J. Wahlroos (Puh )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J. Wahlroos (Puh. 040-507 1522)"

Transkriptio

1 J. Wahlroos (Puh )

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustaa 4 3. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon odotukset 5 4. Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Selvitysalueen ratakartta Selvitysalueen asukasmäärät Nykyinen liikenne ja liikennejärjestelmä Allegrojen matkustajatavoitteet ja kapasiteetti Johtopäätökset Esiselvityksen tavoitteet Liitteet 12 Liite 1: Aikatauluesimerkit 12 2

3 1. Johdanto Tredea Oy pyrkii saamaan aikaan suoran junayhteyden Länsi-Suomen ja Pietarin välille Allegrojunalla. Työ on aloitettu tällä esiselvityksellä. Esiselvitykseen kuuluvat liikennetekninen osio sekä kysely elinkeinoelämän odotuksista parempia poikittaisia junayhteyksiä kohtaan. Esiselvityksen tavoite on selvittää, onko mahdollista toteuttaa lähitulevaisuudessa poikittaisten junayhteyksien varsinainen kehityssuunnitelma. Tällä hetkellä junalla Länsi-Suomesta Pietariin kulkevien on matkustettava Tikkurilan kautta. Tämä tarkoittaa matkustajille junan odottamista, hankalaa vaihtoa ratapihan ali ja ylimääräistä matkaa vajaa 100 km. Vaihtoehtoisesti voi tehdä kaksi junanvaihtoa Riihimäellä ja Lahdessa, jolloin väli kuljetaan kaukomatkustajien kannalta epämukavalla taajamajunalla ja lisäksi junan lähtöä odotetaan sekä Riihimäellä että Lahdessa. Nykyinen järjestely aiheuttaa matkustamiseen kohtuutonta haittaa siihen nähden, että jo olemassa oleva infrastruktuuri ja junakalusto mahdollistaisivat suoran, nopean ja houkuttelevan yhteyden. Nykyisen vaihtojärjestelyn seurauksena ympäristöystävällisen ja matkustajalle mukavan junan kilpailukyky on nyt heikompi lentokoneeseen tai omaan autoon nähden. Edellä kuvattu nykytila on koko Suomen edun kannalta haitallinen. Se jättää koko Länsi-Suomen epätasa-arvoiseen asemaan Venäjän kaupan ja matkailun alalla. Lisäksi se haittaa suuressa määrin myös maan poikittaisakselilla sijaitsevien suurten maakuntien välistä sisäistä kanssakäymistä niin Itä- kuin Länsi-Suomessakin. 3

4 2. Taustaa Tasa-arvoisempia Venäjän yhteyksiä on vaadittu pitkään. Mm. Keskuskauppakamarin ja usean alueellisen Kauppakamarin kannanotossa Liikenne- ja viestintäministeriölle, RHK:lle sekä VR:lle esitettiin Länsi- ja Pohjois-Suomen Venäjä-yhteyksien parantamista ( ). Länsi- ja Pohjois-Suomen paremmista Venäjän junayhteyksistä on tehty myös kaksi kirjallista kysymystä liikenneministeri Anu Vehviläiselle (2008 ja 2011). Ministerin vastineessa todettiin, että VR Osakeyhtiön mukaan tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen Suomen myyntijärjestelmään kirjautuvista matkoista alle viisi prosenttia tulee Tampereelta, eikä näin ollen yhteydelle olisi tarvetta. VR:ltä annettuun Tampereen tilastoon perustuva vastaus on kuitenkin suurin osin puutteellinen: Suoran Länsi-Suomen ja Venäjän välisen junan käyttäjiä eivät ole vain Tampereen asemalta junaan lipun ostavat, vaan matkustajia tulee myös reitin varrella olevista muista Suomen ja Venäjän maakunnista sekä niiden vaihtoyhteyksistä. Tampere on yksi kaupunki yhdeksästä, joissa Länsi-Suomen Allegro pysähtyisi. Isoin kaupunki junan reitillä on Pietari. Kokemusten mukaan on oletettavaa, että pelkästään venäläisten matkustajien määrä junassa olisi ainakin noin 50%. VR:ltä saaduissa tiedoissa on lisäksi jätetty huomiotta, että huomattava osa niin pirkanmaalaisista kuin muualtakin Venäjän juniin nousevista hankkii lippunsa Länsi-Suomen ja Venäjän välisiin juniin yritysten pääkonttorien ja matkatoimistojen kautta välille Helsinki/Tikkurila Viipuri/Pietari/Moskova. Yhdyslippu Helsinkiin/Tikkurilaan ostetaan siis erikseen, tai sitten liityntämatka tehdään autolla tai bussilla. Lisäksi Venäjän suunnasta Länsi- Suomeen matkaavat ostavat lippuja myös Venäjän puolelta. Edellä kuvatut matkustajamäärät eivät näy tilastoissa Länsi-Suomen, Hämeen, Pohjanmaiden, Satakunnan, Tampereen jne. matkaajina, vaan näin hankitut matkaliput kirjautuvat muualle pääosin Tikkurila- ja Helsinki Pietari -väleille. Kun Tampereelta nyt tilastoitaviin matkoihin lisätään em. matkat, sekä laajennetaan tarkastelu koskemaan kaikkia maakuntia ja kaupunkeja, joiden junayhteys kulkee Länsi-Suomi Pietari junareitin kautta, tullaan selvästi suurempaan prosenttilukuun kuin mitä on ilmoitettu. Perusteena suoralle yhteydelle tuleekin luonnollisesti olla kaikki matkustajamäärät, eivät vain Tampereelta kansainvälisellä lipulla lähtevät tai Tampereelta lipun ostaneet. 4

5 3. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon odotukset Pietari Länsi-Suomi yhteydestä toteutettiin Tampereen seudun elinkeinoelmän ja julkishallinnon edustajille kysely sähköpostiin linkitetyn nettikyselyn avulla. Lisäksi kysely meni muutamalle Pirkanmaan naapurimaakunnan edustajalle, joiden edustama alue olisi suoran Venäjä Länsi-Suomi junan hyötyjiä. Kyselyn järjesti Tredea ja se toteutettiin Zef-ohjelmalla. Vastauksia Tampereen seudulta tuli 213 kpl. Suorasta Venäjä-yhteydestä arveltiin saatavan paljon lisäarvoa alueen päivittäiskaupalle, palveluntarjoajille, matkailulle ja vientitoiminnalle. Asteikolla 1-5 mitattuna suoran Venäjän junan lisäarvon arveltiin keskimäärin olevan luokkaa 4. Kyselyn yhteydessä tiedusteltiin suoran Venäjä-yhteyden lisäksi myös Etelä-Suomen alueella liikennöivän suoran poikittaisjunan tarvetta ja myös sen merkitys nähtiin tärkeänä. VASTAUSTEN YHTEENVETO: Kysymys 1: Jos Pietarin ja Länsi-Suomen välinen junayhteys olisi selvästi nykyistä suorempi, helpompi ja nopeampi, niin kuinka paljon arvelisitte sen tuovan lisäarvoa alueenne: 1. Matkailulle ja kaupalle? 2. Yritysten Venäjälle kohdistuvalle viennille? Kysymys 2: Jos Venäjän junayhteyden vaihdot poistuvat, vuorotarjonta lisääntyy ja matka-aika lyhenee minuuttia, niin kuinka paljon arvelette Venäjän suuntaan junalla tehtävien: 1. Työmatkojen määrä nousevan nykyisestä? 2. Vapaa-ajan matkojen määrä nousevan nykyisestä? 5

6 Kysymys 3: Jos eteläisen Suomen poikittaisen ja maan sisäisen junayhteyden vaihdot poistuvat, vuorotarjonta lisääntyy ja matka-aika lyhenee minuuttia, niin: 1. Kuinka paljon alueeltanne Lahden, Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran suuntaan junalla tehtävien työ- ja vapaa-ajanmatkojen määrä nousisi nykyisestä? 2. Kuinka paljon arvelette Lahden, Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran suunnasta tulevan turismin ja yrityselämän yhteyksien vahvistavan alueenne elinkeinoelämää? Kysymys 4: Kuinka tarpeellisena näette nykyistä suoremman, sujuvamman ja nopeamman junayhteyden käynnistämisen: 1. Länsi-Suomen ja Venäjän välille? 2. Länsi-Suomen ja Itä-Suomen välille? 6

7 4. Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 4.1. Selvitysalueen ratakartta Pietari-Länsi-Suomi -junan merkittävin vaikutusalue 7

8 4.2. Selvitysalueen asukasmäärät Pietari Länsi-Suomi yhteyden vaikutusalue kattaa seuraavat alueet: Suoraan: Pietarin kaupunkialue as. (Asema: Pietari, Finljandskij vokzal) Viipurin alue as. (Asema: Viipuri) Etelä-Karjala as. (Asema: Vainikkala) Kymenlaakso as. (Asema: Kouvola) Päijät-Häme as. (Asema: Lahti) Kanta-Häme as. (Asemat: Riihimäki ja Hämeenlinna) Pirkanmaa as. (Asemat: Tampere ja Toijala) Välisumma yhteensä as. Yhdellä vaihdolla: (myöhemmin on mahdollista junan reitin jatkaminen) Keski-Suomi as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Satakunta as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Etelä-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Keski-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Pohjois-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Lappi as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Keski-Uusimaa: Hyvinkää as. (Vaihtoyhteys: Riihimäki) Järvenpää as. (Vaihtoyhteys: Riihimäki) Kerava as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Mäntsälä as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Välisumma yhteensä as. Lisäksi Länsi-Suomen ja Pietarin välinen juna tarjoaa hyvän vaihtoyhteyden Lahdessa, Kouvolassa ja Toijalassa nykyisten 8 Helsinki-Pietari -vuoron lisäksi seuraaville alueille: Helsinki as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Vantaa as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Varsinais-Suomi as. (Vaihtoyhteys: Toijala) Etelä-Savo as. (Vaihtoyhteys: Kouvola) Välisumma yhteensä as. Kaikki yhdessä: as Nykyinen liikenne ja liikennejärjestelmä Vaikka Tampereen ja Vainikkalan välillä on hyväkuntoinen kaksiraiteinen valmis rata, niin siitä huolimatta tällä hetkellä Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Venäjän välillä junaliikenne kierrätetään ruuhkaisen Tikkurilan kautta. Tämä tarkoittaa matkustajille junan odottamista, hankalaa 8

9 vaihtoa ratapihan ali ja ylimääräistä matkaa vajaa 100 km. Huonojen yhteyksien ja vaihdon vuoksi ylimääräistä matka-aikaa kertyy nyt esim. Pietarin ja Tampereen välillä 1:05 1:15 h. Vaihtoehtona Tikkurilan kautta kierrolle ja vaihtamiselle matkustaja voi tehdä kaksi hankalaa junanvaihtoa Riihimäellä ja Lahdessa, jolloin väli kuljetaan kaukomatkustajien kannalta epämukavalla taajamajunalla ja lisäksi junan lähtöä odotetaan sekä Riihimäellä että Lahdessa. Matka-aikoihin nykyinen järjestely aiheuttaa kohtuutonta haittaa siihen nähden, että jo olemassa olevalla ratainfrastruktuurilla ja junakalustolla saataisiin aikaan suora, nopea ja houkutteleva yhteys. Nykyisen vaihtojärjestelyn seurauksena ympäristöystävällisen ja matkustajalle mukavan junan kilpailukyky on heikompi lentokoneeseen ja autoon nähden. Nykyiset VR:n Allegro-aikataulut ajalle : Ajat paikallista aikaa. Ajat paikallista aikaa. Edellä olevan VR:n aikataulun sekä Karelian Trains -yhtiön internet-sivujen ja mediassa VR:n kertomien matkustajatavoitteiden perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Suomeen toimitetuista neljästä (4) Allegro-junasta tarvitaan kerrallaan vain kaksi (2) junarunkoa liikennöimään nykyistä 8 lähtöä päivässä Helsingin ja Pietarin välille. Vaikka kaikki neljä (4) Allegro-junaa todennäköisesti ovat käytössä, niin ne eivät ole yhtä aikaa liikenteessä. Toisin sanoen kaksi Allegro-junaa seisoo joka tapauksessa käyttämättömänä 9

10 varikolla sillä aikaa kun kaksi muuta ovat liikenteessä. Yli yön kestävää raskasta huoltoa Allegron kaltainen juna ei tarvitse päivittäin, ei edes viikoittain. Havaintojen ja alustavien tiedustelujen mukaan junia ei ole myöskään ajettu yhteenkytkettyinä. Kahden kulloinkin varikolla seisovan Allegro-junan lisäksi varikolla seisoo varajunana käyttämättömänä vanha IC-Sibelius-juna. Havaintojen mukaan myös IC-Sibelius-junaa edeltäneen - vanhan sinivaunuisen Sibelius-junan - vaunuja seisoo käyttämättömänä. Normaalisti seisovista kahdesta Allegro-junasta ainakin yhtä on käytetty muutamana päivänä lisävuorojen ajamiseen toukokuussa Kahden, yhteensä muutama kymmenen milj. euroa maksaneen, junan seisottaminen vain muutaman päivän käyttöä varten ei ole kannattavaa. Muutama lisävuoro vuodessa ei ole peruste jättää käyttämättä yhtä seisovaa Allegroa vakituiseen liikenteeseen muualla kuin jo nyt erinomaisesti palvelulla Helsinki-Pietari välillä. Yhteenvetona käyttämättömän kaluston määrä Venäjän liikenteessä siis näyttäisi olevan 2/3, eli kahta liikkeessä olevaa Allegro-junaa kohden varikolla on kulloinkin kolme (3) junaa (joista kaksi Allegroa). Normaali kiskokaluston varajunakäytäntö on luokkaa 10/1, tai nykyään jopa 20/1, eli enimmillään yksi juna varikolla kymmentä liikkeessä olevaa junaa kohtaan Allegrojen matkustajatavoitteet ja kapasiteetti VR:n mediassa kertoma tavoite Helsingin ja Pietarin väliseen Allegro-liikenteeseen on matkustajaa vuonna Viiden vuoden tavoite on matkustajaa vuodessa. Pidemmän aikavälin tavoite on matkustajaa vuodessa. Karelian Trains:n internet-sivujen mukaan yhden Allegro-junan kapasiteetti on 350 paikkaa. Nykyinen neljän lähdön aikataulu kahdella (2) Allegro-junarungolla kestää kaikki nämä tavoitteet hyvin: Kahden junan liikennöimät 8 päivittäistä lähtöä mahdollistavat noin miljoonan matkustajan määrän vuodessa. Vasta miljoonan matkustajan rajan jälkeen olisi pakko ottaa varikolta käyttöön yksi Allegro-juna lisää vakituiseen liikenteeseen Johtopäätökset Edellä kuvatun perusteella olisi Venäjän turismin, kansainvälisen yhteistyön, vientialan, yhdyskuntahyötyjen sekä liikennetalouden kannalta välttämätöntä ottaa pikaisesti yksi varikolla seisovista junista tuottavaan käyttöön Venäjän ja Länsi-Suomen välille. Tämä ei veisi pois ainoatakaan vuoroa kahdeksasta päivittäisestä Helsinki-Pietari vuorosta, joita nyt liikennöidään. Erittäin merkittävä seikka on, että Pietarin ja Länsi-Suomen välinen suora junayhteys ei vaadi välttämättömiä ratainvestointeja ollenkaan. Olennaista myös on, että yhden olemassa olevan Allegron liikennöintikulut väillä Pietari-Länsi- Suomi eivät ole kohtuuttomat. Neljä Allegro-junaa on jo ostettu, eli pääomakuluja maksetaan kaikista neljästä, vaikka niistä kaksi seisoo varikolla käyttämättömänä. Siksi pääomakuluja ei olemassa olevan kaluston käyttöönoton ja käytön kustannuksiin tarvitse laskea Länsi-Suomen ja Venäjän välisen liikenteen kohdalla. 10

11 Henkilöstökulut (kuljettaja ja konduktöörit), ratamaksut, ylläpitokulut jne. olisivat Liikenneviraston, Veturimiesten liiton, Rautatieläisten liiton ja länsieurooppalaisten sähkömoottorijunien kustannustietojen mukaan täysin realisista kattaa melko lyhyenkin sisäänajojakson jälkeen reitillä Tampere Pietari Tampere. Reitin pituus on yhteensä noin 490 km x 2 = 980 km ja matka-aika yhteen suuntaan luokkaa 4:10-4:20 h. Pietarin ja Länsi-Suomen välisen suoran junan vaikutusalueella (Pietari-Vainikkala-Riihimäki- Tampere) asuu ja työskentelee suoraan lähes 7 miljoonaa ihmistä. Näillä alueilla on myös paljon Venäjän viennissä toimivia yrityksiä sekä matkailukohteita. Junan vaikutusalueeseen kuuluvat myös reitillä suoraan olevien asemien jatkoyhteydet, jolloin vaikutusalueen potentiaali nousee vielä noin miljoonalla asukkaalla. Olennaista on, että kohtuullisen vähäiselläkin matkustajamäärällä voidaan saada Länsi-Suomen Allegro peittämään ainakin suurimman osan kuluistaan. Toisaalta Länsi-Suomen Allegron kulut ovat marginaalisia verrattuna sen tuomiin yhdyskunta-, yhteistyö- ja taloushyötyihin. Venäläiset turistit jättivat pelkästään vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan Suomeen rahaa 653 milj. euroa. Summa lisääntyy radikaalisti, jos Allegro-juniin vireillä oleva viisumivapaus toteutuu. Siksikin on koko Suomen edun mukaista saada laajemmat yhteydet pikaisesti aikaan Jatkoselvityksen tavoitteita voivat olla 1. Selvittää, onko mahdollista toteuttaa lähitulevaisuudessa poikittaisten junayhteyksien varsinainen kehityssuunnitelma. 2. Mahdollistaa nykyisen rataverkon tehokkaampi käyttö. 3. Edistää tasa-arvoisempia junayhteyksiä koko maahan. 4. Hillitä Riihimäen alapuolisen rataverkon kapasiteettiongelmien kasvua. 5. Lisätä Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön laajuutta 11

12 5. Liitteet Liite 1: Aikatauluesimerkit. Erilaisia mahdollisuuksia on monia. Vaihtoehto 1: H:ki-Pietari-R:ki-T:re-R:ki-Pietari-H:ki (Lisävuoro myös Helsinki-Pietari välille!) Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero Matkaaika km km yht Ratanopeus Keskinopeus Helsinki 6:00 Pasila 6:05 6:06 0:05 0:01 0:05 80 Tikkurila 6:14 6:15 0:08 0:01 0: Lahti 6:48 6:50 0:33 0:02 0:48 104,2 104, Kouvola 7:14 7:16 0:24 0:02 1:14 61,3 165, Vainikkala 7:55 8:02 0:39 0:07 1:55 91,3 256, Viipuri 9:31 9:41 0:29 0:10 1:00 2:31 32,0 288, Pietari 10:36 0:55 3:36 131,0 419, Pietari 11:25 0:49 Viipuri 12:20 12:30 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 11:59 12:06 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 12:45 12:47 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 13:11 13:13 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 13:44 13:51 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 14:11 14:13 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 14:29 14:31 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 14:45 0:14 4:20 39,8 490, Tampere 15:15 0:30 Toijala 15:29 15:31 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 15:47 15:49 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 16:09 16:16 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 16:47 16:49 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 17:13 17:15 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 17:54 18:01 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 19:30 19:40 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 20:35 0:55 4:20 131,0 490, Pietari 21:25 0:50 Viipuri 22:20 22:30 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 21:59 22:06 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 22:45 22:47 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 23:11 23:13 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Tikkurila 23:46 23:47 0:33 0:01 3: Pasila 23:55 23:56 0:08 0:01 3: Helsinki 0:01 0:05 3:36 104,2 419, Lähteet: Allegron matka-ajat välillä Helsinki-Lahti Pietari: VR aikatauluhaku Pendolinojen matka- ja pysähdysajat välillä Tampere Riihimäki sekä Riihimäki Lahti ennen oikorataa: VR kaukoliikenteen taskuaikataulu , Talvituristi Liikennevirasto. 12

13 Vaihtoehto 2: T:re-R:ki-Pietari-R:ki-T:re Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero km km yht Ratanopeus Keskinopeus Yhdysjunat Pohjanmailta, Keski-Suomesta, Ylä-Pirkanmaalta ja Satakunnasta Tampereelle. Saapumisajat 7:42-7:56. Tampere 8:11 Toijala 8:25 8:27 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 8:43 8:45 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 9:05 9:12 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 9:43 9:45 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 10:09 10:11 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 10:50 10:57 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 12:26 12:36 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 13:31 0:55 4:20 131,0 490, Pietari 14:35 Viipuri 15:30 15:40 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 15:09 15:16 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 15:55 15:57 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 16:21 16:23 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 16:54 17:01 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 17:21 17:23 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 17:39 17:41 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 17:55 0:14 0:05 4:20 39,8 490, Yhdysjunat Tampereelta Pohjanmaille, Keski-Suomeen, ja Satakuntaan. Lähtöajat 18:02-18:15. Vaihtoehto 3: Pietari-R:ki-T:re-R:ki-Pietari Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero Matkaaika Matkaaika km km yht Rataopeus Keskinopeus Pietari 10:30 Viipuri 11:25 11:35 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 11:04 11:11 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 11:50 11:52 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 12:16 12:18 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 12:49 12:56 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 13:16 13:18 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 13:34 13:36 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 13:50 0:14 0:05 4:20 39,8 490, Tampere 15:05 Toijala 15:19 15:21 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 15:37 15:39 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 15:59 16:06 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 16:37 16:39 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 17:03 17:05 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 17:44 17:51 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 19:20 19:30 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 20:25 0:55 4:20 131,0 490, Lähteet: Allegron matka-ajat välillä Lahti Pietari: VR aikatauluhaku Pendolinojen matka- ja pysähdysajat välillä Tampere Riihimäki sekä Riihimäki Lahti ennen oikorataa: VR kaukoliikenteen taskuaikataulu , Talvituristi Liikennevirasto. 13

Asemalakkautusten vaikutus matka-aikaan 1 %

Asemalakkautusten vaikutus matka-aikaan 1 % Asemalakkautusten vaikutus matka-aikaan 1 % 17.4.2014 UUTINEN Haukivuoren ja Lievestuoreen pysähdysten lakkauttamiset vaikuttavat kokonaismatka-aikaan Helsingistä Kuopioon noin prosentin. VR:n aikataulujen

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Miten VR Matkustajaliikenne on kehittänyt ja kehittää palvelujaan?

Miten VR Matkustajaliikenne on kehittänyt ja kehittää palvelujaan? Miten VR Matkustajaliikenne on kehittänyt ja kehittää palvelujaan? Pro Rautatien seminaari 15.3.2012 Antti Jaatinen Senior Adviser VR Group Käynnissä mittavat kalustoinvestoinnit 1. VR käynnisti vuonna

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen

Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen 1 Savonlinna Pieksämäkihenkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kuvat: VR ja Savonlinnan kaupunki 2 Lähtökohdat Savonlinnan liikenteellinen asema on ongelmallinen Henkilöjunayhteydet etelään ja itään toimivat

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä

VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä VR Matkustajaliikenne Suomessa ja Venäjällä Kouvolan rautatieseminaari 13.12.2011 Ari Vanhanen Matkustajaliikenne VR-Yhtymä Oy VR on kehittynyt yhtä matkaa Suomen kanssa 1857: Asetus Suomen ensimmäisen

Lisätiedot

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään 29.11.2017 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Sisältö Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 19.6. 9.12.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella 15.2.2011 TIMO HUHTINEN Taustaa: Lentoaseman kaukoliikennerata, Ratayhteysselvitys, Liikennevirasto 2010 30 km:n tunnelirata Ilmalasta Keravan pohjoispuolelle

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 10.12.2017 24.3.2018 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

Savonradan palvelutasoa tulee kehittää henkilöjunien vuorotarjontaa lisäämällä ja liikenteen matkanopeutta parantamalla

Savonradan palvelutasoa tulee kehittää henkilöjunien vuorotarjontaa lisäämällä ja liikenteen matkanopeutta parantamalla Jakelussa mainituille 2.10.2017 LIITE 11 Savonradan palvelutasoa tulee kehittää henkilöjunien vuorotarjontaa lisäämällä ja liikenteen matkanopeutta parantamalla Savonradan maakunnat Etelä-Savo, Pohjois-Savo

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä

Lausuntopyyntö kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä Lausuntopyyntö 1(6) Palveluosasto LVM/2113/08/2017 10.11.2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä Asian tausta Hallitus päätti rautateiden henkilöliikenteen

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015 Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Yhteisellä Matkalla jo yli 150 vuotta Ensimmäinen säännöllinen junayhteys Helsinki Hämeenlinna maaliskuussa 1862 Valtionrautatiet

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Suomen veturit ja moottorijunat 2011. Koonnut: Henri Hovi

Suomen veturit ja moottorijunat 2011. Koonnut: Henri Hovi Suomen veturit ja moottorijunat 2011 Koonnut: Henri Hovi Sisällysluettelo: 1 Sr2 2 Sr1 3 Sm6 4 Sm5 5 Sm4 6 Sm3 7 Sm2 8 Sm1 9 Dr16 10 Dr14 11 Dv12 12 Dm12 13 Dm7 14 Muu museokalusto Dokumentissä esitellään

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO info@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi VIITE ASIA Liikenneministeriön tulevaisuuskatsaus puolueille Digitaalinen Suomi, uusi liikennepolitiikka Esitettyjä

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TAUSTAA Lokakuun 2009 alusta poliisi yhdenmukaisti ja kiristi ylinopeuksien puuttumiskynnystä Rikesakko 8 km/h ylinopeudesta Huomautus

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta

Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta Tampere Helsinki Vantaa Airport Express kehäradan kautta Luonnos Jani Hyvärinen 2010 Tausta ja perustelut Lentorata uhkaa viivästyä, kehärata rakenteilla Lentoradan tarjoama nopea, vaihdoton yhteys tärkeä

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005?

Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Miten meni Suomen matkailussa vuonna 2005? Mitkä olivat vetovoimaisimmat alueet, paikkakunnat, suosituimmat kohteet, väkirikkaimmat tapahtumat? Entäpä flopit? Heikki Artman Art-Travel Oy Matkailun kehitys

Lisätiedot

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet:

Tältä pohjalta Vakka-Suomen joukkoliikennejärjestelmän kehittämiselle voidaan asettaa seuraavat tavoitteet: JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET Joukkoliikennettä koskevien tavoitteiden lähtö-kohtia. Joukkoliikenteen positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan. Yksilöiden ja kotitalouksien liikkumismahdollisuudet.

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI 2013 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet Nykytilan analyysi Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT

UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT UUDENMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSEN LAUSUNNONANTAJAT Näilta tahoilta on pyydetty lausuntoa 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausuntoaikaa on 20.3.2015 saakka. Uudenmaan Jäsenkunnat Askolan

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Päätös 1 (3) JAKELUN MUKAAN Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle RATKAISU,

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu

Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut Otto Lehtipuu Tulevaisuus raiteilla Asemanseudut 2017 Otto Lehtipuu 7.6.2017 Tavoitteena kasvattaa matkustajamääriä Helmikuussa 2016 alensimme hintoja 25 % Lisää suoria ja nopeampia yhteyksiä Parempaa henkilökohtaista

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015

Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ensirekisteröinnit 5/2015 1.6.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2015 05/2014 (%) (%) 1-05/2015 1-05/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 114 10 114-9,9

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Kehäradan liikennöinti 2015

Kehäradan liikennöinti 2015 Kehäradan liikennöinti 2015 Suvi Rihtniemi 14.4.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Kehäradan aikamatka 1975: Martinlaakson rata valmistuu. Aletaan puhua Marja-radasta Martinlaakson radan jatke:

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot