PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 Pekka Mäkitalo PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Meriter Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan toimipiste, Ylivieska Aika Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi Tietopalveluiden suunnittelu ja toteutus, esimerkkinä Meriter Oy Tekijä/tekijät Pekka Mäkitalo Työn ohjaaja Sivumäärä Mediatekniikan yliopettaja, Veikko Brax 42 Työelämäohjaaja Meri Rahkola, Meriter Oy Meriter Oy on Kalajoella toimiva yritys, joka tarvitsi nykyaikaisia tietopalveluita. Insinöörityön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa tarvittavat tietopalvelut yritykselle. Yritykselle luotiin www-sivut, jotka sijoitettiin palveluntarjoajan palvelimelle. Wwwsivuilla esitellään yritys ja sen töitä. Niiltä löytyy myös helppokäyttöinen yhteydenottolomake ja kuvagalleria. Meriter Oy otti käyttöön omat sähköpostipalvelut. Sähköpostipalvelut helpottavat viestintää asiakkaiden kanssa ja tuovat yhtenäisen viestintätavan yrityksen sisäiseen viestintään. Yrityksen tietojärjestelmästä luotiin dokumentti, joka toimisi suunnitelmana tietojärjestelmää rakennettaessa ja myöhemmin käyttöohjeena järjestelmälle. Tietojärjestelmän dokumentti toimii järjestelmän kuvauksena ja sen tarkoitus on luoda käyttäjille yhteiset toimintatavat ja standardit. Dokumentti sisältää ohjeet yrityksen lähiverkon rakentamiseen yrityksen toimistolle. Lähiverkon on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä toimistolla ja mahdollistaa etätyöskentely Internetin välityksellä. Lähiverkossa toimiston työasemat on yhdistetty reitittimeen, joka mahdollistaa verkkoon liittymisen myös radiotietä pitkin työntekijöiden kannettavilla mikroilla. Verkon rakentamista varten esitettiin tarvittavat aktiivilaitteet ja niiden looginen sijainti. Lähiverkossa oleva levypalvelin mahdollistaa järjestelmälliset varmistukset yrityksen tietokannoista. Levypalvelin mahdollistaa myös tiedostojen jakamisen etätyöskentelyn tarpeisiin. Lähiverkon laitteiden sähkönsyöttö on varmistettu ja tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Suunnitelmassa otetaan myös huomioon järjestelmän fyysinen suojaus. Asiasanat Tietopalvelu, tietojärjestelmädokumentaatio, tietoverkko, palvelin.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Media Technology Date Author Pekka Mäkitalo Name of thesis Designing and implementing information services, Case Meriter Oy Instructor General manager of Meriter Oy, Meri Rahkola Supervisor Principal Lecturer of Media Technology, Veikko Brax Pages 42 Meriter Inc. located in the city of Kalajoki, was in need of modern information services. Intention of this thesis was to design and create these services. Webpages were created and uploaded to the server of service provider. The company and some of its works are presented there. One can also find a contact form and a picture gallery. Meriter Inc implemented its own services. These services will help communication with customers and are bringing a coherent way of communication for interoffice working. Also a document portraying information systems was created. This document provided guidelines when building the systems and later on it can become directions for use. The purpose is to create coherent procedures and standards for the employees. The document includes blueprints for building a local area network for companys office. Purpose of the local area network is to make working at the office easier and faster, and also to enable telecommuting through the Internet. Workstations in the network are connected into a router. The router also enables wireless communications for personal laptops. Necessary devices for building the network and their logical positioning are presented in the document. Hard drive server in the network enables organised backup copies from the companys database. The server also makes it possible to contact the database when telecommuting. The networks electric input is protected and special attention is given to its information security. The physical protection of the information system is also portrayed in the document. Key words Information service, documentation of information system, network, server.

4 ESIPUHE Tämä työ on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikössä. Työn aiheena oli tietopalveluiden suunnittelu ja toteutus. Esimerkkitapauksena toimi Meriter Oy. Kiitos Meriter Oy -yritykselle ja ohjaajalleni toimitusjohtaja Meri Rahkolalle mielenkiintoisesta työn aiheesta ja ohjauksesta työn parissa. Kiitokset työni valvojalle Veikko Braxille, joka luotsasi minua oikeaan suuntaan työssäni. Kiitokset myös läheisille henkilöille, jotka antoivat minulle tukea ja kannustusta näinä aikoina. Kalajoella #.#.2009 Pekka Mäkitalo

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 PALVELINRATKAISU Palvelintilan hankinta Palvelimen hallinta Hallintapaneeli Tiedonsiirto Nimipalvelin Sähköpostipalvelin Yrityksen sähköposti Sähköpostin tekniikka Www-palvelin Meriter Oy:n www-palvelun strategia Meriter Oy:n www-palvelun käyttöliittymä TIETOJÄRJESTELMÄN DOKUMENTTI Laitteiden dokumentointi Tietoverkon dokumentointi Vaatimusmäärittely Lähiverkko WLAN Internet-yhteys Palvelin Tulostimien ja skannerin jakaminen verkossa Verkon kuvaus Verkon laitteet Kaapelointi WLAN-reititin ADSL-modeemi NAS-palvelin Virranhallinta Sähkönsyöttö... 24

6 3.4.2 UPS Hallittu alasajo Tehonkäytön laskeminen Vikasietoisuuden parantaminen RAID RAID Varmennussuunnitelma Tietoturva Käyttäjätilit Virustorjunta Palomuuri Ohjelmiston tietoturvapäivitykset Langattoman lähiverkon tietoturva Fyysinen suojaus YHTEENVETO 38 LÄHTEET 40 Painetut julkaisut Sähköiset julkaisut... 41

7 1 1 JOHDANTO Tässä opinnäytetyössä käsitellään tietopalveluiden suunnittelua ja toteutusta Meriter Oy:lle. Meriter Oy on vuonna 2006 perustettu kalajokinen yritys. Yrityksen toimialat ovat elokuvien ja videoiden tuotanto, valokuvaus, luonnontieteellinen konsultointi, opetus- ja koulutuspalvelut, oppimateriaalin valmistus ja tietojenkäsittelypalvelut. Yrityksen tunnettuutta kasvattamaan tarvittiin www-sivut. Www-sivuilta tuli löytyä perustiedot yrityksen toiminnasta ja yhteystiedot. Www-sivut toimivat yrityksen näyteikkunana ja niiltä löytyy myös helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Palvelintilan hankinnan yhteydessä, yrityksessä otettiin käyttöön omat sähköpostipalvelut. Sähköposti on yritykselle tärkeä ja paljon käytetty viestintäväline. Sähköpostipalvelin on osana vuokrattua webhotelli-palvelua. Meriter Oy:lle tehtiin tietojärjestelmän dokumentaatio. Tietojärjestelmädokumentilla tarkoitetaan paperilla olevaa tai sähköisessä muodossa talletettua tietoa, joka kuvaa jotain kuvauskohdetta, tietojärjestelmää tai sen osaa, tai mitä tahansa seikkoja, joita tarvitaan kyseisen järjestelmän rakentamiseksi ja käyttämiseksi. Dokumentti luotiin yrityksen tietojärjestelmäsuunnitelmaksi. Dokumentti toimisi myöhemmin tietojärjestelmän käyttöohjeena, Meriter Oy:n henkilöstölle. Dokumentti on rajattu tekniseksi dokumentiksi, eli se kuvaa järjestelmän teknistä toimintaa. Yrityksen tietojärjestelmädokumentti on salainen, sillä se sisältää yrityksen tietoturvan kannalta kriittistä tietoa. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi dokumentin pääkohdat yleisemmällä tasolla. Tietojärjestelmän dokumentaation osana on yritykseen suunnitellun tietoverkon suunnitelma. Tietoverkkosuunnitelman päämäärä on esittää ohjeet tietoverkon rakentamiselle, joka helpottaisi ja nopeuttaisi työskentelyä toimistolla, ja toisi mahdollisuuksia etätyöskentelyyn. Toimistolla työskentely on tapahtunut yleensä jollakin kolmesta kiinteästä työasemasta tai henkilökohtaisilla kannettavilla tietokoneilla. Vain kiinteissä työasemissa on Internet-yhteys. Työasemien välillä ei ole lähiverkkoa, joten tiedostojen siirtäminen asemien välillä on suoritettu lähinnä muistitikuilla ja ulkoisilla kiintolevyillä. Järjestelmä on hidas ja teettää paljon ylimääräistä työtä. Yrityksen nykyinen tallennuskapasiteetti on todettu riit-

8 2 tämättömäksi työstettäessä suuria videoprojekteja. Myös tiedostojen varmentaminen on vaivalloista, koska tiedostot on hajautettu eri tietokoneille. Toimiston tietoihin ei myöskään ole pääsyä Internetin yli, joten etätyöskentelyssä tiedonsiirtoon on käytetty sähköpostia. Uuden tietoverkon suunnittelu aloitetaan tietopalveluiden tarpeiden kartoittamisesta. Tietojärjestelmädokumentissa yrityksen nykyinen ATK-laitteisto on dokumentoitu tietokantaan. Olemassa olevan laitteiston pohjalle suunniteltiin tietoverkko, joka vastaisi yrityksen tarpeita. Tietoverkkosuunnitelmassa käydään läpi verkon tärkeimmät aktiivilaitteet, niiden toiminta ja ominaisuudet. Koska liiketoiminta riippuu järjestelmän toimivuudesta, tulee sen olla hyvin suojattu uhkatekijöiltä. Tietojärjestelmän tuli olla vikasietoinen ja varmatoiminen. Tietoverkon toiminnan kannalta on tärkeää sähkönsyötön varmentaminen ja korkeatasoinen tietoturva. Toisessa luvussa esitellään Meriter Oy:n palvelintilan hankinta ja käyttäminen. Www -palvelimella ovat yrityksen sähköposti- ja www-palvelut. Kolmannessa luvussa käydään läpi tietojärjestelmän dokumentoinnin tarkoitus ja sisältö. Neljännessä luvussa tehdään yhteenveto tietopalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

9 3 2 PALVELINRATKAISU 2.1 Palvelintilan hankinta Vaikka yritykseen ollaan hankkimassa myös www-palvelimena toimiva levypalvelin, todettiin että www-sivut kannattaa aluksi sijoittaa ulkopuoliselle palveluntarjoajan palvelimelle palvelun saatavuuden takaamiseksi. Meriter Oy:ssä päädyttiin webhotelli-ratkaisuun. Yritys vuokrasi EWH Solutions Oy:ltä webhotelli-palvelun, joka tarkoittaa palvelintilaa sekä erilaisia lisäominaisuuksia www-julkaisun avuksi. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti yritykselle, sillä se ei vaadi suuria ylläpitoresursseja ja se on kustannustehokas. Palvelusta maksetaan kiinteä kuukausihinta. Veloitettava hinta riippuu siitä, kuinka paljon palvelintilaa vuokrataan ja miten laajat ohjelmistotuet halutaan käyttöön. Meriter Oy:n vuokrapalvelimella on 10 Gt levytilaa ja mahdollisuus 100 Gt kuukausittaiseen kaistan käyttöön. Palvelin tukee mm. PHP5-kuvauskieltä ja MySQL5-tietokantoja. (EWH Solutions Oy.) Yleensä palveluntarjoajan palvelimella on, vikasietoisuutta lisäämässä, Redundant Array of Independent Disks (RAID) -varmennus ja tietyin väliajoin tehtävä varmuuskopiointi. Meriter Oy:n vuokraamaa palvelintilaa peilataan RAID1-varmennuksella ja siitä otetaan varmuuskopio kuuden tunnin välein. Näin varmistetaan palvelimelle laitetun tiedon säilyvyys. (EWH Solutions Oy.) 2.2 Palvelimen hallinta Hallintapaneeli Palvelintilan hallinta tapahtuu cpanel-hallintapaneelilla (kuvio 1). cpanel-hallintapaneeli on www-pohjainen ja sitä käytetään web-selaimella. Siinä on helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä, josta voidaan ohjata palvelimen toimintoja. cpanel käyttää Hypertext Transfer Protocol (HTTP) liikennöintiin porttia 2082 ja Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) liikennöintiin porttia cpanel-hallintapaneelista määritetään palvelintilan asetukset. Sieltä hallitaan mm. Meriter Oy:n palvelimella sijaitsevan web -levyn asetuksia. Web-levy on File Transfer Protocol (FTP) -tiedonsiirrolla käytettävä, palvelimella sijaitseva, looginen verkkotallennuslevy. Hallintapaneelissa on myös sähkö-

10 4 postin hallintatyökalut, joilla voidaan helposti hallita yrityksen sähköpostitilejä. cpanel -hallintapaneelista voidaan tutkia palvelintilan tilastoja ja lokitietoja. Se käyttää erilaisia verkkoanalysaattoreita, kuten Awstats, joilla voidaan seurata tarkasti mm. www-sivujen latauksien määrää. (cpanel Inc.) Kuvio 1. cpanel-hallintapaneelin käyttöliittymä Tiedonsiirto Tiedonsiirtoon palvelimelle käytetään FTP-protokollaa. FTP käyttää Transmission Control Protocol (TCP) -protokollaa tiedonsiirtoon. Se toimii asiakas(client) palvelin(server) -periaatteella. Kun avataan yhteys työasemalta palvelimeen, FTP käyttää palvelimessa porttia 21 yhteyden muodostamiseen. Tällä kontrolliyhteydellä käyttäjä ensin tunnistetaan käyttäjänimellä ja salasanalla, jonka jälkeen yhteyttä käytetään käyttäjän komentojen ja palvelimen vastausten välittämiseen. Kun halutaan siirtää tietoa työaseman ja palvelimen välillä, avataan datayhteys. Datayhteys käyttää palvelimessa porttia 20 tiedonsiirtoon. FTP ei salaa lähetettävää tietoa. Jos halutaan käyttää salattua tiedonsiirtoa, käytetään SSH File Transfer Protocol (SFTP) -protokollaa. SFTP on tiedonsiirtoprotokolla, joka salaa lähetettävän tiedon Secure Shell (SSH) tekniikalla. (Ruohonen 2002.)

11 5 Tiedonsiirto palvelimen ja työpisteen välillä onnistuu Filezilla ohjelmalla (kuvio 2). Filezilla on avoimeen lähdekoodiin perustuva alustariippumaton FTP-asiakasohjelma. Filezilla tukee FTP ja SFTP protokollia. Ohjelma tukee Raahaa ja pudota -toimintoa, joten tiedonsiirto on hyvin yksinkertaista. (FileZilla.) Kuvio 2. Filezilla FTP-ohjelman käyttöliittymä. 2.3 Nimipalvelin Domain Name System (DNS) on nimipalvelujärjestelmä, joka mahdollistaa IP-osoitteiden muuttamisen ymmärrettäviksi verkko-osoitteiksi ja toisinpäin. Meriter Oy:n verkkotunnus on määritelty kahdelle Ewhsolutions Oy:n nimipalvelimelle. Verkkotunnukset on hankittu Viestintäviraston Fi-verkkotunnuspalvelusta. Palvelusta hankittu verkkotunnus on voimassa maksimissaan kolme vuotta, jonka jälkeen se voidaan uusia maksamalla uusimismaksu. Verkkotunnuksella on oma valtuutusavain, jonka avulla verkkotunnukseen voi tehdä muutoksia. (EWH Solutions Oy; Fi-verkkotunnuspalvelu.)

12 6 2.4 Sähköpostipalvelin Yrityksen sähköposti Yrityksen sisäistä (etätyöskentely) ja ulkoista viestintää helpottamaan otettiin käyttöön yrityksen omat sähköpostitilit. Yrityksen sähköposti helpottaa asiakasta yhteydenotossa ja auttaa yrityksen sisäisessä tiedotuksessa ja viestinnässä. Yrityksen käyttöön tuli 40 kappaletta meriter.fi -domainin sähköpostiosoitetta. Yrityksen henkilöstölle luotiin sähköpostitilit muotoon Meriter Oy:lle luotiin kaksi sähköpostitiliä. Toinen sähköpostiosoite on yleistä viestintää varten ja toiseen ohjautuvat www-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit. Sähköpostitilejä hallitaan cpanel-hallintapaneelista. Määriteltäviä parametreja ovat mm. sähköpostitilin osoite, koko ja salasana. Tarvittaessa yrityksen työntekijöille tehtiin sähköpostin uudelleenohjaus yrityksen sähköpostista aikaisemmin käytössä olleelle sähköpostitilille Sähköpostin tekniikka Meriter Oy:n sähköposti on Ewhsolutions Oy:n palvelimella. Palvelin tukee Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Internet Message Access Protocol (IMAP) ja Post Office Protocol versio 3 (POP3) sähköpostitekniikoita. SMTP on TCP-pohjainen protokolla, jota käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen työasemasta sähköpostipalvelimeen. Sen toiminta perustuu tekstipohjaisiin komentoihin, joissa käytetään US-ASCII-merkistön merkkejä. IMAP ja POP3 noutavat sähköpostin palvelimelta. IMAP säilyttää viestit palvelimella ja lukee palvelimella olevia hakemistoja. IMAP:n avulla palvelimella oleviin sähköpostiviesteihin voidaan päästä käsiksi useilta eri koneilta, kunhan vain käytetty sähköpostiohjelma tukee sitä. POP3 on etälukuprotokolla, joka kopioi ensin kaikki viestit palvelimelta sille koneelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit hävitetään palvelimelta, ellei toisin määrätä. Näin ollen palvelimen resursseja ei rasiteta eikä yhteyttä tarvitse pitää yllä viestien käsittelyssä. Jos viestit tuhotaan palvelimelta, niitä ei voida enää lukea muilta mikroilta, kuin siltä jolla ne alunperin haettiin. (Ruohonen 2002.)

13 7 2.5 Www-palvelin Meriter Oy:n www-palvelun strategia Www-sivut ovat yrityksen käyntikortti Internetissä. Niiden kautta yrityksen asiakkaat löytävät helposti tietoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista. Www-sivut auttavat asiakassuhteiden ylläpidossa ja uusien kontaktien luomisessa. Www-sivuilla ovat perustiedot yrityksen toiminnasta ja esimerkkejä tehdyistä töistä. Sivuilta löytyy työntekijöiden yhteystiedot ja lomake, jolla voidaan lähettää viestejä yrityksen sähköpostiin. Sivuilla on myös galleria, johon tuodaan tulevaisuudessa esimerkkimateriaalia yrityksen luontokuvista. Sivujen tulee olla yksinkertaiset ja kaikilla yleisimmillä selaimilla toimivat. Tässä työssä luodaan pohja www-palvelulle, jota tullaan kehittämään jatkuvana prosessina Meriter Oy:n www-palvelun käyttöliittymä Kotisivuja tehtäessä vanhan standardin mukainen ohjelmointi on turvallisin vaihtoehto. Sivusto on HyperText Markup Language (HTML) -kielellä käsin ohjelmoitu. Kun koodi kirjoitetaan tunniste kerrallaan, tuloksena on selkokielinen koodi. Tällä saavutetaan myös se, että käytetään varmatoimista koodia, jolla sivut näkyvät samalla tavalla eri web -selaimia käytettäessä. Selkokielinen HTML-ohjelmointikieli on myös muille ylläpitäjille helppolukuista, jolloin he oppivat helposti sivujen tekniikan. (Castro 2007.) Sivustolla toistuvat fontit ja muotoilut on määritetty tyyliohjeilla. Sivuston tyylejä ohjataan Cascadin Style Sheet (CSS) -kielen avulla. CSS mahdollistaa sivuston käyttöliittymän tyylien helpon hallinnan ja yhdenmukaisuuden läpi sivuston. (Budd, Collison & Mol 2007.) Sivustokartasta (Kuvio 3) käy ilmi miten sivut linkittyy. Sivuilla on hierarkkinen rakenne, jossa kuljetaan etusivulta pääsivuille ja niistä edelleen toissijaisille sivuille. Rakenne on puumainen. Puumainen rakenne on toimiva, kun sivuilla olevat aiheet voidaan jakaa selkeihin osioihin ja näiden alaosioihin. Sivuilla käytetään välilehtiin perustuvaa navigointia,

14 8 jossa vahvasti luokiteltu aineisto voidaan esittää selkeällä tavalla. Paluu takaisinpäin sivujen navigoinnissa onnistuu myös linkkirivin kautta oikotietä. Sivustokartan suunnittelun yhteydessä tehtiin myös sivujen HTML-nimeäminen. (Goto & Cotler 2003.) Henkilöstö Henkilöiden CV:t Elokuvat Toimialat Muu mediatuotanto Yritys Luonto ja ympäristö Elokuva referenssit Referenssit Luonto ja ympäristö referenssit Galleria Yhteystiedot Yhteydenottolomake Kuvio 3. Meriter Oy:n www-sivujen sivustokartta. Käyttöliittymän taitto (Kuvio 4) noudattaa yksinkertaista ja www-sivuilla yleistä rakennetta. Sivuista on aluksi tehty luonnos, jonka tarkoitus on ilmaista informaatioavaruudet käyttäjälle. Luonnoksesta käy ilmi tärkeimpien sivujen navigointi, tekstin sijoittelu, graafinen jaottelu ja muut elementit, joita sivuilla tarvitaan. Luonnos toimii visuaalisen suunnittelun ja HTML-tuotannon ohjeena. Sivuston rakenne pysyy samanlaisena, jotta käyttäjä oppii helposti liikkumaan sivustolla. Www-sivut ovat taulukkotaitetut. Taulukkotaitetut sivut rakentuvat taulukkoelementeistä. Yrityksen liikemerkki on vasemmassa yläkulmassa, johon lukijan katse kiinnittyy ensimmäisenä. Päätaulukon leveys on 760 pikseliä. Tällä saavutetaan se että sivut näkyvät pienessäkin näytössä koko leveydeltä. (Castro 2007.)

15 9 Kuvio 4. Meriter Oy:n www-sivujen lay-out. Kuvat ja grafiikka on työstetty Adobe Photoshop CS4 -kuvankäsittelyohjelmalla yrityksen valokuvamateriaaleista. Kuvat ovat Joint Photographic Expert Groupin kehittämässä JPEG bittikarttagrafiikka formaatissa, jolloin valokuvan tarkkuus säilytetään mahdollisimman hyvin. JPEG on erinomainen tallennusmuoto nelivärikuville, sillä se voi pakata kuvan tiedostokoon jopa kymmenesosaan alkuperäisestä ilman huomattavaa laatuhävikkiä. JPEG on myös käyttöjärjestelmäriippumaton. Kuvat on tallennettu 72 dpi:n tarkkuudella, sillä näytön resoluution on noin 72 dpi. (Mäki 1999.) Sivuilla (Kuvio 5) käytetään Arial ja Arial Black -fonttityylejä. Arial on perinteinen ja pelkistetty fonttityyli, joka sopii muotoilunsa puolesta moneen käyttötarkoitukseen. Arial on myös turvallinen valinta toimivuuden puolesta, sillä useimmat web-selaimet tukevat sitä. Leipäteksti on valkoista. Kun esitetään valkoista tekstiä mustalla pohjalla, tulee muistaa, että liian pitkät tekstit voivat olla raskasta luettavaa. (Beiard 2007.)

16 10 Kuvio 5. Meriter Oy:n www-sivujen aloitussivu. Kuvagalleria (kuvio 6) on Flash-formaatissa. Kuvagalleriaan tulee esimerkkikuvia yrityksen luontokuvista. Se on tehty Macromedia Flash Mx -ohjelmalla. Flash-formaatilla voidaan tehdä erilaisia vuorovaikutteisia multimediaesityksiä. Flash-formaatti käyttää vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikassa objektit määritellään matemaattisesti vektoreina. Vektori sisältää tiedot objektin koosta, muodosta, väristä, reunaviivasta ja sen sijainnista näytöllä. Vektorigrafiikan etu on sen skaalautuvuus, ilman että tiedostokoko kasvaa. Flash tukee myös bittikarttakuvien käyttöä, jolloin valokuvia voidaan tuoda Flash-esitykseen. (Franklin & Patton, 2001.) Kuvio 6. Meriter Oy:n www-sivujen kuvagalleria.

17 11 Www-sivuilta löytyy yhteydenottolomake (kuvio 7). Lomake koostuu joukosta tekstinsyöttökenttiä, niiden otsikoista ja painikkeista. Yhteydenottolomakkeella kävijä voi lähettää nopeasti haluamansa viestin Meriter Oy:n sähköpostiin. Kävijä syöttää lomakkeeseen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja haluamansa viestin. Tämän jälkeen viesti lähtee Lähetä -painikkeen painalluksella määrättyyn sähköpostiosoitteeseen. Kun viesti on lähetetty, latautuu käyttäjälle sivu, jossa kiitetään yhteydenotosta ja varmistetaan viestin kulku. Yhteydenottolomake on Hypertext Prepocessor (PHP) -kieltä. PHP mahdollistaa interaktiiviset www-sivut. PHP on palvelinpuolen kieli eli se suoritetaan palvelimella, jossa www-sivut sijaitsevat. Koodiin on sisällytetty huijauslomake, jonka tarkoitus on huijata automaattisia roskapostia lähettäviä botteja. (Castro 2007.) Kuvio 7. Meriter Oy:n www-sivujen yhteydenottolomake.

18 12 3 TIETOJÄRJESTELMÄN DOKUMENTTI Tehty dokumentti on tarkoitettu pääosin tietojärjestelmän ylläpitäjille. Myös verkon käyttäjät voivat käyttää sitä ohjeena tulevaisuudessa. Se auttaa käyttäjää ymmärtämään, miten järjestelmä toimii ja miten sitä käytetään. Tarvittaessa dokumentin avulla voidaan oppia rakentamaan samantyyppinen järjestelmä. Dokumentissa esitetään laitteiden ja tekniikoiden toimintaa välillä hyvinkin tarkasti, jotta käyttäjä ymmärtäisi järjestelmää mahdollisimman hyvin. Yrityksen henkilöstö koostuu atk-ammattilaisista ja kokeneista käyttäjistä, jotka ymmärtävät atk-termejä ja käsitteitä. Näin ollen dokumentissa ei tarvinnut selittää atk:n peruskäsitteitä. Tietojärjestelmädokumentti on Word-tekstidokumentti muodossa. Dokumentoinnissa on käytetty erilaisia taulukoita ja luetteloita. Esimerkiksi laitteistodokumentti on Excel -taulukossa. Tekstidokumentissa on käytetty kuvia laitteista havainnollistamaan dokumentointikohteita. Dokumentissa voi käyttää myös hierarkkisia-, verkkomuotoisia- ja vuokaavioita havainnollistamisessa. Tietojärjestelmädokumentaatiossa on myös käytetty Adobe Photoshopilla tehtyjä kaavioita, jotka havainnollistavat tietoverkon loogista rakennetta, UPS-laitteen käyttöä ja NAS-palvelimen käyttötarkoituksia. (Suomi 1988.) Kun tietojärjestelmä on otettu käyttöön, sitä kuvaavan dokumentin luonne muuttuu. Suunnitteludokumentista tulee järjestelmää kuvaava dokumentti. Näin ollen dokumenttia on päivitettävä, kun tietojärjestelmä rakentuu. Kun tietojärjestelmädokumenttiin tehdään muutoksia, uuden dokumentin kanteen numeroidaan juoksevalla numeroinnilla versionumero ja muokkauspäivämäärä. Uusin tulostettu versio dokumentista säilytetään kassakaapissa. Paperidokumentin hyvät puolet ovat konkreettisuus ja käyttökelpoisuus ilman tietokonetta. Huonoa paperidokumentissa on se, että sen muuttaminen ja päivittäminen on vaikeaa, sen jakelu on vaikeaa ja se lisää A4-saastetta. Sähköistä dokumenttia säilytetään sekä levypalvelimella, että muistitikulla, jota säilytetään kassakaapin tietovälineosassa. Sähköisessä dokumentissa on se hyvä puoli, että sitä on helppo jakaa ja kopioida. Sitä on myös helppo muuttaa, jolloin dokumentti on jatkuvasti ajan tasalla. (Suomi 1988.)

19 Laitteiden dokumentointi Yrityksen käytössä oleva laitteisto dokumentoitiin Excel-taulukkoon (kuvio 8) ja Meriter Oy:n tietojärjestelmä tekstidokumenttiin. Laitteistosta dokumentoitiin tiedot, jotka ovat oleellisia tietoverkon kannalta. Työasemat ja työntekijöiden kannettavat mikrot nimettiin ja niistä dokumentoitiin käyttöjärjestelmäversiot sekä verkkokorttien ominaisuudet. Työasemista dokumentoitiin myös näyttölaitteet, tallennuskapasiteetti, sekä näyttölaitteiden ja keskusyksiköiden tehonkulutus. Muita dokumentoitavia laitteita olivat: ADSL-modeemi, NAS-palvelin, WLAN-reititin, tulostus- ja skannauslaitteet sekä massamuistit. Laitteistotietokantaa voidaan päivittää laitteistohankintoja tai muutoksia tehtäessä. Kun yrityksen tietoverkko rakentuu, voidaan laitteistotietokantaan lisätä eri laitteiden tietoverkon toiminnalle tärkeitä tietoja, kuten IP- ja MAC-osoitteita. Kuvio 8. Meriter Oy:n tietoverkon laitteiden dokumentointipohja. 3.2 Tietoverkon dokumentointi Tietoverkkosuunnitelman avulla voidaan todeta, että tietoverkkoa tehtäessä käytetään yrityksen hyväksymiä menettelytapoja ja standardeja. Luomalla yksityiskohtainen oma toimintapolitiikka, verkon toiminta- ja turvallisuusaste nousee. Järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitämiseen saattaa osallistua useita henkilöitä. Dokumentti toimii heille ohjenuorana ja apuna, kun töitä siirrettään henkilöltä toiselle. Dokumentointia käytetään aluksi oikeiden

20 14 hankinta- ja rakentamispäätösten pohjaksi. Järjestelmä rakentuu yrityksen nykyisen laitteiston pohjalle. (Jaakonmäki 1991, 162; Suomi 1988.) Kun tietokoneet liitetään verkkoon, täytyy olla varmuus verkon toimivuudesta. Jos verkko ei toimi kunnolla, voi tiedostojen tallennus, tiedonsiirto, tulostaminen ja ohjelmien ajaminen vaikeutua. Tietojärjestelmän tai sen osan pettäessä, koko yrityksen toiminta voi keskeytyä. Parin päivän keskeytys saattaa johtaa mittaviin taloudellisiin tappioihin. Siksi on tärkeää, että verkon korjaajalla on selkeä dokumentti verkon toiminnasta. Dokumentointi antaa Meriter Oy:n tietojärjestelmän ylläpitäjälle tarkan tiedon verkon laitteista, niiden loogisesta sijainnista ja yhteydestä muihin laitteisiin. Kun tietojärjestelmä on dokumentoitu, vältytään myös avainhenkilöiden muodostumiselta. Avainhenkilöt ovat henkilöitä jotka yksin tuntevat järjestelmän ja näin ollen ovat korvaamattomia järjestelmän toiminnan kannalta. (Jaakohuhta 2002; Suomi 1988.) Vaatimusmäärittely Tietoverkon suunnitteluvaiheessa tulee selvittää mitä tietoverkolla on tarkoitus tehdä, eli tehdä vaatimusmäärittely. Yritys tarvitsee lähiverkon, joka helpottaa tiedostojen siirtoa työasemien välillä. Lähiverkkoon tulee päästä helposti myös kannettavilla mikroilla, joten verkossa täytyy olla langattoman verkon tukiasema. Lähiverkosta tulee päästä Internetiin ADSL-modeemin kautta. Koska on yhteys julkiseen verkkoon, tulee järjestelmästä tehdä tietoturvan kannalta korkeatasoinen. Lähiverkon rakenteen tulee olla sellainen, että sitä on helppo huoltaa ja se ei vaadi jatkuvaa ylläpitoa. Lähiverkon tärkeimmiksi tehtäviksi voidaan määritellä: tulostinten ja skannerin jakaminen, tietokantojen jakaminen, ulkoisten yhteyksien jakaminen (Internet), verkon palveluiden jakaminen etäkäyttäjälle (FTP-palvelin), tietojen käytettävyyden turvaaminen (varmennus) ja tuotannon prosessien siirtokanava. (Jaakohuhta 2002.) Verkon rakentamisessa tulee määrittää painopisteet, joiden mukaan verkkoa rakennetaan. Painopisteet määräävät miten paljon mihinkin verkon ominaisuuteen panostetaan. Verkolta vaadittava ominaisuuksia ovat mm. vikasietoisuus, turvallisuus, kytkentäisyys, muunneltavuus, ylläpidettävyys, kapasiteetti, yksinkertaisuus ja palveluiden yhdentyminen eli konvergenssi. (Jaakohuhta 2002.)

21 15 Lähiverkossa tulee olla jaettu tiedostopalvelin. Tiedostopalvelin helpottaa tiedostojen jakamista. Palvelimelle tehdään myös uusimmat varmistukset järjestelmän tiedostoista. Palvelimen tulee olla vikasietoinen, jotta tärkeät tiedot pysyvät käytettävinä. Palvelin toimii myös tulostuspalvelimena, kun tulostimet ja skanneri jaetaan yrityksen verkossa. Kun tulostimet jaetaan verkossa, tulosteita ei tarvitse siirtää aina työasemalle, joka on liitettynä tulostimeen. Etätyön mahdollistamiseksi tulee suuriinkin tiedostoihin toimiston tietokannassa päästä käsiksi Internetin välityksellä. Työntekijät ovat tottuneet työskentelemään kotoa käsin ja eri paikkakunnilta. Ongelmana on ollut, että tarvittava informaatio on pitänyt ottaa jollakin tallennusvälineellä matkaan. Ratkaisu ongelmaan on NAS-palvelin, jolla sijaitsee yrityksen FTP-palvelin. Tällöin yrityksen FTP-palvelimelle voidaan tarvittaessa ottaa yhteys Internetin yli ja sieltä ei tarvitse ladata muuta kuin kulloinkin tarvittava tieto. Kun tiedostopalvelimelle on pääsy Internetin yli, tulee tiedostopalvelin suojata ulkopuolisilta Lähiverkko Meriter Oy:n toimistoon perustetaan Local Area Network (LAN). Lähiverkko on sisäistä liikennettä toteuttava ja suuren kapasiteetin verkko. Meriter Oy:n verkko koostuu työasemista, kaapeleista, verkkolaitteista ja palvelinlaitteista. Lähiverkko tulee olemaan Gigabit Ethernet standardien mukainen. Lähiverkon reitittimeksi tulee WLAN-reititin, joka mahdollistaa yhteyden langattomaan Wireless Local Area Network (WLAN) -verkkoon. (Jaakohuhta 2002.) Lähiverkon pystyttämiselle Meriterin toimistoon löytyy monta hyvää syytä. Se parantaa pääsyä ajankohtaiseen yrityksen sisäiseen informaatioon. Yhteiset ohjelmakirjastot tuovat mahdollisuuden sisäisten standardien luonnille. Esimerkiksi asiakirjamuodot pysyvät yhtenäisinä yrityksen sisällä. Lähiverkko mahdollistaa pääsyn useisiin sovelluksiin, jolloin yhden henkilön ei tarvitse tuntea useita erilaisia työasemia. Yhtenäinen työympäristö helpottaa yrityksen työntekijöiden siirtymistä työtilojen välillä. Kaikilla verkkoon liitetyistä on pääsy jaettuihin ulkopuolisiin resursseihin, kuten Internet. Lähiverkko lisää myös mahdollisuuksia yrityksen sisäiseen kommunikointiin. Nopea informaation kulku yrityksen eri osastojen kesken nopeuttaa työntekoa. (Hedemalm 2000.)

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010

Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 Internet-yhteydet maanläheisesti Combi Cool talvipäivät 2010 1 Sisältö Sisällysluettelo: IP-osoite Erilaisia internet liittymiä Muuttuva IP-osoite (dynaaminen) Kiinteä IP-osoite (staattinen) Port forwarding

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

TK081001 Palvelinympäristö

TK081001 Palvelinympäristö TK081001 Palvelinympäristö 5 opintopistettä!! Petri Nuutinen! 8 opintopistettä!! Petri Nuutinen! RAID RAID = Redundant Array of Independent Disks Useasta fyysisestä kiintolevystä muodostetaan yhteinen

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 17.8.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät

Lisätiedot

ProNetti -sähköpostijärjestelmä

ProNetti -sähköpostijärjestelmä Sivu 1(6) käyttöohje ProNetti -sähköpostijärjestelmä Protacon Solutions Oy:n tarjoamassa sähköpostijärjestelmässä sähköposteja voidaan lukea ja lähettää käyttämällä esimerkiksi Thunderbird tai Microsoft

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Windows Palvelimen asennus ja konfigurointi Linux palvelimen asennus

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA!

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA! LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA! Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Linux. Alkutarkistukset

Linux. Alkutarkistukset Linux Alkutarkistukset Kytkentäkaapeli Kytkentäkaapelia voidaan nimittää myös esim. CAT 5 kaapeliksi tai verkkokaapeliksi. Kytkentäkaapeli ei yleensä kuulu vakiona uuden mikron tai verkkokortin varustuksiin.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland

TeleWell TW-EA716. ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin. Pikaohje. Copyright Easytel Oy Finland TeleWell TW-EA716 ADSL modeemi Palomuuri 4 porttinen 10/100 Mbps kytkin Pikaohje Copyright Easytel Oy Finland Pikaohje Huomautus! Lisäohjeita on englanninkielisessä ohjekirjassa. Paketin sisältö 1. TW-EA716

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 AXXION OY Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 27.09.2007 1 Yleistä Tämä dokumentti on asiakkaille tarkoitettu ohjeistus Axxion Oy:n toimittamien hosting-palveluiden myymiseksi. Dokumentin aihepiiriin

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH

Tietojärjestelmät Metropoliassa. 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietojärjestelmät Metropoliassa 28.08.2009 Mikko Mäkelä & JHH Tietohallinnon palvelujen toimintaperiaatteet Asiakaslähtöisyys palveluissa. Kaikille opiskelijoille tarjotaan samat peruspalvelut koulutusalasta

Lisätiedot

DFL-200 Network Security Palomuuri

DFL-200 Network Security Palomuuri Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DFL-200 Network Security Palomuuri Ennen kuin aloitat Jos olet

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta Operatiiviset päivät 15.-17.11.2017 Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta 1. Luentosalin AV-tekniikka ja esityksen valmistelu Helsingin Messukeskuksen luentotilojen varustukseen kuuluu verkkoliittymä

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot