ViewPad 10pro Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViewPad 10pro Käyttöopas"

Transkriptio

1 ViewPad 10pro Käyttöopas Model No. VS14140

2 Hyväksyntä CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin 2004/108/EC ja matalajännitedirektiivin 2006/95/EC mukainen. R&TTE-yhdenmukaisuusilmoitus 2200 Tämä langaton moduulilaite on Euroopan Unionin R&TTE-direktiivin (1999/5/EY) olennaisten vaatimusten mukainen. Tämä laite on seuraavien vaatimustenmukaisuusstandardien mukainen: EN EN EN50361 EN EN EN EN EN62311 Huomio Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. Ilmoitetut maat: Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, Belgia, Ruotsi, Tanska, Suomi, Ranska, Italia, Espanja, Itävalta, Irlanti, Portugali, Kreikka, Luxemburg, Eesti, Latvia, Liettua, Tšekin tasavalta, Slovakia, Slovenia, Unkari, Puola ja Malta. Seuraavat tiedot ovat vain EU:n jäsenvaltioita varten: Oikealla näkyvä merkki tarkoittaa, että laite on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.merkki ilmaisee vaatimuksen, että laitetta EI saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava erityiseen keräyspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti. Jos laitteen paristoissa, akuissa tai nappiparistoissa on kemiallinen symboli Hg, Cd, tai Pb, se tarkoittaa, että pariston raskasmetallisisältö on yli 0,0005 % elohopeaa tai yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä. Tuotteet 2,4 GHz:n langattomien LAN-laitteiden kanssa Ranskassa Tämän tuotteen 2,4 GHz:n langattomalla LAN-käytöllä on tiettyjä rajoituksia. Tämä laite voi käyttää koko 2400 MHz 2483,5 MHz -taajuuskaistaa (kanavat 1 13) sisätilasovelluksissa. Ulkokäytössä voi käyttää vain MHz:n taajuuskaistaa (kanavat 1 9). Katso uusimat vaatimukset osoitteesta i

3 Tärkeitä turvaohjeita 1. ÄLÄ aseta esineitä ViewPadin päälle, sillä ne voivat naarmuttaa näyttöä. 2. ÄLÄ altista ViewPadia likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. 3. ÄLÄ aseta ViewPadia epätasaiselle tai epävakaalle alustalle. 4. ÄLÄ laita mitään vieraita esineitä ViewPadin sisään. 5. Älä altista ViewPadia voimakkaille magneetti- tai sähkökentille. 6. ÄLÄ altista ViewPadia suoralle auringonpaisteelle, sillä se voi vahingoittaa LCDnäyttöä. Pidä laite aina etäällä lämmönlähteistä. 7. TURVALLINEN LÄMPÖTILA: ViewPadia tulee aina käyttää ympäristössä, jonka lämpötila on välillä -15 C 55 C. 8. ÄLÄ käytä ViewPadia sateessa. 9. Kysy paikallisviranomaisilta tai jälleenmyyjältä ohjeet elektronisten tuotteiden asianmukaisesta hävittämisestä. 10. ViewPad ja verkkolaite voivat tuottaa jonkin verran lämpöä normaalissa käytössä tai ladattaessa. ÄLÄ jätä pidä ViewPadia sylissäsi pitkiä aikoja välttääksesi epämukavuuden tai kuumuuden aiheuttaman vamman. 11. NIMELLISOTTOTEHO: Katso ViewPadin arvokilvestä ja varmista, että verkkolaite on nimellisarvon mukainen. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita. 12. ÄLÄ käytä kynää tai mitään terävää esinettä ruudun koskettamiseen. 13. Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä liinalla. Jos on tarpeen, kostuta liinaa hieman ennen puhdistusta. Älä koskaan käytä hiovia puhdistusaineita tai puhdistusliuoksia. 14. Sammuta aina virta ViewPadista, kun liität tai poistat ulkoisia laitteita, jotka eivät tue hot-plugia. 15. Sammuta ViewPad ja irrota se pistorasiasta aina ennen puhdistusta. 16. ÄLÄ pura ViewPadia. Ainoastaan pätevä huoltoteknikko saa suorittaa huollon. 17. ViewPadin kotelossa on aukkoja lämmön haihduttamiseksi. ÄLÄ tuki ViewPadin tuuletusaukkoja. ViewPad voi kuumentua ja sen seurauksena mennä epäkuntoon. 18. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. 19. Käyttäjän on käytettävä USB-käyttöliittymiin liittämiseen versiota USB 2.0 tai uudempaa. 20. LIITETTÄVÄ LAITE, jatkopistorasia on asennettava lähelle laitetta ja sen on oltava helposti tavoitettavissa. ii

4 Selvitys RoHS-yhteensopivuudesta Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2002/95/EY-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamistasähkö- ja elktroniikkalaitteistossa (RoHS-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisenkomission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan: Aine Ehdotettu enimmäispitoisuus Todellinen pitoisuus Lyijy (Pb) 0,1% < 0,1% Elohope (Hg) 0,1% < 0,1% Kadmium (Cd) 0,01% < 0,01% Kuudenarvoinen kromi (Cr6+) 0,1% < 0,1% Polybromibifenyyli (PBB) Polybromidifenyylieetteri (PBDE) 0,1% < 0,1% 0,1% < 0,1% Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS-direktiivin liitten mukaisesti. Esimerkkejä tälläisistä vapautetuista komponenteista ovat: 1. Elohopea pienissä loistevalaisimissa ei ylitä 5 mg lamppua kohden ja muissa lampuissa, jotka eivat ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liittessä. 2. Lyijy kuvaputken lasissa, elektronisissa komponenteissa, loisteputkissa sekä keraamisissa elektroniikan osissa (esim. pietsoelektroniikkalaitteet). 3. Lyijy korkean lämpötilan juotoksissa (kuten lyijypohjaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä 85% painostaan tai enemmän). 4. Lyijy kohdentavana elementtinä teräksessä, joka voi sisältää painostaan jopa 0,35% lyijyä, alumiinissa joka voi sisältää painostaan jopa 0,4% lyijyä ja kupariseoksessa, joka voi sisältää painostaan jopa 4% lyijyä. iii

5 Tekijänoikeustiedot Tekijänoikeudet ViewSonic Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Android on Google Inc:n tavaramerkki. Tämän tavaramerkin käyttö on Googlen käyttöoikeuksien alainen.tämä tuote käyttää Linux-pohjaista Android -alustaa, jonka voi laajentaa useilla JME-pohjaisilla sovellusohjelmistoilla.kaikki tässä laitteessa käytetyt tuotteet ja tässä mainitut tavaramerkit tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.google, Google-logo, Android, Androidlogo ja Gmail ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien käyttö on Googlen käyttöoikeuksien alaista.wi-fi ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wireless Fidelity Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.microsd on SD Card Associationin tavaramerkki.bluetooth ja Bluetooth-logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.java, JME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkit ovat Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.syöttömenetelmän ennakointikone on COOTEKin toimittama TOUCHPAL.DataViz ja RoadSync ovat DataViz, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.dataviz ja Documents To Go ovat DataViz, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go kuvakkeet ovat DataViz, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta.tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic Coprorationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Immateriaaliomaisuus-oikeustiedotOikeus kaikkiin teknologioihin ja tuotteisiin, joista tämä tuote koostuu, ovat niiden omistajien omaisuutta.tämä tuote käyttää Linux-pohjaista Android-alustaa, jonka voi laajentaa useilla Java-Script-pohjaisilla sovellusohjelmistoilla.google, Google-logo, Android, Android-logo, Gmail ja YouTube ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.bluetooth ja Bluetooth-logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia tavaramerkkejä.java, JME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkit ovat Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.microsd on SD Card Associationin tavaramerkki. Syöttömenetelmän ennakointikone on COOTEKin toimittama TOUCHPAL. iv

6 Tuotteen rekisteröinti Rekisteröi tuotteesi ViewSonic internet-sivuilla, jotka sisältävät lisätietoja tuotteesta ja tietoja uusista ja tulevista tuotteista osoitteessa: Rekisteritiedot Tuotteen nimi: Mallinumero: Asiakirjan numero: Sarjanumero: Ostopäivä: ViewPad 10pro VS14140 ViewPad 10pro_UG_FIN Rev. 1A Tuotteen hävittäminen käyttöiän päätyttyä ViewSonic kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. Katso lisätietoja ViewSonicin web-sivustolta. Yhdysvallat ja Kanada: Eurooppa: Taiwan: v

7 Sisältö Luku 1: Tuotteen yleiskatsaus - Pakkauksen sisältö - Ohjauspainikkeet ja liitettävyys Luku 2: Asetus - Virta ja akku - Muistikortin asennus - Verkkoasetus - Luku 3: Peruskäyttö - Käynnistys, Valmiustila ja Pois päältä Liitteet A. BIOS-valikko B. Ilmaisintaulukko C. Vianmääritys D. Huoltovihjeitä 1

8 ViewPad 10pro Microsoft Windows 7 Professional For distribution only with a new ViewSonic PC. This disc contains 32-bit software only. External Recovery Media Disc 1 of 1 Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, registered or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. 03/14/11 ViewPad_CD Made in China Copyright 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks, Support for these products registered provided by ViewSonic. omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or from furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the For technical support interest information, visit may change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or of continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to change product specifications without notice. Information in this CD-ROM transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of ViewSonic Corporation. Portions 2011 Microsoft 03/14/11 Corporation. All rights reserved ViewPad_CD Made in China ViewSonic Part No. 03/14/11_VPD_Ver.1 PC System Requirements Intel Pentium processor or greater running on Windows Platform, 4x CD-ROM drive; 64MB or more of available RAM; 800x600 color display. Luku 1: Tuotteen yleiskatsaus Pakkauksen sisältö ViewPad 10pro Verkkolaite User Guide and Installation Software ViewPad Series Tablet Quick Start Guide Pikaopas Palautus-DVD- ja Ohjain-CD-levy 1. ViewPad 10pro -taulutietokone 2. Yleisvaihtovirtalaturi x1 (4 vaihdettavaa pistoketta) 3. Pikaopas 4. Palautus-DVD- ja Ohjain-CD-levy 2

9 Ohjauspainikkeet ja liitettävyys Edessä Vasen Oikea Ylhäällä Alhaalla 1. Ympäristön valon tunnistin 2. Web-kamera 3. Hae 4. Palaa 5. Kotivalikko 6. Asetukset-valikko 7. Latausliitäntä 8. Kuulokeliitäntä 9. Mini HDMI -lähtö 10. USB-portti 11. Micro SD -korttipaikka 12. Palauta 13. Kaiuttimet 14. Virran merkkivalo 15. Laturin merkkivalo 16. Virtapainike 17. Pidä Ctrl+Alt+Delnäppäinyhdistelmää painettuna 18. Äänenvoimakkuus ALAS 19. Äänenvoimakkuus YLÖS 20. Mikrofoni 21. Telakointiportti 3

10 Luku 2: Asetus Akun vaihto Akku on kiinnitetty laitteeseen pysyvästi. Akun saa vaihtaa vain valtuutettu ViewSonic-huoltokeskus. Ota yhteys paikalliseen ViewSonicin asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja. Akun lataaminen Uusi akku on toimitettaessa vain osittain ladattu, Lataa akku seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1. Liitä verkkolaitteen toinen pää latausliitäntään. 2. Liitä verkkolaitteen toinen pää pistorasiaan latauksen aloittamiseksi. Kuva 2.1 Akun lataaminen Kun akku latautuu, latauksen LED-merkkivalo vilkkuu kullanruskeana ja akkukuvake näkyy tilarivillä. Kun akku on täysin latautunut, latauksen LED-merkkivalo muuttuu siniseksi ja, jos laite on kytketty päälle, täyttä latausta ilmaiseva akkukuvake näkyy tilarivillä. Huomautus: Käytä vain toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta akun lataamiseen. Akun kesto on laitteen käytön mukainen. 4

11 Muistikortti MicroSD-muistikortti tarjoaa lisää tietojen tallennustilaa. MicroSD-kortin asentaminen 1. Avaa korttikansi. 2. Aseta MicroSD-kortti kuten kuvassa. Varmista, että kultaiset kontaktipinnat ovat ylöspäin. 3. Sulje korttikansi. Kuva 2-2 Micro SD -kortit Muistikortin poistaminen 1. Poistaaksesi muistikortin turvallisesti, siirry Windowsin tehtäväriville ja napsauta hiiren oikealla painikkeella -kuvaketta. Valitse vaihtoehto Poista MicroSD-kortti. 2. Kun Windows näyttää kehotteen "The device is now safe to remove (Laitteen voi nyt irrottaa turvallisesti)", avaa korttikansi 3. Työnnä poistaaksesi MicroSD-kortin korttipaikasta. Huomautus: Älä poista muistikorttia, kun se on käytössä. Muistikortin äkillinen poistaminen voi aiheuttaa tietojen menettämisen ja järjestelmän odottamattoman toiminnan. 5

12 Kosketuspaneeliasetus Laitteen kosketuspaneeli on kalibroitu tehtaalla. Useimmissa tapauksissa uudelleenkalibrointi ei ole tarpeen. Kuitenkin kapasitiivisen kosketuspaneelin luonteesta johtuen maantieteellisen sijainnin muutos voi vaatia uudelleenkalibroinnin uusien ympäristöolosuhteiden vuoksi. Jos kosketuspaneeli toimii epänormaalisti, suorita alla kuvattu kosketuspaneelin kalibrointi. 1. Napauta (ILITEK) -kuvaketta avataksesi kosketuspaneelin kalibrointivalikon. Kuva 2-9 Kosketuspaneelin kalibrointivalikko 2. Aseta laite tasaiselle pöytätasolle. Vältä koskettamasta kosketuspaneelia kalibroinnin aikana. 3. Käynnistä kaibrointi napauttamalla Calibration (Kalibrointi) -painiketta. 4. Kun kalibrointi on valmis, viesti Calibration OK (Kalibrointi OK) -tulee näkyviin. 6

13 Wi-Fi-asetus 1. Napsauta Windowsin tehtävärivillä hiiren vasemmalla painikkeella -painiketta tuodaksesi näkyviin käytettävissä olevien tukiasemien valikon. 2. Valitse Wi-Fi-tukiasema käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelosta. 3. Anna pyydettäessä verkon salasana. 4. Pätä yhteyden muodostaminen napsauttamalla Connect (Yhdistä) -painiketta. Bluetooth Bluetooth-ominaisuuden voi määrittää ohjauspaneelissa. Katso lisätietoja Bluetoothin aktivoinnista Ohjauskeskus-osasta. Bluetooth-laiteparin muodostaminen 1. Varmista että pariutettavien laitteiden Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön. 2. Kaksoisnapauta -kuvaketta Windowsin tehtävärivillä avataksesi Bluetoothvalikon. 3. Napauta Add New Device (Lisää uusi laite) hakeaksesi kaikki alueella käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet. 4. Valitse haluttu laite löydetyistä laitteista. 5. Näytölle tule PIN-koodi Bluetooth-laitteen yhdistämistä varten. Näppäile tämä koodi liitettävään laitteeseen. Nämä näyttö sammuu hetken kuluttua aikakatkaisulla, jos mitään toimintoa ei tehdä. 6. Kun kättely on muodostettu, päätä asetus napauttamalla Next (Seuraava). 7. Jos yhteys muodostetaan audiolaitteeseen, jossa on vain HSP/HFP (A2DP) -tuki, Connect to phone audio (Muodosta yhteys puhelimen audioon) -valinta tulee näkyviin. Huomautus: Kun kättely on muodostettu, yhteyden muodostaminen uudelleen samaan laitteeseen ei enää vaadi PIN-koodin antamista. 7

14 Ohjauskeskus Ohjauskeskus mahdollistaa nopean järjestelmän yleistilan ja tiedonsiirtoprotokollan (3G, Wi-Fi ja Bluetooth) asetuksen. Päävalikko Kuva 2-10 Ohjauskeskus, Päävalikko Siirry alavalikkoon napauttamalla kuvaketta. - System Info (Järjestemätiedot) - Battery (Akku) - Thermal Condition (Lämpötila) - Display (Näyttö) - Power Management (Virranhallinta) - Device Controller (Laiteohjain) 8

15 Järjestemätiedot Sisältää Käyttöjärjestelmä-, BIOS-, Suoritin- ja Kiintolevytiedot. Akku Näyttää akun tilan ja asetukset. Kuva 2-11 Akku, Alavalikko Matalan akkuvirran varoitustasoasetus: Säädä matalan akkuvirran varoitustaso liukusäätimellä. Valitse varoituksen ilmoitustyyppi 1. OSD (Visual) Warning (Kuvaruutuvalikko (Visuaalinen)) -varoitus: Äänetön 2. Sound Warning (Äänivaroitus): Kuuluva. Tallenna muutokset. Aseta akkuasetukset takaisin oletusarvoihin. Kerää akun käyttötietoja akkuajan laskemiseksi. 9

16 Näyttö Näyttää näyttötiedot ja mahdollistaa säätöjen tekemisen. Kuva 2-12 Näyttö, Alavalikko Napauta ottaaksesi ulkoisen videolähdön käyttöön manuaalisesti (Jos plug & play -toiminto ei tunnista sitä). Säädä kirkkaustasoa. Virranhallinta Virranhallinta-asetukset. 10

17 Laiteohjain Kuva 2-13 Laiteohjain, Alavalikko Langaton kortti: Napauta ottaaksesi Wi-Fin käyttöön tai pois käytöstä. Bluetooth: Napauta ottaaksesi Bluetoothin käyttöön tai pois käytöstä. 3G: Napauta ottaaksesi 3G:n käyttöön tai pois käytöstä. G-tunnistin: Napauta ottaaksesi G-tunnistimen käyttöön tai pois käytöstä. Valotunnistin: Napauta ottaaksesi valotunnistimen käyttöön tai pois käytöstä. Säätää näytön kirkkautta automaattisesti huoneen valaistusolosuhteiden mukaan. Napauta ottaaksesi ohjelmistonäppäimet käyttöön tai pois käytöstä. 11

18 Luku 3: Peruskäyttö Kytke virta päälle tai pois päältä 1. Kytke laitteen virta päällen painamalla laitteen päälle olevaa -painiketta. Varoitus: Älä kytke laitteen virtaa pois päältä ennen kuin se on kokonaan pois päältä, muuten seuraavassa käynnistyksessä voi ilmetä virhe. 2. Napsauta Windows 7:ssä Start (Käynnistä) > Shutdown (Sammutus) > tai sammuta laite painamalla -painiketta. Huomautus 1: Windows voidaan määrittää sammumaan automaattisesti yhdellä -painikkeen painamisella. Katso lisätietoja virtamäärityksistä Windowsin ohje ja tuki -osasta (Avainsana Power (Virta)). Huomautus 2: Virran saa kytkettyä kokonaan pois päältä pitämällä -painiketta painettuna >4 sekuntia. Kosketusnäyttöohjaus Napauttaminen: Nopea yhden napautuksen liike. Jäljittelee hiiren vasemman painkkeen napsautusta. Napauttaminen ja pitäminen: Paina tyhjää aluetta >4 sekuntia. Jäljittelee hiiren oikean painkkeen napsautusta. Liu'uttaminen: Nopea liike tiettyyn suuntaan. Jäljittelee vieritystä. Vetäminen: Paina kuvaketta >4 sekuntia ja suorita liike määrättyyn suuntaan. Jäljittelee hiiren vasemman painikkeen pitämistä painettuna. Nipistäminen: Kahden pisteen sisäänpäin siirtyvä liike. Lähennys. Levittäminen: Kahden pisteen ulospäin siirtyvä liike. Loitonnus. Huomautus: Sovelluksessa voidaan määrittää monimutkaisempia käsieleitä, käytettävyys on sovelluksen tuen mukainen. 12

19 Näyttönäppäimistö Näyttönäppäimistö sijaitsee Windows-työpöydän vasemmassa yläkulmassa. Vedä näyttönäppäimistö Windows-työpöydän keskelle näppäimistöllä syöttöä varten. Kuva 3-1 Näyttönäppäimistö työpöydällä Näyttönäppäimistökuvake ponnahtaa esiin myös, kun siirrytään tekstinsyöttöosaan. Napauta näyttönäppäimistökuvaketta tuodaksesi näyttönäppäimistön esiin. Kuva 3-2 Näyttönäppäimistökuvake Windows 7 Professional: Kun käyttäjän kirjautumisvalikko on otettu käyttöön, Ctrl+Alt+Del-toiminnon voi aktivoida pitämällä laitteen päällä olevaa -painiketta painettuna >4 sekuntia. 13

20 Navigointi-, etu- ja sivuohjauspainikkeet Ulkoisilla painikkeilla on eri toimintoja eri käyttöjärjestelmissä. Painike Sijainti BIOS ja DOS Windows Bluestacks (Android) Edessä Ylänuoli Avaa web-selain Avaa web-selain TBD Edessä Alanuoli Palaa edelliseen Palaa edelliseen Edessä ESC Siirry työpöydälle Siirry kotityöpöydälle Edessä Enter Avaa taulutietokoneen ohjauspaneeli Avaa Android-asetusvalikko Ylhäällä Oikea nuoli Äänenvoimakkuus ylös Äänenvoimakkuus ylös Ylhäällä Vasen nuoli Äänenvoimakkuus alas Äänenvoimakkuus alas Android Windowsissa 1. Napauta Windows-työpöydän -kuvaketta. 2. Ensimmäinen käynnistys kestää kauemmin asetusta valmistellessa (kertaasennus). 3. Katso BlueStacks-käyttöoppaasta lisätietoja Androidin käytöstä. 4. Napauta -kuvaketta vaihtaaksesi takaisin Windowsiin. 14

21 Luku 4 Liite Liite A: BIOS-valikko Päävalikko - Aseta aika ja päivämäärä. - Näyttää seuraavat järjestelmän määritystiedot. 1. BIOS-versio 2. EC-versio 3. PCB-versio 4. Suoritintyyppi 5. Suoritinnopeus 6. Järjestelmämuistinopeus 7. L2 välimuisti RAM 8. Kokonaismuisti Lisäasetukset-valikko Quick Boot (Pikauudelleenkäynnistys) Diagnostic Splash Screen (Diagnostiikkakäynnistyskuva) Diagnostic Summary Screen (Diagnostiikkayhteenvetonäyttö) SATA Port (SATA-portti) Ota pikauudelleenkäynnistys käyttöön. Valitse uudelleenkäynnistys-käynnistyskuva; grafiikka tai teksti. Ota diagnostiikka-yhteenvetonäyttö käyttöön/pois käytöstä. SATA-laitetiedot. 15

22 Suojausvalikko Supervisor Password (Valvojan salasana) User Password (Käyttäjän salasana) Set Supervisor Password (Aseta valvojan salasana) Set User Password (Aseta käyttäjän salasana) Authenticate User on boot (Todenna käyttäjä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä) HDD Password State (Kiintolevyn salasanatila) Set (Asetettu)= Käytössä; Clear (Tyhjä)= Ei salasanaa. Set (Asetettu)= Käytössä; Clear (Tyhjä)= Ei salasanaa. Korkeimman tason salasana Aseta salasanarajoitus Setup (Asetus) -apuohjelmalle. Aseta salasanarajoitus Setup (Asetus) -apuohjelmalle. Ota käyttööön käynnistyksen salasanakontrolli. Aseta kiintolevylle salasanarajoitus. Varoitus: Pidä kirjaa salasnoista. BIOS-nollaus vaaditaan salasananollausta varten. Ota yhteys yrityksesi IT-osastoon tai tietokoneasiantuntijaa saadaksesi tietoja BIOS-nollauksesta. Poistu valikosta Exit Saving Changes (Lopeta ja tallenna muutokset) Exit Discarding Changes (Lopeta tallentamatta muutoksia) Load Setup Defaults (Lataa asetuksen oletukset) Discard Changes (Hylkää muutokset) Save Changes (Tallenna muutokset) Tallentaa kaikki muutokset ja sulkee BIOS-valikon. Hylkää kaikki muutokset ja sulkee BIOS-valikon Palauttaa tehtaan oletusasetukset. Hylkää kaikki nykyiset muutokset ja palauttaa viimeksi tallennetut asetukset. Tallenna kaikki nykyiset muutokset sulkematta BIOSvalikkoa. 16

23 Liite B: Ilmaisintaulukko 1. Virran LED-merkkivalo (, sijaitsee laitteen päällä) LED-väri Palaa sinisenä POIS Vilkkuu sinisenä Virtatila PÄÄLLÄ POIS Lepotila 2. Akun LED-merkkivalo (, sijaitsee laitteen päällä) LED-väri Palaa kullanruskeana Palaa sinisenä POIS POIS Akkutila Lataa Akku täysi Jos virta on PÄÄLLÄ; käyttää akkuvirtaa. Jos virta on POIS PÄÄLTÄ; POIS 17

24 Liite C: Vianmääritys Oire Mahdolliset syyt Korjaus Kosketuspaneeli ei toimi oikein 1. Ympäristöolosuhteet poikkeavat huomattavasi tehtaan oletuksesta. Suorita kosketusnäytön uudelleenkalibrointi. 2. Kosketuspinta ei tarjoa riittävää sähkölatausta. - Varmista, että sormet ovat kuivat ja puhtaat. - Varmista, että kosketuskynä on hyväksytty kapasitiivisen kosketuspaneelin käyttämiseen. Akku ei lataudu 1. Käytössä on väärä verkkolaite, jonka virran nimellisarvo ei ole riittävä tai pistoke on väärä. Käytä tämän laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. 2. USB:n käyttö. Tämä laite ei tue akun latausta USB:llä. Monikosketus ei toimi 1. Käytössä Windows 7 Starter tai Basic (vain yksi kosketus) Päivitä käyttöjärjestelmä Windows 7 Home Premiumiksi tai korkeammaksi. 2. Sovellus ei ole tuettu Käytä sovellusta, joka tukee monikosketustoimintoa. 3. Virheellilnen käsiele Varmista, että suorita käsieleen oikein. Ulkoinen näyttö ei toimi 1. Vahingoittunut tai huonolaatuinen HDMI-kaapeli Vaihda HDMI-kaapeli. 2. Lähtötarkkuus ja kuvanopeus eivät ole liitetyn näytön tukemia Käytä näyttöä, joka tukee valittua lähtöresoluutiota ja kuvanopeutta. 18

25 Järjestelmä lukkiutuu Useita mahdollisia syitä: Windowskoodi, Intel-laitevika, laiteohjain, ylikuumeneminen tai laitekoodi. Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla nollauspainiketta. Suorita Windows-päivitykset säännöllisesti saadaksesi uusimmat järjestelmä- ja laitepäivitykset. Asenna uusimmat laiteohjaimet ja sovellusversio. 1. Nesteet voivat aiheuttaa vahinkoja: Tämä laite ei ole vedenpitävä. Sen upottaminen nesteeseen tai nesteen roiskuminen voi aiheuttaa laitteelle pysyvää vahinkoa (esim. kaatunut juoma, höyry, kondenssivesi jne.). 2. Naarmut voivat aiheuttaa vahinkoja: Syvät naarmut voivat aiheuttaa kosketuspaneelissa herkkyys- ja tarkkuusongelmia. Suojaa kosketuspaneeli aina suojakotelolla tai liinalla, kun se ei ole käytössä. 3. Kuumuus voi aiheuttaa vahinkoja: Elektroniset laitteet kestävät pitempään viileässä ympäristössä. Vältä jättämästä laitetta pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Valmista riittävä tuuletus käytön aikana. 4. Akun tyhjeneminen: Usein toistuva akun tyhjeneminen lyhentää akun käyttöikää. Hyödynnä Ohjauskeskusta määrittääksesi turvallisen matalan akkuvirran varoitustason. Säilytä laitetta aina viileässä hyvin tuuletetussa tilassa. 19

26 Asiakastuki Katso teknisen tuen ja huollon yhteystiedot alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron. Maa/alue Web-sivusto Puhelin Sähköpostia Suomi support/call-desk/ 20

27 Rajoitettu takuu VIEWSONIC ViewPad Mitä takuu kattaa: ViewSonic takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja takuuaikana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika takuuaikana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältä uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai komponentteja. Vaihtolaite kattaa ajan, joka on jäljellä asiakkaan alkuperäisestä rajoitetusta takuusta. ViewSonic ei anna takuuta laitteen mukana tulevalle tai asiakkaan asentamalle kolmannen osapuolen ohjelmistolle. Kuinka kauan takuu on voimassa: ViewSonic ViewPadin takuu työlle on voimassa vähintään yhden (1) vuoden ensimmäisen asiakasoston päivämäärästä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien tietojensa varmuuskopioinnista ennen laitteen palauttamista huoltoon. ViewSonic ei ole vastuussa mistään tietojen menettämisestä. Ketä takuu suojaa: Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle. Mitä tämä takuu ei kata: 1.Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu. 2.Vahinkoja, vaurioita tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä: a.onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden laiminlyönti. b.tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana. c.tuotteen poisto tai asennus. d.tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen. e.muiden kuin ViewSonic teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö. f.normaali kuluminen. g.mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan. 3.Tuotteet joissa ilmenee ns. kuvan palamis -tila, joka on seurausta siitä että liikkumaton kuva on ollut näytöllä liian pitkään. 4.Hinnat irrottamiselle, asennukselle, kuljetukselle yhteen suuntaan, vakuutukselle ja asennuspalveluille. Kuinka saat palvelua: 1. Pyydä tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteyttä ViewSonic in asiakastu-keen (Katso Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero. 2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen päivätty ostotosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero. 3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic huoltokeskukseen tai ViewSonicille. 21

28 4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonicilta. Implisiittisiä takuita koskeva rajoitus: Tässä kuvatun takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja, mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Vahinkojen poissulkeminen: Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan. Viewsonic ei ole vastuussa seuraavista: 1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot, jotka perustuvat epämukavuuteen, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liikemahdollisuuden menetykseen, liikear-von menetykseen, liikesuhteiden keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetyk-seen, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu. 2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset. 3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus. 4. Muiden kuin ViewSonic valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset. 4.3: ViewSonic TPC Warranty TPC_LW01 Rev. 1A

29

ViewSonic. G90f/G90fB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. G90f/G90fB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente CRT Monitor - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika - Руководство пользователя

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu.

PGD-150 3D Glasses. Model No. : VS13345. - User Guide. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guide de l utilisateu. 3D Glasses - User Guide - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guide de l utilisateu - Käyttöopas - Pyководство пользователя - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) Model No. : VS13345 Hyväksyntä FCC-lausunto

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

FI9840 Ensimmäinen painos Joulukuu 2014 Kannettavan tietokoneen

FI9840 Ensimmäinen painos Joulukuu 2014 Kannettavan tietokoneen FI9840 Ensimmäinen painos Joulukuu 2014 Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää,

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13645

Lisätiedot

TravelMate 380-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 380-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 380-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään TravelMate 380-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Elokuu 2004 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. 7011288 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

Suomi. EB1035 Käyttöopas

Suomi. EB1035 Käyttöopas X EB1035 Käyttöopas FI7723 Ensimmäinen painos / Lokakuu 2012 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2410-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2410-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 2310-Sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 2310-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ASUS U47VC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4309743

Käyttöoppaasi. ASUS U47VC http://fi.yourpdfguides.com/dref/4309743 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

Näkymä takaa SUOMI. Tuoteominaisuudet. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1. Lisätietoja on laajennetussa käyttöoppaassa

Näkymä takaa SUOMI. Tuoteominaisuudet. www.kodak.com/go/digitalframesupport 1. Lisätietoja on laajennetussa käyttöoppaassa Tuoteominaisuudet SUOMI Lisätietoja on laajennetussa käyttöoppaassa www.kodak.com/go/digitalframesupport Näkymä takaa 5 1 2 3 3 4 1 2 Muistikorttipaikka SD/SDHC/MMC/XD/ MS/MS Pro Duo DC-In-tulo 12 V 1,5

Lisätiedot

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja

Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja. Käyttöohjekirja Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2004 Kaikki Oikeudet Pidätetään Acer Aspire 1360 / 1520 -Sarjan Kannettavan Tietokoneen Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Elokuu 2004

Lisätiedot

Suomi. EB1037 Käyttöopas

Suomi. EB1037 Käyttöopas X EB1037 Käyttöopas FI8817b Ensimmäinen painos / Marraskuu 2013 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5127-00 FI

Käyttöopas NPD5127-00 FI NPD5127-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti,

Lisätiedot

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja

TravelMate 4020-sarja. Käyttöohjekirja TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. TravelMate 4020-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Heinäkuu 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers

Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers Käyttöohje September 2013 (Finnish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot