Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet 18.1.2012"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

2

3 Talousarvion toimeenpano / käyttösuunnitelma 2012 Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön henkilöstömenoihin varattua rahaa jouduttiin karsimaan raamiin pääsemiseksi vielä erittäin tiukan esityksen jälkeen miljoona euroa (koko soten osuus 1,3 milj. kun mukana Mikkelin päivähoito). Talousarvio sisältää menoja/eriä, joihin soten toimijat eivät voi toiminnallaan vaikuttaa, kuten kasvaneet tietohallinnon, ruokapalveluiden ja sisäisten vuokrien kulut. Tämän lisäksi talousarvion toteutumista henkilöstömenojen kohdalla vaikeuttaa se, että toteutuneisiin palkankorotuksiin (uudet sopimukset ) on varauduttu pienemmällä summalla kuin mitä korotukset tulevat olemaan. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %. Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä keskimäärin 4,46 %. Vuoden 2011 henkilöstömenojen lopullista toteumaa ei ole vielä tällä hetkellä saatavissa vaan arviot ja säästötoimet on tehty suhteessa marraskuun 2011 lopun tilanteeseen. Tulosalueilta on kerätty käytännön esityksiä siitä, millaisin toimenpitein olisi mahdollista pysyä talousarviossa myös henkilöstömenojen kohdalla sekä mitä mahdollisia riskejä tähän liittyy. Arvio kokonaissäästömahdollisuudesta on , mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuisivat. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen henkilöstöstrategia säästöihin liittyen kattaa seuraavat periaatteet: Suositellaan palkattomien vapaiden (5 pv/ henkilö) sekä lomarahavapaiden (sopimusten puitteissa) ottamista. Näihin poissaoloihin ei palkata sijaisia. Suositus ei koske vuonna 2013 eläköityviä. Sosiaali- ja terveystoimi pitää erittäin merkittävänä sitä, että palkattomien pitämiseen ja säästötalkoisiin osallistuu koko kaupunkikonsernin henkilöstö. Suositaan osa-aikaista työaikaa Pääsääntöisesti määräaikaisia sijaisia ei palkata lainkaan alle kolmen viikon sijaisuuksiin ja sitä pidempiinkin vain erittäin harkitusti. Täyttölupamenettely toteutetaan KuntaRekry ohjelman kautta. Lopullisessa täyttöluvan antamisessa käytetään kuitenkin aina harkintaa siten, että asiakasturvallisuus ei saa vaarantua ja lakisääteiset palvelut turvataan. Toiminnanrajoituksia laajennetaan. Toiminnanrajoituksilla tarkoitetaan sitä, että kiireelliset asiat hoidetaan ja toiminta keskitetään. Palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden pitäminen keskitetään rajoitusajoille. Seuranta maalis-huhtikuussa Säästöjen toteutumiseen liittyvät riskit: Työhyvinvointi heikkenee ja sairauspoissaolojen määrä kasvaa Henkilöstö ei ota vapaaehtoisia palkattomia päiviä tai vaihda lomarahaa vapaiksi Palvelurakennemuutos ei etene suunnitellusti Toiminnanrajoitukset aiheuttavat hoidon / hoivan tarpeen määrän lisääntymistä ja asiakkaiden siirtymisen toiseen yksikköön Asiakasturvallisuus vaarantuu Hoitotakuu ja lakisääteiset palvelut eivät toteudu

4 Perhepalveluiden (päivähoidon tulosyksikköryhmä erillisenä jaostossa) toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Terveysneuvonta: palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä Lapsiperheiden tukiyksikkö: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus, säästömahdollisuus yhteensä Toiminnanrajoitukset: - terveysneuvonnassa: ja lapsiperheiden sosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika Psykososiaalisten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, maahanmuuttotyö, mielenterveys- ja päihdetyötyö, päivätoiminta sekä talous- ja velkaneuvonta: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus. Säästötavoite Toiminnanrajoitukset: - aikuissosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen ja Ristiinan käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle mielenterveyskuntoutuksessa: kesällä 2 viikon sulku ja 2 viikon rajoitettu palvelu yhteensä 4 viikon jakso, sulku myös lomaviikoilla 9 ja 43 sekä joulunaikana Terveyspalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä tulot myös vähenevät jos/kun vastaanottoja ei ole Toiminnanrajoitukset: Terveyspalveluissa toiminnan rajoitus tarkoittaa, että hoidetaan vain kiireelliset asiat (esim. pienet traumat, kiireelliset reseptit, haavahoidot, sairauslomat, kipsaukset, injektiot). Em. ajankohtana pitkäaikaisseurannat pääsääntöisesti ovat tauolla. - Toiminnanrajoitus ajankohdat terveyspalveluluissa ovat olleet em. ajoilla kesäisin ja joulu- sekä vuodenvaihteen aikoihin. Tällöin toimintaa Anttolan ja Haukivuoren alueelta on keskitetty Pankalammen terveysasemalle. Jatkossa tulee miettiä onko terveyspalveluiden laajempi keskittäminen toiminnan rajoitusten aikana Mikkeliin mahdollista. - Mahdollinen uusi rajoitus/sulkuaika vuodelle 2012 voisi olla ajalla Terveyspalveluiden esimiesten arvion mukaan tämä kuitenkin vaarantaisi merkittävästi hoitotakuun toteutumista. Vanhusten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan vanhusten palveluiden alueella kaikki sijaisten palkkaaminen ja henkilöstövoimavarojen kohdentaminen tapahtuu tehotiimin kautta alle kolmen päivän sijaisuuksiin ei palkata ketään ja vuosilomasijaisuudet katsotaan keskitetysti Toiminnanrajoitukset: - Päiväkeskus, päiväkuntoutus, muistipkl ja seniorisentteri , yhteensä 8 viikkoa entisen 5 viikon tilalle - Tenhola, , uusi rajoitus vuodelle Tarvittaessa asiakkaita Tenholasta päivätoimintaan Graaniin, Suonsaareen ja Dementiayksikköön. Päiväkeskuksen työntekijöitä voidaan sijoittaa avuksi näihin työyksiköihin. - Työntekijöitä päiväkeskuksessa, seniorisentterissä ja muistipolilla on yhteensä 23 - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle 2013

5 Ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä on mahdollisuus pitää vain yksittäisiä palkattomia vapaita toiminnan turvaamiseksi työvuorolistoilla, jolloin ei ole ylimääräisiä vapaapäiviä Laitoshoitopaikkojen purkamisen kautta vapautuvat työntekijäresurssit siirretään korvaamaan määräaikaista työvoimaa Yhteensä säästöä n Johtamisen tukipalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Palkattomien ja lomarahavapaiden ottaminen

6

7 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Tulosyksikkö Tilinumero Päivähoidon johto- j Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovin päiväk Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpellon päiväk Tikanpellon esiopet Saksalan esiopetus Launialan päiväkoti Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisillan päiväk Kaarisillan esiopet Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuijan päiväkoti Lehmuskylän päiväk Lehmuskylän esiop Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäen päiväk Valkosenmäen esiop Orikon helmi Silvastin päiväkoti Päiväkoti Pankaranta Oravanpesän päiväkot Saksalan päiväkoti Nuppulan päiväkoti Marakatti prppk Omppu prppk Pajunkissa prppk Peukaloinen prppk Untuvikot prppk Pikkurilli prppk Rölli Haukiv. prppk Piilopirtti prppk Pikkuhauki pvrppk Luhtipirtti pvrppk Satumetsä pvrppk

8 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Lilliputti vrppk Muikkula vrppk Onnimanni vrppk Torpantie vrppk Pääskynpesä vrppk Naperotupa vrppk PK/Vars. perhepäiväh TR/Vars. perhepäiväh LR/Vars. perhepäiväh HH/Vars. perhepäiväh MO/Vars. perhepäiväh Rantak. varah.tila KK/Vars. perhepäiväh Sannan varahoitotila TR/Vars. perhepäiväh ML/Vars. perhep.hoit Otavan pph:n varah.p Perhepäivähoidon var Laajalammen perhep Erityispäivähoito PÄIVÄHOITO Terveysneuvonnan joh Neuvolatoiminta Kouluterveydenhuolto Opisk.terv.huolto Lastenvalv. toiminta Lasten ja nuorten ke Puheterapia Lapsiperh. sos.t. Ml Perhetyö Nuorten v.k. Havurin Nuorten tuki- ja jäl Nuorten palvelut Johto- ja to.p./laps MUUT PERHEPALVELUT Aikuissos.työn johto Aikuissosiaalityö Mi Sos.työ ja toim.pal Kotipalv./vamm.palv Palveluohjaus Päivätoiminta Karikk Muu päivätoiminta Mi Talous- ja velkaneuv Maahanmuuttajatyö Mielenterveysyksikkö Mielenmaja Toim.kesk Kinnarin asumispalve PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Pankalammen terveysa Anttolan terveysas Haukivuoren terv.as Mielenterveysyksikkö Terveyden edistämine

9 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Fysioterapia Hammashoito Anttolan hamm.h Haukiv. hamm.h Johto- ja t.p./aik Johto- ja toimp./tep TERVEYSPALVELUT Tenholan päivätoim Haukivuoren päivätoi Seniorisentteri Kiiskinmäen ja Ranta Muistipoliklinikka Yöpartio/vanh.p Kotihoito läntinen Kotihoito itäinen Kotihoito eteläinen Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoit Kotiutustiimi Kotisairaala Kotihoito Graani Ateriapalvelut Turvapalvelut Hoitotarvikejakelu Omaishoidon tuki Mik Suonsaaren vanhaink Anttolan palvelukesk Graanin palvelutalo Haukivuoren palv.kes Pääskylä Osasto 1/laitosh Osasto 2/laitosh Osasto 3/laitosh Akuuttiosasto Dementiayksikkö Johto- ja t.p./vanh Erityistyöntekijät Tehotiimi VANHUSTEN PALVELUT Lautak./joht. tukip Hall. ja tal.tso/jtp JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Kokonaistulos ,

10

11 Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA

12 2

13 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio... 5 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain Henkilöstösuunnitelma Talousarvioon 2012 sisältyvät investoinnit Hankintavaltuudet Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Talouden toteutumisen seuranta vuonna

14 4

15 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio 5

16 6

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO Palvelutuotantojohtaja PERHEPALVELUT Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYS- PALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Lapsiperheiden tukiyksikkö Terveysneuvonta Päivähoito Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosalue: Perhepalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Päivähoito Päivähoidon esimies Päiväkodit - kunnalliset - yksityiset - esiopetus Perhepäivähoito - Pph hoitajan kotona - ryhmäperhepäivähoito - yksityinen pph Leikkitoiminta Erityispäivähoito Kotihoidon tuki Terveysneuvonta Terveysneuvonnan esimies Neuvolatoiminta - lastenneuvola - äitiysneuvola - perhesuunnitteluneuvola - joukkotarkastukset (papa) Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Lapsiperheiden tukiyksikkö Lapsiperheiden tukiyksikön esimies Lapsiperheiden sosiaalityö -lastensuojelu (lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto, sijais- ja jälkihuolto) - tuki- ja jälkihuoltoyksikkö - nuorten vastaanottokoti Havurinne - perhetyö - ehkäisevä päihdetyö - sovittelu Elatus- ja isyysturva Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö 7

18 Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden johtaja Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Avohoidon mielenterveystyö Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Tulosalue: Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Kotihoito Kotihoidon esimies Päivätoiminta Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Laitos- ja asumispalveluiden esimies Vuodeosastohoito Ostopalvelu: kuntoutusosasto Vanhainkodit Palveluasuminen Lääkinnällinen kuntoutus 8

19 Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Somaattinen Psykiatrinen 9

20 10

21 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet 11

22 12

23 VUODEN 2012 TALOUSARVION RAKENNE Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Esimiehenä toimii tulosyksikköryhmän tai tulosalueen esimies, jos muuta ei ole mainittu 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Perhepalvelut Tulosalueen esimies: Johanna Will-Orava Päivähoito Tulosyksikköryhmän esimies Pirjo Vartiainen Tulosyksikön esimies Päivähoidon johto- ja tmstopalvelut Päivähoidon johto- ja tmstopalv Päivähoidon johto- ja tmstopalv Omat päiväkodit Suksimäki Esa Haikarainen Suksimäki Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkala Eija Honkanen Tuukkala Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovi Pekka Kakkonen Norpanhovi Norpanhovin päiväkoti Lähemäki Tuula Rahikainen Lähemäki Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpelto Anu Kaasalainen Tikanpelto Tikanpellon päiväkoti Tikanpellon esiopetus Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan esiopetus Launiala Anne- Maria Iivonen Launiala Launialan päiväkoti Emola Leena Rintamäki Emola Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisilta Heli Tuulenmäki Kaarisilta Kaarisillan päiväkoti Kaarisillan esiopetus Posetiivi Tuija Paakkari Posetiivi Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsari Pirkko Rahikainen Peitsari Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sanna Kirsti Kerppola Sanna Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarina Helena Leikas Kaarina Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuija Helena Leikas Nuija Nuijan päiväkoti Lehmuskylä Margit Avikainen Lehmuskylä Lehmuskylän päiväkoti Lehmuskylän esiopetus Siekkilä Eeva Puikkonen Siekkilä Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otava Tuomo Roponen Otava Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylä Jaana Pitkänen Rantakylä Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäki Pirjo Laakso-Vartiainen Valkosenmäki Valkosenmäen päiväkoti Valkosenmäen esiopetus Orikon helmi Satu Tirronen Orikon helmi Orikon helmi Pankaranta Marika Peltonen Päiväkoti Pankaranta Päiväkoti Pankarannan esiopetus Silvasti Tarja Räsänen Silvasti Silvastin päiväkoti 13

24 Vuorohoito Pankaranta Marika Peltonen Pankaranta Päiväkoti Pankaranta Oravanpesä Merja Paukkala Oravanpesä Oravanpesän päiväkoti Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan päiväkoti Nuppula Kirsi Pöllänen Nuppula Nuppulan päiväkoti Ryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti Anne Jukarainen Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu Pekka Kakkonen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Liisa Ropponen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Tarja Räsänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Kirsti Kerppola Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti Merja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula Pekka Kakkonen Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni Anne Jukarainen Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie Minna Oksa Vuororyhmäperhepäiväkoti PääskynpesäMerja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa Kirsti Kerppola Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa Perhepäivähoito Varsinainen perhepäivähoito/pk Pekka Kakkonen Varsinainen perhepäivähoito/tr Tarja Räsänen Varsinainen perhepäivähoito/lr Liisa Ropponen Varsinainen perhepäivähoito/aj Anne Jukarainen Varsinainen perhepäivähoito/mo Minna Oksa Rantakylän varahoitotila Minna Oksa Varsinainen perhepäivähoito/kk Kirsti Kerppola Sannan varahoitotila Kirsti Kerppola Varsinainen perhepäivähoito/tr Tuomo Roponen Varsinainen perhepäivähoito/ml Kirsi Pöllänen Otavan pph:n varahoitotila Tuomo Roponen Perhepäivähoidon varahoitotila päivähoidonohjaajat Leikki- ja kerhotoiminta Leikkitoiminta Pelastakaa lapset ry Laajalammen perhepuisto Tarja Räsänen Muut/leikkivälinelainaamo päivähoidonohjaajat Mannerheimin lastensuojeluliitto Kerhotoiminta Muut Erityispäivähoito Erityispäivähoito Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Kyyhkylä Kyyhkylä Kyyhkylän päiväkoti Kyyhkylän esiopetus Moision syke Moision syke Moision Sykkeen päiväkoti Moision Sykkeen esiopetus Rölli Rölli Röllin päiväkoti Röllin esiopetus Naavametsä Naavametsä Päiväkoti Naavametsä Naavametsä esiopetus Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori esiopetus Marski Marski Marskin päiväkoti Marskin esiopetus Muksula Muksula Muksulan päiväkoti Muksulan esiopetus Pirtti Pirtti Päiväkoti Pirtti Pirtin esiopetus 14

25 Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen esiopetus Yksityinen perhepäivähoito Terveysneuvonta Tulosyksikköryhmän esimies Anneli Kupila Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Yhteistoiminnan maksuosuudet Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Mikkeli Neuvolatoiminta Ristiina Neuvolatoiminta Hirvensalmi Neuvolatoiminta Puumala Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Ristiina Opiskelijaterveydenhuolto Lapsiperheiden tukiyksikkö Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava Lapsiperheiden sosiaalityö Laura Eskanen Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi Perhetyö Sovittelu Sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Adoptioneuvonta Koulukuraattori Suomenniemi Lastenhuoltolaitokset Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Ristiina Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Suomenniemi Perhehoito Perhehoito Perhehoito Mikkeli Perhehoito Ristiina Perhehoito Hirvensalmi Perhehoito Suomenniemi Jälkihuolto Jälkihuolto Jälkihuolto Mikkeli Jälkihuolto Ristiina Jälkihuolto Hirvensalmi Jälkihuolto Suomenniemi Avohuolto Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mikkeli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Perheoikeudelliset palvelut Eeva Sipari Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvojan toiminta Huolto- ja tapaamisselvitykset Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Puheterapia Nuorten palvelut Nuorten palvelut Nuorten palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Tuet ja avustukset Perhekodit Perhekodit /ostopalvelu Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli Perhekodit/ostopalvelu Ristiina Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi Perhekodit/ostopalvelut Suomenniemi Elatustuki Elatustuki Elatustuki Mikkeli Elatustuki Ristiina Elatustuki Hirvensalmi Elatustuki Suomenniemi Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Projektit Projektit Projektit 15

26 10036 Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies: Niina Helminen Sosiaalityön palvelut Tulosyksikköryhmän esimies Kirsti Korhonen Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö johto Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Mikkeli Aikuissosiaalityö Ristiina Aikuissosiaalityö Hirvensalmi Aikuissosiaalityö Suomenniemi Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina Maahanmuuttajatyö Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto Pia Boafo Maahanmuuttajatyö Pakolaishuolto Ristiina Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Mikkeli Kuntouttava työtoiminta Ristiina Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Mikkeli Sosiaalinen luototus Ristiina Sosiaalinen luototus Hirvensalmi Sosiaalinen luototus Suomenniemi Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli Sosiaalinen työllistäminen Ristiina Leila Selenius Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi Leila Selenius Toimeentuloturva Toimeentuloturva Toimeentulotuki Mikkeli Toimeentulotuki Ristiina Toimeentulotuki Hirvensalmi Toimeentulotuki Suomenniemi Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi Vammaispalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anne Hyytiä-Hassinen Vammaispalvelut Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut Kotipalvelu/vamm.palvelu Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu Yhteistoiminnan maksuosuudet Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Henkilökohtaiset avustajat Ristiina Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu Mikkeli Kuljetuspalvelu Ristiina Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Kuljetuspalvelu Suomenniemi Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Mikkeli Asunnon muutostyöt Ristiina Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Asunnon muutostyöt Suomenniemi Palveluasuminen Palveluasuminen Palveluasuminen Mikkeli Palveluasuminen Ristiina Palveluasuminen Hirvensalmi Palveluasuminen Suomenniemi 16

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön

Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio... 5 Tulosalueet,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut - 2017 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007

ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007 ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007 Elämänkaarimallin käyttöönoton vaiheet Mikkelissä Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö/sote

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tuotantolautakunta LIITTEET 27.2.2013 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 15.5.2012

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Itäinen neuvola, Lähemäki-talo, Rauhankatu 10, 50170 Mikkeli, 015 194 4630 Nykänen Merja, terveyskeskusavustaja

Itäinen neuvola, Lähemäki-talo, Rauhankatu 10, 50170 Mikkeli, 015 194 4630 Nykänen Merja, terveyskeskusavustaja Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Hallinto Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Faksi 194 2613 Närhinen Maria, sosiaali- ja terveysjohtaja 044 794 4200 Alkiomaa Kirsi, johdon sihteeri,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2016, tulosalueet, tulosyksikköryhmät, työyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Hallinto Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Faksi 194 2613 Närhinen Maria, sosiaali- ja terveysjohtaja 044 794 4200 Alkiomaa Kirsi, johdon sihteeri,

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 22.8.2013 Sosiaali- ja terveystoimi 2013 Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013

Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Mikkelin palvelutuotantoyksikön lautakunnan koulutus 15.4.2013 Hankkeet kehittämisen tukena Sosiaali- ja terveystoimi on mukana monessa hankkeessa ja kehittää samalla jatkuvasti

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016

Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten vammaispalvelut: organisaatio, palvelupaketit ja mittarit 26.4.2016 Eksoten palvelurakenteen muutos Nettotoimintamenot 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum. Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi Smartum kumppanikunnat Jyväskylän kaupunki ja seudun kunnat 2008 lähtien

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

24.09.2014. Aika 24.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-17.45. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

24.09.2014. Aika 24.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-17.45. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-17.45 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 9/2013 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 80 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 81 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 82 Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 9 / 2012 Sivu 1 19.09.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 9 / 2012 Sivu 1 19.09.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 9 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.09.2012 Kokoustiedot Aika 19.09.2012 Keskiviikko klo 17.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo

Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Tasapainoinen kasvu ja talous. Timo Talo Luottamushenkilökoulutus 15.4.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tasapainoinen kasvu ja talous Timo Talo Mikkelin PTY ja talouden haasteet - Mikkelin PTY:n kunnat sotekustannusten osalta erilaisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Uudistuva strateginen laadunhallinta Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla Meri-Tuuli Lehmuskallio Erityisasiantuntija Kehittämisyksikkö Talous- ja hallintopalvelut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot