KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio."

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen poissa Markku Huttunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen poissa Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä Juha Miettinen Kauppisen varajäsen poissa Matti Jantunen Eitakarin varajäsen läsnä Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä, poistui 125 :n käsittelyn jälkeen klo 1700 kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja läsnä Hannu Komulainen vt. kirkkoherra läsnä Reijo Leino kirkkoherra läsnä Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä, poistui klo Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 125.

2 2 119 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Upi Heinonen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Muissa asioissa keskustellaan rakenneselvityksen jatkoprosessista. Muilta osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 122 REKISTERINJOHTAJAN VIRAN HOITO Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli rekisterinjohtaja viran muuttamista yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 4, ettei virkaa tässä vaiheessa muuteta yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi, koska seurakuntayhtymässä on käynnistynyt rakenneselvitys. Rakenneselvityksessä on tarkoitus ottaa kantaa mm. seurakuntayhtymän seurakuntien lukumäärään ja yhteisten työmuotojen organisaatiorakenteeseen. Kirkkoneuvosto katsoi, että virkamuutokseen voidaan palata kun rakenneselvitys valmistuu. Yhteisen kirkkoneuvosto määräsi pastori Mika Pulkkinen toimimaan rekisterinjohtajan viransijaisena alkaen toistaiseksi siihen saakka kun rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen virkavapaus kestää. Rekisterinjohtaja Oiva Voutilaisen kuoltua yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Mika Pulkkisen rekisterinjohtajan viransijaiseksi saakka ja päätti pyytää hänelle tuomiokapitulilta virkamääräyksen vastaavalle ajalle. Samalla kirkkoneuvosto oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa rekisterinjohtajan sijaisuuden hoitoa ja nimesi pastori Mika Pulkkisen vt. rekisterinjohtajaksi väliseksi ajaksi. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti pyytää Mika Pulkkiselle virkamääräystä rekisterinjohtajan virkaan ja oikeutti Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Kirkkoneuvosto päätti jatkaa rekisterinjohtajan viransi-

3 3 jaisuuden hoitoa väliseksi ajaksi ja päätti pyytää vastaavaksi ajaksi tuomiokapitulilta Mika Pulkkiselle virkamääräystä rekisterinjohtajan virkaan ja oikeuttaa Männistön seurakunnan palkkaamaan sijaisen Mika Pulkkisen tilalle saakka. Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että rekisterinjohtajan virka muutettaisiin yhteisen seurakuntatyön johtajan viraksi. Seurakuntayhtymän rakenneselvityksen ollessa edelleen kesken tätä virkamuutosta ei ole kuitenkaan tehty. Myös kirkon keskushallinnossa valmisteilla oleva hiippakunnallisten keskusrekisterien mahdollinen perustaminen samoin kuin kirkon oma seurakuntahallinnon rakennemuutosprosessi ovat siirtäneet päätöksentekoa yhteisen seurakuntatyön johtajan viran osalta. Näistä lähtökohdista rekisterinjohtajan viran täyttäminen vakinaisesti tai sen muuttaminen yhteisen seurakuntayön johtajan viraksi ei näytä tässä vaiheessa perustellulta ja tarkoituksenmukaiselta. Rekisterinjohtajan viran hoito voitaisiin järjestää siten, että vt. rekisterinjohtajaksi nimetään pastori Mika Pulkkinen vuoden 2014 loppuun. Tähän mennessä on todennäköisesti selvinnyt seurakuntayhtymän rakennemuutoksen päälinjat. Myös mahdollisesta hiippakunnallisten keskusrekisterien perustamisesta on todennäköisesti olemassa tarkempaa tietoa. Koska rekisterinjohtajan virka on papin virka, tuomiokapitulilta tulee pyytää virkamääräystä rekisterinjohtajan sijaiselle. 1. että vt. rekisterinjohtajaksi nimetään pastori Mika Pulkkinen väliseksi ajaksi, 2. että pastori Mika Pulkkiselle pyydetään virkamääräys rekisterinjohtajan virkaan väliseksi ajaksi ja 3. että Männistön seurakunta oikeutetaan palkkaamaan sijainen pastori Mika Pulkkisen tilalle saakka. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Merkittiin, että vt. rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 123 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN KREMATORION LAAJENNUKSEEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2012 talousarvion investointiosaan sisältyvän krematorion laajennuksen toteuttamisen ja sen rahoittamisen vieraalla pääomalla. Vieraan pääoman käyttäminen krematorion laajennuksen rahoittamiseen sisältyy vuoden 2012 talousarvion rahoituslaskelmaan.

4 4 Tarkoitus on rahoittaa n. 1 miljoonan euron investointi talousarviolainalla. Lainasta on pyydetty tarjouksia neljältä rahoituslaitokselta. Yhteenveto tarjouksista on esityslistan liitteenä 1. Tässä vaiheessa tuntuu tarkoituksenmukaisimmalta ottaa laina kiinteäkorkoisena, koska pitkien lainojen korot ovat historiallisen alhaalla. Edullisin on Norden tarjous. 1. että hyväksytään Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjous kiinteäkorkoisesta eurona lainasta ja 2. että hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan lainan nostamiseen liittyvät asiakirjat. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 124 LIISA TIILIKAISEN JA SISKO LAITISEN MATKA - AVUSTUSANOMUS Alavan seurakunnan diakoniatyöntekijät Liisa Tiilikainen ja Sisko Laitinen ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa he anovat avustusta diakoniatyöntekijöiden Roomaan ja Assisiin järjestettävän opistomatkan kustannuksiin. Opintomatkalla tutustutaan kristikunnan alkuvaiheisiin ja tämän päivän diakoniatyöhön. Matkalla on lisäksi tarkoitus tutustua Caritas Internationaaliin ja Valdolaisen seurakunnan diakoniatyöhön. Opintomatkan järjestäjinä toimivat Kirkon Diakonia ja Yhteiskuntatyö ja diakonityöntekijöiden liitto. Matkan kokonaiskustannukset puolihoidolla ovat euroa. Alavan seurakuntaneuvosto on antanut molemmille diakoniatyöntekijöille oikeuden osallistua työajallaan opintomatkalle. Henkilöstöasian johtokunta on myöntänyt molemmille 150 euroa avustuksen omista määrärahoistaan. Lisäksi molemmat ovat hakeneet Diakoniatyöntekijöiden liitolta matkaavustusta. Diakoniatyöntekijä Leena Vartiainen Järvi-Kuopion seurakunnasta on kolmantena kuopiolaisena diakoniatyöntekijänä lähdössä ko opintomatkalle. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on oikeuttanut Leena Vartiaisen osallistumaan työajallaan opintomatkalle ja myöntänyt hänelle 300 euron avustuksen matkakuluihin. Hallintojohtajan käsityksen mukaan Liisa Tiilikaiselle ja Sisko Laitiselle voitaisiin myöntää 300 euron matka-avustus. Samalla heidät velvoitettaisiin toimittamaan matkastaan raportti yhteiselle kirkkoneuvostolle.

5 5 1. että Liisa Tiilikaiselle ja Sisko Laitiselle myönnetään 300 euron avustus Roomaan suuntautuvalle opintomatkalle, 2. että tarvittavat varat, yhteensä 600 euroa osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että Liisa Tiilikainen ja Sisko Laitinen velvoitetaan toimittamaan raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä. Keskustelun aikana Maija Taskinen ehdotti, että avustusta ei myönnetä yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista vaan työntekijöitä ohjeistetaan anomaan avustus paikallisseurakunnalta. Maija Taskisen ehdotusta ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Todettiin, että henkilöstöasiain johtokunta valmistelee yhteiset ohjeet matka-avustusten maksamisesta. 125 KIRKKOHERRA HANNU KOMULAISEN MATKA-AVUSTUSANOMUS Kallaveden seurakunnan vt. kirkkoherra Hannu Komulainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 3 olevan kirjelmän, jossa hän anoo 300 euron avustusta Järvi-Kuopion ja Kallion seurakuntien yhteisen ystävyysseurakuntamatkan kustannuksiin. Matka suuntautuu unkarilaisseurakuntaan Bacsfaluun Romaniassa ja se on tarkoitus tehdä välisenä aikana. Matkalla on tarkoitus tavata myös toisen ystävysseurakunnan Budapestin Csepelin jäseniä. Hannu Komulainen on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta luvan osallistua työajallaan matkalle. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on myöntänyt Hannu Komulaiselle 450 euroa matkakustannuksiin, joiden suuruus on yhteensä 750 euroa. Hallintojohtajan käsityksen mukaan Hannu Komulaiselle voidaan myöntää 300 euron avustus matkakustannuksiin. Samalla voidaan edellyttää, että hän toimittaa raportin matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle. 1. että vt. kirkkoherra Hannu Komulaiselle myönnetään 300 euron avustus Bacsfaluun tehtävän ystävyysseurakuntamatkan kustannuksiin, 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että Hannu Komulainen velvoitetaan toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkastaan kolmen viikon kuluessa matkan päättymisestä.

6 6 Merkittiin, että Hannu Komulainen veti anomuksensa pois. Hallintojohtaja veti ehdotukset pois ja asia jätettiin käsittelemättä. 126 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNASTA Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta. Yhteenveto sijoitustoiminnan tilanteesta on esityslistan liitteenä 4. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti merkitään tiedoksi. Raportti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnasta tilanteen mukaan merkittiin tiedoksi. 127 RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan kirkkoneuvostoa on informoitava säännöllisesti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä. Raportti talouden kehityksestä on esityslistan liitteenä 5. Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa. - että raportti merkitään tiedoksi. Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä merkittiin tiedoksi. 128 INKERIN KIRKON AVUSTUSANOMUS KAZANIN KIRKON RAKENTAMISEEN Inkerin Luterilainen kirkko on toimittanut Kuopion seurakuntayhtymälle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa se anoo avustusta Kazanin kirkkoprojektiin yhteensä euroa vuosina Inkerin kirkon Kazanin seurakunta syntyi vuonna Se osti vuonna 2003 nykyisen kirkkorakennuksen, joka on sittemmin käynyt seurakunnalle pieneksi. Seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut sataan ja heistä 40 % on muslimitaustaisia tataareja.

7 7 Tatarian tasavallan väestöstä yli puolet on tataareja, maailman pohjoisimman muslimikansa edustajia. Pääkaupunki Kazan on Venäjän Euroopan puoleisen osan kolmanneksi suurin kaupunki Moskovan ja Pietarin jälkeen. Kaupungissa on n. 1,5 miljoonaa asukasta. Kazanin seurakunta on ensimmäinen Inkerin kirkon seurakunta, joka elää muslimienemmistöisessä tasavallassa ja jossa on huomattavan paljon muslimitaustaisia jäseniä. Kazanista on onnistuttu saamaan hyvä tontti uudelle kirkolle. Kirkon paikka on liikenteellisestikin varsin hyvä. Kirkon rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan on arvioitu euroksi. Tästä on toistaiseksi saatu katettua yhteensä euroa. Katettavaa on edelleen euroa. Kazanin kirkon rahoitusta etsitään Suomen kirkon seurakunnista ja järjestöistä, Ruotsista, Norjasta ja Amerikan luterilaisen kirkon Koillis-Minnesotan synodista. Inkerin kirkon kirkkohallitus nimesi Kazanin kirkkohankkeen yhdyshenkilöksi Inkerin kirkon ja hanketta tukevien tahojen välille Sakari Pinolan. Hankkeen tukihenkilöinä toimivat rovastikuntakoordinaattori Jukka Paananen, rakennushankkeiden koordinaattori Jorma Laine ja Uralin rovastikunnan lääninrovasti Juha Väliaho. Inkerin kirkossa Kazanin kirkkohanketta pidetään strategisena investointina Uralin alueella. Kuopion seurakuntayhtymää on pyydetty tukemaan hanketta kolmen vuoden aikana yhteensä eurolla. Hankkeen tukemiseen voitaisiin myöntää euroa/vuosi vuosina että Kazanin kirkkohankkeeseen myönnetään euron avustus vuoden 2012 talousarviosta, 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja 3. että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioissa varataan yhteensä euroa Kazanin kirkkohankkeen avustamiseen. Keskustelun aikana Matti Jantunen esitti, että avustusanomus hylätään. Matti Jantusen esitystä ei kannatettu. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 129 ROVASTIKUNTAPASTORI SALLA TYRVÄISEN OPINTOVAPAA-ANOMUS Rovastikuntapastori Salla Tyrväinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 7 olevan kirjelmän, jossa hän anoo virkavapautta väliseksi ajaksi teologian maisterin opintojen loppuun saattamiseksi Helsingin yliopistossa. Rovastikuntapastorin virka, jota Salla Tyrväinen hoitaa, on tällä hetkellä sijoitettu Männistön seurakuntaan.

8 8 Opintovapaalain 4 :n mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Salla Tyrväinen täyttää opintovapaalain opintovapaalle asettamat vaatimukset. Salla Tyrväinen on sopinut asiasta esimiehensä kirkkoherra Aulikki Mäkisen kanssa, joka on puoltanut opintovapaan myöntämistä. Männistön seurakunta tarvitsee opintovapaan ajaksi sijaisen. Johtoryhmä käsittelee asiaa että pastori Salla Tyrväiselle myönnetään palkatonta virkavapautta opintovapaalain perusteella väliseksi ajaksi ja 2. että Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia pyydetään peruuttamaan Salla Tyrväisen virkamääräys rovastikuntapastorin virkaan virkavapauden ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 130 ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISUUDEN HOITO Rovastikuntapastori Salla Tyrväinen on jäämässä opintovapaalle väliseksi ajaksi. Rovastikuntapastorin virka on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettu Männistön seurakuntaan. Männistön seurakunnan toiminnan turvaamiseksi rovastikuntapastorin viransijaisuus on välttämätöntä täyttää. Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että rovastikuntapastorin sijaiseksi valittaisiin pastori Marjo Parttimaa, joka vihitään papiksi ja että hänelle pyydetään virkamääräys Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta. 1. että rovastikuntapastorin sijaiseksi väliseksi ajaksi valitaan pastori Marjo Parttimaa ja 2. että Marjo Parttimaalle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys rovastikuntapastorin virkaan väliseksi ajaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

9 9 131 VS. ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJA PAULA PAAVILAISEN ANOMUS SIVUTOIMILUVASTA Vs. erityisnuorisotyönohjaaja Paula Paavilainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 8 olevan kirjelmän, jossa hän anoo sivutoimilupaa toimiakseen kouluttajana Nuorten keskuksessa ja neuropsykiatrisena valmentajana Tatu ry:ssä. Nuorten keskuksen kouluttajana Paavilainen toimisi n. 6 päivää vuodessa ja Tatu ry:n valmentajana enintään viisi tuntia viikossa. Tatu ry on tapaturmaisesti loukkaantuneiden lasten tukiyhdistys. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan viranhaltija ei saa ottaa eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen syytä. Paula Paavilaisen esimies johtava oppilaitospastori Raimo Hakkarainen puoltaa sivutoimiluvan myöntämistä. Seurakuntayhtymässä omaksutun käytännön mukaan vastaavissa tapauksissa sivutoimilupa on myönnetty. - että vs. erityisnuorisotyönohjaaja Paula Paavilaiselle myönnetään sivutoimilupa toimia kouluttajana Nuorten keskuksessa 6 päivää vuodessa ja neuropsykiatrisena valmentajana Tatu ry:ssä enintään viisi tuntia viikossa. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 132 JÄRVI-KUOPION III YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kanttori Marjatta Piironen on jäämässä eläkkeelle Järvi- Kuopion seurakunnan III ylemmän asteen kanttorin virasta. Marjatta Piironen on hoitanut virkaa osa-aikaisena ( 54 %) ollen samalla osaaikaeläkkeellä. Yhteisen kirkkoneuvosto tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tulessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli kanttorin viran täyttöä Seurakuntaneuvosto katsoi, että Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamisen ja mielekkään kanttorin viran hoidon kannalta viran työaika tulisi nostaa nykyisestä 54 %.sta 60 %:iin, jollion viranhoitopäiviä kertyy viikossa kolme.

10 10 - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään III ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka siten, että sen työaika on 60 % kokoaikaisen viran työajasta. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 133 HANNU HILTUSEN OIKAISUVAATIMUS SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTÖSTÄ Hannu Hiltunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii kirkkoneuvostoa kumoamaan kirkkoneuvoston tekemän päätöksen seurakuntamestarin viran täytöstä. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä 9. Oikaisuvaatimustaan Hiltunen perustelee sillä, ettei viran hakojoista ole tehty ennen viran täyttämistä ansiovertailua. Hiltusen mukaan viran täytössä tulisi arvioida viran hoidon kannalta vaikuttavat viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot sekä hakijoiden henkilökohtaiset taidot ja osaaminen. Lisäksi päätöksestä puuttuvat Hiltusen mielestä hallintolain mukaiset virantäyttöön liittyvät perustelut, joissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Edellä esitettyyn perustuen Hiltunen vaatii, että virka on julistettava uudelleen haettavaksi. Virkaan tulee Hiltusen mukaan valita viran ja sen hakuehtojen mukaisesti sopivin ja pätevin henkilö. Seurakuntamestarin virkaa haki yhteensä 12 henkilöä. Näistä kutsuttiin haastatteluun seitsemän henkilöä. Kirkkoherra Reijo Leino, henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen ja pääemäntä Sinikka Tiirikainen haastattelivat yhtä hakijaa 2.4 ja kuutta hakijaa Haastattelijat päätyivät yksimielisesti esittämään, että seurakuntamestarin virkaan valittaisiin Marja Pentikäinen ja hänen kieltäytymisensä varalle Hannu Hiltunen. Esitystään haastattelijat perustelivat Marja Pentikäisen pitkällä työkokemuksella vastaavista tehtävistä. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto esitti yksimielisesti Marja Pentikäisen valintaa seurakuntamestarin virkaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita avoinna olleeseen Järvi-Kuopion seurakuntaan sijoitettuun seurakuntamestarin virkaan Marja Pentikäisen. Hänen kieltäytymisensä varalle valittiin Hannu Hiltunen. Seurakuntamestarin työalueena on Muuruvesi ja Riistavesi. Hiltunen perustelee vaatimustaan valintapäätöksen kumoamisesta sillä, ettei viran täyttämisestä ole tehty ansiovertailua. Väite ei pidä paikkaansa. Yhteiselle kirkkoneuvostolle on tehty yhteenveto hakijoista. Tämä yhteenveto sisältää mm. tiedot hakijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta. Edelleen Hiltunen katsoo, että viran täytössä tulee arvioida viran hoidon kannalta vaikuttavat viran yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot ja hakijoiden henkilökohtaiset taidot ja osaaminen. Juuri näin on tehtykin. Seurakuntamestarin valinta on perustunut hakijoiden kelpoisuuden eli pohjakoulutuksen ja taitojen ja osaamisen eli työkokemuksen arviointiin.

11 11 Viran hakuilmoituksessa todettiin, että kelpoisuusehtona seurakuntamestarin virkaan on soveltuva ammattitutkinto ja/tai käytännön tehtävissä hankittu työkokemus. Mikäli henkilöllä ei ole suntion ammattitutkintoa, on virkaan valitun sitouduttava se suorittamaan. Lisäksi eduksi katsottiin atkperusosaaminen sekä hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Seurakuntamestarin tehtäviin hakuilmoituksen mukaan kuuluvat suntion ja kiinteistöhoidon tehtävät (mm. siivous- ja keittiötyö) sekä hautausmaiden hoitotyöt, hautojen mittaaminen ym. hautausmaatöiden valvonta sekä asiakaspalvelu. Hakuilmoituksessa mainittujen kelpoisuusehtojen suhteen virkaan valittu Marja Pentikäinen täyttää ne erittäin hyvin. Hän on koulutukseltaan kotitalousteknikko ja lisäksi suorittanut suntion ammattitutkinnon. Myös työkokemuksen osalta hän on hakijoista selkeästi monipuolisin ja ansioitunein nyt kyseessä olevaan virkaan. Hän on ollut Nilsiän seurakunnan palveluksessa vuodesta 1987 hoitaen ensin emännän tehtäviä, jotka ovat sittemmin laajentuneet koskemaan myös vahtimestarin ja suntion tehtäviä. Hiltusen vaatimukseen, että virkaan on valittava viran ja siihen liittyvien hakuehtojen mukaisesti sopivin ja pätevin henkilö voidaan todeta, että juuri niin on tehtykin. Seurakuntamestarin virkaan on valittu hakijoista siihen pätevin henkilö. Hallintojohtajan käsityksen mukaan oikaisuvaatimus on edellä esitettyyn perustuen perusteeton ja tulee hylätä. - että Hannu Hiltusen oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana. Hannu Hiltusen oikaisuvaatimus hylättiin perusteettomana. 134 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE FINESS ENERGY OY:N VALITUKSEEN Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen krematorion laajennushankkeen toteuttamisesta ja laajennuksen urakoitsijan valinnasta. Krematorion laajennussuunnitelma käsitti polttouuni- ja etuhuonetilan rakentamisen. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Rakennusliike Lyytinen & Pojat Oy:n tarjouksen laajennushankkeen toteuttamisesta kokonaisurakkana. Finess Energy Oy teki vaihtoehtoisen tarjouksen krematoriouunista, mutta tarjous hylättiin tarjouspyyntöä vastaamattomana. Finess Energy Oy on tehnyt markkinaoikeudelle valituksen, jossa se vaatii seurakuntayhtymää hankintayksikkönä korjaamaan virheellisen hankintamenettelynsä ja hankintapäätöksensä. Lisäksi hankintaoikaisun tekijä vaatii hankintamenettelyn järjestämistä uudelleen hankintamenettelyssä tapahtuneiden vakavien virheiden takia. Laki julkisista hankinnoista (348/2007) velvoittaa seurakuntia kilpailuttamaan hankintansa. Hankintojen kilpailuttamisella pyritään julkisten verovarojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön eli siihen, että julkisilla

12 12 varoilla ostettaisiin hinta-laatusuhteiltaan mahdollisimman edullisia tuotteita tai palveluita. Hankintalainsäädännön velvoitteet ovat menettelytapasäännöksiä eli ne koskevat itse kilpailuttamisprosessia. Laki ei ota kantaa hankinnan sisältöön tai ehtoihin. Hankintayksikkö voi vapaasti määritellä omat hankintatarpeensa sekä sen, mitä se haluaa hankkia. Urakkatarjous pyydettiin antamaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla määrämuotoisella tarjouslomakkeella ja käyttämällä yksikköhintaluetteloa. Lisäksi vaadittiin, että urakkatarjoushinta on jaoteltava tarjouslomakkeen nimikejaon mukaisiin osahintoihin. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettiin, että tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous pyydettiin antamaan erillisenä ja siitä piti käydä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettiin, että tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjouspyynnössä pyydettiin kokonaisurakkatarjousta sisältäen rakennuksen, lvi- ja sähkötyöt sekä krematorion uunin. Finess Energy Oy on sähköpostilla ja faksilla lähettänyt vaihtoehtoisen tarjouksen krematoriouunista. Vaihtoehtoisen tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se täyttää tarjouspyynnössä esitetyt, hankinnan kohteelta edellytetyt vähimmäisvaatimukset sekä vaatimukset vaihtoehtojen esittämiselle. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Tämä ehdoton vaatimus koskee niin tarjoajan soveltuvuutta, tarjouksen sisältöä, pyydettyjä asiakirjoja kuin liitteitä. Hankintayksikön velvollisuus on hylätä tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous. Finess Energy Oy:n tarjousta ei voida pitää tarjouspyynnön mukaisena, koska tarjous on sisältänyt vain polttouunin ja siihen kuuluvan järjestelmän. Rakennusta tarjous ei ole sisältänyt ja siltä osin tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön mukaista vaatimusta kokonaistarjouksesta. Vaihtoehtotarjous olisi pitänyt antaa erillisenä ja siitä olisi pitänyt käydä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. Finess Energy Oy ei ole antanut ensisijaisena tarjouksena tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Finess Energy Oy:n tarjous ei ole sopinut vaihtoehtotarjouksenakaan vertailuun otettavaksi. Finess Energy Oy:n tarjous ei ole tullut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla suljetussa kirjekuoressa pyydetyllä tarjouslomakkeella eikä se ole sisältänyt yksikköhintaluetteloa eikä urakkaohjelman kohdan 16.2 mukaisia asiakirjoja ja todistuksia. Hankintalain 46 :n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi Finess Energy Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomana. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on katsonut, että krematoriorakennuksen laajentaminen ja uunin rakentaminen siihen kuuluvat niin olennaisesti yhteen, että hankinta on päätetty suorittaa kokonaisurakkana.

13 13 Uunin ja rakennuksen yhdistäminen samaan hankintaan on perusteltua koska niiden tulee saumattomasti soveltua ja toimia yhteen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja rakennusselostuksessa selvitetään hankinnan teknisiä tietoja ilmoittamalla tällä hetkellä käytössä olevan uunijärjestelmän ja sen oheislaitteiden tuotemerkki. Tarjousasiakirjoissa vaaditaan, että uuden öljykäyttöisen uunin järjestelmien sekä liitäntälaitteistojen tulee soveltua täysin nykyisen uunin ja sen liitäntälaitteistojen vastaaviin hallintalaitteisiin ja järjestelmiin. Sen vuoksi rakennusselostuksen useissa kohdissa viitataan nykyiseen tuotemerkkiin mutta ei syrjivällä tavalla. Viittaus nykyiseen tuotemerkkiin on mahdollista siinä tapauksessa jos hankinnan kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi muuten kuvata. Nykyinen uuni on vuodelta 1983 eikä sen teknisiä tietoja ja piirustuksia ole koko aikana ollut seurakuntayhtymän käytössä, joten hankinnan kohteesta ei ole voitu sen tarkempia tietoja antaa. H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy on valituksessaan vaatinut hankintapäätöksen väliaikaista täytäntöönpanokieltoa. Hankintalain 91 :n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi valituksen tultua vireille kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettely muutoin keskeytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Markkinaoikeus on katsonut Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän selvityksen perusteella, että kysymyksessä olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä aiheutuisi hankintalain 91 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla suurempaa haittaa kuin mitä toimenpiteen edut olisivat. Tämän vuoksi markkinaoikeus on hylännyt H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Valittaja on vaatinut Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymää maksamaan valittajalle virheellisen hankintamenettelyn vuoksi hyvitysmaksua euroa ja korvaamaan valittajalle asian markkinaoikeuskäsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut korkolain (633/1982) 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen. Koska Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on krematorion laajennuksen urakoitsijan hankinnassa toiminut hankintalain menettelytapasäännösten mukaisesti, on H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n valitus hylättävä perusteettomana. Sen vuoksi myös vaatimus hyvitysmaksun maksamisesta on aiheeton. H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n valitus markkinaoikeudelle siihen myöhemmin tehtyine lisäyksineen sekä seurakuntayhtymän vastine ovat esityslistan liitteessä että Markkinaoikeudelle annetaan liitteen 10 mukainen vastine H.R. Heinicke GmbH / Finess Energy Oy:n valitukseen. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 9/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Maanantaina 19.12.2016 klo 16.30 17.25 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokouksen jälkeen n. klo 18 jouluruokailu Koivumäen kartanossa. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 8/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1(6) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 8/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 1(6) Aika 8.12.2016 klo 20-20.25 Ruokailu 18-20 Paikka Ravintola Kummisetä, Minna Canthin katu 44, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja

Junnila-Savolainen Riitta, poissa Jorma Räsänen, varaj. poissa. Pyykkönen Juhani. Ruponen Anu-Kaisa. Suominen Erika, varapuheenjohtaja 1/2017-19.1.2017 Aika: to 19.1.2017 klo 17.00-18.20 Paikka: Juankosken seurakuntatalo, Tehtaankirkontie 5, 73500 Juankoski Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Antikainen Kirsti poissa Huhtala Pauliina

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1 Kokous 3/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00-21.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Kaurila Tuija

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 2. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 76 Kokouksen avaus 77 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen -"- Keijo Kunnari Leena Sarparanta

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 8/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen -- Keijo Kunnari Leena Sarparanta Kirkkoneuvosto 14.12.2016 1( 5 ) Kokousaika 14.12.2016 kello 18.00 20.35 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (5)

ESITYSLISTA 3 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (5) SEURAKUNTANEUVOSTO 2.3.2015 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka: Maanantaina 2.3.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 20.4. klo 17.00 18.35 (Kahvitarjoilu klo 16.45) Paikka

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Perjantaina klo 15.00 15.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen Esa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen

Aika torstaina klo Myllykosken seurakuntatalo. Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Mynttinen Anne jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 7/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Ahola Pekka Halme

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko klo 18.30 19.40 PAIKKA Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Karvonen, Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski, Liisa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.30 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot