KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio."

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen poissa Markku Huttunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Juha Miettinen Kauppisen varajäsen poissa Matti Jantunen Eitakarin varajäsen läsnä Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä, poistui 125 :n käsittelyn jälkeen klo 1700 kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Hannu Komulainen vt. kirkkoherra läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä, poistui klo Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 125.

2 2 119 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Upi Heinonen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Muissa asioissa keskustellaan rakenneselvityksen jatkoprosessista. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 122 REKISTERINJOHTAJAN VIRAN HOITO Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli rekisterinjohtaja viran muuttamista yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 4, ettei virkaa tässä vaiheessa muuteta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi, koska seurakuntayhtymässä on käynnistynyt rakenneselvitys. Rakenneselvityksessä on tarkoitus ottaa kantaa mm. seurakuntayhtymän seurakuntien lukumäärään ja yhteisten työmuotojen organisaatiorakenteeseen. Kirkkoneuvosto katsoi, että virkamuutokseen voidaan palata kun rakenneselvitys valmistuu. Yhteisen kirkkoneuvosto määräsi pastori Mika Pulkkinen toimimaan rekisterinjohtajan viransijaisena alkaen toistaiseksi siihen saakka kun rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen virkavapaus kestää. Rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen kuoltua yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Mika Pulkkisen rekisterinjohtajan viransijaiseksi saakka ja päätti pyytää hänelle tuomiokapitulilta virkamääräyksen vastaavalle ajalle. Samalla kirkkoneuvosto oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa rekisterinjohtajan sijaisuuden hoitoa ja nimesi pastori Mika Pulkkisen vt. rekisterinjohtajaksi väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti pyytää Mika Pulkkiselle virkamääräystä rekisterinjohtajan virkaan ja oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa rekisterinjohtajan viransi-

3 3 jaisuuden hoitoa väliseksi ajaksi ja päätti pyytää vastaavaksi ajaksi tuomiokapitulilta Mika Pulkkiselle virkamääräystä rekisterinjohtajan virkaan ja oikeuttaa Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että rekisterinjohtajan virka muutettaisiin yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Seurakuntayhtymän rakenneselvityksen ollessa edelleen kesken tätä virkamuutosta ei ole kuitenkaan tehty. Myös kirkon keskushallinnossa valmisteilla oleva hiippakunnallisten keskusrekisterien mahdollinen perustaminen samoin kuin kirkon oma seurakuntahallinnon rakennemuutosprosessi ovat siirtäneet päätöksentekoa yhteisen seurakuntatyön johtajan viran osalta. Näistä lähtökohdista rekisterinjohtajan viran täyttäminen vakinaisesti tai sen muuttaminen yhteisen seurakuntayön johtajan viraksi ei näytä tässä vaiheessa perustellulta ja tarkoituksenmukaiselta. Rekisterinjohtajan viran hoito voitaisiin järjestää siten, että vt. rekisterinjohtajaksi nimetään pastori Mika Pulkkinen vuoden 2014 loppuun. Tähän mennessä on todennäköisesti selvinnyt seurakuntayhtymän rakennemuutoksen päälinjat. Myös mahdollisesta hiippakunnallisten keskusrekisterien perustamisesta on todennäköisesti olemassa tarkempaa tietoa. Koska rekisterinjohtajan virka on papin virka, tuomiokapitulilta tulee pyytää virkamääräystä rekisterinjohtajan sijaiselle. 1. että vt. rekisterinjohtajaksi nimetään pastori Mika Pulkkinen väliseksi ajaksi, 2. että pastori Mika Pulkkiselle pyydetään virkamääräys rekisterinjohtajan virkaan väliseksi ajaksi ja 3. että Männistön seurakunta oikeutetaan palkkaamaan sijainen pastori Mika Pulkkisen tilalle saakka. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Merkittiin, että vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 123 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN KREMATORION LAAJENNUKSEEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion investointiosaan sisältyvän krematorion laajennuksen toteuttamisen ja sen rahoittamisen vieraalla pääomalla. Vieraan pääoman käyttäminen krematorion laajennuksen rahoittamiseen sisältyy vuoden 2012 talousarvion rahoituslaskelmaan.

4 4 Tarkoitus on rahoittaa n. 1 miljoonan euron investointi talousarviolainalla. Lainasta on pyydetty tarjouksia neljältä rahoituslaitokselta. Yhteenveto tarjouksista on esityslistan liitteenä 1. Tässä vaiheessa tuntuu tarkoituksenmukaisimmalta ottaa laina kiinteäkorkoisena, koska pitkien lainojen korot ovat historiallisen alhaalla. Edullisin on Norden tarjous. 1. että hyväksytään Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjous kiinteäkorkoisesta eurona lainasta ja 2. että hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan lainan nostamiseen liittyvät asiakirjat. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 124 LIISA TIILIKAISEN JA SISKO LAITISEN MATKA - AVUSTUSANOMUS Alavan seurakunnan diakoniatyöntekijät Liisa Tiilikainen ja Sisko Laitinen ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa he anovat avustusta diakoniatyöntekijöiden Roomaan ja Assisiin järjestettävän opistomatkan kustannuksiin. Opintomatkalla tutustutaan kristikunnan alkuvaiheisiin ja tämän päivän diakoniatyöhön. Matkalla on lisäksi tarkoitus tutustua Caritas Internationaaliin ja Valdolaisen seurakunnan diakoniatyöhön. Opintomatkan järjestäjinä toimivat Kirkon Diakonia ja Yhteiskuntatyö ja diakonityöntekijöiden liitto. Matkan kokonaiskustannukset puolihoidolla ovat euroa. Alavan seurakuntaneuvosto on antanut molemmille diakoniatyöntekijöille oikeuden osallistua työajallaan opintomatkalle. Henkilöstöasian johtokunta on myöntänyt molemmille 150 euroa avustuksen omista määrärahoistaan. Lisäksi molemmat ovat hakeneet Diakoniatyöntekijöiden liitolta matkaavustusta. Diakoniatyöntekijä Leena Vartiainen Järvi-Kuopion seurakunnasta on kolmantena kuopiolaisena diakoniatyöntekijänä lähdössä ko opintomatkalle. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on oikeuttanut Leena Vartiaisen osallistumaan työajallaan opintomatkalle ja myöntänyt hänelle 300 euron avustuksen matkakuluihin. Hallintojohtajan käsityksen mukaan Liisa Tiilikaiselle ja Sisko Laitiselle voitaisiin myöntää 300 euron matka-avustus. Samalla heidät velvoitettaisiin toimittamaan matkastaan raportti yhteiselle kirkkoneuvostolle.

5 5 1. että Liisa Tiilikaiselle ja Sisko Laitiselle myönnetään 300 euron avustus Roomaan suuntautuvalle opintomatkalle, 2. että tarvittavat varat, yhteensä 600 euroa osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että Liisa Tiilikainen ja Sisko Laitinen velvoitetaan toimittamaan raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä. Keskustelun aikana Maija Taskinen ehdotti, että avustusta ei myönnetä yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista vaan työntekijöitä ohjeistetaan anomaan avustus paikallisseurakunnalta. Maija Taskisen ehdotusta ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Todettiin, että henkilöstöasiain johtokunta valmistelee yhteiset ohjeet matka-avustusten maksamisesta. 125 KIRKKOHERRA HANNU KOMULAISEN MATKA-AVUSTUSANOMUS Kallaveden seurakunnan vt. kirkkoherra Hannu Komulainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 3 olevan kirjelmän, jossa hän anoo 300 euron avustusta Järvi-Kuopion ja Kallion seurakuntien yhteisen ystävyysseurakuntamatkan kustannuksiin. Matka suuntautuu unkarilaisseurakuntaan Bacsfaluun Romaniassa ja se on tarkoitus tehdä välisenä aikana. Matkalla on tarkoitus tavata myös toisen ystävysseurakunnan Budapestin Csepelin jäseniä. Hannu Komulainen on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta luvan osallistua työajallaan matkalle. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on myöntänyt Hannu Komulaiselle 450 euroa matkakustannuksiin, joiden suuruus on yhteensä 750 euroa. Hallintojohtajan käsityksen mukaan Hannu Komulaiselle voidaan myöntää 300 euron avustus matkakustannuksiin. Samalla voidaan edellyttää, että hän toimittaa raportin matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. 1. että vt. kirkkoherra Hannu Komulaiselle myönnetään 300 euron avustus Bacsfaluun tehtävän ystävyysseurakuntamatkan kustannuksiin, 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että Hannu Komulainen velvoitetaan toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkastaan kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä.

6 6 Merkittiin, että Hannu Komulainen veti anomuksensa pois. Hallintojohtaja veti ehdotukset pois ja asia jätettiin käsittelemättä. 126 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNASTA Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta. Yhteenveto sijoitustoiminnan tilanteesta on esityslistan liitteenä 4. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti merkitään tiedoksi. Raportti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta tilanteen mukaan merkittiin tiedoksi. 127 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä. Raportti talouden kehityksestä on esityslistan liitteenä 5. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti merkitään tiedoksi. Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä merkittiin tiedoksi. 128 INKERIN KIRKON AVUSTUSANOMUS KAZANIN KIRKON RAKENTAMISEEN Inkerin Luterilainen kirkko on toimittanut Kuopion seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa se anoo avustusta Kazanin kirkkoprojektiin yhteensä euroa vuosina Inkerin kirkon Kazanin seurakunta syntyi vuonna Se osti vuonna 2003 nykyisen kirkkorakennuksen, joka on sittemmin käynyt seurakunnalle pieneksi. Seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut sataan ja heistä 40 % on muslimitaustaisia tataareja.

7 7 Tatarian tasavallan väestöstä yli puolet on tataareja, maailman pohjoisimman muslimikansa edustajia. Pääkaupunki Kazan on Venäjän Euroopan puoleisen osan kolmanneksi suurin kaupunki Moskovan ja Pietarin jälkeen. Kaupungissa on n. 1,5 miljoonaa asukasta. Kazanin seurakunta on ensimmäinen Inkerin kirkon seurakunta, joka elää muslimienemmistöisessä tasavallassa ja jossa on huomattavan paljon muslimitaustaisia jäseniä. Kazanista on onnistuttu saamaan hyvä tontti uudelle kirkolle. Kirkon paikka on liikenteellisestikin varsin hyvä. Kirkon rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan on arvioitu euroksi. Tästä on toistaiseksi saatu katettua yhteensä euroa. Katettavaa on edelleen euroa. Kazanin kirkon rahoitusta etsitään Suomen kirkon seurakunnista ja järjestöistä, Ruotsista, Norjasta ja Amerikan luterilaisen kirkon Koillis-Minnesotan synodista. Inkerin kirkon kirkkohallitus nimesi Kazanin kirkkohankkeen yhdyshenkilöksi Inkerin kirkon ja hanketta tukevien tahojen välille Sakari Pinolan. Hankkeen tukihenkilöinä toimivat rovastikuntakoordinaattori Jukka Paananen, rakennushankkeiden koordinaattori Jorma Laine ja Uralin rovastikunnan lääninrovasti Juha Väliaho. Inkerin kirkossa Kazanin kirkkohanketta pidetään strategisena investointina Uralin alueella. Kuopion seurakuntayhtymää on pyydetty tukemaan hanketta kolmen vuoden aikana yhteensä eurolla. Hankkeen tukemiseen voitaisiin myöntää euroa/vuosi vuosina että Kazanin kirkkohankkeeseen myönnetään euron avustus vuoden 2012 talousarviosta, 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa varataan yhteensä euroa Kazanin kirkkohankkeen avustamiseen. Keskustelun aikana Matti Jantunen esitti, että avustusanomus hylätään. Matti Jantusen esitystä ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 129 ROVASTIKUNTAPASTORI SALLA TYRVÄISEN OPINTOVAPAA-ANOMUS Rovastikuntapastori Salla Tyrväinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 7 olevan kirjelmän, jossa hän anoo virkavapautta väliseksi ajaksi teologian maisterin opintojen loppuun saattamiseksi Helsingin yliopistossa. Rovastikuntapastorin virka, jota Salla Tyrväinen hoitaa, on tällä hetkellä sijoitettu Männistön seurakuntaan.

8 8 Opintovapaalain 4 :n mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Salla Tyrväinen täyttää opintovapaalain opintovapaalle asettamat vaatimukset. Salla Tyrväinen on sopinut asiasta esimiehensä kirkkoherra Aulikki Mäkisen kanssa, joka on puoltanut opintovapaan myöntämistä. Männistön seurakunta tarvitsee opintovapaan ajaksi sijaisen. Johtoryhmä käsittelee asiaa että pastori Salla Tyrväiselle myönnetään palkatonta virkavapautta opintovapaalain perusteella väliseksi ajaksi ja 2. että Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia pyydetään peruuttamaan Salla Tyrväisen virkamääräys rovastikuntapastorin virkaan virkavapauden ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 130 ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN HOITO Rovastikuntapastori Salla Tyrväinen on jäämässä opintovapaalle väliseksi ajaksi. Rovastikuntapastorin virka on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettu Männistön seurakuntaan. Männistön seurakunnan toiminnan turvaamiseksi rovastikuntapastorin viransijaisuus on välttämätöntä täyttää. Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että rovastikuntapastorin sijaiseksi valittaisiin pastori Marjo Parttimaa, joka vihitään papiksi ja että hänelle pyydetään virkamääräys Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta. 1. että rovastikuntapastorin sijaiseksi väliseksi ajaksi valitaan pastori Marjo Parttimaa ja 2. että Marjo Parttimaalle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys rovastikuntapastorin virkaan väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

9 9 131 VS. ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJA PAULA PAAVILAISEN ANOMUS SIVUTOIMILUVASTA Vs. erityisnuorisotyönohjaaja Paula Paavilainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 8 olevan kirjelmän, jossa hän anoo sivutoimilupaa toimiakseen kouluttajana Nuorten keskuksessa ja neuropsykiatrisena valmentajana Tatu ry:ssä. Nuorten keskuksen kouluttajana Paavilainen toimisi n. 6 päivää vuodessa ja Tatu ry:n valmentajana enintään viisi tuntia viikossa. Tatu ry on tapaturmaisesti loukkaantuneiden lasten tukiyhdistys. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen syytä. Paula Paavilaisen esimies johtava oppilaitospastori Raimo Hakkarainen puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä. Seurakuntayhtymässä omaksutun käytännön mukaan vastaavissa tapauksissa sivutoimilupa on myönnetty. - että vs. erityisnuorisotyönohjaaja Paula Paavilaiselle myönnetään sivutoimilupa toimia kouluttajana Nuorten keskuksessa 6 päivää vuodessa ja neuropsykiatrisena valmentajana Tatu ry:ssä enintään viisi tuntia viikossa. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 132 JÄRVI-KUOPION III YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kanttori Marjatta Piironen on jäämässä eläkkeelle Järvi- Kuopion seurakunnan III ylemmän asteen kanttorin virasta. Marjatta Piironen on hoitanut virkaa osa-aikaisena ( 54 %) ollen samalla osaaikaeläkkeellä. Yhteisen kirkkoneuvosto tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tulessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli kanttorin viran täyttöä Seurakuntaneuvosto katsoi, että Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamisen ja mielekkään kanttorin viran hoidon kannalta viran työaika tulisi nostaa nykyisestä 54 %.sta 60 %:iin, jollion viranhoitopäiviä kertyy viikossa kolme.

10 10 - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka siten, että sen työaika on 60 % kokoaikaisen viran työajasta. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 133 HANNU HILTUSEN OIKAISUVAATIMUS SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTÖSTÄ Hannu Hiltunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii kirkkoneuvostoa kumoamaan kirkkoneuvoston tekemän päätöksen seurakuntamestarin viran täytöstä. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä 9. Oikaisuvaatimustaan Hiltunen perustelee sillä, ettei viran hakojoista ole tehty ennen viran täyttämistä ansiovertailua. Hiltusen mukaan viran täytössä tulisi arvioida viran hoidon kannalta vaikuttavat viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot sekä hakijoiden henkilökohtaiset taidot ja osaaminen. Lisäksi päätöksestä puuttuvat Hiltusen mielestä hallintolain mukaiset virantäyttöön liittyvät perustelut, joissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Edellä esitettyyn perustuen Hiltunen vaatii, että virka on julistettava uudelleen haettavaksi. Virkaan tulee Hiltusen mukaan valita viran ja sen hakuehtojen mukaisesti sopivin ja pätevin henkilö. Seurakuntamestarin virkaa haki yhteensä 12 henkilöä. Näistä kutsuttiin haastatteluun seitsemän henkilöä. Kirkkoherra Reijo Leino, henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen ja pääemäntä Sinikka Tiirikainen haastattelivat yhtä hakijaa 2.4 ja kuutta hakijaa Haastattelijat päätyivät yksimielisesti esittämään, että seurakuntamestarin virkaan valittaisiin Marja Pentikäinen ja hänen kieltäytymisensä varalle Hannu Hiltunen. Esitystään haastattelijat perustelivat Marja Pentikäisen pitkällä työkokemuksella vastaavista tehtävistä. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto esitti yksimielisesti Marja Pentikäisen valintaa seurakuntamestarin virkaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita avoinna olleeseen Järvi-Kuopion seurakuntaan sijoitettuun seurakuntamestarin virkaan Marja Pentikäisen. Hänen kieltäytymisensä varalle valittiin Hannu Hiltunen. Seurakuntamestarin työalueena on Muuruvesi ja Riistavesi. Hiltunen perustelee vaatimustaan valintapäätöksen kumoamisesta sillä, ettei viran täyttämisestä ole tehty ansiovertailua. Väite ei pidä paikkaansa. Yhteiselle kirkkoneuvostolle on tehty yhteenveto hakijoista. Tämä yhteenveto sisältää mm. tiedot hakijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta. Edelleen Hiltunen katsoo, että viran täytössä tulee arvioida viran hoidon kannalta vaikuttavat viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot ja hakijoiden henkilökohtaiset taidot ja osaaminen. Juuri näin on tehtykin. Seurakuntamestarin valinta on perustunut hakijoiden kelpoisuuden eli pohjakoulutuksen ja taitojen ja osaamisen eli työkokemuksen arviointiin.

11 11 Viran hakuilmoituksessa todettiin, että kelpoisuusehtona seurakuntamestarin virkaan on soveltuva ammattitutkinto ja/tai käytännön tehtävissä hankittu työkokemus. Mikäli henkilöllä ei ole suntion ammattitutkintoa, on virkaan valitun sitouduttava se suorittamaan. Lisäksi eduksi katsottiin atkperusosaaminen sekä hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Seurakuntamestarin tehtäviin hakuilmoituksen mukaan kuuluvat suntion ja kiinteistöhoidon tehtävät (mm. siivous- ja keittiötyö) sekä hautausmaiden hoitotyöt, hautojen mittaaminen ym. hautausmaatöiden valvonta sekä asiakaspalvelu. Hakuilmoituksessa mainittujen kelpoisuusehtojen suhteen virkaan valittu Marja Pentikäinen täyttää ne erittäin hyvin. Hän on koulutukseltaan kotitalousteknikko ja lisäksi suorittanut suntion ammattitutkinnon. Myös työkokemuksen osalta hän on hakijoista selkeästi monipuolisin ja ansioitunein nyt kyseessä olevaan virkaan. Hän on ollut Nilsiän seurakunnan palveluksessa vuodesta 1987 hoitaen ensin emännän tehtäviä, jotka ovat sittemmin laajentuneet koskemaan myös vahtimestarin ja suntion tehtäviä. Hiltusen vaatimukseen, että virkaan on valittava viran ja siihen liittyvien hakuehtojen mukaisesti sopivin ja pätevin henkilö voidaan todeta, että juuri niin on tehtykin. Seurakuntamestarin virkaan on valittu hakijoista siihen pätevin henkilö. Hallintojohtajan käsityksen mukaan oikaisuvaatimus on edellä esitettyyn perustuen perusteeton ja tulee hylätä. - että Hannu Hiltusen oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Hannu Hiltusen oikaisuvaatimus hylättiin perusteettomana. 134 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE FINESS ENERGY OY:N VALITUKSEEN Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen krematorion laajennushankkeen toteuttamisesta ja laajennuksen urakoitsijan valinnasta. Krematorion laajennussuunnitelma käsitti polttouuni- ja etuhuonetilan rakentamisen. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Rakennusliike Lyytinen & Pojat Oy:n tarjouksen laajennushankkeen toteuttamisesta kokonaisurakkana. Finess Energy Oy teki vaihtoehtoisen tarjouksen krematoriouunista, mutta tarjous hylättiin tarjouspyyntöä vastaamattomana. Finess Energy Oy on tehnyt markkinaoikeudelle valituksen, jossa se vaatii seurakuntayhtymää hankintayksikkönä korjaamaan virheellisen hankintamenettelynsä ja hankintapäätöksensä. Lisäksi hankintaoikaisun tekijä vaatii hankintamenettelyn järjestämistä uudelleen hankintamenettelyssä tapahtuneiden vakavien virheiden takia. Laki julkisista hankinnoista (348/2007) velvoittaa seurakuntia kilpailuttamaan hankintansa. Hankintojen kilpailuttamisella pyritään julkisten verovarojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön eli siihen, että julkisilla

12 12 varoilla ostettaisiin hinta-laatusuhteiltaan mahdollisimman edullisia tuotteita tai palveluita. Hankintalainsäädännön velvoitteet ovat menettelytapasäännöksiä eli ne koskevat itse kilpailuttamisprosessia. Laki ei ota kantaa hankinnan sisältöön tai ehtoihin. Hankintayksikkö voi vapaasti määritellä omat hankintatarpeensa sekä sen, mitä se haluaa hankkia. Urakkatarjous pyydettiin antamaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla määrämuotoisella tarjouslomakkeella ja käyttämällä yksikköhintaluetteloa. Lisäksi vaadittiin, että urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon mukaisiin osahintoihin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettiin, että tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous pyydettiin antamaan erillisenä ja siitä piti käydä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettiin, että tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjouspyynnössä pyydettiin kokonaisurakkatarjousta sisältäen rakennuksen, lvi- ja sähkötyöt sekä krematorion uunin. Finess Energy Oy on sähköpostilla ja faksilla lähettänyt vaihtoehtoisen tarjouksen krematoriouunista. Vaihtoehtoisen tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se täyttää tarjouspyynnössä esitetyt, hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset sekä vaatimukset vaihtoehtojen esittämiselle. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Tämä ehdoton vaatimus koskee niin tarjoajan soveltuvuutta, tarjouksen sisältöä, pyydettyjä asiakirjoja kuin liitteitä. Hankintayksikön velvollisuus on hylätä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous. Finess Energy Oy:n tarjousta ei voida pitää tarjouspyynnön mukaisena, koska tarjous on sisältänyt vain polttouunin ja siihen kuuluvan järjestelmän. Rakennusta tarjous ei ole sisältänyt ja siltä osin tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön mukaista vaatimusta kokonaistarjouksesta. Vaihtoehtotarjous olisi pitänyt antaa erillisenä ja siitä olisi pitänyt käydä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. Finess Energy Oy ei ole antanut ensisijaisena tarjouksena tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Finess Energy Oy:n tarjous ei ole sopinut vaihtoehtotarjouksenakaan vertailuun otettavaksi. Finess Energy Oy:n tarjous ei ole tullut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla suljetussa kirjekuoressa pyydetyllä tarjouslomakkeella eikä se ole sisältänyt yksikköhintaluetteloa eikä urakkaohjelman kohdan 16.2 mukaisia asiakirjoja ja todistuksia. Hankintalain 46 :n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi Finess Energy Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomana. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on katsonut, että krematoriorakennuksen laajentaminen ja uunin rakentaminen siihen kuuluvat niin olennaisesti yhteen, että hankinta on päätetty suorittaa kokonaisurakkana.

13 13 Uunin ja rakennuksen yhdistäminen samaan hankintaan on perusteltua koska niiden tulee saumattomasti soveltua ja toimia yhteen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja rakennusselostuksessa selvitetään hankinnan teknisiä tietoja ilmoittamalla tällä hetkellä käytössä olevan uunijärjestelmän ja sen oheislaitteiden tuotemerkki. Tarjousasiakirjoissa vaaditaan, että uuden öljykäyttöisen uunin järjestelmien sekä liitäntälaitteistojen tulee soveltua täysin nykyisen uunin ja sen liitäntälaitteistojen vastaaviin hallintalaitteisiin ja järjestelmiin. Sen vuoksi rakennusselostuksen useissa kohdissa viitataan nykyiseen tuotemerkkiin mutta ei syrjivällä tavalla. Viittaus nykyiseen tuotemerkkiin on mahdollista siinä tapauksessa jos hankinnan kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi muuten kuvata. Nykyinen uuni on vuodelta 1983 eikä sen teknisiä tietoja ja piirustuksia ole koko aikana ollut seurakuntayhtymän käytössä, joten hankinnan kohteesta ei ole voitu sen tarkempia tietoja antaa. H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy on valituksessaan vaatinut hankintapäätöksen väliaikaista täytäntöönpanokieltoa. Hankintalain 91 :n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi valituksen tultua vireille kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettely muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Markkinaoikeus on katsonut Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän selvityksen perusteella, että kysymyksessä olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä aiheutuisi hankintalain 91 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla suurempaa haittaa kuin mitä toimenpiteen edut olisivat. Tämän vuoksi markkinaoikeus on hylännyt H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Valittaja on vaatinut Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää maksamaan valittajalle virheellisen hankintamenettelyn vuoksi hyvitysmaksua euroa ja korvaamaan valittajalle asian markkinaoikeuskäsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut korkolain (633/1982) 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen. Koska Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on krematorion laajennuksen urakoitsijan hankinnassa toiminut hankintalain menettelytapasäännösten mukaisesti, on H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n valitus hylättävä perusteettomana. Sen vuoksi myös vaatimus hyvitysmaksun maksamisesta on aiheeton. H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n valitus markkinaoikeudelle siihen myöhemmin tehtyine lisäyksineen sekä seurakuntayhtymän vastine ovat esityslistan liitteessä että Markkinaoikeudelle annetaan liitteen 10 mukainen vastine H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n valitukseen. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2010 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2010. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 24.5.2010 klo 16.30 17.45. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Seppo Huttunen varapuheenjohtaja läsnä Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 7.10.2013 klo 16.30 17.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika tiistai 14.4.2015 klo 16.30-17.58 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot