MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / V U O S I K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 8 V U O S I K I R J A"

Transkriptio

1 MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 2 / V U O S I K I R J A 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO: Tilastotietoja Suomen manchesterinterriereistä... 4 Koiranäyttelyiden arvostelun kulku... 5 Manchesterinterrieri rotumääritelmä... 8 Koiranäyttely-sanakirja... 9 Vuonna 2007 saavutetut muotovalionarvot ja voittajatittelit Näyttelytulokset Urokset Nartut Kasvattajaluokat Rekisteröinnit Vuoden näyttelykoira Vuoden tokokoira Vuoden agilitykoira Vuoden näyttelykoira- kilpailun säännöt vuonna Vuoden tokokoira kilpailun säännöt vuona Vuoden agilitykoira kilpailun säännöt vuona Agilitytulokset Kansikuvat Etukansi: Bonwild Excuse Me Kuva: Sari Laitinen Takakansi: Fanatic s Eticket Kuva: Henri Virta Painopaikka- ja määrä Kopiopiste Esa Tarkiainen 175 kpl ISSN Päätoimittaja Marie Bono Taitto ja toimitus Mira Tiilikainen Riimutie Kiiminki puh Osoitteenmuutokset Kirsi Hiltunen puh

3 Rainsongs Pirate Queen of Bonwild Ripley Kuva: Sari Laitinen 3

4 T i l a s t o t i e t o j a S u o m e n m a n c h e s t e r i n t e r r i e r e i s t ä Näyttelyssäkäyntien lukumäärä: urokset nartut yht Näyttelyissä käyneiden manssien lukumäärä: urokset nartut yht Suomen Kennelliiton rekisteröinnit (tuonnit suluissa): urokset (3) (1) 8(2) nartut (3) (1) (1) 10(1) 16 9(1) 10(2) yht Suomen Muotovaliot: urokset nartut yht Vuoden näyttelykoira 1993 Kimblewick Feidra 1994 Kimblewick Pick-Me-Up 1995 Hilmanter s Cassius Clay 1996 Brenandi Starsearcher 1997 Hilmanter s Edward 1998 Hilmanter s Edward 1999 Vuokkolan Vilhelmina 2000 Kimblewick Natty Nana 2001 Hannula Renholms Majpåmalö 2002 Kimblewick Rachel 2003 Hilmanter s Hillbilly 2004 Hilmanter s Hillbilly 2005 Kimblewick Fire Balloon 2006 Hilmanter s Indira 2007 Fanatic s Eticket Vuoden agilitykoira 2001 Vuokkolan Vilhelmina 2002 Kimblewick Rebecca 2003 Kimblewick Tessa 2004 Kimblewick Rebecca 2005 Hillmanter s Hugo 2006 Hillmanter s Hugo 2007 Hillmanter s Hugo Vuoden tokokoira 2001 Kimblewick Desert Storm 2002 Kimblewick Desert Storm 2003 Kimblewick Desert Storm 2007 Bonwild Arctic Soulmate 4

5 K o i r a n ä y t t e l y i d e n k u l k u Koirat arvostellaan luokittain näyttelysäännön mukaisessa järjestyksessä. Koirista annetaan kirjallinen laatuarvostelu ja laatumainintaa osoittava palkintonauha. Laatuarvostelu Laatuarvostelussa annetaan niin monta eri laatumainintaa, kuin koirien laatu edellyttää. Laatumaininnat Tuomarin antaman laatuarvostelun tulee vastata seuraavia määritelmiä: E r i n o m a i n e n (sertifikaatin arvoinen) voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet. E r i t t ä i n h y v ä voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle. H y v ä annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä. T y y d y t t ä v ä tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa. H y l ä t t y tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mu- a r v o s t e l u n kainen tai se on selvästi vihainen, jolla on kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, jolla on niin vähän rodun ominaispiirteitä, että se ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe. Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla: E i v o i d a a r v o s t e l l a Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella on kirjattava arvosteluun. Joka luokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan järjestykseen mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään maininnan erittäin hyvä. Kilpailuarvostelu Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokittain erinomainen tai erittäin hyvä laatumaininnalla palkitut neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Nämä saavat merkinnän sijoituksesta arvosteluunsa sekä sitä osoittavan nauhan. 5

6 Arvosteluluokat Koira voi kasvattajaluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan. Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuun ottamatta rotunsa paras- ja kasvattajaluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best in Show -kilpailua. Vain laatumaininnalla erinomainen palkitut koirat voivat kilpailla sertifikaatista tai CACIB sta Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen seuraavista luokista (a-g) a) Pentuluokka (PEK) Kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät seitsemän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä. b) Junioriluokka (JUN) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista (18) kuukautta. c) Nuorten luokka (NUO) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää (24) kuukautta. d) Avoin luokka (AVO) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa. e) Käyttöluokka (KÄY) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. f) Valioluokka (VAL) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta ja ovat jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä muotovalioita. (FCI:n jäsenmaassa kansalliseen muotovalion arvoon vaaditaan vähintään kaksi muotovalion arvoon oikeuttavaa tulosta). Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan. g) Veteraaniluokka (VET) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta. Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show veteraanin arvosta. h) Paras uros-/paras narttuluokka Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen. Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle ja laatumaininnalla erinomainen palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras laatumaininnalla erinomainen palkittu koira, jolla ei ole 6

7 Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Rotujärjestöt ja rotua harrastavat yhdistykset voivat niin halutessaan anoa päänäyttelyynsä mahdollisuuden useamman sertifikaatin antamiseen. Sertifikaatteja voidaan antaa yksi jokaista arvosteltua 20 koiraa (ei pentua) kohden, kuitenkin enintään kolme (3) kummallekin sukupuolelle. CACIBista voivat kilpailla vain koirat, jotka ovat saaneet laatumaininnan erinomainen kilpaillessaan nuortenluokassa, avoimessa luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa. Tuomari voi niin harkitessaan esittää CA- CIBia parhaaksi katsomalleen koiralle ja varacacibia toiseksi parhaaksi katsomalleen koiralle, joka on saanut laatumaininnan erinomainen Rodun parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Rotunsa paras koira osallistuu ryhmäkilpailuun. i) Kasvattajaluokka (KAS) Laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa saman rotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja niiden on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä. Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK). Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -kasvattajaryhmän valintaan. j) Best in Show kasvattajaluokka (BIS- KAS) Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen. k) Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS- VET) Luokkaan osallistuvat rotunsa parhaat veteraaniluokissa kilpailleet koirat. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta paremmuusjärjestykseen. l) Ryhmän paras -kilpailuun (RYP) Ryhmään osallistuvat rotunsa parhaat koirat roturyhmittäin. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. m) Best in Show (BIS) Luokkaan valitaan ryhmien voittajista. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Palkintoa osoittavat nauhat Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein: erinomainen erittäin hyvä hyvä tyydyttävä hylkäävä ei voida arvostella vaaleanpunainen punainen sininen keltainen harmaa ruskea Kilpailuarvostelun sijoitukset osoitetaan seuraavin värein: 1. punainen 2. sininen 3. keltainen 4. vihreä 7

8 Näyttelyssä jaettavat palkintoruusukkeet: sertifikaatti varasertifikaatti CACIB vara-cacib ROP VSP kunniapalkinto sinivalkoinen vaaleansininen valkoinen oranssi punakeltainen valkovihreä liila M a n c h e s t e r i n t e r r i e r i r o t u m ä ä r i t e l m ä Manchester Terrier alkuperämaa : Iso- Britannia FCI:n ryhmä 3 Terrierit (alaryhmä 1) (Rotumääritelmä hyväksytty FCI: , käännös SKL-FKK ) YLEISVAIKUTELMA: Tiivis- ja terverakenteinen, tyylikäs ja voimakas. OMINAISPIIRTEET: Innokas, tarkkaavainen, iloinen ja reipas. KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs ja uskollinen. PÄÄ: Litteä, kapea, tasainen ja kiilamainen. Kallo-osa: Pitkä. Kirsu: Väriltään musta. Kuono-osa: Silmien alta täyteläinen ja kirsua kohti kapeneva. Huulet: Tiiviit. Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat suorat. Täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta ts. yläleuan etuhampaat peittävät tiiviisti alaleuan etuhampaat. Hampaat ovat tasaisessa rivissä. Posket: Poskilihakset eivät ole korostuneet. Silmät: Pienet, säkenöivät, väriltään tummat, mantelin muotoiset, eivät ulkonevat. Korvat: Pienet ja V:n muotoiset. Taitekohta on selvästi kallon ylälinjaa korkeammalla. Korvien kärjet taittuvat pään myötäisesti silmien yläpuolelle. KAULA: Melko pitkä ja lavoista päätä kohti kapeneva. Niskalinja on hieman kaartuva. Ei löysää kaulanahkaa. RUNKO: Lyhyt. Lanne: Hieman kaartuva ja erottuva. Rintakehä: Eturinta on kapea ja syvä. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet. HÄNTÄ: Lyhyt, tyvestään paksu ja kärkeä kohti oheneva, kiinnittynyt selän kaaren jatkeeksi, ei saa nousta selkälinjan yläpuolelle. RAAJAT ETURAAJAT: Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat täysin suorat, hyvin rungon alle asettuneet ja pituudeltaan oikeassa suhteessa runkoon. Lavat: Sileät ja viistot. Kyynärpäät: Tiiviisti rungon myötäiset. Käpälät: Pienet ja vahvat, muodoltaan puoliksi jäniksenkäpälät, varpaat ovat hyvin kaareutuneet. 8

9 TAKARAAJAT: Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat, eivät pihtikinttuiset eivätkä sisäkierteiset. Polvet: Hyvin kulmautuneet. Käpälät: Kuten etukäpälät. LIIKKEET: Suorat, vapaat ja tasapainoiset. Eturaajojen askel on maatavoittava ja takaraajojen työntö voimakas. KARVAPEITE Karva: Pinnanmyötäinen, sileä, lyhyt, kiiltävä ja tiivis. Väri: Kiiltävän musta mahonginpunaisin merkein, jotka ovat jakaantuneet seuraavasti: Päässä kirsu ja kuononselkä ovat kiiltävän mustat, muu kuono on kirsuun asti punaruskea. Pieni punaruskea merkki kummassakin poskessa ja kummankin silmän päällä. Alaleuassa ja leuan alla on selvä V:n muotoinen kuvio. Raajat ovat polvesta alaspäin punaruskeat lukuunottamatta varpaita, joissa on mustat siveltimenvetoa muistuttavat merkit, ja aivan käpälien yläpuolella olevaa selvää mustaa täplää, ns. peukalonjälkeä. Takaraajojen sisäpuoli on punaruskea, mutta muuttuu mustaksi polvinivelen kohdalla. Hännän alapuoli ja peräpeili ovat punaruskeat, peräpeili kuitenkin mahdollisimman kapeasti, jotta häntä peittää sen. Rinnassa on kummallakin puolella pieni punaruskea merkki. Punaruskea väri takaraajojen ulkosivuilla (ns. breeching) ei ole toivottavaa. Missään tapauksessa punaruskea ja musta väri eivät saa sekoittua keskenään, vaan niiden välisen rajan tulee olla selvä. KOKO Säkäkorkeus: Ihanne säkäkorkeus uroksilla cm ja nartuilla 38 cm. Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin. (Toimittajan huomautus: arvosteluissa usein esiintyvä tan-väri on siis punaruskeiden värimerkkien väri.) K o i r a n ä y t t e l y - s a n a k i r j a SUOMI RUOTSI SAKSA ENGLANTI alahuuli underläpp Unterlippe bottom lip alaleuka underkäke Unterkiefer lower jaw, under jaw alapurenta underbett Unterbeisser, Hinterbeisser undershot arvostelu bedömning Bewertung assessment ei voida arvostella kan ej bedömas kann nicht gerichtet werden cannot be judged eläinlääkärintodistus veterinärintyg Tierärzliches Zeugnis veterinary certificate emä mode Mutter dam erinomainen utmärkt vorzüglich excellent erittäin hyvä mycket god sehr gut very good esittää uppvisa präsentieren show, present etukäpälä tass Vorderpfote,Vorderfuß forefoot eturaaja framben Vorderbein fore leg, front leg eturinta bringa, front Vorbrust forechest hampaat tänder Zähne teeth herasilmä glassögon Glasauge, Birkauge ring-eyes, watch eye hylkäävä diskvalifierad disqualifizierend disqualifying 9

10 hyvä god gut good hännän kiinnitys svansansättning Rutenansatz tail set häntä svans Rute tail ilme uttryck Ausdruck expression iloinen häntä glad svans Ringelrute gay tail isä fader Vater sire jäniksenkäpälä harfot Hasenpfote harefoot kallo skalle Schädel skull kannukset sporrar Wolfsklauen dewclaws karkeakarvainen strävhårig rauhharig wire coated karpinselkä karprygg Karpfenrücken roach back karva hår Haar Hair karvanlähtö hårfällning Haarwechsel shedding, out of coat karvapeite päls Haarkleid, Fell, Pelz coat kasvattaja uppfödare Züchter breeder kaula hals Hals neck kaulanahka halsskin Kehlwamme dewlap kaulanalus halsrand Kehllinie throatline kinner has Sprung hock kinnernivel hasled Sprunggelenk hock joint kirsu nosspets Nasenspiegel, Nasenschwam, Nasenkuppe nose kissankäpälä katfot Katzenpfote cat-foot koko storlek Größe size korkeus höjd Höhe height korva öra Ohr ear kulmakarvat ögonbryn Augenbrauen eyebrow kulmaukset vinkling Winkelungen angulation kulmautunut vinklad gewinkelt angulated kuono nos Fang muzzle, foreface kuononselkä näsrygg Nasenrücken nosenbridge kuve flank Flanke flank kylkiluut revben Rippen ribs kynnet klor Krallen nails kyynärpää armbåge Ellbogen elbow kyynärvarsi underarm Unterarm forearm käpälä, tassu tass Pfote paw, foot käyttökoira brukshund Gebrauchshund working dog kääpiökoira dvärghund Zwerghund toy lanne länd Lenden loin lantio bäcken Kruppe croup lapa skuldra Schulter shoulder 10

11 leikkava purenta, saksipurenta saxbett Scherengebiß scissor bite leuka käke Unterkiefer jaw liikunta rörelser Bewegungen movements, action lonkka höft Hüfte hip luppakorva hängöra Schlappohr, Hängeohr drop ear lyhytkarvainen kortharig kurzhaarig short coated löysät tassut lösa tassar lose Pfoten splay foot maski mask Maske mask merkit tecken, teckning Abzeichen marking metsästyskoira jakthund Jagdhund hunting dog mittasuhteet proportioner Proportionen proportions narttu, naaras tik Hündin bitch, female narttumainen feminin feminin feminine niska nacke Nacken, Genick crest of neck niskakyhmy nackknöl Hinterhaupt occiput nivus ljumske Weiche groin notkoselkä sänkt rygg Senkrücken swayback olkapää skulderled Schultergelenk shoulder joint olkavarsi överarm Oberarm upper arm omenapää äppelhuvud Apfelkopf apple head omistaja ägare Besitzer owner otsa panna Stirn forehead otsapenger stop, pannavsats Stirnabsatz stop peitsaus, tasakäynti passgång Paßgang pace pentu valp Welpe puppy pigmentti pigment Pigment pigment pihtikintut kohassig kuhhessig cow-hocked pitkäkarvainen långhårig langhaarig long coated polvi knä Knie stifle polvinivel knäled Kniegelenk stifle pastern polvitaive knäveck Kniekehle stifle joint poski kind Backen cheek purenta bett Gebiß bite pystykorva ståndöra Stehohr prick ear päkiä trampdyna Ballen paw pää huvud Kopf hiead päälaki hjässa Schädel skull raajat ben Gliedmaßen legs ranne handlove Handgelenk wrist reisi lår Oberschenkel upper tight riippuva korva hängöra Hängohr drop ear rinnanpää bröstspets Bugspitze prosternum 11

12 rinta bröst Brust chest rintakehä bröstkorg Brustkasten, Brustkorb brisket, ribcage rintaviiva bröstlinje Unterlinie chestline ristiluut kors Kreuz croup rotu ras Rasse breed runko kropp Rumpf, Körper body ruumiinrakenne kroppsbyggnad konstitution conformation ruusukorva rosenöra Rosenohr rose ear rypyt, poimut rynkor Falten wrinkles selkä rygg Rücken back sieraimet näsborrar Nustern nostrils siitosnarttu avelstik Zuchthündin brood bitch siitosuros avelshund Deckrüde, Zuchtrüde stud dog sijoittaa paremmuus järjestykseen placera i rang plazieren place in order of merit sileäkarvainen slätharig glattharig smooth coated silmä öga Auge eye siro sirlig zierlich fine suorat lavat raka skuldror gerade/steile Schultern straight shoulders suupieli mungipa Mundwinkel corner of the mouth säkä manke Widerrist withers sääri underben Unterschenkel lower tight takakäpälä tass, fot Hinterpfote, Hinterfuß hindfoot takaraaja bakben Hinterbein hind leg tasapurenta tångbett Zangenbiß, Aufbeisser pincer bite tassu, käpälä tass Pfote paw, foot tyydyttävä nöjaktig genügend satisfying tyyppi typ Typus, Typ type töyhtö, tupsu fana Federn feathering, feather uros hane Rüde male, dog urosmainen maskulin rüdenhaft masculine vahva kraftig kräftig strong vatsa buk Bauch belly vatsaviiva buklinje Bauchlinie underline välijalka mellanfot Hintermittelfuß rear pastern välikämmen mellanhand Vordermittelfuß pastern väri färg Farbe colour ylähuuli överläpp Oberlippe top lip yläleuka överkäke Oberkiefer upper jaw ylälinja överlinje Oberlinie topline yläpurenta överbett Vorbiß, Überbeisser, Vorbeisser overshot 12

13 V u o n n a s a a v u t e t u t m u o t o - v a l i o n a r v o t j a v o i t t a j a t i t t e l i t (kuva koirasta julkaistaan vain ensimmäisen uuden tittelin saavuttamisen kohdalla) Suomen muotovaliot Myönnetty FIN17624/06, FANATIC S ETICKET Myönnetty FIN20564/02, HILMANTER S HEART- BREAKER Myönnetty FIN24851/05, BONWILD BLACK PEARL Myönnetty FIN23149/05, HILMANTER S JOLLY RO- GER Myönnetty FIN28492/05, HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE Myönnetty FIN13954/05, KIMBLEWICK LADY LUCK 13

14 Myönnetty CKCSBML806866, JAMES AT THE ZOO MOONSHADOWS Suomen agilityvalio Myönnetty FIN20565/02, HILMANTER S HUGO Myönnetty FIN32603/99, HANNULA RENHOLMS GUSTAV BLOM Ulkomaan muotovaliot S MVA, Myönnetty CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO N MVA, Myönnetty CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO S MVA, Myönnetty FIN31518/04, HILMANTER S INDIRA Myönnetty FIN33398/02, HANNULA RENHOLMS SOTARENSANTIAGO 14

15 EST MVA, Myönnetty FIN12045/04, HANNULA RENHOLMS FRAGANCIA JV-07Juniori Voittaja 2007 FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME EST MVA, Myönnetty FIN13954/05, KIMBLEWICK LADY LUCK Kotimaiset voittajatittelit V-07 Voittaja 2007 FIN47850/06, BONWILD DAREDEVIL V-07 Voittaja 2007 FIN17624/06, FANATIC S ETICKET Ulkomaalaiset voittajatittelit PMV-07 Ruotsi, Tukholma FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME PMV-07 Ruotsi, Tukholma CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO PMJV-07 Ruotsi, Tukholma FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME JV-07 Juniori Voittaja 2007 FIN47850/06, BONWILD DAREDEVIL 15

16 N ä y t t e l y t u l o k s e t Kansainvälinen näyttely - KAJAA- NI, 6. tammikuuta 2007 Tuomari: TALVITIE MARJA HILMANTER S INDIRA - ROP, PN1, CA- CIB, VAL-ERI, VAK1 MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - AVK1, AVO-EH BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH KIMBLEWICK FIREBALLOON - VAL-EH, VAK1 SITRUNELLAROSEO - JUN-H SOFIASERAFINA - JUN-H Ryhmänäyttely - JUVA, 13. tammikuuta 2007 Tuomari: KIPINÄ MARKKU MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, AVK1, AVO-ERI HILMANTER S INDIRA - VSP, PN1, VAK1, VAL-ERI Kansainvälinen näyttely - TUR- KU, 27. tammikuuta 2007 Tuomari: KAVCIC MARIJA HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - ROP, PN1, SERT, CACIB, AVK1, AVO- ERI HILMANTER S KISS ME KATE - PN2, JUK1, JUN-ERI, VASERT Ryhmänäyttely - ÄHTÄRI, 18. helmikuuta 2007 Tuomari: KUMPUMÄKI VELI-PEKKA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, AVK1, AVO-ERI BONWILD CUTE CREATURE - JUK1, JUN-EH Ryhmänäyttely - RAUTAVAARA, 17. maaliskuuta 2007 Tuomari: MÄKINEN MAIJA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH Kansainvälinen näyttely - TAM- PERE, 24. maaliskuuta 2007 Tuomari: SOMERFIELD FERELITH HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - ROP, PN1, VEK1, ROPVET, VET-ERI FANATIC S EXCELLENCY - VSP, PU1, SERT, CACIB, NUK1, NUO-ERI KIMBLEWICK LADDIE - PU2, VACA, AVK1, VASERT, AVO-ERI HANNULA RENHOLMS MAJPÅMALÖ - PN2, VEK2, VET-ERI KIMBLEWICK LADY LUCK - PN3, SERT, CACIB, MVA, AVK1, AVO-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - PN4, VACA, AVK2, VASERT, AVO-ERI FANATIC S ETICKET - NUK1, NUO-ERI HILMANTER S JOLLY ROGER - NUK2, NUO-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK1, JUN-EH SCAPOLOSINOLEON - JUK1, JUN-EH BONWILD CUTE CREATURE - JUK2, 16

17 JUN-EH HANNULA RENHOLMS HÄRLIGA ALIDA - JUK3, JUN-EH HANNULA RENHOLMS ELLINOR - VAL- ERI, VAK1 Kaikkien rotujen näyttely - LAP- PEENRANTA, 8. huhtikuuta 2007 Tuomari: SANCHEZ FERNANDEZ JA- VIER JOSE KIMBLEWICK KENNET - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - LAHTI, 28. huhtikuuta 2007 Tuomari: VIIRTELÄ TARMO HILMANTER S KISS ME KATE - JUK1, JUN-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK2, JUN-EH BONWILD CUTE CREATURE - JUK3, JUN-EH BONWILD COOL GUY - JUN-HYL Kaikkien rotujen näyttely - OULU, 12. toukokuuta 2007 Tuomari: SCHILL ROBERTO KIMBLEWICK FIREBALLOON - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH Kaikkien rotujen näyttely - HA- MINA, 12. toukokuuta 2007 Tuomari: LUOSO MATTI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - HEL- SINKI, 19. toukokuuta 2007 Tuomari: LAINE JENSEN HANNE BONWILD COOL GUY - JUN-HYL Kaikkien rotujen näyttely - II- SALMI, 26. toukokuuta 2007 Tuomari: STOCKMARI HARTO GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - KAN- GASNIEMI, 9. kesäkuuta 2007 Tuomari: EEROLA PÄIVI KIMBLEWICK IRISH COFFEE - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI Ryhmänäyttely - HYRYNSALMI, 9. kesäkuuta 2007 Tuomari: PALOSAARI JUHA KIMBLEWICK FIREBALLOON - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH HILMANTER S KAWASAKI - JUK1, JUN- EH Kansainvälinen näyttely - KOT- KA, 16. kesäkuuta 2007 Tuomari: O BRIEN VINCENT GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - ROVA- NIEMI, 23. kesäkuuta 2007 Tuomari: LEHKONEN HARRI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH 17

18 Kansainvälinen näyttely - KAR- JAA, 1. heinäkuuta 2007 Tuomari: HANNISTE LILIAN FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, CACIB, NUK1, NUO-ERI RENHOLMS MAJPÅMALÖ - PN2, VEK1, VET-ERI, ROPVET HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK1, JUN-EH Ryhmänäyttely - LAMMI, 7. heinäkuuta 2007 Tuomari: BORCHORST INGRID HILMANTER S JOLLY ROGER - RYP4 ROP, PU1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI HILMANTER S HEARTBREAKER - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD CUTE CREATURE - JUN-H Kansainvälinen näyttely - JUVA, 7. heinäkuuta 2007 Tuomari: JOHANSSON KARL-ERIK GOODY LURU VOM TRAJAN - NUO-T Kansainvälinen näyttely - KOK- KOLA, 14. heinäkuuta 2007 Tuomari: PAUNOVIC DUSAN DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - VAN- TAA, 28. heinäkuuta 2007 Tuomari: KUMPUMÄKI VELI-PEKKA HUBERT VOM TRAJAN - JUN-H Kansainvälinen näyttely - PORI, 28. heinäkuuta 2007 Tuomari: SCHEMEL ANDREAS HANNULA RENHOLMS ELLINOR - ROP, PN1, CACIB, AVK1, AVO-ERI Kaikkien rotujen näyttely - KUO- PIO, 4. elokuuta 2007 Tuomari: BADICK SUSAN BONWILD DEVILISH DEMON - JUK1, JUN-EH HILMANTER S KAWASAKI - JUK2, JUN- EH LANTAKA ESPRITLIBRE - JUK3, JUN- EH BONWILD DAUNTLESS - JUN-H BONWILD CUTE CREATURE - JUN-H BONWILD BLACK PEARL - AVO-H BONWILD BE MY LOVE - AVO-H Kaikkien rotujen näyttely - JO- ENSUU, 11. elokuuta 2007 Tuomari: MOLIN NILS HILMANTER S KAWASAKI - ROP, PU1, SERT, NUK1, NUO-ERI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - JOEN- SUU, 12. elokuuta 2007 Tuomari: LEHTINEN HANS BONWILD DEVILISH DEMON - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HILMANTER S HILLBILLY - PU2, VAL- ERI, VAK1 DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUK1, JUN-EH LEHTINEN HANS GOODY LURU VOM TRAJAN - NUO- HYL Ryhmänäyttely - HAUKIPUDAS, 18. elokuuta 2007 Tuomari: STOCKMARI HARTO BONWILD DAUNTLESS - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI 18

19 BONWILD BLACK PEARL - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI Erikoisnäyttely - HELSINKI, 26. elokuuta 2007 Tuomari: MCCOURT SUE BONWILD DAREDEVIL - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI LANTAKA ESPRITLIBRE - PU2, JUK2, VASERT, JUN-ERI FANATIC S EXCELLENCY - PU3, NUK1, NUO-ERI HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - PN2, VEK1, VET-ERI, ROP- VET FANATIC S ETICKET - PN3, NUK1, VA- SERT, NUO-ERI HANNULA RENHOLMS MAJPÅMALÖ - VEK2, VET-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - NUK2, NUO-EH HUBERT VOM TRAJAN - JUK3, JUN-EH BONWILD DEVIL S EYE - JUK3, JUN-EH BONWILD DEMON OF DOOM - JUK4, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - VAN- TAA, 1. syyskuuta 2007 Tuomari: HEINE MARTHA FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI BONWILD DAREDEVIL - VSP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI MIMBRE MARCASITE - PN2, JUK1, JUN- ERI, VASERT Ryhmänäyttely - TAMPERE, 8. syyskuuta 2007 Tuomari: PAUNOVIC DUSAN BONWILD CUTE CREATURE - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - POR- VOO, 8. syyskuuta 2007 Tuomari: TAST HARRY HUBERT VOM TRAJAN - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI FANATIC S ETICKET - VSP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI Kansainvälinen näyttely - OULU, 6. lokakuuta 2007 Tuomari: COX LAURA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, CACIB, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - VSP, PN1, CACIB, VAL-ERI, VAK1 BONWILD DAUNTLESS - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - SEINÄ- JOKI, 20. lokakuuta 2007 Tuomari: PAUST ROBERT GOODY LURU VOM TRAJAN - ROP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI Kansainvälinen näyttely - LAHTI, 27. lokakuuta 2007 Tuomari: SALMINEN KARI FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, CACIB, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD DEVIL S EYE - VSP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - VEK1, VET-EH GOODY LURU VOM TRAJAN - NUK1, NUO-EH 19

20 EAGLESPUR MADAME BUTTERFLY - AVO-H HANNULA RENHOLMS VIDALITA -NUO- H HUBERT VOM TRAJAN - JUN-H DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUN-T Kansainvälinen näyttely - JYVÄS- KYLÄ, 17. marraskuuta 2007 Tuomari: PALOSAARI JUHA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, CACIB, VAK1, VAL-ERI BONWILD EXCUSE ME - VSP, PN1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS FRAGANCIA - PN2, CACIB, VAK1, VAL-ERI FANATIC S EXCELLENCY - AVK1, AVO- EH LANTAKA ESPRITLIBRE - NUK1, NUO- EH MIMBRE MARCASITE - JUK2, JUN-EH BONWILD DEVILISH DEMON - JUN- EVA KIMBLEWICK KENNET - VAK2, VAL-EH BONWILD EXCUSE ME - PN2, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - PN3, VACA, VAL-ERI, VAK2 HILMANTER S LARA - PN4, JUK2, VA- SERT, JUN-ERI EAGLESPUR MADAME BUTTERFLY - AVK1, AVO-EH LANTAKA ESPRITLIBRE - NUK1, NUO- EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - NUK1, NUO-ERI BONWILD DEVIL S EYE - JUK3, JUN- ERI MIMBRE MARCASITE - JUK3, JUN-ERI HUBERT VOM TRAJAN - JUK4, JUN-EH BONWILD ENIGMA - JUK4, JUN-EH BONWILD BLACK PEARL - VAL-ERI, VAK3 KIMBLEWICK KENNET - VAL-ERI, VAK2 Kansainvälinen näyttely - HEL- SINKI, 8. joulukuuta 2007 Tuomari: CADOGAN BRYN BONWILD DAREDEVIL - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI FANATIC S ETICKET - VSP, PN1, CACIB, VAL-ERI, VAK1 MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - PU2, CACIB, VAL-ERI, VAK1 FANATIC S EXCELLENCY - PU3, VACA, AVK1, VASERT, AVO-ERI BONWILD DAUNTLESS - PU4, JUK2, JUN-ERI 20

12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden. sininen NARTUT JUNIORILUOKKA

12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden. sininen NARTUT JUNIORILUOKKA 12.6.2010 Tuuri tuomari: Reia Leikola-Walden sininen Evanesence Vom Napoleonstein FI46037/09 Mittasuhteiltaan oikea, elegantti nuori narttu. Oikealinjainen pää sivusta, vahvanpuoleinen kallo ja avonaiset

Lisätiedot

6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA

6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA 6.7.2013 Mikkeli tuomari: Markku Kipinä keltainen / tiikerijuovainen Edendane's A Kind Of Magic FI37748/10 Kookas, vahvaluustoinen, maskuliininen uros. Hyvät pään linjat, hieman löysät luomet, purenta

Lisätiedot

KUOPIO KV 4.8.2012. Tuomari: Juha Putkonen. Urokset valioluokka. Finndanes Inside Joke

KUOPIO KV 4.8.2012. Tuomari: Juha Putkonen. Urokset valioluokka. Finndanes Inside Joke KUOPIO KV 4.8.2012 Tuomari: Juha Putkonen Urokset valioluokka Finndanes Inside Joke Erinomainen koko ja rungon mittasuhteet. Erinomainen luusto. Hyvänkokoinen pää. Hyvät korvat. Niukat otsarypyt. Hyvä

Lisätiedot

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Oulu KV 12.7.2008. Tuomarina Anita Alatalo. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Oulu KV 12.7.2008 Tuomarina Anita Alatalo keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka Dogiwogin Edison FIN14104/08 7,5kk Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä raajakorkeuden omaava urospentu. Hyvä purenta.

Lisätiedot

Heinola 19.8.2012. tuomari Satu Ylä-Mononen. keltainen-tiikerijuovainen. urokset. Junioriluokka

Heinola 19.8.2012. tuomari Satu Ylä-Mononen. keltainen-tiikerijuovainen. urokset. Junioriluokka Heinola 19.8.2012 tuomari Satu Ylä-Mononen keltainen-tiikerijuovainen urokset Junioriluokka Kiamar Dude FI29424/11 16 kk, tällä hetkellä voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva uros. Hyvät pään linjat, mutta

Lisätiedot

IKAALINEN 16.8.2009. Tuomarina Ylä-Mononen Satu. musta / harlekiini. urokset. pentuluokka

IKAALINEN 16.8.2009. Tuomarina Ylä-Mononen Satu. musta / harlekiini. urokset. pentuluokka IKAALINEN 16.8.2009 Tuomarina Ylä-Mononen Satu musta / harlekiini pentuluokka Namilon Dumle FI10947/09 7kk erittäin lupaava. Kaunis rakenne, hyvin liikkuva pentu. Vahva oikealinjainen uroksen pää, jossa

Lisätiedot

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09 8,5 kk ikäinen, erittäin lupaava narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava rungon

Lisätiedot

Akita vrt. Amerikanakita. rotumääritelmävertailua

Akita vrt. Amerikanakita. rotumääritelmävertailua vrt. rotumääritelmävertailua Historia Rotujen historia on sama noin 1950-luvulle saakka. Alkuperäinen metsästyskoiratyyppi oli 1900-luvulle tultaessa pitkälti kadonnut rotuun risteytettyjen länsimaisten

Lisätiedot

Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen

Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen Melukylän Guru Kultamurun jälkeläiset: Tarkastettavan oli kaikkiaan 11 uroksen jälkeläistä neljästä eri yhdistelmästä. Ryhmä:

Lisätiedot

17.5.2007 Suonenjoki. Saija Juutilainen. Sininen Urokset, nuortenluokka

17.5.2007 Suonenjoki. Saija Juutilainen. Sininen Urokset, nuortenluokka 17.5.2007 Suonenjoki Saija Juutilainen Sininen Urokset, nuortenluokka Bonel Uruk-Hai 46508/05 20kk Hyväryhtinen ja -luustoinen nuori, jolla erinomaiset rungon mittasuhteet. Urosmainen pää. Hyvä Otsapenger.

Lisätiedot

19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 19.5.2013 Mynämäki tuomari: Lena Danker keltainen / tiikerijuovainen Cserehát Gyöngyszeme Aramisz FI13747/13 1-vuotias, hyvän kokoinen poika, joka valitettavasti on aivan liian lyhyt. Hyvin jyrkkä lantio

Lisätiedot

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Kouvola tuomari: Marja-Leena Kurvinen. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Kouvola 20.8.2011 tuomari: Marja-Leena Kurvinen keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Edendane's A Kind Of Macig FI37748/10 15 kk, kookas ja komea juniori, jolla oikeat mittasuhteet, lähes

Lisätiedot

Kesäpäiväarvostelut 2015. Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS. Kalliovaaran Ådi Princ

Kesäpäiväarvostelut 2015. Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS. Kalliovaaran Ådi Princ Kesäpäiväarvostelut 2015 Merikarvia 18.7.2015 Tuomarina Leni Finne KOTIKOIRALUOKKA UROS Kalliovaaran Ådi Princ Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Erinomainen pigmentti. yvät silmät

Lisätiedot

VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET

VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET VAASA KV 17.-18.04.2010, TIINA TAULOS SUOMI UROKSET BLACK BACK RAJU RUMBA FI36503/09 Ryhdikäs juniori, toivoisin kauttaaltaan hieman vahvemmaksi, tänään hieman hoikassa kunnossa. Hyväasentoiset hieman

Lisätiedot

kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills

kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills kesäpäivät joutsa 30.7.2005 Tuomari Lena Eskills BIS1 Kalliovaaran Drahus ROP Kalliovaaran Drahus VSP Kalliovaaran Falka ROP-Pentu Kalliovaaran Madunk Princova VSP Haltiavuoren Aslak ROP-Kasvattaja Kalliovaaran

Lisätiedot

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08

Narttu Syntynyt: Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Narttu Syntynyt: 6.3.2014 AAVISTUKSEN ROSA DI ROMA FI22960/14 - LK Väri: musta laikulinen Isä: PEACE HIP JP MERU SILVER PRINCE AKCHP26360101 Emä: AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA FIN46289/08 Paino 4,15 kg Tarkastustulos:

Lisätiedot

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka

tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka tuomari: Hans v.d Berg, Alankomaat keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka C'mon Zahir FIN15365/08 Hyvän tyyppinen, erittäin hyvä pään muoto, hyvän pituinen kuono, hyvä otsapenger, tummat silmät,

Lisätiedot

Tervakoski 26.8.2012. Tuomari: Kirsti Louhi. keltainen tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Tervakoski 26.8.2012. Tuomari: Kirsti Louhi. keltainen tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Tervakoski 26.8.2012 Tuomari: Kirsti Louhi keltainen tiikerijuovainen Alder Glade s Alonso FI47620/11 Erinomaista tyyppiä oleva uros. Kaunis, voimakas pää. Erinomaiset pään linjat. Oikea purenta. Hyvin

Lisätiedot

2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä. Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA

2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä. Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA 2.5.2010 SOMERO tuomari: Tuula Seppälä Keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET PENTULUOKKA Chic Carelia s Forget-Me-Not 53165/09 Erinomaista tyyppiä oleva neliömäinen voimakas urospentu. Hyvät pään mittasuhteet,

Lisätiedot

WHITE VILLAN ACE VENTURA

WHITE VILLAN ACE VENTURA Pieksämäki 7.6, Tuire Okkola FLAMMEUS KEPPONEN 16195/08 PEN 2. 7 kk nuori uros jonka turkin laatu tänään vielä erittäin pehmeä. Kuono-osa tulee vielä kehittyä ja pään täyttyä silmien alta. Hyvä pigmentti

Lisätiedot

Helsinki 9.8.2008. tuomari: Colette Muldoon, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Helsinki 9.8.2008. tuomari: Colette Muldoon, Irl. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Helsinki 9.8.2008 tuomari: Colette Muldoon, Irl keltainen - tiikerijuovainen Harry FIN15127/08 Hyvä pää, hyvät tummat silmät. Hyvät kulmaukset. Oikeanlainen ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvin asettuneet

Lisätiedot

25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA

25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET AVOINLUOKKA 25.8.2013 Tervakoski tuomari: Leni Finne keltainen / tiikerijuovainen Alder Glade's Alonso FI47620/11 OK mittasuhteet, riittävä luusto, hieman lyhyt pää, jossa pyöreä otsa, leveä kallo, hieman poskia,

Lisätiedot

Iisalmi 27.5.2007. tuomari: Juha Putkonen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Iisalmi 27.5.2007. tuomari: Juha Putkonen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Iisalmi 27.5.2007 tuomari: Juha Putkonen keltainen - tiikerijuovainen urokset Dogiwogin Blackamoore FI11382/06 Hyvänkokoinen, hyväluustoinen juniori uros. Hyvät rungon mittasuhteet, selvä sukupuolileima.

Lisätiedot

Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE. http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html

Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE. http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html Alkuperäismaa: Meksiko Uusimman rotumääritelmän julkaisupäivä: 28.01.2014 (ei vielä suomennettu)

Lisätiedot

Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder

Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder UROSKAVALKADI Suomen Keeshond ry Aika: 31.8.2014 Paikka: Renko, Hämeenlinna Arvioija: Pia Vatanen, kennel Ikurin Kuvat: Silja Beierschoder CINEREUS RINTIN MOON SHADOWS, "Ezio" Rek. nro FI10311/13 Synt.

Lisätiedot

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

HEINOLA 23.8.2009. tuomari: ELINA HAAPANIEMI. keltainen/tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka HEINOLA 23.8.2009 tuomari: ELINA HAAPANIEMI keltainen/tiikerijuovainen urokset Edendane`s Hagbard FIN41170/08 15kk keltainen. Erinomainen koko, sukupuolileima ja mittasuhteet. Erittäin hyvät ääriviivat

Lisätiedot

Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast

Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast Jalostustarkastus Kanteleen NS-talolla Pukkilassa 30.9.2006 Tuomareina Karin Bergbom ja Harry Tast Tasdale Last Laughin ryhmä: Tyypiltään ja kooltaan yhtenäinen. Oikea raajakorkeus. Takaluisut ja pyöreät

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: REKISTERINUMERO: TUONTIKOIRA/TUONTIMAA: SYNTYMÄAIKA: VANHEMMAT: KASVATTAJA: TUNNISTUSMERKINTÄ: SUKUPUOLI: UROS UROKSELLA

Lisätiedot

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Liminka tuomari: Cindy Pettersson, SE. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Liminka 4.9.2010 tuomari: Cindy Pettersson, SE keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Highesteem Tender Heart NO53165/09 Erinomainen tyyppi. Hieno jalous päässä, kaulassa. Vahva, kuiva, hyvin muotoutunut

Lisätiedot

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka

Karjaa 12.7.2009. tuomari: Hannele Jokisilta. sininen. urokset. junioriluokka Karjaa 12.7.2009 tuomari: Hannele Jokisilta sininen urokset Bonel Ä-Yön Variatee FI52857/08 Sopivan kokoinen, neliömäinen. Vielä kovin pentumainen kokonaisuus. Päässä hyvät mittasuhteet, mutta vielä ikään

Lisätiedot

OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA OULU KV 10.7.2010 tuomari: DIOGO RAMALHO, PORTUGALI keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Abierto`s E`po To Kheimos FI59216/09 Hyvät pään mittasuhteet, kallon ja kuonon välillä. Musta maski.

Lisätiedot

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL

Narttu Syntynyt: FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL Narttu Syntynyt: 3.12.2013 CHOIRAN NYANSSI FI10833/14 - RZ Väri: riistanvärinen Isä: ZEKIWA HANG LOOSE FI16208/11 Emä: TINY TROTTER S RAGTIME GIRL FIN14468/07 Paino 5,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

Rovaniemi Tarmo Viirtelä

Rovaniemi Tarmo Viirtelä Rovaniemi 19.6.2016 Tarmo Viirtelä PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Dorona s Brandon / FI55439/15 Vielä hieman takakorkeassa vaiheessa mutta muuten mallikas pentu, sievä pää ja ilme. Purenta ok. Erinomainen

Lisätiedot

Narttu Syntynyt 22.03.2010. Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08

Narttu Syntynyt 22.03.2010. Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08 Narttu Syntynyt 22.03.2010 CHOIRAN TINWHISTLE Isä: LISEGO NOSA UNTER OFITSER FIN29926/08 Emä: MINELAN CHOIRANITA FIN20512/06 FI24997/10 - RZ Väri: riistanvärinen Paino 5,65 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 4 / 2 0 0 7 V U O S I K I R J A

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 4 / 2 0 0 7 V U O S I K I R J A MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 4 / 2 0 0 7 V U O S I K I R J A 2004, 2005 ja 2006 SISÄLLYSLUETTELO: Puheenjohtajan palsta... 3 Tilastotietoja Suomen manchesterinterriereistä...

Lisätiedot

Uros Syntynyt: 22.4.2012. Isä: QUINCAS OIS SAKKORYSÄ FI27567/10 Emä: AAVISTUKSEN ZASTAVA

Uros Syntynyt: 22.4.2012. Isä: QUINCAS OIS SAKKORYSÄ FI27567/10 Emä: AAVISTUKSEN ZASTAVA Uros Syntynyt: 22.4.2012 AAVISTUKSEN ÖINEN-TEHORATSIA Isä: QUINCAS OIS SAKKORYSÄ FI27567/10 Emä: AAVISTUKSEN ZASTAVA FIN23280/07 FI30976/12- LZ Väri: punainen Paino 6,10 kg Tarkastustulos: Hyväksytään

Lisätiedot

Kangasniemi Mattila Paavo

Kangasniemi Mattila Paavo Kangasniemi 5.5.2016 Mattila Paavo PEN, Urokset PEN 1 KP VSP / Shibazhan Saxifraga / FI51948/15 Kaunis hyvin rakentunut pentu jonka runko voisi olla aavistuksen vahvempi. Hyvän mallinen pää. Kaula voisi

Lisätiedot

24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 24.7.2010 Helsinki tuomari: Elena Ruskovaara keltainen / tiikerijuovainen Chic Carelia's Forget-Me-Not FI53165/09 Erinomainen tyyppi, jäntevä ja neliömäinen, tarpeeksi voimakkaat kulmaukset. Erinomaiset

Lisätiedot

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen. musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 20.6.2010 PIEKSÄMÄKI tuomari: Auli (Vitikainen) Haapiainen-Liikanen musta ja harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Rivercrest George Clooney FI60196/09 Keskikokoinen oikea rotutyyppiä oleva musta, pentukarvassa.

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira

ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira YLEISVAIKUTELMA: - Alaskanmalamuutti, eräs vanhimmista arktisista

Lisätiedot

Helsinki ryhmä 9.9.2012. tuomari: Maija Mäkinen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka

Helsinki ryhmä 9.9.2012. tuomari: Maija Mäkinen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka Helsinki ryhmä 9.9.2012 tuomari: Maija Mäkinen keltainen - tiikerijuovainen urokset Red Rublev Cucculuuruu FI34411/11 16 kk. Hyvin kehittynyt, maskuliininen juniori. Voimakas urosmainen pää, jolla melko

Lisätiedot

Mäntsälä - Järvenpää Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Mäntsälä - Järvenpää Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Mäntsälä - Järvenpää 29.6.2008 Tuomari: Horst Kliebenstein, Saksa musta / harlekiini Everybody's Love Estonian Air EST-01973/07 JUN EH4 Lestat El Santhynor 54744/07 JUN ERI2 PU3 VASERT Megappon Kostya

Lisätiedot

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua ja hokkaido Rotumääritelmävertailua Käyttötarkoitus Seurakoira Metsästys Linnut, pieneläimet Seurakoira Metsästys Yleisvaikutelma Pienikokoinen Tasapainoinen Hyväluustoinen Hyvät lihakset Voimakas Liikunta

Lisätiedot

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA 14.8.2011 Joensuu tuomari: Birgitte Thilemann, Tanska keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Shadow Del Piccolo Jigo FI11477/11 Erinomainen koko. 11kk. Kaunis pää, mukavilla pään tasoilla. Hyvät huulet.

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 16.9.2012 Tyrnävä Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari(sihteeri) Minitiimin You Make Hearts

Lisätiedot

Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA

Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska. musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA 11.9.2011 Raisio tuomari: Anette Bystrup, Tanska musta / harlekiini UROKSET PENTULUOKKA Grandman's Mussolini FI16316/11 8kk. Maskuliininen. Erinomainen luonne. Päässä voisi olla hieman yhdensuuntaisemmat

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Pasi Hälinen KOIRAN NIMI Johka FI35983/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

Tervakoski Tuomari: Mette Tufte, Norja. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Tervakoski Tuomari: Mette Tufte, Norja. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Tervakoski 26.08.2007 Tuomari: Mette Tufte, Norja keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka Von Scheer s Captain Morgan AKCWS20774301 Hyvin kehittynyt. Erinomaisen tyyppinen. Erittäin hyvä pää ikäisekseen.

Lisätiedot

HOVAWART 1/5 (HOVAWART) Alkuperämaa: Saksa

HOVAWART 1/5 (HOVAWART) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 2 FCI:n numero: 190 Hyväksytty: FCI 12.1.1998 SKL-FKK 13.5.2000 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry HOVAWART 1/5 (HOVAWART) Alkuperämaa: Saksa KÄYTTÖTARKOITUS: Käyttökoira. FCI:N LUOKITUS:

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esa Romppanen KOIRAN NIMI Cassu FI24299/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

SKV. JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO Paikka: Raisio aika: 14.7.2007. Numero

SKV. JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO Paikka: Raisio aika: 14.7.2007. Numero SKV Numero JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO Paikka: Raisio aika: 14.7.2007 Nimi: Jaxonville Leo Lottovoitto synt: 18.6.2006 sp uros rek.nro FIN35240/06 Isä: Cimillan Indescribable rek.nro FIN31258/98 Emä: Stenrikas

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO. Paikka: Raisio aika: ##### sp narttu rek.nro FIN14135/07 Isä: Kärradalens Hasse Husbock

JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO. Paikka: Raisio aika: ##### sp narttu rek.nro FIN14135/07 Isä: Kärradalens Hasse Husbock SKV Numero JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNTO Paikka: Raisio aika: ##### Nimi: synt: Stenrikas Hurtiga Hedda 11.7.2006 sp narttu rek.nro FIN14135/07 Isä: Kärradalens Hasse Husbock rek.nro S47901/2002 Emä: Stenrikas

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Susanna Pulkkinen KOIRAN NIMI Loistawan Bruce PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE HISTORIA Buhundin tyyppisiä pystykorvia on ollut joka puolella pohjoista havumetsävyöhykettä jo esihistoriallisella ajalla. Koirien luurankoja on löydetty mm. vanhoista

Lisätiedot

JOENSUU 15.8.2009. Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN. sininen. urokset. valioluokka

JOENSUU 15.8.2009. Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN. sininen. urokset. valioluokka JOENSUU 15.8.2009 Tuomari: MARKKU MÄHÖNEN sininen Alexander FIN33455/07 Mittasuhteiltaan oikea, hyvä koko. Hyvälinjainen pää. Väriin sointuvat silmät. Hyvä ylälinja. Rintakehä voisi olla hieman pidempi.

Lisätiedot

Tampere 30.08.2008. Tuomari: Satu Ylä-Mononen. Keltainen-tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka. Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Poissa

Tampere 30.08.2008. Tuomari: Satu Ylä-Mononen. Keltainen-tiikerijuovainen. urokset. junioriluokka. Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Poissa Tampere 30.08.2008 Tuomari: Satu Ylä-Mononen Keltainen-tiikerijuovainen urokset junioriluokka Opertunity`s Going To Eden FIN27674/08 Nuortenluokka Chic Carelia`s Baldur FIN16028/07 Erinomainen koko ja

Lisätiedot

Nokia 18.8.2007. tuomari: Karel Horak. keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA

Nokia 18.8.2007. tuomari: Karel Horak. keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA Nokia 18.8.2007 tuomari: Karel Horak keltainen ja tiikerijuovainen UROKSET Love-Dane's Öky-Vip 22763/06 16 kk ikäinen pentu. Hyvä pää, yhdensuuntaiset linjat. Hieman kyömyä kuonossa. Tummat silmät, hyvät

Lisätiedot

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein

FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Uros Syntynyt: 28.7.2012 SAMMALKALLION KILLE Isä: TUSSARIN ELMERI FIN40069/05 Emä: SAMMALKALLION SARA FI36398/09 FI46391/12 - K Väri: musta punaisin merkein Paino 9,45 kg Tarkastustulos: Hyväksytty Rinnanympärys

Lisätiedot

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI

20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI 20110410 VAASA KV ANITA AL-BACHY SUOMI FI54776/10 Bollbölen Petit Prince PEN1 KP VSP-PEN 8kk vanha, erinomaiset mittasuhteet. Vahva urospentu. Erinomainen purenta. Kauniit tummat silmät. Hyvä kaula. Tasainen

Lisätiedot

Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä

Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä Isosveitsinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011 29 näyttelyä, 58 näyttelykäyntiä 20110116 LAHTI R, Leila Kärkäs FI31214/10 Fleur De Lis from Balihara Ranch JUN EH 1-vuotias. Mittasuhteiltaan ja raameiltaan

Lisätiedot

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH

FI25424/09 Alte Sage Ether AVO EH FI47097/10 Alfaromeo JUN H Erittäin hyvän kokoinen uros ikäisekseen. Hyvä runko. Sopiva pää. Melko voimakas otsapenger. Tummat hieman pyöreät silmät. Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Erittäin hyvät

Lisätiedot

AIREDALENTERRIERI 1/4 (AIREDALE TERRIER) Alkuperämaa: Iso-Britannia

AIREDALENTERRIERI 1/4 (AIREDALE TERRIER) Alkuperämaa: Iso-Britannia Ryhmä: 3 FCI:n numero: 7 Hyväksytty: FCI 22.11.2012 Kennelliitto 11.12.2012 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry AIREDALENTERRIERI 1/4 (AIREDALE TERRIER) Alkuperämaa: Iso-Britannia Pohjoismainen

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Erkki ja Jaana Taipale KOIRAN NIMI Golden Heroes Forest Spirit FI56402/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014

Lisätiedot

"Excellent type. Very nice head and expression. Good neck. Excellent body and bones for her size. Good angulation infront and rear. Moves well.

Excellent type. Very nice head and expression. Good neck. Excellent body and bones for her size. Good angulation infront and rear. Moves well. Päivämäärä Paikka Tuomari Luokka Tulos 9.1. Kajaani KV Levente Miklos, Unkari JUN ERI 2 "Compact bitch. Lovely head. Holding of the ears should be better. Excellent topline and underline. In the front

Lisätiedot

HELSINKI RN 12.9.2009. Tuomari UNTO TIMONEN. sininen. urokset. junioriluokka

HELSINKI RN 12.9.2009. Tuomari UNTO TIMONEN. sininen. urokset. junioriluokka HELSINKI RN 12.9.2009 Tuomari UNTO TIMONEN sininen Bonel Ä-yön Dudacam FIN52855/08 Vahvaluustoinen junioriuros. Hyvät pään sivuprofiilit. Runsaat huulet. Vahva kaula. Etuosa tarvitsee aikaa. Hyvät raajat

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Lahti 19.10.2014 Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: Rainer Vuorinen Pia Enlund Peltsun Boop-Jedi Warrior REKISTERINUMERO: FI35188/09 TUNNISTUSMERKINTÄ: siru

Lisätiedot

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA

Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi. musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA 25.5.2013 Rauma tuomari Hans Almgren, Ruotsi musta / harlekiini NARTTU PENTULUOKKA Magic Alaunt Jukuliina FI56278/12 Erittäin miellyttävä harlekiininarttu. 7kk. Kaunis pää, hyvä pituus. Hyvin asettuneet

Lisätiedot

Rovaniemi 22.8.2015. Uros Syntynyt: 28.4.2012. Isä: WELMU WELI XAVIER FIN34141/06 Emä: BELLOMIS LA PANNACOTTA

Rovaniemi 22.8.2015. Uros Syntynyt: 28.4.2012. Isä: WELMU WELI XAVIER FIN34141/06 Emä: BELLOMIS LA PANNACOTTA Rovaniemi 22.8.2015 Uros Syntynyt: 28.4.2012 FINNDACHS ALDO Isä: WELMU WELI XAVIER FIN34141/06 Emä: BELLOMIS LA PANNACOTTA FI18905/10 FI33832/12 - R Väri: punainen Paino 9,40 kg Tarkastustulos: Hyväksytty

Lisätiedot

Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA. Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA

Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska. keltainen / tiikerijuovainen UROKSET JUNIORILUOKKA. Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA 31.7.2010 Ristiina tuomari: Gert Christensen, Tanska keltainen / tiikerijuovainen UROKSET Alder Glade's Gelahad 30048/09 JUN POISSA Chic Carelia's Forget-Me-Not 53165/09 JUN POISSA Crowbay's To Be A Wind

Lisätiedot

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP 2006 Appenzellien näyttelytulokset Kajaani KV 6-7.1.06 Jouko Yrjölä JUN ERI1 PN1 SERT ROP Alpweiden Veni Vidi Vici 14955/05 Erittäin hyvän tyyppinen jun. narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvin tyypillinen pää.

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2012 Suomen Buhund Yhdistys

VUOSIKIRJA 2012 Suomen Buhund Yhdistys VUOSIKIRJA 202 Suomen Buhund Yhdistys Buhund Vuosikirja 202 Sisällysluettelo (suluissa näyttelykäyntien määrä) s. 2 Näyttelytulokset Urokset: RusoEmil, om. Anne Konttinen, Tuusula () Maxfrin Bruce, om.

Lisätiedot

18.05.2008 Salo. Kirsti Louhi. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset

18.05.2008 Salo. Kirsti Louhi. Tiikerijuovainen - keltainen. Urokset 18.05.2008 Salo Kirsti Louhi Tiikerijuovainen - keltainen Chic Carelia s Camelot 49317/07 Vahvaluustoinen pentu, jolla hienot rungon mittasuhteet. Selvä sukupuolileima jo tässä vaiheessa. Hyvä kaula, säkä

Lisätiedot

Euro Power Bruno 17134/07 NUO Poissa

Euro Power Bruno 17134/07 NUO Poissa 25.05.2008 Lapinlahti Jari Laakso Tiikerijuovainen - keltainen Dogiwogin Dexter 52796/07 8kk. Erittäin tasapainoisesti kehittynyt, kaunis urospentu, jolla hyvä raajojen luusto. Erinomaiset liikkeet, ei

Lisätiedot

APINAPINSERI 1/5 (AFFENPINSCHER) Alkuperämaa: Saksa

APINAPINSERI 1/5 (AFFENPINSCHER) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 2 FCI:n numero: 186 Hyväksytty: FCI 18.4.2007 Kennelliitto 27.11.2008 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry APINAPINSERI 1/5 (AFFENPINSCHER) Alkuperämaa: Saksa Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

Joensuu KV 16.8.2009. tuomari: Walter Schicker, Saksa. sininen. uros. valioluokka

Joensuu KV 16.8.2009. tuomari: Walter Schicker, Saksa. sininen. uros. valioluokka Joensuu KV 16.8.2009 tuomari: Walter Schicker, Saksa sininen uros Alexander FIN33455/07 Tyypillinen. Pitkä, runkoon sopiva pää. Saksipurenta. Vaaleat silmät. Hyvin sijoittuneet isot korvat. Huulet hieman

Lisätiedot

Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania. musta / harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA 6.5.2012 Harjavalta tuomari Cristian P. Stavarache, Romania musta / harlekiini UROKSET Hildemar FI44826/11 Tyypillinen koko. Saksipurenta. Hyvä ilme. Pitkä pää. Hyvin kaareutunut kaula. Näkyvä säkä. Hyvä

Lisätiedot

Kuopio KV 6.8.2006 Tuomari: Wera Hübenthal, Ruotsi. musta /harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA

Kuopio KV 6.8.2006 Tuomari: Wera Hübenthal, Ruotsi. musta /harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Kuopio KV 6.8.2006 Tuomari: Wera Hübenthal, Ruotsi musta /harlekiini UROKSET JUNIORILUOKKA Danemanian Moomintroll 27261/05 15kk. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvä rinnan syvyys ikään nähden,

Lisätiedot

Rauma tuomari: Christian Stavarache, Romania. musta/harlekiini. nartut. pentuluokka

Rauma tuomari: Christian Stavarache, Romania. musta/harlekiini. nartut. pentuluokka Rauma 10.5.2008 tuomari: Christian Stavarache, Romania musta/harlekiini pentuluokka French Kiss From Valvasor's Land SLRND-001494 Hyvä koko. Leikkaava purenta. Hyvä pään profiili. Keskikokoinen kaula.

Lisätiedot

COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska

COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska Ryhmä: 9 FCI:n numero: 283 Hyväksytty: FCI 25.11.1999 SKL-FKK 5.4.2001 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry COTON DE TULEAR 1/5 (COTON DE TULEAR) Alkuperämaa: Madagaskar Vastuumaa: Ranska KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

Rauma KR tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA

Rauma KR tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat. sininen UROKSET JUNIORILUOKKA Rauma KR 15.5.2011 tuomari: Hans van den Berg, Alankomaat sininen UROKSET Bonel Bonaparte, 40185/10 Hyvä tyyppi, erinomainen luonne, hieman leveä kallo, hyvin asettuneet korvat, hyvät silmät, kuono saisi

Lisätiedot

Jyväskylä 20.4.2008. Tuomari Annaliisa Heikkinen, Suomi. keltainen tiikerijuovainen. pentuluokka. nartut

Jyväskylä 20.4.2008. Tuomari Annaliisa Heikkinen, Suomi. keltainen tiikerijuovainen. pentuluokka. nartut Jyväskylä 20.4.2008 Tuomari Annaliisa Heikkinen, Suomi keltainen tiikerijuovainen pentuluokka Dogiwogin Chili FI46167/07 Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä luonteinen narttupentu, pään ylälinjat saisivat

Lisätiedot

20141005 Tuulos R, KEREM KRISTIN

20141005 Tuulos R, KEREM KRISTIN 20141005 Tuulos R, KEREM KRISTIN Cei-Cei Hanni Wenzel 15487/14 PEK3 KP 9 kk vanha pentu. Hyvä koko. Vahva luusto. Rodunomainen pää. Saksipurenta. Vahva kaula ja ylälinja. Rintakehä vielä kesken kehityksen.

Lisätiedot

CHIHUAHUA 1/5 (CHIHUAHUEÑO) Alkuperämaa: Meksiko

CHIHUAHUA 1/5 (CHIHUAHUEÑO) Alkuperämaa: Meksiko Ryhmä: 9 FCI:n numero: 218 Hyväksytty: FCI 15.9.2010 Kennelliitto 1.12.2010 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry CHIHUAHUA 1/5 (CHIHUAHUEÑO) Alkuperämaa: Meksiko Pohjoismainen Kennelunioni Dansk

Lisätiedot

APPENZELLINPAIMENKOIRIEN ARVOSTELUT NÄYTTELYITTÄIN 2009 53 näyttelyä, 212 näyttelykäyntiä

APPENZELLINPAIMENKOIRIEN ARVOSTELUT NÄYTTELYITTÄIN 2009 53 näyttelyä, 212 näyttelykäyntiä APPENZELLINPAIMENKOIRIEN ARVOSTELUT NÄYTTELYITTÄIN 2009 53 näyttelyä, 212 näyttelykäyntiä 20090111 KAJAANI KV, Elina Haapaniemi Alpenhirts Samson 46870/07 NUO ERI PU1 SERT CACIB ROP 16 kk vanha, maskuliininen,

Lisätiedot

29.07.2007 Pori. Noel Beggs, Irlanti. musta - harlekiini. urokset

29.07.2007 Pori. Noel Beggs, Irlanti. musta - harlekiini. urokset 29.07.2007 Pori Noel Beggs, Irlanti musta - harlekiini urokset Megappon Loloru FIN41832/06 Yksivuotias keskikokoinen, hyväntyyppinen uros. Tasapainoinen pää. Hyvänväriset silmät. Hieman löysät luomet.

Lisätiedot

Seinäjoki Kv 28.10.2012. tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka

Seinäjoki Kv 28.10.2012. tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen. keltainen - tiikerijuovainen. urokset. pentuluokka Seinäjoki Kv 28.10.2012 tuomari: Auli Haapiainen-Liikanen keltainen - tiikerijuovainen urokset pentuluokka C'mon Knock Me Out FI37789/12 Oikea koko ja luusto, hyvät mittasuhteet. Oikea asentoiset raajat

Lisätiedot

20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO

20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO 20070325 TAMPERE KV, ANTONIO DI LORENZO Actionman FIN33998/06 JUN EH Oikea purenta. Hyvä koko ja rungon pituus, erinomainen luusto. Erittäin hyvä etuosa. Lanne ja takaosa saisivat olla paremmat. Erittäin

Lisätiedot

FILA BRASILEIRO 1/4 (FILA BRASILEIRO) Alkuperämaa: Brasilia

FILA BRASILEIRO 1/4 (FILA BRASILEIRO) Alkuperämaa: Brasilia Ryhmä: 2 FCI:n numero: 225 Hyväksytty: FCI 12.1.1993 SKL-FKK 10.8.1993 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry FILA BRASILEIRO 1/4 (FILA BRASILEIRO) Alkuperämaa: Brasilia KÄYTTÖTARKOITUS: Vahtikoira

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS RET JLOSTUSKTSELMUS 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Tulimaan Valo Rekisterinumero FI33062/12 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä tarkastettu Syntymäaika 22.4.2012 ika 25.7.2015 N

Lisätiedot

Emman näyttelyarvostelut

Emman näyttelyarvostelut Emman näyttelyarvostelut Yli 15 kk 24.3.2015--> 10.1.2016 Tarto, Viro tuomari Salvador Janeiro, Portugal KÄY ERI1 SA PN1 SERT ROP Excellent type, good head proportions, very good topline & croup, excellent

Lisätiedot

Rotumääritelmä. Tyyppierot kolmen rodun välillä: bernhardinkoira landseer newfoundlandinkoira

Rotumääritelmä. Tyyppierot kolmen rodun välillä: bernhardinkoira landseer newfoundlandinkoira Rotumääritelmä sen tulkinta ja arvosteluohjeet Tyyppierot kolmen rodun välillä: bernhardinkoira landseer newfoundlandinkoira Tulkinnan ja arvosteluohjeet ovat laatineet: Elina Haapaniemi, Marion Klok,

Lisätiedot

Ylihärmä RN 23.2.2008 tuomari: Teija Salmi-Aalto, Suomi musta-harlekiini urokset pentuluokka Anxious Fifth Element FI38992/07 7 kk.

Ylihärmä RN 23.2.2008 tuomari: Teija Salmi-Aalto, Suomi musta-harlekiini urokset pentuluokka Anxious Fifth Element FI38992/07 7 kk. Ylihärmä RN 23.2.2008 tuomari: Teija Salmi-Aalto, Suomi musta-harlekiini urokset pentuluokka Anxious Fifth Element FI38992/07 7 kk. Erittäin kookas, vahva ja voimakas urospentu. Hyvä vahva kaula, ylälinja,

Lisätiedot

KÄÄPIÖSNAUTSERI 1/6 (ZWERGSCHNAUZER) Alkuperämaa: Saksa

KÄÄPIÖSNAUTSERI 1/6 (ZWERGSCHNAUZER) Alkuperämaa: Saksa Ryhmä: 2 FCI:n numero: 183 Hyväksytty: FCI 18.4.2007 Kennelliitto 27.11.2008 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry KÄÄPIÖSNAUTSERI 1/6 (ZWERGSCHNAUZER) Alkuperämaa: Saksa Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

KARAATIN SÄKENÖIVA SHANNON

KARAATIN SÄKENÖIVA SHANNON JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 21.4.2013 Kiljava Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari, Katriina Kauhaniemi, Eeva-Riitta Alanen

Lisätiedot

RUOTSINLAPINKOIRA. - rotumääritelmä - rotumääritelmän tulkintaohje

RUOTSINLAPINKOIRA. - rotumääritelmä - rotumääritelmän tulkintaohje RUOTSINLAPINKOIRA - rotumääritelmä - rotumääritelmän tulkintaohje 1 RUOTSINLAPINKOIRA (Svensk Lapphund) Alkuperämaa: Ruotsi Ryhmä 5 FCI:n numero 135 Hyväksytty: FCI 22.9.2000 SKL-FKK 20.10.2001 KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS

BARBET JALOSTUSKATSELMUS - ULKOMUOTO RET JLOSTUSKTSELMUS 1(8) Paikka Hämeenlinna rvioija Markku Santamäki Koiran nimi Laulava Laika Rekisterinumero FI46299/10 Sukupuoli U Tunnistusmerkintä tarkastettu Syntymäaika 15.7.2010 ika

Lisätiedot

Rainer Vuorinen. Koko: Korkeus/pituus: 0,87 Rakennetyyppi: erinomainen Sukupuolileima: sopiva, normaali Kivekset: ok

Rainer Vuorinen. Koko: Korkeus/pituus: 0,87 Rakennetyyppi: erinomainen Sukupuolileima: sopiva, normaali Kivekset: ok Kuopio 6.8.2010 Rainer Vuorinen (pitkäkarvaiset) Nimi: Code Da Vinci Fantazija fin54500/07 Säkäkorkeus: 59cm Sukupuoli: uros Rungon pituus: 68cm Synt.aika: 5.6.06 Rinnan syvyys: 32cm Ikä: 4v Rinnan leveys:

Lisätiedot

AMERIKANCOCKERSPANIELI 1/5 (AMERICAN COCKER SPANIEL) Alkuperämaa: Yhdysvallat

AMERIKANCOCKERSPANIELI 1/5 (AMERICAN COCKER SPANIEL) Alkuperämaa: Yhdysvallat Ryhmä: 8 FCI:n numero: 167 Hyväksytty: FCI 22.1.1999 Kennelliitto 24.3.2010 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry AMERIKANCOCKERSPANIELI 1/5 (AMERICAN COCKER SPANIEL) Alkuperämaa: Yhdysvallat KÄYTTÖTARKOITUS:

Lisätiedot

15.1.2006 Lahti. Harry Tast. Keltainen & Tiikerijuovainen Urokset, nuortenluokka

15.1.2006 Lahti. Harry Tast. Keltainen & Tiikerijuovainen Urokset, nuortenluokka 15.1.2006 Lahti Harry Tast Keltainen & Tiikerijuovainen Edendane s Eldarion 27697/04 Seistessä tasapainoinen ylälinja. Hyvin rakentunut takaosa, edestä vielä kapea. Eturaajoissa yhden suuntais siirtymä.

Lisätiedot

Lahti 14.1.2007. tuomari Saija Juutilainen. keltainen - tiikerijuovainen. nartut. pentuluokka. Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA.

Lahti 14.1.2007. tuomari Saija Juutilainen. keltainen - tiikerijuovainen. nartut. pentuluokka. Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA. Lahti 14.1.2007 tuomari Saija Juutilainen keltainen - tiikerijuovainen nartut pentuluokka Pine Garden's Ego Edda S44196/2006 PEN POISSA urokset junioriluokka Catapha's Xanthus FI41991/06 10 kk. Oikeat

Lisätiedot