MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016"

Transkriptio

1 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE

2 MERTALAN KOULU Simasalonkatu SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen sähköposti: marketta.pellinen(at)savonlinna.fi oppilaanohjaaja Sari Kekki sähköposti: sari.kekki(at)savonlinna.fi koulusihteeri Päivi Holma sähköposti: paivi.holma(at)savonlinna.fi opettajainhuone (alaluokat) (yläluokat) erityisopettajat: Leena Nenonen Satu Kurki Harri Latonummi Johanna Korpelainen koulukuraattori Hanna-Leena Lipsanen sähköposti: hanna-leena.lipsanen(at)savonlinna.fi terveydenhoitaja Tuula Väisänen (klo 8-9 puhelin) sähköposti: tuula.vaisanen(at)isshp.fi vahtimestari Jyri Pirhonen keittiövastaava Riitta Sallinen kotisivut: sähköposti: mertalankoulu(at)savonlinna.fi opettajien sähköpostiosoite:

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTOREIDEN TERVEHDYS MERTALAN KOULUN TEHTÄVÄ KOULUN TYÖAIKA JA LOMA-AJAT KOULUN HENKILÖKUNTA OPPILASMÄÄRÄT JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISEN SEURAUKSET KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI KOULUN OMAISUUS VAHINKOJEN KORVAAMINEN VAKUUTUS POISSAOLOT ERITYISOPETUS TUKIOPETUS ARVIOINTI OPPILAANOHJAUS KOULURUOKAILU KOULUPSYKOLOGI KOULUTERVEYDENHUOLTO KOULUHAMMASHOITO KOULUPOLIISI TURVALLISUUS OPPILASHUOLTO OPPILASKUNTA TUKIOPPILASTOIMINTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MERTALAN KOULULLA JÄRJESTETTÄVIÄ KERHOJA LIIKUNNAN RIEMUSTA TAPATURMAT JA VAHINGOT LIIKUNTATUNNEILLA... 33

4 REHTOREIDEN TERVEHDYS Arki haltuun koulutyö kunniaan Otsikko on yksi Mertalan koulun tämän lukuvuoden painopistealueista. Se tarkoittaa sitä, että haluamme painottaa koulussamme säännöllistä koulunkäyntiä, työrauhaa ja kotitehtävien tunnollista tekemistä. Säännöllinen koulunkäynti tarkoittaa opetukseen osallistumista ja poissaolojen minimointia. Koulunkäynti on oppilaan työtä. Säännöllisellä työskentelyllä saavutetaan parhaita tuloksia. Lapsia on hyvä ohjata pienestä pitäen vastuullisuuteen. Vanhempien on kuitenkin aiheellista varmistaa, että kotitehtävät on tehty. Osoittaahan se samalla vanhempien kiinnostusta koulutyötä kohtaan. Työrauha on kaiken oppimisen edellytys. Oppilaan on opittava tietty kurinalaisuus ja jokaisen huomioonottaminen. Ne takaavat turvallisen koulupäivän ja parhaan mahdollisen oppimisilmapiirin. Koulussa on osattava käyttäytyä eri tilanteissa annettujen ohjeiden mukaan. Opettaja on vastuussa työrauhan ylläpitämisestä. Arkielämän säännöllisyys auttaa parhaiten myös opiskelussa selviytymisessä. Muisti harjaantuu, kun sitä työllistää. Tutkimusten mukaan säännöllinen älytreeni parantaa työmuistia merkittävästi. Muistia voi harjoittaa lukemalla ja opettelemalla ulkoa itselleen merkityksellisiä asioita. Liikunta parantaa muistia. Riittävä yöuni vahvistaa muistia ja asioiden mieleen painumista. Päiväsaikaan omaksutut tiedot aktivoituvat öisin uudelleen ja tallentuvat pitkäkestoiseen muistiin. Lisäksi terveellisestä ruokavaliosta huolehtiminen pienentää riskiä ajattelutoimintojen heikkenemiseen. Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä antaa ohjeeksi sekä opettajille että vanhemmille uuden lukuvuoden kynnyksellä yrittää luoda turvallinen oppimisympäristö ja löytää lapsesta parhaat puolet. Kannustus on äärettömän tärkeää. Eniten opiskelumotivaatiota lisäävä asia on kannustus opettajilta ja omilta vanhemmilta. Menestyksellistä lukuvuotta toivottaen Markku Kiiski, rehtori Marketta Pellinen, apulaisrehtori

5 1. MERTALAN KOULUN TEHTÄVÄ Koulumme tehtävä on tarjota oppilaalle hänen omista lähtökohdistaan ja kiinnostuksestaan lähtevä mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen turvallisessa kouluyhteisössä. Oppilas saa jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen ja näin ollen hänellä on riittävät tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet jatko-opiskeluun. Päivittäisessä työssä tavoitteena on, että oppilas on: - itsetunnoltaan terve, rehellinen - ajatteleva - yhteistyö- ja ilmaisukykyinen - toiset huomioon ottava Oppilas tarvitsee oppimisessaan ja kasvussaan: Itsenäisyyttä: kykyä hoitaa omat asiat, tehtävät ja työt Vastuuntuntoa: tehtävien säännöllistä tekemistä; ilman vaivannäköä tulokset jäävät heikommiksi, kuin mihin kyvyt yltäisivät Yhteistyöhalua ja -taitoa, kykyä tulla toimeen - erilaisissa opetusryhmissä - erilaisten opettajien kanssa - erilaisten kavereiden kanssa - koulun sääntöjen mukaisesti

6 2. KOULUN TYÖAIKA JA LOMA-AJAT Syyslukukausi to la Kevätlukukausi ma la Jaksotus: 1. jakso jakso jakso jakso Lomapäivät: syysloma viikko 43 joululoma talviloma viikko 9 pääsiäinen helatorstai to ja pe Mertalan koulun oppituntien ajat tunti oppitunti kello soi 1. tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti Oppilaan kaksi viimeistä tuntia voidaan pitää pedagogisista syistä ilman taukoa, jolloin tunti päättyy 15 minuuttia aikaisemmin.

7 3. KOULUN HENKILÖKUNTA rehtori Markku Kiiski apulaisrehtori Marketta Pellinen Opettajat: opettaja nimikirjaimet oppiaineet/luokka Ahvenainen Tarja tahv 2B lk. Hirvonen Katja khir matematiikka, fysiikka ja kemia Hirvonen Marianne mhir englanti ja ruotsi Hollström Mika mhol tekninen työ ja historia Hussaini Fagir fhus oma äidinkieli (dari), islam Huttunen Vesa vhut 6C lk. Karppanen Raija rkar 1A lk. Karjalainen-Glad Merja mkar biologia ja maantieto Kaskinen Anne akas englanti ja ruotsi Kekki Sari skek oppilaanohjaus Kiiski Markku mkii rehtori, erityisopetus Kokko Marjaana mkok 3A lk. Kokkonen Henri hkok liikunta ja terveystieto Koponen Katriina kkop äidinkieli ja kirjallisuus Korhonen Sari skor 6D lk. Korpelainen Johanna jkor erityisopetus Kosonen Soile skos 6B lk. Kukkohovi Heli hkuk kotitalous Kukkonen Sari skuk biologia, maantieto ja terveystieto Kurki Satu skur erityisopetus Laamanen Olli olaa matematiikka, fysiikka ja kemia Lajunen Petri plaj yhteiskuntaoppi

8 Latonummi Harri hlat erityisopetus Liukku Marita mliu matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka Lätti Anna alät matematiikka, fysiikka, kemia, uskonto ja elämänkatsomustieto Malinen Sanna smal kuvataide Massinen Elina emas 6A lk. Mitreva Angela amit venäjä ja englanti Munck Risto rmun matematiikka, fysiikka ja kemia Muukkonen Tapani tmuu historia ja yhteiskuntaoppi Nenonen Leena lnen erityisopetus Parikka Anne apar 5A lk. Partanen Satu spar tekstiilityö ja englanti Parviainen Jaana jpar englanti ja saksa Pellinen Marketta mpel apulaisrehtori, matematiikka, fysiikka ja kemia Pirhonen Riina rpir 2A lk. äidinkieli ja ortodoksinen uskonto Pulkkinen Salla spul liikunta ja terveystieto Pulkkinen Teemu tpul valmistava opetus, käsityö ja liikunta Pöyhönen Irina ipöy oma äidinkieli (venäjä) Pöyry Hanna hpöy ruotsi ja englanti Rask Sanna sras äidinkieli ja kirjallisuus Rautiainen Jaana jrau 4B lk. ja liikunta Riitala Maisa mrii kotitalous ja terveystieto Rissanen Kristiina kris 5B lk. Ronkainen Päivikki pron uskonto ja elämänkatsomustieto Räisänen Jaakko jräi 3B lk. Sairanen Kati ksai äidinkieli ja kirjallisuus Sairanen Sanna ssai 4-5C lk. Salmenpää Niina nsal matematiikka, fysiikka ja kemia ja tekstiilityö Silvennoinen Johanna jsil musiikki Turtiainen Niinamari ntur 6E lk.

9 Valin Tarja tval 4A lk. Väisänen Ulla uväi 1B lk. Kouluaikana opettajat ovat tavattavissa välituntien aikana puhelimitse numeroista (alaluokat) ja (yläluokat). Varmimmin opettajat tavoittaa Wilma viesteillä. Koulunkäynninohjaajat: Kolu Aki, Leikas Pirjo, Lundberg Paula, Lötjönen Minna, Nousiainen Aija, Nyrhinen Aila, Rask Marjut, Juuso Sallinen ja Riikka Turtiainen 4. OPPILASMÄÄRÄT lk luokanopettaja/valvoja pojat tytöt yht. 1A Raija Karppanen B Ulla Väisänen A Riina Pirhonen B Tarja Ahvenainen A Marjaana Kokko B Jaakko Räisänen A Tarja Valin B Jaana Rautiainen C Sanna Sairanen A Anne Parikka B Kristiina Rissanen A Elina Massinen B Soile Kosonen C Vesa Huttunen D Sari Korhonen E Niinamari Turtiainen yhteensä 1-6.luokilla

10 7A Sanna Rask B Maisa Riitala C Anne Kaskinen D Risto Munck E Henri Kokkonen A Päivikki Ronkainen B Jaana Parviainen C Mika Hollström D Marianne Hirvonen E Katja Hirvonen A Olli Laamanen B Marita Liukku C Satu Partanen D Katriina Koponen E Heli Kukkohovi F Kati Sairanen yhteensä 7-9.luokilla valmistava opetus/teemu Pulkkinen 3 1 4

11 5. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvallisuuden ja työrauhan sekä viihtyvyyden takaaminen kaikille koulussa työskenteleville. Koulumme pelisäännöt ovat: Hyvät tavat *Käyttäydyn kohteliaasti ja asiallisesti. *Noudatan hyviä tapoja. *Pukeudun asiallisesti. *En kiusaa ketään. *Kunnioitan toisen fyysistä koskemattomuutta. *En tupakoi, en pidä mukanani tupakointivälineitä. enkä käytä päihteitä. En pidä mukanani energiajuomia enkä nauti niitä koulupäivän aikana. *En vahingoita koulun omaisuutta. *Huolehdin ympäristön siisteydestä. *Kortinpeluu, tai jokin muu vastaava pelaaminen, johon liittyy raha, on kouluaikana kielletty. * Kännykkäkuvien ottaminen kouluaikana on kielletty. Oppitunnit *Olen ajoissa paikalla. *Jätän päällysvaatteet, päähineet ja kengät naulakkoon. *Pidän mukanani tarvittavat opiskeluvälineet. *Opiskelen tunnollisesti ja ahkerasti. *Suljen kännykän oppitunnin ajaksi (ks. kännykkäetiketti) *En syö purkkaa enkä muutakaan oppitunneilla.

12 Välitunnit *Olen välitunneilla ulkona. *Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla. Ruokailu *Osallistun ruokailuun noudattaen hyviä ruokailutapoja. Koulumatkat *3. 9. luokkien oppilaat saavat pyöräillä kouluun liikennesääntöjä noudattaen. Pidän pyörät lukittuina niille varatuilla paikoilla KÄNNYKKÄETIKETTI Kännykkää voi käyttää tunnilla, jos opettaja antaa luvan mm. matikan tunneilla laskimena fysiikan tunneilla esim. muuntamiseen kielten tunneilla kääntämiseen tiedonhakuun kalenterimerkintöjen ja muistutusten tekemiseen muulloin kännykkä on taskussa tai laukussa Kännykkä pitää olla äänettömänä. Jos puhelimen käyttö häiritsee, ja siitä on huomautettu oppilaalle, sen voi ottaa oppilaalta pois. Ruokalassa ei saa käyttää kännykkää. Tärkeät puhelut tai tekstiviestit saa hoitaa, jos on kysynyt opettajalta luvan alkutunnista ja opettaja on antanut luvan. Tärkeitä puheluita ovat esim. mahdolliset kyytiasiat esim. lääkäriin lähdettäessä tai muu huoltajan tärkeä ilmoitus. Silloin kännykkä saisi olla pöydällä näkyvillä.

13 6. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMISEN SEURAUKSET Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hän ole sairas tai hänelle ei ole tilapäisesti myönnetty lupaa olla pois koulusta (PL 35). Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (PL 35). Luokanopettaja/luokanvalvoja on yhteydessä kotiin, kun koulunkäynnissä on vaikeuksia. Yhteydenotot tapahtuvat Wilmassa, puhelimitse tai ne ovat kirjallisia ojentamisasiakirjoja. Viidestä kotiin lähetetystä ojentamisasiakirjasta seuraa perhepalaveri, jonka kutsuu koolle luokanvalvoja/ -opettaja. Luvattomat poissaolot eli pinnaamiset ja toistuvat myöhästelyt korvataan opettajien antamien ohjeiden mukaan koulupäivän ulkopuolella. Luokanvalvoja/ -opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Tehtävänsä toistuvasti laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä koulupäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviä. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin. Epäasiallisesta käyttäytymisestä (esim. oppitunnin häiritseminen, epäasiallinen puhe, opettajan ohjeen noudattamatta jättäminen tms.) voidaan määrätä kasvatuskeskustelu tai jälki-istuntoa (enintään kaksi tuntia kerrallaan) ja asiasta ilmoitetaan kotiin. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi valvottuun paikkaan. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai koulussa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Vilpillinen toiminta (esim. valehtelu, lunttaaminen, kopiointi suoraan jostakin lähteestä, nimen väärentäminen) aiheuttaa aina yhteydenoton kotiin ja kokeen/suorituksen hylkäämisen ja mahdollisesti käyttäytymisen numeron laskun. Koulualueelta poistuminen ilman lupaa on kiellettyä. Poistumisesta ilmoitetaan kotiin ja siitä annetaan kasvatuskeskustelu tai jälki-istuntoa. Tupakointirikkomuksista ilmoitetaan joka kerta kotiin. Useammat rikkomukset aiheuttavat kurinpidollisia toimenpiteitä. Päihteiden hallussapito ja käyttö kouluaikana aiheuttavat suoraan yhteydenoton kotiin, lastensuojeluviranomaisiin sekä kirjallisen varoituksen ja käyttäytymisnumeron laskun. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi ja asiasta ilmoitetaan välittömästi koteihin.

14 Koulun järjestyssääntöjen toistuva tai vakava rikkominen voi aiheuttaa ensin kirjallisen varoituksen ja sitten jopa koulusta määräaikaisen erottamisen enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. 7. KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Arvioinnissa otetaan huomioon mm. Miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön? Miten oppilas arvostaa omaa ja muiden työtä? Miten oppilas noudattaa sääntöjä? Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilaan opettajat. Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon koulun arvopohja ja kasvatukselle asetetut tavoitteet. Kaupungin peruskouluissa noudatetaan yhteisiä kriteerejä oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa. Mertalan koulussa näitä kriteereitä on konkretisoitu koulun arkikäytäntöihin sopiviksi. Vuosiluokilla annetaan sanallinen arviointi ja vuosiluokilla numeroarviointi. 10 (erinomainen) On esimerkillinen ja oma-aloitteinen ja rakentava kouluyhteisön jäsen. Auttaa ja kannustaa muita. Arvostaa omaa ja muiden työtä. Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita. Ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja ympäristöstä. 9 (kiitettävä) Sopeutuu hyvin kouluyhteisöön. Toimii enimmäkseen asiallisesti ja tunnollisesti. Haluaa auttaa ja kannustaa muita. Arvostaa omaa ja muiden työtä. Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa sääntöjä ja ohjeita. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön. Huolehtii oma-aloitteisesti omista asioistaan. 8 (hyvä) käyttäytymisen perustaso Sopeutuu yleensä kouluyhteisöön. Kannustaa joskus muita ja auttaa pyydettäessä. Arvostaa yleensä omaa ja muiden työtä.

15 Hallitsee hyvät tavat sekä noudattaa yleensä sääntöjä ja ohjeita. Ottaa yleensä huomioon toiset ja ympäristön. 7 (tyydyttävä) On lieviä vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi. Ei välttämättä toimi koulun järjestyssääntöjen mukaisesti. Kannustaa ja auttaa joskus muita. Arvostaa joskus omaa tai muiden työtä. Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita valikoiden. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön vaihtelevasti. On saattanut saada joitakin rangaistuksia ja/tai hänellä saattaa olla aiheettomia poissaoloja. 6 (kohtalainen) On suuria vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi. Toimii välinpitämättömästi muita ihmisiä ja koulutyötä kohtaan. Kannustaa ja auttaa muita hyvin harvoin. Arvostaa omaa tai muiden työtä harvoin. Noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita hyvin harvoin. Ottaa huomioon toiset ja ympäristön harvoin. On saanut koulun antamia rangaistuksia ja/tai hänellä on aiheettomia poissaoloja. 5 (välttävä) Vaikeuttaa kouluyhteisön toimintaa jatkuvasti. On kielteinen asenne koulutyöhön ja muihin ihmisiin. Ei kannusta tai auta muita. Ei arvosta omaa tai muiden työtä. Ei noudata hyviä tapoja tai sääntöjä ja ohjeita. Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä. On käytökseltään kovapintainen, aggressiivinen jopa pelottava. On saanut paljon koulun antamia rangaistuksia ja/tai hänellä on paljon aiheettomia poissaoloja. 4 (heikko) On syrjäytynyt kouluyhteisöstä täysin. Käyttäytymisessä on erittäin vakavia häiriöitä. Ei hallitse hyviä tapoja eikä noudata sääntöjä ja ohjeita. Ei ota huomioon toisia ja ympäristöä.

16 8. KOULUN OMAISUUS Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Vahingosta on heti ilmoitettava luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Yläluokkien oppilailla on mahdollisuus saada käyttöönsä lukollinen numerokoodilla toimiva säilytyslokero. Lokero on pidettävä siistissä kunnossa ja lukittuna. Säilytyslokeron haltija on korvausvelvollinen, jos kaappi vahingoittuu. 9. VAHINKOJEN KORVAAMINEN Opetustoimi ei korvaa koulusta mahdollisesti anastettuja, vahingoittuneita tai ilkivallan kohteeksi joutuneita asusteita, pyöriä, kännyköitä, rahaa tms. Toisen omaisuus on aina koskematon. Tahallaan toiselle aiheutetusta vahingosta ja sen korvaamisesta on sovittava huoltajien kesken. Jos ei ole aivan välttämätöntä, emme suosittele rahan tai arvoesineiden tuomista kouluun. Pyörät on pidettävä pyöräparkissa lukittuina. 10. VAKUUTUS Oppilaat on vakuutettu. Vakuutus kattaa koulun työsuunnitelmaan kuuluvan toiminnan. Vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Korvattavia eivät ole myöskään sellaiset vahingot, jotka sattuvat, jos oppilas on poistunut koulun alueelta luvatta.

17 11. POISSAOLOT Säännöllinen koulunkäynti on koulussa menestymisen perusehto. Huoltaja on vastuussa siitä, että oppilas käy koulua. Tulevaisuutta ajatellen on hyvin tärkeää tottua tulemaan työpaikalleen ajoissa sekä pysyä siellä koko työajan. Koulu ei suosittele ylimääräisten lomien pitämistä koulupäivinä. Perheiden lomamatkat tulee pyrkiä järjestämään koulujen loma-aikoina. Jos oppilas sairauden tai muun pätevän syyn takia joutuu jäämään kotiin, huoltaja ilmoittaa ensimmäisenä poissaolopäivänä viimeistään klo mennessä poissaolosta koululle luokanopettajalle puh (alaluokat) luokanvalvojalle puh (yläluokat) tai Wilman kautta Oppilas ei voi ilmoittaa poissaolostaan itse. Luokanopettaja tai luokanvalvoja antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään kolmen (3) päivän poissaoloon, pidemmät lomat myöntää rehtori. Molemmat luvat on anottava sähköisesti tai kirjallisesti mielellään vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin. Poissaolohakemuslomakkeet ovat saatavissa koulun kotisivuilta ja Wilmasta. Poissaoloja seurataan päivittäin. Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, sairauden toteaa joko terveydenhoitaja tai opettaja. Luvan lähteä pois koulusta oppilas pyytää aina opettajalta. Luvattomista poissaoloista (pinnaamisesta) ilmoitetaan kotiin. Jos oppilas on luvatta pois koulusta, mahdollisen kokeen tai muun suorituksen uusintamahdollisuutta ei ole. Kaikki luvattomat poissaolot oppilas korvaa lukujärjestyksen ulkopuolella. Poissaolojen seuranta tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. Huoltaja kuittaa oppilaan poissaolon. Jos oppilas ei sairauden vuoksi voi osallistua kokeeseen, tulee oppilaan sopia opettajan kanssa kokeen suorittamisesta mahdollisimman pian. Poissaoloihin ja myöhästelyihin puuttuminen Luokanopettaja /luokanvalvoja seuraa poissaoloja säännöllisesti. Opettaja puuttuu oppilaan epämääräisiin ja toistuviin poissaoloihin ja myöhästelyihin ja on yhteydessä oppilaan huoltajiin. Jos tilanne ei korjaannu, opettaja vie asian oppilashuoltoon, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä: kouluterveydenhoitajan tai kuraattorin, koulupsykologin vastaanotto tms. Jos koulun ja huoltajien keinoin tilanne ei korjaannu vaan luvattomat tai selvittämättömät poissaolot jatkuvat, on koulu velvollinen tekemään lastensuojelulain

18 mukaisen lastensuojeluilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös siten, että koulu tekee yhdessä oppilaan ja / tai hänen vanhempansa kanssa lastensuojeluun pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Jos huoltaja ei huolehdi lapsensa koulunkäynnistä, koulu tekee ilmoituksen sivistyslautakunnalle. Ilmoituksesta menee myös tieto lastensuojeluun. 12. ERITYISOPETUS Markku Kiiski Johanna Korpelainen Leena Nenonen puh , 6A ja 6B puh , 6C, 6D ja 6E puh , 1. luokat, 3-5. lk, 8C ja valmistava luokka Satu Kurki puh , 2. luokat ja 7. luokat (paitsi 7E) Harri Latonummi puh , 7 E ja 8. ja 9. luokat (paitsi 8B) Erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi, jonka tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja -taitoja sekä edesauttaa perustaitojen ja -tietojen omaksumista. Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu joustavasti normaalin koulutyön yhteydessä. Erityisopettajan johdolla oppilas työskentelee joko yksin tai pienryhmässä. Erityisopettaja voi työskennellä myös samanaikaisopetuksessa. Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, huoltajien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta. Erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Puhe- ja äännevirheiden korjaaminen painottuu ensimmäiselle luokalle. Huoltajan tulee sitoutua valvomaan lapsen kotiharjoittelua. 13. TUKIOPETUS Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus on oppilaalle tilapäisesti annettavaa opetusta. Aloite tukiopetuksen saamiseksi voi tulla huoltajalta, opettajalta tai oppilaalta. Syynä tukiopetukseen voi olla sairauspoissaolot, opinnoissa tilapäinen jälkeen jääminen tai muutoin erityinen tuen tarve.

19 14. ARVIOINTI Opintojen aikana tehtävän arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa oppilasta, kuvata, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet ja auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään. ARVOSANOJEN YLEISET KRITEERIT 10 (erinomainen) Hallitsee erinomaisesti oppiaineen keskeisimmät tavoitteet. Osoittaa erityistä kiinnostusta ja myönteistä asennetta oppiaineeseen. Suorittaa vastuullisesti tehtävänsä. Osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti ja muut huomioiden. 9 (kiitettävä) Hallitsee hyvin oppiaineen keskeisimmät tavoitteet. Osoittaa myönteistä kiinnostusta oppiaineeseen. Suorittaa tunnollisesti tehtävänsä. Osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti. 8 (hyvä) Saavuttaa oppiaineen keskeisimmät tavoitteet. Suhtautuu koulutyöhön myönteisesti. Suorittaa yleensä tunnollisesti tehtävänsä. Osallistuu tuntityöskentelyyn yleensä aktiivisesti. 7 (tyydyttävä) Saavuttaa osan oppiaineen keskeisimmistä tavoitteista. Suhtautuu koulutyöhön myönteisesti, mutta tarvitsee tukea. Yrittää pääsääntöisesti suoriutua tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti. 6 (kohtalainen) Kykenee osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

20 Kykenee ajoittain suhtautumaan koulutyöhön myönteisesti. On vaikeuksia suoriutua annetuista tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti ja tarvitsee tukea. 5 (välttävä) Kykenee osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Kykenee ajoittain suhtautumaan koulutyöhön myönteisesti. On vaikeuksia suoriutua annetusta tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn välttävästi. 4 (heikko) Kykenee vain harvoin osoittamaan kriteerien edellyttämää osaamista. Suhtautuu koulutyöhön kielteisesti. Ei suoriudu annetuista tehtävistä. Osallistuu tuntityöskentelyyn heikosti tai häiritsevästi. Luvattomat poissaolot vaikuttavat arvosanaan alentavasti. Hyväksytyn suorituksen alaraja on vähintään 20 % kokeen tai testin maksimipisteistä. Oppilasta arvioidaan Savonlinnan kaupungin peruskouluissa neljä kertaa vuodessa. Luokilla 1 6 arvioidaan seuraavasti: Lukuvuoden ensimmäinen arviointi on käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointi (viikot 42-44). Arviointi tapahtuu kaupungin yhteisen arviointitiedotteen avulla. Opettajan lisäksi oppilas itse arvioi käyttäytymistään ja työskentelytottumuksiaan sekä mahdollisesti muita koulun tarpeelliseksi katsomia asioita. Oppilaalle voidaan antaa itsearvioinnista palautetta. Myös huoltaja arvioi oppilaan työskentelytottumuksia. Mistään oppiaineesta ei anneta tässä vaiheessa numeroarvosanaa. Lukuvuoden toinen arviointi on perinteinen joulun välitodistus, joka sisältää arvion oppiaineista ja oppilaan käyttäytymisestä. Luokilla 1 4 opiskelussa etenemistä arvioidaan sanallisesti. Luokilla 5 6 arvioidaan numerolla kaikki oppiaineet sekä käyttäytyminen valinnaisaineita lukuun ottamatta. Lukuvuoden kolmas arviointi on lukuvuositodistus, joka sisältää arvion oppilaan edistymisestä oppiaineissa.

21 Luokilla 1 4 opiskelussa etenemistä ja käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti. Luokilla 5 6 arvioidaan numeroilla käyttäytyminen ja kaikki oppiaineet valinnaisaineita lukuun ottamatta luokkalaiset: 1. jakson jälkeen virallinen tiedote kotiin oppiaineiden heikosta (4) tai välttävästä (5) osaamisesta. 1. jakson jälkeen käyttäytymisen ja työskentelytottumusten itsearviointi 8. ja 9. luokilla. Syyslukukauden päättyessä välitodistus, jossa arvioidaan oppiaineet numeerisesti tai suoritusmerkinnällä ja käyttäytyminen numeerisesti. 7.-luokat: Huoltajan ja oppilaan kanssa käytävät arviointikeskustelut pidetään pääsääntöisesti tammi-helmikuussa. 3. jakson jälkeen virallinen tiedote kotiin oppiaineiden heikosta (4) ja välttävästä (5) osaamisesta. Käyttäytymisen ja työskentelytottumusten itsearviointi 7.-luokilla. Kevätlukukauden päättyessä lukuvuositodistus, jossa arvioidaan oppiaineet numeerisesti tai suoritusmerkinnällä ja käyttäytyminen numeerisesti. Päättötodistus annetaan peruskoulun oppimäärän suorittaneille 9.-luokkalaisille. Päättöarviointi Päättöarviointi on oppilaan tietojen, taitojen arviointia siinä vaiheessa, kun oppiaineen opinnot päättyvät. Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Tavoitteisiin perustuvassa arvioinnissa oppilaita ei verrata toisiinsa. Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Oppilaalle on taattava monipuolisesti ja riittävästi mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Päättöarvioinnin tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9. Päättöarvosanaa ei muodosteta aikaisempien arvosanojen keskiarvon perusteella. Oppiaineita on erilaisia: toisissa on runsaasti kumuloituvaa taitoainesta ja toisissa taas tiedollinen osuus vaihtuu vuosiluokalta

22 toiselle siirryttäessä taidon samalla karttuessa. Tästä syystä on oppiaineen luonne otettava huomioitava siinä, missä määrin painottuu oppilaan vuosiluokalla 8 osoittama osaaminen ja millaisilla osaamisen alueilla arviointi painottuu 9. vuosiluokan lopussa. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen. Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteereiden saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Arvioinnin periaatteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteerien luonteesta ja käytöstä tulee kertoa etukäteen sekä oppilaille että huoltajille. Jos oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, ja jos hänen opiskelemansa oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty, hänen suoriutumistaan arvioidaan suhteessa näihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Kyseisten oppiaineiden arvioinnissa ei käytetä päättöarvioinnin kriteerejä. Yksilöllistetyt tavoitteet määritellään aina oppilaalle laaditussa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen tai numeerinen. Jos oppilaan opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi on sanallinen. Maahanmuuttajataustaisen oppilaan osaamista arvioitaessa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja menetelmiä. Päättöarvioinnissa noudatetaan samoja yleisiä periaatteita kuin muidenkin oppilaiden arvioinnissa.

23 15. OPPILAANOHJAUS Sari Kekki puh sari.kekki(at)savonlinna.fi Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita niin, että jokainen koulumme oppilas selviää mahdollisimman hyvin perusopinnoistaan ja kykenee tekemään itselleen sopivia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja. Huoltajilla on mahdollisuus sopia tapaamisia oppilaanohjaajan kanssa lastensa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja varsinkin 9.-luokan oppilaiden jatkokoulutusvaihtoehdoista keskustelemiseen. Oppilaanohjaajan työhön sisältyvät lisäksi työelämään tutustumisen järjestäminen, erilaiset tiedotustehtävät sekä yhteydenpito huoltajiin, opettajiin, muuhun oppilashuoltohenkilöstöön sekä koulu- ja työvoimaviranomaisiin sekä koulutuksen järjestäjiin. Oppilaanohjaaja on tavattavissa koululla työhuoneessaan. Työelämään tutustuminen (TET) TET:n tarkoituksena on kasvattaa oppilasta yhteisöllisyyteen ja vastuuseen koulutyössä, antaa oppilaille virikkeitä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja varten, parantaa työelämän tuntemusta ja arvostusta sekä vahvistaa koulun ja työelämän yhteyksiä. Oppilas tutustuu työelämään seuraavasti: 6. luokat Oppilaat tutustuvat koulun keittiön ja ruokalan toimintaan yhtenä koulupäivänä. 7. luokat Oppilailla on yhden päivän mittainen työelämään tutustuminen sekä koulun sisällä että koulun ulkopuolella. Koulun ulkopuolinen TET on maanantaina luokat Oppilaat tutustuvat koulun keittiön ja ruokalan toimintaan kahtena päivänä ja oppilailla on viikon mittainen työelämään tutustumisjakso koulun ulkopuolella seuraavasti: 8A, 8B ja 8C viikolla 14 8D ja 8E viikolla 15

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

26.8.2013 MERTALAN KOULU

26.8.2013 MERTALAN KOULU 26.8.2013 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE lv. 2013 2014 2 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SLN rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: etunimi.sukunimi@savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen

Lisätiedot

6.8.2014 MERTALAN KOULU

6.8.2014 MERTALAN KOULU 6.8.2014 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE lv. 2014 2015 2 Säilytä tämä tiedote koko lukuvuoden ajan. MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SLN rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: etunimi.sukunimi@savonlinna.fi

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta.

Oppilaiden tuominen aamulla koulun pihaan autolla on kielletty. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen, lähinnä Okkerinkadun varrelta. JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT LUOKAT 1-8 Tehtävä ja tavoitteet Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus,

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

7. OPPILAAN ARVIOINTI

7. OPPILAAN ARVIOINTI 7. OPPILAAN ARVIOINTI Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Koulumme arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin.

Lisätiedot

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016

Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulun vuositiedote lukuvuodelle 2015-2016 Karstulan peruskoulu muodostuu Tolppilasta, vuosiluokat 0 6 ja Laaksolasta, vuosiluokat 7 9. Yhteystiedot Laaksola Tolppila osoite Koulutie 13,

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka.

04.09.2014. Lukuvuonna 2014-2015 2-luokkalaisten uimaopettajana toimii Pia Salonen, p. 050 3800489 ja sähköposti pia.salonen@kotka. 2- LUOKKALAISTEN UIMAOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOTKASSA 2014-2015 YLEISTÄ Kukin toisen luokan oppilas saa uimaopettajan antamaa uinnin opetusta yhteensä kymmenen tuntia. Opetus tapahtuu mahdollisuuksien

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana

8. luku Oppilaan arviointi. 8.1 Arviointi opintojen aikana 8. luku Oppilaan arviointi 8.1 Arviointi opintojen aikana Arvioinnin avulla koulu ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen edellytyksiään arvioida omaa työtään ja omia taitojaan. Myös

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015

HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN. Päivitys 15.4.2015 HAMINAN KOULU - OHJEISTUKSIA KOULUTYÖHÖN Päivitys 15.4.2015 ASIA KÄYTÄNTÖ RANGAISTUS Molemmat koulut: Yleinen käyttäytyminen Noudatan hyviä tapoja. En turmele koulun omaisuutta. - Suun soittaminen kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka Välitodistus 1. luokka syyslukukausi tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet lukee lyhyitä sanoja kirjoittaa lyhyitä sanoja Lisäksi oppilas on opiskellut seuraavia oppiaineita: ympäristö- ja luonnontieto,

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU. talviloma 23.2. - 27.2.2015

AITTAKORVEN KOULU. talviloma 23.2. - 27.2.2015 AITTAKORVEN KOULU REHTORI: 234 5660 Pekka Posti OPETTAJAT: 1 Hanna Räsänen 234 5662 1-2 Anni Rantanen 2 Eva Lähdes 3A Anni Kelkka 3B Päivi Paasi 4A Ville Vahvanen (5.1.2015 asti Jyrki Kauppinen) 4B Pia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Lapinniemen koulu 7 9 lk

Lapinniemen koulu 7 9 lk Lapinniemen koulu 7 9 lk syksy 2012 2 Hei Lapinniemen koulun oppilaat ja kotiväki! Tervolan kunnanvaltuuston viime marraskuussa tekemien päätösten mukaan Tervolassa lakkautettiin tämän vuoden heinäkuussa

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa.

Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä. tässä koulurakennuksessa. Loimaan kaupunki LUKUVUOSITIEDOTE 2012 201 Metsämaan koulu Runsas vuosi sitten tuli kuluneeksi 130 v. siitä, kun ensimmäiset oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä tässä koulurakennuksessa. Kesäloman jälkeen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015

PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 PIKKOLAN KOULUN RUOKALAAN 19.5.2015 Kahvittelua Apulaisrehtori Janne Niemi: Yleisiä käytänteitä ja asioita Terveydenhoitaja Anne Rautakorpi: Asioita tulevien seiskojen terveystarkastuksista Uudet luokanvalvojat:

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 JOKELAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Jokelan koulun opetushenkilökunta: 1A Mari Ursin 1B Essi Heiskanen 2A Mari Laukkanen 2B Heidi Norokorpi 3.lk Sirkka-Liisa Aalto 4A Leena Kousa 4B Kari Laine 5.lk

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset

Joensuun seudun opetussuunnitelma. Keskeiset uudistukset Joensuun seudun opetussuunnitelma Keskeiset uudistukset Opetussuunnitelman käyttöönotto Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa kaikissa kouluissa 1.8.2016 Luokissa 1-6 uusi opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2015-2016 Koulun alkaessa Sateinen, mutta toivottavasti siitä huolimatta rentouttava kesäloma alkaa olla takanapäin ja edessä ovat uudet koitokset oppimisen pitkällä

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 1) Turvallisuus ja liikkuminen turvallisuus ja liikkuminen: koulupoliisi, liikennekasvatus 1-3 -luokat, pelastautumisharjoitukset, koulun turvallisuusohjeet, Jee Jelppii!

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa

Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Esikoulu ja koulu Hässleholmin kunnassa Lapsi- ja kouluasioiden hallinto vastaa esikoulusta, pedagogisesta hoidosta, vapaa-ajankodista, peruskoulusta, lukiosta, erityiskoulusta ja kulttuurikoulusta. Kun

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen.

Valokuvaus: Koulukuvauspäivä on 30.8.2002 klo 9.00 alkaen. 1 SISÄLYSLUETTELO 1 Alkusanat 3 2 Koulun yhteystiedot 3 3 Koulun henkilökunta 3 4 Koulun työ- ja loma-ajat 4 5 Oppilashuolto 5 6 Lukuvuoden juhlat 5 7 Oppilasarvioinnista 5 8 Kansainvälisyystoiminta 5

Lisätiedot