A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 63 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 65 Pöytäkirjan tarkastaminen 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Vuoden 2013 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja talouden tasapainottaminen 68 Palaute seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportista 69 Viestintäpalveluiden toimistonhoitajan viran lakkauttaminen ja tiedottajan viran perustaminen 70 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 71 Ilmoitusasia 72 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 73 Kokouksen päätös

2 2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 4/2012 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 44 käsittelyn aikana Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen poistui klo asian 45 käsittelyn aikana Munkki Maija jäsen poistui klo asian 45 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja saapui klo asian 40 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa Kyytinen Mika Hietanen Heimo kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Wallin Soili vs. talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Ahtikoski Seppo Myllykoski Sonja varapuheenjohtaja jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virrestä 103 säkeistöt 1 2 ja 7, minkä jälkeen puheenjohtaja luki alkuhartaudeksi Luukaksen evankeliumin 24. luvusta jakeet

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Antti Pekola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /43 hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 oheisena olleen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,26 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tilintarkastus on suoritettu maalis-huhtikuun aikana. Kokouksessa jaetaan tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus, joka luovutetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen tulos on ,26 euroa negatiivinen. Talousarvioon verrattuna tulos on euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat lähes euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 95,5 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä lähes eurolla ja poistot alittivat arvion noin eurolla. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen ,76

4 4 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Tilinpäätös 2011 Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen) Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2011 ja tilinpäätöksen 2010 tuloslaskelmat: TP11- TP11- TP 2010 TP 2011 TA 2011 TA11 TA11 ERO, ERO, % ,37 TOIMINTATUOTOT , ,75 14,3 % ,32 Henkilöstökulut , ,20-2,1 % ,77 Muut toimintakulut , ,19-1,4 % ,09 TOIMINTAKULUT YHT , ,39-1,9 % ,72 TOIMINTAKATE , ,14-4,5 % ,00 VEROTULOT , ,05 0,4 % ,28 VEROTUSKULUT , ,13-0,3 % ,32 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,54-2,6 % ,28 RAHOITUSTUOTOT , ,44-14,5 % ,19 RAHOITUSKULUT , , ,8 % ,15 VUOSIKATE , ,79-14,9 % ,47 POISTOT , ,53-7,6 % 0,00 SATUNNAISET TUOTOT 0,00 JA KULUT ,32 TILIKAUDEN TULOS , ,74-6,4 % ,27 POISTOERON MUUTOS , ,50 0,6 % ,00 VARAUSTEN MUUTOS 0,00 0,00 RAHASTOJEN MUUTOS 0, ,59 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,24-9,1 % Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston (Porin ja Noormarkun rahastot yhteensä ja yhdessä) tilikauden tulos vuodelta 2011 on alijäämäinen ,01 euroa. Vuonna 2010 tilikauden tulos oli alijäämäinen ,87 euroa, vuonna 2009 Porin hautainhoitorahaston tulos oli alijäämäinen ,72 euroa ja Noormarkun rahaston tulos oli euroa alijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2011 oli tasapainotettu. Hautainhoitorahaston vuoden 2011 tilikauden tuloksen alijäämä ,01 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEESSÄ 3/ on selostettu KIRKKOLAIN esteellisyyttä koskevaan 7:5 :ään liittyvää tulkintaa, jonka mukaan kirkkoneuvoston jäsen ja varajäsen ei ole esteellinen käsittelemään tilinpäätöstä ja vastuuvapauden myöntämistä kirkkovaltuuston kokouksessa.

5 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 5 1) merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta Päätös KN : Kokouksessa jaettiin tilintarkastuskertomus. Esitys hyväksyttiin. (liite 1) Vuoden 2013 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja talouden tasapainottaminen Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta sisältävät talousarviokehysten hyväksymisen kirkkoneuvostossa, jonka jälkeen kirkkoneuvosto antaa toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarvion laadintaohjeen. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa /27. Toimintayksiköiltä pyydetään kaikki toimintaan ja talouteen liittyvät ehdotukset toukokuun loppuun mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja antaa ohjeet huhtikuussa. Talouden kehitys Taloudellisen kehityksen suhdannenäkymät ovat hieman valoisammat kuin mitä viime vuoden lopulla ja alkuvuodesta ennakoitiin. Valtiovarainministeriön julkaiseman Taloudellisen katsauksen Kevät 2012 mukaan maailmankaupan kasvun

6 6 hidas vaihe jatkuu alkuvuodesta, mutta koko vuonna päästäneen yli 3 %:n kasvuun ja ensi vuonna palattaisiin 4 %:n kasvuvauhtiin. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa ja useiden teollisuusmaiden kasvu hiipuu tai taantuu. Suomen vienti kasvaa hitaasti tänä ja ensi vuonna ja kasvuksi ennustetaan 0,5 % vuonna 2012 ja 2,7 % vuonna Tuonti on vilkastunut kulutuskysynnän johdosta, jolloin vaihtotase on heikentynyt ja sen hitaan heikkenemisen ennustetaan jatkuvan. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen (BKT:n) kasvu oli vuonna ,9 %. Vuoden 2012 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,8 %. Ensi vuonna taloudellisen kasvun ennustetaan olevan 1,5 % ja kasvun ennakoidaan olevan pitkälti kotimaisen kysynnän varassa. Vuodelle 2014 BKT:n kasvuksi on ennustettu 2,1 %. Raaka-ainehintojen, lähinnä öljyn hinnan, ennustetaan nousevan vielä tänä vuonna, mutta tasoittuvan seuraavan kahden vuoden aikana. Muiden raaka-aineiden hintojen ennakoidaan kehittyvän maltillisesti. Työllisyysasteen ennakoidaan nousevan tämän vuoden 68,6 prosentista yhdellä prosentilla vuoteen 2014 mennessä. Työttömyys nousee hieman tänä vuonna 0,2 % vuodesta 2011, jolloin se oli 7,8 %. Työttömyysasteen ennakoidaan laskevan 7,9 %:iin vuonna 2013 ja 7,7 %:iin vuonna Suomen kansantaloudella on useita haasteita jatkossa, joista mainittakoon ulkomaankaupan vaihtosuhde, vientiteollisuuden kilpailukyky, työvoimaresurssien tehokkaampi käyttö ja valtiontalouden tila. Seurakuntien jäsenmäärä Kirkosta eroaminen väheni vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna ja jäsenmäärän nettomuutos oli -503 henkilöä. Seurakuntien jäsenmäärä oli henkilöä Jäsenmäärässä on tapahtunut alkuvuodesta 2012 muutoksia seuraavasti: Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Tammi-maaliskuu Muutos Muutos % 35,2 % -16,2 % Ensimmäisen neljänneksen aikana kirkkoon liittyminen kasvoi ja eroaminen väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kokonaisjäsenmäärä kasvoi 18:lla ja oli Verotulot Alla on esitetty alkuvuoden verokertymä (1.000 euroa):

7 7 Verotulot tammi-maaliskuu Ero Ero % Kirkollisvero ,2 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,2 % Yhteensä ,9 % Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2011 nousi 3,8 % ja euroa vuoteen 2010 verrattuna ja oli euroa. Vuoden 2012 talousarviossa verotulot ovat euroa, mikä merkitsee 0,4 %:n alenemista viime vuoteen. Maaliskuun loppuun mennessä tilitetyt euroa merkitsevät 29,8 %:n toteumaa koko vuoden verotuloarviosta. Näillä näkymin koko vuoden verotuloarvio saavutettaneen, koska tasaisen kertymän mukainen luku 27,3 % on ylittynyt maaliskuun loppuun mennessä 2,5 %:lla. Seurakuntaryhmän korotettu osuus 0,8 % yhteisöverosta, yhteensä 2,55 %, päättyi 2011 vuoden lopussa. Vuosille osuutta on korotettu 0,4 % ja se on 2,3 %. Seurakuntayhtymän talous Seurakuntayhtymän tulos (tilikauden tulos) on ollut negatiivinen vuosina 2008, 2010 ja Vuosi 2011 oli tässä suhteessa huonoin, tulos oli euroa negatiivinen. Viiden vuoden tarkastelujaksolla vuosien 2007 ja 2009 tulokset olivat hyviä ja ne parantavat tarkastelujakson tulosta siten, että vuosien keskimääräinen tilikauden tulos on nolla. Kuitenkin jäsenmäärän kehitys on ollut laskeva, mikä aiheuttaa epävarmuutta verotulojen kehityksestä jatkossa. Hallitus on päätöksissään huomioinut seurakuntaryhmän osuutta yhteisöveron jako-osuudessa, mikä osaltaan on tasoittanut verotulokertymän muutoksia. Kirkollisveroprosentti on ollut yhtymässä 1,4 % vuodesta Henkilöstön määrä on tarkastelujaksolla noussut, kun Noormarkun seurakunta liitettiin Poriin vuoden 2010 alussa. Henkilöstökulujen osuus on kaksi kolmasosaa koko käyttötalouden menoista. Tarkastelujaksolla seurakuntayhtymän talousarviot ovat negatiivisia tilikauden tuloksen osalta neljänä vuonna ja näiden keskiarvo on euroa. Tilikauden alijäämä on ollut negatiivinen kahtena vuotena ja keskiarvo on euroa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /44 käsitellyt talousarvion lähtökohtia ja päättänyt mm., että huomattavia menonlisäyksiä ei sisällytetä talousarvioon ja hyväksyä talouden tasapainottamistavoitteen toteutettavaksi useamman vuoden aikana, jotta se voidaan toteuttaa hallitusti. Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelmavuosien lähtökohdat Talousarviota varten hyväksyttyjen suunnitteluolettamusten mukaan lasketut alustavat tuloslaskelmat osoittavat, että verotulokertymä ja toimintatuotot eivät ole riittäviä kattamaan toiminta- ja pääomamenoja, poistoja ja rahoitustuottoja ja -kuluja netto, taloussuunnitelmavuosien aikana. Tämän vuoksi taloutta on tasapainotettava, joka voi-

8 8 daan toteuttaa esimerkiksi viiden vuoden aikana. Lähtökohtana on talousarvio 2012, jossa tilikauden tulos on euroa. Tästä laskien tavoitetasot olisivat: euroa euroa euroa euroa euroa Tasapainotus voidaan tehdä tuloja lisäämällä tai menoja supistamalla. Henkilöstömäärän pysyessä nykyisellään henkilöstömenot kasvavat vuosittain virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Yhden prosentin korotus merkitsee noin euron lisäystä vakituisen virka- ja työsuhteisen henkilöstön henkilöstömenoissa seurakuntayhtymässä. Muihin toimintakuluihin jää tiukkenevassa taloudessa vähemmän määrärahojen nousuvaraa. Kirkollisveroprosentin nosto on keino vaikuttaa tulokertymään. Toimintatuottoihin voidaan vaikuttaa hinnastojen kautta, jotka vahvistetaan vuosittain. Toimintojen kokonaissuunnitelma Talouden tasapainottamisen keinoja ovat myös seurakuntayhtymän omien toimintojen tarkastelu taloussuunnitteluaikana, jota ehdotetaan käynnistettäväksi. Henkilöstösuunnitelma: Henkilöstön määrää voidaan tarkastella esimerkiksi eläkkeelle jäävien tai muutoin yhtymän palveluksesta pois jäännin yhteydessä. Onko kyseisiä tehtäviä mahdollista hoitaa toisin, onko tehtäviä mahdollista järjestää uudelleen, voidaanko tehtäviä yhdistellä jne. Tehtävien tarkastelu edellyttää myös tehtävien priorisointia. Toiminnot: Toimintojen tarkastelu luo pohjaa henkilöstösuunnitelmalle. Toimintojen vaatima henkilöstömäärä on huomioitava, jotta toiminnon toimintaedellytyksiä ei vaaranneta. Kiinteistöt: Seurakuntayhtymän kiinteistöt vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Toimintojen tarkastelu luo pohjaa myös tarvittavalle kiinteistömäärälle. Kiinteistöjä voidaan vuokrata toimintojen käyttöön. Kiinteistöistä luopuminen on keino karsia kiinteistöjen käyttötalouden menoja. Kokonaiskirkon tasolla tehtävien rakenne- ja järjestelmäuudistusten, jäsentietorekisteri Kirjuri-hankkeen ja talouden palvelukeskus Kipan, arvioidaan toteutuessaan tuovan säästöjä pidemmällä aikavälillä seurakuntien talouteen. Toimintojen kokonaissuunnitelman käynnistäminen, jossa yhdistyvät henkilöstösuunnitelma sekä toimintojen ja kiinteistöjen tarkastelu, on varautumista talouden tasapainottamiseen seuraavina taloussuunnitteluvuosina. Talousarvion kehykset Tarkistukset Vuoden 2013 talousarvioon sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyviä tarkistuksia:

9 9 - Uusia merkittäviä toimintamäärärahojen lisäyksiä ei tule sisällyttää vuoden 2013 talousarvioon. - Evankeliumin ajanjakson alkuperäisestä miljoonan euron määrärahasta on vuosina käytetty euroa. Vuodelle 2012 määräraha on euroa, jolloin määrärahan käyttö ja talousarviovuoden 2012 suunnitelma yhteensä ovat euroa. - Keski-Porin seurakuntaneuvosto on vuoden 2012 talousarviossa esittänyt taloussuunnitteluvuodelle euron määrärahavarausta Keski-Porin kirkon 150-vuotisjuhlia varten. - Kirkon eläkerahastolle maksettava eläkerahastomaksu tulee seurakunnille vuoden 2013 alusta. Se on arvioitu olevan 1,2 % (aiempi arvio oli 1 2 %) viimeksi toimitetusta kirkollisverotuksesta, vuodesta Tämän osuus on vuodelle euroa. Maksun suuruus selviää lopullisesti marraskuun 2012 kirkolliskokouksessa. Erä tulee yhtymätasolle ja se on tuloslaskelmassa keskusrahastomaksujen jälkeen. Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat jäljempänä. Oletuksiin sisältyy talouden tasapinottamiseen liittyviä keinoja, jotka edellyttävät toimintakatteen lievää supistamista vuodelle Talousarviovuoden 2013 vertailut on tehty vuoden 2012 talousarvioon. VUOSI 2013 Taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, huomioiden kuitenkin viimeisten talousennusteiden hieman valoisampia näkymiä. Toimintatulojen lisäysarvio 1,0 % euroa Vuodelle 2013 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa ovat 1,4 % alkaen, jonka lisäksi on myös 0,5 % järjestelyerä. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot eivät nouse, lievä supistus 0,97 %. Muut toimintakulut +1,0 %. Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate supistuu 0,6 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota korotetaan 2,2 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 tuloarviota korotetaan 2,6 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus pysyy samana kuin vuonna 2012 eli 2,3 %. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa edellyttävät alkuvuoden 2012 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,4 milj. euroa. Investointisuunnitelma: vuoden 2012 talousarviossa on taloussuunnitteluvuodelle 2013 investointiehdotuksena euroa, josta suurin euroa on Käppärän ison kappelin korjaus. Investointia ei pystytä näillä näkymin rahoittamaan tulorahoituksella.

10 10 Tilikauden tulos jää jonkin verran tavoitteestaan euroa näillä olettamuksilla. Alustava talousarvion tuloslaskelma vuodelle 2013 edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti esitetään seuraavassa (vertailu vuoden 2012 talousarvioon ja vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna): Porin ev.lut. TOT 2011 TA 2012 TAE 2013 Muutos Muutos seurakuntayhtymä M M M TA TA Talousarvio 2013 M % TULOSLASKELMA ULKOINEN Toimintakate -13,236-13,511-13,434 0,078-0,6 % Verotulot 14,853 14,800 15,131 0,331 2,2 % Verotuskulut -0,306-0,310-0,318-0,008 2,5 % Keskusrahastomaksut -0,757-0,772-0,771 0,001-0,1 % Eläkerahastomaksu -0,158-0,158 Rahoitustuotot 0,328 0,400 0,400 0,000 0,0 % Rahoituskulut -0,709-0,050-0,050 0,000 0,0 % Vuosikate 0,173 0,557 0,800 0,244 43,8 % Poistot -1,326-1,393-1,484-0,091 6,5 % Tilikauden tulos -1,153-0,836-0,683 0,153-18,3 % TILIKAUDEN TULOS- TAVOITE -0,669 VUOSI 2014 Toimintatulojen lisäys arvio 1,0 % euroa Vuoden 2014 virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa eivät ole tiedossa. Palkkojen korotusarvio on 1 % virka- ja työsuhteisiin. Henkilöstömenot yhteensä nousevat euroa. Muut toimintakulut +1,0 % Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate nousee 1 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosenttioletus nousee 0,5 % 1,45 %:iin Verotuloarviota korotetaan 3,4 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 tuloarviota korotetaan 2,1 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus oletetaan laskevan vuoden ,3 %:sta 1,9 %:iin. Sijoitustuottojen arvio euroa edellyttävät hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa.

11 11 Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,5 milj. euroa. Investointisuunnitelma: vuoden 2012 talousarviossa on taloussuunnitteluvuodelle 2014 investointiehdotuksena euroa, josta suurin euroa on Käppärän huoltorakennuksen korjaus. Tilikauden tulostavoite euroa toteutuu, mikäli tuotot lisääntyvät kulujen nousua vastaavasti. Tässä tuottojen merkittävä nousu perustuu oletukseen tuloveroprosentin noususta 0,5 %;lla. VUOSI 2015 Toimintatulojen lisäys arvio 1,0 % euroa Vuoden 2015 virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa eivät ole tiedossa. Palkkojen korotusarvio on 1 % virka- ja työsuhteisiin. Henkilöstömenot yhteensä nousevat euroa. Muut toimintakulut +1,0 %. Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate nousee 1 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosentti 1,45 % Verotuloarviota korotetaan 0,6 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2015 tuloarviota korotetaan 1,9 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus oletetaan olevan kuten vuonna ,9 %. Sijoitustuottojen arvio euroa edellyttävät hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,5 milj. euroa. Investointisuunnitelma: määrärahavaraus euroa. Tilikauden tulostavoite euroa ei toteudu näillä olettamuksilla. Tasapainottamistoimenpiteiden pitää olla toimintakatteeseen voimakkaammin vaikuttavia, jotta tilikauden tulostavoite voidaan saavuttaa. Alustava talousarvion tuloslaskelma vuodelle edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti esitetään seuraavassa: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Talousarvio 2013 M M M M TULOSLASKELMA ULKOINEN Toimintakate -13,563-13,694 Verotulot 15,652 15,749 Verotuskulut -0,329-0,331 Keskusrahastomaksut -0,802-0,809 Eläkerahastomaksu -0,164-0,166 Rahoitustuotot 0,375 0,375 Rahoituskulut -0,050-0,050

12 12 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 M M M M Vuosikate 1,118 1,074 Poistot -1,527-1,527 Tilikauden tulos -0,409-0,453 TILIKAUDEN TULOSTAVOITE -0,502-0,334-0,167 0 * kirkollisvero% korotus v ,4 % -> 1,45 %, jolloin yhteisöveron osuus seurakuntaryhmälle laskee 2,3 -> 1,9 %? * toimintakate voisi nousta v vain 0,1 % ja 0,012 M edelliseen vuoteen ja olla -13,576 M, jotta tilikauden tulostavoite -0,334 M toteutuisi Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu jakautuu seuraaviin osiin: - Porin ev.lut. seurakuntayhtymän suunnitelmakauden toimintalinjaukset - Toimintayksiköiden perustehtävä, tavoitteet, toiminta (talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana), tunnusluvut ja perustelut vuosille Toimintayksiköiden tuloarviot ja määrärahat (käyttötalousosa) - Tuloslaskelmaosa - Investoinnit ja rahoitusosa Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksien laatimisessa huomioitavaa (toimintayksiköille): - Toimintayksiköiden tulee suunnitella toimintansa tarkkaan: mitkä ovat toiminnan todelliset painopistealueet, mihin tulevaisuudessa keskitytään ja onko vähemmän tarpeellisia toimintoja, joita voidaan supistaa tai luopua. Erityisesti asetettavien tavoitteiden konkreettisuuteen on kiinnitettävä huomiota jo talousarviovaiheessa. Erilaisia mittareita on kehitettävissä kuhunkin toimintaan, joilla toiminnan kehittymistä voidaan seurata. Tilinpäätöksessä tulee keskittyä arvioimaan näiden konkreettisten tavoitteiden toteutumista. - Toimintayksiköittäin esitetään perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana, tunnusluvut ja perustelut huomioiden tavoitteiden ja tunnuslukujen kehitystarpeet sekä suunnittelun aikajänne (kolme vuotta). - Talousarvion numero-osan suunnittelua varten yksiköille toimitetaan Excellaadintapohja talouspalveluista toukokuun alussa. - Toimintatuotot on arvioitava bruttomääräisinä. - Vakinaisen henkilökunnan palkat lasketaan toukokuun alkuun mennessä talouspalveluissa ja ne sisältyvät laadintapohjaan. Muiden kuin vakituisen henkilökunnan palkkamäärärahat on arvioitava yksiköissä (esim. vuosiloma- ja sairauslomasijaiset, toimituspalkkiot sekä esiintymispalkkiot).

13 13 - Talousarvion kehysten mukaiset muutokset vuodelle 2013 lasketaan vuoden 2012 talousarvion siitä versiosta, josta on poistettu yhdeksi vuodeksi 2012 tarkoitetut ja myönnetyt määrärahat ja tuloarviot. - Talousarviokehysten mukainen toimintakatetavoite on laskettu yksiköiden laadintapohjaan. Yksiköt voivat suunnitella tulonsa ja menonsa siten, että toimintakatetavoite voidaan saavuttaa. - Talousarvioehdotuksen 2013 valmistelu voidaan tehdä tilinpäätöslukujen 2011 ja kuluvan vuoden 2012 talousarvion pohjalta. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen raportteja on saatavissa kirjanpidon tilanteen mukaisesti ajantasaisesti. Ehdotukset laaditaan tilitasolla. - Vuoden 2013 talousarvioehdotus on tehtävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti (tilitasolla). Vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelmaehdotus esitetään kokonaissummina oleelliset muutokset eritellen: toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate (netto). Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset edellä Talousarvion kehykset -kappaleessa esitetyn mukaisesti, 2) antaa toimintayksiköille Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet edellä esitetyn mukaisesti sekä 3) antaa toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2013 sekä suunnitelmavuosille perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja antaa toimintayksiköille tehtäväksi tarkastaa tuloarvionsa ja määrärahansa perusteluineen asetettujen kehysten mukaan (pienhankintarajan ylittävät yli euron hankinnat kuuluvat talousarvion investointiosaan) mennessä. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin muuttaa vuosien talousarvioiden kehyksiä koskevaa valmistelutekstiä siten, että maininta 1,45:n tuloveroprosentista korvataan toteamuksella, että talous tasapainotetaan joko tuloja lisäämällä tai kuluja vähentämällä vuosina

14 Palaute seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportista Esittelijä: hallintopäällikkö KIRKKOHALLITUKSESSA vuosina toimineen seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportti (jatkossa ohjausryhmän raportti) on julkaistu Ohjausryhmä on loppuraportissaan katsonut, että kirkon paikallistason rakenteita on syytä kehittää, jotta kirkon ja seurakuntien perustehtävän toteuttaminen turvataan. Raportissa esitetään kolme rakennevaihtoehtoa: seurakuntarakenteissa seurataan edelleen kuntarakenteiden kehitystä kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun rovastikuntarakennemallin mukaisesti kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun hiippakuntarakennemallin mukaisesti. Kirkkohallitus pyytää palautetta kirkon paikallistason kehittämistarpeista ja loppuraportissa esitetyistä kehittämismalleista. Palautteessa tulisi erityisesti ottaa kantaa siihen, mikä esitetyistä malleista olisi paras mahdollinen jatkokehityksen pohjaksi. Lisäksi palautteessa toivotaan otettavan kantaa seurakunnan kriteereihin eli siihen, mitkä asiat kirkon toiminnallisen perusyksikön tulisi kyetä hoitamaan ja mistä tulisi vastaavasti päättää laajemman alueen puitteissa. Myös muutosprosessin tukemisesta ja uudistuksessa käytettävistä termeistä pyydetään kannanottoa. Palaute on lähetettävä mennessä. Rakennemuutoksen ohjausryhmä suosittaa rovastikuntamallia. Oheisena liitteenä jaetaan varsinaisille jäsenille ohjausryhmän loppuraportti. Porin seurakuntien seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus antaa omat palautteensa. KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on /54 päättänyt hyväksyä seurakuntarakenteiden kehittämiseksi laaditun hankesuunnitelman ja nimetä hankkeelle ohjausryhmän ja projektiryhmät. Esityslistalla (pöytäkirja ei ole vielä saatavilla) on todettu, että rakenneuudistuksen aikataulu pyritään pitämään kuntauudistuksen tahdissa. Lausunnoista kootut johtopäätökset viedään kirkolliskokoukseen marraskuussa Mahdollisesti tarvittavat kirkkolain muutokset valmistellaan ja viedään kirkolliskokoukseen siten, että uusi hallintorakenne olisi käytettävissä, kun kuntauudistus alkaa. Ohjausryhmä ja työryhmät ovat seuraavat: Seurakuntien rakennemuutoshankkeen ohjausryhmä

15 Seurakuntarakenteiden työryhmä Seurakuntatalouden työryhmä Rakennemuutosten tukeminen -työryhmä Vaihtoehtoiset palautteet Ei palautetta Ohjausryhmän raportissa esitettyihin ratkaisumalleihin on vaikea ottaa kantaa, koska siinä esitetyistä rakennevaihtoehdoista ei ole riittävästi tietoa. Esim. suositellun rovastikuntamallin rovastikuntien laajuudesta, koosta ja rajoista on vasta vähän tietoa. 2. Seurakunnat seuraavat kuntien kehitystä Porissa on meneillään oman porilaisen mallin kehittäminen. Työskentely on kesken. Aikaisempi neuvottelukunta (loppumietintö ) piti tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona Porissa siirtymistä yhteen seurakuntaan kehitettävän porilaisen mallin mukaisesti. Epävarmuustekijöitä aiheuttaa meneillään oleva kuntarakenteen uudistus ja sen toteutumisen aikataulu. 3. Rovastikuntamalli Joka tapauksessa voidaan suositella yleisesti viime aikoina erilaisissa kirkon mietinnöissä esillä ollutta mallia, jossa hallinto hoidetaan suurissa yksiköissä ja toiminta pienissä yksiköissä. Tätä on myös puollettu ohjausryhmän raportissa. Rovastikuntamallissa on piirteitä seurakuntayhtymämallista. Talous, hallinto, henkilöstö ja omaisuus on keskitetty suurempaan yksikköön, rovastikuntaan. Toiminnasta huolehtivat seurakunnat. Palautekyselyn vaihtoehdot voitaisiin siten rastittaa oheisena liitteenä jaettavassa lomakkeessa ehdotetulla tavalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa kirkkohallitukselle palautteen oheisen liitteen mukaisesti. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin tehdä palautelomakkeeseen seuraavat muutokset: kohdasta 1. siirretään Työvoimaresurssien joustava käyttö kohtaan 2 kohtaan 7. lisätään Lausunnon antaminen henkilöstövalinnoista kohdasta 8. siirretään kohtaan 9. seuraavat otsikot: Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen Henkilöstövalinnat Talousarvion laadinta Julkiset hankinnat Kirkollinen rakentaminen Hautausmaahallinto Omaisuuden hallinta Toimintasuunnitelman ja strategian hyväksyminen Suuremman yksikön toimielimen vaalit kohtaan 10. lisätään Viestintä.

16 16 (liitteet 2 3) Viestintäpalveluiden toimistonhoitajan viran lakkauttaminen ja tiedottajan viran perustaminen Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /54 myöntää eron toimistonhoitajan virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Viestintäpalveluissa on todettu, että tässä tilanteessa sen virat ja tehtävät on luontevaa päivittää vastaamaan viestinnän nykyvaatimuksia. VIESTINNÄN NEUVOTTELUKUNTA on perustellut muutostarvetta kokouksessaan /14. Asiaan palattiin /34 pidetyssä kokouksessa, jolloin yhteinen kirkkovaltuusto oli jo hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion. Kuluvan vuoden talousarvioon sisältyy viestintäpalveluissa määräraha, joka tarvitaan toimistonhoitajan viran muuttamiseksi tiedottajan viraksi. VIESTINNÄN NEUVOTTELUKUNTA perusteli muutosta kokouksessaan /14: Viestinnän neuvottelukunta pitää viestintäpalvelujen toimivuuden ja kehittämisen kannalta toimistonhoitajan viran muuttamista tiedottajan viraksi välttämättömänä. Teknisen kehityksen myötä toimistotehtävät ovat viestintäpalveluissa olennaisesti vähentyneet. Sen sijaan viestinnän tarve on jatkuvasti kasvanut. Verkkoviestintään tarvitaan lisätyövoimaa, mm. sosiaalisen median käyttöön ottaminen on seurakuntalaisten tavoittamisessa keskeinen työkalu. Seurakuntatapahtumat vaativat kampanjatiedottamisen ja markkinointiviestinnän keinoja tuekseen. VIESTINNÄN NEUVOTTELUKUNTA /34: Viestintäpalvelujen toimistonhoitajan virka lakkautetaan, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle vuoden 2012 alkupuoliskolla. Samalla päivämäärällä perustetaan tiedottajan virka. Sen jälkeen viestinnän toimintasääntöön tehdään tarvittavat muutokset. Esitys: Viestinnän neuvottelukunta esittää perustettavaksi tiedottajan viran, jossa kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viestintään. Päätös: Esityksen mukaan. Virkamuutoksen budjettivaikutukset ovat noin euroa/vuosi. Kun Satakunnan ammattikorkeakoulun viestinnän opetus todennäköisesti lakkaa, ei Porissa ole enää yhteiskuntavastuuseen perustuvaa velvoitetta työllistää viestintäharjoittelijaa, mikä

17 17 vähentää vuositasolla menoja. Näin ollen näissä työjärjestelyissä henkilöstömenot faktisesti pienenevät. Porissa viestinnän osuus budjetista on alle Suomen kirkon keskiarvon (Pori noin 2,65 prosenttia, koko kirkko noin 4 prosenttia). Isoissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä on pääsääntöisesti viestinnässä kattavammat resurssit kuin Porissa. Porin seurakuntien viestinnästä valtaosa tehdään ns. omana työnä, mikä laskee kustannuksia (mm. nettisivujen ylläpito ja kehittäminen, ilmoitukset pdf-muotoon tehdään ilman ostopalveluja). PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VISIOSSA on viestinnällisesti keskeisiä haasteita: * Kirkko Porissa kutsuu uskon ja toivon yhteisöön. * Jäsenyys vahvistuu. * Kirkko Porissa uudistuu ja vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Näissä vision tavoitteiden toteuttamisessa on viestinnällä keskeinen rooli. Viestinnän tehtäviä ja näkymiä Porin seurakuntayhtymässä viestintäpalvelujen tehtävät on määritelty: Viestintä toimii oikean ja tasapuolisen tiedon saamiseksi seurakunnasta sekä auttaa lisäämään vuorovaikutusta ja seurakuntatoiminnan tunnettuutta. - Tätä toteutetaan mm. hoitamalla yhteyksiä tiedotusvälineisiin, toimittamalla seurakuntalehteä, radio-ohjelmia ja seurakuntayhtymän www-sivuja sekä huolehtimalla tapahtumailmoittelusta. Näkymistä Verkkoviestinnän osuus kasvaa edelleen, koska verkkoviestintä on tehokas tapa välittää tietoa ja edistää avoimuutta. Verkkoviestinnän kanavia ovat muun muassa verkkopalvelut, uutispalstat, syötteet, uutiskirjeet, verkkolehdet ja sähköposti. Verkon kautta on myös mahdollisuus lisätä yleisöosallisuutta ja vuorovaikutusta (blogit, facebook ja twitter). Kirkkosanomat ei kuukausijulkaisuna kata säännöllisen toiminnan ilmoittelutarvetta, sähköisessä viestinnässä sitä voisivat tukea mobiiliviestintä sekä sähköposti- ja facebook-ryhmät. Viestinnän segmentoituminen jatkuu, mikä on otettava huomioon myös ilmoituksissa. Ilmoitukset ovat osa markkinointiviestintää ja vaativat myös paneutuvaa sisällöntuottamista, jollaiseen mekaaninen osaaminen ei riitä. Ilmoitukset tehdään valmiiksi omana työnä, mikä keventää kustannuksia. Tarve muuttaa toimistonhoitajan virka tiedottajan viraksi nousee em. näkymistä ja jo tapahtuneista työtehtävien muutoksista. Perinteisiä toimistotöitä on varsin vähän (leikekirja, postitukset yms.) Tilalle on tullut mm. nettikalenterin päivitystä. Tapahtumailmoittelussa on sekä mekaanista että stilisointia vaativaa työtä. Tapahtumailmoitteluun tulee aineistoa eri taholta viikoittain. Viestintä on tukipalvelu medialle, seurakuntalaisille ja seurakunnan työntekijöille. Viestinnässä on paljon reaaliajassa hoidettavia asioita. Valmius yleisön ja median palveluun on oltava koko ajan.

18 18 Seurakuntatyön näkyväksi tekeminen on yksi viestinnän tehtävistä. Tiedottaja tekee tehokkaasti esim. esitteet, jolloin seurakuntatyössä vapautuu aikaa perustehtäviin. Virkamuutos parantaa pienen, kolmen henkilön yksikön toimivuutta. Kun ammatillisesti ollaan samalla viivalla, voidaan joustaa tehtävänjaossa, ja mm. lomitukset helpottuvat. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on hyväksynyt viestinnän toimintasäännön /187. Toimintasääntöön sisältyvät mm. tiedottajan ja toimistonhoitajan kelpoisuusehdot ja pääasialliset tehtävät. Toimintasääntöön voidaan tehdä tarvittavat muutokset sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt viran perustamisesta. Tiedottajan viran pääasialliset tehtävät olisivat seuraavat: päävastuu ilmoitustrafiikista ja sosiaalisesta mediasta kuva-arkisto ja muu viestintäpalvelujen arkistointi Porin Kirkkosanomien toimittamiseen osallistuminen Porievl-sivuston tapahtumatietojen päivitys ja tapahtumatietojen toimittaminen medialle esitteiden, julisteiden ja ohjelmien laatiminen muut tiedotuspäällikön määräämät tehtävät. Tiedottajan ottaa virkaan yhteinen kirkkoneuvosto. Tiedottajan esimiehenä toimii tiedotuspäällikkö. Viran vaativuusryhmä on 502, jonka alarajan maksupalkka 2.222,63 euroa. KIRKKOLAIN 9:3 :n mukaan uuden viran perustamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa päätöstä. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) lakkauttaa lukien viestintäpalveluiden toimistonhoitajan viran ja 2) perustaa lukien tiedottajan viran, jonka kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viestintään.

19 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset : 5 Päätettiin todeta Outi Penttisen luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Mari Kousa. 6 Päätettiin hyväksyä Porin Teljän seurakunnan tilinpäätöksessä 2011 toimintakatteen euron (3,9 %) suuruinen ylitys talousarvioon verrattuna. 7 Päätettiin merkitä Porin Teljän seurakuntaneuvoston päätös virkojen ja toimien täyttämättä jättämisestä syntyvistä säästöistä vuonna 2012 tiedoksi. 8 Päätettiin merkitä tiedoksi alustava Porin seurakuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2011 noin -1,1 miljoonaa euroa. 9 Päätettiin kumota yhteisen kirkkovaltuuston /53 tekemä päätös kanttorin viran muuttamisesta, lakkauttaa lukien Keski-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka, perustaa lukien Keski-Porin seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorin virka, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen mukainen koulutus sekä oikeuttaa yhteinen kirkkoneuvosto lähettämään kanttorin viran lakkauttamista ja kanttorin viran perustamista koskevat päätökset tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 10 Päätettiin merkitä tuomiokapitulin päätös yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä vapautuvien virka- ja työsuhteiden täyttämiseen edellytettävästä luvasta vuosiksi 2012 ja 2013 tiedoksi. 11 Päätettiin merkitä ilmoitusasiana tiedoksi tuomiokapitulin päätös Porin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön täydentämisestä. Päätökset laillistuvat , ellei niistä ole valitettu. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön.

20 20 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 71 Ilmoitusasia Esittelijä: hallintopäällikkö 71 - Saapuneet pöytäkirjat Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on lähetetty seuraavat pöytäkirjat: Viestinnän neuvottelukunta 5/ Oheisena liitteenä jaetaan yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 1/ Pöytäkirjat ovat nähtävillä hallintovirastossa sen aukioloaikoina. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 4) merkitä ilmoituksen tiedoksi Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 25. päivänä huhtikuuta 2012 Janne Heilimä Antti Pekola

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen

A S I A T. 74 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran määräaikainen täyttäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.5.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen

A S I A T. 117 Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.5.2013 alkaen kello 16.45 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 114 Kokouksen

Lisätiedot

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia)

10 Länsi-Porin seurakunnan diakonissan viran muuttaminen diakonian viraksi (Lisälistan asia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.1.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta

A S I A T. 37 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.3.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, toukokuun 27. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Talousarvio 2016 ja toimintasuunnitelma Kirkkovaltuustolle tiedoksi saatettava asia KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2015 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00. Esteet pyydetään

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Muut Petri Tervo kirkkoherra talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 8 ) Aika Keskiviikko 11.4.2012 klo 19.00 20.11 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Lauri Kirves Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 13.6.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 24 Kokouksen avaus 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 Ääntenlaskijoiden valinta 28 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

A S I A T. 94 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.5.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa

A S I A T. 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 22.1.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkovaltuusto Aika 24.5.2016 kello 18.30 18.57 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kallonen Martti, varaj. Kaukonen Raimo, varaj.

Lisätiedot