Riihimäen lukion arvot oppiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riihimäen lukion arvot oppiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus"

Transkriptio

1 Riihimäen lukio Koulukatu Riihimäki Rehtori Kari Jukarainen Apulaisrehtori Ulla Korpinen , Koulusihteeri Piia Veijalainen , Opinto-ohjaaja Rii a Valkonen , rii Opinto-ohjaaja Hanna-Kaisa Hietajärvi Erityisope aja Sanna Taipale Terveydenhoitaja Jaana Kirjavainen Vah mestari Seppo Salli , Ope ajainhuone Fax ope ajien sähköpos t: Ruokapalvelutyöntekijä Satu Islander Riihimäen lukio on erinomainen koulu, jossa nuorilla on mahdollisuus laadukkaaseen ja oivaltavaan oppimiseen monipuolisissa oppimisympäristöissä. Tehokas ohjaustoiminta tukee opiskelua, menestymistä ylioppilastutkinnossa ja sijoi umista jatko-opintoihin. Koulussa korostuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen sekä toimiva harrastuskul uuri. Koulun arjessa hyväksytään jokaisen yhteisön jäsenen erilaisuus ja kunnioitetaan sitä. Normaalin perustyön lisäksi koulutyössä painotetaan ainerajat yli ävää yhteistyötä. Lukio luo hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön muiden oppilaitosten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä ohjaa nuoria yhteistyökykyisiksi. Riihimäen lukion arvot oppiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus 1

2 TERVETULOA RIIHIMÄEN LUKIOON Tervetuloa aloi amaan uu a lukuvuo a Riihimäen lukiossa. Pidät kädessäsi Riihimäen lukion Opintoopasta, joka sisältää kaikki tärkeimmät koulunkäyn in lii yvät asiat ivistetyssä muodossa. Tutustu oppaaseen huolella ja säilytä se koko lukuvuoden ajan. Oppaasta saat vastauksen moneen arkipäivän kysymykseen. Anna myös ko väkesi tutustua oppaaseen. Riihimäen lukio tarjoaa sinulle laaja-alaisen yleissivistyksen ja monenlaisia etoja ja taitoja. Samalla se valmistaa sinua jatko-opintoihin ja työelämään. Laaja kurssitarjonta, moderni opiskeluympäristö, uuden teknologian hyödyntäminen, innostunut henkilökunta ja tekemisen meininki tarjoavat erinomaiset pui eet opiskelulle. Loppu on sinusta itsestäsi kiinni. Ensimmäisen vuoden opiskelija, olet nyt lukiotaipaleesi alkumetreillä ja sinusta on tullut lukio-opiskelija, joka osaa o aa itse vastuun omista opinnoistaan. Uusi lukuvuosi uudessa koulussa on aina mahdollisuus uuteen alkuun. Käytä tämä mahdollisuus hyväksesi he ensimmäisestä päivästä läh en. Toisen vuoden opiskelija, olet jo kokenut lukio-opiskelija, joka osaa o aa opiksi virheistään ja joka osaa keski yä kaikkein olennaisimpaan, opiskeluun. Tämän vuoden aikana opit asioita, jotka vievät sinua vauhdilla koh ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja. Abi, aloitat lukio-opintojesi loppusuoran, jota leimaavat ylioppilaskirjoitukset ja niihin valmistautuminen. Viimeiseen kouluvuoteen lii yy paljon tapahtumia, joista saat muistoja elämäsi varrelle. Kouluviihtyvyydestä on puhu u paljon. Meistä jokainen voi vaiku aa siihen omalla asenteellaan. Viihtyvyy ä edistää säännöllinen työnteko: oppitunneilla on mukavampi olla, kun tulet niille valmistautuneena, jolloin tunnin asiat eivät ole sinulle vieraita. Jos koko tun kuluu vieraiden asioiden parissa, viihtyvyyskin kärsii. Pidä myös huolta omasta jaksamisestasi. Siihen vaiku avat meille kaikille tutut asiat: rii ävä lepo, liikunta ja ulkoilu sekä monipuolinen ravinto. Riihimäen lukion on meidän kaikkien yhteinen työyhteisömme. Toisen kunnioi aminen, toisesta väli äminen, suvaitsevaisuus ja yhteistyö ohjaavat työtä tässä talossa. Mie, millaista lukuvuo a sinä haluat olla mukana tekemässä! Innostusta, menestystä ja kaverista väli ämistä alkavaan lukuvuoteen! 2

3 AIKATAULUT JA ARKIPÄIVÄN OHJEET TYÖAJAT JA LOMAT Syyslukukausi Kevätlukukausi Syysloma Joululoma Talviloma Henkilökohtaiset lomamatkat tulee ajoi aa koulun loma-aikoihin. Ope ajat eivät anna tukiopetusta lomamatkojen vuoksi aiheutuneista poissaoloista. Myöskään erillisiä koejärjestelyitä ei lomamatkojen vuoksi tehdä. JAKSOT Koulu alkaa maanantaina jakso ma jakso ke pe jakso ma jakso ke to jakso la WILMA Wilma on www-pohjainen ohjelma, jossa opiskelija voi tehdä kurssivalintoja, tarkistaa ja muokata henkilö- ja osoite etoja, seurata poissaolojaan sekä tulostaa esimerkiksi opiskelijarekisterio een. Wilmaa käytetään myös ohjauksen ja itseohjautuvuuden tueksi. Opiskelija laa i ja päivi ää Wilmaan lukioaikana oman opinto-, ylioppilaskirjoitus ja jatko-opintosuunnitelmansa. Riihimäen lukion Wilma on osoi eessa h ps://wilma.riihimaki.fi. Apulaisrehtori tai opinto-ohjaajat voivat palau aa unohtuneen salasanan. Huoltajatunnukset pos tetaan huoltajille ensimmäisen jakson aikana. Huoltajatunnuksia voi edustella myös apulaisrehtorilta tai opinto-ohjaajilta. Huoltajatunnukset ovat voimassa koko sen ajan, kun opiskelija on lukiossa kirjoilla. Jos täysi-ikäinen opiskelija haluaa sulkea huoltajiensa pääsyn omiin Wilma- etoihin, hänen on ilmoite ava siitä apulaisrehtorille kirjallises. KANSLIA JA VAHTIMESTARI Lukion kanslia on avoinna opiskelijoiden asioin a varten koulupäivinä klo ja Vah mestari on tava avissa päivi äin ala-aulassa olevassa työ lassaan klo sekä Muina aikoina vah mestariin saa parhaiten yhteyden puhelimitse ( ). RUOKAILU Ruokailu tapahtuu porrastetus klo välisenä aikana. Ennen kunkin jakson alkua kerrotaan, mitkä ryhmät menevät syömään väli ömäs ruokailua edeltävän oppitunnin jälkeen klo Muiden ryhmien kohdalla ope aja pää ää ruokailuajan, joka on oppitunnin keskellä. Ruokatunnin pituus on 30 minuu a. Ilmoitetuista ruokailuajoista on ehdo omas pide ävä kiinni. 3

4 HENKILÖKUNTA Eveli Heini (EVE) matema ikka, etotekniikka Hietajärvi Hanna-Kaisa (HIE) opinto-ohjaus Hokkanen Kirs (HOK) psykologia, filosofia, tutortoiminta Hu unen Leena (HUT) äidinkieli ja kirjallisuus Jarho Maarit (JAR) englan Jukarainen Kari (JUK) rehtori, ruotsi Juntunen Tuija (JUN) ruotsi, venäjä Kaakinen Ari (KAA) historia, yhteiskuntaoppi Kolehmainen Jarmo (KOL) historia, yhteiskuntaoppi Komonen Tuomo (KOM) musiikki Korpinen Ulla (KOR) apulaisrehtori, elämänkatsomus eto, filosofia, psykologia Körkkö Niina (KÖR) ruotsi, saksa Laaksonen Kalle (LAA) ruotsi, englan Laaksonen Kris ina (LKR) englan Lamberg Pauliina (LAM) espanja, ranska Lö erg Erkki (LÖF) äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä Monto Anne (MON) englan Muumäki Heidi (MHE) saksa, ruotsi Nurmela Minna (NUM) fysiikka, matema ikka Päres-Schulman Leena (PÄR) äidinkieli ja kirjallisuus,oppilaskunnan ohjaava ope aja Pääsky Leena (PÄÄ) biologia, maan ede Rajamaa Timo (RAJ) historia, yhteiskuntaoppi Ruohoniemi Päivi (RUO) äidinkieli ja kirjallisuus Räsänen An (RÄS) uskonto, historia, yhteiskuntaoppi Rönnkvist Essi (RÖN) ilmaisutaito Rössi Anne (RÖS) kemia, tutortoiminta Salmela Liina (SAL) kuvataide Savonmäki Sirkka (SSI) biologia Simola Ritva (SIM) äidinkieli ja kirjallisuus Sinivuori Juha-Pekka (SIN) matema ikka Suomalainen Jari (SUO) fysiikka, matema ikka Taipale Sanna (TAI) erityisopetus Turunen Heidi (TUR) liikunta, terveys eto Valkonen Rii a (VAL) opinto-ohjaus Valovirta Eero (VVI) liikunta, terveys eto, urheiluvalmennus Virtanen An (VIR) matema ikka, etotekniikka Piia Veijalainen Salli Seppo Kirjavainen Jaana Islander Satu Pyykkö Heidi Tuominen Marika Vilenius Niina koulusihteeri vah mestari terveydenhoitaja ruokapalvelutyöntekijä ruokapalvelutyöntekijä siis jä siis jä 4

5 RYHMÄNOHJAUS JA OPINTORYHMÄT 14a Erkki Lö erg Impivaara 14b Jarmo Kolehmainen Kollaa 14c Timo Rajamaa Rooma 14d Leena Päres-Sculman Toukola 14e Leena Pääsky Hal 14f Anne Rössi Hila 13a Niina Körkkö Musta aukko 13b Kris ina Laaksonen Mayflower 13c Pauliina Lamberg Chez Marianne 13d Kalle Laaksonen Þingvellir 13e Liina Salmela Valööri 13f Heini Eveli Origo 12a Kirs Hokkanen Mielen la 12b Sirkka Savonmäki Nii y 12c An Räsänen Wiesn 12d Heidi Turunen Stonehenge 12e Tuomo Komonen Ääninen 12f An Virtanen Akseli 11h Kari Jukarainen Bi Kaksoistutkintolaiset Rii a Valkonen Eväskon Ryhmänohjaaja Huoleh i opintoryhmänsä koulun käytäntöihin tutustu amisesta ja ryhmäy ämisestä. Pitää ryhmänohjaustuokiot ja huoleh i ajankohtaisesta edo amisesta. Haasta elee ensimmäisen vuosikurssin aikana opintoryhmänsä opiskelijat. Seuraa ryhmänsä kokonais lanne a. Seuraa ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja ja tar uu niihin väli ömäs. Pitää yhtey ä ryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin. Au aa opiskelijaa kurssitarjo npulmissa. Myöntää vapautuksen opiskelusta 1-3 päiväksi. 5

6 1. JAKSO VKO MA TI KE TO PE Lukuvuoden avajaiset Ilmoittautuminen 1. jakson uusintoihin mennessä Koulukuvaus Koulukuvaus Uusintakoe AI, RUB, SAA, SAB, MAA, BI, UE, PS, KE, YH Uusintakoe ENA RAB, EAB, VEB, MAB, HI, GE, FY, FI, TE Opettajien kokous Abien yo-infot 9.30 ja vsk:n vanhempainilta YO-kuuntelu: vieras kieli, pitkä oppimäärä 9.9. YO-kuuntelu: toinen kotimanen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä YO-kuuntelu: vieras kieli, lyhyt oppimäärä YO-koe: AI, tekstitaidon koe YO-koe: UE, ET, YH, KE, GE, TE YO-koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä palkin arviointi YO-koe: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi YO-koe: AI, esseekoe Opettajien kokous RO-kokous YO-koe: MA YO-koe: PS, FI, HI, FY, BI palkin arviointi palkin arviointi YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä 6

7 Muistiinpanoja: LUKUJÄRJESTYS MA TI KE TO PE ROT ( ) ( ) 7

8 2. JAKSO VKO MA TI KE T0 PE Kokeiden palautus, palkit Kokeiden palautus Ilmoittautuminen 2. jakson uusintoihin mennessä SYYSLOMA SYYSLOMA SYYSLOMA SYYSLOMA SYYSLOMA Uusintakoe AI, RUB, SAA, SAB, MAA, BI, UE, PS, KE, YH Uusintakoe ENA RAB, EAB, VEB, MAB, HI, GE, FY, FI, TE Opettajien kokous Koe kampus -tapahtuma abeille Oppilaskunnan vaalien paneeli Fysiikkakilpailu Kemiakilpailu Yo-ilmoittautumisinfo 9.30 ja Yo-ilmoittautumisinfo 8.30 ja Abien vanhempainilta Urheiluopistokurssi Matematiikkakilpailu Ilmoittautuminen kevään 2015 ylioppilaskirjoituksiin päättyy palkin arviointi TAT:n työelämäkiertue abeille palkin arviointi TAT:n työelämäkiertue abeille Opettajien kokous RO-kokous palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi 8

9 Muistiinpanoja: LUKUJÄRJESTYS MA TI KE TO PE ROT ( ) ( ) 9

10 3. JAKSO VKO MA TI KE TO PE LA Studia-tapahtuma abeille Syksyn lakkiaiset ja itsenäisyys-juhla kokeiden palautus palkit Kokeiden palautus palkit Ilmoittautuminen 3. jakson uusintoihin mennessä Uusintakoe AI, RUB, SAA, SAB, MAA, BI, UE, PS, KE, YH Abi-infopäivä Uusintakoe ENA RAB, EAB, VEB, MAB, HI, GE, FY, FI, TE Joulujuhla JOULULOMA JOULULOMA JOULULOMA JOULULOMA JOULULOMA 6.1 JOULULOMA JOULULOMA JOULULOMA JOULULOMA 1.1. JOULULOMA JOULULOMA 2.1. JOULULOMA Opettajien kokous vsk:n vanhempain-ilta Yo-info ja Yo-info 8.30 ja palkin arviointi palkin arviointi Opettajien kokous RO-kokous palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi Abit: Ilmoittautuminen kirjoituksia edeltäviin tentteihin päättyy. 10

11 Muistiinpanoja: LUKUJÄRJESTYS MA TI KE TO PE ROT ( ) ( ) 11

12 4. JAKSO VKO MA TI KE TO PE LA AI, tekstitaidon koe YO-kuuntelu: toinen kotimainen kieli, keskipitkä ja pitkä oppimäärä Kokeiden palautus palkit YO-kuuntelu: vieras kieli, pitkä oppimäärä YO-kuuntelu: vieras kieli, lyhyt oppimäärä Penkkarit Ilmoittautuminen 4. jakson uusintaan klo mennessä Vanhojen päivä TALVILOMA TALVILOMA TALVILOMA Uusintakoe AI, RUB, SAA, SAB, MAA, BI, UE, PS, KE, YH TALVILOMA Uusintakoe ENA RAB, EAB, VEB, MAB, HI, GE, FY, FI, TE TALVILOMA Opettajien kokous Väittelykilpailu YO-koe: AI, esseekoe YO-koe: PSY, FI, HI, FY, BI YO-koe: vieras kieli, pitkä oppimäärä YO-koe: RU YO-koe: MA YO-koe: UE, ET, YHT, KE, GE, TE YO-koe: vieras kieli, lyhyt oppimäärä palkin arviointi Opettajien kokous RO-kokous palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi 3.4. PITKÄPERJANTAI 12

13 Muistiinpanoja: LUKUJÄRJESTYS MA TI KE TO PE ROT ( ) ( ) 13

14 5. JAKSO VKO MA TI KE TO PE LA PÄÄSIÄIS- PÄIVÄ Kokeiden palautus palkit Kokeiden palautus palkit Ilmoittautuminen 5. jakson uusintoihin mennessä Ammattipaneeli Uusintakoe AI, RUB, SAA, SAB, MAA, BI, UE, PS, KE, YH Uusintakoe ENA RAB, EAB, VEB, MAB, HI, GE, FY, FI, TE Seikkailukurssi VAPPU Yo-ilmoittautumisinfo syksyn 2015 kirjoittajille 5.5. Yo-ilmoittautumisinfo syksyn 2015 kirjoittajille Sunnittelukokous Mestarien areena Ilmoittautuminen syksyn 2015 ylioppilaskirjoituksiin päättyy TUTORLEIRI HELATORSTAI TUTORLEIRI palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi palkin arviointi Kokeiden palautus palkit 1-8 Lakkiaisharjoitukset Kevätjuhla 8.30 Lakkiaiset

15 Muistiinpanoja: LUKUJÄRJESTYS MA TI KE TO PE ROT ( ) ( ) 15

16 RIIHIMÄEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. Järjestyssääntöjen tavoi eet Sääntöjen tavoi eena on viihtyisä, turvallinen ja rauhallinen kouluyhteisö. Jokainen on vastuussa yhteisölle sääntöjen nouda amisesta. B. Koulualue ja kouluaika Koulun alue on koulu lat, koulun ton ja ton in rajoi uvat katuosuudet. Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun järjestämät laisuudet koulussa tai koulun ulkopuolella. Koulupäivän aikana opiskelijalla on lupa poistua koulualueelta nk. vapaatunneilla. C. Päivi äinen työskentely Oppitunnit alkavat ja pää yvät täsmällises koulun ohjelman mukaises. Ope aja ja opiskelijat huoleh vat, e ä opetus la on siis oppitunnin pää yessä. Kouluyhteisön jäsenet omalta osaltaan vastaavat koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Koulun omaisuu a on käsiteltävä huolellises. Kulkuvälineet on säilyte ävä niille osoitetuilla paikoilla niin, e ä kulku pihoille ja koulurakennuksen oville ei esty. D. Vapaa-ajan toiminta Koulun loissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa tulee nouda aa koulun järjestyssääntöjä. Järjestävä yhteisö vastaa omasta laisuudestaan. E. Tupakoin ja päihteet Tupakkatuo eiden ja päihteiden käy ö on kielle y kouluaikana, koulualueella ja koulun järjestämissä laisuuksissa. Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen koulun alueelle ja koulun järjestämiin laisuuksiin on kielle y. Säännön rikkomisesta seuraa kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta ero aminen. F. Vilppi ja vilpin yritys Vilpillinen toiminta koe laisuuksissa tai itsenäisessä työskentelyssä, kuten tutkielman tai esitelmän valmistelemisessa, voi johtaa kurssin hylkäämiseen (kurssiarvosana K). Asia saatetaan ope ajakunnan ja huoltajien etoon. G. Muut määräykset Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Hyväksy y ope ajainkokouksessa Rehtorin päätös , 58 TAVOITTEENA viihtyisä turvallinen rauhallinen kouluyhteisö 16

17 Anniina Bi er 13f 17

18 LUKIOLAISEN TYÖKALUJA LUKIOLAISEN PERUSTYÖKALUT On suositeltavaa, e ä lukiolainen hankkii itselleen oman kanne avan etokoneen, jota voi käy ää opiskeluun niin oppitunneilla kuin tun en ulkopuolellakin. Koneen tulee olla sellainen, e ä sitä voi käy ää esim. reaalivastauksen tai äidinkielen esseen kirjoi amiseen. Hanki jakson kirjat aina ennen ensimmäisten tun en alkua. Lukiossa voit käy ää joko perinteistä paine ua kirjaa tai e-oppikirjaa, jos sellainen on tarjolla. Oppimateriaalilue elo on koulun ne sivuilla. Hanki monisteille ja papereille hyvä kansio. Irtopaperit hukkuvat ja ru aantuvat. Kansio, jota kuljetat mukanasi voi olla pienempi, jossa on jokaiselle jakson aineelle oma lokero. Hanki ko in isompi kansio, jonne voit aina siirtää menneen jakson paperit. Muista, e ä lukiomateriaalit pitää säily ää kolme vuo a, sillä monia niistä tarvitset esim. valmistautuessasi ylioppilaskirjoituksiin. Hanki luentopaperia, johon voit tehdä muis inpanoja tunneilla. Kunkin aineen ope aja antaa tarkempia ohjeita oppiaineessa tarvi avista välineistä.opiskelijoilta kerä ävä materiaalimaksu ka aa kokeissa käyte ävät konsep arkit. Kun käytät koulun koneita, hanki itsellesi muis kku, kooltaan mielellään vähintään 2G. MATEMATIIKAN OPISKELUVÄLINEET MAOL-taulukkokirja (sisältää matema ikan, fysiikan ja kemian kaavoja) Harppi ja piirtokolmio Muis inpanoille A4-paperia LASKIN Pitkä matema ikka Pitkän matema ikan lukijoille suositellaan symbolista laskinta. Syyslukukauden alussa tehdään yhteis laus TI-Nspire laskimista, joiden avulla ope ajat näy ävät tunneilla laskinesimerkit. (Myös muut laskinmerkit/-mallit käyvät.) Tilauslistat kiertävät ROTissa istaina Lyhyt matema ikka Tavallinen funk olaskin rii ää (Laskimessa oltava trigonometriset, eksponen - ja logaritmitoiminnot, esim. Casio FX-115). Hanki kaikki opiskeluvälineet aina ennen kurssin alkua! 18

19 LUKION VERKOT JA TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖ LUKION VERKOT JA TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Lukiossa on kaksi langatonta verkkoa (opetusverkko ja vierailijaverkko), joihin voi lii yä omilla etokoneilla. Tunnukset verkkoon jaetaan ensimmäisten koulupäivien aikana. Omien etokoneiden/table en/älypuhelimien käy äminen oppitunneilla on salli ua, kun niitä käytetään opiskeluun lii yviin asioihin. Tarvi aessa ope aja voi myös kieltää koneiden käytön käsiteltävän asian niin vaa essa. Opiskelun ulkopuolisiin asioihin koneiden käy äminen oppitun en aikana on kielle y. Kaikki lukiolaiset allekirjoi avat Riihimäen lukion atk-säännöt ja sitoutuvat nouda amaan niitä käy äessään koulun koneita. Jokaiselle lukiolaiselle jaetaan oma, henkilökohtainen käy äjätunnus ja salasana lukion oppilasverkkoon. Tunnuksen saaneet voivat käy ää eto- ja vies ntäteknisiä lai eita, ohjelmia ja verkkoa opiskeluun lii yvissä tehtävissä. Käy äjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovu aa muiden käy öön. Jokainen on henkilökohtaises vastuussa omasta käy äjätunnuksesta ja salasanasta. Lukion opiskelijaverkon kiintolevyt siivotaan kesäisin, joten jokaisen opiskelijan on itse huolehdi ava siitä, e ä hän tallentaa esim. omalle kulleen myöhemmin tarvitsemansa edostot. Turhaa tulostamista on syytä väl ää. Tulosta vasta työsi viimeinen versio. Ole myös tarkka siinä, mihin laan tulostat ja muista noutaa tulosteesi tulos mesta. Atk-sääntöjen vastainen toiminta voi johtaa opiskelijan käy öoikeuksien poistamiseen. UNOHTUNUT SALASANA Lukion verkon tai Wilman unohtuneen salasanan lalle voi pyytää uuden täy ämällä ope ajainhuoneen vierestä saatavan lomakkeen. Opiskelija on velvollinen säily ämään salasanansa huolellises. Jos sama opiskelija pyytää toistuvas uu a salasanaa, hänen oikeutensa käy ää koulun koneita voidaan poistaa määräajaksi. Tutustu interne n käy öön lii yviin ohjeisiin ja sääntöihin esimerkiksi Suomen internetoppaan sivuilla h p://www.internetopas.com/ne ke /. Seuraa ylioppilastutkinnon sähköistymisprojek a osoi eessa 19

20 KIRJALLISEN TYÖN OHJEITA Lukiossa laaditaan monenlaisia kirjallisia tehtäviä, kuten referaa eja, esseitä, tutkielmia, luentopäiväkirjoja, rapor eja, tehtävä- tai työselostuksia jne. Kirjallisen työn tekeminen vaa i huolellista suunni elua ja työtä sekä aineistoa kerä essä e ä teks ä kirjoite aessa. Aiheen valinnan jälkeen on hyvä tehdä suunnitelma, johon sisältyy mm. aiheen rajaaminen ja aikataulun laa minen. Aineiston hankkimiseen kanna aa käy ää aikaa riippuma a siitä koostuuko se kirjoista, sanomalehdistä tai esim. internet-pohjaisesta materiaalista. Itse työn kirjoi aminen on tämän jälkeen helpompaa. Lähteiden merkitseminen Teks ssä tulee näkyä, mitkä asiat ovat tekijän omaa tulkintaa, ja mitkä perustuvat lähteisiin. Kaikki toteamukset, joita ei ole lähdevii eillä dokumentoitu, käsitetään tekijän omaksi teks ksi. Laajan työn luote avuus saa aa kärsiä, jos se perustuu vain yhteen tai muutamaan lähteeseen. Lähteissä on syytä kiinni ää huomiota niiden luote avuuteen. Esimerkiksi eteellinen kirjallisuus täy ää useimmiten lähteen luote avuusvaa mukset, mu a fik ivinen teks ei. Samoin monien internet-lähteiden luote avuus saa aa olla kyseenalainen (esim. Wikipedia) Tällaisten lähteiden käy öä on syytä väl ää. Lähdelue elo Kirjallisen työn loppuun laaditan lähdelue elo, johon lähteet merkitään teoksessa ensimmäisenä mainitun tekijän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Teoksista merkitään lähdelue eloon seuraavat edot: tekijä(t), julkaisuaika, teoksen nimike, myös alanimike, painos, kustantaja, kustannuspaikka, sivut (ar kkelit). Otsikoksi merkitään LÄHTEET. Esimerkki alla: LÄHTEET Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P Tutki ja kirjoita. 15. painos. Kustannusosakeyh ö Tammi, Helsinki. Mäkinen O Tieteellisen kirjoi amisen ABC. Tammi, Helsinki. Tutkielman kirjoitusohjeet/ Tampereen yliopisto. Www-dokumen. h p://www.uta.fi/laitokset/hoito/opiskelu/uusiopiskelija/kirjoi ajan_opas/luku4c.html Päivite y , lue u Koulu käy ää Ephorus-plagioinninpaljastusohjelmaa, mu a on myös muita tapoja, joilla plagioin- voi paljastua. Plagioin a on myös toisen opiskelijan työn esi äminen omanaan. - Rangaistus plagioinnista määräytyy sen vakavuusasteen mukaan. Mikäli plagioitu työ muodostaa merki ävän osan kurssin arvosanan määräytymisestä, katsotaan kurssi keskeytyneeksi. Muussa tapauksessa työ arvioidaan arvosanalla 0 ja työn vaikutus kurssin arvosanaan määräytyy tällä perusteella. - Kaikki ilmitulleet plagioin tapaukset kirjataan koululla. Jos sama opiskelija syyllistyy plagioin in useammin kuin kerran, on siitä seurauksena lukiolain mukainen kirjallinen varoitus. - Kiista lanteissa ope aja tai opiskelija voi saa aa plagioin tapauksen rehtorin tutki avaksi, joka tekee asiassa ratkaisun molempia osapuolia kuultuaan. - Ope aja muistu aa näistä säännöistä kirjallisia arvioitavia töitä antaessaan ja selvi ää samalla opiskelijoille kuinka olennaisen osan kurssin suoritusta kyseiset työt muodostavat.

21 OPPIMISEN OHJAUS JA TUKI Lukiolaisen oppiminen ja opiskelu on työn tekemistä, jossa korostuu opiskelijan oma vastuu, oppimisen tavoi eellisuus ja koulunkäynnin säännöllisyys. Useimmiten ahkeruus ja sinnikkyys palkitaan oppimisessakin. Oppimisen ohjaus Riihimäen lukiossa tarkoi aa sitä, e ä opiskelijan työntekoa tuetaan monella tavalla. Jokaista opiskelijaa kannustetaan ja innostetaan siten, e ä hän voisi oppia itselleen parhaalla mahdollisella tavalla ja tasolla. Tavoi eena on, e ä jokainen voi yli ää ja yllä ää itsensä omassa oppimisessaan. Oppimisen eteen työskentelyä on myös se, e ä hakee tukea tai sparrausta oppimisen sujumiseksi. Seuraavassa on opiskelijoiden usein esi ämiä kysymyksiä omaan oppimiseensa lii yen ja henkilöitä, joilta voi lukiossamme saada apua näihin kysymyksiin. Miten essee kirjoitetaan? Aineenope aja tai erityisope aja opastavat. Erityises oppiaineen ensimmäisillä tunneilla ja kursseilla perehdytään oppimisen ja opiskelun taitoihin. En ymmärrä jotain kurssin sisältöä - mistä apua? Olethan aluksi tarkastellut omia opiskelutapojasi. Voit myös verkostoitua kavereiden kesken ja järjestää yhteisen ajan läksynkertaukselle. Jos näistäkään ei löydy apua, käänny aineenope ajan puoleen. Aineen opiskelu sujuu hyvin, mu a haluaisin oppia vieläkin enemmän - kuka osaisi au aa? Aineenope ajat antavat oppimisen ohjausta, jolloin aineen sisältöjen ja menetelmien oppimisessa voi päästä pitkälle. Haasta ope aja! Aina ei oikein jaksa tai huvita. Mistä potkua opiskeluun? Ryhmänohjaaja kannustaa ja seuraa opiskelijoiden opintojen etenemistä sekä antaa niistä henkilökohtaista palaute a. En oikein edä millaisia kursseja minun olisi hyvä opiskella lukiossa? Opinto-ohjaajat ohjaavat valinnoissa - katse koh tulevaisuu a. Aineenope ajat osaavat parhaiten kertoa omien aineidensa kurssien sisällöistä, jos tulevaisuudessa kiinnostaa juuri e yyn aineeseen lii yvä opiskelu. Oppiminen ei suju toivotulla tavalla, vaikka kuinka yritän ja teen töitä. Mitä tehdä? Kyseessä voi olla oppimisvaikeus, joiden selvi ämisessä erityisope aja on eksper. Myös aineenope aja osaa au aa. 21

22 ERITYISOPETUS Erityisope aja on lukiossa kaikkien opiskelijoiden apuna oppimisen ja opiskelun pulma lanteissa. Ensisijaises erityisope aja antaa pedagogista tukea ja ohjausta niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksien vuoksi. Painopiste on opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen kehi ämisessä ja itsetunnon tukemisessa oppijana. Erityisope aja antaa opiskelijoille lukemisen ja kirjoi amisen vaikeuksiin sekä muihin oppimisvaikeuksiin lii yvää yksilöllistä opastusta ja ohjausta, au aa opiskelutekniikoiden harjoi elemisessa ja hiomisessa, opastaa työskentelytaidoissa (mm. opiskelun aikataulu aminen, keski yminen, lukeminen, kirjoi aminen, luetun ymmärtäminen), au aa opiskelijan oman oppimistyylin löytämisessä ja sen hyödyntämisessä oppimisprosessissa, tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa, au aa mahdollisten apuvälineiden löytämisessä, tukee opiskelumo vaa oon lii yvissä asioissa, toimii koulun opiskelijahuoltoryhmän jäsenenä, tekee testauksia mahdollisen oppimisvaikeuden selvi ämiseksi, laa i lukilausuntoja niitä tarvitseville ennen ylioppilaskirjoituksia, neuvoo erityisjärjestelyiden hakemisessa ylioppilaskirjoituksia varten, pitää soveltaviin opintoihin kuuluvan Opin-kurssin (OP5), jossa keskitytään mm. opiskelijoiden oman oppimistyylin ja vahvuuksien löytämiseen, oppimaan oppimisen taitojen harjoi eluun ja itsetunnon vahvistamiseen sekä lukemisen ja kirjoi amisen tekniikoihin ja harjoituksiin. Joka syksy erityisope aja tee ää kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille lukiseulan, jonka avulla pyritään selvi ämään mahdollisia lukemisen ja kirjoi amisen vaikeuksia. Erityisope aja tarkastelee lukiseulan tuloksia yhdessä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Seulonta voi antaa vii eitä lukemisen ja kirjoi amisen vaikeuksista, jotka on syytä tutkia tarkemmin yksilötes llä. Erityisope aja kutsuu lukiseulan perusteella opiskelijat vapaaehtoiseen yksilötes in. Mikäli lukivaikeus, muu oppimisvaikeus tai opiskeluun vaiku ava vamma tai sairaus on edossa jo lukioon tultaessa, on siitä hyvä olla yhteydessä erityisope ajaan. Erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle laaditaan erityisen tuen suunnitelma, jossa määritellään myös ylioppilaskirjoituksissa mahdollises toteute avat erityisjärjestelyt. Erityisope ajan työhuone sijaitsee koulun pohjakerroksessa, terveydenhoitajan vastaano o lan vieressä. Tavoitat erityisope ajan parhaiten vastaano oaikoina. Vastaano oajat ovat pääsääntöises istaisin klo ja torstaisin klo Vastaano oaikojen ulkopuolella tapaamisajan voi varata joko puhelimitse, sähköpos tse tai Wilman kau a. 22

23 ARVIOINTIVIIKKO Jokainen jakso pää yy arvioin viikkoon. Eri palkkien arvioin päivät on ilmoite u tämän oppaan kalenterisivuilla. Arvioin viikolla koulutyö alkaa pääsääntöises klo 9.00 ja pää yy klo Kurssin ope aja ilmoi aa tarvi aessa aikataulumuutoksista. Arvioin päivänä voidaan mm. tehdä kurssikoe, pitää esitelmiä, suori aa suullisia kokeita, kerrata ja valmistautua varsinaiseen kurssikokeeseen, antaa kurssipalaute a, tehdä itsearvioin a, käydä läpi kurssikoe, tehdä opintoretkiä yms. Eri kurssien arvioin päivän käytänteet voivat olla hyvinkin erilaiset. Arvioin päivänä ruokaillaan ope ajan määräämänä ajankohtana. Ruokaa on arvioin viikolla tarjolla klo välisenä aikana. Ruokailuun on käyte ävissä 30 minuu a. Kokeet palautetaan Opinto-oppaan kalenterissa ilmoite uina päivinä. Tarkempi palautusajankohta kerrotaan aina Jakso edo eessa. Käy aina läpi oma kokeesi. Tarkista, e ä pisteet on laske u oikein. Jos et ymmärrä ope ajan tekemiä merkintöjä, ota yhtey ä ope ajaan ja pyydä tarkempaa palaute a. Opintojen suunni elu Laadi opiskelu- ja oppimistavoi eet. Organisoi opiskelu suhteessa muuhun elämään. Selvitä, millä tavoin opit parhaiten. Ole ak ivinen oppitunneilla: kuuntele, osallistu keskusteluihin, tee muis inpanoja, kysy ja harjoi ele. Tee ko tehtävät joka päivä. Valmistaudut samalla arvioin viikkoon. Käytä tarvi aessa oppimisen ohjausta ja tukea. Arvioi opintojasi ja oppimistasi. Suunnitele ajankäy ösi niin e ä aikaa on myös harrastuksille, levolle ja ihmissuhteille. Hyvää mieltä lisää myös hyvä fyysinen kunto. Virkeänä jaksat keski yä ja mo voitua uudesta. 23

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin.

1. JAKSO ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. 1. JAKSO 12.8. 3.10.2016 ( 38 työpäivää) Viikko 32 PE 12.8. Koulu alkaa. Ilmoittautuminen 5. jakson uusintakokeisiin. Viikko 33 MA 15.8. Opiskeluhuoltoryhmä käy esittäytymässä 1. ryhmissä. TI 16.8. KE

Lisätiedot

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma

Kevätlukukausi to 7.1. la Talviloma ma su (vko 9) Pääsiäinen pe 2.4. ma 2 LUKUVUODEN 2009-10 AIKATAULUT TYÖAIKA Lukuvuosi ke 12..2009 la.6.2010 Syyslukukausi ke 12.. pe 1.12.2009 Syysloma ma 12.10 su 1.10.2009 Joululoma la 19.12.2009 ke 6.1.2010 Kevätlukukausi to.1. la.6.2010

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2015 2016 1. jakso 17.8. 4.10. Ti 11.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 12.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 13.8. Opinto-ohjaaja ohjaa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! ABIEN VANHEMPAINILTA SYKSY 2016 ABIEN TILANNE NYT Pian 2 ½ vuotta lähiopetusta takana Toiseksi viimeinen koeviikko lähestyy Kolmannessa jaksossa pidetään kertauskursseja Viimeinen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI. 5.1 Arvioinnin tavoitteet. 5.2 Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 5.1 Arvioinnin tavoitteet Tietojen ja taitojen arviointi tulee olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Opiskelijaa kannustetaan myönteisellä

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

(37 työpäivää) koeviikko

(37 työpäivää) koeviikko 1. jakso 18.8. - 6.10.09 (37 työpäivää) koeviikko 29.9. - 6.10.09 Uusintakokeet 24.8., 31.8. Ylioppilaskirjoitukset 7.9. - 28.9. 1. vuositason vanhempainilta 3.9. VIIKKO 34 Seuraa aktiivisesti musiikin

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

Lukio alkaa

Lukio alkaa 15 Lukio alkaa 14.8.2015 Mitä Kuuluu? Mitä lukio tuo tullessaan? Uudet kaverit Uudet toimintatavat Valitset itse opintosi Kotitöitä Tee töitä tasaisesti, priorisoi Anna itsellesi oikeus lukea - päivittäin

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi)

Puhelinnumerot. (e-mail: etunimi.sukunimi@forssa.fi) Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, 30100 Forssa forssan-yhteislyseo.onedu.fi valinnat ja suoritukset: wilma.forssa.fi e-mail: yhteislyseo@forssa.fi viranomaissähköposti: kirjaamo@forssa.fi Puhelinnumerot

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta

Reaalin yo-info syksyn kirjoittajille klo 11.20, 1. vuositason vanhempainilta VIIKKO PVM PÄIVÄ Elokuu 10.8.2015 ma 33 11.8.2015 ti RESSUJEN KOULUTYÖ ALKAA 1. JAKSO ALKAA ROT 12.8.2015 ke 13.8.2015 to Ilm. uusintakuulusteluun päättyy klo 12.00 ROT 14.8.2015 pe Uusintapäivän 8-koodin

Lisätiedot

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta

Aikuislinjan lukuvuosikalenteri Päivä Pvm. Toiminta Aikuislinjan lukuvuosikalenteri 2016 2017 1. jakso 22.8 6.10 Ti 16.8. Uusien opiskelijoiden yleisinfo klo 17 Ke 17.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia opiskelijoita klo 12 18 To 18.8. Opinto-ohjaaja ohjaa uusia

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN

RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN RIIHIMÄEN LUKION KURSSITARJOTIN 2016-2017 LUKUJÄRJESTYKSEN SUUNNITTELU Palauta mieleesi omat esivalintasi. Ne eivät näy Wilmassa, joten sinun on pitänyt laittaa ne itsellesi ylös. Jos tarvitset oman valintakorttisi,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Iisalmen aikuislukio

Iisalmen aikuislukio Iisalmen aikuislukio Opinto-opas 2015-2016 www.iisalmi.fi/aikuislukio Haukiniemenkatu 12, 74100 Iisalmi puhelin 040 543 4979 Leila Rahkonen-Navia apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja (virkavapaalla syyslukukauden)

Lisätiedot

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO

T A M P E R E E N A IKUISLUKIO T A M P E R E E N A IKUISLUKIO ABIN OPAS SYKSY 2016 ilmoittautuminen toukokuu tutkintomaksu kesäkuu abi-info II ke 7.9. ylioppilaskirjoitukset ma 12.9. alkaen syksyn yhteishaku syyskuu korotustentit kirjoitusten

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 10.08. TI 11.08. KE 12.08. koulu alkaa koulu alkaa TO 13.08. Etkot 16-20; ilm.its.kuulusteluihin PE 14.08. 34 MA 17.08. SLL klo 10.50; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-21.8.

Lisätiedot

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio

Abien vanhempainilta 29.1.2013. Kauhajoen lukio Abien vanhempainilta 29.1.2013 Kauhajoen lukio Opettajien esittäytyminen Rehtorin puheenvuoro Ylioppilaskirjoitukset (ryhmänohjaajat) Opinto-ohjaajan puheenvuoro Kyselytuokio Tammi- maaliskuun aikana:

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13-

ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI ; YO-info 13- HATANPÄÄN LUKIO 2016-2017 LUKUVUODEN KALENTERI (päivitetty 16.9.2016) JAKSO 1: KE 10.8.2016 PE 30.9.2016 ti 9.8. Opettajien työpäivä ti 6.9. ROTOVI 10.45-11.10; YO-info 13- ke 10.8 1. koulupäivä. Uudet

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio

OPINTO-OPAS. Sonkajärven lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sonkajärven lukio 2 Sonkajärven lukio Lyseotie 3 74300 SONKAJÄRVI Rehtori Auli Halonen 040 543 6180 Koulusihteeri Tuula Kortelainen 040 675 0015 Opinto-ohjauksesta vastaava opettaja

Lisätiedot

1. jakso Uusintakokeet 22.8. ja 29.8. 1. vuositason vanhempainilta 1.9. Ylioppilaskirjoitukset 12.9.-3.10. Kalenteri versio 9.8.2016 11.8. - 3.10.16 (38 työpäivää) ma ti ke to pe koeviikko 23.9. - 3.10.

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016

Ylioppilastutkinto. Mäntsälän lukio Syksy 2016 Ylioppilastutkinto Mäntsälän lukio Syksy 2016 1 Ylioppilastutkinnon rakenne Valittava neljä pakollista ainetta: äidinkieli kaikille pakollinen loput kolme pakollista (vähintään yksi pitkä) valittava seuraavista:

Lisätiedot

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta).

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta). Jakoon Kastellin oma Osukki ja kutsu toimittajakuntaan Ryhmänohjaajat vievät (kahviosta) omalle ryhmälleen noin 10 kpl syksyn Osukki-lehteä. Kimppalehtiä on tarkoitus kierrättää kavereiden kesken. Osukin

Lisätiedot

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori)

PL TAAVETTI Puh (kanslia), (rehtori) LUUMÄEN KUNTA TAAVETIN LUKIO Lukuvuosisuunnitelma 2016-2017 Yhteystiedot Taavetin lukio PL 11 54501 TAAVETTI Puh. 040 7123511 (kanslia), 040 5462354 (rehtori) E-mail: etunimi.sukunimi@luumaki.fi TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

KYL OPS Liite 3

KYL OPS Liite 3 KYL OPS 2012- Liite 3 Opintojen järjestelyistä Jaksollisuus... 1 Opinto-ohjelma... 1 Kurssi... 1 Kurssitarjotin ja työjärjestys... 1 Wilma mikä se onkaan?... 2 Kurssin suorittamisesta... 2 Kurssikoe...

Lisätiedot

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA TI koulu alkaa koulu alkaa KE Etkot 16-20; tentteihin ilmoittautuminen TO ilm.

JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA TI koulu alkaa koulu alkaa KE Etkot 16-20; tentteihin ilmoittautuminen TO ilm. JAKSO 1 YLÄASTE LUKIO 33 MA 15.08. TI 16.08. koulu alkaa koulu alkaa KE 17.08. Etkot 16-20; tentteihin ilmoittautuminen 17.8.-23.8. TO 18.08. ilm. its. Kuulusteluihin PE 19.08. turvallisuusharjoitus turvallisuusharjoitus;

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Helsingin yhteislyseon selviytymisopas ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Helsingin yhteislyseon selviytymisopas ensimmäisen vuoden opiskelijoille Helsingin yhteislyseon selviytymisopas ensimmäisen vuoden opiskelijoille Helsingin yhteislyseo Rintinpolku 2 00940 Helsinki puh: (09) 342 4440 fax: (09) 308 484 sähköposti: hyl@hyl.fi WWW http://hyl.fi

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957

TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 TERVETULOA! OPISKELUA JA URHEILUA VUODESTA 1957 Yhteystiedot etunimi.sukunimi@edu.hel.fi Lukuvuosiopas 2016-2017 Kalenteri Koulun palvelut Jaksotus YO-aikataulut Koulun käytännöt Seurantalomakkeet Erillissopimukset

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 13A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 13A - 12G 3.2.2016 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 08.09.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä.

Yksi kerrallaan palauttaa vastaukset. Rehtori ilmoittaa kokeen päättymisestä, sen jälkeen ei saa tehdä mitään merkintöjä. Ylioppilastutkinto Muista tuoda henkilöllisyystodistus kokeeseen. Kokeeseen saavutaan ajoissa viimeistään klo 8.00, nimenhuuto alkaa klo 8.30. Eväät tarkistetaan ennen saliin menoa. Rehtori ilmoittaa ennen

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot