Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti"

Transkriptio

1 Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti Anna-Kaisa Ek ja Kaisa Munukka Erikoismuseot ja linnat, Museovirasto

2 Tiivistelmä Raportissa on selvitetty Kotkaniemen alueen sekä kotimuseon nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia. Kehittämishankkeen avulla pyritään kehittämään P.E. Svinhufvudin kotimuseota monipuolisempaan käyttöön etsimällä sille uusia toimintamuotoja, jotka houkuttelisivat yleisöä. Keskeisenä painopistealueena hankkeessa on ollut kulttuurimatkailu. Hankkeen aikana on kartoitettu potentiaalisia yhteistyökumppaneita P.E. Svinhufvudin kotimuseolle matkailuun ja museotoimintaan liittyen. Kotkaniemi on Luumäellä sijaitsevat presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo, jossa on vuodesta 2000 esitelty Svinhufvudin elämää. Kotkaniemessä on hyvin varhaisessa vaiheessa nostettu P.E. Svinhufvudin puoliso, Ellen merkittävään rooliin näyttelyissä ja opastuksilla. Ellen Svinhufvud oli merkittävä Marttojen jäsen sekä Lottajärjestön aktiivi. Tämän hankkeen tavoitteena on toimia esiselvitysvaiheena laajemmalle Kotkaniemen kehittämishankkeelle, jossa pyritään kehittämään P.E. Svinhufvudin kotimuseota Museoviraston alaisuudessa toimivana kulttuurimatkailukohteena. Kehittämishanke on jaettu kolmeen osaan. Tämä raportti koskee pääasiallisesti Museotoiminnan kehittämistä toisaalta matkailun toisaalta museaalisesta näkökulmasta. Raportissa käydään läpi myös rakennusten toiminnallisia muutostarpeita. Rakennusten historiallinen selvitys sekä Maisema- ja ympäristöselvitys on teetetty ulkopuolisilla arkkitehdeillä. Ympäristö- ja rakennusselvitykset valmistuvat vasta tämän hankkeen jälkeen. Jotta Kotkaniemestä saataisiin kehitettyä houkutteleva kohde matkailijoille, sen rakennuksia ja ympäristöä tulisi kohentaa. Tässä raportissa on selvitetty millaisia tiloja tulevat toiminnot tarvitsisivat ja miten nykyisiä tiloja voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. Erityisesti matkailun näkökulmasta olisi tärkeää saada Kotkaniemen puutarha ja ympäristö kunnostettua viehättäväksi ulkoilualueeksi. Keskeisinä tuloksina esiselvitysvaiheessa nousivat matkailulliset teemat, joiden avulla Kotkaniemen toimintaa voidaan lähteä kehittämään. Teemat nivoutuvat sekä alueen kulttuurihistoriaan että luontomatkailuun. Ne löytyivät pääosin P.E. ja Ellen Svinhufvudin henkilöhistorioista. Keskeisiksi teemoiksi nousivat luonto ja rauha sekä käsityöt ja itse tekeminen. Asiasanat: Kotkaniemi, Luumäki, Kulttuurimatkailu, Museotoiminnan kehittäminen Anna-Kaisa Ek, Kaisa Munukka Kannen kuva: Sirkka Svinhufhud Museovirasto

3 Sisällys 1. Hankkeen kuvaus Hankkeen taustaa 1.3 Aiemmat selvitykset 1.4 Kotkaniemen historiaa 2. Toimintaympäristö Sijainti 2.2 Matkailutarjonta 2.3 Alueen matkailun kehittäjät 2.4 Matkailu ympäryskunnissa 2.5 Matkailijamäärät Etelä-Karjalassa 3. Museotoiminta Kotkaniemessä Museovieraat 3.2 Museonhoito 3.3 Kiinteistönhoito 4. Museotoiminnan kehittäminen Museopedagogia 4.2 Näyttelytoiminta 4.3 Oheisohjelma 4.4 Museopalvelut 5. Kotkaniemessä hyödynnettävät teemat Kotkaniemi historiallisena matkakohteena 5.2 Hyvinvointimatkailu 5.3 Lähimatkailu 5.4 Kannuste- ja kokousmatkailu 5.5 Puutarhamatkailu 5.6 Käsityömatkailu 5.7 Maaseuturetken kohde 5.8 Kivijärven matkailulliset mahdollisuudet Kotkaniemessä 5.9 Pyöräilymatkailun mahdollisuudet Kotkaniemessä 5.10 Geokätkennän mahdollisuudet Kotkaniemessä 6. Kotkaniemen matkailullinen kehittäminen Kotkaniemi matkanjärjestäjien ohjelmassa tällä hetkellä 6.2 Kotkaniemen matkailullisia kohderyhmiä 6.4 Matkailutuotteistaminen 6.5 Ehdotuksia Kotkaniemen omiksi tuotepaketeiksi 6.5 Yksilömatkailijoiden tavoittaminen 6.6 Tapahtumat 7. Verkostoituminen ja yhteistyö Kotkaniemen yhteistyö ja yhteiset tuotteet alueen majoituspalveluiden sekä ravintoloiden kanssa 7.3 Yhteistyö alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kesken 7.5 Museo- ja näyttely-yhteistyö 7.6 Sidosryhmät 8. Rakennusten käyttö ja ympäristön kehittäminen Museotilat 8.2 Ulkoalueet 9. Markkinointi Loppupäätelmät 78 Lähteet 80 3

4 1. Hankkeen kuvaus Tämä hanke on toiminut esiselvitysvaiheena laajemmalle Kotkaniemen kehittämishankkeelle. Tämän vaiheen tavoitteena on ollut tehdä esiselvitys ja alustava suunnitelma Kotkaniemen alueen sekä P.E. Svinhufvudin kotimuseon kehittämiseksi. Tarkoituksena on ollut selvittää Kotkaniemen toimintaedellytykset ja kehittämismahdollisuudet eri näkökulmista. Erityisenä painopistealueena on ollut kulttuurimatkailu. Kehittämishankkeen tarkoitus on kehittää Kotkanimen museota monipuolisempaan käyttöön, jotta sen toiminta olisi turvattu myös tulevaisuudessa. Kehittämissuunnitelma voi toimia pilottihankkeena, josta voidaan ottaa mallia myös muiden museoiden kehittämiseen. Mukana hankkeessa ovat Museoviraston lisäksi Luumäen kunta, Etelä-Karjalan liitto, P.E. Svinhufvudin muistosäätiö, Etelä-karjalan maakuntamuseo sekä ely-keskus rahoittajana. Mahdollisesti hankkeeseen saadaan mukaan matkailualan sekä muita paikallisia toimijoita kulttuuri- ja matkailualalta sekä yhdistyksiä. ely-keskus on myöntänyt hankkeelle eakr-rahoitusta. Hankkeen kokonaisrahoitussumma on euroa, josta eakr:n ja valtion osuus on 70 %, kunnan 11.3 % sekä muun julkisen rahoituksen osuus %. Kehittämissuunnitelman tekevät kaksi suunnittelijaa, joista toinen on erikoistunut kulttuurimatkailuun ja siihen liittyvien palveluiden tuotteistamiseen ja toinen tuntee museoalan ja museoasiakkaille suunnatun palvelutarjonnan. Suunnittelijoiden päätehtävänä on selvittää Kotkaniemen museon kulttuurimatkailun mahdollisuudet ja laatia alustava ja innovatiivinen suunnitelma museon kehittämiseksi. Kehittämishankkeeseen kuuluu kolme osatehtävää, jotka ovat: 1. Museotoiminnan kehittäminen 2. Rakennuksen kulttuurihistoriallisten ja toiminnallisten muutostarpeiden selvitys 3. Maisema- ja ympäristöselvitys. Museotoiminnan kehittämisestä vastaa Museoviraston Erikoismuseot ja linnat yksikkö. Kahden muun osatehtävän vastaavana tahona on Museoviraston Kiinteistön johto ja rakennuttaminen yksikkö. Rakennusten kulttuurihistoriallisten ja toiminnallisten muutostarpeiden selvitys sekä maisema- ja ympäristöselvitys kilpailutettiin sopivilla arkkitehtitoimistoilla. Kilpailutuksen tuloksena nämä molemmat selvitykset laatii työyhteenliittymä Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli Oy ja arkkitehdit Vilhelm Helander ja Juha Leiviskä. Nämä selvitykset on tarkoitus laatia samanaikaisesti museotoiminnan kehittämishankkeen kanssa. 4

5 1.2 Hankkeen taustaa Museon ylläpidosta vastaa Museoviraston Kansallismuseon alaisuudessa toimiva Erikoismuseot ja linnat -yksikkö. Yksikön alaisuudessa toimivia muita erikoismuseoita ovat Cygnaeuksen galleria, Hvitträsk, Seurasaaren ulkoilumuseo, Suomenlinna-museo, Tamminiemi, Alikartano, Kuusiston kartano, Louhisaaren kartanolinna, Paikkarin torppa, Pukkilan kartanomuseo, Urajärven kartanomuseo, Yli-Lauroselan kartanomuseo ja Anjalan Kartanomuseo. Lisäksi yksikkö vastaa Olavinlinnan ja Hämeen linnan toiminnasta. Museovirasto laati vuonna 2010 Museoviraston kiinteistöstrategian. Strategiassa tarkoituksena oli etsiä uusia ratkaisumalleja viraston hallussa olevan arvokkaan kiinteistökannan hallintaan ja hoitoon sekä niiden esittelyyn ja museotoimintaan. Strategiassa Kotkaniemi kuului luovutettaviin kiinteistöihin, jolla tarkoitettiin, että strategisena lähtökohtana on kiinteistöjen siirtäminen muiden toimijoiden hallintaan. Kiinteistöstrategian ehdotus aiheutti Luumäellä vastustusta ja muun muassa Luumäen kunta teki aloitteen Kotkaniemen säilymisen puolesta. Museovirasto päätti pitää kiinteistön toistaiseksi omistuksessaan ja siirsi sen Kiinteistöstrategiassa arvioitaviin kiinteistöihin, jolla tarkoitetaan sitä, että siirtäminen muiden hallintaan on mahdollista, mutta kiinteistön kehittämismahdollisuudet myös Museoviraston hallinnassa on tutkittava tarkoin ja kohteiden säilymisedellytyksiä luovuttamisen yhteydessä on harkittava pitkällä aikajänteellä. Museovirasto sai Kaakkois-Suomen elykeskukselta eakr -rahoitusta museon toiminnan kehittämiseksi, jolloin Kotkaniemi-hanke lähti käyntiin. (Museoviraston kiinteistöstrategia 2010: 19 20) Kotkaniemen kehittämishankkeen tavoitteena on säilyttää kohteen omistus ja museotoiminta Museovirastolla. Hankkeen avulla Kotkaniemestä kehitetään monipuolista Suomen itsenäisyyden ajan kulttuurimatkailukohdetta ja pyritään sitouttamaan yhteistyökumppaneita toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon. Kehittämishankkeen keskeinen tavoite on luoda Kotkaniemeen sellaiset puitteet, että sen palvelutaso, kiinnostavuus ja käyttäjämäärä saadaan lisääntymään. 1.3 Aiemmat selvitykset Museovirasto on vuonna 2003 tehnyt Kotkaniemestä rakennushistoriallisen selvityksen. Selvityksen kirjoittajana toimi FM Satu Frondelius. Frondelius selvitti Kotkaniemen rakennushistoriaa, erityisesti sen päärakennuksen osalta. Lisäksi osaltaan käsitellään tilan ympäristöä ja muita rakennuksia. Frondelius keskittyi selvityksessään erityisesti rakennusvaiheen ja P.E. Svinhufvudin aikaan. (Frondelius 2003). 5

6 Vuonna 2010 Svinhufvudin muistosäätiö tilasi FT Vesa Määtältä selvityksen Kotkaniemen museon kehittämiseksi. Määttä pohtii selvityksessään muun muassa millaisia näyttelyitä mahdollisesti Kotkaniemessä nähtäisiin tulevaisuudessa, kahvila, kokous- ja seminaarikäyttöä Kotkaniemessä ja millaisia mahdollisuuksia nykyaikainen museotoiminta voi Kotkaniemeen tuoda. (Määttä 2010). 1.4 Kotkaniemen historiaa Kotkaniemen päärakennuksen on alun perin rakennuttanut hovioikeuden asessori ja Lappeen tuomiokunnan tuomari Alfred Thomé. Päärakennusta on mahdollisesti ryhdytty rakentamaan Perimätiedon mukaan suunnittelija on ollut Lars Sonck. Thomén veljenpojan Walter Thomén osuutta suunnitteluun on myös pohdittu. Päärakennuksen eteläpuolella sijaitsi pienempi hirsirakennus, joka tuhoutui tulipalossa 1960-luvulla. Siinä sijaitsivat tuomiokunnan arkisto sekä asuintiloja tuomariharjoittelijoille. Näiden rakennusten lisäksi alun perin tontilla oli navetta, aittoja, renkitupa sekä muita talousrakennuksia. (Frondelius 2003) Kuva 1. Kotkaniemi P.E. ja Ellen Svinhufvudin aikaan. Rainer Ahonius 1927, Museovirasto. 6

7 Thomén kuoltua perikunta myi Kotkaniemen uudelle Lappeen tuomiokunnan tuomarille Pehr Evind Svinhufvudille vuonna P.E. Svinhufvud toi Kotkaniemeen mukanaan perheensä. Svinhufvudin mukana muuttaneeseen perheeseen kuului puoliso Ellen, tämän äiti Alma Timgren sekä perheen kuusi lasta, tosin vanhimmat lapset olivat jo osittain muuttaneet opiskelemaan. (Frondelius 2003). Svinhufvud teki heti muuttonsa jälkeen maahankintoja, ja Kotkaniemen pinta-ala nousi 100 hehtaariin. (Määttä 2010) P.E. Svinhufvud oli karkotettuna Siperiaan vuosina Tuona aikana Ellen Svinhufvud piti Kotkaniemessä täysihoitolaa säilyttääkseen tilan omistuksen. Karkotuksen jälkeen Svinhufvudit asuivat enimmäkseen muualla Pehr Evindin töiden vuoksi. Vuonna 1937 Svinhufvudit palasivat Kotkaniemeen lopullisesti. P.E. Svinhufvud kuoli vuonna 1944 ja Ellen vuonna Tilaa hoidettiin edelleen maatilana ja Veikko Svinhufvud vaimoineen aloitti täysihoitolatoiminnan päätoimisesti Veikko Svinhufvudin poika, Jorma, vaimoineen jatkoivat täysihoitolan pitoa luvulta aina vuoteen 1999, jolloin Kotkaniemi siirtyi Museovirastolle. (Frondelius 2003). P.E. Svinhufvudin kotimuseo avattiin yleisölle vuonna 2000 (Määttä 2010). Sirkka Svinhufvud ryhtyi museonhoitajaksi. Museovirastolle siirtymisen jälkeenkin Jorma ja Sirkka Svinhufvud asuivat vielä joitain vuosia päärakennuksessa kunnes muuttivat 1960-luvun omakotitaloksi muutettuun navettarakennukseen. (Svinhufvud 2011a) Kotkaniemi oli P.E. ja Ellen Svinhufvudin aikaan suuri maalaistalo. Ellen Svinhufvud kasvatti tilalla kanoja, lampaita, kaneja ja tarhakettuja. Hän myös hoiti Kotkaniemessä suurta puutarhaa, jossa kasvatettiin monipuolisia hyötyvihanneksia sekä lukuisia kukkia. (Määttä 2010). Ison puutarhan hoitoon ei kuitenkaan ollut resursseja ja nykyään puutarha on käytännössä kokonaan hävinnyt. 7

8 2. Toimintaympäristö Kotkaniemen toimintaympäristö vaikuttaa siihen millaiseen suuntaan kohdetta kannattaa ja voi lähteä kehittämään. Toimintaympäristöön kuuluvat muun muassa Kotkaniemen rakennukset ja ympäristö, alueen matkailutarjonta ja matkailun kehittäminen alueella, Kotkaniemen sijainti sekä alueen matkailijamäärät ja niiden muutos. Museovirasto omistaa kaiken maa-alan ja muut rakennukset paitsi entisestä navetasta tehdyn omakotitalon. Sen omistaa museonhoitaja Sirkka Svinhufvud puolisonsa Jorma Svinhufvudin kanssa. Taloa ympäröivä tontti on vuokrattu useiksi kymmeniksi vuosiksi Svinhufvudeille. P.E. Svinhufvudin kotimuseon näyttelytilat toimivat päärakennuksen alakerroksissa. Päärakennuksessa näyttelytiloja ovat presidentin työhuone, sali, förmaaki, verantahuone, makuuhuone, ruokasali, lasiveranta sekä eteishalli. Lipunmyynti ja museokauppamyynti tapahtuvat eteishallissa. Yleisö-WC löytyy hallista lipunmyynnin vierestä. Valtaosa päärakennuksesta ei ole yleisölle avointa tilaa. Sirkka ja Jorma Svinhufvud asuivat keittiön ympärillä olevissa huoneissa vielä 2000-luvun alun. Nyt entiset asuinhuoneet toimivat varastoina. Keittiön yhteyteen on rakennettu päärakennuksessa asuneelle perheelle wc ja kylpyhuone. Keittiötä on uusittu moneen otteeseen, alkuperäistä siellä on jäljellä vain leivinuuni. Rakennuksen yläkertaan nousee portaat sekä keittiön ulko-oven vierestä että eteisaulasta. Ensimmäiset johdattavat kylmälle ullakolle ja jälkimmäiset yläaulaan. Aulasta pääsee viiteen täysihoitolan ajan makuuhuoneeseen. Niistä neljä on varastona ja yksi toimii museonhoitajan työhuoneena. Aulasta ullakolle johtavan käytävän varrella on kaksi WC:tä sekä kylpyhuone, joiden sisustukset ovat purettu. Ullakon keittiön puoleisessa päädyssä on vielä kaksi huonetta, jotka ovat olleet kesämakuuhuoneina talon lapsilla. 2.1 Sijainti P.E. Svinhufvudin kotimuseo Kotkaniemi sijaitsee vuonna 1647 perustetussa Luumäen kunnassa, Toikkalan kylässä. Luumäki on osa Etelä-Karjalan maakuntaa ja Itä-Suomen lääniä. Luumäki sijaitsee 38 kilometrin päässä Lappeenrannasta sekä 49 kilometrin päässä Kouvolasta sekä 73 kilometrin päässä Imatralta. Luumäen naapurikuntia ovat Hamina, Lappeenranta, Kouvola, Lemi, Miehikkälä ja Savitaipale. Kunnan pinta-ala on 860 km², josta vesistöä on 110 km². 8

9 Kuva 2. Kotkaniemen sijoittuminen lähikuntiin nähden. (Maanmittauslaitos, Käyttölupa MML/VIR/TIPA/5001/11. Copyright Maanmittauslaitos 2011.) Luumäen kuntakeskus on Taavetti. Kunnan väkiluku oli vuonna (Luumäki, tilastotietoa 2011). Luumäen läpi kulkee Loviisasta Kajaaniin johtava valtatie 6 itä-länsisuunnassa. Tie kulkee Luumäen kohdalla pääasiassa Salpausselän harjua pitkin (Luumäki 2011, tilastotietoa 2011). Luumäen pohjoispuolella sijaitsee 75 km² kokoinen Kivijärvi (Pien-inkeroinen et al. 1998). Kuva 2. Kotkaniemen sijoittuminen lähikuntiin nähden. (Maanmittauslaitos, Käyttölupa MML/VIR/TIPA/5001/11. Copyright Maanmittauslaitos 2011.) Kotkaniemi sijaitsee Kivijärven rannalla, valtatie 6 varressa. Valtatieltä Kotkaniemeen on matkaa noin 250 metriä. Kotkaniemestä on matkaa Taavettiin noin 16 kilometriä ja Lappeenrantaan 23 kilometriä. Lähin lentokenttä sijaitsee Lappeenrannassa, josta lentävät lentoyhtiöt Ryanair sekä AirBaltic. (Finavia 2011). Lähin juna-asema on Lappeenrannassa. Lappeenrannasta kulkevat junat Helsingin ja Joensuun suuntaan. Oikoradan myötä vuonna 2006 VR lakkautti kaiken liikenteen Taavetista (Ikkunapaikalla 2006). Kotkaniemen kohdalla, valtatie 6 varressa, on vanha pikavuoropysäkki, mutta nykyään bussit eivät pysähdy siinä. Päivässä pysähtyy 19 vuoroa Luumäen motellin pysäkillä, joka sijaitsee nykyisen Kivijärven Helmi -hotellin läheisyydessä. Tältä pysäkiltä matkaa Kotkaniemeen on noin 2,5 kilometriä. Välillä ei kuitenkaan ole kävelytietä ja 6-tie on vilkkaasti liikennöity, joten käveleminen pysäkiltä Kotkaniemeen on vaarallista. Lappeenrannasta bussimatka Kotkaniemeä lähimmälle pysäkille kestää pikavuorolla noin 20 minuuttia ja vakiovuorolla puoli tuntia. Linja-autoyhteyksiä on myös muualle Suomeen. Kouvolan rautatieasemalta bussimatka Kotkaniemeä lähimmälle pysäkille kestää noin 55 minuuttia. (Matkahuolto 2011). 9

10 Kuutostielle, Lappeenrannan ja Luumäen välille, on suunniteltu uutta linjausta. Uusi linjaus kulkisi Luumäen kohdalla junaradan viertä ja Kotkaniemi jäisi näin ollen syrjään päätieltä. Parannuksen yhteydessä perusliikenne siirrettäisiin uudelle väylälle ja hidas ja kevyt liikenne kulkisivat vanhalla rinnakkaisella tiellä Kotkaniemen ohi. Lappeenrannan puoleinen liittymä vanhalle 6-tielle sijoittuisi Kotkaniemen läheisyyteen. (Liikennevirasto 2011.) 2.2 Matkailutarjonta Vuonna 2010 Luumäellä sijaitsi noin 3000 kesämökkiä, joten Luumäen voidaan sanoa olevan hyvin kesämökkirikas kunta (Tilastokeskus 2011). Kotkaniemen lisäksi suuri osa Luumäen nähtävyyksistä sijaitsee valtatie 6 varrella tai lähettyvillä. Taavetin linnoitus on yksi Luumäen merkittävimmistä nähtävyyksistä. Se on Venäjän keisarikunnan 1770-luvulla vaihteessa rakentama linnoitus. Sitä on viime vuosina kunnostettu Museoviraston toimesta, ja nykyisin siellä järjestetään muun muassa erilaisia tapahtumia. Luumäellä sijaitsee myös osa Salpalinjaa. Salpalinjan rakentaminen aloitettiin talvisodan jälkeen. Kokonaisuudessaan Salpalinja ulottuu Suomenlahdelta Sallan ja Savukosken alueelle. Luumäellä on Salpalinjasta jäljellä valtatie 6 molemmin puolin betonisia ase- sekä majoituskorsuja. Lisäksi alueella on panssarikaivantoeste ja linnoitteita. Salpalinjan läheisyydessä, valtatie 6 varressa on levähdyspaikka, jossa on myös Salpalinjan opasteita. Näiden lisäksi Luumäellä sijaitsee esihistoriallisia kalliomaalauksia. (Luumäki,matkailijan Luumäki 2011.) Luumäki koostuu Taavetin lisäksi monista pienistä kylistä, ja yksi näistä, Kannuskoski, on myös nähtävyys sinänsä. Kannuskoski on elävä kylä, josta voi löytää myllymiljöötä sekä maatila- ja mökkimajoitusta. Lisäksi Luumäen käytöstä poistetulla asemalla sijaitsee Wäinö Aaltosen tekemä Oikeustaistelun muistomerkki. (Luumäki, matkailijan Luumäki 2011.) Luumäki sijaitsee luonnonkauniilla alueella, ja kunnassa voikin harrastaa luontoon liittyviä aktiviteetteja. Kunnan alueella kulkee Saimaan ja Kymijoen yhdistävä Väliväylän melontareitti. Luumäellä reitti kulkee Kivijärven ja Huopaisenvirran kautta Kannuskoskelle. Taukopaikkoja reitin varrella Luumäellä on Huopasenvirran, Haukkasaaren sekä Uitonsaaren, kohdalla, ja näistä löytyvät laavut ja rantautumispaikat melojille. Luumäellä Taavetista alkaa myös Huopasenvirran ulkoilureitti, joka kulkee Huopasenvirran laavun kautta ja jatkuu Kätökankaan metsästysmajalle. (Luumäki, matkailijan Luumäki 2011.) Aktiviteettipalveluita Luumäellä tarjoaa muun muassa tapahtumapalveluita järjestävä luumäkeläinen Salpasafarit. Yksityisten kesämökkien lisäksi Luumäellä on mökkimajoitusta tarjoavia yrittäjiä kuten Kannuskoskella sijaitseva maatilamatkailu Tuhannen tarinan talo sekä Nahkurin maatila. Majoitusta tarjoavat myös mm. Mirjan Matkakoti B&B, Palvaanjärven loma, Parolan hovi, Taavetin lomakeskus & Camping, 10

11 sekä hotelli Kivijärven Helmi. (Luumäki, matkailijan Luumäki 2011.) Suurin osa Luumäellä matkanneista on suomalaisia ja venäläisiä, mutta silloin tällöin vierailee myös keskieurooppalaisia. Loma-aikoina Luumäen majoituskapasiteetti on oikeastaan aina täynnä, mutta hiljaisimpina aikoina on tyhjää. (Matkailuyrittäjäilta 2011.) 2.3 Alueen matkailun kehittäjät Matkailutoiminnot tarvitsevat kehittämistä ja yhteistyötä. Usein matkailua kehitetään erilaisilla hankkeilla ja projekteilla sekä alueellisella yhteistyöllä. Seuraavassa kappaleessa esitellään erilaisia toimijoita, jotka ovat olleet kehittämässä matkailua Luumäellä. Luumäen kunta Luumäellä matkailullisista asioista vastaa kaupungin sivistystoimi. Kesäisin kunnassa on matkailuneuvonta, joka sijaitsee Taavetin linnoituksen yhteydessä. Muina aikoina matkailuneuvontaa antaa kunnan puhelinvaihde. (Luumäki 2011.) Luumäellä järjestetään yrittäjäiltoja, joissa matkailu on yksi osa-alue. Näitä yrittäjäiltoja järjestetään pari kertaa vuodessa. Myös matkailuyrittäjille on järjestetty yhteisiä tapaamisia. Luumäen yrittäjät Luumäen yrittäjäyhdistys on Suomen yrittäjäyhdistyksen paikallisjärjestö ja toimii Luumäen yrittäjien etujärjestönä. Laajempana aluejärjestönä toimii Etelä-Karjalan yrittäjät. Yhdistyksen tarkoituksena on olla asiantuntijana ja vaikuttajana sekä parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä kunnassa. Yhdistys myös järjestää retkiä kotimaassa ja ulkomailla, tapahtumapäiviä, koulutustilaisuuksia ja muuta virkistystoimintaa yrittäjille. Noin joka toinen vuosi järjestetään Luumäki messut. (Luumäen yrittäjät 2011.) Goluumäki Luumäellä toteutettiin vuosina matkailuyrittäjien hanke, jonka alullepanijana ja hallinnoijana oli Luumäen Yrittäjät. Käytännössä hankkeessa toimi tukiryhmä, johon kuului edustajia siinä mukana olevista matkailuyrityksistä sekä Luumäen kunnasta ja Länsi-Saimaan Kehittämisyhdistyksestä. Hankkeeseen valittiin myös hankevetäjä, joka tosin vaihtui hankkeen aikana. Hankkeeseen lähti mukaan 16 yrittäjää. Alun pitäen hankkeen tarkoituksena oli käynnistää uudenlaisen yhteistyön verkostoitumalla ja tuotteistamalla yritysten palveluita, ja samalla kehittää alueen matkailua ja imagoa hyödyntämällä alueen historiaa. Samalla myös suunniteltiin yhteisiä markkinointimenetelmiä. Tapaamisten perusteella todettiin, että yrittäjäyhteistyö on vielä niin alussa, ettei vielä ole toimivia edellytyksiä matkailupakettien kokoamiselle. Kuitenkin todettiin, että 11

12 muun muassa Luumäen historia sopii tulevien pakettien aiheeksi tulevaisuudessa. Hankkeessa siirryttiin keskittymään enemmän yhteismarkkinointiin. (Luumäen matkailun kehittäminen 2011) Hankkeen tiimoilta valmistuikin hanke-esite sekä lisäksi matkailukartta. Esitettä on ollut jaossa muun muassa messuilla, tapahtumissa, 6-tien varren yrityksissä, Taavetin alueen yrityksissä ja hankkeessa mukana olevissa yrityksissä, Luumäen yrittäjien infopisteessä, kunnan matkailuinfossa sekä Taavetin torin infossa. Lisäksi sitä on toimitettu lähikaupunkien matkailuinfoihin ja jaettu GoSaimaan järjestämillä Minimessuilla Pietarissa. Hanke julkaisi myös internet-sivut ja linkki näille löytyy esimerkiksi Lappeenrannan seudun yrityspalveluiden internet-sivuilta sekä Luumäen kunnan sivuilta. Esite ja internet-sivut ovat kolmella kielellä suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Hankkeen tiimoilta pystytettiin Luumäen Rantsilanmäelle tienvarsimainostaulu. (Luumäen matkailuyrittäjäilta 2011.) Vielä tällä hetkellä sivua ylläpitää yrittäjäyhdistys, mutta jatkossa on tarkoitus, että ylläpidosta vastaa kunta. Kunta valmis ylläpitämään sivustoa, mutta kunnalla ei ole resursseja ottaa yhteyttä yrittäjiin vaan yrittäjien itsensä tulee toimittaa kunnalle päivitetty aineisto (Heimala 2011). Myös Kotkaniemi on näkyvillä Gosaimaa-sivustolla alueen nähtävyytenä ja Kotkaniemen museohoitaja Sirkka Svinhufvud on ollut mukana matkailuyrittäjätapaamisissa. (Svinhufvud 2011b) Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys on alueen paikallinen Leader-ryhmä. Sen toiminta-alueena ovat Lappeenrannan kaupungin maaseutualueet sekä Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren kunnat. Alueen asukkaat ovat perustaneet maaseudun kehittämisyhdistyksen, jota kutsutaan paikalliseksi toimijaryhmäksi, ja se laatii alueen tarpeisiin perustuvan kehittämisohjelman, ja hankkii sille rahoituksen. Toimintaryhmä toteuttaa kehittämisohjelmaa rahoittamalla ohjelman mukaisia maaseudun kehittämishankkeita. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys toteuttaa laatimaansa Näinikkää-kehittämisohjelmaa, jonka toimintavuodet ovat Tavoitteena on tukemalla mikroyrittäjyyttä, elinkeinollista kehittämistä ja kylien kehittämistä parantaa maaseudun asukkaiden elämänlaatua (Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry 2011) Kehittämisohjelmassa yksi strateginen ydintavoite on, että paikallinen matkailutarjonta on aitoa ja laadukasta sekä kiinteä osa Saimaan alueen matkailukokonaisuutta. Matkailun liittyvinä tavoitteina vuoteen 2013 mennessä on imagomarkkinointi yritysten kanssa eli alueen vetovoimaisuus tulee saada esiin ja Saimaa tunnetuksi; matkailu- ja ohjelmapalvelujen tulee olla helposti saavutettavissa sekä tärkeää on teemapohjainen tuotteistaminen eli aidot kylämatkailukohteet. (Näinikkää Länsi-Saimaan kehittämisohjelma ) 12

13 Lappeenrannan seudun yrityspalvelut Lappeenrannan Seudun yrityspalvelut on Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren omistama seudullinen elinkeinoyhtiö. Sen tarkoituksena on huolehtia alueen yrittäjien ja matkailijoiden palveluista ja tavoitteena saada seudulle lisää uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Yhtiö tarjoaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville valmiita palvelupaketteja ja räätälöityjä kehitysprojekteja. Yhtiölle kuuluu myös uusien matkailutuotteiden kehittäminen ja koordinointi. Se hoitaa myös Lappeenrannan seudun matkailuneuvontaa. Matkailullista matkailutarjontaa yhtiö kehittää auttamalla alueen yrityksiä ideoinnissa, yhteistyöverkostojen kehittämisessä, palvelukokonaisuuksien kokoamisessa ja toiminnan alkuvaiheen koordinoinnissa. Lappeenrannan seudun yrityspalvelut on suurimpana osakkaana Etelä-Karjalan Matkailu Oy:ssä. (GoSaimaa 2011; Lappeenrannan Seudun yrityspalvelut 2011.) GoSaimaa GoSaimaa on Etelä-Karjalan Matkailu Oya.n perustama sähköinen palvelu. Sen pääasiallinen tehtävä on edistää matkailua Etelä-Karjalassa markkinoimalla matkailupalvelutuottajien tarjontaa (Gosaimaa 2011). Tämän tyyppisen yhteismarkkinoinnin avulla myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus saada laajempia markkinointitoimenpiteitä ja päästä ulkomaanmarkkinoille. GoSaimaan avulla halutaankin kasvattaa matkustajamääriä ja matkailutuloja Etelä-Karjalassa. Ydintoimijat Gosaimaassa ovat Imatran kylpylä, Holiday Club Resorts, Restel, Miriensis, YIT Rakennus, Imatran seudun kehitysyhtiö ja Lappeenrannan seudun yrityspalvelut (Gosaimaa Oy 2010). Myös Luumäen kunta ja Goluumäki ovat jollain tasolla mukana Gosaimaan toiminnasta. Maksua vastaan kunta näkyvyyttä Gosaimaa sivustolla. 2.4 Matkailu ympäryskunnissa Koska matkailijat harvoin välittävät kuntarajoista, on Kotkaniemen kohdalla tärkeää tarkastella matkailua lähistöllä sijaitsevissa kunnissa. Luumäen sijainnin kannalta tärkein matkailullinen kohde on Lappeenranta. Lappeenranta tarjoaa matkailijoille paljon niin kulttuuriin kuin luontoonkin perustuvia nähtävyyksiä. Itse nähtävyyksistä tärkein on varmasti vuonna 1949 rakennettu Lappeenrannan linnoitus, jonka alueella nykyään sijaitsee muun muassa Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan taidemuseo, useita käsityöläispuoteja sekä ortodoksinen kirkko. Lappeenrannassa toimii myös useita Saimaan risteilyjä tarjoavia yrityksiä, ohjelma- ja aktiviteettipalveluita tarjoavia yrityksiä, opastettuja kierroksia sekä kylpylä- ja hyvinvointipalveluita. Lappeenrannassa on myös neljä suurta hotellia ja muita pienempiä majoitusvaihtoehtoja. Lappeenrantaan Rauhan alueelle on rakentumassa Saimaa Gardens lomakeskus, joka tarjoaa noin 8000 uutta vuodepaikkaa. Alueelle on valmistunut Holiday Club Saimaa kylpylähotelli, golfkenttä, kauppakeskus sekä kesäasuntoja. 13

14 Nykyään Lappeenrantaan kuuluva Ylämaa on myös mielenkiintoinen matkailukohde. Ylämaan tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat Jalokivikylä sekä Jalokivimuseo. Lisäksi Ylämaalla sijaitsee Pätärin talo- ja kotiseutumuseo ja myös siellä kulkee Salpalinja. (Ylämaa 2010.) Etelä-Karjalassa sijaitsee myös toinen, historiallisesti merkittävä matkailukaupunki, Imatra. Imatran merkittävin nähtävyys on Imatrankoski, joka on myös yksi Suomen ensimmäisistä matkailunähtävyyksistä. Muita merkittäviä nähtävyyksiä ovat Imatran voimalaitos sekä Imatran Valtionhotelli. GoSaimaa vastaa myös Imatran matkailumarkkinoinnista. Muista matkailupalveluista ja matkailuneuvonnasta vastaa Imatran seudun kehitysyhtiö. (Kehy 2011). Myös muissa Etelä-Karjalan kunnissa Lemillä ja Parikkalassa sijaitsee matkailunähtävyyksiä ja matkailuyrityksiä. Parikkalassa on mahdollisuuksia erityisesti luontomatkailuun kuten esimerkiksi Siikalahden luonnonsuojelualuella. Lemillä voi tutustua luontonähtävyyksiin ja kulkea muun muassa itsenäisyyden polkua pitkin (Lemi 2011; Etelä-karjalan Maakuntaportaali, Parikkala 2011). Lemillä suosittu matkailuvaltti on perinteisellä tavalla valmistettu lammas, särä, jonka ansiosta vuosittain alueella vierailee kymmeniä tuhansia matkailijoita. Särää tarjoavat Säräpirtti Kippurasarvi, jossa valmistetaan särää ympäri vuoden ja palveluja on tarjolla ryhmille, kokouksiin sekä juhliin sekä Kotiseutuyhdistyksen Särätupa, joka tarjoaa särää tilauksesta maaliskuusta joulukuuhun (Säräpirtti Kippurasarvi 2011; Lemin Särä 2011). Luumäen naapurikaupungin Kouvolan matkailutarjontaan kuuluvat muun muassa Tykkimäen huvipuisto, Kaunisnurmen museokortteli, Repoveden kansallispuisto sekä UNESCO:n maailmanperintökohde Verlan pahvitehdas. Myös Museoviraston toinen erikoismuseokohde, tällä hetkellä suljettuna oleva Anjalan kartanomuseo sijaitsee nykyisen Kouvolan alueella. Kouvolassa matkailutoiminnasta vastaa kaupungin elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation. (Kinno 2011.) 2.5 Matkailijamäärät Etelä-Karjalassa Kuten kuvasta 2 nähdään Etelä-Karjalassa yöpymisten määrä on viimeisen vuosikymmenen aikana pysynyt melko tasaisena. Alimmillaan se on ollut vuonna 2003, jolloin vierailijoita oli ja korkeimmillaan vuonna 2010, jolloin yöpymisiä oli Etelä-Karjalan matkailijayöpymisten rakenteessa on kuitenkin tapahtunut muutosta sen verran, että kotimaisten matkailijoiden määrä on ollut laskusuhdanteessa kun puolestaan ulkomaalaisten määrä on vuodesta 2004 alkaen ollut melko kovassakin nousussa. Vuoden 2009 lama näkyy kokonaismäärässä ja ulkomaalaisten osalta selvästi, mutta jo vuonna 2010 tilanne korjaantunut. Eniten ulkomaalaisia yöpyjiä saapui Venäjältä. Heidän määränsä on ollut hurjassa nousussa lukuun ottamatta vuotta

15 Kuva 3. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Etelä-Karjalassa (Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. 2011a) Kuva 4. Venäläisten yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Etelä-Karjalassa Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. (2011b) 15

Kotkaniemen kehittämishanke

Kotkaniemen kehittämishanke Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti Anna-Kaisa Ek Kaisa Munukka Erikoismuseot ja linnat Museovirasto 2 Kuvailu Tekijät Anna-Kaisa Ek, Kaisa Munukka Nimike Kotkaniemen kehittämishanke esiselvitysraportti

Lisätiedot

P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI

P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI Selvitys Tekijä: FT Vesa Määttä Tilaaja: P. E. Svinhufvudin Muistosäätiö 15.12.2010 1 P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN

Lisätiedot

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA 0 1 KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA Eteläkarjalaiseen kaupankäyntiin liittyvän perinteen tuotteistaminen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo

Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa Case: Hyvinkään kirkko ja Rautatiemuseo Ahokas, Oksanen, Paulamäki, Pitkänen Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava 2011 Kerava Moniaistisuus Hyvinkään matkailutuotteissa

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu

Kutkan Kuntakierros. Raportti heinäkuu 2011. Talka Anu Kutkan Kuntakierros Raportti heinäkuu 2011 Talka Anu 1 Sisällysluettelo TAUSTAA... 2 TOTEUTUS... 2 TULOKSIA... 3 Mitä hyvää on Etelä-Karjalassa?... 4 Mitä toivotaan lisää?... 6 Miten toivotut asiat voidaan

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA Kotikylä 1/2012 HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 1/2012 KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA 2 Kevät on aina uuden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Sirpa Liimatainen MÖHKÖN KYLÄMATKAILUN ASIAKASSELVITYS Opinnäytetyö Maaliskuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu

Lisätiedot

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla maaseutu& Kevät 2009 Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla Ohjelmapalveluja ulkomaisille matkailijoille 2 Maaseutu & Matkailu

Lisätiedot

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy PERUVESI-VIHANTASALMI MATKAILUN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Peruvesi-Vihantasalmi matkailun Master Plan I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

19.1.2009 SIMPELEEN MATKAILUVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN. Loppuraportti

19.1.2009 SIMPELEEN MATKAILUVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 19.1.2009 SIMPELEEN MATKAILUVALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Loppuraportti 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment Oy:n

Lisätiedot

Ihmisen mittaisia hankkeita

Ihmisen mittaisia hankkeita Ihmisen mittaisia hankkeita Varsinais-Suomen hyväksi vuodesta 1997 1 Yhteystiedot: Toiminnanjohtaja Pia Poikonen, puh. 050 338 3867 Hankepäällikkö Eeva Mettala-Willberg, puh. 040 580 8868 www. varsinhyva.fi

Lisätiedot

Kylpylämatkailua Etelä-Karjalassa ennen ja nyt

Kylpylämatkailua Etelä-Karjalassa ennen ja nyt Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Majoitus ja ravintola-ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Marjukka Pitko Kylpylämatkailua Etelä-Karjalassa ennen ja nyt Opinnäytetyö

Lisätiedot

Vaihdon tori -kuntakierros

Vaihdon tori -kuntakierros Vaihdon tori -kuntakierros Mitä hyviä toimintamalleja Etelä-Karjalan kyliltä löytyy ja mitä voimme niistä oppia? Etelä-Karjalan kylät ry, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Monteri -

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

TIIVISTELMÄ. Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Tiedekunta Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta Osasto Arkkitehtuurin osasto Laboratorio Yhdyskuntasuunnittelun laboratorio Tekijä Mirja Merikari Työn valvoja Helka-Liisa Hentilä, professori Työn nimi

Lisätiedot

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät

Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät MEKin asiakaslehti Matkailusilmä 2 2007 Saako juhannuksesta TUOTTEEN VENÄLÄISET TULEVAT Ilmastonmuutos muuttaa matkailuakin Mökkimatkailulla hyvät näkymät Matkailusilmä 1 MEK tervetullut lähetystöjen suojiin

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET PÄIJÄNNELEADER-UUTISET MAASEUDUN HANKERAHOITUKSEN TIEDOTUSLEHTI N:o 2 2009 Kuva Pauli Nurminen Jaetaan jokaiseen talouteen Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Padasjoella, Pertunmaalla ja Sysmässä. Etelä-Päijänteen

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä!

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen s.8 Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013. 1. Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Tukholmassa toimivien matkanjärjestäjien ajatuksia Turusta ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011. Niina Järvinen

Tukholmassa toimivien matkanjärjestäjien ajatuksia Turusta ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011. Niina Järvinen Tukholmassa toimivien matkanjärjestäjien ajatuksia Turusta ja Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011 Niina Järvinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2008 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijät Niina

Lisätiedot

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä!

s.8 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013 Tukea sotaveteraanien arkeen s.20 Vuoden mökkiläinen Jouko Taskinen s.8 Neljä numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2013. 1. Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot