Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Turvatoiminnot Nostinkäyttösovellukset Tuotenimet ja tavaramerkit Hävittäminen Johdanto Tämän käsikirjan sisältö Lisädokumentit Ominaisuudet MOVIDRIVE B, MOVITRAC B ja EtherNet/IP Kaikkiin tietoihin pääsy Valvontatoiminnot Diagnostiikka Kenttäväylämonitori Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Ennen työn aloittamista Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1-6) DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B MOVITRAC B:n ja DFE33B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä Usean MOVITRAC B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Lisäkortin DFE33B tila-led EtherNet/IP-LEDit Yhdyskäytävän LED Liitinjärjestys Väyläkaapelin suojaus ja asennus DIP-kytkinten asetukset TCP / IP-osoitus ja aliverkot IP-osoiteparametrien asetukset Laitteen vaihto Laitteen vaihto MOVIDRIVE B Laitteen vaihto MOVITRAC B / yhdyskäytävä Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 3

4 5 Konfigurointi ja käyttöönotto EDS-tiedoston voimassaolo lisäkortille DFE33B Masterin projektointi (EtherNet/IP-skanneri) Lisäkortin DFE33B konfiguroiminen MOVIDRIVE MDX61B:ssä DFE33B:n konfigurointi MOVITRAC B:n tai yhdyskäytävän kotelon UOH11B lisäkorttina Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE MDX61B:n asetukset Taajuusmuuttaja MOVITRAC B:n asetusten tekeminen Konfigurointiesimerkki RSLogix MOVIDRIVE B, jossa 10 PD:n tiedonsiirto MOVITRAC B yhdyskäytäväkotelon DFE33B / UOH11B kautta Pääsy MOVIDRIVE B:n laiteparametreihin Pääsy MOVITRAC B:n laiteparametreihin DFE33B:n / UOH11B:n kautta Ethernet Industrial Protokoll -sovellusprotokolla (EtherNet/IP) Käyttöönotto CIP-olioluettelo Parametriasetuksen palautekoodit Explicit Messages -viestien kautta Sisäänrakennettu Ethernet-kytkin Sisäänrakennettu verkkopalvelin Ohjelmistolle asetetut vaatimukset Turva-asetukset Sisäänrakennetun verkkopalvelimen aloitussivun rakenne Diagnoosiappletin rakenne Pääsysuojaus MOVITOOLS MotionStudio Ethernetin kautta Yleiskatsaus Toimenpiteet laitteiden konfigurointia varten Tiedonsiirto paikallisen aliverkon ulkopuolella olevien laitteiden kanssa Ethernet-konfigurointiparametrit Parametrin kuvaus Vikadiagnoosi Johdanto Lisäkortilla DFE33B varustetun MDX61B:n diagnoosivaiheet Valmistelut MOVIDRIVE B:n päälle kytkeminen jännitteellä DC 24 V tai AC 400 V (MOVIDRIVE B:n konfigurointi) EtherNet/IP:n konfiguroiminen ja MOVIDRIVE B:n aktivointi MOVITRAC B:n diagnoosivaiheet (lisäkortti DFE33B yhdyskäytävänä) Valmistelut Laitteiden päälle kytkeminen jännitteellä DC 24 V tai AC 400 V (MOVITRAC B:n konfigurointi) EtherNet/IP:n konfiguroiminen ja MOVITRAC B:n aktivointi Vikaluettelo yhdyskäytäväkäytössä Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

5 11 Tekniset tiedot Lisäkortti DFE33B MOVIDRIVE B:lle MOVITRAC B:ssä tai yhdyskäytävän kotelossa olevan lisäkortin DFE33B mittapiirros Sanasto Käsitteet Hakemisto Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 5

6 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeiden rakenne 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Turvaohjeiden rakenne Tämän käsikirjan turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. 1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Tutustu sen vuoksi käsikirjaan, ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käsikirja on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteella omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.3 Vastuun rajoitus MOVIDRIVE B- / MOVITRAC B -dokumentaation noudattaminen on perusedellytys sähkömoottoreiden varmalle toiminnalle sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 6 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

7 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit 2 2 Turvaohjeita 2.1 Muut voimassa olevat dokumentit Vain sähköasentajat, joilla on työhön vaadittava pätevyys, saavat asentaa tai ottaa käyttöön laitteet. Työssä on noudatettava voimassa olevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä seuraavia dokumentteja: Käyttöohjetta MOVIDRIVE MDX60B/61B Käyttöohjetta MOVITRAC B Lue kyseiset julkaisut huolellisesti läpi ennen lisäkortin DFE33B asennuksen ja käyttöönoton aloittamista. Dokumenttien noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. 2.2 Väyläjärjestelmiä koskevia yleisiä turvaohjeita Väyläjärjestelmien myötä käytössäsi on tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla taajuusmuuttaja MOVIDRIVE voidaan mukauttaa hyvin tarkasti eri sovelluksiin. Muiden väyläjärjestelmien tapaan on olemassa vaara, että (laitteistoon liittyviä) parametreja muutetaan huomaamatta ulkoisesti, jolloin myös laitteen käyttäytyminen muuttuu. Tämän seurauksena järjestelmä voi käyttäytyä odottamattomalla (hallitsemattomalla) tavalla. 2.3 Turvatoiminnot Taajuusmuuttajia MOVIDRIVE MDX60B/61B ja MOVITRAC B ei saa käyttää turvatoiminnoissa ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Varmista, että turvakäytöissä noudatetaan julkaisuissa "MOVIDRIVE B- / MOVITRAC B -laitteen turvallinen poiskytkentä" olevia ohjeita. 2.4 Nostinkäyttösovellukset MOVIDRIVE MDX60B/61B:tä ja MOVITRAC B:tä ei saa käyttää nostinkäyttösovellusten turvalaitteina. Käytä turvalaitteina valvontajärjestelmiä tai mekaanisia turvalaitteita mahdollisten henkilö- tai esinevahinkojen välttämiseksi. 2.5 Tuotenimet ja tavaramerkit Tämän käsikirjan sisältämät tuotemerkit ja -nimet ovat niiden haltijoiden omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2.6 Hävittäminen Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim. elektroniikkaromuna muovina teräslevynä kuparina Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 7

8 3 Johdanto Tämän käsikirjan sisältö 3 Johdanto 3.1 Tämän käsikirjan sisältö Tässä käsikirjassa kuvataan: lisäkortin DFE33B EtherNet/IP asennus MOVIDRIVE MDX61B -taajuusmuuttajaan. lisäkortin DFE33B EtherNet/IP käyttö taajuusmuuttajassa MOVITRAC B sekä yhdyskäytävän kotelossa UOH11B. MOVIDRIVE B:n käyttöönotto EtherNet/IP-kenttäväyläjärjestelmässä. MOVITRAC B -taajuusmuuttajan käyttöönotto EtherNet/IP-yhdyskäytävässä. MOVITOOLS MotionStudio-ohjelman käyttö Ethernet:in kautta. diagnoosin teko sisäänrakennettua verkkopalvelinta käyttämällä. 3.2 Lisädokumentit Jotta MOVIDRIVE - / MOVITRAC B -taajuusmuuttajan liittäminen EtherNet/IPkenttäväyläjärjestelmään sujuisi mahdollisimman yksinkertaisesti ja tehokkaasti, suosittelemme tämän käsikirjan lisäksi myös seuraavien kenttäväylää koskevien lisäjulkaisujen hankkimista: MOVIDRIVE -kenttäväylälaiteprofiilin käsikirja MOVITRAC B:n / MOVIDRIVE MDX60B/61B:n järjestelmäkäsikirjaa Käsikirjassa "Kenttäväylälaiteprofiili MOVIDRIVE " ja järjestelmäkäsikirjassa MOVITRAC B selostetaan kenttäväyläparametrien ja niiden koodauksen ohella mitä erilaisimpia ohjauskonsepteja ja sovellusmahdollisuuksia pieniä esimerkkejä apuna käyttämällä. Käsikirja "Kenttäväylälaiteprofiili MOVIDRIVE " sisältää luettelon kaikista taajuusmuuttajan parametreista, jotka voidaan lukea ja kirjoittaa eri tiedonsiirtoliityntöjen, kuten järjestelmäväylän, RS485:n ja myös kenttäväyläliitynnän kautta. 3.3 Ominaisuudet Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE MDX61B ja MOVITRAC B voidaan sen tehokasta yleisluontoista kenttäväyläliityntää hyödyntämällä liittää DFE33B EtherNet/IP -lisäkortilla ylemmän tason automaatiojärjestelmiin EtherNet/IP-väylän kautta MOVIDRIVE B, MOVITRAC B ja EtherNet/IP EtherNet/IP-käytön perustana oleva taajuusmuuttajan käyttäytyminen, ns. laiteprofiili, on kenttäväylästä riippumaton ja siten yhdenmukainen. Käyttäjälle tarjoutuu näin mahdollisuus kenttäväylästä riippumattomien käyttölaitesovellusten kehittämiseen. Vaihto muihin väyläjärjestelmiin, kuten esim. DeviceNet-väylään (lisäkortti DFD), on helppoa. 8 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

9 Johdanto Ominaisuudet Kaikkiin tietoihin pääsy SEW-käyttölaitteissa on EtherNet/IP-liitynnän ansiosta mahdollisuus päästä digitaalisesti käsiksi kaikkiin käyttöteknisiin parametreihin ja toimintoihin. Taajuusmuuttajan ohjaus tapahtuu nopean, syklisen prosessidatan avulla. Kyseisen prosessidatakanavan kautta voidaan käynnistää ohjearvojen, kuten esim. nopeuden ohjearvon, kiihdytyksen ja hidastuksen integrointiaikojen antamisen jne., määrittämisen ohella myös erilaisia käyttöteknisiä toimintoja, kuten esim. aktivointi, säätimen lukitus, normaali pysäytys, pikapysäytys jne. Kyseisen kanavan avulla voidaan samanaikaisesti lukea myös taajuusmuuttajan oloarvoja, kuten käyntinopeus- ja virtaoloarvoja, laitteen tilatietoja, vikailmoitusnumeroita tai vastaavuusviestejä Valvontatoiminnot Kenttäväyläjärjestelmän käyttö edellyttää käyttölaitetekniikalta lisävalvontatoimintoja, kuten esim. kenttäväylän ajallista valvontaa (kenttäväylän aikavalvontaa) tai myös pikapysäytystä. MOVIDRIVE - /MOVITRAC -valvontatoiminnot voidaan esimerkiksi sovittaa tarkoin käytettyä sovellusta vastaaviksi. Siten voidaan esimerkiksi määrittää, minkä virhereaktion taajuusmuuttaja laukaisee väylävirheen yhteydessä. Monissa sovelluksissa pikapysäytys on käyttökelpoinen, mutta sen sijaan voidaan myös jäädyttää viimeksi asetetut ohjearvot, jolloin taajuusmuuttaja jatkaa toimintaa viimeksi voimassa olleilla ohjearvoilla (esim. kuljetushihna). Koska ohjausliittimet toimivat myös kenttäväyläkäytössä, kenttäväylästä riippumattomia pikapysäytyksiä voidaan käyttää totuttuun tapaan taajuusmuuttajan liittimien avulla Diagnostiikka Taajuusmuuttajissa MOVIDRIVE ja MOVITRAC B on käyttöönottoa ja huoltoa varten useita diagnoosimahdollisuuksia. MOVITOOLS MotionStudioon integroidulla kenttäväylämonitorilla voidaan esimerkiksi valvoa ylemmän tason ohjauksen lähettämiä ohjearvoja sekä oloarvoja. Sisäänrakennettu verkkopalvelin mahdollistaa diagnoosiarvoihin käsiksipääsyn vakioselainta käyttämällä (esim. Internet Explorer) Kenttäväylämonitori Lisäksi on mahdollisuus saada paljon lisätietoa kenttäväyläliitynnän tilasta. Kenttäväylämonitoritoiminto tarjoaa yhdessä MOVITOOLS MotionStudio -ohjelman kanssa kätevän diagnoositavan, jolla voidaan tehdä kaikki käyttöparametrien asetukset (mukaan lukien kenttäväyläparametrit) sekä myös saada näyttöön yksityiskohtaiset kenttäväylä- ja laitetiedot. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 9

10 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Tämä luku sisältää ohjeita DFE33B EtherNet/IP -lisäkortin asennuksesta taajuusmuuttajiin MOVIDRIVE MDX61B ja MOVITRAC B sekä yhdyskäytävän koteloon UOH11B. 4.1 DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B OHJEITA Vain SEW-EURODRIVE saa asentaa ja irrottaa MOVIDRIVE MDX61B:n kokoluokan 0 lisäkortit. Käyttäjä saa asentaa ja purkaa lisäkortit vain taajuusmuuttajan MOVIDRIVE MDX61B kokoluokissa 1-6. DFE33B EtherNet/IP -lisäkortti on työnnettävä kenttäväylän liitinpaikkaan [1]. Käytä kaapeloinnissa vain EtherNet/IP -käyttöön hyväksyttyjä pistokkeita ja kaapeleita. DFE33B-lisäkortti saa jännitteen taajuusmuuttajalta MOVIDRIVE B. Erillistä jännitteensyöttöä ei tarvita. [1] 62180AXX 10 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

11 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Ennen työn aloittamista Noudata seuraavia ohjeita, ennen kuin aloitat lisäkortin asennuksen tai irrottamisen: Kytke taajuusmuuttaja jännitteettömäksi. Katkaise 24 V DC -jännite ja verkkojännite. Pura oman kehosi sähkövaraus sopivin toimenpitein (johtava maadoitusnauha, sähköä johtavat kengät tms.), ennen kuin kosket lisäkorttiin. Irrota ohjauspaneeli ja etukansi ennen lisäkortin asennusta (ks. Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Asennus"). Aseta etukansi ja ohjauspaneeli paikalleen lisäkortin asennuksen jälkeen (ks. Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B, luku "Asennus"). Säilytä lisäkortti alkuperäisessä pakkauksessaan ja ota se pakkauksesta vasta juuri ennen asentamista. Pitele lisäkorttia vain reunoista. Älä koske komponentteihin. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 11

12 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVIDRIVE MDX61B Lisäkortin asennus- ja irrotusperiaatteet (MDX61B, rakennekoot 1-6) AXX 1. Irrota lisäkortin pidikkeen molemmat kiinnitysruuvit. Vedä lisäkortin pidike tasaisesti ulos korttipaikasta (älä kallista!). 2. Irrota lisäkortin pitimen mustassa kansilevyssä olevat 2 kiinnitysruuvia. Irrota musta peitelevy. 3. Aseta lisäkortti 3 kiinnitysruuvin avulla tarkasti lisäkortin pitimessä oleviin aukkoihin. 4. Asenna lisäkortin pidike ja siihen asennettu lisäkortti painamalla se kevyesti korttipaikkaan. Kiinnitä lisäkortin pidin jälleen molemmilla kiinnitysruuveilla. 5. Lisäkortti irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä. 12 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

13 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B HUOM Vain SEW-EURODRIVE saa asentaa ja irrottaa MOVITRAC B:n lisäkortit MOVITRAC B:n ja DFE33B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä [1] Päätevastus aktivoitu, S1 = ON [1] [2] S1 S2 ON OFF X44 FSC11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS MAC ID: 00-0F B IP: [2] DIP-kytkin S2 (varattu), S2 = OFF X45 X46 HL X32 X30 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 + DC 24 V = 24V IO GND X X AXX X46 X26 Liitinjärjestys X46:1 X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 X26:3 GND, CAN GND X26:4 Varattu X26:5 Varattu X46:6 X26:6 GND, CAN GND X46:7 X26:7 24 V DC X12 Liitinjärjestys X12:8 +24 V DC tulo X12:9 GND binääritulojen vertailupotentiaali DFE33B-lisäkorttiin voidaan syöttää 24 voltin tasajännitettä MOVITRAC B -taajuusmuuttajan liittimestä X46.7 liittimeen X26.7. Kun DFE33B-lisäkortti saa jännitteen MOVITRAC B -taajuusmuuttajalta, MOVITRAC B:hen on syötettävä 24 voltin tasajännitettä liittimiin X12.8 ja X12.9. Aktivoi järjestelmäväylän päätevastus (S1 = ON) lisäkortista FSC11B. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 13

14 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B Usean MOVITRAC B:n välisen järjestelmäväylän liitäntä [1] [2] MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 H L ^ DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X30 MAC ID: 00-0F B IP: X32 Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 MOVITRAC B MOVITRAC B S1 S2 S1 S2 + DC 24 V = - 24V IO GND X X ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] ON OFF X44 FSC11B X45 X46 [1] [2] HL ^ HL ^ [1] Päätevastus aktivoitu vain viimeisessä laitteessa, S1 = ON [2] DIP-kytkin S2 (varattu), S2 = OFF 62136AXX MOVITRAC B DFE33B yhdyskäytäväkotelossa UOH11B X46 Liitinjärjestys X26 Liitinjärjestys X46:1 SC11 (järjestelmäväylä tuleva High) X26:1 SC11 SBus +, CAN high X46:2 SC12 (järjestelmäväylä tuleva Low) X26:2 SC12 SBus, CAN low X46:3 GND (järjestelmäväylän vertailupotentiaali) X26:3 GND, CAN GND X46:4 SC21 (järjestelmäväylä lähtevä High) X26:4 Varattu X46:5 SC22 (järjestelmäväylä lähtevä Low) X26:5 Varattu X46:6 GND (järjestelmäväylän vertailupotentiaali) X26:6 GND, CAN GND X46:7 24 V DC X26:7 24 V DC X12 Liitinjärjestys X12:8 +24 V DC tulo X12:9 GND binääritulojen vertailupotentiaali 14 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

15 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B-lisäkortin asennus taajuusmuuttajaan MOVITRAC B 4 Ota huomioon seuraavat seikat: Käytä 2x2-napaista, kierrettyä ja suojattua kuparikaapelia (kuparipunoksella suojattu tiedonsiirtokaapeli). Maadoita kaapelin häiriösuojajohdin laajapintaisesti molemmista päistä MOVITRAC :in elektroniikan häiriösuojaliittimeen ja häiriösuojan päät lisäksi GND:hen. Kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset: Johdinpoikkipinta 0,25 mm 2 (AWG18)... 0,75 mm 2 (AWG23) Johtimen resistanssi 120 Ê 1 MHz:n taajuudella Kapasitanssi  40 pf/m 1 khz:n taajuudella Soveltuvia ovat esimerkiksi CAN- tai DeviceNet-kaapelit. Johtimen sallittu kokonaispituus on 80 m (260 ft). SBus-siirtonopeus on pysyvästi 500 kbaud. Kytke järjestelmäväylän päätevastus järjestelmäväyläyhteyden loppupäähän (S1 = ON). Kytke muiden laitteiden päätevastus pois päältä (S1 = OFF). DFE33Byhdyskäytävän on aina oltava järjestelmäväyläyhteyden alussa tai lopussa. Siinä on kiinteästi asennettu päätevastus. OHJEITA SBus-väylän avulla toisiinsa yhdistettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalieroja. Estä potentiaalierot sopivalla tavalla, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat erillisellä johdolla. Tähdenmuotoinen SBus-kaapelointi ei ole sallittu. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 15

16 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus 4.3 DFE33B / UOH11B-yhdyskäytävän asennus Seuraava kuva esittää lisäkortin DFE33B liitäntää yhdyskäytävän kotelossa UOH11B. HUOM Yhdyskäytävän kotelon UOH11B lisäkortit saa asentaa ja irrottaa vain SEW- EURODRIVE. UOH11B DFE 33B MODULE STATUS NETWORK STATUS X32 X30 MAC ID: 00-0F B IP: Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP H1 H2 X24 SEW Drive X SC11 järjestelmäväylä +, CAN high SC12 järjestelmäväylä -, CAN low GND, CAN GND DC+24 V GND 62137AFI Yhdyskäytävän kotelo UOH11B X26 Liitinjärjestys X26:1 SC11 Järjestelmäväylä +, CAN high X26:2 SC12 Järjestelmäväylä -, CAN low X26:3 GND, CAN GND X26:4 Varattu X26:5 Varattu X26:6 GND, CAN GND X26:7 24 V DC Yhdyskäytävän kotelo tarvitsee 24 V DC jännitteen, joka on liitetty liittimeen X26. Kytke järjestelmäväylän päätevastus järjestelmäväyläyhteyden loppupäähän. 16 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

17 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Lisäkortin DFE33B liitäntä ja liitinten kuvaus Tuotenumero Lisäkortti kenttäväyläliityntä EtherNet/IP tyyppi DFE33B: DFE33B edestä katsottuna Kuvaus DIPkytkin Toiminto DFE 33B MODULE STATUS LED MODULE STATUS (punainen/vihreä) Osoittaa DFE33B:n sen hetkisen tilan. NETWORK STATUS LED NETWORK STATUS (punainen/vihreä) Näyttää ohjaavan EtherNet/IP-yhteyden tilan. MAC ID: 00-0F-69-xx-xx-xx IP: MAC-osoite Syöttökenttä IP MAC-osoite esim. DHCP-palvelimen konfigurointia varten Tähän kenttään voidaan syöttää annetut IP-osoitteet. X30 X30: Ethernet-liitäntä LED Link (vihreä) LED Activity (keltainen) X32 X32: Ethernet-liitäntä LED Link (vihreä) LED Activity (keltainen) Def IP AS 0 1 ETHERNET/IP DIP-kytkin DEF IP Palauttaa osoiteparametrit oletusarvoiksi ja deaktivoi DHCP:n IP-osoite: Aliverkkomaski: Yhdyskäytävä: AS Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto 62138AXX Kuva edestä MOVITRAC B - muuntajassa ja UOH11Bkotelossa Kuvaus Toiminto H1 H2 LED H1 (punainen) LED H2 (vihreä) Järjestelmäväylävika (vain yhdyskäytävän toimintaa varten) Varattu X AXX X24 X -käyttöpääte RS485-liitäntä tietokoneen ja MOVITOOLS -MotionStudion kautta tapahtuvaa diagnoosia varten (koskee vain MOVITRAC B:tä) Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 17

18 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B tila-led 4.5 Lisäkortin DFE33B tila-led EtherNet/IP-LEDit Lisäkortin DFE33B LEDit osoittavat lisäkortin DFE33B ja EtherNet/IP-järjestelmän sen hetkisen tilan. DFE33B MODULE STATUS NETWORK STATUS 62139AXX LED MODULE STATUS LED MODULE STATUS osoittaa väyläelektroniikan oikean käytön. MODULE STATUS LEDin tila Merkitys Pois Lisäkorttiin ei syötetä virtaa tai se on viallinen Vilkkuu vihreänä Mikäli LED NETWORK STATUS on samanaikaisesti sammuksissa, lisäkortin DFE33B TCP/IP-pinomuisti käynnistetään. Mikäli tila jää päälle ja DHCP on aktivoitu, lisäkortti DFE33B odottaa DHCP-palvelimen tietoja. Mikäli LED NETWORK STATUS vilkkuu samanaikaisesti vihreänä, lisäkortin DFE33B sovellus käynnistetään. Vilkkuu vihreänä/ Lisäkortti DFE33B suorittaa LED-testin. punaisena Vihreä Lisäkortti DFE33B on normaalissa käyttötilassa. Punainen Lisäkortti DFE33B on virhetilassa. Vilkkuu punaisena IP-osoituksessa on tunnistettu virhe. Verkon toinen laite käyttää samaa IP-osoitetta. LED NETWORK STATUS LED NETWORK STATUS osoittaa EtherNet/IP-järjestelmän tilan. MODULE STATUS LEDin tila Pois Vilkkuu vihreänä/ punaisena Vilkkuu vihreänä Vihreä Punainen Vilkkuu punaisena Merkitys Lisäkortilla DFE33B ei ole vielä IP-parametriä. Lisäkortti DFE33B suorittaa LED-testin. Ohjaavaa IO-yhteyttä ei ole olemassa. Ohjaavaa EtherNet/IP IO-yhteyttä ei ole olemassa. IP-osoituksessa on tunnistettu virhe. Verkon toinen laite käyttää samaa IP-osoitetta. Aikaisemmin luotu ohjaava IO-yhteys on aikavalvonnassa. Tila palautetaan tiedonsiirron käynnistymisellä uudelleen. 18 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

19 Kokoonpano- ja asennusohjeita Lisäkortin DFE33B tila-led 4 LEDit Link/ Activity Molemmat RJ45-pistokeliittimiin (X30, X32) sisäänrakennetut LEDit Link (vihreä) ja Activity (keltainen) osoittavat Ethernet-yhteyden tilan. LED "Link" X30 LED "Activity" X AXX LED / tila Link / vihreä Aktivity / keltainen Link / ei pala Merkitys Ethernet-yhteys on olemassa. Ethernetin välityksellä siirretään parhaillaan tietoja. Ethernet-yhteyttä ei ole olemassa. HUOM Koska lisäkortin DFE33B laiteohjelmisto tarvitsee tunnistamiseen noin 15 sekuntia, MOVIDRIVE :n seitsemänosaisessa näytössä näytetään sillä aikaa tilaa "0" (taajuusmuuttaja ei ole valmiudessa) Yhdyskäytävän LED LEDit H1 ja H2 osoittavat tiedonsiirtotilaa yhdysväyläkäytössä. H1 H2 X AXX LED H1 Sys-Fault Vain yhdyskäytäväkäyttöä varten (punainen) Tila Tila Kuvaus Punainen Järjestelmäväylävirhe Yhdyskäytävää ei ole konfiguroitu tai jotain käyttölaitteista ei ole aktivoitu Pois Järjestelmäväylä ok Yhdyskäytävä konfiguroitu oikein Vilkkuu Bus scan Yhdyskäytävä tarkastaa väylän LED H2 (vihreä) on varattu tällä hetkellä. X-Terminal X24 on tietokoneella ja MOVITOOLS MotionStudio:lla tehtävän diagnoosin RS485-liitäntä. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 19

20 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita Liitinjärjestys 4.6 Liitinjärjestys Käytä IEC standardin painoksen 2.0, luokan 5 mukaisia valmiita, suojattuja RJ45-pistoliittimiä. [6] [3] [2] [1] A Kuva 1: B Pistokkeen johdotus RJ45-pistoliitin 54174AXX A = edestä katsottuna B = takaa katsottuna [1] Nasta 1 TX+ Transmit Plus [2] Nasta 2 TX Transmit Minus [3] Nasta 3 RX+ Receive Plus [6] Nasta 6 RX Receive Minus Liitäntä MOVIDRIVE / MOVITRAC B / Ethernet DFE33B liitetään Ethernet-verkkoon kytkemällä yksi Ethernet-liitäntä X30 tai X32 (RJ45-pistoke) verkon muihin päätelaitteisiin suojatulla, pareittain kierretyllä kaapelilla, joka vastaa standardin IEC painoksen 2.0 mukaisen luokan 5 D vaatimuksia. Sisäänrakennettu kytkin tukee linjatopologian toteuttamisessa ja tarjoaa Auto-Crossingtoimintoja. OHJEITA Kaapelin enimmäispituus 10/100 MBaud Ethernet (10BaseT / 100BaseT) -liitäntää varten esim. verkon kahden päätelaitteen välillä on 100 metriä standardin IEC mukaan. On suositeltavaa, että muiden valmistajien päätelaitteita ei liitetä suoraan lisäkorttiin DFE33B päätelaitteiden multicast-tiedonsiirrosta aiheutuvan kuormituksen minimoimiseksi. Liitä muiden valmistajien laitteet verkkokomponentin kautta, joka tukee IGMP-Snooping-toimintoja (esim. Managed Switch). 20 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

21 Kokoonpano- ja asennusohjeita Väyläkaapelin suojaus ja asennus Väyläkaapelin suojaus ja asennus Käytä vain suojattuja kaapeleita ja liitoskappaleita, jotka vastaavat myös standardin IEC painoksen 2.0 mukaisen luokan 5 D vaatimuksia. Oikea suojaus vaimentaa sähköiset häiriövaikutukset, joita voi ilmetä teollisuusympäristössä. Seuraavilla toimenpiteillä saavutetaan parhaat suojausominaisuudet: Kiristä pistokkeiden, moduulien ja potentiaalintasausjohdinten kiinnitysruuvit sormivoimin. Käytä vain metallirunkoisia tai metallipinnoitettuja pistokkeita. Kytke suojavaippa pistokkeeseen laajapintaisesti. Kytke väyläjohtimen suojavaippa kummastakin päästä. Älä vedä signaali- ja väyläkaapeleita tehokaapeleiden (moottorin kaapeleiden) rinnalle, vaan mieluiten erillisiin kaapelikanaviin. Vältä maadoitettujen metallikaapelihyllyjen käyttöä teollisuusympäristössä. Asenna signaalikaapeli ja sen potentiaalintasaus lähelle toisiaan lyhintä mahdollista reittiä pitkin. Vältä väyläkaapelien jatkamista pistoliittimillä. Vie väyläkaapeli lähelle valmiita massapintoja. SEIS! Mikäli maapotentiaali vaihtelee, kummastakin päästä kytketyn ja maapotentiaaliin (PE) liitetyn suojavaipan kautta voi kulkea tasausvirta. Siinä tapauksessa on huolehdittava riittävästä potentiaalintasauksesta voimassa olevien VDE-määräysten mukaisesti. 4.8 DIP-kytkinten asetukset HUOM DIP-kytkimen "Def IP" asetukset tallentuvat vain Power-On-resetin yhteydessä (verkko- ja DC-24-V-tukijännite kytketään pois päältä ja taas päälle). Def IP Kytkinasennossa "Def IP" = "1" (= ON) asetetaan seuraavat oletus-ip-parametrit, kun DC-24-V-tukijännite kytketään päälle: IP-osoite: Aliverkkomaski: Oletusyhdysverkkokäytävä: P785 DHCP / Startup Configuration: Tallennetut IP-parametrit (DHCP on deaktivoitu) AS Yhdyskäytävän SBus-tiedonsiirto konfiguroidaan DIP-kytkimellä "AS" (ks. Luku "Yhdyskäytävän käytön Auto-Setup-toiminto"). Konfigurointi tapahtuu, kun DIP-kytkin "AS" kytketään arvosta "0" arvoon "1". DIP-kytkimen "AS" tulee jäädä jatkokäyttöä varten asentoon "1" (= ON). Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 21

22 4 Kokoonpano- ja asennusohjeita TCP / IP-osoitus ja aliverkot 4.9 TCP / IP-osoitus ja aliverkot Johdanto IP-protokollan osoiteasetukset tehdään seuraavia parametrejä käyttämällä MAC-osoite IP-osoite Aliverkon maski Vakioyhdyskäytävä Tässä luvussa selitetään osoitusmekanismit ja IP-verkkojen jakautuminen aliverkkoihin kyseisten parametrien oikeaoppista asettamista varten. MAC-osoite Kaikkien osoiteasetusten perusta on MAC-osoite (Media Access Controller). Ethernetlaitteen MAC-osoite on maailmanlaajuisesti vain kerran annettava 6-bittinen arvo (48 bittiä). SEW-Ethernet-laitteiden MAC-osoite on 00-0F-69-xx-xx-xx. MAC-osoitteen käyttö suurissa verkoissa on vaikeaa. Siksi käytetään vapaasti annettavia IP-osoitteita. IP-osoite IP-osoite on 32-bittinen arvo, jonka avulla verkossa olevan päätelaitteen voi tunnistaa selvästi. IP-osoitteessa on neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Jokainen desimaaliluku kuvaa osoitteen yhtä tavua (= 8 Bit), ja se voidaan esittää myös binäärisenä (Æ seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu IP-muodostuu verkko-osoitteesta ja päätelaitteen osoitteesta (Æ seuraava taulukko). Verkko-osoite Päätelaiteosoite Se, mikä IP-osoitteen osa kuvaa verkkoa ja mikä osa kuvaa päätelaitetta, määritetään verkkoluokan ja aliverkkomaskin perusteella. Pelkästään nollista tai ykkösistä (binäärinen) koostuvia päätelaiteosoitteita ei saa käyttää, koska niitä käytetään verkon osoitteessa tai broadcast-osoitteessa. Verkkoluokat IP-osoitteen ensimmäinen tavu määrittää verkkoluokan ja siten osoitteen jakautumisen verkko-osoitteeseen ja päätelaiteosoitteeseen. Arvoalue Tavu 1 Verkkoluokka Täydellinen verkko-osoite (esimerkki) Merkitys A = Verkko-osoite = Päätelaiteosoite B = Verkko-osoite 52.4 = Päätelaiteosoite C = Verkko-osoite 4 = Päätelaiteosoite Kyseisen kaltainen karkea jaottelu ei riitä useille verkoille. Ne käyttävät lisänä tarkasti säädettävää aliverkkomaskia. 22 Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP

23 Kokoonpano- ja asennusohjeita TCP / IP-osoitus ja aliverkot 4 Aliverkon maski Aliverkkomaskia käyttämällä verkkoluokat voidaan jaotella vielä tarkemmin. Alamaskissa on IP-osoitteen tapaan neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Jokainen desimaaliluku kuvaa aliverkkomaskin yhtä tavua (= 8 Bit), ja se voidaan esittää myös binäärisenä (Æ seuraava taulukko). Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu Mikäli kirjoitat IP-osoitteen ja aliverkkomaskin alekkain, huomaat, että kaikki ykköset kuvaavat aliverkkomaskin binäärisessä esitystavassa verkko-osoitteen osuutta ja kaikki nollat päätelaiteosoitetta (Æ seuraava taulukko). IP-osoite Aliverkon maski Tavu 1 Tavu 2 Tavu 3 Tavu 4 desimaali binääri desimaali binääri C-luokka-verkko, jonka osoite on , jaetaan vielä aliverkkoihin aliverkkomaskin avulla. Näin syntyy kaksi verkkoa, joiden osoitteet ovat ja Molempien verkkojen mahdolliset päätelaiteosoitteet ovat: Verkon päätelaitteet määrittävät sen, onko tiedonsiirtokumppani omassa vai toisessa verkossa käyttämällä IP-osoitteen ja aliverkkomaskin loogista JA-operaatiota. Mikäli tiedonsiirtokumppani on toisessa verkossa, tietojen välittämiseen käytetään vakioyhdyskäytävää. Vakioyhdyskäytävä Myös vakioyhdyskäytävää käytetään 32-bittisen osoitteen avulla. 32-bittisessä osoitteessa on neljä desimaalilukua, jotka on erotettu toisistaan pisteillä. Esimerkki: Vakioyhdyskäytävä luo yhteyden toisiin verkkoihin. Näin päätelaite, joka haluaa olla yhteydessä toiseen päätelaitteeseen, voi käyttää IP-osoitteessa ja aliverkkomaskissa loogista JA-operaatiota ja päättää siten, onko etsitty päätelaite omassa verkossa. Mikäli näin ei ole, se ottaa yhteyttä vakioyhdyskäytävään (reitittimeen), jonka on oltava omassa verkossa. Vakioyhdyskäytävä huolehtii sitten tietopakettien edelleenvälittämisestä. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Parametrien IP-osoite, aliverkon maski ja vakio-yhdyskäytävän manuaalisen asettamisen sijaan kyseiset parametrit voidaan asettaa Ethernet-verkossa myös automaattisesti DHCP-palvelimelta. IP-osoitteet annetaan siinä tapauksessa taulukosta, jonka perusteella MAC-osoitteen perusteella voidaan päätellä IP-osoite. Sen, odottaako DFE33B manuaalista vai DHCP:n kautta tapahtuvaa IP-parametrien antamista, osoittaa parametri P785. Käsikirja Kenttäväyläliityntä DFE33B EtherNet/IP 23

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI

Painos. MOVIDRIVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFIBUS DP (12 MBaud) 03/2001. Käsikirja 1051 6239 / FI MOVDRVE kenttäväyläliitäntä DFP21A PROFBUS DP (12 MBaud) Painos 3/21 Käsikirja 151 6239 / F SEW-EURODRVE Sisällys 1 Johdanto... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Erot DFP11A / DFP21A... 6 2.2 Vaihto DFP11:stä

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/26 11424346 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2 IRIS Touch Asentajan opas Versio 1.2 Sisällys 1. Esittely... 3 2. IRIS-tiedonsiirtomekanismi (pollaus/hälytykset)... 4 3. Tuoteominaisuudet... 5 4. Pakkauksen sisältö... 6 5. Valitsintaulun osat... 6 6.

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B. Julkaisuajankohta 01/2006 FA361771 11413131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -absoluuttianturikortti DIP11B FA361771 Julkaisuajankohta 01/2006 11413131

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n Ohjekirja Sisältö Luku 1: Laite...1 Laitteen esittely... 1 Ominaisuudet...4 Laitteiston tekniset tiedot... 5 Laitteen mitat...5 Tehovaatimukset...5 Käyttöympäristö...

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin Älä altista langatonta Sweex 300N -reititintä äärilämpötiloille. Älä pidä laitetta suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä käytä langatonta

Lisätiedot

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.

TW-EA530. ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802. TW-EA530 ADSL 2+ -modeemi ja reititin, sisäänrakennettu 3G-modeemi 4 x 10/100 Mbps kytkin, palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Huomautus! Langattoman verkon (WLAN) salausavain on oletuksena laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-liitäntäpiste, UA Ohjelmistoversio 1.0.0.3 1673-1-7967 04.04.2014

Käyttöohje IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-liitäntäpiste, UA Ohjelmistoversio 1.0.0.3 1673-1-7967 04.04.2014 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 8186-31 @ 38\mod_1386240204434_174011.docx @ 300988 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7967

Lisätiedot

www.dtco.vdo.com DLKPro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions

www.dtco.vdo.com DLKPro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions www.dtco.vdo.com DLKPro Download Key Advanced Digital Tachograph Solutions Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro -lataustyökalu...4 Pakkauksen sisältö...4 Tuotteen yleiskuvaus...4 3 DLK Pro:n käytön

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N2R1DD2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902720

Käyttöoppaasi. LG N2R1DD2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902720 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot