu: Public Design Oy Paino: Forssan kirjapaino Oy PL 38, Forssa Painos: 6000 Specian toimisto Toiminnanjohtaja Markku Saarinen Puh Kehittämispäällikkö Simon Huldén Puh Faksi (09) Maistraatinportti 4 A Helsinki Specia ry:n puheenjohtaja: Leena-Maija Talikka Puh Osoitteenmuutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalojen jäsensihteerit Puh Faksi (09) (toimistoaika ) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2, Helsinki Puh. (09) Faksi (09) päivystys: ma to klo Leena-Maija Talikka puheenjohtaja ISNN Lehti on Aikakauslehtien liiton jäsen Kansikuva: Markku Saarinen 2 asiantuntija

3 Avoimen yliopiston tuki nousi Tarjoamme jäsenetuna koulutustukea, jota voit anoa lisäkoulutukseesi avoimessa ja kesäyliopistoissa. Vuoden 2009 alusta tuki nousi 100 euroon ja koskee myös ammattikorkeakoulujen avointa opetusta sekä yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten tarjoamaa koulutusta. Maksamme 50 % koulutuksen kuluista ja enintään 100 euroa/jäsen. Tukea voi anoa vain kerran vuodessa. Tuki haetaan hakemuksella, joka löytyy kotisivujemme www. specia.fi linkistä Jäsenedut ja koulutus. Hakemuksen liitteenä on kopio maksetuista kuluista. Specian hallitus päättää tuen myöntämisestä. Lisätietoja asiasta voit kysyä toimistolta tai cia.fi Hakemukset postitetaan osoitteella Specia, Maistraatinportti 4A, Helsinki. Kevätkokous hyväksyi strategian Specian sääntömääräinen kevätkokous pidettiin kongressikeskus Fellmannissa Lahdessa. Paikalla oli nelisenkymmentä specialaista. Kokouksessa hyväksyttiin viime vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Esityslistalla oli myös Specian hallituksen valmistelema strategia vuoteen 2013 asti. Kokousväki keskusteli pitkään strategian sisällöstä ja hyväksyi Specian toiminta-ajatukseksi: Specia on asiantuntijoiden ja esimiesten akavalainen ammattijärjestö. Specia turvaa ja edistää jäsenen oikeudenmukaista palkkausta, työehtoja ja hyvinvointia hänen koko opiskelu- ja työuransa ajan. Specian visiosta 2013 käytiin tiukka äänestys ja se kuuluu : Specia on hyvinvoivien jäsentensä vahva ja valpas edunvalvoja sekä rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja. Kevätkokous hyväksyi myös vaalivaliokunnan ohjesäännön sekä valitsi vaalivaliokuntaan Arja Korhosen (puheenjohtaja), Anna-Kaisa Kähkösen, Aino Harisen sekä Antero Järveläisen. Kokouksen jälkeen nautimme Lahden kaupunginteatterin Piaf-musikaalista. You re not alone! As a jäsenuutisia foreigner in Finland you might sometimes find the Finnish system a little complicated. How do I navigate through the Finnish bureaucracy? Why does every one belong to a trade union? What are my rights and my responsibilities? Answers to these questions and many more can be found at which is a web portal that offers a helping hand to foreigners working in Finland. Specia International is created by the trade union Specia. Check it out and get informed! asiantuntija 3

4 Eurooppavaalit EU-vaalit korostavat työelämän kysymyksiä Euroopan parlamentin vaalit ovat lähestymässä. Yksi tärkeimmistä vaalien yhteydessä suuntaa hakevista aiheista ovat työelämän kysymykset. Tämä siksi, että EU toimii monilla työelämän kysymyksien alueilla. Vaikka pääosa työmarkkinakysymyksistä on kotimaassa ratkaistavia, unionilla on tärkeä täydentävä rooli. Teksti Markus Penttinen Tunnetusti unioni mahdollistaa työntekijöiden vapaa liikkuvuuden jäsenmaasta toiseen, perheenjäsenten mukana muuton sekä heille tasaarvoisen kohtelun esimerkiksi palkkauksessa. Tärkeä osa muuton helpottamista on ammattipätevyydet siten, että oman tutkintonsa saa tunnustettua päteväksi toisessa maassa. Asiasta on EU-vaalit Euroopan parlamentin vaalit järjestetään Suomessa Ennakkoäänestys tapahtuu Suomesta valitaan 13 jäsentä eli meppiä parlamenttiin, joka istuu Belgian Brysselissä ja Ranskan Strasbourgissa. Parlamentin tehtävänä on tehdä päätöksiä laeista ja EU:n budjetista. Lisäksi se hyväksyy komissaarinimitykset ja uudet jäsenmaat. Parlamentti on myös unionin demokraattisesti valittu elin. Käytännössä vaalien merkitys ei rajoitus pelkästään Euroopan parlamenttiin. Parlamentti on myös eurooppalaisten puolueiden tyyssija, kansalaisten äänitorvi sekä komission ja ministerineuvoston työn vartija. Vaalien yhteydessä linjataankin koko EU:n suuntaa ja tulevaa toimintaa. uudehko direktiivi, joka myös avaa ammatillisille järjestöille mahdollisuuden esittää komissiolle hyväksyttäväksi omaa alaa koskevia koulutuksellisia vähimmäistasoja liikkuvuuden helpottamiseksi. Suomi ei ole kokenut massamuuttoja, mutta joka vuosi tuhansia akavalaisia koulutettuja työntekijöitä muuttaa ulkomaille ja maahanmuutto Suomeen päin on kasvanut nopeasti. Laman ja vanhenevan väestön yhdistelmän vaikutusta tulevaan muuttoliikkeeseen on vaikea arvioida. Se on tuskin kuitenkaan vähenemässä. Kiista työajoista kuumentaa Kuuma ajankohtainen kiistakysymys on työajat. EU:n työministerit haluavat järjestelmän, joka voi pakottaa työntekijät lähes rajattomaan työntekoon. Euroopan parlamentti ja palkansaajajärjestöt Akava mukaan lukien vastustavat. Parlamentti haluaisi myös antaa ylemmille toimihenkilöille ja koulutetuille ryhmille mahdollisuuden rajoittaa ylipitkiä työpäiviä ja näin helpottaa muun muassa työn ja perhe-elämän yhdistämistä sekä välttää loppuun palamista. Työministerit eivät ole tukeneet tätä, vaikka koulutetut ryhmät edustavat noin jo noin kolmasosaa EU:n työntekijöistä. Kiista oli vielä avoin tätä kirjoitettaessa. Työelämän tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat yksi painopisteistä. EU on antanut ohjeita esimerkiksi raskaan 4 asiantuntija

5 olevien naisten suojelemisesta, tasa-arvosta työhönotossa ja syrjintätapauksien todistamisesta. Suomessa naisia on keskimäärin työelämässä paljon enemmän kuin muualla Euroopassa. Toisaalta Suomen työmarkkinat ovat jakautuneet pahasti sukupuolen mukaan eli on tiukasti mies- tai naisammatteja. Tästä komissio on antanut huomautuksen Suomelle. Valtiot kantavat itse päävastuun työttömien auttamisesta, mutta EU tukee tätä toimintaa sosiaali- ja globalisaatiorahastoilla. Molemmista voi saada varoja muun muassa koulutukseen. Tosiasiassa suurin rooli työttömyyden torjunnassa unionilla on siten, että se on vahva toimija talouskysymyksissä ja siten edesauttaa työpaikkojen syntymistä laman kourimassa Euroopassa. Työelämän alueella EU:n toiminta on suhteellisesti merkittävintä kuitenkin työsuojeluasioissa. Aiheesta on laaja puitedirektiivi ja käytäntöjä, jotka painottavat nimenomaan vaarojen ennaltaehkäisyä. Monet niin sanotut työsuojelun tytärdirektiivit kuten esimerkiksi työvälineistä ja syöpävaarallisista aineista keskittyvät ratkaisemaan työympäristön erityisongelmia. Akavalaisille tärkeä henkinen työsuojelu on myös mukana, mutta vielä ohuenlaisesti. Työmarkkinasopimuksia EU-tasolla EU:ssa on annettu valtuudet vain yhdelle järjestötaholle laatia sitovia, direktiiveihin verrattavia sopimuksia. Työmarkkinajärjestöjen niin sanotussa vuoropuhelussa on neuvoteltu ja sovittu useista aiheista, kuten osa- ja määräaikaisten työntekijöiden tasa-arvoisuudesta verrattuna täyspäiväistä pysyvää työtä tekeviin. Käytännössä sopimus syntyy siten, että työntekijä- ja työnantajajärjestöt ilmoittavat neuvotteluistaan. Niille on vajaan vuoden aikakatto, jonka jälkeen saavutettu sopimus tehdään yleissitovaksi ja kaikki jäsenmaat kattavaksi EU:n ministerineuvoston päätöksellä. Vuoropuhelu on ollut vaikeuksissa 2000-luvulla siitä syystä, että työnantajat olivat haluttomia sopimaan EUtason keskitettyjä sopimuksia. He ovat kuitenkin palanneet viime vuonna neuvottelupöytiin ja tulosta on alkanut syntyä. Äskettäin saatiin sopimus vanhempainlomasopimuksen parantamisesta ja suunnitteilla on yhteisiä reseptejä globaalin talouskriisin ratkaisemiseksi. Kaiken kaikkiaan viime vuosina EU-tasolla vaikeuksissa ollut työelämän kehittäminen on lähtenyt uuteen nousuun. Vaaleilla on suuri merkitys sille, että näin on vastaisuudessakin. Parlamentissa pitää olla jäseniä, jotka ymmärtävät niin koko Euroopan kuin myös Suomen yli kahden miljoonan työntekijän jokapäiväisiä haasteita. Eurooppalaiset etujen valvojat Akava on EU-tasolla jäsenenä Euroopan palkansaajien keskusjärjestö ETUC:issa (European Trade Union Confederation, sekä Ylempien toimihenkilöiden ja koulutettujen ryhmien eurooppalaisessa neuvottelukunnassa Eurocadresissa (www.eurocadres.org). Näiden työnjako on sellainen, että ETUC hoitaa kaikkia palkansaajia koskevia kysymyksiä ja Eurocadres taas koulutettujen ryhmien erityiskysymyksiä. ETUC:in vastuulla on siten ollut esimerkiksi vuokratyödirektiivi, kun taas Eurocadres on hoitanut ammattipätevyysdirektiiviä. Ensin mainitussa on noin puolen sataa miljoonaa jäsentä ja jälkimmäisessä runsaat viisi miljoonaa. Näiden lisäksi on alakohtaisia eurooppalaisia liittoja. Esimerkiksi Euroopan metalli (www.emf-fem.org/) ja palvelualojen UNI (www.uniglobalunion.org/apps/iportal.nsf/ pages/reg_ _gca9en) sekä julkisen alan EPSU (www.epsu.org/). LEENA-MAIJA TALIKKA asiantuntija 5

6 jäsenkurkistus Specialainen eurovaaliehdokas tekisi työtä työpaikkojen puolesta Kasvatustieteilijä Mikko Airto on neljän lapsen isä, mormoni, vihreä poliitikko ja nyt myös eurovaaliehdokas. Hän on yhteiskunnallisesti aktiivinen, koska pitää ihmisistä. Haastattelu Tuija Heikkilä KUKA OLET? Mikko Airto, 36-vuotias kasvatustieteiden maisteri. Olen kotoisin Helsingistä muutimme Suomenlinnaan kun olin seitsemänvuotias. Nyt asun Hyvinkäällä. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja neljä lasta, vanhin on yhdeksän ja nuorin neljä, heidän välissään viisivuotiaat kaksoset. MITÄ JA MISSÄ OLET OPISKELLUT? Luin yleistä kasvatustiedettä Lapin yliopistossa. Asuin Rovaniemellä kuusi vuotta, ja pidän kaupungista edelleen kovasti. Muutin sinne yhden lapsen kanssa ja sieltä neljän kanssa pois. MITEN VALITSIT ALASI? Kaikkein eniten minua kiehtoo kasvatusprosessin vuorovaikutus. Olen erittäin tyytyväinen alaani ja hieman jopa ylpeä kasvatustieteilijänä olemisesta. Halusin aina olla tekemisissä opetuksen kanssa, mutta en onneksi päässyt ihan heti yliopistoon ja intohimoni täsmentyi yleiseen kasvatustieteeseen. MILLAINEN TYÖKOKEMUS SINULLA ON? Olen toiminut freelancer-kääntäjänä ja -konseptisuunnittelijana mainostoimistossa. Vuosituhannen vaihteen it-hypen aikaan toimin projektipäällikkönä mobiilialan yrityksessä. Valmistumisen jälkeen olen toiminut kahdesti pätkätutkijana Lapin yliopistossa. Eduskunta- ja kunnallisvaalien aikana olen ollut Vihreiden puoluetoimistolla puolueen kampanjan koordinaattorina. Viime syksynä työskentelin Hyvinkäällä maahanmuuttajien valmistavan luokan opettajana ja nyt maaliskuun puolivälistä olen ollut Hyvinkään kaupungin sivistystoimen hallinnossa. KERRO NYKYISESTÄ TYÖSTÄSI. Tehtäväni on suunnitella uutta mallia lasten ja nuorten hyvinvointipalveluille, erityisesti psykososiaaliselle hyvinvoinnille. Tavoitteena on selkeyttää palveluita niin, että kunnassa oleva osaaminen saadaan paremmin käyttöön ja lapset saavat nopeammin ja täsmällisemmin juuri sitä apua, jota tarvitsevat. MITÄ HARRASTAT JA MIKSI? Ruuhkavuosina, lasten ollessa pieniä, en ole harrastanut oikein muuta kuin elokuvien katsomista. Pidän vaeltamisesta ja ihan vain seurustelusta ystävien kanssa. MIKÄ ON SUURIN INTOHIMOSI, MITÄ ET TEKISI MISTÄÄN HINNASTA? Kuulostanee vähän pateettiselta, mutta suurin intohimoni on perheeni. Minusta tuntuu, että vaikka joutuisin asumaan sillan alla, kunhan olen heidän kanssaan, olen ihan tyytyväinen. Mistään hinnasta en luopuisi heistä. MIKÄ SAI SINUT TOIMIMAAN AKTIIVISESTI POLITIIKASSA? Kotikasvatus ja arvot, joihin olen kasvanut. Isäni on ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen, ja meitä mormoneja kannustetaan toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa. Luin 2004 kunnallisvaalien alla lehdestä artikkelin, jonka mukaan oli vaikea löytää ehdokkaita kunnallisvaaleihin. Ajattelin, että eiköhän sitä voisi ehdokkaaksi lähteä, sillä olin miettinyt sitä ennen itselleni sopivaa tapaa olla yhteiskunnallisesti aktiivinen. MITEN VALITSIT PUOLUEESI? Mormonina pohdin vihreiden ja kristillisdemokraattien välillä, mutta vihreät tuntui luontevammalta, kotoisemmalta ja itselleni läheisemmältä vaihtoehdolta. Olen erittäin tyytyväinen valintaani olen mielelläni vihreä. Nyt olen Hyvinkäällä kaupunginhallituksen varajäsen ja ympäristölautakunnan jäsen, en kuitenkaan valtuutettu. Kuulun myös puolueen strategiatyöryhmään ja Hyvinkään Vihreiden hallitukseen. MISTÄ NELJÄN LAPSEN ISÄ SAA INTOA JA VOIMAA JAKSAA AJAA VIELÄ TOISTENKIN ASIOITA? Pidän ihmisistä. Etiikassa puhutaan velvollisuusetiikasta, jossa ihmistä motivoi velvollisuudentunto. En itse koe, että olen mitenkään velvoitettu ajamaan muiden asioita, vaan teen sitä, koska haluan. Politiikassa en ole mitenkään kunnianhimoinen. Ensimmäisissä kunnallisvaaleissa tavoitteenani oli saada kolme ääntä: oma, puolison ja yksi muu. Näiden viiden vuoden aikana olen mennyt aina vaalit kerrallaan ja pyrkinyt hoitamaan kaikki luottamustehtäväni parhaani mukaan. MITEN INNOITTAISIT MUITA OSALLISTUMAAN POLITIIKKAAN JA PÄÄTÖKSENTEKOON? Yritän muistuttaa, että demokratiassa kansan ääni kelpaa sellaisenaan ja jokainen ihminen kelpaa sellaisena kuin on. Ei ole mitään poliitikon muottia, johon pitäisi itsensä pakottaa, vaan saa olla sellainen, kuin luonnostaan on. 6 asiantuntija

7 MITKÄ OVAT NIITÄ ASIOITA, JOITA JUURI SINÄ HALUAT AJAA POLITIIKAN AVULLA JA MUUTTAA MAAILMASSA? Koen eniten olevani perhe- ja hyvinvointipoliitikko. Tällä hetkellä kuitenkin tunnen, että meille jää hyvin vähän huolehdittavaa, ellemme hoida ilmastokriisiä kuntoon. MIKÄ ON OLLUT POLITIIKASSA SUURIN ONNISTUMISESI JA ILONAIHEESI? Tällaisen kaltaiseni järjestötoimijan tunnekuohut liittyvät yleensä vaali-iltoihin. Suurin onnistumisen kokemus oli ehkä viime syksyn kunnallisvaalien tulos, kun Vihreät nousi valtakunnallisesti neljänneksi suurimmaksi puolueeksi. ENTÄ PAHIN PETTYMYKSESI? Se että hyvinvointipolitiikan uudistusta suunnitellut SATA-komitea ei päässyt kovinkaan kummoisiin tuloksiin. MITEN TYÖSI JA POLITIIKKA, TOISAALTA PERHE- ELÄMÄ, ISYYS JA POLITIIKKA ISTUVAT YHTEEN? Sopusoinnun saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys. Varsinkin kampanja-ajat ovat vähän turhan raskaita ja aikaa vieviä. Onneksi olemme pystyneet tasapainottamaan asioita ihan hyvin. Hyvä ja vakaa parisuhde auttaa paljon. Työni tavoitteet taas ovat hyvin samoja, joita tavoittelen myös politiikan kautta, joten niiden osalta koen tilanteen hyvässä sopusoinnussa. ONKO TILANTEITA, JOISSA USKONTOSI JA TOIMINTASI POLITIIKASSA OVAT RISTIRIIDASSA? Uskonnolliseen vakaumukseeni kuuluu, ettei uskonnollisella auktoriteetilla saisi perustella maallista lainsäädäntöä. Yksi Vihreiden hyvistä puolista on, että puolueessa on hyvin erilaisia ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä, jotka kohtaavat toisensa. MIKÄ SAI SINUT ASETTUMAAN EHDOLLE EUROVAALEIHIN? Olen kasvanut Eurooppa-poliitikoksi. Alun perin lähdin politiikkaan vaikuttamaan lähiasioista, mutta meillä nyt vain on sen tasoisia ongelmia ympärillämme, että ne vaativat muutoksia ja uudistuksia koko unionin tasolla, jopa maailmanlaajuisesti. MILLAISIA TAVOITTEITA OLET ASETTANUT VAALEIHIN ITSELLESI? Olen politiikassa joukkuepelaaja ja nyt on tärkeintä, että saamme vähintään kaksi vihreää europarlamentaarikkoa Suomesta. Jos olen toinen tai kolmas, joka listaltamme parlamenttiin valitaan, saan ainutlaatuisen tilaisuuden edistää hyvinvointi- ja koulutuspolitiikkaa koko unionin tasolla ja työskennellä myös vihreän europarlamenttiryhmän yhteisten tavoitteiden puolesta. Niistä minulle läheisin tavoite on luoda seuraavalla parlamenttikaudella viisi miljoonaa uutta työpaikkaa unionin alueelle. ENTÄ MITKÄ OVAT NIITÄ ASIOITA, JOILLA KATSOT EU-TASOLLA VOIVASI EDISTÄÄ SPECIALAISTEN ASIOITA? Talouskriisi pitää taltuttaa, jotta specialaisten ja muidenkin ihmisten työhuolet hälvenisivät. Ja puhdas ilma, ruoka ja vesi ovat varmasti tervetulleita myös specialaisille. MITÄ AJATTELET MAHDOLLISEN EUROPARLAMEN - TAARIKON TYÖN TUOVAN TULLESSAAN? Europarlamentti on yllättävän kiinnostava paikka. Odotan työn antavan mahdollisuuksia viedä suomalaista osaamista ja suomalaista asiantuntijatietoa eurooppalaisille päättäjille. Pelkään vähän tuota matkustamispuolta ja sitä, kuinka paljon parlamentaarikon työ vie aikaa perheeltä, mutta se vaatii tiukkaa ajanhallintaa. OLET SPECIAN JÄSEN. MITÄ SE SINULLE MERKITSEE? Opiskeluaikana sain tiedekunnasta tietoa SPECIAsta, ja liitto tuntui heti kodilta. Lähtökohtaisesti en ole mikään ammattiyhdistysihminen, mutta SPECIAssa olen pysynyt, koska sinne on muodostunut hyvä jäsenyyssuhde ja SPECIA on sopivin paikka kaltaiselleni kasvatustieteilijälle. Minusta liitolla on resursseihinsa ja kokoonsa nähden erinomaisia palveluja. Olen mielelläni nimenomaan specialainen ja hyvin tyytyväinen specialaisuuteeni asiantuntija 7

8 Eurooppavaaligallup Asiantuntija-lehti valitsi yhden ehdokkaan jokaisesta puolueesta ja kysyi allaolevat kysymykset. Vihreiden edustajasta Mikko Airtiosta on erillinen juttu edellä. Vasemmistoliiton, perussuomalaisten ja RKP:n edustajilta emme saaneet vastausta. 1. Mitkä ovat keskeiset työelämäkysymykset mielestäsi, mihin EU-parlamentti voi vaikuttaa? 2. Äänestysaktiivisuus ja kansalaisten mielenkiinto on ollut aika heikko EU-vaaleissa, miten tätä voitaisiin nostaa ja voiko ay-liike tehdä asian eteen jotain? 3. EU:n nykyiset työministerit haluavat järjestelmän, joka pakottaa työntekijät lähes rajattomaan työntekoon. Mitä mieltä olet tästä asiasta? 4. Oletko tyytyväinen demokra - tiaan EU:ssa ja miten sitä voitaisiin kehittää? 5. Mitä eurooppalaisuus sinulle merkitsee? Antti Kaikkonen Keskusta 1. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka kuuluvat edelleen ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle. EU:n osallistuminen rajoittuu kaikille jäsenvaltioille yhteisten tavoitteiden vahvistamiseen sekä hyvien toimintatapojen vaihtamiseen ja suositusten antamiseen jäsenvaltioille. Työsuojelu on tärkeä osa unionin sosiaalipolitiikkaa. EU:lla on toimivaltaa tehdä säännöksiä työsuojelun vähimmäisvaatimuksista ja esimerkiksi työpaikoilla käytettävien koneiden ja kemikaalien turvallisuutta koskevista asioista. Sosiaaliturvan koordinointi on tärkeää. Yhä useampi suomalainenkin työskentelee ulkomailla osan vuotta tai pidempiäkin ajanjaksoja, ja tämä on syytä huomioida. Mielestäni EU:n pitäisi edistää työelämän tasa-arvoa entistä vahvemmin, lähtien siitä, että naiset ja miehet saavat palkkausta tasa-arvoisesti. Myös muilla kriteereillä on tärkeää varmistaa ihmisten tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu työmarkkinoilla. 2. Meidän ehdokkaiden on kyettävä puhumaan Euroopan unionista ja sen vaikutuksista kansalaisten elämään arkikielellä ja ihmisten arjen näkökulmasta. Poliitikkojen käyttämä kieli on liian usein hallinnon byrokraattista kieltä. Sellainen viestintä ei palvele ketään. On myös puhuttava siitä, että parlamentin kokoonpanolla on suuri merkitys, ei se ole ihan sama ketä Brysseliin valitaan. 8 asiantuntija

9 On pidettävä mielessä myös yhdentymisen suuret saavutukset: rauha ja vakaus Euroopassa, vapaa liikkuvuus, kuluttajansuojan parantuminen, ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja tällä hetkellä talouskriisistä toipuminen. Perusasiat. Yhteiskunnan eri toimijoiden: poliitikkojen, kansalaisjärjestöjen, puolueiden, ay-liikkeen ja median on kannettava vastuunsa myös EU-asioiden yllä pitämiselle keskustelussa. Tässä riittää parannettavaa jokaisella edellä luetellulla taholla. Äänestysaktiivisuus nousee parhaiten sillä, että ihmiset tiedostavat mikä suuri arvo kansanvallalla ja vapailla vaaleilla on ja mikä merkitys Euroopan parlamentilla elämäämme on. 3. Työaikadirektiivi on EU:n työelämän perusdirektiivejä. Siinä määritellään mm. enimmäistyöajat ylipitkien työaikojen estämiseksi ja minimilepoajat työaikasuojelun varmistamiseksi. Direktiivi on ns. vähimmäisdirektiivi. Kansallisilla työaikalaeilla pitää toteuttaa direktiivin tuottama vähimmäissuoja työntekijöille. Suoja saa olla EU-sääntelyä parempi, mutta ei huonompi. Työntekijöitä ei pidä pakottaa rajattomaan työntekoon. Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan työntekijöiden aseman turvaamiseksi, mutta myös sen takia, että yrityselämällä on samankaltaiset pelisäännöt eri puolilla Eurooppa. Esitetyssä muodossa hanke kuitenkin on ajautunut vastatuuleen. Asia voi tulla kuitenkin tulevienkin meppien eteen jossakin muodossa. 4. EU:n päätöksenteon läpinäkyvyys ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon voisivat kyllä olla nykyistä paremmat, ja Suomen pitää olla näitä arvoja edistämässä. Kansalaisten suoraan valitseman Euroopan parlamentin vaikutusmahdollisuuksia ei myöskään hyvin tunneta. Euroopan parlamentti on vuosien saatossa kehittynyt valtavasti keskustelukerhosta lakeja säätäväksi elimeksi. Sen valta tulee kasvamaan lisää Lissabonin sopimuksen myötä, kun yhteispäätösmenettelyn piiriin tulevat asiat moninkertaistuvat. Tämä osaltaan lisää myös EU:n demokraattisuutta kansalaisten suoraan valitseman päätöksentekoelimen valta kasvaa. Siksi onkin entistä tärkeämpää käyttää äänioikeuttaan eurovaaleissa. Lissabonin sopimus vahvistaa kansanvaltaa mm. myös kansalaisten aloiteoikeuden kautta. 5. Eurooppalaisuus merkitsee minulle ihmisoikeuksia, tasaarvoa, vapaata liikkuvuutta, rauhaa, vakautta ja vastuullisuutta. Eurooppalaisuus on lisäarvoa tuova asia. Koen itse olevani ensisijaisesti suomalainen, mutta samalla myös vahvasti eurooppalainen. Eurooppalainen tai kansallinen tai paikallinen identiteetti eivät ole vastakkaisia, ne ovat pikemminkin limittäisiä. Ei ole tarpeen luoda keinotekoista eurooppalaista identiteettiä esimerkiksi Euroopan yhteisen kansallislaulun tai muiden symbolien avulla, se hiljainen yhteenkuuluvuuden tunne, jonka eurooppalaisuus luo, on jo olemassa. Sirpa Pietikäinen Kokoomus 1. Parannetut vanhempainlomat ja -tuet, sekä naisten ja miesten samapalkkaisuuden varmistaminen. Vanhempainlomia tulisi pidentää, minkä lisäksi tulisi säätää siitä, että vanhempainlomista syntyvät kulut jaetaan tasan vanhempien työpaikkojen välillä. Todellisen samapalkkaisuuden varmistamiseksi tulisi ottaa käyttöön työnantajia sitovat säännökset. Palkan tulee perustua työn vaativuuden arviointiin, minkä lisäksi työpaikoilla tulee olla olemassa ja käytössä tasa-arvoohjelma. Ohjelman puuttumisen tulee johtaa sanktioihin. 2. EU-uutisointiin panostaminen ja uutisoinnin uudistaminen: EU-uutisointi tulisi pitkälti olla osa kotimaan uutisointia. Niin kotimaan poliitikkojen kuin meppienkin tulisi pyrkiä vielä painokkaammin selventämään EU-politiikan ja päätösten merkitystä, läpi koko lainsäädäntökauden. Liika keskittyminen EU:n rakenteisiin ja päätöksenteon kiemuroihin saattaa antaa ihmisille sellaisen kuvan, ettei politiikkaa EU:ssa voisi jotenkin ymmärtää. Samanlaista päätöksentekoa se täälläkin kuitenkin on, kuin vaikkapa kunnanvaltuustossa tai eduskunnassa. Millä on väliä on se, mitä mieltä asioista on. AY-liike voi omalta osaltaan kannustaa jäseniään vaikuttamaan ja äänestämään vaaleissa. Suomessa on vahva järjestäytymisen aste ja liitoilla merkittävä rooli sen tiedottamisessa, mitä täällä EU:ssa oikein päätetään. AY-liike on ottanut hyvin kantaa EU-asioiden käsittelyyn. Tätä aktiivista yhteiskunnallisten kysymysten esilläpitoa ja kannanottoja kannattaa ehdottomasti jatkaa ja vahvistaa. 3. Olen tässä samaa mieltä, kuin suurin osa parlamentaarikoista. Mielestäni nk. opt-out järjestelmää ei pitäisi hyväksyä: Parlamenttihan äänesti sen puolesta, että jollakin aikataululla poistettaisiin mahdollisuus kiertää työaikadirektiivin 48 tunnin enimmäistyöaikaa 4. EU:lla on vielä paljon parannettavaa demokraattisuudessa ja kansalaislähtöisyydessään. Yksi konkreettisista uudistuksista, joka olisi mahdollista toteuttaa nopeasti ja ilman sopimusuudistuksia, olisi kirjata kaikkien instituutioiden menettelytapoihin velvollisuus jokaisen esille tulevan lainsäädäntöesityksen yhteydessä konsultoida relevantteja kansalaisjärjestötoimijoita. Mielipiteet esittäneiden kansalaisjärjestöjen kommentit tulisi myös kirjata lopulliseen esitykseen niin, että jokaisen on mahdollista seurata, miten mielipiteet on otettu huomioon lopullisessa tekstissä. MARJUKKA VAINIO asiantuntija 9

10 5. Eurooppalaisuus on osa globaalia olotilaa, yhdistelmä ihmisyyttä ja kulttuurien ainutlaatuista yhteen nivoutumista. Eurooppalaisuuteen kuuluu myös tiiviisti erilaiset alueelliset identiteetit, joista rakentuu yhteinen eurooppalainen kieli. Sari Essayah Kristillisdemokraatit 1. Työaikalainsäädäntö, työehtojen noudattamisen valvominen jäsenmaiden välillä, ay-oikeuksien toteutuminen kaikissa jäsenmaissa, työntekijöiden liikkuvuus, työelämän laatukysymykset ns. parhaiden käytäntöjen kautta ym. 2. Kaikki yhteiskunnalliset toimijat kansalaisjärjestöistä lähtien on saatava tekemään oma osansa vaaleihin innostamisessa ja eu-asioiden tutuksi tekemisessä. Luulen, että monetkaan eivät tiedä, kuinka paljon EU vaikuttaa heidän arkeensa. 3. Jos kysymyksellä viitataan työaikadirektiiviin, niin työaikojen tasoittumisjaksojen pidentämisestä ei direktiiviesityksen mukaan enää tarvitsisi neuvotella työmarkkinajärjestöjen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työehtosopimukset eivät olisi ensisijaisia välineitä sopia asiasta, vaan ne voitaisiin ohittaa lainsäädännöllä ja periaatteellisesti se on suuri kysymys. 4. En todellakaan, EU:n päätöksenteko ja toimivallan jako on Lissabonin sopimuksen myötä muuttumassa yhä enemmän suuria jäsenvaltioita suosivaksi, ja avoimuudessa on parantamisen varaa. EU:ta tulee kehittää itsenäisten jäsenvaltioiden yhteistyöelimen suuntaan ja nykyinen liittovaltiokehitys on lopetettava. Asiakirjajulkisuutta on parannettava, valmistelu oltava avoimempaa ja lobbaukselle tehtävä pelisäännöt. 5. Eri asiaa kuin EU-laisuus eli enemmänkin hahmotan sen kulttuurin ja arvotaustan kautta. Pilvi Torsti SDP 1. Niin kuin eräs kokenut AY-toimija minulle totesi: EU-parlamentti on palkansaajan paras ystävä unionissa. Tämä on nähty monissa työelämää koskevissa kysymyksissä, joissa parlamentti on vastustanut komission antamaa esitystä, jonka jäsenmaiden ministerit olisivat hyväksyneet. Tämä on tärkeää, koska valtaosa EU-päätöksistä tehdään par- 10 lamentin ja ministerineuvoston yhteispäätösmenettelyssä ja näin parlamentti voi vaikuttaa komission ehdotuksiin. Viimeisin esimerkki tästä on työaikadirektiivi. Parlamentti on myös pitänyt esillä tasa-arvokysymyksiä, perhevapaita ja syrjintää. Niissä meidän suomalainen lainsäädäntö on usein ei aina edistyksellistä, mutta voimme suomalaisina meppeinä vaikuttaa siihen, että hyvät periaatteet leviävät. 2. Ay-liike voi tehdä paljon korostamalla nimenomaan parlamentin merkitystä EU-lainsäädännössä ja ottamalla esiin konkreettisia esimerkkejä päätöksistä, jotka koskevat palkansaajia ja jotka ratkaistaan EU-tasolla. Ay-liike voi myös puhua sen puolesta, että palkansaajien asema kaikkialla EU:ssa on suomalaisen palkansaajan etu, koska se takaa tasavertaisen kilpailun. 3. Olen EU-parlamentin enemmistön linjoilla, joka on vaatinut 48 tunnin maksimiviikkotyöaikaa. Nyt pitää saada Britannia ja täkäläinen työväenpuolue ymmärtämään tämä myös. 4. Aina on parantamisen varaa. EU:n ja sen eri toimijoiden olisi tärkeää miettiä jatkuvasti, miten kertoa omasta toiminnasta ja valmisteilla olevista asioista paremmin kansalaisille, koska ihmiset kokevat demokratiavajetta ennen kaikkea tiedon puutteen vuoksi. Demokratian kannalta parlamenttivaalien merkitystä on syytä korostaa, koska parlamentti on ainoa EU-toimija, joka valitaan suoralla kansanvaalilla. Kansa siis valitsee edustajansa. Lissabonin sopimus, joka toivottavasti tulee voimaan vuoden lopussa, lisää EU:n demokraattisuutta, koska sen osana on kansalaisaloite. Lisäksi kansallisten demokraattisesti valittujen eduskuntien merkitys kasvaa suhteessa ei suoralla demokratialla valittuun komissioon. 5. Liki 40 maan maanosassamme puhutaan kymmeniä kieliä ja sen alueella tunnustetaan laajalti niin katolilaista, protestanttista, ortodoksista, islamilaista kuin juutalaista jumalaa. Tämä on eurooppalaisuuteni lähtökohta. EU:ssa on jo 27 valtiota, joten monimuotoinen eurooppalaisuus korostuu myös siellä. Perussuomalaiset esittävät missä EU siellä ongelma. Tämä pitää saada kuulumaan missä EU siellä mahdollisuus. Siksi pyrin Euroopan parlamenttiin: Euroopan unionin ideaa ja EU:n kaltaista toimijaa tarvitaan, koska kaivataan laajoja ylikansallisia ratkaisuja esimerkiksi taloudessa, ilmasto- ja energiapolitiikassa. Samalla kritiikki on otettava vakavasti: mielikuva (ja osittainen todellisuus) EU:sta byrokraattisena sääntönäpertelijänä pitää pyrkiä muuttamaan. asiantuntija TUOMAS PIETINEN

11 Anna Specian vihreä kortti hyvälle esimiehelle! Mitä ikinä odotatkin esimieheltäsi, kerro se hänelle! Auta esimiestä johtamaan sinua ja muita. Yksinään esimies ei voi onnistua. Työyhteisön ilmapiiri muodostuu meistä kaikista: johtajista, esimiehistä ja työntekijöistä. Esimies vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti työntekijöiden jaksamiseen ja työyhteisön ilmapiiriin. Anna hänelle tunnustuksena Specian Vihreä Kortti. SPECIAN VIHREÄ KORTTI KANNUSTAA REILUUN PELIIN TYÖPAIKALLA Specian Vihreän kortin käytöllä haluamme kannustaa jäsenistöämme huomioimaan työpaikkansa hyvät esimiesja johtamiskäytännöt, onnistuneet muutokset ja reilun pelin aivan tavallisessa työpäivän arjessa. Samalla levitämme hyvän olon viestiä siitä, että joissakin työpaikoissa asioihin on paneuduttu ja heistä voi ottaa muutkin mallia. Haluamme kertoa hyviä uutisia työelämästä! Specialaiset voivat ehdottaa Vihreää korttia hyvälle esimiehelleen. Voit ehdottaa Vihreää korttia yksin tai tiiminä, kunhan joku esittäjistä on Specian jäsen. Esimiehen ei tarvitse olla Specian jäsen. Esitys tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, missä kerrotaan se, miksi juuri sinun esimiehesi on ansainnut Vihreän kortin. Esitys postitetaan Specian hallitukselle os. Maistraatinportti 4A, Helsinki. Vihreän kortin saajalle annetaan kehystetty diplomi ja ehdottaja saa muistoksi myös Vihreän kortin ehdottajan diplomin. Kaikki Vihreän kortin saajat tullaan mainitsemaan Specian Asian tuntija-julkaisussa sekä internetsivuilla. Lisätietoja asiasta saat toiminnanjohtaja Markku Saariselta, MILLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? KENELLE VOIT VIHREÄÄ KORTTIA EHDOTTAA? työntekijöiden tasapuolinen kohtelu työntekijöihin luottaminen työntekijöiden tunteista välittäminen työtehtävien ja niihin liittyvien ongelmien tunteminen tukeminen ja rohkaiseminen palautteen anto kyky keskustella ja pohtia omaa asemaansa työyhteisössä kyky tulla toimeen ihmisten kanssa halua toimia esimiehenä sekä aikaa esimiestyölle avoimuus, huumorintaju ja luotettavuus Vihreän kortin saa reilusta pelistä työpaikan arjessa ei joulubonuksista tai ennätysvuosi - tuloksista asiantuntija 11

12 osaamista Heikki Kauppi uskoo YTN:n vaikutusvaltaan EU-tasolla Heikki Kauppi on sekä Akavan että neuvottelujärjestö YTN:n varapuheenjohtaja. Hän on valmis viemään osaamistaan europarlamenttiin. Teksti Tuija Heikkilä Heikki Kauppi, 54, on specialaisille tärkeä mies: Vuosina hän toimi SPECIAnkin jäseniä edustavan Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on YTN:n varapuheenjohtaja ja yksi AKA- VAn hallituksen varapuheenjohtajista. Työkseen hän toimii Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin toiminnanjohtajana. Niinpä miehellä on laaja kokemus etujärjestötyöstä. Europarlamenttiehdokkuus on luonnollinen vaihe Kaupin jo koululaisena alkaneelle aktiiviselle toiminnalle erilaisissa järjestötehtävissä. Ammatinvalintaa asiapohjalta Heikki Kauppi on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri, ekonomi ja MBA. Aivan toisenlaiset valinnat olisivat kuitenkin voineet olla kemiläissyntyiselle pojalle mahdollisia. Asuin Rytikarissa, ja siitä vähän matkan päästä näki Veitsiluodon satamaan meneviä laivoja. Muistan kir- 12 joittaneeni koulupoikana aineessa, että halusin merikapteeniksi, koska halusin nähdä maailmaa, Heikki Kauppi kertoo. Keskikouluaikana haave vaihtui lääkärin ammatiksi. Siihen sain kimmokkeen, kun luin lehdestä Pohjois-Suomen kärsivän lääkäripulasta. Ajattelin ryhtyä hoitamaan pohjoisen potilaita. Seuraavaksi mieleen tuli arkkitehti. Pikkupoikana piirsin huvikseni Kemille uuden asemakaavan. Jäi vain sinnekin pyrkimättä, sillä Suomen Kuvalehdessä oli iso juttu, että arkkitehtejä on liikaa. Kun kuitenkin olin matematiikassa hyvä, ajattelin alaa, jolla sovelletaan eksaktia tietoa. Niin Kaupin opiskelupaikaksi tuli Teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan osasto Otaniemessä. Tutkinnosta toiseen Järjestötoiminta tuli Heikki Kaupin elämään jo kouluaikana. Hän liittyi Kokoomuksen nuoriin, toimi teinikunnassa, oli ehdolla ensimmäisissä kouluneuvostovaaleissa ja pääsi myös läpi. Hyvin alkanut järjestötoiminta kiihtyi ja kasvoi opiskelujen ohessa. Kauppi oli kolme vuotta killan hallituksessa, joista yhden puheenjohtajana, ja vuoden Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Lisäksi hän toimi Kokoomusteekkarien puheenjohtajana sekä edustajiston ja sihteeristön jäsenenä ja erilaisissa yhteistyöelimissä. Kaikki tämä söi aikaa. Kun kävin vähän töissäkin, hupsahti opinnoissa kahdeksan vuotta. Ei ihme samanaikaisesti insinööriopintojen kanssa Kauppi nimittäin opiskeli ekonomiksi. Elämässähän on paljon sattumaa. Ensimmäisenä teekkarivappunani jouduin porukkaan, missä oli kyltereitä. He rupesivat uhoamaan, ettei tuo insinöörihomma ole mistään kotoisin ja et varmaan pääsisikään opiskelemaan meille kauppakorkeaan. Siitähän se lähti. Pyrin ja pääsin kirkkaasti 20 parhaan joukossa tuhansista. Ja kun tuli näytettyä, että pääsinpä, niin mietin, että opiskellaan nyt sitten vähän, kai se on hyödyllistä. Osasyynä tosin oli, että isäni mielestä kaksoistutkinto on hyvä hän kun on itse lakimies ja ekonomi. Työskennellessään asiantuntijatehtävissä Imatran Voimassa, nykyisessä Fortumissa, Kauppi innostui suorittamaan myös MBA-tutkinnon. Tein suunnitteluhommissa teknistaloudellista optimointia, ja kun siirryin kansainvälisiin myyntitehtäviin huomasin, että alueesta pitäisi tietää enemmän. Niinpä hakeuduin Barcelonaan suorittamaan MBAta. IESE Business School, joka Euroopan rankingeissä arvostetaan säännönmukaisesti huippuviisikkoon, tarjosi mahdollisuuden oppia myös uuden kielen, espanjan. Kauppi pystyykin kommunikoimaan kielitaidollaan puolen Euroopan kanssa. Olin vuoden töissä Yhdysvalloissa Suomen suurlähetystössä ja kesätöissä Kanadassa, joten Washington Postin sanaristikoiden ratkonta verkossa sujuu. Koulussa luin pitkän saksan, ja ruotsi on kouliintunut Pohjoismaiden teollisuustyöntekijöiden liiton sekä insinöörien yhteistyöelimen hallituksissa. Ranska on opeteltava, mutta espanjan pohjalta se on helppoa. asiantuntija

13 Taantuma näkyy YTN:n aloilla Heikki Kauppi on työskennellyt Tekniikan Akateemisten Liitto TE- Kin toiminnanjohtajana vuodesta Sitä ennen hän toimi liittonsa hallituksessa, valtuustossa ja yksityisen sektorin valiokunnassa. Diplomi-insinöörejä ja vastaavissa tehtävissä toimivia korkeasti koulutettuja edustava TEK on jäsenellään Akavan toiseksi suurin jäsenjärjestö. Järjestäytymisasteemme on kasvanut myös korkeasuhdanteessa, toiminnanjohtaja iloitsee. Myös YTN:n kasvu ilahduttaa sen varapuheenjohtajaa. YTN on saanut pikku hiljaa lisää sopimuksia ja niiden sisällöllinen kattavuus on parantunut. Kun olemme esimerkiksi asettaneet tavoitteeksi, että ylityöt ja matka-aika korvataan työntekijälle, näkyy tavoite vähitellen sopimuksissa ja työpaikoilla. YTN edustaa myös useita aloja, joilla kansainvälinen taloudellinen taantuma ja toisaalta kilpailu näkyy. Ilman muuta taantuma vaikuttaa siihen liikkumavaraan, missä YTN:n neuvottelutoiminnassa toimitaan. YTN vaikuttaa EU-tasolla YTN:n tavoitteena kansainvälisellä tasolla on EU:n päätöksenteon seuranta ja siihen vaikuttaminen. Kauppi katsoo, että YTN myös voi vaikuttaa EU-tasolla. Hyvä esimerkki työaikadirektiivi. Parlamentti teki alun perin siitä ihan kelvollisen esityksen. Se kuitenkin palasi neuvoston käsittelyn jälkeen kesällä 2008 takaisin parlamenttiin muodossa, jonka eräitä kohtia oli mahdoton hyväksyä palkansaajan näkökulmasta. Se olisi mahdollistanut kansallisissa lainsäädännöissä sen, että ylemmät toimihenkilöt ja iso osa muitakin toimihenkilöitä jäisi työaikasäädösten ulkopuolelle. Esitys olisi myös mahdollistanut yksilöllisen sopimisen keskimäärin 60 tunnin viikkotyöajasta se olisi ollut askel sata vuotta taaksepäin. Myös päivystystyö oli muuttunut direktiiviehdotuksessa siten, että päivystys ei olisi työaikaa vaikka se tehtäisiin työpaikalla mutta ei olisi aktiivista työaikaa. Suomen valtio tuki neuvoston esitystä, koska se pelkäsi nykyisen direktiivin päivystyssäännösten aiheuttavan lääkäripulaa. Direktiiviesityksen heikoista puolista ei sen mukaan olisi tarvinnut välittää. Argumentointi oli väärin. Jos joku EU-maa esimerkiksi jättää ylemmät toimihenkilöt työaikasuojan ulkopuolelle, se aiheuttaa paineita muille maille tehdä samoin. Neuvoston esitys työaikadirektiivistä käynnisti eurooppalaisen offensiivin. Kävimme meppejä läpi. Lobbauksen perusteella parlamentti äänesti neuvoston esityksen kumoon, minkä jälkeen parlamentti ja neuvosto hakivat yhteistä ratkaisua asiaan. Yhteistä kantaa ei lopulta löytynyt, ja vanha direktiivi pysyi voimassa. Työaikadirektiivi osoittaa, että EU:ssa käsitellään palkansaajille tärkeitä ratkaisuja ja siellä kannattaa olla mukana. Suomalaisiakin palkansaajia koskettavia keskeisiä EU-tasoisia päätöksiä ovat Kaupin mukaan myös työvoiman vapaa liikkuvuus, tekijänoikeudet ja työelämän tietosuoja. On järkevää, että Euroopassa on yhteneväiset pelisäännöt, mutta niissä on vielä paljon tehtävää. Jos maat ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia, kuten vaikka Ruotsi ja Romania, ei tulla toimeen samoilla säädöksillä. Valmistautuneena mepiksi EU on nyt aktiivisesti Heikki Kaupin ajatuksissa, sillä hän on Kokoomuksen ehdokas europarlamenttiin. Minulla on vielä 15 vuotta aikaa eläkeikään, ehdin tekemään hyvän parlamenttiuran. Politiikkaan astuminen ei kuitenkaan ole ollut Kaupin työuran päämäärä. Minusta liiton toiminnanjohtaja ei saa mennä liian syvälle kotimaan politiikkaan, koska järjestön pitää pystyä suhtautumaan riippumattomasti tasavallan hallitukseen. Jos johto toimii kaksoisidentiteetillä, seuraa siitä ennen pitkää intressiristiriita. TEKissä on kuitenkin pidetty tärkeänä, että liiton jäseniä on siellä, missä päätöksiä tehdään. Nykyisistä kansanedustajistammekin kuusi on TEKin jäseniä. Maaliskuun alussa panin merkille, ettei Kokoomuksen eurovaalilistalle näyttänyt olevan tulossa aktiiviakavalaista eikä tekiläistä ehdokasta. Kun tutkailin ehdokkaalle asetettavia vaatimuksia huomasin, että olen tavallaan valmistautunut koko ikäni mepin tehtäviin. Mepin tulee tuntea jotakin EU:n substanssiasiaa. Ammattiyhdistystoiminta, koulutus, teknologia ja kilpailu ovat Kaupilla hallinnassa. Mepin pitää myös osata löytää laajoista kokonaisuuksista olennaisuudet sekä toimia moniulotteisessa ympäristössä eri kansallisuuksia ja eri puolueita edustavien parissa ja saada muut olemaan kanssaan samaa mieltä. Kaupille on jo selvää, mitä asioita hän haluaisi ajaa EU:ssa. Sellaisia ovat esimerkiksi kilpailurajoitussopimukset, tekijänoikeudet ja luottamusmiesjärjestelmä. Työaikadirektiivi täytyy viedä loppuun. Vähitellen pitäisi rakentaa myös yhteisen työmarkkinasopimisen mekanismeja. Meillähän ei juurikaan ole rajat ylittävää työmarkkinasopimista. Jos työmarkkinat yhtenäistetään, on selkeä seuraus, että palkansaajat eri maissa hakeutuvat yhä enemmän yhteistyöhön. Pieniä suosituksia on tehtykin, mutta niissä on toistaiseksi asetettu minimitasoja asioille, jotka meillä ovat jo olleet selkeästi paremmin. Töitä EU:ssa riittää. Kauppi näkee EU:n tärkeänä tehtävänä myös Lissabonin julistuksen konkreettisten toimenpiteiden käynnistämisen. Euroopasta tulee tehdä maailman kilpailukykyisin alue, mutta vaatimattomalta vielä näyttää, kun toteuttaminen on kansallisten strategioiden varassa. Jos haluamme säilyttää eurooppalaisen elintason, se edellyttää, että olemme kilpailukyvyssä maailman huipulla. Umpihangesta ulapalle Yhteydenpito akavalaisiin olisi Kaupin mielestä europarlamentaarikkona haastavaa mutta ei mahdotonta. Samalla tavalla se hoituisi kuin kansanedustajilla yhteyksien pito vaalipiiriin. Monet Heikki Kaupin harrastuksistakin vaativat koto-suomessa oloa. Sellainen on umpihankihiihto. Yhtä vuotta lukuun ottamatta olen ollut mukana Pudasjärvellä 12 kertaa järjestetyissä vuosittaisissa umpihankihiihdon SM-kisoissa. Siellä yhdistyy hiihtosuunnistusta ja aikakisaa ja erätaitojakin koetellaan. Kaupin kesäharrastuksiin liittyvät moottoripyörä, purjevene ja pyöräily. Veneessä riittää askarrusta. On mukavaa, kun saa tehdä töitä käsillä asiantuntija 13

14 järjestökysely Järjestösektorille toivotaan omaa akavalaista työehtosopimusta Mimes toteutti tammi-helmikuussa 2009 Specian toimeksiannosta kyselyn Specian järjestötyöntekijöiden keskuudessa, Kyselyn tarkoituksena oli selvittää järjestöissä työskentelevien työtyytyväisyyttä, palkkausta ja työoloja. Teksti: Jari Pekkinen, tutkija Kyselyn tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä tammi-helmikuussa Kyselyyn vastasi 138 Specian jäsentä (= 38 % kyselyn saaneista). Kyselyn tuloksia voi pitää hyvin suuntaa antavina, mutta kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei aineiston pienuuden takia kannata tehdä. Neljä viidesosaa järjestötyöntekijöistä on naisia. Iällisesti tarkastellen puolet on vuotiaita, neljännes tätä nuorempia ja niin ikään neljännes vanhempia. Yleisimmät tutkinnot ovat filosofian maisteri ja kasvatustieteiden maisteri. Melkein puolet vastaajista (42 %) on valmistunut 2000-luvulla ja yli puolet on aloittanut nykyisen työsuhteensa vuoden 2003 jälkeen. Kolme neljännestä on vakinaisessa työsuhteessa, määräaikaisia on reilu viidennes (22 %). Yli puolet (58 %) ilmoitti olevansa työssä keskusjärjestössä. Yleisin järjestön toimiala on sosiaali- ja terveysjärjestö (35 %), muuten Specian jäsenet toimivat hyvinkin eri tyyppisissä järjestöissä. Järjestöalan työpaikat on suhteellisen pieniä: kaksi kolmannesta vastaajista on työssä työpaikalla, jossa on korkeintaan 20 työntekijää. Pääasiallisen rajoitusmuodot ovat valtionapu ja Rahaautomaattiyhdistyksen avustukset (54 %) sekä jäsen - maksut (21 %). Yleisimmät ammattinimikkeet ovat toiminnanjohtaja/pääsihteeri (22 %), suunnittelija (16 %) ja jonkin tasoinen päällikkö (15 %). Kaiken kaikkiaan ammattinimikkeet vaihtelevat runsaasti pääsihteeristä ja aluejohtajasta kehityspäällikön ja erityisasiantuntijan kautta avustajaan ja tutkijaan. Samoin lähimmän esimiehen titteli vaihtelee: yleisimmin esimiehenä toimii toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja (38 %), mutta muiden nimikkeiden kirjo on siis suuri. Pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat yleisimmin suunnittelu (70 %), hallinnolliset tehtävät (48 %) ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (46 %). Myös tiedotustoiminta, neuvontatehtävät ja koulutus kuuluvat monien tehtäväkenttään. Melkein puolet vastaajista (45 %) ilmoi tti toimivansa johto- ja esimiestehtävissä. Noin puolet arvioi, että työ vastaa hyvin omaa koulutusta ja vain 6 % ei toimi millään tavoin koulutustaan vastaavassa työssä. Kokopäivätoimisessa työssä olevien Specian järjestötyöntekijöiden keskipalkka ennen ennakonpidätystä on 3125 euroa/kk. Neljännes vastaajista ansaitsee yli 3400 euroa kuukaudessa, toisaalta yhtä monen palkka jää alle 2400 euroa/kk. Keskimääräistä parempaa peruspalkkaa saavat miehet, yli 50-vuotiaat, johtajat ja ammatillisissa etujärjestöissä työssä olevat. Alle 40-vuotiaat, luvulla valmistuneet, suunnittelijat ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat sekä pienillä työpaikoilla työssä olevat jäävät selvästi keskitason alle. Puolet vastaajista (50 %) saa palkan ohessa jotain luontoisetuja. Joka neljäs Specian jäsen on sitä mieltä, että palkka ei vastaa lainkaan työtehtäviä ja niiden vaativuutta (erityisesti määräaikaiset). Vain kolmannes (30 %) arvelee palkan vastaavan hyvin työtehtäviä. Yli puolet vastaajista (57 %) onkin sitä mieltä, että oma palkka on alempi kuin muilla vastaavan tasoisen koulutuksen saaneilla. Puolella vastaajista (51 %) on sopimuspalkka, toiseksi yleisin on kiinteä peruspalkka ja ikä-/kokemuslisät (28 %). Noin kaksi kolmannesta ilmoitti saaneensa viime 14 asiantuntija

15 vuonna työehtosopimukseen perustuvan yleiskorotuksen. Järjestöalalla noudatetaan hyvin kirjavaa joukkoa erilaisia työehtosopimuksia. Yleisin sopimus on Erton sosiaalialan sopimus, jota noudatetaan noin joka viidennen vastaajan työpaikalla. Noin joka kymmenes sanoi, että työpaikalla ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Vähän alle puolet vastaajista (43 %) on sitä mieltä, että järjestöalalle pitäisi saada aikaan oma työehtosopimus alan vaihtelevien ja osin sekavienkin käytäntöjen selkeyttämiseksi. Vain 14 % vastaajista pitää järjestöjä koskevaa työehtosopimusta tarpeettomana, 40 % vastaajista ei ole asiasta mielipidettä suuntaan tai toiseen. Melkein puolet vastaajista (46 %) sanoi, että työehtosopimuksen mukainen työaika on 37,5 tuntia viikossa. Todellisuudessa työaika on kuitenkin selvästi pidempi kuin sopimuksessa määritelty: keskimäärin Specian järjestötyöntekijöiden todellinen työviikko on hieman yli 41 tuntia. Noin kolme neljästä (73 %) onkin sitä mieltä, että työmäärä on ainakin ajoittain liian suuri. Melkein puolet vastaajista (44 %) tekee ylitöitä ja kolmannes (31 %) muita säännöllisen työajan ylittäviä töitä. Ylityöt korvataan yleisesti vapaa-aikana, rahallisen korvauksen niistä sai vain harva järjestötyöntekijä. Kotimaassa matkustaminen kuuluu melkein kaikkien järjestötyöntekijöiden työhön: 86 % vastaajista tekee vähintään yhden matkatyöpäivän vuodessa ja runsaalle kolmannekselle (38 %) kertyy vähintään 11 matkapäivää vuodessa. Koti maan matkojen osalta keskiarvo on noin 14 päivää vuodessa, ulkomaan matkojen osalta 5,5 päivää. Specian järjestötyöntekijät pitävät työtään itsenäisenä ja haastavana ja työ koetaan hyödylliseksi. Vaikka omassa työssä pääsääntöisesti viihdytään, niin vain vähän yli puolet on sitä mieltä, että työpaikalla on hyvä henki. Työyhteisön kannustavuudessa ja positiivisen palautteen saamisessa on monella työpaikalla parantamisen varaa. Melkein puolet vastaajista on sitä mieltä, että työ on liian aliarvostettua ja noin kolmannes kokee jatkuvasti väsymisen oireita työssään. Joka kolmas on pohtinut työpaikan vaihtamista lähitulevaisuudessa. Vastaajia Keskiarvo F10 F25 F50 F75 F90 Kaikki , Sukupuoli Nainen , Mies , Ikäryhmä alle 40 vuotta , vuotta , vuotta , Tutkinto (ylin tutkinto) FM , KM , muu maisterin tutkinto , kandi tai tohtori , muu tutkinto , Valmistumisvuosi 70-luvulla , luvulla , luvulla , luvulla , Työsuhde Vakituinen työsuhde , Määräaikainen , Ammattinimike toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja/pääsihteeri , muu johtaja , päällikkö , suunnittelija , asiantuntijatehtävät , järjestö-/aluesihteeri , muu , ei tietoa , Toimiala Sosiaali- ja terveysjärjestö , Nuorisojärjestö , Ammatillinen etujärjestö , Hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö , Kulttuuri- tai taidejärjestö , Muu järjestö , asiantuntija 15

16 TJS OPINTOKESKUS TIEDOTE Jos sinut lomautetaan niitänäitä Ehdota vuoden koulutusmyönteisintä työyhteisöä ja vuoden aikuisopiskelijaa Suomalainen menestys syntyy innostuneista, osaavista ja hyvinvoivista työntekijöistä ja työyhteisöistä. Osaaminen on sekä työntekijän että työnantajan kilpailukyvyn ja menestyksen tae. Työntekijältä oppiminen vaatii motivaatiota ja mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Työnantaja puolestaan voi tarjota kannustusta ja resursseja. Osaamisen varmistamien ja siihen liittyvä työhyvinvointi ovat ammattijärjestöjen kannalta oleellisia asioita. Siksi koulutusmyönteisiä työyhteisöjä ja ansioituneita aikuisopiskelijoita kannattaa nostaa esiin. Vuoden koulutusmyönteisintä työyhteisöä ja vuoden aikuisopiskelijaa etsitään Aikuisopiskelijan viikkoon liittyen. Viikkoa vietetään lokakuuta (viikko 41) teemalla luovuus ja innovatiivisuus. Viikon tehtävänä on tiedottaa, motivoida, innostaa, aktivoida ja haastaa yhteistyöhön. Mikä yritys tai työyhteisö on siis mielestäsi eniten satsannut henkilökuntansa osaamisen ja jaksamisen kehittämiseen? Kuka aikuisoppija sinun mielestäsi ansaitsee tunnustusta? Tee ehdotuksesi 1.9. mennessä Aikuisopiskelijan viikon kotisivuilla Muista kertoa kaikki tarpeellinen ja perustella hyvin, mutta napakasti. Ehdotukset otetaan vastaan ainoastaan verkkosivujen kautta. Sivuilta saat myös lisätietoa Aikuisopiskelijan viikosta. Palkintojen saajat julkaistaan Aikuisopiskelijan viikon päätapahtumassa Vanhalla Ylioppilastalolla. Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään Unescon aloitteesta jo yli 50 maassa. Suomessa viikkoa on vietetty vuodesta 1998 lähtien. Viikon kampanjasta vastaavat yhteistyössä AIKE Oy, Erilaisten oppijoiden liitto, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, opetusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Päävastuun kampanjan toteuttamisesta kantaa AIKE Oy. Jäsenen tulee ilmoittautua työvoimatoimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Jos lomautus on määräaikainen ja se kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, ei henkilökohtaista ilmoittautumista työvoimatoimistoon välttämättä tarvita, vaan työnantaja ilmoittaa lomautetut henkilöt ryhmälomautusilmoituksella. Kannattaa tarkistaa työn - antajalta, hoitaako työnantaja ilmoittautumisen hakijan puolesta. Mikäli kyseessä on ryhmälomautus, ilmoittaa työnantaja jälkikäteen toteutuneet lomautuspäivät ns. tarkistusilmoituslistalla työttömyyskassoille. PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN Kokonaan lomautettu tai vuorolomautettu voi toimittaa päivärahahakemuksen kassalle kahden viikon työttömyyden jälkeen. Hakemus täytetään aina sunnuntaihin saakka. Hakemukseen liitetään: lomautusilmoituksen kopio työsopimuksesta kopio alkuperäinen palkkatodistus vähintään 43 palkalliselta työviikolta välittömästi ennen lomautusta, mahdolliset lomarahat eriteltyinä työnantajan todistus vuosilomapäivien sijoittumisesta, mikäli lomautus kohdistuu ajalle Jos kyseessä on lyhennettynä työviikkona toteutettu lomautus, haetaan etuutta kalenterikuukausittain ja liitetään mukaan aina kyseisen kuukauden palkkalaskelma. Lisätietoja löydät Erityiskoulutettujen työttömyyskassan sivuilta ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) sivuilta 16 asiantuntija

17 SPECIA ASIANTUNTIJAT JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT RY Määräaikaiset työsuhteet edelleen ongelma Määräaikaisia työsuhteita käytetään edelleen ilman tarkoituksenmukaisuutta, vaikka lainsäädännössä ja tulopoliittisissa kokonaisratkaisuissa on tehty toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Määräaikaiset työsuhteet ovat ongelma etenkin nuorille naisille. Edellisen laman aikaan moni pätkätöihin joutunut on pätkätöissä edelleen. Tämän toistumista on vältettävä kaikin keinoin. Valtio on merkittävin pätkätöitä tarjoava työantajasektori. Etenkin yliopistosektorilla määräaikaisuuksia käytetään järjestelmällisesti. Myös yksityisellä sektorilla on paljon määräaikaisia työsuhteita, joilla ei ole lainmukaista perustetta. Akavan Erityisalojen tuoreen tutkimuksen mukaan kokoaikaisessa työsuhteessa olevista yksityissektorin työntekijöistä 16 prosenttia oli määräaikaisessa työsuhteessa. Nuorilla ongelma oli vielä suurempi. Alle 29-vuotiaista kolmasosa (31 prosenttia) oli määräaikaisessa työsuhteessa. Koulutus ei tutkimuksen mukaan myöskään auta, sillä 20 prosenttia vastanneista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oli määräaikaisessa työsuhteessa. Viime keväänä valmistui ennätysmäärä maistereita, kun tutkintojärjestelmän uudistaminen kannusti pitkään opinnoissa kiinni olleita valmistumaan. Taantuma osui tuoreiden maisterien kannalta erityisen hankalaan aikaan. Työttömiä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita vastavalmistuneita on tilastojen mukaan vuoden alussa yleensä enimmillään 700. Tänä vuonna määrä on Kaikkiaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli tammikuussa 2009 työttömänä noin 9 600, mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työmarkkinoiden joustoista vastaakin usein nuori vastavalmistunut maisteri. Valmistumisen jälkeinen työttömyys ja omaa alaa vastaamattomissa työsuhteissa oleminen on riski työuran kehittymiselle. Omankin alan pätkätöissä on puolestaan se ongelma, että työntekijän koko osaamista ei saada käyttöön. Korkeastikoulutettu haluaa päästä käyttämään osaamistaan kehittämisen parissa. Lyhyessä pätkässä sitoutuminen organisaatioon ja työtehtäviin on haastavaa. Määräaikaisissa työsuhteissa oleville ei usein tarjota samoja etuja, jotka kuuluvat vakituisiin työsuhteisiin. Lisäksi määräaikaisuutta käytetään liian helposti pidennettynä koeaikana. Näistä laittomuuksista on päästävä eroon. Määräaikaisten työsuhteiden perusteeton käyttö on yhteiskunnan tasolla työelämän kehittämisen, ja yksilön tasolla työuralla etenemisen kannalta järjetöntä. Specia vaatii, että jokaiselle määräaikaiselle työsuhteelle on laillinen perusta ja että niitä ei taantumankaan aikana käytetä pidennettyinä koeaikoina eikä työelämän joustojen etsimiseen. Akavan Erityisalojen tutkimus: Valtion muutosmyllystä jaksamisongelma Valtion tuottavuusohjelma näkyy huonona vointina työpaikoilla. Valtiolla asiantuntijatehtävissä työskentelevien työoloja selvittänyt tutkimus osoittaa, että sekä ilmapiiri että jaksaminen valtion työpaikoilla on huonontunut. Samaan aikaan asiantuntijat kokevat työnsä määrän ja vaatimusten kasvaneen. Tulokset ilmenevät hallinnon ja kulttuurin asiantuntijoita edustavan Akavan Erityisalat ry:n työmarkkinatutkimuksesta, joka julkistettiin liiton kevätliittokokouksessa Helsingissä 18. huhtikuuta. Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa valtion tuottavuusohjelman, alueellistamisen ja muiden meneillään olevien organisaatiouudistusten vaikutuksia työoloihin. Tulos ei ole meille yllätys. Sama on näkynyt jo jonkin aikaa liittomme jäsenneuvonnassa. Valtion työntekijät uupuvat jatkuviin, osin tarkoituksettomilta tuntuviin muutoksiin, sanoo toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki Akavan Erityisalat ry:stä. Valtio on viime vuosina parantanut työnantajamielikuvaansa, mikä on hieno asia. Tällä viikolla koulutetut nuoret valitsivat valtion jopa ykköstyönantajakseen. Jo valtiolla työskentelevien koulutettujen asiantuntijoiden viesti on aivan muuta. Yritysmaailmaa on taantuman myötä arvosteltu tehokkuusjohtamisesta ja kvartaalikapitalismista. Tuntuu, että valtio on syyllistynyt tahollaan saman sukuiseen vauhtisokeuteen. Molemmissa tapauksissa kärsijänä on ollut henkilöstö, Luomanmäki sanoo. HENKILÖSTÖN ASEMA TURVATTAVA SOPIMUKSIN Liiton työmarkkinatutkimus osoitti, että myös muutosten läpiviennissä on valtiolla runsaasti parannettavaa. Vain neljännes vastanneista koki, että henkilöstöllä oli ollut mahdollisuus vaikuttaa muutoksiin. Kolmannes piti puutteellisena muutoksista tiedottamista. Noin 45 % ilmoitti työilmapiirin työpaikallaan heikentyneen. Saman verran vastaajia katsoi, oman työssä jaksamisensa huonontuneen. Myönteistä on, että työpaikan ongelmia on yritetty selvittää: peräti kaksi kolmesta kertoi, että työpaikalla oli tehty työilmapiirikartoituksia. Akavan Erityisalat ry vaatii, että seuraavalla tulokierroksella valtion neuvottelupöytään nostetaan ykkösasiaksi henkilöstön asema muutoksissa. Uudistusten tulee olla perusteltuja, henkilöstön on päästävä alusta asti vaikuttamaan niihin ja muutosviestintään on panostettava. Henkilöstön on saatava viiden vuoden irtisanomisturva muutostilanteissa samaan tapaan kuin kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Myös luottamusmiesten asemaa on edelleen vahvistettava. Lisäksi alueellistamisen tulee jatkossa painottua uusiin toimintoihin. Valtion tavoitteena on jatkaa työntekijöiden työuria mahdollisimman pitkään. Tämä vaatisi työelämän inhimillistämistä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Valtion tulisi työantajana näyttää esimerkkiä siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki, Akavan Erityisalat ry, puh asiantuntija 17

18 svensk resumé Europaparlamentsvalet närmar sig och en av de viktigaste frågorna som även berör valet handlar om arbetslivet. Diskussionen går het om bland annat arbetstider. EU:s arbetsministrar vill ha ett system som leder till nästan obegränsade arbetstider. Detta motarbetas dock av Europaparlamentet och löntagarorganisationer. Parlamentet skulle vilja ge högre tjänstemän och utbildade grupper en möjlighet att begränsa överlånga arbetsdagar och därmed bättre kunna kombinera arbetet med familjeliv samt undvika risken för utbrändhet. Arbetsministrarna har dock inte understött detta fastän de högutbildade utgör cirka en tredjedel av arbetstagarna inom EU. I sin helhet har dock frågor som berör arbetslivet fått mera uppmärksamhet under senare tid. Utgången av valet i juni har stor betydelse för att det även skall fortsätta så. Det är viktigt att parlamentet består av ledamöter som förstår både hela Europas samt de över två miljoner finländska arbetstagarnas utmaningar i vardagen. I början av året lät Specia göra en undersökning om de medlemmar som arbetar inom organisationer i den tredje sektorn. Undersökningen gjordes av Jari Pekkinen, forskare vid företaget Mimes. Svarsprocenten var 38 med 138 svar, vilket gör att undersökningen snarare är riktgivande än vetenskapligt reliabel. Resultaten visade att fyra femtedelar av de Specia-medlemmarna som arbetar inom den tredje sektorn är kvinnor och de vanligaste examina är filosofie och pedagogie magister -examen. Nästan hälften av de svarande hade utexaminerats på 2000-talet och över hälften hade börjat sitt nuvarande arbetsförhållande efter år Två tredjedelar av de svarande hade en fast anställning och 22 procent meddelade att de hade ett tidsbundet arbetskontrakt. Det vanligaste verksamhetsområdet var social- och hälsovårdssektorn. För övrigt så arbetade de svarande inom väldigt olika branscher. Arbetsplatserna inom organisationssektorn var förhållandevis små eftersom två tredjedelar arbetade på en arbetsplats med högst 20 anställda. Den vanligaste finansieringsformen för verksamheten var statsstöd och understöd från Penning - automatföreningen (54 %) samt medlemsavgifter (21 %). Simon Huldén Den vanligaste yrkesbenämningen var verksamhets ledare/ generalsekreterare (22 %), planerare (16 %) och någon form av chef (15 %). Vad gäller arbetsuppgifterna så var planering och administration den vanligaste sysselsättningen samt att sköta om kontakterna till samarbetspartners. Även rådgivning och informatörsuppgifter var vanliga. Ungefär hälften av de svarande meddelade att arbetsuppgifterna motsvarade den egna utbildningen och 6 procent menade att de inte överhuvudtaget motsvarade utbildningen. Cirka 50 procent arbetade övertid, vilket i de flesta fall ersatts med fritid. Väldigt få av Specias medlemmar som arbetar inom den tredje sektorns organisationer fick övertid ersatt i pengar. Medellönen bland de svarande var euro i månaden. En fjärdedel fick över euro i månaden samtidigt som lika mångas lön var under euro i månaden. De som är under 40 och blivit utexaminerade under talet samt hade en visstidsanställning vid en mindre organisation hade en klart sämre lön än de övriga, vilket knappast kan ses som väldigt överraskande. I det stora hela såg de svarande sina arbetsuppgifter som självständiga och utmanande. Arbetet upplevdes även som allmännyttigt. Det finns dock en hel del att förbättra inom gemenskapen på arbetsplatsen och ett gemensamt kollektivavtal för akavamedlemmar inom föreningssektorn skulle också vara önskvärt. På Specias vårmöte den 25.4 godkändes förra årets årsberättelse och bokslut. I vårmötet deltog cirka 40 speciamedlemmar. Man diskuterade även innehållet i Specias strategi, som styrelsen förberett, och kom fram till att Specia skall ha följande verksamhetstanke: Specia är experternas och förmännens fackförbund vid Akava. Specias uppgift är att trygga medlemmarna en rättvis lön samt att främja arbetsvillkoren och välmåendet under medlemmarnas hela studie- och arbetskarriär. Ha en riktigt skön sommar, Simon Huldén 18 asiantuntija

19 asiantuntija 19

20

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus

Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Ay-liikkeen Eurovaalitutkimus Esitys lehdistötilaisuuteen Ravintola Pääposti 5.5.2014 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti ammattiliittojen jäsenten parissa tutkimuksen Europarlamenttivaaleihin

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011

Työelämä ja ammattiyhdistysliike 2011 Työelämä ja ammattiyhdistysliike Työelämä ja ammattiyhdistysliike Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten suhtautumista työelämää ja sopimustoimintaa koskeviin ehdotuksiin. Samassa yhteydessä

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit Europarlamenttivaalit 25.5.2014 Vaalijärjestelyt Parlamentin toiminta ja tehtävät Äänestysaktiivisuus 1 Europarlamenttivaalit Järjestetään joka 5. vuosi Parlamentti on ainoa unionin toimielin, jonka kokoonpanosta

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62.

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. 28.5.2004 SAK:N KYSELY EUROPARLAMENTTIVAALIEN EHDOKKAILLE Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä

Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä Yhteiset arvot, yhteinen vastuu ja yhteinen hyvä ep2014 TIGT. MAKE AN Millaisen Euroopan sinä haluat? Toimi, osallistu ja vaikuta äänestä EU-vaaleissa! SUOMEN EV. LUT. KIRKKO EU-vaalit ovat tärkeät Toukokuun

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 31.5.2013 Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 01 Johdanto miksi tasa-arvosuunnitelma? Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita.

Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. Arvioi vastaustesi pistemäärät arvosteluohjeiden mukaisesti. Huomaa, että kaikkia asioita ei pidä aina mainita. 1. Miten laki ja perustuslaki säädetään Suomessa 3 4 p. 5 6 p. Hallitus valmistelee ja antaa

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones

Leader Manager Yksilöllinen palaute: Pat Jones Pat Jones 901-3035, 10009 Päiväys: 29.1.2013 : Pat Jones Tämä raportti sisältää arviointeja henkilöstä: 1 Itse 2 Esimies Copyright ã All rights reserved. 2006-2008 Wilson Learning Worldwide Inc. Wilson

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:39:58 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot