OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkriptio

1 OPASKIRJA FI VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Hyvä asiakkaamme Kiitämme tämän videokameran hankinnasta. Lue sivuilla 6 ja 7 annetut turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat näitä ohjeita, laitteen käyttö on turvallista. SUOMI

2 Pikaopas Lataa akku ennen tallennusta Sammuta virta videokamerasta ja liitä kameraan akku. Tiedoston merkkivalo vilkkuu: Tiedostoja käytetään Älä irrota verkkolaitetta, akkua tai microsd-korttia, kun merkkivalo vilkkuu. Virran/latauksen merkkivalo vilkkuu: Lataa sammuu: Lataus päättynyt Avaa kansi Akku Akku ei ole ostohetkellä ladattu. Verkkolaite Pistorasiaan (110 V 240 V) TÄRKEÄÄ Käytä aina JVC:n akkuja. Jos käytät muita kuin JVC:n akkuja, emme voi taata laitteen käytön turvallisuutta ja suorituskykyä. Käsihihnan säätö Säädä hihna ja kiristä se. Kiristä hihna, kun pidät kiinni videokamerasta. Varo pudottamasta videokameraa, kun kannat sitä. Käsihihna Kiristä FI

3 Päivämäärä-/aika-asetukset Q Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö Virtakytkin T Valitse kaupunki, joka on lähimpänä videokameran käyttöaluetta R Valitse Nestekidenäyttö [YES] 10 sekunnin kuluessa Liu'uta sormea ylös ja alas anturilla. Kosketa sitten OK. U Valitse [ON], jos kesäaika on voimassa Kun viesti katoaa, sammuta laitteesta virta painamalla virtakytkintä vähintään 2 sekuntia ja paina sitä sitten uudelleen vähintään 2 sekuntia. Kosketa antureita sormellasi. Anturit eivät toimi, jos kosketat niitä kynnellä tai jos kätesi on hansikkaassa. S Valitse [CLOCK SETTING] V Aseta päivämäärä ja kellonaika Kosketusanturi: Asettaa päivämäärän ja kellonajan }: Siirtää kohdistimen oikealle OK: Kello käynnistyy FI

4 Videon tallennus TÄRKEÄÄ Tee aina testitallennus ennen tärkeän kohtauksen tallentamista. Q Siirrä tilan valitsin asentoon! (video) R Valitse tallennustila (REC) Tila vaihtuu, kun painat painiketta. Näyttöön ilmestyy automaattisen tallennuksen ilmaisin. S Aloita tallennus Kiintolevyn jäljellä oleva levytila Videolaatu Tallennusvalmius Aloita tallennus painamalla START/STOP-painiketta ja lopeta tallennus painamalla painiketta uudelleen. Tallennus FI

5 Toisto Q Valitse toistotila (PLAY) Tila vaihtuu, kun painat painiketta. R Valitse haluamasi tiedosto Hakemistoruutu S Valitse F (Kosketa OK) Toistonäyttö Pikahaku eteenpäin ja taaksepäin (Z s. 24) Tiedostojen katselu televisiossa (Z s. 32) TÄRKEÄÄ Muista ottaa kopiot tallennuksen jälkeen! Tiedostojen kopiointi levyille (Z s. 47) Tiedostojen kopiointi VCR/DVD-tallentimelle (Z s. 53) Luodun levyn toisto (Z s. 50) Tiedostojen muokkaus tietokoneessa (Z s. 54) FI

6 Varo-ohjeita VAROITUS: PALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ SAATA TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. TÄRKEÄÄ: Sähköiskujen välttämiseksi laitetta ei saa avata. Sisällä ei ole käyttäjän korjattavissa olevia osia. Jätä kaikki huoltotyöt ammattihenkilön tehtäviksi. Kun verkkolaitetta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, verkkojohto on syytä irrottaa pistorasiasta. HUOMAUTUKSIA: Arvo- ja varoituskilvet sijaitsevat päälaitteen pohjassa ja/tai takana. Sarjanumerokilpi on akun lokerossa. Verkkolaitteen arvotiedot ja turvahuomautukset löytyvät sen ylä- ja alapinnalta. VAROITUS: Akkua, kameraa akku asennettuna ja kaukosäädintä paristo asennettuna ei saa säilyttää hyvin kuumassa kuten suorassa auringonvalossa, tai viedä tulen yms. lähelle. TÄRKEÄÄ: Verkkopistokkeen on oltava toimintakuntoinen. Älä suuntaa objektiivia suoraan aurinkoa vasten. Tämä saattaa aiheuttaa näkövaurioita ja vahingoittaa laitteen sisäisiä piirejä. On olemassa myös palo- tai sähköiskuvaara. TÄRKEÄÄ! Seuraavien huomautusten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa kameralle tai käyttäjälle fyysisiä vammoja. Jos kameraa kannetaan pitämällä kiinni nestekidenäytöstä, se saattaa pudota tai mennä epäkuntoon. Älä käytä jalustaa epävakaalla tai epätasaisella alustalla. Jalusta saattaa kaatua, jolloin kamera vahingoittuu vakavasti. TÄRKEÄÄ! Emme suosittele kameran johtojen (ääni/kuva, S-kuva, jne) liittämistä ja kameran jättämistä TV:n päälle, sillä johtojen sotkeutuminen saattaa aiheuttaa kameran putoamisen, jolloin se vahingoittuu vakavasti. Huomautus vaihdettavasta litiumparistosta Tässä laitteessa oleva paristo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja, jos sitä käsitellään väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa, kuumentaa yli 100 C asteeseen eikä hävittää polttamalla. Käytä vaihdossa Panasonic, Sanyo, Sony tai Maxell paristoa CR2025; muun pariston käyttö aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. Räjähdysvaara ja tulipalovaara, jos paristo vaihdetaan väärin. Hävitä käytetty paristo oikein. Pidä paristo poissa lasten ulottuvilta. Älä pura paristoa, äläkä hävitä sitä polttamalla. Kun laite asennetaan kaapistoon tai hyllylle, varmista, että sen kaikilla puolilla on riittävästi tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee vaihtumaan (10 cm tai enemmän kummallakin sivulla, yläpinnalla ja takaseinän ja muun seinän välillä). Älä tuki tuuletusaukkoja. (Jos lehti, liina tms. tukkii tuuletusaukot, kuumuus ei pääse haihtumaan laitteen sisältä.) Laitteen päälle ei saa asettaa tulilähdettä kuten esim. palavaa kynttilää. Paristoja hävitettäessä on otettava huomioon ympäristöongelmat ja noudatettava paikallisia pariston hävityksestä annettuja lakeja ja määräyksiä. Laitetta ei saa asettaa paikkoihin, joissa siihen saattaa tippua tai roiskua vettä. Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa paikoissa, joissa on vettä. Älä myöskään aseta laitteen päälle astiaa, jossa on vettä (esim. kosmetiikka- tai lääkepulloa, kukkamaljakoita, ruukkukasveja, kuppeja jne.). (Jos vettä tai muuta nestettä pääsee laitteeseen, seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.) TÄRKEÄÄ: Sähköiskun tai laitteen vahingoittumisen välttämiseksi aseta virtajohdon pienempi pää ensin tiukasti verkkolaitteeseen ja liitä suurempi pää sen jälkeen verkkoulosottoon. FI

7 Tietoja vanhojen laitteiden ja akkujen hävittämisestä Tuotteet Akku Huomautus: Akkusymoblin alapuolella oleva Pb-merkintä tarkoittaa, että akku sisältää lyijyä. [Euroopan unioni] Nämä symbolit tarkoittavat, että niillä merkittyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta tai akkua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Tällaiset tuotteet tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen käsittelyyn tarkoitettuihin keräyspisteisiin, joissa ne voidaan käsitellä oikein ja kierrättää kansallisen lainsäädännön ja direktiivien 2002/96/EY ja 2006/66/EY vaatimusten mukaisesti. Huolehtimalla näiden tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä voit auttaa säästämään luonnonresursseja ja torjua tuotteiden vääränlaisesta käsittelystä mahdollisesti ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvaa haittaa. Jos haluat lisätietoja näiden tuotteiden keräyspisteistä ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, alueesi jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Jätteiden hävittäminen kielletyllä tavalla saattaa johtaa lainsäädännössä määrättyihin rangaistuksiin. [Yrityskäyttäjät] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, lue Internetsivustosta tietoja tuotteen takaisin noutamisesta. [Muut Euroopan unionin ulkopuoliset maat] Nämä symbolit koskevat vain Euroopan unionin maita. Jos haluat hävittää nämä tuotteet, toimi kansallisen lainsäädännön tai muiden asuinalueesi vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen käsittelyyn liittyvien säädösten mukaisesti. Muista, että tämä kamera on tarkoitettu vain yksityis- ja kotikäyttöön. Kaikki luvaton käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. (Vaikka nauhoitat jonkin esityksen tai näyttelyn yksityiseen tarkoitukseen, suosittelemme luvan pyytämistä etukäteen.) Tavaramerkit AVCHD ja AVCHD -logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories -yrityksen lisenssillä. Dolby ja kaksois-d-symboli ovat Dolby Laboratories -yrityksen tavaramerkkejä. x.v.colour TM on Sony Corporationin tavaramerkki. HDMI on HDMI Licensing, LLC -yrityksen tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporation -yrityksen rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh on Apple Inc. -yrityksen rekisteröity tavaramerkki. itunes, imovie ja iphoto ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. YouTube ja YouTube-logo ovat YouTube LLC:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä käyttöohjeessa esiin tulevat tuotteiden tai yritysten nimet ovat vastaavasti omistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. FI

8 Sisällys ALOITTAMINEN Vakiovarusteet...10 Kaukosäätimen valmistelu Osat...12 Nestekidenäytön ilmaisimet...14 Tarvittavat asetukset ennen käyttöä...16 Akun lataaminen Päivämäärä-/aika-asetukset Kielen asetus Muut asetukset...18 Käsihihnan säätö Jalustan asennus MicroSD-kortin käyttö TALLENNUS/TOISTO Tiedostojen tallennus...20 Videon tallennus Yksittäiskuvan tallennus Zoomaus LED-valo Akun varauksen tarkistus Tallennusvälineessä jäljellä olevan tilan tarkistaminen Tapahtuman määrittäminen tiedostoille Kasvojen tunnistuksen tilan ottaminen käyttöön Tiedostojen toisto...24 Videon toisto Yksittäiskuvan toisto Toisto erikoistehosteita käyttäen Tiedoston haku MTS-tiedostojen toisto Manuaalinen tallennus...29 Manuaaliseen tallennustilaan vaihtaminen Manuaaliset asetukset KÄYTTÖ TELEVISION KANSSA Tiedostojen katselu televisiossa...32 Televisioon kytkeminen Toistotoiminto Käyttö yhdessä television kanssa HDMI: n kautta...34 MUOKKAUS Tiedostojen hallinta...35 Yksittäiskuvan kaappaus videotiedostosta Tiedostojen poistaminen Tiedostojen suojaaminen Tiedostotietojen näyttäminen Tallennetun tapahtuman muuttaminen Tiedostojen jakaminen Tiedostojen leikkaus Kasvojen tunnistuksen zoomaus Toistolistat...43 Toistolistojen luominen Toistolistojen toistaminen Toistolistan muut toiminnot KOPIOINTI Tiedostojen kopiointi...46 Tiedostojen kopiointi/siirtäminen BD/DVD-tallentimen käyttö Ulkoisen USB-kiintolevyn käyttäminen Tiedostojen kopiointi VCR/DVD-tallentimeen DATORFUNKTIONERI Levyn luominen tietokonetta käyttäen...54 Käyttö kannettavan mediasoittimen kanssa...59 Vientitilan ottaminen käyttöön Vientiasetuksen muuttaminen Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen Tiedostojen lataus verkkosivustoille...61 Lataustilan ottaminen käyttöön Latauksen leikkaus Tiedostojen lataus LISÄTIETOJA Valikkoasetusten muuttaminen...63 Ongelmanratkaisu...69 Varoitukset...73 Puhdistaminen...75 Tekniset tiedot...76 Huomautuksia...78 Sanasto...84 FI

9 Kosketusanturin käyttäminen Kun valikko tulee nestekidenäyttöön: Q Liu'uta sormea ylös ja alas anturilla. R Valitse [SET]. (Kosketa OK.) A Jos haluat valita jonkin vasemmassa reunassa näkyvistä näyttöpainikkeista, kosketa anturin osaa, joka on näyttöpainikkeen vieressä. B Jos haluat valita jonkin näytön alareunassa näkyvistä näyttöpainikkeista, kosketa niiden alapuolella olevia painikkeita. Lue tämä ensin! Ota varmuuskopiot tärkeistä tiedoista On suositeltavaa kopioida tärkeät tiedot DVD-levylle tai muulle tallennusvälineelle. JVC ei ole vastuussa kadonneista tiedoista. Tee koetallennus Ennen kuin tallennat mitään tärkeää, tee koetallennus ja toista tallentamasi tiedot varmistaaksesi, että kuva ja ääni ovat tallentuneet oikein. Sammuta virta, irrota virtalähde (akku tai verkkolaite) ja kytke ne takaisin, jos videokamera ei toimi oikein Sulje nestekidenäyttö, irrota virtalähde (akku tai verkkolaite) videokamerasta ja kytke se takaisin. Akkujen käsittelyn varotoimet Käytä JVC:n BN-VF808U/VF815U/VF823Uakkuja. Tämä tuote sisältää patentoitua ja muuta suojattua tekniikkaa. Se on valmistettu käytettäväksi ainoastaan JVC:n akkujen kanssa. JVC ei takaa tämän tuotteen turvallisuutta tai suorituskykyä, jos siinä käytetään muita akkuja. Jos videokamera on altistunut sähköstaattiselle varaukselle, katkaise virta ennen kameran käytön jatkamista. Jos videokameraan tulee toimintahäiriö, lopeta sen käyttö heti ja ota yhteys lähimpään JVC-jälleenmyyjään Tallennetut tiedot voivat kadota, kun videokameraa korjataan tai tarkistetaan. Ota varmuuskopiot kaikista tiedoista ennen korjausta tai tarkistusta. Koska videokameroita voidaan käyttää esittelyyn myymälässä, esittelytila on oletusasetuksena Ota esittelytila pois käytöstä asettamalla [DEMO MODE] valintaan [OFF]. (Z s. 65) FI

10 ALOITTAMINEN Vakiovarusteet AP-V20E BN-VF808U Verkkolaite Akku Komponenttijohto AV-johto RM-V751U CR2025 USB-johto Kaukosäädin Litiumparisto Asennettu valmiiksi kaukosäätimeen. CD-ROM Käytä vain toimitettuja johtoja liitäntöjen tekemiseen. Älä käytä muita johtoja. 10 FI

11 Kaukosäätimen valmistelu Kaukosäätimen sisällä on ostohetkellä paristo. Poista eristysliuska ennen käyttöä. Säteen toiminta-alue Kaukosäätimen tunnistin Pariston asettaminen Vedä paristopidike ulos painamalla lukitussalpaa. Lukitussalpa Litiumparisto (CR2025) Käyttöetäisyys: Enintään 5 m Lähetetty säde ei ehkä toimi tai voi aiheuttaa väärän toiminnon, jos kaukosäätimen tunnistimeen kohdistuu suora auringonvalo tai muu voimakas valo. FI 11

12 Osat Älä peitä osia 3, 4, 5 ja 6 kuvauksen aikana. Nestekidenäyttö kääntyy FI

13 Videokamera! Virtakytkin -painike # HDMI Mini -liitäntä (Z s. 32) $ Komponenttiliitäntä (Z s. 32) % DISPLAY-painike (Z s. 15) & Kaiutin ( Tuuletusaukko ) Zoomausvipu (Z s. 22) Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö * SNAPSHOT-painike (Z s. 21) + Kosketusanturi, OK-painike - MENU-painike. Tilan valitsin [!, #] / UPLOAD-painike (Z s. 61) TITLE-painike (Z s. 44) 0 EXPORT-painike (Z s. 59) 1 DIRECT DISC -painike (Z s. 48) INFO-painike (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-painike (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-valo (Z s. 22) 4 Kaukosäätimen tunnistin 5 Objektiivi 6 Stereomikrofoni 7 DC-liitäntä 8 START/STOP-painike (Z s. 20) 9 AV-liitäntä (Z s. 33, 53) : USB-liitäntä (Z s. 47, 51, 55) Kaukosäädin Q Infrapunasäteen lähetysikkuna R ZOOM (T/W) -painikkeet (lähennys/loitonnus) S Ylös-painike T Taakseohituspainike U Vasen painike V Takaisin-painike W PLAYLIST-painike X START/STOP-painike Y S.SHOT(SNAPSHOT)-painike Z INFO-painike a Eteenohituspainike b PLAY/PAUSE/SET-painike c Oikea-painike d Seuraava-painike e Alas-painike f INDEX-painike* g DISP-painike * Aina kun painat INDEX, näyttö muuttuu alla kuvatulla tavalla:!-tila: Hakemistoruutu «Ryhmien hakemistoruutu #-tila: Hakemistoruutu «Päivämäärien hakemistoruutu ; Jalustan asennusliitin < microsd-korttipaikka = Akun vapautuspainike -painike FI 13

14 Nestekidenäytön ilmaisimet Sekä videon että yksittäiskuvan tallennuksen aikana Vain videon tallennuksen aikana : 5 5! Valitun tallennustilan ilmaisin (Z s. Automaattitila 3: Manuaalinen tila # Tehostetilan ilmaisin (Z s. 31) $ Lähikuvaustilan ilmaisin (Z s. 31) % LED-valon ilmaisin (Z s. 22) & Kohtausvalinnan ilmaisin (Z s. 30) ( Zoomauksen ilmaisin (Z s. 22) ) Tallennusvälineen ilmaisin (Z s. 68) * Pudotussuojauksen ilmaisin (tulee näkyviin, kun [DROP DETECTION] -toiminnon asetus on [OFF].) (Z s. 66) + Valkotasapainon ilmaisin (Z s. 31), Näytön taustavalon ilmaisin (Z s. 65) - Akun ilmaisin. Päivämäärä/aika (Z s. 16) / Kasvojen tunnistuksen ilmaisin (Z s. 23) 0 Manuaalisen tarkennuksen ilmaisin (Z s. 30) 1 Vastavalon korjauksen ilmaisin (Z s. 31) 2 Kirkkauden säädön ilmaisin (Z s. 30).: Valonmittausalueen säädön ilmaisin (Z s. 31) 3 Sulkimen nopeus (Z s. 30)! Tilan ilmaisin # EXPORT-tilan ilmaisin (Z s. 59) $ Laskuri % Lataustilan ilmaisin (Z s. 61) & Videolaatu (Z s. 64) ( Jäljellä oleva aika ) MREC: (Näkyy tallennuksen aikana.) MQ: (Näkyy tallennuksen valmiustilassa.) * Digitaalisen kuvanvakaajan (DIS) ilmaisin (tulee näkyviin, kun [DIS]-toiminnon asetus on [OFF].) (Z s. 64) + Kuvauksen ilmaisin (Z s. 20), Kohinanvaimentimen ilmaisin (Z s. 64) - Tapahtumailmaisin (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Vain yksittäiskuvan tallennuksen aikana! Tilan ilmaisin # Tarkennuksen ilmaisin (Z s. 21) $ Kuvakoko (Z s. 64) % Kuvanlaatu: FINE (hieno) tai STD (vakio) (Z s. 64) & Jäljellä olevien kuvien määrä ( Kuvauksen ilmaisin (Z s. 21) ) Suljintilan ilmaisin (Z s. 63) * Itselaukaisimen ilmaisin (Z s. 63) 14 FI

15 Videon toiston aikana Yksittäiskuvan toiston aikana : 5 5! Tilan ilmaisin # Pyyhintä- tai himmennystehosteiden ilmaisin (Z s. 26) $ Toistolistan ilmaisin (näkyy toistolistaa toistettaessa.) (Z s. 44) % Pikatarkastelun ilmaisin (Z s. 20) & Videolaatu (Z s. 64) ( Laskuri ) Toistotila F: Toisto Q: Tauko K: Haku eteenpäin J: Haku taaksepäin QF: Hidastettu toisto eteenpäin PQ: Hidastettu toisto taaksepäin (Vasemmalla oleva luku näyttää nopeuden.) * Akun ilmaisin + Päivämäärä/aika (Z s. 16), Äänenvoimakkuuden ilmaisin - x.v.colour (Z s. 64). Tarkkuus 1080p (Z s. 67) : 5 5! Tilan ilmaisin # Pikatarkastelun ilmaisin (Z s. 21) $ Kansion/tiedoston numero % Diaesityksen toiston ilmaisin & Akun ilmaisin ( Päivämäärä/aika (Z s. 16) ) Tarkkuus 1080p (Z s. 67) Nestekidenäytön ilmaisintilojen vaihtaminen Aina kun DISPLAY-painiketta kosketaan, nestekidenäytön ilmaisimet vaihtuvat seuraavasti: Tallennustila: Kaikki ilmaisimet/valittujen toimintojen ilmaisimet Toistotila: Kaikki ilmaisimet/vain päivämäärä ja aika/ei ilmaisimia FI 15

16 Tarvittavat asetukset ennen käyttöä Akun lataaminen Akun irrottaminen 1 Sammuta videokamerasta virta sulkemalla nestekidenäyttö. 2 Kiinnitä akku ja kiinnitä sitten verkkolaite. Verkkolaite Pistorasiaan (110 V 240 V) Virran/latauksen merkkivalo vilkkuu latauksen alkamisen merkiksi. Kun merkkivalo sammuu, akku on ladattu täyteen. Akun jäljellä olevan varauksen tarkistaminen Katso sivulle 22. Voit myös käyttää videokameraa vain verkkolaitteen kanssa. Todellinen tallennusaika voi lyhentyä tallennusympäristön mukaan esim. tallennettaessa nopeita liikkuvia kohteita. Älä vedä tai taivuta verkkolaitteen pistotulppaa tai johtoa tarpeettomasti. Verkkolaite voi vaurioitua. Päivämäärä-/aika-asetukset 1 Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö. 2 Kosketa MENU. 3 Valitse [DISPLAY SETTINGS]. Akku BN-VF808U (vakiovaruste) BN-VF815U BN-VF823U Latausaika 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 4 Valitse [CLOCK ADJUST]. 16 FI

17 5 Valitse [CLOCK SETTING]. 6 Valitse matkustuskohdetta lähimpänä oleva kaupunki. 6 Valitse kaupunki, joka on lähimpänä videokameran käyttöaluetta. Valittu alue näkyy korostettuna Valitun alueen suurin kaupunki Aikaero suhteessa GMT-aikaan 7 Valitse [ON], jos kesäaika on voimassa. Paluu edelliseen näyttöön Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Kielen asetus Näytön kielen voi vaihtaa. 1 Kytke videokameraan virta avaamalla nestekidenäyttö. 2 Kosketa MENU. 8 Aseta päivämäärä ja aika. Vaihda asetusta kosketusanturin avulla ja aseta se valitsemalla [&]. 3 Valitse [DISPLAY SETTINGS]. 4 Valitse [LANGUAGE]. 9 Valitse [SAVE]. Peruuta asetus valitsemalla [QUIT]. Kellon asetus paikalliseen aikaan matkustettaessa Suoritettuasi vaiheet 1 4 (Z s. 16) 5 Valitse [AREA SETTING]. 5 Valitse haluamasi kieli. Paluu edelliseen näyttöön Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. FI 17

18 Muut asetukset Käsihihnan säätö Jalustan asennus Aseta videokameran kiinnitysreikä jalustan kiinnitysnastan kohdalle sekä kameran kiinnityskanta ruuvin kohdalle ja käännä sitten videokameraa myötäpäivään sen kiinnittämiseksi jalustaan. Kiristä hihna, kun pidät kiinni videokamerasta. Varo pudottamasta videokameraa, kun kannat sitä. Älä käytä jalustaa epävakaalla tai epätasaisella alustalla. Jalusta saattaa kaatua, jolloin videokamera vahingoittuu vakavasti. 18 FI

19 MicroSD-kortin käyttö Tehtaalta lähtiessä videokamerassa on oletusasetuksena tallennus sisäiselle kiintolevylle. Voit vaihtaa tallennusvälineeksi microsd-kortin. Toiminnot taataan seuraavilla microsdkorteilla. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videon tallennus: Luokan 4 tai suuremman kanssa yhteensopiva microsdhc-kortti (4 8 Gt) UXP-tilaa varten tarvitaan vähintään luokan 6 kortti. Yksittäiskuvien tallennus: microsd-kortti (256 Mt - 2 Gt) tai microsdhc-kortti (4 8 Gt) Jos käytetään muita tallennusvälineitä, tietojen tallennus ei ehkä onnistu oikein tai jo tallennetut tiedot voidaan menettää. MultiMediaCard-kortteja ei tueta. Kuvatietoja ei voi tallentaa microsd-korteille, joille on jo tallennettu kuvatietoja muiden valmistajien laitteilla. Aseta microsd-kortti paikalleen Valmistelu: Sammuta videokamerasta virta sulkemalla nestekidenäyttö. MicroSD-kortin poistaminen Työnnä microsd-korttia kerran sisäänpäin. Kun kortti tulee hieman ulospäin, vedä se kokonaan ulos. Aseta tai poista microsd-kortti vain, kun virta ei ole päällä. Muuten kortilla olevat tiedot voivat vahingoittua. Älä koske etiketin vastakkaisella puolella olevaan liittimeen. Vaihda tallennusväline Aseta [REC MEDIA FOR VIDEO] ja [REC MEDIA FOR IMAGE] valintaan [SD]. (Z s. 68) Alusta microsd-kortti, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa Alusta kortti valitsemalla [FORMAT SD CARD]. (Z s. 68) 1 Avaa microsd-korttipaikan kansi. 2 Työnnä kortti napakasti paikalleen leikattu reuna ensin. 3 Sulje microsd-korttipaikan kansi. FI 19

20 TALLENNUS/TOISTO Tiedostojen tallennus Videon tallennus Siirrä tilan valitsin asentoon! (video). Valitse tallennustila painamalla PLAY/REC. SNAPSHOT Aloita tallennus painamalla START/STOP. Arvioitu jäljellä oleva tallennusaika Voit aloittaa/lopettaa tallennuksen myös valitsemalla nestekidenäytöstä [REC].(Tallennuksen säätö näytössä) Tallennuksen pysäyttäminen Paina START/STOP uudelleen. Viimeksi tallennetun kohtauksen tarkastelu Valitse A, kun tallennus on keskeytetty. Jos valitset $ toiston aikana, tämä kohtaus poistetaan. Yksittäiskuvan tallennus videokuvauksen aikana Paina SNAPSHOT. Videolaadun vaihtaminen Muuta asetuksia [VIDEO QUALITY] - valikosta. (Z s. 64) Videon tallennustila valitaan automaattisesti, kun videokamerasta sammutetaan virta ja kytketään se uudelleen. Jos videokameraa ei käytetä 5 minuuttiin virran ollessa päällä, kamerasta sammuu virta automaattisesti virran säästämiseksi. Älä siirrä tai heiluta videokameraa äkillisesti tallennuksen aikana. Jos teet näin, kiintolevyn toimintaääni saattaa tallentua. 20 FI

21 Yksittäiskuvan tallennus Siirrä tilan valitsin asentoon # (yksittäiskuva). Valitse tallennustila painamalla PLAY/REC. Paina SNAPSHOT puoleenväliin ja pidä se siinä. Ilmaisin? muuttuu vihreäksi, kun kuva on tarkennettu. Viimeksi tallennetun kuvan tarkastelu Valitse A kuvaamisen jälkeen. Jos valitset $ toiston aikana, tämä kuva poistetaan. Kuvanlaadun vaihtaminen Muuta asetuksia [IMAGE QUALITY] -valikosta. (Z s. 64) Kuvakoon vaihtaminen Muuta asetuksia [IMAGE SIZE] -valikosta. (Z s. 64) Jatkuva yksittäiskuvien tallennus Valitse [CONTINUOUS SHOOTING] kohdasta [SHUTTER MODE]. (Z s. 63) Ota kuva painamalla SNAPSHOT pohjaan. DIS (Digital Image Stabiliser, digitaalinen kuvanvakaaja) ei toimi yksittäiskuvan tallennuksen aikana. Jos videokameraa ei käytetä 5 minuuttiin virran ollessa päällä, kameran virta sammuu automaattisesti virran säästämiseksi. 16:9-koossa kuvattujen yksittäiskuvien sivut saattavat leikkautua pois tulostuksessa. Tarkista, voiko 16:9-kokoisia kuvia tulostaa paikallisessa valokuvausliikkeessä. FI 21

22 Tiedostojen tallennus (jatkoa) Zoomaus Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. Loitonnus Lähennys Akun varauksen tarkistus!-tila: Paina INFO kahdesti tai paina INFO ja valitse ;. #-tila: Paina INFO. W: Laajakulma T: eleobjektiivi Voit loitontaa/lähentää myös valitsemalla nestekidenäytöstä [W] tai [T]. (Zoomauksen säätö näytössä) Zoomaussuhde (oletusasetus)!-tila #-tila [20X / OPTICAL] [20X / OPTICAL] Enimmäiszoomaussuhteen muuttaminen (vain!-tila) Muuta asetuksia [ZOOM]-valikosta. (Z s. 64) Makrokuvaus on mahdollista noin 5 cm:n etäisyydeltä kohteesta, kun zoomausvipu on siirretty täysin W-merkin suuntaan. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT] tai paina INFO. Näytetty tallennusaika on vain ohjeellinen. Se näytetään 10 minuutin yksiköissä. Tallennusvälineessä jäljellä olevan tilan tarkistaminen Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse tallennustila. Paina INFO. LED-valo Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [LIGHT]. 3 Valitse haluamasi asetus. ON AUTO OFF LED-valo palaa riippumatta ympäröivistä valaistusolosuhteista. LED-valo syttyy automaattisesti, kun kuvataan riittämättömässä valossa. Toiminto ei ole käytössä. Esiin tulee pisin jäljellä oleva tallennusaika kullekin videolaadulle. Videolaadun vaihtaminen 1) Valitse videolaatu. 2) Valitse [SET]. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. 22 FI

23 Tapahtuman määrittäminen tiedostoille Jos määrität tiedoston tapahtumaan ennen tallennuksen aloittamista, tiedosto on helpompi löytää toiston aikana. Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse tallennustila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [REGISTER EVENT]. Valitse. Kasvojen tunnistuksen tilan poistaminen käytöstä Valitse uudelleen. Yksittäiskuvien tallennus kasvontunnistustilaa käyttäen 1) Paina SNAPSHOT puoleenväliin ja pidä se painettuna. 3 Valitse tapahtuma. Valittu tapahtuma näytetään näytössä. Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Haku tapahtuman avulla Katso sivulle 28. Kun olet määrittänyt tiedoston johonkin tiettyyn tapahtumaan, asetus säilyy, vaikka videokamerasta katkaistaan virta. 2) Paina SNAPSHOT. Itselaukaisimen käyttäminen kasvontunnistustilassa Valmistelu: Aseta [SELF-TIMER] valintaan [FACE DETECTION]. 1) Paina SNAPSHOT. Kasvontunnistus on käytössä. 2) Yksittäiskuva tallentuu 3 sekunnin ajan, kun valokuvaajan kasvot on tunnistettu. Valokuvaaja Kasvojen tunnistuksen tilan ottaminen käyttöön Jos otat tämän tilan käyttöön, videokamera tunnistaa kasvot ja säätää kirkkautta ja tarkennusta siten, että kasvot kuvataan tarkasti. Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse tallennustila. Jos nestekidenäyttö on käännetty ylösalaisin, ei näy. Vaihda asetus, kun nestekidenäyttö on normaaliasennossa. Kasvontunnistustilaa ei voi ottaa käyttöön, jos [SELF-TIMER] on asetettu valintaan [FACE DETECTION]. (Tällöin vilkkuu.) Kasvoja ei ehkä voi tunnistaa joissakin tilanteissa. Jos kasvontunnistus ei toimi asianmukaisesti, poista tila käytöstä ennen tallennusta. FI 23

24 Tiedostojen toisto Videon toisto Siirrä tilan valitsin asentoon! (video). Valitse toistotila painamalla PLAY/REC. Hakemistoruutu tulee näkyviin. Valitse haluamasi tiedosto. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle sivulle Kosketa [ ] tai [ ] yli sekunnin ajan. Jokaisen videon alkusekuntien toisto Kosketa [ ]. Joissakin tapauksissa videosta voidaan toistaa muita osia kuin sen alku. Joitakin videoita ei ehkä voida voida toistaa lainkaan. Videon poistaminen Valitse $, kun toisto on pysäytetty. Pienoiskuvien määrän vaihtaminen (6 pienoiskuvaa / 12 pienoiskuvaa) Siirrä zoomausvipu asentoon [W]. Videokuvan lähentäminen tauon aikana (vain kaukosäädin) Paina kaukosäätimen T-painiketta. Siirrä zoomausaluetta painikkeilla,,,. Peruuta lähennys painamalla kaukosäätimen W-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Toiminnot videon toiston aikana Näyttöpainikkeet N : Palaa tiedoston ensimmäiseen kohtaukseen O : Siirry seuraavan tiedoston ensimmäiseen kohtaukseen L : Paluu hakemistoruutuun J : Haku taaksepäin (toiston aikana) E : Toisto kuva kerrallaan taaksepäin (tauon aikana)* F : Toisto Q : Tauko K : Haku eteenpäin (toiston aikana) G : Toisto kuva kerrallaan eteenpäin (tauon aikana)* * Hidas toisto käynnistyy, kun anturipainiketta painetaan jonkin aikaa kohdasta E / G. Kaiuttimen äänenvoimakkuus : Pienennä äänenvoimakkuutta + : Suurenna äänenvoimakkuutta 24 FI

25 Yksittäiskuvan toisto Siirrä tilan valitsin asentoon # (yksittäiskuva). Valitse toistotila painamalla PLAY/REC. Hakemistoruutu tulee näkyviin. Valitse haluamasi tiedosto. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle sivulle Kosketa [ ] tai [ ] yli sekunnin ajan. Yksittäiskuvan poistaminen Valitse $. Pienoiskuvien määrän vaihtaminen (6 pienoiskuvaa / 12 pienoiskuvaa) Siirrä zoomausvipu asentoon [W]. Kuvan lähentäminen toiston aikana (vain kaukosäädin) Paina kaukosäätimen T-painiketta. Siirrä zoomausaluetta painikkeilla,,,. Peruuta lähennys painamalla kaukosäätimen W-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Toiminnot yksittäiskuvan toiston aikana Näyttöpainikkeet P : Vaihda diaesityksen toistojärjestykseksi taaksepäin F : Vaihda diaesityksen toistojärjestykseksi eteenpäin L : Paluu hakemistoruutuun N : Näytä edellinen tiedosto F : Käynnistä diaesitys Q : Lopeta diaesitys O : Näytä seuraava tiedosto FI 25

26 Tiedostojen toisto (jatkoa) Toisto erikoistehosteita käyttäen Vieritys- ja häivytystehosteet Lisää tehosteita videoiden alkuun ja loppuun. Näitä tehosteita ei voi määrittää yksityiskuviin. Valmistelu: Valitse!-tila. Valitse toistotila. 1 Kosketa MENU. 2 Valitse [WIPE/FADER]. 3 Valitse haluamasi tehoste. Lisätietoja kustakin tehosteesta on oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 4 Valitse toistettava tiedosto. WIPE/FADER-asetusvaihtoehdot O FADER-WHITE: Häivyttää kuvan alussa valkoisesta näytöstä tai lopussa valkoiseen näyttöön. P FADER-BLACK: Häivyttää kuvan alussa mustasta näytöstä tai lopussa mustaan näyttöön. T WIPE-SLIDE: Vierittää kuvan ruutuun oikealta vasemmalle tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. U WIPE-DOOR: Vierittää kuvan ruutuun kahtena mustan näytön puolikkaana, jotka aukeavat vasemmalle paljastaen kohtauksen, tai vierittää kuvan pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. V WIPE-SCROLL: Vierittää kuvan ruutuun mustassa näytössä alhaalta ylös tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. W WIPE-SHUTTER: Vierittää kuvan ruutuun mustan näytön keskeltä ylös ja alas tai pois ruudusta vastakkaiseen suuntaan. Tehosteita ei voi lisätä tiedostoihin, joiden toistoaika on alle 7 sekuntia. Näytöstä poistuminen Kosketa MENU. Tehosteen poistaminen käytöstä Valitse [OFF] vaiheessa FI

27 Tiedoston haku Valmistelu: Valitse!- tai #-tila. Valitse toistotila. Ryhmien hakemistoruutu! Voit hakea haluamaasi tiedostoa ryhmän mukaan. Ryhmä luodaan automaattisesti tallennuspäivän ja -ajan mukaan. Lisäksi ryhmän sisältö muuttuu, kun lisäät/poistat tai muokkaat kohtauksia. 1 Valitse. 2 Valitse [GROUP]. Päivämäärien hakemistoruutu Voit etsiä haluamaasi tiedostoa tallennuspäivämäärän mukaan. 1 Valitse. #-tila: siirry vaiheeseen 3. 2 Valitse [SEARCH DATE]. 3 Valitse tallennuspäivä. 3 Valitse toistettava tiedosto. 4 Valitse toistettava tiedosto. Ryhmään kuuluvat tiedostot näkyvät pienoiskuvina. Paluu hakemistoruutuun Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. Ryhmän sisältöä voidaan muuttaa tallennusvälin mukaan. Muuta sisältöä tallentamalla tapahtuma. (Z s. 23) Luotuja ryhmiä ei ehkä luetteloida tallennuspäivän mukaan, kun tiedostoja kopioidaan microsd-kortille. Paluu hakemistoruutuun Näytöstä poistuminen Valitse [QUIT]. FI 27

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

OPASKIRJA GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 VIDEOKAMERA

OPASKIRJA GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 VIDEOKAMERA OPASKIRJA FI VIDEOKAMERA GZ-MG680 GZ-MG645 GZ-MG630 E E E Hyvä asiakkaamme, Kiitämme tämän videokameran hankinnasta. Lue sivuilla 6 ja 7 annetut turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje

PANASONIC NV-GS120EG. Digitaalivideokamera. Käyttöohje PANASONIC NV-GS120EG Digitaalivideokamera Käyttöohje Sodankylän kunta puh 040 73 511 63 Elokuvakasvatus Sodankylässä fax 016 618 155 Vasantie 11 email tommi.nevala@sodankyla.fi 99600 SODANKYLÄ 1 PANASONIC

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta.

Pikakäyttöohje. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden tasosta. Pikakäyttöohje Onnittelut uuden DENVER MPG-4022NRC soittimen hankinnastas. VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat äänenvoimakkuutta. Turvallinen käyttö riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuuden

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ110 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Huomautus Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla 1. Digivideokamera liitetään tietokoneeseen FireWire-piuhalla. (Liitännällä on useita eri nimiä: myös IEEE 1394, DV,

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Pikaopas XL370/XL375

Pikaopas XL370/XL375 Pikaopas XL370/XL375 Pakkauksen sisältö Tukiasema (XL375) Tukiasema (XL370) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 404158-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI

Nokia N76-1. Käytön aloittaminen. 9254306 2. painos FI Nokia N76-1 Käytön aloittaminen 9254306 2. painos FI Näppäimet ja osat (kansi / kansi auki) Jatkossa käytetään nimeä Nokia N76. 1 Oikea kannen näppäin 2 Keskimmäinen näppäin 3 Vasen kannen näppäin 4 Kakkoskamera,

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF-587 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys

Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys Tämän ohjeen kopiointi ja jakaminen on kielletty ilman Bracun Oy:n lupaa Laitteella 1 vuoden (1v) takuu ostopäivästä, takuu asioissa ota yhteys sähköpostitse info@bracun.net ja sovi takuumenettelystä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Pikaopas CD480/CD485

Pikaopas CD480/CD485 Pikaopas CD480/CD485 Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD485) Tukiasema (CD480) Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas QSG_suo 29/12/04 15:15 Page 55 Personal Sound System (PSS) - aloitusopas Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön.toivomme,että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa. Rekisteröitymisen

Lisätiedot

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niiden käyttö on kuvattu jäljempänä. Jos haluat lisätietoja, katso kameran/videokameran ja LA-EA2- kiinnityssovittimen mukana

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää millekään muulle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot