Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/ / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Turvatoiminnot Nostinkäyttösovellukset Tuotenimet ja tavaramerkit Hävittäminen Johdanto Tämän käsikirjan sisältö Lisädokumentit Ominaisuudet MOVIDRIVE B, MOVITRAC B ja EtherNet/IP Kaikkiin tietoihin pääsy Valvontatoiminnot Diagnostiikka Kenttäväylämonitori Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Ennen työn aloittamista Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1-6) DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B MOVITRAC B:n ja DFE33B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä Usean MOVITRAC B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Lisäkortin DFE33B tila-led EtherNet/IP-LEDit Yhdyskäytävän LED Liitinjärjestys Väyläkaapelin suojaus ja asennus DIP-kytkinten asetukset TCP / IP-osoitus ja aliverkot IP-osoiteparametrien asetukset Laitteen vaihto Laitteen vaihto MOVIDRIVE B Laitteen vaihto MOVITRAC B / yhdyskäytävä Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 3

4 5 Konfigurointi ja käyttöönotto EDS-tiedoston voimassaolo lisäkortille DFE33B Masterin projektointi (EtherNet/IP-skanneri) Lisäkortin DFE33B konfiguroiminen MOVIDRIVE MDX61B:ssä DFE33B:n konfigurointi MOVITRAC B:n tai yhdyskäytävän kotelon UOH11B lisäkorttina Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE MDX61B:n asetukset Taajuusmuuttaja MOVITRAC B:n asetusten tekeminen Konfigurointiesimerkki RSLogix MOVIDRIVE B, jossa 10 PD:n tiedonsiirto MOVITRAC B yhdyskäytäväkotelon DFE33B / UOH11B kautta Pääsy MOVIDRIVE B:n laiteparametreihin Pääsy MOVITRAC B:n laiteparametreihin DFE33B:n / UOH11B:n kautta Ethernet Industrial Protokoll -sovellusprotokolla (EtherNet/IP) Käyttöönotto CIP-olioluettelo Parametriasetuksen palautekoodit Explicit Messages -viestien kautta Sisäänrakennettu Ethernet-kytkin Sisäänrakennettu verkkopalvelin Ohjelmistolle asetetut vaatimukset Turva-asetukset Sisäänrakennetun verkkopalvelimen aloitussivun rakenne Diagnoosiappletin rakenne Pääsysuojaus MOVITOOLS MotionStudio Ethernetin kautta Yleiskatsaus Toimenpiteet laitteiden konfigurointia varten Tiedonsiirto paikallisen aliverkon ulkopuolella olevien laitteiden kanssa Ethernet-konfigurointiparametrit Parametrin kuvaus Vikadiagnoosi Johdanto Lisäkortilla DFE33B varustetun MDX61B:n diagnoosivaiheet Valmistelut MOVIDRIVE B:n päälle kytkeminen jännitteellä DC 24 V tai AC 400 V (MOVIDRIVE B:n konfigurointi) EtherNet/IP:n konfiguroiminen ja MOVIDRIVE B:n aktivointi MOVITRAC B:n diagnoosivaiheet (lisäkortti DFE33B yhdyskäytävänä) Valmistelut Laitteiden päälle kytkeminen jännitteellä DC 24 V tai AC 400 V (MOVITRAC B:n konfigurointi) EtherNet/IP:n konfiguroiminen ja MOVITRAC B:n aktivointi Vikaluettelo yhdyskäytäväkäytössä Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

5 11 Tekniset tiedot Lisäkortti DFE33B MOVIDRIVE B:lle MOVITRAC B:ssä tai yhdyskäytävän kotelossa olevan lisäkortin DFE33B mittapiirros Sanasto Käsitteet Hakemisto Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 5

6 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Turvaohjeiden rakenne Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. 1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu sen vuoksi käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteella omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.3 Vastuun rajoitus MOVIDRIVE B- / MOVITRAC B -dokumentaation noudattaminen on perusedellytys sähkömoottoreiden varmalle toiminnalle sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 6 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

7 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit 2 2 Turvaohjeita 2.1 Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä seuraavia dokumentteja: Käyttöohjetta MOVIDRIVE MDX60B/61B Käyttöohjetta MOVITRAC B Lue kyseiset julkaisut huolellisesti läpi ennen lisäkortin DFE33B asennuksen ja käyttöönoton aloittamista. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. 2.2 Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Väyläjärjestelmien myötä käytössäsi on tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla taajuusmuuttaja MOVIDRIVE voidaan mukauttaa hyvin tarkasti eri sovelluksiin. Muiden väyläjärjestelmien tapaan on olemassa vaara, että (laitteistoon liittyviä) parametreja muutetaan huomaamatta ulkoisesti, jolloin myös laitteen käyttäytyminen muuttuu. Tämän seurauksena järjestelmä voi käyttäytyä odottamattomalla (hallitsemattomalla) tavalla. 2.3 Turvatoiminnot Taajuusmuuttajia MOVIDRIVE MDX60B/61B ja MOVITRAC B ei saa käyttää turvatoiminnoissa ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan julkaisuissa "MOVIDRIVE B- / MOVITRAC B -laitteen turvallinen poiskytkentä" olevia ohjeita. 2.4 Nostinkäyttösovellukset MOVIDRIVE MDX60B/61B:tä ja MOVITRAC B:tä ei saa käyttää nostinkäyttösovellusten turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. 2.5 Tuotenimet ja tavaramerkit Tämän käsikirjan sisältämät tuotemerkit ja -nimet ovat niiden haltijoiden omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2.6 Hävittäminen Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim. elektroniikkaromuna muovina teräslevynä kuparina Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 7

8 3 Johdanto Tämän käsikirjan sisältö 3 Johdanto 3.1 Tämän käsikirjan sisältö Tässä käsikirjassa kuvataan: lisäkortin DFE33B EtherNet/IP asennus MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajaan. lisäkortin DFE33B EtherNet/IP käyttö taajuusmuuttajassa MOVITRAC B sekä yhdyskäytävän kotelossa UOH11B. MOVIDRIVE B:n käyttöönotto EtherNet/IP-kenttäväyläjärjestelmässä. MOVITRAC B -taajuusmuuttajan käyttöönotto EtherNet/IP-yhdyskäytävässä. MOVITOOLS MotionStudio-ohjelman käyttö Ethernet:in kautta. diagnoosin teko sisäänrakennettua verkkopalvelinta käyttämällä. 3.2 Lisädokumentit Jotta MOVIDRIVE - / MOVITRAC B -taajuusmuuttajan liittäminen EtherNet/IPkenttäväyläjärjestelmään sujuisi mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti, suosittelemme tämän käsikirjan lisäksi myös seuraavien kenttäväylää koskevien lisäjulkaisujen hankkimista: MOVIDRIVE -kenttäväylälaiteprofiilin käsikirja MOVITRAC B:n / MOVIDRIVE MDX60B/61B:n järjestelmäkäsikirjaa Käsikirjassa "Kenttäväylälaiteprofiili MOVIDRIVE " ja järjestelmäkäsikirjassa MOVITRAC B selostetaan kenttäväyläparametrien ja niiden koodauksen ohella mitä erilaisimpia ohjauskonsepteja ja sovellusmahdollisuuksia pieniä esimerkkejä apuna käyttämällä. Käsikirja "Kenttäväylälaiteprofiili MOVIDRIVE " sisältää luettelon kaikista taajuusmuuttajan parametreista, jotka voidaan lukea ja kirjoittaa eri tiedonsiirtoliityntöjen, kuten järjestelmäväylän, RS485:n ja myös kenttäväyläliitynnän kautta. 3.3 Ominaisuudet Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE MDX61B ja MOVITRAC B voidaan sen tehokasta yleisluontoista kenttäväyläliityntää hyödyntämällä liittää DFE33B EtherNet/IP -lisäkortilla ylemmän tason automaatiojärjestelmiin EtherNet/IP-väylän kautta MOVIDRIVE B, MOVITRAC B ja EtherNet/IP EtherNet/IP-käytön perustana oleva taajuusmuuttajan käyttäytyminen, ns. laiteprofiili, on kenttäväylästä riippumaton ja siten yhdenmukainen. Käyttäjälle tarjoutuu näin mahdollisuus kenttäväylästä riippumattomien käyttölaitesovellusten kehittämiseen. Vaihto muihin väyläjärjestelmiin, kuten esim. DeviceNet-väylään (lisäkortti DFD), on helppoa. 8 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

9 Johdanto Ominaisuudet Kaikkiin tietoihin pääsy SEW-käyttölaitteissa on EtherNet/IP-liitynnän ansiosta mahdollisuus päästä digitaalisesti käsiksi kaikkiin käyttöteknisiin parametreihin ja toimintoihin. Taajuusmuuttajan ohjaus tapahtuu nopean, syklisen prosessidatan avulla. Kyseisen prosessidatakanavan kautta voidaan käynnistää ohjearvojen, kuten esim. nopeuden ohjearvon, kiihdytyksen ja hidastuksen integrointiaikojen antamisen jne., määrittämisen ohella myös erilaisia käyttöteknisiä toimintoja, kuten esim. aktivointi, säätimen lukitus, normaali pysäytys, pikapysäytys jne. Kyseisen kanavan avulla voidaan samanaikaisesti lukea myös taajuusmuuttajan oloarvoja, kuten käyntinopeus- ja virtaoloarvoja, laitteen tilatietoja, vikailmoitusnumeroita tai vastaavuusviestejä Valvontatoiminnot Kenttäväyläjärjestelmän käyttö edellyttää käyttölaitetekniikalta lisävalvontatoimintoja, kuten esim. kenttäväylän ajallista valvontaa (kenttäväylän aikavalvontaa) tai myös pikapysäytystä. MOVIDRIVE - /MOVITRAC -valvontatoiminnot voidaan esimerkiksi sovittaa tarkoin käytettyä sovellusta vastaaviksi. Siten voidaan esimerkiksi määrittää, minkä virhereaktion taajuusmuuttaja laukaisee väylävirheen yhteydessä. Monissa sovelluksissa pikapysäytys on käyttökelpoinen, mutta sen sijaan voidaan myös jäädyttää viimeksi asetetut ohjearvot, jolloin taajuusmuuttaja jatkaa toimintaa viimeksi voimassa olleilla ohjearvoilla (esim. kuljetushihna). Koska ohjausliittimet toimivat myös kenttäväyläkäytössä, kenttäväylästä riippumattomia pikapysäytyksiä voidaan käyttää totuttuun tapaan taajuusmuuttajan liittimien avulla Diagnostiikka Taajuusmuuttajissa MOVIDRIVE ja MOVITRAC B on käyttöönottoa ja huoltoa varten useita diagnoosimahdollisuuksia. MOVITOOLS MotionStudioon integroidulla kenttäväylämonitorilla voidaan esimerkiksi valvoa ylemmän tason ohjauksen lähettämiä ohjearvoja sekä oloarvoja. Sisäänrakennettu verkkopalvelin mahdollistaa diagnoosiarvoihin käsiksipääsyn vakioselainta käyttämällä (esim. Internet Explorer) Kenttäväylämonitori Lisäksi on mahdollisuus saada paljon lisätietoa kenttäväyläliitynnän tilasta. Kenttäväylämonitoritoiminto tarjoaa yhdessä MOVITOOLS MotionStudio -ohjelman kanssa kätevän diagnoositavan, jolla voidaan tehdä kaikki käyttöparametrien asetukset (mukaan lukien kenttäväyläparametrit) sekä myös saada näyttöön yksityiskohtaiset kenttäväylä- ja laitetiedot. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 9

10 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Tämä luku sisältää ohjeita DFE33B EtherNet/IP -lisäkortin asennuksesta taajuusmuuttajiin MOVIDRIVE MDX61B ja MOVITRAC B sekä yhdyskäytävän koteloon UOH11B. 4.1 DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B OHJEITA Vain SEW-EURODRIVE saa asentaa ja irrottaa MOVIDRIVE MDX61B:n kokoluokan 0 lisäkortit. Käyttäjä saa asentaa ja purkaa lisäkortit vain taajuusmuuttajan MOVIDRIVE MDX61B kokoluokissa 1-6. DFE33B EtherNet/IP -lisäkortti on työnnettävä kenttäväylän liitinpaikkaan [1]. Käytä kaapeloinnissa vain EtherNet/IP -käyttöön hyväksyttyjä pistokkeita ja kaapeleita. DFE33B-lisäkortti saa jännitteen taajuusmuuttajalta MOVIDRIVE B. Erillistä jännitteensyöttöä ei tarvita. [1] 62180AXX 10 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

11 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Ennen työn aloittamista Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise 24 V DC -jännite ja verkkojännite. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (johtava maadoitusnauha, sähköä johtavat kengät tms.), ennen kuin kosket lisäkorttiin. Irrota ohjauspaneeli ja etukansi ennen lisäkortin asennusta (ks. Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Asennus"). Aseta etukansi ja ohjauspaneeli paikalleen lisäkortin asennuksen jälkeen (ks. Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Asennus"). Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asentamista. Pitele lisäkorttia vain reunoista. Älä koske komponentteihin. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 11

12 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1-6) AXX 1. Irrota lisäkortin pidikkeen molemmat kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidike tasaisesti ulos korttipaikasta (älä kallista!). 2. Irrota lisäkortin pitimen mustassa kansilevyssä olevat 2 kiinnitysruuvia. Irrota musta peitelevy. 3. Aseta lisäkortti 3 kiinnitysruuvin avulla tarkasti lisäkortin pitimessä oleviin aukkoihin. 4. Asenna lisäkortin pidike ja siihen asennettu lisäkortti painamalla se kevyesti korttipaikkaan. Kiinnitä lisäkortin pidin jälleen molemmilla kiinnitysruuveilla. 5. Lisäkortti irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä. 12 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

13 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B HUOM Vain SEW-EURODRIVE saa asentaa ja irrottaa MOVITRAC B:n lisäkortit MOVITRAC B:n ja DFE33B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä [1] Päätevastus aktivoitu, S1 = ON [1] [2] S1 S2 ON OFF X44 FSC11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS MAC ID: 00-0F B IP: [2] DIP-kytkin S2 (varattu), S2 = OFF X45 X46 HL X32 X30 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V IO GND X X AXX X46 X26 Liitinjärjestys X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 Varattu X26:5 Varattu X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Liitinjärjestys X12:8 +24 V DC tulo X12:9 GND binääritulojen vertailupotentiaali DFE33B-lisäkorttiin voidaan syöttää 24 voltin tasajännitettä MOVITRAC B -taajuusmuuttajan liittimestä X46.7 liittimeen X26.7. Kun DFE33B-lisäkortti saa jännitteen MOVITRAC B -taajuusmuuttajalta, MOVITRAC B:hen on syötettävä 24 voltin tasajännitettä liittimiin X12.8 ja X12.9. Aktivoi järjestelmäväylän päätevastus (S1 = ON) lisäkortista FSC11B. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 13

14 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B Usean MOVITRAC B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä [1] [2] MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X30 MAC ID: 00-0F B IP: X32 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Päätevastus aktivoitu vain viimeisessä laitteessa, S1 = ON [2] DIP-kytkin S2 (varattu), S2 = OFF 62136AXX MOVITRAC B DFE33B yhdyskäytäväkotelossa UOH11B X46 Liitinjärjestys X26 Liitinjärjestys X46:1 SC11 (järjestelmäväylä tuleva High) X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 SC12 (järjestelmäväylä tuleva Low) X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 GND (järjestelmäväylän vertailupotentiaali) X26:3 GND, CAN GND X46:4 SC21 (järjestelmäväylä lähtevä High) X26:4 Varattu X46:5 SC22 (järjestelmäväylä lähtevä Low) X26:5 Varattu X46:6 GND (järjestelmäväylän vertailupotentiaali) X26:6 GND, CAN GND X46:7 24 V DC X26:7 24 V DC X12 Liitinjärjestys X12:8 +24 V DC tulo X12:9 GND binääritulojen vertailupotentiaali 14 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

15 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B 4 Ota huomioon seuraavat seikat: Käytä 2x2-napaista, kierrettyä ja suojattua kuparikaapelia (kuparipunoksella suojattu tiedonsiirtokaapeli). Maadoita kaapelin häiriösuojajohdin laajapintaisesti molemmista päistä MOVITRAC :in elektroniikan häiriösuojaliittimeen ja häiriösuojan päät lisäksi GND:hen. Kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset: Johdinpoikkipinta 0,25 mm 2 (AWG18)... 0,75 mm 2 (AWG23) Johtimen resistanssi 120 Ê 1 MHz:n taajuudella Kapasitanssi  40 pf/m 1 khz:n taajuudella Soveltuvia ovat esimerkiksi CAN- tai DeviceNet-kaapelit. Johtimen sallittu kokonaispituus on 80 m (260 ft). SBus-siirtonopeus on pysyvästi 500 kbaud. Kytke järjestelmäväylän päätevastus järjestelmäväyläyhteyden loppupäähän (S1 = ON). Kytke muiden laitteiden päätevastus pois päältä (S1 = OFF). DFE33Byhdyskäytävän on aina oltava järjestelmäväyläyhteyden alussa tai lopussa. Siinä on kiinteästi asennettu päätevastus. OHJEITA SBus-väylän avulla toisiinsa yhdistettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalieroja. Estä potentiaalierot sopivalla tavalla, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat erillisellä johdolla. Tähdenmuotoinen SBus-kaapelointi ei ole sallittu. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 15

16 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus 4.3 DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus Seuraava kuva esittää lisäkortin DFE33B liitäntää yhdyskäytävän kotelossa UOH11B. HUOM Yhdyskäytävän kotelon UOH11B lisäkortit saa asentaa ja irrottaa vain SEW- EURODRIVE. UOH11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X32 X30 MAC ID: 00-0F B IP: Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 järjestelmäväylä +, CAN high SC12 järjestelmäväylä -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62137AFI Yhdyskäytävän kotelo UOH11B X26 Liitinjärjestys X26:1 SC11 Järjestelmäväylä +, CAN high X26:2 SC12 Järjestelmäväylä -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 Varattu X26:5 Varattu X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Yhdyskäytävän kotelo tarvitsee 24 V DC jännitteen, joka on liitetty liittimeen X26. Kytke järjestelmäväylän päätevastus järjestelmäväyläyhteyden loppupäähän. 16 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

17 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Tuotenumero Lisäkortti kenttäväyläliityntä EtherNet/IP tyyppi DFE33B: DFE33B edestä katsottuna Kuvaus DIPkytkin Toiminto DFE 33B MODULE STATUS LED MODULE STATUS (punainen/vihreä) Osoittaa DFE33B:n sen hetkisen tilan. NETWORK STATUS LED NETWORK STATUS (punainen/vihreä) Näyttää ohjaavan EtherNet/IP-yhteyden tilan. MAC ID: 00-0F-69-xx-xx-xx IP: MAC-osoite Syöttökenttä IP MAC-osoite esim. DHCP-palvelimen konfigurointia varten Tähän kenttään voidaan syöttää annetut IP-osoitteet. X30 X30: Ethernet-liitäntä LED Link (vihreä) LED Activity (keltainen) X32 X32: Ethernet-liitäntä LED Link (vihreä) LED Activity (keltainen) Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP DIP-kytkin DEF IP Palauttaa osoiteparametrit oletusarvoiksi ja deaktivoi DHCP:n IP-osoite: Aliverkkomaski: Yhdyskäytävä: AS Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto 62138AXX Kuva edestä MOVITRAC B - muuntajassa ja UOH11Bkotelossa Kuvaus Toiminto H1 H2 LED H1 (punainen) LED H2 (vihreä) Järjestelmäväylävika (vain yhdyskäytävän toimintaa varten) Varattu X AXX X24 X -käyttöpääte RS485-liitäntä tietokoneen ja MOVITOOLS -MotionStudion kautta tapahtuvaa diagnoosia varten (koskee vain MOVITRAC B:tä) Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 17

18 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B tila-led 4.5 Lisäkortin DFE33B tila-led EtherNet/IP-LEDit Lisäkortin DFE33B LEDit osoittavat lisäkortin DFE33B ja EtherNet/IP-järjestelmän sen hetkisen tilan. DFE33B MODULE STATUS NETWORK STATUS 62139AXX LED MODULE STATUS LED MODULE STATUS osoittaa väyläelektroniikan oikean käytön. MODULE STATUS LEDin tila Merkitys Pois Lisäkorttiin ei syötetä virtaa tai se on viallinen Vilkkuu vihreänä Mikäli LED NETWORK STATUS on samanaikaisesti sammuksissa, lisäkortin DFE33B TCP/IP-pinomuisti käynnistetään. Mikäli tila jää päälle ja DHCP on aktivoitu, lisäkortti DFE33B odottaa DHCP-palvelimen tietoja. Mikäli LED NETWORK STATUS vilkkuu samanaikaisesti vihreänä, lisäkortin DFE33B sovellus käynnistetään. Vilkkuu vihreänä/ Lisäkortti DFE33B suorittaa LED-testin. punaisena Vihreä Lisäkortti DFE33B on normaalissa käyttötilassa. Punainen Lisäkortti DFE33B on virhetilassa. Vilkkuu punaisena IP-osoituksessa on tunnistettu virhe. Verkon toinen laite käyttää samaa IP-osoitetta. LED NETWORK STATUS LED NETWORK STATUS osoittaa EtherNet/IP-järjestelmän tilan. MODULE STATUS LEDin tila Pois Vilkkuu vihreänä/ punaisena Vilkkuu vihreänä Vihreä Punainen Vilkkuu punaisena Merkitys Lisäkortilla DFE33B ei ole vielä IP-parametriä. Lisäkortti DFE33B suorittaa LED-testin. Ohjaavaa IO-yhteyttä ei ole olemassa. Ohjaavaa EtherNet/IP IO-yhteyttä ei ole olemassa. IP-osoituksessa on tunnistettu virhe. Verkon toinen laite käyttää samaa IP-osoitetta. Aikaisemmin luotu ohjaava IO-yhteys on aikavalvonnassa. Tila palautetaan tiedonsiirron käynnistymisellä uudelleen. 18 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

19 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B tila-led 4 LEDit Link/ Activity Molemmat RJ45-pistokeliittimiin (X30, X32) sisäänrakennetut LEDit Link (vihreä) ja Activity (keltainen) osoittavat Ethernet-yhteyden tilan. LED "Link" X30 LED "Activity" X AXX LED / tila Link / vihreä Aktivity / keltainen Link / ei pala Merkitys Ethernet-yhteys on olemassa. Ethernetin välityksellä siirretään parhaillaan tietoja. Ethernet-yhteyttä ei ole olemassa. HUOM Koska lisäkortin DFE33B laiteohjelmisto tarvitsee tunnistamiseen noin 15 sekuntia, MOVIDRIVE :n seitsemänosaisessa näytössä näytetään sillä aikaa tilaa "0" (taajuusmuuttaja ei ole valmiudessa) Yhdyskäytävän LED LEDit H1 ja H2 osoittavat tiedonsiirtotilaa yhdysväyläkäytössä. H1 H2 X AXX LED H1 Sys-Fault Vain yhdyskäytäväkäyttöä varten (punainen) Tila Tila Kuvaus Punainen Järjestelmäväylävirhe Yhdyskäytävää ei ole konfiguroitu tai jotain käyttölaitteista ei ole aktivoitu Pois Järjestelmäväylä ok Yhdyskäytävä konfiguroitu oikein Vilkkuu Bus scan Yhdyskäytävä tarkastaa väylän LED H2 (vihreä) on varattu tällä hetkellä. X-Terminal X24 on tietokoneella ja MOVITOOLS MotionStudio:lla tehtävän diagnoosin RS485-liitäntä. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 19

20 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Liitinjärjestys 4.6 Liitinjärjestys Käytä IEC standardin painoksen 2.0, luokan 5 mukaisia valmiita, suojattuja RJ45-pistoliittimiä. [6] [3] [2] [1] A Kuva 1: B Pistokkeen johdotus RJ45-pistoliitin 54174AXX A = edestä katsottuna B = takaa katsottuna [1] Nasta 1 TX+ Transmit Plus [2] Nasta 2 TX Transmit Minus [3] Nasta 3 RX+ Receive Plus [6] Nasta 6 RX Receive Minus Liitäntä MOVIDRIVE / MOVITRAC B / Ethernet DFE33B liitetään Ethernet-verkkoon kytkemällä yksi Ethernet-liitäntä X30 tai X32 (RJ45-pistoke) verkon muihin päätelaitteisiin suojatulla, pareittain kierretyllä kaapelilla, joka vastaa standardin IEC painoksen 2.0 mukaisen luokan 5 D vaatimuksia. Sisäänrakennettu kytkin tukee linjatopologian toteuttamisessa ja tarjoaa Auto-Crossingtoimintoja. OHJEITA Kaapelin enimmäispituus 10/100 MBaud Ethernet (10BaseT / 100BaseT) -liitäntää varten esim. verkon kahden päätelaitteen välillä on 100 metriä standardin IEC mukaan. On suositeltavaa, että muiden valmistajien päätelaitteita ei liitetä suoraan lisäkorttiin DFE33B päätelaitteiden multicast-tiedonsiirrosta aiheutuvan kuormituksen minimoimiseksi. Liitä muiden valmistajien laitteet verkkokomponentin kautta, joka tukee IGMP-Snooping-toimintoja (esim. Managed Switch). 20 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

21 Kokoonpano- ja asennusohjeita Väyläkaapelin suojaus ja asennus Väyläkaapelin suojaus ja asennus Käytä vain suojattuja kaapeleita ja liitoskappaleita, jotka vastaavat myös standardin IEC painoksen 2.0 mukaisen luokan 5 D vaatimuksia. Oikea suojaus vaimentaa sähköiset häiriövaikutukset, joita voi ilmetä teollisuusympäristössä. Seuraavilla toimenpiteillä saavutetaan parhaat suojausominaisuudet: Kiristä pistokkeiden, moduulien ja potentiaalintasausjohdinten kiinnitysruuvit sormivoimin. Käytä vain metallirunkoisia tai metallipinnoitettuja pistokkeita. Kytke suojavaippa pistokkeeseen laajapintaisesti. Kytke väyläjohtimen suojavaippa kummastakin päästä. Älä vedä signaali- ja väyläkaapeleita tehokaapeleiden (moottorin kaapeleiden) rinnalle, vaan mieluiten erillisiin kaapelikanaviin. Vältä maadoitettujen metallikaapelihyllyjen käyttöä teollisuusympäristössä. Asenna signaalikaapeli ja sen potentiaalintasaus lähelle toisiaan lyhintä mahdollista reittiä pitkin. Vältä väyläkaapelien jatkamista pistoliittimillä. Vie väyläkaapeli lähelle valmiita massapintoja. SEIS! Mikäli maapotentiaali vaihtelee, kummastakin päästä kytketyn ja maapotentiaaliin (PE) liitetyn suojavaipan kautta voi kulkea tasausvirta. Siinä tapauksessa on huolehdittava riittävästä potentiaalintasauksesta voimassa olevien VDE-määräysten mukaisesti. 4.8 DIP-kytkinten asetukset HUOM DIP-kytkimen "Def IP" asetukset tallentuvat vain Power-On-resetin yhteydessä (verkko- ja DC-24-V-tukijännite kytketään pois päältä ja taas päälle). Def IP Kytkinasennossa "Def IP" = "1" (= ON) asetetaan seuraavat oletus-ip-parametrit, kun DC-24-V-tukijännite kytketään päälle: IP-osoite: Aliverkkomaski: Oletusyhdysverkkokäytävä: P785 DHCP / Startup Configuration: Tallennetut IP-parametrit (DHCP on deaktivoitu) AS Yhdyskäytävän SBus-tiedonsiirto konfiguroidaan DIP-kytkimellä "AS" (ks. Luku "Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto"). Konfigurointi tapahtuu, kun DIP-kytkin "AS" kytketään arvosta "0" arvoon "1". DIP-kytkimen "AS" tulee jäädä jatkokäyttöä varten asentoon "1" (= ON). Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 21

22 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita TCP / IP-osoitus ja aliverkot 4.9 TCP / IP-osoitus ja aliverkot Johdanto IP-protokollan osoiteasetukset tehdään seuraavia parametrejä käyttämällä MAC-osoite IP-osoite Aliverkon maski Vakioyhdyskäytävä Tässä luvussa selitetään osoitusmekanismit ja IP-verkkojen jakautuminen aliverkkoihin kyseisten parametrien oikeaoppista asettamista varten. MAC-osoite Kaikkien osoiteasetusten perusta on MAC-osoite (Media Access Controller). Ethernetlaitteen MAC-osoite on maailmanlaajuisesti vain kerran annettava 6-bittinen arvo (48 bittiä). SEW-Ethernet-laitteiden MAC-osoite on 00-0F-69-xx-xx-xx. MAC-osoitteen käyttö suurissa verkoissa on vaikeaa. Siksi käytetään vapaasti annettavia IP-osoitteita. IP-osoite IP-osoite on 32-bittinen arvo, jonka avulla verkossa olevan päätelaitteen voi tunnistaa selvästi. IP-osoitteessa on neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Jokainen desimaaliluku kuvaa osoitteen yhtä tavua (= 8 Bit), ja se voidaan esittää myös binäärisenä (Æ seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu IP-muodostuu verkko-osoitteesta ja päätelaitteen osoitteesta (Æ seuraava taulukko). Verkko-osoite Päätelaiteosoite Se, mikä IP-osoitteen osa kuvaa verkkoa ja mikä osa kuvaa päätelaitetta, määritetään verkkoluokan ja aliverkkomaskin perusteella. Pelkästään nollista tai ykkösistä (binäärinen) koostuvia päätelaiteosoitteita ei saa käyttää, koska niitä käytetään verkon osoitteessa tai broadcast-osoitteessa. Verkkoluokat IP-osoitteen ensimmäinen tavu määrittää verkkoluokan ja siten osoitteen jakautumisen verkko-osoitteeseen ja päätelaiteosoitteeseen. Arvoalue Tavu 1 Verkkoluokka Täydellinen verkko-osoite (esimerkki) Merkitys A = Verkko-osoite = Päätelaiteosoite B = Verkko-osoite 52.4 = Päätelaiteosoite C = Verkko-osoite 4 = Päätelaiteosoite Kyseisen kaltainen karkea jaottelu ei riitä useille verkoille. Ne käyttävät lisänä tarkasti säädettävää aliverkkomaskia. 22 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

23 Kokoonpano- ja asennusohjeita TCP / IP-osoitus ja aliverkot 4 Aliverkon maski Aliverkkomaskia käyttämällä verkkoluokat voidaan jaotella vielä tarkemmin. Alamaskissa on IP-osoitteen tapaan neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Jokainen desimaaliluku kuvaa aliverkkomaskin yhtä tavua (= 8 Bit), ja se voidaan esittää myös binäärisenä (Æ seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu Mikäli kirjoitat IP-osoitteen ja aliverkkomaskin alekkain, huomaat, että kaikki ykköset kuvaavat aliverkkomaskin binäärisessä esitystavassa verkko-osoitteen osuutta ja kaikki nollat päätelaiteosoitetta (Æ seuraava taulukko). IP-osoite Aliverkon maski Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4 desimaali binääri desimaali binääri C-luokka-verkko, jonka osoite on , jaetaan vielä aliverkkoihin aliverkkomaskin avulla. Näin syntyy kaksi verkkoa, joiden osoitteet ovat ja Molempien verkkojen mahdolliset päätelaiteosoitteet ovat: Verkon päätelaitteet määrittävät sen, onko tiedonsiirtokumppani omassa vai toisessa verkossa käyttämällä IP-osoitteen ja aliverkkomaskin loogista JA-operaatiota. Mikäli tiedonsiirtokumppani on toisessa verkossa, tietojen välittämiseen käytetään vakioyhdyskäytävää. Vakioyhdyskäytävä Myös vakioyhdyskäytävää käytetään 32-bittisen osoitteen avulla. 32-bittisessä osoitteessa on neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Vakioyhdyskäytävä luo yhteyden toisiin verkkoihin. Näin päätelaite, joka haluaa olla yhteydessä toiseen päätelaitteeseen, voi käyttää IP-osoitteessa ja aliverkkomaskissa loogista JA-operaatiota ja päättää siten, onko etsitty päätelaite omassa verkossa. Mikäli näin ei ole, se ottaa yhteyttä vakioyhdyskäytävään (reitittimeen), jonka on oltava omassa verkossa. Vakioyhdyskäytävä huolehtii sitten tietopakettien edelleenvälittämisestä. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Parametrien IP-osoite, aliverkon maski ja vakio-yhdyskäytävän manuaalisen asettamisen sijaan kyseiset parametrit voidaan asettaa Ethernet-verkossa myös automaattisesti DHCP-palvelimelta. IP-osoitteet annetaan siinä tapauksessa taulukosta, jonka perusteella MAC-osoitteen perusteella voidaan päätellä IP-osoite. Sen, odottaako DFE33B manuaalista vai DHCP:n kautta tapahtuvaa IP-parametrien antamista, osoittaa parametri P785. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 23

Käsikirja. Kenttäväyläliityntä DFD11B DeviceNet. Julkaisuajankohta 10/2007 11637137 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliityntä DFD11B DeviceNet. Julkaisuajankohta 10/2007 11637137 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliityntä DFD11B DeviceNet Julkaisuajankohta 1/27 11637137 / F Käsikirja SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliitäntä DFS22B PROFINET IO, jossa on PROFIsafe. Julkaisuajankohta 04/2008 11616342 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliitäntä DFS22B PROFINET IO, jossa on PROFIsafe. Julkaisuajankohta 04/2008 11616342 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliitäntä DFS22B PROFINET IO, jossa on PROFIsafe Julkaisuajankohta 04/2008 11616342 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B EtherNet/IP-kenttäväyläliityntäyksikkö DFE13B. Julkaisuajankohta 06/2006 FA361755 11373539 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B EtherNet/IP-kenttäväyläliityntäyksikkö DFE13B. Julkaisuajankohta 06/2006 FA361755 11373539 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B EtherNet/IP-kenttäväyläliityntäyksikkö DFE13B FA361755 Julkaisuajankohta 06/2006

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFIBUS DP-V1 jossa PROFIsafe. Julkaisuajankohta 09/2007 11478330 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFIBUS DP-V1 jossa PROFIsafe. Julkaisuajankohta 09/2007 11478330 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFBUS DP-V1 jossa PROFsafe Julkaisuajankohta 9/27 1147833 / F Käsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Käsikirja. Ohjainkortti MOVI-PLC advanced DH.41B. Julkaisuajankohta 04/2007 11497521 / FI

Käsikirja. Ohjainkortti MOVI-PLC advanced DH.41B. Julkaisuajankohta 04/2007 11497521 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Ohjainkortti MOVI-PLC advanced DH.4B Julkaisuajankohta 4/7 4975 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 09/ / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 09/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE32B PROFINET IO Julkaisuajankohta 09/2007 11614331 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

Käsikirja. Ohjainkortti MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Julkaisuajankohta 04/2008 16623339 / FI

Käsikirja. Ohjainkortti MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Julkaisuajankohta 04/2008 16623339 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Ohjainkortti MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Julkaisuajankohta 0/008 669 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Kenttäväyläliitäntä DeviceNet UFD11A

Kenttäväyläliitäntä DeviceNet UFD11A Kenttäväyläliitäntä DeviceNet UFD11A Painos 09/2003 Käsikirja 1052 5033 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Asennus...4 1.1 Yleiskatsaus...4 2 Asennus ja käyttö ilman PC:tä...5 2.1 Asennusohjeet...5

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Korjaus. Julkaisuajankohta 07/ / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Korjaus. Julkaisuajankohta 07/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B Julkaisuajankohta 07/2008 16658132 / FI Korjaus 1 Ohjeita 1 Ohjeita OHJEITA Nämä lisätiedot eivät korvaa yksityiskohtaista

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Käsikirja Moniakseli-servovahvistin MOVIAXIS Kenttäväyläliityntä XFE24A EtherCAT

Käsikirja Moniakseli-servovahvistin MOVIAXIS Kenttäväyläliityntä XFE24A EtherCAT Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja Moniakseli-servovahvistin MOVIAXIS Kenttäväyläliityntä XFE24A EtherCAT Julkaisuajankohta 04/2013 20078668 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje

Tekninen Tuki. Access Point asennusohje Access Point asennusohje Langattoman signaalin kantoaluetta on kätevä laajentaa Access Pointia ja ns. siltausta käyttämällä. Access Pointin pohjassa on WAN MAC Address (MAC osoite). Kirjoita tämä ylös

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 07/2006 FA361755 11419539 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO. Julkaisuajankohta 07/2006 FA361755 11419539 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B Kenttäväyläliityntäyksikkö DFE12B PROFINET IO Julkaisuajankohta 07/2006 11419539

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Käsikirja. Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHP11B.. Julkaisuajankohta 06/2006 FA37A100 11427531 / FI

Käsikirja. Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHP11B.. Julkaisuajankohta 06/2006 FA37A100 11427531 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Ohjelmoitava logiikka MOVI-PLC basic DHPB.. FA7A Julkaisuajankohta 6/26 4275 / FI Käsikirja

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje

iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje iloq P10S.10/20 -ohjelmointilaite Käyttöohje SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 OHJELMOINTILAITTEEN KÄYTTÖ... 5 Virran kytkeminen... 5 Lukon ohjelmointi... 5 Avaimen ohjelmointi... 5 Lukon lokin lukeminen... 6 Paristojen

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

Lisäys käyttöohjeeseen

Lisäys käyttöohjeeseen DFIA lisäkortin asentaminen Painos: 0/000 05 33x / fi Tämä tiedote ei korvaa varsinaista käyttöohjetta! Asennuksen ja käyttöönoton saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen tapaturmanehkäisymääräyksiä

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille s 9 265 9263p01 DESIGO PX Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille Asennetaan modulaarisiin automaatioyksiköihin PXC...-U PXA30-W2 PXC...-U -automaatioyksikköjen ohjaukseen

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE24B EtherCAT

Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE24B EtherCAT Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE24B EtherCAT Julkaisuajankohta 04/2013 20075863 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B. Julkaisuajankohta 04/2005 FA361510 11350830 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B. Julkaisuajankohta 04/2005 FA361510 11350830 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVDRVE MDX61B Ohjainkortti DHP11B FA36151 Julkaisuajankohta 4/25 113583 / F Käsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Network Video Recorder. Pika-asennusohje

Network Video Recorder. Pika-asennusohje Network Video Recorder Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti sisältää Tarkasta paketin sisältö huolellisesti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos jokin osista puuttuu tai on vahingoittunut,

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliityntä DFE24B EtherCAT. Julkaisuajankohta 05/ / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliityntä DFE24B EtherCAT. Julkaisuajankohta 05/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kenttäväyläliityntä DFE24B EtherCAT Julkaisuajankohta 5/27 11571942 / F Käsikirja SEW-EURODRVE Driving the

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot