KERROSTALON KIINTEISTÖSÄHKÖNKULUTUKSEN KOMPENSOINTI AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄLLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERROSTALON KIINTEISTÖSÄHKÖNKULUTUKSEN KOMPENSOINTI AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄLLÄ"

Transkriptio

1 KERROSTALON KIINTEISTÖSÄHKÖNKULUTUKSEN KOMPENSOINTI AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄLLÄ Compensation of high-rise real estate electricity consumption with a photovoltaic system Santeri Viljakainen Kandidaatintyö LUT School of Energy Systems Sähkötekniikka

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems LUT Sähkötekniikka Santeri Viljakainen Kerrostalon kiinteistösähkönkulutuksen kompensointi aurinkosähköjärjestelmällä 2015 Kandidaatintyö. 37 s. Tarkastaja: TkT. Tero Ahonen. Aurinkopaneeleiden hinta on laskenut reilusti viime vuosien aikana. Hinnan laskun seurauksena aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu paljon yksityisiin rakennuksiin sekä Suomessa että muualla maailmassa. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan kerrostalon kiinteistösähkönkulutuksen kompensointia aurinkosähköjärjestelmällä. Kompensointia tutkitaan, koska näin saadaan taloudellisesti paras hyöty aurinkosähköjärjestelmästä. Kerrostalon kiinteistösähkönkulutuksella tarkoitetaan talon teknisten järjestelmien kuluttamaa sähköä. Järjestelmän sijoitusta tutkitaan katolle ja parvekekaiteisiin. Katolle sijoitettuna aurinkopaneelien tuotantoa tutkitaan siten, että paneelit ovat asennettu 45 ja 15 tasokulmaan. Aurinkosähköjärjestelmän investoinnin kannattavuutta tutkitaan taloyhtiön näkökulmasta.

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology LUT School of Energy Systems LUT Electrical Engineering Santeri Viljakainen Compensation of high-rise real estate electricity consumption with a photovoltaic system 2015 Bachelor s Thesis. 37 p. Examiner: D.Sc. Tero Ahonen The price of solar panels has been declining substantially during the last years. Many photovoltaic systems have been installed globally and also in Finland as a result of the price drop. In this bachelor s thesis, compensation of high-rise real estate electricity consumption with a photovoltaic system is studied. Compensating electricity consumption with a photovoltaic system is researched in this study, because it is normally the approach to dimension the system size. High-rise real estate electricity consumption consists of electricity consumed by technical devices and systems of the house. The photovoltaic system placement on the roof and on balcony parapets is studied. For the roof placement, the electricity generation of the photovoltaic system is studied when the solar panels are installed in 45 and 15 angle. The investment cost-effectiveness of a photovoltaic system is studied from the housing company s point of view.

4 4 SISÄLLYSLUETTELO Käytetyt merkinnät ja lyhenteet Johdanto Asennuskohde Kiinteistösähkönkulutuksen kartoitus Aurinkosähköjärjestelmä Asennus katoille Asennus parvekekaiteisiin Investointilaskelmat Investointi katoille asennettavaan järjestelmään Investointi parvekekaiteisiin asennettavaan järjestelmään Yhteenveto ja johtopäätökset LÄHTEET LIITTEET I Sunrise SR-P aurinkopaneelin datalehti II LG 260 S1K-A3 Mono Black aurinkopaneelin datalehti III SMA Sunny Tripower vaihtosuuntaajan datalehti

5 5 KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET EPIA HOMER NREL TEM UO European Photovoltaic Industry Association Hybrid Optimisation Model for Electric Renewables National Renewable Energy Laboratory Työ- ja Elinkeinoministeriö University of Oregon α δ d l auringon korkeus asteina tasokulma etäisyys pituus

6 6 1. JOHDANTO Aurinkosähköjärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti. Kehityksen seurauksena aurinkopaneeleiden hinta on laskenut reilusti ja aurinkosähköjärjestelmiä onkin asennettu paljon yksityisiin rakennuksiin. Kuvassa 1 on esitetty nimellisteholtaan alle 100 kw p aurinkosähköjärjestelmien hinnan kehitys Saksassa, joka on eniten aurinkosähköä tuottava maa. Kuvassa on järjestelmän hinta kunkin vuoden tammikuussa, vuodesta 2009 vuoden 2014 tammikuuhun saakka. 4,5 4,11 Hinta asenne)una [ /W p ] 4 3,5 3 2,5 2 1,5 3,04 2,48 1,99 1,52 1, Kuva 1 Nimellisteholtaan alle 100 kw p aurinkosähköjärjestelmien hinta asennettuna Saksassa. Pystyakselilla järjestelmän hinta yksikössä /W p ja vaaka-akselilla ajankohta (Photovoltaik-guide 2014). Maailmassa installoitua aurinkosähkökapasiteettia oli vuoden 2013 lopussa noin 140 GW p, josta koko Euroopassa noin 80 GW p ja josta Suomessa noin 10 MW p (EPIA 2014). Aurinkosähkökapasiteetin kasvu on esitetty kuvassa 2. Suuren osan Suomen 10 MW p aurinkosähkökapasiteetista muodostavat yksittäiset aurinkovoimalat, kuten ABB Oy:n 181 kw aurinkovoimala Helsingissä ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston 220 kw aurinkovoimala (Aurinkoenergiaa 2014). Suomessa omakotitaloissa ja kerrostaloissa on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia aurinkosähkön kannalta, sillä yksityisiin rakennuksiin asennetut aurinkosähköjärjestelmät ovat suurimmaksi osaksi pienitehoisia kesämökkijärjestelmiä, joita ei ole liitetty sähköverkkoon (Fortum 2014).

7 7 Teho [GW p ] Vuosi Kuva 2 Installoitu aurinkosähkökapasiteetti koko maailmassa vuosina , missä vaaka-akselilla on ajankohta vuosina ja pystyakselilla installoitu nimellisteho gigawatteina (EPIA 2014). Tässä kandidaatintyössä tutkitaan kerrostalon kiinteistösähkönkulutuksen kompensointia aurinkosähköjärjestelmällä. Kerrostalon kiinteistösähkönkulutuksella tarkoitetaan talon teknisten järjestelmien ja niihin kuuluvien sähkölaitteiden muodostamaa kulutusta. Kiinteistösähköä käyttävät mm. talon lämmönjakokeskus, ilmanvaihtojärjestelmät, yleisten tilojen valaistus, autojen lämmityspistokkeet, taloyhtiön saunat, hissit ja mahdolliset muut kiinteistön sähkölaitteet. Asukkaiden asunnoissa käytetty sähkö ei kuulu kiinteistösähköön. Työssä tutkitaan sähkönkulutuksen kompensointia aurinkosähköjärjestelmällä, eikä niinkään tuotannon myymistä verkkoon. Taloyhtiö maksoi ostamastaan sähköstä 13,5 snt/kwh vuonna 2014, ja sähkönmyyjä, Lappeenrannan Energia, ostaa ylijäämä sähköä hinnalla 4,31 snt/kwh (Lappeenrannan Energia 2014). Näin ollen, kun tuotannolla pyritään kompensoimaan kulutusta, saadaan taloudellisesti suurin hyöty aurinkosähköjärjestelmästä. Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää aurinkosähköjärjestelmän hankinnan kannattavuus kerrostaloon. Työssä selvitetään myös, millainen järjestelmä soveltuu parhaiten tutkittavaan kohteeseen sekä minne se kannattaisi sijoittaa. Työssä tutkitaan asennuskohteen sähkönkulutustietoja, joiden perusteella kohteelle mitoitetaan aurinkosähköjärjestelmä.

8 8 2. ASENNUSKOHDE Tutkimuksen kohteena on Lappeenrannan Huhtiniemessä sijaitseva taloyhtiö, johon kuuluu kaksi samanlaista kerrostaloa. Kerrostalot ovat 7-kerroksisia ja talojen rakennusvuosi on Toinen taloyhtiön taloista on esitetty kuvassa 3. Kuva 3 Tutkimuksen kohteena olevan taloyhtiön toinen taloista luoteen puoleisten parvekkeiden sivulta kuvattuna. Talojen lämmitysmuotona on kaukolämpö, joten lämmityksestä ei aiheudu muuta sähkönkulutusta kuin lämmönjakokeskuksen kuluttama sähkö. Molemmissa taloissa on kuitenkin kylmiö, josta aiheutuu kulutusta. Taloissa on yhteinen sähkönkulutusmittari. Taloyhtiössä tehtiin saunaremontti keväällä 2013, jolloin saunat olivat pois käytöstä. Saunaremontin vuoksi vuosi 2013 poikkeaa normaalista kulutuksesta, joten työssä käytettiin kulutustietojen ajankohtana ja Taloyhtiön kiinteistösähkönkulutus tarkasteluajankohtana oli kwh, ja suurin tuntitason teho oli 38,5 kw. Laskelmissa kulutuksen oletettiin pysyvän samana joka vuosi.

9 9 3. KIINTEISTÖSÄHKÖNKULUTUKSEN KARTOITUS Kohteen kiinteistösähkönkulutusta tarkasteltiin paikallisen verkkoyhtiön, Lappeenrannan Energiaverkkojen, toimittamista mittaustiedoista. Kohteessa on asennettuna etäluettava sähkönkulutusmittari, joka seuraa kulutusta tunnin tarkkuudella. Tarkasteluajankohdan päivittäinen sähkönkulutus on esitetty kuvassa Sähkönkulutus [kwh] Kuva ja päiväkohtainen sähkönkulutus. Pystyakselilla sähkönkulutus kilowattitunteina ja vaaka-akselilla päivämäärä. Kuvaa 4 tutkimalla voitiin havaita, että talvella kulutus on huomattavasti suurempaa kuin kesällä. Tämä johtuu suurilta osin talojen ja autojen lämmittämisestä sekä siitä, että asukkaat ovat kesällä enemmän pois kotoa kuin talvella. Kuvassa 5 on esitetty vuoden kaikkien vuorokausien tunneittaisen sähkön käytön keskiarvo. Kuvaa tutkimalla havaittiin, että eniten sähköä käytetään illalla. Kulutuspiikki johtuu suurilta osin saunojen lämmittämisestä, mikä nostaa ilta-ajan kulutuksen keskiarvoa.

10 10 Sähkön käy)ö [kw] Kuva 5 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Vuorokauden tun> Vuorokausien sähkön käytön tunneittainen keskiarvo, missä pystyakselilla on sähkön käyttö kilowatteina ja vaaka-akselilla vuorokauden tunti. Talvi- ja kesäajan kulutuksen eroja tarkasteltiin esimerkkiviikoilla kesältä ja talvelta. Kuvassa 6 on esitetty normaalista talviajan kulutuksesta esimerkkinä viikon 3 kulutus, ja kuvassa 7 kesäajalta viikon 28 kulutus. Sähkön käy)ö [kw] : :00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 Ma Ti Ke To Pe La Su :00 Kuva 6 Vuoden 2014 viikon 3 sähkön käyttö tunneittain. Pystyakselilla sähkön käyttö kilowatteina ja vaaka-akselilla päivämäärä ja kellonaika. Viikon sähkön käyttö on ollut pienimmillään 6,3 kw ja suurimmillaan 33,3 kw tuntia kohden.

11 11 30 Sähkön käy)ö [kw] : :00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 Ma Ti Ke To Pe La Su :00 Kuva 7 Vuoden 2013 viikon 28 sähkön käyttö tunneittain. Pystyakselilla sähkön käyttö kilowatteina ja vaaka-akselilla päivämäärä ja kellonaika. Viikon sähkön käyttö on ollut pienimmillään 3,4 kw ja suurimmillaan 25,9 kw tuntia kohden. Kuvista 6 ja 7 tutkimalla havaittiin, että sähkön käytön suurimmissa tehoissa kesällä ja talvella ei ole suurta eroa, koska lämmityksen ja valaistuksen sähkönkulutus on suhteellisen pientä saunojen sähkönkulutukseen verrattuna. Talvella keskimääräinen kulutus on kuitenkin huomattavasti suurempaa, johtuen enimmäkseen autojen lämmittämisestä. Talvella sähkön käyttö ei myöskään laske yöllä niin alhaiselle tasolle kuin kesällä. Viikon 3 sähkön käyttö on ollut pienimmillään 6,3 kw ja suurimmillaan 33,3 kw tuntia kohden. Viikon 28 sähkön käyttö on taas ollut pienimmillään 3,4 kw ja suurimmillaan 25,9 kw tuntia kohden. Kuvista voitiin havaita, että arkipäivinä kulutus on selvästi suurempaa aamulla ja illalla, kuin keskellä päivää. Keskipäivän alhaisempi kulutus johtuu siitä, että suurin osa asukkaista on silloin poissa kotoa. Viikonloppuisin kulutus on selvästi tasaisempaa. Kuvista nähtiin myös taloyhtiön saunojen lämmityspäivät: tiistai, torstai, perjantai ja lauantai. Etenkin kesällä saunojen lämmittäminen muodostaa suuren osan kulutuksesta. Saunojen lämmittämisaika voitiin nähdä kuvan 7 hetkellisistä kulutuspiikeistä.

12 12 4. AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄ Aurinkopaneeleiden asennusmahdollisuuksia tutkittiin talojen tasakatoille sekä parvekekaiteisiin. Suomen maantieteellisissä olosuhteissa suurimman vuosituoton aurinkopaneeleista saa asentaessa ne suoraan etelään päin, ja noin 40 asteen kulmaan vaakatasoon nähden (Motiva 2014). Talojen seinät eivät kuitenkaan osoita etelään, mutta toisaalta parhaan tuoton aamupäivällä saa suuntaamalla aurinkopaneelit lähes itään, ja iltapäivällä parhaan tuoton saa paneelit länteen suunnattuna. Koska kattojen tila on rajallinen ja katoilla on jo asennettuna muuta teknistä laitteistoa, aurinkopaneeleiden asennus suoraan etelään päin olisi hankalampaa kuin asennus seinien suuntaisesti. Seinien suuntaisesti asennettuna aurinkopaneeleita mahtuu katoille myös enemmän. Edellä mainituista asioista johtuen sekä yksinkertaisen aurinkopaneeleille tarvittavan pinta-alan laskemisen vuoksi, työssä tutkittiin aurinkopaneeleiden asennusta katon osalta ainoastaan talojen seinien suuntaisesti. Talojen seinät osoittavat koilliseen, kaakkoon, lounaaseen ja luoteeseen. Näistä ilmansuunnista asennusta katoille tutkittiin kaakkoon ja lounaaseen, koska ne ovat lähimpänä etelää. Talot ilmasta kuvattuna ovat esitetty kuvassa 8. Kuva 8 Talot ilmasta kuvattuna ilmansuuntatarkastelua varten (Google 2014).

13 13 Kuvasta 8 tutkimalla havaittiin seinien atsimuuttikulmien poikkeavan väliilmansuunnista hieman. Selvyyden vuoksi työssä kuitenkin viitataan näihin käyttäen väli-ilmansuuntia. Kaakkoon osoittavan seinän atsimuuttikulmaksi, aloittaen etelästä länteen (suunta etelään 0 ), eli vastapäivään, saatiin -57 ja lounaaseen osoittavan 33. Talojen parvekkeet sijaitsevat kaakon ja luoteen puoleisissa seinissä. Luoteeseen osoittavan seinän atsimuuttikulmaksi mitattiin 123. Kuvassa 9 on esitetty kaakon puoleisia parvekkeita ilmasta kuvattuna. Kuva 9 Talo ilmasta kuvattuna. Talojen parvekkeet osoittavat kaakkoon ja luoteeseen (Microsoft 2014). Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotantoa tutkittiin simuloimalla järjestelmää Yhdysvaltain uusiutuvan energian laboratorion (NREL) kehittämällä HOMERohjelmalla. HOMER ottaa laskennassa huomioon mm. järjestelmän atsimuutti- ja tasokulman, auringosta saatavan säteilyn määrän sekä kuukauden keskilämpötilan (HOMER Energy 2014). Katolle asennettuna aurinkopaneeleiden päälle kertyy lunta. Lumi estää paneeleiden sähköntuotantoa, joten katolle asennetun aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotanto joulukuun alusta helmikuun loppuun oletettiin nollaksi.

14 Asennus katoille Esimerkkipaneelina järjestelmän asennukseen katoille käytettiin Sunrise SR-P aurinkopaneelia. Paneelin mitat ovat 1637 x 992 x 40 mm (pituus, leveys, syvyys), ja se tuottaa 250 W p tehon (Liite 1). Katoille asennettuna aurinkopaneelin ulkonäöllä ei ole juurinkaan merkitystä, koska katoilla paneelit eivät ole näkyvissä, paitsi ilmasta katsottuna. Tämän vuoksi esimerkkipaneelin valintakriteerinä käytettiin ainoastaan hyvää hinta-tehosuhdetta. Esimerkkikuva aurinkopaneeleiden asennuksesta tasakatolle on esitetty kuvassa 10. Kuva 10 Esimerkkikuva aurinkopaneeleiden asennuksesta tasakatolle 15 tasokulmassa. Kuva on Lappeenrannan teknillisen yliopiston katolta. (LUT 2015) Aurinkopaneelirivien asennuksessa on huomioitava etteivät paneelirivit varjosta toisiaan. Varjostuksen välttämiseksi paneelirivien etäisyyden on oltava riittävän suuri. Etäisyyteen vaikuttavat aurinkopaneelien pituus, aurinkopaneelien tasokulma ja auringon korkeus. Tasakatolle asennettujen aurinkopaneelirivien varjostukseen vaikuttavat tekijät on esitetty kuvassa 11.

15 15 Kuva 11 Aurinkopaneelirivien riittävän etäisyyden määrittämiseen vaikuttavat tekijät, missä mustalla värillä kuvataan aurinkopaneeleita, harmaalla kattoa, α on auringon korkeus, δ on aurinkopaneelien tasokulma, l on aurinkopaneelien pituus ja d aurinkopaneelirivien etäisyys. Asennuskohteen maantieteellinen sijainti on noin N, E (Google 2014). Edellä mainitussa sijainnissa auringon korkeus on maksimissaan noin 53 ja minimissään noin 5 (UO Solar Radiation Monitoring Laboratory 2007). Kun tiedetään auringon korkeus α, saadaan paneelirivien etäisyys d laskettua yhtälöllä d =!!"# (!!!)!"# (!). (1) Aurinkopaneelirivien etäisyydet laskettiin aurinkopaneelit 15 ja 45 tasokulmiin asennettuna. Etäisyydet laskettiin, kun aurinkopaneelit ovat asennettu pysty- tai vaaka-asennossa. Laskelmat toteutettiin yhtälöllä (1). Etäisyydet eri kulmien arvoilla ovat esitetty taulukossa 1.

16 16 Taulukko 1 Eri tasokulmilla ja auringon korkeuksilla lasketut aurinkopaneelirivien etäisyydet metreinä. l = 1,637 m α [ ] δ [ ] ,42 3,98 2,75 2,32 2,09 1, ,39 7,72 4,34 3,16 2,54 2,13 l = 0,992 m α [ ] δ [ ] ,89 2,41 1,66 1,40 1,26 1, ,72 4,68 2,63 1,92 1,54 1,29 Taulukkoa 1 tutkimalla huomattiin, että jos paneelirivien etäisyys mitoitetaan auringon ollessa matalimmalla, eli talven mukaan, tarvitaan huomattavan suuri etäisyys paneelirivien välille. Etäisyys kasvaa suureksi varsinkin, jos aurinkopaneelit ovat asennettu 45 tasokulmaan pystyasennossa. Maaliskuussa auringon korkeus on noin 30 ja marraskuussa noin 10. Koska järjestelmällä tuotettaisiin sähköä vain maaliskuusta marraskuun loppuun, tarvittavaksi etäisyydeksi voitaisiin valita auringon korkeudella 10 laskettu etäisyys. Vaakatasoon asennettaessa tarvittaisiin siis 5 m etäisyys ja pystytasoon asennettaessa 8 m, jotta paneelit eivät varjostaisi toisiaan kumpaankaan tasokulmaan asennettuna. Kattojen mitat ovat noin 16 m x 17 m, joista 16 m on parvekkeiden puoleinen sivu. Huolto- ja asennustila sekä aurinkopaneelien ja katon teknisten laitteiden varjostukset huomioiden, katoille sopivan järjestelmän tehoksi laskettiin 10 kw p. Esimerkkipaneeleja 10 kw p järjestelmään tarvitaan 40 kappaletta, mikä tarkoittaa 20 kappaletta aurinkopaneeleja kummankin talon katolle. Tällöin täysiä paneelirivejä tulee ainoastaan kaksi, joten ne eivät varjosta toisiaan kummassakaan tasokulmassa tai asennusasennossa. Molempiin riveihin jää myös riittävästi huoltotilaa. Aurinkosähköjärjestelmän tuotantoa tutkittiin simuloimalla sitä niin, että järjestelmä osoittaa kokonaan kaakkoon ja kokonaan lounaaseen sekä niin, että puolet järjestelmän paneeleista osoittavat kaakkoon ja puolet lounaaseen. Simuloinnin tuloksista koko vuoden sähköntuotanto ja takaisin verkkoon myytävä sähköenergia ovat esitetty taulukossa 2. Taulukkoon on myös simuloitu vertailun vuoksi järjestelmän tuotanto, jos aurinkopaneelit osoittaisivat suoraan etelään.

17 17 Taulukko 2 Simuloidut 10 kw p aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotannot vuodessa sekä takaisin verkkoon myytävän sähköenergian määrät. Ilmansuunnalla kaakko ja lounas 5 kw p osoittaa suuntaan kaakkoon ja 5 kw p suuntaan lounaaseen. Tasokulma Ilmansuunta Sähköntuotanto [kwh] Sähkön myynti [kwh] 45 Kaakko 8 671,82 317,15 45 Lounas 9 127,57 277,59 45 Kaakko ja lounas 8 899,70 152,68 15 Kaakko 8 361,84 125,89 15 Lounas 8 197,82 98,26 15 Kaakko ja lounas 8 279,83 97,11 45 Etelä 9 476,99 346,95 15 Etelä 8 757,24 153,31 Taulukosta 2 nähtiin, että eniten sähköä tuotetaan koko järjestelmän osoittaessa lounaaseen, 45 tasokulmaan asennettuna. Taulukosta voitiin myös nähdä, että 45 tasokulmalla eniten sähköä tuotetaan, kun järjestelmä osoittaa lounaaseen, mutta 15 tasokulmalla sähköä tuotetaan eniten, kun järjestelmä osoittaa kaakkoon. 45 tasokulmalla aurinkopaneelit suoraan etelään päin asennettuna, tuotettaisiin vain 3,8 % enemmän sähköä, kuin mitä tuotettaisiin paneelit suunnattuna lounaaseen. 15 tasokulmalla etelään päin asennettuna sähköä tuotettaisiin 4,7 % enemmän, kuin mitä kaakkoon päin asennettuna tuotettaisiin. Erot ovat yllättävän pieniä, joten simulointiohjelmana käytetty HOMER luultavasti yliarvioi auringosta saatavan säteilyn määrän, kun aurinkopaneelit ovat asennettuna lounaaseen tai kaakkoon. Simuloituja tuotantotietoja verrattiin Lappeenrannassa sijaitsevasta 10 kw p aurinkovoimalasta saatuihin todellisiin tuotantotietoihin (kuva 12). Kuvasta voitiin huomata, että syksyllä HOMER ohjelma yliarvioi järjestelmästä saatavan tuotannon, mutta muuten ohjelmalla saadaan varsin luotettavia tuotantotietoja. Voimalan tuotantotiedot ovat kuitenkin vain yhdeltä vuodelta kerättyjä, joten ne eivät välttämättä vastaa todellista tuotantoa pitkällä aikavälillä.

18 18 Simuloitujen tuotantodetojen vertailu oikeisiin tuotantodetoihin 1400 Sähköntuotanto [kwh] Aurinkovoimala 45 tasokulma, lounaaseen 45 tasokulma, etelään 15 tasokulma, etelään Kuva 12 Lappeenrannassa sijaitsevan 10 kw p aurinkovoimalan sekä HOMER ohjelmalla simuloitujen aurinkovoimaloiden tuotantotietoja kuukausikohtaisesti. Sähköntuotantoa järjestelmän eri atsimuutti- ja tasokulmilla tarkasteltiin myös kuukausitasolla. Kuvassa 13 on esitetty järjestelmän tuotanto kuukausitasolla eri kulmissa ja eri ilmansuuntiin osoittaessa. Kuvaa tutkimalla voitiin havaita, että järjestelmän osoittaessa lounaaseen 45 tasokulmassa sähköä tuotetaan eniten maaliskuusta toukokuun loppuun sekä elokuusta joulukuuhun. Kesä- ja heinäkuussa sähköä tuotetaan eniten järjestelmän osoittaessa kaakkoon 15 tasokulmassa. Tuotantolukemien lisäksi aurinkopaneeleiden asennuksessa ja sopivan tasokulman valinnassa on huomioitava tuulen vaikutus. Jyrkempään tasokulmaan asennettuna aurinkopaneelit tarvitsevat enemmän tuentaa kuin loivempaan kulmaan asennettuna. Tuulen kuormituksen vähentämisen vuoksi aurinkopaneeleiden asennusta voi harkita myös loivempaan tasokulmaan kuin 45, sillä 15 asteen poikkeama optimikulmasta vähentää vuosituotantoa vain noin 5 % (Motiva 2014). Taulukosta 2 havaittiin, että 15 tasokulmassa tuotanto on keskimäärin 7 % pienempi kuin 45 tasokulmassa. Työssä tuulen vaikutusta paneeleiden tuentaan ei

19 19 kuitenkaan huomioitu, joten taulukon 2 ja kuvan 13 perusteella tutkituista ilmansuunnista parhaiten kohteeseen soveltuvaksi voitiin valita lounas ja aurinkopaneelien tasokulmaksi 45. Havainnekuva aurinkopaneeleista lounaaseen päin asennettuna vaakatasossa on esitetty kuvassa , kaakko ja lounas 45, kaakko 45, lounas 15, kaakko ja lounas 15, kaakko 15, lounas 1400 Sähköntuotanto [kwh] Kuva 13 Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotanto kuukausittain simuloituna eri ilmansuuntiin osoittaessa ja eri tasokulmiin asennettuna. Pystyakselilla sähköntuotanto kilowattitunteina ja vaaka-akselilla kuukausi.

20 20 Kuva 14 Havainnekuva aurinkopaneeleista asennettuna talon katolle lounaaseen päin vaakatasossa. Paneeleita on molemmissa riveissä 10 ja yhden paneelin leveys on noin 1,6 m, joten yhden paneelirivin leveys on noin 16 m. Kuvassa näkyvä hissin konehuone varjostaisi toista paneeliriviä, joten se täytyisi myös huomioida asennuksessa. Aurinkosähköjärjestelmän vuosittaiseksi tuotannoksi laskettiin noin kwh, eli järjestelmän huipunkäyttöaika olisi 913 h (taulukko 2). Järjestelmän keskitehoksi laskettiin 1,04 kw, eli noin 10 % järjestelmän nimellistehosta. Huipunkäyttöaika on vuoden aikana tuotetun energian ja järjestelmän nimellistehon suhde, eli se kertoo missä ajassa energia olisi tuotettu järjestelmän nimellisteholla. Keskiteho taas on teho, jolla energia tuotettaisiin jos vuoden aikana tuotettaisiin jatkuvasti energiaa. Järjestelmästä saatava sähköntuotanto olisi noin 10 % taloyhtiön kiinteistösähkönkulutuksesta. Jos järjestelmästä saatava sähköteho on suurempi, kuin sen hetkinen kulutus, syntyy tuotannon ylijäämää, joka myydään takaisin sähköverkkoon. Takaisin verkkoon myytävän sähköenergian määrä olisi noin 278 kwh, eli noin 3 % tuotannosta. Myytävän sähkön osuus tuotannosta on hyvin pieni, mikä on myös toivottua, koska aurinkosähköjärjestelmällä pyritään kompensoimaan kulutusta. Kuvassa 15 on esitetty aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotanto päivätasolla laskettuna, ja kuvassa 16 kuukausitasolla laskettuna.

21 21 70 Sähköntuotanto Sähköntuotanto [kwh] Kuva 15 Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotanto päiväkohtaisesti simuloituna. Pystyakselilla sähköntuotanto päivässä kilowattitunteina ja vaaka-akselilla päivämäärä. Sähköntuotanto Sähköntuotanto [kwh] Kuva 16 Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotanto kuukausikohtaisesti simuloituna. Pystyakselilla sähköntuotanto kilowattitunteina ja vaaka-akselilla kuukausi. Kuvista 15 ja 16 havaittiin, että toukokuussa tuotetaan eniten sähköä, vaikka kesä- ja heinäkuussa auringosta saatava säteily on suurinta. Tämä johtuu toukokuun

22 22 matalammista lämpötiloista, sillä aurinkopaneelien hyötysuhde laskee niiden lämpötilan noustessa (Motiva 2014). Joulu helmikuussa sähköntuotanto on nolla, koska auringosta saatava säteily oletettiin talvella nollaksi paneeleiden päälle kertyvän lumen vuoksi. Tuotannon osuus kulutuksesta on suurimmillaan kesäkuussa, jolloin kulutus on pienintä ja tuotanto toisiksi suurinta. Sähköntuotannon osuus sähkönkulutuksesta on esitetty kuvassa 17. Tuotanto Kulutus Sähköntuotanto ja - kulutus [kwh] Kuva 17 Sähköntuotanto ja -kulutus kuukausikohtaisesti. Pystyakselilla kulutus ja tuotanto kilowattitunteina ja vaaka-akselilla kuukausi. Myös sähkön myyntiä takaisin verkkoon tarkasteltiin kuukausitasolla. Eniten sähköä takaisin verkkoon myydään heinäkuussa, toisiksi eniten toukokuussa ja kolmanneksi eniten kesäkuussa. Heinäkuussa sähköä myydään takaisin verkkoon eniten, koska silloin aurinkosähköjärjestelmästä saatava teho on suurimmillaan iltapäivällä, jolloin kulutus heinäkuussa on hyvin pientä. Myös maaliskuussa sähköä myydään takaisin verkkoon huomattavan paljon vuodenaikaan nähden. Maaliskuussa aurinko paistaa enimmäkseen aamupäivällä, joten järjestelmän teho on silloin suurinta. Aamupäivällä taloyhtiössä ei ole juurikaan kulutusta (kuva 5), joten tuotannosta syntyy ylijäämää. Myydyn sähkön määrä kuukausitasolla on esitetty kuvassa 18. Kuvassa 19 on esitetty sähkönkulutus, sähköntuotanto ja sähkön myynti päiväkohtaisesti samaan kuvaajaan kerättynä.

23 23 Sähkön myyn> [kwh] Sähkön myynd Kuva 18 Takaisin verkkoon myytävä sähköenergia kuukausikohtaisesti. Pystyakselilla sähkön myynti kilowattitunteina ja vaaka-akselilla kuukausi. Kulutus Tuotanto MyynD Sähkönkulutus, - tuotanto ja myyn> [kwh] Kuva 19 Taloyhtiön kiinteistösähkönkulutus, aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotanto ja takaisin verkkoon myytävä sähköenergia. Pystyakselilla sähköenergia kilowattitunteina ja vaaka-akselilla päivämäärä.

24 Asennus parvekekaiteisiin Taloissa on yhteensä 56 parveketta, joista puolet ovat kaakon puoleisella seinällä ja puolet luoteen puoleisella. Yhden parvekekaiteen ulkomitat ovat noin 1,14 m x 3,75 m. Parhaiten parvekekaiteen alan pystyisi hyödyntämään mittatilaustyönä kaiteelle tehdyllä paneelilla, jolloin lähes koko parvekekaiteen ala saataisiin aurinkopaneelin käyttöön. Työssä laskelmat tehtiin kuitenkin standardikokoisella paneelilla. Esimerkkipaneelina käytettiin LG 260 S1K-A3 Mono Black aurinkopaneelia, jonka teho on 255 Wp. Paneelin mitat ovat 1640 x 1000 x 35 mm (pituus, leveys, syvyys), joten yhteen parvekekaiteiseen voitaisiin sijoittaa kaksi aurinkopaneelia (Liite 2). Aurinkopaneeli on lähes kokonaan musta, joten sitä ei kaukaa tunnista aurinkopaneeliksi, eikä järjestelmästä parvekekaiteissa näin aiheudu näköhaittoja. Esimerkkikuva paneelista asennettuna on esitetty kuvassa 20 ja esimerkkikuva 90 tasokulmaan asennetuista paneeleista on esitetty kuvassa 21. Kuva 20 LG mono BLACK aurinkopaneeli asennettuna katolle Stafford Staffordshiressä Englannissa (Solar&Electrics 2014).

25 25 Kuva 21 Aurinkopaneeleita asennettuna Lappeenrannan teknillisen yliopiston seinään. Yhteensä 56 parvekkeeseen asennettavan järjestelmän tehoksi laskettiin 28,56 kwp. Järjestelmästä puolet, eli 14,28 kwp osoittaa kaakkoon ja puolet luoteeseen. Järjestelmästä saatava tuotanto vuodessa on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3 28,56 kwp parvekekaiteisiin asennetun aurinkosähköjärjestelmän tuotanto simuloituna sekä kohteen sähkönkulutus, takaisin verkkoon myytävän sähköenergian määrä, tuotannon osuus sähkönkulutuksesta, takaisin verkkoon myytävän sähköenergian osuus tuotannosta ja järjestelmän huipunkäyttöaika. Sähkönkulutus [kwh] ,53 Sähköntuotanto (kaakko) [kwh] ,26 Sähköntuotanto (luode) [kwh] 6 367,44 Sähköntuotanto (koko) [kwh] ,70 Sähkön myynti [kwh] 1 451,17 Kaakon tuotannon osuus kok. tuotannosta 62,20 % Luoteen tuotannon osuus kok. tuotannosta 37,80 % Tuotannon osuus kulutuksesta 19,20 % Myynnin osuus tuotannosta 8,60 % Huipunkäyttöaika [h] 589,80 Taulukosta 3 havaittiin, että katoille asennetun järjestelmän huipunkäyttöaika olisi 55 % suurempi kuin parvekekaiteisiin asennetun. Järjestelmän keskitehoksi laskettiin 1,92 kw, mikä on vain 6,7 % järjestelmän nimellistehosta. Parvekekaiteisiin

26 26 asennettuna järjestelmä tuottaisi siis huonommin energiaa suhteessa järjestelmän tehoon kuin katoille asennettuna. Tämä on selitettävissä aurinkopaneeleiden 90 tasokulmalla. Suuri tasokulma soveltuu huonosti kesäaikaan, jolloin auringosta saadaan eniten säteilyä. Taulukossa 3 esitetty sähköntuotanto on todellisuudessa järjestelmästä saatavasta tuotannosta reilusti suurempi. Talojen alimmat parvekkeet varsinkin kaakon puolelta ovat puiden varjossa (kuva 3, kuva 9), joten todellisuudessa tuotantoa ei saada niin paljoa kuin simulointiohjelma laskee tuotannoksi. Varjostuksien sähköntuotannon heikentämisen arviointi olisi hankalaa, joten työssä käytetään simulointiohjelman laskemia tuotantotietoja, joissa varjostuksia ei ole huomioitu. Kuvassa 22 on esitetty järjestelmän tuotanto kuukausitasolla Sähköntuotanto Sähköntuotanto [kwh] Kuva 22 Aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotanto kuukausikohtaisesti simuloituna. Pystyakselilla sähköntuotanto kilowattitunteina ja vaaka-akselilla kuukausi. Kuvaa 22 tutkimalla huomattiin, että myös parvekekaiteisiin asennettuna järjestelmä tuottaa eniten sähköä toukokuussa. Parvekekaiteisiin asennettuna aurinkopaneelien tasokulma on 90, joten niiden päälle ei pitäisi juurikaan kertyä lunta. Koska paneelien päälle ei kerry lunta, myös talvella tuotetaan sähköä. Kuvasta 22 voitiin nähdä, että tammi- ja joulukuussa sähköntuotanto on kuitenkin vähäistä kesäaikaan verrattuna, mutta jo helmikuussa tuotetaan merkittävä määrä sähköä.

27 27 Käytännössä alimpien kerroksien parvekkeet ovat koko talven varjossa, joten todellinen sähköntuotanto talvella olisi pienempi. Parvekekaiteisiin asennettuna aurinkosähköjärjestelmän tuotannosta myydään enemmän sähköenergiaa takaisin verkkoon, kuin järjestelmän tuotannosta katoille asennettuna myytäisiin. Suurempi myynti johtuu siitä, että parvekekaiteisiin sopii huomattavasti enemmän aurinkopaneeleita kuin katoille. Myös myynnin osuus tuotannosta on suurempi. Parvekekaiteisiin asennettuna järjestelmästä saatava teho on suurimmillaan aamulla ja aamupäivällä, koska silloin aurinko paistaa matalimmalta, jolloin se kohdistuu parhaiten pystysuoraan asennettuihin aurinkopaneeleihin. Taloyhtiön kulutus on painottunut iltaan (kuva 5), joten aamun tuotannosta syntyy ylijäämää. Sähköenergian myynti takaisin verkkoon kuukausikohtaisesti on esitetty kuvassa 23. Kuvassa 24 on esitetty sähkönkulutus, sähköntuotanto ja sähkön myynti päiväkohtaisesti samaan kuvaajaan kerättynä. 300 Sähkön myynd Sähkön myyn> [kwh] Kuva 23 Takaisin verkkoon myytävä sähköenergia kuukausikohtaisesti. Pystyakselilla sähkön myynti kilowattitunteina ja vaaka-akselilla kuukausi.

AURINKOVOIMALAN KANNATTAVUUSANALYYSI Profitability of a solar power plant

AURINKOVOIMALAN KANNATTAVUUSANALYYSI Profitability of a solar power plant AURINKOVOIMALAN KANNATTAVUUSANALYYSI Profitability of a solar power plant Juho Lasonen Kandidaatintyö 13.5.2014 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma 2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätiedot

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti ja yliopistonlehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa. Solar energy utilization in Lappeenranta

Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa. Solar energy utilization in Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Aurinkoenergian hyödyntäminen Lappeenrannassa Solar

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Valaistusyksikkö Tom Schneider Aurinkosähköjärjestelmien tuottaman tasavirran käyttö toimistorakennusten LEDvalaistusjärjestelmissä

Lisätiedot

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Aki Korpela Tarkastettavaksi jätetty: 29.9.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PILVI PIRKONEN AURINKOSÄHKÖ JA PIENTUULIVOIMA RIVITALOYHTIÖN SÄHKÖNTUOTANNOSSA TAMPEREELLA Kandityö

PILVI PIRKONEN AURINKOSÄHKÖ JA PIENTUULIVOIMA RIVITALOYHTIÖN SÄHKÖNTUOTANNOSSA TAMPEREELLA Kandityö PILVI PIRKONEN AURINKOSÄHKÖ JA PIENTUULIVOIMA RIVITALOYHTIÖN SÄHKÖNTUOTANNOSSA TAMPEREELLA Kandityö Tarkastaja: Aki Korpela II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma JARI-PEKKA FLINCK UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUU- DET NURMI-SORILAN ALUEEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto

Lisätiedot

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN Diplomityö Tarkastaja: dosentti Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity

KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity consumption Anne-Mari Jenu Kandidaatintyö 03.05.2013 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013.

Lisätiedot

ESEn aurinkosähköpaketeilla

ESEn aurinkosähköpaketeilla ESEn aurinkosähköpaketeilla Miten syntyy aurinkosähkö Aurinkosähkö syntyy valosähköisessä ilmiössä, kun valon sisältämät fotonit (säteily) irrottaa aurinkopaneelin materiaalista elektroneja, jotka ovat

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO

Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Tuuli- ja aurinkosähköntuotannon oppimisympäristö, TUURINKO Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, Raahe 19.5.2014, Oulu 21.5.2014 Alpo Kekkonen Kurssin sisältö - Saarekejärjestelmät,

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖTUOTANNON MAHDOLLISUUDET HELSINGIN KESKUSTAN ALUEELLA

AURINKOSÄHKÖTUOTANNON MAHDOLLISUUDET HELSINGIN KESKUSTAN ALUEELLA Aalto yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Jani Ahokas AURINKOSÄHKÖTUOTANNON MAHDOLLISUUDET HELSINGIN KESKUSTAN ALUEELLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 145 Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Anna Sahari Adriaan Perrels VATT Tutkimukset 145 huhtikuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 145 Ekotehokkuutta

Lisätiedot

AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS

AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS AURINKOENERGIA- POTENTIAALISELVITYS Kotkan ja Haminan kaupunkien sekä Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueista 23.12.2014 Sun Energia Oy Tekniikantie 12 02150 Espoo www.sunenergia.com Tiivistelmä Tämä

Lisätiedot

AURINKOENERGIAN TALOUDELLINEN HYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA

AURINKOENERGIAN TALOUDELLINEN HYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Karoliina Auvinen FinSolar -hankkeen julkaisu 3/2015 2.3.2015 AURINKOENERGIAN TALOUDELLINEN HYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Tämän yhteenvedon tavoite on tuoda esiin ajankohtaista tietoa aurinkoenergian taloudellisista

Lisätiedot

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa

Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Aurinkoenergia- hankkeet Suomessa Mia-Britt Kaunisaho Toukokuu 2015 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 1 Aurinkoenergiahankkeet Suomessa Tämä raportti on yhteenveto agrologi AMK- koulutuksen loppuvaiheen

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö

ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö ARTTU LÖFGRÉN KAUPAN ENERGIAINTENSIIVISTEN JÄRJESTELMIEN HANKINTAVERTAILU ELINKAARIKUSTANNUSLASKENNAN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: Lehtori Risto Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Juha Tuominen ENERGIANSÄÄSTÖ LÄMPÖTILANSÄÄDÖN AVULLA

Juha Tuominen ENERGIANSÄÄSTÖ LÄMPÖTILANSÄÄDÖN AVULLA Juha Tuominen ENERGIANSÄÄSTÖ LÄMPÖTILANSÄÄDÖN AVULLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Joulukuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä

Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Aurinkolämmön mahdollisuudet kaukolämpöjärjestelmässä Loppuraportti 8.11.2011 Markku Tahkokorpi, Markku Hagström, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Executive summary... 3 1 Johdanto...

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä

Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Irti kivihiilestä Kustannus-hyötyanalyysi uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä Helsingissä Aino Kuitunen Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia Pro gradu Syyskuu 2013 1 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot