Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA"

Transkriptio

1 Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA Työmatkakysely, ryhmähaastattelut ja kokeilujakso Mari Päätalo, Valpastin Oy Ville Voltti, Mobinet Oy Joulukuu 2013

2 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 2 (42) Alkusanat Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa työ tehtiin Ympäristöministeriön tuella Kokkolan kaupungissa. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kävelyä ja pyöräilyä voitaisiin lisätä erityisesti lyhyillä matkoilla. Erityistarkastelun kohteeksi otettiin työmatkat. Työ jakautui kolmeen osaan: työmatkakyselyyn koko kaupungin henkilöstölle, ryhmähaastatteluihin ja kokeilujaksoihin. Työmatkakysely ajoittui lokakuun loppupuolelle. Ryhmähaastattelut tehtiin marraskuun lopulla ja kokeilujaksot marrasjoulukuun vaihteessa. Työmatkakyselyn, ryhmähaastatteluiden ja kokeilujaksojen perusteella on annettu suosituksia, joilla kaupunki voi lisätä työmatkojen kävelyä ja pyöräilyä sekä oman henkilöstönsä keskuudessa että muillakin kaupungissa toimivilla työnantajilla. Työssä olivat Kokkolan kaupungilta mukana seuraavat henkilöt: Elina Riippa, henkilöstöpäällikkö Timo Mämmi, kansliapäällikkö Esa Rapi, työsuojeluvaltuutettu Sinikka Tuomaala, työsuojelupäällikkö Lotta Nyqvist, liikuntatoimen johtaja Ilkka Kangas, suunnittelupäällikkö Tuija Tuorila, kehittämispäällikkö Ympäristöministeriön edustajana toimi yli-insinööri Kaisa Mäkelä. Työn toteutuksesta vastasi diplomi-insinööri Mari Päätalo, Valpastin Oy:stä. Työmatkakyselyn toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista vastasi diplomi-insinööri Ville Voltti Mobinet Oy:stä. Työ on tuottanut paljon tietoa kaupungin henkilöstön työmatkatottumuksista sekä työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn esteistä. Tämän lisäksi työn keskeistä antia ovat olleet aiheesta käydyt keskustelut ja pohdinnat ihmisten kesken. Työn tuloksia esiteltiin kaupungin henkilöstölle järjestetyssä palautetilaisuudessa joulukuussa 2013.

3 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 3 (42) Sisältö Aluksi 2 1 Työn tavoitteet ja tausta 4 2 Työmatkakysely 6 Kyselyn toteutus 6 Työnantajan tukea toivotaan 7 Liikkumisen lähtökohdat 8 Työmatkojen kulkutavat 10 Työmatkojen CO 2 päästöt 14 Liikkujaryhmittely 15 Työmatkojen olosuhteet 18 Työasiointimatkat 22 Terveisiä työnantajalle 23 3 Ryhmähaastattelut 26 Haastatteluiden järjestäminen 26 Haastateltavien arvioimat syyt kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle 26 Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn myyntiargumentit 27 Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn esteet 28 4 Kokeilujaksot 31 It-suuunnittelija Susanna Lindfors, tietohallinto 32 Reima Niva, toimistorakennusmestari 34 Musiikin ja draaman opettaja Pia Järvi 36 5 Suositukset Autoilun kyseenalaistaminen Sosiaalitilojen järjestäminen Työasiointipyörät Talvikunnossapidon parantaminen Asiakaskäyntien suunnittelu ja käytännöistä sopiminen Pyörien säilytyksen parantaminen kaupungin kiinteistöissä Työmatkapyöräilyn kampanjointi Edut pyörän ylläpitoon Kävelykampanja Kimppakyytijärjestelmät Etätyön mahdollistaminen Yhteiskäyttöiset autot 41 6 Johtopäätökset 42 Vertaisryhmähaastattelu on toimiva tapa vaikuttaa arjen valintoihin 42

4 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 4 (42) 1 Työn tavoitteet ja tausta Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa voidaan lisätä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta erityisesti lyhyillä työmatkoilla. Tavoitteena on vähentää yksin autoilua lyhyillä matkoilla, sillä kokkolalaiset tekevät päivittäin alle 2 kilometrin mittaista automatkaa. Hankkeen osatavoitteita olivat: Saada kaupungin työntekijät tiedostamaan, että jokainen matka on valinta. Tuottaa tietoa kaupungin työntekijöiden asenteista ja tottumuksista työmatkojen liikkumisessa Löytää keinoja, joilla kaupunki/työnantaja voi lisätä kävelyä ja pyöräilyä Keskisuurten kaupunkien potentiaali kävelyn ja pyöräilyn lisäämisessä Valtakunnallisena tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä erityisesti lyhyillä matkoilla. Onkin selvää, että osa tästä siirtymästä täytyy saada pienistä ja keskisuurista kaupungeista. Esimerkiksi Kokkolassa alle 2 kilometrin mittaisista matkoista kuljetaan autolla 35 prosenttia ja 2-4 kilometrin mittaisista matkoista 57 prosenttia. 72 prosenttia kaupungin väestöstä asuu 5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa joukkoliikennetarjonta on vähäisempää kuin suurilla kaupunkiseuduilla, ja toisaalta autoilulle ei ole rajoitteita esimerkiksi pysäköintitilan riittävyydessä. Kokkolan asukkaiden matkustussuorite on yli 1,1 miljoonaa henkilökilometriä arkivuorokaudessa. Noin puolet liikennesuoritteesta syntyy vuotiaiden liikkumisesta. Pelkästään vuotiaiden liikkumisesta syntyy jo reilu neljännes kokonaissuoritteesta. Juuri näissä ikäluokissa myös auton kulkumuoto-osuus on korkeimmillaan (69 75 %). Siksi työikäiset ovat tärkeä ryhmä, kun tavoitellaan siirtymää autolla tehdyistä matkoista kävely- ja pyöräilymatkoihin. Työikäisten kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on tärkeää myös terveydellisistä syistä. WHO:n HEAT laskentamenetelmän mukaan kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tuo yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä työikäisten kuolleisuuden vähenemisen myötä. Kokkolan Pyöräilykaupunkiohjelman yhteydessä laskettiin, että jos pyöräilyä lisättäisiin nykyisestä 15 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä tuo lisääntyneen pyöräilyn säästöiksi. Keskimääräisen vuosihyödyn nykyarvo 1,1 milj. Vuosihyödyn keskiarvo 1,6 milj. Maksimihyöty viimeisenä vuonna 3,0 milj. Hyödyt koko laskenta-ajalta 21,0 milj.

5 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 5 (42) Tämä laskelma ei sisällä kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisestä saatavia säästöjä sairaskuluissa. Työikäisten autolla tehdyt matkat ovat potentiaalisia kävelyn ja pyöräilyn matkoja, koska näillä matkoilla ollaan usein autossa yksin eikä mukana välttämättä ole raskaita kantamuksia. Työmatkoja voidaan matkan luonteen osalta verrata koulu- ja opiskelumatkoihin. Vaikka huomioidaan, että työmatkat ovat koulu- ja opiskelumatkoja pidempiä, automatkoista pitäisi löytyä helposti siirtymää kävelyyn ja pyöräilyyn juuri työmatkojen osalta. Koulu- ja opiskelumatka Työmatka Keskipituus 4,1 km 10,3 km Kulkutavat Kävely 18 % 9 % Pyöräily 35 % 16 % Auto, kuljettajana 16 % 67 % Auto, matkustaja 16 % 5 % Osuus liikennesuoritteesta 9 % 20 %

6 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 6 (42) 2 Työmatkakysely Kyselyn toteutus Kysely tehtiin internet-kyselynä. Kyselykutsu toimitettiin kaupungin henkilöstölle sähköpostitse. Niille kaupungin työntekijöille, joilla ei ole sähköpostia, jaetaan tutkimuslinkkiä, joka löytyi kaupungin intra-sivuilta. Kyselystä tiedotettiin Pikkutynnyrissä, joka on kaupungin henkilöstölehti. Lisäksi kyselystä kerrottiin kaupungin esimiehille sekä kaupungin johtoryhmässä. Kyselyssä kysyttiin sekä yleisesti työmatkojen liikkumistottumuksista sekä toteutuneista matkoista tutkimusviikolla 43 ( ) Kyselykutsu lähti henkilöstön sähköposteihin keskiviikkona 23.10, jolloin kysely avautui. Kyselystä muistutettiin kaksi kertaa kyselyn aikana, tutkimusviikon perjantaina sekä seuraavana keskiviikkona Kysely sulkeutui sunnuntaina Kysely toteutettiin suomeksi. Kyselyn saatekirje sekä sähköpostimuistutukset olivat suomen lisäksi ruotsiksi.

7 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 7 (42) Työnantajan tukea toivotaan Kokkolan kaupungin työntekijät suhtautuvat positiivisesti siihen, että työnantaja tukisi työhön liittyviä matkoja. Suhtautuminen on suunnilleen samanlaista sekä kodin ja työpaikan että työajan aikana tehtävillä matkoilla.

8 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 8 (42) Liikkumisen lähtökohdat Kyselyyn vastanneiden kaupungin työntekijöiden keskipituus on 9,3 kilometriä. 50 prosentilla vastanneista työmatkan keskipituus on alle 4 kilometriä. Autollisia talouksia on 96 prosenttia vastanneista. Käyttökelpoinen polkupyörä löytyy 94 prosentilla vastanneista. Vastanneista yksi prosentti ilmoittaa hallussaan olevan joukkoliikennelipun.

9 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 9 (42) Kyselyssä haluttiin selvittää, miten mahdollisiksi työntekijät kokivat eri kulkutavat. Joukkoliikenteen totesi käytännössä mahdottomaksi vaihtoehdoksi yli 70 prosenttia vastaajista. Pyöräily olisi täysin mahdollinen tapa kulkea työmatkat sulan aikaan yli puolella vastaajista. Talviaikaan pyöräily oli mahdollista noin neljännekselle vastaajista. Kävelyn katsoi hyväksi tavaksi liikkua työmatkat yli kolmannes vastaajista. Yhteenvetona voidaan todeta, että yli puolelle vastaajista työmatkan tekeminen muulla kuin autolla onnistuisi oikein hyvin.

10 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 10 (42) Työmatkojen kulkutavat Tutkimusviikon aikana työmatkoista 66 prosenttia tehtiin autolla. Joukkoliikenteen osuus on pieni, tämä tulos toistuu loogisesti kaikissa kyselyn tuloksissa. Pyöräilyn osuutta työmatkoista oli 22 prosenttia ja voidaan pitää melko suurena, kun Kokkolan liikennetutkimuksessa pyöräilyn osuus tehdyistä matkoista oli 15 prosenttia. Toisaalta kävelyn osuus taas oli pienempi kuin Kokkolan liikennetutkimuksessa (17 prosenttia).

11 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 11 (42) Kuviossa on esitetty eri kulkutapojen satunnainen käyttö. Joukkoliikenteen satunnainenkin käyttö on vähäistä. Suuri osa henkilökunnasta pyöräilee ja kävelee töihin ainakin joskus.

12 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 12 (42) Kuviossa on esitetty työmatkojen kulkutapajakauma sukupuolen mukaan. Vastauksien perusteella näyttää siltä, että naiset autoilevat työmatkojaan hieman enemmän kuin miehet. Ero on pieni, mutta tämä on poikkeuksellista yleisesti liikennetutkimuksissa näkyvään ilmiö, jossa miehet ajavat autolla naisia huomattavasti enemmän ja naiset käyttävät joukkoliikennettä.

13 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 13 (42) Kuviossa on verrattu toteutuneita kulkutapoja siihen, mitä vastaaja on ilmoittanut mahdolliseksi. Vastaajat, jotka ilmoittivat voivansa tehdä matkan muulla kuin autolla, tekivät 77 prosenttia matkoistaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

14 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 14 (42) Työmatkojen CO 2 päästöt Kuviossa oleva päästövähennyspotentiaali perustuu siihen, mitä kulkutapoja vastaajat itse pitävät itselleen mahdollisina. Päästövähennyspotentiaali perustuu tutkimusviikon todellisiin matkoihin ja matkan pituuksiin.

15 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 15 (42) Liikkujaryhmittely Kuviossa on esitetty Kokkolan kaupungin työntekijöiden liikkujaryhmittely. Liikkujaryhmittely perustuu kyselyyn, josta tulee yli 600 erilaista vastauskombinaatiota. Vannoutunut autoilija on henkilö, joka käyttää lähes kaikilla matkoillaan autoa eikä laisinkaan joukkoliikennettä tai pyörää. Vannoutunut autoilija kävelee hieman. Vannoutunut autoilija on henkilö, joka ei käytä muita kulkutapoja kuin autoa, syihin tai asenteisiin ei oteta kantaa. Autoilijalla auto on yleisimmin käytetty kulkutapa, mutta auton ohella autoilija käyttää satunnaisesti tai tilanteesta riippuen myös joukkoliikennettä ja/tai pyörää/kävelyä, kuitenkin selvästi harvemmin kuin autoa. Joukkoliikenteen kanta-asiakkaille joukkoliikenne on useimmiten käytetty kulkutapa, mutta myös muita kulkutapoja tulee käytettyä silloin tällöin. Jalan ja pyörällä kulkijoilla joko kävely tai pyöräily on useimmiten käytetty kulkutapa, mutta muitakin kulkutapoja käyttää silloin tällöin. Kulkutapojen sekakäyttäjät ovat henkilöitä, jotka käyttävät useita kulkutapoja siten, ettei mikään kulkutavoista nouse ylitse muiden henkilön pääasialliseksi kulkutavaksi.

16 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 16 (42) Kuviossa on vertailtu henkilöstön liikkumistottumuksia Kokkolan kaupungin eri yksiköissä.

17 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 17 (42) Kuviossa on esitetty vannoutuneiden autoilijoiden ja autoilijoiden arvio siitä, kuinka työmatkat voisi tehdä eri kulkutavoilla.

18 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 18 (42) Työmatkojen olosuhteet Kuviossa on näytetty, miten vastaajat arvioivat liikenneolosuhteita kodin ja työpaikan välillä. Yleisesti olosuhteisiin ollaan tyytyväisiä, paitsi joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteeseen ollaan joko tyytymättömiä tai sen olosuhteita ei tunneta.

19 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 19 (42) Työmatkojen tekoon vaikuttavat myös työpaikan kiinteistön olosuhteisiin. Autojen ja pyörien pysäköinnin olosuhteisiin yli puolet olivat tyytyväisiä. Pyörien pysäköinnissä näkyi myös merkittävä osuus, joka ei osannut arvioida olosuhteita. Sosiaalitiloihin henkilöstö ei ollut niin tyytyväinen. Vaatteiden ja varusteiden säilytys sekä peseytymismahdollisuus saivat huonoimman yleisarvosanan.

20 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 20 (42) Vastaajista 47 prosenttia ei nähnyt työmatkojen kävelylle ja pyöräilylle olevan minkäänlaisia esteitä. Työmatkansa arvioi liian pitkäksi neljännes vastaajista ja lähes yhtä suuri määrä arvioi työmatkan vievän kävellen tai pyöräillen liian kauan aikaa. 15 prosenttia kertoi työmatkan kävelyn ja pyöräilyn esteeksi sen, ettei työpaikalla ole suihkua tai mahdollisuutta vaihtaa vaatteita. 27 prosenttia vastaajista ilmoitti syyksi jonkin muun esteen. Näistä merkittävimmät olivat: - oma terveys - huono talvikunnossapito eli aurauksen puuttuminen ja liukkaus - pimeys - lapsien kyyditseminen päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin - oman auton käyttö työpäivän aikana - haluaa olla edustava töissä, ei halua hikoilla - asiointi työpäivän jälkeen - mukavuudenhalu - vaarallinen liikenne - pyörän säilytys - liikkuu muutenkin tarpeeksi

21 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 21 (42) Henkilöstöltä kysyttiin heidän omaa arviotaan heidän harrastamansa liikunnan määrästä. Lähes 80 prosenttia vastanneista katsoi, että he harrastavat terveytensä kannalta riittävästi liikuntaa.

22 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 22 (42) Työasiointimatkat Työajan matkoista oma auto oli selkeästi merkittävin. Toisaalta kimppakyytejä käytetään jo. Pyöräillen ja kävellen tehdään myös työasiointimatkoja ainakin toisinaan. Pyöräillen kertoo työasiointimatkoja tekevän toisinaan 40 prosenttia (kodin ja työpaikan välillä 58 prosenttia). Kävellen työasiointimatkoja tekee 43 prosenttia (kodin ja työpaikan välillä 32 prosenttia).

23 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 23 (42) Terveisiä työnantajalle Kyselyssä kysyttiin kiinnostusta erilaisiin etuihin ja palveluihin, joilla voidaan tukea ympäristöystävällistä liikkumista. Myönteisimmin suhtauduttiin pyöräilyä tukeviin etuihin ja palveluihin. Myös kimppakyydit ja taloudellinen ajotapa kiinnostivat. Joukkoliikenteen tukemista ei nähty kovin tarpeellisena.

24 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 24 (42) Kimppakyytiin suhtauduttiin myönteisesti, sillä lähes 80 prosenttia oli halukas käyttämään kimppakyytiä ainakin silloin tällöin.

25 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 25 (42) Avoimissa vastauksissa henkilöstä toivoi sosiaalitilojen parantamista (peseytyminen ja varusteiden säilytys), pyöräpysäköinnin parantamista, yhteiskäyttöisiä pyöriä virkapyörät, pyöräilyvarusteita (esim. nastarenkaat, kypärät) ja talvikunnossapidon parempaa laatua. Lisäksi toivottiin etätyön mahdollistamista. Neuvolalta kouluille voisi hyvin kulkea pyörällä, työnantaja voisi kustantaa pyörän neuvolalle. Jos pyöräilystä saisi jotain kannustimia, ehkä tulisi yritettyä lujemmin. Etätyö Pyöräkatos puuttuu. Asialliset peseytymistilat työpaikalle. Työnantajan puolesta auto käytössä työajoihin, jolloin voisin kulkea työmatkat kävellen tai polkupyörällä, mitä teen nytkin mahdollisuuksien mukaan. Etätyön mahdollistaminen edes ajoittain! Vaikkapa vain kerran kuukaudessa. Työn puolesta se olisi mahdollista. Etätyö säästäisi luontoa, rahaa, aikaa ja lisäisi huomattavasti turvallisuutta, varsinkin näin pimeänä, liukkaana ja hirvien liikumisen aikana. Etätyö olisi mahdollistetava, se on nykypäivää! Kaupungintalon pyörätelineet ovat onnettomat, pyörät hajoaa siinä. Kunnon pyörätelineet pitäisi saada ja sellaiset ettei pyörät jää toisiin kiinni! Kunnolliset asianmukaiset sosiaalitilat. Ehdottomasti oltava mahdollisuus suihkun käyttöön. Pyöräteiden auraukset ja kunnossapito kuntoon syksyisin ja talvisin! Kannustaa enemmän ihmisiä liikkumaan kävellen tai pyörällä. Monella ihan olemattoman lyhyt työmatka ja sekin kuljetaan autolla! Polkupyörille voisi olla kunnollinen parkki, joka olisi lukittu katos. Työpaikalta voisi löytyä myös todellinen sosiaalitila, jossa voisi käydä suihkussa tai vaihtaa vaatteita. Työpaikkakäyntejä/ asiakaskäyntejä ajatellen lainattavaksi polkupyörä.

26 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 26 (42) 3 Ryhmähaastattelut Haastatteluiden järjestäminen Ryhmähaastatteluihin kutsuttaville asetettiin seuraavat kriteerit Työmatkan pituus 4 kilometriä tai sitä pienempi Vastaaja oli antanut luvan yhteydenottoon sekä lisäksi erikseen yhteystietonsa Vastauksista ei ilmennyt terveydellistä estettä työmatkojen kävelylle ja pyöräilylle Haastatteluryhmän haluttiin toimivan vertaisryhmänä, joten samaan haastatteluun kutsuttiin henkilöitä samalta toimialalta. Samaan haastatteluun haluttiin liikkumistavoiltaan erilaisia henkilöitä. Tavoitteeksi otettiin, että jokaiseen haastatteluun saadaan kyselyn perusteella työmatka kävelyn ja pyöräilyn suhteen aktiivisia, satunnaisia ja passiivisia. Haastatteluryhmien koon tavoitteeksi otettiin 3-5 henkilöä. Kysely vastauksista poimittiin 9-12 henkilöä, jolle lähetettiin kutsu ryhmähaastatteluihin. Kutsu lähetettiin tekstiviestillä. Kaikki ryhmähaastattelut tehtiin kaupungintalolla. Etukäteen oli ajatuksena, että Sosiaalija terveystoimen ja Sivistystoimen haastattelut voitaisiin tehdä heidän omassa työpisteessään, mutta tähän ei löytynyt riittävästi kävelyn ja pyöräilyn suhteen passiivisia vastaajia, jotka olisivat antaneet luvan yhteydenottoon ja jättäneet yhteystietonsa. Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Sosiaali- ja terveystoimen haastattelu ei toteutunut peruutusten vuoksi. Haastatteluissa oli paikalla 3-4 henkilöä. Haastateltavien arvioimat syyt kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle Haastatteluissa haluttiin kysyä ihmisten omia näkemyksiä kävelystä ja pyöräilystä. Tilaisuus rakennettiin toisaalta myös työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn myyntitilaisuudeksi. Kävelyä ja pyöräilyä haluttiin myydä haastatteluun osallistuville keskustelun ja oivalluksen kautta. Tuputtamista ja oikeiden vastauksien tai valintojen tarjoamista haluttiin välttää. Ryhmähaastatteluissa tunnelma oli myönteinen, joskin alkuun hieman varautunut. Keskustelu oli aktiivista ja koko ryhmä oli helppo saada mukaan. Kuinka pitkä työmatka on sopiva kävellä tai pyöräillä, kesäisin ja talvisin? Ryhmähaastattelu tilaisuus aloitettiin kysymällä minkä pituisia matkoja haastateltavat pitävät sopivan pituisina töihin kävelyyn ja pyöräilyyn kesäisin ja talvisin.

27 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 27 (42) Sopivaksi matkaksi työmatkan kävelyyn arvioitiin 0,5-2 kilometrin pituinen matka. Jotkut katsoivat jopa 3 kilometriä olevan sopiva matka työmatkan kävelyyn. Talven ja kesän välillä ei nähty varsinaista eroa. Työmatkojen kävelyä katsottiin rajoittavan eniten ajankäytön haasteet: kävelyyn kuluu paljon aikaa. Sopivan työpyöräilymatkan pituudet vaihtelivat enemmän. Kesäisin arvioitin sopivaksi työmatkapyöräilyn pituudeksi matkoja kolmen ja viiden ja kymmenen kilometrin välillä. Arveltiin, että kesäisin menisivät yli 5 km pidemmätkin matkat, jos työpaikalla olisi tarjolla suihkumahdollisuus. Talvisin sopivan työmatkapyöräilyn pituus koettiin lyhyemmäksi. Vastaukset vaihtelivat kolmen ja viiden kilometrin pituuden tienoilla. Yksi vastaajista ilmoitti, ettei talvella voi pyöräillä työmatkoja lainkaan. Miksi kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on valtakunnallinen tavoite? Vastaajille kerrottiin hankkeen taustalla olevan valtakunnalliset tavoitteet lisätä lyhyiden matkojen kävelyn ja pyöräilyn osuuden lisäämiseksi. Haastateltavia kehotettiin pohtimaan syitä, miksi kävelyä ja pyöräilyä halutaan valtakunnallisesti lisätä. Kävely ja pyöräily tunnistettiin yleisesti hyötyliikunnaksi, joka ehkäisee ylipainoa ja parantaa siten terveyttä. Tunnistettiin myös, että kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä haluttaisiin vähentää sairastavuutta. Myös työpäivän aikainen vireystila arvioitiin yhdeksi syyksi. Ympäristösyyt nähtiin yhdeksi tärkeäksi syyksi. Keskusteluissa miellettiin ilman laatu ja ruuhkien ehkäisy tärkeiksi syiksi. Kävelyn ja pyöräilyn aikaansaamat säästöt eivät nousseet ryhmähaastatteluissa esiin. Eivätkä auton vaatima tila tai muut kaupunkisuunnittelun näkökulmat. Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn myyntiargumentit Haastattelija perusteli Kokkolassa kävelyn ja pyöräilyn helppoutta lyhyillä välimatkoilla. Pohdittiin yhdessä kuinka kauan Kokkolan eri puolilta kävely tai pyöräily kestää. Kokkolan tiivis rakenne ja väestön keskittyminen 5 kilometrin säteelle kaupungin keskustasta esitettiin kävelyn ja pyöräilyn puolesta puhuvana asiana. Terveysliikunta oli tärkeä myyntiargumentti. Haastateltaville perusteltiin kävelyn ja pyöräilyn erinomaisuutta päivittäisen ja itsestään tulevan liikunnan muotona. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä perusteltiin myös kansanterveyden ja sitä kautta taloudellisen edun kannalta. Haastattelussa todettiin myös, ettei kaikkia matkoja tarvitse kävellä ja pyöräillä. Tätä haluttiin konkretisoida liikenne- ja viestintäministeriön esityksellä kävely- ja pyörämatkojen tarvittavasta määrästä tavoitteen saavuttamiseksi.

28 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 28 (42) Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn esteet Haastatteluissa pohdittiin merkittävimpiä esteitä työmatkojen kävelyyn ja pyöräilyyn. Esillä olivat kyselyssä esiin tulleet työmatkakävelyn ja pyöräilyn esteet. Tärkeimmäksi ryhmähaastattelussa nousivat Oman auton käyttö työpäivän aikana Lasten kyyditseminen päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin Suihkun ja sosiaalitilojen puuttuminen Pyörien huonot säilytystilat Huono talvikunnossapito Oman auton käyttö työpäivän aikana Noin 10 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti tarvitsevansa autoa työpäivän aikana. Myös ryhmähaastateltavien joukossa tällaisia henkiöitä oli useita. Haastatteluissa mietittiin ratkaisuja tähän esteeseen. On työtehtäviä, joissa auton jokapäiväinen käyttö on välttämätöntä. Tällaisia työtehtäviä ovat tehtävät, jossa siirretään paljon tarvikkeita ja tavaroita työkohteesta toiseen. Sekä sellaiset tehtävät, joissa työpisteet sijaitsevat pitkien matkojen päässä toisistaan. Moneen työhön kuuluvat myös jatkuvat käynnit eri asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden luona. Näiden henkiöiden työmatkojen kävely ja pyöräily olisi mahdollista ainoastaan, jos työpaikalla olisi tarjota autoa työntekijän käyttöön.

29 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 29 (42) Osassa työtehtävissä auton käyttö on satunnaisempaa. Haastateltavien joukossa oli henkilöitä, jotka eivät välttämättä tarvitsisi autoa työssään joka päivä. Töitä voisi suunnitella siten, että rauhoittaisi muutaman päivän viikossa toimistopäiviksi ja vastaavasti hoitaa asiakaskäynnit kootusti muutamana päivänä viikossa. Näin töihin voisi töihin tulla kävellen tai pyörällä ja käyttää työpaikan yhteiskäyttöisiä autoja tai vaihtoehtoisesti käyttää omaa autoa asiakaskäyntipäivinä. Haastateltavien joukossa oli pienten lasten isä, joka mielellään jättäisi auton perheen auton vaimon käyttöön muutamana päivänä viikossa. Lasten kyyditseminen päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin Lasten kyyditseminen päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin oli yksi keskeinen este kulkea työmatkoja kävellen tai pyörällä. Haastateltavien joukossa oli henkilöitä, joilla lasten vieminen päiväkotiin sujui kesäisin pyöräillä oikein hyvin, mutta talvi rajoittaa tätä selvästi. Talvikunnossapidon laadun katsottiin vaikuttavan tähän selvästi. Huonosti auratulla väylällä pyöräily ja kävely on raskasta. Liukkaus ja lipsuminen koetaan luonnollisesti vaaralliseksi silloin, kun pyörän kyydissä on lapsia. Omien ja lasten varusteiden määrä ja pukemisen hankaluus on yksi este tehdä lasten kuljetusta talvisin pyörällä. Toisaalta yksi haastateltava mainitsi, että palkinta tuosta varusteshowsta on työpäivän aikana saatu virkeys ja vireys, joka on aivan toisenlainen kuin autolla tullessa. Isompien lasten koulu- ja harrastuskyytejä kyseenalaistettiin jonkin verran. Haastateltavat totesivat, että lapsiakin voisi laittaa enemmän kävelemään ja pyöräilemään. Aika mukavuuden haluiseksi olen tainnut lapsenikin opettaa, totesi yksi haastateltava. Sosiaalitilojen puutteet suihkut, säilytystilat ja pukuhuoneet Yksi selvä este töihin pyöräilyyn oli suihkun puuttuminen. Ryhmähaastatteluissa oli henkilöitä, jotka uskoivat, että tulisivat töihin pyörällä, jos työpaikalla olisi mahdollisuus käydä suihkussa. Lisäksi kritisoitiin nykyisiä puutteita tavaroiden säilytyksessä ja kuivausmahdollisuuksissa. Yksi haastatteluryhmä piti suihkussa käyntiä työpaikalla vieraana ajatuksena, eivätkä pitänyt sitä omalta kohdaltaan mahdollisina päivittäisenä rutiinina. Säilytystiloja ja vaatteiden vaihtomahdollisuutta arvostettiin myös tässä ryhmässä. Pyörien huonot säilytystilat Ryhmähaastatteluissa tuli myös esille pyörien huonot säilytystilat. Pyörille ei ole aina riittävästi tilaa. Pyörälle toivottiin myös turvallista tilaa, ettei pyörä joutuisi varkauden kohteeksi. Lisäksi toivottiin katoksia sekä talvipyöräilijöille mahdollisuutta säilyttää pyörää lämpimässä tilassa.

30 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 30 (42) Huono talvikunnossapito Huono talvikunnossapito ja pyöräteiden vaarallinen kunto oli useilla esteenä talvipyöräilylle. Haastateltavissa oli sellaisia, jotka kesäisin mielellään hoitavat päivittäiset matkat päiväkotireissuineen pyörällä, mutta talvella talvikunnossapidon heikkous tekee pyöräilystä liian vaarallista. Talvikunnossapidossa lumi ei ole ainoa ongelma. Sohjo, joka on muodostanut uria ja sen jälkeen jäätynyt miellettiin kaikista pahimmaksi ongelmaksi. Haastateltavat epäilivät, että jalkakäytävät ja pyörätiet aurataan yleensä viimeisenä, ajoratojen jälkeen.

31 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 31 (42) 4 Kokeilujaksot Ryhmähaastatteluista valittiin 3 henkilöä kokeilujaksoon. Heidät valittiin sillä perusteella, että heillä kaikilla oli mielessään selkeä este työmatkojen kävelyyn ja pyöräilyyn. Kaikkien työmatka oli yli 1,5 kilometriä, joten kokeilujakson liikkumistavaksi oli luontevaa tarjota pyöräilyä. Lisäksi pyöräilyyn on selkeästi helpompi tarjota konkreettinen asia, jolla kokeilujaksoon houkutellaan. Kokeilujaksolle valikoituivat Susanna Lindfors Reima Niva Pia Järvi Susanna Lindfors ja Reima Niva saivat käyttöönsä nastarenkailla varustetut Tunturi Ponit yksivaihteiset ja uudet peruspyörät. Kokeiluviikko alkoi pyörien noudolla perjantaina ja jatkui viikon ajan päättyen pyörien palautukseen perjantaina Kokeilujaksolle sattuivat varsin haastavat säät, sillä edellisen viikon lopulla satoi lunta ja keskiviikolle osui ns. pääkallokeli. Susanna ja Reima saivat kokeilujaksolle uudet pyöräilykypärät. Molemmat olivat yllättyneitä siitä, miten mukavalta sopiva ja hyvin istuva kypärä tuntuu.. Kuva 1. Kypärää valitsemassa. Uuden aikainen ja itselle sopivan pyöräilykypärän istuvuus yllättivät Susanna Lindforsin ja Reima Nivan. Valinnassa opastamassa Pyöräpojat Oy:n Merja Mutka

32 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 32 (42) It-suuunnittelija Susanna Lindfors, tietohallinto Ei töihin voi pyöräillä, kun työpaikalle ei ole suihkua Ehdotus: Kokeiletko viikon ajan, jos saat nastarenkailla varustetun Tunturi Ponin käyttöösi? Ennen Hikisenä on työpaikalla epämiellyttävää, arveli Susanna. Susanna työpisteessä ei ole suihkua ja kertoi sen este työmatkojen pyöräilylle. Susanna toki myönsi olevansa myös mukavuudenhaluinen ja tottunut autoilun helppouteen. Susanna suostui viikon kokeilujaksoon, koska ei omien sanojensa mukaan keksinyt mitään sopivaa syytä kieltäytyä. Ennakkoon hän mietti kohtaisiko kokeilujakson maanantaiaamuna syvä katumus, kun auto täytyy jättää kotiin ja lähteä kohti työpaikkaa pyörällä. Aikana Susanna kertoi varautuneensa kokeilujaksoon heräämällä maanantaiaamun selvästi tavanomaista aikaisemmin. Jo maanantaiaamuna hän totesi, ettei varustautuminen ole sen vaikeampaa ja tiistaina herätyskello herätti samaan aikaan kuin tavallisestikin Ehdin silti töihin aivan hyvin Susanna kertoi noudattaneensa annettua ohjetta ja piti huolta, ettei pue liikaa ylleen. Kun matkan ottaa rauhallisesti ja tietoisesti polkee melko hitaasti ei tule kovin kova hiki. Alupaitaa vaihtamalla selviää aivan hyvin. luonnehti Susanna. Toki piti opetella siihen ajatukseen, että muut saavat pyöräilllä ohi. Keskiviikon pääkallokeli aiheutti sen, että töihin tullessa oli kova hiki.vaatteiden vaihto pyöräilyn jälkeen pienessä vessassa ei ollut mukavaa ja sai aikaan muutaman ärräpään. Yksivaihteisella pyörällä ajamisen Susanna koki rennoksi ja sanoi vaihteiden puuttumisen ja pystyn ajoasennon kannustavan rauhalliseen ajotahtiin. Kypärä tuntui mukavalta ja teinityylinen kuviointi sai aikaan huvittuneita katseita ja työkavereilta rentoa kuittailua. Tämä pyöräily on oikeastaan ihan leppoista ja kivaa, ainakin hyvällä kelillä. Huomaan hymyileväni ja joku ärsyttävän pirteä kappale soi päässä. Susanna kävi kokeiluviikoan aikan palaverissa Terveyskeskuksessa, joka lisäsi ajomatkaa muutaman kilometrin. Vesisade osui sille reissulle ja märkä takki roikkui kaupungintalon naulassa. Susanna kertoo treenikassin pakkaamisen vaativat vähän suunnittelua, ettei ota liikaa tavaraa mukaansa, mutta kaikki tarvittava mahtui kuitenkin kasssiin.

33 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 33 (42) Tytär saa normaalisti aamuisin kyydin äidiltään kouluun, mutta kokeiluviikolla myös tytär sai pyöräillä koulumatkansa. Kokeilujakson keskiviikn pääkallokelillä tytär sai autokyydin kouluun siskoltaan, ja Susanna kulki sitoutuneesti pyörällä. Jälkeen Susanna totesi, että pyörällä työmatkaan kuluu kyllä hieman enemmän aikaa kuin autolla, mutta ei elämä voi olla 10 minuutista kiinni. Omalta kohdaltaan Susanna katsoi, etteivät pyöräilyn ympäristösyyt ole merkittävä motivaation lähde. Susanna harrastaa paljon liikuntaa, joten työmatkan liikunnalla ei ole hänelle varsinaisesti merkitystä. Työmatkojen pyöräilyn suurin anti oli rauhallinen hetki yksin omien ajatustensa kanssa. Autossa laitan aina radion päälle, nyt päällä olivat omat ajatukset ja se oli mukavaa. Jatkossa: Kokeilujakson jälkeen Susanna oli edelleen sitä mieltä, että työpaikan sosiaalitilat ovat työmatkojen pyöräilyn kannalta tärkeitä. Ehdottomasti tärkeimpiä ovat varusteiden kuivausmahdollisuus ja säilytystilat. Suihkua ilman ehkä pärjätään, mutta jos työnantajaa haluaa kannustaa työmatkojen pyöräilyyn, sen pitäisi järjestyä. Terveiset työnantajalle: Sosiaalitilat kuntoon!

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset

Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset Miten kuljemme töihin? Jyväskylän kaupungin henkilökunnan työmatkaliikenne Kartoituksen tulokset 6.4.2017 Ville Voltti 6.4.2017 Tutkimuksen perustiedot Tutkimusviikko ma 13.3.- pe 17.3.2017 (kysely auki

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

Fiksusti töihin aamiaisseminaarin Case Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Fiksusti töihin aamiaisseminaarin Case Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Fiksusti töihin aamiaisseminaarin 28.11. 2017 Case Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Työmatkaliikkumisen herätyksemme K-S shp Puolet matkoista tehdään autolla automatkat voisivat vähentyä 35 % Puolet työmatkoista

Lisätiedot

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 Koho Reino 9.05.2017 Mitä saimme aikaan: Väline Asenne CO2 2 Koho Reino Miksi onnistuimme?

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy

Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy Työmatkaliikenne Suomessa Suomalaiset tekevät keskimäärin 2,9 matkaa päivässä, matkoista joka neljäs on työmatka

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 30.9.2014 Tutkimuksen perustiedot 2236 vastausta, 8680 työmatkaa (arkiviikon matkat)

Lisätiedot

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY

TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TYÖMATKA- JA TYÖASIAMATKAKYSELY TAUSTATIEDOT Sukupuoli mies nainen Syntymävuosi: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Lisätiedot

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Työpaikkojen liikkumisenohjaus Marja Tommola Mitä on liikkumisen ohjaus Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi

Lisätiedot

!"#$%&'"( )*+!+,)&(-./01'2*

!#$%&'( )*+!+,)&(-./01'2* !"#$%&'"( )*+!+,)&(-./01'2* 3456(3434! Pyöräilykaupunki Kokkola Mitä hyötyjä kävelyn tai pyöräilyn edistäminen tuo? Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen täytyy tukea toimijan ydintehtävää ja tavoitteita!

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA Sara Lukkarinen, Motiva Oy AIHEET Tausta Markkinatutkimuksen tuloksia Kärkiviestit Tulosten hyödyntäminen TYÖPAJAOSUUTTA AJATELLEN: Kiinnostavimmat

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE II Asukastyöpajan tulokset Työpaja asukkaille Työpaja pidettiin 10.11. klo 17.30-19.00 Työpajaan osallistui 17 henkilöä Työpajan tavoitteet Saada orivesiläiset

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Työpaikkojen liikkumisenohjaus Marja Tommola Mitä on liikkumisen ohjaus Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

kokeile edes kerran LIVE-tilaisuus, 18.4.2013 Susanna Vanhamäki, Lahden ammattikorkeakoulu susanna.vanhamaki@lamk.fi, p.

kokeile edes kerran LIVE-tilaisuus, 18.4.2013 Susanna Vanhamäki, Lahden ammattikorkeakoulu susanna.vanhamaki@lamk.fi, p. kokeile edes kerran LIVE-tilaisuus, 18.4.2013 Susanna Vanhamäki, Lahden ammattikorkeakoulu susanna.vanhamaki@lamk.fi, p. 050 316 1050 Kokeile edes kerran Kestävän liikkumisen vaihtoehdot -hanke 1.10.2012-31.12.2013,

Lisätiedot

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely

Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Liite 8. Työmatkaliikkumiskysely Pääasiallinen liikkumismuoto kesäkaudella (huhti-syyskuu) Mitkä seuraavista ratkaisevat kulkumuodon työmatkalla kesäkaudella (huhti-syyskuu)? * Voit valita useamman kohdan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA 9.12.2015

IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA 9.12.2015 IISALMEN TYÖMATKAPYÖRÄILYN JA -KÄVELYN EDISTÄMISOHJELMA EDISTÄMISOHJELMAN TAVOITTEET Lisätä pyörällä ja jaloin tehtävien työmatkojen määrää. Parantaa pyöräilyn ja kävelyn yleistä arvostusta ja olosuhteita.

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lappeenranta Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

HEAT lukuja pyöräilyn edistämiseen

HEAT lukuja pyöräilyn edistämiseen HEAT lukuja pyöräilyn edistämiseen LIVE-tilaisuus 20.5.2014 Vanha Ortopedia, Jyväskylä Matti Hirvonen toiminnanjohtaja Pyöräilykuntien verkosto ry matti.hirvonen@poljin.fi www.poljin.fi www.kulkulaari.fi

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Savitaipale Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Lemi Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari. Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koululaiskyselyn yhteenveto Taipalsaari Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 11.9.2017 Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Viisaan liikkumisen kokeilu Anna Ruskovaara, HSL 2 Hankkeen tausta ja tavoite Tausta Rutiinien muuttaminen vaatii omakohtaista kokeilua Osallistaa henkilöstö mukaan työpaikan

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Pyöräilyn lisääminen tuottaa miljoonien eurojen hyödyt

Pyöräilyn lisääminen tuottaa miljoonien eurojen hyödyt Pyöräilyn lisääminen tuottaa miljoonien eurojen hyödyt Suomi Pyöräilee tietoisku 7.3.2014 Helsingin Messukeskus, Auditorio Matti Hirvonen toiminnanjohtaja Pyöräilykuntien verkosto ry matti.hirvonen@poljin.fi

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki

Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Koululaiskyselyn yhteenveto Luumäki Taustatiedot Kysely oli auki 3.5.-31.5.2017 välisenä aikana ja vastauksia pyydettiin 3. - 9. luokkalaisilta. Alakoululaisten kyselyyn saatiin yhteensä 393 vastausta

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kevassa työmatkaliikkuminen on arkipäivää - Viisas liikkuminen osaksi yrityskuvaa

Kevassa työmatkaliikkuminen on arkipäivää - Viisas liikkuminen osaksi yrityskuvaa Kevassa työmatkaliikkuminen on arkipäivää - Viisas liikkuminen osaksi yrityskuvaa Sonja Helin henkilöstöpäällikkö 11.5.2017/VILI-tilaisuus Keva julkisen alan työeläkeosaaja Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja,

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

FIT Fiksusti töihin Jyväskylässä

FIT Fiksusti töihin Jyväskylässä FIT Fiksusti töihin Jyväskylässä Tartutaan kestävän työmatkaliikenteen hyvään draiviin. Hyödynnetään edelläkävijäyritysten yhteistyötä. Mitataan työpaikkojen liikkumisen ohjauksen vaikutukset. Kuva: Jouni

Lisätiedot

Rautpohjan liikkumissuunnitelma

Rautpohjan liikkumissuunnitelma Rautpohjan liikkumissuunnitelma 2016 1 Sisältö 1 Resurssiviisautta työmatkaliikenteeseen... 2 2 Työryhmä ja suunnitteluprosessi... 3 3 Olosuhteet ja nykyinen liikenne... 4 4 Toimenpiteet... 7 4.1 Taloudelliset

Lisätiedot

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ Työmatkaliikkuminen TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ Irma Saarinen HR marraskuu 2016 KYSELYN SUUNNITTELUSTA TOIMENPIDEOHJELMAAN Työmatkakysely Työpajat Työskentelyä poikkihallinnollisessa työryhmässä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö. Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012

Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö. Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012 Joustotyö, yhdyskuntarakenne ja ympäristö Ville Helminen, SYKE FLEXI hankkeen seminaari, Tammisaari 6.3.2012 Taustaa SYKEn rakennetun ympäristön yksikössä tutkitaan mm. yhdyskuntarakenteen kehitystä, siihen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Organisaation nimi: Toimipaikka: Katuosoite: Työntekijöiden määrä toimipaikassa: Lomakkeen täyttöpäivämäärä: Yhteyshenkilön nimi: Työtehtävä: Puhelin: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste TerveysInfo työmatkat KKI työmatkaliikkumis KKI työmatkaliikkumis kannustaa työmatkojen kulkemiseen pyörällä ja kävellen. Työmatkojen kulkeminen fyysisesti aktiivisesti kannattaa, koska työmatka toistuu

Lisätiedot

Mari Päätalo, Valpastin Oy. Koulumatkat terveellisiksi ja turvallisiksi Kokkolassa

Mari Päätalo, Valpastin Oy. Koulumatkat terveellisiksi ja turvallisiksi Kokkolassa Mari Päätalo, Valpastin Oy Koulumatkat terveellisiksi ja turvallisiksi Kokkolassa 1 Lähde: Kokkolan liikennetutkimus Maissa, joissa pyöräilymäärä on suurempi, ovat pyöräillyt kilometrit turvallisempia

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

HARTWALL LAHTI MUKANA VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMISESSÄ KOKEMUKSET. Työpaikkojen aamupalaseminaarissa Lauri Kulonen

HARTWALL LAHTI MUKANA VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMISESSÄ KOKEMUKSET. Työpaikkojen aamupalaseminaarissa Lauri Kulonen HARTWALL LAHTI MUKANA VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMISESSÄ KOKEMUKSET Työpaikkojen aamupalaseminaarissa Lauri Kulonen 19.4.2017 Lauri Kulonen 19.4.2017 2 TAUSTA Hartwall Lahdessa on luotu hyvät edellytykset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, kestävän liikkumisen asiantuntija 22.3.2017, paula.vaisanen@valonia.fi, p. 044 907 5986 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta. Kantar

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KÄVELE JA PYÖRÄILE PORVOOSSA NÄE, KUULE, HAISTA, MAISTA Kävellessäsi tai pyöräillessäsi Näet enemmän ja tarkemmin: kasvit, eläimet, lumen, taivaan. Huomaat rakennusten

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Liite 3. Koululiitukartat JUUKA

Liite 3. Koululiitukartat JUUKA Liite 3. Koululiitukartat JUUKA JUUKA, KESKUSTA LIEKSA LIEKSA, KESKUSTA NURMES NURMES, KESKUSTA VALTIMO VALTIMO, KESKUSTA Liite 4. Toimenpideluettelo, Kestävän liikkumisen edistäminen Kestävän liikkumisen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Tiivistelmä kyselyn tuloksista Helmikuu 2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely ASUKKAAT 1. Lähtökohdat Päivämäärä 06/06/2013 Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 Kuva: eltis.org Liikenteen sosiaaliset innovaatiot Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 VIISAS LIIKKUMINEN Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista

Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista Asukaskysely Ylöjärven kävely- ja pyöräilyolosuhteista 1. Vastaajan sukupuoli 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Mies Nainen 2. Vastaajan asuinalue 0 10 20 30 40 50 60 70

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Miksi liikkumissuunnitelma tehtiin? Liikenne, liikkuminen, maankäyttö, ympäristöasiat ELYn toiminta- ja osaamisaluetta Tutkimuksellista

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT. 1. Lähtökohdat. 2. Sukupuoli. Sukupuoli MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely, ASUKKAAT Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Liikkeellä parempaan

Liikkeellä parempaan Liikkeellä parempaan MISTÄ KYSE? Organisaatio tukee työntekijöidensä ekologisia liikkumisvalintoja ottamalla käyttöön CO2MMUTING bonusjärjestelmän työpaikalla. Kyseessä pysyvä ohjelma, joka edistää tervellisiä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia puhelinhaastattelu internet-tutkimus

Lisätiedot