Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet 18.1.2012"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta esityslistan liitteet

2

3 Talousarvion toimeenpano / käyttösuunnitelma 2012 Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön henkilöstömenoihin varattua rahaa jouduttiin karsimaan raamiin pääsemiseksi vielä erittäin tiukan esityksen jälkeen miljoona euroa (koko soten osuus 1,3 milj. kun mukana Mikkelin päivähoito). Talousarvio sisältää menoja/eriä, joihin soten toimijat eivät voi toiminnallaan vaikuttaa, kuten kasvaneet tietohallinnon, ruokapalveluiden ja sisäisten vuokrien kulut. Tämän lisäksi talousarvion toteutumista henkilöstömenojen kohdalla vaikeuttaa se, että toteutuneisiin palkankorotuksiin (uudet sopimukset ) on varauduttu pienemmällä summalla kuin mitä korotukset tulevat olemaan. Sopimukset nostavat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %. Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä keskimäärin 4,46 %. Vuoden 2011 henkilöstömenojen lopullista toteumaa ei ole vielä tällä hetkellä saatavissa vaan arviot ja säästötoimet on tehty suhteessa marraskuun 2011 lopun tilanteeseen. Tulosalueilta on kerätty käytännön esityksiä siitä, millaisin toimenpitein olisi mahdollista pysyä talousarviossa myös henkilöstömenojen kohdalla sekä mitä mahdollisia riskejä tähän liittyy. Arvio kokonaissäästömahdollisuudesta on , mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuisivat. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen henkilöstöstrategia säästöihin liittyen kattaa seuraavat periaatteet: Suositellaan palkattomien vapaiden (5 pv/ henkilö) sekä lomarahavapaiden (sopimusten puitteissa) ottamista. Näihin poissaoloihin ei palkata sijaisia. Suositus ei koske vuonna 2013 eläköityviä. Sosiaali- ja terveystoimi pitää erittäin merkittävänä sitä, että palkattomien pitämiseen ja säästötalkoisiin osallistuu koko kaupunkikonsernin henkilöstö. Suositaan osa-aikaista työaikaa Pääsääntöisesti määräaikaisia sijaisia ei palkata lainkaan alle kolmen viikon sijaisuuksiin ja sitä pidempiinkin vain erittäin harkitusti. Täyttölupamenettely toteutetaan KuntaRekry ohjelman kautta. Lopullisessa täyttöluvan antamisessa käytetään kuitenkin aina harkintaa siten, että asiakasturvallisuus ei saa vaarantua ja lakisääteiset palvelut turvataan. Toiminnanrajoituksia laajennetaan. Toiminnanrajoituksilla tarkoitetaan sitä, että kiireelliset asiat hoidetaan ja toiminta keskitetään. Palkattomien vapaiden ja lomarahavapaiden pitäminen keskitetään rajoitusajoille. Seuranta maalis-huhtikuussa Säästöjen toteutumiseen liittyvät riskit: Työhyvinvointi heikkenee ja sairauspoissaolojen määrä kasvaa Henkilöstö ei ota vapaaehtoisia palkattomia päiviä tai vaihda lomarahaa vapaiksi Palvelurakennemuutos ei etene suunnitellusti Toiminnanrajoitukset aiheuttavat hoidon / hoivan tarpeen määrän lisääntymistä ja asiakkaiden siirtymisen toiseen yksikköön Asiakasturvallisuus vaarantuu Hoitotakuu ja lakisääteiset palvelut eivät toteudu

4 Perhepalveluiden (päivähoidon tulosyksikköryhmä erillisenä jaostossa) toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Terveysneuvonta: palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä Lapsiperheiden tukiyksikkö: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus, säästömahdollisuus yhteensä Toiminnanrajoitukset: - terveysneuvonnassa: ja lapsiperheiden sosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika Psykososiaalisten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, maahanmuuttotyö, mielenterveys- ja päihdetyötyö, päivätoiminta sekä talous- ja velkaneuvonta: palkattomat, lomarahavapaat sekä osan vuotta kattamattomat vakanssit, joihin palkkavaraus. Säästötavoite Toiminnanrajoitukset: - aikuissosiaalityössä: kesällä viikot 27-30, syyslomaviikko ja joulunaika - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen ja Ristiinan käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle mielenterveyskuntoutuksessa: kesällä 2 viikon sulku ja 2 viikon rajoitettu palvelu yhteensä 4 viikon jakso, sulku myös lomaviikoilla 9 ja 43 sekä joulunaikana Terveyspalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan palkattomat ja lomarahavapaat sekä tilapäisen työvoiman vähentäminen, säästömahdollisuus yhteensä tulot myös vähenevät jos/kun vastaanottoja ei ole Toiminnanrajoitukset: Terveyspalveluissa toiminnan rajoitus tarkoittaa, että hoidetaan vain kiireelliset asiat (esim. pienet traumat, kiireelliset reseptit, haavahoidot, sairauslomat, kipsaukset, injektiot). Em. ajankohtana pitkäaikaisseurannat pääsääntöisesti ovat tauolla. - Toiminnanrajoitus ajankohdat terveyspalveluluissa ovat olleet em. ajoilla kesäisin ja joulu- sekä vuodenvaihteen aikoihin. Tällöin toimintaa Anttolan ja Haukivuoren alueelta on keskitetty Pankalammen terveysasemalle. Jatkossa tulee miettiä onko terveyspalveluiden laajempi keskittäminen toiminnan rajoitusten aikana Mikkeliin mahdollista. - Mahdollinen uusi rajoitus/sulkuaika vuodelle 2012 voisi olla ajalla Terveyspalveluiden esimiesten arvion mukaan tämä kuitenkin vaarantaisi merkittävästi hoitotakuun toteutumista. Vanhusten palveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan vanhusten palveluiden alueella kaikki sijaisten palkkaaminen ja henkilöstövoimavarojen kohdentaminen tapahtuu tehotiimin kautta alle kolmen päivän sijaisuuksiin ei palkata ketään ja vuosilomasijaisuudet katsotaan keskitetysti Toiminnanrajoitukset: - Päiväkeskus, päiväkuntoutus, muistipkl ja seniorisentteri , yhteensä 8 viikkoa entisen 5 viikon tilalle - Tenhola, , uusi rajoitus vuodelle Tarvittaessa asiakkaita Tenholasta päivätoimintaan Graaniin, Suonsaareen ja Dementiayksikköön. Päiväkeskuksen työntekijöitä voidaan sijoittaa avuksi näihin työyksiköihin. - Työntekijöitä päiväkeskuksessa, seniorisentterissä ja muistipolilla on yhteensä 23 - päivätoiminnan osalta Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen käytännöt selvitetään ja mahdolliset muutokset tulisivat vuodelle 2013

5 Ympärivuorokauden toimivissa yksiköissä on mahdollisuus pitää vain yksittäisiä palkattomia vapaita toiminnan turvaamiseksi työvuorolistoilla, jolloin ei ole ylimääräisiä vapaapäiviä Laitoshoitopaikkojen purkamisen kautta vapautuvat työntekijäresurssit siirretään korvaamaan määräaikaista työvoimaa Yhteensä säästöä n Johtamisen tukipalveluiden toimenpiteet liittyen henkilöstömenojen hallintaan Palkattomien ja lomarahavapaiden ottaminen

6

7 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Tulosyksikkö Tilinumero Päivähoidon johto- j Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovin päiväk Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpellon päiväk Tikanpellon esiopet Saksalan esiopetus Launialan päiväkoti Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisillan päiväk Kaarisillan esiopet Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuijan päiväkoti Lehmuskylän päiväk Lehmuskylän esiop Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäen päiväk Valkosenmäen esiop Orikon helmi Silvastin päiväkoti Päiväkoti Pankaranta Oravanpesän päiväkot Saksalan päiväkoti Nuppulan päiväkoti Marakatti prppk Omppu prppk Pajunkissa prppk Peukaloinen prppk Untuvikot prppk Pikkurilli prppk Rölli Haukiv. prppk Piilopirtti prppk Pikkuhauki pvrppk Luhtipirtti pvrppk Satumetsä pvrppk

8 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Lilliputti vrppk Muikkula vrppk Onnimanni vrppk Torpantie vrppk Pääskynpesä vrppk Naperotupa vrppk PK/Vars. perhepäiväh TR/Vars. perhepäiväh LR/Vars. perhepäiväh HH/Vars. perhepäiväh MO/Vars. perhepäiväh Rantak. varah.tila KK/Vars. perhepäiväh Sannan varahoitotila TR/Vars. perhepäiväh ML/Vars. perhep.hoit Otavan pph:n varah.p Perhepäivähoidon var Laajalammen perhep Erityispäivähoito PÄIVÄHOITO Terveysneuvonnan joh Neuvolatoiminta Kouluterveydenhuolto Opisk.terv.huolto Lastenvalv. toiminta Lasten ja nuorten ke Puheterapia Lapsiperh. sos.t. Ml Perhetyö Nuorten v.k. Havurin Nuorten tuki- ja jäl Nuorten palvelut Johto- ja to.p./laps MUUT PERHEPALVELUT Aikuissos.työn johto Aikuissosiaalityö Mi Sos.työ ja toim.pal Kotipalv./vamm.palv Palveluohjaus Päivätoiminta Karikk Muu päivätoiminta Mi Talous- ja velkaneuv Maahanmuuttajatyö Mielenterveysyksikkö Mielenmaja Toim.kesk Kinnarin asumispalve PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Pankalammen terveysa Anttolan terveysas Haukivuoren terv.as Mielenterveysyksikkö Terveyden edistämine

9 Talousarvio karsinnat 2012 TA 2012 Pyöristys Tallennus Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Fysioterapia Hammashoito Anttolan hamm.h Haukiv. hamm.h Johto- ja t.p./aik Johto- ja toimp./tep TERVEYSPALVELUT Tenholan päivätoim Haukivuoren päivätoi Seniorisentteri Kiiskinmäen ja Ranta Muistipoliklinikka Yöpartio/vanh.p Kotihoito läntinen Kotihoito itäinen Kotihoito eteläinen Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoit Kotiutustiimi Kotisairaala Kotihoito Graani Ateriapalvelut Turvapalvelut Hoitotarvikejakelu Omaishoidon tuki Mik Suonsaaren vanhaink Anttolan palvelukesk Graanin palvelutalo Haukivuoren palv.kes Pääskylä Osasto 1/laitosh Osasto 2/laitosh Osasto 3/laitosh Akuuttiosasto Dementiayksikkö Johto- ja t.p./vanh Erityistyöntekijät Tehotiimi VANHUSTEN PALVELUT Lautak./joht. tukip Hall. ja tal.tso/jtp JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Kokonaistulos ,

10

11 Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA

12 2

13 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio... 5 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain Henkilöstösuunnitelma Talousarvioon 2012 sisältyvät investoinnit Hankintavaltuudet Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Talouden toteutumisen seuranta vuonna

14 4

15 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio 5

16 6

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO Palvelutuotantojohtaja PERHEPALVELUT Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYS- PALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Lapsiperheiden tukiyksikkö Terveysneuvonta Päivähoito Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosalue: Perhepalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Päivähoito Päivähoidon esimies Päiväkodit - kunnalliset - yksityiset - esiopetus Perhepäivähoito - Pph hoitajan kotona - ryhmäperhepäivähoito - yksityinen pph Leikkitoiminta Erityispäivähoito Kotihoidon tuki Terveysneuvonta Terveysneuvonnan esimies Neuvolatoiminta - lastenneuvola - äitiysneuvola - perhesuunnitteluneuvola - joukkotarkastukset (papa) Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Lapsiperheiden tukiyksikkö Lapsiperheiden tukiyksikön esimies Lapsiperheiden sosiaalityö -lastensuojelu (lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto, sijais- ja jälkihuolto) - tuki- ja jälkihuoltoyksikkö - nuorten vastaanottokoti Havurinne - perhetyö - ehkäisevä päihdetyö - sovittelu Elatus- ja isyysturva Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö 7

18 Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden johtaja Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Avohoidon mielenterveystyö Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Tulosalue: Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Kotihoito Kotihoidon esimies Päivätoiminta Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Laitos- ja asumispalveluiden esimies Vuodeosastohoito Ostopalvelu: kuntoutusosasto Vanhainkodit Palveluasuminen Lääkinnällinen kuntoutus 8

19 Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Somaattinen Psykiatrinen 9

20 10

21 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet 11

22 12

23 VUODEN 2012 TALOUSARVION RAKENNE Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Esimiehenä toimii tulosyksikköryhmän tai tulosalueen esimies, jos muuta ei ole mainittu 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Perhepalvelut Tulosalueen esimies: Johanna Will-Orava Päivähoito Tulosyksikköryhmän esimies Pirjo Vartiainen Tulosyksikön esimies Päivähoidon johto- ja tmstopalvelut Päivähoidon johto- ja tmstopalv Päivähoidon johto- ja tmstopalv Omat päiväkodit Suksimäki Esa Haikarainen Suksimäki Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Tuukkala Eija Honkanen Tuukkala Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Norpanhovi Pekka Kakkonen Norpanhovi Norpanhovin päiväkoti Lähemäki Tuula Rahikainen Lähemäki Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Tikanpelto Anu Kaasalainen Tikanpelto Tikanpellon päiväkoti Tikanpellon esiopetus Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan esiopetus Launiala Anne- Maria Iivonen Launiala Launialan päiväkoti Emola Leena Rintamäki Emola Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Kaarisilta Heli Tuulenmäki Kaarisilta Kaarisillan päiväkoti Kaarisillan esiopetus Posetiivi Tuija Paakkari Posetiivi Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Peitsari Pirkko Rahikainen Peitsari Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Sanna Kirsti Kerppola Sanna Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Kaarina Helena Leikas Kaarina Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Nuija Helena Leikas Nuija Nuijan päiväkoti Lehmuskylä Margit Avikainen Lehmuskylä Lehmuskylän päiväkoti Lehmuskylän esiopetus Siekkilä Eeva Puikkonen Siekkilä Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Otava Tuomo Roponen Otava Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Rantakylä Jaana Pitkänen Rantakylä Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Valkosenmäki Pirjo Laakso-Vartiainen Valkosenmäki Valkosenmäen päiväkoti Valkosenmäen esiopetus Orikon helmi Satu Tirronen Orikon helmi Orikon helmi Pankaranta Marika Peltonen Päiväkoti Pankaranta Päiväkoti Pankarannan esiopetus Silvasti Tarja Räsänen Silvasti Silvastin päiväkoti 13

24 Vuorohoito Pankaranta Marika Peltonen Pankaranta Päiväkoti Pankaranta Oravanpesä Merja Paukkala Oravanpesä Oravanpesän päiväkoti Saksala Tuula Pitkänen Saksala Saksalan päiväkoti Nuppula Kirsi Pöllänen Nuppula Nuppulan päiväkoti Ryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti Anne Jukarainen Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu Pekka Kakkonen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Liisa Ropponen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli Kirsti Kerppola Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Tarja Räsänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti Kirsi Pöllänen Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Kirsti Kerppola Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti Merja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula Pekka Kakkonen Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni Anne Jukarainen Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie Minna Oksa Vuororyhmäperhepäiväkoti PääskynpesäMerja Paukkala Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa Kirsti Kerppola Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa Perhepäivähoito Varsinainen perhepäivähoito/pk Pekka Kakkonen Varsinainen perhepäivähoito/tr Tarja Räsänen Varsinainen perhepäivähoito/lr Liisa Ropponen Varsinainen perhepäivähoito/aj Anne Jukarainen Varsinainen perhepäivähoito/mo Minna Oksa Rantakylän varahoitotila Minna Oksa Varsinainen perhepäivähoito/kk Kirsti Kerppola Sannan varahoitotila Kirsti Kerppola Varsinainen perhepäivähoito/tr Tuomo Roponen Varsinainen perhepäivähoito/ml Kirsi Pöllänen Otavan pph:n varahoitotila Tuomo Roponen Perhepäivähoidon varahoitotila päivähoidonohjaajat Leikki- ja kerhotoiminta Leikkitoiminta Pelastakaa lapset ry Laajalammen perhepuisto Tarja Räsänen Muut/leikkivälinelainaamo päivähoidonohjaajat Mannerheimin lastensuojeluliitto Kerhotoiminta Muut Erityispäivähoito Erityispäivähoito Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä Kyyhkylä Kyyhkylä Kyyhkylän päiväkoti Kyyhkylän esiopetus Moision syke Moision syke Moision Sykkeen päiväkoti Moision Sykkeen esiopetus Rölli Rölli Röllin päiväkoti Röllin esiopetus Naavametsä Naavametsä Päiväkoti Naavametsä Naavametsä esiopetus Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori esiopetus Marski Marski Marskin päiväkoti Marskin esiopetus Muksula Muksula Muksulan päiväkoti Muksulan esiopetus Pirtti Pirtti Päiväkoti Pirtti Pirtin esiopetus 14

25 Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen esiopetus Yksityinen perhepäivähoito Terveysneuvonta Tulosyksikköryhmän esimies Anneli Kupila Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv Yhteistoiminnan maksuosuudet Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Neuvolatoiminta Mikkeli Neuvolatoiminta Ristiina Neuvolatoiminta Hirvensalmi Neuvolatoiminta Puumala Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto Ristiina Opiskelijaterveydenhuolto Lapsiperheiden tukiyksikkö Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava Lapsiperheiden sosiaalityö Laura Eskanen Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi Perhetyö Sovittelu Sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Adoptioneuvonta Koulukuraattori Suomenniemi Lastenhuoltolaitokset Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Ristiina Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Suomenniemi Perhehoito Perhehoito Perhehoito Mikkeli Perhehoito Ristiina Perhehoito Hirvensalmi Perhehoito Suomenniemi Jälkihuolto Jälkihuolto Jälkihuolto Mikkeli Jälkihuolto Ristiina Jälkihuolto Hirvensalmi Jälkihuolto Suomenniemi Avohuolto Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mikkeli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Perheoikeudelliset palvelut Eeva Sipari Perheoikeudelliset palvelut Lastenvalvojan toiminta Huolto- ja tapaamisselvitykset Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Puheterapia Nuorten palvelut Nuorten palvelut Nuorten palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Tuet ja avustukset Perhekodit Perhekodit /ostopalvelu Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli Perhekodit/ostopalvelu Ristiina Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi Perhekodit/ostopalvelut Suomenniemi Elatustuki Elatustuki Elatustuki Mikkeli Elatustuki Ristiina Elatustuki Hirvensalmi Elatustuki Suomenniemi Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Yhteiset palvelut Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Projektit Projektit Projektit 15

26 10036 Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies: Niina Helminen Sosiaalityön palvelut Tulosyksikköryhmän esimies Kirsti Korhonen Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö johto Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Mikkeli Aikuissosiaalityö Ristiina Aikuissosiaalityö Hirvensalmi Aikuissosiaalityö Suomenniemi Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina Maahanmuuttajatyö Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto Pia Boafo Maahanmuuttajatyö Pakolaishuolto Ristiina Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta Mikkeli Kuntouttava työtoiminta Ristiina Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Sosiaalinen luototus Mikkeli Sosiaalinen luototus Ristiina Sosiaalinen luototus Hirvensalmi Sosiaalinen luototus Suomenniemi Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli Sosiaalinen työllistäminen Ristiina Leila Selenius Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi Leila Selenius Toimeentuloturva Toimeentuloturva Toimeentulotuki Mikkeli Toimeentulotuki Ristiina Toimeentulotuki Hirvensalmi Toimeentulotuki Suomenniemi Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi Vammaispalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anne Hyytiä-Hassinen Vammaispalvelut Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut Kotipalvelu/vamm.palvelu Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu Yhteistoiminnan maksuosuudet Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Henkilökohtaiset avustajat Ristiina Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu Mikkeli Kuljetuspalvelu Ristiina Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Kuljetuspalvelu Suomenniemi Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Mikkeli Asunnon muutostyöt Ristiina Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Asunnon muutostyöt Suomenniemi Palveluasuminen Palveluasuminen Palveluasuminen Mikkeli Palveluasuminen Ristiina Palveluasuminen Hirvensalmi Palveluasuminen Suomenniemi 16

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttösuunnitelma 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpano Käyttösuunnitelma on

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot