Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Turvatoiminnot Nostinkäyttösovellukset Tuotenimet ja tavaramerkit Hävittäminen Johdanto Tämän käsikirjan sisältö Lisädokumentit Ominaisuudet MOVIDRIVE B, MOVITRAC B ja EtherNet/IP Kaikkiin tietoihin pääsy Valvontatoiminnot Diagnostiikka Kenttäväylämonitori Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Ennen työn aloittamista Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1-6) DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B MOVITRAC B:n ja DFE33B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä Usean MOVITRAC B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Lisäkortin DFE33B tila-led EtherNet/IP-LEDit Yhdyskäytävän LED Liitinjärjestys Väyläkaapelin suojaus ja asennus DIP-kytkinten asetukset TCP / IP-osoitus ja aliverkot IP-osoiteparametrien asetukset Laitteen vaihto Laitteen vaihto MOVIDRIVE B Laitteen vaihto MOVITRAC B / yhdyskäytävä Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 3

4 5 Konfigurointi ja käyttöönotto EDS-tiedoston voimassaolo lisäkortille DFE33B Masterin projektointi (EtherNet/IP-skanneri) Lisäkortin DFE33B konfiguroiminen MOVIDRIVE MDX61B:ssä DFE33B:n konfigurointi MOVITRAC B:n tai yhdyskäytävän kotelon UOH11B lisäkorttina Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE MDX61B:n asetukset Taajuusmuuttaja MOVITRAC B:n asetusten tekeminen Konfigurointiesimerkki RSLogix MOVIDRIVE B, jossa 10 PD:n tiedonsiirto MOVITRAC B yhdyskäytäväkotelon DFE33B / UOH11B kautta Pääsy MOVIDRIVE B:n laiteparametreihin Pääsy MOVITRAC B:n laiteparametreihin DFE33B:n / UOH11B:n kautta Ethernet Industrial Protokoll -sovellusprotokolla (EtherNet/IP) Käyttöönotto CIP-olioluettelo Parametriasetuksen palautekoodit Explicit Messages -viestien kautta Sisäänrakennettu Ethernet-kytkin Sisäänrakennettu verkkopalvelin Ohjelmistolle asetetut vaatimukset Turva-asetukset Sisäänrakennetun verkkopalvelimen aloitussivun rakenne Diagnoosiappletin rakenne Pääsysuojaus MOVITOOLS MotionStudio Ethernetin kautta Yleiskatsaus Toimenpiteet laitteiden konfigurointia varten Tiedonsiirto paikallisen aliverkon ulkopuolella olevien laitteiden kanssa Ethernet-konfigurointiparametrit Parametrin kuvaus Vikadiagnoosi Johdanto Lisäkortilla DFE33B varustetun MDX61B:n diagnoosivaiheet Valmistelut MOVIDRIVE B:n päälle kytkeminen jännitteellä DC 24 V tai AC 400 V (MOVIDRIVE B:n konfigurointi) EtherNet/IP:n konfiguroiminen ja MOVIDRIVE B:n aktivointi MOVITRAC B:n diagnoosivaiheet (lisäkortti DFE33B yhdyskäytävänä) Valmistelut Laitteiden päälle kytkeminen jännitteellä DC 24 V tai AC 400 V (MOVITRAC B:n konfigurointi) EtherNet/IP:n konfiguroiminen ja MOVITRAC B:n aktivointi Vikaluettelo yhdyskäytäväkäytössä Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

5 11 Tekniset tiedot Lisäkortti DFE33B MOVIDRIVE B:lle MOVITRAC B:ssä tai yhdyskäytävän kotelossa olevan lisäkortin DFE33B mittapiirros Sanasto Käsitteet Hakemisto Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 5

6 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Turvaohjeiden rakenne Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. 1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu sen vuoksi käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteella omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.3 Vastuun rajoitus MOVIDRIVE B- / MOVITRAC B -dokumentaation noudattaminen on perusedellytys sähkömoottoreiden varmalle toiminnalle sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 6 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

7 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit 2 2 Turvaohjeita 2.1 Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä seuraavia dokumentteja: Käyttöohjetta MOVIDRIVE MDX60B/61B Käyttöohjetta MOVITRAC B Lue kyseiset julkaisut huolellisesti läpi ennen lisäkortin DFE33B asennuksen ja käyttöönoton aloittamista. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. 2.2 Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Väyläjärjestelmien myötä käytössäsi on tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla taajuusmuuttaja MOVIDRIVE voidaan mukauttaa hyvin tarkasti eri sovelluksiin. Muiden väyläjärjestelmien tapaan on olemassa vaara, että (laitteistoon liittyviä) parametreja muutetaan huomaamatta ulkoisesti, jolloin myös laitteen käyttäytyminen muuttuu. Tämän seurauksena järjestelmä voi käyttäytyä odottamattomalla (hallitsemattomalla) tavalla. 2.3 Turvatoiminnot Taajuusmuuttajia MOVIDRIVE MDX60B/61B ja MOVITRAC B ei saa käyttää turvatoiminnoissa ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan julkaisuissa "MOVIDRIVE B- / MOVITRAC B -laitteen turvallinen poiskytkentä" olevia ohjeita. 2.4 Nostinkäyttösovellukset MOVIDRIVE MDX60B/61B:tä ja MOVITRAC B:tä ei saa käyttää nostinkäyttösovellusten turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. 2.5 Tuotenimet ja tavaramerkit Tämän käsikirjan sisältämät tuotemerkit ja -nimet ovat niiden haltijoiden omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2.6 Hävittäminen Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim. elektroniikkaromuna muovina teräslevynä kuparina Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 7

8 3 Johdanto Tämän käsikirjan sisältö 3 Johdanto 3.1 Tämän käsikirjan sisältö Tässä käsikirjassa kuvataan: lisäkortin DFE33B EtherNet/IP asennus MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajaan. lisäkortin DFE33B EtherNet/IP käyttö taajuusmuuttajassa MOVITRAC B sekä yhdyskäytävän kotelossa UOH11B. MOVIDRIVE B:n käyttöönotto EtherNet/IP-kenttäväyläjärjestelmässä. MOVITRAC B -taajuusmuuttajan käyttöönotto EtherNet/IP-yhdyskäytävässä. MOVITOOLS MotionStudio-ohjelman käyttö Ethernet:in kautta. diagnoosin teko sisäänrakennettua verkkopalvelinta käyttämällä. 3.2 Lisädokumentit Jotta MOVIDRIVE - / MOVITRAC B -taajuusmuuttajan liittäminen EtherNet/IPkenttäväyläjärjestelmään sujuisi mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti, suosittelemme tämän käsikirjan lisäksi myös seuraavien kenttäväylää koskevien lisäjulkaisujen hankkimista: MOVIDRIVE -kenttäväylälaiteprofiilin käsikirja MOVITRAC B:n / MOVIDRIVE MDX60B/61B:n järjestelmäkäsikirjaa Käsikirjassa "Kenttäväylälaiteprofiili MOVIDRIVE " ja järjestelmäkäsikirjassa MOVITRAC B selostetaan kenttäväyläparametrien ja niiden koodauksen ohella mitä erilaisimpia ohjauskonsepteja ja sovellusmahdollisuuksia pieniä esimerkkejä apuna käyttämällä. Käsikirja "Kenttäväylälaiteprofiili MOVIDRIVE " sisältää luettelon kaikista taajuusmuuttajan parametreista, jotka voidaan lukea ja kirjoittaa eri tiedonsiirtoliityntöjen, kuten järjestelmäväylän, RS485:n ja myös kenttäväyläliitynnän kautta. 3.3 Ominaisuudet Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE MDX61B ja MOVITRAC B voidaan sen tehokasta yleisluontoista kenttäväyläliityntää hyödyntämällä liittää DFE33B EtherNet/IP -lisäkortilla ylemmän tason automaatiojärjestelmiin EtherNet/IP-väylän kautta MOVIDRIVE B, MOVITRAC B ja EtherNet/IP EtherNet/IP-käytön perustana oleva taajuusmuuttajan käyttäytyminen, ns. laiteprofiili, on kenttäväylästä riippumaton ja siten yhdenmukainen. Käyttäjälle tarjoutuu näin mahdollisuus kenttäväylästä riippumattomien käyttölaitesovellusten kehittämiseen. Vaihto muihin väyläjärjestelmiin, kuten esim. DeviceNet-väylään (lisäkortti DFD), on helppoa. 8 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

9 Johdanto Ominaisuudet Kaikkiin tietoihin pääsy SEW-käyttölaitteissa on EtherNet/IP-liitynnän ansiosta mahdollisuus päästä digitaalisesti käsiksi kaikkiin käyttöteknisiin parametreihin ja toimintoihin. Taajuusmuuttajan ohjaus tapahtuu nopean, syklisen prosessidatan avulla. Kyseisen prosessidatakanavan kautta voidaan käynnistää ohjearvojen, kuten esim. nopeuden ohjearvon, kiihdytyksen ja hidastuksen integrointiaikojen antamisen jne., määrittämisen ohella myös erilaisia käyttöteknisiä toimintoja, kuten esim. aktivointi, säätimen lukitus, normaali pysäytys, pikapysäytys jne. Kyseisen kanavan avulla voidaan samanaikaisesti lukea myös taajuusmuuttajan oloarvoja, kuten käyntinopeus- ja virtaoloarvoja, laitteen tilatietoja, vikailmoitusnumeroita tai vastaavuusviestejä Valvontatoiminnot Kenttäväyläjärjestelmän käyttö edellyttää käyttölaitetekniikalta lisävalvontatoimintoja, kuten esim. kenttäväylän ajallista valvontaa (kenttäväylän aikavalvontaa) tai myös pikapysäytystä. MOVIDRIVE - /MOVITRAC -valvontatoiminnot voidaan esimerkiksi sovittaa tarkoin käytettyä sovellusta vastaaviksi. Siten voidaan esimerkiksi määrittää, minkä virhereaktion taajuusmuuttaja laukaisee väylävirheen yhteydessä. Monissa sovelluksissa pikapysäytys on käyttökelpoinen, mutta sen sijaan voidaan myös jäädyttää viimeksi asetetut ohjearvot, jolloin taajuusmuuttaja jatkaa toimintaa viimeksi voimassa olleilla ohjearvoilla (esim. kuljetushihna). Koska ohjausliittimet toimivat myös kenttäväyläkäytössä, kenttäväylästä riippumattomia pikapysäytyksiä voidaan käyttää totuttuun tapaan taajuusmuuttajan liittimien avulla Diagnostiikka Taajuusmuuttajissa MOVIDRIVE ja MOVITRAC B on käyttöönottoa ja huoltoa varten useita diagnoosimahdollisuuksia. MOVITOOLS MotionStudioon integroidulla kenttäväylämonitorilla voidaan esimerkiksi valvoa ylemmän tason ohjauksen lähettämiä ohjearvoja sekä oloarvoja. Sisäänrakennettu verkkopalvelin mahdollistaa diagnoosiarvoihin käsiksipääsyn vakioselainta käyttämällä (esim. Internet Explorer) Kenttäväylämonitori Lisäksi on mahdollisuus saada paljon lisätietoa kenttäväyläliitynnän tilasta. Kenttäväylämonitoritoiminto tarjoaa yhdessä MOVITOOLS MotionStudio -ohjelman kanssa kätevän diagnoositavan, jolla voidaan tehdä kaikki käyttöparametrien asetukset (mukaan lukien kenttäväyläparametrit) sekä myös saada näyttöön yksityiskohtaiset kenttäväylä- ja laitetiedot. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 9

10 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Tämä luku sisältää ohjeita DFE33B EtherNet/IP -lisäkortin asennuksesta taajuusmuuttajiin MOVIDRIVE MDX61B ja MOVITRAC B sekä yhdyskäytävän koteloon UOH11B. 4.1 DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B OHJEITA Vain SEW-EURODRIVE saa asentaa ja irrottaa MOVIDRIVE MDX61B:n kokoluokan 0 lisäkortit. Käyttäjä saa asentaa ja purkaa lisäkortit vain taajuusmuuttajan MOVIDRIVE MDX61B kokoluokissa 1-6. DFE33B EtherNet/IP -lisäkortti on työnnettävä kenttäväylän liitinpaikkaan [1]. Käytä kaapeloinnissa vain EtherNet/IP -käyttöön hyväksyttyjä pistokkeita ja kaapeleita. DFE33B-lisäkortti saa jännitteen taajuusmuuttajalta MOVIDRIVE B. Erillistä jännitteensyöttöä ei tarvita. [1] 62180AXX 10 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

11 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Ennen työn aloittamista Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise 24 V DC -jännite ja verkkojännite. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (johtava maadoitusnauha, sähköä johtavat kengät tms.), ennen kuin kosket lisäkorttiin. Irrota ohjauspaneeli ja etukansi ennen lisäkortin asennusta (ks. Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Asennus"). Aseta etukansi ja ohjauspaneeli paikalleen lisäkortin asennuksen jälkeen (ks. Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Asennus"). Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asentamista. Pitele lisäkorttia vain reunoista. Älä koske komponentteihin. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 11

12 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1-6) AXX 1. Irrota lisäkortin pidikkeen molemmat kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidike tasaisesti ulos korttipaikasta (älä kallista!). 2. Irrota lisäkortin pitimen mustassa kansilevyssä olevat 2 kiinnitysruuvia. Irrota musta peitelevy. 3. Aseta lisäkortti 3 kiinnitysruuvin avulla tarkasti lisäkortin pitimessä oleviin aukkoihin. 4. Asenna lisäkortin pidike ja siihen asennettu lisäkortti painamalla se kevyesti korttipaikkaan. Kiinnitä lisäkortin pidin jälleen molemmilla kiinnitysruuveilla. 5. Lisäkortti irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä. 12 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

13 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B HUOM Vain SEW-EURODRIVE saa asentaa ja irrottaa MOVITRAC B:n lisäkortit MOVITRAC B:n ja DFE33B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä [1] Päätevastus aktivoitu, S1 = ON [1] [2] S1 S2 ON OFF X44 FSC11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS MAC ID: 00-0F B IP: [2] DIP-kytkin S2 (varattu), S2 = OFF X45 X46 HL X32 X30 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V IO GND X X AXX X46 X26 Liitinjärjestys X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 Varattu X26:5 Varattu X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Liitinjärjestys X12:8 +24 V DC tulo X12:9 GND binääritulojen vertailupotentiaali DFE33B-lisäkorttiin voidaan syöttää 24 voltin tasajännitettä MOVITRAC B -taajuusmuuttajan liittimestä X46.7 liittimeen X26.7. Kun DFE33B-lisäkortti saa jännitteen MOVITRAC B -taajuusmuuttajalta, MOVITRAC B:hen on syötettävä 24 voltin tasajännitettä liittimiin X12.8 ja X12.9. Aktivoi järjestelmäväylän päätevastus (S1 = ON) lisäkortista FSC11B. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 13

14 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B Usean MOVITRAC B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä [1] [2] MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X30 MAC ID: 00-0F B IP: X32 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Päätevastus aktivoitu vain viimeisessä laitteessa, S1 = ON [2] DIP-kytkin S2 (varattu), S2 = OFF 62136AXX MOVITRAC B DFE33B yhdyskäytäväkotelossa UOH11B X46 Liitinjärjestys X26 Liitinjärjestys X46:1 SC11 (järjestelmäväylä tuleva High) X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 SC12 (järjestelmäväylä tuleva Low) X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 GND (järjestelmäväylän vertailupotentiaali) X26:3 GND, CAN GND X46:4 SC21 (järjestelmäväylä lähtevä High) X26:4 Varattu X46:5 SC22 (järjestelmäväylä lähtevä Low) X26:5 Varattu X46:6 GND (järjestelmäväylän vertailupotentiaali) X26:6 GND, CAN GND X46:7 24 V DC X26:7 24 V DC X12 Liitinjärjestys X12:8 +24 V DC tulo X12:9 GND binääritulojen vertailupotentiaali 14 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

15 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B 4 Ota huomioon seuraavat seikat: Käytä 2x2-napaista, kierrettyä ja suojattua kuparikaapelia (kuparipunoksella suojattu tiedonsiirtokaapeli). Maadoita kaapelin häiriösuojajohdin laajapintaisesti molemmista päistä MOVITRAC :in elektroniikan häiriösuojaliittimeen ja häiriösuojan päät lisäksi GND:hen. Kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset: Johdinpoikkipinta 0,25 mm 2 (AWG18)... 0,75 mm 2 (AWG23) Johtimen resistanssi 120 Ê 1 MHz:n taajuudella Kapasitanssi  40 pf/m 1 khz:n taajuudella Soveltuvia ovat esimerkiksi CAN- tai DeviceNet-kaapelit. Johtimen sallittu kokonaispituus on 80 m (260 ft). SBus-siirtonopeus on pysyvästi 500 kbaud. Kytke järjestelmäväylän päätevastus järjestelmäväyläyhteyden loppupäähän (S1 = ON). Kytke muiden laitteiden päätevastus pois päältä (S1 = OFF). DFE33Byhdyskäytävän on aina oltava järjestelmäväyläyhteyden alussa tai lopussa. Siinä on kiinteästi asennettu päätevastus. OHJEITA SBus-väylän avulla toisiinsa yhdistettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalieroja. Estä potentiaalierot sopivalla tavalla, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat erillisellä johdolla. Tähdenmuotoinen SBus-kaapelointi ei ole sallittu. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 15

16 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus 4.3 DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus Seuraava kuva esittää lisäkortin DFE33B liitäntää yhdyskäytävän kotelossa UOH11B. HUOM Yhdyskäytävän kotelon UOH11B lisäkortit saa asentaa ja irrottaa vain SEW- EURODRIVE. UOH11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X32 X30 MAC ID: 00-0F B IP: Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 järjestelmäväylä +, CAN high SC12 järjestelmäväylä -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62137AFI Yhdyskäytävän kotelo UOH11B X26 Liitinjärjestys X26:1 SC11 Järjestelmäväylä +, CAN high X26:2 SC12 Järjestelmäväylä -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 Varattu X26:5 Varattu X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Yhdyskäytävän kotelo tarvitsee 24 V DC jännitteen, joka on liitetty liittimeen X26. Kytke järjestelmäväylän päätevastus järjestelmäväyläyhteyden loppupäähän. 16 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

17 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Tuotenumero Lisäkortti kenttäväyläliityntä EtherNet/IP tyyppi DFE33B: DFE33B edestä katsottuna Kuvaus DIPkytkin Toiminto DFE 33B MODULE STATUS LED MODULE STATUS (punainen/vihreä) Osoittaa DFE33B:n sen hetkisen tilan. NETWORK STATUS LED NETWORK STATUS (punainen/vihreä) Näyttää ohjaavan EtherNet/IP-yhteyden tilan. MAC ID: 00-0F-69-xx-xx-xx IP: MAC-osoite Syöttökenttä IP MAC-osoite esim. DHCP-palvelimen konfigurointia varten Tähän kenttään voidaan syöttää annetut IP-osoitteet. X30 X30: Ethernet-liitäntä LED Link (vihreä) LED Activity (keltainen) X32 X32: Ethernet-liitäntä LED Link (vihreä) LED Activity (keltainen) Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP DIP-kytkin DEF IP Palauttaa osoiteparametrit oletusarvoiksi ja deaktivoi DHCP:n IP-osoite: Aliverkkomaski: Yhdyskäytävä: AS Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto 62138AXX Kuva edestä MOVITRAC B - muuntajassa ja UOH11Bkotelossa Kuvaus Toiminto H1 H2 LED H1 (punainen) LED H2 (vihreä) Järjestelmäväylävika (vain yhdyskäytävän toimintaa varten) Varattu X AXX X24 X -käyttöpääte RS485-liitäntä tietokoneen ja MOVITOOLS -MotionStudion kautta tapahtuvaa diagnoosia varten (koskee vain MOVITRAC B:tä) Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 17

18 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B tila-led 4.5 Lisäkortin DFE33B tila-led EtherNet/IP-LEDit Lisäkortin DFE33B LEDit osoittavat lisäkortin DFE33B ja EtherNet/IP-järjestelmän sen hetkisen tilan. DFE33B MODULE STATUS NETWORK STATUS 62139AXX LED MODULE STATUS LED MODULE STATUS osoittaa väyläelektroniikan oikean käytön. MODULE STATUS LEDin tila Merkitys Pois Lisäkorttiin ei syötetä virtaa tai se on viallinen Vilkkuu vihreänä Mikäli LED NETWORK STATUS on samanaikaisesti sammuksissa, lisäkortin DFE33B TCP/IP-pinomuisti käynnistetään. Mikäli tila jää päälle ja DHCP on aktivoitu, lisäkortti DFE33B odottaa DHCP-palvelimen tietoja. Mikäli LED NETWORK STATUS vilkkuu samanaikaisesti vihreänä, lisäkortin DFE33B sovellus käynnistetään. Vilkkuu vihreänä/ Lisäkortti DFE33B suorittaa LED-testin. punaisena Vihreä Lisäkortti DFE33B on normaalissa käyttötilassa. Punainen Lisäkortti DFE33B on virhetilassa. Vilkkuu punaisena IP-osoituksessa on tunnistettu virhe. Verkon toinen laite käyttää samaa IP-osoitetta. LED NETWORK STATUS LED NETWORK STATUS osoittaa EtherNet/IP-järjestelmän tilan. MODULE STATUS LEDin tila Pois Vilkkuu vihreänä/ punaisena Vilkkuu vihreänä Vihreä Punainen Vilkkuu punaisena Merkitys Lisäkortilla DFE33B ei ole vielä IP-parametriä. Lisäkortti DFE33B suorittaa LED-testin. Ohjaavaa IO-yhteyttä ei ole olemassa. Ohjaavaa EtherNet/IP IO-yhteyttä ei ole olemassa. IP-osoituksessa on tunnistettu virhe. Verkon toinen laite käyttää samaa IP-osoitetta. Aikaisemmin luotu ohjaava IO-yhteys on aikavalvonnassa. Tila palautetaan tiedonsiirron käynnistymisellä uudelleen. 18 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

19 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B tila-led 4 LEDit Link/ Activity Molemmat RJ45-pistokeliittimiin (X30, X32) sisäänrakennetut LEDit Link (vihreä) ja Activity (keltainen) osoittavat Ethernet-yhteyden tilan. LED "Link" X30 LED "Activity" X AXX LED / tila Link / vihreä Aktivity / keltainen Link / ei pala Merkitys Ethernet-yhteys on olemassa. Ethernetin välityksellä siirretään parhaillaan tietoja. Ethernet-yhteyttä ei ole olemassa. HUOM Koska lisäkortin DFE33B laiteohjelmisto tarvitsee tunnistamiseen noin 15 sekuntia, MOVIDRIVE :n seitsemänosaisessa näytössä näytetään sillä aikaa tilaa "0" (taajuusmuuttaja ei ole valmiudessa) Yhdyskäytävän LED LEDit H1 ja H2 osoittavat tiedonsiirtotilaa yhdysväyläkäytössä. H1 H2 X AXX LED H1 Sys-Fault Vain yhdyskäytäväkäyttöä varten (punainen) Tila Tila Kuvaus Punainen Järjestelmäväylävirhe Yhdyskäytävää ei ole konfiguroitu tai jotain käyttölaitteista ei ole aktivoitu Pois Järjestelmäväylä ok Yhdyskäytävä konfiguroitu oikein Vilkkuu Bus scan Yhdyskäytävä tarkastaa väylän LED H2 (vihreä) on varattu tällä hetkellä. X-Terminal X24 on tietokoneella ja MOVITOOLS MotionStudio:lla tehtävän diagnoosin RS485-liitäntä. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 19

20 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Liitinjärjestys 4.6 Liitinjärjestys Käytä IEC standardin painoksen 2.0, luokan 5 mukaisia valmiita, suojattuja RJ45-pistoliittimiä. [6] [3] [2] [1] A Kuva 1: B Pistokkeen johdotus RJ45-pistoliitin 54174AXX A = edestä katsottuna B = takaa katsottuna [1] Nasta 1 TX+ Transmit Plus [2] Nasta 2 TX Transmit Minus [3] Nasta 3 RX+ Receive Plus [6] Nasta 6 RX Receive Minus Liitäntä MOVIDRIVE / MOVITRAC B / Ethernet DFE33B liitetään Ethernet-verkkoon kytkemällä yksi Ethernet-liitäntä X30 tai X32 (RJ45-pistoke) verkon muihin päätelaitteisiin suojatulla, pareittain kierretyllä kaapelilla, joka vastaa standardin IEC painoksen 2.0 mukaisen luokan 5 D vaatimuksia. Sisäänrakennettu kytkin tukee linjatopologian toteuttamisessa ja tarjoaa Auto-Crossingtoimintoja. OHJEITA Kaapelin enimmäispituus 10/100 MBaud Ethernet (10BaseT / 100BaseT) -liitäntää varten esim. verkon kahden päätelaitteen välillä on 100 metriä standardin IEC mukaan. On suositeltavaa, että muiden valmistajien päätelaitteita ei liitetä suoraan lisäkorttiin DFE33B päätelaitteiden multicast-tiedonsiirrosta aiheutuvan kuormituksen minimoimiseksi. Liitä muiden valmistajien laitteet verkkokomponentin kautta, joka tukee IGMP-Snooping-toimintoja (esim. Managed Switch). 20 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

21 Kokoonpano- ja asennusohjeita Väyläkaapelin suojaus ja asennus Väyläkaapelin suojaus ja asennus Käytä vain suojattuja kaapeleita ja liitoskappaleita, jotka vastaavat myös standardin IEC painoksen 2.0 mukaisen luokan 5 D vaatimuksia. Oikea suojaus vaimentaa sähköiset häiriövaikutukset, joita voi ilmetä teollisuusympäristössä. Seuraavilla toimenpiteillä saavutetaan parhaat suojausominaisuudet: Kiristä pistokkeiden, moduulien ja potentiaalintasausjohdinten kiinnitysruuvit sormivoimin. Käytä vain metallirunkoisia tai metallipinnoitettuja pistokkeita. Kytke suojavaippa pistokkeeseen laajapintaisesti. Kytke väyläjohtimen suojavaippa kummastakin päästä. Älä vedä signaali- ja väyläkaapeleita tehokaapeleiden (moottorin kaapeleiden) rinnalle, vaan mieluiten erillisiin kaapelikanaviin. Vältä maadoitettujen metallikaapelihyllyjen käyttöä teollisuusympäristössä. Asenna signaalikaapeli ja sen potentiaalintasaus lähelle toisiaan lyhintä mahdollista reittiä pitkin. Vältä väyläkaapelien jatkamista pistoliittimillä. Vie väyläkaapeli lähelle valmiita massapintoja. SEIS! Mikäli maapotentiaali vaihtelee, kummastakin päästä kytketyn ja maapotentiaaliin (PE) liitetyn suojavaipan kautta voi kulkea tasausvirta. Siinä tapauksessa on huolehdittava riittävästä potentiaalintasauksesta voimassa olevien VDE-määräysten mukaisesti. 4.8 DIP-kytkinten asetukset HUOM DIP-kytkimen "Def IP" asetukset tallentuvat vain Power-On-resetin yhteydessä (verkko- ja DC-24-V-tukijännite kytketään pois päältä ja taas päälle). Def IP Kytkinasennossa "Def IP" = "1" (= ON) asetetaan seuraavat oletus-ip-parametrit, kun DC-24-V-tukijännite kytketään päälle: IP-osoite: Aliverkkomaski: Oletusyhdysverkkokäytävä: P785 DHCP / Startup Configuration: Tallennetut IP-parametrit (DHCP on deaktivoitu) AS Yhdyskäytävän SBus-tiedonsiirto konfiguroidaan DIP-kytkimellä "AS" (ks. Luku "Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto"). Konfigurointi tapahtuu, kun DIP-kytkin "AS" kytketään arvosta "0" arvoon "1". DIP-kytkimen "AS" tulee jäädä jatkokäyttöä varten asentoon "1" (= ON). Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 21

22 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita TCP / IP-osoitus ja aliverkot 4.9 TCP / IP-osoitus ja aliverkot Johdanto IP-protokollan osoiteasetukset tehdään seuraavia parametrejä käyttämällä MAC-osoite IP-osoite Aliverkon maski Vakioyhdyskäytävä Tässä luvussa selitetään osoitusmekanismit ja IP-verkkojen jakautuminen aliverkkoihin kyseisten parametrien oikeaoppista asettamista varten. MAC-osoite Kaikkien osoiteasetusten perusta on MAC-osoite (Media Access Controller). Ethernetlaitteen MAC-osoite on maailmanlaajuisesti vain kerran annettava 6-bittinen arvo (48 bittiä). SEW-Ethernet-laitteiden MAC-osoite on 00-0F-69-xx-xx-xx. MAC-osoitteen käyttö suurissa verkoissa on vaikeaa. Siksi käytetään vapaasti annettavia IP-osoitteita. IP-osoite IP-osoite on 32-bittinen arvo, jonka avulla verkossa olevan päätelaitteen voi tunnistaa selvästi. IP-osoitteessa on neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Jokainen desimaaliluku kuvaa osoitteen yhtä tavua (= 8 Bit), ja se voidaan esittää myös binäärisenä (Æ seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu IP-muodostuu verkko-osoitteesta ja päätelaitteen osoitteesta (Æ seuraava taulukko). Verkko-osoite Päätelaiteosoite Se, mikä IP-osoitteen osa kuvaa verkkoa ja mikä osa kuvaa päätelaitetta, määritetään verkkoluokan ja aliverkkomaskin perusteella. Pelkästään nollista tai ykkösistä (binäärinen) koostuvia päätelaiteosoitteita ei saa käyttää, koska niitä käytetään verkon osoitteessa tai broadcast-osoitteessa. Verkkoluokat IP-osoitteen ensimmäinen tavu määrittää verkkoluokan ja siten osoitteen jakautumisen verkko-osoitteeseen ja päätelaiteosoitteeseen. Arvoalue Tavu 1 Verkkoluokka Täydellinen verkko-osoite (esimerkki) Merkitys A = Verkko-osoite = Päätelaiteosoite B = Verkko-osoite 52.4 = Päätelaiteosoite C = Verkko-osoite 4 = Päätelaiteosoite Kyseisen kaltainen karkea jaottelu ei riitä useille verkoille. Ne käyttävät lisänä tarkasti säädettävää aliverkkomaskia. 22 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

23 Kokoonpano- ja asennusohjeita TCP / IP-osoitus ja aliverkot 4 Aliverkon maski Aliverkkomaskia käyttämällä verkkoluokat voidaan jaotella vielä tarkemmin. Alamaskissa on IP-osoitteen tapaan neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Jokainen desimaaliluku kuvaa aliverkkomaskin yhtä tavua (= 8 Bit), ja se voidaan esittää myös binäärisenä (Æ seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu Mikäli kirjoitat IP-osoitteen ja aliverkkomaskin alekkain, huomaat, että kaikki ykköset kuvaavat aliverkkomaskin binäärisessä esitystavassa verkko-osoitteen osuutta ja kaikki nollat päätelaiteosoitetta (Æ seuraava taulukko). IP-osoite Aliverkon maski Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4 desimaali binääri desimaali binääri C-luokka-verkko, jonka osoite on , jaetaan vielä aliverkkoihin aliverkkomaskin avulla. Näin syntyy kaksi verkkoa, joiden osoitteet ovat ja Molempien verkkojen mahdolliset päätelaiteosoitteet ovat: Verkon päätelaitteet määrittävät sen, onko tiedonsiirtokumppani omassa vai toisessa verkossa käyttämällä IP-osoitteen ja aliverkkomaskin loogista JA-operaatiota. Mikäli tiedonsiirtokumppani on toisessa verkossa, tietojen välittämiseen käytetään vakioyhdyskäytävää. Vakioyhdyskäytävä Myös vakioyhdyskäytävää käytetään 32-bittisen osoitteen avulla. 32-bittisessä osoitteessa on neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Vakioyhdyskäytävä luo yhteyden toisiin verkkoihin. Näin päätelaite, joka haluaa olla yhteydessä toiseen päätelaitteeseen, voi käyttää IP-osoitteessa ja aliverkkomaskissa loogista JA-operaatiota ja päättää siten, onko etsitty päätelaite omassa verkossa. Mikäli näin ei ole, se ottaa yhteyttä vakioyhdyskäytävään (reitittimeen), jonka on oltava omassa verkossa. Vakioyhdyskäytävä huolehtii sitten tietopakettien edelleenvälittämisestä. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Parametrien IP-osoite, aliverkon maski ja vakio-yhdyskäytävän manuaalisen asettamisen sijaan kyseiset parametrit voidaan asettaa Ethernet-verkossa myös automaattisesti DHCP-palvelimelta. IP-osoitteet annetaan siinä tapauksessa taulukosta, jonka perusteella MAC-osoitteen perusteella voidaan päätellä IP-osoite. Sen, odottaako DFE33B manuaalista vai DHCP:n kautta tapahtuvaa IP-parametrien antamista, osoittaa parametri P785. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 23

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 09/ / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 09/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO Julkaisuajankohta 09/2007 11614331 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E. Käyttöohje SM210 RS485 - JBUS/MODBUS mittarille SM102E Käyttöohje Sisällys Alustavat toimet... 1 Yleistiedot... 1 Asennus... 2 Ohjelmointi... 3 Pääsy ohjelmointitilaan (COde= 100)... 3 Tiedonsiirto-osoite... 5 Tiedonsiirtonopeus...

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

User Guide Käyttöohje

User Guide Käyttöohje RollerMouse Pro3 User Käyttöohje Guide Pakkauksen sisältö 1 1. RollerMouse Pro3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 4. Käyttöohje 4 2 3 RollerMousen toiminnot

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX

Kompaktisäädin KNX. Kompaktisäädin KNX Sertifioitu KNX, S-tilan laite Toiminta-alue.. Pa (mittausalue..5 Pa) Käyntiaika 5s Käyttöjännite AC 24V GDB8.E/KN: vääntömomentti 5 Nm -> pellin ala n..8 m2 GLB8.E/KN: vääntömomentti Nm -> pellin ala

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot