Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA"

Transkriptio

1 Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa KOKKOLA Työmatkakysely, ryhmähaastattelut ja kokeilujakso Mari Päätalo, Valpastin Oy Ville Voltti, Mobinet Oy Joulukuu 2013

2 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 2 (42) Alkusanat Lyhyet matkat pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa työ tehtiin Ympäristöministeriön tuella Kokkolan kaupungissa. Tavoitteena oli löytää keinoja, joilla kävelyä ja pyöräilyä voitaisiin lisätä erityisesti lyhyillä matkoilla. Erityistarkastelun kohteeksi otettiin työmatkat. Työ jakautui kolmeen osaan: työmatkakyselyyn koko kaupungin henkilöstölle, ryhmähaastatteluihin ja kokeilujaksoihin. Työmatkakysely ajoittui lokakuun loppupuolelle. Ryhmähaastattelut tehtiin marraskuun lopulla ja kokeilujaksot marrasjoulukuun vaihteessa. Työmatkakyselyn, ryhmähaastatteluiden ja kokeilujaksojen perusteella on annettu suosituksia, joilla kaupunki voi lisätä työmatkojen kävelyä ja pyöräilyä sekä oman henkilöstönsä keskuudessa että muillakin kaupungissa toimivilla työnantajilla. Työssä olivat Kokkolan kaupungilta mukana seuraavat henkilöt: Elina Riippa, henkilöstöpäällikkö Timo Mämmi, kansliapäällikkö Esa Rapi, työsuojeluvaltuutettu Sinikka Tuomaala, työsuojelupäällikkö Lotta Nyqvist, liikuntatoimen johtaja Ilkka Kangas, suunnittelupäällikkö Tuija Tuorila, kehittämispäällikkö Ympäristöministeriön edustajana toimi yli-insinööri Kaisa Mäkelä. Työn toteutuksesta vastasi diplomi-insinööri Mari Päätalo, Valpastin Oy:stä. Työmatkakyselyn toteutuksesta sekä tulosten analysoinnista vastasi diplomi-insinööri Ville Voltti Mobinet Oy:stä. Työ on tuottanut paljon tietoa kaupungin henkilöstön työmatkatottumuksista sekä työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn esteistä. Tämän lisäksi työn keskeistä antia ovat olleet aiheesta käydyt keskustelut ja pohdinnat ihmisten kesken. Työn tuloksia esiteltiin kaupungin henkilöstölle järjestetyssä palautetilaisuudessa joulukuussa 2013.

3 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 3 (42) Sisältö Aluksi 2 1 Työn tavoitteet ja tausta 4 2 Työmatkakysely 6 Kyselyn toteutus 6 Työnantajan tukea toivotaan 7 Liikkumisen lähtökohdat 8 Työmatkojen kulkutavat 10 Työmatkojen CO 2 päästöt 14 Liikkujaryhmittely 15 Työmatkojen olosuhteet 18 Työasiointimatkat 22 Terveisiä työnantajalle 23 3 Ryhmähaastattelut 26 Haastatteluiden järjestäminen 26 Haastateltavien arvioimat syyt kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle 26 Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn myyntiargumentit 27 Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn esteet 28 4 Kokeilujaksot 31 It-suuunnittelija Susanna Lindfors, tietohallinto 32 Reima Niva, toimistorakennusmestari 34 Musiikin ja draaman opettaja Pia Järvi 36 5 Suositukset Autoilun kyseenalaistaminen Sosiaalitilojen järjestäminen Työasiointipyörät Talvikunnossapidon parantaminen Asiakaskäyntien suunnittelu ja käytännöistä sopiminen Pyörien säilytyksen parantaminen kaupungin kiinteistöissä Työmatkapyöräilyn kampanjointi Edut pyörän ylläpitoon Kävelykampanja Kimppakyytijärjestelmät Etätyön mahdollistaminen Yhteiskäyttöiset autot 41 6 Johtopäätökset 42 Vertaisryhmähaastattelu on toimiva tapa vaikuttaa arjen valintoihin 42

4 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 4 (42) 1 Työn tavoitteet ja tausta Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa voidaan lisätä kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuutta erityisesti lyhyillä työmatkoilla. Tavoitteena on vähentää yksin autoilua lyhyillä matkoilla, sillä kokkolalaiset tekevät päivittäin alle 2 kilometrin mittaista automatkaa. Hankkeen osatavoitteita olivat: Saada kaupungin työntekijät tiedostamaan, että jokainen matka on valinta. Tuottaa tietoa kaupungin työntekijöiden asenteista ja tottumuksista työmatkojen liikkumisessa Löytää keinoja, joilla kaupunki/työnantaja voi lisätä kävelyä ja pyöräilyä Keskisuurten kaupunkien potentiaali kävelyn ja pyöräilyn lisäämisessä Valtakunnallisena tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä erityisesti lyhyillä matkoilla. Onkin selvää, että osa tästä siirtymästä täytyy saada pienistä ja keskisuurista kaupungeista. Esimerkiksi Kokkolassa alle 2 kilometrin mittaisista matkoista kuljetaan autolla 35 prosenttia ja 2-4 kilometrin mittaisista matkoista 57 prosenttia. 72 prosenttia kaupungin väestöstä asuu 5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa joukkoliikennetarjonta on vähäisempää kuin suurilla kaupunkiseuduilla, ja toisaalta autoilulle ei ole rajoitteita esimerkiksi pysäköintitilan riittävyydessä. Kokkolan asukkaiden matkustussuorite on yli 1,1 miljoonaa henkilökilometriä arkivuorokaudessa. Noin puolet liikennesuoritteesta syntyy vuotiaiden liikkumisesta. Pelkästään vuotiaiden liikkumisesta syntyy jo reilu neljännes kokonaissuoritteesta. Juuri näissä ikäluokissa myös auton kulkumuoto-osuus on korkeimmillaan (69 75 %). Siksi työikäiset ovat tärkeä ryhmä, kun tavoitellaan siirtymää autolla tehdyistä matkoista kävely- ja pyöräilymatkoihin. Työikäisten kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on tärkeää myös terveydellisistä syistä. WHO:n HEAT laskentamenetelmän mukaan kävelyn ja pyöräilyn lisääminen tuo yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä työikäisten kuolleisuuden vähenemisen myötä. Kokkolan Pyöräilykaupunkiohjelman yhteydessä laskettiin, että jos pyöräilyä lisättäisiin nykyisestä 15 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä tuo lisääntyneen pyöräilyn säästöiksi. Keskimääräisen vuosihyödyn nykyarvo 1,1 milj. Vuosihyödyn keskiarvo 1,6 milj. Maksimihyöty viimeisenä vuonna 3,0 milj. Hyödyt koko laskenta-ajalta 21,0 milj.

5 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 5 (42) Tämä laskelma ei sisällä kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisestä saatavia säästöjä sairaskuluissa. Työikäisten autolla tehdyt matkat ovat potentiaalisia kävelyn ja pyöräilyn matkoja, koska näillä matkoilla ollaan usein autossa yksin eikä mukana välttämättä ole raskaita kantamuksia. Työmatkoja voidaan matkan luonteen osalta verrata koulu- ja opiskelumatkoihin. Vaikka huomioidaan, että työmatkat ovat koulu- ja opiskelumatkoja pidempiä, automatkoista pitäisi löytyä helposti siirtymää kävelyyn ja pyöräilyyn juuri työmatkojen osalta. Koulu- ja opiskelumatka Työmatka Keskipituus 4,1 km 10,3 km Kulkutavat Kävely 18 % 9 % Pyöräily 35 % 16 % Auto, kuljettajana 16 % 67 % Auto, matkustaja 16 % 5 % Osuus liikennesuoritteesta 9 % 20 %

6 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 6 (42) 2 Työmatkakysely Kyselyn toteutus Kysely tehtiin internet-kyselynä. Kyselykutsu toimitettiin kaupungin henkilöstölle sähköpostitse. Niille kaupungin työntekijöille, joilla ei ole sähköpostia, jaetaan tutkimuslinkkiä, joka löytyi kaupungin intra-sivuilta. Kyselystä tiedotettiin Pikkutynnyrissä, joka on kaupungin henkilöstölehti. Lisäksi kyselystä kerrottiin kaupungin esimiehille sekä kaupungin johtoryhmässä. Kyselyssä kysyttiin sekä yleisesti työmatkojen liikkumistottumuksista sekä toteutuneista matkoista tutkimusviikolla 43 ( ) Kyselykutsu lähti henkilöstön sähköposteihin keskiviikkona 23.10, jolloin kysely avautui. Kyselystä muistutettiin kaksi kertaa kyselyn aikana, tutkimusviikon perjantaina sekä seuraavana keskiviikkona Kysely sulkeutui sunnuntaina Kysely toteutettiin suomeksi. Kyselyn saatekirje sekä sähköpostimuistutukset olivat suomen lisäksi ruotsiksi.

7 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 7 (42) Työnantajan tukea toivotaan Kokkolan kaupungin työntekijät suhtautuvat positiivisesti siihen, että työnantaja tukisi työhön liittyviä matkoja. Suhtautuminen on suunnilleen samanlaista sekä kodin ja työpaikan että työajan aikana tehtävillä matkoilla.

8 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 8 (42) Liikkumisen lähtökohdat Kyselyyn vastanneiden kaupungin työntekijöiden keskipituus on 9,3 kilometriä. 50 prosentilla vastanneista työmatkan keskipituus on alle 4 kilometriä. Autollisia talouksia on 96 prosenttia vastanneista. Käyttökelpoinen polkupyörä löytyy 94 prosentilla vastanneista. Vastanneista yksi prosentti ilmoittaa hallussaan olevan joukkoliikennelipun.

9 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 9 (42) Kyselyssä haluttiin selvittää, miten mahdollisiksi työntekijät kokivat eri kulkutavat. Joukkoliikenteen totesi käytännössä mahdottomaksi vaihtoehdoksi yli 70 prosenttia vastaajista. Pyöräily olisi täysin mahdollinen tapa kulkea työmatkat sulan aikaan yli puolella vastaajista. Talviaikaan pyöräily oli mahdollista noin neljännekselle vastaajista. Kävelyn katsoi hyväksi tavaksi liikkua työmatkat yli kolmannes vastaajista. Yhteenvetona voidaan todeta, että yli puolelle vastaajista työmatkan tekeminen muulla kuin autolla onnistuisi oikein hyvin.

10 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 10 (42) Työmatkojen kulkutavat Tutkimusviikon aikana työmatkoista 66 prosenttia tehtiin autolla. Joukkoliikenteen osuus on pieni, tämä tulos toistuu loogisesti kaikissa kyselyn tuloksissa. Pyöräilyn osuutta työmatkoista oli 22 prosenttia ja voidaan pitää melko suurena, kun Kokkolan liikennetutkimuksessa pyöräilyn osuus tehdyistä matkoista oli 15 prosenttia. Toisaalta kävelyn osuus taas oli pienempi kuin Kokkolan liikennetutkimuksessa (17 prosenttia).

11 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 11 (42) Kuviossa on esitetty eri kulkutapojen satunnainen käyttö. Joukkoliikenteen satunnainenkin käyttö on vähäistä. Suuri osa henkilökunnasta pyöräilee ja kävelee töihin ainakin joskus.

12 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 12 (42) Kuviossa on esitetty työmatkojen kulkutapajakauma sukupuolen mukaan. Vastauksien perusteella näyttää siltä, että naiset autoilevat työmatkojaan hieman enemmän kuin miehet. Ero on pieni, mutta tämä on poikkeuksellista yleisesti liikennetutkimuksissa näkyvään ilmiö, jossa miehet ajavat autolla naisia huomattavasti enemmän ja naiset käyttävät joukkoliikennettä.

13 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 13 (42) Kuviossa on verrattu toteutuneita kulkutapoja siihen, mitä vastaaja on ilmoittanut mahdolliseksi. Vastaajat, jotka ilmoittivat voivansa tehdä matkan muulla kuin autolla, tekivät 77 prosenttia matkoistaan kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

14 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 14 (42) Työmatkojen CO 2 päästöt Kuviossa oleva päästövähennyspotentiaali perustuu siihen, mitä kulkutapoja vastaajat itse pitävät itselleen mahdollisina. Päästövähennyspotentiaali perustuu tutkimusviikon todellisiin matkoihin ja matkan pituuksiin.

15 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 15 (42) Liikkujaryhmittely Kuviossa on esitetty Kokkolan kaupungin työntekijöiden liikkujaryhmittely. Liikkujaryhmittely perustuu kyselyyn, josta tulee yli 600 erilaista vastauskombinaatiota. Vannoutunut autoilija on henkilö, joka käyttää lähes kaikilla matkoillaan autoa eikä laisinkaan joukkoliikennettä tai pyörää. Vannoutunut autoilija kävelee hieman. Vannoutunut autoilija on henkilö, joka ei käytä muita kulkutapoja kuin autoa, syihin tai asenteisiin ei oteta kantaa. Autoilijalla auto on yleisimmin käytetty kulkutapa, mutta auton ohella autoilija käyttää satunnaisesti tai tilanteesta riippuen myös joukkoliikennettä ja/tai pyörää/kävelyä, kuitenkin selvästi harvemmin kuin autoa. Joukkoliikenteen kanta-asiakkaille joukkoliikenne on useimmiten käytetty kulkutapa, mutta myös muita kulkutapoja tulee käytettyä silloin tällöin. Jalan ja pyörällä kulkijoilla joko kävely tai pyöräily on useimmiten käytetty kulkutapa, mutta muitakin kulkutapoja käyttää silloin tällöin. Kulkutapojen sekakäyttäjät ovat henkilöitä, jotka käyttävät useita kulkutapoja siten, ettei mikään kulkutavoista nouse ylitse muiden henkilön pääasialliseksi kulkutavaksi.

16 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 16 (42) Kuviossa on vertailtu henkilöstön liikkumistottumuksia Kokkolan kaupungin eri yksiköissä.

17 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 17 (42) Kuviossa on esitetty vannoutuneiden autoilijoiden ja autoilijoiden arvio siitä, kuinka työmatkat voisi tehdä eri kulkutavoilla.

18 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 18 (42) Työmatkojen olosuhteet Kuviossa on näytetty, miten vastaajat arvioivat liikenneolosuhteita kodin ja työpaikan välillä. Yleisesti olosuhteisiin ollaan tyytyväisiä, paitsi joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteeseen ollaan joko tyytymättömiä tai sen olosuhteita ei tunneta.

19 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 19 (42) Työmatkojen tekoon vaikuttavat myös työpaikan kiinteistön olosuhteisiin. Autojen ja pyörien pysäköinnin olosuhteisiin yli puolet olivat tyytyväisiä. Pyörien pysäköinnissä näkyi myös merkittävä osuus, joka ei osannut arvioida olosuhteita. Sosiaalitiloihin henkilöstö ei ollut niin tyytyväinen. Vaatteiden ja varusteiden säilytys sekä peseytymismahdollisuus saivat huonoimman yleisarvosanan.

20 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 20 (42) Vastaajista 47 prosenttia ei nähnyt työmatkojen kävelylle ja pyöräilylle olevan minkäänlaisia esteitä. Työmatkansa arvioi liian pitkäksi neljännes vastaajista ja lähes yhtä suuri määrä arvioi työmatkan vievän kävellen tai pyöräillen liian kauan aikaa. 15 prosenttia kertoi työmatkan kävelyn ja pyöräilyn esteeksi sen, ettei työpaikalla ole suihkua tai mahdollisuutta vaihtaa vaatteita. 27 prosenttia vastaajista ilmoitti syyksi jonkin muun esteen. Näistä merkittävimmät olivat: - oma terveys - huono talvikunnossapito eli aurauksen puuttuminen ja liukkaus - pimeys - lapsien kyyditseminen päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin - oman auton käyttö työpäivän aikana - haluaa olla edustava töissä, ei halua hikoilla - asiointi työpäivän jälkeen - mukavuudenhalu - vaarallinen liikenne - pyörän säilytys - liikkuu muutenkin tarpeeksi

21 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 21 (42) Henkilöstöltä kysyttiin heidän omaa arviotaan heidän harrastamansa liikunnan määrästä. Lähes 80 prosenttia vastanneista katsoi, että he harrastavat terveytensä kannalta riittävästi liikuntaa.

22 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 22 (42) Työasiointimatkat Työajan matkoista oma auto oli selkeästi merkittävin. Toisaalta kimppakyytejä käytetään jo. Pyöräillen ja kävellen tehdään myös työasiointimatkoja ainakin toisinaan. Pyöräillen kertoo työasiointimatkoja tekevän toisinaan 40 prosenttia (kodin ja työpaikan välillä 58 prosenttia). Kävellen työasiointimatkoja tekee 43 prosenttia (kodin ja työpaikan välillä 32 prosenttia).

23 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 23 (42) Terveisiä työnantajalle Kyselyssä kysyttiin kiinnostusta erilaisiin etuihin ja palveluihin, joilla voidaan tukea ympäristöystävällistä liikkumista. Myönteisimmin suhtauduttiin pyöräilyä tukeviin etuihin ja palveluihin. Myös kimppakyydit ja taloudellinen ajotapa kiinnostivat. Joukkoliikenteen tukemista ei nähty kovin tarpeellisena.

24 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 24 (42) Kimppakyytiin suhtauduttiin myönteisesti, sillä lähes 80 prosenttia oli halukas käyttämään kimppakyytiä ainakin silloin tällöin.

25 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 25 (42) Avoimissa vastauksissa henkilöstä toivoi sosiaalitilojen parantamista (peseytyminen ja varusteiden säilytys), pyöräpysäköinnin parantamista, yhteiskäyttöisiä pyöriä virkapyörät, pyöräilyvarusteita (esim. nastarenkaat, kypärät) ja talvikunnossapidon parempaa laatua. Lisäksi toivottiin etätyön mahdollistamista. Neuvolalta kouluille voisi hyvin kulkea pyörällä, työnantaja voisi kustantaa pyörän neuvolalle. Jos pyöräilystä saisi jotain kannustimia, ehkä tulisi yritettyä lujemmin. Etätyö Pyöräkatos puuttuu. Asialliset peseytymistilat työpaikalle. Työnantajan puolesta auto käytössä työajoihin, jolloin voisin kulkea työmatkat kävellen tai polkupyörällä, mitä teen nytkin mahdollisuuksien mukaan. Etätyön mahdollistaminen edes ajoittain! Vaikkapa vain kerran kuukaudessa. Työn puolesta se olisi mahdollista. Etätyö säästäisi luontoa, rahaa, aikaa ja lisäisi huomattavasti turvallisuutta, varsinkin näin pimeänä, liukkaana ja hirvien liikumisen aikana. Etätyö olisi mahdollistetava, se on nykypäivää! Kaupungintalon pyörätelineet ovat onnettomat, pyörät hajoaa siinä. Kunnon pyörätelineet pitäisi saada ja sellaiset ettei pyörät jää toisiin kiinni! Kunnolliset asianmukaiset sosiaalitilat. Ehdottomasti oltava mahdollisuus suihkun käyttöön. Pyöräteiden auraukset ja kunnossapito kuntoon syksyisin ja talvisin! Kannustaa enemmän ihmisiä liikkumaan kävellen tai pyörällä. Monella ihan olemattoman lyhyt työmatka ja sekin kuljetaan autolla! Polkupyörille voisi olla kunnollinen parkki, joka olisi lukittu katos. Työpaikalta voisi löytyä myös todellinen sosiaalitila, jossa voisi käydä suihkussa tai vaihtaa vaatteita. Työpaikkakäyntejä/ asiakaskäyntejä ajatellen lainattavaksi polkupyörä.

26 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 26 (42) 3 Ryhmähaastattelut Haastatteluiden järjestäminen Ryhmähaastatteluihin kutsuttaville asetettiin seuraavat kriteerit Työmatkan pituus 4 kilometriä tai sitä pienempi Vastaaja oli antanut luvan yhteydenottoon sekä lisäksi erikseen yhteystietonsa Vastauksista ei ilmennyt terveydellistä estettä työmatkojen kävelylle ja pyöräilylle Haastatteluryhmän haluttiin toimivan vertaisryhmänä, joten samaan haastatteluun kutsuttiin henkilöitä samalta toimialalta. Samaan haastatteluun haluttiin liikkumistavoiltaan erilaisia henkilöitä. Tavoitteeksi otettiin, että jokaiseen haastatteluun saadaan kyselyn perusteella työmatka kävelyn ja pyöräilyn suhteen aktiivisia, satunnaisia ja passiivisia. Haastatteluryhmien koon tavoitteeksi otettiin 3-5 henkilöä. Kysely vastauksista poimittiin 9-12 henkilöä, jolle lähetettiin kutsu ryhmähaastatteluihin. Kutsu lähetettiin tekstiviestillä. Kaikki ryhmähaastattelut tehtiin kaupungintalolla. Etukäteen oli ajatuksena, että Sosiaalija terveystoimen ja Sivistystoimen haastattelut voitaisiin tehdä heidän omassa työpisteessään, mutta tähän ei löytynyt riittävästi kävelyn ja pyöräilyn suhteen passiivisia vastaajia, jotka olisivat antaneet luvan yhteydenottoon ja jättäneet yhteystietonsa. Haastatteluja tehtiin kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Sosiaali- ja terveystoimen haastattelu ei toteutunut peruutusten vuoksi. Haastatteluissa oli paikalla 3-4 henkilöä. Haastateltavien arvioimat syyt kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle Haastatteluissa haluttiin kysyä ihmisten omia näkemyksiä kävelystä ja pyöräilystä. Tilaisuus rakennettiin toisaalta myös työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn myyntitilaisuudeksi. Kävelyä ja pyöräilyä haluttiin myydä haastatteluun osallistuville keskustelun ja oivalluksen kautta. Tuputtamista ja oikeiden vastauksien tai valintojen tarjoamista haluttiin välttää. Ryhmähaastatteluissa tunnelma oli myönteinen, joskin alkuun hieman varautunut. Keskustelu oli aktiivista ja koko ryhmä oli helppo saada mukaan. Kuinka pitkä työmatka on sopiva kävellä tai pyöräillä, kesäisin ja talvisin? Ryhmähaastattelu tilaisuus aloitettiin kysymällä minkä pituisia matkoja haastateltavat pitävät sopivan pituisina töihin kävelyyn ja pyöräilyyn kesäisin ja talvisin.

27 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 27 (42) Sopivaksi matkaksi työmatkan kävelyyn arvioitiin 0,5-2 kilometrin pituinen matka. Jotkut katsoivat jopa 3 kilometriä olevan sopiva matka työmatkan kävelyyn. Talven ja kesän välillä ei nähty varsinaista eroa. Työmatkojen kävelyä katsottiin rajoittavan eniten ajankäytön haasteet: kävelyyn kuluu paljon aikaa. Sopivan työpyöräilymatkan pituudet vaihtelivat enemmän. Kesäisin arvioitin sopivaksi työmatkapyöräilyn pituudeksi matkoja kolmen ja viiden ja kymmenen kilometrin välillä. Arveltiin, että kesäisin menisivät yli 5 km pidemmätkin matkat, jos työpaikalla olisi tarjolla suihkumahdollisuus. Talvisin sopivan työmatkapyöräilyn pituus koettiin lyhyemmäksi. Vastaukset vaihtelivat kolmen ja viiden kilometrin pituuden tienoilla. Yksi vastaajista ilmoitti, ettei talvella voi pyöräillä työmatkoja lainkaan. Miksi kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on valtakunnallinen tavoite? Vastaajille kerrottiin hankkeen taustalla olevan valtakunnalliset tavoitteet lisätä lyhyiden matkojen kävelyn ja pyöräilyn osuuden lisäämiseksi. Haastateltavia kehotettiin pohtimaan syitä, miksi kävelyä ja pyöräilyä halutaan valtakunnallisesti lisätä. Kävely ja pyöräily tunnistettiin yleisesti hyötyliikunnaksi, joka ehkäisee ylipainoa ja parantaa siten terveyttä. Tunnistettiin myös, että kävelyä ja pyöräilyä lisäämällä haluttaisiin vähentää sairastavuutta. Myös työpäivän aikainen vireystila arvioitiin yhdeksi syyksi. Ympäristösyyt nähtiin yhdeksi tärkeäksi syyksi. Keskusteluissa miellettiin ilman laatu ja ruuhkien ehkäisy tärkeiksi syiksi. Kävelyn ja pyöräilyn aikaansaamat säästöt eivät nousseet ryhmähaastatteluissa esiin. Eivätkä auton vaatima tila tai muut kaupunkisuunnittelun näkökulmat. Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn myyntiargumentit Haastattelija perusteli Kokkolassa kävelyn ja pyöräilyn helppoutta lyhyillä välimatkoilla. Pohdittiin yhdessä kuinka kauan Kokkolan eri puolilta kävely tai pyöräily kestää. Kokkolan tiivis rakenne ja väestön keskittyminen 5 kilometrin säteelle kaupungin keskustasta esitettiin kävelyn ja pyöräilyn puolesta puhuvana asiana. Terveysliikunta oli tärkeä myyntiargumentti. Haastateltaville perusteltiin kävelyn ja pyöräilyn erinomaisuutta päivittäisen ja itsestään tulevan liikunnan muotona. Kävelyn ja pyöräilyn lisäämistä perusteltiin myös kansanterveyden ja sitä kautta taloudellisen edun kannalta. Haastattelussa todettiin myös, ettei kaikkia matkoja tarvitse kävellä ja pyöräillä. Tätä haluttiin konkretisoida liikenne- ja viestintäministeriön esityksellä kävely- ja pyörämatkojen tarvittavasta määrästä tavoitteen saavuttamiseksi.

28 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 28 (42) Työmatkojen kävelyn ja pyöräilyn esteet Haastatteluissa pohdittiin merkittävimpiä esteitä työmatkojen kävelyyn ja pyöräilyyn. Esillä olivat kyselyssä esiin tulleet työmatkakävelyn ja pyöräilyn esteet. Tärkeimmäksi ryhmähaastattelussa nousivat Oman auton käyttö työpäivän aikana Lasten kyyditseminen päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin Suihkun ja sosiaalitilojen puuttuminen Pyörien huonot säilytystilat Huono talvikunnossapito Oman auton käyttö työpäivän aikana Noin 10 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti tarvitsevansa autoa työpäivän aikana. Myös ryhmähaastateltavien joukossa tällaisia henkiöitä oli useita. Haastatteluissa mietittiin ratkaisuja tähän esteeseen. On työtehtäviä, joissa auton jokapäiväinen käyttö on välttämätöntä. Tällaisia työtehtäviä ovat tehtävät, jossa siirretään paljon tarvikkeita ja tavaroita työkohteesta toiseen. Sekä sellaiset tehtävät, joissa työpisteet sijaitsevat pitkien matkojen päässä toisistaan. Moneen työhön kuuluvat myös jatkuvat käynnit eri asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden luona. Näiden henkiöiden työmatkojen kävely ja pyöräily olisi mahdollista ainoastaan, jos työpaikalla olisi tarjota autoa työntekijän käyttöön.

29 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 29 (42) Osassa työtehtävissä auton käyttö on satunnaisempaa. Haastateltavien joukossa oli henkilöitä, jotka eivät välttämättä tarvitsisi autoa työssään joka päivä. Töitä voisi suunnitella siten, että rauhoittaisi muutaman päivän viikossa toimistopäiviksi ja vastaavasti hoitaa asiakaskäynnit kootusti muutamana päivänä viikossa. Näin töihin voisi töihin tulla kävellen tai pyörällä ja käyttää työpaikan yhteiskäyttöisiä autoja tai vaihtoehtoisesti käyttää omaa autoa asiakaskäyntipäivinä. Haastateltavien joukossa oli pienten lasten isä, joka mielellään jättäisi auton perheen auton vaimon käyttöön muutamana päivänä viikossa. Lasten kyyditseminen päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin Lasten kyyditseminen päiväkotiin, kouluun tai harrastuksiin oli yksi keskeinen este kulkea työmatkoja kävellen tai pyörällä. Haastateltavien joukossa oli henkilöitä, joilla lasten vieminen päiväkotiin sujui kesäisin pyöräillä oikein hyvin, mutta talvi rajoittaa tätä selvästi. Talvikunnossapidon laadun katsottiin vaikuttavan tähän selvästi. Huonosti auratulla väylällä pyöräily ja kävely on raskasta. Liukkaus ja lipsuminen koetaan luonnollisesti vaaralliseksi silloin, kun pyörän kyydissä on lapsia. Omien ja lasten varusteiden määrä ja pukemisen hankaluus on yksi este tehdä lasten kuljetusta talvisin pyörällä. Toisaalta yksi haastateltava mainitsi, että palkinta tuosta varusteshowsta on työpäivän aikana saatu virkeys ja vireys, joka on aivan toisenlainen kuin autolla tullessa. Isompien lasten koulu- ja harrastuskyytejä kyseenalaistettiin jonkin verran. Haastateltavat totesivat, että lapsiakin voisi laittaa enemmän kävelemään ja pyöräilemään. Aika mukavuuden haluiseksi olen tainnut lapsenikin opettaa, totesi yksi haastateltava. Sosiaalitilojen puutteet suihkut, säilytystilat ja pukuhuoneet Yksi selvä este töihin pyöräilyyn oli suihkun puuttuminen. Ryhmähaastatteluissa oli henkilöitä, jotka uskoivat, että tulisivat töihin pyörällä, jos työpaikalla olisi mahdollisuus käydä suihkussa. Lisäksi kritisoitiin nykyisiä puutteita tavaroiden säilytyksessä ja kuivausmahdollisuuksissa. Yksi haastatteluryhmä piti suihkussa käyntiä työpaikalla vieraana ajatuksena, eivätkä pitänyt sitä omalta kohdaltaan mahdollisina päivittäisenä rutiinina. Säilytystiloja ja vaatteiden vaihtomahdollisuutta arvostettiin myös tässä ryhmässä. Pyörien huonot säilytystilat Ryhmähaastatteluissa tuli myös esille pyörien huonot säilytystilat. Pyörille ei ole aina riittävästi tilaa. Pyörälle toivottiin myös turvallista tilaa, ettei pyörä joutuisi varkauden kohteeksi. Lisäksi toivottiin katoksia sekä talvipyöräilijöille mahdollisuutta säilyttää pyörää lämpimässä tilassa.

30 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 30 (42) Huono talvikunnossapito Huono talvikunnossapito ja pyöräteiden vaarallinen kunto oli useilla esteenä talvipyöräilylle. Haastateltavissa oli sellaisia, jotka kesäisin mielellään hoitavat päivittäiset matkat päiväkotireissuineen pyörällä, mutta talvella talvikunnossapidon heikkous tekee pyöräilystä liian vaarallista. Talvikunnossapidossa lumi ei ole ainoa ongelma. Sohjo, joka on muodostanut uria ja sen jälkeen jäätynyt miellettiin kaikista pahimmaksi ongelmaksi. Haastateltavat epäilivät, että jalkakäytävät ja pyörätiet aurataan yleensä viimeisenä, ajoratojen jälkeen.

31 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 31 (42) 4 Kokeilujaksot Ryhmähaastatteluista valittiin 3 henkilöä kokeilujaksoon. Heidät valittiin sillä perusteella, että heillä kaikilla oli mielessään selkeä este työmatkojen kävelyyn ja pyöräilyyn. Kaikkien työmatka oli yli 1,5 kilometriä, joten kokeilujakson liikkumistavaksi oli luontevaa tarjota pyöräilyä. Lisäksi pyöräilyyn on selkeästi helpompi tarjota konkreettinen asia, jolla kokeilujaksoon houkutellaan. Kokeilujaksolle valikoituivat Susanna Lindfors Reima Niva Pia Järvi Susanna Lindfors ja Reima Niva saivat käyttöönsä nastarenkailla varustetut Tunturi Ponit yksivaihteiset ja uudet peruspyörät. Kokeiluviikko alkoi pyörien noudolla perjantaina ja jatkui viikon ajan päättyen pyörien palautukseen perjantaina Kokeilujaksolle sattuivat varsin haastavat säät, sillä edellisen viikon lopulla satoi lunta ja keskiviikolle osui ns. pääkallokeli. Susanna ja Reima saivat kokeilujaksolle uudet pyöräilykypärät. Molemmat olivat yllättyneitä siitä, miten mukavalta sopiva ja hyvin istuva kypärä tuntuu.. Kuva 1. Kypärää valitsemassa. Uuden aikainen ja itselle sopivan pyöräilykypärän istuvuus yllättivät Susanna Lindforsin ja Reima Nivan. Valinnassa opastamassa Pyöräpojat Oy:n Merja Mutka

32 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 32 (42) It-suuunnittelija Susanna Lindfors, tietohallinto Ei töihin voi pyöräillä, kun työpaikalle ei ole suihkua Ehdotus: Kokeiletko viikon ajan, jos saat nastarenkailla varustetun Tunturi Ponin käyttöösi? Ennen Hikisenä on työpaikalla epämiellyttävää, arveli Susanna. Susanna työpisteessä ei ole suihkua ja kertoi sen este työmatkojen pyöräilylle. Susanna toki myönsi olevansa myös mukavuudenhaluinen ja tottunut autoilun helppouteen. Susanna suostui viikon kokeilujaksoon, koska ei omien sanojensa mukaan keksinyt mitään sopivaa syytä kieltäytyä. Ennakkoon hän mietti kohtaisiko kokeilujakson maanantaiaamuna syvä katumus, kun auto täytyy jättää kotiin ja lähteä kohti työpaikkaa pyörällä. Aikana Susanna kertoi varautuneensa kokeilujaksoon heräämällä maanantaiaamun selvästi tavanomaista aikaisemmin. Jo maanantaiaamuna hän totesi, ettei varustautuminen ole sen vaikeampaa ja tiistaina herätyskello herätti samaan aikaan kuin tavallisestikin Ehdin silti töihin aivan hyvin Susanna kertoi noudattaneensa annettua ohjetta ja piti huolta, ettei pue liikaa ylleen. Kun matkan ottaa rauhallisesti ja tietoisesti polkee melko hitaasti ei tule kovin kova hiki. Alupaitaa vaihtamalla selviää aivan hyvin. luonnehti Susanna. Toki piti opetella siihen ajatukseen, että muut saavat pyöräilllä ohi. Keskiviikon pääkallokeli aiheutti sen, että töihin tullessa oli kova hiki.vaatteiden vaihto pyöräilyn jälkeen pienessä vessassa ei ollut mukavaa ja sai aikaan muutaman ärräpään. Yksivaihteisella pyörällä ajamisen Susanna koki rennoksi ja sanoi vaihteiden puuttumisen ja pystyn ajoasennon kannustavan rauhalliseen ajotahtiin. Kypärä tuntui mukavalta ja teinityylinen kuviointi sai aikaan huvittuneita katseita ja työkavereilta rentoa kuittailua. Tämä pyöräily on oikeastaan ihan leppoista ja kivaa, ainakin hyvällä kelillä. Huomaan hymyileväni ja joku ärsyttävän pirteä kappale soi päässä. Susanna kävi kokeiluviikoan aikan palaverissa Terveyskeskuksessa, joka lisäsi ajomatkaa muutaman kilometrin. Vesisade osui sille reissulle ja märkä takki roikkui kaupungintalon naulassa. Susanna kertoo treenikassin pakkaamisen vaativat vähän suunnittelua, ettei ota liikaa tavaraa mukaansa, mutta kaikki tarvittava mahtui kuitenkin kasssiin.

33 Lyhyet matkat Kokkolassa Raportti 33 (42) Tytär saa normaalisti aamuisin kyydin äidiltään kouluun, mutta kokeiluviikolla myös tytär sai pyöräillä koulumatkansa. Kokeilujakson keskiviikn pääkallokelillä tytär sai autokyydin kouluun siskoltaan, ja Susanna kulki sitoutuneesti pyörällä. Jälkeen Susanna totesi, että pyörällä työmatkaan kuluu kyllä hieman enemmän aikaa kuin autolla, mutta ei elämä voi olla 10 minuutista kiinni. Omalta kohdaltaan Susanna katsoi, etteivät pyöräilyn ympäristösyyt ole merkittävä motivaation lähde. Susanna harrastaa paljon liikuntaa, joten työmatkan liikunnalla ei ole hänelle varsinaisesti merkitystä. Työmatkojen pyöräilyn suurin anti oli rauhallinen hetki yksin omien ajatustensa kanssa. Autossa laitan aina radion päälle, nyt päällä olivat omat ajatukset ja se oli mukavaa. Jatkossa: Kokeilujakson jälkeen Susanna oli edelleen sitä mieltä, että työpaikan sosiaalitilat ovat työmatkojen pyöräilyn kannalta tärkeitä. Ehdottomasti tärkeimpiä ovat varusteiden kuivausmahdollisuus ja säilytystilat. Suihkua ilman ehkä pärjätään, mutta jos työnantajaa haluaa kannustaa työmatkojen pyöräilyyn, sen pitäisi järjestyä. Terveiset työnantajalle: Sosiaalitilat kuntoon!

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

!"#$%&'"( )*+!+,)&(-./01'2*

!#$%&'( )*+!+,)&(-./01'2* !"#$%&'"( )*+!+,)&(-./01'2* 3456(3434! Pyöräilykaupunki Kokkola Mitä hyötyjä kävelyn tai pyöräilyn edistäminen tuo? Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen täytyy tukea toimijan ydintehtävää ja tavoitteita!

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the

Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the Supported by the European Union in the framework of the Health Programme 2008-2013. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union. TYÖMATKAPYÖRÄILYN

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna

Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna Kysely koulukuljetusten järjestelystä lukuvuonna 2014-2015 Taustaa: Koulukuljetuksen piiriin kuuluu noin 760 Kajaanin kaupungin peruskoulun oppilasta. Joka lukuvuoden alussa toteutettavan tuntirajakyselyn

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste

TerveysInfo. Kulje viisaasti Juliste TerveysInfo työmatkat KKI työmatkaliikkumis KKI työmatkaliikkumis kannustaa työmatkojen kulkemiseen pyörällä ja kävellen. Työmatkojen kulkeminen fyysisesti aktiivisesti kannattaa, koska työmatka toistuu

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely

Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Työmatkaliikkumissuunnitelman taustakysely Organisaation nimi: Toimipaikka: Katuosoite: Työntekijöiden määrä toimipaikassa: Lomakkeen täyttöpäivämäärä: Yhteyshenkilön nimi: Työtehtävä: Puhelin: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi

Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Kevyet liikkumiskyselyt ja terveysvaikutusten arviointi Virpi Ansio 16.9.2015 Ympäristösi parhaat tekijät Kevennetty liikkumiskysely mikä se on ja millaisia tuloksia se antaa? - Esimerkkejä Kajaanissa

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

Liikennebarometri 2016

Liikennebarometri 2016 Liikennebarometri 0 Espoon kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnitteluyksikkö Liikennebarometri 0 Toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt Kantar TNS Oy Espoon kaupungin toimeksiannosta. Kantar

Lisätiedot

VILKETTÄ TYÖMATKAAN Päivi Sieppi, Lahden kaupunki Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki seminaari 3.5.2016

VILKETTÄ TYÖMATKAAN Päivi Sieppi, Lahden kaupunki Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki seminaari 3.5.2016 VILKETTÄ TYÖMATKAAN Päivi Sieppi, Lahden kaupunki Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki seminaari 3.5.2016 Viisaan liikkumisen polkaisut Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan työpaikalla Lahden

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 20.10.2014 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ Työmatkaliikkuminen TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ Irma Saarinen HR marraskuu 2016 KYSELYN SUUNNITTELUSTA TOIMENPIDEOHJELMAAN Työmatkakysely Työpajat Työskentelyä poikkihallinnollisessa työryhmässä

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä).

a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). Pyydän saada puhua. a) pienissä yrityksissä Omistajan tai vastaavan johtajan kanssa (henkilö, joka vastaa koko toimipisteestä). b) isoissa yrityksissä toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai jonkun

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Liite 3. Koululiitukartat JUUKA

Liite 3. Koululiitukartat JUUKA Liite 3. Koululiitukartat JUUKA JUUKA, KESKUSTA LIEKSA LIEKSA, KESKUSTA NURMES NURMES, KESKUSTA VALTIMO VALTIMO, KESKUSTA Liite 4. Toimenpideluettelo, Kestävän liikkumisen edistäminen Kestävän liikkumisen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kimppakyyti. Jaettu kyyti, jaettu tyyli

Kimppakyyti. Jaettu kyyti, jaettu tyyli Kimppakyyti Jaettu kyyti, jaettu tyyli Pähkinänkuoressa Kimppakyydit ovat nykyään arkipäiväistä matkan tekoa, jossa kyydittäjät ja kyydissä olijat eivät ole huviajelulla (ellei sellaisesta päätetä erikseen)

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla

Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Esimerkki 3 Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Projekti: Joukkoliikenteen testimatkustajakokeilu kahdella työpaikalla Yleinen tavoite Projektin tavoitteena on saada työmatkansa

Lisätiedot

Hyvinvointia työmatkaliikkumisesta. Fiksusti töihin työmatkaliikenteen viisaat valinnat seminaari Tiina Piensoho

Hyvinvointia työmatkaliikkumisesta. Fiksusti töihin työmatkaliikenteen viisaat valinnat seminaari Tiina Piensoho Hyvinvointia työmatkaliikkumisesta Fiksusti töihin työmatkaliikenteen viisaat valinnat seminaari 9.2.2016 Tiina Piensoho Näin Eterassa Miksi viisas liikkuminen on tärkeää Eteralle Työmatkaliikkumisen tutkimuksesta

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

KOULULAISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä KOULULAISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Koululaiset saivat vastata sähköiseen kyselyyn vapaa-ajallaan tai tiettyjen luokkaasteiden kohdalla kouluajalla.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT LIIKUNTAHARRASTUKSEN LÖYTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT VALTTI-HANKKEESSA OULUN ALUEELLA -ERITYISLASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ KOKEMANA Ronja Ronkainen ja Marjo Vesala Opinnäytetyö: TAUSTA Työn tilaaja: Suomen

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA 18.3.2008 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Suj/1 1 1 JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFIPOLITIIKKA HELSINGISSÄ HKL Tausta Helsingin kaupunki tukee joukkoliikennettä vuosittain yli 100 miljoonalla eurolla, jolla katetaan hieman

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Juha Heltimo, Strafica Oy VIISAS LIIKKUMINEN KOHTAA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN Asiantuntijoiden määritelmä Viisas liikkuminen: Ympäristöä säästäviä, terveyttä edistäviä, turvallisia, sujuvia ja taloudellisia

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

TULOSLIITE JULKAISUUN

TULOSLIITE JULKAISUUN TULOSLIITE JULKAISUUN Tuija Tammelin, Jouni Kallio, Katja Rajala, Harto Hakonen ja Kaarlo Laine. Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 0 0. Oppilaat liikkujina ja koulun ak!vitee"en suunni#elijoina. LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

MENOMONO - työterveyshuollon toimintamalli

MENOMONO - työterveyshuollon toimintamalli Osaamista terveysliikunnan edistämiseen MENOMONO - työterveyshuollon toimintamalli Liike on lääke TEMPO- hanke Dosentti, työterveyslääkäri Riitta Luoto riitta.luoto@uta.fi Liikkumisen lisäämisellä voidaan

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna

Liikenne projekti. Tina, Lavina ja Jenna Liikenne projekti Tina, Lavina ja Jenna Tinan liikuntaapäiväkirja 23.03 maanantai. 24.03 tiistai Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins. Koulumatka audolla, kesto n. 12 mins Harrastuksiin liittyvää liikuntaa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA

MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA MINIPILOTTI HANKE KAVERI LIIKUTTAA Vuorentaan koulun vanhempainyhdistys toteutti yhteistyössä Vuorentaan koulun, Lasten Liikunnan Tuen sekä liikunta-alan toimijoiden kanssa Kaveri liikuttaa hankkeen. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016

Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Kävelyn ja pyöräilyn tyytyväisyyskysely 2016 Lomakkeen palautus sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu.palaute@tampere.fi Asuinkunta A. Asuinkunta 1. Missä kunnassa asut? - 1. Kangasala - 2. Lempäälä

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot