MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / V U O S I K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 8 V U O S I K I R J A"

Transkriptio

1 MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 2 / V U O S I K I R J A 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO: Tilastotietoja Suomen manchesterinterriereistä... 4 Koiranäyttelyiden arvostelun kulku... 5 Manchesterinterrieri rotumääritelmä... 8 Koiranäyttely-sanakirja... 9 Vuonna 2007 saavutetut muotovalionarvot ja voittajatittelit Näyttelytulokset Urokset Nartut Kasvattajaluokat Rekisteröinnit Vuoden näyttelykoira Vuoden tokokoira Vuoden agilitykoira Vuoden näyttelykoira- kilpailun säännöt vuonna Vuoden tokokoira kilpailun säännöt vuona Vuoden agilitykoira kilpailun säännöt vuona Agilitytulokset Kansikuvat Etukansi: Bonwild Excuse Me Kuva: Sari Laitinen Takakansi: Fanatic s Eticket Kuva: Henri Virta Painopaikka- ja määrä Kopiopiste Esa Tarkiainen 175 kpl ISSN Päätoimittaja Marie Bono Taitto ja toimitus Mira Tiilikainen Riimutie Kiiminki puh Osoitteenmuutokset Kirsi Hiltunen puh

3 Rainsongs Pirate Queen of Bonwild Ripley Kuva: Sari Laitinen 3

4 T i l a s t o t i e t o j a S u o m e n m a n c h e s t e r i n t e r r i e r e i s t ä Näyttelyssäkäyntien lukumäärä: urokset nartut yht Näyttelyissä käyneiden manssien lukumäärä: urokset nartut yht Suomen Kennelliiton rekisteröinnit (tuonnit suluissa): urokset (3) (1) 8(2) nartut (3) (1) (1) 10(1) 16 9(1) 10(2) yht Suomen Muotovaliot: urokset nartut yht Vuoden näyttelykoira 1993 Kimblewick Feidra 1994 Kimblewick Pick-Me-Up 1995 Hilmanter s Cassius Clay 1996 Brenandi Starsearcher 1997 Hilmanter s Edward 1998 Hilmanter s Edward 1999 Vuokkolan Vilhelmina 2000 Kimblewick Natty Nana 2001 Hannula Renholms Majpåmalö 2002 Kimblewick Rachel 2003 Hilmanter s Hillbilly 2004 Hilmanter s Hillbilly 2005 Kimblewick Fire Balloon 2006 Hilmanter s Indira 2007 Fanatic s Eticket Vuoden agilitykoira 2001 Vuokkolan Vilhelmina 2002 Kimblewick Rebecca 2003 Kimblewick Tessa 2004 Kimblewick Rebecca 2005 Hillmanter s Hugo 2006 Hillmanter s Hugo 2007 Hillmanter s Hugo Vuoden tokokoira 2001 Kimblewick Desert Storm 2002 Kimblewick Desert Storm 2003 Kimblewick Desert Storm 2007 Bonwild Arctic Soulmate 4

5 K o i r a n ä y t t e l y i d e n k u l k u Koirat arvostellaan luokittain näyttelysäännön mukaisessa järjestyksessä. Koirista annetaan kirjallinen laatuarvostelu ja laatumainintaa osoittava palkintonauha. Laatuarvostelu Laatuarvostelussa annetaan niin monta eri laatumainintaa, kuin koirien laatu edellyttää. Laatumaininnat Tuomarin antaman laatuarvostelun tulee vastata seuraavia määritelmiä: E r i n o m a i n e n (sertifikaatin arvoinen) voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet. E r i t t ä i n h y v ä voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle. H y v ä annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä. T y y d y t t ä v ä tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa. H y l ä t t y tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mu- a r v o s t e l u n kainen tai se on selvästi vihainen, jolla on kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, jolla on niin vähän rodun ominaispiirteitä, että se ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe. Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla: E i v o i d a a r v o s t e l l a Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella on kirjattava arvosteluun. Joka luokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan järjestykseen mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään maininnan erittäin hyvä. Kilpailuarvostelu Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokittain erinomainen tai erittäin hyvä laatumaininnalla palkitut neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Nämä saavat merkinnän sijoituksesta arvosteluunsa sekä sitä osoittavan nauhan. 5

6 Arvosteluluokat Koira voi kasvattajaluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan. Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuun ottamatta rotunsa paras- ja kasvattajaluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best in Show -kilpailua. Vain laatumaininnalla erinomainen palkitut koirat voivat kilpailla sertifikaatista tai CACIB sta Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen seuraavista luokista (a-g) a) Pentuluokka (PEK) Kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät seitsemän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä. b) Junioriluokka (JUN) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista (18) kuukautta. c) Nuorten luokka (NUO) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää (24) kuukautta. d) Avoin luokka (AVO) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa. e) Käyttöluokka (KÄY) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. f) Valioluokka (VAL) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta ja ovat jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä muotovalioita. (FCI:n jäsenmaassa kansalliseen muotovalion arvoon vaaditaan vähintään kaksi muotovalion arvoon oikeuttavaa tulosta). Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan. g) Veteraaniluokka (VET) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta. Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show veteraanin arvosta. h) Paras uros-/paras narttuluokka Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen. Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle ja laatumaininnalla erinomainen palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras laatumaininnalla erinomainen palkittu koira, jolla ei ole 6

7 Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Rotujärjestöt ja rotua harrastavat yhdistykset voivat niin halutessaan anoa päänäyttelyynsä mahdollisuuden useamman sertifikaatin antamiseen. Sertifikaatteja voidaan antaa yksi jokaista arvosteltua 20 koiraa (ei pentua) kohden, kuitenkin enintään kolme (3) kummallekin sukupuolelle. CACIBista voivat kilpailla vain koirat, jotka ovat saaneet laatumaininnan erinomainen kilpaillessaan nuortenluokassa, avoimessa luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa. Tuomari voi niin harkitessaan esittää CA- CIBia parhaaksi katsomalleen koiralle ja varacacibia toiseksi parhaaksi katsomalleen koiralle, joka on saanut laatumaininnan erinomainen Rodun parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Rotunsa paras koira osallistuu ryhmäkilpailuun. i) Kasvattajaluokka (KAS) Laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa saman rotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja niiden on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä. Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK). Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -kasvattajaryhmän valintaan. j) Best in Show kasvattajaluokka (BIS- KAS) Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen. k) Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS- VET) Luokkaan osallistuvat rotunsa parhaat veteraaniluokissa kilpailleet koirat. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta paremmuusjärjestykseen. l) Ryhmän paras -kilpailuun (RYP) Ryhmään osallistuvat rotunsa parhaat koirat roturyhmittäin. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. m) Best in Show (BIS) Luokkaan valitaan ryhmien voittajista. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Palkintoa osoittavat nauhat Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein: erinomainen erittäin hyvä hyvä tyydyttävä hylkäävä ei voida arvostella vaaleanpunainen punainen sininen keltainen harmaa ruskea Kilpailuarvostelun sijoitukset osoitetaan seuraavin värein: 1. punainen 2. sininen 3. keltainen 4. vihreä 7

8 Näyttelyssä jaettavat palkintoruusukkeet: sertifikaatti varasertifikaatti CACIB vara-cacib ROP VSP kunniapalkinto sinivalkoinen vaaleansininen valkoinen oranssi punakeltainen valkovihreä liila M a n c h e s t e r i n t e r r i e r i r o t u m ä ä r i t e l m ä Manchester Terrier alkuperämaa : Iso- Britannia FCI:n ryhmä 3 Terrierit (alaryhmä 1) (Rotumääritelmä hyväksytty FCI: , käännös SKL-FKK ) YLEISVAIKUTELMA: Tiivis- ja terverakenteinen, tyylikäs ja voimakas. OMINAISPIIRTEET: Innokas, tarkkaavainen, iloinen ja reipas. KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs ja uskollinen. PÄÄ: Litteä, kapea, tasainen ja kiilamainen. Kallo-osa: Pitkä. Kirsu: Väriltään musta. Kuono-osa: Silmien alta täyteläinen ja kirsua kohti kapeneva. Huulet: Tiiviit. Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat suorat. Täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta ts. yläleuan etuhampaat peittävät tiiviisti alaleuan etuhampaat. Hampaat ovat tasaisessa rivissä. Posket: Poskilihakset eivät ole korostuneet. Silmät: Pienet, säkenöivät, väriltään tummat, mantelin muotoiset, eivät ulkonevat. Korvat: Pienet ja V:n muotoiset. Taitekohta on selvästi kallon ylälinjaa korkeammalla. Korvien kärjet taittuvat pään myötäisesti silmien yläpuolelle. KAULA: Melko pitkä ja lavoista päätä kohti kapeneva. Niskalinja on hieman kaartuva. Ei löysää kaulanahkaa. RUNKO: Lyhyt. Lanne: Hieman kaartuva ja erottuva. Rintakehä: Eturinta on kapea ja syvä. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet. HÄNTÄ: Lyhyt, tyvestään paksu ja kärkeä kohti oheneva, kiinnittynyt selän kaaren jatkeeksi, ei saa nousta selkälinjan yläpuolelle. RAAJAT ETURAAJAT: Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat täysin suorat, hyvin rungon alle asettuneet ja pituudeltaan oikeassa suhteessa runkoon. Lavat: Sileät ja viistot. Kyynärpäät: Tiiviisti rungon myötäiset. Käpälät: Pienet ja vahvat, muodoltaan puoliksi jäniksenkäpälät, varpaat ovat hyvin kaareutuneet. 8

9 TAKARAAJAT: Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat, eivät pihtikinttuiset eivätkä sisäkierteiset. Polvet: Hyvin kulmautuneet. Käpälät: Kuten etukäpälät. LIIKKEET: Suorat, vapaat ja tasapainoiset. Eturaajojen askel on maatavoittava ja takaraajojen työntö voimakas. KARVAPEITE Karva: Pinnanmyötäinen, sileä, lyhyt, kiiltävä ja tiivis. Väri: Kiiltävän musta mahonginpunaisin merkein, jotka ovat jakaantuneet seuraavasti: Päässä kirsu ja kuononselkä ovat kiiltävän mustat, muu kuono on kirsuun asti punaruskea. Pieni punaruskea merkki kummassakin poskessa ja kummankin silmän päällä. Alaleuassa ja leuan alla on selvä V:n muotoinen kuvio. Raajat ovat polvesta alaspäin punaruskeat lukuunottamatta varpaita, joissa on mustat siveltimenvetoa muistuttavat merkit, ja aivan käpälien yläpuolella olevaa selvää mustaa täplää, ns. peukalonjälkeä. Takaraajojen sisäpuoli on punaruskea, mutta muuttuu mustaksi polvinivelen kohdalla. Hännän alapuoli ja peräpeili ovat punaruskeat, peräpeili kuitenkin mahdollisimman kapeasti, jotta häntä peittää sen. Rinnassa on kummallakin puolella pieni punaruskea merkki. Punaruskea väri takaraajojen ulkosivuilla (ns. breeching) ei ole toivottavaa. Missään tapauksessa punaruskea ja musta väri eivät saa sekoittua keskenään, vaan niiden välisen rajan tulee olla selvä. KOKO Säkäkorkeus: Ihanne säkäkorkeus uroksilla cm ja nartuilla 38 cm. Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin. (Toimittajan huomautus: arvosteluissa usein esiintyvä tan-väri on siis punaruskeiden värimerkkien väri.) K o i r a n ä y t t e l y - s a n a k i r j a SUOMI RUOTSI SAKSA ENGLANTI alahuuli underläpp Unterlippe bottom lip alaleuka underkäke Unterkiefer lower jaw, under jaw alapurenta underbett Unterbeisser, Hinterbeisser undershot arvostelu bedömning Bewertung assessment ei voida arvostella kan ej bedömas kann nicht gerichtet werden cannot be judged eläinlääkärintodistus veterinärintyg Tierärzliches Zeugnis veterinary certificate emä mode Mutter dam erinomainen utmärkt vorzüglich excellent erittäin hyvä mycket god sehr gut very good esittää uppvisa präsentieren show, present etukäpälä tass Vorderpfote,Vorderfuß forefoot eturaaja framben Vorderbein fore leg, front leg eturinta bringa, front Vorbrust forechest hampaat tänder Zähne teeth herasilmä glassögon Glasauge, Birkauge ring-eyes, watch eye hylkäävä diskvalifierad disqualifizierend disqualifying 9

10 hyvä god gut good hännän kiinnitys svansansättning Rutenansatz tail set häntä svans Rute tail ilme uttryck Ausdruck expression iloinen häntä glad svans Ringelrute gay tail isä fader Vater sire jäniksenkäpälä harfot Hasenpfote harefoot kallo skalle Schädel skull kannukset sporrar Wolfsklauen dewclaws karkeakarvainen strävhårig rauhharig wire coated karpinselkä karprygg Karpfenrücken roach back karva hår Haar Hair karvanlähtö hårfällning Haarwechsel shedding, out of coat karvapeite päls Haarkleid, Fell, Pelz coat kasvattaja uppfödare Züchter breeder kaula hals Hals neck kaulanahka halsskin Kehlwamme dewlap kaulanalus halsrand Kehllinie throatline kinner has Sprung hock kinnernivel hasled Sprunggelenk hock joint kirsu nosspets Nasenspiegel, Nasenschwam, Nasenkuppe nose kissankäpälä katfot Katzenpfote cat-foot koko storlek Größe size korkeus höjd Höhe height korva öra Ohr ear kulmakarvat ögonbryn Augenbrauen eyebrow kulmaukset vinkling Winkelungen angulation kulmautunut vinklad gewinkelt angulated kuono nos Fang muzzle, foreface kuononselkä näsrygg Nasenrücken nosenbridge kuve flank Flanke flank kylkiluut revben Rippen ribs kynnet klor Krallen nails kyynärpää armbåge Ellbogen elbow kyynärvarsi underarm Unterarm forearm käpälä, tassu tass Pfote paw, foot käyttökoira brukshund Gebrauchshund working dog kääpiökoira dvärghund Zwerghund toy lanne länd Lenden loin lantio bäcken Kruppe croup lapa skuldra Schulter shoulder 10

11 leikkava purenta, saksipurenta saxbett Scherengebiß scissor bite leuka käke Unterkiefer jaw liikunta rörelser Bewegungen movements, action lonkka höft Hüfte hip luppakorva hängöra Schlappohr, Hängeohr drop ear lyhytkarvainen kortharig kurzhaarig short coated löysät tassut lösa tassar lose Pfoten splay foot maski mask Maske mask merkit tecken, teckning Abzeichen marking metsästyskoira jakthund Jagdhund hunting dog mittasuhteet proportioner Proportionen proportions narttu, naaras tik Hündin bitch, female narttumainen feminin feminin feminine niska nacke Nacken, Genick crest of neck niskakyhmy nackknöl Hinterhaupt occiput nivus ljumske Weiche groin notkoselkä sänkt rygg Senkrücken swayback olkapää skulderled Schultergelenk shoulder joint olkavarsi överarm Oberarm upper arm omenapää äppelhuvud Apfelkopf apple head omistaja ägare Besitzer owner otsa panna Stirn forehead otsapenger stop, pannavsats Stirnabsatz stop peitsaus, tasakäynti passgång Paßgang pace pentu valp Welpe puppy pigmentti pigment Pigment pigment pihtikintut kohassig kuhhessig cow-hocked pitkäkarvainen långhårig langhaarig long coated polvi knä Knie stifle polvinivel knäled Kniegelenk stifle pastern polvitaive knäveck Kniekehle stifle joint poski kind Backen cheek purenta bett Gebiß bite pystykorva ståndöra Stehohr prick ear päkiä trampdyna Ballen paw pää huvud Kopf hiead päälaki hjässa Schädel skull raajat ben Gliedmaßen legs ranne handlove Handgelenk wrist reisi lår Oberschenkel upper tight riippuva korva hängöra Hängohr drop ear rinnanpää bröstspets Bugspitze prosternum 11

12 rinta bröst Brust chest rintakehä bröstkorg Brustkasten, Brustkorb brisket, ribcage rintaviiva bröstlinje Unterlinie chestline ristiluut kors Kreuz croup rotu ras Rasse breed runko kropp Rumpf, Körper body ruumiinrakenne kroppsbyggnad konstitution conformation ruusukorva rosenöra Rosenohr rose ear rypyt, poimut rynkor Falten wrinkles selkä rygg Rücken back sieraimet näsborrar Nustern nostrils siitosnarttu avelstik Zuchthündin brood bitch siitosuros avelshund Deckrüde, Zuchtrüde stud dog sijoittaa paremmuus järjestykseen placera i rang plazieren place in order of merit sileäkarvainen slätharig glattharig smooth coated silmä öga Auge eye siro sirlig zierlich fine suorat lavat raka skuldror gerade/steile Schultern straight shoulders suupieli mungipa Mundwinkel corner of the mouth säkä manke Widerrist withers sääri underben Unterschenkel lower tight takakäpälä tass, fot Hinterpfote, Hinterfuß hindfoot takaraaja bakben Hinterbein hind leg tasapurenta tångbett Zangenbiß, Aufbeisser pincer bite tassu, käpälä tass Pfote paw, foot tyydyttävä nöjaktig genügend satisfying tyyppi typ Typus, Typ type töyhtö, tupsu fana Federn feathering, feather uros hane Rüde male, dog urosmainen maskulin rüdenhaft masculine vahva kraftig kräftig strong vatsa buk Bauch belly vatsaviiva buklinje Bauchlinie underline välijalka mellanfot Hintermittelfuß rear pastern välikämmen mellanhand Vordermittelfuß pastern väri färg Farbe colour ylähuuli överläpp Oberlippe top lip yläleuka överkäke Oberkiefer upper jaw ylälinja överlinje Oberlinie topline yläpurenta överbett Vorbiß, Überbeisser, Vorbeisser overshot 12

13 V u o n n a s a a v u t e t u t m u o t o - v a l i o n a r v o t j a v o i t t a j a t i t t e l i t (kuva koirasta julkaistaan vain ensimmäisen uuden tittelin saavuttamisen kohdalla) Suomen muotovaliot Myönnetty FIN17624/06, FANATIC S ETICKET Myönnetty FIN20564/02, HILMANTER S HEART- BREAKER Myönnetty FIN24851/05, BONWILD BLACK PEARL Myönnetty FIN23149/05, HILMANTER S JOLLY RO- GER Myönnetty FIN28492/05, HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE Myönnetty FIN13954/05, KIMBLEWICK LADY LUCK 13

14 Myönnetty CKCSBML806866, JAMES AT THE ZOO MOONSHADOWS Suomen agilityvalio Myönnetty FIN20565/02, HILMANTER S HUGO Myönnetty FIN32603/99, HANNULA RENHOLMS GUSTAV BLOM Ulkomaan muotovaliot S MVA, Myönnetty CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO N MVA, Myönnetty CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO S MVA, Myönnetty FIN31518/04, HILMANTER S INDIRA Myönnetty FIN33398/02, HANNULA RENHOLMS SOTARENSANTIAGO 14

15 EST MVA, Myönnetty FIN12045/04, HANNULA RENHOLMS FRAGANCIA JV-07Juniori Voittaja 2007 FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME EST MVA, Myönnetty FIN13954/05, KIMBLEWICK LADY LUCK Kotimaiset voittajatittelit V-07 Voittaja 2007 FIN47850/06, BONWILD DAREDEVIL V-07 Voittaja 2007 FIN17624/06, FANATIC S ETICKET Ulkomaalaiset voittajatittelit PMV-07 Ruotsi, Tukholma FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME PMV-07 Ruotsi, Tukholma CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO PMJV-07 Ruotsi, Tukholma FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME JV-07 Juniori Voittaja 2007 FIN47850/06, BONWILD DAREDEVIL 15

16 N ä y t t e l y t u l o k s e t Kansainvälinen näyttely - KAJAA- NI, 6. tammikuuta 2007 Tuomari: TALVITIE MARJA HILMANTER S INDIRA - ROP, PN1, CA- CIB, VAL-ERI, VAK1 MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - AVK1, AVO-EH BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH KIMBLEWICK FIREBALLOON - VAL-EH, VAK1 SITRUNELLAROSEO - JUN-H SOFIASERAFINA - JUN-H Ryhmänäyttely - JUVA, 13. tammikuuta 2007 Tuomari: KIPINÄ MARKKU MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, AVK1, AVO-ERI HILMANTER S INDIRA - VSP, PN1, VAK1, VAL-ERI Kansainvälinen näyttely - TUR- KU, 27. tammikuuta 2007 Tuomari: KAVCIC MARIJA HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - ROP, PN1, SERT, CACIB, AVK1, AVO- ERI HILMANTER S KISS ME KATE - PN2, JUK1, JUN-ERI, VASERT Ryhmänäyttely - ÄHTÄRI, 18. helmikuuta 2007 Tuomari: KUMPUMÄKI VELI-PEKKA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, AVK1, AVO-ERI BONWILD CUTE CREATURE - JUK1, JUN-EH Ryhmänäyttely - RAUTAVAARA, 17. maaliskuuta 2007 Tuomari: MÄKINEN MAIJA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH Kansainvälinen näyttely - TAM- PERE, 24. maaliskuuta 2007 Tuomari: SOMERFIELD FERELITH HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - ROP, PN1, VEK1, ROPVET, VET-ERI FANATIC S EXCELLENCY - VSP, PU1, SERT, CACIB, NUK1, NUO-ERI KIMBLEWICK LADDIE - PU2, VACA, AVK1, VASERT, AVO-ERI HANNULA RENHOLMS MAJPÅMALÖ - PN2, VEK2, VET-ERI KIMBLEWICK LADY LUCK - PN3, SERT, CACIB, MVA, AVK1, AVO-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - PN4, VACA, AVK2, VASERT, AVO-ERI FANATIC S ETICKET - NUK1, NUO-ERI HILMANTER S JOLLY ROGER - NUK2, NUO-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK1, JUN-EH SCAPOLOSINOLEON - JUK1, JUN-EH BONWILD CUTE CREATURE - JUK2, 16

17 JUN-EH HANNULA RENHOLMS HÄRLIGA ALIDA - JUK3, JUN-EH HANNULA RENHOLMS ELLINOR - VAL- ERI, VAK1 Kaikkien rotujen näyttely - LAP- PEENRANTA, 8. huhtikuuta 2007 Tuomari: SANCHEZ FERNANDEZ JA- VIER JOSE KIMBLEWICK KENNET - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - LAHTI, 28. huhtikuuta 2007 Tuomari: VIIRTELÄ TARMO HILMANTER S KISS ME KATE - JUK1, JUN-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK2, JUN-EH BONWILD CUTE CREATURE - JUK3, JUN-EH BONWILD COOL GUY - JUN-HYL Kaikkien rotujen näyttely - OULU, 12. toukokuuta 2007 Tuomari: SCHILL ROBERTO KIMBLEWICK FIREBALLOON - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH Kaikkien rotujen näyttely - HA- MINA, 12. toukokuuta 2007 Tuomari: LUOSO MATTI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - HEL- SINKI, 19. toukokuuta 2007 Tuomari: LAINE JENSEN HANNE BONWILD COOL GUY - JUN-HYL Kaikkien rotujen näyttely - II- SALMI, 26. toukokuuta 2007 Tuomari: STOCKMARI HARTO GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - KAN- GASNIEMI, 9. kesäkuuta 2007 Tuomari: EEROLA PÄIVI KIMBLEWICK IRISH COFFEE - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI Ryhmänäyttely - HYRYNSALMI, 9. kesäkuuta 2007 Tuomari: PALOSAARI JUHA KIMBLEWICK FIREBALLOON - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH HILMANTER S KAWASAKI - JUK1, JUN- EH Kansainvälinen näyttely - KOT- KA, 16. kesäkuuta 2007 Tuomari: O BRIEN VINCENT GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - ROVA- NIEMI, 23. kesäkuuta 2007 Tuomari: LEHKONEN HARRI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH 17

18 Kansainvälinen näyttely - KAR- JAA, 1. heinäkuuta 2007 Tuomari: HANNISTE LILIAN FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, CACIB, NUK1, NUO-ERI RENHOLMS MAJPÅMALÖ - PN2, VEK1, VET-ERI, ROPVET HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK1, JUN-EH Ryhmänäyttely - LAMMI, 7. heinäkuuta 2007 Tuomari: BORCHORST INGRID HILMANTER S JOLLY ROGER - RYP4 ROP, PU1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI HILMANTER S HEARTBREAKER - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD CUTE CREATURE - JUN-H Kansainvälinen näyttely - JUVA, 7. heinäkuuta 2007 Tuomari: JOHANSSON KARL-ERIK GOODY LURU VOM TRAJAN - NUO-T Kansainvälinen näyttely - KOK- KOLA, 14. heinäkuuta 2007 Tuomari: PAUNOVIC DUSAN DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - VAN- TAA, 28. heinäkuuta 2007 Tuomari: KUMPUMÄKI VELI-PEKKA HUBERT VOM TRAJAN - JUN-H Kansainvälinen näyttely - PORI, 28. heinäkuuta 2007 Tuomari: SCHEMEL ANDREAS HANNULA RENHOLMS ELLINOR - ROP, PN1, CACIB, AVK1, AVO-ERI Kaikkien rotujen näyttely - KUO- PIO, 4. elokuuta 2007 Tuomari: BADICK SUSAN BONWILD DEVILISH DEMON - JUK1, JUN-EH HILMANTER S KAWASAKI - JUK2, JUN- EH LANTAKA ESPRITLIBRE - JUK3, JUN- EH BONWILD DAUNTLESS - JUN-H BONWILD CUTE CREATURE - JUN-H BONWILD BLACK PEARL - AVO-H BONWILD BE MY LOVE - AVO-H Kaikkien rotujen näyttely - JO- ENSUU, 11. elokuuta 2007 Tuomari: MOLIN NILS HILMANTER S KAWASAKI - ROP, PU1, SERT, NUK1, NUO-ERI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - JOEN- SUU, 12. elokuuta 2007 Tuomari: LEHTINEN HANS BONWILD DEVILISH DEMON - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HILMANTER S HILLBILLY - PU2, VAL- ERI, VAK1 DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUK1, JUN-EH LEHTINEN HANS GOODY LURU VOM TRAJAN - NUO- HYL Ryhmänäyttely - HAUKIPUDAS, 18. elokuuta 2007 Tuomari: STOCKMARI HARTO BONWILD DAUNTLESS - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI 18

19 BONWILD BLACK PEARL - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI Erikoisnäyttely - HELSINKI, 26. elokuuta 2007 Tuomari: MCCOURT SUE BONWILD DAREDEVIL - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI LANTAKA ESPRITLIBRE - PU2, JUK2, VASERT, JUN-ERI FANATIC S EXCELLENCY - PU3, NUK1, NUO-ERI HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - PN2, VEK1, VET-ERI, ROP- VET FANATIC S ETICKET - PN3, NUK1, VA- SERT, NUO-ERI HANNULA RENHOLMS MAJPÅMALÖ - VEK2, VET-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - NUK2, NUO-EH HUBERT VOM TRAJAN - JUK3, JUN-EH BONWILD DEVIL S EYE - JUK3, JUN-EH BONWILD DEMON OF DOOM - JUK4, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - VAN- TAA, 1. syyskuuta 2007 Tuomari: HEINE MARTHA FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI BONWILD DAREDEVIL - VSP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI MIMBRE MARCASITE - PN2, JUK1, JUN- ERI, VASERT Ryhmänäyttely - TAMPERE, 8. syyskuuta 2007 Tuomari: PAUNOVIC DUSAN BONWILD CUTE CREATURE - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - POR- VOO, 8. syyskuuta 2007 Tuomari: TAST HARRY HUBERT VOM TRAJAN - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI FANATIC S ETICKET - VSP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI Kansainvälinen näyttely - OULU, 6. lokakuuta 2007 Tuomari: COX LAURA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, CACIB, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - VSP, PN1, CACIB, VAL-ERI, VAK1 BONWILD DAUNTLESS - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - SEINÄ- JOKI, 20. lokakuuta 2007 Tuomari: PAUST ROBERT GOODY LURU VOM TRAJAN - ROP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI Kansainvälinen näyttely - LAHTI, 27. lokakuuta 2007 Tuomari: SALMINEN KARI FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, CACIB, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD DEVIL S EYE - VSP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - VEK1, VET-EH GOODY LURU VOM TRAJAN - NUK1, NUO-EH 19

20 EAGLESPUR MADAME BUTTERFLY - AVO-H HANNULA RENHOLMS VIDALITA -NUO- H HUBERT VOM TRAJAN - JUN-H DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUN-T Kansainvälinen näyttely - JYVÄS- KYLÄ, 17. marraskuuta 2007 Tuomari: PALOSAARI JUHA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, CACIB, VAK1, VAL-ERI BONWILD EXCUSE ME - VSP, PN1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS FRAGANCIA - PN2, CACIB, VAK1, VAL-ERI FANATIC S EXCELLENCY - AVK1, AVO- EH LANTAKA ESPRITLIBRE - NUK1, NUO- EH MIMBRE MARCASITE - JUK2, JUN-EH BONWILD DEVILISH DEMON - JUN- EVA KIMBLEWICK KENNET - VAK2, VAL-EH BONWILD EXCUSE ME - PN2, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - PN3, VACA, VAL-ERI, VAK2 HILMANTER S LARA - PN4, JUK2, VA- SERT, JUN-ERI EAGLESPUR MADAME BUTTERFLY - AVK1, AVO-EH LANTAKA ESPRITLIBRE - NUK1, NUO- EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - NUK1, NUO-ERI BONWILD DEVIL S EYE - JUK3, JUN- ERI MIMBRE MARCASITE - JUK3, JUN-ERI HUBERT VOM TRAJAN - JUK4, JUN-EH BONWILD ENIGMA - JUK4, JUN-EH BONWILD BLACK PEARL - VAL-ERI, VAK3 KIMBLEWICK KENNET - VAL-ERI, VAK2 Kansainvälinen näyttely - HEL- SINKI, 8. joulukuuta 2007 Tuomari: CADOGAN BRYN BONWILD DAREDEVIL - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI FANATIC S ETICKET - VSP, PN1, CACIB, VAL-ERI, VAK1 MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - PU2, CACIB, VAL-ERI, VAK1 FANATIC S EXCELLENCY - PU3, VACA, AVK1, VASERT, AVO-ERI BONWILD DAUNTLESS - PU4, JUK2, JUN-ERI 20

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Narttu Syntynyt: 6.3.2014 AAVISTUKSEN ROSA DI ROMA FI22960/14 - LK Väri: musta laikulinen Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP26360101 Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Paino 4,15 kg Tarkastustulos:

Lisätiedot

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09 8,5 kk ikäinen, erittäin lupaava narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava rungon

Lisätiedot

CLUB SHOW 2015 Espoo tuomari Kimmo Mustonen UROKSET/PET-LUOKKA JUNIORILUOKKA NUORTENLUOKKA

CLUB SHOW 2015 Espoo tuomari Kimmo Mustonen UROKSET/PET-LUOKKA JUNIORILUOKKA NUORTENLUOKKA CLUB SHOW 2015 Espoo 29.8.2015 tuomari Kimmo Mustonen UROKSET/PET-LUOKKA VOLTAGE O. SHAPI GOU Oikeantyyppinen, mittasuhteiltaan hyvä, tiivis uros, oikea purenta, varsin hyvänmallinen pää, hyvät silmät

Lisätiedot

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Kouvola 20.8.2011 tuomari: Marja-Leena Kurvinen keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Edendane's A Kind Of Macig FI37748/10 15 kk, kookas ja komea juniori, jolla oikeat mittasuhteet, lähes

Lisätiedot

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka C'mon Zahir FIN15365/08 Hyvän tyyppinen, erittäin hyvä pään muoto, hyvän pituinen kuono, hyvä otsapenger, tummat silmät,

Lisätiedot

Uros Syntynyt: FI33760/09 - KZ Väri: musta punaisin merkein Isä: SEA-ROCK ZORRO FIN33781/02

Uros Syntynyt: FI33760/09 - KZ Väri: musta punaisin merkein Isä: SEA-ROCK ZORRO FIN33781/02 Uros Syntynyt: 21.5.2009 HAKIAVAN LUTUKKA FI33760/09 - KZ Väri: musta punaisin merkein Isä: SEA-ROCK ZORRO FIN33781/02 Emä: HAKIAVAN HOPEA FIN28405/02 Paino 7,50 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL Narttu Syntynyt: 3.12.2013 CHOIRAN NYANSSI FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL FIN14468/07 Paino 5,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

Aptus Helsinki Tuomari: Gert Christensen, DK. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Aptus Helsinki Tuomari: Gert Christensen, DK. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Aptus Helsinki 23.5.2010 Tuomari: Gert Christensen, DK keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Alder Glade's Gilberto FI30052/09 Edendane's Conspiracy Theory FI48906/09 C'mon On The Top FI42269/04 6-v., maskuliininen

Lisätiedot

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Liminka 4.9.2010 tuomari: Cindy Pettersson, SE keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Highesteem Tender Heart NO53165/09 Erinomainen tyyppi. Hieno jalous päässä, kaulassa. Vahva, kuiva, hyvin muotoutunut

Lisätiedot

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka HEINOLA 23.8.2009 tuomari: ELINA HAAPANIEMI keltainen/tiikerijuovainen urokset Edendane`s Hagbard FIN41170/08 15kk keltainen. Erinomainen koko, sukupuolileima ja mittasuhteet. Erittäin hyvät ääriviivat

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Riikka Eskelinen KOIRAN NIMI Big Bugbear's Alvin PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Pasi Hälinen KOIRAN NIMI Johka FI35983/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka Karjaa 12.7.2009 tuomari: Hannele Jokisilta sininen urokset Bonel Ä-Yön Variatee FI52857/08 Sopivan kokoinen, neliömäinen. Vielä kovin pentumainen kokonaisuus. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta vielä ikään

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esa Romppanen KOIRAN NIMI Cassu FI24299/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Susanna Pulkkinen KOIRAN NIMI Loistawan Bruce PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Rovaniemi Tarmo Viirtelä

Rovaniemi Tarmo Viirtelä Rovaniemi 19.6.2016 Tarmo Viirtelä PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Dorona s Brandon / FI55439/15 Vielä hieman takakorkeassa vaiheessa mutta muuten mallikas pentu, sievä pää ja ilme. Purenta ok. Erinomainen

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 16.9.2012 Tyrnävä Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari(sihteeri) Minitiimin You Make Hearts

Lisätiedot

Ylivieska Tuomari Kerstin Nilsson, DK. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Ylivieska Tuomari Kerstin Nilsson, DK. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 18.7.2010 Ylivieska Tuomari Kerstin Nilsson, DK keltainen / tiikerijuovainen JUNIORILUOKKA Abierto's E'po To Kheimos FI59216/09 Melko nuori uros jolla monta hyvää yksityiskohtaa. Erittäin hyvä pään profiili.

Lisätiedot

Kangasniemi Mattila Paavo

Kangasniemi Mattila Paavo Kangasniemi 5.5.2016 Mattila Paavo PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Shibazhan Saxifraga / FI51948/15 Kaunis hyvin rakentunut pentu jonka runko voisi olla aavistuksen vahvempi. Hyvän mallinen pää. Kaula voisi

Lisätiedot

Jämsä, , Rita Reyniers, Belgia. PEN, nartut. PEN 1 KP ROP-pentu / Cinodes True Tiara / FI56713/15. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä

Jämsä, , Rita Reyniers, Belgia. PEN, nartut. PEN 1 KP ROP-pentu / Cinodes True Tiara / FI56713/15. Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä Jämsä, 5.6.2016, Rita Reyniers, Belgia PEN, nartut PEN 1 KP ROP-pentu / Cinodes True Tiara / FI56713/15 7 months. Correct bite. Lovely bitch who needs more time to develope in body but already good brisket.

Lisätiedot

Helsinki tuomari Marja Talvitie. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA. Doggimainen Veljeni Leijonamieli FI48610/13 JUN POISSA VALIOLUOKKA

Helsinki tuomari Marja Talvitie. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA. Doggimainen Veljeni Leijonamieli FI48610/13 JUN POISSA VALIOLUOKKA 26.7.2014 Helsinki tuomari Marja Talvitie sininen Doggimainen Veljeni Leijonamieli FI48610/13 JUN POISSA Bonel Ä-Yön Ducadam FIN52855/08 Erinomainen tyyppi. Riittävä eturinta ja hyvä raajaluusto. Hieman

Lisätiedot

Mäntsälä - Järvenpää Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Mäntsälä - Järvenpää Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Mäntsälä - Järvenpää 29.6.2008 Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa musta / harlekiini Everybody's Love Estonian Air EST-01973/07 JUN EH4 Lestat El Santhynor 54744/07 JUN ERI2 PU3 VASERT Megappon Kostya

Lisätiedot

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Rivercrest George Clooney FI60196/09 Keskikokoinen oikea rotutyyppiä oleva musta, pentukarvassa.

Lisätiedot

Uros Syntynyt: FI50927/12 - RZ Väri: punainen riistanvärinen Isä: LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY FI36021/12

Uros Syntynyt: FI50927/12 - RZ Väri: punainen riistanvärinen Isä: LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY FI36021/12 Uros Syntynyt: 25.8.2012 AAVISTUKSEN HE-MAN FI50927/12 - RZ Väri: punainen riistanvärinen Isä: LISEGO NOSA ERNIK YULISSY LISANTY FI36021/12 Emä: LAMARK WONDA FIN50422/08 Paino 6,30 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Erkki ja Jaana Taipale KOIRAN NIMI Golden Heroes Forest Spirit FI56402/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Kimmo Pljo KOIRAN NIMI Nirppu PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 11.9.2011 Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Grandman's Mussolini FI16316/11 8kk. Maskuliininen. Erinomainen luonne. Päässä voisi olla hieman yhdensuuntaisemmat

Lisätiedot

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Uros Syntynyt: 28.7.2012 SAMMALKALLION KILLE Isä: TUSSARIN ELMERI FIN40069/05 Emä: SAMMALKALLION SARA FI36398/09 FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Paino 9,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Tuomo Hassinen KOIRAN NIMI Kurkon Kaiku Tyyne FI37093/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 14.8.2011 Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Shadow Del Piccolo Jigo FI11477/11 Erinomainen koko. 11kk. Kaunis pää, mukavilla pään tasoilla. Hyvät huulet.

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi VALOKUVAUS Heini Lehisto ELÄINLÄÄKÄRI KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA

Lisätiedot

Tervakoski Tuomari: Mette Tufte, Norja. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Tervakoski Tuomari: Mette Tufte, Norja. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Tervakoski 26.08.2007 Tuomari: Mette Tufte, Norja keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka Von Scheer s Captain Morgan AKCWS20774301 Hyvin kehittynyt. Erinomaisen tyyppinen. Erittäin hyvä pää ikäisekseen.

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Lahti 19.10.2014 Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: Rainer Vuorinen Pia Enlund Peltsun Boop-Jedi Warrior REKISTERINUMERO: FI35188/09 TUNNISTUSMERKINTÄ: siru

Lisätiedot

Uros Syntynyt: Isä: KESKI-MAAN PEREGRIN FIN26056/02

Uros Syntynyt: Isä: KESKI-MAAN PEREGRIN FIN26056/02 Uros Syntynyt: 11.10.2012 KESKI-MAAN ELMO Isä: KESKI-MAAN PEREGRIN FIN26056/02 Emä: KESKI-MAAN FIRITH FIN19700/06 FI56700/12 - K Väri: punainen Paino 10,05 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys 43,00

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERI 1/5 (BOSTON TERRIER) Alkuperämaa: Yhdysvallat

BOSTONINTERRIERI 1/5 (BOSTON TERRIER) Alkuperämaa: Yhdysvallat Ryhmä: 9 FCI:n numero: 140 Hyväksytty: FCI 24.6.2014 Kennelliitto 2.9.2014 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry BOSTONINTERRIERI 1/5 (BOSTON TERRIER) Alkuperämaa: Yhdysvallat KÄYTTÖTARKOITUS: FCI:N

Lisätiedot

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA 25.5.2013 Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA Magic Alaunt Jukuliina FI56278/12 Erittäin miellyttävä harlekiininarttu. 7kk. Kaunis pää, hyvä pituus. Hyvin asettuneet

Lisätiedot

SVKL:n erikoiskoulutus Unkarinvinttikoira. Magyar agar

SVKL:n erikoiskoulutus Unkarinvinttikoira. Magyar agar SVKL:n erikoiskoulutus 25.2.2017 Unkarinvinttikoira Magyar agar Unkarinvinttikoira, FCI 240 Alkuperämaa Unkari KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästävä ja kiinniottava koira, joka metsästää näkönsä avulla. Myös hajuaisti

Lisätiedot

COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska

COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska Ryhmä: 9 FCI:n numero: 283 Hyväksytty: FCI 25.11.1999 SKL-FKK 5.4.2001 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 4 / 2 0 0 7 V U O S I K I R J A

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 4 / 2 0 0 7 V U O S I K I R J A MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 4 / 2 0 0 7 V U O S I K I R J A 2004, 2005 ja 2006 SISÄLLYSLUETTELO: Puheenjohtajan palsta... 3 Tilastotietoja Suomen manchesterinterriereistä...

Lisätiedot

SVKL:n erikoiskoulutus SLOUGHI

SVKL:n erikoiskoulutus SLOUGHI SVKL:n erikoiskoulutus 28.2.2015 SLOUGHI Sloughi, FCI 188 Alkuperämaa Marokko KÄYTTÖTARKOITUS: Näkönsä avulla metsästävä koira. LYHYT HISTORIAOSUUS: Slougheja on ollut Pohjois- Afrikassa jo vuosisatojen

Lisätiedot

EURA Tuomari: JUKKA KUUSISTO. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

EURA Tuomari: JUKKA KUUSISTO. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA EURA 5.3.2011 Tuomari: JUKKA KUUSISTO musta / harlekiini UROKSET Hoppingham s Winning Guy In A Tux 29037/10 Erinomaiset mittasuhteet omaava juniori uros. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvä kaula. Lyhyt tiivis runko.

Lisätiedot

Uros Syntynyt: CAMPINO VON DER RAMBRÜCKER MÜHLE FI48448/14 - K Väri: brindle Isä: MAJU'S ANTON VDH/DTK07T0306K

Uros Syntynyt: CAMPINO VON DER RAMBRÜCKER MÜHLE FI48448/14 - K Väri: brindle Isä: MAJU'S ANTON VDH/DTK07T0306K Uros Syntynyt: 22.6.2014 CAMPINO VON DER RAMBRÜCKER MÜHLE FI48448/14 - K Väri: brindle Isä: MAJU'S ANTON VDH/DTK07T0306K Emä: TOSCA VOM REHSPRUNG VDH/DTK12T0561K Paino 10,50 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

Tuuri tuomari: Kirsi Kentala. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

Tuuri tuomari: Kirsi Kentala. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 28.5.2011 Tuuri tuomari: Kirsi Kentala keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA Catapha's Gold Edeline FI15723/11 7 kk, narttumainen, sopiva vahvuus, kaunisilmeinen pää, ok mittasuhteet. Voisi olla voimakkaammin

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS - ULKOMUOTO RET JLOSTUSKTSELMUS 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Laulava Laika Rekisterinumero FI46299/10 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä tarkastettu Syntymäaika 15.7.2010 ika

Lisätiedot

Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA 6.5.2012 Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania musta / harlekiini UROKSET Hildemar FI44826/11 Tyypillinen koko. Saksipurenta. Hyvä ilme. Pitkä pää. Hyvin kaareutunut kaula. Näkyvä säkä. Hyvä

Lisätiedot

Rauma KR tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA

Rauma KR tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA Rauma KR 15.5.2011 tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat sininen UROKSET Bonel Bonaparte, 40185/10 Hyvä tyyppi, erinomainen luonne, hieman leveä kallo, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, kuono saisi

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS RET JLOSTUSKTSELMUS - ULKOMUOTO Gloria G de la Serve de la hapelle d'lexadre Lori 25.7.2015 1(8) Paikka Hämeenlinna ika 25.7.2015 rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Gloria G de la Serve de la hapelle

Lisätiedot

Heinola, , George Schogol, Georgia

Heinola, , George Schogol, Georgia Heinola, 21.8.2016, George Schogol, Georgia PEN, urokset PEN 1 KP ROP-pentu / Mow-Zow Ferdinand / FI14595/16 7 months. Lovely outline. Showing very good proportions. Very good balance o angulation. Excellent

Lisätiedot

Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA. Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA

Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA. Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA 31.7.2010 Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA Chic Carelia's Forget-Me-Not 53165/09 JUN POISSA Crowbay's To Be A Wind

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Turku 10.9.2016 Tarkastajat: Maija Lehtonen KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: Marvillan Elizeija REKISTERINUMERO: FI54161/13 TUNNISTUSMERKINTÄ: TUONTIKOIRA/TUONTIMAA:

Lisätiedot

Pieksämäki Tuomari: Wenche Eikeseth, Norja. keltainen tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA

Pieksämäki Tuomari: Wenche Eikeseth, Norja. keltainen tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA Pieksämäki 7.6.2008 Tuomari: Wenche Eikeseth, Norja keltainen tiikerijuovainen PENTULUOKKA Dogiwogin Dexter FIN52796/07 Erittäin lupaava. Ihastuttava nuori uros. Erittäin hyvä ruumiinrakenne. Erittäin

Lisätiedot

Rauma tuomari: Christian Stavarache, Romania. musta/harlekiini. nartut. pentuluokka

Rauma tuomari: Christian Stavarache, Romania. musta/harlekiini. nartut. pentuluokka Rauma 10.5.2008 tuomari: Christian Stavarache, Romania musta/harlekiini pentuluokka French Kiss From Valvasor's Land SLRND-001494 Hyvä koko. Leikkaava purenta. Hyvä pään profiili. Keskikokoinen kaula.

Lisätiedot

Porvoo KR Tuomari: Carl-Gunnar Stafberg. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA

Porvoo KR Tuomari: Carl-Gunnar Stafberg. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA Porvoo KR 14.9.2008 Tuomari: Carl-Gunnar Stafberg keltainen / tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA Harry 15127/08 Erittäin mukava urospentu. Hieno pää, oikea purenta, hieman avoimet silmät. Hyvä kaula,

Lisätiedot

Eno Tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki. musta harlekiini. nartut. pentuluokka

Eno Tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki. musta harlekiini. nartut. pentuluokka Eno 4.3.2012 Tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki musta harlekiini pentuluokka Ozaenas Rihanna FI53143/11 Kahdeksan kuukautta, lanneosaltaan pitkä, hyvin narttumainen kokonaisuus, jolla vahva luusto. Hyvät pään

Lisätiedot

SAKSANMETSÄSTYSTERRIERI 1/5 (DEUTSCHER JAGDTERRIER) Alkuperämaa: Saksa

SAKSANMETSÄSTYSTERRIERI 1/5 (DEUTSCHER JAGDTERRIER) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 3 FCI:n numero: 103 Hyväksytty: FCI 26.5.2015 Kennelliitto 25.8.2015 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry SAKSANMETSÄSTYSTERRIERI 1/5 (DEUTSCHER JAGDTERRIER) Alkuperämaa: Saksa Pohjoismainen

Lisätiedot

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP 2006 Appenzellien näyttelytulokset Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP Alpweiden Veni Vidi Vici 14955/05 Erittäin hyvän tyyppinen jun. narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvin tyypillinen pää.

Lisätiedot

Mikkeli tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Mikkeli tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 9.5.2013 Mikkeli tuomari: Jari Laakso keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Alder Glade's GM Darude FI38797/12 11 kk. Lyhytrunkoinen, suora ylälinja, hyvä etuosan leveys, eturinta täyttyy iän myötä. Kulmaukset

Lisätiedot

Seinäjoki Kv 28.10.2012. tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Seinäjoki Kv 28.10.2012. tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Seinäjoki Kv 28.10.2012 tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka C'mon Knock Me Out FI37789/12 Oikea koko ja luusto, hyvät mittasuhteet. Oikea asentoiset raajat

Lisätiedot

Ylivieska Kati Kilpeläinen

Ylivieska Kati Kilpeläinen Ylivieska 5.5.2016 Kati Kilpeläinen PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Käckholms Rock The Night / 13543/16 Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros joka mittasuhteiltaan voisi olla lyhyempi. Vahva luusto. Kallo-osa

Lisätiedot

Lahti 14.1.2007. tuomari Saija Juutilainen. keltainen - tiikerijuovainen. nartut. pentuluokka. Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA.

Lahti 14.1.2007. tuomari Saija Juutilainen. keltainen - tiikerijuovainen. nartut. pentuluokka. Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA. Lahti 14.1.2007 tuomari Saija Juutilainen keltainen - tiikerijuovainen nartut pentuluokka Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA urokset junioriluokka Catapha's Xanthus FI41991/06 10 kk. Oikeat

Lisätiedot

Seinäjoki tuomari: Jens Myrman, Ruotsi. sininen UROKSET AVOINLUOKKA

Seinäjoki tuomari: Jens Myrman, Ruotsi. sininen UROKSET AVOINLUOKKA 26.10.2014 Seinäjoki tuomari: Jens Myrman, Ruotsi sininen UROKSET Doggimainen Kalevalan Joukahaine FI48367/12 2-vuotias. Erinomainen koko. Aavistuksen pitkä. Hyvä pään pituus ja hieno yhdensuuntainen profiili.

Lisätiedot

Uros Syntynyt: Isä: VÄNKÄRIN TUHATKAUNO FI18693/09

Uros Syntynyt: Isä: VÄNKÄRIN TUHATKAUNO FI18693/09 Uros Syntynyt: 22.6.2012 MINIMAAN FAHRENHEIT Isä: VÄNKÄRIN TUHATKAUNO FI18693/09 Emä: AIKAKILVAN IDA FI30254/09 FI41422/12 - K Väri: musta laikullinen Paino 11,00 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

HELSINKI HSKP 2& Tuomarina Marianne Holm. Tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen UROKSET. Junioriluokka

HELSINKI HSKP 2& Tuomarina Marianne Holm. Tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen UROKSET. Junioriluokka HELSINKI HSKP 2&3 13.9.2008 Tuomarina Marianne Holm Tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen UROKSET Edendane`s Jolly Roger FIN32928/07 Erinomainen tyyppi. Oikea koko ja tismalleen oikeat mittasuhteet.

Lisätiedot

CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia

CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia Ryhmä: 5 FCI:n numero: 199 Hyväksytty: FCI 3.11.1999 SKL-FKK 23.2.2001 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2016

NÄYTTELYARVOSTELUT 2016 LAKELANDINTERRIERIT RY NÄYTTELYARVOSTELUT 2016 1 NÄYTTELYARVOSTELUT 2016 KV Kansanvälinen näyttely KR Kaikkien rotujen näyttely RN Ryhmänäyttely PEN Pentunäyttely ERI Erikoisnäyttely PEN pentuluokka JUN

Lisätiedot

Varkaus tuomari: Marianne Holm, Suomi keltainen tiikerijuovainen nartut pentuluokka Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08 Erittäin lupaava,

Varkaus tuomari: Marianne Holm, Suomi keltainen tiikerijuovainen nartut pentuluokka Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08 Erittäin lupaava, Varkaus 24.8.2008 tuomari: Marianne Holm, Suomi keltainen tiikerijuovainen Daneplanet Cinnamon Dream FI15552/08 Erittäin lupaava, miellyttävä narttupentu. Lupaava pää, jossa oikeat linjat. Hyvä purenta

Lisätiedot

KV Joensuu (Suvi-Karelia) Paula Rekiranta. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset

KV Joensuu (Suvi-Karelia) Paula Rekiranta. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset 18.05.2008 KV Joensuu (Suvi-Karelia) Paula Rekiranta Tiikerijuovainen - keltainen Urokset Apollo 38946//07 hdensuuntaiset pään linjat. Otsapenger voisi olla hieman selvempi. Kauniit tummat silmät. Hieman

Lisätiedot

KARJAA tuomari: Teija Salmi-Aalto. Musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA. Jättiläisen Zarliini 16079/10 PEN POISSA NUORTENLUOKKA

KARJAA tuomari: Teija Salmi-Aalto. Musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA. Jättiläisen Zarliini 16079/10 PEN POISSA NUORTENLUOKKA 11.07.2010 KARJAA tuomari: Teija Salmi-Aalto Musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Jättiläisen Zarliini 16079/10 PEN POISSA Kenzo V. Jolene s Silhouet 34900/09 21kk. Erinomaista tyyppiä. Erittäin hyvät

Lisätiedot

Pihtipudas , Timonen Unto. Pennut, urokset. PEN 1 KP, ROP-PEN / Mäntykartanon Solisti / 16251/16

Pihtipudas , Timonen Unto. Pennut, urokset. PEN 1 KP, ROP-PEN / Mäntykartanon Solisti / 16251/16 Pihtipudas 24.7.2016, Timonen Unto Pennut, urokset PEN 1 KP, ROP-PEN / Mäntykartanon Solisti / 16251/16 Tasapainoinen, vahvaluustoinen urospentu. Hyväpiirteinen pää, hyvä ilme, hyvä kaula. Ikäisekseen

Lisätiedot

Ryhmä: 1. SAKSANPAIMENKOIRA 1/5 (DEUTSCHER SCHÄFERHUND) Alkuperämaa: Saksa Normaali karvapeite

Ryhmä: 1. SAKSANPAIMENKOIRA 1/5 (DEUTSCHER SCHÄFERHUND) Alkuperämaa: Saksa Normaali karvapeite Ryhmä: 1 FCI:n numero: 166 Hyväksytty: FCI 23.12.2010 SKL-FKK 11.1.2011 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry SAKSANPAIMENKOIRA 1/5 (DEUTSCHER SCHÄFERHUND) Alkuperämaa: Saksa Normaali karvapeite

Lisätiedot

Tuusniemi tuomari: Jouko Leiviskä. Sininen UROKSET AVOINLUOKKA

Tuusniemi tuomari: Jouko Leiviskä. Sininen UROKSET AVOINLUOKKA 24.2.2013 Tuusniemi tuomari: Jouko Leiviskä Sininen UROKSET Kiamar Christofer FI26803/10 Komea, erinomaista rotutyyppiä oleva. Erinomainen kaula ja selkälinja, voisi olla mittasuhteiltaan hieman lyhyempi.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄ tuomari: RONY DOEDIJNS Hollanti. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

KANKAANPÄÄ tuomari: RONY DOEDIJNS Hollanti. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA KANKAANPÄÄ 10.4.2010 tuomari: RONY DOEDIJNS Hollanti musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA SARADANE S LEGEND V RITZYPAL S FIN57504/09 Nuori uros. Tarvitsee aikaa kypsyäkseen ja enemmän itseluottamusta.

Lisätiedot

Kajaani KV, Jouko Yrjölä

Kajaani KV, Jouko Yrjölä Kajaani 20060106 KV, Jouko Yrjölä Alpigiano Beato Baran 13920/05 JUN EH 4 Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvin rakentunut juniori uros. Kaula voisi olla hieman näyttävämpi. Oikean tyyppinen pää. Hyvä ilme.

Lisätiedot

Oulu. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. Sininen. Urokset, valioluokka. Genedda Robin Hood 17527/01

Oulu. Gitte Finnich Pedersen, Tanska. Sininen. Urokset, valioluokka. Genedda Robin Hood 17527/01 13.5.2007 Oulu Gitte Finnich Pedersen, Tanska Sininen Genedda Robin Hood 17527/01 Iso, toivoisin, että hän olisi kauttaaltaan pyöreämpi = kehittyneemmän kylkikaaren. Hyvät yhdensuuntaiset pääntasot, riittävä

Lisätiedot

Porvoo, Kiialan kartano 28.05.2005. Urokset junioriluokka

Porvoo, Kiialan kartano 28.05.2005. Urokset junioriluokka Porvoo, Kiialan kartano 28.05.2005 Urokset junioriluokka RÖHVELIN ELECTRIC RABBIT JUN EH Erinomaisen kokoinen, urosmainen. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, kuono-osa saa vielä kehittyä. Tummat silmät, hyvä

Lisätiedot

HUISIN MY MELODY JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE. Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen KOIRAN TIEDOT

HUISIN MY MELODY JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE. Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen KOIRAN TIEDOT JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 21.4.2013 Kiljava Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen

Lisätiedot

TRU LEE A GRANDGABLES BOY

TRU LEE A GRANDGABLES BOY JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 21.4.2013 Kiljava Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen

Lisätiedot

Kajaani KV, Mrowiec Waldemar

Kajaani KV, Mrowiec Waldemar 20150110 Kajaani KV, Mrowiec Waldemar Pikkukengurun Gismo FI22496/12 AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP Hyvä tasapainoinen narttu. Hyvä luusto. Erittäin kaunis pää. Oikea tyyppi. Pitkä kaula. Syvä rintakehä.

Lisätiedot

Helsinki tuomari Austin Long Doyle, Irlanti. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA

Helsinki tuomari Austin Long Doyle, Irlanti. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA 21.5.2011 Helsinki tuomari Austin Long Doyle, Irlanti sininen UROKSET Oldstone's Demon With Me FI17773/10 16kk. Vahva, valpas ilme. Hyvä pigmentti. Hyvä silmien väri. Hyvin asettuneet korvat. Mukava kaulan

Lisätiedot

Kouvola tuomari: Zlatko Kraljic, Kro. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Kouvola tuomari: Zlatko Kraljic, Kro. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Kouvola 16.8.2008 tuomari: Zlatko Kraljic, Kro keltainen - tiikerijuovainen urokset Dogiwogin Charles FIN46161/07 Arvostelukaavake puuttuu. JUN ERI1 Dogiwogin Dollari FIN52797/07 Korkea koira. Hieman kevyt

Lisätiedot

Jyväskylä tuomari: GUNNEL HOLM, FIN. keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA UROKSET

Jyväskylä tuomari: GUNNEL HOLM, FIN. keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA UROKSET Jyväskylä 23.11.2008 tuomari: GUNNEL HOLM, FIN keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA UROKSET Alder Glade's Einstein FI20726/08 8 kk vanha urospentu. Oikean tyyppinen, tässä vaiheessa hyvät raamit. Tummat

Lisätiedot

Vaasa. Christian Stefanescu, Romania. Keltainen ja tiikerijuovainen. Nartut pentuluokka

Vaasa. Christian Stefanescu, Romania. Keltainen ja tiikerijuovainen. Nartut pentuluokka 15.4.2007 Vaasa Christian Stefanescu, Romania Keltainen ja tiikerijuovainen Nartut pentuluokka Ritzypal s Charmed Queen FI48828/06 Tyypillinen pää, tarpeeksi pitkä kaula. Hyvä substanssi ikäisekseen. Erinomainen,

Lisätiedot

LAHTI Tuomari: JUTA HARANEN, EE. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

LAHTI Tuomari: JUTA HARANEN, EE. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA LAHTI 1.5.2011 Tuomari: JUTA HARANEN, EE musta / harlekiini UROKSET Big Ranger s What A Miracle FI17432/10 Vahva juniori uros, jolla maskuliininen pää ja ilme. Toivoisin hieman enemmän stoppia. Hyvät huulet.

Lisätiedot

VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä

VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä Ryhmä: 10 FCI:n numero: 193 Hyväksytty: FCI 22.11.2006 Kennelliitto 17.6.2008 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä

Lisätiedot

AZAWAKH 1/4 (AZAWAKH) Alkuperämaa: Malin ja Nigerin pohjoisosat, Azawakhin laakso. Vastuumaa: Ranska

AZAWAKH 1/4 (AZAWAKH) Alkuperämaa: Malin ja Nigerin pohjoisosat, Azawakhin laakso. Vastuumaa: Ranska Ryhmä: 10 FCI:n numero: 307 Hyväksytty: FCI 17.4.2015 Kennelliitto 25.8.2015 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry AZAWAKH 1/4 (AZAWAKH) Alkuperämaa: Malin ja Nigerin pohjoisosat, Azawakhin laakso.

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2015

NÄYTTELYARVOSTELUT 2015 LAKELANDINTERRIERIT RY NÄYTTELYARVOSTELUT 2015 1 NÄYTTELYARVOSTELUT 2015 KV Kansanvälinen näyttely KR Kaikkien rotujen näyttely RN Ryhmänäyttely PEN Pentunäyttely PEN pentuluokka JUN junioriluokka NUO

Lisätiedot

Millan näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä):

Millan näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä): Millan näyttelyarvostelut (tuoreimmat ylimpänä): Veteraaniluokassa 3.7.2016--> 29.1.2017 Kaunas kv, Liettua tuomari Claudio de Giuliani, Italia VET ERI1 VET N VET ROP -> LV VET CH, BALT VET CH Right type

Lisätiedot

COPYSTYLE CREME CARAMEL

COPYSTYLE CREME CARAMEL JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 21.4.2013 Kiljava Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen

Lisätiedot

Nokia tuomari: Salijevic Zorica, Ruotsi. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Nokia tuomari: Salijevic Zorica, Ruotsi. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 20.8.2011 Nokia tuomari: Salijevic Zorica, Ruotsi keltainen / tiikerijuovainen JUNIORILUOKKA Red Rublev Ustinov FI11007/11 Erittäin mukava pää, hyvillä mittasuhteilla ja hyvällä pigmentillä. Vahva kaula.

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2015 Suomen buhund yhdistys

VUOSIKIRJA 2015 Suomen buhund yhdistys VUOSIKIRJA 205 Suomen buhund yhdistys VUOSIKIRJA 205 Sisällysluettelo s. 2 Näyttelyt s. 3 Urokset Kimura s Varg, om.?? (), ulkolainen koira Cascilius Bono Bolivar, om.?? (), ulkolainen koira Gnipagrottans

Lisätiedot

Appenzellinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2012 49 näyttelyä, 206 näyttelykäyntiä

Appenzellinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2012 49 näyttelyä, 206 näyttelykäyntiä Appenzellinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2012 49 näyttelyä, 206 näyttelykäyntiä 20120114 KAJAANI KV, Hannele Jokisilta FI36542/10 Alpenhirts Odette NUO H Erittäin narttumainen, mutta aivan liian kevyt

Lisätiedot

Seinäjoki tuomari Günther Ehrenreich, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA. Jättiläisen Charlemange FI12213/13 JUN POISSA

Seinäjoki tuomari Günther Ehrenreich, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA. Jättiläisen Charlemange FI12213/13 JUN POISSA 20.10.2013 Seinäjoki tuomari Günther Ehrenreich, Saksa musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Jättiläisen Charlemange FI12213/13 JUN POISSA Magic Alaunt Jaakko Kulta FI56279/12 12kk. Hieman kevyt rakenteinen.

Lisätiedot

Kankaanpää erikoisnäyttely , Cooper Claire, United Kingdom

Kankaanpää erikoisnäyttely , Cooper Claire, United Kingdom Kankaanpää erikoisnäyttely 17.9.2016, Cooper Claire, United Kingdom VET UROKSET VET ERI / Bio-Bios Top Dog / 45564/07 Lovely, correct, dark eyes. Correct chin and cushioning. Front ok. Lovely length of

Lisätiedot

Kajaani tuomari: Sanna Vakkilainen. sininen UROKSET AVOINLUOKKA

Kajaani tuomari: Sanna Vakkilainen. sininen UROKSET AVOINLUOKKA 14.1.2012 Kajaani tuomari: Sanna Vakkilainen sininen Blue Cyrrus Oldstone Margarejro 34178/09 3-vuotias. Hyvänkokoinen uros, jolla oikea sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet ja voima. Hyvät pään linjat.

Lisätiedot

Kotka tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Kotka tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 17.6.2012 Kotka tuomari: Veli-Pekka Kumpumäki keltainen / tiikerijuovainen Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11 Kovin tottumaton, ujosti käyttäytyvä nuori uros, joka väistää käsiteltäessä. Erittäin hyvät

Lisätiedot

Ryhmä: 1. FCI:n numero: 176 Hyväksytty: FCI Kennelliitto

Ryhmä: 1. FCI:n numero: 176 Hyväksytty: FCI Kennelliitto Ryhmä: 1 FCI:n numero: 176 Hyväksytty: FCI 23.1.2009 Kennelliitto 18.2.2010 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry PICARDIENPAIMENKOIRA 1/5 (BERGER DE PICARDIE) Alkuperämaa: Ranska Pohjoismainen

Lisätiedot

Porvoo tuomari: Matti Luoso. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Porvoo tuomari: Matti Luoso. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 15.9.2013 Porvoo tuomari: Matti Luoso keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Wundervoll Barowait FI40253/12 Erittäin hyvän tyyppinen, mutta vielä kovin pentumainen juniori. Hyvän mallinen, pitkä pää, loiva

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS RET JLOSTUSKTSELMUS Pessintassun ice Hessu 25.7.2015 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Pessintassun ice Rekisterinumero FI26883/13 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä tarkastettu Syntymäaika

Lisätiedot

LYHYTKARVAISET COLLIET: VUOSIKIRJA 2006 NÄYTTELYARVOSTELUJA VUODELTA 2006

LYHYTKARVAISET COLLIET: VUOSIKIRJA 2006 NÄYTTELYARVOSTELUJA VUODELTA 2006 LYHYTKARVAISET COLLIET: VUOSIKIRJA 2006 NÄYTTELYARVOSTELUJA VUODELTA 2006 Vuosikirja on keskeneräinen, kirjaa päivitetään ja täydennetään yhä. Kyseessä on siis oikolukematon raakaversio, josta puuttuu

Lisätiedot