A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011"

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 63 Alkuhartaus ja kokouksen avaus 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 65 Pöytäkirjan tarkastaminen 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Vuoden 2013 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja talouden tasapainottaminen 68 Palaute seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportista 69 Viestintäpalveluiden toimistonhoitajan viran lakkauttaminen ja tiedottajan viran perustaminen 70 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 71 Ilmoitusasia 72 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 73 Kokouksen päätös

2 2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 4/2012 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen poistui klo asian 44 käsittelyn aikana Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen poistui klo asian 45 käsittelyn aikana Munkki Maija jäsen poistui klo asian 45 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja saapui klo asian 40 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa Kyytinen Mika Hietanen Heimo kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra Seppälä Maija-Leena tiedotuspäällikkö Lindfors Kalevi kiinteistöpäällikkö Suvila Jari yhteisen seurakuntatyön päällikkö Wallin Soili vs. talouspäällikkö Savioja Anita hallintopäällikkö Tommila Hilkka henkilöstösihteeri, sihteeri Poissa Ahtikoski Seppo Myllykoski Sonja varapuheenjohtaja jäsen Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virrestä 103 säkeistöt 1 2 ja 7, minkä jälkeen puheenjohtaja luki alkuhartaudeksi Luukaksen evankeliumin 24. luvusta jakeet

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Antti Pekola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /43 hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 oheisena olleen tasekirjan mukaisesti (tilikauden tulos on ,26 euroa), allekirjoittaa sen ja lähettää sen tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tilintarkastus on suoritettu maalis-huhtikuun aikana. Kokouksessa jaetaan tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus, joka luovutetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen tulos on ,26 euroa negatiivinen. Talousarvioon verrattuna tulos on euroa parempi. Toimintakatteen nettomenot olivat lähes euroa arvioitua pienemmät. Toimintakatteen (toimintatuottojen ja -kulujen erotuksen) toteutuma oli 95,5 %. Verotuloarvio ylittyi tilinpäätöksessä lähes eurolla ja poistot alittivat arvion noin eurolla. Tilikauden alijäämä on tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen ,76

4 4 euroa negatiivinen. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä on toimintakertomuksessa. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä Tilinpäätös 2011 Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen) Seuraavassa esitetään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 tuloslaskelma sekä vertailutietona talousarvion 2011 ja tilinpäätöksen 2010 tuloslaskelmat: TP11- TP11- TP 2010 TP 2011 TA 2011 TA11 TA11 ERO, ERO, % ,37 TOIMINTATUOTOT , ,75 14,3 % ,32 Henkilöstökulut , ,20-2,1 % ,77 Muut toimintakulut , ,19-1,4 % ,09 TOIMINTAKULUT YHT , ,39-1,9 % ,72 TOIMINTAKATE , ,14-4,5 % ,00 VEROTULOT , ,05 0,4 % ,28 VEROTUSKULUT , ,13-0,3 % ,32 KESKUSRAHASTOMAKSUT , ,54-2,6 % ,28 RAHOITUSTUOTOT , ,44-14,5 % ,19 RAHOITUSKULUT , , ,8 % ,15 VUOSIKATE , ,79-14,9 % ,47 POISTOT , ,53-7,6 % 0,00 SATUNNAISET TUOTOT 0,00 JA KULUT ,32 TILIKAUDEN TULOS , ,74-6,4 % ,27 POISTOERON MUUTOS , ,50 0,6 % ,00 VARAUSTEN MUUTOS 0,00 0,00 RAHASTOJEN MUUTOS 0, ,59 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,24-9,1 % Porin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston (Porin ja Noormarkun rahastot yhteensä ja yhdessä) tilikauden tulos vuodelta 2011 on alijäämäinen ,01 euroa. Vuonna 2010 tilikauden tulos oli alijäämäinen ,87 euroa, vuonna 2009 Porin hautainhoitorahaston tulos oli alijäämäinen ,72 euroa ja Noormarkun rahaston tulos oli euroa alijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2011 oli tasapainotettu. Hautainhoitorahaston vuoden 2011 tilikauden tuloksen alijäämä ,01 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNTÖJEN 10 :n mukaan rahaston vuotuinen ylijäämä käytetään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti pääoman lisäämiseen tai rahaston omiin tarkoituksiin, samoin tappion korvaamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJEESSÄ 3/ on selostettu KIRKKOLAIN esteellisyyttä koskevaan 7:5 :ään liittyvää tulkintaa, jonka mukaan kirkkoneuvoston jäsen ja varajäsen ei ole esteellinen käsittelemään tilinpäätöstä ja vastuuvapauden myöntämistä kirkkovaltuuston kokouksessa.

5 Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää 5 1) merkitä tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 ja hyväksyä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä 2) vastuuvapauden myöntämisestä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilivelvollisille tilikaudelta Päätös KN : Kokouksessa jaettiin tilintarkastuskertomus. Esitys hyväksyttiin. (liite 1) Vuoden 2013 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja talouden tasapainottaminen Esittelijä: talouspäällikkö KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15:1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta sisältävät talousarviokehysten hyväksymisen kirkkoneuvostossa, jonka jälkeen kirkkoneuvosto antaa toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarvion laadintaohjeen. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa /27. Toimintayksiköiltä pyydetään kaikki toimintaan ja talouteen liittyvät ehdotukset toukokuun loppuun mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset ja antaa ohjeet huhtikuussa. Talouden kehitys Taloudellisen kehityksen suhdannenäkymät ovat hieman valoisammat kuin mitä viime vuoden lopulla ja alkuvuodesta ennakoitiin. Valtiovarainministeriön julkaiseman Taloudellisen katsauksen Kevät 2012 mukaan maailmankaupan kasvun

6 6 hidas vaihe jatkuu alkuvuodesta, mutta koko vuonna päästäneen yli 3 %:n kasvuun ja ensi vuonna palattaisiin 4 %:n kasvuvauhtiin. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa ja useiden teollisuusmaiden kasvu hiipuu tai taantuu. Suomen vienti kasvaa hitaasti tänä ja ensi vuonna ja kasvuksi ennustetaan 0,5 % vuonna 2012 ja 2,7 % vuonna Tuonti on vilkastunut kulutuskysynnän johdosta, jolloin vaihtotase on heikentynyt ja sen hitaan heikkenemisen ennustetaan jatkuvan. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen (BKT:n) kasvu oli vuonna ,9 %. Vuoden 2012 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,8 %. Ensi vuonna taloudellisen kasvun ennustetaan olevan 1,5 % ja kasvun ennakoidaan olevan pitkälti kotimaisen kysynnän varassa. Vuodelle 2014 BKT:n kasvuksi on ennustettu 2,1 %. Raaka-ainehintojen, lähinnä öljyn hinnan, ennustetaan nousevan vielä tänä vuonna, mutta tasoittuvan seuraavan kahden vuoden aikana. Muiden raaka-aineiden hintojen ennakoidaan kehittyvän maltillisesti. Työllisyysasteen ennakoidaan nousevan tämän vuoden 68,6 prosentista yhdellä prosentilla vuoteen 2014 mennessä. Työttömyys nousee hieman tänä vuonna 0,2 % vuodesta 2011, jolloin se oli 7,8 %. Työttömyysasteen ennakoidaan laskevan 7,9 %:iin vuonna 2013 ja 7,7 %:iin vuonna Suomen kansantaloudella on useita haasteita jatkossa, joista mainittakoon ulkomaankaupan vaihtosuhde, vientiteollisuuden kilpailukyky, työvoimaresurssien tehokkaampi käyttö ja valtiontalouden tila. Seurakuntien jäsenmäärä Kirkosta eroaminen väheni vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna ja jäsenmäärän nettomuutos oli -503 henkilöä. Seurakuntien jäsenmäärä oli henkilöä Jäsenmäärässä on tapahtunut alkuvuodesta 2012 muutoksia seuraavasti: Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Tammi-maaliskuu Muutos Muutos % 35,2 % -16,2 % Ensimmäisen neljänneksen aikana kirkkoon liittyminen kasvoi ja eroaminen väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kokonaisjäsenmäärä kasvoi 18:lla ja oli Verotulot Alla on esitetty alkuvuoden verokertymä (1.000 euroa):

7 7 Verotulot tammi-maaliskuu Ero Ero % Kirkollisvero ,2 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,2 % Yhteensä ,9 % Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2011 nousi 3,8 % ja euroa vuoteen 2010 verrattuna ja oli euroa. Vuoden 2012 talousarviossa verotulot ovat euroa, mikä merkitsee 0,4 %:n alenemista viime vuoteen. Maaliskuun loppuun mennessä tilitetyt euroa merkitsevät 29,8 %:n toteumaa koko vuoden verotuloarviosta. Näillä näkymin koko vuoden verotuloarvio saavutettaneen, koska tasaisen kertymän mukainen luku 27,3 % on ylittynyt maaliskuun loppuun mennessä 2,5 %:lla. Seurakuntaryhmän korotettu osuus 0,8 % yhteisöverosta, yhteensä 2,55 %, päättyi 2011 vuoden lopussa. Vuosille osuutta on korotettu 0,4 % ja se on 2,3 %. Seurakuntayhtymän talous Seurakuntayhtymän tulos (tilikauden tulos) on ollut negatiivinen vuosina 2008, 2010 ja Vuosi 2011 oli tässä suhteessa huonoin, tulos oli euroa negatiivinen. Viiden vuoden tarkastelujaksolla vuosien 2007 ja 2009 tulokset olivat hyviä ja ne parantavat tarkastelujakson tulosta siten, että vuosien keskimääräinen tilikauden tulos on nolla. Kuitenkin jäsenmäärän kehitys on ollut laskeva, mikä aiheuttaa epävarmuutta verotulojen kehityksestä jatkossa. Hallitus on päätöksissään huomioinut seurakuntaryhmän osuutta yhteisöveron jako-osuudessa, mikä osaltaan on tasoittanut verotulokertymän muutoksia. Kirkollisveroprosentti on ollut yhtymässä 1,4 % vuodesta Henkilöstön määrä on tarkastelujaksolla noussut, kun Noormarkun seurakunta liitettiin Poriin vuoden 2010 alussa. Henkilöstökulujen osuus on kaksi kolmasosaa koko käyttötalouden menoista. Tarkastelujaksolla seurakuntayhtymän talousarviot ovat negatiivisia tilikauden tuloksen osalta neljänä vuonna ja näiden keskiarvo on euroa. Tilikauden alijäämä on ollut negatiivinen kahtena vuotena ja keskiarvo on euroa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /44 käsitellyt talousarvion lähtökohtia ja päättänyt mm., että huomattavia menonlisäyksiä ei sisällytetä talousarvioon ja hyväksyä talouden tasapainottamistavoitteen toteutettavaksi useamman vuoden aikana, jotta se voidaan toteuttaa hallitusti. Talousarvion 2013 ja taloussuunnitelmavuosien lähtökohdat Talousarviota varten hyväksyttyjen suunnitteluolettamusten mukaan lasketut alustavat tuloslaskelmat osoittavat, että verotulokertymä ja toimintatuotot eivät ole riittäviä kattamaan toiminta- ja pääomamenoja, poistoja ja rahoitustuottoja ja -kuluja netto, taloussuunnitelmavuosien aikana. Tämän vuoksi taloutta on tasapainotettava, joka voi-

8 8 daan toteuttaa esimerkiksi viiden vuoden aikana. Lähtökohtana on talousarvio 2012, jossa tilikauden tulos on euroa. Tästä laskien tavoitetasot olisivat: euroa euroa euroa euroa euroa Tasapainotus voidaan tehdä tuloja lisäämällä tai menoja supistamalla. Henkilöstömäärän pysyessä nykyisellään henkilöstömenot kasvavat vuosittain virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Yhden prosentin korotus merkitsee noin euron lisäystä vakituisen virka- ja työsuhteisen henkilöstön henkilöstömenoissa seurakuntayhtymässä. Muihin toimintakuluihin jää tiukkenevassa taloudessa vähemmän määrärahojen nousuvaraa. Kirkollisveroprosentin nosto on keino vaikuttaa tulokertymään. Toimintatuottoihin voidaan vaikuttaa hinnastojen kautta, jotka vahvistetaan vuosittain. Toimintojen kokonaissuunnitelma Talouden tasapainottamisen keinoja ovat myös seurakuntayhtymän omien toimintojen tarkastelu taloussuunnitteluaikana, jota ehdotetaan käynnistettäväksi. Henkilöstösuunnitelma: Henkilöstön määrää voidaan tarkastella esimerkiksi eläkkeelle jäävien tai muutoin yhtymän palveluksesta pois jäännin yhteydessä. Onko kyseisiä tehtäviä mahdollista hoitaa toisin, onko tehtäviä mahdollista järjestää uudelleen, voidaanko tehtäviä yhdistellä jne. Tehtävien tarkastelu edellyttää myös tehtävien priorisointia. Toiminnot: Toimintojen tarkastelu luo pohjaa henkilöstösuunnitelmalle. Toimintojen vaatima henkilöstömäärä on huomioitava, jotta toiminnon toimintaedellytyksiä ei vaaranneta. Kiinteistöt: Seurakuntayhtymän kiinteistöt vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Toimintojen tarkastelu luo pohjaa myös tarvittavalle kiinteistömäärälle. Kiinteistöjä voidaan vuokrata toimintojen käyttöön. Kiinteistöistä luopuminen on keino karsia kiinteistöjen käyttötalouden menoja. Kokonaiskirkon tasolla tehtävien rakenne- ja järjestelmäuudistusten, jäsentietorekisteri Kirjuri-hankkeen ja talouden palvelukeskus Kipan, arvioidaan toteutuessaan tuovan säästöjä pidemmällä aikavälillä seurakuntien talouteen. Toimintojen kokonaissuunnitelman käynnistäminen, jossa yhdistyvät henkilöstösuunnitelma sekä toimintojen ja kiinteistöjen tarkastelu, on varautumista talouden tasapainottamiseen seuraavina taloussuunnitteluvuosina. Talousarvion kehykset Tarkistukset Vuoden 2013 talousarvioon sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyviä tarkistuksia:

9 9 - Uusia merkittäviä toimintamäärärahojen lisäyksiä ei tule sisällyttää vuoden 2013 talousarvioon. - Evankeliumin ajanjakson alkuperäisestä miljoonan euron määrärahasta on vuosina käytetty euroa. Vuodelle 2012 määräraha on euroa, jolloin määrärahan käyttö ja talousarviovuoden 2012 suunnitelma yhteensä ovat euroa. - Keski-Porin seurakuntaneuvosto on vuoden 2012 talousarviossa esittänyt taloussuunnitteluvuodelle euron määrärahavarausta Keski-Porin kirkon 150-vuotisjuhlia varten. - Kirkon eläkerahastolle maksettava eläkerahastomaksu tulee seurakunnille vuoden 2013 alusta. Se on arvioitu olevan 1,2 % (aiempi arvio oli 1 2 %) viimeksi toimitetusta kirkollisverotuksesta, vuodesta Tämän osuus on vuodelle euroa. Maksun suuruus selviää lopullisesti marraskuun 2012 kirkolliskokouksessa. Erä tulee yhtymätasolle ja se on tuloslaskelmassa keskusrahastomaksujen jälkeen. Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat jäljempänä. Oletuksiin sisältyy talouden tasapinottamiseen liittyviä keinoja, jotka edellyttävät toimintakatteen lievää supistamista vuodelle Talousarviovuoden 2013 vertailut on tehty vuoden 2012 talousarvioon. VUOSI 2013 Taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, huomioiden kuitenkin viimeisten talousennusteiden hieman valoisampia näkymiä. Toimintatulojen lisäysarvio 1,0 % euroa Vuodelle 2013 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa ovat 1,4 % alkaen, jonka lisäksi on myös 0,5 % järjestelyerä. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot eivät nouse, lievä supistus 0,97 %. Muut toimintakulut +1,0 %. Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate supistuu 0,6 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %) Verotuloarviota korotetaan 2,2 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 tuloarviota korotetaan 2,6 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus pysyy samana kuin vuonna 2012 eli 2,3 %. Sijoitustuotot arvion mukaan euroa edellyttävät alkuvuoden 2012 kaltaista hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,4 milj. euroa. Investointisuunnitelma: vuoden 2012 talousarviossa on taloussuunnitteluvuodelle 2013 investointiehdotuksena euroa, josta suurin euroa on Käppärän ison kappelin korjaus. Investointia ei pystytä näillä näkymin rahoittamaan tulorahoituksella.

10 10 Tilikauden tulos jää jonkin verran tavoitteestaan euroa näillä olettamuksilla. Alustava talousarvion tuloslaskelma vuodelle 2013 edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti esitetään seuraavassa (vertailu vuoden 2012 talousarvioon ja vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna): Porin ev.lut. TOT 2011 TA 2012 TAE 2013 Muutos Muutos seurakuntayhtymä M M M TA TA Talousarvio 2013 M % TULOSLASKELMA ULKOINEN Toimintakate -13,236-13,511-13,434 0,078-0,6 % Verotulot 14,853 14,800 15,131 0,331 2,2 % Verotuskulut -0,306-0,310-0,318-0,008 2,5 % Keskusrahastomaksut -0,757-0,772-0,771 0,001-0,1 % Eläkerahastomaksu -0,158-0,158 Rahoitustuotot 0,328 0,400 0,400 0,000 0,0 % Rahoituskulut -0,709-0,050-0,050 0,000 0,0 % Vuosikate 0,173 0,557 0,800 0,244 43,8 % Poistot -1,326-1,393-1,484-0,091 6,5 % Tilikauden tulos -1,153-0,836-0,683 0,153-18,3 % TILIKAUDEN TULOS- TAVOITE -0,669 VUOSI 2014 Toimintatulojen lisäys arvio 1,0 % euroa Vuoden 2014 virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa eivät ole tiedossa. Palkkojen korotusarvio on 1 % virka- ja työsuhteisiin. Henkilöstömenot yhteensä nousevat euroa. Muut toimintakulut +1,0 % Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate nousee 1 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosenttioletus nousee 0,5 % 1,45 %:iin Verotuloarviota korotetaan 3,4 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 tuloarviota korotetaan 2,1 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus oletetaan laskevan vuoden ,3 %:sta 1,9 %:iin. Sijoitustuottojen arvio euroa edellyttävät hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa.

11 11 Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,5 milj. euroa. Investointisuunnitelma: vuoden 2012 talousarviossa on taloussuunnitteluvuodelle 2014 investointiehdotuksena euroa, josta suurin euroa on Käppärän huoltorakennuksen korjaus. Tilikauden tulostavoite euroa toteutuu, mikäli tuotot lisääntyvät kulujen nousua vastaavasti. Tässä tuottojen merkittävä nousu perustuu oletukseen tuloveroprosentin noususta 0,5 %;lla. VUOSI 2015 Toimintatulojen lisäys arvio 1,0 % euroa Vuoden 2015 virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset virka- ja työsuhteissa eivät ole tiedossa. Palkkojen korotusarvio on 1 % virka- ja työsuhteisiin. Henkilöstömenot yhteensä nousevat euroa. Muut toimintakulut +1,0 %. Yllä mainittujen erien kautta laskettu yhtymätason toimintakate nousee 1 % ja euroa verrattuna vuoteen Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys euroa. Tuloveroprosentti 1,45 % Verotuloarviota korotetaan 0,6 % ja euroa. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2015 tuloarviota korotetaan 1,9 prosentilla; yhteisöveron ryhmäosuus oletetaan olevan kuten vuonna ,9 %. Sijoitustuottojen arvio euroa edellyttävät hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa noin 1,5 milj. euroa. Investointisuunnitelma: määrärahavaraus euroa. Tilikauden tulostavoite euroa ei toteudu näillä olettamuksilla. Tasapainottamistoimenpiteiden pitää olla toimintakatteeseen voimakkaammin vaikuttavia, jotta tilikauden tulostavoite voidaan saavuttaa. Alustava talousarvion tuloslaskelma vuodelle edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti esitetään seuraavassa: Porin ev.lut. seurakuntayhtymä TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Talousarvio 2013 M M M M TULOSLASKELMA ULKOINEN Toimintakate -13,563-13,694 Verotulot 15,652 15,749 Verotuskulut -0,329-0,331 Keskusrahastomaksut -0,802-0,809 Eläkerahastomaksu -0,164-0,166 Rahoitustuotot 0,375 0,375 Rahoituskulut -0,050-0,050

12 12 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 M M M M Vuosikate 1,118 1,074 Poistot -1,527-1,527 Tilikauden tulos -0,409-0,453 TILIKAUDEN TULOSTAVOITE -0,502-0,334-0,167 0 * kirkollisvero% korotus v ,4 % -> 1,45 %, jolloin yhteisöveron osuus seurakuntaryhmälle laskee 2,3 -> 1,9 %? * toimintakate voisi nousta v vain 0,1 % ja 0,012 M edelliseen vuoteen ja olla -13,576 M, jotta tilikauden tulostavoite -0,334 M toteutuisi Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2013 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu jakautuu seuraaviin osiin: - Porin ev.lut. seurakuntayhtymän suunnitelmakauden toimintalinjaukset - Toimintayksiköiden perustehtävä, tavoitteet, toiminta (talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana), tunnusluvut ja perustelut vuosille Toimintayksiköiden tuloarviot ja määrärahat (käyttötalousosa) - Tuloslaskelmaosa - Investoinnit ja rahoitusosa Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksien laatimisessa huomioitavaa (toimintayksiköille): - Toimintayksiköiden tulee suunnitella toimintansa tarkkaan: mitkä ovat toiminnan todelliset painopistealueet, mihin tulevaisuudessa keskitytään ja onko vähemmän tarpeellisia toimintoja, joita voidaan supistaa tai luopua. Erityisesti asetettavien tavoitteiden konkreettisuuteen on kiinnitettävä huomiota jo talousarviovaiheessa. Erilaisia mittareita on kehitettävissä kuhunkin toimintaan, joilla toiminnan kehittymistä voidaan seurata. Tilinpäätöksessä tulee keskittyä arvioimaan näiden konkreettisten tavoitteiden toteutumista. - Toimintayksiköittäin esitetään perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana, tunnusluvut ja perustelut huomioiden tavoitteiden ja tunnuslukujen kehitystarpeet sekä suunnittelun aikajänne (kolme vuotta). - Talousarvion numero-osan suunnittelua varten yksiköille toimitetaan Excellaadintapohja talouspalveluista toukokuun alussa. - Toimintatuotot on arvioitava bruttomääräisinä. - Vakinaisen henkilökunnan palkat lasketaan toukokuun alkuun mennessä talouspalveluissa ja ne sisältyvät laadintapohjaan. Muiden kuin vakituisen henkilökunnan palkkamäärärahat on arvioitava yksiköissä (esim. vuosiloma- ja sairauslomasijaiset, toimituspalkkiot sekä esiintymispalkkiot).

13 13 - Talousarvion kehysten mukaiset muutokset vuodelle 2013 lasketaan vuoden 2012 talousarvion siitä versiosta, josta on poistettu yhdeksi vuodeksi 2012 tarkoitetut ja myönnetyt määrärahat ja tuloarviot. - Talousarviokehysten mukainen toimintakatetavoite on laskettu yksiköiden laadintapohjaan. Yksiköt voivat suunnitella tulonsa ja menonsa siten, että toimintakatetavoite voidaan saavuttaa. - Talousarvioehdotuksen 2013 valmistelu voidaan tehdä tilinpäätöslukujen 2011 ja kuluvan vuoden 2012 talousarvion pohjalta. Lisäksi kuluvan vuoden talousarvion toteutumisen raportteja on saatavissa kirjanpidon tilanteen mukaisesti ajantasaisesti. Ehdotukset laaditaan tilitasolla. - Vuoden 2013 talousarvioehdotus on tehtävä mahdollisimman yksityiskohtaisesti (tilitasolla). Vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelmaehdotus esitetään kokonaissummina oleelliset muutokset eritellen: toimintatulot, toimintamenot ja toimintakate (netto). Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) asettaa toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset edellä Talousarvion kehykset -kappaleessa esitetyn mukaisesti, 2) antaa toimintayksiköille Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet edellä esitetyn mukaisesti sekä 3) antaa toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2013 sekä suunnitelmavuosille perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja antaa toimintayksiköille tehtäväksi tarkastaa tuloarvionsa ja määrärahansa perusteluineen asetettujen kehysten mukaan (pienhankintarajan ylittävät yli euron hankinnat kuuluvat talousarvion investointiosaan) mennessä. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin muuttaa vuosien talousarvioiden kehyksiä koskevaa valmistelutekstiä siten, että maininta 1,45:n tuloveroprosentista korvataan toteamuksella, että talous tasapainotetaan joko tuloja lisäämällä tai kuluja vähentämällä vuosina

14 Palaute seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportista Esittelijä: hallintopäällikkö KIRKKOHALLITUKSESSA vuosina toimineen seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportti (jatkossa ohjausryhmän raportti) on julkaistu Ohjausryhmä on loppuraportissaan katsonut, että kirkon paikallistason rakenteita on syytä kehittää, jotta kirkon ja seurakuntien perustehtävän toteuttaminen turvataan. Raportissa esitetään kolme rakennevaihtoehtoa: seurakuntarakenteissa seurataan edelleen kuntarakenteiden kehitystä kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun rovastikuntarakennemallin mukaisesti kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun hiippakuntarakennemallin mukaisesti. Kirkkohallitus pyytää palautetta kirkon paikallistason kehittämistarpeista ja loppuraportissa esitetyistä kehittämismalleista. Palautteessa tulisi erityisesti ottaa kantaa siihen, mikä esitetyistä malleista olisi paras mahdollinen jatkokehityksen pohjaksi. Lisäksi palautteessa toivotaan otettavan kantaa seurakunnan kriteereihin eli siihen, mitkä asiat kirkon toiminnallisen perusyksikön tulisi kyetä hoitamaan ja mistä tulisi vastaavasti päättää laajemman alueen puitteissa. Myös muutosprosessin tukemisesta ja uudistuksessa käytettävistä termeistä pyydetään kannanottoa. Palaute on lähetettävä mennessä. Rakennemuutoksen ohjausryhmä suosittaa rovastikuntamallia. Oheisena liitteenä jaetaan varsinaisille jäsenille ohjausryhmän loppuraportti. Porin seurakuntien seurakuntaneuvostoilla on mahdollisuus antaa omat palautteensa. KIRKKOHALLITUKSEN TÄYSISTUNTO on /54 päättänyt hyväksyä seurakuntarakenteiden kehittämiseksi laaditun hankesuunnitelman ja nimetä hankkeelle ohjausryhmän ja projektiryhmät. Esityslistalla (pöytäkirja ei ole vielä saatavilla) on todettu, että rakenneuudistuksen aikataulu pyritään pitämään kuntauudistuksen tahdissa. Lausunnoista kootut johtopäätökset viedään kirkolliskokoukseen marraskuussa Mahdollisesti tarvittavat kirkkolain muutokset valmistellaan ja viedään kirkolliskokoukseen siten, että uusi hallintorakenne olisi käytettävissä, kun kuntauudistus alkaa. Ohjausryhmä ja työryhmät ovat seuraavat: Seurakuntien rakennemuutoshankkeen ohjausryhmä

15 Seurakuntarakenteiden työryhmä Seurakuntatalouden työryhmä Rakennemuutosten tukeminen -työryhmä Vaihtoehtoiset palautteet Ei palautetta Ohjausryhmän raportissa esitettyihin ratkaisumalleihin on vaikea ottaa kantaa, koska siinä esitetyistä rakennevaihtoehdoista ei ole riittävästi tietoa. Esim. suositellun rovastikuntamallin rovastikuntien laajuudesta, koosta ja rajoista on vasta vähän tietoa. 2. Seurakunnat seuraavat kuntien kehitystä Porissa on meneillään oman porilaisen mallin kehittäminen. Työskentely on kesken. Aikaisempi neuvottelukunta (loppumietintö ) piti tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona Porissa siirtymistä yhteen seurakuntaan kehitettävän porilaisen mallin mukaisesti. Epävarmuustekijöitä aiheuttaa meneillään oleva kuntarakenteen uudistus ja sen toteutumisen aikataulu. 3. Rovastikuntamalli Joka tapauksessa voidaan suositella yleisesti viime aikoina erilaisissa kirkon mietinnöissä esillä ollutta mallia, jossa hallinto hoidetaan suurissa yksiköissä ja toiminta pienissä yksiköissä. Tätä on myös puollettu ohjausryhmän raportissa. Rovastikuntamallissa on piirteitä seurakuntayhtymämallista. Talous, hallinto, henkilöstö ja omaisuus on keskitetty suurempaan yksikköön, rovastikuntaan. Toiminnasta huolehtivat seurakunnat. Palautekyselyn vaihtoehdot voitaisiin siten rastittaa oheisena liitteenä jaettavassa lomakkeessa ehdotetulla tavalla. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa kirkkohallitukselle palautteen oheisen liitteen mukaisesti. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin tehdä palautelomakkeeseen seuraavat muutokset: kohdasta 1. siirretään Työvoimaresurssien joustava käyttö kohtaan 2 kohtaan 7. lisätään Lausunnon antaminen henkilöstövalinnoista kohdasta 8. siirretään kohtaan 9. seuraavat otsikot: Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen Henkilöstövalinnat Talousarvion laadinta Julkiset hankinnat Kirkollinen rakentaminen Hautausmaahallinto Omaisuuden hallinta Toimintasuunnitelman ja strategian hyväksyminen Suuremman yksikön toimielimen vaalit kohtaan 10. lisätään Viestintä.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 9 Kokouksen

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 20.8.2013 klo 16.30 19.45 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00

Yhteinen kirkkoneuvosto 17.4.2012 51. Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Yhteinen 17.4.2012 51 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti Tiistaina 17.4.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 19.12.2013 klo 18.00 19.50 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 VUODEN 2014 TALOUSARVIO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 VUODEN 2014 TALOUSARVIO Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 VUODEN 2014 TALOUSARVIO VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 BUDGET ÅR 2014 Yhteinen kirkkovaltuusto

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2012

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2012 9/2012 Yhteinen 18.9.2012 133 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA Tiistaina 18.9.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Seppo Iivonen Birgitta Silvennoinen

Lisätiedot