MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016"

Transkriptio

1 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE

2 MERTALAN KOULU Simasalonkatu SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen sähköposti: marketta.pellinen(at)savonlinna.fi oppilaanohjaaja Sari Kekki sähköposti: sari.kekki(at)savonlinna.fi koulusihteeri Päivi Holma sähköposti: paivi.holma(at)savonlinna.fi opettajainhuone (alaluokat) (yläluokat) erityisopettajat: Leena Nenonen Satu Kurki Harri Latonummi Johanna Korpelainen koulukuraattori Hanna-Leena Lipsanen sähköposti: hanna-leena.lipsanen(at)savonlinna.fi terveydenhoitaja Tuula Väisänen (klo 8-9 puhelin) sähköposti: tuula.vaisanen(at)isshp.fi vahtimestari Jyri Pirhonen keittiövastaava Riitta Sallinen kotisivut: sähköposti: mertalankoulu(at)savonlinna.fi opettajien sähköpostiosoite:

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTOREIDEN TERVEHDYS MERTALAN KOULUN TEHTÄVÄ KOULUN TYÖAIKA JA LOMA-AJAT KOULUN HENKILÖKUNTA OPPILASMÄÄRÄT JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISEN SEURAUKSET KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI KOULUN OMAISUUS VAHINKOJEN KORVAAMINEN VAKUUTUS POISSAOLOT ERITYISOPETUS TUKIOPETUS ARVIOINTI OPPILAANOHJAUS KOULURUOKAILU KOULUPSYKOLOGI KOULUTERVEYDENHUOLTO KOULUHAMMASHOITO KOULUPOLIISI TURVALLISUUS OPPILASHUOLTO OPPILASKUNTA TUKIOPPILASTOIMINTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MERTALAN KOULULLA JÄRJESTETTÄVIÄ KERHOJA LIIKUNNAN RIEMUSTA TAPATURMAT JA VAHINGOT LIIKUNTATUNNEILLA... 33

4 REHTOREIDEN TERVEHDYS Arki haltuun koulutyö kunniaan Otsikko on yksi Mertalan koulun tämän lukuvuoden painopistealueista. Se tarkoittaa sitä, että haluamme painottaa koulussamme säännöllistä koulunkäyntiä, työrauhaa ja kotitehtävien tunnollista tekemistä. Säännöllinen koulunkäynti tarkoittaa opetukseen osallistumista ja poissaolojen minimointia. Koulunkäynti on oppilaan työtä. Säännöllisellä työskentelyllä saavutetaan parhaita tuloksia. Lapsia on hyvä ohjata pienestä pitäen vastuullisuuteen. Vanhempien on kuitenkin aiheellista varmistaa, että kotitehtävät on tehty. Osoittaahan se samalla vanhempien kiinnostusta koulutyötä kohtaan. Työrauha on kaiken oppimisen edellytys. Oppilaan on opittava tietty kurinalaisuus ja jokaisen huomioonottaminen. Ne takaavat turvallisen koulupäivän ja parhaan mahdollisen oppimisilmapiirin. Koulussa on osattava käyttäytyä eri tilanteissa annettujen ohjeiden mukaan. Opettaja on vastuussa työrauhan ylläpitämisestä. Arkielämän säännöllisyys auttaa parhaiten myös opiskelussa selviytymisessä. Muisti harjaantuu, kun sitä työllistää. Tutkimusten mukaan säännöllinen älytreeni parantaa työmuistia merkittävästi. Muistia voi harjoittaa lukemalla ja opettelemalla ulkoa itselleen merkityksellisiä asioita. Liikunta parantaa muistia. Riittävä yöuni vahvistaa muistia ja asioiden mieleen painumista. Päiväsaikaan omaksutut tiedot aktivoituvat öisin uudelleen ja tallentuvat pitkäkestoiseen muistiin. Lisäksi terveellisestä ruokavaliosta huolehtiminen pienentää riskiä ajattelutoimintojen heikkenemiseen. Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä antaa ohjeeksi sekä opettajille että vanhemmille uuden lukuvuoden kynnyksellä yrittää luoda turvallinen oppimisympäristö ja löytää lapsesta parhaat puolet. Kannustus on äärettömän tärkeää. Eniten opiskelumotivaatiota lisäävä asia on kannustus opettajilta ja omilta vanhemmilta. Menestyksellistä lukuvuotta toivottaen Markku Kiiski, rehtori Marketta Pellinen, apulaisrehtori

5 1. MERTALAN KOULUN TEHTÄVÄ Koulumme tehtävä on tarjota oppilaalle hänen omista lähtökohdistaan ja kiinnostuksestaan lähtevä mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen turvallisessa kouluyhteisössä. Oppilas saa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen ja näin ollen hänellä on riittävät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet jatko-opiskeluun. Päivittäisessä työssä tavoitteena on, että oppilas on: - itsetunnoltaan terve, rehellinen - ajatteleva - yhteistyö- ja ilmaisukykyinen - toiset huomioon ottava Oppilas tarvitsee oppimisessaan ja kasvussaan: Itsenäisyyttä: kykyä hoitaa omat asiat, tehtävät ja työt Vastuuntuntoa: tehtävien säännöllistä tekemistä; ilman vaivannäköä tulokset jäävät heikommiksi, kuin mihin kyvyt yltäisivät Yhteistyöhalua ja -taitoa, kykyä tulla toimeen - erilaisissa opetusryhmissä - erilaisten opettajien kanssa - erilaisten kavereiden kanssa - koulun sääntöjen mukaisesti

6 2. KOULUN TYÖAIKA JA LOMA-AJAT Syyslukukausi to la Kevätlukukausi ma la Jaksotus: 1. jakso jakso jakso jakso Lomapäivät: syysloma viikko 43 joululoma talviloma viikko 9 pääsiäinen helatorstai to ja pe Mertalan koulun oppituntien ajat tunti oppitunti kello soi 1. tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti Oppilaan kaksi viimeistä tuntia voidaan pitää pedagogisista syistä ilman taukoa, jolloin tunti päättyy 15 minuuttia aikaisemmin.

7 3. KOULUN HENKILÖKUNTA rehtori Markku Kiiski apulaisrehtori Marketta Pellinen Opettajat: opettaja nimikirjaimet oppiaineet/luokka Ahvenainen Tarja tahv 2B lk. Hirvonen Katja khir matematiikka, fysiikka ja kemia Hirvonen Marianne mhir englanti ja ruotsi Hollström Mika mhol tekninen työ ja historia Hussaini Fagir fhus oma äidinkieli (dari), islam Huttunen Vesa vhut 6C lk. Karppanen Raija rkar 1A lk. Karjalainen-Glad Merja mkar biologia ja maantieto Kaskinen Anne akas englanti ja ruotsi Kekki Sari skek oppilaanohjaus Kiiski Markku mkii rehtori, erityisopetus Kokko Marjaana mkok 3A lk. Kokkonen Henri hkok liikunta ja terveystieto Koponen Katriina kkop äidinkieli ja kirjallisuus Korhonen Sari skor 6D lk. Korpelainen Johanna jkor erityisopetus Kosonen Soile skos 6B lk. Kukkohovi Heli hkuk kotitalous Kukkonen Sari skuk biologia, maantieto ja terveystieto Kurki Satu skur erityisopetus Laamanen Olli olaa matematiikka, fysiikka ja kemia Lajunen Petri plaj yhteiskuntaoppi

8 Latonummi Harri hlat erityisopetus Liukku Marita mliu matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka Lätti Anna alät matematiikka, fysiikka, kemia, uskonto ja elämänkatsomustieto Malinen Sanna smal kuvataide Massinen Elina emas 6A lk. Mitreva Angela amit venäjä ja englanti Munck Risto rmun matematiikka, fysiikka ja kemia Muukkonen Tapani tmuu historia ja yhteiskuntaoppi Nenonen Leena lnen erityisopetus Parikka Anne apar 5A lk. Partanen Satu spar tekstiilityö ja englanti Parviainen Jaana jpar englanti ja saksa Pellinen Marketta mpel apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka ja kemia Pirhonen Riina rpir 2A lk. äidinkieli ja ortodoksinen uskonto Pulkkinen Salla spul liikunta ja terveystieto Pulkkinen Teemu tpul valmistava opetus, käsityö ja liikunta Pöyhönen Irina ipöy oma äidinkieli (venäjä) Pöyry Hanna hpöy ruotsi ja englanti Rask Sanna sras äidinkieli ja kirjallisuus Rautiainen Jaana jrau 4B lk. ja liikunta Riitala Maisa mrii kotitalous ja terveystieto Rissanen Kristiina kris 5B lk. Ronkainen Päivikki pron uskonto ja elämänkatsomustieto Räisänen Jaakko jräi 3B lk. Sairanen Kati ksai äidinkieli ja kirjallisuus Sairanen Sanna ssai 4-5C lk. Salmenpää Niina nsal matematiikka, fysiikka ja kemia ja tekstiilityö Silvennoinen Johanna jsil musiikki Turtiainen Niinamari ntur 6E lk.

9 Valin Tarja tval 4A lk. Väisänen Ulla uväi 1B lk. Kouluaikana opettajat ovat tavattavissa välituntien aikana puhelimitse numeroista (alaluokat) ja (yläluokat). Varmimmin opettajat tavoittaa Wilma viesteillä. Koulunkäynninohjaajat: Kolu Aki, Leikas Pirjo, Lundberg Paula, Lötjönen Minna, Nousiainen Aija, Nyrhinen Aila, Rask Marjut, Juuso Sallinen ja Riikka Turtiainen 4. OPPILASMÄÄRÄT lk luokanopettaja/valvoja pojat tytöt yht. 1A Raija Karppanen B Ulla Väisänen A Riina Pirhonen B Tarja Ahvenainen A Marjaana Kokko B Jaakko Räisänen A Tarja Valin B Jaana Rautiainen C Sanna Sairanen A Anne Parikka B Kristiina Rissanen A Elina Massinen B Soile Kosonen C Vesa Huttunen D Sari Korhonen E Niinamari Turtiainen yhteensä 1-6.luokilla

10 7A Sanna Rask B Maisa Riitala C Anne Kaskinen D Risto Munck E Henri Kokkonen A Päivikki Ronkainen B Jaana Parviainen C Mika Hollström D Marianne Hirvonen E Katja Hirvonen A Olli Laamanen B Marita Liukku C Satu Partanen D Katriina Koponen E Heli Kukkohovi F Kati Sairanen yhteensä 7-9.luokilla valmistava opetus/teemu Pulkkinen 3 1 4

11 5. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvallisuuden ja työrauhan sekä viihtyvyyden takaaminen kaikille koulussa työskenteleville. Koulumme pelisäännöt ovat: Hyvät tavat *Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti. *Noudatan hyviä tapoja. *Pukeudun asiallisesti. *En kiusaa ketään. *Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta. *En tupakoi, en pidä mukanani tupakointivälineitä. enkä käytä päihteitä. En pidä mukanani energiajuomia enkä nauti niitä koulupäivän aikana. *En vahingoita koulun omaisuutta. *Huolehdin ympäristön siisteydestä. *Kortinpeluu, tai jokin muu vastaava pelaaminen, johon liittyy raha, on kouluaikana kielletty. * Kännykkäkuvien ottaminen kouluaikana on kielletty. Oppitunnit *Olen ajoissa paikalla. *Jätän päällysvaatteet, päähineet ja kengät naulakkoon. *Pidän mukanani tarvittavat opiskeluvälineet. *Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti. *Suljen kännykän oppitunnin ajaksi (ks. kännykkäetiketti) *En syö purkkaa enkä muutakaan oppitunneilla.

12 Välitunnit *Olen välitunneilla ulkona. *Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla. Ruokailu *Osallistun ruokailuun noudattaen hyviä ruokailutapoja. Koulumatkat *3. 9. luokkien oppilaat saavat pyöräillä kouluun liikennesääntöjä noudattaen. Pidän pyörät lukittuina niille varatuilla paikoilla KÄNNYKKÄETIKETTI Kännykkää voi käyttää tunnilla, jos opettaja antaa luvan mm. matikan tunneilla laskimena fysiikan tunneilla esim. muuntamiseen kielten tunneilla kääntämiseen tiedonhakuun kalenterimerkintöjen ja muistutusten tekemiseen muulloin kännykkä on taskussa tai laukussa Kännykkä pitää olla äänettömänä. Jos puhelimen käyttö häiritsee, ja siitä on huomautettu oppilaalle, sen voi ottaa oppilaalta pois. Ruokalassa ei saa käyttää kännykkää. Tärkeät puhelut tai tekstiviestit saa hoitaa, jos on kysynyt opettajalta luvan alkutunnista ja opettaja on antanut luvan. Tärkeitä puheluita ovat esim. mahdolliset kyytiasiat esim. lääkäriin lähdettäessä tai muu huoltajan tärkeä ilmoitus. Silloin kännykkä saisi olla pöydällä näkyvillä.

13 6. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISEN SEURAUKSET Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hän ole sairas tai hänelle ei ole tilapäisesti myönnetty lupaa olla pois koulusta (PL 35). Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (PL 35). Luokanopettaja/luokanvalvoja on yhteydessä kotiin, kun koulunkäynnissä on vaikeuksia. Yhteydenotot tapahtuvat Wilmassa, puhelimitse tai ne ovat kirjallisia ojentamisasiakirjoja. Viidestä kotiin lähetetystä ojentamisasiakirjasta seuraa perhepalaveri, jonka kutsuu koolle luokanvalvoja/ -opettaja. Luvattomat poissaolot eli pinnaamiset ja toistuvat myöhästelyt korvataan opettajien antamien ohjeiden mukaan koulupäivän ulkopuolella. Luokanvalvoja/ -opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Tehtävänsä toistuvasti laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviä. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Epäasiallisesta käyttäytymisestä (esim. oppitunnin häiritseminen, epäasiallinen puhe, opettajan ohjeen noudattamatta jättäminen tms.) voidaan määrätä kasvatuskeskustelu tai jälki-istuntoa (enintään kaksi tuntia kerrallaan) ja asiasta ilmoitetaan kotiin. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi valvottuun paikkaan. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai koulussa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Vilpillinen toiminta (esim. valehtelu, lunttaaminen, kopiointi suoraan jostakin lähteestä, nimen väärentäminen) aiheuttaa aina yhteydenoton kotiin ja kokeen/suorituksen hylkäämisen ja mahdollisesti käyttäytymisen numeron laskun. Koulualueelta poistuminen ilman lupaa on kiellettyä. Poistumisesta ilmoitetaan kotiin ja siitä annetaan kasvatuskeskustelu tai jälki-istuntoa. Tupakointirikkomuksista ilmoitetaan joka kerta kotiin. Useammat rikkomukset aiheuttavat kurinpidollisia toimenpiteitä. Päihteiden hallussapito ja käyttö kouluaikana aiheuttavat suoraan yhteydenoton kotiin, lastensuojeluviranomaisiin sekä kirjallisen varoituksen ja käyttäytymisnumeron laskun. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi ja asiasta ilmoitetaan välittömästi koteihin.

14 Koulun järjestyssääntöjen toistuva tai vakava rikkominen voi aiheuttaa ensin kirjallisen varoituksen ja sitten jopa koulusta määräaikaisen erottamisen enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. 7. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Arvioinnissa otetaan huomioon mm. Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön? Miten oppilas arvostaa omaa ja muiden työtä? Miten oppilas noudattaa sääntöjä? Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilaan opettajat. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun arvopohja ja kasvatukselle asetetut tavoitteet. Kaupungin peruskouluissa noudatetaan yhteisiä kriteerejä oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa. Mertalan koulussa näitä kriteereitä on konkretisoitu koulun arkikäytäntöihin sopiviksi. Vuosiluokilla annetaan sanallinen arviointi ja vuosiluokilla numeroarviointi. 10 (erinomainen) On esimerkillinen ja oma-aloitteinen ja rakentava kouluyhteisön jäsen. Auttaa ja kannustaa muita. Arvostaa omaa ja muiden työtä. Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita. Ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja ympäristöstä. 9 (kiitettävä) Sopeutuu hyvin kouluyhteisöön. Toimii enimmäkseen asiallisesti ja tunnollisesti. Haluaa auttaa ja kannustaa muita. Arvostaa omaa ja muiden työtä. Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön. Huolehtii oma-aloitteisesti omista asioistaan. 8 (hyvä) käyttäytymisen perustaso Sopeutuu yleensä kouluyhteisöön. Kannustaa joskus muita ja auttaa pyydettäessä. Arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä.

15 Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita. Ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön. 7 (tyydyttävä) On lieviä vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi. Ei välttämättä toimi koulun järjestyssääntöjen mukaisesti. Kannustaa ja auttaa joskus muita. Arvostaa joskus omaa tai muiden työtä. Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita valikoiden. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti. On saattanut saada joitakin rangaistuksia ja/tai hänellä saattaa olla aiheettomia poissaoloja. 6 (kohtalainen) On suuria vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi. Toimii välinpitämättömästi muita ihmisiä ja koulutyötä kohtaan. Kannustaa ja auttaa muita hyvin harvoin. Arvostaa omaa tai muiden työtä harvoin. Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita hyvin harvoin. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin. On saanut koulun antamia rangaistuksia ja/tai hänellä on aiheettomia poissaoloja. 5 (välttävä) Vaikeuttaa kouluyhteisön toimintaa jatkuvasti. On kielteinen asenne koulutyöhön ja muihin ihmisiin. Ei kannusta tai auta muita. Ei arvosta omaa tai muiden työtä. Ei noudata hyviä tapoja tai sääntöjä ja ohjeita. Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä. On käytökseltään kovapintainen, aggressiivinen jopa pelottava. On saanut paljon koulun antamia rangaistuksia ja/tai hänellä on paljon aiheettomia poissaoloja. 4 (heikko) On syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin. Käyttäytymisessä on erittäin vakavia häiriöitä. Ei hallitse hyviä tapoja eikä noudata sääntöjä ja ohjeita. Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä.

16 8. KOULUN OMAISUUS Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Vahingosta on heti ilmoitettava luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Yläluokkien oppilailla on mahdollisuus saada käyttöönsä lukollinen numerokoodilla toimiva säilytyslokero. Lokero on pidettävä siistissä kunnossa ja lukittuna. Säilytyslokeron haltija on korvausvelvollinen, jos kaappi vahingoittuu. 9. VAHINKOJEN KORVAAMINEN Opetustoimi ei korvaa koulusta mahdollisesti anastettuja, vahingoittuneita tai ilkivallan kohteeksi joutuneita asusteita, pyöriä, kännyköitä, rahaa tms. Toisen omaisuus on aina koskematon. Tahallaan toiselle aiheutetusta vahingosta ja sen korvaamisesta on sovittava huoltajien kesken. Jos ei ole aivan välttämätöntä, emme suosittele rahan tai arvoesineiden tuomista kouluun. Pyörät on pidettävä pyöräparkissa lukittuina. 10. VAKUUTUS Oppilaat on vakuutettu. Vakuutus kattaa koulun työsuunnitelmaan kuuluvan toiminnan. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Korvattavia eivät ole myöskään sellaiset vahingot, jotka sattuvat, jos oppilas on poistunut koulun alueelta luvatta.

17 11. POISSAOLOT Säännöllinen koulunkäynti on koulussa menestymisen perusehto. Huoltaja on vastuussa siitä, että oppilas käy koulua. Tulevaisuutta ajatellen on hyvin tärkeää tottua tulemaan työpaikalleen ajoissa sekä pysyä siellä koko työajan. Koulu ei suosittele ylimääräisten lomien pitämistä koulupäivinä. Perheiden lomamatkat tulee pyrkiä järjestämään koulujen loma-aikoina. Jos oppilas sairauden tai muun pätevän syyn takia joutuu jäämään kotiin, huoltaja ilmoittaa ensimmäisenä poissaolopäivänä viimeistään klo mennessä poissaolosta koululle luokanopettajalle puh (alaluokat) luokanvalvojalle puh (yläluokat) tai Wilman kautta Oppilas ei voi ilmoittaa poissaolostaan itse. Luokanopettaja tai luokanvalvoja antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään kolmen (3) päivän poissaoloon, pidemmät lomat myöntää rehtori. Molemmat luvat on anottava sähköisesti tai kirjallisesti mielellään vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin. Poissaolohakemuslomakkeet ovat saatavissa koulun kotisivuilta ja Wilmasta. Poissaoloja seurataan päivittäin. Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, sairauden toteaa joko terveydenhoitaja tai opettaja. Luvan lähteä pois koulusta oppilas pyytää aina opettajalta. Luvattomista poissaoloista (pinnaamisesta) ilmoitetaan kotiin. Jos oppilas on luvatta pois koulusta, mahdollisen kokeen tai muun suorituksen uusintamahdollisuutta ei ole. Kaikki luvattomat poissaolot oppilas korvaa lukujärjestyksen ulkopuolella. Poissaolojen seuranta tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. Huoltaja kuittaa oppilaan poissaolon. Jos oppilas ei sairauden vuoksi voi osallistua kokeeseen, tulee oppilaan sopia opettajan kanssa kokeen suorittamisesta mahdollisimman pian. Poissaoloihin ja myöhästelyihin puuttuminen Luokanopettaja /luokanvalvoja seuraa poissaoloja säännöllisesti. Opettaja puuttuu oppilaan epämääräisiin ja toistuviin poissaoloihin ja myöhästelyihin ja on yhteydessä oppilaan huoltajiin. Jos tilanne ei korjaannu, opettaja vie asian oppilashuoltoon, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä: kouluterveydenhoitajan tai kuraattorin, koulupsykologin vastaanotto tms. Jos koulun ja huoltajien keinoin tilanne ei korjaannu vaan luvattomat tai selvittämättömät poissaolot jatkuvat, on koulu velvollinen tekemään lastensuojelulain

18 mukaisen lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös siten, että koulu tekee yhdessä oppilaan ja / tai hänen vanhempansa kanssa lastensuojeluun pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Jos huoltaja ei huolehdi lapsensa koulunkäynnistä, koulu tekee ilmoituksen sivistyslautakunnalle. Ilmoituksesta menee myös tieto lastensuojeluun. 12. ERITYISOPETUS Markku Kiiski Johanna Korpelainen Leena Nenonen puh , 6A ja 6B puh , 6C, 6D ja 6E puh , 1. luokat, 3-5. lk, 8C ja valmistava luokka Satu Kurki puh , 2. luokat ja 7. luokat (paitsi 7E) Harri Latonummi puh , 7 E ja 8. ja 9. luokat (paitsi 8B) Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustaitojen ja -tietojen omaksumista. Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu joustavasti normaalin koulutyön yhteydessä. Erityisopettajan johdolla oppilas työskentelee joko yksin tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopetuksessa. Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, huoltajien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta. Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Puhe- ja äännevirheiden korjaaminen painottuu ensimmäiselle luokalle. Huoltajan tulee sitoutua valvomaan lapsen kotiharjoittelua. 13. TUKIOPETUS Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus on oppilaalle tilapäisesti annettavaa opetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla huoltajalta, opettajalta tai oppilaalta. Syynä tukiopetukseen voi olla sairauspoissaolot, opinnoissa tilapäinen jälkeen jääminen tai muutoin erityinen tuen tarve.

19 14. ARVIOINTI Opintojen aikana tehtävän arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilasta, kuvata, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet ja auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään. ARVOSANOJEN YLEISET KRITEERIT 10 (erinomainen) Hallitsee erinomaisesti oppiaineen keskeisimmät tavoitteet. Osoittaa erityistä kiinnostusta ja myönteistä asennetta oppiaineeseen. Suorittaa vastuullisesti tehtävänsä. Osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti ja muut huomioiden. 9 (kiitettävä) Hallitsee hyvin oppiaineen keskeisimmät tavoitteet. Osoittaa myönteistä kiinnostusta oppiaineeseen. Suorittaa tunnollisesti tehtävänsä. Osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti. 8 (hyvä) Saavuttaa oppiaineen keskeisimmät tavoitteet. Suhtautuu koulutyöhön myönteisesti. Suorittaa yleensä tunnollisesti tehtävänsä. Osallistuu tuntityöskentelyyn yleensä aktiivisesti. 7 (tyydyttävä) Saavuttaa osan oppiaineen keskeisimmistä tavoitteista. Suhtautuu koulutyöhön myönteisesti, mutta tarvitsee tukea. Yrittää pääsääntöisesti suoriutua tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti. 6 (kohtalainen) Kykenee osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

20 Kykenee ajoittain suhtautumaan koulutyöhön myönteisesti. On vaikeuksia suoriutua annetuista tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti ja tarvitsee tukea. 5 (välttävä) Kykenee osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Kykenee ajoittain suhtautumaan koulutyöhön myönteisesti. On vaikeuksia suoriutua annetusta tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn välttävästi. 4 (heikko) Kykenee vain harvoin osoittamaan kriteerien edellyttämää osaamista. Suhtautuu koulutyöhön kielteisesti. Ei suoriudu annetuista tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn heikosti tai häiritsevästi. Luvattomat poissaolot vaikuttavat arvosanaan alentavasti. Hyväksytyn suorituksen alaraja on vähintään 20 % kokeen tai testin maksimipisteistä. Oppilasta arvioidaan Savonlinnan kaupungin peruskouluissa neljä kertaa vuodessa. Luokilla 1 6 arvioidaan seuraavasti: Lukuvuoden ensimmäinen arviointi on käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointi (viikot 42-44). Arviointi tapahtuu kaupungin yhteisen arviointitiedotteen avulla. Opettajan lisäksi oppilas itse arvioi käyttäytymistään ja työskentelytottumuksiaan sekä mahdollisesti muita koulun tarpeelliseksi katsomia asioita. Oppilaalle voidaan antaa itsearvioinnista palautetta. Myös huoltaja arvioi oppilaan työskentelytottumuksia. Mistään oppiaineesta ei anneta tässä vaiheessa numeroarvosanaa. Lukuvuoden toinen arviointi on perinteinen joulun välitodistus, joka sisältää arvion oppiaineista ja oppilaan käyttäytymisestä. Luokilla 1 4 opiskelussa etenemistä arvioidaan sanallisesti. Luokilla 5 6 arvioidaan numerolla kaikki oppiaineet sekä käyttäytyminen valinnaisaineita lukuun ottamatta. Lukuvuoden kolmas arviointi on lukuvuositodistus, joka sisältää arvion oppilaan edistymisestä oppiaineissa.

21 Luokilla 1 4 opiskelussa etenemistä ja käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti. Luokilla 5 6 arvioidaan numeroilla käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet valinnaisaineita lukuun ottamatta luokkalaiset: 1. jakson jälkeen virallinen tiedote kotiin oppiaineiden heikosta (4) tai välttävästä (5) osaamisesta. 1. jakson jälkeen käyttäytymisen ja työskentelytottumusten itsearviointi 8. ja 9. luokilla. Syyslukukauden päättyessä välitodistus, jossa arvioidaan oppiaineet numeerisesti tai suoritusmerkinnällä ja käyttäytyminen numeerisesti. 7.-luokat: Huoltajan ja oppilaan kanssa käytävät arviointikeskustelut pidetään pääsääntöisesti tammi-helmikuussa. 3. jakson jälkeen virallinen tiedote kotiin oppiaineiden heikosta (4) ja välttävästä (5) osaamisesta. Käyttäytymisen ja työskentelytottumusten itsearviointi 7.-luokilla. Kevätlukukauden päättyessä lukuvuositodistus, jossa arvioidaan oppiaineet numeerisesti tai suoritusmerkinnällä ja käyttäytyminen numeerisesti. Päättötodistus annetaan peruskoulun oppimäärän suorittaneille 9.-luokkalaisille. Päättöarviointi Päättöarviointi on oppilaan tietojen, taitojen arviointia siinä vaiheessa, kun oppiaineen opinnot päättyvät. Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Tavoitteisiin perustuvassa arvioinnissa oppilaita ei verrata toisiinsa. Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Oppilaalle on taattava monipuolisesti ja riittävästi mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Päättöarvioinnin tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9. Päättöarvosanaa ei muodosteta aikaisempien arvosanojen keskiarvon perusteella. Oppiaineita on erilaisia: toisissa on runsaasti kumuloituvaa taitoainesta ja toisissa taas tiedollinen osuus vaihtuu vuosiluokalta

22 toiselle siirryttäessä taidon samalla karttuessa. Tästä syystä on oppiaineen luonne otettava huomioitava siinä, missä määrin painottuu oppilaan vuosiluokalla 8 osoittama osaaminen ja millaisilla osaamisen alueilla arviointi painottuu 9. vuosiluokan lopussa. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen. Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteereiden saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Arvioinnin periaatteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteerien luonteesta ja käytöstä tulee kertoa etukäteen sekä oppilaille että huoltajille. Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, ja jos hänen opiskelemansa oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty, hänen suoriutumistaan arvioidaan suhteessa näihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Kyseisten oppiaineiden arvioinnissa ei käytetä päättöarvioinnin kriteerejä. Yksilöllistetyt tavoitteet määritellään aina oppilaalle laaditussa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen tai numeerinen. Jos oppilaan opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi on sanallinen. Maahanmuuttajataustaisen oppilaan osaamista arvioitaessa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja menetelmiä. Päättöarvioinnissa noudatetaan samoja yleisiä periaatteita kuin muidenkin oppilaiden arvioinnissa.

23 15. OPPILAANOHJAUS Sari Kekki puh sari.kekki(at)savonlinna.fi Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita niin, että jokainen koulumme oppilas selviää mahdollisimman hyvin perusopinnoistaan ja kykenee tekemään itselleen sopivia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. Huoltajilla on mahdollisuus sopia tapaamisia oppilaanohjaajan kanssa lastensa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja varsinkin 9.-luokan oppilaiden jatkokoulutusvaihtoehdoista keskustelemiseen. Oppilaanohjaajan työhön sisältyvät lisäksi työelämään tutustumisen järjestäminen, erilaiset tiedotustehtävät sekä yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön sekä koulu- ja työvoimaviranomaisiin sekä koulutuksen järjestäjiin. Oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla työhuoneessaan. Työelämään tutustuminen (TET) TET:n tarkoituksena on kasvattaa oppilasta yhteisöllisyyteen ja vastuuseen koulutyössä, antaa oppilaille virikkeitä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja varten, parantaa työelämän tuntemusta ja arvostusta sekä vahvistaa koulun ja työelämän yhteyksiä. Oppilas tutustuu työelämään seuraavasti: 6. luokat Oppilaat tutustuvat koulun keittiön ja ruokalan toimintaan yhtenä koulupäivänä. 7. luokat Oppilailla on yhden päivän mittainen työelämään tutustuminen sekä koulun sisällä että koulun ulkopuolella. Koulun ulkopuolinen TET on maanantaina luokat Oppilaat tutustuvat koulun keittiön ja ruokalan toimintaan kahtena päivänä ja oppilailla on viikon mittainen työelämään tutustumisjakso koulun ulkopuolella seuraavasti: 8A, 8B ja 8C viikolla 14 8D ja 8E viikolla 15