16. Tähtijoukot Tähtiassosiaatiot. Avoimet tähtijoukot tähteä esim Seulaset, Hyadit, Praesape (M44-kuva)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16. Tähtijoukot. 16.1 Tähtiassosiaatiot. Avoimet tähtijoukot 10-100 tähteä esim Seulaset, Hyadit, Praesape (M44-kuva)"

Transkriptio

1 16. Tähtijoukot Avoimet tähtijoukot tähteä esim Seulaset, Hyadit, Praesape (M44-kuva) Pallomaiset tähtijoukot tähteä esim. Herkuleen M13 (kuva) 16.1 Tähtiassosiaatiot Ambartsumjam 1947: laajalla taivaan alueellla näkyvissä nuorten tähtien ryhmiä: yhteiset liiketilat olleet lähellä toisiaan n v. sitten OB-assosiaatiot T Tauri assosiaatiot Nopeasti hajoavia (itsegravitaatio merkityksetön verrattuna differrentiaalisen rotaation hajottavaan vaikutukseen) sisältävät runsaasti pölyä ja kaasua keskittyneet Linnunradan tasoon + spiraalihaaroihin Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

2 16.2 Avoimet tähtijoukot Assosiaatioita stabiilimpia: esim Seulaset n v Erittäin tärkeitä etäisyyden määrityksessä: a) Kinemaattinen parallaksi Joukon tähdillä yhteinen avaruusliike näyttävät perspektiivin takia liikkuvan kohti tiettyä taivaanpallon pistettä (= kasautumispiste K) v r = v cos θ v t = v sin θ jossa θ = tähden kulmaetäisyys pisteestä K Doppler-siirtymä spektrissä v r Ominaisliike µ v t = µ r Etäisyys: r = v t /µ = v sin {z θ} /µ v cos θ tan θ r = v r tan θ µ Joukon etäisyys = eri tähdille saatujen etäisyyksien keskiarvo. Vertaa trigonometrinen parallaksi: r 30 pc esim. Hyadit r = 40 pc Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

3 b) Pääsarja-sovitus Tähtijoukon tähdet samanikäisiä, sama kemiallinen koostumus selkeä ja kapea pääsarja HR-diagrammassa (T eff ja L) samoin väri vs. näennäinen magnitudi diagrammassa Voidaan käyttää hyväksi iän-määrityksessä: mitä nuorempi joukko, sitä massiivisemmat tähdet ovat yhä pääsarjassa Etäisyyden määritys: Asetetaan tutkittavan joukon (B V ), m V -diagramma standardijoukon (Hyadit) (B V ), M V diagrammin päälle vertikaalisesta siirroksesta saadaan joukon etäisyysmoduli: m V M v = 5 log 01 (r/10pc) etäisyys (värit ja magnitudit korjattu ekstinktiosta monivärifotometriaa käyttäen) Menetelmällä saadaan tarkat etäisyydet useiden kpc päähän. Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

4 Joukon HR-diagramman kehitys iän mukana Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

5 16.3 Pallomaiset tähtijoukot tähteä, pallosymmetrinen jakauma tähtitiheys 10-kertainen verrattuna avoimiin joukkoihin Linnunradan vanhimpia tähtipopulaatioita, jopa v. yht. n. 200 Tyypillinen väri-magnitudi diagramma: Pääsarjassa vain pienimassaisia punaisia tähtiä (alhainen metallipitoisuus alempana kuin kiekkotähtien pääsarja) Jättiläishaara + horisontaalihaara: sisältää RR Lyrae muuttujia (L 100L ) etäisyysmittaus mahdollinen suurin osa tähdistä pc kokoisella alueella kertainen vaippa ulkosäde määräytyy Linnunradan gravitaatiokentän vuorovesivoimista Suuri tähtitiheys lähekkäisiä kaksoistähtiä (millisekunti-poulsareita), tähtien törmäyksiä ( blue stranglers ) Kaksi populaatiota: kiekkojoukot (Z 0.3Z ): keskittynyt Linnunradan tasoon, osallistuu pyörimiseen halojoukot (Z 0.01z ): pallomainen jakauma n. 35 kpc alueessa, ratatasojen suunnat satunnaiset (ei pyörimistä) Tarkka syntymekanismi huonosti tunnettu Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

6 17 Linnunrata Linnunrata = 1) taivaalla havaittava sumumainen vyö 2) oman galaksimme nimi ( Galaxy vs galaxy ) Linnunradan vyö: Linnunrata on litistynyt kiekkomainen tähtisysteemi, Aurinko likimain keskitasossa Historiaa: Galilei: Linnunrata-vyö koostuu tähdistä 1600:lla Herschel: tähtilaskennat yritys muodon määrittämiseen 1700:lla Kapteyn: arvio Linnunradan koolle n Shapley 1920: pallomaisten joukkojen jakauma Auringon sijainti Linnunradassa Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

7 Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

8 Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

9 17.1 Linnunradan tutkimuksen menetelmiä Nähdään ainoastaan silmänräpäyskuva : T hav 100 yr vs. T periodi yr Vertaa Aurinkokunta: T hav 500 yr vs. T periodi 1 yr radat Tähtilaskennat Kiinnostaa tähtitiheys D(r), mitataan N(m)? Mahdollista johtaa N(m) D(r), mikäli tähtien kirkkausfunktio tunnetaan (eli suhteellinen osuus abs. kirkkauden funktiona) (Kapteyn, Seeliger...) Kirkkaiden kohteiden jakauma pallomaiset joukot avoimet joukot Kefeidit, RR-Lyrae tähdet O,B tähdet Tähtien liiketilat: vain tämänhetkinen nopeus (ei ratoja kuten Aurinkokunnassa) v r Doppler-siirtymä µ ominaisliike Interstellarisen kaasun jakauma ja liiketilat: neutraali vety HI, 21 cm viiva vertaaminen muihin galakseihin: runsaasti havaintoja eri galaksityypeistä, eri suunnista, eri ikäisiä (punasiirtymän kasvaessa) Menetelmiä: Stellaari-statistiikka: N(m) D(r) Stellaari-dynamikka: gravitoivien systeemien ominaisuudet, tietokonesimulaatiot Kaasudynamiikka: interstellaarinen materia Tähtien kehitysteoria Usealla aallonpituuskaistalla tehtävät havainnot Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

10 Etäisyydenmittaus-menetelmiä ( kosminen tikapuu ) a) Trigonometriset parallaksit Maan pinnalta: α > 0.03 Hipparcos 300 pc, Gaia 3kpc r < 30pc b) Statistiset parallaksit ( sekulaariset ) Edellä Hyadien etäisyyden määritys-menetelmä Sama voidaan tehdä myös Auringon liikkeen avulla: valitaan kohteita joilla tuntematon, mutta tn. sama etäisyys Esim. sama näennäinen magnitudi + spektriluokka r selville ominaisliikkeiden keskiarvosta c) Pääsarja-sovitus joukoille d) Fotometriset parallaksit Abs. magnitudi spektrin perusteella Kefeidit: Abs. magnitudi periodin perusteella Abs. + naennainen magnitudi etäisyys Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

11 kosmiset tikapuut Statistiset parallaksit tärkeä askelma! Linnunrata 30 kpc Andromeda 700 kpc Virgon joukko 16 Mpc Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

12 16.2 Linnunradan kohteiden havaitut jakaumat Galaktiset koordinaatit: Mikäli Aurinko olisi ympyräradalla, liikkeen suunta olisi l = 90, b = 0 Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

13 Mitä voidaan havaita? Auringon lähiympäristö: eri spektriluokan tähtien vertikaalinen jakauma: Mitä vanhempi populaatio sitä suurempi vertikaalinen paksuus Nuoret kohteet: keskittyneet voimakkaasti Linnunradan tasoon Muodostavat spiraalihaaroja (nähdään vain lähimmät segmentit) Pyörimissuunta: l = 90 haarat laahaavia (OK) Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

14

15 PAKSU KIEKKO OHUT KIEKKO Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

16

17 c) LSR:n suhteen laskettujen satunnaisnopeuksien jakauma (satunnaisnopeudet= pekuliaarinopeudet) Nopeat tähdet ( v > 100km/s) suhteessa LSR) näyttävät liikkuvan vain toiseen suuntaan!? Syy nopeuksien epäsymmetriaan (Lindblad 1926) Pakonopeus Linnunradasta Auringon etäisyydellä n. 310 km/s Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

18 16.3 Linnunradan pyöriminen Linnunradan litistyneisyys pyörivä kiekko Mikä on pyörimisnopuden riippuvuus etäisyydestä Linnunradan keskuksesta? Jos massa on jakaantunut pallosymmetrisesti: voima suunnattu kohti keskipistettä, voiman suuruus riippuu ainoastaan säteen R sisäpuolisesta massasta M(R) F R = GM(R)/R 2 Ympyrärata: V c 2 /R = FR V c = (Planeettaliike M(R) = M ja Vc a 1/2 ) r GM(R) R ja M(R) = V c 2 R G Linnunradan massa aksiaalisymmetrisesti jakaantunut (kun unohdetaan spiraalihaarat ja pilvirakenne yms = hyvä approksimaatio) Nyt radiaalinen voima F R riippuu massajakauman muodosta (erityisesti sekä sisä- että ulkopuolisesta massasta: silti M(R) = V c 2 R G Merkitään V c (R) = Ω(R)R jossa Ω(R) kulmanopueus etäisyydellä R Jos tunnetaan tiheysjakauma ρ(r, Z)r rotaatiokäyrä V c (R) = ympyräratanopeus etäisyydellä R (ja vastaava kulmanopeuskäyrä ) on yleensä hyvä suuruusluokka-arvio Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

19 Oortin kaavat Mittamalla tähtien nopeuksia on mahdollista määrittää Auringon lähiympäristössä kulmanopus Ω ja kulmanopeusgradientti dω/dr Yhdistetään v LSR arvoon (=V c ) R Saadaan myös V c (R) ja dv c /dr Differentiaalinen rotaatio: Ω(R) ei vakio etäisyyden suhteen Oortin kaavat (1927): v r = Ar sin 2l v t = Ar cos 2l + Br r = tähden etäisyys Auringosta Oortin vakiot: A = 15 km/s kpc B = 10 km/s kpc Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

20 v r = Ar sin 2l v t = Ar cos 2l + Br µ = A cos 2l + B Johdettu approksimoimalla Ω(R) = Ω(R ) + dω/dr R=R (R R ) A = 1 2 B = 1 2 Ω d(ωr) «dr Ω + d(ωr) dr R «R Saadaan A B = Ω(R ) = V /R = 25 km/s kpc = /v Auringon kiertoliikkeen periodi 2π/Ω = v V = LSR:n nopeus = 220 km/sec Auringon etäisyys R = Ω /V = 8.8 kpc Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

21 Linnunradan rotaatiokäyrä 21 cm viivan mittauksista Atomäärisen vedyn (HI) 21 cm viiva: ei pölyn absorbtiota nähdään Linnunradan läpi Viivaprofiili pilven radiaalinopeus Pilven etäisyys? - Saadaan mikäli olemassa malli Linnunradan rotaatiokäyrälle - Malli voidaan muodostaa (osittain) samoista 21 cm mittauksista! MALLIN MÄÄRITTÄMINEN: Oletetaan, että pilvet ympyräradoilla: Kulmanopus kasvaa sisäänpäin Suurin mitattu radiaalinopeus pilvellä 4, etäisyydellä R k = R sin l v r = R k (Ω(R k ) Ω ) saadaan Ω k ja V k = Ω k R k Toistetaan eri l arvoilla: Linnunradan rotaatiokäyrä (vain Auringon sisäpuolisessa alueessa) (Ulkopuolinen alue vaatii eri menetelmät) Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

22 Oletetaan nyt Ω(R) tunnettu Voidaan konstruoida nopeuskenttä v r = R (Ω Ω ) sin l Pilven l, v r paikka Linnunradassa Huom: ei yksikäsitteinen Esim. a) Mitataan suunnassa l = 30 olevalle pilvelle v r =60 km/s Nopeuskenttäkuvasta: r=4.5 tai 12.5 kpc Oortin kaava vr = Ar sin 2l r = 60/(15 sin 60 ) 4.6 kpc b) Entä jos l = 60, v r =- 80 km/s Nopeuskenttäkuvasta: r =16 kpc Oortin kaava r = 80/(15 sin 120 ) 6 kpc Ei sovellu! Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

23

24 Linnunradan rotaatiokäyrä Esim.: Arvioi Auringon sisäpuolinen massa, kun approksimoidaan Linnunradan massaa pallosymmetrisellä jakaumalla: M(R) = V c 2 R G Sijoitetaan R = 8.5 kpc = m Vc= 220 km/s = m/s G= m 3 /(Kg s 2 ) M(R ) = ( ) kg = kg = M oikeaa suuruusluokkaa! Kokonaismassa? Vanha rotaatiokäyrä R=20 Kpc V=170 km/s M(20) M Uusi rotaatiokäyrä R=20 Kpc V=300 km/s M(20) M Ulko-osien rotaatiokäyrän tunteminen erittäin tärkeää kokonaismassan arvioinnissa! Nouseva rotaatiokäyrä Linnunradassa pimeää ainetta Kokonaismassa-arvio M (n. 10 kertainen vrt v. 1975) Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

25 17.4 Linnunradan rakenne Pimeää ainetta Vanhojen tähtien pallomainen halo Nuorten & keski-ikäisten tähtien + tähtienvälisen aineen kiekko Paksu + ohut kiekko (syntyneet eri aikaan?) Kierteisrakenne Keskuspullistuma + sauva.. Spiraalirakenne Miten spiraalirakenne syntyy, säilyy? Umpeenkiertymisongelma: differentiaalinen rotaatio jos koostuu samoista tähdistä niin haarat kiertyvät nopeasti umpeen Mahdollisia ratkaisuja: statistiset tiheysvaihtelut tähtienmuodostusaalto: venyvät spiraalinpätkiksi ja korvautuvat uusilla massiivisia tähtiä SN-räjähdys ympäröivän kaasun kokoonpuristuminen massivisia tähtiä ok epäsäännölliselle spiraalirakenteelle? Mutta miten tehdä vahvoja 2-haaraisia spiraaleja? Spiraalit ovat tiheysaaltoja (Lin + Shu 1964, Toomre) Galaksin gravitaatiopotentiaalissa vakiokulmanopeudella pyörivä spiraalikomponentti (aksiaalisymmetrisen lisäksi) spiraalihaara = pyörivä tihentymä, jonka läpi yksittäiset tähdet ja kaasupilvet virtaavat Mahdollista konstruoida malleja, joissa spiraalitihentymän garvitaatiokenttä luo sopivan spiraalipotentiaalin ( self consistent ) Läheisten galaksien aiheuttama vuorovesihäiriö: 2-haarainen spiraali luonnollinen vaste ulkoiseen häiriöön Galaksin sauvan aiheuttamat häiriöt (sauva itsessään = tiheysaalto) Tähtitieteen perusteet, Luento 17,

7.6 Planeettojen sisärakenne

7.6 Planeettojen sisärakenne 7.6 Planeettojen sisärakenne Luotaimien ratoihin kohdistuvat häiriöt planeetan gravitaatiokenttä Gravitaatiokenttä riippuu kappaleen muodosto ja sisäisestä massakajaumasta 1000 km ja suuremmat kappaleet:

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009

Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 Komeetan pyrstö Kirkkonummen Komeetta ry:n jäsenlehti No 1/2009 NGC6992 on kirkkain osa itäisestä Harsosumusta. Vety-alfa-aallonpituuden säteily on tässä kuvassa punaista. Kuvausvälineet: William-Optics

Lisätiedot

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY

MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY Maailmankaikkeuden synty selitetään nykyään ns. alkuräjähdysteorian ( Big Bang ) avulla. Alkuräjähdysteorian mukaan maailmankaikkeus syntyi tyhjästä tai lähes tyhjästä äärettömän

Lisätiedot

Merkintöjä planeettojen liikkeistä jo muinaisissa nuolenpääkirjoituksissa. Geometriset mallit vielä alkeellisia.

Merkintöjä planeettojen liikkeistä jo muinaisissa nuolenpääkirjoituksissa. Geometriset mallit vielä alkeellisia. Johdanto Historiaa Antiikin aikaan Auringon ja Kuun lisäksi tunnettiin viisi kappaletta, jotka liikkuivat tähtitaivaan suhteen: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Näitä kutsuttiin planeetoiksi

Lisätiedot

Fotometria 17.1.2011. Eskelinen Atte. Korpiluoma Outi. Liukkonen Jussi. Pöyry Rami

Fotometria 17.1.2011. Eskelinen Atte. Korpiluoma Outi. Liukkonen Jussi. Pöyry Rami 1 Fotometria 17.1.2011 Eskelinen Atte Korpiluoma Outi Liukkonen Jussi Pöyry Rami 2 Sisällysluettelo Havaintokohteet 3-5 Apertuurifotometria ja PSF-fotometria 5 CCD-kamera 5-6 Havaintojen tekeminen 6 Kuvien

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen

Fotometria. Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Fotometria Riku Honkanen, Antti Majakivi, Juuso Nissinen, Markus Puikkonen, Roosa Tervonen Sisällysluettelo 1 1. Fotometria 2 1.1 Fotometrian teoriaa 2 1.2 Peruskäsitteitä 2 1.3 Magnitudit 3 1.4 Absoluuttiset

Lisätiedot

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271

Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Fysikaalinen geodesia Maa-6.3271 Martin Vermeer martin.vermeer@hut.fi g N N 14. toukokuuta 2015 Kurssiesite Laajuus 5 op Opetusjakso III, Luennoidaan parittomien vuosien keväinä. Osaamistavoitteet Kurssin

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on C,B ja A.

1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on C,B ja A. Kertaustehtäviä 1. d. b 3. b, d 4. c 5. a, c 6. b 7. a 8. b 9. a 10. b 1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

Kaukoputkikurssin 2005 diat

Kaukoputkikurssin 2005 diat Kaukoputkikurssin 2005 diat Järjestäjänä: Warkauden Kassiopeia ry. Kurssin vetäjät: Harri Haukka Jari Juutilainen Kurssin sisältö Kaukoputkien esittelyä mikä on kaukoputki ja mitä sillä näkee? kasaamme

Lisätiedot

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341

Mikko Tuuliranta. Kannen kuva istokphoto@12539341 Kannen kuva istokphoto@12539341 Mikko Tuuliranta 2 Sisällysluettelo LUKIJALLE 3 LUKU 1 Mitä ihminen tietää maailmankaikkeuden synnystä ja iästä? 5 LUKU 2 Geologiset aikakaudet Koska ja miten ajatus vuosimiljoonista

Lisätiedot

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista.

Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012. Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Tähdet Ja avaruus 1.1-31.1.2012 Tässä Julkaisussa käsitellään kuvineen juttuja avaruudesta ja siihen liittyvistä asioista. Jari 23.3.2012 Kaasupallo vie turistit avaruuden rajalle Espanjalainen Zero2Infinity-yritys

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi

LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi Aksela Maija, Hannula Irma & Hietala Irene (toim.) LÖYDÄ MAAILMANKAIKKEUS -materiaalia opetuksen tueksi Julkaisija: LUMA -keskus & MAOL ry SISÄLLYS Alkusanat I Toiminnallisia aktiviteetteja 1. Arkipäivän

Lisätiedot

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki

2 Keskeisvoimakenttä. 2.1 Newtonin gravitaatiolaki 2 Keskeisvoimakenttä 2.1 Newtonin gravitaatiolaki Newton oletti, että kappale, jolla on massa m 1, vaikuttaa etäisyydellä r 12 olevaan toiseen kappaleeseen, jonka massa on m 2, gravitaatiovoimalla, joka

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot

CASIO-KOULULASKIMET CASIO. OPETTAJAOSIO JULKAISU 8 TEEMAOSIO: ASTRONOMIA: LASKENTAA TAIVAAN JA MAAN VÄLILLÄ. Astronomia ja astrologia SIVU 1

CASIO-KOULULASKIMET CASIO. OPETTAJAOSIO JULKAISU 8 TEEMAOSIO: ASTRONOMIA: LASKENTAA TAIVAAN JA MAAN VÄLILLÄ. Astronomia ja astrologia SIVU 1 TEEMAOSIO: ASTRONOMIA: LASKENTAA TAIVAAN JA MAAN VÄLILLÄ Pilvettömänä yönä tähtitaivasta voi tarkastella loputtomiin: Silloin voi ymmärtää, kuinka loputtoman suuri maailmankaikkeus on. Yhtäkkiä maapallo

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE

PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE PAINOPISTE JA MASSAKESKIPISTE Kappaleen painopiste on piste, jonka kautta kappaleeseen kohdistuvan painovoiman vaikutussuora aina kulkee, olipa kappale missä asennossa tahansa. Jos ajatellaan kappaleen

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011

Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus. Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011 Tapahtumakalenteri Kevätkokouskutsu jäsenille Pääkirjoitus Warkauden Kassiopeia ry:n jäsenlehti AD ASTRA NRO 1/2011 Värikuva galaksista M106. Kuva on otettu Härkämäellä 13.3.2011. Valotus BVR 120 min.

Lisätiedot

PAIKALLISUNIVERSUMIN FYYSISET ASPEKTIT

PAIKALLISUNIVERSUMIN FYYSISET ASPEKTIT [sivu 455] LUKU 41 PAIKALLISUNIVERSUMIN FYYSISET ASPEKTIT SE tunnusmerkillinen avaruusilmiö, joka erottaa kunkin paikallisluomuksen kaikista muista, on Luovan Hengen läsnäolo. Salvingtonin Jumalallisen

Lisätiedot

232 12. OPTINEN PAIKANMÄÄRITYS 12.1 YLEISTÄ Liikuttaessa rannikon tuntumassa tai saaristossa aluksen paikanmääritys tapahtuu havainnoimalla maissa olevia tunnistettuja kohteita. Menetelmästä käytetään

Lisätiedot

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA

PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003 PISARAN LEVIÄMINEN HUOKOISESSA MATERIAALISSA JUSSI YLINEN Lisensiaattitutkielma FYSIIKAN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LAITOSRAPORTTI No. 5/2003

Lisätiedot

Käytännön geodesia Maa-6.2222

Käytännön geodesia Maa-6.2222 Käytännön geodesia Maa-62222 9902 9950 9951 9953 9952 9954 IV luokan takymetrijono mittaus Jyväskylä 521 506 1337 131 5 9968 9907 9965 9967 516 9910 9908 9966 9969 525 113 522 II luokan verkko IV luokka

Lisätiedot

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas Fysikaalisen maailmankuvan kehitys Reijo Rasinkangas 20. kesäkuuta 2005 ii Kirjoittaja varaa tekijänoikeudet tekstiin ja kuviin itselleen; muuten työ on kenen tahansa vapaasti käytettävissä sekä opiskelussa

Lisätiedot

Löytöretki maailmankaikkeuteen

Löytöretki maailmankaikkeuteen ESO Euroopan eteläinen observatorio Löytöretki maailmankaikkeuteen ESO ja tähtitiede Tähtitiedettä kutsutaan usein vanhimmaksi tieteeksi. Kirkkaana pimeänä yönä taivasta halkovan majesteettisen Linnunradan

Lisätiedot