OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkriptio

1 OPASKIRJA FI VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Hyvä asiakkaamme Kiitämme tämän videokameran hankinnasta. Lue sivuilla 6 ja 7 annetut turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. SUOMI

2 Pikaopas Lataa akku ennen tallennusta Sammuta virta videokamerasta ja liitä kameraan akku. Tiedoston merkkivalo vilkkuu: Tiedostoja käytetään Älä irrota verkkolaitetta, akkua tai microsd-korttia, kun merkkivalo vilkkuu. Virran/latauksen merkkivalo vilkkuu: Lataa sammuu: Lataus päättynyt Avaa kansi Akku Akku ei ole ostohetkellä ladattu. Verkkolaite Pistorasiaan (110 V 240 V) TÄRKEÄÄ Käytä aina JVC:n akkuja. Jos käytät muita kuin JVC:n akkuja, emme voi taata laitteen käytön turvallisuutta ja suorituskykyä. Käsihihnan säätö Säädä hihna ja kiristä se. Kiristä hihna, kun pidät kiinni videokamerasta. Varo pudottamasta videokameraa, kun kannat sitä. Käsihihna Kiristä FI

3 Päivämäärä-/aika-asetukset Q Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö Virtakytkin T Valitse kaupunki, joka on lähimpänä videokameran käyttöaluetta R Valitse Nestekidenäyttö [YES] 10 sekunnin kuluessa Liu'uta sormea ylös ja alas anturilla. Kosketa sitten OK. U Valitse [ON], jos kesäaika on voimassa Kun viesti katoaa, sammuta laitteesta virta painamalla virtakytkintä vähintään 2 sekuntia ja paina sitä sitten uudelleen vähintään 2 sekuntia. Kosketa antureita sormellasi. Anturit eivät toimi, jos kosketat niitä kynnellä tai jos kätesi on hansikkaassa. S Valitse [CLOCK SETTING] V Aseta päivämäärä ja kellonaika Kosketusanturi: Asettaa päivämäärän ja kellonajan }: Siirtää kohdistimen oikealle OK: Kello käynnistyy FI

4 Videon tallennus TÄRKEÄÄ Tee aina testitallennus ennen tärkeän kohtauksen tallentamista. Q Siirrä tilan valitsin asentoon! (video) R Valitse tallennustila (REC) Tila vaihtuu, kun painat painiketta. Näyttöön ilmestyy automaattisen tallennuksen ilmaisin. S Aloita tallennus Kiintolevyn jäljellä oleva levytila Videolaatu Tallennusvalmius Aloita tallennus painamalla START/STOP-painiketta ja lopeta tallennus painamalla painiketta uudelleen. Tallennus FI

5 Toisto Q Valitse toistotila (PLAY) Tila vaihtuu, kun painat painiketta. R Valitse haluamasi tiedosto Hakemistoruutu S Valitse F (Kosketa OK) Toistonäyttö Pikahaku eteenpäin ja taaksepäin (Z s. 24) Tiedostojen katselu televisiossa (Z s. 32) TÄRKEÄÄ Muista ottaa kopiot tallennuksen jälkeen! Tiedostojen kopiointi levyille (Z s. 47) Tiedostojen kopiointi VCR/DVD-tallentimelle (Z s. 53) Luodun levyn toisto (Z s. 50) Tiedostojen muokkaus tietokoneessa (Z s. 54) FI

6 Varo-ohjeita VAROITUS: PALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ SAATA TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. TÄRKEÄÄ: Sähköiskujen välttämiseksi laitetta ei saa avata. Sisällä ei ole käyttäjän korjattavissa olevia osia. Jätä kaikki huoltotyöt ammattihenkilön tehtäviksi. Kun verkkolaitetta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, verkkojohto on syytä irrottaa pistorasiasta. HUOMAUTUKSIA: Arvo- ja varoituskilvet sijaitsevat päälaitteen pohjassa ja/tai takana. Sarjanumerokilpi on akun lokerossa. Verkkolaitteen arvotiedot ja turvahuomautukset löytyvät sen ylä- ja alapinnalta. VAROITUS: Akkua, kameraa akku asennettuna ja kaukosäädintä paristo asennettuna ei saa säilyttää hyvin kuumassa kuten suorassa auringonvalossa, tai viedä tulen yms. lähelle. TÄRKEÄÄ: Verkkopistokkeen on oltava toimintakuntoinen. Älä suuntaa objektiivia suoraan aurinkoa vasten. Tämä saattaa aiheuttaa näkövaurioita ja vahingoittaa laitteen sisäisiä piirejä. On olemassa myös palo- tai sähköiskuvaara. TÄRKEÄÄ! Seuraavien huomautusten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kameralle tai käyttäjälle fyysisiä vammoja. Jos kameraa kannetaan pitämällä kiinni nestekidenäytöstä, se saattaa pudota tai mennä epäkuntoon. Älä käytä jalustaa epävakaalla tai epätasaisella alustalla. Jalusta saattaa kaatua, jolloin kamera vahingoittuu vakavasti. TÄRKEÄÄ! Emme suosittele kameran johtojen (ääni/kuva, S-kuva, jne) liittämistä ja kameran jättämistä TV:n päälle, sillä johtojen sotkeutuminen saattaa aiheuttaa kameran putoamisen, jolloin se vahingoittuu vakavasti. Huomautus vaihdettavasta litiumparistosta Tässä laitteessa oleva paristo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja, jos sitä käsitellään väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa, kuumentaa yli 100 C asteeseen eikä hävittää polttamalla. Käytä vaihdossa Panasonic, Sanyo, Sony tai Maxell paristoa CR2025; muun pariston käyttö aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. Räjähdysvaara ja tulipalovaara, jos paristo vaihdetaan väärin. Hävitä käytetty paristo oikein. Pidä paristo poissa lasten ulottuvilta. Älä pura paristoa, äläkä hävitä sitä polttamalla. Kun laite asennetaan kaapistoon tai hyllylle, varmista, että sen kaikilla puolilla on riittävästi tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan (10 cm tai enemmän kummallakin sivulla, yläpinnalla ja takaseinän ja muun seinän välillä). Älä tuki tuuletusaukkoja. (Jos lehti, liina tms. tukkii tuuletusaukot, kuumuus ei pääse haihtumaan laitteen sisältä.) Laitteen päälle ei saa asettaa tulilähdettä kuten esim. palavaa kynttilää. Paristoja hävitettäessä on otettava huomioon ympäristöongelmat ja noudatettava paikallisia pariston hävityksestä annettuja lakeja ja määräyksiä. Laitetta ei saa asettaa paikkoihin, joissa siihen saattaa tippua tai roiskua vettä. Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa paikoissa, joissa on vettä. Älä myöskään aseta laitteen päälle astiaa, jossa on vettä (esim. kosmetiikka- tai lääkepulloa, kukkamaljakoita, ruukkukasveja, kuppeja jne.). (Jos vettä tai muuta nestettä pääsee laitteeseen, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.) TÄRKEÄÄ: Sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen välttämiseksi aseta virtajohdon pienempi pää ensin tiukasti verkkolaitteeseen ja liitä suurempi pää sen jälkeen verkkoulosottoon. FI

7 Tietoja vanhojen laitteiden ja akkujen hävittämisestä Tuotteet Akku Huomautus: Akkusymoblin alapuolella oleva Pb-merkintä tarkoittaa, että akku sisältää lyijyä. [Euroopan unioni] Nämä symbolit tarkoittavat, että niillä merkittyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai akkua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Tällaiset tuotteet tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen käsittelyyn tarkoitettuihin keräyspisteisiin, joissa ne voidaan käsitellä oikein ja kierrättää kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY vaatimusten mukaisesti. Huolehtimalla näiden tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä voit auttaa säästämään luonnonresursseja ja torjua tuotteiden vääränlaisesta käsittelystä mahdollisesti ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvaa haittaa. Jos haluat lisätietoja näiden tuotteiden keräyspisteistä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, alueesi jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Jätteiden hävittäminen kielletyllä tavalla saattaa johtaa lainsäädännössä määrättyihin rangaistuksiin. [Yrityskäyttäjät] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, lue Internetsivustosta tietoja tuotteen takaisin noutamisesta. [Muut Euroopan unionin ulkopuoliset maat] Nämä symbolit koskevat vain Euroopan unionin maita. Jos haluat hävittää nämä tuotteet, toimi kansallisen lainsäädännön tai muiden asuinalueesi vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen käsittelyyn liittyvien säädösten mukaisesti. Muista, että tämä kamera on tarkoitettu vain yksityis- ja kotikäyttöön. Kaikki luvaton käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. (Vaikka nauhoitat jonkin esityksen tai näyttelyn yksityiseen tarkoitukseen, suosittelemme luvan pyytämistä etukäteen.) Tavaramerkit AVCHD ja AVCHD -logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories -yrityksen lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratories -yrityksen tavaramerkkejä. x.v.colour TM on Sony Corporationin tavaramerkki. HDMI on HDMI Licensing, LLC -yrityksen tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporation -yrityksen rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Inc. -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. itunes, imovie ja iphoto ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. YouTube ja YouTube-logo ovat YouTube LLC:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä käyttöohjeessa esiin tulevat tuotteiden tai yritysten nimet ovat vastaavasti omistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. FI

8 Sisällys ALOITTAMINEN Vakiovarusteet...10 Kaukosäätimen valmistelu Osat...12 Nestekidenäytön ilmaisimet...14 Tarvittavat asetukset ennen käyttöä...16 Akun lataaminen Päivämäärä-/aika-asetukset Kielen asetus Muut asetukset...18 Käsihihnan säätö Jalustan asennus MicroSD-kortin käyttö TALLENNUS/TOISTO Tiedostojen tallennus...20 Videon tallennus Yksittäiskuvan tallennus Zoomaus LED-valo Akun varauksen tarkistus Tallennusvälineessä jäljellä olevan tilan tarkistaminen Tapahtuman määrittäminen tiedostoille Kasvojen tunnistuksen tilan ottaminen käyttöön Tiedostojen toisto...24 Videon toisto Yksittäiskuvan toisto Toisto erikoistehosteita käyttäen Tiedoston haku MTS-tiedostojen toisto Manuaalinen tallennus...29 Manuaaliseen tallennustilaan vaihtaminen Manuaaliset asetukset KÄYTTÖ TELEVISION KANSSA Tiedostojen katselu televisiossa...32 Televisioon kytkeminen Toistotoiminto Käyttö yhdessä television kanssa HDMI: n kautta...34 MUOKKAUS Tiedostojen hallinta...35 Yksittäiskuvan kaappaus videotiedostosta Tiedostojen poistaminen Tiedostojen suojaaminen Tiedostotietojen näyttäminen Tallennetun tapahtuman muuttaminen Tiedostojen jakaminen Tiedostojen leikkaus Kasvojen tunnistuksen zoomaus Toistolistat...43 Toistolistojen luominen Toistolistojen toistaminen Toistolistan muut toiminnot KOPIOINTI Tiedostojen kopiointi...46 Tiedostojen kopiointi/siirtäminen BD/DVD-tallentimen käyttö Ulkoisen USB-kiintolevyn käyttäminen Tiedostojen kopiointi VCR/DVD-tallentimeen DATORFUNKTIONERI Levyn luominen tietokonetta käyttäen...54 Käyttö kannettavan mediasoittimen kanssa...59 Vientitilan ottaminen käyttöön Vientiasetuksen muuttaminen Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen Tiedostojen lataus verkkosivustoille...61 Lataustilan ottaminen käyttöön Latauksen leikkaus Tiedostojen lataus LISÄTIETOJA Valikkoasetusten muuttaminen...63 Ongelmanratkaisu...69 Varoitukset...73 Puhdistaminen...75 Tekniset tiedot...76 Huomautuksia...78 Sanasto...84 FI

9 Kosketusanturin käyttäminen Kun valikko tulee nestekidenäyttöön: Q Liu'uta sormea ylös ja alas anturilla. R Valitse [SET]. (Kosketa OK.) A Jos haluat valita jonkin vasemmassa reunassa näkyvistä näyttöpainikkeista, kosketa anturin osaa, joka on näyttöpainikkeen vieressä. B Jos haluat valita jonkin näytön alareunassa näkyvistä näyttöpainikkeista, kosketa niiden alapuolella olevia painikkeita. Lue tämä ensin! Ota varmuuskopiot tärkeistä tiedoista On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot DVD-levylle tai muulle tallennusvälineelle. JVC ei ole vastuussa kadonneista tiedoista. Tee koetallennus Ennen kuin tallennat mitään tärkeää, tee koetallennus ja toista tallentamasi tiedot varmistaaksesi, että kuva ja ääni ovat tallentuneet oikein. Sammuta virta, irrota virtalähde (akku tai verkkolaite) ja kytke ne takaisin, jos videokamera ei toimi oikein Sulje nestekidenäyttö, irrota virtalähde (akku tai verkkolaite) videokamerasta ja kytke se takaisin. Akkujen käsittelyn varotoimet Käytä JVC:n BN-VF808U/VF815U/VF823Uakkuja. Tämä tuote sisältää patentoitua ja muuta suojattua tekniikkaa. Se on valmistettu käytettäväksi ainoastaan JVC:n akkujen kanssa. JVC ei takaa tämän tuotteen turvallisuutta tai suorituskykyä, jos siinä käytetään muita akkuja. Jos videokamera on altistunut sähköstaattiselle varaukselle, katkaise virta ennen kameran käytön jatkamista. Jos videokameraan tulee toimintahäiriö, lopeta sen käyttö heti ja ota yhteys lähimpään JVC-jälleenmyyjään Tallennetut tiedot voivat kadota, kun videokameraa korjataan tai tarkistetaan. Ota varmuuskopiot kaikista tiedoista ennen korjausta tai tarkistusta. Koska videokameroita voidaan käyttää esittelyyn myymälässä, esittelytila on oletusasetuksena Ota esittelytila pois käytöstä asettamalla [DEMO MODE] valintaan [OFF]. (Z s. 65) FI

10 ALOITTAMINEN Vakiovarusteet AP-V20E BN-VF808U Verkkolaite Akku Komponenttijohto AV-johto RM-V751U CR2025 USB-johto Kaukosäädin Litiumparisto Asennettu valmiiksi kaukosäätimeen. CD-ROM Käytä vain toimitettuja johtoja liitäntöjen tekemiseen. Älä käytä muita johtoja. 10 FI

11 Kaukosäätimen valmistelu Kaukosäätimen sisällä on ostohetkellä paristo. Poista eristysliuska ennen käyttöä. Säteen toiminta-alue Kaukosäätimen tunnistin Pariston asettaminen Vedä paristopidike ulos painamalla lukitussalpaa. Lukitussalpa Litiumparisto (CR2025) Käyttöetäisyys: Enintään 5 m Lähetetty säde ei ehkä toimi tai voi aiheuttaa väärän toiminnon, jos kaukosäätimen tunnistimeen kohdistuu suora auringonvalo tai muu voimakas valo. FI 11

12 Osat Älä peitä osia 3, 4, 5 ja 6 kuvauksen aikana. Nestekidenäyttö kääntyy FI

13 Videokamera! Virtakytkin -painike # HDMI Mini -liitäntä (Z s. 32) $ Komponenttiliitäntä (Z s. 32) % DISPLAY-painike (Z s. 15) & Kaiutin ( Tuuletusaukko ) Zoomausvipu (Z s. 22) Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö * SNAPSHOT-painike (Z s. 21) + Kosketusanturi, OK-painike - MENU-painike. Tilan valitsin [!, #] / UPLOAD-painike (Z s. 61) TITLE-painike (Z s. 44) 0 EXPORT-painike (Z s. 59) 1 DIRECT DISC -painike (Z s. 48) INFO-painike (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-painike (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-valo (Z s. 22) 4 Kaukosäätimen tunnistin 5 Objektiivi 6 Stereomikrofoni 7 DC-liitäntä 8 START/STOP-painike (Z s. 20) 9 AV-liitäntä (Z s. 33, 53) : USB-liitäntä (Z s. 47, 51, 55) Kaukosäädin Q Infrapunasäteen lähetysikkuna R ZOOM (T/W) -painikkeet (lähennys/loitonnus) S Ylös-painike T Taakseohituspainike U Vasen painike V Takaisin-painike W PLAYLIST-painike X START/STOP-painike Y S.SHOT(SNAPSHOT)-painike Z INFO-painike a Eteenohituspainike b PLAY/PAUSE/SET-painike c Oikea-painike d Seuraava-painike e Alas-painike f INDEX-painike* g DISP-painike * Aina kun painat INDEX, näyttö muuttuu alla kuvatulla tavalla:!-tila: Hakemistoruutu «Ryhmien hakemistoruutu #-tila: Hakemistoruutu «Päivämäärien hakemistoruutu ; Jalustan asennusliitin < microsd-korttipaikka = Akun vapautuspainike -painike FI 13

14 Nestekidenäytön ilmaisimet Sekä videon että yksittäiskuvan tallennuksen aikana Vain videon tallennuksen aikana : 5 5! Valitun tallennustilan ilmaisin (Z s. Automaattitila 3: Manuaalinen tila # Tehostetilan ilmaisin (Z s. 31) $ Lähikuvaustilan ilmaisin (Z s. 31) % LED-valon ilmaisin (Z s. 22) & Kohtausvalinnan ilmaisin (Z s. 30) ( Zoomauksen ilmaisin (Z s. 22) ) Tallennusvälineen ilmaisin (Z s. 68) * Pudotussuojauksen ilmaisin (tulee näkyviin, kun [DROP DETECTION] -toiminnon asetus on [OFF].) (Z s. 66) + Valkotasapainon ilmaisin (Z s. 31), Näytön taustavalon ilmaisin (Z s. 65) - Akun ilmaisin. Päivämäärä/aika (Z s. 16) / Kasvojen tunnistuksen ilmaisin (Z s. 23) 0 Manuaalisen tarkennuksen ilmaisin (Z s. 30) 1 Vastavalon korjauksen ilmaisin (Z s. 31) 2 Kirkkauden säädön ilmaisin (Z s. 30).: Valonmittausalueen säädön ilmaisin (Z s. 31) 3 Sulkimen nopeus (Z s. 30)! Tilan ilmaisin # EXPORT-tilan ilmaisin (Z s. 59) $ Laskuri % Lataustilan ilmaisin (Z s. 61) & Videolaatu (Z s. 64) ( Jäljellä oleva aika ) MREC: (Näkyy tallennuksen aikana.) MQ: (Näkyy tallennuksen valmiustilassa.) * Digitaalisen kuvanvakaajan (DIS) ilmaisin (tulee näkyviin, kun [DIS]-toiminnon asetus on [OFF].) (Z s. 64) + Kuvauksen ilmaisin (Z s. 20), Kohinanvaimentimen ilmaisin (Z s. 64) - Tapahtumailmaisin (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Vain yksittäiskuvan tallennuksen aikana! Tilan ilmaisin # Tarkennuksen ilmaisin (Z s. 21) $ Kuvakoko (Z s. 64) % Kuvanlaatu: FINE (hieno) tai STD (vakio) (Z s. 64) & Jäljellä olevien kuvien määrä ( Kuvauksen ilmaisin (Z s. 21) ) Suljintilan ilmaisin (Z s. 63) * Itselaukaisimen ilmaisin (Z s. 63) 14 FI

15 Videon toiston aikana Yksittäiskuvan toiston aikana : 5 5! Tilan ilmaisin # Pyyhintä- tai himmennystehosteiden ilmaisin (Z s. 26) $ Toistolistan ilmaisin (näkyy toistolistaa toistettaessa.) (Z s. 44) % Pikatarkastelun ilmaisin (Z s. 20) & Videolaatu (Z s. 64) ( Laskuri ) Toistotila F: Toisto Q: Tauko K: Haku eteenpäin J: Haku taaksepäin QF: Hidastettu toisto eteenpäin PQ: Hidastettu toisto taaksepäin (Vasemmalla oleva luku näyttää nopeuden.) * Akun ilmaisin + Päivämäärä/aika (Z s. 16), Äänenvoimakkuuden ilmaisin - x.v.colour (Z s. 64). Tarkkuus 1080p (Z s. 67) : 5 5! Tilan ilmaisin # Pikatarkastelun ilmaisin (Z s. 21) $ Kansion/tiedoston numero % Diaesityksen toiston ilmaisin & Akun ilmaisin ( Päivämäärä/aika (Z s. 16) ) Tarkkuus 1080p (Z s. 67) Nestekidenäytön ilmaisintilojen vaihtaminen Aina kun DISPLAY-painiketta kosketaan, nestekidenäytön ilmaisimet vaihtuvat seuraavasti: Tallennustila: Kaikki ilmaisimet/valittujen toimintojen ilmaisimet Toistotila: Kaikki ilmaisimet/vain päivämäärä ja aika/ei ilmaisimia FI 15

16 Tarvittavat asetukset ennen käyttöä Akun lataaminen Akun irrottaminen 1 Sammuta videokamerasta virta sulkemalla nestekidenäyttö. 2 Kiinnitä akku ja kiinnitä sitten verkkolaite. Verkkolaite Pistorasiaan (110 V 240 V) Virran/latauksen merkkivalo vilkkuu latauksen alkamisen merkiksi. Kun merkkivalo sammuu, akku on ladattu täyteen. Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen Katso sivulle 22. Voit myös käyttää videokameraa vain verkkolaitteen kanssa. Todellinen tallennusaika voi lyhentyä tallennusympäristön mukaan esim. tallennettaessa nopeita liikkuvia kohteita. Älä vedä tai taivuta verkkolaitteen pistotulppaa tai johtoa tarpeettomasti. Verkkolaite voi vaurioitua. Päivämäärä-/aika-asetukset 1 Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö. 2 Kosketa MENU. 3 Valitse [DISPLAY SETTINGS]. Akku BN-VF808U (vakiovaruste) BN-VF815U BN-VF823U Latausaika 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 4 Valitse [CLOCK ADJUST]. 16 FI

17 5 Valitse [CLOCK SETTING]. 6 Valitse matkustuskohdetta lähimpänä oleva kaupunki. 6 Valitse kaupunki, joka on lähimpänä videokameran käyttöaluetta. Valittu alue näkyy korostettuna Valitun alueen suurin kaupunki Aikaero suhteessa GMT-aikaan 7 Valitse [ON], jos kesäaika on voimassa. Paluu edelliseen näyttöön Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Kielen asetus Näytön kielen voi vaihtaa. 1 Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö. 2 Kosketa MENU. 8 Aseta päivämäärä ja aika. Vaihda asetusta kosketusanturin avulla ja aseta se valitsemalla [&]. 3 Valitse [DISPLAY SETTINGS]. 4 Valitse [LANGUAGE]. 9 Valitse [SAVE]. Peruuta asetus valitsemalla [QUIT]. Kellon asetus paikalliseen aikaan matkustettaessa Suoritettuasi vaiheet 1 4 (Z s. 16) 5 Valitse [AREA SETTING]. 5 Valitse haluamasi kieli. Paluu edelliseen näyttöön Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. FI 17

18 Muut asetukset Käsihihnan säätö Jalustan asennus Aseta videokameran kiinnitysreikä jalustan kiinnitysnastan kohdalle sekä kameran kiinnityskanta ruuvin kohdalle ja käännä sitten videokameraa myötäpäivään sen kiinnittämiseksi jalustaan. Kiristä hihna, kun pidät kiinni videokamerasta. Varo pudottamasta videokameraa, kun kannat sitä. Älä käytä jalustaa epävakaalla tai epätasaisella alustalla. Jalusta saattaa kaatua, jolloin videokamera vahingoittuu vakavasti. 18 FI

19 MicroSD-kortin käyttö Tehtaalta lähtiessä videokamerassa on oletusasetuksena tallennus sisäiselle kiintolevylle. Voit vaihtaa tallennusvälineeksi microsd-kortin. Toiminnot taataan seuraavilla microsdkorteilla. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videon tallennus: Luokan 4 tai suuremman kanssa yhteensopiva microsdhc-kortti (4 8 Gt) UXP-tilaa varten tarvitaan vähintään luokan 6 kortti. Yksittäiskuvien tallennus: microsd-kortti (256 Mt - 2 Gt) tai microsdhc-kortti (4 8 Gt) Jos käytetään muita tallennusvälineitä, tietojen tallennus ei ehkä onnistu oikein tai jo tallennetut tiedot voidaan menettää. MultiMediaCard-kortteja ei tueta. Kuvatietoja ei voi tallentaa microsd-korteille, joille on jo tallennettu kuvatietoja muiden valmistajien laitteilla. Aseta microsd-kortti paikalleen Valmistelu: Sammuta videokamerasta virta sulkemalla nestekidenäyttö. MicroSD-kortin poistaminen Työnnä microsd-korttia kerran sisäänpäin. Kun kortti tulee hieman ulospäin, vedä se kokonaan ulos. Aseta tai poista microsd-kortti vain, kun virta ei ole päällä. Muuten kortilla olevat tiedot voivat vahingoittua. Älä koske etiketin vastakkaisella puolella olevaan liittimeen. Vaihda tallennusväline Aseta [REC MEDIA FOR VIDEO] ja [REC MEDIA FOR IMAGE] valintaan [SD]. (Z s. 68) Alusta microsd-kortti, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa Alusta kortti valitsemalla [FORMAT SD CARD]. (Z s. 68) 1 Avaa microsd-korttipaikan kansi. 2 Työnnä kortti napakasti paikalleen leikattu reuna ensin. 3 Sulje microsd-korttipaikan kansi. FI 19

20 TALLENNUS/TOISTO Tiedostojen tallennus Videon tallennus Siirrä tilan valitsin asentoon! (video). Valitse tallennustila painamalla PLAY/REC. SNAPSHOT Aloita tallennus painamalla START/STOP. Arvioitu jäljellä oleva tallennusaika Voit aloittaa/lopettaa tallennuksen myös valitsemalla nestekidenäytöstä [REC].(Tallennuksen säätö näytössä) Tallennuksen pysäyttäminen Paina START/STOP uudelleen. Viimeksi tallennetun kohtauksen tarkastelu Valitse A, kun tallennus on keskeytetty. Jos valitset $ toiston aikana, tämä kohtaus poistetaan. Yksittäiskuvan tallennus videokuvauksen aikana Paina SNAPSHOT. Videolaadun vaihtaminen Muuta asetuksia [VIDEO QUALITY] - valikosta. (Z s. 64) Videon tallennustila valitaan automaattisesti, kun videokamerasta sammutetaan virta ja kytketään se uudelleen. Jos videokameraa ei käytetä 5 minuuttiin virran ollessa päällä, kamerasta sammuu virta automaattisesti virran säästämiseksi. Älä siirrä tai heiluta videokameraa äkillisesti tallennuksen aikana. Jos teet näin, kiintolevyn toimintaääni saattaa tallentua. 20 FI

21 Yksittäiskuvan tallennus Siirrä tilan valitsin asentoon # (yksittäiskuva). Valitse tallennustila painamalla PLAY/REC. Paina SNAPSHOT puoleenväliin ja pidä se siinä. Ilmaisin? muuttuu vihreäksi, kun kuva on tarkennettu. Viimeksi tallennetun kuvan tarkastelu Valitse A kuvaamisen jälkeen. Jos valitset $ toiston aikana, tämä kuva poistetaan. Kuvanlaadun vaihtaminen Muuta asetuksia [IMAGE QUALITY] -valikosta. (Z s. 64) Kuvakoon vaihtaminen Muuta asetuksia [IMAGE SIZE] -valikosta. (Z s. 64) Jatkuva yksittäiskuvien tallennus Valitse [CONTINUOUS SHOOTING] kohdasta [SHUTTER MODE]. (Z s. 63) Ota kuva painamalla SNAPSHOT pohjaan. DIS (Digital Image Stabiliser, digitaalinen kuvanvakaaja) ei toimi yksittäiskuvan tallennuksen aikana. Jos videokameraa ei käytetä 5 minuuttiin virran ollessa päällä, kameran virta sammuu automaattisesti virran säästämiseksi. 16:9-koossa kuvattujen yksittäiskuvien sivut saattavat leikkautua pois tulostuksessa. Tarkista, voiko 16:9-kokoisia kuvia tulostaa paikallisessa valokuvausliikkeessä. FI 21

22 Tiedostojen tallennus (jatkoa) Zoomaus Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. Loitonnus Lähennys Akun varauksen tarkistus!-tila: Paina INFO kahdesti tai paina INFO ja valitse ;. #-tila: Paina INFO. W: Laajakulma T: eleobjektiivi Voit loitontaa/lähentää myös valitsemalla nestekidenäytöstä [W] tai [T]. (Zoomauksen säätö näytössä) Zoomaussuhde (oletusasetus)!-tila #-tila [20X / OPTICAL] [20X / OPTICAL] Enimmäiszoomaussuhteen muuttaminen (vain!-tila) Muuta asetuksia [ZOOM]-valikosta. (Z s. 64) Makrokuvaus on mahdollista noin 5 cm:n etäisyydeltä kohteesta, kun zoomausvipu on siirretty täysin W-merkin suuntaan. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT] tai paina INFO. Näytetty tallennusaika on vain ohjeellinen. Se näytetään 10 minuutin yksiköissä. Tallennusvälineessä jäljellä olevan tilan tarkistaminen Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse tallennustila. Paina INFO. LED-valo Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [LIGHT]. 3 Valitse haluamasi asetus. ON AUTO OFF LED-valo palaa riippumatta ympäröivistä valaistusolosuhteista. LED-valo syttyy automaattisesti, kun kuvataan riittämättömässä valossa. Toiminto ei ole käytössä. Esiin tulee pisin jäljellä oleva tallennusaika kullekin videolaadulle. Videolaadun vaihtaminen 1) Valitse videolaatu. 2) Valitse [SET]. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. 22 FI

23 Tapahtuman määrittäminen tiedostoille Jos määrität tiedoston tapahtumaan ennen tallennuksen aloittamista, tiedosto on helpompi löytää toiston aikana. Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse tallennustila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [REGISTER EVENT]. Valitse. Kasvojen tunnistuksen tilan poistaminen käytöstä Valitse uudelleen. Yksittäiskuvien tallennus kasvontunnistustilaa käyttäen 1) Paina SNAPSHOT puoleenväliin ja pidä se painettuna. 3 Valitse tapahtuma. Valittu tapahtuma näytetään näytössä. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Haku tapahtuman avulla Katso sivulle 28. Kun olet määrittänyt tiedoston johonkin tiettyyn tapahtumaan, asetus säilyy, vaikka videokamerasta katkaistaan virta. 2) Paina SNAPSHOT. Itselaukaisimen käyttäminen kasvontunnistustilassa Valmistelu: Aseta [SELF-TIMER] valintaan [FACE DETECTION]. 1) Paina SNAPSHOT. Kasvontunnistus on käytössä. 2) Yksittäiskuva tallentuu 3 sekunnin ajan, kun valokuvaajan kasvot on tunnistettu. Valokuvaaja Kasvojen tunnistuksen tilan ottaminen käyttöön Jos otat tämän tilan käyttöön, videokamera tunnistaa kasvot ja säätää kirkkautta ja tarkennusta siten, että kasvot kuvataan tarkasti. Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. Jos nestekidenäyttö on käännetty ylösalaisin, ei näy. Vaihda asetus, kun nestekidenäyttö on normaaliasennossa. Kasvontunnistustilaa ei voi ottaa käyttöön, jos [SELF-TIMER] on asetettu valintaan [FACE DETECTION]. (Tällöin vilkkuu.) Kasvoja ei ehkä voi tunnistaa joissakin tilanteissa. Jos kasvontunnistus ei toimi asianmukaisesti, poista tila käytöstä ennen tallennusta. FI 23

24 Tiedostojen toisto Videon toisto Siirrä tilan valitsin asentoon! (video). Valitse toistotila painamalla PLAY/REC. Hakemistoruutu tulee näkyviin. Valitse haluamasi tiedosto. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle sivulle Kosketa [ ] tai [ ] yli sekunnin ajan. Jokaisen videon alkusekuntien toisto Kosketa [ ]. Joissakin tapauksissa videosta voidaan toistaa muita osia kuin sen alku. Joitakin videoita ei ehkä voida voida toistaa lainkaan. Videon poistaminen Valitse $, kun toisto on pysäytetty. Pienoiskuvien määrän vaihtaminen (6 pienoiskuvaa / 12 pienoiskuvaa) Siirrä zoomausvipu asentoon [W]. Videokuvan lähentäminen tauon aikana (vain kaukosäädin) Paina kaukosäätimen T-painiketta. Siirrä zoomausaluetta painikkeilla,,,. Peruuta lähennys painamalla kaukosäätimen W-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Toiminnot videon toiston aikana Näyttöpainikkeet N : Palaa tiedoston ensimmäiseen kohtaukseen O : Siirry seuraavan tiedoston ensimmäiseen kohtaukseen L : Paluu hakemistoruutuun J : Haku taaksepäin (toiston aikana) E : Toisto kuva kerrallaan taaksepäin (tauon aikana)* F : Toisto Q : Tauko K : Haku eteenpäin (toiston aikana) G : Toisto kuva kerrallaan eteenpäin (tauon aikana)* * Hidas toisto käynnistyy, kun anturipainiketta painetaan jonkin aikaa kohdasta E / G. Kaiuttimen äänenvoimakkuus : Pienennä äänenvoimakkuutta + : Suurenna äänenvoimakkuutta 24 FI

25 Yksittäiskuvan toisto Siirrä tilan valitsin asentoon # (yksittäiskuva). Valitse toistotila painamalla PLAY/REC. Hakemistoruutu tulee näkyviin. Valitse haluamasi tiedosto. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle sivulle Kosketa [ ] tai [ ] yli sekunnin ajan. Yksittäiskuvan poistaminen Valitse $. Pienoiskuvien määrän vaihtaminen (6 pienoiskuvaa / 12 pienoiskuvaa) Siirrä zoomausvipu asentoon [W]. Kuvan lähentäminen toiston aikana (vain kaukosäädin) Paina kaukosäätimen T-painiketta. Siirrä zoomausaluetta painikkeilla,,,. Peruuta lähennys painamalla kaukosäätimen W-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Toiminnot yksittäiskuvan toiston aikana Näyttöpainikkeet P : Vaihda diaesityksen toistojärjestykseksi taaksepäin F : Vaihda diaesityksen toistojärjestykseksi eteenpäin L : Paluu hakemistoruutuun N : Näytä edellinen tiedosto F : Käynnistä diaesitys Q : Lopeta diaesitys O : Näytä seuraava tiedosto FI 25

26 Tiedostojen toisto (jatkoa) Toisto erikoistehosteita käyttäen Vieritys- ja häivytystehosteet Lisää tehosteita videoiden alkuun ja loppuun. Näitä tehosteita ei voi määrittää yksityiskuviin. Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse toistotila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [WIPE/FADER]. 3 Valitse haluamasi tehoste. Lisätietoja kustakin tehosteesta on oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 4 Valitse toistettava tiedosto. WIPE/FADER-asetusvaihtoehdot O FADER-WHITE: Häivyttää kuvan alussa valkoisesta näytöstä tai lopussa valkoiseen näyttöön. P FADER-BLACK: Häivyttää kuvan alussa mustasta näytöstä tai lopussa mustaan näyttöön. T WIPE-SLIDE: Vierittää kuvan ruutuun oikealta vasemmalle tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. U WIPE-DOOR: Vierittää kuvan ruutuun kahtena mustan näytön puolikkaana, jotka aukeavat vasemmalle paljastaen kohtauksen, tai vierittää kuvan pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. V WIPE-SCROLL: Vierittää kuvan ruutuun mustassa näytössä alhaalta ylös tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. W WIPE-SHUTTER: Vierittää kuvan ruutuun mustan näytön keskeltä ylös ja alas tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. Tehosteita ei voi lisätä tiedostoihin, joiden toistoaika on alle 7 sekuntia. Näytöstä poistuminen Kosketa MENU. Tehosteen poistaminen käytöstä Valitse [OFF] vaiheessa FI

27 Tiedoston haku Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse toistotila. Ryhmien hakemistoruutu! Voit hakea haluamaasi tiedostoa ryhmän mukaan. Ryhmä luodaan automaattisesti tallennuspäivän ja -ajan mukaan. Lisäksi ryhmän sisältö muuttuu, kun lisäät/poistat tai muokkaat kohtauksia. 1 Valitse. 2 Valitse [GROUP]. Päivämäärien hakemistoruutu Voit etsiä haluamaasi tiedostoa tallennuspäivämäärän mukaan. 1 Valitse. #-tila: siirry vaiheeseen 3. 2 Valitse [SEARCH DATE]. 3 Valitse tallennuspäivä. 3 Valitse toistettava tiedosto. 4 Valitse toistettava tiedosto. Ryhmään kuuluvat tiedostot näkyvät pienoiskuvina. Paluu hakemistoruutuun Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Ryhmän sisältöä voidaan muuttaa tallennusvälin mukaan. Muuta sisältöä tallentamalla tapahtuma. (Z s. 23) Luotuja ryhmiä ei ehkä luetteloida tallennuspäivän mukaan, kun tiedostoja kopioidaan microsd-kortille. Paluu hakemistoruutuun Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. FI 27

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV2017EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4148090 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV2017EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV2017EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käytön aloittaminen Nokia N92-1

Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Käytön aloittaminen Nokia N92-1 Tilat Käytön aloittaminen Mallinumero: Nokia N92-1. Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N92. Laitteella on neljä tilaa: Suljettu tila (1), katselutila (2), avoin tila (3)

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot