I saatteeksi. Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I saatteeksi. Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä"

Transkriptio

1 I saatteeksi saatteeksi 3 Raamattu nyt oppikirjan opettajan aineisto on kolmiosainen. Ensimmäinen osa Raamattu Työkalut nyt esittelee -oppikirjan kokoavasti opettajan kattavasti aineisto lukion on raamattuopetuksessa kolmiosainen. Ensimmäinen käyttökelpoisia, osa, Työkalut, innostavia esittelee ja motivoivia kokoavasti työtapoja. ja kattavasti lukion raamattuopetuksessa käyttökelpoisia, Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä kokonaisuutta innostavia opettaja ja voi motivoivia luovalla tavalla työtapoja. hyödyntää paitsi raamattutiedon, myös muiden Kunkin opettamiensa työtavan kurssien esittelyn suunnittelussa. yhteydessä on Työkaluista esimerkkejä kertyy käytännön työkalupakki. toteutuksesta. idea Tätä poikikoon kokonaisuutta kymmeniä opettaja lisää! voi luovalla tavalla hyödyntää paitsi raamattutiedon, Yksi myös Toinen muiden osa Vinkistö opettamiensa kappalekohtaiset kurssien suunnittelussa. ohjeet on oppikirjan Työkaluista lukukappaleisiin kertyy työkalupakki. kudottu vinkkitarjotin. Jokaiseen oppikirjan kappaleeseen on laadittu suunnitelma oppituntityöskentelyä Yksi idea poikikoon varten. kymmeniä Vinkistössä lisää! on ideoita, kalvopohjia, lähdemateriaalivihjeitä Toinen sekä internet-osoitteita osa, Vinkistö kappalekohtaiset (tarkistettu toukokuussa ohjeet, 2001). on oppikirjan Jokainen oppitunti lukukappaleisiikentuukudottu orientointi-, vinkkitarjotin. prosessointi-, Jokaiseen koonti- oppikirjan materiaalit-osasta. kappaleeseen Orientoinnissa on laadittu suun- ko- ranitelmrostuu motivoinnin oppituntityöskentelyä merkitys. Jokaisen varten. lukukappaleen Vinkistössä on tavoite ideoita, on myös kalvopohjia, erikseen lähdemateriaalivihjeitä ilmoitettu. Prosessoinnissa opiskellaan käsillä oleva teema aktivoivia työtapoja hyödyntäen. Koonnissa on ideoita sekä internet-osoitteita siitä, miten kunkin (tarkistettu lukukappaleen toukokuussa keskeiset 2001). teemat Jokainen löytyvät. oppitunti Tiivistetyt rakentuu ydinkohdat orientointi-, on laadittu prosessointi-, kalvo-/monistepohjiksi. koonti- ja Materiaalit-osassa materiaalit -osasta. on Orientoinnissa koottuna kaikki korostuu kalvo-, motivoinnin moniste ja merkitys. lisätietopohjat, Jokaisen lukukappaleen joihin teemakohtaisissa tavoite on myös työskentelyissä erikseen on ilmoitettu. viitattu. Opettaja Prosessoinnissa voi noudattaa opiskellaan oppituntisuunnitelmaa käsillä oleva teema sellaisenaan, aktivoivia hyödyntää ja/tai kehitellä yhtä tai useampaa vinkkiä tai yhdistellä vinkistön ja työkalupakin ideoita työtapoja hyödyntäen. omiin tarpeisiinsa Koonnissa sopiviksi. on ideoita siitä, miten kunkin lukukappaleen keskeiset Vinkistö teemat tarjoaa löytyvät. havainnollisia Tiivistetyt lisätekstejä ydinkohdat suunnittelun on laadittu ja oppituntityöskentelyn kalvo-/monistepohjiksi. tueksi. Materiaalit-osassa Teksteihin viitataan on koottuna vinkistössä kaikki kutsumalla kalvo-, niitä moniste- moniste- ja lisätietopohjat, tai kalvopohjiksi. joihin Kukin teemakohtaisissa niistä on löytämisen työskentelyissä helpottamiseksi on viitattu. numeroitu Opettaja ja voi nimetty. noudattaa Kunkin oppituntisuunnitelmaa lukukappaleen vinkistön lopussa on luettelo käytettävissä olevista materiaaleista. Lisätietoa sisältävät sellaisenaan, materiaalit hyödyntää on varustettu ja/tai kehitellä lamppusymbolilla: yhtä tai useampaa, työskentelyyn vinkkiä tai yhdistellä johdattavien vinkistön materiaalien ja työkalupakin tunnus on suurennuslasi: ideoita omiin tarpeisiinsa. Kertausmateriaaliksi sopiviksi. tarjotaan mm. Vinkistö kalvopohja tarjoaa ydinteemoista, havainnollisia sarjakuva lisätekstejä ja/tai suunnittelun sanaristikko ja ja/tai oppituntityöskentelyn peli sekä muita raamattuopetusta tueksi. Teksteihin kokoavia viitataan ja vinkistössä tiivistäviä kutsumalla tehtäviä. niitä Vinkistön monisteyhteydessä tai kalvopohjiksi. on lukukappalekohtaisia luetteloita lähdekirjallisuudesta, joita opettaja voi hyödyntää suunnittelussa. Kukin niistä Opiskelijoille on löytämisen siitä on helpottamiseksi apua alustuksen, esitelmän, numeroitu tutkielman ja nimetty. ja projektityön rakentamisessa. vinkistön lopussa on luettelo käytettävissä olevista materiaaleista. Kunkin lukukappaleen Lisätietoa sisältävät materiaalit on varustettu lappusymboleilla, työskentelyyn johdattavien materiaalien tunnus on suurennuslasi. Kertausmateriaaliksi tarjotaan mm. kalvopohjia ydinteemoista, sarjakuva ja/tai sanaristikko ja/tai peli sekä muita raamattuopetusta kokoavia ja tiivistäviä tehtäviä. Vinkistön yhteydessä on lukukappalekohtaisia luetteloita lähdekirjallisuudesta, joita opettaja voi hyödyntää suunnittelussa. Opiskelijoille siitä on apua alustuksen, esitelmän, tutkielman tai projektityön rakentamisessa.

2 Viimeisenä osa-alueena opettajan aineistossa on Kokoaminen ja arviointi. Siinä tarjotaan kertauskysymyksiä, joita opettaja voi käyttää läksyjä kuulustellessaan tai koetta valmistaessaan. Osiossa on myös ehdotuksia vaihtoehtoisista kokeen toteuttamismalleista. Työryhmän lisäksi aineistoa ovat rikastuttaneet seuraavat henkilöt, joita kiitämme: Mika Aspinen on koonnut lukuisia hyödyllisiä lisätietoaineistoja, Outi Lehtipuu on laatinut perhettä koskevan faktaruudun, Juha Luodeslampi on kirjoittanut internetin käytöstä uskonnonopetuksessa ja koonnut käyttökelpoisia internet-osoitteita ja laatinut internetiä hyödyntäviä tehtäviä. Kuva-analyysin käyttöä opetuksessa on esitellyt Arja-Liisa Kaasinen ja arkeologin työtä on kuvannut Merja Kaario. Aineiston on taittanut ja kuvittanut Anne-Marie Paakkari. Tämän opettajan aineiston filosofia kiteytyy kahteen toisiinsa nivoutuvaan teemaan: opettajan missioon ja visioon. Mikä tai mitkä ovat raamattuopetuksen tavoitteet? Mikä on siis opettajan missio? Millä tavoin näihin tavoitteisiin päästään? Mikä toisin sanoen on opettajan visio? Valmiita vastauksia ei ole. Persoonallisia, omimpia näkemyksiä kyllä. Missio ja visio ovat välttämättömiä! Mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan suunnitelma ja pakillinen työkaluja! Työn iloa! Tekijät Opettajan aineiston sivunumerot viittaavat vuoden 1999 Raamattu nyt -oppikirjan painokseen. Vuoden 2008 painosta käytettäessä on sivunumerot tarkistettava erikseen. Aineistossa on myös joitakin tehtäviä, joissa hyödynnetään vuoden 1999 oppikirjan kuvitusta. Kuvatehtäviä lukuun ottamatta aineisto soveltuu hyvin käytettäväksi vuoden 2008 painoksen rinnalla.

3 monistepohja 1 työkalut - taide 5 sisällys I saatteeksi II työkalut 1. Taide Yhteistoiminnalliset menetelmät Eläytymismenetelmät Analyysitehtävät Internet-vinkit III vinkistö kappalekohtaiset ohjeet 1. Raamattu kirja Jumalasta ja ihmisestä Ihminen luomakunnassa Ihminen yhteiskunnassa Ihminen yksilönä IV kokoaminen 1. Raamatunlukumaraton Raamattupeli internetissä Raamattupeli lautapelinä Raamattu nukketeatterina Käsitekartta Kertauskysymyksiä lukuun Raamattu kirja Jumalasta ja ihmisestä Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen luomakunnassa Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen yhteiskunnassa Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen yksilönä V arviointi 1. Essee- ja/tai määrittelykoe Väittämätesti Sanaristikko Yhteistoiminnallinen tentti Yo-kysymykset

4

5 II työkalut

6

7 1 taide työkalut 9 Taidetta raamattuopetuksessa voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Esimerkkien avulla voidaan ensinnäkin todeta, millä eri taiteen alueilla Raamattua on käytetty inspiraation lähteenä (ks. kalvopohja n:o 1 ohessa). Työskentelyä elävöittävät esim. videoja/tai kirjallisuusnäytteet. Raamattuun perustuvia videoelokuvia on runsaasti tarjolla. Niitä löytää paitsi vuokraamoista, myös seurakuntien ja kirkon AV-lainaamoista. Luentaa voi elävöittää taustamusiikilla, laatimalla katkelmasta näytelmän tai dialogin. Opiskelijat voivat myös luoda omaa taidettaan joko kirjoittamalla, piirtämällä, maalaamalla tai esittämällä pienoisnäytelmiä jne. Uskonnon opettaja voi myös tehdä yhteistyötä äidinkielen ja/tai kuvaamataidon opettajan kanssa. Saataisiinko koulussa aikaan taidenäyttely tai kirjoituskilpailu esim. joulun tai pääsiäisen teemasta? Opiskelijat voivat tutustua paikkakunnan kirkon/kirkkojen Raamattua kuvittavaan taiteeseen ja laatia esim. esitelmiä tai tutkielmia kirkkotaiteesta. Paikkakunnalla saattaa olla meneillään uskonnollisen taiteen näyttely tai opiskelijat voivat pohtia, mikä tekee taiteesta uskonnollista ja tutustua esim. taidekuvakirjallisuuden avulla tähän kysymykseen. Perinteisen perheraamatun taiteilijan Gustav Doren teokset sopivat kuva-analyysin aiheiksi yhtä hyvin kuin modernin taiteen klassikon, esim. Marc Chagallin tai Salvador Dalin maalaukset (ks. kalvopohja n:o 2 ohessa). Raamatun taiteeseen voi tutustua myös internetin avulla. Osoitteesta: Art_in_Meditation.html löytyy taideteoksia, joihin liittyy (katolisvaikutteinen) meditaatioteksti. Kuva-analyysiin liittyvää aineistoa ja ohjeita löytyy opettajan materiaalin kohdasta Työkalut, analyysitehtävät. Musiikin käyttö soveltuu raamattuopetukseen erinomaisesti. Näytteitä sekä nk. hengellisestä, klassisesta ja maallisesta musiikista, johon Raamattu on vaikuttanut, on saatavilla runsaasti. Oppitunnilla voidaan järjestää esim. levyraati kokoamalla teoksia laidasta laitaan huomattava on, että myös ns.heavy, black- ja death metal-musiikki on saanut vaikutteita Raamatusta, tosin usein käänteisessä merkityksessä. Oppilaat voivat yhteistyönä hankkia musiikin. Oppitunnilla kerrotaan kappaleen tausta- ja esittäjätiedot sekä suoritetaan äänestys perusteluineen. Lukukappaleen 2.2. vinkeissä on lisäehdotuksia levyraadin järjestämisestä. VT:n laulukirjasta, psalmeista, syntyy nykykielelle muunnoksia esim. rap-versioina, samoin runokirjoista, kuten Laulujen laulusta tai Saarnaajasta. Mistä Daavid laulaisi ystävälleen Joonatanille tai Delila Simsonille? Musiikkia voi hyödyntää myös tanssin keinoin. Kuka laatisi koreografian Salomen tanssiin tai millainen olisi jouluevankeliumi balettina tai modernin tanssin keinoin toteutettuna? Materiaalit Kalvopohja1: Raamattu länsimaisen kulttuurin peruskirja Kalvopohja 2: Raamattu taiteessa Monistepohja 1: Raamatusta peräisin olevia sanontoja

8 kalvopohja 1 työkalut - taide 10. Raamattu länsimaisen kulttuurin peruskirja Bestseller

9 kalvopohja 2 työkalut - taide 11 raamattu taiteessa Jeesuksen kaste Gustave Dore ( )

10 kalvopohja 2 työkalut - taide 12 raamattu taiteessa Mooses ja laintaulut Marc Chagall ( )

11 kalvopohja 2 työkalut - taide 13 raamattu taiteessa All Saints II Wassily Kandinsky ( )

12 monistepohja 1 työkalut - taide 14 Raamatusta peräisin olevia sanontoja Mika Aspinen Raamattu on meitä lähempänä kuin luulemmekaan. Sen vaikutus kulttuuriin on paljon syvällisempi kuin ensi näkemältä kuvittelisi. Tästä kieleen juurtuneet ilmaukset ovat yksi konkreettinen esimerkki. Kielletty hedelmä... (1. Moos. 3:1-7) Veljensä vartija... (1. Moos. 4:9) Silmä silmästä, hammas hampaasta... (2. Moos. 21:24) Syntipukki... (3. Moos. 16:8-10) Salomon tuomio... (1.Kun. 3) Ei pääse pantteri pilkuistaan... (Jer. 13:23) Jobinposti... (Job 1-2) Lasten ja imeväisten suusta... (Ps. 8:2) Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se siihen itse lankeaa... (Snl. 26:27) Ei mitään uutta auringon alla... (Saarn. 1:9) Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää... (Saarn. 1:18) Syö, juo ja iloitse... (Saarn. 8:15; Jes. 22:13) Yhdennellätoista hetkellä... (vrt. Matt. 20:6.9, uusi käännös: 11. tunti) Itku ja hammasten kiristys... (Matt. 8:12, 13:42.50, 22:13, 24:51, 25:30) Panna kynttilä vakan alle... (Matt. 5:15) Kääntää toinenkin poski... (Matt. 5:39) Vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee... (Matt. 6:3) [Vapaa] kuin taivaan lintu... (Matt. 6:26) Heittää helmiä sioille... (Matt. 7:6) Susi lammasten vaatteissa... (Matt. 7:15) Hedelmistään puu tunnetaan... (Matt. 12:33) Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan... (Matt. 13:57 // Mark. 6:4 // Luuk. 4:24 // Joh. 4:44) Laupias samarialainen... (Luuk. 10:30-37) Tuhlaajapoika... (Luuk. 15:11-32) Katkera kalkki... (Matt. 26 // Mark. 14 // Luuk. 22) Pestä kätensä jostakin asiasta... (Matt. 27:24) Epäilevä tuomas... (Joh. 20:19-29) Hävityksen kauhistus... (Mark. 13:14; uusi käännös: turmion iljetys) Älä sido puivan härän suuta... (5.Moos. 25:4; 1.Kor. 9:9; 1. Tim. 5:18) Työmies on palkkansa ansainnut... (1. Tim. 5:18) Joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä... (2. Tess. 3:10) Ilmestyskirjan peto, (Ilm. 13) A ja O... (Ilm. 22:13)

13 2 yhteistoiminnalliset menetelmät työkalut 15 ryhmätyö ja yhteistoiminnallinen metodi Perinteinen ryhmätyö, jossa oppilaat toteuttavat pienryhmissä heille osoitettua yhteistä tehtävää, on selkeä ja käyttökelpoinen menetelmä myös uskonnonopetuksessa. Ryhmätyö voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Se voi olla rakenteeltaan rinnasteinen, jolloin kaikki pienryhmät saavat saman tehtävän. Työnjakoisessa mallissa kullakin pienryhmällä on sen sijaan tehtävänään toteuttaa sille osoitettua osaa koko opetusryhmälle annetusta kokonaistehtävästä. Perinteisen ryhmätyötyömetodin vaihtoehto on nk. yhteistoiminnallinen ryhmätyö. Se toimii seuraavasti: oppilaat jaetaan ensin kotiryhmiin, joita voi olla neljästä viiteen. Sen jälkeen kussakin kotiryhmässä valitaan yksi jäsen A, yksi jäsen B, yksi jäsen C jne. sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä kotiryhmä koostuu. Jäsenelle A annetaan tehtäväksi selvittää tehtävää A, B puolestaan tekee tehtävää B, C tehtävää C jne. Kun työnjako on selvä, kaikkien kotiryhmien A-jäsenet kokoontuvat ns. asiantuntijaryhmään, jossa he tekevät yhdessä tehtävää ja eri kotiryhmien B-jäsenet puolestaan kokoontuvat tekemään yhdessä tehtävää B jne. Kun asiantuntijaryhmät ovat saaneet tehtävänsä valmiiksi, palaavat kaikki omiin kotiryhmiinsä. Kotiryhmissä oppilaat opettavat vuorotellen asiantuntijaryhmissä oppimansa asian muille kotiryhmän jäsenille asiantuntijaryhmissä tuottamansa materiaalin avulla. Yhteistoiminnallinen metodi vähentää perinteisessä ryhmätyötyöskentelyssä helposti esiintyvää freeriderismia, eli asennetta antaa muiden tehdä hommat. Siinä opiskelijat ovat oman oppimisensa lisäksi vastuussa myös toisten oppimisesta. Erilaisia tehtäviä ja tehtäväsarjoja perinteisten ja yhteistoiminnallisten ryhmätöiden pohjaksi löytyy osiosta Vinkistö. Koska kyseessä on valinnainen kurssi, ja oppilasaines todennäköisesti motivoitunutta, voi ryhmätyön teknisen toteuttamistavan jättää myös oppilaiden valittavaksi: se voi olla perinteinen kartongille toteutettava, tekstin ja piirrosten muodostama kollaasi, tai sitten kuvataiteellinen installaatio, runo, kertomus, mielikuvamatka, mielipidekirjoitus, kuvitteellinen vuoropuhelu, rap-lyriikka tai vaikkapa hupaisa moderni tanssiteos. Se voi siis olla mitä tahansa tarkoituksenmukaista ja ajan sekä käytettävissä olevan materiaalin rajoissa pysyvää! Vaihtoehtoja voi listata esim. piirtoheitinkalvolle ja keksiä oppilaiden kanssa lisää. Tällaisessa toteutustavassa opettajan tehtävänä on ohjata oppilaita löytämään töilleen käsiteltävän aiheen kannalta oleelliset teemat, kannustaa heitä prosessissa sekä esittää heille syventäviä kysymyksiä.

14 raamattu - nyt parit, pienryhmät tai koko opintoryhmä työskentelee jonkin vaativan päämäärän hyväksi. Tällanen voi olla esim. raamattuaiheinen esitelmä, multimediaesitys, näyttely, videodokumentti, retken suunnittelu tai vaikkapa jonkin diakonisen päämäärän toteuttaminen. Projektiprojektityöskentely 16 Ryhmätyömuotoista työskentelyä voi toteuttaa monenlaisella tehtäväksiannolla. Usein ryhmätyö toteutetaan lyhytjännitteisesti, tunnin tai kahden mittaisissa opetuskokonaisuuksissa. Ryhmätyö voi olla kuitenkin myös kaksoistuntia pitempi prosessi. Projektityöskentelyssä työ voi kestää jopa kokonaisen kurssin ajan. Oppilaiden ja opettajien yhdessä suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin löytää aiheita oppikirjan kappaleiden pohjalta. Projekteja voi toteuttaa myös integroiden yhteistyössä muiden aineiden kanssa: fysiikan tai biologian opettajaa saattaisi kiinnostaa yhteistyö esim. maailman syntyä, aikaa ja ihmisen alkuperää koskevissa aiheissa (luku 2. Ihminen luomakunnassa ), psykologian opettajaa ihmisen olemusta ja kohtaloa käsittelevissä aiheissa (luku 4. Ihminen yksilönä ) ja historian opettaja voisi ehkä tehdä yhteistyötä Raamatun historiallista merkitystä koskevissa teemoissa (luku 3. Ihminen yhteiskunnassa ). Äidinkielen, musiikin tai kuvaamataidon opettajien kanssa on ehkä mahdollista toteuttaa esim. Raamatun ja kulttuurin yhteyksiä käsitteleviä kursseja (yhteistyön aineksia löytyy kaikista oppikirjan luvuista). haastettelu- ja galluptehtävä Haastattelu- tai gallup-tehtävät ovat sovellettavissa mainiosti esimerkiksi otsikoltaan valmiiksi kysyvien kappaleiden kuten Mitä on hyvä elämä?, Kenelle valta kuuluu?, Mihin lakia tarvitaan?, Mikä on ihminen? ja Mitä kuoleman jälkeen? aihepiireihin. Haastattelu voidaan myös videoida. Raamattuaiheisen videodokumentin voi tehdä vaikkapa Raamatun ohjeiden merkityksestä kadunmiehelle, perusseurakuntalaiselle ja seurakunnan työntekijälle, sotilaalle ja sotilaspastorille, sairaanhoitohenkilökunnalle ja sairaalapastorille, juristille jne. Dokumentin voi tehdä myös paikkakunnan kristillisten ja kristillisperäisten seurakuntien raamatuntulkinnoista, seksuaalieettisistä käsityksistä jne. Vierailijankin voi pyytää edellä mainituista paikoista, ja jos mahdollista myös eksegetiikan, kirkkohistorian tai arkeologian laitokselta. Monissa paikoissa voi ehkä myös vierailla oppilasryhmän kanssa. Erilaisten raamattuaiheisten muisti- tai noppapelien, sanaristikoiden ja tietokilpailujen suunnittelun voi toteuttaa myös ryhmätyöskentelynä. Niitä on helppo suunnitella erilaisten seurapelien tai TV-visojen perusideoita soveltaen. Esipelit ja tietokilpailut merkkinä tällaisesta voisi olla vaikkapa Alias-peli tai Onnenpyörää imitoiva raamattuaiheinen sananselitys- tai noppapeli, joka etenee juutalaisten historiaa seuraten. Äidinkielen tai ilmaisutaidon opettaja saattaisi olla valmis toteuttamaan

15 yhteistyössä roolipelin jonkin Raamatun kertomuksen pohjalta. Näytelmän ei tarvitse välttämättä olla aina perinteinen joulukuvaelma tai tiernapoikaesitys. Suositut roolipelit sijoittuvat usein ritariromanttiseen keskiaikaan ja ne ovat jatkuvasti eläviä näytelmiä, joille on luotu tietyt raamit ja käsikirjoitus. Tällaisella näytelmällä ei kuitenkaan ole varsinasta yleisöä: pelaajat elävät niissä mukana. He kuvittelevat itsensä jonkun keksityn tai todellisen historian hahmon rooliin ja tulkitsevat sitä, elävät roolin mukaista elämää. Oppilaiden joukossa on nykyään paljon päteviä roolipelaajia, eli larppaajia. Heidän taitojaan ja mielikuvitustaan kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä Raamatun maailma on täynnä kiehtovia, roolipelifantasian rakentamisen pohjaksi soveltuvia kertomuksia ja miljöitä. Monien fantasian ystävien sankari J. R. R. Tolkien sekä C. S. Lewis ottivat tarinoihinsa paljon vaikutteita Raamatun ja kristinuskon maailmasta. Roolipelin järjestäminen on vaativa, mutta varmasti monia oppilaita innostava projekti. työkalut 17 äänestykset, väittelyt, paneelikeskustelut Yhteistoiminnallisen opetuksen muotoja ovat myös äänestykset, väittelyt ja paneelikeskustelut. Tämäntyyppisiä menetelmiä on helppo käyttää varsinkin kurssin eettisiä teemoja käsittelevissä sisällöissä. Esim. valtaa, lakia, sotaa ja rauhaa, ihmisen asemaa luomakunnassa, seksuaalisuutta ja pahan ongelmaa käsittelevät kappaleet ovat helposti työstettävissä tällaisten metodien avulla. Äänestyksen voi järjestää esim. erilaisista seksuaalisuutta koskevista kysymyksistä: Raamatun ohjeet avioliitosta, esiaviolliset suhteet, naisen asema, perhe, rakkaus, homoseksuaalien oikeudet yms. Äänestää voi vaikkapa punaisilla ja vihreillä korteilla. Keskustelua syntyy, kun jokainen velvoitetaan perustelemaan antamaansa ääntä. Väittelymetodia voi soveltaa esim. sodan ja rauhan kysymyksien käsittelyssä. Väittelyn toinen osapuoli, vaikkapa kolmen hengen ryhmä, puolustaa tappamisen oikeutusta joissain tilanteissa ja toinen osapuoli sen sijaan vastustaa sitä. Molemmat väittelyn osapuolet käyttävät argumentointinsa legitimoimisessa Raamattua. Väittelyä johtaa puheenjohtaja, joka jakaa tasapuolisesti puheenvuoroja. Väittelyn tuloksesta päättää tehtävään valittu tuomaristo. Paneelikeskeskusteluun osallistuu tietty määrä henkilöitä, joilla jokaisella on jokin valittu rooli. Valtaa käsittelevän Kenelle valta kuuluu? -kappaleen pohjalta voi esimerkiksi järjestää paneelin, jossa on mukana Raamatun avulla käsityksiään perusteleva sosialisti, anarkisti, monarkisti, hippi jne. Puheenjohtaja määrää teeman ja ohjaa keskustelua. Myös yleisö voi esittää panelisteille kysymyksiä.

16 raamattu - nyt 18 3 eläytymismenetelmät näytteleminen ja dramatisoiminen Erilaiset draamalliset menetelmät ovat oivallinen tapa toteuttaa Raamattua käsittelevää kurssia. Draamallisia menetelmiä ovat esim. näytelmää muistuttavat ja sitä lähellä olevat tehtävänannot, kuten Raamatun tekstin pohjalta valmistettavat näytelmät, roolipelit, musikaalit, tanssiteokset, pantomiimit, videot ja sketsit. Näytelmällisen työskentelyn pohjaksi kannattaa valita sellaisia Raamatun tekstejä, jotka jo itsessään sisältävät erilaisia roolihahmoja, kuten esim. Jeesuksen vertaus Laupiaasta samarialaisesta. Draamallisia menetelmiä voi käyttää myös sellaisten tekstien käsittelemisessä, joissa tällaisia roolihahmoja ei ole, tai niitä on ryhmän koon kannalta liian vähän. On mahdollista tarkastella esim. jonkun psalmirunoilijan tai vaikkapa Saarnaajan elämäntilannetta etsimällä ja luomalla hänen kirjoittamalleen tekstille jokin mahdollinen syntytilanne tai sitä muistuttava nykytodellisuuden tilanne, joka ehkä selittää hänen ajatuksiaan, tunteitaan ja motiivejaan. Riittävän rohkeassa ryhmässä tällaisen tehtävän voi toteuttaa vaikkapa tarinateatterin tapaan (joku ryhmän jäsenistä kertoo mitä tapahtui, jonka jälkeen muut näyttelevät tilanteen spontaanisti). Draamallista työskentelyä voi toteuttaa myös silloin kun pohditaan, miten jokin teksti puhuttelee oppilaita itseään heidän omien tunteidensa tasolla. Opettaja voi ohjata oppilaita ilmaisemaan omaa kokemustaan toisilleen vaikkapa pantomiimin keinoin eli liikkein, ilmein ja asennoin. Omia tuntemuksia voi kuvata myös kuvien, musiikkilajien, värien, vuodenaikojen, säätilojen yms. avulla. Oppilaille voi antaa myös tehtävän keksiä jotain sanottavaa tekstin kirjoittajalle tai henkilöhahmoille. Tällaisen harjoituksen voi toteuttaa vaikkapa parityöskentelynä niin, että toinen pareista on vuorollaan Raamatun hahmon roolissa ja toinen omana itsenään. Varsinaisen työskentelyvaiheen lisäksi on tärkeää valmistella huolella työskentelyä edeltävä lämmittelyvaihe. On syytä myös aina järjestää työskentelyn jälkeinen purku, jossa jäsennetään ja jaetaan työskentelyssä opittua ja koettua. Lämmittelyvaihe voidaan toteuttaa esimerkiksi lukemalla draaman pohjana olevaa tekstiä rauhallisesti meditoiden ja keskustella tekstin sisällöstä, henkilöistä, ja niistä tunteista ja samaistumisista, joita teksti herättää. Draamalliset menetelmät vaativat opettajalta huolellista valmistautumista ja halua etsiä oikeanlaisia, draamaa syventäviä ja osallistujia koskettavia kysymyksiä. Monet draamallisista työskentelymenetelmistä vaativat toimiakseen ryhmältä avointa asennetta, luovuutta ja rohkaisevaa ilmapiiriä. Niiden käyttämiselle ei kuitenkaan kannata asettaa liian korkeita kriteereitä ja ehtoja. Epäilyt draamallisten menetelmien toimivuudesta ovat monesti turhia: ne ovat motivoivia tuodessaan kaivattua vaihtelua opiskelun yksipuolisesti älyä korostaviin rutiineihin.

17 Ihmiselämän merkitystä koskettelevia teemoja (esim. kappale Mikä on ihminen? ) voi käsitellä draamallisesti esim. Saarnaajan 1:1 11 tai Psalmin 139:1 18 pohjalta. Työskentelyyn on hyvä lähteä esim. istuutumalla piiriin niin, että kaikki näkevät toisensa. Työskentely voidaan aloittaa lämmittelyvaiheella, jossa jokainen oppilas kuvaa tuntemuksiaan oman elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta mainitsemalla vaikkapa jonkun sitä kuvaavan vuodenajan tai säätilan. Omaa valintaansa voi perustella, mutta vain jos tahtoo. Sen jälkeen siirrytään lukemaan Raamatusta Saarnaajan kirjan tai Psalmin sisältämiä tulkintoja ja tuntemuksia elämästä. Voidaan miettiä, millainen vuodenaika tai säätila sen kirjoittajan mielessä on ehkä ollut. Teksti voidaan lukea useaan kertaan vuorolukuna niin, että väliin draamaesimerkki jää riittävästi aikaa mietiskellä luettua hiljaa itsekseen. Kutakin oppilasta voi pyytää etsimään tekstistä esim. jonkun sellaisen jakeen, joka vaikutti häneen voimakkaimmin ja kertomaan jotain sen herättämästä tunteesta. Sen jälkeen oppilaat voivat ryhtyä luomaan pienissä ryhmissä sellaista kuvitteellista tilannetta, jossa tekstin kuvaama tuntemus saattaisi herätä. Kertomuksessa tulee olla rooli jokaiselle ryhmän jäsenelle. Tämän jälkeen kukin ryhmä esittää kertomuksen näytellen. Tilanne puretaan antamalla sekä näytelleen ryhmän jäsenille että myös yleisölle mahdollisuus kuvata omaa kokemustaan. Miten näytelmästä välittynyt tunne vastaa tekstiä? Miten tekstiätulkittiin? Mitä näyttelijät halusivat viestittää? Mitä kertomus kertoo ihmisestä? Onko tunne omasta elämästänne tuttu? työkalut 19 sanallinen simulaatio Raamatun henkilöhahmojen ja kirjoit tajien asemaan voi yrittää asettua myös ilman, että heitä varsinaisesti fyysisesti näytellään. Tapahtumia voi simuloida myös keskustelemalla. Tehtävänä voi olla vain tekstin tapahtumien tai sisällön tarkastelua tietyn henkilön näkökulmasta. Tekstiä käy- dään läpi eritellen ja syven-nellen näiden erilaisten näkökulmien avulla. Tällainenkin työskentely vaatii onnistuakseen opettajalta ennakkosuun-nittelua eläytymiseen ja samaistumiseen motivoivan ohjeistamisen ja oikean-laisten työskentelyä ohjaavien kysymysten löytämiseksi.

18 raamattu - nyt 20 henkilökuva Hyvä Raamatun draamalliseen maa ilmaan tutustuttava tehtävä on henkilökuvan teettäminen kiinnostavasta Raamatun hahmosta, kuten Jobista, Batsebasta, Pietarista, Tuomaasta jne. Henkilökuva voi olla näytellen esitetty video clip tai trailer (esittelypätkä tai elokuvan mainosfilmi) henkilön elämästä. Se voi olla myös esitelmä tai internet-kotisivu, joka sisältää faktatietoa tarkasteltavasta hahmosta, elämäkerta, hänen kuvitteellisen päiväohjelmansa, kuvia ja piirroksia tai sosiogrammi (ks. analyysitehtävät). Henkilökuvan tekemiseen voi hakea lisää materiaalia esimerkiksi kommentaareista, Raamatun hakusanakirjoista, kuvataiteesta ja Raamattuun pohjautuvista elokuvista. mielikuvamatka Erilaiset mielikuvamatkat sopivat eläytymismenetelmiksi myös vähemmän esiintymisestä innostuneille ryhmille. Mielikuvamatkalla voi elää mukana draamassa. Mielikuvamatka aloitetaan yleensä rentoutumisella. Oppilaat etsivät asennon, jossa heillä on helppo olla, sulkevat silmänsä, hengittävät rauhallisesti, kuuntelevat rauhoittavaa musiikkia ja rentoutuvat. Matkan ohjaaja voi edistää rentoutumista antamalla oppilaille hitaasti edeten ohjeita rentoutumisharjoituksien tyyliin: Jäsenesi tuntuvat raukeilta, sinun on hyvä olla. Et enää muistele kiireitäsi. Oppilaat johdatetaan mielikuvamatkalle vaihe vaiheelta, selostamalla siirtymä nykyhetkestä matkan päämäärään. Matkaa lopeteltaessa toimitaan samoin. Opettaja maalailee mielikuvia ja maisemia sanoillaan. Matkan varsinaisena tarinana voi toimia esim. jokin Raamatun kertomus, joka esitetään siten, että matkalaisella on siinä jonkinlainen silminnäkijän tai osallistujan rooli. Tällainen kertomus voi olla esimerkiksi jouluevankeliumi. Se on hyvä esimerkki kertomuksesta, jossa on paljon draaman aineksia. Jouluevankeliumin kohdalla on hyvä muistaa, että se nostaa varmasti jokaisessa pintaan erilaisia muistoja ja tunnelmia, jotka johdattavat helposti muualle kuin muinaiseen Palestiinaan. Tällaisiakin todennäköisiä mielleyhtymiä voi toki käyttää hyväksi mielikuvamatkan juonta, tarkoitusta ja määränpäätä suunniteltaessa: matkan päämääränä voikin olla lapsuuden joulu, joulukirkko tai koulun joulujuhla.

19 4 analyysitehtävät työkalut 21 Raamattu on moniulotteinen kirja kokoelma, eikä se tyhjene yhdellä lukemalla vaan pikemminkin laajee ja syvenee jokaisella lukukerralla. Niinpä Raamattu itsessään tarjoaa pohjattoman lähteen erilaisille analyyseille. Raamatuntulkinnassa apuna on myös tieteellinen tutkimus. Erilaiset analyyttiset kirjoitustehtävät tarjoavat niin tutkijalle kuin kenelle tahansa muullekin Raamatun lukijalle mahdolli-uuden harjoitella tarpeellista itsenäistä ajattelua, argumentointia, tiedon hankkimista ja sen arviointia. Yksilötyöskentelynä analyysitehtävät tarjoavat myös vaihtelua opetusmenetelmiin. portfolio Portfolio on yksi analyysitehtävän muoto. Portfolion tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa opiskelijan itsearviointia sekä auttaa teorian ja käytännön yhdistämisessä. Portfolio -työskentelyssä liikkeelle lähdetään opiskelijan omien lähtökohtien ja odotuksien kirjaamisesta sekä omien tavoitteiden asettamisesta. Koko kurssin ajan opiskelijat kuvaavat portfoliossaan oppimisprosessiaan ja seuraavat sen etenemistä. Lopulta opiskelija saa arvioida tavoitteidensa saavuttamista, oppimisprosessiaan, onnistumistaan, vahvoja puoliaan sekä omia kehittämiskohtiaan ja jatkotavoitteitaan. Koska opiskelijat saattavat olla hyvinkin eri tasoilla raamattutuntemuksessaan, voi portfolio tarjota hyödyllisen välineen sopivalle tavoitteiden asettelulle raamattukurssilla. Portfolioon voidaan liittää myös opintojaksoon kuuluvat muut kirjalliset työt. opetuksessa, jossa joudutaan kohtaamaan erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja ja myös ottamaan niihin kantaa, voi omien kokemuksien ja reaktioiden purkaminen olla hyvinkin hedelmällistä. Kirjoitettaessa myös ajattelun ristiriitaisuudet ja puutsanomelehtityöskentely Sanomalehtityöskentelyssä opiskelijat keräävät kurssin aikana lehdissä näkemiään Raamattuun liittyviä artikkeleja tai otsikkoja ja tuovat mukanaan tunnille. Näin oppitunteihin saadaan luontevasti mukaan ajankohtaisia kysymyksiä. Uutisia löytyy myös internetin uutisarkistoista. Kerätty materiaali voidaan liittää myös portfolioon. oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on, että opiskelija prosessoi ja muokkaa uudelleen oppimiaan asioita. Näiden lisäksi oppimispäiväkirjaan voi kirjoittaa kokemuksiaan, havaintojaan, tunteitaan ja reaktioitaan. Raamattu-

20 raamattu - nyt 22 teet tulevat selkeästi esille, mikä puolestaan auttaa huomaamaan epäselväksi jääneet asiat. Raamattuopetuksessa oppimispäiväkirja voisi olla myös eräänlainen lukemispäiväkirja, jolloin opiskelijat kirjoittavat ajatuksiaan, kysymyksiään ja mielipiteitään kurssin alussa valitsemastaan Raamatun kirjasta. Lukemispäiväkirja voisi siten toimia Raamatun lukemisen ryhdittäjänä ja syventäjänä. Päiväkirjaan on tällöin ehkä hyvä liittää myös kuvaus kyseisen kirjan sisällöstä, yleisluonteesta ja teemoista. Lukemispäiväkirjan myötä tehdyt havainnot voidaan jakaa muun ryhmän kanssa esim. laatimalla luetusta Raamatun kirjasta takakansiesittely. tutkielmat, esitelmät, alustukset Oppikirjan teemalukujen kappaleet toimivat sellaisenaankin aiheina opiskelijoiden tutkielmille, esitelmille tai alustuksille. Tutkielmien aiheet voivat myös linkittyä vielä selvemmin toisiinsa, jolloin yksittäisistä tutkielmista saadaan koottua ryhmän yhteinen tuotos. Jos esimerkiksi jokainen opiskelija perehtyy yhteen Raamatun henkilöön, voidaan tuotoksista koota Raamatun henkilögalleria tyyliin Kuka on kukin Raamatussa. Jos taas aiheet ovat esim. joitain Raamatussa esiintyviä teologisia teemoja, kuten eskatologia, enkelioppi tai synti, voidaan tutkielmien tiivistelmistä koota oma Raamatun teologian ensyklopedia. essee Essee on tehokas opiskelutapa, koska opiskelija joutuu toistamisen sijasta tuottamaan tietoa. Varsinkin ongelmakeskeinen essee ohjaa tiedon kehittelemiseen, soveltamiseen ja uudelleen jäsentämiseen. Esseen aiheena voisi olla vaikkapa Raamatuntulkinta 2000-luvulla. Essee voi olla luonteeltaan myös kommentointitehtävä. Tällöin lähtökohtana on väite, esim. VT on vaarallinen kirja, jota opiskelija kommentoi tietopohjansa avulla sekä uutta tietoa hakemalla. Kommentointitehtävät tukevat kriittistä ajattelua, koska kommentoidessa on pohdittava sekä väitettä puoltavia että sitä horjuttavia näkökantoja. argumentointi Tieteellistä tekstiä lukevan on tärkeää ymmärtää, että erilaisilla argumenteilla on erilainen painoarvo. Argumentointia harjoittelemalla opiskelijat tottuvat perustelemaan erilaisia väitteitä ja myös arvioimaan argumenttien painoarvoa. Kannanotossakaan ei ole kyse vain mielipiteestä, vaan väittämäänsä tulisi pystyä myös pe- rustelemaan. Argumentointia voidaan harjoitella esittämällä kaksi väittämää, joita tukemaan opiskelijoiden tulee kehittää erilaisia argumentteja. Argumentointia voidaan harjoitella myös siten, että opiskelijoille esitetään yksi väittämä, ja opiskelijoiden tehtävänä on keksiä tälle kilpailevia väittämiä perusteluineen.

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014)

Talven kasvit. LUMASUOMI Koulutuksesta kouluun hanke. AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) Talven kasvit AIHE: Tutkin ja toimin ympäristössäni (EOPS 2014) IKÄLUOKKA: esiopetusikäiset, sopii myös 1. vuosiluokalle TAVOITTEET: Opetuskokonaisuuden käsitteellisiin tavoitteisiin kuuluu metrin käsitteeseen

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa

- reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa - reggiolaisen pedagogiikan äärellä Taivalkosken vuororyhmis Vekkulissa Reggio Emiliapedagogiikan juurilla Projektityöskentely Vekkulissa Reggio Emilia, Italia, 1940-luku Loris Malaguzzi Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa:

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: I II III IV Novellianalyysi Perinnetekstin analyysi Kuva-aineiston analyysi Populaarimusiikkiaineiston

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6

ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen. Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen

Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen. Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen Kulttuuriperintöopetukseen ohjaaminen Kokemuksia Rauman normaalikoulusta Outi Kokkonen Kirsi Urmson Liisa Hollming Mervi Palviainen 28.11.2005 Kulttuuriperintöopetus Rauman normaalikoulussa Teoreettinen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

Kuvataide. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.14. Kuvataide Kuvataidetta käytetään kokonaisnäkemyksellisen opetuksen välineenä. ta ohjataan ikätasoiseen toimintaan ja tuetaan vuorovaikutuksen kehitystä kuvataiteen elämyksellisin keinoin. Kuvallisen

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994.

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994. Kertomus Sehrezadesta Viisaan ja rakastetun sulttaanin valtasi viha, kun hänelle selvisi, että hänen kaunis puolisonsa oli pettänyt häntä. Hän surmautti puolisonsa ja otti käyttöön sellaisen tavan, että

Lisätiedot

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7)

Uuden testamentin sosiaalinen maailma. Aineseminaari ja klo (sh 7) Uuden testamentin sosiaalinen maailma Aineseminaari 14.12.06 ja 18.1.- 1.3.07 klo 16-19 (sh 7) Ensimmäinen tapaaminen Kurssin tavoitteet 3 op:n tai 5 op: laajuus kandidaatintöiden ohjaus Sovitaan esseiden

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio 1 Tekstitaidon koe Lukijasta kirjoittajaksi 2 1.Tehtävän valitseminen Silmäile aineistoja ja valitse tehtäviä. Pohdi mm. tehtävien kiinnostavuus, helppous, vaikeus, vaarallisuus, käsitteiden tarve. Valitse

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

VIESTINTÄPAINOTUS OPPIAINEISSA

VIESTINTÄPAINOTUS OPPIAINEISSA Liite 7: Viestintäpainotus oppiaineissa VIESTINTÄPAINOTUS OPPIAINEISSA Kuvataide Mahdollista julkais- tavaa Tehtäviä Moodlessa Kurssitöiden käyttö kou- Ryhmätyönä ipadin avulla lun julkaisuissa rakennussuunnistus

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen Journalistin reitti Tavoitteet Journalistin reitin tavoitteena on tutustua mediaympäristöön ja erityisesti uutisen tekstilajiin. Journalistin reitillä laaditaan oma uutinen, jota varten haetaan tietoa,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 2016 2017 TEHTÄVÄT Määräykset ja ohjeet 2016:7 Opetushallitus

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma: Teema 1.

Tuntisuunnitelma: Teema 1. Tuntisuunnitelma: Teema 1. Aika: Oppimiskokonaisuuden 1. oppitunti Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuus, 7.-9. lk Tuntien aihe: Oppilaat perehtyvät oppimiskokonaisuuden teemaan, laitteistoihin, työtapoihin,

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta SUOMALAINEN ON SELLAINEN Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta JORMA ETTO: SUOMALAINEN ON SELLAINEN (1974) Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata,

Lisätiedot

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina

AmisKOODI. AmisKOODI tarjoaa keskustelujen pohjaksi tehtäväkokonaisuuksia sovellettavaksi opintojen eri vaiheisiin aiheina OPETTAJALLE Työelämä odottaa ammattiin valmistuvilta nuorilta ammattiosaamisen lisäksi yleisiä työelämätaitoja, jotka auttavat toimimaan kehittyvässä työelämässä. Työelämätaitoja, kuten vuorovaikutus-

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot