Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet 18.1.2012"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

2

3 Talousarvion toimeenpano / käyttösuunnitelma 2012 Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön henkilöstömenoihin varattua rahaa jouduttiin karsimaan raamiin pääsemiseksi vielä erittäin tiukan esityksen jälkeen miljoona euroa (koko soten osuus 1,3 milj. kun mukana Mikkelin päivähoito). Talousarvio sisältää menoja/eriä, joihin soten toimijat eivät voi toiminnallaan vaikuttaa, kuten kasvaneet tietohallinnon, ruokapalveluiden ja sisäisten vuokrien kulut. Tämän lisäksi talousarvion toteutumista henkilöstömenojen kohdalla vaikeuttaa se, että toteutuneisiin palkankorotuksiin (uudet sopimukset ) on varauduttu pienemmällä summalla kuin mitä korotukset tulevat olemaan. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %. Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä keskimäärin 4,46 %. Vuoden 2011 henkilöstömenojen lopullista toteumaa ei ole vielä tällä hetkellä saatavissa vaan arviot ja säästötoimet on tehty suhteessa marraskuun 2011 lopun tilanteeseen. Tulosalueilta on kerätty käytännön esityksiä siitä, millaisin toimenpitein olisi mahdollista pysyä talousarviossa myös henkilöstömenojen kohdalla sekä mitä mahdollisia riskejä tähän liittyy. Arvio kokonaissäästömahdollisuudesta on , mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuisivat. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen henkilöstöstrategia säästöihin liittyen kattaa seuraavat periaatteet: Suositellaan palkattomien vapaiden (5 pv/ henkilö) sekä lomarahavapaiden (sopimusten puitteissa) ottamista. Näihin poissaoloihin ei palkata sijaisia. Suositus ei koske vuonna 2013 eläköityviä. Sosiaali- ja terveystoimi pitää erittäin merkittävänä sitä, että palkattomien pitämiseen ja säästötalkoisiin osallistuu koko kaupunkikonsernin henkilöstö. Suositaan osa-aikaista työaikaa Pääsääntöisesti määräaikaisia sijaisia ei palkata lainkaan alle kolmen viikon sijaisuuksiin ja sitä pidempiinkin vain erittäin harkitusti. Täyttölupamenettely toteutetaan KuntaRekry ohjelman kautta. Lopullisessa täyttöluvan antamisessa käytetään kuitenkin aina harkintaa siten, että asiakasturvallisuus ei saa vaarantua ja lakisääteiset palvelut turvataan. Toiminnanrajoituksia laajennetaan. Toiminnanrajoituksilla tarkoitetaan sitä, että kiireelliset asiat hoidetaan ja toiminta keskitetään. Palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden pitäminen keskitetään rajoitusajoille. Seuranta maalis-huhtikuussa Säästöjen toteutumiseen liittyvät riskit: Työhyvinvointi heikkenee ja sairauspoissaolojen määrä kasvaa Henkilöstö ei ota vapaaehtoisia palkattomia päiviä tai vaihda lomarahaa vapaiksi Palvelurakennemuutos ei etene suunnitellusti Toiminnanrajoitukset aiheuttavat hoidon / hoivan tarpeen määrän lisääntymistä ja asiakkaiden siirtymisen toiseen yksikköön Asiakasturvallisuus vaarantuu Hoitotakuu ja lakisääteiset palvelut eivät toteudu

4 Perhepalveluiden (päivähoidon tulosyksikköryhmä erillisenä jaostossa) toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Terveysneuvonta: palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä Lapsiperheiden tukiyksikkö: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus, säästömahdollisuus yhteensä Toiminnanrajoitukset: - terveysneuvonnassa: ja lapsiperheiden sosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika Psykososiaalisten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, maahanmuuttotyö, mielenterveys- ja päihdetyötyö, päivätoiminta sekä talous- ja velkaneuvonta: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus. Säästötavoite Toiminnanrajoitukset: - aikuissosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen ja Ristiinan käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle mielenterveyskuntoutuksessa: kesällä 2 viikon sulku ja 2 viikon rajoitettu palvelu yhteensä 4 viikon jakso, sulku myös lomaviikoilla 9 ja 43 sekä joulunaikana Terveyspalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä tulot myös vähenevät jos/kun vastaanottoja ei ole Toiminnanrajoitukset: Terveyspalveluissa toiminnan rajoitus tarkoittaa, että hoidetaan vain kiireelliset asiat (esim. pienet traumat, kiireelliset reseptit, haavahoidot, sairauslomat, kipsaukset, injektiot). Em. ajankohtana pitkäaikaisseurannat pääsääntöisesti ovat tauolla. - Toiminnanrajoitus ajankohdat terveyspalveluluissa ovat olleet em. ajoilla kesäisin ja joulu- sekä vuodenvaihteen aikoihin. Tällöin toimintaa Anttolan ja Haukivuoren alueelta on keskitetty Pankalammen terveysasemalle. Jatkossa tulee miettiä onko terveyspalveluiden laajempi keskittäminen toiminnan rajoitusten aikana Mikkeliin mahdollista. - Mahdollinen uusi rajoitus/sulkuaika vuodelle 2012 voisi olla ajalla Terveyspalveluiden esimiesten arvion mukaan tämä kuitenkin vaarantaisi merkittävästi hoitotakuun toteutumista. Vanhusten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan vanhusten palveluiden alueella kaikki sijaisten palkkaaminen ja henkilöstövoimavarojen kohdentaminen tapahtuu tehotiimin kautta alle kolmen päivän sijaisuuksiin ei palkata ketään ja vuosilomasijaisuudet katsotaan keskitetysti Toiminnanrajoitukset: - Päiväkeskus, päiväkuntoutus, muistipkl ja seniorisentteri , yhteensä 8 viikkoa entisen 5 viikon tilalle - Tenhola, , uusi rajoitus vuodelle Tarvittaessa asiakkaita Tenholasta päivätoimintaan Graaniin, Suonsaareen ja Dementiayksikköön. Päiväkeskuksen työntekijöitä voidaan sijoittaa avuksi näihin työyksiköihin. - Työntekijöitä päiväkeskuksessa, seniorisentterissä ja muistipolilla on yhteensä 23 - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle 2013

5 Ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä on mahdollisuus pitää vain yksittäisiä palkattomia vapaita toiminnan turvaamiseksi työvuorolistoilla, jolloin ei ole ylimääräisiä vapaapäiviä Laitoshoitopaikkojen purkamisen kautta vapautuvat työntekijäresurssit siirretään korvaamaan määräaikaista työvoimaa Yhteensä säästöä n Johtamisen tukipalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Palkattomien ja lomarahavapaiden ottaminen

6

7 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Tulosyksikkö Tilinumero Päivähoidon johto- j Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovin päiväk Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpellon päiväk Tikanpellon esiopet Saksalan esiopetus Launialan päiväkoti Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisillan päiväk Kaarisillan esiopet Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuijan päiväkoti Lehmuskylän päiväk Lehmuskylän esiop Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäen päiväk Valkosenmäen esiop Orikon helmi Silvastin päiväkoti Päiväkoti Pankaranta Oravanpesän päiväkot Saksalan päiväkoti Nuppulan päiväkoti Marakatti prppk Omppu prppk Pajunkissa prppk Peukaloinen prppk Untuvikot prppk Pikkurilli prppk Rölli Haukiv. prppk Piilopirtti prppk Pikkuhauki pvrppk Luhtipirtti pvrppk Satumetsä pvrppk

8 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Lilliputti vrppk Muikkula vrppk Onnimanni vrppk Torpantie vrppk Pääskynpesä vrppk Naperotupa vrppk PK/Vars. perhepäiväh TR/Vars. perhepäiväh LR/Vars. perhepäiväh HH/Vars. perhepäiväh MO/Vars. perhepäiväh Rantak. varah.tila KK/Vars. perhepäiväh Sannan varahoitotila TR/Vars. perhepäiväh ML/Vars. perhep.hoit Otavan pph:n varah.p Perhepäivähoidon var Laajalammen perhep Erityispäivähoito PÄIVÄHOITO Terveysneuvonnan joh Neuvolatoiminta Kouluterveydenhuolto Opisk.terv.huolto Lastenvalv. toiminta Lasten ja nuorten ke Puheterapia Lapsiperh. sos.t. Ml Perhetyö Nuorten v.k. Havurin Nuorten tuki- ja jäl Nuorten palvelut Johto- ja to.p./laps MUUT PERHEPALVELUT Aikuissos.työn johto Aikuissosiaalityö Mi Sos.työ ja toim.pal Kotipalv./vamm.palv Palveluohjaus Päivätoiminta Karikk Muu päivätoiminta Mi Talous- ja velkaneuv Maahanmuuttajatyö Mielenterveysyksikkö Mielenmaja Toim.kesk Kinnarin asumispalve PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Pankalammen terveysa Anttolan terveysas Haukivuoren terv.as Mielenterveysyksikkö Terveyden edistämine

9 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Fysioterapia Hammashoito Anttolan hamm.h Haukiv. hamm.h Johto- ja t.p./aik Johto- ja toimp./tep TERVEYSPALVELUT Tenholan päivätoim Haukivuoren päivätoi Seniorisentteri Kiiskinmäen ja Ranta Muistipoliklinikka Yöpartio/vanh.p Kotihoito läntinen Kotihoito itäinen Kotihoito eteläinen Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoit Kotiutustiimi Kotisairaala Kotihoito Graani Ateriapalvelut Turvapalvelut Hoitotarvikejakelu Omaishoidon tuki Mik Suonsaaren vanhaink Anttolan palvelukesk Graanin palvelutalo Haukivuoren palv.kes Pääskylä Osasto 1/laitosh Osasto 2/laitosh Osasto 3/laitosh Akuuttiosasto Dementiayksikkö Johto- ja t.p./vanh Erityistyöntekijät Tehotiimi VANHUSTEN PALVELUT Lautak./joht. tukip Hall. ja tal.tso/jtp JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Kokonaistulos ,

10

11 Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA

12 2

13 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio... 5 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain Henkilöstösuunnitelma Talousarvioon 2012 sisältyvät investoinnit Hankintavaltuudet Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Talouden toteutumisen seuranta vuonna

14 4

15 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio 5

16 6

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO Palvelutuotantojohtaja PERHEPALVELUT Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYS- PALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Lapsiperheiden tukiyksikkö Terveysneuvonta Päivähoito Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosalue: Perhepalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Päivähoito Päivähoidon esimies Päiväkodit - kunnalliset - yksityiset - esiopetus Perhepäivähoito - Pph hoitajan kotona - ryhmäperhepäivähoito - yksityinen pph Leikkitoiminta Erityispäivähoito Kotihoidon tuki Terveysneuvonta Terveysneuvonnan esimies Neuvolatoiminta - lastenneuvola - äitiysneuvola - perhesuunnitteluneuvola - joukkotarkastukset (papa) Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Lapsiperheiden tukiyksikkö Lapsiperheiden tukiyksikön esimies Lapsiperheiden sosiaalityö -lastensuojelu (lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto, sijais- ja jälkihuolto) - tuki- ja jälkihuoltoyksikkö - nuorten vastaanottokoti Havurinne - perhetyö - ehkäisevä päihdetyö - sovittelu Elatus- ja isyysturva Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö 7

18 Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden johtaja Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Avohoidon mielenterveystyö Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Tulosalue: Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Kotihoito Kotihoidon esimies Päivätoiminta Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Laitos- ja asumispalveluiden esimies Vuodeosastohoito Ostopalvelu: kuntoutusosasto Vanhainkodit Palveluasuminen Lääkinnällinen kuntoutus 8

19 Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Somaattinen Psykiatrinen 9

20 10

21 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet 11

22 12

23 VUODEN 2012 TALOUSARVION RAKENNE Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Esimiehenä toimii tulosyksikköryhmän tai tulosalueen esimies, jos muuta ei ole mainittu 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Perhepalvelut Tulosalueen esimies: Johanna Will-Orava Päivähoito Tulosyksikköryhmän esimies Pirjo Vartiainen Tulosyksikön esimies Päivähoidon johto- ja tmstopalvelut Päivähoidon johto- ja tmstopalv Päivähoidon johto- ja tmstopalv Omat päiväkodit Suksimäki Esa Haikarainen Suksimäki Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkala Eija Honkanen Tuukkala Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovi Pekka Kakkonen Norpanhovi Norpanhovin päiväkoti Lähemäki Tuula Rahikainen Lähemäki Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpelto Anu Kaasalainen Tikanpelto Tikanpellon päiväkoti Tikanpellon esiopetus Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan esiopetus Launiala Anne- Maria Iivonen Launiala Launialan päiväkoti Emola Leena Rintamäki Emola Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisilta Heli Tuulenmäki Kaarisilta Kaarisillan päiväkoti Kaarisillan esiopetus Posetiivi Tuija Paakkari Posetiivi Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsari Pirkko Rahikainen Peitsari Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sanna Kirsti Kerppola Sanna Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarina Helena Leikas Kaarina Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuija Helena Leikas Nuija Nuijan päiväkoti Lehmuskylä Margit Avikainen Lehmuskylä Lehmuskylän päiväkoti Lehmuskylän esiopetus Siekkilä Eeva Puikkonen Siekkilä Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otava Tuomo Roponen Otava Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylä Jaana Pitkänen Rantakylä Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäki Pirjo Laakso-Vartiainen Valkosenmäki Valkosenmäen päiväkoti Valkosenmäen esiopetus Orikon helmi Satu Tirronen Orikon helmi Orikon helmi Pankaranta Marika Peltonen Päiväkoti Pankaranta Päiväkoti Pankarannan esiopetus Silvasti Tarja Räsänen Silvasti Silvastin päiväkoti 13

24 Vuorohoito Pankaranta Marika Peltonen Pankaranta Päiväkoti Pankaranta Oravanpesä Merja Paukkala Oravanpesä Oravanpesän päiväkoti Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan päiväkoti Nuppula Kirsi Pöllänen Nuppula Nuppulan päiväkoti Ryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti Anne Jukarainen Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu Pekka Kakkonen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Liisa Ropponen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Tarja Räsänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Kirsti Kerppola Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti Merja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula Pekka Kakkonen Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni Anne Jukarainen Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie Minna Oksa Vuororyhmäperhepäiväkoti PääskynpesäMerja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa Kirsti Kerppola Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa Perhepäivähoito Varsinainen perhepäivähoito/pk Pekka Kakkonen Varsinainen perhepäivähoito/tr Tarja Räsänen Varsinainen perhepäivähoito/lr Liisa Ropponen Varsinainen perhepäivähoito/aj Anne Jukarainen Varsinainen perhepäivähoito/mo Minna Oksa Rantakylän varahoitotila Minna Oksa Varsinainen perhepäivähoito/kk Kirsti Kerppola Sannan varahoitotila Kirsti Kerppola Varsinainen perhepäivähoito/tr Tuomo Roponen Varsinainen perhepäivähoito/ml Kirsi Pöllänen Otavan pph:n varahoitotila Tuomo Roponen Perhepäivähoidon varahoitotila päivähoidonohjaajat Leikki- ja kerhotoiminta Leikkitoiminta Pelastakaa lapset ry Laajalammen perhepuisto Tarja Räsänen Muut/leikkivälinelainaamo päivähoidonohjaajat Mannerheimin lastensuojeluliitto Kerhotoiminta Muut Erityispäivähoito Erityispäivähoito Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Kyyhkylä Kyyhkylä Kyyhkylän päiväkoti Kyyhkylän esiopetus Moision syke Moision syke Moision Sykkeen päiväkoti Moision Sykkeen esiopetus Rölli Rölli Röllin päiväkoti Röllin esiopetus Naavametsä Naavametsä Päiväkoti Naavametsä Naavametsä esiopetus Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori esiopetus Marski Marski Marskin päiväkoti Marskin esiopetus Muksula Muksula Muksulan päiväkoti Muksulan esiopetus Pirtti Pirtti Päiväkoti Pirtti Pirtin esiopetus 14

25 Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen esiopetus Yksityinen perhepäivähoito Terveysneuvonta Tulosyksikköryhmän esimies Anneli Kupila Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Yhteistoiminnan maksuosuudet Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Mikkeli Neuvolatoiminta Ristiina Neuvolatoiminta Hirvensalmi Neuvolatoiminta Puumala Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Ristiina Opiskelijaterveydenhuolto Lapsiperheiden tukiyksikkö Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava Lapsiperheiden sosiaalityö Laura Eskanen Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi Perhetyö Sovittelu Sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Adoptioneuvonta Koulukuraattori Suomenniemi Lastenhuoltolaitokset Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Ristiina Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Suomenniemi Perhehoito Perhehoito Perhehoito Mikkeli Perhehoito Ristiina Perhehoito Hirvensalmi Perhehoito Suomenniemi Jälkihuolto Jälkihuolto Jälkihuolto Mikkeli Jälkihuolto Ristiina Jälkihuolto Hirvensalmi Jälkihuolto Suomenniemi Avohuolto Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mikkeli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Perheoikeudelliset palvelut Eeva Sipari Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvojan toiminta Huolto- ja tapaamisselvitykset Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Puheterapia Nuorten palvelut Nuorten palvelut Nuorten palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Tuet ja avustukset Perhekodit Perhekodit /ostopalvelu Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli Perhekodit/ostopalvelu Ristiina Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi Perhekodit/ostopalvelut Suomenniemi Elatustuki Elatustuki Elatustuki Mikkeli Elatustuki Ristiina Elatustuki Hirvensalmi Elatustuki Suomenniemi Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Projektit Projektit Projektit 15

26 10036 Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies: Niina Helminen Sosiaalityön palvelut Tulosyksikköryhmän esimies Kirsti Korhonen Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö johto Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Mikkeli Aikuissosiaalityö Ristiina Aikuissosiaalityö Hirvensalmi Aikuissosiaalityö Suomenniemi Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina Maahanmuuttajatyö Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto Pia Boafo Maahanmuuttajatyö Pakolaishuolto Ristiina Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Mikkeli Kuntouttava työtoiminta Ristiina Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Mikkeli Sosiaalinen luototus Ristiina Sosiaalinen luototus Hirvensalmi Sosiaalinen luototus Suomenniemi Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli Sosiaalinen työllistäminen Ristiina Leila Selenius Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi Leila Selenius Toimeentuloturva Toimeentuloturva Toimeentulotuki Mikkeli Toimeentulotuki Ristiina Toimeentulotuki Hirvensalmi Toimeentulotuki Suomenniemi Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi Vammaispalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anne Hyytiä-Hassinen Vammaispalvelut Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut Kotipalvelu/vamm.palvelu Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu Yhteistoiminnan maksuosuudet Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Henkilökohtaiset avustajat Ristiina Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu Mikkeli Kuljetuspalvelu Ristiina Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Kuljetuspalvelu Suomenniemi Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Mikkeli Asunnon muutostyöt Ristiina Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Asunnon muutostyöt Suomenniemi Palveluasuminen Palveluasuminen Palveluasuminen Mikkeli Palveluasuminen Ristiina Palveluasuminen Hirvensalmi Palveluasuminen Suomenniemi 16

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaoston esityslistan liitteet

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaoston esityslistan liitteet Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaoston esityslistan liitteet 18.1.2012 Mikkelin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, perhepalvelut, päivähoidon tulosyksikköryhmä Talousarvion toimeenpano

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1. Käyttösuunnitelma 2015. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 28.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 28.1.2015 3 Liite 1 Käyttösuunnitelma 2015 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön

Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio... 5 Tulosalueet,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut - 2017 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007

ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007 ELÄMÄNKAARIMALLI Hiiden alueen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen järjestämisseminaari Lohja 6.9.2007 Elämänkaarimallin käyttöönoton vaiheet Mikkelissä Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö/sote

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tuotantolautakunta LIITTEET 27.2.2013 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 15.5.2012

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Talouden toteutuminen Kuntavertailu... 43

SISÄLLYSLUETTELO. Talouden toteutuminen Kuntavertailu... 43 SISÄLLYSLUETTELO Tuloskortit Sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö... 1 Perhepalvelut... 9 Psykososiaaliset palvelut... 17 Terveyspalvelut... 23 Vanhusten palvelut... 31 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT

LASKUJEN ASIATARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT Sosiaalipalvelut 1402ST111 Lastensuojelu Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will Orava Niina Haapiainen 1402ST112 Perheoikeudelliset palvelut Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Johanna Will Orava Niina

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Itäinen neuvola, Lähemäki-talo, Rauhankatu 10, 50170 Mikkeli, 015 194 4630 Nykänen Merja, terveyskeskusavustaja

Itäinen neuvola, Lähemäki-talo, Rauhankatu 10, 50170 Mikkeli, 015 194 4630 Nykänen Merja, terveyskeskusavustaja Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Hallinto Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Faksi 194 2613 Närhinen Maria, sosiaali- ja terveysjohtaja 044 794 4200 Alkiomaa Kirsi, johdon sihteeri,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Haku: CTRL + F MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Hallinto Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli Faksi 194 2613 Närhinen Maria, sosiaali- ja terveysjohtaja 044 794 4200 Alkiomaa Kirsi, johdon sihteeri,

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2016

Käyttösuunnitelma 2016 Käyttösuunnitelma 2016 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2016, tulosalueet, tulosyksikköryhmät, työyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 Kokoustiedot Aika 03.10.2012 Keskiviikko 3.10.2012 klo 18.00-22.30 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Sotesi/sopimuskuntalaskelma TP 2015

Sotesi/sopimuskuntalaskelma TP 2015 Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., Punkalaidun 500 312,93 62,6 1 312,93 0 0,00 Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., 46 200 62 771,99 135,9 0 0,00 1 62 771,99 Lapsiperheiden kotip. oma 82 300 520 158,27 82 366,06

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.1.2012 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2011; 106 Voimaantulo:

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 28.2.2013 Sosiaali- ja terveystoimen järjestäjähallinnon toimintakertomus 2012 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot