OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkriptio

1 OPASKIRJA FI VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Hyvä asiakkaamme Kiitämme tämän videokameran hankinnasta. Lue sivuilla 6 ja 7 annetut turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. SUOMI

2 Pikaopas Lataa akku ennen tallennusta Sammuta virta videokamerasta ja liitä kameraan akku. Tiedoston merkkivalo vilkkuu: Tiedostoja käytetään Älä irrota verkkolaitetta, akkua tai microsd-korttia, kun merkkivalo vilkkuu. Virran/latauksen merkkivalo vilkkuu: Lataa sammuu: Lataus päättynyt Avaa kansi Akku Akku ei ole ostohetkellä ladattu. Verkkolaite Pistorasiaan (110 V 240 V) TÄRKEÄÄ Käytä aina JVC:n akkuja. Jos käytät muita kuin JVC:n akkuja, emme voi taata laitteen käytön turvallisuutta ja suorituskykyä. Käsihihnan säätö Säädä hihna ja kiristä se. Kiristä hihna, kun pidät kiinni videokamerasta. Varo pudottamasta videokameraa, kun kannat sitä. Käsihihna Kiristä FI

3 Päivämäärä-/aika-asetukset Q Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö Virtakytkin T Valitse kaupunki, joka on lähimpänä videokameran käyttöaluetta R Valitse Nestekidenäyttö [YES] 10 sekunnin kuluessa Liu'uta sormea ylös ja alas anturilla. Kosketa sitten OK. U Valitse [ON], jos kesäaika on voimassa Kun viesti katoaa, sammuta laitteesta virta painamalla virtakytkintä vähintään 2 sekuntia ja paina sitä sitten uudelleen vähintään 2 sekuntia. Kosketa antureita sormellasi. Anturit eivät toimi, jos kosketat niitä kynnellä tai jos kätesi on hansikkaassa. S Valitse [CLOCK SETTING] V Aseta päivämäärä ja kellonaika Kosketusanturi: Asettaa päivämäärän ja kellonajan }: Siirtää kohdistimen oikealle OK: Kello käynnistyy FI

4 Videon tallennus TÄRKEÄÄ Tee aina testitallennus ennen tärkeän kohtauksen tallentamista. Q Siirrä tilan valitsin asentoon! (video) R Valitse tallennustila (REC) Tila vaihtuu, kun painat painiketta. Näyttöön ilmestyy automaattisen tallennuksen ilmaisin. S Aloita tallennus Kiintolevyn jäljellä oleva levytila Videolaatu Tallennusvalmius Aloita tallennus painamalla START/STOP-painiketta ja lopeta tallennus painamalla painiketta uudelleen. Tallennus FI

5 Toisto Q Valitse toistotila (PLAY) Tila vaihtuu, kun painat painiketta. R Valitse haluamasi tiedosto Hakemistoruutu S Valitse F (Kosketa OK) Toistonäyttö Pikahaku eteenpäin ja taaksepäin (Z s. 24) Tiedostojen katselu televisiossa (Z s. 32) TÄRKEÄÄ Muista ottaa kopiot tallennuksen jälkeen! Tiedostojen kopiointi levyille (Z s. 47) Tiedostojen kopiointi VCR/DVD-tallentimelle (Z s. 53) Luodun levyn toisto (Z s. 50) Tiedostojen muokkaus tietokoneessa (Z s. 54) FI

6 Varo-ohjeita VAROITUS: PALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ SAATA TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. TÄRKEÄÄ: Sähköiskujen välttämiseksi laitetta ei saa avata. Sisällä ei ole käyttäjän korjattavissa olevia osia. Jätä kaikki huoltotyöt ammattihenkilön tehtäviksi. Kun verkkolaitetta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, verkkojohto on syytä irrottaa pistorasiasta. HUOMAUTUKSIA: Arvo- ja varoituskilvet sijaitsevat päälaitteen pohjassa ja/tai takana. Sarjanumerokilpi on akun lokerossa. Verkkolaitteen arvotiedot ja turvahuomautukset löytyvät sen ylä- ja alapinnalta. VAROITUS: Akkua, kameraa akku asennettuna ja kaukosäädintä paristo asennettuna ei saa säilyttää hyvin kuumassa kuten suorassa auringonvalossa, tai viedä tulen yms. lähelle. TÄRKEÄÄ: Verkkopistokkeen on oltava toimintakuntoinen. Älä suuntaa objektiivia suoraan aurinkoa vasten. Tämä saattaa aiheuttaa näkövaurioita ja vahingoittaa laitteen sisäisiä piirejä. On olemassa myös palo- tai sähköiskuvaara. TÄRKEÄÄ! Seuraavien huomautusten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kameralle tai käyttäjälle fyysisiä vammoja. Jos kameraa kannetaan pitämällä kiinni nestekidenäytöstä, se saattaa pudota tai mennä epäkuntoon. Älä käytä jalustaa epävakaalla tai epätasaisella alustalla. Jalusta saattaa kaatua, jolloin kamera vahingoittuu vakavasti. TÄRKEÄÄ! Emme suosittele kameran johtojen (ääni/kuva, S-kuva, jne) liittämistä ja kameran jättämistä TV:n päälle, sillä johtojen sotkeutuminen saattaa aiheuttaa kameran putoamisen, jolloin se vahingoittuu vakavasti. Huomautus vaihdettavasta litiumparistosta Tässä laitteessa oleva paristo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja, jos sitä käsitellään väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa, kuumentaa yli 100 C asteeseen eikä hävittää polttamalla. Käytä vaihdossa Panasonic, Sanyo, Sony tai Maxell paristoa CR2025; muun pariston käyttö aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. Räjähdysvaara ja tulipalovaara, jos paristo vaihdetaan väärin. Hävitä käytetty paristo oikein. Pidä paristo poissa lasten ulottuvilta. Älä pura paristoa, äläkä hävitä sitä polttamalla. Kun laite asennetaan kaapistoon tai hyllylle, varmista, että sen kaikilla puolilla on riittävästi tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan (10 cm tai enemmän kummallakin sivulla, yläpinnalla ja takaseinän ja muun seinän välillä). Älä tuki tuuletusaukkoja. (Jos lehti, liina tms. tukkii tuuletusaukot, kuumuus ei pääse haihtumaan laitteen sisältä.) Laitteen päälle ei saa asettaa tulilähdettä kuten esim. palavaa kynttilää. Paristoja hävitettäessä on otettava huomioon ympäristöongelmat ja noudatettava paikallisia pariston hävityksestä annettuja lakeja ja määräyksiä. Laitetta ei saa asettaa paikkoihin, joissa siihen saattaa tippua tai roiskua vettä. Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa paikoissa, joissa on vettä. Älä myöskään aseta laitteen päälle astiaa, jossa on vettä (esim. kosmetiikka- tai lääkepulloa, kukkamaljakoita, ruukkukasveja, kuppeja jne.). (Jos vettä tai muuta nestettä pääsee laitteeseen, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.) TÄRKEÄÄ: Sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen välttämiseksi aseta virtajohdon pienempi pää ensin tiukasti verkkolaitteeseen ja liitä suurempi pää sen jälkeen verkkoulosottoon. FI

7 Tietoja vanhojen laitteiden ja akkujen hävittämisestä Tuotteet Akku Huomautus: Akkusymoblin alapuolella oleva Pb-merkintä tarkoittaa, että akku sisältää lyijyä. [Euroopan unioni] Nämä symbolit tarkoittavat, että niillä merkittyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai akkua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Tällaiset tuotteet tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen käsittelyyn tarkoitettuihin keräyspisteisiin, joissa ne voidaan käsitellä oikein ja kierrättää kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY vaatimusten mukaisesti. Huolehtimalla näiden tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä voit auttaa säästämään luonnonresursseja ja torjua tuotteiden vääränlaisesta käsittelystä mahdollisesti ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvaa haittaa. Jos haluat lisätietoja näiden tuotteiden keräyspisteistä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, alueesi jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Jätteiden hävittäminen kielletyllä tavalla saattaa johtaa lainsäädännössä määrättyihin rangaistuksiin. [Yrityskäyttäjät] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, lue Internetsivustosta tietoja tuotteen takaisin noutamisesta. [Muut Euroopan unionin ulkopuoliset maat] Nämä symbolit koskevat vain Euroopan unionin maita. Jos haluat hävittää nämä tuotteet, toimi kansallisen lainsäädännön tai muiden asuinalueesi vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen käsittelyyn liittyvien säädösten mukaisesti. Muista, että tämä kamera on tarkoitettu vain yksityis- ja kotikäyttöön. Kaikki luvaton käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. (Vaikka nauhoitat jonkin esityksen tai näyttelyn yksityiseen tarkoitukseen, suosittelemme luvan pyytämistä etukäteen.) Tavaramerkit AVCHD ja AVCHD -logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories -yrityksen lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratories -yrityksen tavaramerkkejä. x.v.colour TM on Sony Corporationin tavaramerkki. HDMI on HDMI Licensing, LLC -yrityksen tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporation -yrityksen rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Inc. -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. itunes, imovie ja iphoto ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. YouTube ja YouTube-logo ovat YouTube LLC:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä käyttöohjeessa esiin tulevat tuotteiden tai yritysten nimet ovat vastaavasti omistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. FI

8 Sisällys ALOITTAMINEN Vakiovarusteet...10 Kaukosäätimen valmistelu Osat...12 Nestekidenäytön ilmaisimet...14 Tarvittavat asetukset ennen käyttöä...16 Akun lataaminen Päivämäärä-/aika-asetukset Kielen asetus Muut asetukset...18 Käsihihnan säätö Jalustan asennus MicroSD-kortin käyttö TALLENNUS/TOISTO Tiedostojen tallennus...20 Videon tallennus Yksittäiskuvan tallennus Zoomaus LED-valo Akun varauksen tarkistus Tallennusvälineessä jäljellä olevan tilan tarkistaminen Tapahtuman määrittäminen tiedostoille Kasvojen tunnistuksen tilan ottaminen käyttöön Tiedostojen toisto...24 Videon toisto Yksittäiskuvan toisto Toisto erikoistehosteita käyttäen Tiedoston haku MTS-tiedostojen toisto Manuaalinen tallennus...29 Manuaaliseen tallennustilaan vaihtaminen Manuaaliset asetukset KÄYTTÖ TELEVISION KANSSA Tiedostojen katselu televisiossa...32 Televisioon kytkeminen Toistotoiminto Käyttö yhdessä television kanssa HDMI: n kautta...34 MUOKKAUS Tiedostojen hallinta...35 Yksittäiskuvan kaappaus videotiedostosta Tiedostojen poistaminen Tiedostojen suojaaminen Tiedostotietojen näyttäminen Tallennetun tapahtuman muuttaminen Tiedostojen jakaminen Tiedostojen leikkaus Kasvojen tunnistuksen zoomaus Toistolistat...43 Toistolistojen luominen Toistolistojen toistaminen Toistolistan muut toiminnot KOPIOINTI Tiedostojen kopiointi...46 Tiedostojen kopiointi/siirtäminen BD/DVD-tallentimen käyttö Ulkoisen USB-kiintolevyn käyttäminen Tiedostojen kopiointi VCR/DVD-tallentimeen DATORFUNKTIONERI Levyn luominen tietokonetta käyttäen...54 Käyttö kannettavan mediasoittimen kanssa...59 Vientitilan ottaminen käyttöön Vientiasetuksen muuttaminen Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen Tiedostojen lataus verkkosivustoille...61 Lataustilan ottaminen käyttöön Latauksen leikkaus Tiedostojen lataus LISÄTIETOJA Valikkoasetusten muuttaminen...63 Ongelmanratkaisu...69 Varoitukset...73 Puhdistaminen...75 Tekniset tiedot...76 Huomautuksia...78 Sanasto...84 FI

9 Kosketusanturin käyttäminen Kun valikko tulee nestekidenäyttöön: Q Liu'uta sormea ylös ja alas anturilla. R Valitse [SET]. (Kosketa OK.) A Jos haluat valita jonkin vasemmassa reunassa näkyvistä näyttöpainikkeista, kosketa anturin osaa, joka on näyttöpainikkeen vieressä. B Jos haluat valita jonkin näytön alareunassa näkyvistä näyttöpainikkeista, kosketa niiden alapuolella olevia painikkeita. Lue tämä ensin! Ota varmuuskopiot tärkeistä tiedoista On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot DVD-levylle tai muulle tallennusvälineelle. JVC ei ole vastuussa kadonneista tiedoista. Tee koetallennus Ennen kuin tallennat mitään tärkeää, tee koetallennus ja toista tallentamasi tiedot varmistaaksesi, että kuva ja ääni ovat tallentuneet oikein. Sammuta virta, irrota virtalähde (akku tai verkkolaite) ja kytke ne takaisin, jos videokamera ei toimi oikein Sulje nestekidenäyttö, irrota virtalähde (akku tai verkkolaite) videokamerasta ja kytke se takaisin. Akkujen käsittelyn varotoimet Käytä JVC:n BN-VF808U/VF815U/VF823Uakkuja. Tämä tuote sisältää patentoitua ja muuta suojattua tekniikkaa. Se on valmistettu käytettäväksi ainoastaan JVC:n akkujen kanssa. JVC ei takaa tämän tuotteen turvallisuutta tai suorituskykyä, jos siinä käytetään muita akkuja. Jos videokamera on altistunut sähköstaattiselle varaukselle, katkaise virta ennen kameran käytön jatkamista. Jos videokameraan tulee toimintahäiriö, lopeta sen käyttö heti ja ota yhteys lähimpään JVC-jälleenmyyjään Tallennetut tiedot voivat kadota, kun videokameraa korjataan tai tarkistetaan. Ota varmuuskopiot kaikista tiedoista ennen korjausta tai tarkistusta. Koska videokameroita voidaan käyttää esittelyyn myymälässä, esittelytila on oletusasetuksena Ota esittelytila pois käytöstä asettamalla [DEMO MODE] valintaan [OFF]. (Z s. 65) FI

10 ALOITTAMINEN Vakiovarusteet AP-V20E BN-VF808U Verkkolaite Akku Komponenttijohto AV-johto RM-V751U CR2025 USB-johto Kaukosäädin Litiumparisto Asennettu valmiiksi kaukosäätimeen. CD-ROM Käytä vain toimitettuja johtoja liitäntöjen tekemiseen. Älä käytä muita johtoja. 10 FI

11 Kaukosäätimen valmistelu Kaukosäätimen sisällä on ostohetkellä paristo. Poista eristysliuska ennen käyttöä. Säteen toiminta-alue Kaukosäätimen tunnistin Pariston asettaminen Vedä paristopidike ulos painamalla lukitussalpaa. Lukitussalpa Litiumparisto (CR2025) Käyttöetäisyys: Enintään 5 m Lähetetty säde ei ehkä toimi tai voi aiheuttaa väärän toiminnon, jos kaukosäätimen tunnistimeen kohdistuu suora auringonvalo tai muu voimakas valo. FI 11

12 Osat Älä peitä osia 3, 4, 5 ja 6 kuvauksen aikana. Nestekidenäyttö kääntyy FI

13 Videokamera! Virtakytkin -painike # HDMI Mini -liitäntä (Z s. 32) $ Komponenttiliitäntä (Z s. 32) % DISPLAY-painike (Z s. 15) & Kaiutin ( Tuuletusaukko ) Zoomausvipu (Z s. 22) Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö * SNAPSHOT-painike (Z s. 21) + Kosketusanturi, OK-painike - MENU-painike. Tilan valitsin [!, #] / UPLOAD-painike (Z s. 61) TITLE-painike (Z s. 44) 0 EXPORT-painike (Z s. 59) 1 DIRECT DISC -painike (Z s. 48) INFO-painike (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-painike (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-valo (Z s. 22) 4 Kaukosäätimen tunnistin 5 Objektiivi 6 Stereomikrofoni 7 DC-liitäntä 8 START/STOP-painike (Z s. 20) 9 AV-liitäntä (Z s. 33, 53) : USB-liitäntä (Z s. 47, 51, 55) Kaukosäädin Q Infrapunasäteen lähetysikkuna R ZOOM (T/W) -painikkeet (lähennys/loitonnus) S Ylös-painike T Taakseohituspainike U Vasen painike V Takaisin-painike W PLAYLIST-painike X START/STOP-painike Y S.SHOT(SNAPSHOT)-painike Z INFO-painike a Eteenohituspainike b PLAY/PAUSE/SET-painike c Oikea-painike d Seuraava-painike e Alas-painike f INDEX-painike* g DISP-painike * Aina kun painat INDEX, näyttö muuttuu alla kuvatulla tavalla:!-tila: Hakemistoruutu «Ryhmien hakemistoruutu #-tila: Hakemistoruutu «Päivämäärien hakemistoruutu ; Jalustan asennusliitin < microsd-korttipaikka = Akun vapautuspainike -painike FI 13

14 Nestekidenäytön ilmaisimet Sekä videon että yksittäiskuvan tallennuksen aikana Vain videon tallennuksen aikana : 5 5! Valitun tallennustilan ilmaisin (Z s. Automaattitila 3: Manuaalinen tila # Tehostetilan ilmaisin (Z s. 31) $ Lähikuvaustilan ilmaisin (Z s. 31) % LED-valon ilmaisin (Z s. 22) & Kohtausvalinnan ilmaisin (Z s. 30) ( Zoomauksen ilmaisin (Z s. 22) ) Tallennusvälineen ilmaisin (Z s. 68) * Pudotussuojauksen ilmaisin (tulee näkyviin, kun [DROP DETECTION] -toiminnon asetus on [OFF].) (Z s. 66) + Valkotasapainon ilmaisin (Z s. 31), Näytön taustavalon ilmaisin (Z s. 65) - Akun ilmaisin. Päivämäärä/aika (Z s. 16) / Kasvojen tunnistuksen ilmaisin (Z s. 23) 0 Manuaalisen tarkennuksen ilmaisin (Z s. 30) 1 Vastavalon korjauksen ilmaisin (Z s. 31) 2 Kirkkauden säädön ilmaisin (Z s. 30).: Valonmittausalueen säädön ilmaisin (Z s. 31) 3 Sulkimen nopeus (Z s. 30)! Tilan ilmaisin # EXPORT-tilan ilmaisin (Z s. 59) $ Laskuri % Lataustilan ilmaisin (Z s. 61) & Videolaatu (Z s. 64) ( Jäljellä oleva aika ) MREC: (Näkyy tallennuksen aikana.) MQ: (Näkyy tallennuksen valmiustilassa.) * Digitaalisen kuvanvakaajan (DIS) ilmaisin (tulee näkyviin, kun [DIS]-toiminnon asetus on [OFF].) (Z s. 64) + Kuvauksen ilmaisin (Z s. 20), Kohinanvaimentimen ilmaisin (Z s. 64) - Tapahtumailmaisin (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Vain yksittäiskuvan tallennuksen aikana! Tilan ilmaisin # Tarkennuksen ilmaisin (Z s. 21) $ Kuvakoko (Z s. 64) % Kuvanlaatu: FINE (hieno) tai STD (vakio) (Z s. 64) & Jäljellä olevien kuvien määrä ( Kuvauksen ilmaisin (Z s. 21) ) Suljintilan ilmaisin (Z s. 63) * Itselaukaisimen ilmaisin (Z s. 63) 14 FI

15 Videon toiston aikana Yksittäiskuvan toiston aikana : 5 5! Tilan ilmaisin # Pyyhintä- tai himmennystehosteiden ilmaisin (Z s. 26) $ Toistolistan ilmaisin (näkyy toistolistaa toistettaessa.) (Z s. 44) % Pikatarkastelun ilmaisin (Z s. 20) & Videolaatu (Z s. 64) ( Laskuri ) Toistotila F: Toisto Q: Tauko K: Haku eteenpäin J: Haku taaksepäin QF: Hidastettu toisto eteenpäin PQ: Hidastettu toisto taaksepäin (Vasemmalla oleva luku näyttää nopeuden.) * Akun ilmaisin + Päivämäärä/aika (Z s. 16), Äänenvoimakkuuden ilmaisin - x.v.colour (Z s. 64). Tarkkuus 1080p (Z s. 67) : 5 5! Tilan ilmaisin # Pikatarkastelun ilmaisin (Z s. 21) $ Kansion/tiedoston numero % Diaesityksen toiston ilmaisin & Akun ilmaisin ( Päivämäärä/aika (Z s. 16) ) Tarkkuus 1080p (Z s. 67) Nestekidenäytön ilmaisintilojen vaihtaminen Aina kun DISPLAY-painiketta kosketaan, nestekidenäytön ilmaisimet vaihtuvat seuraavasti: Tallennustila: Kaikki ilmaisimet/valittujen toimintojen ilmaisimet Toistotila: Kaikki ilmaisimet/vain päivämäärä ja aika/ei ilmaisimia FI 15

16 Tarvittavat asetukset ennen käyttöä Akun lataaminen Akun irrottaminen 1 Sammuta videokamerasta virta sulkemalla nestekidenäyttö. 2 Kiinnitä akku ja kiinnitä sitten verkkolaite. Verkkolaite Pistorasiaan (110 V 240 V) Virran/latauksen merkkivalo vilkkuu latauksen alkamisen merkiksi. Kun merkkivalo sammuu, akku on ladattu täyteen. Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen Katso sivulle 22. Voit myös käyttää videokameraa vain verkkolaitteen kanssa. Todellinen tallennusaika voi lyhentyä tallennusympäristön mukaan esim. tallennettaessa nopeita liikkuvia kohteita. Älä vedä tai taivuta verkkolaitteen pistotulppaa tai johtoa tarpeettomasti. Verkkolaite voi vaurioitua. Päivämäärä-/aika-asetukset 1 Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö. 2 Kosketa MENU. 3 Valitse [DISPLAY SETTINGS]. Akku BN-VF808U (vakiovaruste) BN-VF815U BN-VF823U Latausaika 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 4 Valitse [CLOCK ADJUST]. 16 FI

17 5 Valitse [CLOCK SETTING]. 6 Valitse matkustuskohdetta lähimpänä oleva kaupunki. 6 Valitse kaupunki, joka on lähimpänä videokameran käyttöaluetta. Valittu alue näkyy korostettuna Valitun alueen suurin kaupunki Aikaero suhteessa GMT-aikaan 7 Valitse [ON], jos kesäaika on voimassa. Paluu edelliseen näyttöön Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Kielen asetus Näytön kielen voi vaihtaa. 1 Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö. 2 Kosketa MENU. 8 Aseta päivämäärä ja aika. Vaihda asetusta kosketusanturin avulla ja aseta se valitsemalla [&]. 3 Valitse [DISPLAY SETTINGS]. 4 Valitse [LANGUAGE]. 9 Valitse [SAVE]. Peruuta asetus valitsemalla [QUIT]. Kellon asetus paikalliseen aikaan matkustettaessa Suoritettuasi vaiheet 1 4 (Z s. 16) 5 Valitse [AREA SETTING]. 5 Valitse haluamasi kieli. Paluu edelliseen näyttöön Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. FI 17

18 Muut asetukset Käsihihnan säätö Jalustan asennus Aseta videokameran kiinnitysreikä jalustan kiinnitysnastan kohdalle sekä kameran kiinnityskanta ruuvin kohdalle ja käännä sitten videokameraa myötäpäivään sen kiinnittämiseksi jalustaan. Kiristä hihna, kun pidät kiinni videokamerasta. Varo pudottamasta videokameraa, kun kannat sitä. Älä käytä jalustaa epävakaalla tai epätasaisella alustalla. Jalusta saattaa kaatua, jolloin videokamera vahingoittuu vakavasti. 18 FI

19 MicroSD-kortin käyttö Tehtaalta lähtiessä videokamerassa on oletusasetuksena tallennus sisäiselle kiintolevylle. Voit vaihtaa tallennusvälineeksi microsd-kortin. Toiminnot taataan seuraavilla microsdkorteilla. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videon tallennus: Luokan 4 tai suuremman kanssa yhteensopiva microsdhc-kortti (4 8 Gt) UXP-tilaa varten tarvitaan vähintään luokan 6 kortti. Yksittäiskuvien tallennus: microsd-kortti (256 Mt - 2 Gt) tai microsdhc-kortti (4 8 Gt) Jos käytetään muita tallennusvälineitä, tietojen tallennus ei ehkä onnistu oikein tai jo tallennetut tiedot voidaan menettää. MultiMediaCard-kortteja ei tueta. Kuvatietoja ei voi tallentaa microsd-korteille, joille on jo tallennettu kuvatietoja muiden valmistajien laitteilla. Aseta microsd-kortti paikalleen Valmistelu: Sammuta videokamerasta virta sulkemalla nestekidenäyttö. MicroSD-kortin poistaminen Työnnä microsd-korttia kerran sisäänpäin. Kun kortti tulee hieman ulospäin, vedä se kokonaan ulos. Aseta tai poista microsd-kortti vain, kun virta ei ole päällä. Muuten kortilla olevat tiedot voivat vahingoittua. Älä koske etiketin vastakkaisella puolella olevaan liittimeen. Vaihda tallennusväline Aseta [REC MEDIA FOR VIDEO] ja [REC MEDIA FOR IMAGE] valintaan [SD]. (Z s. 68) Alusta microsd-kortti, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa Alusta kortti valitsemalla [FORMAT SD CARD]. (Z s. 68) 1 Avaa microsd-korttipaikan kansi. 2 Työnnä kortti napakasti paikalleen leikattu reuna ensin. 3 Sulje microsd-korttipaikan kansi. FI 19

20 TALLENNUS/TOISTO Tiedostojen tallennus Videon tallennus Siirrä tilan valitsin asentoon! (video). Valitse tallennustila painamalla PLAY/REC. SNAPSHOT Aloita tallennus painamalla START/STOP. Arvioitu jäljellä oleva tallennusaika Voit aloittaa/lopettaa tallennuksen myös valitsemalla nestekidenäytöstä [REC].(Tallennuksen säätö näytössä) Tallennuksen pysäyttäminen Paina START/STOP uudelleen. Viimeksi tallennetun kohtauksen tarkastelu Valitse A, kun tallennus on keskeytetty. Jos valitset $ toiston aikana, tämä kohtaus poistetaan. Yksittäiskuvan tallennus videokuvauksen aikana Paina SNAPSHOT. Videolaadun vaihtaminen Muuta asetuksia [VIDEO QUALITY] - valikosta. (Z s. 64) Videon tallennustila valitaan automaattisesti, kun videokamerasta sammutetaan virta ja kytketään se uudelleen. Jos videokameraa ei käytetä 5 minuuttiin virran ollessa päällä, kamerasta sammuu virta automaattisesti virran säästämiseksi. Älä siirrä tai heiluta videokameraa äkillisesti tallennuksen aikana. Jos teet näin, kiintolevyn toimintaääni saattaa tallentua. 20 FI

21 Yksittäiskuvan tallennus Siirrä tilan valitsin asentoon # (yksittäiskuva). Valitse tallennustila painamalla PLAY/REC. Paina SNAPSHOT puoleenväliin ja pidä se siinä. Ilmaisin? muuttuu vihreäksi, kun kuva on tarkennettu. Viimeksi tallennetun kuvan tarkastelu Valitse A kuvaamisen jälkeen. Jos valitset $ toiston aikana, tämä kuva poistetaan. Kuvanlaadun vaihtaminen Muuta asetuksia [IMAGE QUALITY] -valikosta. (Z s. 64) Kuvakoon vaihtaminen Muuta asetuksia [IMAGE SIZE] -valikosta. (Z s. 64) Jatkuva yksittäiskuvien tallennus Valitse [CONTINUOUS SHOOTING] kohdasta [SHUTTER MODE]. (Z s. 63) Ota kuva painamalla SNAPSHOT pohjaan. DIS (Digital Image Stabiliser, digitaalinen kuvanvakaaja) ei toimi yksittäiskuvan tallennuksen aikana. Jos videokameraa ei käytetä 5 minuuttiin virran ollessa päällä, kameran virta sammuu automaattisesti virran säästämiseksi. 16:9-koossa kuvattujen yksittäiskuvien sivut saattavat leikkautua pois tulostuksessa. Tarkista, voiko 16:9-kokoisia kuvia tulostaa paikallisessa valokuvausliikkeessä. FI 21

22 Tiedostojen tallennus (jatkoa) Zoomaus Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. Loitonnus Lähennys Akun varauksen tarkistus!-tila: Paina INFO kahdesti tai paina INFO ja valitse ;. #-tila: Paina INFO. W: Laajakulma T: eleobjektiivi Voit loitontaa/lähentää myös valitsemalla nestekidenäytöstä [W] tai [T]. (Zoomauksen säätö näytössä) Zoomaussuhde (oletusasetus)!-tila #-tila [20X / OPTICAL] [20X / OPTICAL] Enimmäiszoomaussuhteen muuttaminen (vain!-tila) Muuta asetuksia [ZOOM]-valikosta. (Z s. 64) Makrokuvaus on mahdollista noin 5 cm:n etäisyydeltä kohteesta, kun zoomausvipu on siirretty täysin W-merkin suuntaan. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT] tai paina INFO. Näytetty tallennusaika on vain ohjeellinen. Se näytetään 10 minuutin yksiköissä. Tallennusvälineessä jäljellä olevan tilan tarkistaminen Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse tallennustila. Paina INFO. LED-valo Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [LIGHT]. 3 Valitse haluamasi asetus. ON AUTO OFF LED-valo palaa riippumatta ympäröivistä valaistusolosuhteista. LED-valo syttyy automaattisesti, kun kuvataan riittämättömässä valossa. Toiminto ei ole käytössä. Esiin tulee pisin jäljellä oleva tallennusaika kullekin videolaadulle. Videolaadun vaihtaminen 1) Valitse videolaatu. 2) Valitse [SET]. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. 22 FI

23 Tapahtuman määrittäminen tiedostoille Jos määrität tiedoston tapahtumaan ennen tallennuksen aloittamista, tiedosto on helpompi löytää toiston aikana. Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse tallennustila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [REGISTER EVENT]. Valitse. Kasvojen tunnistuksen tilan poistaminen käytöstä Valitse uudelleen. Yksittäiskuvien tallennus kasvontunnistustilaa käyttäen 1) Paina SNAPSHOT puoleenväliin ja pidä se painettuna. 3 Valitse tapahtuma. Valittu tapahtuma näytetään näytössä. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Haku tapahtuman avulla Katso sivulle 28. Kun olet määrittänyt tiedoston johonkin tiettyyn tapahtumaan, asetus säilyy, vaikka videokamerasta katkaistaan virta. 2) Paina SNAPSHOT. Itselaukaisimen käyttäminen kasvontunnistustilassa Valmistelu: Aseta [SELF-TIMER] valintaan [FACE DETECTION]. 1) Paina SNAPSHOT. Kasvontunnistus on käytössä. 2) Yksittäiskuva tallentuu 3 sekunnin ajan, kun valokuvaajan kasvot on tunnistettu. Valokuvaaja Kasvojen tunnistuksen tilan ottaminen käyttöön Jos otat tämän tilan käyttöön, videokamera tunnistaa kasvot ja säätää kirkkautta ja tarkennusta siten, että kasvot kuvataan tarkasti. Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. Jos nestekidenäyttö on käännetty ylösalaisin, ei näy. Vaihda asetus, kun nestekidenäyttö on normaaliasennossa. Kasvontunnistustilaa ei voi ottaa käyttöön, jos [SELF-TIMER] on asetettu valintaan [FACE DETECTION]. (Tällöin vilkkuu.) Kasvoja ei ehkä voi tunnistaa joissakin tilanteissa. Jos kasvontunnistus ei toimi asianmukaisesti, poista tila käytöstä ennen tallennusta. FI 23

24 Tiedostojen toisto Videon toisto Siirrä tilan valitsin asentoon! (video). Valitse toistotila painamalla PLAY/REC. Hakemistoruutu tulee näkyviin. Valitse haluamasi tiedosto. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle sivulle Kosketa [ ] tai [ ] yli sekunnin ajan. Jokaisen videon alkusekuntien toisto Kosketa [ ]. Joissakin tapauksissa videosta voidaan toistaa muita osia kuin sen alku. Joitakin videoita ei ehkä voida voida toistaa lainkaan. Videon poistaminen Valitse $, kun toisto on pysäytetty. Pienoiskuvien määrän vaihtaminen (6 pienoiskuvaa / 12 pienoiskuvaa) Siirrä zoomausvipu asentoon [W]. Videokuvan lähentäminen tauon aikana (vain kaukosäädin) Paina kaukosäätimen T-painiketta. Siirrä zoomausaluetta painikkeilla,,,. Peruuta lähennys painamalla kaukosäätimen W-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Toiminnot videon toiston aikana Näyttöpainikkeet N : Palaa tiedoston ensimmäiseen kohtaukseen O : Siirry seuraavan tiedoston ensimmäiseen kohtaukseen L : Paluu hakemistoruutuun J : Haku taaksepäin (toiston aikana) E : Toisto kuva kerrallaan taaksepäin (tauon aikana)* F : Toisto Q : Tauko K : Haku eteenpäin (toiston aikana) G : Toisto kuva kerrallaan eteenpäin (tauon aikana)* * Hidas toisto käynnistyy, kun anturipainiketta painetaan jonkin aikaa kohdasta E / G. Kaiuttimen äänenvoimakkuus : Pienennä äänenvoimakkuutta + : Suurenna äänenvoimakkuutta 24 FI

25 Yksittäiskuvan toisto Siirrä tilan valitsin asentoon # (yksittäiskuva). Valitse toistotila painamalla PLAY/REC. Hakemistoruutu tulee näkyviin. Valitse haluamasi tiedosto. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle sivulle Kosketa [ ] tai [ ] yli sekunnin ajan. Yksittäiskuvan poistaminen Valitse $. Pienoiskuvien määrän vaihtaminen (6 pienoiskuvaa / 12 pienoiskuvaa) Siirrä zoomausvipu asentoon [W]. Kuvan lähentäminen toiston aikana (vain kaukosäädin) Paina kaukosäätimen T-painiketta. Siirrä zoomausaluetta painikkeilla,,,. Peruuta lähennys painamalla kaukosäätimen W-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Toiminnot yksittäiskuvan toiston aikana Näyttöpainikkeet P : Vaihda diaesityksen toistojärjestykseksi taaksepäin F : Vaihda diaesityksen toistojärjestykseksi eteenpäin L : Paluu hakemistoruutuun N : Näytä edellinen tiedosto F : Käynnistä diaesitys Q : Lopeta diaesitys O : Näytä seuraava tiedosto FI 25

26 Tiedostojen toisto (jatkoa) Toisto erikoistehosteita käyttäen Vieritys- ja häivytystehosteet Lisää tehosteita videoiden alkuun ja loppuun. Näitä tehosteita ei voi määrittää yksityiskuviin. Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse toistotila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [WIPE/FADER]. 3 Valitse haluamasi tehoste. Lisätietoja kustakin tehosteesta on oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 4 Valitse toistettava tiedosto. WIPE/FADER-asetusvaihtoehdot O FADER-WHITE: Häivyttää kuvan alussa valkoisesta näytöstä tai lopussa valkoiseen näyttöön. P FADER-BLACK: Häivyttää kuvan alussa mustasta näytöstä tai lopussa mustaan näyttöön. T WIPE-SLIDE: Vierittää kuvan ruutuun oikealta vasemmalle tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. U WIPE-DOOR: Vierittää kuvan ruutuun kahtena mustan näytön puolikkaana, jotka aukeavat vasemmalle paljastaen kohtauksen, tai vierittää kuvan pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. V WIPE-SCROLL: Vierittää kuvan ruutuun mustassa näytössä alhaalta ylös tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. W WIPE-SHUTTER: Vierittää kuvan ruutuun mustan näytön keskeltä ylös ja alas tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. Tehosteita ei voi lisätä tiedostoihin, joiden toistoaika on alle 7 sekuntia. Näytöstä poistuminen Kosketa MENU. Tehosteen poistaminen käytöstä Valitse [OFF] vaiheessa FI

27 Tiedoston haku Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse toistotila. Ryhmien hakemistoruutu! Voit hakea haluamaasi tiedostoa ryhmän mukaan. Ryhmä luodaan automaattisesti tallennuspäivän ja -ajan mukaan. Lisäksi ryhmän sisältö muuttuu, kun lisäät/poistat tai muokkaat kohtauksia. 1 Valitse. 2 Valitse [GROUP]. Päivämäärien hakemistoruutu Voit etsiä haluamaasi tiedostoa tallennuspäivämäärän mukaan. 1 Valitse. #-tila: siirry vaiheeseen 3. 2 Valitse [SEARCH DATE]. 3 Valitse tallennuspäivä. 3 Valitse toistettava tiedosto. 4 Valitse toistettava tiedosto. Ryhmään kuuluvat tiedostot näkyvät pienoiskuvina. Paluu hakemistoruutuun Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Ryhmän sisältöä voidaan muuttaa tallennusvälin mukaan. Muuta sisältöä tallentamalla tapahtuma. (Z s. 23) Luotuja ryhmiä ei ehkä luetteloida tallennuspäivän mukaan, kun tiedostoja kopioidaan microsd-kortille. Paluu hakemistoruutuun Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. FI 27

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin 2-677-030-41(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Laajat käyttömahdollisuudet: Kiintolevyllä varustettu Handycam 10 Aloittaminen 13 Easy Handycam 22 Kuvaus/ toisto 28 Asetustoimintojen käyttäminen 46

Lisätiedot

Handycam-käsikirja DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E

Handycam-käsikirja DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E Napsauta Handycam-käsikirja DCR-SX30E/SX31E/SX40E/SX41E/SX50E/ SX60E 2009 Sony Corporation 4-132-762-72(1) FI Käyttäminen: Handycam-käsikirja Tässä Handycam-käsikirja-oppaassa on tiedot kaikista videokameran

Lisätiedot

VIDEOKAMERA GZ-MG750BE. Yksityiskohtainen käyttöopas LYT2150-016A

VIDEOKAMERA GZ-MG750BE. Yksityiskohtainen käyttöopas LYT2150-016A VIDEOKAMERA GZ-MG750BE Yksityiskohtainen käyttöopas LYT2150-016A Contents Aloittelijan opas 4 Lataaminen 4 Tallennus 4 Toisto 4 Kuvausvinkkejä 4 Hyödyllisiä kuvaustekniikoita Lomakausi/Joulu 5 Häät 6 Matkustaminen

Lisätiedot

VIDEOKAMERA Yksityiskohtainen käyttöopas GZ-HD520

VIDEOKAMERA Yksityiskohtainen käyttöopas GZ-HD520 VIDEOKAMERA Yksityiskohtainen käyttöopas GZ-HD520 LYT2305-011A Sisällysluettelo Aloittelijan opas 4 Lataaminen 4 Tallennus 4 Toisto 4 Kuvausvinkkejä 4 Lomakausi/Joulu 5 Häät 6 Matkustaminen 7 Huvipuisto

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin 2-515-261-33(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Videokamera/Digitaalinen videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Lue tämä ensin Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR2MA260 HD-videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5NA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-183-858-51(1) NEX-3/NEX-5 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen Käytettävissä

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S500. Kameran hyödyntäminen. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Valikon käyttö. Asetus-näytön käyttö

Cyber-shot-käsikirja DSC-S500. Kameran hyödyntäminen. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Valikon käyttö. Asetus-näytön käyttö Kameran hyödyntäminen Valikon käyttö Digital Still Camera Cyber-shot-käsikirja Asetus-näytön käyttö Tietokoneen käyttäminen DSC-S500 Valokuvien tulostaminen Kameran kytkeminen televisioon Digital Still

Lisätiedot

Käyttöopas/ vianetsintä

Käyttöopas/ vianetsintä Digitaalinen stillkamera Käyttöopas/ vianetsintä Käyttöohjeet Lue tämä käsikirja ja "Lue tämä ensin" (erillinen osa) huolella ennen kameran käytön aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. Malli-

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Digitaalinen kuvakehys

Digitaalinen kuvakehys 4-129-231-12 (1) P/N7525000004D Digitaalinen kuvakehys DPF-D82/D92 Ennen käytön aloittamista Perustoiminnot Pitkälle kehitetyt toiminnot Ulkoisen laitteen käyttö (Bluetooth-toiminnolla) Ulkoisen laitteen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DMC-TZ57 DMC-TZ58. Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille. Digitaalikamera

DMC-TZ57 DMC-TZ58. Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille. Digitaalikamera Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille Mallinro Digitaalikamera DMC-TZ57 DMC-TZ58 Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. SQW0181-1

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

SZ-14. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-14. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-14 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

SP-810UZ. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SP-810UZ. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SP-810UZ Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

FE-5050/FE-4050. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

FE-5050/FE-4050. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA FE-5050/FE-4050 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille

Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille Käyttöohjeet edistyneille toiminnoille Digitaalikamera Mallinro DMC-SZ8 Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. VQT5G85 F0214YD0

Lisätiedot