I saatteeksi. Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I saatteeksi. Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä"

Transkriptio

1 I saatteeksi saatteeksi 3 Raamattu nyt oppikirjan opettajan aineisto on kolmiosainen. Ensimmäinen osa Raamattu Työkalut nyt esittelee -oppikirjan kokoavasti opettajan kattavasti aineisto lukion on raamattuopetuksessa kolmiosainen. Ensimmäinen käyttökelpoisia, osa, Työkalut, innostavia esittelee ja motivoivia kokoavasti työtapoja. ja kattavasti lukion raamattuopetuksessa käyttökelpoisia, Kunkin työtavan esittelyn yhteydessä on esimerkkejä käytännön toteutuksesta. Tätä kokonaisuutta innostavia opettaja ja voi motivoivia luovalla tavalla työtapoja. hyödyntää paitsi raamattutiedon, myös muiden Kunkin opettamiensa työtavan kurssien esittelyn suunnittelussa. yhteydessä on Työkaluista esimerkkejä kertyy käytännön työkalupakki. toteutuksesta. idea Tätä poikikoon kokonaisuutta kymmeniä opettaja lisää! voi luovalla tavalla hyödyntää paitsi raamattutiedon, Yksi myös Toinen muiden osa Vinkistö opettamiensa kappalekohtaiset kurssien suunnittelussa. ohjeet on oppikirjan Työkaluista lukukappaleisiin kertyy työkalupakki. kudottu vinkkitarjotin. Jokaiseen oppikirjan kappaleeseen on laadittu suunnitelma oppituntityöskentelyä Yksi idea poikikoon varten. kymmeniä Vinkistössä lisää! on ideoita, kalvopohjia, lähdemateriaalivihjeitä Toinen sekä internet-osoitteita osa, Vinkistö kappalekohtaiset (tarkistettu toukokuussa ohjeet, 2001). on oppikirjan Jokainen oppitunti lukukappaleisiikentuukudottu orientointi-, vinkkitarjotin. prosessointi-, Jokaiseen koonti- oppikirjan materiaalit-osasta. kappaleeseen Orientoinnissa on laadittu suun- ko- ranitelmrostuu motivoinnin oppituntityöskentelyä merkitys. Jokaisen varten. lukukappaleen Vinkistössä on tavoite ideoita, on myös kalvopohjia, erikseen lähdemateriaalivihjeitä ilmoitettu. Prosessoinnissa opiskellaan käsillä oleva teema aktivoivia työtapoja hyödyntäen. Koonnissa on ideoita sekä internet-osoitteita siitä, miten kunkin (tarkistettu lukukappaleen toukokuussa keskeiset 2001). teemat Jokainen löytyvät. oppitunti Tiivistetyt rakentuu ydinkohdat orientointi-, on laadittu prosessointi-, kalvo-/monistepohjiksi. koonti- ja Materiaalit-osassa materiaalit -osasta. on Orientoinnissa koottuna kaikki korostuu kalvo-, motivoinnin moniste ja merkitys. lisätietopohjat, Jokaisen lukukappaleen joihin teemakohtaisissa tavoite on myös työskentelyissä erikseen on ilmoitettu. viitattu. Opettaja Prosessoinnissa voi noudattaa opiskellaan oppituntisuunnitelmaa käsillä oleva teema sellaisenaan, aktivoivia hyödyntää ja/tai kehitellä yhtä tai useampaa vinkkiä tai yhdistellä vinkistön ja työkalupakin ideoita työtapoja hyödyntäen. omiin tarpeisiinsa Koonnissa sopiviksi. on ideoita siitä, miten kunkin lukukappaleen keskeiset Vinkistö teemat tarjoaa löytyvät. havainnollisia Tiivistetyt lisätekstejä ydinkohdat suunnittelun on laadittu ja oppituntityöskentelyn kalvo-/monistepohjiksi. tueksi. Materiaalit-osassa Teksteihin viitataan on koottuna vinkistössä kaikki kutsumalla kalvo-, niitä moniste- moniste- ja lisätietopohjat, tai kalvopohjiksi. joihin Kukin teemakohtaisissa niistä on löytämisen työskentelyissä helpottamiseksi on viitattu. numeroitu Opettaja ja voi nimetty. noudattaa Kunkin oppituntisuunnitelmaa lukukappaleen vinkistön lopussa on luettelo käytettävissä olevista materiaaleista. Lisätietoa sisältävät sellaisenaan, materiaalit hyödyntää on varustettu ja/tai kehitellä lamppusymbolilla: yhtä tai useampaa, työskentelyyn vinkkiä tai yhdistellä johdattavien vinkistön materiaalien ja työkalupakin tunnus on suurennuslasi: ideoita omiin tarpeisiinsa. Kertausmateriaaliksi sopiviksi. tarjotaan mm. Vinkistö kalvopohja tarjoaa ydinteemoista, havainnollisia sarjakuva lisätekstejä ja/tai suunnittelun sanaristikko ja ja/tai oppituntityöskentelyn peli sekä muita raamattuopetusta tueksi. Teksteihin kokoavia viitataan ja vinkistössä tiivistäviä kutsumalla tehtäviä. niitä Vinkistön monisteyhteydessä tai kalvopohjiksi. on lukukappalekohtaisia luetteloita lähdekirjallisuudesta, joita opettaja voi hyödyntää suunnittelussa. Kukin niistä Opiskelijoille on löytämisen siitä on helpottamiseksi apua alustuksen, esitelmän, numeroitu tutkielman ja nimetty. ja projektityön rakentamisessa. vinkistön lopussa on luettelo käytettävissä olevista materiaaleista. Kunkin lukukappaleen Lisätietoa sisältävät materiaalit on varustettu lappusymboleilla, työskentelyyn johdattavien materiaalien tunnus on suurennuslasi. Kertausmateriaaliksi tarjotaan mm. kalvopohjia ydinteemoista, sarjakuva ja/tai sanaristikko ja/tai peli sekä muita raamattuopetusta kokoavia ja tiivistäviä tehtäviä. Vinkistön yhteydessä on lukukappalekohtaisia luetteloita lähdekirjallisuudesta, joita opettaja voi hyödyntää suunnittelussa. Opiskelijoille siitä on apua alustuksen, esitelmän, tutkielman tai projektityön rakentamisessa.

2 Viimeisenä osa-alueena opettajan aineistossa on Kokoaminen ja arviointi. Siinä tarjotaan kertauskysymyksiä, joita opettaja voi käyttää läksyjä kuulustellessaan tai koetta valmistaessaan. Osiossa on myös ehdotuksia vaihtoehtoisista kokeen toteuttamismalleista. Työryhmän lisäksi aineistoa ovat rikastuttaneet seuraavat henkilöt, joita kiitämme: Mika Aspinen on koonnut lukuisia hyödyllisiä lisätietoaineistoja, Outi Lehtipuu on laatinut perhettä koskevan faktaruudun, Juha Luodeslampi on kirjoittanut internetin käytöstä uskonnonopetuksessa ja koonnut käyttökelpoisia internet-osoitteita ja laatinut internetiä hyödyntäviä tehtäviä. Kuva-analyysin käyttöä opetuksessa on esitellyt Arja-Liisa Kaasinen ja arkeologin työtä on kuvannut Merja Kaario. Aineiston on taittanut ja kuvittanut Anne-Marie Paakkari. Tämän opettajan aineiston filosofia kiteytyy kahteen toisiinsa nivoutuvaan teemaan: opettajan missioon ja visioon. Mikä tai mitkä ovat raamattuopetuksen tavoitteet? Mikä on siis opettajan missio? Millä tavoin näihin tavoitteisiin päästään? Mikä toisin sanoen on opettajan visio? Valmiita vastauksia ei ole. Persoonallisia, omimpia näkemyksiä kyllä. Missio ja visio ovat välttämättömiä! Mutta ne eivät yksin riitä. Tarvitaan suunnitelma ja pakillinen työkaluja! Työn iloa! Tekijät Opettajan aineiston sivunumerot viittaavat vuoden 1999 Raamattu nyt -oppikirjan painokseen. Vuoden 2008 painosta käytettäessä on sivunumerot tarkistettava erikseen. Aineistossa on myös joitakin tehtäviä, joissa hyödynnetään vuoden 1999 oppikirjan kuvitusta. Kuvatehtäviä lukuun ottamatta aineisto soveltuu hyvin käytettäväksi vuoden 2008 painoksen rinnalla.

3 monistepohja 1 työkalut - taide 5 sisällys I saatteeksi II työkalut 1. Taide Yhteistoiminnalliset menetelmät Eläytymismenetelmät Analyysitehtävät Internet-vinkit III vinkistö kappalekohtaiset ohjeet 1. Raamattu kirja Jumalasta ja ihmisestä Ihminen luomakunnassa Ihminen yhteiskunnassa Ihminen yksilönä IV kokoaminen 1. Raamatunlukumaraton Raamattupeli internetissä Raamattupeli lautapelinä Raamattu nukketeatterina Käsitekartta Kertauskysymyksiä lukuun Raamattu kirja Jumalasta ja ihmisestä Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen luomakunnassa Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen yhteiskunnassa Kertauskysymyksiä lukuun Ihminen yksilönä V arviointi 1. Essee- ja/tai määrittelykoe Väittämätesti Sanaristikko Yhteistoiminnallinen tentti Yo-kysymykset

4

5 II työkalut

6

7 1 taide työkalut 9 Taidetta raamattuopetuksessa voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Esimerkkien avulla voidaan ensinnäkin todeta, millä eri taiteen alueilla Raamattua on käytetty inspiraation lähteenä (ks. kalvopohja n:o 1 ohessa). Työskentelyä elävöittävät esim. videoja/tai kirjallisuusnäytteet. Raamattuun perustuvia videoelokuvia on runsaasti tarjolla. Niitä löytää paitsi vuokraamoista, myös seurakuntien ja kirkon AV-lainaamoista. Luentaa voi elävöittää taustamusiikilla, laatimalla katkelmasta näytelmän tai dialogin. Opiskelijat voivat myös luoda omaa taidettaan joko kirjoittamalla, piirtämällä, maalaamalla tai esittämällä pienoisnäytelmiä jne. Uskonnon opettaja voi myös tehdä yhteistyötä äidinkielen ja/tai kuvaamataidon opettajan kanssa. Saataisiinko koulussa aikaan taidenäyttely tai kirjoituskilpailu esim. joulun tai pääsiäisen teemasta? Opiskelijat voivat tutustua paikkakunnan kirkon/kirkkojen Raamattua kuvittavaan taiteeseen ja laatia esim. esitelmiä tai tutkielmia kirkkotaiteesta. Paikkakunnalla saattaa olla meneillään uskonnollisen taiteen näyttely tai opiskelijat voivat pohtia, mikä tekee taiteesta uskonnollista ja tutustua esim. taidekuvakirjallisuuden avulla tähän kysymykseen. Perinteisen perheraamatun taiteilijan Gustav Doren teokset sopivat kuva-analyysin aiheiksi yhtä hyvin kuin modernin taiteen klassikon, esim. Marc Chagallin tai Salvador Dalin maalaukset (ks. kalvopohja n:o 2 ohessa). Raamatun taiteeseen voi tutustua myös internetin avulla. Osoitteesta: Art_in_Meditation.html löytyy taideteoksia, joihin liittyy (katolisvaikutteinen) meditaatioteksti. Kuva-analyysiin liittyvää aineistoa ja ohjeita löytyy opettajan materiaalin kohdasta Työkalut, analyysitehtävät. Musiikin käyttö soveltuu raamattuopetukseen erinomaisesti. Näytteitä sekä nk. hengellisestä, klassisesta ja maallisesta musiikista, johon Raamattu on vaikuttanut, on saatavilla runsaasti. Oppitunnilla voidaan järjestää esim. levyraati kokoamalla teoksia laidasta laitaan huomattava on, että myös ns.heavy, black- ja death metal-musiikki on saanut vaikutteita Raamatusta, tosin usein käänteisessä merkityksessä. Oppilaat voivat yhteistyönä hankkia musiikin. Oppitunnilla kerrotaan kappaleen tausta- ja esittäjätiedot sekä suoritetaan äänestys perusteluineen. Lukukappaleen 2.2. vinkeissä on lisäehdotuksia levyraadin järjestämisestä. VT:n laulukirjasta, psalmeista, syntyy nykykielelle muunnoksia esim. rap-versioina, samoin runokirjoista, kuten Laulujen laulusta tai Saarnaajasta. Mistä Daavid laulaisi ystävälleen Joonatanille tai Delila Simsonille? Musiikkia voi hyödyntää myös tanssin keinoin. Kuka laatisi koreografian Salomen tanssiin tai millainen olisi jouluevankeliumi balettina tai modernin tanssin keinoin toteutettuna? Materiaalit Kalvopohja1: Raamattu länsimaisen kulttuurin peruskirja Kalvopohja 2: Raamattu taiteessa Monistepohja 1: Raamatusta peräisin olevia sanontoja

8 kalvopohja 1 työkalut - taide 10. Raamattu länsimaisen kulttuurin peruskirja Bestseller

9 kalvopohja 2 työkalut - taide 11 raamattu taiteessa Jeesuksen kaste Gustave Dore ( )

10 kalvopohja 2 työkalut - taide 12 raamattu taiteessa Mooses ja laintaulut Marc Chagall ( )

11 kalvopohja 2 työkalut - taide 13 raamattu taiteessa All Saints II Wassily Kandinsky ( )

12 monistepohja 1 työkalut - taide 14 Raamatusta peräisin olevia sanontoja Mika Aspinen Raamattu on meitä lähempänä kuin luulemmekaan. Sen vaikutus kulttuuriin on paljon syvällisempi kuin ensi näkemältä kuvittelisi. Tästä kieleen juurtuneet ilmaukset ovat yksi konkreettinen esimerkki. Kielletty hedelmä... (1. Moos. 3:1-7) Veljensä vartija... (1. Moos. 4:9) Silmä silmästä, hammas hampaasta... (2. Moos. 21:24) Syntipukki... (3. Moos. 16:8-10) Salomon tuomio... (1.Kun. 3) Ei pääse pantteri pilkuistaan... (Jer. 13:23) Jobinposti... (Job 1-2) Lasten ja imeväisten suusta... (Ps. 8:2) Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se siihen itse lankeaa... (Snl. 26:27) Ei mitään uutta auringon alla... (Saarn. 1:9) Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää... (Saarn. 1:18) Syö, juo ja iloitse... (Saarn. 8:15; Jes. 22:13) Yhdennellätoista hetkellä... (vrt. Matt. 20:6.9, uusi käännös: 11. tunti) Itku ja hammasten kiristys... (Matt. 8:12, 13:42.50, 22:13, 24:51, 25:30) Panna kynttilä vakan alle... (Matt. 5:15) Kääntää toinenkin poski... (Matt. 5:39) Vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee... (Matt. 6:3) [Vapaa] kuin taivaan lintu... (Matt. 6:26) Heittää helmiä sioille... (Matt. 7:6) Susi lammasten vaatteissa... (Matt. 7:15) Hedelmistään puu tunnetaan... (Matt. 12:33) Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan... (Matt. 13:57 // Mark. 6:4 // Luuk. 4:24 // Joh. 4:44) Laupias samarialainen... (Luuk. 10:30-37) Tuhlaajapoika... (Luuk. 15:11-32) Katkera kalkki... (Matt. 26 // Mark. 14 // Luuk. 22) Pestä kätensä jostakin asiasta... (Matt. 27:24) Epäilevä tuomas... (Joh. 20:19-29) Hävityksen kauhistus... (Mark. 13:14; uusi käännös: turmion iljetys) Älä sido puivan härän suuta... (5.Moos. 25:4; 1.Kor. 9:9; 1. Tim. 5:18) Työmies on palkkansa ansainnut... (1. Tim. 5:18) Joka ei työtä tee, sen ei syömänkään pidä... (2. Tess. 3:10) Ilmestyskirjan peto, (Ilm. 13) A ja O... (Ilm. 22:13)

13 2 yhteistoiminnalliset menetelmät työkalut 15 ryhmätyö ja yhteistoiminnallinen metodi Perinteinen ryhmätyö, jossa oppilaat toteuttavat pienryhmissä heille osoitettua yhteistä tehtävää, on selkeä ja käyttökelpoinen menetelmä myös uskonnonopetuksessa. Ryhmätyö voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Se voi olla rakenteeltaan rinnasteinen, jolloin kaikki pienryhmät saavat saman tehtävän. Työnjakoisessa mallissa kullakin pienryhmällä on sen sijaan tehtävänään toteuttaa sille osoitettua osaa koko opetusryhmälle annetusta kokonaistehtävästä. Perinteisen ryhmätyötyömetodin vaihtoehto on nk. yhteistoiminnallinen ryhmätyö. Se toimii seuraavasti: oppilaat jaetaan ensin kotiryhmiin, joita voi olla neljästä viiteen. Sen jälkeen kussakin kotiryhmässä valitaan yksi jäsen A, yksi jäsen B, yksi jäsen C jne. sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä kotiryhmä koostuu. Jäsenelle A annetaan tehtäväksi selvittää tehtävää A, B puolestaan tekee tehtävää B, C tehtävää C jne. Kun työnjako on selvä, kaikkien kotiryhmien A-jäsenet kokoontuvat ns. asiantuntijaryhmään, jossa he tekevät yhdessä tehtävää ja eri kotiryhmien B-jäsenet puolestaan kokoontuvat tekemään yhdessä tehtävää B jne. Kun asiantuntijaryhmät ovat saaneet tehtävänsä valmiiksi, palaavat kaikki omiin kotiryhmiinsä. Kotiryhmissä oppilaat opettavat vuorotellen asiantuntijaryhmissä oppimansa asian muille kotiryhmän jäsenille asiantuntijaryhmissä tuottamansa materiaalin avulla. Yhteistoiminnallinen metodi vähentää perinteisessä ryhmätyötyöskentelyssä helposti esiintyvää freeriderismia, eli asennetta antaa muiden tehdä hommat. Siinä opiskelijat ovat oman oppimisensa lisäksi vastuussa myös toisten oppimisesta. Erilaisia tehtäviä ja tehtäväsarjoja perinteisten ja yhteistoiminnallisten ryhmätöiden pohjaksi löytyy osiosta Vinkistö. Koska kyseessä on valinnainen kurssi, ja oppilasaines todennäköisesti motivoitunutta, voi ryhmätyön teknisen toteuttamistavan jättää myös oppilaiden valittavaksi: se voi olla perinteinen kartongille toteutettava, tekstin ja piirrosten muodostama kollaasi, tai sitten kuvataiteellinen installaatio, runo, kertomus, mielikuvamatka, mielipidekirjoitus, kuvitteellinen vuoropuhelu, rap-lyriikka tai vaikkapa hupaisa moderni tanssiteos. Se voi siis olla mitä tahansa tarkoituksenmukaista ja ajan sekä käytettävissä olevan materiaalin rajoissa pysyvää! Vaihtoehtoja voi listata esim. piirtoheitinkalvolle ja keksiä oppilaiden kanssa lisää. Tällaisessa toteutustavassa opettajan tehtävänä on ohjata oppilaita löytämään töilleen käsiteltävän aiheen kannalta oleelliset teemat, kannustaa heitä prosessissa sekä esittää heille syventäviä kysymyksiä.

14 raamattu - nyt parit, pienryhmät tai koko opintoryhmä työskentelee jonkin vaativan päämäärän hyväksi. Tällanen voi olla esim. raamattuaiheinen esitelmä, multimediaesitys, näyttely, videodokumentti, retken suunnittelu tai vaikkapa jonkin diakonisen päämäärän toteuttaminen. Projektiprojektityöskentely 16 Ryhmätyömuotoista työskentelyä voi toteuttaa monenlaisella tehtäväksiannolla. Usein ryhmätyö toteutetaan lyhytjännitteisesti, tunnin tai kahden mittaisissa opetuskokonaisuuksissa. Ryhmätyö voi olla kuitenkin myös kaksoistuntia pitempi prosessi. Projektityöskentelyssä työ voi kestää jopa kokonaisen kurssin ajan. Oppilaiden ja opettajien yhdessä suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin löytää aiheita oppikirjan kappaleiden pohjalta. Projekteja voi toteuttaa myös integroiden yhteistyössä muiden aineiden kanssa: fysiikan tai biologian opettajaa saattaisi kiinnostaa yhteistyö esim. maailman syntyä, aikaa ja ihmisen alkuperää koskevissa aiheissa (luku 2. Ihminen luomakunnassa ), psykologian opettajaa ihmisen olemusta ja kohtaloa käsittelevissä aiheissa (luku 4. Ihminen yksilönä ) ja historian opettaja voisi ehkä tehdä yhteistyötä Raamatun historiallista merkitystä koskevissa teemoissa (luku 3. Ihminen yhteiskunnassa ). Äidinkielen, musiikin tai kuvaamataidon opettajien kanssa on ehkä mahdollista toteuttaa esim. Raamatun ja kulttuurin yhteyksiä käsitteleviä kursseja (yhteistyön aineksia löytyy kaikista oppikirjan luvuista). haastettelu- ja galluptehtävä Haastattelu- tai gallup-tehtävät ovat sovellettavissa mainiosti esimerkiksi otsikoltaan valmiiksi kysyvien kappaleiden kuten Mitä on hyvä elämä?, Kenelle valta kuuluu?, Mihin lakia tarvitaan?, Mikä on ihminen? ja Mitä kuoleman jälkeen? aihepiireihin. Haastattelu voidaan myös videoida. Raamattuaiheisen videodokumentin voi tehdä vaikkapa Raamatun ohjeiden merkityksestä kadunmiehelle, perusseurakuntalaiselle ja seurakunnan työntekijälle, sotilaalle ja sotilaspastorille, sairaanhoitohenkilökunnalle ja sairaalapastorille, juristille jne. Dokumentin voi tehdä myös paikkakunnan kristillisten ja kristillisperäisten seurakuntien raamatuntulkinnoista, seksuaalieettisistä käsityksistä jne. Vierailijankin voi pyytää edellä mainituista paikoista, ja jos mahdollista myös eksegetiikan, kirkkohistorian tai arkeologian laitokselta. Monissa paikoissa voi ehkä myös vierailla oppilasryhmän kanssa. Erilaisten raamattuaiheisten muisti- tai noppapelien, sanaristikoiden ja tietokilpailujen suunnittelun voi toteuttaa myös ryhmätyöskentelynä. Niitä on helppo suunnitella erilaisten seurapelien tai TV-visojen perusideoita soveltaen. Esipelit ja tietokilpailut merkkinä tällaisesta voisi olla vaikkapa Alias-peli tai Onnenpyörää imitoiva raamattuaiheinen sananselitys- tai noppapeli, joka etenee juutalaisten historiaa seuraten. Äidinkielen tai ilmaisutaidon opettaja saattaisi olla valmis toteuttamaan

15 yhteistyössä roolipelin jonkin Raamatun kertomuksen pohjalta. Näytelmän ei tarvitse välttämättä olla aina perinteinen joulukuvaelma tai tiernapoikaesitys. Suositut roolipelit sijoittuvat usein ritariromanttiseen keskiaikaan ja ne ovat jatkuvasti eläviä näytelmiä, joille on luotu tietyt raamit ja käsikirjoitus. Tällaisella näytelmällä ei kuitenkaan ole varsinasta yleisöä: pelaajat elävät niissä mukana. He kuvittelevat itsensä jonkun keksityn tai todellisen historian hahmon rooliin ja tulkitsevat sitä, elävät roolin mukaista elämää. Oppilaiden joukossa on nykyään paljon päteviä roolipelaajia, eli larppaajia. Heidän taitojaan ja mielikuvitustaan kannattaa ehdottomasti hyödyntää, sillä Raamatun maailma on täynnä kiehtovia, roolipelifantasian rakentamisen pohjaksi soveltuvia kertomuksia ja miljöitä. Monien fantasian ystävien sankari J. R. R. Tolkien sekä C. S. Lewis ottivat tarinoihinsa paljon vaikutteita Raamatun ja kristinuskon maailmasta. Roolipelin järjestäminen on vaativa, mutta varmasti monia oppilaita innostava projekti. työkalut 17 äänestykset, väittelyt, paneelikeskustelut Yhteistoiminnallisen opetuksen muotoja ovat myös äänestykset, väittelyt ja paneelikeskustelut. Tämäntyyppisiä menetelmiä on helppo käyttää varsinkin kurssin eettisiä teemoja käsittelevissä sisällöissä. Esim. valtaa, lakia, sotaa ja rauhaa, ihmisen asemaa luomakunnassa, seksuaalisuutta ja pahan ongelmaa käsittelevät kappaleet ovat helposti työstettävissä tällaisten metodien avulla. Äänestyksen voi järjestää esim. erilaisista seksuaalisuutta koskevista kysymyksistä: Raamatun ohjeet avioliitosta, esiaviolliset suhteet, naisen asema, perhe, rakkaus, homoseksuaalien oikeudet yms. Äänestää voi vaikkapa punaisilla ja vihreillä korteilla. Keskustelua syntyy, kun jokainen velvoitetaan perustelemaan antamaansa ääntä. Väittelymetodia voi soveltaa esim. sodan ja rauhan kysymyksien käsittelyssä. Väittelyn toinen osapuoli, vaikkapa kolmen hengen ryhmä, puolustaa tappamisen oikeutusta joissain tilanteissa ja toinen osapuoli sen sijaan vastustaa sitä. Molemmat väittelyn osapuolet käyttävät argumentointinsa legitimoimisessa Raamattua. Väittelyä johtaa puheenjohtaja, joka jakaa tasapuolisesti puheenvuoroja. Väittelyn tuloksesta päättää tehtävään valittu tuomaristo. Paneelikeskeskusteluun osallistuu tietty määrä henkilöitä, joilla jokaisella on jokin valittu rooli. Valtaa käsittelevän Kenelle valta kuuluu? -kappaleen pohjalta voi esimerkiksi järjestää paneelin, jossa on mukana Raamatun avulla käsityksiään perusteleva sosialisti, anarkisti, monarkisti, hippi jne. Puheenjohtaja määrää teeman ja ohjaa keskustelua. Myös yleisö voi esittää panelisteille kysymyksiä.

16 raamattu - nyt 18 3 eläytymismenetelmät näytteleminen ja dramatisoiminen Erilaiset draamalliset menetelmät ovat oivallinen tapa toteuttaa Raamattua käsittelevää kurssia. Draamallisia menetelmiä ovat esim. näytelmää muistuttavat ja sitä lähellä olevat tehtävänannot, kuten Raamatun tekstin pohjalta valmistettavat näytelmät, roolipelit, musikaalit, tanssiteokset, pantomiimit, videot ja sketsit. Näytelmällisen työskentelyn pohjaksi kannattaa valita sellaisia Raamatun tekstejä, jotka jo itsessään sisältävät erilaisia roolihahmoja, kuten esim. Jeesuksen vertaus Laupiaasta samarialaisesta. Draamallisia menetelmiä voi käyttää myös sellaisten tekstien käsittelemisessä, joissa tällaisia roolihahmoja ei ole, tai niitä on ryhmän koon kannalta liian vähän. On mahdollista tarkastella esim. jonkun psalmirunoilijan tai vaikkapa Saarnaajan elämäntilannetta etsimällä ja luomalla hänen kirjoittamalleen tekstille jokin mahdollinen syntytilanne tai sitä muistuttava nykytodellisuuden tilanne, joka ehkä selittää hänen ajatuksiaan, tunteitaan ja motiivejaan. Riittävän rohkeassa ryhmässä tällaisen tehtävän voi toteuttaa vaikkapa tarinateatterin tapaan (joku ryhmän jäsenistä kertoo mitä tapahtui, jonka jälkeen muut näyttelevät tilanteen spontaanisti). Draamallista työskentelyä voi toteuttaa myös silloin kun pohditaan, miten jokin teksti puhuttelee oppilaita itseään heidän omien tunteidensa tasolla. Opettaja voi ohjata oppilaita ilmaisemaan omaa kokemustaan toisilleen vaikkapa pantomiimin keinoin eli liikkein, ilmein ja asennoin. Omia tuntemuksia voi kuvata myös kuvien, musiikkilajien, värien, vuodenaikojen, säätilojen yms. avulla. Oppilaille voi antaa myös tehtävän keksiä jotain sanottavaa tekstin kirjoittajalle tai henkilöhahmoille. Tällaisen harjoituksen voi toteuttaa vaikkapa parityöskentelynä niin, että toinen pareista on vuorollaan Raamatun hahmon roolissa ja toinen omana itsenään. Varsinaisen työskentelyvaiheen lisäksi on tärkeää valmistella huolella työskentelyä edeltävä lämmittelyvaihe. On syytä myös aina järjestää työskentelyn jälkeinen purku, jossa jäsennetään ja jaetaan työskentelyssä opittua ja koettua. Lämmittelyvaihe voidaan toteuttaa esimerkiksi lukemalla draaman pohjana olevaa tekstiä rauhallisesti meditoiden ja keskustella tekstin sisällöstä, henkilöistä, ja niistä tunteista ja samaistumisista, joita teksti herättää. Draamalliset menetelmät vaativat opettajalta huolellista valmistautumista ja halua etsiä oikeanlaisia, draamaa syventäviä ja osallistujia koskettavia kysymyksiä. Monet draamallisista työskentelymenetelmistä vaativat toimiakseen ryhmältä avointa asennetta, luovuutta ja rohkaisevaa ilmapiiriä. Niiden käyttämiselle ei kuitenkaan kannata asettaa liian korkeita kriteereitä ja ehtoja. Epäilyt draamallisten menetelmien toimivuudesta ovat monesti turhia: ne ovat motivoivia tuodessaan kaivattua vaihtelua opiskelun yksipuolisesti älyä korostaviin rutiineihin.

17 Ihmiselämän merkitystä koskettelevia teemoja (esim. kappale Mikä on ihminen? ) voi käsitellä draamallisesti esim. Saarnaajan 1:1 11 tai Psalmin 139:1 18 pohjalta. Työskentelyyn on hyvä lähteä esim. istuutumalla piiriin niin, että kaikki näkevät toisensa. Työskentely voidaan aloittaa lämmittelyvaiheella, jossa jokainen oppilas kuvaa tuntemuksiaan oman elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta mainitsemalla vaikkapa jonkun sitä kuvaavan vuodenajan tai säätilan. Omaa valintaansa voi perustella, mutta vain jos tahtoo. Sen jälkeen siirrytään lukemaan Raamatusta Saarnaajan kirjan tai Psalmin sisältämiä tulkintoja ja tuntemuksia elämästä. Voidaan miettiä, millainen vuodenaika tai säätila sen kirjoittajan mielessä on ehkä ollut. Teksti voidaan lukea useaan kertaan vuorolukuna niin, että väliin draamaesimerkki jää riittävästi aikaa mietiskellä luettua hiljaa itsekseen. Kutakin oppilasta voi pyytää etsimään tekstistä esim. jonkun sellaisen jakeen, joka vaikutti häneen voimakkaimmin ja kertomaan jotain sen herättämästä tunteesta. Sen jälkeen oppilaat voivat ryhtyä luomaan pienissä ryhmissä sellaista kuvitteellista tilannetta, jossa tekstin kuvaama tuntemus saattaisi herätä. Kertomuksessa tulee olla rooli jokaiselle ryhmän jäsenelle. Tämän jälkeen kukin ryhmä esittää kertomuksen näytellen. Tilanne puretaan antamalla sekä näytelleen ryhmän jäsenille että myös yleisölle mahdollisuus kuvata omaa kokemustaan. Miten näytelmästä välittynyt tunne vastaa tekstiä? Miten tekstiätulkittiin? Mitä näyttelijät halusivat viestittää? Mitä kertomus kertoo ihmisestä? Onko tunne omasta elämästänne tuttu? työkalut 19 sanallinen simulaatio Raamatun henkilöhahmojen ja kirjoit tajien asemaan voi yrittää asettua myös ilman, että heitä varsinaisesti fyysisesti näytellään. Tapahtumia voi simuloida myös keskustelemalla. Tehtävänä voi olla vain tekstin tapahtumien tai sisällön tarkastelua tietyn henkilön näkökulmasta. Tekstiä käy- dään läpi eritellen ja syven-nellen näiden erilaisten näkökulmien avulla. Tällainenkin työskentely vaatii onnistuakseen opettajalta ennakkosuun-nittelua eläytymiseen ja samaistumiseen motivoivan ohjeistamisen ja oikean-laisten työskentelyä ohjaavien kysymysten löytämiseksi.

18 raamattu - nyt 20 henkilökuva Hyvä Raamatun draamalliseen maa ilmaan tutustuttava tehtävä on henkilökuvan teettäminen kiinnostavasta Raamatun hahmosta, kuten Jobista, Batsebasta, Pietarista, Tuomaasta jne. Henkilökuva voi olla näytellen esitetty video clip tai trailer (esittelypätkä tai elokuvan mainosfilmi) henkilön elämästä. Se voi olla myös esitelmä tai internet-kotisivu, joka sisältää faktatietoa tarkasteltavasta hahmosta, elämäkerta, hänen kuvitteellisen päiväohjelmansa, kuvia ja piirroksia tai sosiogrammi (ks. analyysitehtävät). Henkilökuvan tekemiseen voi hakea lisää materiaalia esimerkiksi kommentaareista, Raamatun hakusanakirjoista, kuvataiteesta ja Raamattuun pohjautuvista elokuvista. mielikuvamatka Erilaiset mielikuvamatkat sopivat eläytymismenetelmiksi myös vähemmän esiintymisestä innostuneille ryhmille. Mielikuvamatkalla voi elää mukana draamassa. Mielikuvamatka aloitetaan yleensä rentoutumisella. Oppilaat etsivät asennon, jossa heillä on helppo olla, sulkevat silmänsä, hengittävät rauhallisesti, kuuntelevat rauhoittavaa musiikkia ja rentoutuvat. Matkan ohjaaja voi edistää rentoutumista antamalla oppilaille hitaasti edeten ohjeita rentoutumisharjoituksien tyyliin: Jäsenesi tuntuvat raukeilta, sinun on hyvä olla. Et enää muistele kiireitäsi. Oppilaat johdatetaan mielikuvamatkalle vaihe vaiheelta, selostamalla siirtymä nykyhetkestä matkan päämäärään. Matkaa lopeteltaessa toimitaan samoin. Opettaja maalailee mielikuvia ja maisemia sanoillaan. Matkan varsinaisena tarinana voi toimia esim. jokin Raamatun kertomus, joka esitetään siten, että matkalaisella on siinä jonkinlainen silminnäkijän tai osallistujan rooli. Tällainen kertomus voi olla esimerkiksi jouluevankeliumi. Se on hyvä esimerkki kertomuksesta, jossa on paljon draaman aineksia. Jouluevankeliumin kohdalla on hyvä muistaa, että se nostaa varmasti jokaisessa pintaan erilaisia muistoja ja tunnelmia, jotka johdattavat helposti muualle kuin muinaiseen Palestiinaan. Tällaisiakin todennäköisiä mielleyhtymiä voi toki käyttää hyväksi mielikuvamatkan juonta, tarkoitusta ja määränpäätä suunniteltaessa: matkan päämääränä voikin olla lapsuuden joulu, joulukirkko tai koulun joulujuhla.

19 4 analyysitehtävät työkalut 21 Raamattu on moniulotteinen kirja kokoelma, eikä se tyhjene yhdellä lukemalla vaan pikemminkin laajee ja syvenee jokaisella lukukerralla. Niinpä Raamattu itsessään tarjoaa pohjattoman lähteen erilaisille analyyseille. Raamatuntulkinnassa apuna on myös tieteellinen tutkimus. Erilaiset analyyttiset kirjoitustehtävät tarjoavat niin tutkijalle kuin kenelle tahansa muullekin Raamatun lukijalle mahdolli-uuden harjoitella tarpeellista itsenäistä ajattelua, argumentointia, tiedon hankkimista ja sen arviointia. Yksilötyöskentelynä analyysitehtävät tarjoavat myös vaihtelua opetusmenetelmiin. portfolio Portfolio on yksi analyysitehtävän muoto. Portfolion tarkoitus on ennen kaikkea helpottaa opiskelijan itsearviointia sekä auttaa teorian ja käytännön yhdistämisessä. Portfolio -työskentelyssä liikkeelle lähdetään opiskelijan omien lähtökohtien ja odotuksien kirjaamisesta sekä omien tavoitteiden asettamisesta. Koko kurssin ajan opiskelijat kuvaavat portfoliossaan oppimisprosessiaan ja seuraavat sen etenemistä. Lopulta opiskelija saa arvioida tavoitteidensa saavuttamista, oppimisprosessiaan, onnistumistaan, vahvoja puoliaan sekä omia kehittämiskohtiaan ja jatkotavoitteitaan. Koska opiskelijat saattavat olla hyvinkin eri tasoilla raamattutuntemuksessaan, voi portfolio tarjota hyödyllisen välineen sopivalle tavoitteiden asettelulle raamattukurssilla. Portfolioon voidaan liittää myös opintojaksoon kuuluvat muut kirjalliset työt. opetuksessa, jossa joudutaan kohtaamaan erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja ja myös ottamaan niihin kantaa, voi omien kokemuksien ja reaktioiden purkaminen olla hyvinkin hedelmällistä. Kirjoitettaessa myös ajattelun ristiriitaisuudet ja puutsanomelehtityöskentely Sanomalehtityöskentelyssä opiskelijat keräävät kurssin aikana lehdissä näkemiään Raamattuun liittyviä artikkeleja tai otsikkoja ja tuovat mukanaan tunnille. Näin oppitunteihin saadaan luontevasti mukaan ajankohtaisia kysymyksiä. Uutisia löytyy myös internetin uutisarkistoista. Kerätty materiaali voidaan liittää myös portfolioon. oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjan tarkoituksena on, että opiskelija prosessoi ja muokkaa uudelleen oppimiaan asioita. Näiden lisäksi oppimispäiväkirjaan voi kirjoittaa kokemuksiaan, havaintojaan, tunteitaan ja reaktioitaan. Raamattu-

20 raamattu - nyt 22 teet tulevat selkeästi esille, mikä puolestaan auttaa huomaamaan epäselväksi jääneet asiat. Raamattuopetuksessa oppimispäiväkirja voisi olla myös eräänlainen lukemispäiväkirja, jolloin opiskelijat kirjoittavat ajatuksiaan, kysymyksiään ja mielipiteitään kurssin alussa valitsemastaan Raamatun kirjasta. Lukemispäiväkirja voisi siten toimia Raamatun lukemisen ryhdittäjänä ja syventäjänä. Päiväkirjaan on tällöin ehkä hyvä liittää myös kuvaus kyseisen kirjan sisällöstä, yleisluonteesta ja teemoista. Lukemispäiväkirjan myötä tehdyt havainnot voidaan jakaa muun ryhmän kanssa esim. laatimalla luetusta Raamatun kirjasta takakansiesittely. tutkielmat, esitelmät, alustukset Oppikirjan teemalukujen kappaleet toimivat sellaisenaankin aiheina opiskelijoiden tutkielmille, esitelmille tai alustuksille. Tutkielmien aiheet voivat myös linkittyä vielä selvemmin toisiinsa, jolloin yksittäisistä tutkielmista saadaan koottua ryhmän yhteinen tuotos. Jos esimerkiksi jokainen opiskelija perehtyy yhteen Raamatun henkilöön, voidaan tuotoksista koota Raamatun henkilögalleria tyyliin Kuka on kukin Raamatussa. Jos taas aiheet ovat esim. joitain Raamatussa esiintyviä teologisia teemoja, kuten eskatologia, enkelioppi tai synti, voidaan tutkielmien tiivistelmistä koota oma Raamatun teologian ensyklopedia. essee Essee on tehokas opiskelutapa, koska opiskelija joutuu toistamisen sijasta tuottamaan tietoa. Varsinkin ongelmakeskeinen essee ohjaa tiedon kehittelemiseen, soveltamiseen ja uudelleen jäsentämiseen. Esseen aiheena voisi olla vaikkapa Raamatuntulkinta 2000-luvulla. Essee voi olla luonteeltaan myös kommentointitehtävä. Tällöin lähtökohtana on väite, esim. VT on vaarallinen kirja, jota opiskelija kommentoi tietopohjansa avulla sekä uutta tietoa hakemalla. Kommentointitehtävät tukevat kriittistä ajattelua, koska kommentoidessa on pohdittava sekä väitettä puoltavia että sitä horjuttavia näkökantoja. argumentointi Tieteellistä tekstiä lukevan on tärkeää ymmärtää, että erilaisilla argumenteilla on erilainen painoarvo. Argumentointia harjoittelemalla opiskelijat tottuvat perustelemaan erilaisia väitteitä ja myös arvioimaan argumenttien painoarvoa. Kannanotossakaan ei ole kyse vain mielipiteestä, vaan väittämäänsä tulisi pystyä myös pe- rustelemaan. Argumentointia voidaan harjoitella esittämällä kaksi väittämää, joita tukemaan opiskelijoiden tulee kehittää erilaisia argumentteja. Argumentointia voidaan harjoitella myös siten, että opiskelijoille esitetään yksi väittämä, ja opiskelijoiden tehtävänä on keksiä tälle kilpailevia väittämiä perusteluineen.

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. tiedosta ja maailmankuvista ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON AINEDIDAKTIIKKAA TAMMI

OPETTAJAN AINEISTO. Dialogi. Tuukka Tomperi. tiedosta ja maailmankuvista ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON AINEDIDAKTIIKKAA TAMMI OPETTAJAN AINEISTO Dialogi Tuukka Tomperi tiedosta ja maailmankuvista ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON AINEDIDAKTIIKKAA TAMMI Toimitus: Ari Liimatainen Ulkoasu: Riitta Piuva Taitto: Eira Rantanen Tekijä ja Kustannusosakeyhtiö

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

TIEDAV2 Viestinnän projekti Lukion terveystiedon mediapaketti Emmi Sairanen ja Suvi Törrönen

TIEDAV2 Viestinnän projekti Lukion terveystiedon mediapaketti Emmi Sairanen ja Suvi Törrönen 1 TIEDAV2 Viestinnän projekti Lukion terveystiedon mediapaketti Emmi Sairanen ja Suvi Törrönen 2 Lukion terveystiedon mediapaketti Sisällysluettelo Johdanto Teoria Terveystiedon mediakasvatuspaketin käytöstä

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen

HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ. Opettajan aineisto. Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen HYVÄÄ ETSIMÄSSÄ Opettajan aineisto Maija Latvala (toim.) Eetu Lehtonen Talvikki Telanto Tarja Makkonen Tekijät ja Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja, Helsinki 2010 Ulkoasu ja taitto MacSet Oy / Tarja

Lisätiedot

Matkalla ELÄMÄÄN. Opettajan aineisto. Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine. toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8

Matkalla ELÄMÄÄN. Opettajan aineisto. Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine. toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8 Matkalla ELÄMÄÄN Opettajan aineisto Karoliina Käpysalo Saija Hellström Marja Laine toim. Marja Laine ISBN 951-607-203-8 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

Tehtävät isoille on julkaistu Vinkki-lehdissä vuosina 2007-2011.

Tehtävät isoille on julkaistu Vinkki-lehdissä vuosina 2007-2011. Toimituskunta: Sirkka-Liisa Huhtinen lähettikoulutus- ja aluekoordinaattori Soili Norro kieltenopettaja Liisi Portin lapsi- ja nuorisotyöntekijä Saija Simanainen lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön sihteeri

Lisätiedot

Matkalla USKONTOJEN maailmaan

Matkalla USKONTOJEN maailmaan Matkalla USKONTOJEN maailmaan Opettajan aineisto Marja Laine Mirka Grönholm Tapio Ahokallio ISBN 951-607-201-1 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena

Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Näkemyksiä eheyttämisestä sekä erityisesti evankelisluterilaisen uskonnonopetuksen mahdollisuuksista toimia opetusta eheyttävänä oppiaineena Raportin laatijana Niina Laaksomaa Kommentit Antti Vanne Sisällys

Lisätiedot

Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön

Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön 2014 Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön Hyvät TVT-pohjaiset arviointikäytänteet lukiossa - Mobilius-hanke 2012-2013 Stadin ekampus Sisältö Esipuhe Kuvataidekurssin yhteinen portfolio

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by

Kurssimateriaali. Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen. Funded by Kurssimateriaali Opas forum-teatterin ja digitaalisen median yhdistämiseen Funded by 2 Sisältö 4 Forum-teatterin historiasta 4 Augusto Boal mies forum-teatterin takana 5 Miksi Forum-teatterihanke? 6 Forum-teatteria

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta 2 Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon

Lisätiedot

Sosiaalisen ja eettisen rauhankasvatuksen aineisto. YK-liitto

Sosiaalisen ja eettisen rauhankasvatuksen aineisto. YK-liitto Sosiaalisen ja eettisen rauhankasvatuksen aineisto YK-liitto RAUHANTALKOOT Rauhantalkoot on Suomen YK-liiton sosiaalisen ja eettisen kasvatuksen aineisto eri ikäisille lapsille ja varhaisnuorille ja heidän

Lisätiedot

Fotonovela Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS SISÄLLYS MIKÄ ON FOTONOVELA? 5 ENNEN TYÖPAJAA 6 FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 7 1. TARINOINTIIN VIRITTÄYTYMINEN JA MOTIVOINTI 9 2. AKTIIVISUUTEEN

Lisätiedot

Lehdessä luki, että...

Lehdessä luki, että... Lehdessä luki, että... Ideoita ja kokemuksia sanomalehdestä ammatillisen koulutuksen opettajille Sanomalehteä seuraava opettaja innostaa oppilaita lukemaan Muistan miten pienenä poikana kävin aina aamuisin

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ

ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ ITSETUNTEMUS OPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ Hyväksytyksi tulemisen ja kontrollin tarve itsetuntemuksen jäsentäjinä Tuomo Komonen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot