MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / V U O S I K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 8 V U O S I K I R J A"

Transkriptio

1 MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 2 / V U O S I K I R J A 2007

2 SISÄLLYSLUETTELO: Tilastotietoja Suomen manchesterinterriereistä... 4 Koiranäyttelyiden arvostelun kulku... 5 Manchesterinterrieri rotumääritelmä... 8 Koiranäyttely-sanakirja... 9 Vuonna 2007 saavutetut muotovalionarvot ja voittajatittelit Näyttelytulokset Urokset Nartut Kasvattajaluokat Rekisteröinnit Vuoden näyttelykoira Vuoden tokokoira Vuoden agilitykoira Vuoden näyttelykoira- kilpailun säännöt vuonna Vuoden tokokoira kilpailun säännöt vuona Vuoden agilitykoira kilpailun säännöt vuona Agilitytulokset Kansikuvat Etukansi: Bonwild Excuse Me Kuva: Sari Laitinen Takakansi: Fanatic s Eticket Kuva: Henri Virta Painopaikka- ja määrä Kopiopiste Esa Tarkiainen 175 kpl ISSN Päätoimittaja Marie Bono Taitto ja toimitus Mira Tiilikainen Riimutie Kiiminki puh Osoitteenmuutokset Kirsi Hiltunen puh

3 Rainsongs Pirate Queen of Bonwild Ripley Kuva: Sari Laitinen 3

4 T i l a s t o t i e t o j a S u o m e n m a n c h e s t e r i n t e r r i e r e i s t ä Näyttelyssäkäyntien lukumäärä: urokset nartut yht Näyttelyissä käyneiden manssien lukumäärä: urokset nartut yht Suomen Kennelliiton rekisteröinnit (tuonnit suluissa): urokset (3) (1) 8(2) nartut (3) (1) (1) 10(1) 16 9(1) 10(2) yht Suomen Muotovaliot: urokset nartut yht Vuoden näyttelykoira 1993 Kimblewick Feidra 1994 Kimblewick Pick-Me-Up 1995 Hilmanter s Cassius Clay 1996 Brenandi Starsearcher 1997 Hilmanter s Edward 1998 Hilmanter s Edward 1999 Vuokkolan Vilhelmina 2000 Kimblewick Natty Nana 2001 Hannula Renholms Majpåmalö 2002 Kimblewick Rachel 2003 Hilmanter s Hillbilly 2004 Hilmanter s Hillbilly 2005 Kimblewick Fire Balloon 2006 Hilmanter s Indira 2007 Fanatic s Eticket Vuoden agilitykoira 2001 Vuokkolan Vilhelmina 2002 Kimblewick Rebecca 2003 Kimblewick Tessa 2004 Kimblewick Rebecca 2005 Hillmanter s Hugo 2006 Hillmanter s Hugo 2007 Hillmanter s Hugo Vuoden tokokoira 2001 Kimblewick Desert Storm 2002 Kimblewick Desert Storm 2003 Kimblewick Desert Storm 2007 Bonwild Arctic Soulmate 4

5 K o i r a n ä y t t e l y i d e n k u l k u Koirat arvostellaan luokittain näyttelysäännön mukaisessa järjestyksessä. Koirista annetaan kirjallinen laatuarvostelu ja laatumainintaa osoittava palkintonauha. Laatuarvostelu Laatuarvostelussa annetaan niin monta eri laatumainintaa, kuin koirien laatu edellyttää. Laatumaininnat Tuomarin antaman laatuarvostelun tulee vastata seuraavia määritelmiä: E r i n o m a i n e n (sertifikaatin arvoinen) voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet. E r i t t ä i n h y v ä voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle. H y v ä annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä. T y y d y t t ä v ä tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa. H y l ä t t y tulee antaa koiralle, joka ei rakenteeltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mu- a r v o s t e l u n kainen tai se on selvästi vihainen, jolla on kivespuutos, hammaspuutoksia tai poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, jonka väritys tai karvapeite on puutteellinen tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista. Tämä laatumaininta voidaan antaa myös koiralle, jolla on niin vähän rodun ominaispiirteitä, että se ei vaikuta terveeltä. Sen lisäksi se voidaan antaa koiralle, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe. Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla: E i v o i d a a r v o s t e l l a Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella on kirjattava arvosteluun. Joka luokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan järjestykseen mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään maininnan erittäin hyvä. Kilpailuarvostelu Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokittain erinomainen tai erittäin hyvä laatumaininnalla palkitut neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Nämä saavat merkinnän sijoituksesta arvosteluunsa sekä sitä osoittavan nauhan. 5

6 Arvosteluluokat Koira voi kasvattajaluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan. Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuun ottamatta rotunsa paras- ja kasvattajaluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best in Show -kilpailua. Vain laatumaininnalla erinomainen palkitut koirat voivat kilpailla sertifikaatista tai CACIB sta Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen seuraavista luokista (a-g) a) Pentuluokka (PEK) Kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät seitsemän kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen ja se järjestetään vain näyttelytoimikunnan niin halutessa. Best in Show pentu -kilpailu voidaan järjestää vain erikoisnäyttelyissä. b) Junioriluokka (JUN) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista (18) kuukautta. c) Nuorten luokka (NUO) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää (24) kuukautta. d) Avoin luokka (AVO) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa. e) Käyttöluokka (KÄY) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta. f) Valioluokka (VAL) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät viisitoista (15) kuukautta ja ovat jonkin FCI:n tunnustaman kenneljärjestön tai kansainvälisiä muotovalioita. (FCI:n jäsenmaassa kansalliseen muotovalion arvoon vaaditaan vähintään kaksi muotovalion arvoon oikeuttavaa tulosta). Suomen muotovalio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan. g) Veteraaniluokka (VET) Laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta. Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best in Show veteraanin arvosta. h) Paras uros-/paras narttuluokka Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen. Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle ja laatumaininnalla erinomainen palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras laatumaininnalla erinomainen palkittu koira, jolla ei ole 6

7 Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Rotujärjestöt ja rotua harrastavat yhdistykset voivat niin halutessaan anoa päänäyttelyynsä mahdollisuuden useamman sertifikaatin antamiseen. Sertifikaatteja voidaan antaa yksi jokaista arvosteltua 20 koiraa (ei pentua) kohden, kuitenkin enintään kolme (3) kummallekin sukupuolelle. CACIBista voivat kilpailla vain koirat, jotka ovat saaneet laatumaininnan erinomainen kilpaillessaan nuortenluokassa, avoimessa luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa. Tuomari voi niin harkitessaan esittää CA- CIBia parhaaksi katsomalleen koiralle ja varacacibia toiseksi parhaaksi katsomalleen koiralle, joka on saanut laatumaininnan erinomainen Rodun parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Rotunsa paras koira osallistuu ryhmäkilpailuun. i) Kasvattajaluokka (KAS) Laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa saman rotuisen koiran muodostamalla ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä ja niiden on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä. Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK). Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -kasvattajaryhmän valintaan. j) Best in Show kasvattajaluokka (BIS- KAS) Rodun paras kunniapalkinnolla palkittu kasvattajaryhmä osallistuu näyttelyn parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää paremmuusjärjestykseen. k) Best in Show veteraani -kilpailuun (BIS- VET) Luokkaan osallistuvat rotunsa parhaat veteraaniluokissa kilpailleet koirat. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta paremmuusjärjestykseen. l) Ryhmän paras -kilpailuun (RYP) Ryhmään osallistuvat rotunsa parhaat koirat roturyhmittäin. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. m) Best in Show (BIS) Luokkaan valitaan ryhmien voittajista. Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Palkintoa osoittavat nauhat Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein: erinomainen erittäin hyvä hyvä tyydyttävä hylkäävä ei voida arvostella vaaleanpunainen punainen sininen keltainen harmaa ruskea Kilpailuarvostelun sijoitukset osoitetaan seuraavin värein: 1. punainen 2. sininen 3. keltainen 4. vihreä 7

8 Näyttelyssä jaettavat palkintoruusukkeet: sertifikaatti varasertifikaatti CACIB vara-cacib ROP VSP kunniapalkinto sinivalkoinen vaaleansininen valkoinen oranssi punakeltainen valkovihreä liila M a n c h e s t e r i n t e r r i e r i r o t u m ä ä r i t e l m ä Manchester Terrier alkuperämaa : Iso- Britannia FCI:n ryhmä 3 Terrierit (alaryhmä 1) (Rotumääritelmä hyväksytty FCI: , käännös SKL-FKK ) YLEISVAIKUTELMA: Tiivis- ja terverakenteinen, tyylikäs ja voimakas. OMINAISPIIRTEET: Innokas, tarkkaavainen, iloinen ja reipas. KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Älykäs ja uskollinen. PÄÄ: Litteä, kapea, tasainen ja kiilamainen. Kallo-osa: Pitkä. Kirsu: Väriltään musta. Kuono-osa: Silmien alta täyteläinen ja kirsua kohti kapeneva. Huulet: Tiiviit. Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat suorat. Täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta ts. yläleuan etuhampaat peittävät tiiviisti alaleuan etuhampaat. Hampaat ovat tasaisessa rivissä. Posket: Poskilihakset eivät ole korostuneet. Silmät: Pienet, säkenöivät, väriltään tummat, mantelin muotoiset, eivät ulkonevat. Korvat: Pienet ja V:n muotoiset. Taitekohta on selvästi kallon ylälinjaa korkeammalla. Korvien kärjet taittuvat pään myötäisesti silmien yläpuolelle. KAULA: Melko pitkä ja lavoista päätä kohti kapeneva. Niskalinja on hieman kaartuva. Ei löysää kaulanahkaa. RUNKO: Lyhyt. Lanne: Hieman kaartuva ja erottuva. Rintakehä: Eturinta on kapea ja syvä. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet. HÄNTÄ: Lyhyt, tyvestään paksu ja kärkeä kohti oheneva, kiinnittynyt selän kaaren jatkeeksi, ei saa nousta selkälinjan yläpuolelle. RAAJAT ETURAAJAT: Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat täysin suorat, hyvin rungon alle asettuneet ja pituudeltaan oikeassa suhteessa runkoon. Lavat: Sileät ja viistot. Kyynärpäät: Tiiviisti rungon myötäiset. Käpälät: Pienet ja vahvat, muodoltaan puoliksi jäniksenkäpälät, varpaat ovat hyvin kaareutuneet. 8

9 TAKARAAJAT: Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat, eivät pihtikinttuiset eivätkä sisäkierteiset. Polvet: Hyvin kulmautuneet. Käpälät: Kuten etukäpälät. LIIKKEET: Suorat, vapaat ja tasapainoiset. Eturaajojen askel on maatavoittava ja takaraajojen työntö voimakas. KARVAPEITE Karva: Pinnanmyötäinen, sileä, lyhyt, kiiltävä ja tiivis. Väri: Kiiltävän musta mahonginpunaisin merkein, jotka ovat jakaantuneet seuraavasti: Päässä kirsu ja kuononselkä ovat kiiltävän mustat, muu kuono on kirsuun asti punaruskea. Pieni punaruskea merkki kummassakin poskessa ja kummankin silmän päällä. Alaleuassa ja leuan alla on selvä V:n muotoinen kuvio. Raajat ovat polvesta alaspäin punaruskeat lukuunottamatta varpaita, joissa on mustat siveltimenvetoa muistuttavat merkit, ja aivan käpälien yläpuolella olevaa selvää mustaa täplää, ns. peukalonjälkeä. Takaraajojen sisäpuoli on punaruskea, mutta muuttuu mustaksi polvinivelen kohdalla. Hännän alapuoli ja peräpeili ovat punaruskeat, peräpeili kuitenkin mahdollisimman kapeasti, jotta häntä peittää sen. Rinnassa on kummallakin puolella pieni punaruskea merkki. Punaruskea väri takaraajojen ulkosivuilla (ns. breeching) ei ole toivottavaa. Missään tapauksessa punaruskea ja musta väri eivät saa sekoittua keskenään, vaan niiden välisen rajan tulee olla selvä. KOKO Säkäkorkeus: Ihanne säkäkorkeus uroksilla cm ja nartuilla 38 cm. Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin. (Toimittajan huomautus: arvosteluissa usein esiintyvä tan-väri on siis punaruskeiden värimerkkien väri.) K o i r a n ä y t t e l y - s a n a k i r j a SUOMI RUOTSI SAKSA ENGLANTI alahuuli underläpp Unterlippe bottom lip alaleuka underkäke Unterkiefer lower jaw, under jaw alapurenta underbett Unterbeisser, Hinterbeisser undershot arvostelu bedömning Bewertung assessment ei voida arvostella kan ej bedömas kann nicht gerichtet werden cannot be judged eläinlääkärintodistus veterinärintyg Tierärzliches Zeugnis veterinary certificate emä mode Mutter dam erinomainen utmärkt vorzüglich excellent erittäin hyvä mycket god sehr gut very good esittää uppvisa präsentieren show, present etukäpälä tass Vorderpfote,Vorderfuß forefoot eturaaja framben Vorderbein fore leg, front leg eturinta bringa, front Vorbrust forechest hampaat tänder Zähne teeth herasilmä glassögon Glasauge, Birkauge ring-eyes, watch eye hylkäävä diskvalifierad disqualifizierend disqualifying 9

10 hyvä god gut good hännän kiinnitys svansansättning Rutenansatz tail set häntä svans Rute tail ilme uttryck Ausdruck expression iloinen häntä glad svans Ringelrute gay tail isä fader Vater sire jäniksenkäpälä harfot Hasenpfote harefoot kallo skalle Schädel skull kannukset sporrar Wolfsklauen dewclaws karkeakarvainen strävhårig rauhharig wire coated karpinselkä karprygg Karpfenrücken roach back karva hår Haar Hair karvanlähtö hårfällning Haarwechsel shedding, out of coat karvapeite päls Haarkleid, Fell, Pelz coat kasvattaja uppfödare Züchter breeder kaula hals Hals neck kaulanahka halsskin Kehlwamme dewlap kaulanalus halsrand Kehllinie throatline kinner has Sprung hock kinnernivel hasled Sprunggelenk hock joint kirsu nosspets Nasenspiegel, Nasenschwam, Nasenkuppe nose kissankäpälä katfot Katzenpfote cat-foot koko storlek Größe size korkeus höjd Höhe height korva öra Ohr ear kulmakarvat ögonbryn Augenbrauen eyebrow kulmaukset vinkling Winkelungen angulation kulmautunut vinklad gewinkelt angulated kuono nos Fang muzzle, foreface kuononselkä näsrygg Nasenrücken nosenbridge kuve flank Flanke flank kylkiluut revben Rippen ribs kynnet klor Krallen nails kyynärpää armbåge Ellbogen elbow kyynärvarsi underarm Unterarm forearm käpälä, tassu tass Pfote paw, foot käyttökoira brukshund Gebrauchshund working dog kääpiökoira dvärghund Zwerghund toy lanne länd Lenden loin lantio bäcken Kruppe croup lapa skuldra Schulter shoulder 10

11 leikkava purenta, saksipurenta saxbett Scherengebiß scissor bite leuka käke Unterkiefer jaw liikunta rörelser Bewegungen movements, action lonkka höft Hüfte hip luppakorva hängöra Schlappohr, Hängeohr drop ear lyhytkarvainen kortharig kurzhaarig short coated löysät tassut lösa tassar lose Pfoten splay foot maski mask Maske mask merkit tecken, teckning Abzeichen marking metsästyskoira jakthund Jagdhund hunting dog mittasuhteet proportioner Proportionen proportions narttu, naaras tik Hündin bitch, female narttumainen feminin feminin feminine niska nacke Nacken, Genick crest of neck niskakyhmy nackknöl Hinterhaupt occiput nivus ljumske Weiche groin notkoselkä sänkt rygg Senkrücken swayback olkapää skulderled Schultergelenk shoulder joint olkavarsi överarm Oberarm upper arm omenapää äppelhuvud Apfelkopf apple head omistaja ägare Besitzer owner otsa panna Stirn forehead otsapenger stop, pannavsats Stirnabsatz stop peitsaus, tasakäynti passgång Paßgang pace pentu valp Welpe puppy pigmentti pigment Pigment pigment pihtikintut kohassig kuhhessig cow-hocked pitkäkarvainen långhårig langhaarig long coated polvi knä Knie stifle polvinivel knäled Kniegelenk stifle pastern polvitaive knäveck Kniekehle stifle joint poski kind Backen cheek purenta bett Gebiß bite pystykorva ståndöra Stehohr prick ear päkiä trampdyna Ballen paw pää huvud Kopf hiead päälaki hjässa Schädel skull raajat ben Gliedmaßen legs ranne handlove Handgelenk wrist reisi lår Oberschenkel upper tight riippuva korva hängöra Hängohr drop ear rinnanpää bröstspets Bugspitze prosternum 11

12 rinta bröst Brust chest rintakehä bröstkorg Brustkasten, Brustkorb brisket, ribcage rintaviiva bröstlinje Unterlinie chestline ristiluut kors Kreuz croup rotu ras Rasse breed runko kropp Rumpf, Körper body ruumiinrakenne kroppsbyggnad konstitution conformation ruusukorva rosenöra Rosenohr rose ear rypyt, poimut rynkor Falten wrinkles selkä rygg Rücken back sieraimet näsborrar Nustern nostrils siitosnarttu avelstik Zuchthündin brood bitch siitosuros avelshund Deckrüde, Zuchtrüde stud dog sijoittaa paremmuus järjestykseen placera i rang plazieren place in order of merit sileäkarvainen slätharig glattharig smooth coated silmä öga Auge eye siro sirlig zierlich fine suorat lavat raka skuldror gerade/steile Schultern straight shoulders suupieli mungipa Mundwinkel corner of the mouth säkä manke Widerrist withers sääri underben Unterschenkel lower tight takakäpälä tass, fot Hinterpfote, Hinterfuß hindfoot takaraaja bakben Hinterbein hind leg tasapurenta tångbett Zangenbiß, Aufbeisser pincer bite tassu, käpälä tass Pfote paw, foot tyydyttävä nöjaktig genügend satisfying tyyppi typ Typus, Typ type töyhtö, tupsu fana Federn feathering, feather uros hane Rüde male, dog urosmainen maskulin rüdenhaft masculine vahva kraftig kräftig strong vatsa buk Bauch belly vatsaviiva buklinje Bauchlinie underline välijalka mellanfot Hintermittelfuß rear pastern välikämmen mellanhand Vordermittelfuß pastern väri färg Farbe colour ylähuuli överläpp Oberlippe top lip yläleuka överkäke Oberkiefer upper jaw ylälinja överlinje Oberlinie topline yläpurenta överbett Vorbiß, Überbeisser, Vorbeisser overshot 12

13 V u o n n a s a a v u t e t u t m u o t o - v a l i o n a r v o t j a v o i t t a j a t i t t e l i t (kuva koirasta julkaistaan vain ensimmäisen uuden tittelin saavuttamisen kohdalla) Suomen muotovaliot Myönnetty FIN17624/06, FANATIC S ETICKET Myönnetty FIN20564/02, HILMANTER S HEART- BREAKER Myönnetty FIN24851/05, BONWILD BLACK PEARL Myönnetty FIN23149/05, HILMANTER S JOLLY RO- GER Myönnetty FIN28492/05, HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE Myönnetty FIN13954/05, KIMBLEWICK LADY LUCK 13

14 Myönnetty CKCSBML806866, JAMES AT THE ZOO MOONSHADOWS Suomen agilityvalio Myönnetty FIN20565/02, HILMANTER S HUGO Myönnetty FIN32603/99, HANNULA RENHOLMS GUSTAV BLOM Ulkomaan muotovaliot S MVA, Myönnetty CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO N MVA, Myönnetty CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO S MVA, Myönnetty FIN31518/04, HILMANTER S INDIRA Myönnetty FIN33398/02, HANNULA RENHOLMS SOTARENSANTIAGO 14

15 EST MVA, Myönnetty FIN12045/04, HANNULA RENHOLMS FRAGANCIA JV-07Juniori Voittaja 2007 FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME EST MVA, Myönnetty FIN13954/05, KIMBLEWICK LADY LUCK Kotimaiset voittajatittelit V-07 Voittaja 2007 FIN47850/06, BONWILD DAREDEVIL V-07 Voittaja 2007 FIN17624/06, FANATIC S ETICKET Ulkomaalaiset voittajatittelit PMV-07 Ruotsi, Tukholma FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME PMV-07 Ruotsi, Tukholma CKCSBML806866, MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO PMJV-07 Ruotsi, Tukholma FIN18473/07, BONWILD EXCUSE ME JV-07 Juniori Voittaja 2007 FIN47850/06, BONWILD DAREDEVIL 15

16 N ä y t t e l y t u l o k s e t Kansainvälinen näyttely - KAJAA- NI, 6. tammikuuta 2007 Tuomari: TALVITIE MARJA HILMANTER S INDIRA - ROP, PN1, CA- CIB, VAL-ERI, VAK1 MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - AVK1, AVO-EH BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH KIMBLEWICK FIREBALLOON - VAL-EH, VAK1 SITRUNELLAROSEO - JUN-H SOFIASERAFINA - JUN-H Ryhmänäyttely - JUVA, 13. tammikuuta 2007 Tuomari: KIPINÄ MARKKU MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, AVK1, AVO-ERI HILMANTER S INDIRA - VSP, PN1, VAK1, VAL-ERI Kansainvälinen näyttely - TUR- KU, 27. tammikuuta 2007 Tuomari: KAVCIC MARIJA HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - ROP, PN1, SERT, CACIB, AVK1, AVO- ERI HILMANTER S KISS ME KATE - PN2, JUK1, JUN-ERI, VASERT Ryhmänäyttely - ÄHTÄRI, 18. helmikuuta 2007 Tuomari: KUMPUMÄKI VELI-PEKKA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, AVK1, AVO-ERI BONWILD CUTE CREATURE - JUK1, JUN-EH Ryhmänäyttely - RAUTAVAARA, 17. maaliskuuta 2007 Tuomari: MÄKINEN MAIJA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH Kansainvälinen näyttely - TAM- PERE, 24. maaliskuuta 2007 Tuomari: SOMERFIELD FERELITH HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - ROP, PN1, VEK1, ROPVET, VET-ERI FANATIC S EXCELLENCY - VSP, PU1, SERT, CACIB, NUK1, NUO-ERI KIMBLEWICK LADDIE - PU2, VACA, AVK1, VASERT, AVO-ERI HANNULA RENHOLMS MAJPÅMALÖ - PN2, VEK2, VET-ERI KIMBLEWICK LADY LUCK - PN3, SERT, CACIB, MVA, AVK1, AVO-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - PN4, VACA, AVK2, VASERT, AVO-ERI FANATIC S ETICKET - NUK1, NUO-ERI HILMANTER S JOLLY ROGER - NUK2, NUO-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK1, JUN-EH SCAPOLOSINOLEON - JUK1, JUN-EH BONWILD CUTE CREATURE - JUK2, 16

17 JUN-EH HANNULA RENHOLMS HÄRLIGA ALIDA - JUK3, JUN-EH HANNULA RENHOLMS ELLINOR - VAL- ERI, VAK1 Kaikkien rotujen näyttely - LAP- PEENRANTA, 8. huhtikuuta 2007 Tuomari: SANCHEZ FERNANDEZ JA- VIER JOSE KIMBLEWICK KENNET - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - LAHTI, 28. huhtikuuta 2007 Tuomari: VIIRTELÄ TARMO HILMANTER S KISS ME KATE - JUK1, JUN-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK2, JUN-EH BONWILD CUTE CREATURE - JUK3, JUN-EH BONWILD COOL GUY - JUN-HYL Kaikkien rotujen näyttely - OULU, 12. toukokuuta 2007 Tuomari: SCHILL ROBERTO KIMBLEWICK FIREBALLOON - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH Kaikkien rotujen näyttely - HA- MINA, 12. toukokuuta 2007 Tuomari: LUOSO MATTI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - HEL- SINKI, 19. toukokuuta 2007 Tuomari: LAINE JENSEN HANNE BONWILD COOL GUY - JUN-HYL Kaikkien rotujen näyttely - II- SALMI, 26. toukokuuta 2007 Tuomari: STOCKMARI HARTO GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - KAN- GASNIEMI, 9. kesäkuuta 2007 Tuomari: EEROLA PÄIVI KIMBLEWICK IRISH COFFEE - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI Ryhmänäyttely - HYRYNSALMI, 9. kesäkuuta 2007 Tuomari: PALOSAARI JUHA KIMBLEWICK FIREBALLOON - ROP, PU1, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH HILMANTER S KAWASAKI - JUK1, JUN- EH Kansainvälinen näyttely - KOT- KA, 16. kesäkuuta 2007 Tuomari: O BRIEN VINCENT GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - ROVA- NIEMI, 23. kesäkuuta 2007 Tuomari: LEHKONEN HARRI BONWILD BLACK PEARL - AVK1, AVO- EH 17

18 Kansainvälinen näyttely - KAR- JAA, 1. heinäkuuta 2007 Tuomari: HANNISTE LILIAN FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, CACIB, NUK1, NUO-ERI RENHOLMS MAJPÅMALÖ - PN2, VEK1, VET-ERI, ROPVET HANNULA RENHOLMS VIDALITA - JUK1, JUN-EH Ryhmänäyttely - LAMMI, 7. heinäkuuta 2007 Tuomari: BORCHORST INGRID HILMANTER S JOLLY ROGER - RYP4 ROP, PU1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI HILMANTER S HEARTBREAKER - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD CUTE CREATURE - JUN-H Kansainvälinen näyttely - JUVA, 7. heinäkuuta 2007 Tuomari: JOHANSSON KARL-ERIK GOODY LURU VOM TRAJAN - NUO-T Kansainvälinen näyttely - KOK- KOLA, 14. heinäkuuta 2007 Tuomari: PAUNOVIC DUSAN DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - VAN- TAA, 28. heinäkuuta 2007 Tuomari: KUMPUMÄKI VELI-PEKKA HUBERT VOM TRAJAN - JUN-H Kansainvälinen näyttely - PORI, 28. heinäkuuta 2007 Tuomari: SCHEMEL ANDREAS HANNULA RENHOLMS ELLINOR - ROP, PN1, CACIB, AVK1, AVO-ERI Kaikkien rotujen näyttely - KUO- PIO, 4. elokuuta 2007 Tuomari: BADICK SUSAN BONWILD DEVILISH DEMON - JUK1, JUN-EH HILMANTER S KAWASAKI - JUK2, JUN- EH LANTAKA ESPRITLIBRE - JUK3, JUN- EH BONWILD DAUNTLESS - JUN-H BONWILD CUTE CREATURE - JUN-H BONWILD BLACK PEARL - AVO-H BONWILD BE MY LOVE - AVO-H Kaikkien rotujen näyttely - JO- ENSUU, 11. elokuuta 2007 Tuomari: MOLIN NILS HILMANTER S KAWASAKI - ROP, PU1, SERT, NUK1, NUO-ERI GOODY LURU VOM TRAJAN - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - JOEN- SUU, 12. elokuuta 2007 Tuomari: LEHTINEN HANS BONWILD DEVILISH DEMON - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HILMANTER S HILLBILLY - PU2, VAL- ERI, VAK1 DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUK1, JUN-EH LEHTINEN HANS GOODY LURU VOM TRAJAN - NUO- HYL Ryhmänäyttely - HAUKIPUDAS, 18. elokuuta 2007 Tuomari: STOCKMARI HARTO BONWILD DAUNTLESS - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI 18

19 BONWILD BLACK PEARL - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI Erikoisnäyttely - HELSINKI, 26. elokuuta 2007 Tuomari: MCCOURT SUE BONWILD DAREDEVIL - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - VSP, PN1, SERT, MVA, AVK1, AVO-ERI LANTAKA ESPRITLIBRE - PU2, JUK2, VASERT, JUN-ERI FANATIC S EXCELLENCY - PU3, NUK1, NUO-ERI HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - PN2, VEK1, VET-ERI, ROP- VET FANATIC S ETICKET - PN3, NUK1, VA- SERT, NUO-ERI HANNULA RENHOLMS MAJPÅMALÖ - VEK2, VET-EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - NUK2, NUO-EH HUBERT VOM TRAJAN - JUK3, JUN-EH BONWILD DEVIL S EYE - JUK3, JUN-EH BONWILD DEMON OF DOOM - JUK4, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - VAN- TAA, 1. syyskuuta 2007 Tuomari: HEINE MARTHA FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI BONWILD DAREDEVIL - VSP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI MIMBRE MARCASITE - PN2, JUK1, JUN- ERI, VASERT Ryhmänäyttely - TAMPERE, 8. syyskuuta 2007 Tuomari: PAUNOVIC DUSAN BONWILD CUTE CREATURE - JUK1, JUN-EH Kaikkien rotujen näyttely - POR- VOO, 8. syyskuuta 2007 Tuomari: TAST HARRY HUBERT VOM TRAJAN - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI FANATIC S ETICKET - VSP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI Kansainvälinen näyttely - OULU, 6. lokakuuta 2007 Tuomari: COX LAURA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, CACIB, VAK1, VAL-ERI BONWILD BLACK PEARL - VSP, PN1, CACIB, VAL-ERI, VAK1 BONWILD DAUNTLESS - JUK1, JUN-EH Kansainvälinen näyttely - SEINÄ- JOKI, 20. lokakuuta 2007 Tuomari: PAUST ROBERT GOODY LURU VOM TRAJAN - ROP, PN1, SERT, NUK1, NUO-ERI Kansainvälinen näyttely - LAHTI, 27. lokakuuta 2007 Tuomari: SALMINEN KARI FANATIC S ETICKET - ROP, PN1, SERT, CACIB, MVA, AVK1, AVO-ERI BONWILD DEVIL S EYE - VSP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS BLACKCAR- MENCITA - VEK1, VET-EH GOODY LURU VOM TRAJAN - NUK1, NUO-EH 19

20 EAGLESPUR MADAME BUTTERFLY - AVO-H HANNULA RENHOLMS VIDALITA -NUO- H HUBERT VOM TRAJAN - JUN-H DALYLOVE DAISY DOLITTLE - JUN-T Kansainvälinen näyttely - JYVÄS- KYLÄ, 17. marraskuuta 2007 Tuomari: PALOSAARI JUHA MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - ROP, PU1, CACIB, VAK1, VAL-ERI BONWILD EXCUSE ME - VSP, PN1, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS FRAGANCIA - PN2, CACIB, VAK1, VAL-ERI FANATIC S EXCELLENCY - AVK1, AVO- EH LANTAKA ESPRITLIBRE - NUK1, NUO- EH MIMBRE MARCASITE - JUK2, JUN-EH BONWILD DEVILISH DEMON - JUN- EVA KIMBLEWICK KENNET - VAK2, VAL-EH BONWILD EXCUSE ME - PN2, SERT, JUK1, JUN-ERI HANNULA RENHOLMS ROSEMARIE - PN3, VACA, VAL-ERI, VAK2 HILMANTER S LARA - PN4, JUK2, VA- SERT, JUN-ERI EAGLESPUR MADAME BUTTERFLY - AVK1, AVO-EH LANTAKA ESPRITLIBRE - NUK1, NUO- EH HANNULA RENHOLMS VIDALITA - NUK1, NUO-ERI BONWILD DEVIL S EYE - JUK3, JUN- ERI MIMBRE MARCASITE - JUK3, JUN-ERI HUBERT VOM TRAJAN - JUK4, JUN-EH BONWILD ENIGMA - JUK4, JUN-EH BONWILD BLACK PEARL - VAL-ERI, VAK3 KIMBLEWICK KENNET - VAL-ERI, VAK2 Kansainvälinen näyttely - HEL- SINKI, 8. joulukuuta 2007 Tuomari: CADOGAN BRYN BONWILD DAREDEVIL - ROP, PU1, SERT, JUK1, JUN-ERI FANATIC S ETICKET - VSP, PN1, CACIB, VAL-ERI, VAK1 MOONSHADOWS JAMES AT THE ZOO - PU2, CACIB, VAL-ERI, VAK1 FANATIC S EXCELLENCY - PU3, VACA, AVK1, VASERT, AVO-ERI BONWILD DAUNTLESS - PU4, JUK2, JUN-ERI 20

Vuoden 2013 Näyttelyarvostelut. Koonnut ja kääntänyt: Jukka Metsäranta, Susanna Strellman, Pia Byskata, Kalle Marjanen ja Aino Pippuri

Vuoden 2013 Näyttelyarvostelut. Koonnut ja kääntänyt: Jukka Metsäranta, Susanna Strellman, Pia Byskata, Kalle Marjanen ja Aino Pippuri Vuoden 2013 Näyttelyarvostelut Koonnut ja kääntänyt: Jukka Metsäranta, Susanna Strellman, Pia Byskata, Kalle Marjanen ja Aino Pippuri päivitetty 26.3.2015 Yhdistyksen jäsenten vuoden 2013 kansainväliset

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2012, UROKSET

NÄYTTELYARVOSTELUT 2012, UROKSET NÄYTTELYARVOSTELUT 2012, UROKSET BACKLEE BIG DADDY, FIN MVA V-02-03 PMV-05 EUV-06 FIN18507/01 s. 13.02.2001 i. Kans & Fin & Am & Lv & Ltu Mva V-00 LvV-01 LtuV-01 Finnfair Donovan e. Fin Mva JMV-98 V-98

Lisätiedot

SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2009

SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2009 SHAR PEIDEN NÄYTTELYARVOSTELUT VUOSI 2009 UROKSET AISTI ILEAL FAIRRASPUTIN FOR BELLSHOW S65264/2008 Synt. 22.11.2003 (MOL CH RUS CH RUS GR MVA BELLSHOU CASANOVA X EST CH FIN MVA MOL CH RUS CH UKR CH LV

Lisätiedot

Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008

Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008 Walesinspringerspanielit vuosikirja 2008 UROKSET AKU FIN31751/05 s. 5.6.2005 i. North Maiden`s Forest Gump e. Alexway`s Romantic Rose Rovaniemi 21.6. Kirsi Nieminen VAL, H. Erinomaista tyyppiä oleva koira,

Lisätiedot

TIIBETINTERRIERI NÄYTTELYARVOSTELUT 2006. Minna Granskog & Minna Mynttinen Tiibetinterrierit ry.

TIIBETINTERRIERI NÄYTTELYARVOSTELUT 2006. Minna Granskog & Minna Mynttinen Tiibetinterrierit ry. TIIBETINTERRIERI NÄYTTELYARVOSTELUT 2006 Minna Granskog & Minna Mynttinen Tiibetinterrierit ry. NÄYTTELYARVOSTELUT 2006 UROKSET ADOFAU CHEM CHEM FIN39749/03, synt. 20.7.2003 (Silveridge McClod Hermit &

Lisätiedot

PYRENEITTENMASTIFFIT NÄYTTELYARVOSTELUT UROKSET AMARRADERO 48047/08

PYRENEITTENMASTIFFIT NÄYTTELYARVOSTELUT UROKSET AMARRADERO 48047/08 PYRENEITTENMASTIFFIT NÄYTTELYARVOSTELUT UROKSET AMARRADERO 48047/08 19.7.2009 Oulu KV tuomari Cristiane Lafay; Ranska DCC. Grand. Très bonne ossature. Poitrine aucore juvenite. Excellente ópaule. Angulations

Lisätiedot

U R O K S E T Kajaani 8.1.2005 Zafra Sirik Piikkiö 12.6.2005 Krystyna Opara Joensuu 6.8.2005 Annukka Paloheimo Joensuu 7.8.

U R O K S E T Kajaani 8.1.2005 Zafra Sirik Piikkiö 12.6.2005 Krystyna Opara Joensuu 6.8.2005 Annukka Paloheimo Joensuu 7.8. U R O K S E T JV-04 AGITATO 34334/03 (Bellezza s Incredible Idol Bellezza s Endless Joy) kasv. Hanna Aherto, Joensuu om. kasv. Very agile young dog. Very nice head and head carriage. Moderate front but

Lisätiedot

Tuloskirja 2006 - Sisällysluettelo

Tuloskirja 2006 - Sisällysluettelo Tuloskirja 2006 Tuloskirja 2006 - Sisällysluettelo Lukijalle... 1 Flattimestaruus 2006... 2 MEJÄ-mestaruus... 2 Vuonna 2006 kiertopalkinnon saaneet... 3 VUONNA 2006 VALIOITUNEET... 4 Agilityssa vuonna

Lisätiedot

suomi finnish englanti english ruotsi swedish saksa germany ranska french italia italy aggressiivinen aggressive agressif ahdas

suomi finnish englanti english ruotsi swedish saksa germany ranska french italia italy aggressiivinen aggressive agressif ahdas suomi finnish englanti english ruotsi swedish saksa germany ranska french italia italy aggressiivinen aggressive agressif ahdas close, narrow; (conformation) knit, (foot) tight, inshouldered trång serré

Lisätiedot

====== FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07

====== FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07 Amerikankettukoira FI MVA ALA-KITKAN MOLO ER51951/07 s. 2.09.2007 om. (HENKILÖLLÄ ON TIETOSUOJA), i FI KVA-K FI MVA RICK ER50446/06 e KETTUNURIN SPEED ER20371/06 BRITNEY ER48713/09 s.10.08.2009 om. (HENKILÖLLÄ

Lisätiedot

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010

Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010 Alaskanmalamuuttiyhdistyksen vuosikirja 2010 Alkusanat 2010-vuoden vuosikirja on kokenut muutoksen. Se on päätetty julkaista sähköisessä PDF-muodossa Alaskanmalamuuttiyhdistyksen nettisivuilla. Tämä mahdollistaa

Lisätiedot

TULOSKIRJA 2007 Sisällysluettelo

TULOSKIRJA 2007 Sisällysluettelo TULOSKIRJA 2007 Sisällysluettelo ANATNAQ KENNEL... 5 n ANATNAQ ALICIANNA... 6 n ANATNAQ ANASTASIA... 6 u ANATNAQ ATHOS... 7 n ANATNAQ BEVERLEY... 8 n ANATNAQ BRESSAY... 8 n ANATNAQ CATRINE DE CEYA... 8

Lisätiedot

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 3 b / 2 0 0 6. Rotumääritelmän tulkintaa

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 3 b / 2 0 0 6. Rotumääritelmän tulkintaa MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 3 b / 2 0 0 6 Rotumääritelmän tulkintaa SISÄLLYSLUETTELO: Rotumääritelmä... 3 Populaation koko ja rakenne... 14 Yhteenveto manchesterinterrierin

Lisätiedot

TULOSJULKAISU 2013 PINSERIT SSPK ERIKOISNÄYTTELY 15.6.2013 ROP & VSP

TULOSJULKAISU 2013 PINSERIT SSPK ERIKOISNÄYTTELY 15.6.2013 ROP & VSP TULOSJULKAISU 2013 PINSERIT SSPK ERIKOISNÄYTTELY 15.6.2013 ROP & VSP Hyvä lukija! Kädessäsi on pinsereiden vuoden 2013 tulosjulkaisu. Tähän julkaisuun on koottu vuoden näyttelytulokset, jalostustarkastuslausunnot,

Lisätiedot

Tulosjulkaisu. Snautserit. Suomen Snautserikerho ry Finlands Schnauzerklubb rf

Tulosjulkaisu. Snautserit. Suomen Snautserikerho ry Finlands Schnauzerklubb rf Tulosjulkaisu Snautserit 2009 Suomen Snautserikerho ry Finlands Schnauzerklubb rf Tulosjulkaisu 2009 Sisällysluettelo Alkusanat Näyttelytulokset ja arvostelut MUSTAT UROKSET MUSTAT NARTUT P&S UROKSET P&S

Lisätiedot

KAJAANI KV 10.-11.1.2009 ELINA HAAPANIEMI

KAJAANI KV 10.-11.1.2009 ELINA HAAPANIEMI KAJAANI KV 10.-11.1.2009 ELINA HAAPANIEMI LAHTI 18.1.2009 TAPIO EEROLA TURKU 24.-25.1.2009 GÖRAN BODEGÅRD KOILLIS-SAVO SHOW 21.2.2009 LARS ADEHEIMER TAMPERE KV 14.-15.3.2009 KNUT-SIGURD WILLBERG RAUTALAMPI

Lisätiedot

2 (95) Näyttelyissä käyneitä uroksia 2004:

2 (95) Näyttelyissä käyneitä uroksia 2004: TULOSJULKAISU 2004 Näyttelyissä käyneitä uroksia 2004: FIN MVA A DREAMS BLACK DEVIL FIN10040/99 s.12/12/98 B&T isä: ONDA S ORECCHIUTO FIN28244/96 emä: BABIT BEIT HAMAAYAN FIN41022/97 kasv. SJÖBLOM MARJA-LEENA,

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho

Suomen Snautserikerho Suomen Snautserikerho TULOSJULKAISU 2012 JULKAISIJA Tulosjulkaisun toimittamisesta vastaa Suomen Snautserikerho ry:n Jalostustoimikunta. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja parannusehdotuksia tulevien

Lisätiedot

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016.

Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016. KOIRANÄYTTELYSÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.1.2012 31.12.2016. 1. YLEISTÄ 2 2. NÄYTTELYN TARKOITUS 2 3. OSALLISTUMISOIKEUS 2 4. ILMOITTAUTUMINEN 3 5. ILMOITTAUTUMISEN

Lisätiedot

Suomen Kääpiöpinserit ry

Suomen Kääpiöpinserit ry Suomen Kääpiöpinserit ry Tulosjulkaisu 2012 SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY Sisällysluettelo 1 NÄYTTELYTULOKSET... 3 1.1 UROKSET... 3 1.2 NARTUT... 55 1.3 KASVATTAJARYHMÄT... 120 1.4 JÄLKELÄISRYHMÄT... 125 2

Lisätiedot

Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008:

Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008: TULOSJULKAISU 2008 1 Näyttelyissä käyneitä uroksia 2008: FIN&EST MVA ESTV-08 A DREAMS BLACK ACE FIN16193/05 s.04/02/05 B&T isä: ONDA S ORECCHIUTO FIN28244/96 emä: A DREAMS BLACK ENIGMA FIN33691/02 kasv.

Lisätiedot

JOHDANTO TEKSTISSÄ KÄYTETYT LYHENTEET

JOHDANTO TEKSTISSÄ KÄYTETYT LYHENTEET JOHDANTO Tämä on vuoden 2006 tulosjulkaisu, johon on kerätty kaikki Suomen Kennelliitossa kirjatut ja sieltä eteenpäin rotujärjestölle toimitetut briardien tulokset sekä ne ulkomaiset näyttelytulokset

Lisätiedot

KAJAANI 9.1.2000, Jochen H. Eberhardt, Saksa (8+11)

KAJAANI 9.1.2000, Jochen H. Eberhardt, Saksa (8+11) NÄYTTELYARVOSTELUT 1B / 2001 KAJAANI 9.1.2000, Jochen H. Eberhardt, Saksa (8+11) PENNUT urokset TUULENTAVOITTELIJAN TÄHDENLENTO Hyvä ja ystävällinen pentu, jolla elegantti pää. Oikea hampaisto ja hyvä

Lisätiedot

NÄYTTELYARVOSTELUT 2002

NÄYTTELYARVOSTELUT 2002 NÄYTTELYARVOSTELUT 2002 VUODEN WHIPPET 2002 CH PIPSQUEAK CHARMTROLL KASV. & OM. TUIJA ELOMAA Whippet-Harrastajat ry 1 2 KAJAANI KV 6.1.2002, tuom. Nils Molin, Ruotsi, 9+4 UROKSET CATALAN Erinomainen kokonaisuus.

Lisätiedot

urokset MARTIN VAN DEN WEIJER nartut GERT CHRISTENSEN urokset LENA DANKER nartut JØRGEN HINDSE

urokset MARTIN VAN DEN WEIJER nartut GERT CHRISTENSEN urokset LENA DANKER nartut JØRGEN HINDSE TURKU 24.-25.1.2009 TAMPERE KV 14.-15.3.2009 KAJAANI 18.4.2009 LAHTI KV 26.4.2009 HELSINKI 9.5.2009 VARKAUS 16.-17.5.2009 ROVANIEMI 21.5.2009 JUUKA 24.5.2009 MÄNTTÄ 31.5.2009 SALO 6.-7.6.2009 TUURI 6.-7.6.2009

Lisätiedot

SVENSKA DREVERKLUBBEN

SVENSKA DREVERKLUBBEN ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE DREEVERITUOMAREILLE 2009 SVENSKA DREVERKLUBBEN Tämä julkaisu on tarkoitettu avuksi pätevöidyille, dreevereitä arvosteleville tuomareille. Vihkosta on myös ajateltu käytettäväksi

Lisätiedot

NEWFOUNDLAND. Rotumääritelmän tulkinta

NEWFOUNDLAND. Rotumääritelmän tulkinta NEWFOUNDLAND Rotumääritelmän tulkinta KÄYTTÖTARKOITUS: Raskaiden taakkojen vetämiseen tarkoitettu vetokoira sekä vesikoira. Newfoundlandinkoira on työkoira, jonka tulee pystyä toimimaan niin vedessä kuin

Lisätiedot

PIENI SAKSANKIELEN SANASTO KOIRANÄYTTELYYN

PIENI SAKSANKIELEN SANASTO KOIRANÄYTTELYYN PIENI SAKSANKIELEN SANASTO KOIRANÄYTTELYYN Welpenklasse /Jüngstenklasse Jugendklasse/Juniorenklasse Zwischenklasse Offene Klasse Gebrauchshundklasse Championenklasse Veteranen Klasse Zuchtgruppe/Züchtergruppe

Lisätiedot

Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki 1.11.1997 klo 12.00 PÖYTÄKIRJA

Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki 1.11.1997 klo 12.00 PÖYTÄKIRJA VUOSIKIRJA 1997-1998 1 2 VUOSI 1997 3 Havannalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Riihimäki 1.11.1997 klo 12.00 PÖYTÄKIRJA 1. Puheenjohtaja Jaana Karonen avasi kokouksen klo 12.15. Lista kokouksen osanottajista

Lisätiedot

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6

MANSSI. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6 MANSSI Suomen Manchesterinterrierit ry. J ä s e n l e h t i 0 2 / 2 0 0 6 SISÄLLYSLUETTELO: Puheenkohtajan palsta... 3 Hallitus ja toimihenkilöt 2006... 4 Suomen Manchesterinterrierit ry:n jäsenmaksut...

Lisätiedot