Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet 18.1.2012"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

2

3 Talousarvion toimeenpano / käyttösuunnitelma 2012 Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön henkilöstömenoihin varattua rahaa jouduttiin karsimaan raamiin pääsemiseksi vielä erittäin tiukan esityksen jälkeen miljoona euroa (koko soten osuus 1,3 milj. kun mukana Mikkelin päivähoito). Talousarvio sisältää menoja/eriä, joihin soten toimijat eivät voi toiminnallaan vaikuttaa, kuten kasvaneet tietohallinnon, ruokapalveluiden ja sisäisten vuokrien kulut. Tämän lisäksi talousarvion toteutumista henkilöstömenojen kohdalla vaikeuttaa se, että toteutuneisiin palkankorotuksiin (uudet sopimukset ) on varauduttu pienemmällä summalla kuin mitä korotukset tulevat olemaan. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %. Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä keskimäärin 4,46 %. Vuoden 2011 henkilöstömenojen lopullista toteumaa ei ole vielä tällä hetkellä saatavissa vaan arviot ja säästötoimet on tehty suhteessa marraskuun 2011 lopun tilanteeseen. Tulosalueilta on kerätty käytännön esityksiä siitä, millaisin toimenpitein olisi mahdollista pysyä talousarviossa myös henkilöstömenojen kohdalla sekä mitä mahdollisia riskejä tähän liittyy. Arvio kokonaissäästömahdollisuudesta on , mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuisivat. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen henkilöstöstrategia säästöihin liittyen kattaa seuraavat periaatteet: Suositellaan palkattomien vapaiden (5 pv/ henkilö) sekä lomarahavapaiden (sopimusten puitteissa) ottamista. Näihin poissaoloihin ei palkata sijaisia. Suositus ei koske vuonna 2013 eläköityviä. Sosiaali- ja terveystoimi pitää erittäin merkittävänä sitä, että palkattomien pitämiseen ja säästötalkoisiin osallistuu koko kaupunkikonsernin henkilöstö. Suositaan osa-aikaista työaikaa Pääsääntöisesti määräaikaisia sijaisia ei palkata lainkaan alle kolmen viikon sijaisuuksiin ja sitä pidempiinkin vain erittäin harkitusti. Täyttölupamenettely toteutetaan KuntaRekry ohjelman kautta. Lopullisessa täyttöluvan antamisessa käytetään kuitenkin aina harkintaa siten, että asiakasturvallisuus ei saa vaarantua ja lakisääteiset palvelut turvataan. Toiminnanrajoituksia laajennetaan. Toiminnanrajoituksilla tarkoitetaan sitä, että kiireelliset asiat hoidetaan ja toiminta keskitetään. Palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden pitäminen keskitetään rajoitusajoille. Seuranta maalis-huhtikuussa Säästöjen toteutumiseen liittyvät riskit: Työhyvinvointi heikkenee ja sairauspoissaolojen määrä kasvaa Henkilöstö ei ota vapaaehtoisia palkattomia päiviä tai vaihda lomarahaa vapaiksi Palvelurakennemuutos ei etene suunnitellusti Toiminnanrajoitukset aiheuttavat hoidon / hoivan tarpeen määrän lisääntymistä ja asiakkaiden siirtymisen toiseen yksikköön Asiakasturvallisuus vaarantuu Hoitotakuu ja lakisääteiset palvelut eivät toteudu

4 Perhepalveluiden (päivähoidon tulosyksikköryhmä erillisenä jaostossa) toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Terveysneuvonta: palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä Lapsiperheiden tukiyksikkö: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus, säästömahdollisuus yhteensä Toiminnanrajoitukset: - terveysneuvonnassa: ja lapsiperheiden sosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika Psykososiaalisten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, maahanmuuttotyö, mielenterveys- ja päihdetyötyö, päivätoiminta sekä talous- ja velkaneuvonta: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus. Säästötavoite Toiminnanrajoitukset: - aikuissosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen ja Ristiinan käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle mielenterveyskuntoutuksessa: kesällä 2 viikon sulku ja 2 viikon rajoitettu palvelu yhteensä 4 viikon jakso, sulku myös lomaviikoilla 9 ja 43 sekä joulunaikana Terveyspalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä tulot myös vähenevät jos/kun vastaanottoja ei ole Toiminnanrajoitukset: Terveyspalveluissa toiminnan rajoitus tarkoittaa, että hoidetaan vain kiireelliset asiat (esim. pienet traumat, kiireelliset reseptit, haavahoidot, sairauslomat, kipsaukset, injektiot). Em. ajankohtana pitkäaikaisseurannat pääsääntöisesti ovat tauolla. - Toiminnanrajoitus ajankohdat terveyspalveluluissa ovat olleet em. ajoilla kesäisin ja joulu- sekä vuodenvaihteen aikoihin. Tällöin toimintaa Anttolan ja Haukivuoren alueelta on keskitetty Pankalammen terveysasemalle. Jatkossa tulee miettiä onko terveyspalveluiden laajempi keskittäminen toiminnan rajoitusten aikana Mikkeliin mahdollista. - Mahdollinen uusi rajoitus/sulkuaika vuodelle 2012 voisi olla ajalla Terveyspalveluiden esimiesten arvion mukaan tämä kuitenkin vaarantaisi merkittävästi hoitotakuun toteutumista. Vanhusten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan vanhusten palveluiden alueella kaikki sijaisten palkkaaminen ja henkilöstövoimavarojen kohdentaminen tapahtuu tehotiimin kautta alle kolmen päivän sijaisuuksiin ei palkata ketään ja vuosilomasijaisuudet katsotaan keskitetysti Toiminnanrajoitukset: - Päiväkeskus, päiväkuntoutus, muistipkl ja seniorisentteri , yhteensä 8 viikkoa entisen 5 viikon tilalle - Tenhola, , uusi rajoitus vuodelle Tarvittaessa asiakkaita Tenholasta päivätoimintaan Graaniin, Suonsaareen ja Dementiayksikköön. Päiväkeskuksen työntekijöitä voidaan sijoittaa avuksi näihin työyksiköihin. - Työntekijöitä päiväkeskuksessa, seniorisentterissä ja muistipolilla on yhteensä 23 - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle 2013

5 Ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä on mahdollisuus pitää vain yksittäisiä palkattomia vapaita toiminnan turvaamiseksi työvuorolistoilla, jolloin ei ole ylimääräisiä vapaapäiviä Laitoshoitopaikkojen purkamisen kautta vapautuvat työntekijäresurssit siirretään korvaamaan määräaikaista työvoimaa Yhteensä säästöä n Johtamisen tukipalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Palkattomien ja lomarahavapaiden ottaminen

6

7 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Tulosyksikkö Tilinumero Päivähoidon johto- j Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovin päiväk Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpellon päiväk Tikanpellon esiopet Saksalan esiopetus Launialan päiväkoti Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisillan päiväk Kaarisillan esiopet Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuijan päiväkoti Lehmuskylän päiväk Lehmuskylän esiop Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäen päiväk Valkosenmäen esiop Orikon helmi Silvastin päiväkoti Päiväkoti Pankaranta Oravanpesän päiväkot Saksalan päiväkoti Nuppulan päiväkoti Marakatti prppk Omppu prppk Pajunkissa prppk Peukaloinen prppk Untuvikot prppk Pikkurilli prppk Rölli Haukiv. prppk Piilopirtti prppk Pikkuhauki pvrppk Luhtipirtti pvrppk Satumetsä pvrppk

8 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Lilliputti vrppk Muikkula vrppk Onnimanni vrppk Torpantie vrppk Pääskynpesä vrppk Naperotupa vrppk PK/Vars. perhepäiväh TR/Vars. perhepäiväh LR/Vars. perhepäiväh HH/Vars. perhepäiväh MO/Vars. perhepäiväh Rantak. varah.tila KK/Vars. perhepäiväh Sannan varahoitotila TR/Vars. perhepäiväh ML/Vars. perhep.hoit Otavan pph:n varah.p Perhepäivähoidon var Laajalammen perhep Erityispäivähoito PÄIVÄHOITO Terveysneuvonnan joh Neuvolatoiminta Kouluterveydenhuolto Opisk.terv.huolto Lastenvalv. toiminta Lasten ja nuorten ke Puheterapia Lapsiperh. sos.t. Ml Perhetyö Nuorten v.k. Havurin Nuorten tuki- ja jäl Nuorten palvelut Johto- ja to.p./laps MUUT PERHEPALVELUT Aikuissos.työn johto Aikuissosiaalityö Mi Sos.työ ja toim.pal Kotipalv./vamm.palv Palveluohjaus Päivätoiminta Karikk Muu päivätoiminta Mi Talous- ja velkaneuv Maahanmuuttajatyö Mielenterveysyksikkö Mielenmaja Toim.kesk Kinnarin asumispalve PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Pankalammen terveysa Anttolan terveysas Haukivuoren terv.as Mielenterveysyksikkö Terveyden edistämine

9 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Fysioterapia Hammashoito Anttolan hamm.h Haukiv. hamm.h Johto- ja t.p./aik Johto- ja toimp./tep TERVEYSPALVELUT Tenholan päivätoim Haukivuoren päivätoi Seniorisentteri Kiiskinmäen ja Ranta Muistipoliklinikka Yöpartio/vanh.p Kotihoito läntinen Kotihoito itäinen Kotihoito eteläinen Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoit Kotiutustiimi Kotisairaala Kotihoito Graani Ateriapalvelut Turvapalvelut Hoitotarvikejakelu Omaishoidon tuki Mik Suonsaaren vanhaink Anttolan palvelukesk Graanin palvelutalo Haukivuoren palv.kes Pääskylä Osasto 1/laitosh Osasto 2/laitosh Osasto 3/laitosh Akuuttiosasto Dementiayksikkö Johto- ja t.p./vanh Erityistyöntekijät Tehotiimi VANHUSTEN PALVELUT Lautak./joht. tukip Hall. ja tal.tso/jtp JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Kokonaistulos ,

10

11 Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA

12 2

13 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio... 5 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain Henkilöstösuunnitelma Talousarvioon 2012 sisältyvät investoinnit Hankintavaltuudet Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Talouden toteutumisen seuranta vuonna

14 4

15 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio 5

16 6

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO Palvelutuotantojohtaja PERHEPALVELUT Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYS- PALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Lapsiperheiden tukiyksikkö Terveysneuvonta Päivähoito Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosalue: Perhepalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Päivähoito Päivähoidon esimies Päiväkodit - kunnalliset - yksityiset - esiopetus Perhepäivähoito - Pph hoitajan kotona - ryhmäperhepäivähoito - yksityinen pph Leikkitoiminta Erityispäivähoito Kotihoidon tuki Terveysneuvonta Terveysneuvonnan esimies Neuvolatoiminta - lastenneuvola - äitiysneuvola - perhesuunnitteluneuvola - joukkotarkastukset (papa) Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Lapsiperheiden tukiyksikkö Lapsiperheiden tukiyksikön esimies Lapsiperheiden sosiaalityö -lastensuojelu (lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto, sijais- ja jälkihuolto) - tuki- ja jälkihuoltoyksikkö - nuorten vastaanottokoti Havurinne - perhetyö - ehkäisevä päihdetyö - sovittelu Elatus- ja isyysturva Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö 7

18 Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden johtaja Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Avohoidon mielenterveystyö Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Tulosalue: Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Kotihoito Kotihoidon esimies Päivätoiminta Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Laitos- ja asumispalveluiden esimies Vuodeosastohoito Ostopalvelu: kuntoutusosasto Vanhainkodit Palveluasuminen Lääkinnällinen kuntoutus 8

19 Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Somaattinen Psykiatrinen 9

20 10

21 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet 11

22 12

23 VUODEN 2012 TALOUSARVION RAKENNE Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Esimiehenä toimii tulosyksikköryhmän tai tulosalueen esimies, jos muuta ei ole mainittu 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Perhepalvelut Tulosalueen esimies: Johanna Will-Orava Päivähoito Tulosyksikköryhmän esimies Pirjo Vartiainen Tulosyksikön esimies Päivähoidon johto- ja tmstopalvelut Päivähoidon johto- ja tmstopalv Päivähoidon johto- ja tmstopalv Omat päiväkodit Suksimäki Esa Haikarainen Suksimäki Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkala Eija Honkanen Tuukkala Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovi Pekka Kakkonen Norpanhovi Norpanhovin päiväkoti Lähemäki Tuula Rahikainen Lähemäki Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpelto Anu Kaasalainen Tikanpelto Tikanpellon päiväkoti Tikanpellon esiopetus Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan esiopetus Launiala Anne- Maria Iivonen Launiala Launialan päiväkoti Emola Leena Rintamäki Emola Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisilta Heli Tuulenmäki Kaarisilta Kaarisillan päiväkoti Kaarisillan esiopetus Posetiivi Tuija Paakkari Posetiivi Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsari Pirkko Rahikainen Peitsari Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sanna Kirsti Kerppola Sanna Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarina Helena Leikas Kaarina Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuija Helena Leikas Nuija Nuijan päiväkoti Lehmuskylä Margit Avikainen Lehmuskylä Lehmuskylän päiväkoti Lehmuskylän esiopetus Siekkilä Eeva Puikkonen Siekkilä Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otava Tuomo Roponen Otava Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylä Jaana Pitkänen Rantakylä Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäki Pirjo Laakso-Vartiainen Valkosenmäki Valkosenmäen päiväkoti Valkosenmäen esiopetus Orikon helmi Satu Tirronen Orikon helmi Orikon helmi Pankaranta Marika Peltonen Päiväkoti Pankaranta Päiväkoti Pankarannan esiopetus Silvasti Tarja Räsänen Silvasti Silvastin päiväkoti 13

24 Vuorohoito Pankaranta Marika Peltonen Pankaranta Päiväkoti Pankaranta Oravanpesä Merja Paukkala Oravanpesä Oravanpesän päiväkoti Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan päiväkoti Nuppula Kirsi Pöllänen Nuppula Nuppulan päiväkoti Ryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti Anne Jukarainen Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu Pekka Kakkonen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Liisa Ropponen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Tarja Räsänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Kirsti Kerppola Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti Merja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula Pekka Kakkonen Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni Anne Jukarainen Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie Minna Oksa Vuororyhmäperhepäiväkoti PääskynpesäMerja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa Kirsti Kerppola Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa Perhepäivähoito Varsinainen perhepäivähoito/pk Pekka Kakkonen Varsinainen perhepäivähoito/tr Tarja Räsänen Varsinainen perhepäivähoito/lr Liisa Ropponen Varsinainen perhepäivähoito/aj Anne Jukarainen Varsinainen perhepäivähoito/mo Minna Oksa Rantakylän varahoitotila Minna Oksa Varsinainen perhepäivähoito/kk Kirsti Kerppola Sannan varahoitotila Kirsti Kerppola Varsinainen perhepäivähoito/tr Tuomo Roponen Varsinainen perhepäivähoito/ml Kirsi Pöllänen Otavan pph:n varahoitotila Tuomo Roponen Perhepäivähoidon varahoitotila päivähoidonohjaajat Leikki- ja kerhotoiminta Leikkitoiminta Pelastakaa lapset ry Laajalammen perhepuisto Tarja Räsänen Muut/leikkivälinelainaamo päivähoidonohjaajat Mannerheimin lastensuojeluliitto Kerhotoiminta Muut Erityispäivähoito Erityispäivähoito Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Kyyhkylä Kyyhkylä Kyyhkylän päiväkoti Kyyhkylän esiopetus Moision syke Moision syke Moision Sykkeen päiväkoti Moision Sykkeen esiopetus Rölli Rölli Röllin päiväkoti Röllin esiopetus Naavametsä Naavametsä Päiväkoti Naavametsä Naavametsä esiopetus Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori esiopetus Marski Marski Marskin päiväkoti Marskin esiopetus Muksula Muksula Muksulan päiväkoti Muksulan esiopetus Pirtti Pirtti Päiväkoti Pirtti Pirtin esiopetus 14

25 Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen esiopetus Yksityinen perhepäivähoito Terveysneuvonta Tulosyksikköryhmän esimies Anneli Kupila Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Yhteistoiminnan maksuosuudet Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Mikkeli Neuvolatoiminta Ristiina Neuvolatoiminta Hirvensalmi Neuvolatoiminta Puumala Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Ristiina Opiskelijaterveydenhuolto Lapsiperheiden tukiyksikkö Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava Lapsiperheiden sosiaalityö Laura Eskanen Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi Perhetyö Sovittelu Sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Adoptioneuvonta Koulukuraattori Suomenniemi Lastenhuoltolaitokset Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Ristiina Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Suomenniemi Perhehoito Perhehoito Perhehoito Mikkeli Perhehoito Ristiina Perhehoito Hirvensalmi Perhehoito Suomenniemi Jälkihuolto Jälkihuolto Jälkihuolto Mikkeli Jälkihuolto Ristiina Jälkihuolto Hirvensalmi Jälkihuolto Suomenniemi Avohuolto Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mikkeli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Perheoikeudelliset palvelut Eeva Sipari Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvojan toiminta Huolto- ja tapaamisselvitykset Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Puheterapia Nuorten palvelut Nuorten palvelut Nuorten palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Tuet ja avustukset Perhekodit Perhekodit /ostopalvelu Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli Perhekodit/ostopalvelu Ristiina Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi Perhekodit/ostopalvelut Suomenniemi Elatustuki Elatustuki Elatustuki Mikkeli Elatustuki Ristiina Elatustuki Hirvensalmi Elatustuki Suomenniemi Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Projektit Projektit Projektit 15

26 10036 Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies: Niina Helminen Sosiaalityön palvelut Tulosyksikköryhmän esimies Kirsti Korhonen Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö johto Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Mikkeli Aikuissosiaalityö Ristiina Aikuissosiaalityö Hirvensalmi Aikuissosiaalityö Suomenniemi Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina Maahanmuuttajatyö Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto Pia Boafo Maahanmuuttajatyö Pakolaishuolto Ristiina Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Mikkeli Kuntouttava työtoiminta Ristiina Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Mikkeli Sosiaalinen luototus Ristiina Sosiaalinen luototus Hirvensalmi Sosiaalinen luototus Suomenniemi Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli Sosiaalinen työllistäminen Ristiina Leila Selenius Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi Leila Selenius Toimeentuloturva Toimeentuloturva Toimeentulotuki Mikkeli Toimeentulotuki Ristiina Toimeentulotuki Hirvensalmi Toimeentulotuki Suomenniemi Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi Vammaispalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anne Hyytiä-Hassinen Vammaispalvelut Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut Kotipalvelu/vamm.palvelu Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu Yhteistoiminnan maksuosuudet Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Henkilökohtaiset avustajat Ristiina Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu Mikkeli Kuljetuspalvelu Ristiina Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Kuljetuspalvelu Suomenniemi Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Mikkeli Asunnon muutostyöt Ristiina Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Asunnon muutostyöt Suomenniemi Palveluasuminen Palveluasuminen Palveluasuminen Mikkeli Palveluasuminen Ristiina Palveluasuminen Hirvensalmi Palveluasuminen Suomenniemi 16

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaoston esityslistan liitteet

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaoston esityslistan liitteet Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaoston esityslistan liitteet 18.1.2012 Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, perhepalvelut, päivähoidon tulosyksikköryhmä Talousarvion toimeenpano

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Talouden toteutuminen Kuntavertailu... 43

SISÄLLYSLUETTELO. Talouden toteutuminen Kuntavertailu... 43 SISÄLLYSLUETTELO Tuloskortit Sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö... 1 Perhepalvelut... 9 Psykososiaaliset palvelut... 17 Terveyspalvelut... 23 Vanhusten palvelut... 31 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT

LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT Sosiaalipalvelut 1402ST111 Lastensuojelu Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will Orava Niina Haapiainen 1402ST112 Perheoikeudelliset palvelut Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Johanna Will Orava Niina

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2016, tulosalueet, tulosyksikköryhmät, työyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.1.2012 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2011; 106 Voimaantulo:

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 Kokoustiedot Aika 03.10.2012 Keskiviikko 3.10.2012 klo 18.00-22.30 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 28.2.2013 Sosiaali- ja terveystoimen järjestäjähallinnon toimintakertomus 2012 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016

SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016 SAVONLINNAN KAUPUNKI 15.1.2016 1 SOSIAALITOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2016 Perusturvalautakunta antaa vahvistamassaan käyttötaloussuunnitelmassa varojen käyttöoikeuden perusturvajohtajalle ja hän voi päättämässään

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE LUONNOS PTLTK 09112016 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 YHTEINEN OSA Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2011 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä ja tuottaa ruokapalvelut. Sosiaalityön tehtävänä

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RUSKON KUNTA PL 69 21291 RUSKO ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen taustaa Ruskon ja Vahdon kuntien valtuustot päättivät syksyllä 2008 tehdä yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK HALLITUS

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 71.000 asukasta Kunta Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot