Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa PesticideLife LIFE ENV/FIN/000604

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa PesticideLife LIFE ENV/FIN/000604"

Transkriptio

1 2013 Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa PesticideLife LIFE ENV/FIN/ After Life viestintäsuunnitelma PesticideLife MTT

2 PesticideLife projekti Euroopan Unionin poliittiset päätöksentekijät ovat arvioineet, ettei kasvinsuojeluaineiden käyttö ole kestävällä tasolla. Vuonna 2006 laadittu Temaattinen strategia torjunta aineiden kestävästä käytöstä tähtäsi kasvinsuojeluaineiden käytöstä johtuvien ympäristö ja terveysriskien vähentämiseen sekä vähentämään riippuvuutta kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Kasvinsuojelu on keskeinen osa onnistunutta kasvintuotantoa. Integroidussa kasvinsuojelussa eli IPM:ssä (Integrated Pest Management) yhdistellään erilaisia keinoja kasvintuhoojien lisääntymisen rajoittamiseksi ja niiden torjumiseksi niin, että toiminta on taloudellisesti perusteltua. Etusijalla ovat ennaltaehkäisevät menetelmät kuten monipuolinen viljelykierto, kestävät lajikkeet ja maanmuokkausmenetelmät. Kasvintuhoojien torjunnassa biologiset, fysikaaliset ja mekaaniset menetelmät ovat etusijalla, jos sellaisia voidaan ottaa käyttöön taloudellisesti kestävällä tavalla. Kemiallinen kasvinsuojelu on vasta viimesijainen torjunnan muoto. Silloin kasvintuhoojat torjutaan todetun tarpeen mukaisesti hyödyntämällä tarkkailua, ennustemenetelmiä ja kynnysarvoja. PesticideLife oli demonstraatiohanke, jossa testattiin ja kehitettiin IPM menetelmiä yhdeksällä tilalla ja kaikkiaan 77 viljalohkolla vuosina Maatilat sijaitsivat Etelä Pohjanmaalla, Lounais Hämeessä ja läntisellä Uudellamaalla. Valituilla viljalohkoilla viljeltiin kevätviljojen lisäksi syysvehnää ja ruista. PesticideLife hankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata IPM menetelmiä ja torjunnan kynnysarvoja viljan tuotannossa yhteistyössä viljelijöiden kanssa sekä tuottaa ja välittää integroitua kasvinsuojelua ja sen käyttöönottoa koskevaa tietoa niin kansallisesti kuin pohjoisella viljelyvyöhykkeellä, joka tarkoittaa Pohjoismaita ja Baltian maita. Yhtenä tavoitteena oli myös hyödyntää jo olemassa olevia sekä kehittää uusia yhteistyöverkostoja kasvinsuojelualalla kansallisen toimintaohjelman (NAP) periaatteiden viemisessä käytäntöön viljanviljelyssä. Yhdessä hankkeen työpaketissa kehitettiin uusi menettelytapa mittaamaan kasvinsuojeluaineiden aiheuttamia ympäristöriskejä ja vaikutuksia. PesticideLife hanketta koordinoi Maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja hankekumppaneita olivat Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Nylands Svenska lantbrukssällskap (NSL). Hanke on saanut Euroopan unionin Life+ rahoitustukea. Hankkeen sidosryhmät: Berner Oy (kasvinsuojeluainekauppa), Raisio Oyj (ruoka ja rehuteollisuus) ja Kasvinsuojeluseura (KSS). PesticideLife Sivu 2

3 PesticideLife hankkeen päätulokset Kolmen demonstraatiovuoden aikana ( ) kehitettiin kasvinsuojeluriskien ennustemenetelmiä ja kasvintuhoojien havainnointia. Demonstraatiot tuottivat keskeistä tietoa kasvitautiennustemallin kehittämiseksi. Torjunnan kynnysarvot ja kasvitautien ennustemallit ovat kasvinsuojelupäätöksen tekemisessä tärkeitä työkaluja. Viljelijät kokevat havaintojen teon usein liian haastavaksi ja aikaa vieväksi. Siksi havaintomenetelmiä tulisi kehittää helppokäyttöisemmiksi ja niiden hyötyjä tulisi korostaa enemmän. Demonstraatiot osoittivat, että kestävä kasvintuotanto on kestävän kasvinsuojelun perusta. Monet kasvinsuojeluongelmat voidaan välttää käyttämällä sopivaa viljelykiertoa ja tervettä kylvösiementä sekä huolehtimalla viljelymaan tuottavuudesta. Euroopan unionissa kehitettyjä HAIR2010 riski indikaattoreita hyödynnettiin kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien mittaamisessa ensimmäistä kertaa Suomessa. Kehitetty uusi menettelytapa on kuvattu hankkeen raportissa. Menettelytapaa tarjotaan viranomaiskäyttöön mittaamaan kasvinsuojeluaineiden käytöstä johtuvien riskien muuttumista IPM:n käyttöönoton seurauksena. Hanke on tutustuttanut viljelijöitä IPM:n yleisiin periaatteisiin. Yhteistyö viljelijöiden, neuvonnan, viranomaisten ja tutkijoiden välillä on ollut hedelmällistä ja johtanut eri ryhmien välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Yhteinen oppiminen on ollut IPM:n kehittämisen ydintä. Yhteistyö on laajentunut kansainväliseksi. Kansainvälisten seminaarien järjestäminen yhteistyössä NJF:n (Pohjoismaiden Maataloustutkijoiden Yhdistys) kanssa lisäsi julkisuutta ja osallistujien määrää. Projektin aloitteesta perustettiin myös NJF:n alainen IPM työryhmä Työryhmä järjesti ensimmäisen seminaarinsa marraskuussa 2012 Tallinnassa. Seuraavaksi työryhmän on tarkoitus tukea C IPM hanketta (Coordinated Integrated Pest Management in Europe) ja verkostoitumista Eurooppa tasolla. PesticideLife on osallistunut IPM portaalin kehittämiseen yhteistyössä MTT:n IPM APU hankkeen ja Kasvinsuojeluseuran kanssa. Kesällä 2013 valmistui portaalin ensimmäinen demoversio, jota esiteltiin Farmari maatalousnäyttelyssä Seinäjoella. Portaali sisältää tietoa kasvintuhoojista, niiden ennaltaehkäisystä ja torjuntamenetelmistä. PesticideLife hankkeen demonstraatioviljelijöitä pyydettiin arvioimaan ja antamaan palautetta portaalista. Seuraava vaihe portaalin kehittämistyössä on KSS:n johdolla laajentaa yhteistyötä myös muihin ryhmiin ja hakea rahoitusta jatkotyölle. MMM:n (Maa ja metsätalousministeriö) rahoitustuesta portaalin kehitystyölle on myös neuvoteltu. PesticideLife Sivu 3

4 Viestintästrategia Viestintä projektin aikana PesticideLife hankkeessa viestintä ja tiedotus on ollut aktiivista. Hanke on järjestänyt 3 kotimaista ja 2 kansainvälistä seminaaria ja 9 alueellista pellonpiennartapahtumaa sekä osallistunut moniin alan seminaareihin, näyttelyihin ja muihin tapahtumiin. Hankkeen asiantuntijat ovat olleet haluttuja esitelmöitsijöitä. Neljän hankevuoden aikana hankkeen toimijat ovat pitäneet yhteensä 154 esitelmää ja osallistuneet asiantuntijoina mm. lakiin perustuvaan kasvinsuojelukouluttajien koulutukseen. PesticideLife oli esillä kahtena vuonna Euroopan komission vuosittain järjestämässä Green Week tapahtumassa. Hanke julkaisi tuloksistaan 5 MTT Raportti sarjan julkaisua ja 4 muuta raporttia, jotka kaikki löytyvät hankkeen nettisivuilta. Lehtiartikkeleita on ilmestynyt yli 35 ja hankkeesta kertovia postereita on ollut esillä parikymmentä. Kolme IPM:stä kertovaa videota on tuotettu koulutuskäyttöön. Hankkeen nettisivut ovat olleet ahkerassa käytössä ja vierailijoiden määrä kuukaudessa on parhaimmillaan noussut jopa 2500 kävijään. Sosiaalisessa mediassa hankkeeseen on voinut tutustua myös Facebookin and Blogin välityksellä. Viestintätoimet hankkeen päätyttyä Hankkeessa saatujen tulosten välittäminen eteenpäin jatkuu vähintään 3 5 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Nettisivut tarjoavat tietoa IPM:stä ja käytännön ohjeita kestävän kasvinsuojelun toteuttamiseksi. Nettisivujen ylläpito ja päivitys jatkuu viiden vuoden ajan projektin päättymisen jälkeen. Luotettavan IPM tiedon tarve on todella suuri nyt, kun IPM:n yleisiä periaatteita on noudatettava vuodesta 2014 alkaen. Hankepäällikkö ja muita hankkeen asiantuntijoita on kutsuttu puhujiksi useisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin (Taulukko 1). Vuoden 2014 alkupuolella julkaistaan eri lehdissä kolme artikkelia hankkeen tuloksista (Taulukko 2). PesticideLife hanke valittiin yhdeksi MTT:n kärkihankkeeksi ja sitä esitellään sekä MTT:n vuosikertomuksessa (2013) että asiakasryhmille suunnatussa yleisesittelymateriaalissa. Koulutusvideot IPM aihealueesta ovat herättäneet laajaa kiinnostusta koulutuksen järjestäjissä ja linkit sähköiseen jakeluun on lähetetty kaikille maatalousalan korkeakouluille Suomessa. Hankkeen tuloksia esitellään myös vuosittaisissa maatalousnäyttelyissä ja peltopäivillä (Taulukko 3). Yksi hankekumppaneista, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, on myös maatalouden neuvontajärjestö ja sillä on erinomaiset valmiudet levittää hankkeen tuloksia ja parhaita käytäntöjä viljelijöiden keskuuteen. Toinen hankekumppaneista, Tukes, on kemikaalien turvallisuutta ja kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman (NAP) toimeenpanoa valvova viranomainen Suomessa. Hankkeen tulokset hyödynnetään suoraan NAP:n toimeenpanossa ja kehittämisessä. Hankkeen tuottama IPM tieto on jo nyt laajasti käytössä Tukesin järjestämässä kouluttajien koulutuksessa. PesticideLife Sivu 4

5 Taulukko 1. Suunnitellut viestintätapahtumat alkuvuonna 2014 PesticideLife hankkeen päättymisen jälkeen Tapahtuma Paikkakunta kk/vuosi Miten hanke on esillä Maataloustieteen päivät Helsinki 1/2014 Esitelmä Kasvinsuojelupäivä Jokioinen 1/2014 Posteri, esitteet Kasvintuotanto kannattaa hankkeen loppuseminaari Mikkeli 1/2014 Esitelmä, esitteet, julkaisuja VYR viljelijäseminaari Hämeenlinna 1/2014 Esitelmä, esitteet, julkaisuja TEHO+ hankkeen loppuseminaari Kasvinsuojelu ja kasvinsuojeluaineneuvottelukuntien kokous Turku 2/2014 Posteri, esitteet Helsinki 2/2014 Esitelmä IPM viljelijäkoulutus Hollola 2/2014 Esitelmä, esitteet, julkaisuja Kasvinsuojelukouluttajien koulutus, järjestäjänä Tukes Sokerijuurikkaan viljelijöiden kasvinsuojelukoulutus Sokerijuurikkaan viljelijöiden kasvinsuojelukoulutus Mikkeli 2/2014 Esitelmä, esitteet Piikkiö 3/2014 Esitelmä, esitteet Säkylä 3/2014 Esitelmä, esitteet Taulukko 2. Tulossa olevia lehtikirjoituksia vuoden 2014 alkupuolella Lehti Julkaisuajankohta Artikkelin sisältö Maaseudun Tiede Maaliskuu 2014 IPM hyödyttää viljelijää, kuluttajaa ja ympäristöä MTT ELO Kevät 2014 PesticideLife hankkeen esittely Leipä leveämmäksi Yara Maaliskuu 2014 Mitä IPM viljely tarkoittaa? PesticideLife Sivu 5

6 Taulukko 3. Vuosittaiset näyttelyt ja peltopäivät, joihin hankkeen on suunniteltu osallistuvan Maatalounäyttely/ tapahtuma Paikkakunta Ajankohta Miten hanke on esillä Okra maatalousnäyttely Loimaa Heinäkuu, joka Posteri, esitteet toinen vuosi, 2014 Farmari maatalousnäyttely Joensuu Heinäkuu, joka Posteri, esitteet toinen vuosi, 2015 Lepaan Puutarhanäyttely Hämeenlinna Elokuu Esitteet Etelä Pohjanmaan Peltopäivä Ylistaro Heinäkuu 2014 Posteri, esitteet Västankvarn Peltopäivä Inkoo Heinäkuu, joka toinen vuosi, 2015 Posteri, esitteet Tulevia hankkeita ja toimintaa PesticideLife hankkeen inspiroimana käynnistyi MTT:ssä muitakin IPM aiheisia tutkimushankkeita ja useille uusille hankkeille ollaan hakemassa rahoitusta PesticideLife hankkeessa saatujen tulosten työstämiseksi edelleen. Kasvinsuojeluaineiden käytön aiheuttamien ympäristöriskien mittaamisessa saatuja kokemuksia ja tuloksia tullaan jakamaan tulevaisuudessa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken ja jopa laajemmin Euroopan alueella. Kansallinen toiminta IPM matriisityöskentely käynnistyi Jyväskylässä marraskuussa 2012 pidetyn IPM seminaarin tuloksena. matriisityöryhmä koostuu MTT:n, Helsingin Yliopiston, Tukesin, Puutarhaliitton ja Kasvinsuojeluseuran kasvinsuojeluammattilaisista. Työryhmän tavoitteena on kerätä kasvikohtaisesti olemassa oleva kasvinsuojelutietämys ja kartoittaa tietoaukot, jotta tulevaa IPM tutkimusta voidaan suunnata tarpeenmukaisesti. PesticideLife hankkeen asiantuntijat ovat keskittyneet viljakasvien kasvinsuojelukysymyksiin erityisesti integroidun kasvinsuojelun näkökulmasta. Työryhmä on kokoontunut viidesti vuoden 2013 aikana ja samanaikaisesti useissa pienryhmissä on keskitytty kasvikohtaisiin kysymyksiin. Matriisityö jatkuu 2014 ja sen tavoitteena on pohjustaa C IPM verkostotyöskentelyä ja laajemmin eurooppalaista kasvinsuojelututkimusta. IPM tietoalustan eli portaalin kehittäminen jatkuu KSS:n johdolla. PesticideLife ja IPM APU hankkeiden rahoitustuella kehitetty portaalin demoversio on pohjana jatkokehitystyölle, jonka tavoite on pilvipalveluna toimiva IPM tietoalusta viljelijöiden kasvinsuojelupäätösten tueksi. KSS valmistelee yhteistyössä MTT:n ja muiden tahojen kasvinsuojeluammattilaisten kanssa rahoitushakemusta jatkotyön rahoittamiseksi vuosina Tavoitteena on rakentaa kattava, vuorovaikutteinen ja reaaliaikainen työkalu viljelijöiden käyttöön. Tulevaisuudessa IPM tietoalustan merkitys tietolähteenä olisi suuri ja se varmistaisi IPM tiedon jakamisen PesticideLife hankkeen päätyttyä. PesticideLife Sivu 6

7 Neuvontajärjestö ProAgria on saanut rahoitusta Maa ja metsätalousministeriöltä (MMM) Wisu Kasvitautiennustemallin jatkokehitystyölle. Mallia testattiin ja varmistettiin hankkeen demostraatio ja yhteistyötiloilla. Jatkokehitystyön tarkoituksena on tehdä mallista entistäkin luotettavampi ja laajentaa sen aluetta koskemaan useampia kasvitauteja ja mahdollisesti joitakin tuhoeläimiä. PesticideLife hankkeen hankekumppani NSL on yksi jatkohankkeen vastuullisista, joten kehittäminen on suoraa jatkoa PesticideLife hankkeessa tehdylle työlle. PesticideLife hankkeen Senior Supervisor Kari Tiilikkala toimii kehityshankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. PesticideLife tuotti tietoa kansallista kestävän kasvinsuojeluaineiden käytön toimintaohjelmaa (NAP) varten. Viisi hankkeen asiantuntijaa oli mukana kansallisessa NAP työryhmässä. MMM julkaisi NAP:n keväällä PesticideLife hankkeen ensimmäinen projektitutkija, Pauliina Laitinen, valittiin Tukesiin kansalliseksi NAP koordinaattoriksi vuoden 2012 alussa. Hänelle hankkeessa karttunut IPM tietämys vakuutti Tukesin rekrytoijat, kun Suomen korkeinta IPM osaajan paikkaa täytettiin. Hankepäällikkö Sanni Junnila nimitettiin MTT:n edustajaksi NAP ohjausryhmään, joka seuraa NAP:n käyttöönottoa ja päivitystä. Sari Autio, Tukesin edustaja PesticideLife hankkeessa, aloitti vuoden 2014 alussa tohtorin (Ph.D. thesis) opinnot hankkeen inspiroimana. Väitöstutkimuksen aiheena on Tools for evaluating the implementation of the national action plan for sustainable use of plant protection products in Finland. NAP:n väliarviointi tehdään vuosina Sari Aution tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä, kun valmistellaan seuraavan toimintaohjelmakauden tavoitteita ja toimintaa. Neljän vuoden aikana hanke koulutti 10 uutta IPM asiantuntijaa Suomeen. Heidän työllään on laaja sosiaalinen vaikutus jatkossa. Biochar demonstraatiot hankkeessa osoittivat, että uudenlaisella suodatusteknologialla voidaan vähentää torjunta aineiden huuhtoutumista. Puupohjainen Biochar adsorboi tehokkaasti monia torjunta aineita. Alustaviin tutkimustuloksiimme perustuen joitakin hankkeita on jo käynnistynyt ja uusia teknologioita tullaan käyttämään Euroopassa lähivuosina. PesticideLife Sivu 7

8 Monia kansallisia hankehakemuksia on jo valmisteltu ja tullaan valmistelemaan, ensisijaisesti koskien ekotoksisuuden arviointityökaluja, jotka otettiin mukaan malleihin MTT:llä PesticideLife hankkeessa, katso Taulukko 4. Taulukko 4. Pääosin PesticideLife hankkeen päättymisen jälkeen valmistellut ja valmisteltavat hankehakemukset. Ajankohta Hankkeen nimi Rahoituslähde Kansallinen/ kansainvälinen Hanke hyväksytty Syksy 2012 Lähiruuan ekologiset vaikutukset Maa ja metsätalousministeriö Kansallinen Kyllä Syksy 2013 Maatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden kestävät parannuskeinot Maa ja metsätalousministeriö Kansallinen Ei Syksy 2013 Mallien ja teknologioiden kehittäminen torjuntaaineiden huuhtoutumiseen pohjaveteen ja pintavesiin arvioimiseksi ja kontrolloimiseksi, taimitarhat pilottitapauksina Water JPI Pilot Call, EU Kansainvälinen Valmisteilla, vastaus kesällä 2014 Kevät Resurssitehokkuus, Life Viljatilojen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden kestävät parannuskeinot Valmisteilla Aluerahoitus Kansallinen Valmisteilla Syksy 2014 Kevät 2014 Kasvinsuojeluaineiden siirtyminen vesistöihin ja vaikutukset vesieliöihin Maatalouden päästöjen mittaaminen ja LCA menetelmien kehittäminen Suomen Akatemia Kansallinen Valmisteilla Suomen Akatemia Kansallinen Valmisteilla Kesä 2014 Ei kemiallinen rikkakasvien torjunta vihanneskasveilla ELY keskus Kansallinen ja kansainvälinen Valmisteilla PesticideLife Sivu 8

9 Kansainväliset hankkeet ja työryhmät PesticideLife hankkeen aloitteesta 2011 perustettu NJF IPM työryhmä jatkaa toimintaansa NJF:n alaisuudessa. Työryhmä suunnittelee IPM tutkimustarpeiden kartoittamista pohjoisella viljelyvyöhykkeellä eli Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueilla sekä valmistelee IPM pilotti maatilaverkoston toteuttamista. Suunnitelmissa on myös kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tietokannan rakentaminen. NORBARAG (Nordic Baltic Resistance Action Group) on kansainvälinen, kasvinsuojeluaineresistenssiä kartoittava työryhmä. Hankkeen asiantuntijoilla on keskeinen rooli työryhmässä ja he välittävät hankkeen tuloksia vuosittain järjestettävässä seminaarissa. PesticideLife hankkeen Senior Supervisor Kari Tiilikkala toimii NORBARAG työryhmän puheenjohtajana kaksivuotiskaudella Lisää tietoa löytyy NORBARAG:n nettisivuilta osoitteesta: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www_en/projects/norbarag. Yksi hankkeen tavoitteista oli kehittää menettelytapa kasvinsuojeluaineiden käytön aiheuttamien ympäristö ja terveysvaikutusten mittaamiseen. Yhteistyötä tehtiin HAIR2010 riski indikaattorien kehittäjien kanssa (Roel Kruijne Alankomaista). Heidän kokemuksiaan ja apuaan kysyttiin sähköpostitse. Joulukuussa 2013 tohtori Kruijne puolestaan tiedusteli, voisivatko he käyttää julkaisemiamme tuloksia HAIR ohjelmiston uuden käyttöohjeen tuottamisessa. Alkuperäiset kasvinsuojeluaineiden käyttötiedot omistavalta viranomaiselta, TIKE:ltä pyydettiin ja saatiin lupa, ja niinpä alueellisten ELY keskusten tulokset palvelevat nyt HAIR ohjelmiston kehittäjiä. Hankkeessa käytetty aluemalli oli uusi ja siksi merkityksellinen. PesticideLife hanke tulee näin osaksi uutta, valmisteilla olevaa HAIR käyttöohjetta lähitulevaisuudessa. PesticideLife hankkeessa saadut kokemukset ovat lisänneet valmiutta uusiin kansainvälisiin hankehakuihin. MTT on hankekumppanina C IPM Eranet projetissa (Coordinated Integrated Pest Management in Europe), jota koordinoi ranskalainen maataloustutkimuslaitos INRA. Tämä hanke käynnistyi ja se tulee liittämään PesticideLife hankkeessa tuotetun tiedon kansainväliseen tutkimukseen. C IPM hankkeen tavoite on luoda synergiaa kansallisten ja eurooppalaisten tutkimushankkeiden sekä yksityisen sektorin toiminnan välille IPM:ssä ja pienten käyttökohteiden kasvinsuojelussa, kun pyritään varmistamaan IPM:n yleisten periaatteiden toteuttamisen korkea taso eurooppalaisten maanviljelijöiden keskuudessa. MTT:ssä on tehty valmisteluja HORIZON2020 hankehakuun osallistumiseksi. PesticideLife hankkeen LCA asiantuntija osallistui englantilaisen Harber Adams Yliopiston koordinoimaan IPM tutkijoiden kokoukseen Brysselissä Yhteinen IPM rahoitushakemus Horizon2020 hakuun tehtäneen MTT:ssä ollaan suunnittelemassa IPM koordinaattorin toimen perustamista varmistamaan IPM tutkimuksen ja viestinnän toteuttamista PesticideLife hankkeen päättymisen jälkeen. PesticideLife Sivu 9

PesticideLife-hanke MITÄ SAAVUTETTIIN

PesticideLife-hanke MITÄ SAAVUTETTIIN PesticideLife-hanke MITÄ SAAVUTETTIIN Sanni Junnila MTT Loppuseminaari 13.11.2013 Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa Vuosina 2010-2013 Kokonaisbudjetti 1,02 M EU 50

Lisätiedot

PesticideLIFE Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa

PesticideLIFE Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa PesticideLIFE Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa Sanni Junnila MTT/kasvintuotannon tutkimus Aloitusseminaari 18.-19.2.2010 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan Yhteisön

Lisätiedot

Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1.

Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1. Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljatiloilla Marja Jalli & Sanni Junnila MTT VYR Viljelijäseminaari Hämeenlinna 30.1.2014 PesticideLife hankkeen tavoitteet -Tukea NAPin toimeenpanoa ja päivitystä

Lisätiedot

PESTICIDELIFE Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljoilla

PESTICIDELIFE Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljoilla PESTICIDELIFE Kokemuksia integroidusta kasvinsuojelusta viljoilla Sanni Junnila, Pauliina Laitinen Väliseminaari 1.11.2011 LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan Yhteisön LIFErahoitustukea.

Lisätiedot

IPM-kokemuksia kesältä 2010

IPM-kokemuksia kesältä 2010 IPM-kokemuksia kesältä 2010 Pauliina Laitinen, Sanni Junnila, Marja Jalli ja Heikki Jalli PesticideLife-hanke Kasvinsuojelun syyspuinti 1.11.2010 HAMK Mustiala LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke

Lisätiedot

Integroitua kasvinsuojelua viljoilla TehoPlus-hanke, puintipäivä

Integroitua kasvinsuojelua viljoilla TehoPlus-hanke, puintipäivä Integroitua kasvinsuojelua viljoilla TehoPlus-hanke, puintipäivä 15.11.2012 Sanni Junnila ja Aino-Maija Alanko MTT, PesticideLife-hanke LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan Yhteisön

Lisätiedot

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) osana viljatilojen kestävää kasvintuotantoa

Integroitu kasvinsuojelu (IPM) osana viljatilojen kestävää kasvintuotantoa Integroitu kasvinsuojelu (IPM) osana viljatilojen kestävää kasvintuotantoa Sanni Junnila MTT Sokerijuurikkaan viljelijöiden kasvinsuojelupäivä Tuorla 26.3.2014 ja Säkylä 27.3.2014 TAUSTAA * EU:n Puitedirektiivi

Lisätiedot

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 05.02.2013 Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma Pauliina Laitinen Ylitarkastaja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sisältö 1. Lainsäädännön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? ESITYKSEN SISÄLTÖ EU:n kasvinsuojeluaineasetus voimaan Kestävän käytön puitedirektiivi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kasvinsuojelu kehitys- ja tutkimustarpeet. Satakunnassa varjellen viljelty hankkeen päätösseminaari Kari Tiilikkala, Säkylä, 11.3.

Tulevaisuuden kasvinsuojelu kehitys- ja tutkimustarpeet. Satakunnassa varjellen viljelty hankkeen päätösseminaari Kari Tiilikkala, Säkylä, 11.3. Tulevaisuuden kasvinsuojelu kehitys- ja tutkimustarpeet Satakunnassa varjellen viljelty hankkeen päätösseminaari Kari Tiilikkala, Säkylä, 11.3. 2014 4.4.2014 Tietoa tarpeeseen Kasvinsuojeluaineiden poistumat

Lisätiedot

Neuvonnan rooli Integroitu kasvinsuojelu viljanviljelyssä 13.11. 2013, Jokioinen Patrik Erlund, NSL

Neuvonnan rooli Integroitu kasvinsuojelu viljanviljelyssä 13.11. 2013, Jokioinen Patrik Erlund, NSL Neuvonnan rooli Integroitu kasvinsuojelu viljanviljelyssä 13.11. 2013, Jokioinen Patrik Erlund, NSL IPM FAO:n mukaan (Fao 2002): - Kaikkien mahdollisten torjuntamenetelmien harkitsemista ja yhdistelyä

Lisätiedot

Tukesin tilannekatsaus kasvinsuojeluun

Tukesin tilannekatsaus kasvinsuojeluun Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.12.2014 Tukesin tilannekatsaus kasvinsuojeluun Ylitarkastaja Pauliina Laitinen Sisältö Kasvinsuojeluneuvojan tärkein tehtävä Integroidun kasvinsuojelun yleiset

Lisätiedot

PesticideLife hankeen IPM kuulumisia haasteelliselta kesältä

PesticideLife hankeen IPM kuulumisia haasteelliselta kesältä PesticideLife hankeen IPM kuulumisia haasteelliselta kesältä Aino-Maija Alanko aino-maija.alanko@mtt.fi Syyspuinti 6.11.2012 Hämeenlinna LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan yhteisön

Lisätiedot

PesticideLife kesän 2012 haasteet kasvinsuojelussa

PesticideLife kesän 2012 haasteet kasvinsuojelussa PesticideLife kesän 2012 haasteet kasvinsuojelussa Aino-Maija Alanko aino-maija.alanko@mtt.fi Puintipäivä 15.11.2012 Loimaa LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan yhteisön LIFErahoitustukea.

Lisätiedot

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013

Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Mitä uutta kasvinsuojeluaineiden i id ympäristöriskeistä? Kati Räsänen Työpaketti 4, PesticideLife Loppuseminaari 13.11.2013 Uutta kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskeistä? Mikä uusi asia? Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Integroitu torjunta Suomessa

Integroitu torjunta Suomessa Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) 13.11.2013 Integroitu torjunta Suomessa missä mennään? Pauliina Laitinen Ylitarkastaja Turvallisuus ja kemikaalivirasto Sisältö Tausta 1. Integroidun torjunnan

Lisätiedot

PesticideLife. Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa LIFE08 ENV/FIN/000604

PesticideLife. Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien vähentäminen pohjoisissa oloissa LIFE08 ENV/FIN/000604 1 Johdanto Kasvinsuojelua pohjoisissa äärioloissa Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 06.03.2013 Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö ja IPM

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 06.03.2013 Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö ja IPM Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 06.03.2013 Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö ja IPM Pauliina Laitinen, Leona Mattsoff ja Venla Kontiokari Turvallisuus-ja kemikaalivirasto Sisältö 1. Lainsäädännön

Lisätiedot

Vastuullista ruokatuotantoa. 09.12.2014 Timo Kaila Hankintapäällikkö Apetit Ruoka Oy

Vastuullista ruokatuotantoa. 09.12.2014 Timo Kaila Hankintapäällikkö Apetit Ruoka Oy Vastuullista ruokatuotantoa 09.12.2014 Timo Kaila Hankintapäällikkö Apetit Ruoka Oy APETIT OYJ 8.4.2014 1 Sopimusviljelijät Marja-Liisa Mikola-Luoto ja Mika Luoto Lähiruokaa pakkasesta 140 sopimusviljelytilaa

Lisätiedot

Ahvenniemi, P., Junnila, S., Jalli, H., Ketola, J. 2011: Torjunta-aineresistenssin tilannekatsaus. Kasvinsuojelulehti 1/ : 4-6.

Ahvenniemi, P., Junnila, S., Jalli, H., Ketola, J. 2011: Torjunta-aineresistenssin tilannekatsaus. Kasvinsuojelulehti 1/ : 4-6. PESTICIDELIFE PUBLICATIONS JULKAISUT Ahvenniemi, P., Junnila, S., Jalli, H., Ketola, J. 2011: Torjunta-aineresistenssin tilannekatsaus. Kasvinsuojelulehti 1/2011 44: 4-6. Alanko, A-M., Jalli, H., Jalli,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Kasvinsuojeluaineet lainsäädännössä Asetus kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta EY N:o

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainelain tulevaisuuden näkymät

Kasvinsuojeluainelain tulevaisuuden näkymät Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 11.3.2014 Kasvinsuojeluainelain tulevaisuuden näkymät Pauliina Laitinen Ylitarkastaja Sisältö 1. Koulutus ja tutkinto kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille

Lisätiedot

VIHERALAN KASVINSUOJELU V I H E R V A L V O N N A N N Ä K Ö K U L M A S T A KASVINSUOJELUSEURA RY / PERTTI RAJALA

VIHERALAN KASVINSUOJELU V I H E R V A L V O N N A N N Ä K Ö K U L M A S T A KASVINSUOJELUSEURA RY / PERTTI RAJALA VIHERALAN KASVINSUOJELU V I H E R V A L V O N N A N N Ä K Ö K U L M A S T A KASVINSUOJELUSEURA RY / PERTTI RAJALA 24.11.2015 LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET EU Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön strategia 2006

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Vastuullinen ruoantuotanto vesiensuojelun keinona. Toiminnanjohtaja (FT) Teija Kirkkala Vesistökunnostusverkoston seminaari Rauma 10.6.

Vastuullinen ruoantuotanto vesiensuojelun keinona. Toiminnanjohtaja (FT) Teija Kirkkala Vesistökunnostusverkoston seminaari Rauma 10.6. Vastuullinen ruoantuotanto vesiensuojelun keinona Toiminnanjohtaja (FT) Teija Kirkkala Vesistökunnostusverkoston seminaari Rauma 10.6.2015 1 Ruoantuotannon globaali haaste on tuottaa ruokaa kasvavalle

Lisätiedot

Ylivoimainen kuminaketju hankkeen tavoitteet ja saavutukset

Ylivoimainen kuminaketju hankkeen tavoitteet ja saavutukset Ylivoimainen kuminaketju hankkeen tavoitteet ja saavutukset Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus KUMINASTA KILPAILUKYKYÄ Kymmenellä askeleella keskisato nousuun -seminaari 25.3.2014 Jokioinen,

Lisätiedot

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA

INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA INTEGROITU (TARPEEN MUKAINEN) TORJUNTA KÄYTÄNTÖÖN 1.1.2014 C:\Users\Omistaja\Documents\Konsultointi\KASVINSUOJELUKOULUTUS\2012 Uusi koulutus\mmma_7_2012.pdf MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/2012

Lisätiedot

Viljelyvarmuutta integroidusta kasvinsuojelusta. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT Viljaseminaari Pajulahti Nastola 24.3.2014

Viljelyvarmuutta integroidusta kasvinsuojelusta. Marja Jalli & Sanni Junnila MTT Viljaseminaari Pajulahti Nastola 24.3.2014 Viljelyvarmuutta integroidusta kasvinsuojelusta Marja Jalli & Sanni Junnila MTT Viljaseminaari Pajulahti Nastola 24.3.2014 IPM, yleiset periaatteet, direktiivi 2009/128 EY IPM integroitu kasvinsuojelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Turun ja Helsingin kaupungit tekivät kaupunginjohtajiensa henkilökohtaisesta aloitteesta kesäkuussa 2007 sitoumuksen toimenpiteistä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet

Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet Jarmo Ketola, MTT PesticideLife-hankkeen aloitusseminaari 19.2.2010 LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan Yhteisön

Lisätiedot

PAREMPAA SATOA KUMINASTA Seminaarin ja satokilpailun 2012 avaus

PAREMPAA SATOA KUMINASTA Seminaarin ja satokilpailun 2012 avaus PAREMPAA SATOA KUMINASTA Seminaarin ja satokilpailun 2012 avaus Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki SUPERIOR CARAWAY

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Integroitu kasvinsuojelu siementuotantotiloilla Tutkimus pohjoissavolaisten siemenviljelijöiden kasvinsuojelukäytännöistä

Integroitu kasvinsuojelu siementuotantotiloilla Tutkimus pohjoissavolaisten siemenviljelijöiden kasvinsuojelukäytännöistä Integroitu kasvinsuojelu siementuotantotiloilla Tutkimus pohjoissavolaisten siemenviljelijöiden kasvinsuojelukäytännöistä Ulla Bovellan, Sinikka Ripatti 1, Petri Kainulainen 1, Pirjo Suhonen 1 1) Savonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

Onko kasvitautien torjunnan tarve ennustettavissa? Marja Jalli PesticideLife loppuseminaari 13.11.2013

Onko kasvitautien torjunnan tarve ennustettavissa? Marja Jalli PesticideLife loppuseminaari 13.11.2013 Onko kasvitautien torjunnan tarve ennustettavissa? Marja Jalli PesticideLife loppuseminaari 13.11.2013 Kasvitautien esiintyminen Kasvitauti Taudin esiintymisen laajuus ha Ohran tyvi- ja lehtilaikku 572

Lisätiedot

Ennusteet auttavat näkemään pidemmälle

Ennusteet auttavat näkemään pidemmälle Ennusteet auttavat näkemään pidemmälle Kasvinsuojelun syyspuinti Ilmajoki 1.11.2011 Marja Jalli MTT, Patrik Erlund NSL, Sari Peltonen ProAgria, Antti Hannula HAMK, Elina Seppä HY, Sirpa Thessler MTT LIFE08

Lisätiedot

Uusi kasvinsuojeluainelaki

Uusi kasvinsuojeluainelaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 07.03.2013 Uusi kasvinsuojeluainelaki Pauliina Laitinen, Leona Mattsoffja Venla Kontiokari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sisältö 1. Lainsäädännön muutokset

Lisätiedot

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa

SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO turvallista kaivostoimintaa tukemassa SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Antti Kallio Säteilyturvakeskus Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosohjelma Taustaa: aikaisempi kaivoksiin liittyvä yhteistyö

Lisätiedot

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti?

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Pieksämäki työpaja 14.1.2014 Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hanke MTT Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki

Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen. Argumenttipankki Perusteita lähiruoan kestävyysvaikutuksista viestimiseen Argumenttipankki Tämän argumenttipankin tarkoituksena on helpottaa lähiruokaketjuun kuuluvia yrityksiä tunnistamaan, kehittämään ja parantamaan

Lisätiedot

Kasvitaudit ja tuholaiset peltoviljelyssä

Kasvitaudit ja tuholaiset peltoviljelyssä LuhaGeoIT-loppuseminaari 14.11.2014 Kasvitaudit ja tuholaiset peltoviljelyssä Marja Jalli, Erja Huusela-Veistola, Jusi, Nikander, Hanna Huitu marja.jalli@mtt.fi MTT Kasvintuotannon tutkimus Kasvitaudit

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä

OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä Jukka Rajala, Tuomas Mattila ja Ritva Mynttinen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Naantali 17.1.2017 Hyödyntämätöntä

Lisätiedot

Life IP CLIMA Pirkko Heikinheimo

Life IP CLIMA Pirkko Heikinheimo Life IP CLIMA 15.6.2015 Pirkko Heikinheimo Integroidut hankkeet CLIMA IP - Tukevat LIFE yleistavoitteita sekä ENV että CLIMA osaohjelmissa - Tavoitellaan valtakunnallista merkittävyyttä: laadukkaita mekanismeja

Lisätiedot

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Ohrasta olueksi tuotantoketjun tutkimus Tuotantoketjulla pitkäjänteinen yhteistyö Panimolaboratorio

Lisätiedot

Tuhoeläimet viljoilla, onko niitä? Erja Huusela-Veistola PesticideLife loppuseminaari 13.11.2013

Tuhoeläimet viljoilla, onko niitä? Erja Huusela-Veistola PesticideLife loppuseminaari 13.11.2013 Tuhoeläimet viljoilla, onko niitä? Erja Huusela-Veistola PesticideLife loppuseminaari 13.11.2013 Tuhoeläinmäärissä vaihtelua hyönteisille tyypillistä suuri vuosittainen vaihtelu - lämpötila vaikuttaa lisääntymiseen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa IMPERIA-hanke Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools

Lisätiedot

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö 21.11.2016 Biosidivalmisteiden käytön valvonta Työsuojeluviranomainen, KemL 10 valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen

Lisätiedot

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Kasvinsuojelulla vaikutusta ravinnekuormitukseen

Kasvinsuojelulla vaikutusta ravinnekuormitukseen Kasvinsuojelulla vaikutusta ravinnekuormitukseen Erja Huusela-Veistola, Marja Jalli, Kari Ylivainio, Eila Turtola, Riitta Lemola & Pentti Ruuttunen MTT Kasvintuotannon tutkimus LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

EU-tukikoulutusinfot 2014 Integroitu kasvinsuojelu IPM Kasvinsuojelukoulutuksiin tutkintovelvoite Estä hukkakauran leviäminen

EU-tukikoulutusinfot 2014 Integroitu kasvinsuojelu IPM Kasvinsuojelukoulutuksiin tutkintovelvoite Estä hukkakauran leviäminen EU-tukikoulutusinfot 2014 Integroitu kasvinsuojelu IPM Kasvinsuojelukoulutuksiin tutkintovelvoite Estä hukkakauran leviäminen Sirkku Koskela ProAgria Keski-Pohjanmaa sirkku.koskela@proagria.fi 0400 137

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.

Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE. Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10. Superior Caraway Chain ylivoimainen kuminaketju HYVÄ STARTTI KUMINALLE Viljelijäseminaari: 26.10.2010 Ilmajoki ja 28.10.2010 Jokioinen Hankkeen esittely Toimialajohtaja Juha Pirkkamaa, Agropolis Oy Hankkeen

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen 31.10. 1.11.2013. Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen 31.10. 1.11.2013. Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Laitinen 31.10. 1.11.2013 Uuden lainsäädännön keskeiset vaatimukset Sisältö Lainsäädäntö taustalla Koulutus ja tutkintojärjestelmä Koulutuksen ja tutkinnon

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään

Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään Vinkkejä tehokkaaseen hankeviestintään TOI-hankkeiden aloituskoulutus 2.10.2012 Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne kohderyhmät paikallisesti, alueellisesti,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 19/2015 13.04.2015 Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 29 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoittaman 6Aika-strategian Avoin osallisuus -kärkihankeen hakemukseen HEL 2015-004216 T 02 05 02 Päätös

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

Mehiläiset maataloushallinnossa - hallinnassa?

Mehiläiset maataloushallinnossa - hallinnassa? Mehiläiset maataloushallinnossa - hallinnassa? Maa- ja metsätalousministeriön toiminta-ajatus Turvaamme kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luomme edellytyksiä

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Luomuliitto. Luomulehti

Luomuliitto. Luomulehti Luomuliitto Alueelliset luomuyhdistykset ympäri Suomea Luomutuottajien edunvalvonta Asiantuntijapalvelu ja mentor-toiminta Pienimuotoisen elintarvikejalostuksen edistäminen Luomulehti Luomulehti Ammattitaito

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma

KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma KaivosAkatemian vastuullisen malminetsinnän seminaari ja työpaja 29.-30.1.2013 Maija Uusisuo Cleantech-ohjelma Kestävän kaivostoiminnan kehittäminen Kaivostoiminnan kansainvälisyys ja kotimaisen tuotannon

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

Palkokasveista on moneksi: ruokaa, rehua, viherlannoitusta ja maanparannusta

Palkokasveista on moneksi: ruokaa, rehua, viherlannoitusta ja maanparannusta Palkokasveista on moneksi: ruokaa, rehua, viherlannoitusta ja maanparannusta Hämeenlinna 12.12.2016 1 13.12.2016 Ohjelma 9.00 Tervetuloa Tutkija Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus 9.15 Miksi palkokasveja

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Politiikkakatsaus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä

Politiikkakatsaus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä 20 Politiikkakatsaus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä päivitetty 30.9.2013 Taina Mäkinen, Sari Autio, Patrik Erlund, Sanni Junnila, Pauliina Laitinen, Irmeli Markkula, Kati Räsänen, Kari Tiilikkala

Lisätiedot

Plant protection of cereals current situation

Plant protection of cereals current situation Plant protection of cereals current situation PesticideLife Opening seminar 19.2.2010, Jokioinen Pertti Rajala Cereals, total 1 203,1 Winter wheat 16,4 Spring wheat 201,9 Winter rye 11,3 Sring rye 5,1

Lisätiedot

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI

EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta. Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI EU:n rahoitusohjelmat prioriteettikoordinaattorin näkökulmasta Leena Anttila, maa- ja metsätalousministeriö Itämeristrategian prioriteettialue AGRI Itämeristrategian prioriteettialue AGRI kestävä maatalous,

Lisätiedot

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011 Tuottaja2020 Ohjausryhmä 28.11.2011 ESITYSLISTA Kokouksen avaus Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Maksatushakemuksesta 5-8/2011 tiedottaminen Väliarvioinnin läpikäynti Tutkimuksen status: hankkeen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto. Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto Pk-yritysten EU-rahoitusinfo, Salo 1.11.2017 Saara Nuotio-Coulon Turun ja Varsinais- Suomen Eurooppatoimiston perusfaktat Perustettu vuonna 1998 Taustatahot:

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä. Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen

Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä. Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen Hunajan tuotekehitystä MTT:n Kasvintuotannon tutkimuksessa HANITEK tutkimushanke 1.1.2008

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Maaseudun kehittäminen, maa- ja elintarviketalous Tampere 26.1.2018 Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila Maa-

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Hallituksen lähiruokalinjaukset. Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto

Hallituksen lähiruokalinjaukset. Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto Hallituksen lähiruokalinjaukset Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto Edistämme kestäviä valintoja Kohderyhmänä ammattikeittiöiden sekä oppilaitosten päätöksentekijät

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen

Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet. Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Nanoturvallisuuskeskuksen toiminnan tavoitteet Nanoturvallisuus tutkimuksesta käytäntöön 25.9.2012 Kai Savolainen Mitä Nanoturvallisuuskeskus haluaa olla 2015: Euroopan johtava ja globaalisti tunnustettu

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) 1 Sisältö Viljan hintaan vaikuttavia tekijöitä Mitä seurata markkinoilla?

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot