S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013"

Transkriptio

1 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto

2 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnan tilinpäätös on aina laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. 2. Tilinpäätösasiakirjat Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tilinpäätöksen käsittelyssä laaditaan lisäksi tarkastusasiakirjat eli tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus Tasekirja Kunnan tasekirja sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, erillistilinpäätökset, luettelot ja selvitykset sekä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät. Toimintakertomus jakaantuu toiminnan ja talouden kokonaistarkasteluun ja talousarvion toteutumisvertailuun. Kunnan tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase sekä konsernitase, - tuloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Liitetiedot jakaantuvat kunnan liitetietoihin ja konsernin liitetietoihin. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä selvitys kirjapitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista laaditaan kirjanpitolain 3:8 :n mukaisesti Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt.

3 3. Toimintakertomus 3.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset 3 Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2012 käyttötalous on toteutunut suunniteltua paremmin. Verotulot olivat budjetoitua suuremmat samoin kuin valtionosuudet. Tilinpäätös on 0.2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Simon väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 lähtien. Vuoden 2012 lopussa väkiluku oli Väkiluvun väheneminen pieneni edellisestä vuodesta selvästi. Luonnollinen väestönlisäys oli -14 henkilöä. Työttömyys pysyi edellisen vuoden tasolla ja työttömyysaste oli 12,2 %. Työttömänä oli keskimäärin 174 henkilöä kuukaudessa. Kunnan elinkeinopoliittinen työ keskittyi TuuliWatti Oy:n tuulivoimahankkeiden edistämiseen. Kuuden ensimmäisen 3, 5 MW voimalan vihkiäiset vietettiin Putaankankaan laitosten läheisyydessä. TuuliWatti Oy teki syyskuussa investointipäätöksen neljän seuraavan 4,5 MW laitoksen rakentamisesta Leipiöön. Samoin syyskuussa aloitettiin tuulivoimayleiskaavojen valmistelu kolmelle alueelle, joihin voidaan sijoittaa yli 40 uutta voimalaa. Rajakiiri Oy on neuvotellut toimintavuoden aikana maanvuokrasopimuksia kymmenien maanomistajien kanssa. Elinkeinorakenne on säilynyt entisenä. Maataloudessa on maidontuotannon rinnalle kasvamassa uusia lihantuottajia, joiden liikeideana on itsestään uusiutuvan lihakarjan lihan suoramyynti kuluttajille. Toiminnan kasvun esteenä on ollut eläinten teurastus. Suuret teurastamot eivät pysty palvelemaan tuottajia oikea-aikaisesti. Maaseutuelinkeinoja vahvistavaan kalastusmatkailuun on ollut suuria odotuksia. Kesällä 2012 jokeen nousi edellisiä vuosia paremmin kutukaloja lähes 2700 lohta. Jokeen pitäisi silti saada jatkossa nousemaan moninkertainen määrä kaloja, että kalastusmatkailijoiden saalisvarmuus olisi uskottava Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Hallinto-organisaatio Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnassa toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja ja osastopäälliköt sekä vastaava lääkäri. Osastopäällikköinä toimivat v hallinto- ja talousosasto: hallintojohtaja Keijo Ylitalo, varalla kunnanjohtaja, sivistysosasto: koulutoimenjohtaja Kari Kunnari asti ja Kyösti Rajanen alkaen, varalla kirjastotoimenjohtaja Elina Paaso-Leppäjärvi, tekninen

4 osasto: kunnaninsinööri Markku Rimali saakka, rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro alkaen. 4 Kunnan palkatun henkilöstön määrä henkilöiden lukumäärä Toimintayksikkö Vakituiset Määräaikaiset Keskushallinto 9 5 Maataloustoimi 1 1 Varhaiskasvatus 24 6 Opetustoimi Kirjastotoimi 3 Kansalaisopisto 1 Vapaa-aikatoimi 3 4 Tekninen toimi 2 1 Kiinteistöpalvelut 15 1 Rakennustarkastus 3 Työllistetyt Yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä YHTEENSÄ Kunnan vakituisen henkilöstön määrä on vuoden aikana vähentynyt 6 henkilöllä. Määräaikaisia oli 5 enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstön kokonaismäärä oli 4 vähemmän. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta 4 kk. Vakituisen henkilökunnan ikärakenne oli seuraava: Alle 25-vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Sairauspoissaolot Työpäivät Työtunnit Henkilöstökorvaukset Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti kunnassa on toiminut henkilöstötoimikunta, johon kuuluu sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Henkilöstötoimikunta toimii myös työsuojelutoimikuntana. Toimintavuonna henkilöstötoimikunta kokoontui kerran. Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu toimintavuonna työterveyshuollon toimenpitein sekä työnantajan puoleksi kustantamilla uimahallilipuilla ja ilmaisilla kuntosalivuoroilla. TYKYkuntoiluseteli, joka otettiin käyttöön vuoden 2011 lopulla, käy liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksamiseen. Kunnan tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet ja niiden esittelijät: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Esko Tavia

5 Keskusvaalilautakunta Sivistyslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Hallintojohtaja Keijo Ylitalo Koulutoimenjohtaja Kari Kunnari saakka Koulutoimenjohtaja Kyösti Rajanen alkaen Kirjastotoimenjohtaja Elina Paaso-Leppäjärvi Vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala Kunnaninsinööri Markku Rimali Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro 5 Luottamushenkilöorganisaatio KUNNANVALTUUSTO puheenjohtajana 1.varapuheenjohtaja 2.varapuheenjohtaja jäsenet Niskala Lauri, yrittäjä, Kesk Hiltula Ari, yrittäjä, Kok Tervonen Markku, opettaja, SDP Aalto Ilkka, yrittäjä, fysioterapeutti, Kok Halttu Eero, laitosmies, Vas Hamari Helvi, terveydenhoitaja, Vas Huttula Esko, maatalousyrittäjä, Kesk Kylätie Raija, myyjä, SDP Laisalmi Kimmo, toimitusjohtaja, Kesk Leskinen Tarja, päiväkodinjohtaja, Kesk. Lämsä Seppo, ent. koneasentaja, Vas Martimo Sauli, yrittäjä, Kesk Marttila Juha, maa- ja metsätiet. tri, Kesk Mäcklin Pertti, putkiasentaja, eläkeläinen, Vas Nurmela Reijo, yrittäjä, Kesk. Ruotsalainen Päivi, yhteisöpedagogi, Kesk Ruuskanen Pekka, sairaanhoitaja, Kesk. Simoska Minna, MMM, osuuskuntayrittäjä, Kesk Vakkala Lauri, erityisopettaja, Kesk Veittikoski Marko, sähköasentaja, Kesk Ylikärppä Pirkko, ompelija, Vas Paikat puolueittain Suomen Keskusta (Kesk) 12 Vasemmistoliitto (Vas) 5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) 2 Kansallinen Kokoomus (Kok) 2 Valtuuston jäsenmäärä yhteensä 21 KUNNANHALLITUS puheenjohtaja 1.varapuheenjohtaja jäsenet Nurmela Reijo Hamari Helvi Laisalmi Kimmo Lämsä Seppo Ruotsalainen Päivi Simoska Minna Vakkala Lauri Paikat puolueittain Suomen Keskusta 3

6 Vasemmistoliitto 2 Kokoomus 1 Hyvä Simo 1 6 Hallituksen jäsenmäärä yhteensä 7 Esittelijänä kunnanhallituksen kokouksissa toimii kunnanjohtaja Esko Tavia ja sihteerinä hallintojohtaja Keijo Ylitalo TARKASTUSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Marttila Juha Aalto Ilkka Ylikärppä Pirkko Kylätie Raija KESKUSVAALILAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Hamari Helena Soini Anneli Takaluoma Erkki Haapaniemi Esa Pohjola Marianna MAASEUTULAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Takaluoma Anneli Hiltula Pentti Eskola Ritva Kumpuniemi Elina Malinen Tomi Esko Huttula Lakkautettiin alkaen (Kv ). SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Leskinen Tarja Veittikoski Marko Pekkala Eero Kaukoniemi Paula Alakärppä Hannakaisa Martimo Marke Mäcklin Pertti Vakkala Lauri Lakkautettiin vuoden 2011 alusta (kv ). SIVISTYSLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Ruuskanen Pekka Martimo Sauli saakka Peisa Minna

7 Kh:n edustaja Turska Anne Leinonen-Simoska Johanna Halttu Pasi Toivanen Sari Ylikärppä Marika alkaen Ruotsalainen Päivi 7 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Veittikoski Marko Hannila Outi Junes Risto Juntunen Ritva Mäcklin Pertti Lämsä Seppo TEKNINEN LAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Halttu Eero Minna Simoska Kimmo Laisalmi Parpala Virpi Lahdenperä Pentti Vakkala Lauri YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet Kh:n edustaja Martimo Sauli saakka Pertti Mäcklin alkaen Marttila Raakel Hepola Anita Hiltunen Kari Marko Repo alkaen Hamari Helvi Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen keräämien v tilinpäätösarviotietojen mukaan kuntien taloustilanne heikkeni vuonna Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 767 miljoonalla eurolla. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 1,4 miljardilla eurolla. Myös kuntayhtymien taloustilanne heikkeni hieman. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumma lisääntyi vuonna 2011 tilinpäätösarvioiden mukaan noin 4 prosenttia. Kunta-alan palkkasummaa kasvattivat sopimuskorotusten taso, palkkaliukumat ja työpanoksen lisääntyminen. Kuntien verotulot kasvoivat 1,2 prosenttia ja toimintamenot 4,5 prosenttia. Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden kestävyyden parantaminen on lähivuosien talouspolitiikan keskeisimpiä tehtäviä. Julkisen talouden katsotaan olevan kestävällä pohjalla, mikäli julkisen sektorin velkasuhde pysyy pitkällä aikavälillä vakaana. Vuodelle 2015 arvioitu Suomen julkisen talouden kestävyyden turvaava ylijäämä on valtiovarainministeriön kestävyyslaskelmien mukaan 4 % suhteessa BKT:hen. Tällöin julkisen talouden rahoitusasema olisi sellaisella kestävyy-

8 8 den turvaavalla tasolla, joka ennakoidulla meno- ja tulokehityksellä ei johda hallitsemattomaan velkaantumiseen. Vuonna 2012 kokonaistuotanto ei Suomessa kasvanut lainkaan. Bruttokansantuote laski arvioiden mukaan 0,2 %, kun vielä syksyllä ennustettiin kasvua. Kuntaliiton mukaan kuntasektorin tilinpäätökset tulevat olemaan ennakoitua heikompia. Talouskehitys on loppuvuodesta hiipunut ja se ilmeisesti on osaltaan jo vaikuttanut myös kuntiin. Ansiotason ennustetaan tulevina vuosina nousevan inflaatiota nopeammin. Työllisten määrä pysyi samana vuonna 2011 ja työttömien määrä väheni. Työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,8 prosenttia. Työllisyysaste kohosi 69,1 % :iin edellisen vuoden 68,6 % :sta. Keväällä 2013 työttömyyden odotetaan kääntyvän lievään nousuun työvoiman kysynnän laskiessa. Vuoden 2012 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kunnilla olisi viime vuoden lopussa lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa/asukas. Kaikkiaan 63 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi. Vuosikate asukasta kohti olisi ennakkotietojen mukaan 238 euroa. Ennakkotietojen mukaan Lapin kuntien osalta vuosikate olisi 304 euroa/asukas ja lainat euroa/asukas. Kemi-Tornio talousalueen bruttokansantuotteen taso ja lisäys ovat olleet valtakunnan kärkijoukkoa. Alueen korkeatasoisesta ja kannattavasta teollisuustuotannosta huolimatta työttömyys on jatkunut suhteellisen korkeana. Kemi-Tornio alue on viidessä vuodessa menettänyt 654 asukasta. Seuraavassa Simon sekä talousalueen muiden kuntien kehitys eräiden muuttujien osalta. Asukasluku (31.12.) SIMO TERVOLA TORNIO KEMI KEMINMAA Yhteensä Väkiluvun muutos Työttömyysaste SIMO 11,1 14,2 13,0 12,2 12,2 TERVOLA 11,2 13,5 12,0 11,0 11,0 TORNIO 11,3 13,6 12,6 11,6 11,6

9 9 KEMI 12,4 16,1 15,8 14,3 14,3 KEMINMAA 10,1 12,7 11,3 10,0 10,0 Keskimäärin työttömänä oli v Simossa kuukausittain 173 henkilöä, joista miehiä oli 92 ja naisia 83. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä oli 10,3 % eli 18 henkilöä. Työpaikat Työllisen työvoiman osuus Simon väestöstä on laskenut selvästi 90- luvulla ja lasku kiihtynyt edelleen 2000-luvulle tultaessa (Tilastokeskuksen väestölaskennat): Yhteensä Työpaikkojen kehitys Simossa ja seutukunnan alueella (Tilastokeskus): SIMO TERVOLA TORNIO KEMI KEMINMAA Yhteensä Elinkeinorakenne Elinkeinorakenne Alkutuotanto % Jalostus % Palvelut % Tuntematon % SIMO 14,2 11,5 71,5 2,9 TERVOLA 17,3 26,4 55,6 0,7 TORNIO 2,8 40,8 53,8 2,7 KEMI 0,6 27,3 71,2 0,9 KEMINMAA 4,5 31,1 62,8 1,5 Kemi-Tornio alue 3,1 32,6 62,6 1,7

10 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta Simon asukasluku oli vuoden 2012/2013 vaihteessa ennakkotietojen mukaan Asukasluku on vähentynyt vuoden 2012 aikana 6 hengellä. Taloussuunnitelmassa tavoitteeksi oli asetettu väkiluvun pitäminen ennallaan. Viiden viime vuoden aikana väestö on vähentynyt 111 hengellä. Luonnollinen väestönlisäys oli jälleen negatiivinen eli kuolleisuus oli suurempi kuin syntyvyys. Työttömyys oli samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Työttömyysaste oli keskimäärin 12,2 %. Koko Lapin läänin työttömyysaste oli keskimäärin 13,4 % (v ,7 %), joten kasvua oli edellisvuoteen 0,7 prosenttiyksikköä. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste oli 6,9 % (Työministeriön tilastojen mukaan). Käyttötalouden toteutuneet toimintamenot ,29 olivat ,29 suuremmat kuin v talousarviossa. Suurimmat menolajipoikkeamat olivat asiakaspalveluiden ostoissa suuremmat ja muissa toimintakuluissa suuremmat kuin talousarviossa v Käyttötalousmenot kasvoivat vuodesta 2011 eli 7 %. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3,7 % eli euroa. Asiakaspalveluiden ostot kasvoivat edellisestä vuodesta eli 9,7 %. Suurimpana syynä oli erikoissairaanhoidon menojen kasvu. Aineiden ja tarvikkeiden ostot kasvoivat eli 13,1 % ja muiden palveluiden ostot vähenivät eli 8,3 %. Toimintatuotot ,91 olivat ,91 suuremmat kuin oli budjetoitu, ja täten toimintakatteeksi muodostui ,38, joka oli huonompi kuin edellisenä tilikautena. Verotuloja kertyi ,98 eli ,98 euroa enemmän kuin budjetoitiin. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta ,09 euroa eli 3,8 %. Kunnallisveroja kertyi ,42 eli euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveroa tuli ,29 eli enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroja saatiin vähemmän kuin edellisenä tilikautena eli ,27. Valtionosuuksia kunta sai eli enemmän kuin budjetoitiin. Valtionosuuksia saatiin enemmän kuin vuonna Vuoden 2012 investointimenot olivat ,29 ja investointitulot olivat ,83. Investointituloista ,50 euroa oli käyttöomaisuuden myyntituloja. Investointien nettomeno oli ,46. Suurimmat investointikohteet olivat kunnanviraston korjaus ,08, liikuntaalueiden peruskorjaus ,66, kaavateiden valaistus ,99 ja kunnan kiinteistöjen peruskorjaus ,21. Kunnan konserniyhtiöistä Simon Vuokratalot Oy kärsii muuttoliikkeestä, sillä yhtiön asunnoista on vuoden aikana 28 % ollut tyhjillään. Myös Simon Vesihuolto Oy :n tulokseen muuttoliike vaikuttaa Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa Olennaiset toiminnalliset muutokset Valtuusto päätti huhtikuussa 2010 siirtää sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun Oulunkaaren kuntayhtymälle alkaen. Taloushallinto, palkanlaskenta ja ICT-toiminnot päätettiin

11 11 myös siirtää Oulunkaaren kuntayhtymän tuotettavaksi alkaen. Kuntayhtymän palvelukseen siirtyi 84 vakituista työtekijää. Perusturvalautakunta lakkautettiin alkaen. Maaseutulautakunta lakkautettiin alkaen, koska maaseutuhallinnon tehtävät siirtyivät Tervolan kunnan hoidettaviksi Kemi-Tornio alueella. Teknisen toimen uusi päävastuualueen sääntö tuli voimaan Talouden epävarmuustekijöinä tulevaisuudessa ovat verotulojen kehittyminen, valtionosuudet, toimintamenojen ja tulojen sekä henkilöstömenojen toteutuminen Merkittävimmät toiminnan kehittämishankkeet Valtuusto hyväksyi kokouksessaan uudet suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Poistoajat lyhenivät merkittävästi uusien investointien kohdalla. Uusi poistosuunnitelma tulee voimaan alkaen. Keväällä aloitettiin kunnan elinvoimastrategian laadinta. Strategia valmistunee keväällä Seudullista yhteistyötä on jatkettu pääosin Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen puitteissa. Viime vuonna kehittämiskeskuksen työ painottui toiminnan uudistamiseen kuntien välisen yhteistyön esteiden poistamiseksi sekä luottamuksen ja avoimuuden lisäämiseksi. Aluekehityksen seudullisessa johtoryhmässä on linjattu yhteistä näkemystä alueen kehittämistarpeista Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Arvioitavat toiminnalliset riskit voivat koskea mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Henkilöstön saatavuus terveyspalveluiden ja sosiaalitoimen ja päivähoidon tarpeisiin on tiukentunut. Pätevistä sijaisista on ollut ajoittain puutetta. Pienen kunnan henkilöriskit kohdistuvat haavoittuvaan organisaatioon. Organisaatiossa on pääosin vain yksi henkilö, joka hoitaa tiettyä tehtäväkokonaisuutta. Sairastapauksissa sijaisten saaminen on vaikeaa, osin mahdotonta. Suunnitelmakaudella kunnan toiminnoissa joudutaan sopeutumaan väestömäärän supistumisesta johtuviin tulojen menetyksiin ja palvelurakenteiden väistämättömiin muutostarpeisiin. Väestön ikärakenteen muuttuessa, vanhusväestön määrän kasvaessa ja oppilasmäärien pienentyessä palveluiden painopistettä tullaan siirtämään hoito- ja hoivapalveluihin. Lähipalveluiden järjestäminen edellyttää tulevaisuudessa monimuotoista, laajaa ja tiivistä yhteistyötä naapurikuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa erityisesti eritysosaamista vaativien palveluiden hankkimisessa. Taloudelliset riskit koskevat yleistä talouskehitystä ja verotulojen kasvun kääntymistä negatiiviseksi. Mikäli kunnan suunnitellut investoinnit joudutaan rahoittamaan pääosin velkarahalla, lisääntyy kunnan lainamäärä ja lainahoitokustannukset merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Tämä tuo merkittävän rahoituksellisen riskin. Korkotaso on tällä hetkellä historiallisen alhaalla. Tietojärjestelmien keskittäminen sekä palveluiden siirtyminen entistä enemmän tietoverkkoihin aiheuttaa erityishaasteita tietojärjestelmien toimivuudelle sekä entistä suurempaa riippuvuutta ulkopuolisista toimijoista.

12 Suhdannevaihtelut näkyvät Simossa samalla lailla kuin koko maassa. Alueen vientipainotteinen teollisuus on kärsinyt maailmantalouden kriisistä voimakkaasti. Yritysten lomautukset ja irtisanomiset heijastuvat kunnan taloustilanteeseen voimakkaasti mm. verotulojen vähentymisenä, sosiaali-ja terveyspalveluiden kustannusten kasvulla ja muuttoliikkeellä Rahoitusriskit Rahoitusriskien osalta arvioidaan korko-, valuutta -, likviditeetti- ja luottoriskiä. Rahoitusriskejä hallitaan ensisijaisesti rahoitus-ja maksuvalmiussuunnittelulla, edullisuusvertailuilla ja kustannuslaskennalla. Kunnan lainakanta on ,8 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä ei ollut lyhytaikaisia kassalainoja käytössä. Asukaskohtainen lainamäärä on euroa/asukas. Pitkäaikaista lainaa nostettaessa on korkoriskiä pyritty vähentämään eri korkoperusteilla. Lainat ovat euromääräisiä, joten niihin ei liity valuuttariskiä. Uutta lainaa otettiin vuonna euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin euroa Vahinkoriskit Vahinkoriskejä on pyritty vähentämään vakuutuksin. Vakuutukset on kilpailutettu yhdessä Länsi- Pohjan keskussairaalan hankintapalveluiden kanssa. Omaisuusriskivakuutukseen on valittu 2000 euron omavastuuosuus. Vakuutettavat kohteet on tarkastettu syksyllä 2012 yhdessä vakuutusyhtiön edustajan ja rakennustarkastajan kanssa. Kunnan järjestämissä tilaisuuksissa mahdollisesti tapahtuva vahinkoja varten on otettu erillinen kunnan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Koululaisten vahingot on vakuutettu lakisääteisesti. Tilikaudella ei toteutunut merkittäviä vahinkoriskejä Ympäristötekijät Kunta on varautunut tilinpäätöksissään Maliinin kaatopaikan sulkemiseen euron pakollisella varauksella. Kaatopaikan ympäristölupa on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Kunta päätti siirtää ns. täyden palvelun yhteistyönä jätelaissa määrätyt jätehuollon järjestämis-ja neuvontatehtävät Oulun Jätehuollolle alkaen Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty vuonna Kunnan toimintaa säätelevät säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Sisäisen valvonnan pääasiallinen toteutus on sisällä normaalissa säännösten mukaisessa virkavastuullisessa toiminnassa. Lakien ja päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan järjestelmä koko kunnalle on olemassa. Osastopäälliköt vastaavat, että päävastuualueiden sisäinen valvonta on järjestetty yleisten ohjeiden pohjalta ja valvonta on riittävää. Päävastuualueiden johdon vastuulla on ennen kaikkea tietoriskien ja toimintariskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallinta. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehen vastuulla on sisäisen valvonnan hoitaminen sekä seurantatietojen toimittaminen esimiehelleen. Heidän vastuulla on henkilöriskien, omaisuuden vahinkoriskien ja tietoriskien tunnistaminen, ehkäiseminen ja hallinta. Kunnanhallitus valvoo myös sitä, että konserniyhteisöjen valvonta on järjestetty. 12

13 13 Tilintarkastajan vastuulla on kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta tehdessään arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Tilintarkastusmenettely on nykyisellään kokonaisvaltaista toiminnan tarkastusta ja ohjausta. Säännönmukaisissa tapaamisissa selvitetään toimintaa ja siihen liittyvää varojen käyttöä. Vakuutukset ovat kattavat ja vastaavat kunnan riskienkantotasoa. Kunnan päätöksistä ei ole valitettu hallinto-oikeuteen eikä markkinaoikeuteen. Hankintojen suorittamisessa on noudatettu hankintalakia. Hallintokuntia on ohjeistettu asiasta ja järjestetty koulutusta. Talouden tilasta kunnanhallitukselle annetaan selvitys säännösten mukaisesti, samoin kuin valtuustolle. Raporteissa on keskitytty määrärahojen ja tuloarvioiden seurantaan. Hallintokunnat ovat selvittäneet omaa sisäisen tarkastuksen menettelyä toimintakertomuksessaan Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 8 14 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tuloveroprosentti 20,75 20,75 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 8,8 8,2 Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta-ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella (verotulot ja valtionosuudet). Simon kunnan 18,656 milj. euron toimintakate on edellisvuoden toimintakatetta 1,1 milj. euroa heikompi. Verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu määrä 19,6 milj. euroa on

14 14 vuonna 2012 riittävä kattamaan toimintakatteen eli 0,983 milj. euroa jää toimintakatteen vähentämisen jälkeen kattamaan rahoituskuluja, investointeja ja suunnitelman mukaisia poistoja. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on yksi keskeisimmistä kuntatalouden tunnusluvuista arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuoden 2012 vuosikate on positiivinen n. 0,853 milj. (2011 1,3 milj. ) ja se riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Vuosikatteen oikeaa tasoa voidaan arvioida myös vertaamalla vuosikateprosenttia poistoprosenttiin. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Simon kunnan vuoden 2012 vuosikate/poistot prosentti oli 130. Edellisen vuoden tunnusluku oli 211. Asukaskohtaisen vuosikatteen tulisi olla muutaman vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin samansuuruinen kuin keskimääräinen investointitaso asukasta kohden. Asukaskohtainen vuosikate oli vuonna 2012 positiivisesta vuosikatteesta johtuen 248 /asukas. Tilikauden tulos n euroa, on tilikaudelle kuuluvien jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka positiivisena lisää kunnan omaa pääomaa Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Oman pääoman muutokset 39 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1-12 Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutos 469 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat

15 Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 0,92 1,21 Kassan riittävyys, pv 29 5 Asukasmäärä Rahoituslaskelma osoittaa, miten kunnan menot on rahoitettu. Varsinaisen toiminnan ja investointien positiivinen kassavirta osoittaa kuinka paljon on käytettävissä lainojen lyhennyksiin ja rahoitus-ja vaihto-omaisuuden lisäyksiin. Vuonna 2012 varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta on 0,09 milj. euroa negatiivinen (2011/-0,139). Negatiivinen kassavirta tai erittäin niukka positiivinen kassavirta on osoitus rahoitustarpeesta, joka on katettava joko lainojen lisäyksellä tai vapauttamalla rahoitus-ja vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa. Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on rahoitettu tulorahoituksella. Tämä tunnusluku on 86 %. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun arvo on hyvä, jos se on pysyvästi yli 2. Simon kunnan tunnusluku 2012 on 0,92. Edellisenä vuotena tunnusluku oli 1,21. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän laskut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassavaroihin on laskettu rahoitusomaisuuteen merkityt lyhytaikaiset sijoitukset, talletukset ja maksuliikennetilien varat. Vuodenvaihteen tilanteessa kassavarat olivat 1,8 milj. euroa ja maksuvalmius oli 29 päivää. Tulorahoituksen riittävyys Tulojen riittävyyttä tulee arvioida myös rahoitusnäkökulmasta. Vuosikatetta eli rahoitustulosta suhteutetaan investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosien tilinpäätöksissä kunnan vuosikatteet ovat olleet positiivisia. Vuoden 2012 tulos ja tunnusluvut ovat edellisvuodesta heikentyneet.

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot