Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen... 49

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49"

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

2

3 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset Kuopion kaupungin toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Strategisten tavoitteiden seuranta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt

4 3. Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen liitetiedot, vastattavaa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpäätös Eriytetyt tilinpäätökset Liikelaitosten erillistilinpäätökset Kuopion Energia Liikelaitos Kuopion Vesi Liikelaitos Kallaveden Työterveys Liikelaitos Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Pohjois-Savon pelastuslaitos Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus Luettelot ja selvitykset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja niiden säilytyksestä

5 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2015:1 ISSN Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2014

6

7 1 Toimintakertomus 5

8 6

9 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Maailmantalouden kasvu jäi yleisistä odotuksista vuonna 2014 muun muassa Ukrainan tilanteen ja Kreikan talouskriisin myötä. Kansainvälisen talouden kehittyminen on ollut kaksijakoista. USA ja Kiina ovat kasvusuuntaisia, euroalueen painiessa deflaatiopelkoja vastaan. Euroopan keskuspankki onkin ryhtynyt rohkeisiin rahapoliittisiin toimiin, joilla euroalue pyritään saamaan takaisin kasvu-uralle. Suomen talous oli laskusuuntainen jo kolmatta vuotta peräkkäin (BKT aleni 0,1 % vuonna 2014). Talouden heikko kehitys on ollut laaja-alaista, mutta kiteytyy etenkin viennin supistumiseen. Kun samanaikaisesti työttömyys kasvaa, työikäisen väestön määrä vähenee ja julkinen sektori kamppailee kestävyysvajeen kanssa, on Suomen talouskasvu jäämässä jatkossakin pitkällä aikavälillä hitaaksi. Suomen bruttokansantuotteen kehittymistä koskevat ennusteet vuodelle 2015 vaihtelevat -0,1 prosentista 1,0 prosenttiin. Heikko taloustilanne on heijastunut myös työmarkkinoille. Tilanne heikentyi vuonna 2014 entisestään, ja tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste kohosi 8,7 %:iin. Vuonna 2015 työllisyystilanteen odotetaan edelleen heikentyvän. Hitaasta talouskasvusta johtuen julkisen talouden alijäämä syveni edelleen vuonna 2014 ollen 3,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Näin alijäämä ylitti EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 %:n kynnysarvon ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Kuntien yhteenlaskettu tulos parani edellisvuodesta. Tähän kuitenkin vaikutti kertaluonteisena tapahtumana kunnallisten liikelaitosten kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämät yhtiöittämiset. Ilman yhtiöittämisten noin 1,4 miljardin euron parantavaa vaikutusta tulostaso oli suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Toimintakulujen kasvu hidastui edelleen muutoksen ollessa ilman liikelaitoksia noin 1 %. Toisaalta verotulot kasvoivat edellisvuotta vähemmän, vain 2,5 % ja valtionosuudet pienenivät 1,3 %. Kuntien lainakanta kasvoi 1,1 miljardia euroa nousten 14,9 miljardiin euroon. Asukasta kohden laskettuna tämä oli noin euroa. Kuopion kaupunki jatkoi talouden tasapainottamistoimia onnistuneesti yleistaloudellisista haasteista huolimatta. Kaupungin tulos vuodelta 2014 oli 118,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttivat merkittävällä tavalla Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämiset. Vertailukelpoinen, yhtiöittämisten vaikutuksista siivottu tulos toteutui 15,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana päätyen kuitenkin noin 4,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin toimintakate vuonna 2014 oli -512,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 10,7 miljoonaa euroa. Suhteellisesti muutos oli 2,1 %. Talousarvioon nähden toimintakate toteutui 16,8 miljoonaa euroa ennakoitua parempana. Verotulot olivat 405,7 miljoonaa euroa ja valtionosuustulot 149,1 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 21 milj. euroa eli noin 5,5 %. Tuloveroprosenttia korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä vuodelle Verotulojen kasvu oli nopeampaa kuin kunnissa keskimäärin (2,5 %) johtuen osaltaan asukasluvun ja työmahdollisuuksien positiivisesta kehityksestä. Valtionosuudet taasen alenivat 4,1 miljoonaa euroa eli 2,7 % vuoteen 2013 verrattuna. Kuopion osalta valtionosuustulojen pienentyminen on ollut yleistä tasoa negatiivisempaa. Kuopioon kohdistuneet valtionosuusleikkaukset vuosina ovatkin olleet yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 aikana kaupungin velkamäärä kasvoi 57,1 miljoonaa euroa ollen vuoden lopussa 305,8 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettuna tämä on euroa. Kuopion kaupungin palveluksessa vuoden 2014 lopussa oli henkilöä. Henkilöstökulut alittivat budjetin 4,7 miljoonalla eurolla. Henkilötyövuosina mitattu henkilömäärä väheni 15 henkilötyövuotta. Julkaistujen kyselytutkimusten mukaan kuopiolaisten tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin on tiukan taloudellisen tilanteen edellyttämistä sopeutustoimista huolimatta parantunut. Kuopion myönteinen kehitys vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä kaupunkina jatkui. Väestönkasvu oli 1201 henkeä vuonna Tämä on Kuopion pitkän ajan kasvuennätys. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuo- 7

10 den 2014 lopussa Kuopiossa oli asukasta. Vuoden 2015 alussa tapahtuneen Maaningan kuntaliitoksen myötä kaupungin asukasluku nousi :een. Työttömyys lisääntyi nopeasti vuoden loppua kohden koko maassa. Kuopion työttömyysaste nousi marrasja joulukuussa samalle tasolle kuin koko maassa. Koko maan työttömyysaste oli työvoimaviranomaisten mukaan joulukuun lopussa 13,9 %. Keskimäärin koko maan työttömyysaste oli 12,4 % vuonna 2014 kun Kuopion keskimääräinen työttömyysaste oli 12,2 %. Tilastokeskuksen viimeisimpien työssäkäyntitietojen mukaan Kuopiossa oli noin työpaikkaa vuoden 2012 lopulla. Työpaikkojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 900 työpaikalla, mikä vastaa 1,8 %:n vuosimuutosta. Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi eniten sekä vuoden 2012 aikana että viiden vuoden ajanjaksolla neljäntoista suurimman kaupungin joukossa. Vuoden 2014 aikana Kuopiossa valmistui 590 uutta rakennusta ja tavoitteen mukaisesti 836 asuntoa. Tulevaisuuden kasvuun varauduttiin järjestämällä Sairaalakadun alueella arkkitehtikilpailu sekä ostamalla ennätysmäisesti maata mm. Vanuvuoren ja Tahkon alueilta sekä Savilahden alueelta, jonne suunnitellaan rakennettavan uusia asuntoja ihmiselle sekä runsaasti oppilaitos- ja yritystiloja. Uudistettu Kuopion tori valmistui lopulliseen kuosiinsa vuonna 2014, ja se palkittiin valtakunnallisella Vuoden kaupunkikeskusta nimityksellä. Samoin valmistui kaupunginteatterin mittava saneeraus- ja laajennusurakka. Teatterin ja sen uuden tekniikan mahdollistamasta potentiaalista saatiin vahva käsitys avajaiskauden monipuolisen ohjelmiston myötä. Lainsäädännön edellyttämä joukkoliikenteen uudelleenjärjestely astui voimaan heinäkuun alussa vaikuttaen vuorotarjontaan. Ikäihmisten aktiivisen kotona asumisen mahdollisuuksia parantava Mäntykampushoivapalvelukokonaisuus eteni ja valmistuu vuoden 2015 aikana. Päivähoidon palvelutarjontaa monipuolistava Touhulan liikuntapäiväkoti avattiin Pihlajalaaksoon tammikuussa Lisäksi vuoden 2014 aikana valmistui kouluverkkoselvitys. Vuosi 2014 oli Kuopiossa tapahtumien supervuosi. Perinteisten mäkihypyn maailmancup osakilpailun sekä Kuopio Tanssii ja Soi ja Kuopion Viinijuhlat festivaalien lisäksi, Kuopiossa järjestettiin Jukolan Viesti suunnistustapahtuma ja yleisurheilun Kalevan kisat. Vuoden aikana järjestettiin kiitettävä määrä muitakin tapahtumia. Kuntarakennetyöt työllistivät sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä. Vuoden 2015 alussa toteutuneeseen Kuopion ja Maaningan kuntaliitokseen valmistauduttiin hyvässä yhteistyössä maaninkalaisten kanssa. Tuusniemen kunnan sekä Juankosken kaupungin kanssa aloitetut kuntaliitosselvitykset saatettiin päätökseen. Kuopion ja Juankosken kaupungit tekivät myönteiset päätökset toteutettavasta kuntaliitoksesta. Kuopion tuottaa jatkossakin tuusniemeläisten terveydenhuoltopalvelut. Vuoden 2014 aikana aloitettiin liitosselvitys Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen varauduttiin osallistumalla aktiivisesti maakunnan SOTE-työryhmien työskentelyyn. Maamme kärkeä edustava väestönkasvu ja työpaikkojen lisääntyminen ovat kaupungille mahdollisuus mutta lisäävät myös haasteita palvelutuotantoon. Vaikeasta kuntatalouden tilanteesta ja palveluverkoston muutoksista huolimatta, Kuopio haluaa turvata asukkaidensa palvelujen saatavuuden. Pitkäjänteinen kehittämistyö asiakkaiden tarvetta vastaavien julkisten palveluiden tuottamiseksi sekä riittävän laadun ja saatavuuden varmistamiseksi edellyttää vahvaa yhteistyötä ja yhteistä näkemystä eri sidosryhmien välillä. Tulevat vuodet vaativat kaikilla tasoilla edelleen tiukkaa taloudenpitoa, kannustavaa henkilöstöpolitiikkaa sekä viisaita päätöksiä palvelutuotantoa koskevissa asioissa, jotta kaupungin toiminta ja talous saadaan pysyvään tasapainoon. Haluan omalta osaltani kiittää Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja henkilöstöä rakentavasta yhteistyöstä. Henkilöstölle haluan kohdistaa erityisen kiitoksen tuloksekkaasta ja erinomaisesta sitoutumisesta kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtääviin toimiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 8

11 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kuopion kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet olivat vuoden 2014 lopussa seuraavat: Valtuusto Hallitus Kansallinen Kokoomus 14 3 Suomen Keskusta 14 3 Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 12 2 Perussuomalaiset 7 1 Vihreä liitto 5 1 Vasemmistoliitto 4 1 Suomen Kristillisdemokraatit 2 - Kalevi Kauhasen valtuustoryhmä 1 - Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Palvelualuejohtajina ja kaupunginjohtajan sijaisina toimivat kaupunginjohtaja Paronen (konsernipalvelu ja vetovoimaisuuden palvelualue), Jarmo Pirhonen (kaupunkiympäristön palvelualue), Markku Tervahauta (perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet) sekä Pekka Vähäkangas (kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet). Vuoden aikana tehtiin laajamittaisia selvityksiä ja päätöksiä kaupunkirakenteen laajentumisen liittyen. Valtiovarainministeriö määräsi päätöksellään toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Ministeriö asetti kuntajakoselvittäjiksi hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän ja maakuntaneuvos Timo Säkkisen. Kuntajakoselvitykseen liittyvä selvitystyö käynnistyi konkreettisesti lomien jälkeen syksyllä ja selvitystyötä jatketaan vielä vuoden 2015 puolella. Kuntajakoselvittäjien esitykseen liittyvä päätöksenteko tapahtuu kunnissa vuoden 2015 aikana. Vuoden 2013 aikana käynnistettyihin kuntaliitosselvityksiin Juankosken kaupungin ja Tuusniemen kunnan kanssa liittyen tehtiin päätöksiä vuoden aikana. Tuusniemen kunta päätti, ettei se liity Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta lukien. Juankosken kaupunki sitä vastoin päätti liittyä Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta lukien ja Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi osaltaan kuntien välisen yhdistymissopimuksen kokouksessaan Keskeisiä palveluverkostoon liittyviä päätöksiä tehtiin vuoden aikana mm. perusopetukseen ja kirjastoverkostoon liittyen. Kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa, että Kemppaanmäen kouluun sijoitetaan jatkossa esija alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) ja että selvitetään Kemppanmäen koulun hallinnon yhdistäminen Karttulanlahden tai Pihkainmäen kouluun. Kaupunginvaltuusto päätti samassa kokouksessaan sijoittaa Pitkälahden kouluun esi- ja alkuopetuksen ryhmät (luokat 0-2) yhdeksi lukuvuodeksi ja että samalla selvitetään Kalevalan koulun tuleva käyttö. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että myös Kettulan koulun osalta selvitetään opetusjärjestelyt Kalevalan koulun tulevaan käyttöön liittyen lukuvuoden jälkeen. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päätti, että Kalevalan koulun Linnanpellon yksikkö lakkautetaan ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja opetus siirretään Hatsalan klassilliseen kouluun alkaen ja että vuosiluokkien 0/1-6 opetus järjestetään Kalevalan koulun Pohjantien ja Kettulan koulun yksiköissä. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että Kemppaanmäen koululla opiskelua jatkavat 0-2 luokkalaiset. Lisäksi valtuusto päätti, että Särkiniemen koululla jatkaa luokat alkaen tai siinä vaiheessa, kun Jynkän koulu valmistuu. Kirjastoverkostoon liittyen Kettulanlahden ja Särkiniemen kirjastot päätettiin lakkauttaa alkaen. Vuoden aikana hyväksyttiin Kuopion Ikäystävällinen ohjelma vuoteen 2030 sekä perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys vuoteen 2030 (asumispalvelut ja sairaalapalvelut). Kaupungin omistajaohjaukseen liittyen hyväksyttiin kaupunkikonsernin omistajapoliittiset linjaukset. Lisäksi vuoden aikana tehtiin useita merkittäviä omistajapoliittisia päätöksiä. Kuntalain muutoksen johdosta kunnallisena liikelaitoksena toimivat energiayhtiöt tuli yhtiöittää vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa, että Kuopion Energia Liikelaitoksen koko toiminta siirretään Kuopion Energia Oy:lle osittain liiketoimintakaupalla ja osittain apporttiluovutuksena ja että tämän jälkeen sähkönsiirtoliiketoiminta siirretään edelleen perustettavalle Kuopion Energia Oy:n tytäryhtiölle. Kuntayhtymänä toimivien ammattikorkeakoulujen tuli hakea toimilupaa mennessä. Tähän liittyen Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupa edellytti toiminnan yhtiöittämistä mennessä. Kaupunki hyväksyi osaltaan yhtenä ammattikorkeakoulun omistajana yhtiöittämiseen liittyvät järjestelyt ja asiakirjat. 9

12 Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi kokouksessaan , että Kuopion kaupunki tekee Kuopion Pysäköinti Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon määrältään enintään euron osakesijoituksen ja että Kuopion kaupungin maksullinen pysäköintiliiketoiminta siirretään sopimuksellisesti Kuopion Pysäköinti Oy:n hoidettavaksi. Kuopion kaupungin tilivelvolliset viranhaltijat Hallintosäännön 5 luvun 7 :n mukaan tilivelvolliset viranhaltijat määritellään talousarvion yhteydessä. Talousarvion 2014 mukaan tilivelvolliset viranhaltijat ovat: - Kaupunginjohtaja - Palvelualuejohtajat - Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, kaupunginsihteeri ja konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja ja kehittämisjohtaja o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja ja kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, virkanimike muutettu vuoden 2014 aikana opetusjohtajaksi sekä kasvun ja oppimisen tuen johtaja o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat ja tapahtumapalveluidenjohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja ja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja ja mielenterveysjohtaja - Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä - Savo-Pielisen jätelautakunnan esittelijä - Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esittelijä (rakennustarkastaja) - Tilakeskuksen konserniohjausjohtaja - Kuopion Energia Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kuopion Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja - Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtaja - Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen toimitusjohtaja - Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön joulukuussa 2014 julkaistun taloudellisen katsauksen mukaan kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät ja kuluvana vuonna molempien maiden kasvun ennustetaan olevan noin kolmen prosenttia. Vaikka Kiinan kasvu vaimenee, niin sen ennustetaan yltävän vuonna 2016 lähes seitsemään prosenttiin. Venäjän talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2014 lainkaan ja seuraavien kahden vuoden aikana sen ennustetaan supistuvan. Venäjän talouden heikko kehitys johtuu edelleen jatkuvasta epävakaasta tilanteesta sekä ruplan ulkoisen arvon alenemisesta että energian hinnan laskusta. Kehitys heijastuu Venäjän tuonnin alenemisena, ja siten Suomen ja Venäjän välisen kaupan ennustetaan vähenevän seuraavien parin vuoden aikana. Sekä lyhyiden että pitkien korkojen odotetaan pysyvän matalla tasolla vuoden 2016 loppuun saakka. Myös euron dollarikurssin ennustetaan heikkenevän. Samoin raaka-aineiden ml. öljyn hintojen odotetaan edelleen alenevan. Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU alueen bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia vuonna Euroalueen kasvuksi ennustettiin vuodelle 2014 noin prosentin verran ja vuosi 2015 näyttää vain hiukan paremmalta. Saksan kasvunäkymät ovat heikentyneet ja seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää puoleentoista prosenttiin. Ruotsissa kasvu jatkuu euroaluetta nopeampana. 10

13 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen bruttokansantuote supistui 0,1 % vuonna Bruttokansantuotteen vähentyessä ja työllisyystilanteen heikentyessä vuoden aikana, viime vuosi oli jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Koko vuoden 2014 työttömyysaste oli 8,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,2 %. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 7 miljardia euroa alijäämäinen, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna lähes 2 miljardia euroa. Alijäämä on 3,4 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kuudetta vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Alijäämä oli 8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 miljardia euroa. Kuntien tilinpäätösarvioiden mukaan toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna maltillisesti, 1 %. Myös toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 % toimintakulujen kasvun hidastumisen ansiosta. Vuosikatteet heikkenivät 1,6 %, johtuen mm. valtionosuuksien pienenemisestä 1,3 prosentilla. Verotulojen kasvu oli 2,5 %, huomattavasti pienempää kuin edellisenä vuonna, jolloin kasvu oli 6,9 %. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa, kasvua 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edelliseen vuoteen verrattuna, silloin kasvu oli 1,6 miljardia euroa. Asukasta kohti laskettu lainakanta oli euroa, kun vastaava luku edellisvuonna oli euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien tilikauden tulos on 1,7 miljardia euroa. Kuntalain muutoksesta johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisten vaikutus tästä on arviolta 1,4 miljardia euroa. Toimintaympäristön kehitys Vuosi 2014 oli hyvä vuosi Kuopion väestönkehityksessä. Kuopion tammi-joulukuun väestönmuutos oli henkeä. Kuopion väkiluku vuoden lopussa oli Kuopion 1,1 prosentin väestönkasvu oli pääkaupunkiseudun kaupunkien, Oulun ja Tampereen jälkeen kuudenneksi suurin. Kuopio on väkiluvultaan edelleen Suomen 8. suurin kaupunki. Vuoden 2014 aikana syntyi lasta ja kuoli 976 henkilöä. Kokonaisväestönmuutoksesta muuttoliikkeen osuus oli 88 %. Muuttoliike lisäsi väestömäärää edellisvuotta enemmän. Tulomuuton määrät pysyivät viime vuosien tapaan suurina, sen sijaan lähtömuuton määrät vähenivät. Kuntien välinen nettomuutto oli 807 henkeä ja siirtolaisuuden nettomuutto 264 henkeä. Kuopion seudun (Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi) väkiluku joulukuun lopulla oli Seudun väestömäärä kasvoi 1277 henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Kuopion työttömyysaste oli joulukuun lopussa 13,9 prosenttia. Työttömyys lisääntyi nopeasti vuoden loppua kohden koko maassa. Edellisen kerran työttömyys oli samoissa lukemissa 2000-luvun alkupuolella. Työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin alle 25- vuotiailla. Miesten työttömyysluvut kasvoivat enemmän kuin naisten. Kuopion työttömyysaste nousi marrasja joulukuussa samalle tasolle kuin koko maassa. Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 13,9 prosenttia. Kuopion työvoima oli vuoden 2013 lopulla , joista työllisiä oli henkilöä. Työvoiman ulkopuolelle jääviä oli henkeä. Heidän osuutensa väestöstä oli 51,7 prosenttia ja säilyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Huoltosuhde eli työttömien ja työvoiman ulkopuolelle jäävien määrä sataa työllistä kohden oli 135,3 nousten edellisen vuoden vastaavasta kolmella huollettavalla. Vuoden 2014 aikana Kuopiossa valmistui 590 uutta rakennusta, joissa oli 768 asuntoa. Lisäksi Turon vanhaan tehdasrakennukseen valmistui 68 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrä yltää viisivuotiskaudelle arvioituun noin 800 uuden asunnon vuositasoon. Uusiin rakennuksiin valmistuneista asunnoista noin 70 % oli kerrostaloissa ja 33 % erillisissä pientaloissa ja rivitaloissa. 11

14 1.1.4 Olennaiset muutokset Kuopion kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Vuoden 2014 alussa on aloittanut matkailun yhteismarkkinointiyhtiö Kuopio-Tahko Markkinointi Oy. Maakunnallinen markkinointiohjelma on jatkunut tilinpäätösvuoden aikana. Joukkoliikenteen järjestämistapa muuttui Uuden järjestämistavan mukaan kaupunki kerää joukkoliikenteen lipputulot ja ostaa liikennöinnin palveluntuottajalta. Samalla liikennetuki on jäänyt suurimmalta osaltaan pois. Kaavoituksessa on suosittu täydennysrakentamista. Kettulanlahden ja Särkiniemen kirjastot lakkautettiin alkaen. Perusopetuksen palveluverkostomuutokset koskien Kemppaanmäen, Kettulan ja Pitkälahden koulua tulivat voimaan alkaen. Perusturvan palvelualueella ostopalveluja on siirretty omaksi toiminnaksi mm. vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma on pääosin edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kaupunki on tukenut aktiivisesti niiden etenemistä. Peruskorjattu ja laajennettu teatteri otettiin käyttöön elokuussa Toriympäristön ja kävelykeskustan rakennustyöt valmistuivat. Maanhankinta eteni erittäin hyvin ja maakauppoja tehtiin huomattavasti enemmän edellisvuosiin verrattuna. Maanhankintaa vauhditti osaltaan valtion myöntämä määräaikainen myyntivoiton verovapaus myytäessä maata kunnalle. Vuonna 2014 kaupunginvaltuusto päätti merkittävistä yhtiöittämisistä. Kuntalain muutokseen perustuen kaupunginvaltuusto päätti Kuopion Energia liikelaitoksen yhtiöittämisestä siten, että Kuopion Energia liikelaitoksen koko toiminta siirrettiin Kuopion Energia Oy:lle osittain liiketoimintakauppana ja osittain apporttiluovutuksena. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyen kuntayhtyminä toimivien ammattikorkeakoulujen tuli hakea toimilupaa syksyllä Savonia-ammattikorkeakoulun toimilupa edellytti toiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet. Myös pysäköintilaitoksen hallinnoinnista ja pysäköinnin järjestämisestä päätettiin kaupunginvaltuustossa. Päätöksen mukaan Kuopion kaupungin pysäköintiliiketoiminta siirretään yhtiöön ja yhtiön rahoitus järjestetään siten, että kaupunki ottaa vastattavakseen yhtiön lainoja ja sijoittaa yhtiöön omaisuutta apporttiluovutuksena. Kuopion kaupungilla käynnissä olleiden hankkeiden ja projektien kokonaismäärä pysyi ennallaan. Käynnissä oli 63 omaa projektia, kaupunki toimi päätoteuttajana 46 yhteistyöprojektissa ja osatoteuttajana 20 osallisuus-/kumppanuusprojektissa. Kaupunki osarahoitti 13 hanketta. Hankkeita olivat mm. Työllisyyden kuntakokeiluhanke (Kuopio-pilotti), Pohjois-Savon maakunnallinen markkinointiohjelma, Kuopion, Siilinjärven ja Koillis-Savon moottorikelkkareittien virallistaminen ja rakentaminen (MoViRa), Potilastiedon arkiston käyttöönotto Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla (KArkisto3), Hammaslääketieteen tutkimus- ja oppimisympäristön varustaminen, Hyvinvointitietojen yhteiskäytön edistäminen (Hyke), Matkakeskusalueen infran saneeraus ja Linja-autoaseman ympäristön asemakaavamuutos. Uusi rakennerahastokausi käynnistyi hitaasti. Kuopion kaupunki ei vuoden 2014 aikana jättänyt rahoitushakemuksia uudelle kaudelle, eikä kaupunki tehnyt rahoituspäätöksiä muiden toteuttamista hankkeista, vaan kaupungin rahoitusta käytettiin vanhan kauden päättyviin hankkeisiin. Vuodelle 2014 varatuista hankkeiden vastinrahoituksesta merkittävä osa jäi tämän vuoksi käyttämättä. Ensimmäiset uuden kauden rahoitushakemukset tehtiin vuoden 2015 alussa. Hakemukset jätettiin Itä-Suomen lukioista maailmalle ja Osallistavan sosiaalisen tuen kehittämishankkeille. Tekesiltä saatiin rahoitusta Henkilöstöjohtamisella huipulle ja Tulevaisuuden turvallinen kotihoito TULET- KO hankkeille. Palvelualueet toteuttivat CAF-laadunhallintamallin mukaisia itsearviointeja. Sähköisestä kaupungin toimintakäsikirjasta (kaikille yhteiset toimintatavat ja ohjeet) tuotettiin ja viestittiin 20 infotilaisuudessa ensimmäinen versio. 12

15 Maaningan kunta yhdistyi Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alusta. Kuopion kaupunki on tuottanut Maaningan kunnalle sosiaali- ja terveyspalvelut vastuukuntana alkaen. Lisäksi Kuopio on hoitanut sopimuspohjaisesti jo vuoden 2014 alusta alkaen pääosan Maaningan kunnan teknisen johtajan tehtävistä sekä huhtikuun alusta alkaen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tehtäviä. Juankosken ja Tuusniemen yhdistymisselvitykset valmistuivat keväällä Kuopion ja Juankosken kaupunkien valtuustot hyväksyivät kuntaliitoksen toteutuvaksi vuonna Sen sijaan Tuusniemen kunnanvaltuusto ei hyväksynyt Kuopion ja Tuusniemen kuntaliitosta. Tuusniemen kunnalle on tuotettu perusterveydenhuollon palvelut vuodesta 2009 alkaen. Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Suonenjoen kaupungin välillä. Selvitystyö käynnistyi elokuussa 2014 ja selvitystyö jatkui tammikuulle Kuntalaisillat Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Suonenjoella pidetään keväällä 2015, jonka jälkeen asia menee valtuustojen päätettäväksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan hallituksen esityksen (sote-uudistus) valmistelu oli käynnissä tilinpäätösvuonna. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi kuitenkin maaliskuussa 2015, että lakiesitys on ristiriidassa perustuslain kanssa. Lakiesityksen käsittelyä eduskunnassa ei voitu enää jatkaa ja lakiesitys raukesi. Olennaiset poikkeamat talousarvioon Kuopion kaupungin taloutta vuonna 2014 leimasi talouden tasapainottaminen, koska kaupungin tulojen ja menojen epätasapaino on jatkunut useita vuosia mm. kuntien tehtävien lisäysten ja valtionosuusleikkausten takia. Palvelujen kysynnän kasvu on jatkunut voimakkaana sekä ikärakenteen muutoksen että kaupungin kasvun myötä. Nämä ovat aiheuttaneet sen, että toimintakulujen kasvu on ollut tuottojen kasvua suurempaa. Rahoituspohjaa kohennettiin vuodelle 2014 korottamalla tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä. Kuopion kaupungin vuoden 2014 talousarvio laadittiin noin 19 milj. euroa alijäämiseksi. Talousarvioon sisällytettiin talouden sopeutustoimia yhteensä 12,6 milj. euroa, joista henkilöstömenosäästöjä 4,6 milj. euroa. Kaupungin investointitasoa alennettiin noin 40 % velkaantumisen vähentämiseksi. Kaupungin kasvu ja kilpailukyky haluttiin kuitenkin turvata tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Kuopion kaupungin tilinpäätös on 118,4 milj. euroa ylijäämäinen. Kuopion Energia liikelaitoksen ja Savoniaammattikorkeakoulun yhtiöittämiset parantavat laskennallisesti Kuopion kaupungin tilikauden tulosta kertaluonteisesti. Yhtiöittämiset eivät tosiasiallisesti paranna kaupungin rahoitusasemaa. Tilinpäätös vuodelta 2014 toteutuu budjetoitua parempana. Ilman yhtiöittämisiäkin tulos olisi ollut noin 15,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Koko kaupungin toimintatuottojen kertymä on hieman alle muutostalousarvion. Toimintatuottoja on kertynyt 356,3 milj. euroa, toteutuma on 99,2 %. Toteutuma on 2,8 milj. euroa muutostalousarviota pienempi, mutta 6,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Toimintatuottojen kasvu edellisestä vuodesta on 11,7 milj. euroa (3,4 %). Ydinkaupungin toimintatuottojen toteutuma on 121,1 milj. euroa (toteutuma 100,7 %). Ylitystä muutostalousarvioon nähden on 0,9 milj. euroa. Toimintatuotot ovat kasvaneet 2 milj. euroa (1,7 %) edellisestä vuodesta. Ydinkaupungin toimintatuottojen toteutumissa suurin poikkeama on perusturvan palvelualueella, missä ylitystä on 0,6 milj. euroa. Taseyksiköistä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintatuotot ovat alittuneet muutostalousarviosta 0,6 milj. euroa, tilakeskuksen toimintatuotot puolestaan ovat ylittyneet 0,5 milj. euroa. Liikelaitoksista toimintatuotot ovat alittuneet Kuopion Energialla 3,2 milj. euroa ja Kuntatekniikalla 1,0 milj. euroa. Sen sijaan Kallaveden Työterveyden toimintatuotot ylittyvät 0,4 milj. euroa. Kuopion Veden toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Koko kaupungin toimintakulujen toteutuma on 868,9 milj. euroa (toteutuma 97,8 %), joka on 19,6 milj. euroa alhaisempi kuin muutostalousarviossa. Toimintakulujen toteutuma alittaa alkuperäisenkin talousarvion 6,3 milj. eurolla. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 22,2 milj. euroa ja 2,6 %. Ydinkaupungin toimintakulujen toteutuma on 692,8 milj. euroa (toteutuma on 98 %), joka on 13,9 milj. euroa alle budjetoidun. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen on 15,5 milj. euroa eli 2,3 %. Siten ydinkaupungin toimintakulujen kasvu on ollut maltillisempaa kuin koko kaupungin. Toimintakulut ovat alittuneet kaikilla palvelualueilla. Suurimmat poikkeamat talousarvioon ovat terveydenhuollon palvelualueella, missä toimintakulut alittuvat 4,6 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella toimintakulut alittuvat talousarviosta 2,5 milj. euroa sekä kasvun ja oppimisen palvelualueella 2,3 milj. euroa. Taseyksiköiden toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota alhaisempina, tilakeskuksella 1,5 milj. euroa, Pohjois-Savon pelastuslaitoksella 0,5 milj. euroa ja isäntäkun- 13

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 KUOPION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Sisällys JOHDANTO... 2 Henkilöstövoimavaran muutokset... 2 Henkilöstöseurannan muutoksia... 2 HENKILÖSTÖJOHTAJAN KATSAUS... 3 Henkilöstötyön tuottavuus... 3 ENNAKOIVA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Yleistietoa Hämeenlinnasta...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2009 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot