NUORI KULTTUURI STRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020"

Transkriptio

1 STRATEGIA

2 NUORI KULTTUURI STRATEGIA Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa alueellisesti ja valtakunnallisesti jokavuotisia koulutuksellisia tapahtumia, jossa esiintyjät saavat arvion esityksestään tai työstään ja jossa on kattavasti edustettuna nuoren kulttuurin eri alueet. Arvion antavat aina taiteellisesti ja pedagogisesti koulutetut, korkeatasoiset taiteilijat. Tärkeintä on aina kuitenkin antaa nuorille mahdollisuus esiintyä ja tuoda esiin omia taitojaan vertaisryhmässään. Viimeisen kolmen vuoden aikana Nuori Kulttuuri -tapahtumissa on kohdannut noin nuorta oman taiteenalansa taitajaa. Kun mukaan lasketaan vielä Nuori Kulttuuri -matkoille osallistuneet nuorta, voidaan puhua jo kulttuurisen nuorisotyön kansanliikkeestä, jonka viimeisten vuosien kehitys niin määrän kuin myös laadun suhteen on ollut ilahduttavaa. Tänään luovutettava Nuori Kulttuuri -strategia on pitkällisen työn tulos. Strategiaa on ollut pohtimassa laaja asiantuntijoiden joukko. Aluetapahtumajärjestäjät ympäri maata osallistuivat seminaarissa strategian kirkastamiseen, jota sen jälkeen työstettiin toimikunnan jäsenten vetämissä pienryhmissä, johon kutsuttiin edustajia niin taidealoilta, nuorten ryhmistä kuin hallinnon ammattilaisistakin. Hyvällä syyllä voi sanoa, että strategiaa on jo jalkautettu samalla kun sitä on yhdessä luotu. Pohjana strategialle ovat olleet kentän toiveet ja ajatuksena se, että kymmenen vuoden välein kurssia on tarkistettava. Halusimme vahvistaa niitä peruspilareita, joiden varassa myönteinen kehitys on ollut mahdollista. Toisaalta olemme hakeneet joustavuutta, jolla voimme reagoida ympäristöstä tuleviin viesteihin ja elää mukana nuorten arjessa. Nuori Kulttuuri -tapahtumat on suunnattu vuotiaille taiteenharrastajille. Tapahtumien tekemiseen osallistuvat kaikki halukkaat nuoret alueelta. Nuori Kulttuuri -toimisto järjestää tapahtumatuottajakoulutusta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Uskomme, että lisääntyvällä nuorten osallisuudella voimme parantaa tapahtumien laatua ja kouluttaa uusia kulttuurin tuottajia. Uskomme myös, että nuorten itsensä tuomalla ajankohtaisella yhteiskunnallisella sanomalla niin musiikin, teatterin, tanssin kuin muidenkin taiteenalojen kautta on entistä suurempi kysyntä tulevaisuudessa. Perinteisten ilmaisukeinojen rinnalle esitämme nuorten omien kanavien, kuten sosiaalisen median hyödyntämistä viestinnässä, kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Merkittävän lisäarvon toiminnalle tuovat Nuori Kulttuuri -matkat ja Nuori Kulttuuri -lähettilästoiminta. Sujuvassa yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn kanssa on mahdollistettu vuosittain nykyään yli nuoren taiteilijan esiintymismatka ulkomaille. Näistä ryhmistä on nostettu kerrallaan kuusi ryhmää kahdeksi vuodeksi näkyvämpään asemaan, nostaen kansainvälisyyskasvatuksen merkitystä myös kulttuurialalla ja kulttuurisessa nuorisotyössä. Nuori Kulttuuri -toimintaa ohjaa opetusministeriön asettaman Nuori Kulttuuri -toimikunta, jonka toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. Uuden strategia toteuttamista varten esitämme myös toimikunnan kokoonpanoa harkittavaksi uudelleen. Asettamamme visio vuoteen 2020 on haastava: Jokaisella nuorella on kulttuurinen harrastus ja mahdollisuus olla mukana Nuori Kulttuuri -toiminnassa. Vuonna 2020 kulttuurinen nuorisotyö on kiinteä osa kuntien nuorisotyötä. Tavoitteeseen ponnistelemme yhteistyössä kuntien nuorisotoimien, läänien sivistysosastojen nuorisotoimien sekä kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Tämä strategia on siis monen tekijän yhteisen ponnistuksen ja usean eri ryhmän pohdinnan tulos. Olemme ylpeitä voidessamme luovuttaa sen kulttuuri- ja opetusministeriön harkittavaksi ja toivottavasti vahvistettavaksi tulevien vuosien suuntalinjoiksi Nuori Kulttuuri -työssä. Helsingissä Nuori Kulttuuri -toimikunnan puolesta, Hannu Kareinen Nuori Kulttuuri -toimikunnan puheenjohtaja 2

3 Nuori Kulttuuri ARVOT Jokaisella nuorella on oikeus kulttuuriseen ja taiteelliseen harrastukseen, jossa hänen henkilökohtaista kasvuaan tuetaan ja jossa hän saa tukea ja kannustusta nuorisotyön ja taiteen ammattilaisilta sekä vertaisryhmältään, kohdaten myös muita saman taiteen alan harrastajia. Nuori Kulttuuri TOIMINTA-AJATUS Nuori Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta. Lasten ja nuorten kulttuuriset harrastukset ja toimiminen ryhmässä ymmärretään tasapainoisen, hyvän ja turvallisen kasvun edellytyksiksi Nuori Kulttuuri VISIO Jokaisella nuorella on kulttuurinen harrastus ja mahdollisuus olla mukana Nuori Kulttuuri - toiminnassa. Vuonna 2020 kulttuurinen nuorisotyö on kiinteä osa kuntien nuorisotyötä. Nuori Kulttuuri STRATEGISET LINJAUKSET Nuori saa mahdollisuuden tuoda omaa taidettaan esiin ja saa siitä ammattitaitoisen palautteen. Samalla nuori saa mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta muiden harrastavien nuorten kanssa niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Kulttuurisen nuorisotyön linjaukset ja tavoitteet tulevat osaksi lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Nuori Kulttuuri KOHDERYHMÄT Nuoret harrastajat Lasten ja nuorten kulttuurialan toimijat 3

4 Nuori Kulttuuri -strategia I Paikallinen Nuori Kulttuuri II Alueellinen Nuori Kulttuuri III Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri IV Kansainvälinen Nuori Kulttuuri V Nuori Kulttuuri -viestintä I Paikallinen Nuori Kulttuuri Nuori Kulttuuri on kiinteä osa kuntien ja alueiden lapsi- ja nuorisopolitiikkaa ja antaa aktiivisille toimijoille hyvän, konkreettisen esimerkin siitä, mitä kulttuurinen nuorisotyö on ja mihin se tähtää. Se antaa tavoitteen sekä ammattilaisille työssään että nuorille omassa harrastuksessaan. Paikallisella tasolla on oltava nähtävissä, kuinka polku omasta harrastustilasta voi jatkua aina ulkomaille asti: Paikallinen tapahtuma Aluetapahtuma Valtakunnallinen tapahtuma Nuori Kulttuuri -matka Nuori Kulttuuri -lähettilässtatus Nuori Kulttuuri -tapahtuma haastaa paikalliset toimijat tukemaan taiteen perusopetusta ja nuorten taiteen harrastuksen mahdollistamista. Nuorten voimakas läsnäolo tapahtuman rakentamisessa toimii esimerkkinä kiinnostuksesta ja osoituksena edellä mainittujen tavoitteiden tärkeydestä. Paikallisia nuoria tulee kannustaa myös osallistumaan aluetapahtuman järjestelyihin, erityisesti paikallisen tiedottamisen kautta. Kulttuurisen nuorisotyön käsitteen vakiinnuttaminen saa paikalliset toimijat helpommin mukaan, koska he tietävät olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Toimijoiden osallistumisen jatkuvuus varmistetaan asiantuntijaverkoston avulla, joka kootaan valtakunnalliseksi avuksi ja kentän voimaannuttajaksi. Paikallisella tasolla lähialueen asiantuntija on lähin taho, johon paikallinen toimija voi tukeutua. Nuoriso-ohjaajille ja muille paikallisille toimijoille tulisi järjestää koulutusta kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä mahdollinen tiedotepaketti Nuori Kulttuurista, josta helposti saa selville, kuinka aloittaa ja mihin toiminta voi jatkua. Mahdollista kulttuurisen nuorisotyön seminaaria olisi hyvä seurata käytännön työpajatyöskentely, jossa ammattilaisille osoitettaisiin teoreettiset todisteet taideharrastuksen asemasta voimakkaana positiivisena tukijana lapsen ja nuoren kasvussa. Tässä koulutuksessa tulisivat tutuiksi myös lähialueen asiantuntijat ja valtakunnalliset toimijat. Paikallinen toimija hoitaa tiedottamisen nuorille kouluihin, kuntien ja seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyön kautta niiden omassa toiminnassaan tehokkaiksi havaittuja kanavia hyväksikäyttäen. Nuori Kulttuuri -toimisto tukee tiedotusta kouluttamisen ja taustatuen muodossa. Paikallinen kouluttaminen tulee korostumaan, kun syystapahtumia järjestetään yhä enemmän nuorisovetoisesti vuoden 2010 jälkeen. Nuoret saavat mahdollisuuden esittää ehdotuksia pienimuotoisemman tapahtuman järjestämiseksi suoraan toimikunnalle, jolloin kanavat säilyvät vahvoina koko toiminnan läpi ja tietoisuus uusimmista suuntauksista välittyy sekä toimikunnalle että kansalliselle asiantuntijaverkostolle. Koulutus nuorille järjestetään yhteistyössä paikallisen nuorisotyöntekijän, aluetoimijan ja Nuori Kulttuuri -toimiston kesken. 4

5 II Alueellinen Nuori Kulttuuri Alueellisen tapahtuman tulisi heijastella koko alueen kulttuurista toimintaa ja tähän tähdätään tapahtumajärjestelykoulutuksen avulla, vahvistaen paikallisten ja alueellisten toimijoiden rohkeutta kokeilla isommankin tapahtuman järjestämistä. Samalla pidetään yllä eri lajien harrastajien mielenkiintoa ja tietoisuutta Nuori Kulttuuri -toimintaa kohtaan. Kaikissa lajeissa jatkumoa ei varmaankaan ole mahdollista taata joka vuosi, mutta siihen on kuitenkin voimakkaasti pyrittävä ja sitä on lisättävä vuosi vuodelta. Kun tapahtuman tuottamisen asiantuntijuus kasvaa, voi lajikirjoa myös lisätä. Paikalliset toimijat voivat kerätä ympärilleen aktiivisten, alueellisten toimijoiden ryhmän, joka voi yhdessä kierrättää myös alueellisen tapahtuman vetovastuuta, kuitenkin aina itse osallistuen tapahtuman järjestämiseen, riippumatta siitä, missä kunnassa se järjestetään Haasteena on saada Nuori Kulttuuri aluetapahtuman järjestelyihin nuoret voimakkaasti mukaan, lapsille ja nuorille suunnatun toimialojen ammattilaisten ja kulttuurisuunnittelijan toimiessa mentoreina ja ohjaajina. Ammattityöntekijöiden resurssipulaa voisi helpottaa nuorten oma kiinnostus tapahtumantuottamisesta, mikä samanaikaisesti tukisi tavoitteitamme osallisuudesta ja Nuori Kulttuuri -tapahtuman koulutuksellisuudesta. Aluetapahtumien järjestelyt aloitetaan nyt jo edellisenä syksynä, jolloin paikallinen toimija ja kulttuurisuunnittelija järjestävät koulutuksia tapahtumapaikkakunnilla tai yhteisiä koulutuksia keskitetysti maakuntien suurimpiin kaupunkeihin. Tätä hyvää käytäntöä jatketaan myös tulevaisuudessa. Alueellisesti merkittävässä roolissa ovat aluehallintoviranomaisen edustaja sekä alueellisesti aktiiviset toimijat. Tätä aluetoimijoiden tietopankkia pitää aktiivisesti yllä NK-toimisto, joka myös kokoaa toimijoita säännöllisesti yhteen ideoimaan tulevaa. Näissä tapaamisissa ja koulutustilaisuuksissa on myös muistettava palkita ja kannustaa paikallisia ja alueellisia toimijoita. Aluehallintoviranomaisen toimiessa koordinoivana elimenä, opetusministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen mukaisesti, jossa nuorisotyötä hoidetaan. 5

6 III Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toiminnan keskiössä on Nuori Kulttuuri -toimisto, jonka toimintaa ohjaa, tukee, valvoo ja kehittää opetusministeriön nimittämä Nuori Kulttuuri -toimikunta. Toimistoa, toimikuntaa ja organisaatiota, jonka alaisuudessa Nuori Kulttuuri - toimisto toimii, ohjaa Nuori Kulttuuri -ohjesääntö, jossa jokaisen toimijan velvollisuudet ja oikeudet, myös toisiinsa nähden, on selkeästi kirjoitettu auki. Nuori Kulttuuri -toimisto koordinoi valtakunnallisia tapahtumia toimikunnan puolesta ja sen edustajana paikallisissa ohjausryhmissä. Toimiston henkilökunta ylläpitää ammattilaisista ja nuorista harrastajista koostuvia verkostoja. Maanlaajuisesti valtakunnallinen toimisto tulee järjestämään tukea ja koulutusta nuorisotoimialan ammattilaisille yhteistyössä aluehallintoviranomaisten, kuten esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien kanssa, joiden alaisuuteen uudessa toimintamallissa nuorisotoimet tulevat kuulumaan. Heidän kanssaan yhdessä toimien Nuori Kulttuuri -toimisto järjestää lyhytkestoisia täydennys- ja lisäkoulutuksia alueen nuorisoalan toimijoille. Toimikunnalla on vahva rooli taidekasvatuksen ja kulttuurisen nuorisotyön puolestapuhujana. Toimiston avustuksella se järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia laajaan keskusteluun ja kehittämiseen niin toimialalla kuin sen ulkopuolellakin. Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toiminta on opetusministeriön lippulaiva kulttuurisen nuorisotyön saralla ja myös väline erilaisiin kokeiluihin kulttuurisen ja nuorisotoiminnan alueella. 6

7 Nuori Kulttuuri -toimikunta Nuori Kulttuuri -toimikuntaan tulee kuulua sekä hallinnollisesti päteviä organisaatiojäseniä että taiteellisesti ja kulttuurisesti osaavia henkilöjäseniä. Organisaatiojäsenyys on koko toimikauden mittainen kun taas henkilöjäsenyys on hallituskauden mittainen. Tarvittaessa toimikunta voi täydentää itseään määräaikaisilla asiantuntijajäsenillä. Asiantuntijajäsenet liittyvät toimintaan tulevien taiteellisten teemojen toteutusta vahvistavina elementteinä. Toimikuntaan organisaatiojäseniksi on kutsuttava nuorisotoimialan ja kulttuurialan toimijoita, joilla on sekä hallinnollista osaamista valtionhallinnon parissa että näkemystä ja uskottavuutta kulttuuri- ja nuorisotoimialoilla. Organisaatiojäsenet nimittää Opetusministeriö toimikaudeksi Yksilöjäsenet nimittää Opetusministeriö hallituskauden alussa. Yksilöjäsenillä tulee olla vahvaa näyttöä oman taiteenalansa taituruudesta. Heidän tulee myös olla valmiita ideoimaan toimikunnan ja kunkin kyseessä olevan järjestävän kaupungin ohjausryhmän kanssa valtakunnallisen tapahtuman luonnetta ja sisältöä, uudistaen ja muokaten sisältöä taiteen alan yleisen kehityksen mukaisesti. Esityksen organisaatio- ja yksilöjäsenistä ministeriölle valmistelee Nuori Kulttuuri -toimisto. Tasapaino eri ryhmien kesken järjestetään niin, että organisaatiojäsenillä on määrällinen enemmistö, jotta hallinnon osaaminen on hyvin edustettuna ja jatkumo toimikunnan toiminnalle taataan. Nuori Kulttuuri -toimikunta asettaa toiminnalle tavoitteet ja valvoo tavoitteiden saavuttamista. Se hyväksyy toimiston laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikunta valvoo valtakunnallisten tapahtumien suunnittelua ja toteutusta yhdessä toimiston kanssa. Toimikunnan tehtävänä on myös edistää kulttuurisen harrastuneisuuden lisääntymistä ja kulttuurisen nuorisotyön aseman vakiinnuttamista. Yksilöjäsenten taiteellinen osaaminen ja ennakointi varmistavat Nuoren Kulttuurin aseman taiteellisena visionäärinä nuorison taidekasvatuksen ja -harrastuneisuuden parissa. Toimikunnan organisaatiojäseniä kutsutaan antamaan oma ammattitaitonsa ja organisaationsa suhteet taiteellisen harrastuneisuuden edistämiseen. Nuori Kulttuuri -ohjesäännössä tulee kiteyttää toimikunnan jäsenyyden velvollisuudet ja odotukset kulttuurisen harrastamisen edistämisen turvaamiseksi. Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toimikunta valvoo ja huolehtii, että toiminta kattaa sen tavoitteet. Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle on tarjolla innostava ja kehittävä harrastus, joka vastaa kunkin kykyjä ja taipumuksia sukupuoleen katsomatta. Uuden nettiyhteisön avulla Nuori Kulttuuri -toiminta vastaa myös tavoitteeseen nuorten laajasta osallistumisesta ja yhteisöllisyyden mahdollisuudesta. Syystapahtumien kautta lapsi tai nuori pääsee osallistumaan oman lähiympäristönsä ja elämänpiirinsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Näin toiminta täyttää myös tavoitteet uudenlaisen teknologian hyväksikäytöstä ja siitä, että lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi osana toimintaa. Uusien internet-ratkaisujen avulla otetaan haltuun digitaalisen sukupolven aktiiviset vaikuttajat ja luodaan turvallinen mediaympäristö. Toisen kokoaikaisen toimistotyöntekijän avulla varmistetaan nuoren harrastajan osallistuminen toimintaan turvallisessa ympäristössä myös silloin kun hänen oma taiteenlajinsa lajien kierron vuoksi on tauolla. Nuori Kulttuuri -tapahtumatoimitusten avulla varmistetaan, että lapset ja nuoret oppivat mediataitoja ja saavat valmiuksia käsitellä mediasisältöjä monipuolisesti ja kriittisesti. 7

8 Nettiyhteisöjen lisäksi Nuori Kulttuuri -toiminnan keskiössä ovat henkilökohtaiset tapaamiset vertaisryhmän ja ammattilaistaitelijoiden kanssa. Ensiarvoisen tärkeäksi toimikunta kokee, että taide- ja kulttuuriperintö on lujana osana nuoren persoonallisen identiteetin muodostamisessa. Kulttuuritaustan tunteminen lisää parhaimmillaan halua tutustua muihin kulttuureihin, ymmärtää erilaisuutta ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Kulttuurisen taustan tunteminen sitoo lasta enemmän omiin juuriinsa ja auttaa häntä näkemään itsensä osana isompaa, kirjavaa kokonaisuutta. Näille kirjaville kokonaisuuksille Nuori Kulttuuri tarjoaa oivan alustan. Nuori Kulttuuri -tapahtuman ja koko toiminnan tavoite ja tarkoitus on tukea ja kannustaa lasta omien vahvuuksien ja lahjojen löytämiseen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus päästä osalliseksi yhteisestä kulttuuriperinnöstä, tutustua taiteeseen ja kokeilla taiteen ilmaisumuotoja voidakseen niiden avulla kehittää itseään, yhteisöään ja sen kulttuuria. Nuori Kulttuuri -toimisto ja sen tehtävät Tämän lisäksi valtakunnallisella tasolla toimiston kanssa yhteistyössä toimii Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus CIMO, joka hallinnoi Nuori Kulttuuri -matkat - ohjelmaa. Ensisijainen vastuu tiedottamisesta ja ohjelman toteutuksesta on ohjelman hallinnoijalla CIMOlla, joka ohjeistaa Nuori Kulttuuri -toimistoa esimerkiksi nettisivujen päivityksestä matka-avustuksiin ja lähettiläsohjelmaan liittyen. Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto yhdistää sekä paikalliset että alueelliset toimijat sateenvarjoksi käytännön järjestelyiden ylle. Verkosto kokoontuu säännöllisesti pohtimaan strategian ja vision toteutumista. Se antaa lausuntoja ja ottaa vastaan toimeksiantoja Nuori Kulttuuri -toimikunnalta, joka koostuu verkoston itsensä valitsemista edustajista. Asiantuntijaverkoston koolle kutsujana toimii Nuori Kulttuuri -toimiston työntekijä, joka toimii myös verkoston sihteerinä. Nuori Kulttuuri -toimiston ja sen työntekijöiden tehtävänä on työskennellä toimikunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi toimiston laatiman ja toimikunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri - toimistossa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää, joiden tehtävät jakautuvat kohderyhmän mukaisesti: verkkosuunnittelija: Kohderyhmä: NUORET Työnsisältö: nuorten nettiyhteisöihin osallistuminen, NK-nettiyhteisön kehittäminen, nuorten kouluttaminen ja osallistamisen lisääminen, lähettiläsryhmien ja kv-puolen nettisivujen päivittäminen yhdessä CIMOn kanssa, alueelliset ja paikalliset syystapahtumat kulttuurisuunnittelija: Kohderyhmä: AMMATTILAISET Työnsisältö: yhteistyö toimijoiden kanssa, valtakunnallinen kevättapahtuma, kansallisen asiantuntijaverkoston ylläpito ja koulutus, NK-lähettiläsryhmien koulutus ja koordinointi yhdessä CIMOn asiantuntijan kanssa, yhteistyö alueviranomaisten kanssa. 8

9 IV Kansainvälinen Nuori Kulttuuri Nuoren Kulttuurin keskeisintä toimintaa on valtakunnallinen toiminta, mutta toimiston ja toimikunnan rooli ja halu on myös kehittää toimintaa kansainvälisyyden, kansainvälistymisen ja kansainvälisyyskasvatuksen kautta. Kansainvälisyys kulkee koko toiminnan läpi, paikallisesta valtakunnalliseen, kokonaisvisiota mukaillen: jokaisella nuorella tulee olla tietoisuus kansainvälistymisen mahdollisuudesta Nuori Kulttuuri -toiminnan avulla ja kannustamana. Kansainvälisyyden ulottuvuutta toiminnassa on lähdetty tarkastelemaan kolmelta eri osa-alueelta. Jo olemassa olevat toiminnot, lähettilästoiminta ja matka-avustukset, säilytetään. Näiden lisäksi uutena ulottuvuutena otetaan mukaan verkostoituminen kansainvälisesti. Tällä edesautetaan toimialan kehitystä ja rakennetaan sen uskottavuutta. Jo olemassa olevat toimintatavat, avustukset ja lähettilästoiminta, ovat CIMOn hallinnoimia ja niihin liittyen CIMO ja Nuori Kulttuuri -toimisto tekevät läheistä yhteistyötä. CIMO on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa ohjelmista ja se antaa Nuori Kulttuuri -toimistolle mm. tiedottamisesta toimintaohjeet, joita Nuori Kulttuuri -toimisto noudattaa. Nuori Kulttuuri -lähettiläät Nuori Kulttuuri -lähettiläät ovat edustamansa taidealan huippuja, niin taiteellisessa toiminnassaan kuin lasten ja nuorten omaehtoisen taiteen tekemisen tukemisessa ja harrastajien kannustamisessakin. Lähettiläsryhmät ovat osoittaneet sitoutumisensa Nuori Kulttuuri -arvoihin osallistumalla toimintaan sen kaikilla tasoilla. Nuori Kulttuuri -lähettiläät toimivat sekä Nuori Kulttuuri -toiminnan että koko suomalaisen nuoren kulttuurin lähettiläinä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lähettiläiden suunnitelmia ja toiveita kuunnellen ja kunnioittaen laaditaan lähettiläskauden kokonaissuunnitelma, joka parhaiten tuo esille suomalaista nuorta kulttuuria ulkomailla ja kotimaassa ja jonka avulla kyseinen ryhmä saa parhaan hyödyn kansainvälistymisestä ja eri kulttuurien ja taiteiden kohtaamisesta. Lähettilästoiminnan tulisi taata lisäarvoa jo olemassa olevaan harrastukseen sekä kasvattaa nuorta harrastajaa näkemään oma paikkansa laajenevissa, kansainvälisissäkin yhteyksissä. Nuori Kulttuuri -matkat Nuori Kulttuuri -matka-avustusohjelman kautta tarjotaan ryhmille mahdollisuus kansainvälistyä. Toiminta kannustaa taitelijaryhmiä aktivoitumaan ja etsimään itselleen esiintymismahdollisuuksia sekä panostamaan myös itse kansainvälistymisen toteuttamiseen. Nuori Kulttuuri -toimikunta määrittelee vuosittain prioriteettialueet, jotka mukailevat ministeriön kehittämisohjelmia, Euroopan unionin teemavuosia sekä nuorten parissa nousseita tarpeita. Matka-avustusohjelma on kansainvälisen strategian luovin osuus, joka heijastelee ympäröivän yhteiskunnan tarpeita ja vaateita. Ohjelman lähtökohtana on nuorten taiteilijoiden näkökulma. Nuori Kulttuuri -matkaohjelmaa laajennetaan niin että se käsittää kaikki Nuori Kulttuuri -lajit. Näin myös yksilölajeissa, kuten esimerkiksi kuvataiteissa, taiteilijakollektiivit voivat yhdessä hakea tukea opintovierailuun. Uusi matka-avustusjärjestelmä mahdollistaa opintovierailut. 9

10 Lapsille ja nuorille kohdennetun kulttuurialan palveluiden tuottajien verkostoituminen kansainvälinen ulottuvuus Nuori Kulttuuri -toiminnan kansallisena toimijana on maan kattava asiantuntijaverkosto. Valtakunnallisella tasolla toimiva Nuori Kulttuuri -toimikunta verkottaa tätä kansallista verkostoa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa toimiston avustuksella verkoston jäsenille mahdollisuuksia lähteä opintovierailuille Nuori Kulttuuri -toimikunnan hyväksi havaitsemiin ulkomaisiin tapahtumiin ja ammatillisiin seminaareihin, joissa he edustavat koko Nuori Kulttuuri -toimintaa. Opintovierailujen jälkeen verkoston jäsen on velvoitettu jakamaan oppimaansa verkoston sisällä ja sen kautta, vahvistaen näin koko kentän ammatillista osaamista. Nuori Kulttuuri -toimikunta koordinoi myös kulttuurisen nuorisotyön kansainvälisiä seminaareja. Toimikunnan jäsenet kutsutaan tuomaan verkostojensa avulla oma panoksensa kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden ja painoarvon vahvistamiseksi myös kansainvälisillä kentillä. Kansainvälisiin seminaareihin valitaan edustus sekä toimikunnasta että asiantuntijaverkostosta. Toimikunta tähtää myös oman kansainvälisen seminaarin järjestämiseen kotimaassa. Näiden kansainvälisten tapahtumien rahoituksen turvaamisesta huolehtii toimikunta. Asiantuntijaverkoston toimivuus on avainasemassa kansainvälisessä verkostoitumisessa. Toimiston ja toimikunnan velvollisuus on huolehtia, että muualla hyviksi todetut käytänteet saavat kokeilumahdollisuuden myös omassa kansallisessa toiminnassamme. Kulttuurinen nuorisotyö on tärkeä osa-alue myös kansainvälisessä nuorisopolitiikassa. Euroopassa ja muuallakin maailmassa on vahvoja järjestöjä, jotka toimivat kulttuurisen nuorisotyön vahvistajina ja verkostoitujina. Kulttuurista nuorisotyötä tuetaan Euroopassa monissa kansallisissa nuorisokomiteoissa. Kulttuurinen nuorisotyö on oleellinen keino nuorten sosiaalisen vahvistamiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, ja Nuori Kulttuuri -toiminnan kehittämiseksi kansainvälinen verkostoituminen on tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää. 10

11 V Nuori Kulttuuri -viestintä Nuori Kulttuuri -viestintä jakautuu kahteen osaan: yleiseen viestintään sekä tapahtumakohtaiseen viestintään. Yleinen viestintä sisältää myös brändäyksen ja imagon rakentamisen. Tapahtumaviestinnässä nuorten osuus on suurempi. Molemmissa tullaan kuitenkin kiinnittämään voimakkaasti huomiota uuden visuaalisen ilmeen noudattamiseen, niin valtakunnallisissa kuin alueellisissakin tapahtumissa. Nuori Kulttuuri -toiminnan viestinnän kohteita ovat nuoret ja kuntapäättäjät. Nuorille pyritään viestimään esiintymismahdollisuuksista ja päättäjille kulttuurisen nuorisotyön tukemisen tärkeydestä. Nuorille sosiaalisen median käyttäminen on ensisijaisena välineenä, kun taas perinteisemmät keinot, kuten seminaarit toimivat puolestaan päättäjien suuntaan. Molemmat kohteet ja tavat hoidetaan koordinoidusti NK -toimistosta. Tapahtumatoimitus Kevättapahtumien yhteydessä järjestetään edelleen tapahtumatoimituksia, jotka tuottavat sisältöä uudistetuille NK sivuille. Nettisivuille luodaan jokaista tapahtumaa varten oma alasivusto. Tapahtumakohtaisella alasivustolla osallistujat voivat luoda omat käyttäjäprofiilinsa ja kommentoida tapahtumaa. Tapahtumatoimituksen kouluttamisesta huolehtii NK-toimisto. Nettisivukokonaisuudessa tulee huolehtimaan toimistoon palkattu uusi työntekijä. Tapahtumat lähetetään verkkoon laajakaistalähetyksinä. Näin tarjotaan osallistumismahdollisuus myös niille, jotka eivät pääse paikalle. Tämän lisäksi viestintä Nuori Kulttuuri -matkoista tehdään yhteistyössä CIMOn kanssa. Yleinen viestintä Nuori Kulttuuri -nettisivut uudistetaan vuoden 2010 alussa. Uusista nettisivuista tulee interaktiivisemmat ja ne tarjoavat nuorille suoran mahdollisuuden esittää omia ideoitaan ja toiveitaan NK -toimiston kautta toimikunnalle, joka päättää syyslajien paikat ja teemat. Kokonaisstrategiassahan todetaan, että perinteisten lajien lisäksi pyritään siihen, että uudet lajit ja innovaatiot löytävät helpommin tiensä järjestelmään. Samalla nettisivut ja kaikki oheismateriaali yhdenmukaistetaan ja nykyisten kahden ilmeen sijaan tulee yksi, jota lähdetään rakentamaan tunnetuksi. Tämä sama ilme toistuu myös aluetapahtumissa, joissa tähän saakka on osaksi käytetty omaa ilmettä. Uudistuksen myötä visuaalinen ilme on sama kaikkialla. Näin vahvistetaan Nuori Kulttuuri -imagoa ja -brändiä. NK -toimisto ohjeistaa toimijat visuaalisen ilmeen käyttöön ja järjestää keskitettyjä viestintäkoulutuksia paikallistoimijoille keväällä ja syksyllä Koulutuksessa keskitytään sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 11

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10 Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä Nov- 10 Mitä ja miten tutkittiin? Mikä on verkostoitumisen aste ammatillisen koulutuksen kentällä? Miten verkostot toimivat? Mikä on verkostoitumisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Ajankohtaisia teemoja, joita on pohdittava: nuorisotyön idea, kohderyhmä ja sijainti;

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA OPIN OVI Lappeenranta 10.5.2012 KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

ArtsEqual - Taide kouluissa. Eeva Anttila, Taideyliopisto eeva.

ArtsEqual - Taide kouluissa. Eeva Anttila, Taideyliopisto eeva. ArtsEqual Arts@School - Taide kouluissa Eeva Anttila, Taideyliopisto eeva. anttila@uniarts.fi artsequal.fi Tutkimuskysymykset Mitä ovat ne mekanismit, jotka taidetta ja taidekasvatusta koskevissa suomalaisissa

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17

SoteNavi. - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke 3/5/17 SoteNavi - pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen valmennushanke Rahoittaja Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1. Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.2018 Uudistamisen lähtökohdista Nykyisen museojärjestelmän vahvuuksia

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action

Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action Kaiken maailman nuorille Erasmus+ Youth in Action EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu 13 30-vuotiaille nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot