Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere University of Technology Institute of Software Systems"

Transkriptio

1 Tampere University of Technology Institute of Software Systems Kirsti Ala-Mutka (toim.) Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Report 27 November 2001

2

3 Tampere University of Technology Software Systems Laboratory Report 27 Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Kirsti Ala-Mutka (toim.)

4

5 Alkusanat Monella ohjelmistotekniikan opettajalla on tapana helpottaa työtehtäviään erilaisten tietotekniikan sovellusten avulla. Pienimuotoiset kokeilut eivät välttämättä jalostu pitkäaikaiseen tai yleiseen käyttöön, mutta niiden avulla voidaan löytää apukeinoja, jotka ratkaisevat myös suurempia ongelmia. Silti hyvätkin ratkaisut jäävät usein vain tekijän omaan tietoon. Opettaja ei itse pidä menetelmäänsä erikoisena tai ajattele sen soveltuvan muuhun käyttöön. Niinpä eri paikoissa pyörää keksitään yhä uudelleen ja samoja virheitä toistetaan moneen kertaan. Tämä laitosraportti kokoaa yhteen käytäntöjä ja kokemuksia kurssien hallinnoinnin, opetuksen, oppimisen ja toimintatapojen kehittämisestä tietotekniikan avulla. Raporttiin on kerätty tietoja sellaisista vuosien työkaluista ja kokeilluista käytännöistä, jotka Tampereen teknillisen korkeakoulun ohjelmistotekniikan laitoksen henkilökunta on arvioinut hyödyllisiksi. Toiset kokeiluista ovat olleet enemmän, toiset vähemmän onnistuneita. Jokainen niistä on silti tallennettu tähän raporttiin, jotta saatua tietoa voitaisiin hyödyntää jälkeenpäin. Useimmat esitellyt ratkaisut tai toteutusten takana olevat ajatukset ja ongelmanratkaisukeinot ovat hyödynnettävissä myös muualla kuin esitellyissä yhteyksissä. Todennäköisesti muutkin kuin ohjelmistotekniikan opetukseen keskittyneet lukijat löytävät näistä kokeiluista ideoita, joita he voivat kehittää ja soveltaa omien opetustehtäviensä tueksi. Tampereella Kirsti Ala-Mutka Tampereen teknillinen korkeakoulu Ohjelmistotekniikan laitos

6 4 Alkusanat

7 Sisältö 1 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla Historiaa sähköpostista uutisiin...2 Hannu-Matti Järvinen 1.2 Seitin käyttöönotto...3 Hannu-Matti Järvinen 1.3 Verkon käyttö ohjelmistotekniikan laitoksen opetuksessa...5 Kirsti Ala-Mutka 1.4 Seittiohjelmoinnin kurssin välpät...7 Vespe Savikko 2 WWW tiedonvälityksessä Ennakkoilmoittautuminen kurssin harjoitustyöhön...12 Jyke Jokinen 2.2 Yleisötilaisuuksien ilmoittautumisjärjestelmä...13 Manu Setälä, Kirsti Ala-Mutka 2.3 Kurssipalautteen kerääminen...15 Kirsti Ala-Mutka 2.4 Opinto-oppaan päivitysjärjestelmä...17 Juhana Helovuo 2.5 KuHa-kurssinhallintajärjestelmä...18 Jarmo Palviainen 3 Suoritusten seuranta ja käsittely Viikkoharjoitusten kirjaus ja seurantajärjestelmä...24 Jyke Jokinen 3.2 Osasuoritusten tallennus ja seuranta...25 Manu Setälä 3.3 Kokonaissuoritusten koonti ja arkistointi...26 Hannu-Matti Järvinen 4 Harjoitustöiden laadun kehittäminen C++-kielen tyylianalysaattori Style Kirsti Ala-Mutka, Toni Uimonen 4.2 Muistinhallintaa avustava kirjasto Tutnew...48 Matti Rintala 4.3 Automaattinen tarkastustyökalu Ceilidh...56 Kirsti Ala-Mutka

8 4.4 Ohjelmointiharjoitustöiden kopiopaljastin Plakki...61 Toni Uimonen, Kirsti Ala-Mutka 5 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta Viikkoesseiden numerointi...66 Jyke Jokinen, Manu Setälä 5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta...68 Kirsti Ala-Mutka 5.3 Kaksivaiheinen harjoitustöiden automaattitarkastus sekä tarkastusprosessin hallinta...74 Kirsti Ala-Mutka 5.4 Semi-automatic Exercise Checking via the Internet...82 Masahiko Ide 5.5 Tietorakenteiden kurssin jatkoautomatisointi...94 Kirsti Ala-Mutka 6 WWW-opetusmateriaalit Titepk:n etäopetusmateriaali (http://www.cs.tut.fi/etaopetus/titepk) Kirsti Ala-Mutka 6.2 Geneerinen toimintatapamalli HYTT (http://www.cs.tut.fi/ohj/laatu) Jari Peltonen 7 Yhteistyöopetushankkeet Videoluentojen avulla TKK:lta TTKK:lle välitetty tietoturvakurssi Kirsti Ala-Mutka, Jari Ikonen 7.2 TaY:n ja TTKK:n yhteinen poikkitieteellinen opintokokonaisuus Yksilö, yhteiskunta ja tekniikka Kirsti Ala-Mutka

9 1 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla Koska TTKK:n ohjelmistotekniikan laitoksella työntekijät ovat jo alansakin puolesta paljon tietokoneiden kanssa tekemisissä, tietoteknisiä apuvälineitä käytetään ja kokeillaan luontevammin kuin useimmissa muissa työympäristöissä. Esimerkiksi käsinkirjoitettuja luentokalvoja ei laitoksella ole yleisesti käytetty enää vuosikymmeneen. Myös suoritus- ym. tietojen tallentamista digitaaliseen muotoon on pidetty luonnollisena ja lähes ainoana järkevänä tapana jo pitkän aikaa. Koska tietotekniset välineet ovat tuttuja ja niiden käyttö yleistä, opettajia ei ole tarvinnut erikseen innostaa tietotekniikan hyödyntämiseen opetukseen liittyvissä tehtävissä. Opettajien yhteinen ohjeistus on kuitenkin tarpeen, jotta voitaisiin tarjota opiskelijoille kaikilla laitoksen kursseilla mahdollisimman yhtenäiset tiedotus- ym. käytännöt. Laitostasolla onkin kiinnitetty erityistä huomiota kurssien yhtenäisten käytäntöjen pohtimiseen sekä annettu opettajille tähän tavoitteeseen liittyviä toimintatapaohjeita. Tässä luvussa käsitellään kursseille yhteisiä perusjärjestelmiä sekä käytäntöjä, luodaan pieni yleiskatsaus laitoksella käytettäviin verkon hyödyntämismuotoihin sekä esitellään esimerkinomaisesti erään opettajan omalle kurssilleen kehittämiä sekä käyttöönottamia apuvälineitä.

10 2 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla 1.1 Historiaa sähköpostista uutisiin Hannu-Matti Järvinen Ohjelmistotekniikan laitos ja aiemmin Tietojenkäsittelytekniikan laitos otti, luonteensa mukaisesti, tietokoneet hyvin nopeasti osaksi opetustoimintaa muutenkin kuin harjoitustöiden tekolaitteina. Tärkeä kynnys tässä suhteessa tavoitettiin 1984, kun laitoksen PDP11/24-tietokone päätetiin vaihtaa pysyvästi Unix-käyttöjärjestelmää käyttäväksi. Alkuperäinen RSX-11D ei nimittäin sisältänyt sähköpostia eikä uutisryhmiä. Unix kuitenkin mahdollisti sähköpostin käytön yhtenä kommunikaatiomuotona. Alussa sähköpostin käyttö oli enemmänkin satunnaista, mutta koska henkilökunnan sähköpostiosoitteet julkaisiin, opiskelijat osasivat tarvittaessa ottaa yhteyttä. Alkuvaiheessa sähköposti toimi lähinnä erityisten ongelmatilanteiden selvittämiseksi tai niistä tiedottamiseksi. Seuraava merkittävä kynnys oli uutisryhmien (network news, usenet; kunnollista suomennosta ei ole) luonti kursseille. Uutisryhmät mahdollistivat näppärän tavan tiedottaa suurille ryhmille asioista. Myös harjoitustehtäviä voitiin levittää tällä tavoin tarvitsematta kopioida niitä viikottain. Uutisryhmät ovat vieläkin käytössä ohjelmistotekniikan kursseilla, sillä niiden avulla saadaan aikaan myös keskustelua kursseista ja niiden sisällöstä. Opiskelijoita kannustetaan seuraamaan uutisryhmiä aktiivisesti, koska siellä henkilökunta pystyy vastaamaan kysymyksiin siten, että muutkin kurssin osallistujat näkevät ongelman ratkaisuineen. Tutkimalla ryhmän aiempia viestejä opiskelija voi löytää sieltä helposti ratkaisun omaan ongelmaansa jo valmiiksi vastattuna. Uutisryhmiä seuraamalla myös opettajat pysyvät selvillä siitä, mitkä asiat aiheuttavat kurssin opiskelijoiden keskuudessa eniten keskustelua tai ongelmia ja palaamaan asiaan mahdollisesti luennolla tai kurssin harjoitustehtävissä. Uutisryhmien myötä harjoituksia ja harjoitustöitä levitettiin sähköisesti. Kovin suuri askel ei ole siihen, että harjoitustöiden vastaanotto muutetaan sähköiseksi. Tästä on ollut erilaisia versioita: joko koko harjoitustyö on pitänyt paketoida yhdeksi tiedostoksi, tai sitten on pitänyt ilmoittaa hakemisto, josta opettaja harjoitustyön löytää. Jälkimmäinen tapa on jäänyt myöhemmin pois käytöstä, koska opettajilla ei (yleensä) enää ole ylikäyttäjän oikeuksia koneilla, ja kopioinnin estämiseksi hakemistot on suojattava muilta käyttäjiltä. Sähköinen ohjeidenjako ja vastaanotto vähentää tarvittavia paperimääriä. Kuitenkaan kaikkiin tapauksiin tämä käytäntö ei sovi, minkä vuoksi osalla kursseista täytyy lopputyö yhä palauttaa paperilla. Parhaiten sähköinen palautus sopii

11 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla 3 ohjelmointitöihin, joissa palautuksen ulkoasu on tekstimuotoinen (eli vältetään ongelmat erilaisten tekstinkäsittelyohjelmien kesken) ja jotka on mahdollista jatkokäsitellä ohjelmallisesti. 1.2 Seitin käyttöönotto Hannu-Matti Järvinen Kukin edellisessä kohdassa kuvattu askel on ollut laitokselle "luonnollinen", eli vaiheet ja käytännöt ovat syntyneet ilman erityistä päätöstä niiden käyttöönotosta: opettajat vain ovat ottaneet työkalut käyttöönsä. Näin kävi myös seittisivujen (WWW) kohdalla: eri kursseille alkoi syntyä omia kotisivuja. Tämä tekniikka loi kuitenkin ongelmia, joita ei voinut ratkaista kukin opettaja yksinään. Ensimmäinen ongelma on kurssin kotisivun osoite. Kun kotisivuja tehtiin opettajien kotisivuille, oli niiden paikka ilmoitettava joka vuosi uudelleen. Lisäksi ongelmaksi tuli se, että opettajan vaihduttua oli opiskelijoilla yhä linkkejä edellisen opettajan sivuille, mikä aiheutti sekaannusta. Ongelman ratkaisemiseksi tehtiin hakemisto kurssit, josta kurssinumerolla pääsee suoraan kurssin kuvaustietoihin käsiksi. Esimerkiksi kurssin kotisivu löytyy osoitteella "http://www.cs.tut.fi/kurssit/81180". Tämä ratkaisee sen, että opiskelijat löytävät oikeat kurssisivut, mutta viittaukset vanhoihin tietoihin voivat yhä aiheuttaa ongelmia. Toinen ongelma oli käytettävyyteen ja tekniseen toteutukseen liittyvä. Pitkän keskustelun jälkeen päädyttiin silloisessa tilanteessa (1997) toteuttaa sivut HTML:n versiolla 3.2 ilman kehyksiä. Kehykset yksinkertaistavat joitain asioita, mutta tekevät hankalaksi viitteiden asettamisen käyttäjän kirjanmerkkeihin (bookmark). Ongelma oli tuolloin nykyistä vaikeampi. Tärkeämpää olikin sitoutua käyttämään vain HTML:n standardiversiota, jotta sivut voidaan lukea kaikilla selaimilla. Osana käytettävyyttä päätettiin tehdä sivuista joustavasti mahdollisimman samankaltaisia sisältäen suurin piirtein samat tiedot ja samannäköisinä kaikista kursseista. Referenssirakenteena toimivat käyttöjärjestelmäkurssin kotisivut. Päätösten jälkeen on luonnollista lipsumista varsinkin ulkonäön suhteen ollut, mutta olennaista on, että sivuilta löytyvät selkeästi mm. luentoaikataulut, harjoitukset, harjoitustyöt, arvosteluperiaatteet ja tenttiarkisto. Lisäksi sivuilla on henkilökunnan osoitteet ja linkki kurssin uutisryhmään. Kolmas ongelma ei liity suoraan WWW-tekniikan käyttöön, vaan on yleisempi: kun opettaja vaihtuu, miten saada uudelle opettajalle tieto siitä, millainen kurssi on ollut? On joskus hyvin vaikea selvittää vanhaa tilannetta, varsinkin, jos edellinen opettaja on poistunut TTKK:n palveluksesta. Tämän takia jokaiselle kurssille pää-

12 4 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla tettiin tehdä oma käyttäjätunnus, jonne kerätään tiedot paitsi kurssin kotisivuista, myös muusta siihen liittyvästä materiaalista. Samalla sovittiin, että laittamalla materiaali tänne kotisivuille, tekijä antaa käyttö- ja päivitysoikeuden materiaaliin laitokselle, vaikka varsinaiset tekijänoikeudet säilyvätkin tekijällä itsellään. Näin kotisivut ankkuroituivat yhteen paikkaan, ja sinne on voitu kerätä tietoa kurssin toteutuksesta usemman vuoden ajalta. Uutena yhtenäisenä käytäntönä syksyn 2001 alusta on otettu kurssipäiväkirjojen keruu. Jokainen kurssi kerää merkintöjä kurssin etenemisestä ja vastaantulevista ongelmista kurssikohtaiseen dokumenttiin viikoittain. Näitä kurssipäiväkirjoja voidaan hyödyntää kurssin toteutumista arvioidessa ja kurssin seuraavaa toteutusmiskertaa suunnitellessa. Kuten yhtenäisen näköiset kotisivutkin, nämä ensimmäiset kurssitunnukset tehtiin kesällä Kurssitunnusten ongelmana on se, että niitä pitäisi käyttää useiden henkilöiden, ja salasanojen muuttaminen ja tiedottaminen on hankalaa. Tämän ratkaisemiseksi tehtiin komento "kurssi", jonka avulla käyttäjä voi vaihtaa käyttäjätunnuksensa kurssitunnukseksi. Vaihtaakseen tunnusta käyttäjän tulee kuulua kurssin ryhmään ja antaa vaihdon yhteydessä _oma_ salasanansa. Näin kurssin tietoja pystyvät muuttamaan ne, joiden nimet on kurssin ryhmäluettelossa (ja vain he). Komento "kurssi" on toteutettu siten, että kukin käyttäjä tekee omaan komentoja sisältävään hakemistoonsa (tavallisesti ~/bin) linkin kurssin käyttäjätunnuksen nimellä tähän komentoon. (Antaa komennon "ls -s /opt/local/bin/kurssi kurssinimi".) Tämän jälkeen hän voi "muuttua" kurssikäyttäjäksi antamalla komennoksi kurssin käyttäjätunnuksen Järjestelmän toimivuudesta Kuvattu järjestelmä sisältää suuren osan oppimisympäristöjen toiminnallisuudesta. Osaa oppimisympäristöjen toiminnoista ei ole edes kaivattu, osa on toteuttu avoimempana ratkaisuna, mutta tietenkin on myös paljon sellaista, mitä tämä järjestelmä ei tue. Järjestelmässä kuka tahansa voi käydä tutkimassa kurssin suoritusperusteita, jaettavaa materiaalia tai lukea uutisryhmiä; vastaavat toiminnot on oppimisympäristöissä usein rajattu jollain tavoin. Järjestelmä perustuu kolmeen eri tekniikkaan: seittisivuihin (jotka on toteutettu HTML:n avulla, mutta osittain myös erilaisilla skripteillä ja vastaavilla), sähköpostiin ja uutisiin. Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoilla ei ole vaikeuksia käyttää näitä kolmea perustekniikkaa kurssin seuraamisessa, varsinkin, kun nykyiset selaimet sisältävät liittymät näihin kaikkiin. Muiden koulutusohjelmien lukijoilla uutisjärjestelmä (network news) on usein outo, ja heille tämän tekniikan käyttö tuottaa jos ei ylipääsemättömiä, niin ainakin henkisiä esteitä. Opetushenkilökunnalle tekniikan osa-alueet ovat luonnostaan olleet tuttuja, joten niiltä osin ongelmia ei ole ollut. Laajempaa käyttöä hidastanee se, että sivujen

13 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla 5 ylläpito vaatii HTML-sivujen teon osaamista, eikä tähän tarkoitukseen ole kunnollisia, laajasti levinneitä ohjelmia olemassa. Suunnitteilla on työkalu, jonka avulla kurssisivuston rakenteen luonti ja ylläpito olisi helppoa myös HTML-kieltä vähemmän käyttäneílle. Perusteiltaan järjestelmä on erittäin toimiva, koska se ei vaadi opiskelijakäyttäjiltään (erityisesti ohjelmistotekniikan alalla) mitään sellaista ohjelmistoa, mitä he eivät muutenkin olisi opetelleet tai hankkineet käyttöönsä. 1.3 Verkon käyttö ohjelmistotekniikan laitoksen opetuksessa Kirsti Ala-Mutka Kuten kohdassa 1.2. käy ilmi, ohjelmistotekniikan laitoksella on jo pitkään käytetty tietotekniikkaa ja tietoverkkoa kiinteänä osana opetuksen organisointia. Tietoverkkopohjaisen opetuksen tultua muotiin laitoksella onkin ollut vaikea havaita, miten se eroaisi aiemmasta, muutenkin verkon käyttöön vahvasti tukeutuvasta toimintatavasta. On kuitenkin nähtävissä, että tietoverkon käytön yleisyydestä huolimatta sitä käytetään ohjelmistotekniikan laitoksella melko vähän varsinaiseen kurssin opetukseen. Verkkoa käytetään enemmänkin opiskelijan itsenäistä opiskelua tukevien työkalujen tarjoamiseen sekä erityisesti opettajien ja opiskelijoiden rutiinitehtävien helpottamiseen. Tämä on ollut ainoa mahdollinen tapa selvitä suurista opiskelijamääristä vähäisillä resursseilla. Esimerkiksi vuoden 2000 tilastojen mukaan ohjelmistotekniikan laitoksella suoritettiin noin opintoviikkoa, eli runsas 10% koko korkeakoulun opintoviikkomäärästä (147000). TTKK:lta valmistuneista 702 diplomi-insinööristä 91 hlöä (13%) teki diplomityönsä ohjelmistotekniikasta. Kuitenkin opetushenkilökuntaa laitoksella oli vain 25,5 henkilöä (7%) koko korkeakoulun 358 henkilön opetushenkilökunnasta. Näiden käytännön rajoitteiden vuoksi opetuksen organisoinnista ja kurssiprosessin hallinnasta on ollut pakko tehdä mahdollisimman tehokasta. Laitoksella ollaankin hyvin pitkällä opetuksen tietoverkkopohjaisessa organisoinnissa. Myös perusratkaisut opiskelijoiden ohjaukseen sähköpostin ja uutisryhmien sekä WWW-sivujen avulla toimivat hyvin. Lisäksi joiltain kursseilta löytyy verkon kautta tarjottavaa oppimista edistävää tukimateriaalia, sekä interaktiivisia oppimista auttavia sovelluksia. Verkosta löytyvät materiaalit on kuitenkin pääasiassa suunniteltu tukemaan edelleen runsaasti lähiopetusmuotoja käyttävien kurssien suoritusta. Varsinaista verkon kautta tapahtuvaa jatkuvaa opiskelijoiden opiskeluprosessin ohjausta tai suunniteltua kurssiin liittyvää verkkotyöskentelyä ei yleisesti ole käytössä. Opiskelijat ovat itse vastuussa etenemisestään ja oppimisestaan,

14 6 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla verkon kautta valvotaan ja ohjataan lähinnä kurssien palautettavien harjoitustehtävien tekemistä määräajassa ja hyväksyttävästi. Taulukko 1 kokoaa yhteen tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen käyttömuotoja ohjelmistotekniikan laitoksen kursseilla syksyn 2001 tiedon mukaan. Taulukko osoittaa kuinka laitoksen kurssit suhtautuvat listattuihin käyttötapoihin luokittelemalla kurssit käyttöasteen mukaan kolmeen kategoriaan. Mahdollisia tietotekniikan hyödyntämistapoja on toki muitakin, taulukkoon on listattu tällä hetkellä laitoksen kursseilla yleisimmin käytetyt. Verkolla tarkoitetaan yleisesti kurssin toteutukseen osallistuville henkilöille tietokoneiden välityksellä saatavilla olevia palveluja. Nämä palvelut voivat olla esimerkiksi World Wide Webissä, saavutettavissa laitoksen UNIX-verkon kautta tai käytettävissä sähköpostitse. Suhteelliset osuudet on laskettu kaikista kyselyyn vastanneista kursseista. Joukossa on myös kursseja, joilla ei esim. ole harjoitustehtäviä tai -töitä, jolloin kyseinen kohta on jätetty vastaamatta ja taulukossa näkyvä vastanneiden kurssien summa jää kohdassa alle 100 prosentin. Taulukko 1.1 Tietoverkkojen käyttö ohjelmistotekniikan kursseilla syksyllä Tietotekniikan ja -verkon hyödyntämistapa kurssilla jonkin verran ei lainkaan runsaasti Kurssin harjoitustehtävät ja -ohjeet ovat saatavilla verkossa 11 % 89 % Kurssiin liittyvä ajantasainen tiedotus (opetusajat, -paikat, aikataulumuutokset jne.) löytyvät verkosta Tiedot tuloksista (tenttipisteet, harjoituspisteiden seuranta) löytyvät verkosta (tarkemmin kuin Oinfosta) Kurssin harjoitustehtävät ja -työt voi palauttaa opettajalle verkon välityksellä Opiskelijat saavat opetushenkilökunnalta palautetta ja ohjausta verkon välityksellä Kurssilla on käytössä sovelluksia opiskelijoiden rutiinien helpottamiseksi, esim. harjoitusryhmiin ilmoittautuminen Kurssilla on käytössä sovelluksia opettajan rutiinien helpottamiseen, esim. harjoituspalautusten käsittely, arvostelutulosten hallinta Kurssin opiskelijoille tarjotaan sovelluksia opiskelun tukemiseen, esim. harjoitustyöstä automaattista palautetta antavia välineitä tai kirjastoja Kurssilla käytetään erityisesti sitä varten suunniteltua verkossa opiskeltavaa materiaalia 100 % 22% 44% 30% 30 % 26 % 37 % 15 % 41 % 44 % 30 % 18 % 52 % 22 % 37 % 41 % 41 % 37 % 22 % 63 % 33 % 4 %

15 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla Seittiohjelmoinnin kurssin välpät Vespe Savikko Johdanto Kurssilla Seittiohjelmointi suoritusvaatimuksina ovat henkilökohtainen harjoitustyö ja tentti. Opetusmateriaali koostuu prujusta (kalvoista) ja kurssin WWW-sivuista. WWW-sivujen sisältö on osin staattista ja osin dynaamista (esim. erilaiset esimerkki- ja palautejärjestelmät). Tässä esittelyssä keskitytään lähinnä niihin järjestelmiin, jotka suoranaisesti liittyvät opetukselliseen infrastruktuuriin. Toisin sanoen pelkästään Seittiohjelmoinnin esimerkkeinä toimivat järjestelmät jätetään käsittelyn ulkopuolelle. Koska kaikki käytetyt opetusjärjestelmät on koodattu Pythonilla, niin parempi termi lienee skripti. Tehdyt skriptit käydään läpi sovelluskohdejärjestyksessä. Aloitetaan prujusta ja päädytään lopulta kokonaissuoritusten käsittelyyn. Esiteltyjen skriptien lisäksi kurssiin kuuluu muiden laitoksen kurssien tapaan kurssin oma uutisryhmä, jossa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä ja saada vastauksia muilta kurssin opiskelijoilta sekä henkilökunnalta. Kurssin henkilökunta vastaa aktiivisesti myös opiskelijoilta saapuviin sähköposteihin sekä päivittää kurssin tietoja ja materiaalia kurssin WWW-sivuille Pruju Seittiohjelmoinnin pruju on kirjoitettu LaTeX-ladontaohjelmalla. Oleellisia skriptejä ovat kirjoittamisen apuna oleva acronyms.py, joka yhdessä LaTeXin acronyms-paketin kanssa helpottaa lyhenteiden hallintaa ja toc2html.py, joka generoi prujun sisällysluettelosta HTML:ää (http://www.cs.tut.fi/~seitti/luennot/) WWW-sivut WWW-sivujen kirjoittamisessa on käytetty hyödyksi template.py-skriptiä, joka osaa älykkäästi hakea uudelle sivulle oikean sivupohjan. Raadollisemmin ilmaistuna skripti lähtee liikkeelle työhakemistosta ja kulkee hakemistopuussa ylöspäin etsien tietynnimistä tiedostoa, jonka se löytäessään kopioi sivupohjaksi. Etenkin kytkettynä Emacsin uuden tiedoston luomiseen skripti säästää kirjoittajaa aikaisemmalta käsityöltä. Tosin sittemmin mekanismin staattisuus on osoittautunut turhan rajoittavaksi, koska kerran luodun sivun sivupohjaa ei voida enää automaattisesti muuttaa. Edellisessä luvussa mainitun prujun sisällysluettelon lisäksi toinenkin staattinen WWW-sivu generoidaan aika ajoin. Linkit-sivulla (http://www.cs.tut.fi/~seitti/lin-

16 8 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla kit/) olevat linkkiluettelot rakennetaan links.py-skriptillä sivulla olevien HTMLkommenttien ja skriptin käyttäjän Netscape-kirjanmerkkien pohjalta. Seittiesimerkit sisältävät kaikenlaisia kanavia palautteen antamiseen (mm. pari vieraskirjatoteutusta) mutta pari palautekanavaa on "virallisemmassa" mielessä yli muiden: kurssipalaute-esimerkki (http://www.cs.tut.fi/~seitti/esim/cgi/palaute/) ja kurssin kotisivulla oleva anonyymipalautelomake. Esimerkkeihin liittyen voisi mainita show.py-skriptin, jota käytetään koodiesimerkkien lähdekoodin näyttämiseen Harjoitustyöt Harjoitustöiden käsittelyyn käytetään alunperin kurssin Laaja ohjelmointi tarpeisiin rakennettua hallintajärjestelmää (luku 5.2). Ainoa suurempi lisäys on skripti fifo.py, joka hakee tarkastettavaksi (eli kutsuu hallintajärjestelmän skriptiä co.py) seuraavaksi tarkastusvuorossa olevan työn. Nyt jo useamman vuoden koeteltu harjoitustyöjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa: bugeja ei ole ilmennyt ja järjestelmän käyttöönottokynnys on uusillekin tarkastajille sangen matala. Ainoa vuosittain harmittava piirre on järjestelmän konfigurointi kulloisiakin harjoitustyöaiheita ja bumerangien määrää varten. Kattavasta dokumentaatiosta huolimatta ensimmäisellä kerralla menee jotakin pieleen, yleensä jokin procmail-sääntö, deadline-päivämäärän formaatti tai harjoitustyöhakemistohierarkian tiedosto-oikeudet Tentti Tenttien tarkastamiseen käytetään Ecsam-ohjelmistoa, joka on Pythonilla kirjoitettu, graafisen käyttöliittymän omaava sovellus. Ecsam lukee tentin yksityiskohdat (kurssitiedot, päivämäärä, tarkastettujen papereiden tiedot) määrämuotoisesta tiedostosta, arvostelee tentit ja tuottaa tulokset useassa eri formaatissa (teksti, LaTeX, HTML, ecsamdb-tietokanta). Vaikka Ecsam ei ole Seittiohjelmointisidonnainen, niin se olettaa, että tentti koostuu kuudesta tehtävästä, joista viiden ensimmäisen maksimipisteet on kuusi pistettä ja viimeisen yksi piste eli tentin maksimipistemäärä on 31 pistettä. Arvosanaskaala on nollasta viitoseen. Graafisesta käyttöliittymästä on hyötyä tenttiä arvosteltaessa. Ruudulla näkyy kutakin opiskelijaa vastaava sininen neliö sijoitettuna kaavioon, jossa pystyakselilla on pistemäärät ja vaaka-akselilla opiskelijat. Pisterajat näkyvät näkyvät viivoina, joita voidaan siirtää hiirellä, jolloin myös arvosanamääriä ilmoittavat luvut päivittyvät.

17 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla 9 Kuva 1.1 Ecsam-ohjelman arvosanan skaalaamiseen käytettävä näkymä Kokonaissuoritukset Seittiohjelmoinnin suoritusvaatimukset ovat harjoitustyö ja tentti. Arvosana määräytyy yksinomaan tentin perusteella, joten harjoitustyö ainoastaan hyväksytään tai hylätään. Kurssilla on käytössä liberaali linja: tentti ja harjoitustyö voidaan tehdä vaikka eri vuosina. Valitun linjan käytännön ongelmana on harjoitustyö- ja tenttisuoritusten yhdistäminen. Tätä varten on rakennettu järjestelmä, jota kutsutaan nimellä ecsamdb. Järjestelmä yhdistää Ecsamin generoimat tenttisuoritukset seittityot.py-skriptin (joka on osa harjoitustöiden hallintajärjestelmää, kts. kohta ) generoimien harjoitustyösuoritusten kanssa. Kustakin tentistä annetaan kokonaissuoritus vain kertaalleen ja mikäli samalla kerralla olisi mahdollista antaa samalle opiskelijalle useampi kokonaissuoritus (esimerkiksi jos harjoitustyö on tehty vasta kahden tenttikerran jälkeen), niin ainoastaan paras suoritus kirjataan. Tarkemmin sanottuna ecsamdb-järjestelmä koostuu kahdesta skriptistä: ecsamdb.py, joka suorittaa raakageneroinnin ja db2tex, joka muokkaa syntyneen tiedoston pohjalta LaTeX-tiedoston, josta moninkertaiset suoritukset on poistettu. Eri skriptien kutsut ja lopullisen suorituslomakkeen luonti (eli ajaminen LaTeXin läpi) on kätketty Makefilen syvyyksiin, joten käyttäjän vastuulle jää oikeastaan

18 10 Tietotekniikan yleinen käyttö kursseilla vain pitää huoli siitä, että harjoitustyö- ja tenttisuoritukset ovat järjestelmän kannalta ajan tasalla.

19 2 WWW tiedonvälityksessä Kurssien omilla WWW-sivuilla tiedotetaan systemaattisesti kaikista kurssiin liittyvistä asioista, kuten opetusajoista ja -paikoista, kurssin järjestelyistä, opetusryhmistä ja -ajoista, materiaalista, kurssin etenemisestä jne. Yleisenä tapana on ollut kirjata kurssien kotisivuille kaikki kurssia koskeva pysyvä tieto, jonka halutaan olevan opiskelijoiden saatavilla koko kurssin suorituksen ajan. WWW-sivuille sijoitetut lomakkeet ja CGI-skriptit mahdollistavat myös tiedon välittämisen ja keräämisen toiseen suuntaan: opetukseen osallistujilta kurssin järjestäjille. Esimerkiksi WWW-sivujen kautta tehtävä harjoitusryhmään ilmoittautumisen kirjaus vähentää huomattavasti sekä opiskelijoiden että opettajien työmäärää. Tässä luvussa esitellään muutama käytäntö ja menettelytapa, joilla WWW-sivujen kautta on kerätty tietoja, jotka ovat selkeästi auttaneet opetuksen järjestämistä. Viimeisessä kohdassa esitellään kokonainen laajempi WWW-selaimella käytettävissä oleva kurssinhallintajärjestelmä Kuha, joka on havaittu erittäin hyödylliseksi kursseilla, joissa opiskelijat itse muodostavat harjoitustyöryhmiä ja varaavat kurssin aikana assistenteilta ryhmäkohtaisia tapaamisaikoja.

20 12 WWW tiedonvälityksessä 2.1 Ennakkoilmoittautuminen kurssin harjoitustyöhön Jyke Jokinen Tausta Korkeakoulun kursseille on olemassa periaatteellinen vaatimus ennakkoilmoittautumisesta. Ennakkoilmoittautuneiden määrä ei kuitenkaan yleensä vastaa kurssin todellista osanottajamäärää. Niinpä kurssin osallistujien lukumäärää ei ole käytännössä saatavilla kurssin alkaessa, luennoija voi lähinnä yrittää arvioida sitä edellisen vuoden osallistujamäärän perusteella. Joillakin kursseilla tuntiopettajat haluavat sopia etukäteen esimerkiksi montako harjoitustyötä he tarkastavat kurssin aikana. Tämä on lähes mahdotonta, jos kurssille osallistuvien opiskelijoiden lukumäärä ei ole tiedossa. Asia on ratkaistu kurssin harjoitustyöhön vaadittavalla erillisellä WWW:n avulla tapahtuvalla ennakkoilmoittautumisella, joka on suoritettava kuukauden sisällä kurssin alkamisesta. Näin kurssin vastuuhenkilö saa jatkopäätöksiä varten tarkan luvun kurssin harjoitustyön suorituksen aloittavista opiskelijoista ja samalla varmistetaan opiskelijoiden jako ajoissa ryhmiin (jos harjoitustyö suoritetaan ryhmätyönä) Toteutus Opiskelijoille ilmoitetaan WWW-sivu, jossa olevalla lomakkeella ilmoittautuminen tapahtuu määräpäivään mennessä. Käytetyssä järjestelmässä harjoitustyö suoritetaan kahden hengen ryhmissä, joten opiskelijoiden on sovittava/löydettävä harjoitustyöpari ennen ilmoittautumisen suorittamista. Opiskelijat syöttävät lomakkeelle harjoitustyöparin nimet, opiskelijanumerot ja sähköpostiosoitteen, josta ryhmän tavoittaa. Järjestelmä numeroi ryhmät ilmoittautumisjärjestyksen mukaan ja kirjaa ryhmän tiedot yksinkertaiseen UNIX-tiedostojärjestelmässä olevaan hakemistorakenteeseen (kukin hakemisto on ryhmän numerolla ja hakemistossa olevassa tiedostossa on ryhmän tiedot). Ilmoittautumisajan umpeuduttua kurssin opettaja sulkee WWW-lomakkeen ja saa laskettua ilmoittautuneista ryhmistä (ryhmien lukumäärä x 2) harjoitukseen osallistuvien määrän. Ryhmät voidaan jakaa tarkastajille halutuissa suhteissa, esimerkiksi: ensimmäiset 30 ryhmää assari JJ ja loput assari NN (opiskelijoiden oma ilmoittautumisjärjestys on "sekoittanut" kurssilaiset keskinäiseen epäjärjestykseen) Käyttökokemukset ja opetukset Erillinen ilmoittautuminen kurssin harjoitustyötä tekemään vaatii toimiakseen hyvän ennakkomainostuksen (aloitusluennolla, kurssin uutisryhmässä ja WWW-

21 WWW tiedonvälityksessä 13 sivulla), jotta mahdollisimman moni suoritusta aikova muistaa ilmoittautumisen tehdä. Tästä huolimatta aina löytyy "mattimyöhäisiä", jotka viikko pari ilmoittautumisajan jälkeen haluavat mukaan suorittamaan työtä. Näihin tapauksiin valitettavasti joutuu aina varautumaan, mutta kun assistenttiresurssit ovat rajalliset, niin johonkin rajan joutuu kuitenkin vetämään. Kekseliäisyydestään kuulut teekkarit myös yrittävät huijata ilmoittautumislomaketta. Muutaman kerran on tullut ilmi täysin kuvitteellisia ilmoittautumisia (esim. Tasavallan presidentti, ja varsinkin jostain syystä useat opiskelijat, jotka haluavat tehdä harjoitustyön yksin, ovat ilmoittaneet kuvitteellisen työparin sen sijaan, että olisivat neuvotelleet asiasta kurssin henkilökunnan kanssa. Koska opiskelijanumeroissa ei ole tarkistussummaa (enää) ja opiskelijarekisterin käyttö tarkastamiseen ei tietosuojasyistä ole mahdollista, niin kurssin vastuuhenkilön tulee käydä ilmoittautumiset yksitellen "käsin" lävitse ennen kuin ne otetaan käyttöön kurssin informaationa automaattisessa käsittelyssä. Näistä haitoista huolimatta järjestelmän avulla on saatu hyvin luotettava (+-10 opiskelijaa) ennakkotieto harjoitustyötä suorittavien opiskelijoiden lukumäärästä. Samalla harjoitustyöpareihin jakautuminen on "pakotettu" kurssin alussa, mikä on varmasti aikaistanut harjoitustyön pohdiskelun aloittamista muutoinkin. 2.2 Yleisötilaisuuksien ilmoittautumisjärjestelmä Manu Setälä, Kirsti Ala-Mutka Tausta Ohjelmistotekniikan laitos järjestää vuosittain muutamia yleisötapahtumia. Nämä yleisötapahtumat ovat ilmaisia, joten osallistujamäärän arviointi tuottaa ongelmia. Suurta osallistujamäärää ei pieneen saliin saa ja suuressa salissa ei esitys muutamalle läsänäolijalle tunnu mielekkäältä. Toinen ongelma aiheutuu tilaisuuteen osallistujien ruokailujärjestelyistä: jo muutama kymmenen yllättävää ylimääräistä syöjää ja kahvinjuojaa aiheuttaa ravintolalle ongelmia. Erityisesti yritysten osallistujat usein haluavat myös tavallisen ruokalaruoan sijasta hieman parempaa ruokaa, joka pitäisi tilata erikseen. Paitsi osallistujien myös tilaisuuden aikataulun kannalta nämä asiat ovat tärkeitä: kun ruoka-ja kahvitauot sujuvat mahdollisimman sujuvasti, ohjelma pysyy paremmin aikataulussa. Ilmaisen tapahtuman valmisteluihin ei kuitenkaan haluta sitoa kovin paljon henkilötyövoimaa, joten ilmoittautumisia varten kehitettiin www-pohjainen sovelluksen, jonka keräämien tietojen perusteella saadaan järjestelyt hoidettua sujuvasti.

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

A&O:n käyttöohje. 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen. 2. Sisäänkirjautuminen. (Lisää löydät osoitteesta:

A&O:n käyttöohje. 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen. 2. Sisäänkirjautuminen. (Lisää löydät osoitteesta: A&O:n käyttöohje (Lisää löydät osoitteesta: http://ao4.ee.tut.fi/wiki/) 1. Rekisteröityminen ja kurssille ilmoittautuminen Mene osoitteeseen http://ao4.ee.tut.fi TTY:n opiskelijat voivat rekisteröityä

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä!... 2 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2

Opas administraattori-tason käyttäjille. MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 MANAGERIX Opas administraattori-tason käyttäjille SISÄLLYS MANAGERIX -ohjelman esittely... 2 Kirjautuminen... 2 Käyttöliittymä... 2 1 ORGANISAATIO Organisaation tietojen tarkastelu ja muokkaaminen4 Yhteenveto

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje Henri Kinnunen Seppo Tompuri Tero Malkki Matti Heiskanen Tommi Rönkönharju Tuomas Valkeapää Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä Käyttöohje Sisällysluettelo TÄSTÄ OHJEESTA...2 KIRJAUTUMATON

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3. 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7. 3 Palautusten tallentaminen omalle koneelle... Palautuslaatikko 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Palautuslaatikosta... 3 1.1 Palautuslaatikon luominen... 3 2 Tarkastajan yhteenvetonäkymä... 7 2.1 Palautusten tarkastelu... 8 2.2 Arvosanojen antaminen...

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Teknologiset valinnat

Teknologiset valinnat Teknologiset valinnat Avoimet ja suljetut ratkaisut Lauri Malmi 20.8.2002 20.8.2002 Lauri Malmi 1 Sisältö 1. Lähtökohta: massaopetuksen luonne 2. Teknologian tarve opetuksessa 3. Teknisiä ratkaisuja 4.

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta

5.2 Sähköpostipalautusten ja tarkastustilanteen hallinta 68 Harjoitustehtävien palautus ja hallinta jotka eivät ole palautusta tehneet. Tämä työmäärä on ollut keskimäärin viisi merkintää viikossa kurssilla, jolla on ollut 80-100 palautusta viikossa. 5.1.3 Käyttökokemukset

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät

T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät T-76.611 Ohjelmistojen määrittely- ja suunnittelumenetelmät Software design and specification methods Kurssin henkilökunta ja sponsori Luennoitsija DI Antti Karanta, Napa Oy www.napa.fi Assistentti TkL

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Liitteenä on ohje järjestelmän käytöstä. Lasse Haverinen p Kaisa Korhonen p

Liitteenä on ohje järjestelmän käytöstä. Lasse Haverinen p Kaisa Korhonen p 1 Laskukierros.fi on ilmailijoiden ja ilmailukerhojen sähköinen lentopäiväkirja- ja laskutuspalvelu. Järjestelmän on luonut Pudasjärven Ilmailukerho ry:n jäsen Lasse Haverinen. Palvelun käyttöliittymä

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Vaatimusdokumentti Labra

Vaatimusdokumentti Labra Vaatimusdokumentti Labra Helsinki 18.6.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Henrik Naakka,

Lisätiedot

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan SUOMEN SALIBANDYLIITTO SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ OHJEEN VERSIO 1.4. (s. 1) Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan Seuraavilla sivuilla opastamme tekemään ilmoittautumisen liiton

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

OpeOodi Omien kurssien löytäminen ja palautteen katselu

OpeOodi Omien kurssien löytäminen ja palautteen katselu Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Omien kurssien löytäminen ja palautteen katselu Opettajilla on mahdollisuus käsitellä omia kurssejaan WebOodin kautta. Opettajan toimintoja WebOodissa voi käyttää

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Sisältö 1 Opintokokonaisuudet 1 2 Tentit 2 3 Oppiaineet 3 4 Kurssinimikkeet ja toteutukset 3 5 Käyttäjäoikeudet 4 1 Opintokokonaisuudet Opetuksesi

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Noppa: noppa.aalto.fi WebOodi: oodi.aalto.fi Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Versio 2.1 06/2011 Tämä ohje täydentää sekä Oodin että Noppa-kurssiportaalin normaaleja henkilökunnan ohjeita ja on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Opettajan arviointinäkymä

Opettajan arviointinäkymä Opettajan arviointinäkymä Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1

Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 Netti-Moppi oppimisympäristön oppilaan ohjekirja 0.1 1 Hakemisto 1 Johdanto...2 1.1 Kirjautuminen...2 1.2 Selaimet ja evästeet...2 1.3 Tehtävien suorittaminen...3 1.4 Tehtäviin vastaaminen...4 1.5 Tehtävien

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa ladataan KGU tietokanta Hallitse tietokantoja toiminnon avulla. 1 Odoo ohjelman demokäyttöön riittää, että asentaa ohjelmiston, ja tietokannan. Jos päättää ottaa ohjelmiston tuotannolliseen käyttöön, on päivitettävä myös XML raporttipohjat, sekä syötettävä yrityksen

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Harri Haanpää Peda-forum 2004 AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietojenkäsittelyteorian laboratorio T 79.148 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Mari Hirvi Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 8. syyskuuta 2015 Luennon sisältö Kurssin

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä

Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Thomas Gustafsson & Saara Salminen Mallintaminen; kurssipalautejärjestelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Mallintaminen, tehtävä 1 21.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

1. Yleistä ohjeistusta

1. Yleistä ohjeistusta Suomen Lions-liitto Kokoukseen ilmoittautuminen OHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä ohjeistusta...1 2. Kirjautuminen...2 3. Osallistujatyypin valinta...3 4. Osallistujan tiedot...4 5. Ilmoittautumisen vahvistaminen/peruminen...5

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Tampere University of Technology Institute of Software Systems

Tampere University of Technology Institute of Software Systems Tampere University of Technology Institute of Software Systems (toim.) Tietotekniikka opetuksen tukena ohjelmistotekniikan laitoksella Report 27 November 2001 Tampere University of Technology Software

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkaohjaajasi kanssa

Lisätiedot

Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka Tutkimustehtävät - info

Kon Hydrauliikka ja pneumatiikka Tutkimustehtävät - info Kon-41.3023 Hydrauliikka ja pneumatiikka Tutkimustehtävät - info 1. Yleistä - Hydrauliikan ja Pneumatiikan tutkimustehtävät ja niihin sisältyvät laboratorioharjoitukset tehdään neljän (4) hengen ryhmissä,

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 4 Timo Savola 21. huhtikuuta 2006 Osa I Shell Lausekkeet Komentoriville kirjotettu komento on lauseke echo "foo" echo $USER MUUTTUJA=1 ls -l Rivinvaihto

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

SiteAdmin. www.visualweb.fi

SiteAdmin. www.visualweb.fi 1. Sisäänkirjautuminen...3 2. Käyttöliittymä...3 2.1 Valikot...3 2.1.1 Tiedosto-valikko...3 2.1.2 Muokkaa-valikko...3 2.1.3 Lisää-valikko...3 2.2 Työkalupalkki...3 2.2.1 Lukutila...3 2.2.1.1 Sivun muokkaus...3

Lisätiedot

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos

Kurssijärjestelyt. CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos Kurssijärjestelyt CS-1180 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) Hanna Hämäläinen Informaatioverkostot / Mediatekniikan laitos (Alkuperäiset luentokalvot: Markku Laine) 10. Tammikuuta 2017 Luennon sisältö

Lisätiedot