I saatteeksi. Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I saatteeksi. Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä"

Transkriptio

1 I saatteeksi saatteeksi 3 Raamattu nyt oppikirjan opettajan aineisto on kolmiosainen. Ensimmäinen osa Raamattu Työkalut nyt esittelee -oppikirjan kokoavasti opettajan kattavasti aineisto lukion on raamattuopetuksessa kolmiosainen. Ensimmäinen käyttökelpoisia, osa, Työkalut, innostavia esittelee ja motivoivia kokoavasti työtapoja. ja kattavasti lukion raamattuopetuksessa käyttökelpoisia, Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä kokonaisuutta innostavia opettaja ja voi motivoivia luovalla tavalla työtapoja. hyödyntää paitsi raamattutiedon, myös muiden Kunkin opettamiensa työtavan kurssien esittelyn suunnittelussa. yhteydessä on Työkaluista esimerkkejä kertyy käytännön työkalupakki. toteutuksesta. idea Tätä poikikoon kokonaisuutta kymmeniä opettaja lisää! voi luovalla tavalla hyödyntää paitsi raamattutiedon, Yksi myös Toinen muiden osa Vinkistö opettamiensa kappalekohtaiset kurssien suunnittelussa. ohjeet on oppikirjan Työkaluista lukukappaleisiin kertyy työkalupakki. kudottu vinkkitarjotin. Jokaiseen oppikirjan kappaleeseen on laadittu suunnitelma oppituntityöskentelyä Yksi idea poikikoon varten. kymmeniä Vinkistössä lisää! on ideoita, kalvopohjia, lähdemateriaalivihjeitä Toinen sekä internet-osoitteita osa, Vinkistö kappalekohtaiset (tarkistettu toukokuussa ohjeet, 2001). on oppikirjan Jokainen oppitunti lukukappaleisiikentuukudottu orientointi-, vinkkitarjotin. prosessointi-, Jokaiseen koonti- oppikirjan materiaalit-osasta. kappaleeseen Orientoinnissa on laadittu suun- ko- ranitelmrostuu motivoinnin oppituntityöskentelyä merkitys. Jokaisen varten. lukukappaleen Vinkistössä on tavoite ideoita, on myös kalvopohjia, erikseen lähdemateriaalivihjeitä ilmoitettu. Prosessoinnissa opiskellaan käsillä oleva teema aktivoivia työtapoja hyödyntäen. Koonnissa on ideoita sekä internet-osoitteita siitä, miten kunkin (tarkistettu lukukappaleen toukokuussa keskeiset 2001). teemat Jokainen löytyvät. oppitunti Tiivistetyt rakentuu ydinkohdat orientointi-, on laadittu prosessointi-, kalvo-/monistepohjiksi. koonti- ja Materiaalit-osassa materiaalit -osasta. on Orientoinnissa koottuna kaikki korostuu kalvo-, motivoinnin moniste ja merkitys. lisätietopohjat, Jokaisen lukukappaleen joihin teemakohtaisissa tavoite on myös työskentelyissä erikseen on ilmoitettu. viitattu. Opettaja Prosessoinnissa voi noudattaa opiskellaan oppituntisuunnitelmaa käsillä oleva teema sellaisenaan, aktivoivia hyödyntää ja/tai kehitellä yhtä tai useampaa vinkkiä tai yhdistellä vinkistön ja työkalupakin ideoita työtapoja hyödyntäen. omiin tarpeisiinsa Koonnissa sopiviksi. on ideoita siitä, miten kunkin lukukappaleen keskeiset Vinkistö teemat tarjoaa löytyvät. havainnollisia Tiivistetyt lisätekstejä ydinkohdat suunnittelun on laadittu ja oppituntityöskentelyn kalvo-/monistepohjiksi. tueksi. Materiaalit-osassa Teksteihin viitataan on koottuna vinkistössä kaikki kutsumalla kalvo-, niitä moniste- moniste- ja lisätietopohjat, tai kalvopohjiksi. joihin Kukin teemakohtaisissa niistä on löytämisen työskentelyissä helpottamiseksi on viitattu. numeroitu Opettaja ja voi nimetty. noudattaa Kunkin oppituntisuunnitelmaa lukukappaleen vinkistön lopussa on luettelo käytettävissä olevista materiaaleista. Lisätietoa sisältävät sellaisenaan, materiaalit hyödyntää on varustettu ja/tai kehitellä lamppusymbolilla: yhtä tai useampaa, työskentelyyn vinkkiä tai yhdistellä johdattavien vinkistön materiaalien ja työkalupakin tunnus on suurennuslasi: ideoita omiin tarpeisiinsa. Kertausmateriaaliksi sopiviksi. tarjotaan mm. Vinkistö kalvopohja tarjoaa ydinteemoista, havainnollisia sarjakuva lisätekstejä ja/tai suunnittelun sanaristikko ja ja/tai oppituntityöskentelyn peli sekä muita raamattuopetusta tueksi. Teksteihin kokoavia viitataan ja vinkistössä tiivistäviä kutsumalla tehtäviä. niitä Vinkistön monisteyhteydessä tai kalvopohjiksi. on lukukappalekohtaisia luetteloita lähdekirjallisuudesta, joita opettaja voi hyödyntää suunnittelussa. Kukin niistä Opiskelijoille on löytämisen siitä on helpottamiseksi apua alustuksen, esitelmän, numeroitu tutkielman ja nimetty. ja projektityön rakentamisessa. vinkistön lopussa on luettelo käytettävissä olevista materiaaleista. Kunkin lukukappaleen Lisätietoa sisältävät materiaalit on varustettu lappusymboleilla, työskentelyyn johdattavien materiaalien tunnus on suurennuslasi. Kertausmateriaaliksi tarjotaan mm. kalvopohjia ydinteemoista, sarjakuva ja/tai sanaristikko ja/tai peli sekä muita raamattuopetusta kokoavia ja tiivistäviä tehtäviä. Vinkistön yhteydessä on lukukappalekohtaisia luetteloita lähdekirjallisuudesta, joita opettaja voi hyödyntää suunnittelussa. Opiskelijoille siitä on apua alustuksen, esitelmän, tutkielman tai projektityön rakentamisessa.

2 Viimeisenä osa-alueena opettajan aineistossa on Kokoaminen ja arviointi. Siinä tarjotaan kertauskysymyksiä, joita opettaja voi käyttää läksyjä kuulustellessaan tai koetta valmistaessaan. Osiossa on myös ehdotuksia vaihtoehtoisista kokeen toteuttamismalleista. Työryhmän lisäksi aineistoa ovat rikastuttaneet seuraavat henkilöt, joita kiitämme: Mika Aspinen on koonnut lukuisia hyödyllisiä lisätietoaineistoja, Outi Lehtipuu on laatinut perhettä koskevan faktaruudun, Juha Luodeslampi on kirjoittanut internetin käytöstä uskonnonopetuksessa ja koonnut käyttökelpoisia internet-osoitteita ja laatinut internetiä hyödyntäviä tehtäviä. Kuva-analyysin käyttöä opetuksessa on esitellyt Arja-Liisa Kaasinen ja arkeologin työtä on kuvannut Merja Kaario. Aineiston on taittanut ja kuvittanut Anne-Marie Paakkari. Tämän opettajan aineiston filosofia kiteytyy kahteen toisiinsa nivoutuvaan teemaan: opettajan missioon ja visioon. Mikä tai mitkä ovat raamattuopetuksen tavoitteet? Mikä on siis opettajan missio? Millä tavoin näihin tavoitteisiin päästään? Mikä toisin sanoen on opettajan visio? Valmiita vastauksia ei ole. Persoonallisia, omimpia näkemyksiä kyllä. Missio ja visio ovat välttämättömiä! Mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan suunnitelma ja pakillinen työkaluja! Työn iloa! Tekijät Opettajan aineiston sivunumerot viittaavat vuoden 1999 Raamattu nyt -oppikirjan painokseen. Vuoden 2008 painosta käytettäessä on sivunumerot tarkistettava erikseen. Aineistossa on myös joitakin tehtäviä, joissa hyödynnetään vuoden 1999 oppikirjan kuvitusta. Kuvatehtäviä lukuun ottamatta aineisto soveltuu hyvin käytettäväksi vuoden 2008 painoksen rinnalla.

3 monistepohja 1 työkalut - taide 5 sisällys I saatteeksi II työkalut 1. Taide Yhteistoiminnalliset menetelmät Eläytymismenetelmät Analyysitehtävät Internet-vinkit III vinkistö kappalekohtaiset ohjeet 1. Raamattu kirja Jumalasta ja ihmisestä Ihminen luomakunnassa Ihminen yhteiskunnassa Ihminen yksilönä IV kokoaminen 1. Raamatunlukumaraton Raamattupeli internetissä Raamattupeli lautapelinä Raamattu nukketeatterina Käsitekartta Kertauskysymyksiä lukuun Raamattu kirja Jumalasta ja ihmisestä Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen luomakunnassa Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen yhteiskunnassa Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen yksilönä V arviointi 1. Essee- ja/tai määrittelykoe Väittämätesti Sanaristikko Yhteistoiminnallinen tentti Yo-kysymykset

4

5 II työkalut

6

7 1 taide työkalut 9 Taidetta raamattuopetuksessa voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Esimerkkien avulla voidaan ensinnäkin todeta, millä eri taiteen alueilla Raamattua on käytetty inspiraation lähteenä (ks. kalvopohja n:o 1 ohessa). Työskentelyä elävöittävät esim. videoja/tai kirjallisuusnäytteet. Raamattuun perustuvia videoelokuvia on runsaasti tarjolla. Niitä löytää paitsi vuokraamoista, myös seurakuntien ja kirkon AV-lainaamoista. Luentaa voi elävöittää taustamusiikilla, laatimalla katkelmasta näytelmän tai dialogin. Opiskelijat voivat myös luoda omaa taidettaan joko kirjoittamalla, piirtämällä, maalaamalla tai esittämällä pienoisnäytelmiä jne. Uskonnon opettaja voi myös tehdä yhteistyötä äidinkielen ja/tai kuvaamataidon opettajan kanssa. Saataisiinko koulussa aikaan taidenäyttely tai kirjoituskilpailu esim. joulun tai pääsiäisen teemasta? Opiskelijat voivat tutustua paikkakunnan kirkon/kirkkojen Raamattua kuvittavaan taiteeseen ja laatia esim. esitelmiä tai tutkielmia kirkkotaiteesta. Paikkakunnalla saattaa olla meneillään uskonnollisen taiteen näyttely tai opiskelijat voivat pohtia, mikä tekee taiteesta uskonnollista ja tutustua esim. taidekuvakirjallisuuden avulla tähän kysymykseen. Perinteisen perheraamatun taiteilijan Gustav Doren teokset sopivat kuva-analyysin aiheiksi yhtä hyvin kuin modernin taiteen klassikon, esim. Marc Chagallin tai Salvador Dalin maalaukset (ks. kalvopohja n:o 2 ohessa). Raamatun taiteeseen voi tutustua myös internetin avulla. Osoitteesta: Art_in_Meditation.html löytyy taideteoksia, joihin liittyy (katolisvaikutteinen) meditaatioteksti. Kuva-analyysiin liittyvää aineistoa ja ohjeita löytyy opettajan materiaalin kohdasta Työkalut, analyysitehtävät. Musiikin käyttö soveltuu raamattuopetukseen erinomaisesti. Näytteitä sekä nk. hengellisestä, klassisesta ja maallisesta musiikista, johon Raamattu on vaikuttanut, on saatavilla runsaasti. Oppitunnilla voidaan järjestää esim. levyraati kokoamalla teoksia laidasta laitaan huomattava on, että myös ns.heavy, black- ja death metal-musiikki on saanut vaikutteita Raamatusta, tosin usein käänteisessä merkityksessä. Oppilaat voivat yhteistyönä hankkia musiikin. Oppitunnilla kerrotaan kappaleen tausta- ja esittäjätiedot sekä suoritetaan äänestys perusteluineen. Lukukappaleen 2.2. vinkeissä on lisäehdotuksia levyraadin järjestämisestä. VT:n laulukirjasta, psalmeista, syntyy nykykielelle muunnoksia esim. rap-versioina, samoin runokirjoista, kuten Laulujen laulusta tai Saarnaajasta. Mistä Daavid laulaisi ystävälleen Joonatanille tai Delila Simsonille? Musiikkia voi hyödyntää myös tanssin keinoin. Kuka laatisi koreografian Salomen tanssiin tai millainen olisi jouluevankeliumi balettina tai modernin tanssin keinoin toteutettuna? Materiaalit Kalvopohja1: Raamattu länsimaisen kulttuurin peruskirja Kalvopohja 2: Raamattu taiteessa Monistepohja 1: Raamatusta peräisin olevia sanontoja

8 kalvopohja 1 työkalut - taide 10. Raamattu länsimaisen kulttuurin peruskirja Bestseller

9 kalvopohja 2 työkalut - taide 11 raamattu taiteessa Jeesuksen kaste Gustave Dore ( )

10 kalvopohja 2 työkalut - taide 12 raamattu taiteessa Mooses ja laintaulut Marc Chagall ( )

11 kalvopohja 2 työkalut - taide 13 raamattu taiteessa All Saints II Wassily Kandinsky ( )

12 monistepohja 1 työkalut - taide 14 Raamatusta peräisin olevia sanontoja Mika Aspinen Raamattu on meitä lähempänä kuin luulemmekaan. Sen vaikutus kulttuuriin on paljon syvällisempi kuin ensi näkemältä kuvittelisi. Tästä kieleen juurtuneet ilmaukset ovat yksi konkreettinen esimerkki. Kielletty hedelmä... (1. Moos. 3:1-7) Veljensä vartija... (1. Moos. 4:9) Silmä silmästä, hammas hampaasta... (2. Moos. 21:24) Syntipukki... (3. Moos. 16:8-10) Salomon tuomio... (1.Kun. 3) Ei pääse pantteri pilkuistaan... (Jer. 13:23) Jobinposti... (Job 1-2) Lasten ja imeväisten suusta... (Ps. 8:2) Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se siihen itse lankeaa... (Snl. 26:27) Ei mitään uutta auringon alla... (Saarn. 1:9) Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää... (Saarn. 1:18) Syö, juo ja iloitse... (Saarn. 8:15; Jes. 22:13) Yhdennellätoista hetkellä... (vrt. Matt. 20:6.9, uusi käännös: 11. tunti) Itku ja hammasten kiristys... (Matt. 8:12, 13:42.50, 22:13, 24:51, 25:30) Panna kynttilä vakan alle... (Matt. 5:15) Kääntää toinenkin poski... (Matt. 5:39) Vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee... (Matt. 6:3) [Vapaa] kuin taivaan lintu... (Matt. 6:26) Heittää helmiä sioille... (Matt. 7:6) Susi lammasten vaatteissa... (Matt. 7:15) Hedelmistään puu tunnetaan... (Matt. 12:33) Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan... (Matt. 13:57 // Mark. 6:4 // Luuk. 4:24 // Joh. 4:44) Laupias samarialainen... (Luuk. 10:30-37) Tuhlaajapoika... (Luuk. 15:11-32) Katkera kalkki... (Matt. 26 // Mark. 14 // Luuk. 22) Pestä kätensä jostakin asiasta... (Matt. 27:24) Epäilevä tuomas... (Joh. 20:19-29) Hävityksen kauhistus... (Mark. 13:14; uusi käännös: turmion iljetys) Älä sido puivan härän suuta... (5.Moos. 25:4; 1.Kor. 9:9; 1. Tim. 5:18) Työmies on palkkansa ansainnut... (1. Tim. 5:18) Joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä... (2. Tess. 3:10) Ilmestyskirjan peto, (Ilm. 13) A ja O... (Ilm. 22:13)

13 2 yhteistoiminnalliset menetelmät työkalut 15 ryhmätyö ja yhteistoiminnallinen metodi Perinteinen ryhmätyö, jossa oppilaat toteuttavat pienryhmissä heille osoitettua yhteistä tehtävää, on selkeä ja käyttökelpoinen menetelmä myös uskonnonopetuksessa. Ryhmätyö voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Se voi olla rakenteeltaan rinnasteinen, jolloin kaikki pienryhmät saavat saman tehtävän. Työnjakoisessa mallissa kullakin pienryhmällä on sen sijaan tehtävänään toteuttaa sille osoitettua osaa koko opetusryhmälle annetusta kokonaistehtävästä. Perinteisen ryhmätyötyömetodin vaihtoehto on nk. yhteistoiminnallinen ryhmätyö. Se toimii seuraavasti: oppilaat jaetaan ensin kotiryhmiin, joita voi olla neljästä viiteen. Sen jälkeen kussakin kotiryhmässä valitaan yksi jäsen A, yksi jäsen B, yksi jäsen C jne. sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä kotiryhmä koostuu. Jäsenelle A annetaan tehtäväksi selvittää tehtävää A, B puolestaan tekee tehtävää B, C tehtävää C jne. Kun työnjako on selvä, kaikkien kotiryhmien A-jäsenet kokoontuvat ns. asiantuntijaryhmään, jossa he tekevät yhdessä tehtävää ja eri kotiryhmien B-jäsenet puolestaan kokoontuvat tekemään yhdessä tehtävää B jne. Kun asiantuntijaryhmät ovat saaneet tehtävänsä valmiiksi, palaavat kaikki omiin kotiryhmiinsä. Kotiryhmissä oppilaat opettavat vuorotellen asiantuntijaryhmissä oppimansa asian muille kotiryhmän jäsenille asiantuntijaryhmissä tuottamansa materiaalin avulla. Yhteistoiminnallinen metodi vähentää perinteisessä ryhmätyötyöskentelyssä helposti esiintyvää freeriderismia, eli asennetta antaa muiden tehdä hommat. Siinä opiskelijat ovat oman oppimisensa lisäksi vastuussa myös toisten oppimisesta. Erilaisia tehtäviä ja tehtäväsarjoja perinteisten ja yhteistoiminnallisten ryhmätöiden pohjaksi löytyy osiosta Vinkistö. Koska kyseessä on valinnainen kurssi, ja oppilasaines todennäköisesti motivoitunutta, voi ryhmätyön teknisen toteuttamistavan jättää myös oppilaiden valittavaksi: se voi olla perinteinen kartongille toteutettava, tekstin ja piirrosten muodostama kollaasi, tai sitten kuvataiteellinen installaatio, runo, kertomus, mielikuvamatka, mielipidekirjoitus, kuvitteellinen vuoropuhelu, rap-lyriikka tai vaikkapa hupaisa moderni tanssiteos. Se voi siis olla mitä tahansa tarkoituksenmukaista ja ajan sekä käytettävissä olevan materiaalin rajoissa pysyvää! Vaihtoehtoja voi listata esim. piirtoheitinkalvolle ja keksiä oppilaiden kanssa lisää. Tällaisessa toteutustavassa opettajan tehtävänä on ohjata oppilaita löytämään töilleen käsiteltävän aiheen kannalta oleelliset teemat, kannustaa heitä prosessissa sekä esittää heille syventäviä kysymyksiä.

14 raamattu - nyt parit, pienryhmät tai koko opintoryhmä työskentelee jonkin vaativan päämäärän hyväksi. Tällanen voi olla esim. raamattuaiheinen esitelmä, multimediaesitys, näyttely, videodokumentti, retken suunnittelu tai vaikkapa jonkin diakonisen päämäärän toteuttaminen. Projektiprojektityöskentely 16 Ryhmätyömuotoista työskentelyä voi toteuttaa monenlaisella tehtäväksiannolla. Usein ryhmätyö toteutetaan lyhytjännitteisesti, tunnin tai kahden mittaisissa opetuskokonaisuuksissa. Ryhmätyö voi olla kuitenkin myös kaksoistuntia pitempi prosessi. Projektityöskentelyssä työ voi kestää jopa kokonaisen kurssin ajan. Oppilaiden ja opettajien yhdessä suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin löytää aiheita oppikirjan kappaleiden pohjalta. Projekteja voi toteuttaa myös integroiden yhteistyössä muiden aineiden kanssa: fysiikan tai biologian opettajaa saattaisi kiinnostaa yhteistyö esim. maailman syntyä, aikaa ja ihmisen alkuperää koskevissa aiheissa (luku 2. Ihminen luomakunnassa ), psykologian opettajaa ihmisen olemusta ja kohtaloa käsittelevissä aiheissa (luku 4. Ihminen yksilönä ) ja historian opettaja voisi ehkä tehdä yhteistyötä Raamatun historiallista merkitystä koskevissa teemoissa (luku 3. Ihminen yhteiskunnassa ). Äidinkielen, musiikin tai kuvaamataidon opettajien kanssa on ehkä mahdollista toteuttaa esim. Raamatun ja kulttuurin yhteyksiä käsitteleviä kursseja (yhteistyön aineksia löytyy kaikista oppikirjan luvuista). haastettelu- ja galluptehtävä Haastattelu- tai gallup-tehtävät ovat sovellettavissa mainiosti esimerkiksi otsikoltaan valmiiksi kysyvien kappaleiden kuten Mitä on hyvä elämä?, Kenelle valta kuuluu?, Mihin lakia tarvitaan?, Mikä on ihminen? ja Mitä kuoleman jälkeen? aihepiireihin. Haastattelu voidaan myös videoida. Raamattuaiheisen videodokumentin voi tehdä vaikkapa Raamatun ohjeiden merkityksestä kadunmiehelle, perusseurakuntalaiselle ja seurakunnan työntekijälle, sotilaalle ja sotilaspastorille, sairaanhoitohenkilökunnalle ja sairaalapastorille, juristille jne. Dokumentin voi tehdä myös paikkakunnan kristillisten ja kristillisperäisten seurakuntien raamatuntulkinnoista, seksuaalieettisistä käsityksistä jne. Vierailijankin voi pyytää edellä mainituista paikoista, ja jos mahdollista myös eksegetiikan, kirkkohistorian tai arkeologian laitokselta. Monissa paikoissa voi ehkä myös vierailla oppilasryhmän kanssa. Erilaisten raamattuaiheisten muisti- tai noppapelien, sanaristikoiden ja tietokilpailujen suunnittelun voi toteuttaa myös ryhmätyöskentelynä. Niitä on helppo suunnitella erilaisten seurapelien tai TV-visojen perusideoita soveltaen. Esipelit ja tietokilpailut merkkinä tällaisesta voisi olla vaikkapa Alias-peli tai Onnenpyörää imitoiva raamattuaiheinen sananselitys- tai noppapeli, joka etenee juutalaisten historiaa seuraten. Äidinkielen tai ilmaisutaidon opettaja saattaisi olla valmis toteuttamaan

15 yhteistyössä roolipelin jonkin Raamatun kertomuksen pohjalta. Näytelmän ei tarvitse välttämättä olla aina perinteinen joulukuvaelma tai tiernapoikaesitys. Suositut roolipelit sijoittuvat usein ritariromanttiseen keskiaikaan ja ne ovat jatkuvasti eläviä näytelmiä, joille on luotu tietyt raamit ja käsikirjoitus. Tällaisella näytelmällä ei kuitenkaan ole varsinasta yleisöä: pelaajat elävät niissä mukana. He kuvittelevat itsensä jonkun keksityn tai todellisen historian hahmon rooliin ja tulkitsevat sitä, elävät roolin mukaista elämää. Oppilaiden joukossa on nykyään paljon päteviä roolipelaajia, eli larppaajia. Heidän taitojaan ja mielikuvitustaan kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä Raamatun maailma on täynnä kiehtovia, roolipelifantasian rakentamisen pohjaksi soveltuvia kertomuksia ja miljöitä. Monien fantasian ystävien sankari J. R. R. Tolkien sekä C. S. Lewis ottivat tarinoihinsa paljon vaikutteita Raamatun ja kristinuskon maailmasta. Roolipelin järjestäminen on vaativa, mutta varmasti monia oppilaita innostava projekti. työkalut 17 äänestykset, väittelyt, paneelikeskustelut Yhteistoiminnallisen opetuksen muotoja ovat myös äänestykset, väittelyt ja paneelikeskustelut. Tämäntyyppisiä menetelmiä on helppo käyttää varsinkin kurssin eettisiä teemoja käsittelevissä sisällöissä. Esim. valtaa, lakia, sotaa ja rauhaa, ihmisen asemaa luomakunnassa, seksuaalisuutta ja pahan ongelmaa käsittelevät kappaleet ovat helposti työstettävissä tällaisten metodien avulla. Äänestyksen voi järjestää esim. erilaisista seksuaalisuutta koskevista kysymyksistä: Raamatun ohjeet avioliitosta, esiaviolliset suhteet, naisen asema, perhe, rakkaus, homoseksuaalien oikeudet yms. Äänestää voi vaikkapa punaisilla ja vihreillä korteilla. Keskustelua syntyy, kun jokainen velvoitetaan perustelemaan antamaansa ääntä. Väittelymetodia voi soveltaa esim. sodan ja rauhan kysymyksien käsittelyssä. Väittelyn toinen osapuoli, vaikkapa kolmen hengen ryhmä, puolustaa tappamisen oikeutusta joissain tilanteissa ja toinen osapuoli sen sijaan vastustaa sitä. Molemmat väittelyn osapuolet käyttävät argumentointinsa legitimoimisessa Raamattua. Väittelyä johtaa puheenjohtaja, joka jakaa tasapuolisesti puheenvuoroja. Väittelyn tuloksesta päättää tehtävään valittu tuomaristo. Paneelikeskeskusteluun osallistuu tietty määrä henkilöitä, joilla jokaisella on jokin valittu rooli. Valtaa käsittelevän Kenelle valta kuuluu? -kappaleen pohjalta voi esimerkiksi järjestää paneelin, jossa on mukana Raamatun avulla käsityksiään perusteleva sosialisti, anarkisti, monarkisti, hippi jne. Puheenjohtaja määrää teeman ja ohjaa keskustelua. Myös yleisö voi esittää panelisteille kysymyksiä.

16 raamattu - nyt 18 3 eläytymismenetelmät näytteleminen ja dramatisoiminen Erilaiset draamalliset menetelmät ovat oivallinen tapa toteuttaa Raamattua käsittelevää kurssia. Draamallisia menetelmiä ovat esim. näytelmää muistuttavat ja sitä lähellä olevat tehtävänannot, kuten Raamatun tekstin pohjalta valmistettavat näytelmät, roolipelit, musikaalit, tanssiteokset, pantomiimit, videot ja sketsit. Näytelmällisen työskentelyn pohjaksi kannattaa valita sellaisia Raamatun tekstejä, jotka jo itsessään sisältävät erilaisia roolihahmoja, kuten esim. Jeesuksen vertaus Laupiaasta samarialaisesta. Draamallisia menetelmiä voi käyttää myös sellaisten tekstien käsittelemisessä, joissa tällaisia roolihahmoja ei ole, tai niitä on ryhmän koon kannalta liian vähän. On mahdollista tarkastella esim. jonkun psalmirunoilijan tai vaikkapa Saarnaajan elämäntilannetta etsimällä ja luomalla hänen kirjoittamalleen tekstille jokin mahdollinen syntytilanne tai sitä muistuttava nykytodellisuuden tilanne, joka ehkä selittää hänen ajatuksiaan, tunteitaan ja motiivejaan. Riittävän rohkeassa ryhmässä tällaisen tehtävän voi toteuttaa vaikkapa tarinateatterin tapaan (joku ryhmän jäsenistä kertoo mitä tapahtui, jonka jälkeen muut näyttelevät tilanteen spontaanisti). Draamallista työskentelyä voi toteuttaa myös silloin kun pohditaan, miten jokin teksti puhuttelee oppilaita itseään heidän omien tunteidensa tasolla. Opettaja voi ohjata oppilaita ilmaisemaan omaa kokemustaan toisilleen vaikkapa pantomiimin keinoin eli liikkein, ilmein ja asennoin. Omia tuntemuksia voi kuvata myös kuvien, musiikkilajien, värien, vuodenaikojen, säätilojen yms. avulla. Oppilaille voi antaa myös tehtävän keksiä jotain sanottavaa tekstin kirjoittajalle tai henkilöhahmoille. Tällaisen harjoituksen voi toteuttaa vaikkapa parityöskentelynä niin, että toinen pareista on vuorollaan Raamatun hahmon roolissa ja toinen omana itsenään. Varsinaisen työskentelyvaiheen lisäksi on tärkeää valmistella huolella työskentelyä edeltävä lämmittelyvaihe. On syytä myös aina järjestää työskentelyn jälkeinen purku, jossa jäsennetään ja jaetaan työskentelyssä opittua ja koettua. Lämmittelyvaihe voidaan toteuttaa esimerkiksi lukemalla draaman pohjana olevaa tekstiä rauhallisesti meditoiden ja keskustella tekstin sisällöstä, henkilöistä, ja niistä tunteista ja samaistumisista, joita teksti herättää. Draamalliset menetelmät vaativat opettajalta huolellista valmistautumista ja halua etsiä oikeanlaisia, draamaa syventäviä ja osallistujia koskettavia kysymyksiä. Monet draamallisista työskentelymenetelmistä vaativat toimiakseen ryhmältä avointa asennetta, luovuutta ja rohkaisevaa ilmapiiriä. Niiden käyttämiselle ei kuitenkaan kannata asettaa liian korkeita kriteereitä ja ehtoja. Epäilyt draamallisten menetelmien toimivuudesta ovat monesti turhia: ne ovat motivoivia tuodessaan kaivattua vaihtelua opiskelun yksipuolisesti älyä korostaviin rutiineihin.

17 Ihmiselämän merkitystä koskettelevia teemoja (esim. kappale Mikä on ihminen? ) voi käsitellä draamallisesti esim. Saarnaajan 1:1 11 tai Psalmin 139:1 18 pohjalta. Työskentelyyn on hyvä lähteä esim. istuutumalla piiriin niin, että kaikki näkevät toisensa. Työskentely voidaan aloittaa lämmittelyvaiheella, jossa jokainen oppilas kuvaa tuntemuksiaan oman elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta mainitsemalla vaikkapa jonkun sitä kuvaavan vuodenajan tai säätilan. Omaa valintaansa voi perustella, mutta vain jos tahtoo. Sen jälkeen siirrytään lukemaan Raamatusta Saarnaajan kirjan tai Psalmin sisältämiä tulkintoja ja tuntemuksia elämästä. Voidaan miettiä, millainen vuodenaika tai säätila sen kirjoittajan mielessä on ehkä ollut. Teksti voidaan lukea useaan kertaan vuorolukuna niin, että väliin draamaesimerkki jää riittävästi aikaa mietiskellä luettua hiljaa itsekseen. Kutakin oppilasta voi pyytää etsimään tekstistä esim. jonkun sellaisen jakeen, joka vaikutti häneen voimakkaimmin ja kertomaan jotain sen herättämästä tunteesta. Sen jälkeen oppilaat voivat ryhtyä luomaan pienissä ryhmissä sellaista kuvitteellista tilannetta, jossa tekstin kuvaama tuntemus saattaisi herätä. Kertomuksessa tulee olla rooli jokaiselle ryhmän jäsenelle. Tämän jälkeen kukin ryhmä esittää kertomuksen näytellen. Tilanne puretaan antamalla sekä näytelleen ryhmän jäsenille että myös yleisölle mahdollisuus kuvata omaa kokemustaan. Miten näytelmästä välittynyt tunne vastaa tekstiä? Miten tekstiätulkittiin? Mitä näyttelijät halusivat viestittää? Mitä kertomus kertoo ihmisestä? Onko tunne omasta elämästänne tuttu? työkalut 19 sanallinen simulaatio Raamatun henkilöhahmojen ja kirjoit tajien asemaan voi yrittää asettua myös ilman, että heitä varsinaisesti fyysisesti näytellään. Tapahtumia voi simuloida myös keskustelemalla. Tehtävänä voi olla vain tekstin tapahtumien tai sisällön tarkastelua tietyn henkilön näkökulmasta. Tekstiä käy- dään läpi eritellen ja syven-nellen näiden erilaisten näkökulmien avulla. Tällainenkin työskentely vaatii onnistuakseen opettajalta ennakkosuun-nittelua eläytymiseen ja samaistumiseen motivoivan ohjeistamisen ja oikean-laisten työskentelyä ohjaavien kysymysten löytämiseksi.

18 raamattu - nyt 20 henkilökuva Hyvä Raamatun draamalliseen maa ilmaan tutustuttava tehtävä on henkilökuvan teettäminen kiinnostavasta Raamatun hahmosta, kuten Jobista, Batsebasta, Pietarista, Tuomaasta jne. Henkilökuva voi olla näytellen esitetty video clip tai trailer (esittelypätkä tai elokuvan mainosfilmi) henkilön elämästä. Se voi olla myös esitelmä tai internet-kotisivu, joka sisältää faktatietoa tarkasteltavasta hahmosta, elämäkerta, hänen kuvitteellisen päiväohjelmansa, kuvia ja piirroksia tai sosiogrammi (ks. analyysitehtävät). Henkilökuvan tekemiseen voi hakea lisää materiaalia esimerkiksi kommentaareista, Raamatun hakusanakirjoista, kuvataiteesta ja Raamattuun pohjautuvista elokuvista. mielikuvamatka Erilaiset mielikuvamatkat sopivat eläytymismenetelmiksi myös vähemmän esiintymisestä innostuneille ryhmille. Mielikuvamatkalla voi elää mukana draamassa. Mielikuvamatka aloitetaan yleensä rentoutumisella. Oppilaat etsivät asennon, jossa heillä on helppo olla, sulkevat silmänsä, hengittävät rauhallisesti, kuuntelevat rauhoittavaa musiikkia ja rentoutuvat. Matkan ohjaaja voi edistää rentoutumista antamalla oppilaille hitaasti edeten ohjeita rentoutumisharjoituksien tyyliin: Jäsenesi tuntuvat raukeilta, sinun on hyvä olla. Et enää muistele kiireitäsi. Oppilaat johdatetaan mielikuvamatkalle vaihe vaiheelta, selostamalla siirtymä nykyhetkestä matkan päämäärään. Matkaa lopeteltaessa toimitaan samoin. Opettaja maalailee mielikuvia ja maisemia sanoillaan. Matkan varsinaisena tarinana voi toimia esim. jokin Raamatun kertomus, joka esitetään siten, että matkalaisella on siinä jonkinlainen silminnäkijän tai osallistujan rooli. Tällainen kertomus voi olla esimerkiksi jouluevankeliumi. Se on hyvä esimerkki kertomuksesta, jossa on paljon draaman aineksia. Jouluevankeliumin kohdalla on hyvä muistaa, että se nostaa varmasti jokaisessa pintaan erilaisia muistoja ja tunnelmia, jotka johdattavat helposti muualle kuin muinaiseen Palestiinaan. Tällaisiakin todennäköisiä mielleyhtymiä voi toki käyttää hyväksi mielikuvamatkan juonta, tarkoitusta ja määränpäätä suunniteltaessa: matkan päämääränä voikin olla lapsuuden joulu, joulukirkko tai koulun joulujuhla.

19 4 analyysitehtävät työkalut 21 Raamattu on moniulotteinen kirja kokoelma, eikä se tyhjene yhdellä lukemalla vaan pikemminkin laajee ja syvenee jokaisella lukukerralla. Niinpä Raamattu itsessään tarjoaa pohjattoman lähteen erilaisille analyyseille. Raamatuntulkinnassa apuna on myös tieteellinen tutkimus. Erilaiset analyyttiset kirjoitustehtävät tarjoavat niin tutkijalle kuin kenelle tahansa muullekin Raamatun lukijalle mahdolli-uuden harjoitella tarpeellista itsenäistä ajattelua, argumentointia, tiedon hankkimista ja sen arviointia. Yksilötyöskentelynä analyysitehtävät tarjoavat myös vaihtelua opetusmenetelmiin. portfolio Portfolio on yksi analyysitehtävän muoto. Portfolion tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa opiskelijan itsearviointia sekä auttaa teorian ja käytännön yhdistämisessä. Portfolio -työskentelyssä liikkeelle lähdetään opiskelijan omien lähtökohtien ja odotuksien kirjaamisesta sekä omien tavoitteiden asettamisesta. Koko kurssin ajan opiskelijat kuvaavat portfoliossaan oppimisprosessiaan ja seuraavat sen etenemistä. Lopulta opiskelija saa arvioida tavoitteidensa saavuttamista, oppimisprosessiaan, onnistumistaan, vahvoja puoliaan sekä omia kehittämiskohtiaan ja jatkotavoitteitaan. Koska opiskelijat saattavat olla hyvinkin eri tasoilla raamattutuntemuksessaan, voi portfolio tarjota hyödyllisen välineen sopivalle tavoitteiden asettelulle raamattukurssilla. Portfolioon voidaan liittää myös opintojaksoon kuuluvat muut kirjalliset työt. opetuksessa, jossa joudutaan kohtaamaan erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja ja myös ottamaan niihin kantaa, voi omien kokemuksien ja reaktioiden purkaminen olla hyvinkin hedelmällistä. Kirjoitettaessa myös ajattelun ristiriitaisuudet ja puutsanomelehtityöskentely Sanomalehtityöskentelyssä opiskelijat keräävät kurssin aikana lehdissä näkemiään Raamattuun liittyviä artikkeleja tai otsikkoja ja tuovat mukanaan tunnille. Näin oppitunteihin saadaan luontevasti mukaan ajankohtaisia kysymyksiä. Uutisia löytyy myös internetin uutisarkistoista. Kerätty materiaali voidaan liittää myös portfolioon. oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on, että opiskelija prosessoi ja muokkaa uudelleen oppimiaan asioita. Näiden lisäksi oppimispäiväkirjaan voi kirjoittaa kokemuksiaan, havaintojaan, tunteitaan ja reaktioitaan. Raamattu-

20 raamattu - nyt 22 teet tulevat selkeästi esille, mikä puolestaan auttaa huomaamaan epäselväksi jääneet asiat. Raamattuopetuksessa oppimispäiväkirja voisi olla myös eräänlainen lukemispäiväkirja, jolloin opiskelijat kirjoittavat ajatuksiaan, kysymyksiään ja mielipiteitään kurssin alussa valitsemastaan Raamatun kirjasta. Lukemispäiväkirja voisi siten toimia Raamatun lukemisen ryhdittäjänä ja syventäjänä. Päiväkirjaan on tällöin ehkä hyvä liittää myös kuvaus kyseisen kirjan sisällöstä, yleisluonteesta ja teemoista. Lukemispäiväkirjan myötä tehdyt havainnot voidaan jakaa muun ryhmän kanssa esim. laatimalla luetusta Raamatun kirjasta takakansiesittely. tutkielmat, esitelmät, alustukset Oppikirjan teemalukujen kappaleet toimivat sellaisenaankin aiheina opiskelijoiden tutkielmille, esitelmille tai alustuksille. Tutkielmien aiheet voivat myös linkittyä vielä selvemmin toisiinsa, jolloin yksittäisistä tutkielmista saadaan koottua ryhmän yhteinen tuotos. Jos esimerkiksi jokainen opiskelija perehtyy yhteen Raamatun henkilöön, voidaan tuotoksista koota Raamatun henkilögalleria tyyliin Kuka on kukin Raamatussa. Jos taas aiheet ovat esim. joitain Raamatussa esiintyviä teologisia teemoja, kuten eskatologia, enkelioppi tai synti, voidaan tutkielmien tiivistelmistä koota oma Raamatun teologian ensyklopedia. essee Essee on tehokas opiskelutapa, koska opiskelija joutuu toistamisen sijasta tuottamaan tietoa. Varsinkin ongelmakeskeinen essee ohjaa tiedon kehittelemiseen, soveltamiseen ja uudelleen jäsentämiseen. Esseen aiheena voisi olla vaikkapa Raamatuntulkinta 2000-luvulla. Essee voi olla luonteeltaan myös kommentointitehtävä. Tällöin lähtökohtana on väite, esim. VT on vaarallinen kirja, jota opiskelija kommentoi tietopohjansa avulla sekä uutta tietoa hakemalla. Kommentointitehtävät tukevat kriittistä ajattelua, koska kommentoidessa on pohdittava sekä väitettä puoltavia että sitä horjuttavia näkökantoja. argumentointi Tieteellistä tekstiä lukevan on tärkeää ymmärtää, että erilaisilla argumenteilla on erilainen painoarvo. Argumentointia harjoittelemalla opiskelijat tottuvat perustelemaan erilaisia väitteitä ja myös arvioimaan argumenttien painoarvoa. Kannanotossakaan ei ole kyse vain mielipiteestä, vaan väittämäänsä tulisi pystyä myös pe- rustelemaan. Argumentointia voidaan harjoitella esittämällä kaksi väittämää, joita tukemaan opiskelijoiden tulee kehittää erilaisia argumentteja. Argumentointia voidaan harjoitella myös siten, että opiskelijoille esitetään yksi väittämä, ja opiskelijoiden tehtävänä on keksiä tälle kilpailevia väittämiä perusteluineen.

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja?

3. Kuinka monta teemaa kannattaa valita? Voiko itse keksiä teemoja? ÄI 61 Nir Kirjapäiväkirjan ohjeet 1. Millainen teksti kirjapäiväkirja on? Kirjapäiväkirja tarkastelee lukemiasi teoksen erilaisten teemojen kautta. Teemoja luetellaan näissä ohjeissa tuonnempana. Päiväkirjasta

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Taide-elämyksiä Berliinissä

Taide-elämyksiä Berliinissä Taide-elämyksiä Berliinissä Pääsin käymään kesäkuussa 2015 Berliinin taidemuseossa Gemäldegalleriessa historian opettaja Veli- Matti Ojalaisen opastamana. Taidemuseosta löytyy maailman suurin kokoelma

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE

ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE UE ARVIOININ TUKITAULUKKO VUOSILUOKILLE 7.-9. UE ARVIOINTITAULUKKO 7.lk. UE 7. luokka arvioitavat Oman osaaminen T1, T2, T4, T5, T10 arvosanalle 5 ohuksen avulla. arvosanalle 6: osa tavoitteista toteutuu.

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja.

1 lk:n tavoitteiden lisäksi oppilas kehittyy kuvallisen viestinnän välineiden käytössä havainnoi todellisen ja kuvallisen maailman eroja. KUVATAIDE Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä on ymmärtää

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille

LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT. Ideoita opettajille LUKUDIPLOMIEN TEHTÄVÄT Ideoita opettajille Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. Kirjoita henkilöstä luonnekuvaus. 2. Tee ja kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille.

Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan musiikkia (PWR1) Valitaan värejä, kuvia tai symboleja erilaisille äänille. Musiikkipäiväkirjani: Maalataan, kirjoitetaan ja luetaan (PWR1) Valitaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät

Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Kirjakettu/Hopeakettu tehtävät Päähenkilöön liittyvät tehtävät 1. Vertaile itseäsi ja kirjan päähenkilöä. Mitä teissä on samaa, mitä erilaista? 2. Kirjoita kirje valitsemallesi kirjan henkilölle. 3. Kuvittele,

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Suomen kielen ja kirjallisuuden alumnipäivä 26.9.2009 TERVETULOA! Muutama sana tekstitaidoista Lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa toisistaan Tekstitaidot =

Lisätiedot

Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo

Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo Kirja-analyysi Nuortenkirjan tulkintatehtävä Anna Alatalo Anna Alatalo Aihe Mistä teos kertoo? - Aihe on konkreettisesti selitettävissä oleva kokonaisuus, joka kirjassa kuvataan. - Mika Wickströmin Kypärätempun

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Musiikkivideon viestit

Musiikkivideon viestit Musiikkivideon viestit - mediakasvatusmateriaali yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille Otsikko / Etusivu Nuorten Akatemia Note www.nuortenakatemia.fi/note Musiikkivideon

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan!

Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Ennakkotehtävä Cygnaeuksen gallerian taiteilijoista Cygnaeuksen galleriassa voi tutustua moneen Suomen taiteen merkittävään

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ

OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ OPPILASTIEDOTE 2012-2013 TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖ PÄÄTTÖTYÖ Keväällä 2013 Vantaan Tanssiopistossa voi suorittaa syventävien opintojen päättötyön. Päättötyön voivat suorittaa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Jyväskylän Taiteilijaseura ry

Jyväskylän Taiteilijaseura ry TILATEOS YRITYKSEN VALMISTAMISTA TUOTTEISTA Valmistetaan yritykselle tilataideteos, jossa käytetään materiaalina yrityksen valmistamia tuotteita. Teoksen lähtökohtana ovat tilaajan toiveet. Teos voi olla

Lisätiedot

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E

D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E D R A A M A T Y Ö P A J O I S S A O N T I L A A I D E O I L L E J A P E R S O O N I L L E Draamatyöpajassa ryhmä ideoi ja tuottaa synopsiksen pohjalta musiikkiteatteriesityksen käsikirjoituksen. Käsikirjoitus

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio

YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Pienryhmäohjauksen mahdollisuuksia lukiossa - kokemuksia Itäkeskuksen lukiosta YOYO-hankkeen väliarviointiseminaari 30.11.2011 Opinto-ohjaajat Laura Juuti ja Kaija Kumpukallio Itäkeskuksen lukio Lukion

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA ***

TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA *** Ilmiö: Muuttuvat perhemallit. Kirja: Kolu Siri, Kesän jälkeen kaikki on toisin. Otava 2016. Lyhyt kuvaus kirjasta: Kesän jälkeen kaikki on toisin -teoksen päähenkilö Peetu on 17- vuotias transnuori, joka

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla

Ajatuksia arvioinnista. Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla Ajatuksia arvioinnista Marja Asikainen ja työpajaan osallistujat Yhteinen tuotos julkaistaan HYOL:n sivuilla OPS 2014 ja arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan oppimista, kannustamaan

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo

My Silence - Hiljaisuuden ääni Kuopion taidemuseo b My Silence - Näyttely keskittyy hiljaisuuteen, teoksiin, jotka ovat vähäeleisiä ja pelkistettyjä, mutta yksinkertaisuudessaan syvällisiä ja vaikuttavia. Näyttelyssä ei ole teoslappuja. Olennaista on

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

MYYTIT Totta vai tarua?

MYYTIT Totta vai tarua? MYYTIT Totta vai tarua? MYYTTI ON TARINA Arkikielessä myytti merkitsee usein epätotta, satua, juttua vain. Tämä on myytin todellisen olemuksen sivuuttamista ja vähättelyä! Maailmassa on muitakin totuuksia

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus

Lapsen osallistava opetus. = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Lapsen osallistava opetus = Lapsilähtöisyys = Toiminnallisuus/ Kokemuksellisuus Teemu Lappalainen 2008 Osallistavan opetuksen tavoite Lapsi ymmärtää Lapsi ymmärtää kokemusten kautta Ei toiminnallisuutta

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Lukioiden ilmiöt. Euroopan unioni 1. jakso. Kurssien suorittaminen ilmiöinä

Lukioiden ilmiöt. Euroopan unioni 1. jakso. Kurssien suorittaminen ilmiöinä Lukioiden ilmiöt Euroopan unioni 1. jakso Euroopan unioni on 28 jäsenvaltiosta ja lukuisista toimielimistä koostuva yhteisö, jonka toiminnassa riittää setvittävää niin poliittisille vaikuttajille, talouden

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Seija Pylkkö Valkealan lukio

Seija Pylkkö Valkealan lukio ELOKUVA ANALYYSIA Seija Pylkkö Valkealan lukio ELOKUVA ANALYYSIA Sukella tarinaan Selvitä, mikä on elokuvan aihe eli mistä se keskeisesti kertoo? Miten tapahtumat etenevät, eli millainen on juoni? Kertooko

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

SOPU on päämiehen tuki ja ohjaajien apuväline. Sen paikka on päämiehen kodissa.

SOPU on päämiehen tuki ja ohjaajien apuväline. Sen paikka on päämiehen kodissa. SOPU-OHJEET YLEISTÄ SOPUa tehdään yhdessä päämiehen kanssa niin, että seuraavat periaatteet toteutuvat: päämies päättää omasta elämästään mahdollisimman paljon päämiehen toiveet ja unelmat otetaan huomioon

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot