Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen... 49

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

2

3 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset Kuopion kaupungin toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Strategisten tavoitteiden seuranta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

4 3. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen liitetiedot, vastattavaa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpäätös Eriytetyt tilinpäätökset Liikelaitosten erillistilinpäätökset Kuopion Energia Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Pohjois-Savon pelastuslaitos Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Luettelot ja selvitykset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyksestä

5 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2015:1 ISSN Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2014

6

7 1 Toimintakertomus 5

8 6

9 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Maailmantalouden kasvu jäi yleisistä odotuksista vuonna 2014 muun muassa Ukrainan tilanteen ja Kreikan talouskriisin myötä. Kansainvälisen talouden kehittyminen on ollut kaksijakoista. USA ja Kiina ovat kasvusuuntaisia, euroalueen painiessa deflaatiopelkoja vastaan. Euroopan keskuspankki onkin ryhtynyt rohkeisiin rahapoliittisiin toimiin, joilla euroalue pyritään saamaan takaisin kasvu-uralle. Suomen talous oli laskusuuntainen jo kolmatta vuotta peräkkäin (BKT aleni 0,1 % vuonna 2014). Talouden heikko kehitys on ollut laaja-alaista, mutta kiteytyy etenkin viennin supistumiseen. Kun samanaikaisesti työttömyys kasvaa, työikäisen väestön määrä vähenee ja julkinen sektori kamppailee kestävyysvajeen kanssa, on Suomen talouskasvu jäämässä jatkossakin pitkällä aikavälillä hitaaksi. Suomen bruttokansantuotteen kehittymistä koskevat ennusteet vuodelle 2015 vaihtelevat -0,1 prosentista 1,0 prosenttiin. Heikko taloustilanne on heijastunut myös työmarkkinoille. Tilanne heikentyi vuonna 2014 entisestään, ja tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste kohosi 8,7 %:iin. Vuonna 2015 työllisyystilanteen odotetaan edelleen heikentyvän. Hitaasta talouskasvusta johtuen julkisen talouden alijäämä syveni edelleen vuonna 2014 ollen 3,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Näin alijäämä ylitti EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 %:n kynnysarvon ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Kuntien yhteenlaskettu tulos parani edellisvuodesta. Tähän kuitenkin vaikutti kertaluonteisena tapahtumana kunnallisten liikelaitosten kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämät yhtiöittämiset. Ilman yhtiöittämisten noin 1,4 miljardin euron parantavaa vaikutusta tulostaso oli suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Toimintakulujen kasvu hidastui edelleen muutoksen ollessa ilman liikelaitoksia noin 1 %. Toisaalta verotulot kasvoivat edellisvuotta vähemmän, vain 2,5 % ja valtionosuudet pienenivät 1,3 %. Kuntien lainakanta kasvoi 1,1 miljardia euroa nousten 14,9 miljardiin euroon. Asukasta kohden laskettuna tämä oli noin euroa. Kuopion kaupunki jatkoi talouden tasapainottamistoimia onnistuneesti yleistaloudellisista haasteista huolimatta. Kaupungin tulos vuodelta 2014 oli 118,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttivat merkittävällä tavalla Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämiset. Vertailukelpoinen, yhtiöittämisten vaikutuksista siivottu tulos toteutui 15,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana päätyen kuitenkin noin 4,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin toimintakate vuonna 2014 oli -512,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,7 miljoonaa euroa. Suhteellisesti muutos oli 2,1 %. Talousarvioon nähden toimintakate toteutui 16,8 miljoonaa euroa ennakoitua parempana. Verotulot olivat 405,7 miljoonaa euroa ja valtionosuustulot 149,1 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 21 milj. euroa eli noin 5,5 %. Tuloveroprosenttia korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä vuodelle Verotulojen kasvu oli nopeampaa kuin kunnissa keskimäärin (2,5 %) johtuen osaltaan asukasluvun ja työmahdollisuuksien positiivisesta kehityksestä. Valtionosuudet taasen alenivat 4,1 miljoonaa euroa eli 2,7 % vuoteen 2013 verrattuna. Kuopion osalta valtionosuustulojen pienentyminen on ollut yleistä tasoa negatiivisempaa. Kuopioon kohdistuneet valtionosuusleikkaukset vuosina ovatkin olleet yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 aikana kaupungin velkamäärä kasvoi 57,1 miljoonaa euroa ollen vuoden lopussa 305,8 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettuna tämä on euroa. Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 2014 lopussa oli henkilöä. Henkilöstökulut alittivat budjetin 4,7 miljoonalla eurolla. Henkilötyövuosina mitattu henkilömäärä väheni 15 henkilötyövuotta. Julkaistujen kyselytutkimusten mukaan kuopiolaisten tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on tiukan taloudellisen tilanteen edellyttämistä sopeutustoimista huolimatta parantunut. Kuopion myönteinen kehitys vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä kaupunkina jatkui. Väestönkasvu oli 1201 henkeä vuonna Tämä on Kuopion pitkän ajan kasvuennätys. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuo- 7

10 den 2014 lopussa Kuopiossa oli asukasta. Vuoden 2015 alussa tapahtuneen Maaningan kuntaliitoksen myötä kaupungin asukasluku nousi :een. Työttömyys lisääntyi nopeasti vuoden loppua kohden koko maassa. Kuopion työttömyysaste nousi marrasja joulukuussa samalle tasolle kuin koko maassa. Koko maan työttömyysaste oli työvoimaviranomaisten mukaan joulukuun lopussa 13,9 %. Keskimäärin koko maan työttömyysaste oli 12,4 % vuonna 2014 kun Kuopion keskimääräinen työttömyysaste oli 12,2 %. Tilastokeskuksen viimeisimpien työssäkäyntitietojen mukaan Kuopiossa oli noin työpaikkaa vuoden 2012 lopulla. Työpaikkojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 900 työpaikalla, mikä vastaa 1,8 %:n vuosimuutosta. Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi eniten sekä vuoden 2012 aikana että viiden vuoden ajanjaksolla neljäntoista suurimman kaupungin joukossa. Vuoden 2014 aikana Kuopiossa valmistui 590 uutta rakennusta ja tavoitteen mukaisesti 836 asuntoa. Tulevaisuuden kasvuun varauduttiin järjestämällä Sairaalakadun alueella arkkitehtikilpailu sekä ostamalla ennätysmäisesti maata mm. Vanuvuoren ja Tahkon alueilta sekä Savilahden alueelta, jonne suunnitellaan rakennettavan uusia asuntoja ihmiselle sekä runsaasti oppilaitos- ja yritystiloja. Uudistettu Kuopion tori valmistui lopulliseen kuosiinsa vuonna 2014, ja se palkittiin valtakunnallisella Vuoden kaupunkikeskusta nimityksellä. Samoin valmistui kaupunginteatterin mittava saneeraus- ja laajennusurakka. Teatterin ja sen uuden tekniikan mahdollistamasta potentiaalista saatiin vahva käsitys avajaiskauden monipuolisen ohjelmiston myötä. Lainsäädännön edellyttämä joukkoliikenteen uudelleenjärjestely astui voimaan heinäkuun alussa vaikuttaen vuorotarjontaan. Ikäihmisten aktiivisen kotona asumisen mahdollisuuksia parantava Mäntykampushoivapalvelukokonaisuus eteni ja valmistuu vuoden 2015 aikana. Päivähoidon palvelutarjontaa monipuolistava Touhulan liikuntapäiväkoti avattiin Pihlajalaaksoon tammikuussa Lisäksi vuoden 2014 aikana valmistui kouluverkkoselvitys. Vuosi 2014 oli Kuopiossa tapahtumien supervuosi. Perinteisten mäkihypyn maailmancup osakilpailun sekä Kuopio Tanssii ja Soi ja Kuopion Viinijuhlat festivaalien lisäksi, Kuopiossa järjestettiin Jukolan Viesti suunnistustapahtuma ja yleisurheilun Kalevan kisat. Vuoden aikana järjestettiin kiitettävä määrä muitakin tapahtumia. Kuntarakennetyöt työllistivät sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä. Vuoden 2015 alussa toteutuneeseen Kuopion ja Maaningan kuntaliitokseen valmistauduttiin hyvässä yhteistyössä maaninkalaisten kanssa. Tuusniemen kunnan sekä Juankosken kaupungin kanssa aloitetut kuntaliitosselvitykset saatettiin päätökseen. Kuopion ja Juankosken kaupungit tekivät myönteiset päätökset toteutettavasta kuntaliitoksesta. Kuopion tuottaa jatkossakin tuusniemeläisten terveydenhuoltopalvelut. Vuoden 2014 aikana aloitettiin liitosselvitys Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen varauduttiin osallistumalla aktiivisesti maakunnan SOTE-työryhmien työskentelyyn. Maamme kärkeä edustava väestönkasvu ja työpaikkojen lisääntyminen ovat kaupungille mahdollisuus mutta lisäävät myös haasteita palvelutuotantoon. Vaikeasta kuntatalouden tilanteesta ja palveluverkoston muutoksista huolimatta, Kuopio haluaa turvata asukkaidensa palvelujen saatavuuden. Pitkäjänteinen kehittämistyö asiakkaiden tarvetta vastaavien julkisten palveluiden tuottamiseksi sekä riittävän laadun ja saatavuuden varmistamiseksi edellyttää vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä eri sidosryhmien välillä. Tulevat vuodet vaativat kaikilla tasoilla edelleen tiukkaa taloudenpitoa, kannustavaa henkilöstöpolitiikkaa sekä viisaita päätöksiä palvelutuotantoa koskevissa asioissa, jotta kaupungin toiminta ja talous saadaan pysyvään tasapainoon. Haluan omalta osaltani kiittää Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja henkilöstöä rakentavasta yhteistyöstä. Henkilöstölle haluan kohdistaa erityisen kiitoksen tuloksekkaasta ja erinomaisesta sitoutumisesta kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtääviin toimiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 8

11 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kuopion kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet olivat vuoden 2014 lopussa seuraavat: Valtuusto Hallitus Kansallinen Kokoomus 14 3 Suomen Keskusta 14 3 Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 12 2 Perussuomalaiset 7 1 Vihreä liitto 5 1 Vasemmistoliitto 4 1 Suomen Kristillisdemokraatit 2 - Kalevi Kauhasen valtuustoryhmä 1 - Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Palvelualuejohtajina ja kaupunginjohtajan sijaisina toimivat kaupunginjohtaja Paronen (konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue), Jarmo Pirhonen (kaupunkiympäristön palvelualue), Markku Tervahauta (perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet) sekä Pekka Vähäkangas (kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet). Vuoden aikana tehtiin laajamittaisia selvityksiä ja päätöksiä kaupunkirakenteen laajentumisen liittyen. Valtiovarainministeriö määräsi päätöksellään toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Ministeriö asetti kuntajakoselvittäjiksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän ja maakuntaneuvos Timo Säkkisen. Kuntajakoselvitykseen liittyvä selvitystyö käynnistyi konkreettisesti lomien jälkeen syksyllä ja selvitystyötä jatketaan vielä vuoden 2015 puolella. Kuntajakoselvittäjien esitykseen liittyvä päätöksenteko tapahtuu kunnissa vuoden 2015 aikana. Vuoden 2013 aikana käynnistettyihin kuntaliitosselvityksiin Juankosken kaupungin ja Tuusniemen kunnan kanssa liittyen tehtiin päätöksiä vuoden aikana. Tuusniemen kunta päätti, ettei se liity Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta lukien. Juankosken kaupunki sitä vastoin päätti liittyä Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta lukien ja Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan kuntien välisen yhdistymissopimuksen kokouksessaan Keskeisiä palveluverkostoon liittyviä päätöksiä tehtiin vuoden aikana mm. perusopetukseen ja kirjastoverkostoon liittyen. Kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa, että Kemppaanmäen kouluun sijoitetaan jatkossa esija alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja että selvitetään Kemppanmäen koulun hallinnon yhdistäminen Karttulanlahden tai Pihkainmäen kouluun. Kaupunginvaltuusto päätti samassa kokouksessaan sijoittaa Pitkälahden kouluun esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) yhdeksi lukuvuodeksi ja että samalla selvitetään Kalevalan koulun tuleva käyttö. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että myös Kettulan koulun osalta selvitetään opetusjärjestelyt Kalevalan koulun tulevaan käyttöön liittyen lukuvuoden jälkeen. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päätti, että Kalevalan koulun Linnanpellon yksikkö lakkautetaan ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja opetus siirretään Hatsalan klassilliseen kouluun alkaen ja että vuosiluokkien 0/1-6 opetus järjestetään Kalevalan koulun Pohjantien ja Kettulan koulun yksiköissä. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että Kemppaanmäen koululla opiskelua jatkavat 0-2 luokkalaiset. Lisäksi valtuusto päätti, että Särkiniemen koululla jatkaa luokat alkaen tai siinä vaiheessa, kun Jynkän koulu valmistuu. Kirjastoverkostoon liittyen Kettulanlahden ja Särkiniemen kirjastot päätettiin lakkauttaa alkaen. Vuoden aikana hyväksyttiin Kuopion Ikäystävällinen ohjelma vuoteen 2030 sekä perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys vuoteen 2030 (asumispalvelut ja sairaalapalvelut). Kaupungin omistajaohjaukseen liittyen hyväksyttiin kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset. Lisäksi vuoden aikana tehtiin useita merkittäviä omistajapoliittisia päätöksiä. Kuntalain muutoksen johdosta kunnallisena liikelaitoksena toimivat energiayhtiöt tuli yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa, että Kuopion Energia Liikelaitoksen koko toiminta siirretään Kuopion Energia Oy:lle osittain liiketoimintakaupalla ja osittain apporttiluovutuksena ja että tämän jälkeen sähkönsiirtoliiketoiminta siirretään edelleen perustettavalle Kuopion Energia Oy:n tytäryhtiölle. Kuntayhtymänä toimivien ammattikorkeakoulujen tuli hakea toimilupaa mennessä. Tähän liittyen Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupa edellytti toiminnan yhtiöittämistä mennessä. Kaupunki hyväksyi osaltaan yhtenä ammattikorkeakoulun omistajana yhtiöittämiseen liittyvät järjestelyt ja asiakirjat. 9

12 Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi kokouksessaan , että Kuopion kaupunki tekee Kuopion Pysäköinti Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon määrältään enintään euron osakesijoituksen ja että Kuopion kaupungin maksullinen pysäköintiliiketoiminta siirretään sopimuksellisesti Kuopion Pysäköinti Oy:n hoidettavaksi. Kuopion kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat Hallintosäännön 5 luvun 7 :n mukaan tilivelvolliset viranhaltijat määritellään talousarvion yhteydessä. Talousarvion 2014 mukaan tilivelvolliset viranhaltijat ovat: - Kaupunginjohtaja - Palvelualuejohtajat - Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, kaupunginsihteeri ja konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja ja kehittämisjohtaja o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja ja kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, virkanimike muutettu vuoden 2014 aikana opetusjohtajaksi sekä kasvun ja oppimisen tuen johtaja o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat ja tapahtumapalveluidenjohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja ja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja ja mielenterveysjohtaja - Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä - Savo-Pielisen jätelautakunnan esittelijä - Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esittelijä (rakennustarkastaja) - Tilakeskuksen konserniohjausjohtaja - Kuopion Energia Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtaja - Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön joulukuussa 2014 julkaistun taloudellisen katsauksen mukaan kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja kuluvana vuonna molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosenttia. Vaikka Kiinan kasvu vaimenee, niin sen ennustetaan yltävän vuonna 2016 lähes seitsemään prosenttiin. Venäjän talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2014 lainkaan ja seuraavien kahden vuoden aikana sen ennustetaan supistuvan. Venäjän talouden heikko kehitys johtuu edelleen jatkuvasta epävakaasta tilanteesta sekä ruplan ulkoisen arvon alenemisesta että energian hinnan laskusta. Kehitys heijastuu Venäjän tuonnin alenemisena, ja siten Suomen ja Venäjän välisen kaupan ennustetaan vähenevän seuraavien parin vuoden aikana. Sekä lyhyiden että pitkien korkojen odotetaan pysyvän matalla tasolla vuoden 2016 loppuun saakka. Myös euron dollarikurssin ennustetaan heikkenevän. Samoin raaka-aineiden ml. öljyn hintojen odotetaan edelleen alenevan. Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU alueen bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia vuonna Euroalueen kasvuksi ennustettiin vuodelle 2014 noin prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. 10

13 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen bruttokansantuote supistui 0,1 % vuonna Bruttokansantuotteen vähentyessä ja työllisyystilanteen heikentyessä vuoden aikana, viime vuosi oli jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Koko vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,2 %. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 7 miljardia euroa alijäämäinen, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 2 miljardia euroa. Alijäämä on 3,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kuudetta vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Alijäämä oli 8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 miljardia euroa. Kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna maltillisesti, 1 %. Myös toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 % toimintakulujen kasvun hidastumisen ansiosta. Vuosikatteet heikkenivät 1,6 %, johtuen mm. valtionosuuksien pienenemisestä 1,3 prosentilla. Verotulojen kasvu oli 2,5 %, huomattavasti pienempää kuin edellisenä vuonna, jolloin kasvu oli 6,9 %. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa, kasvua 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edelliseen vuoteen verrattuna, silloin kasvu oli 1,6 miljardia euroa. Asukasta kohti laskettu lainakanta oli euroa, kun vastaava luku edellisvuonna oli euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien tilikauden tulos on 1,7 miljardia euroa. Kuntalain muutoksesta johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisten vaikutus tästä on arviolta 1,4 miljardia euroa. Toimintaympäristön kehitys Vuosi 2014 oli hyvä vuosi Kuopion väestönkehityksessä. Kuopion tammi-joulukuun väestönmuutos oli henkeä. Kuopion väkiluku vuoden lopussa oli Kuopion 1,1 prosentin väestönkasvu oli pääkaupunkiseudun kaupunkien, Oulun ja Tampereen jälkeen kuudenneksi suurin. Kuopio on väkiluvultaan edelleen Suomen 8. suurin kaupunki. Vuoden 2014 aikana syntyi lasta ja kuoli 976 henkilöä. Kokonaisväestönmuutoksesta muuttoliikkeen osuus oli 88 %. Muuttoliike lisäsi väestömäärää edellisvuotta enemmän. Tulomuuton määrät pysyivät viime vuosien tapaan suurina, sen sijaan lähtömuuton määrät vähenivät. Kuntien välinen nettomuutto oli 807 henkeä ja siirtolaisuuden nettomuutto 264 henkeä. Kuopion seudun (Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi) väkiluku joulukuun lopulla oli Seudun väestömäärä kasvoi 1277 henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Kuopion työttömyysaste oli joulukuun lopussa 13,9 prosenttia. Työttömyys lisääntyi nopeasti vuoden loppua kohden koko maassa. Edellisen kerran työttömyys oli samoissa lukemissa 2000-luvun alkupuolella. Työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin alle 25- vuotiailla. Miesten työttömyysluvut kasvoivat enemmän kuin naisten. Kuopion työttömyysaste nousi marrasja joulukuussa samalle tasolle kuin koko maassa. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 13,9 prosenttia. Kuopion työvoima oli vuoden 2013 lopulla , joista työllisiä oli henkilöä. Työvoiman ulkopuolelle jääviä oli henkeä. Heidän osuutensa väestöstä oli 51,7 prosenttia ja säilyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Huoltosuhde eli työttömien ja työvoiman ulkopuolelle jäävien määrä sataa työllistä kohden oli 135,3 nousten edellisen vuoden vastaavasta kolmella huollettavalla. Vuoden 2014 aikana Kuopiossa valmistui 590 uutta rakennusta, joissa oli 768 asuntoa. Lisäksi Turon vanhaan tehdasrakennukseen valmistui 68 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrä yltää viisivuotiskaudelle arvioituun noin 800 uuden asunnon vuositasoon. Uusiin rakennuksiin valmistuneista asunnoista noin 70 % oli kerrostaloissa ja 33 % erillisissä pientaloissa ja rivitaloissa. 11

14 1.1.4 Olennaiset muutokset Kuopion kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Vuoden 2014 alussa on aloittanut matkailun yhteismarkkinointiyhtiö Kuopio-Tahko Markkinointi Oy. Maakunnallinen markkinointiohjelma on jatkunut tilinpäätösvuoden aikana. Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui Uuden järjestämistavan mukaan kaupunki kerää joukkoliikenteen lipputulot ja ostaa liikennöinnin palveluntuottajalta. Samalla liikennetuki on jäänyt suurimmalta osaltaan pois. Kaavoituksessa on suosittu täydennysrakentamista. Kettulanlahden ja Särkiniemen kirjastot lakkautettiin alkaen. Perusopetuksen palveluverkostomuutokset koskien Kemppaanmäen, Kettulan ja Pitkälahden koulua tulivat voimaan alkaen. Perusturvan palvelualueella ostopalveluja on siirretty omaksi toiminnaksi mm. vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma on pääosin edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kaupunki on tukenut aktiivisesti niiden etenemistä. Peruskorjattu ja laajennettu teatteri otettiin käyttöön elokuussa Toriympäristön ja kävelykeskustan rakennustyöt valmistuivat. Maanhankinta eteni erittäin hyvin ja maakauppoja tehtiin huomattavasti enemmän edellisvuosiin verrattuna. Maanhankintaa vauhditti osaltaan valtion myöntämä määräaikainen myyntivoiton verovapaus myytäessä maata kunnalle. Vuonna 2014 kaupunginvaltuusto päätti merkittävistä yhtiöittämisistä. Kuntalain muutokseen perustuen kaupunginvaltuusto päätti Kuopion Energia liikelaitoksen yhtiöittämisestä siten, että Kuopion Energia liikelaitoksen koko toiminta siirrettiin Kuopion Energia Oy:lle osittain liiketoimintakauppana ja osittain apporttiluovutuksena. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyen kuntayhtyminä toimivien ammattikorkeakoulujen tuli hakea toimilupaa syksyllä Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupa edellytti toiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet. Myös pysäköintilaitoksen hallinnoinnista ja pysäköinnin järjestämisestä päätettiin kaupunginvaltuustossa. Päätöksen mukaan Kuopion kaupungin pysäköintiliiketoiminta siirretään yhtiöön ja yhtiön rahoitus järjestetään siten, että kaupunki ottaa vastattavakseen yhtiön lainoja ja sijoittaa yhtiöön omaisuutta apporttiluovutuksena. Kuopion kaupungilla käynnissä olleiden hankkeiden ja projektien kokonaismäärä pysyi ennallaan. Käynnissä oli 63 omaa projektia, kaupunki toimi päätoteuttajana 46 yhteistyöprojektissa ja osatoteuttajana 20 osallisuus-/kumppanuusprojektissa. Kaupunki osarahoitti 13 hanketta. Hankkeita olivat mm. Työllisyyden kuntakokeiluhanke (Kuopio-pilotti), Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma, Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen (MoViRa), Potilastiedon arkiston käyttöönotto Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla (KArkisto3), Hammaslääketieteen tutkimus- ja oppimisympäristön varustaminen, Hyvinvointitietojen yhteiskäytön edistäminen (Hyke), Matkakeskusalueen infran saneeraus ja Linja-autoaseman ympäristön asemakaavamuutos. Uusi rakennerahastokausi käynnistyi hitaasti. Kuopion kaupunki ei vuoden 2014 aikana jättänyt rahoitushakemuksia uudelle kaudelle, eikä kaupunki tehnyt rahoituspäätöksiä muiden toteuttamista hankkeista, vaan kaupungin rahoitusta käytettiin vanhan kauden päättyviin hankkeisiin. Vuodelle 2014 varatuista hankkeiden vastinrahoituksesta merkittävä osa jäi tämän vuoksi käyttämättä. Ensimmäiset uuden kauden rahoitushakemukset tehtiin vuoden 2015 alussa. Hakemukset jätettiin Itä-Suomen lukioista maailmalle ja Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishankkeille. Tekesiltä saatiin rahoitusta Henkilöstöjohtamisella huipulle ja Tulevaisuuden turvallinen kotihoito TULET- KO hankkeille. Palvelualueet toteuttivat CAF-laadunhallintamallin mukaisia itsearviointeja. Sähköisestä kaupungin toimintakäsikirjasta (kaikille yhteiset toimintatavat ja ohjeet) tuotettiin ja viestittiin 20 infotilaisuudessa ensimmäinen versio. 12

15 Maaningan kunta yhdistyi Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alusta. Kuopion kaupunki on tuottanut Maaningan kunnalle sosiaali- ja terveyspalvelut vastuukuntana alkaen. Lisäksi Kuopio on hoitanut sopimuspohjaisesti jo vuoden 2014 alusta alkaen pääosan Maaningan kunnan teknisen johtajan tehtävistä sekä huhtikuun alusta alkaen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä. Juankosken ja Tuusniemen yhdistymisselvitykset valmistuivat keväällä Kuopion ja Juankosken kaupunkien valtuustot hyväksyivät kuntaliitoksen toteutuvaksi vuonna Sen sijaan Tuusniemen kunnanvaltuusto ei hyväksynyt Kuopion ja Tuusniemen kuntaliitosta. Tuusniemen kunnalle on tuotettu perusterveydenhuollon palvelut vuodesta 2009 alkaen. Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Selvitystyö käynnistyi elokuussa 2014 ja selvitystyö jatkui tammikuulle Kuntalaisillat Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Suonenjoella pidetään keväällä 2015, jonka jälkeen asia menee valtuustojen päätettäväksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan hallituksen esityksen (sote-uudistus) valmistelu oli käynnissä tilinpäätösvuonna. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi kuitenkin maaliskuussa 2015, että lakiesitys on ristiriidassa perustuslain kanssa. Lakiesityksen käsittelyä eduskunnassa ei voitu enää jatkaa ja lakiesitys raukesi. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Kuopion kaupungin taloutta vuonna 2014 leimasi talouden tasapainottaminen, koska kaupungin tulojen ja menojen epätasapaino on jatkunut useita vuosia mm. kuntien tehtävien lisäysten ja valtionosuusleikkausten takia. Palvelujen kysynnän kasvu on jatkunut voimakkaana sekä ikärakenteen muutoksen että kaupungin kasvun myötä. Nämä ovat aiheuttaneet sen, että toimintakulujen kasvu on ollut tuottojen kasvua suurempaa. Rahoituspohjaa kohennettiin vuodelle 2014 korottamalla tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Kuopion kaupungin vuoden 2014 talousarvio laadittiin noin 19 milj. euroa alijäämiseksi. Talousarvioon sisällytettiin talouden sopeutustoimia yhteensä 12,6 milj. euroa, joista henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa. Kaupungin investointitasoa alennettiin noin 40 % velkaantumisen vähentämiseksi. Kaupungin kasvu ja kilpailukyky haluttiin kuitenkin turvata tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Kuopion kaupungin tilinpäätös on 118,4 milj. euroa ylijäämäinen. Kuopion Energia liikelaitoksen ja Savoniaammattikorkeakoulun yhtiöittämiset parantavat laskennallisesti Kuopion kaupungin tilikauden tulosta kertaluonteisesti. Yhtiöittämiset eivät tosiasiallisesti paranna kaupungin rahoitusasemaa. Tilinpäätös vuodelta 2014 toteutuu budjetoitua parempana. Ilman yhtiöittämisiäkin tulos olisi ollut noin 15,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Koko kaupungin toimintatuottojen kertymä on hieman alle muutostalousarvion. Toimintatuottoja on kertynyt 356,3 milj. euroa, toteutuma on 99,2 %. Toteutuma on 2,8 milj. euroa muutostalousarviota pienempi, mutta 6,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Toimintatuottojen kasvu edellisestä vuodesta on 11,7 milj. euroa (3,4 %). Ydinkaupungin toimintatuottojen toteutuma on 121,1 milj. euroa (toteutuma 100,7 %). Ylitystä muutostalousarvioon nähden on 0,9 milj. euroa. Toimintatuotot ovat kasvaneet 2 milj. euroa (1,7 %) edellisestä vuodesta. Ydinkaupungin toimintatuottojen toteutumissa suurin poikkeama on perusturvan palvelualueella, missä ylitystä on 0,6 milj. euroa. Taseyksiköistä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat alittuneet muutostalousarviosta 0,6 milj. euroa, tilakeskuksen toimintatuotot puolestaan ovat ylittyneet 0,5 milj. euroa. Liikelaitoksista toimintatuotot ovat alittuneet Kuopion Energialla 3,2 milj. euroa ja Kuntatekniikalla 1,0 milj. euroa. Sen sijaan Kallaveden Työterveyden toimintatuotot ylittyvät 0,4 milj. euroa. Kuopion Veden toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Koko kaupungin toimintakulujen toteutuma on 868,9 milj. euroa (toteutuma 97,8 %), joka on 19,6 milj. euroa alhaisempi kuin muutostalousarviossa. Toimintakulujen toteutuma alittaa alkuperäisenkin talousarvion 6,3 milj. eurolla. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 22,2 milj. euroa ja 2,6 %. Ydinkaupungin toimintakulujen toteutuma on 692,8 milj. euroa (toteutuma on 98 %), joka on 13,9 milj. euroa alle budjetoidun. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen on 15,5 milj. euroa eli 2,3 %. Siten ydinkaupungin toimintakulujen kasvu on ollut maltillisempaa kuin koko kaupungin. Toimintakulut ovat alittuneet kaikilla palvelualueilla. Suurimmat poikkeamat talousarvioon ovat terveydenhuollon palvelualueella, missä toimintakulut alittuvat 4,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella toimintakulut alittuvat talousarviosta 2,5 milj. euroa sekä kasvun ja oppimisen palvelualueella 2,3 milj. euroa. Taseyksiköiden toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina, tilakeskuksella 1,5 milj. euroa, Pohjois-Savon pelastuslaitoksella 0,5 milj. euroa ja isäntäkun- 13

16 tapalveluissa 0,2 milj. euroa. Liikelaitosten toimintakulut ovat alittuneet Kuopion Energialla 3,1 milj. euroa ja Kuntatekniikalla 1,1 milj. euroa, Kallaveden Työterveydellä sen sijaan toimintakulut ovat ylittyneet 0,4 milj. euroa ja Kuopion Vedellä 0,1 milj. euroa. Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on -512,6 milj. euroa (toteutuma 96,8 %). Toimintakatteen toteutuma alittuu talousarviosta 16,8 milj. euroa. Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen on 10,5 milj. euroa (2,1 %). Ydinkaupungin toimintakate on -571,7 milj. euroa, toteutuma on 97,5 %. Toimintakatteen alitus talousarviosta on 14,8 milj. euroa. Ydinkaupungin toimintakate on kasvanut edellisestä vuodesta 13,4 milj. euroa ja 2,4 %. Suurimmat poikkeamat ovat terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueilla, toimintakatteiden alitus talousarvioon nähden on terveydenhuollon palvelualueella 4,8 milj. euroa ja perusturvan palvelualueella 3,0 milj. euroa. Taseyksiköistä tilakeskuksen toimintakate toteutuu 1,9 milj. muutostalousarviota parempana, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja isäntäkuntapalveluiden toimintakatteet toteutuvat muutostalousarvion mukaisesti. Liikelaitosten toimintakatteet ovat kokonaisuudessaan toteutuneet lähes muutostalousarvioiden mukaisesti. Olennaiset poikkeamat talousarvioon selvitetään tarkemmin käyttötalouden toteutumisvertailussa. Verotuloja kertyi yhteensä 405,7 milj. euroa, missä on kasvua 21,2 milj. euroa (5,5 %) vuodesta Verotulojen toteutuma ylitti 6,2 milj. euroa alkuperäisen talousarvion ja 3,2 milj. euroa muutostalousarvion. Tuloveroprosenttia korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä vuodelle 2014, korotuksen vaikutus on noin 5 % verotulojen suhteelliseen kasvuun. Kunnallisverotulojen kertymä oli 352,7 milj. euroa, kasvua 17,4 milj. euroa (5,2 %). Ilman tuloveroprosentin nostoa kunnallisverotuoton kasvu olisi ollut varsin vaatimaton. Yhteisöverotulojen kertymä oli 19,2 milj. euroa, kasvua 2,1 milj. euroa (12,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kiinteistöverotulojen toteutuma on 33,8 milj. euroa, missä on kasvua 1,7 milj. euroa (5,3 %) vuoteen Valtionosuuksien kertymä oli 149,1 milj. euroa, mikä on 4,1 milj. euroa (-2,7 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuudet olivat alkuperäisessä talousarviossa 150,3 milj. euroa ja muutostalousarviossa 148,9 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat noin 0,1 milj. euroa muutostalousarviota suurempina. Kuopion kaupungin valtionosuusleikkaukset vuosina ovat olleet yhteensä noin 50 milj. euroa. Kuntaliitoksista maksettavat valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus olivat yhteensä 554,8 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 17,2 milj. euroa (3,2 %). Satunnaiset erät olivat yhteensä 124,7 milj. euroa. Kuopion Energia Liikelaitoksen myynnistä saatu myyntivoitto on 108 milj. euroa ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtiöittämisestä saatu myyntivoitto 15,9 milj. euroa. Järjestelyn yhteydessä kuntayhtymän peruspääomaa alaskirjattiin 1,3 milj. euroa. Yhteensä yhtiöittämisten vaikutus oli 122,5 milj. euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2015 korkein oikeus antoi päätöksensä Kuopion kaupungin ja valtion väliseen kiistaan Kuopin kaupungin saamatta jääneistä kiinteistöveroista. Korkein oikeus ei antanut valituslupaa, joten hovioikeuden päätös jää voimaan. Päätöksen mukaan valtion tulee maksaa Kuopiolle kiinteistöveroja 1,4 milj. euroa, viivästyskorkoja 0,5 milj. euroa ja oikeudenkäyntikuluja 0,1 milj. euroa. Valtio on maksanut kyseiset summat helmikuussa ja maksettu kiinteistöverojen määrä on kirjattu helmikuussa kiinteistöverotuloihin Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tilinpäätös on 118,4 milj. euroa ylijäämäinen ja ylijäämään on vaikuttanut merkittävästi lainsäädäntöön perustuvat Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia-ammattikorkeakoulu kuntayhtymän yhtiöittämiset. Näistä on kertynyt satunnaisiin tuottoihin myyntivoittoja yhteensä 123,8 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen 19,2 milj. euroa ja muutostalousarvio oli ylijäämäinen 102 milj. euroa. Ilman yhtiöittämisestä saatuja satunnaisia tuottoja tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen 4,1 milj. euroa, joten ilman yhtiöittämisiäkin tilinpäätös olisi toteutunut selvästi sekä alkuperäistä että muutostalousarviota parempana. Talousarviota parempaan toteutumaan ovat vaikuttaneet toteutetut sopeutustoimenpiteet ja verotulojen arvioitua parempi kertymä. Koko kaupungin toimintakulut ovat alittuneet muutostalousarviosta 19,6 milj. euroa ja 6,3 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Ydinkaupungin osalta toimintakulujen alitus on 13,9 milj. euroa 14

17 muutostalousarviosta. Verotulot puolestaan ylittyivät 3,2 milj. euroa muutostalousarviosta. Yhtiöittämisten myötä saavutettu ylijäämä ei poista taloudessa olevaa rakenteellista epäsuhtaa tulojen ja menojen välillä. Kuluvan vuoden talousarvio valmisteltiin erittäin haastavien taloudellisten olosuhteiden vallitessa. Talousarvion valmisteluvaiheessa ennuste vuoden 2014 tilinpäätöksestä oli heikompi kuin toteutunut tilinpäätös. Tämän vuoksi vuoden 2015 talousarviota ja kaupungin talouden kehitystä seurataan tarkasti alkuvuonna. Maaliskuun kuukausiraportin tilinpäätösennusteiden pohjalta tehdään analyysi kuluvan vuoden kehityksestä ja tarvittaessa talousarviomuutokset viedään valtuuston päätettäväksi. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy verkosto- ja tehostamistoimia perusturvan, terveyshuollon ja koulutuspalveluiden osalta. Useat näistä toimista hillitsevät kustannustason nousua mittavammin vasta suunnittelukaudella. Toisaalta kaupungin on huolehdittava elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksista, jolloin luodaan edellytyksiä työpaikkojen syntymiselle, työllisyyden paranemiselle sekä verotulojen kasvulle. Kuluvan vuoden talousarvion pitävyyteen liittyy riskejä taloudellisen tilanteen kehittymisen suhteen erityisesti perusturvan menojen ja verotulokertymän osalta. Sopeutuksen haasteellisuudesta ja rakenteellisten muutosten välttämättömyydestä kertoo se, että vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen noin 22 milj. euroa ja vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä oli vain 7,8 milj. euroa. Taloussuunnitelman mukaan tilikauden tulos olisi suunnitelmakauden alussa alijäämäinen, mutta olisi ylijäämäinen vuosina Taloussuunnitelman mukaan vuosien toimintakatteen vuosittaiseksi kasvuksi on arvioitu 1,5 %. Toimintakatteen kasvun pysyminen 1,5 prosentissa edellyttää erittäin maltillista toimintamenojen kasvua. Palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistamisen jatkaminen on välttämätöntä, jotta toimintakatteen kasvu saadaan rajattua edelle mainitulle tasolle. Käyttöomaisuutta tulee myydä luopumalla kaupungin toimintojen kannalta vähemmän tärkeästä ja tuottamattomasta käyttöomaisuudesta. Henkilöstön määrää on vähennettävä hyödyntämällä henkilöstön vaihtuvuutta mahdollisimman tehokkaasti. Menoja lisäävien, uusien tai entisten palveluiden laajentamisesta tulee pidättäytyä. Kaupungin investointitasoa on jouduttu alentamaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Investointeja on priorisoitu, niiden kustannustasoja on arvioitu kriittisesti ja osa on siirretty toteutettavaksi tulevina vuosina. Kaupunki velkaantuu, koska se ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan velalla ja omaisuutta myymällä. Kuntatalouden ahdinkoa ovat lisänneet valtion päättämät merkittävät valtionosuusleikkaukset, joista on päätökset vuoteen 2017 saakka. Valtion talouden tilanne huomioiden kuntien valtionosuusleikkaukset ovat todennäköisiä vuoden 2017 jälkeenkin. Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu lisäävät kustannuksia ja yhdessä valtionosuusleikkausten kanssa pakottavat kunnat etsimään toimintamenojen säästökohteita. Kuopion kaupungin kuntarakenne on muuttunut ja muuttuu edelleen kuntaliitosten takia. Maaningan kuntaliitos toteutui kuluvan vuoden alussa ja vuoden 2017 alusta Juankosken kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin. Kuntaliitosten myötä Kuopion kaupungin alue kasvaa maantieteellisesti ja etäisyyksien kasvaessa palvelurakenne hajaantuu. Omaisuusmassa kasvaa ja lisää peruskorjaustarvetta. Henkilöstörakenteen isot muutokset ovat mahdottomia ketjuuntuneisiin kuntaliitoksiin liittyvän työsuhdeturvan vuoksi. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa sovittiin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä, mutta valitettavasti se ei ole toistaiseksi onnistunut. Päinvastoin valtio on asettanut kunnille jatkuvasti uusia tehtäviä ja velvoitteita. Kuntatalouden kestävyyden näkökulmasta valtion tulee vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoitteita, eikä kunnille saa määrätä uusia tehtäviä. Rakenteellisista uudistuksista on tehtävä päätöksiä, mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta, joka ei edennyt tällä vaalikaudella. Eduskunnan maaliskuussa 2015 hyväksymässä uudessa kuntalaissa edistetään talouden tasapainoa ja kestävyyttä muun muassa tiukentamalla alijäämän kattamisvelvollisuutta ja kytkemällä se arviointimenettelyyn. Alijäämän kattamisvelvollisuus ja arviointimenettely laajennetaan koskemaan myös kuntayhtymiä Henkilöstö Tavoitteet pidemmän aikavälin henkilöstötyölle on asetettu kaupunginvaltuuston hyväksymässä henkilöstöohjelmassa. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty talousarviossa. Tavoitteena on, että jokainen esimies ottaa vastuulleen henkilöstötyön kokonaisuuden oman yksikkönsä osalta. Hän voi omalla johtamisel- 15

18 laan olennaisesti vaikuttaa henkilöstönsä hyvinvointiin, yksikkönsä henkilöstökustannuksiin ja henkilöstötyön tuottavuuteen. Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstötyön tuottavuudesta vastaavat lähiesimiehet suhteessa henkilöstöönsä toteuttamalla henkilöstöohjelman mukaista henkilöstöjohtamista. Tavoitteena on parantaa henkilöstön suorituskykyä ja työhyvinvointia. Esimies vahvistaa henkilöstönsä osaamista, motivaatiota, työhyvinvointia sekä työpaikan työturvallisuutta suunnitelmallisesti. Tavoitteena on, että palvelutuotanto pystytään toteuttamaan nykyistä vähäisemmillä resursseilla. Henkilöstötyön tuottavuus nousee, kun tekemättömän työn kustannukset minimoidaan. Tekemättömän työn välittömiä kustannuksia ovat sairaus- ja tapaturma-ajan palkat, varhaiseläke- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä työterveyshuollon kustannukset. Välillisiä kustannuksia ovat sijaistyövoiman hankinta ja heidän perehdyttämisensä, sijaistyövoiman palkat, henkilöstö- ja palkkahallinnon kustannukset, esimiestyön kustannukset yms. Elinkeinoelämän keskusliiton laskelmien mukaan välillisten kustannusten osuus nostaa sairausajan kustannukset kolminkertaisiksi. Talousarviossa henkilöstötyön tuottavuudelle asetettiin seuraavat tavoitteet: - sairauspoissaolot vähenevät 1 kpv/htv - työmatka- ja työtapaturmista aiheutuvien työkyvyttömyyspäivien määrä laskee 1500 kpv - varhaiseläkemaksut vähenevät 110 /htv Sairauspoissaolot lisääntyivät 0,5 kpv/htv ja kaupunki maksoi vuonna 2014 sairausajan palkkoja ydinkaupungin osalta enemmän ja koko kaupungin osalta enemmän kuin edellisenä vuotena. Sairauspoissaolojen kasvu selittynee vuosilomamääräysten muutoksella. Työntekijällä on oikeus keskeyttää vuosiloma välittömästi sairausloman johdosta aikaisemman seitsemän päivän karenssin sijaan. EK:n laskentamallin mukaan toteutunut kokonaismenetys ydinkaupungin osalta on jopa kolminkertainen eli Työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolot lisääntyivät vuodesta 2013 yht. 0,3 kal.pv/htv, mutta koko tarkastelujaksolla ( ) ne pysyivät samalla tasolla 0,9 kal.pv/htv. Varhaiseläkemenoperusteisten eläkkeiden vuosittainen kasvukehitys saatiin ensimmäisen kerran pysäytettyä. Varhaiseläkemenoperusteisten eläkkeiden määrä laski 35 kpl ja Työnantajapalvelu on kehittänyt henkilöstö- ja palkkahallintoa yhteistyössä palvelualueiden ja Kuhilas Oy:n kanssa. Perinteisiä palkka-aineiston tallennukseen perustuvia prosesseja on sähköistetty siirtymällä yhä enemmän tiedon siirtoon järjestelmästä toiseen. Tiedon siirron ansiosta tallentamisesta ja moninkertaisesta työstä on luovuttu ja kustannuksia säästetty. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Henkilöstön osaamisen vaikutusta tuottavuuteen ei ole mahdollista arvioida tunnusluvuilla vuoden 2014 osalta. Sen voi kuitenkin todeta, että henkilöstömäärän vähentäminen ei ole perustunut henkilöstön parempaan osaamiseen tai motivaatioon vaan laskennalliseen vähentämisvelvollisuuteen ja toiminnallisiin muutoksiin. Osaaminen on resurssi, jota pitää kehittää kaupungin kokonaisedun ja tuottavuuden näkökulmasta. Osaamisen johtamisessa on vielä paljon parannettavaa ja käyttämätöntä tuottavuuspotentiaalia. Määrätietoinen kehittäminen on kuitenkin aloitettu. Henkilöstöjohtamisella huipulle hankkeen kohderyhmänä olivat kaupungin johtajat ja esimiehet. Hankkeessa määriteltiin johtajien ja esimiesten osaamisvaatimukset BSCnäkökulmista. Esimiehet arvioivat osaamistaan suhteessa osaamisvaatimuksiin ja laativat henkilöstökohtaisen kehittymissuunnitelman, jota on toteutettu vuoden 2014 aikana. Henkilöstön osaamisten määrittelyt aloitettiin määrittelemällä koko henkilöstön työyhteisöosaamiset, joita henkilöstö arvioi ensimmäisen kerran kehityskeskustelunsa yhteydessä. Henkilöstön substanssiosaamisten määrittely aloitettiin pilottina keskisessä kotihoidossa. Perusopetuksen Osaava-hankkeen myötä saatiin perusopetuksen substanssit määriteltyä. Myös lukio-opetus otti käyttöön saman substanssirungon kuin perusopetus. Tavoitteena on toteuttaa substanssiosaamisvaatimusten määrittelyt koko henkilöstön osalta vuoden 2015 aikana. Työnantajille maksettavan koulutuskorvauksen edellyttämät henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat laadittiin. 16

19 Rekrytointi, sisäinen liikkuvuus ja varautuminen henkilöstön saatavuuteen Rekrytointipalvelu hoitaa keskitetysti kaupungin rekrytoinnit. Vuonna 2014 avoinna oli 665 työpaikkaa, joista 558 oli työsuhteisia ja 107 virkasuhteisia. Työpaikkoja oli avoinna 49 kpl enemmän kuin edellisenä vuonna. Hakijoita työpaikkoihin oli Sijaistarpeita oli kpl ja niiden täyttöaste oli 90 %. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella sijaistarpeista hoidettiin 43 % eli 5900 kpl varahenkilöstöllä (114 henkilöä). Perusturvan palvelualueelle sijaistarpeet kasvoivat 1233 kpl:lla. Kasvua selittää parhaiten palvelualueella olleet useat toiminnalliset muutokset vanhusten hoivapalveluissa, joita oli kokonaistaloudellisesti edullisinta ja strategisesti järkevää toteuttaa määräaikaisella henkilöstöllä. Terveydenhuollon palvelualueen sijaistarpeet kasvoivat 164 kpl:lla. Sisäinen täytön ensisijaisuus on koskenut kaikkia avoimeksi tulleita tehtäviä. Avoimeksi tulleiden virkojen osalta on selvitetty, voidaanko ne täyttää sisäisesti viranhaltijalain perusteella. Aktiivisen aikaisen tuen toimintaprosessi kuvattiin ja aloitettiin tiiviimpi yhteistyö palvelualueiden henkilöstöja hallintopäälliköiden kanssa työkykyä vastaavien työtehtävien löytämiseksi pääsääntöisesti omalla palvelualueella. Henkilöstön saatavuuteen varauduttiin ensisijaisesti vahvistamalla edelleen Kuopion työnantajakuvaa hyvällä asiakaspalvelulla rekrytointiprosessien aikana, osallistumalla rekrytointitapahtumiin (paikalliset messut ja Sairaanhoitajapäivät) ja verkostoitumalla Pohjois-Savon alueen julkisorganisaatioiden (mm. KYS, Ylä-Savon sote, ELY-keskus) kanssa. Lisäksi kävimme alueen oppilaitoksissa kertomassa Kuopion kaupungista työnantajana. Savon Ammatti- ja aikuisopiston kanssa aloitettiin kumppanuussopimuksen valmistelu. Kannustava palkkaus Motivaation johtamisessa on vielä paljon parannettavaa ja käyttämätöntä tuottavuuspotentiaalia. Kannustavan palkkauksen käyttöönotossa on edetty ja kannustavan palkkauksen toimintaohjetta on työstetty vuoden 2014 aikana. Uuden ohjeen mukaista kertapalkkiota on jo käytetty muutaman kerran. Henkilökohtaisen lisän määrä tarkistetaan vuosittain. Sitä tulee olla käytössä 1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista. Tehtävien uudelleen järjestelyjen ja lisävastuiden ottamisen kautta on maksettu vuonna 2014 kaikilla sopimusaloilla erisuuruisia lisävastuupalkkioita yhteensä noin euroa. Lisäksi KVTES:n sopimusalalla on työn vaativuuden arviointikriteerejä päivitetty useiden tehtävänimikkeiden osalta. Työhyvinvoinnin edistäminen Kuopion kaupunki on mukana Kevan kaarilaskurissa. Siinä selvitetään Kuopion kaupungin kustannukset, jotka aiheutuvat henkilöstön sairauslomista, työtapaturmista ja ennenaikaisista eläkkeistä. Niitä verrataan muiden kuntien vastaaviin kustannuksiin. Selvityksen mukaan työkyvyttömyyden kustannukset kaupungilla ovat 3,2 M suuremmat, kuin verrokkikunnissa. Näin siitäkin huolimatta, että Kuopion kaupungin työhyvinvoinnin toimintamallit ovat esimerkillisiä ja työhyvinvointiin panostaminen on kaupunginvaltuuston hyväksymän henkilöstöohjelman painopiste. Saadun tiedon perusteella työnantajapalvelu, Kallaveden työterveys sekä Kevan asiantuntijat valmistelivat työterveyshuollon uutta toimintasuunnitelmaa vuodelle Sen painopisteenä ovat riskien varhainen tunnistaminen, aktiivitoimenpiteiden välitön käynnistäminen sekä ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen yhteistyössä Kevan kanssa. Työturvallisuuden edistäminen Työnantajan ja työntekijöiden yhteisenä tavoitteena on estää työmatka- ja työtapaturmien sattuminen, mutta silti kaupungin eri työpaikoissa sattuu lähes päivittäin työmatka- tai työtapaturma. Tapaturman vastaista työtä on edelleen tarpeen tehdä ja uuden työntekijän perehdyttäminen työturvallisuuteen on välttämätöntä. Osa tapaturmista on estettävissä huolellisuudella ja suojainten tai apuvälineiden asianmukaisella käytöllä. Erittäin tärkeää on käydä sattuneiden tapaturmien kuvaukset läpi työpaikkakokouksissa, jotta tilanteista voidaan oppia ja estää uudet tapaturmat. Kuopion kaupungin lakisääteinen tapaturmavakuutus on Pohjolassa. Vakuutusyhtiöllä on valtakunnallinen kumppanuusverkosto, jonka kautta tarjotaan työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä oleville henkilöille nopeutettu hoito mahdollisissa työmatka- ja työtapaturmatilanteissa. Vuonna 2014 kumppanuuslaitokset olivat IteLasaretti ja Terveystalo. 17

20 Henkilöstömenojen ja -määrän sopeuttaminen Talousarviossa henkilöstön palkkamäärärahoihin sisältyi 4,6 M sopeutus, joka toteutui mm. henkilöstöä vähentämällä, viivästyttämällä rekrytointeja, vähentämällä määräaikaisen henkilöstön käyttöä, karsimalla henkilöstön koulutusmäärärahoja, vähentämällä koululaisten kesätyöllistämistä ja työttömien työllistämistä, vähentämällä ylityötä ja ylipäätään työtä, josta aiheutuu haittatyökorvauksia sekä henkilöstön vapaaehtoisilla lomaraha- ja säästövapailla. Vapaaehtoisten vapaiden osuus toteutuneista henkilöstömenosäästöistä on 1,7 M. Lomapalkkavaraus kasvoi edelleen ja se heikensi kaupungin tulosta edelliseen tilinpäätökseen nähden 0,7 M. Tavoitteena oli vähentää kaupungin palveluksessa olevaa henkilöstöä 75 HTV. Ydinkaupungin henkilöstömäärä säilyi edellisen vuoden tasolla (- 1,2 htv) kun taas koko kaupungin henkilöstömäärä väheni 11,9 htv ilman Kuopion Energia liikelaitosta. KOKONAISTYÖAIKA HENKILÖTYÖVUOSINA Vertailu edellisen vuoden tilinpäätökseen Palvelualue Muutos Muutos % Keskusvaalilautakunta 0 Tarkastustoimi 2,6 2,0-0,6-23 % Konsernipalvelu 90,2 72,6-17,6-20 % Yleishallinto 11,5 10,3-1,2-10 % Vetovoimaisuuden palvelualue 36,5 35,4-1,1-3 % Kaupunkiympäristön palvelualue 190,0 189,3-0,7 0 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 401,2 400,1-1,1 0 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 2139,7 2134,8-4,9 0 % Perusturvan palvelualue 1056,5 1072,6 16,1 2 % Terveydenhuollon palvelualue 746,8 756,7 9,9 1 % Ydinkaupunki yhteensä 4675,0 4673,8-1,2 0 % Liikelaitokset Kallaveden Työterveys 41,3 44,6 3,3 8 % Kuopion Energia liikelaitos 59,1 56,0-3,1-5 % Kuopion Kuntatekniikan liikelaitos 242,6 229,3-13,3-5 % Kuopion Vesi 79,6 81,2 1,6 2 % Liikelaitokset yhteensä 422,6 411,1-11,5-3 % Taseyksiköt Pohjois-Savon Pelastuslaitos 273,7 283,9 10,2 4 % Tilakeskus 46,5 45,4-1,1-2 % Isäntäkuntapalvelut 140,1 146,1 6 4 % Taseyksiköt yhteensä 460,3 475,4 15,1 3 % Yhteensä 5557,9 5560,3 2,4 0 % Työllistämisvaroin palkattujen htv 96,9 90,2-6,7-7 % Kesätyöntekijöiden htv 31,2 21,7-9,5-30 % Oppisopimuskoulutus htv 4,2 3,0-1,2-29 % Kuopion kaupunki yhteensä 5690,2 5675,2-15,0 0 % 18

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät

Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Valtuustoseminaari 24.3.2014 Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön nykytila Euroopan ja Suomen talouden epävarmuus heijastuu vahvasti myös Rovaniemelle,

Lisätiedot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot

Talousarvion seuranta ja ennuste Ydinkaupungin toteuma 2 / Keskeiset tulot. Palvelutoiminnan menot Talousarvion seuranta ja ennuste 2016 Ydinkaupungin toteuma 2 / 2016 Ydinkaupungin talouden seurantatiedot ovat pääosin vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaaviin tietoihin. Maaningan kuntaliitos tapahtui

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2015

Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Julkaisuvapaa ti 5.4.2016 klo 9 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 20 KUOPIO MENESTYY - TALOUDEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET KASVAVAT Väestönmuutokset ja rakentaminen 319 526 803

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/2015 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornioseudun kehitykseen 7/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/215 [1] SYNTYNEET Tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot