J. Wahlroos (Puh )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J. Wahlroos (Puh. 040-507 1522)"

Transkriptio

1 J. Wahlroos (Puh )

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustaa 4 3. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon odotukset 5 4. Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Selvitysalueen ratakartta Selvitysalueen asukasmäärät Nykyinen liikenne ja liikennejärjestelmä Allegrojen matkustajatavoitteet ja kapasiteetti Johtopäätökset Esiselvityksen tavoitteet Liitteet 12 Liite 1: Aikatauluesimerkit 12 2

3 1. Johdanto Tredea Oy pyrkii saamaan aikaan suoran junayhteyden Länsi-Suomen ja Pietarin välille Allegrojunalla. Työ on aloitettu tällä esiselvityksellä. Esiselvitykseen kuuluvat liikennetekninen osio sekä kysely elinkeinoelämän odotuksista parempia poikittaisia junayhteyksiä kohtaan. Esiselvityksen tavoite on selvittää, onko mahdollista toteuttaa lähitulevaisuudessa poikittaisten junayhteyksien varsinainen kehityssuunnitelma. Tällä hetkellä junalla Länsi-Suomesta Pietariin kulkevien on matkustettava Tikkurilan kautta. Tämä tarkoittaa matkustajille junan odottamista, hankalaa vaihtoa ratapihan ali ja ylimääräistä matkaa vajaa 100 km. Vaihtoehtoisesti voi tehdä kaksi junanvaihtoa Riihimäellä ja Lahdessa, jolloin väli kuljetaan kaukomatkustajien kannalta epämukavalla taajamajunalla ja lisäksi junan lähtöä odotetaan sekä Riihimäellä että Lahdessa. Nykyinen järjestely aiheuttaa matkustamiseen kohtuutonta haittaa siihen nähden, että jo olemassa oleva infrastruktuuri ja junakalusto mahdollistaisivat suoran, nopean ja houkuttelevan yhteyden. Nykyisen vaihtojärjestelyn seurauksena ympäristöystävällisen ja matkustajalle mukavan junan kilpailukyky on nyt heikompi lentokoneeseen tai omaan autoon nähden. Edellä kuvattu nykytila on koko Suomen edun kannalta haitallinen. Se jättää koko Länsi-Suomen epätasa-arvoiseen asemaan Venäjän kaupan ja matkailun alalla. Lisäksi se haittaa suuressa määrin myös maan poikittaisakselilla sijaitsevien suurten maakuntien välistä sisäistä kanssakäymistä niin Itä- kuin Länsi-Suomessakin. 3

4 2. Taustaa Tasa-arvoisempia Venäjän yhteyksiä on vaadittu pitkään. Mm. Keskuskauppakamarin ja usean alueellisen Kauppakamarin kannanotossa Liikenne- ja viestintäministeriölle, RHK:lle sekä VR:lle esitettiin Länsi- ja Pohjois-Suomen Venäjä-yhteyksien parantamista ( ). Länsi- ja Pohjois-Suomen paremmista Venäjän junayhteyksistä on tehty myös kaksi kirjallista kysymystä liikenneministeri Anu Vehviläiselle (2008 ja 2011). Ministerin vastineessa todettiin, että VR Osakeyhtiön mukaan tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen Suomen myyntijärjestelmään kirjautuvista matkoista alle viisi prosenttia tulee Tampereelta, eikä näin ollen yhteydelle olisi tarvetta. VR:ltä annettuun Tampereen tilastoon perustuva vastaus on kuitenkin suurin osin puutteellinen: Suoran Länsi-Suomen ja Venäjän välisen junan käyttäjiä eivät ole vain Tampereen asemalta junaan lipun ostavat, vaan matkustajia tulee myös reitin varrella olevista muista Suomen ja Venäjän maakunnista sekä niiden vaihtoyhteyksistä. Tampere on yksi kaupunki yhdeksästä, joissa Länsi-Suomen Allegro pysähtyisi. Isoin kaupunki junan reitillä on Pietari. Kokemusten mukaan on oletettavaa, että pelkästään venäläisten matkustajien määrä junassa olisi ainakin noin 50%. VR:ltä saaduissa tiedoissa on lisäksi jätetty huomiotta, että huomattava osa niin pirkanmaalaisista kuin muualtakin Venäjän juniin nousevista hankkii lippunsa Länsi-Suomen ja Venäjän välisiin juniin yritysten pääkonttorien ja matkatoimistojen kautta välille Helsinki/Tikkurila Viipuri/Pietari/Moskova. Yhdyslippu Helsinkiin/Tikkurilaan ostetaan siis erikseen, tai sitten liityntämatka tehdään autolla tai bussilla. Lisäksi Venäjän suunnasta Länsi- Suomeen matkaavat ostavat lippuja myös Venäjän puolelta. Edellä kuvatut matkustajamäärät eivät näy tilastoissa Länsi-Suomen, Hämeen, Pohjanmaiden, Satakunnan, Tampereen jne. matkaajina, vaan näin hankitut matkaliput kirjautuvat muualle pääosin Tikkurila- ja Helsinki Pietari -väleille. Kun Tampereelta nyt tilastoitaviin matkoihin lisätään em. matkat, sekä laajennetaan tarkastelu koskemaan kaikkia maakuntia ja kaupunkeja, joiden junayhteys kulkee Länsi-Suomi Pietari junareitin kautta, tullaan selvästi suurempaan prosenttilukuun kuin mitä on ilmoitettu. Perusteena suoralle yhteydelle tuleekin luonnollisesti olla kaikki matkustajamäärät, eivät vain Tampereelta kansainvälisellä lipulla lähtevät tai Tampereelta lipun ostaneet. 4

5 3. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon odotukset Pietari Länsi-Suomi yhteydestä toteutettiin Tampereen seudun elinkeinoelmän ja julkishallinnon edustajille kysely sähköpostiin linkitetyn nettikyselyn avulla. Lisäksi kysely meni muutamalle Pirkanmaan naapurimaakunnan edustajalle, joiden edustama alue olisi suoran Venäjä Länsi-Suomi junan hyötyjiä. Kyselyn järjesti Tredea ja se toteutettiin Zef-ohjelmalla. Vastauksia Tampereen seudulta tuli 213 kpl. Suorasta Venäjä-yhteydestä arveltiin saatavan paljon lisäarvoa alueen päivittäiskaupalle, palveluntarjoajille, matkailulle ja vientitoiminnalle. Asteikolla 1-5 mitattuna suoran Venäjän junan lisäarvon arveltiin keskimäärin olevan luokkaa 4. Kyselyn yhteydessä tiedusteltiin suoran Venäjä-yhteyden lisäksi myös Etelä-Suomen alueella liikennöivän suoran poikittaisjunan tarvetta ja myös sen merkitys nähtiin tärkeänä. VASTAUSTEN YHTEENVETO: Kysymys 1: Jos Pietarin ja Länsi-Suomen välinen junayhteys olisi selvästi nykyistä suorempi, helpompi ja nopeampi, niin kuinka paljon arvelisitte sen tuovan lisäarvoa alueenne: 1. Matkailulle ja kaupalle? 2. Yritysten Venäjälle kohdistuvalle viennille? Kysymys 2: Jos Venäjän junayhteyden vaihdot poistuvat, vuorotarjonta lisääntyy ja matka-aika lyhenee minuuttia, niin kuinka paljon arvelette Venäjän suuntaan junalla tehtävien: 1. Työmatkojen määrä nousevan nykyisestä? 2. Vapaa-ajan matkojen määrä nousevan nykyisestä? 5

6 Kysymys 3: Jos eteläisen Suomen poikittaisen ja maan sisäisen junayhteyden vaihdot poistuvat, vuorotarjonta lisääntyy ja matka-aika lyhenee minuuttia, niin: 1. Kuinka paljon alueeltanne Lahden, Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran suuntaan junalla tehtävien työ- ja vapaa-ajanmatkojen määrä nousisi nykyisestä? 2. Kuinka paljon arvelette Lahden, Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran suunnasta tulevan turismin ja yrityselämän yhteyksien vahvistavan alueenne elinkeinoelämää? Kysymys 4: Kuinka tarpeellisena näette nykyistä suoremman, sujuvamman ja nopeamman junayhteyden käynnistämisen: 1. Länsi-Suomen ja Venäjän välille? 2. Länsi-Suomen ja Itä-Suomen välille? 6

7 4. Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 4.1. Selvitysalueen ratakartta Pietari-Länsi-Suomi -junan merkittävin vaikutusalue 7

8 4.2. Selvitysalueen asukasmäärät Pietari Länsi-Suomi yhteyden vaikutusalue kattaa seuraavat alueet: Suoraan: Pietarin kaupunkialue as. (Asema: Pietari, Finljandskij vokzal) Viipurin alue as. (Asema: Viipuri) Etelä-Karjala as. (Asema: Vainikkala) Kymenlaakso as. (Asema: Kouvola) Päijät-Häme as. (Asema: Lahti) Kanta-Häme as. (Asemat: Riihimäki ja Hämeenlinna) Pirkanmaa as. (Asemat: Tampere ja Toijala) Välisumma yhteensä as. Yhdellä vaihdolla: (myöhemmin on mahdollista junan reitin jatkaminen) Keski-Suomi as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Satakunta as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Etelä-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Keski-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Pohjois-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Lappi as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Keski-Uusimaa: Hyvinkää as. (Vaihtoyhteys: Riihimäki) Järvenpää as. (Vaihtoyhteys: Riihimäki) Kerava as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Mäntsälä as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Välisumma yhteensä as. Lisäksi Länsi-Suomen ja Pietarin välinen juna tarjoaa hyvän vaihtoyhteyden Lahdessa, Kouvolassa ja Toijalassa nykyisten 8 Helsinki-Pietari -vuoron lisäksi seuraaville alueille: Helsinki as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Vantaa as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Varsinais-Suomi as. (Vaihtoyhteys: Toijala) Etelä-Savo as. (Vaihtoyhteys: Kouvola) Välisumma yhteensä as. Kaikki yhdessä: as Nykyinen liikenne ja liikennejärjestelmä Vaikka Tampereen ja Vainikkalan välillä on hyväkuntoinen kaksiraiteinen valmis rata, niin siitä huolimatta tällä hetkellä Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Venäjän välillä junaliikenne kierrätetään ruuhkaisen Tikkurilan kautta. Tämä tarkoittaa matkustajille junan odottamista, hankalaa 8

9 vaihtoa ratapihan ali ja ylimääräistä matkaa vajaa 100 km. Huonojen yhteyksien ja vaihdon vuoksi ylimääräistä matka-aikaa kertyy nyt esim. Pietarin ja Tampereen välillä 1:05 1:15 h. Vaihtoehtona Tikkurilan kautta kierrolle ja vaihtamiselle matkustaja voi tehdä kaksi hankalaa junanvaihtoa Riihimäellä ja Lahdessa, jolloin väli kuljetaan kaukomatkustajien kannalta epämukavalla taajamajunalla ja lisäksi junan lähtöä odotetaan sekä Riihimäellä että Lahdessa. Matka-aikoihin nykyinen järjestely aiheuttaa kohtuutonta haittaa siihen nähden, että jo olemassa olevalla ratainfrastruktuurilla ja junakalustolla saataisiin aikaan suora, nopea ja houkutteleva yhteys. Nykyisen vaihtojärjestelyn seurauksena ympäristöystävällisen ja matkustajalle mukavan junan kilpailukyky on heikompi lentokoneeseen ja autoon nähden. Nykyiset VR:n Allegro-aikataulut ajalle : Ajat paikallista aikaa. Ajat paikallista aikaa. Edellä olevan VR:n aikataulun sekä Karelian Trains -yhtiön internet-sivujen ja mediassa VR:n kertomien matkustajatavoitteiden perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Suomeen toimitetuista neljästä (4) Allegro-junasta tarvitaan kerrallaan vain kaksi (2) junarunkoa liikennöimään nykyistä 8 lähtöä päivässä Helsingin ja Pietarin välille. Vaikka kaikki neljä (4) Allegro-junaa todennäköisesti ovat käytössä, niin ne eivät ole yhtä aikaa liikenteessä. Toisin sanoen kaksi Allegro-junaa seisoo joka tapauksessa käyttämättömänä 9

10 varikolla sillä aikaa kun kaksi muuta ovat liikenteessä. Yli yön kestävää raskasta huoltoa Allegron kaltainen juna ei tarvitse päivittäin, ei edes viikoittain. Havaintojen ja alustavien tiedustelujen mukaan junia ei ole myöskään ajettu yhteenkytkettyinä. Kahden kulloinkin varikolla seisovan Allegro-junan lisäksi varikolla seisoo varajunana käyttämättömänä vanha IC-Sibelius-juna. Havaintojen mukaan myös IC-Sibelius-junaa edeltäneen - vanhan sinivaunuisen Sibelius-junan - vaunuja seisoo käyttämättömänä. Normaalisti seisovista kahdesta Allegro-junasta ainakin yhtä on käytetty muutamana päivänä lisävuorojen ajamiseen toukokuussa Kahden, yhteensä muutama kymmenen milj. euroa maksaneen, junan seisottaminen vain muutaman päivän käyttöä varten ei ole kannattavaa. Muutama lisävuoro vuodessa ei ole peruste jättää käyttämättä yhtä seisovaa Allegroa vakituiseen liikenteeseen muualla kuin jo nyt erinomaisesti palvelulla Helsinki-Pietari välillä. Yhteenvetona käyttämättömän kaluston määrä Venäjän liikenteessä siis näyttäisi olevan 2/3, eli kahta liikkeessä olevaa Allegro-junaa kohden varikolla on kulloinkin kolme (3) junaa (joista kaksi Allegroa). Normaali kiskokaluston varajunakäytäntö on luokkaa 10/1, tai nykyään jopa 20/1, eli enimmillään yksi juna varikolla kymmentä liikkeessä olevaa junaa kohtaan Allegrojen matkustajatavoitteet ja kapasiteetti VR:n mediassa kertoma tavoite Helsingin ja Pietarin väliseen Allegro-liikenteeseen on matkustajaa vuonna Viiden vuoden tavoite on matkustajaa vuodessa. Pidemmän aikavälin tavoite on matkustajaa vuodessa. Karelian Trains:n internet-sivujen mukaan yhden Allegro-junan kapasiteetti on 350 paikkaa. Nykyinen neljän lähdön aikataulu kahdella (2) Allegro-junarungolla kestää kaikki nämä tavoitteet hyvin: Kahden junan liikennöimät 8 päivittäistä lähtöä mahdollistavat noin miljoonan matkustajan määrän vuodessa. Vasta miljoonan matkustajan rajan jälkeen olisi pakko ottaa varikolta käyttöön yksi Allegro-juna lisää vakituiseen liikenteeseen Johtopäätökset Edellä kuvatun perusteella olisi Venäjän turismin, kansainvälisen yhteistyön, vientialan, yhdyskuntahyötyjen sekä liikennetalouden kannalta välttämätöntä ottaa pikaisesti yksi varikolla seisovista junista tuottavaan käyttöön Venäjän ja Länsi-Suomen välille. Tämä ei veisi pois ainoatakaan vuoroa kahdeksasta päivittäisestä Helsinki-Pietari vuorosta, joita nyt liikennöidään. Erittäin merkittävä seikka on, että Pietarin ja Länsi-Suomen välinen suora junayhteys ei vaadi välttämättömiä ratainvestointeja ollenkaan. Olennaista myös on, että yhden olemassa olevan Allegron liikennöintikulut väillä Pietari-Länsi- Suomi eivät ole kohtuuttomat. Neljä Allegro-junaa on jo ostettu, eli pääomakuluja maksetaan kaikista neljästä, vaikka niistä kaksi seisoo varikolla käyttämättömänä. Siksi pääomakuluja ei olemassa olevan kaluston käyttöönoton ja käytön kustannuksiin tarvitse laskea Länsi-Suomen ja Venäjän välisen liikenteen kohdalla. 10

11 Henkilöstökulut (kuljettaja ja konduktöörit), ratamaksut, ylläpitokulut jne. olisivat Liikenneviraston, Veturimiesten liiton, Rautatieläisten liiton ja länsieurooppalaisten sähkömoottorijunien kustannustietojen mukaan täysin realisista kattaa melko lyhyenkin sisäänajojakson jälkeen reitillä Tampere Pietari Tampere. Reitin pituus on yhteensä noin 490 km x 2 = 980 km ja matka-aika yhteen suuntaan luokkaa 4:10-4:20 h. Pietarin ja Länsi-Suomen välisen suoran junan vaikutusalueella (Pietari-Vainikkala-Riihimäki- Tampere) asuu ja työskentelee suoraan lähes 7 miljoonaa ihmistä. Näillä alueilla on myös paljon Venäjän viennissä toimivia yrityksiä sekä matkailukohteita. Junan vaikutusalueeseen kuuluvat myös reitillä suoraan olevien asemien jatkoyhteydet, jolloin vaikutusalueen potentiaali nousee vielä noin miljoonalla asukkaalla. Olennaista on, että kohtuullisen vähäiselläkin matkustajamäärällä voidaan saada Länsi-Suomen Allegro peittämään ainakin suurimman osan kuluistaan. Toisaalta Länsi-Suomen Allegron kulut ovat marginaalisia verrattuna sen tuomiin yhdyskunta-, yhteistyö- ja taloushyötyihin. Venäläiset turistit jättivat pelkästään vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan Suomeen rahaa 653 milj. euroa. Summa lisääntyy radikaalisti, jos Allegro-juniin vireillä oleva viisumivapaus toteutuu. Siksikin on koko Suomen edun mukaista saada laajemmat yhteydet pikaisesti aikaan Jatkoselvityksen tavoitteita voivat olla 1. Selvittää, onko mahdollista toteuttaa lähitulevaisuudessa poikittaisten junayhteyksien varsinainen kehityssuunnitelma. 2. Mahdollistaa nykyisen rataverkon tehokkaampi käyttö. 3. Edistää tasa-arvoisempia junayhteyksiä koko maahan. 4. Hillitä Riihimäen alapuolisen rataverkon kapasiteettiongelmien kasvua. 5. Lisätä Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön laajuutta 11

12 5. Liitteet Liite 1: Aikatauluesimerkit. Erilaisia mahdollisuuksia on monia. Vaihtoehto 1: H:ki-Pietari-R:ki-T:re-R:ki-Pietari-H:ki (Lisävuoro myös Helsinki-Pietari välille!) Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero Matkaaika km km yht Ratanopeus Keskinopeus Helsinki 6:00 Pasila 6:05 6:06 0:05 0:01 0:05 80 Tikkurila 6:14 6:15 0:08 0:01 0: Lahti 6:48 6:50 0:33 0:02 0:48 104,2 104, Kouvola 7:14 7:16 0:24 0:02 1:14 61,3 165, Vainikkala 7:55 8:02 0:39 0:07 1:55 91,3 256, Viipuri 9:31 9:41 0:29 0:10 1:00 2:31 32,0 288, Pietari 10:36 0:55 3:36 131,0 419, Pietari 11:25 0:49 Viipuri 12:20 12:30 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 11:59 12:06 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 12:45 12:47 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 13:11 13:13 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 13:44 13:51 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 14:11 14:13 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 14:29 14:31 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 14:45 0:14 4:20 39,8 490, Tampere 15:15 0:30 Toijala 15:29 15:31 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 15:47 15:49 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 16:09 16:16 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 16:47 16:49 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 17:13 17:15 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 17:54 18:01 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 19:30 19:40 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 20:35 0:55 4:20 131,0 490, Pietari 21:25 0:50 Viipuri 22:20 22:30 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 21:59 22:06 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 22:45 22:47 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 23:11 23:13 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Tikkurila 23:46 23:47 0:33 0:01 3: Pasila 23:55 23:56 0:08 0:01 3: Helsinki 0:01 0:05 3:36 104,2 419, Lähteet: Allegron matka-ajat välillä Helsinki-Lahti Pietari: VR aikatauluhaku Pendolinojen matka- ja pysähdysajat välillä Tampere Riihimäki sekä Riihimäki Lahti ennen oikorataa: VR kaukoliikenteen taskuaikataulu , Talvituristi Liikennevirasto. 12

13 Vaihtoehto 2: T:re-R:ki-Pietari-R:ki-T:re Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero km km yht Ratanopeus Keskinopeus Yhdysjunat Pohjanmailta, Keski-Suomesta, Ylä-Pirkanmaalta ja Satakunnasta Tampereelle. Saapumisajat 7:42-7:56. Tampere 8:11 Toijala 8:25 8:27 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 8:43 8:45 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 9:05 9:12 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 9:43 9:45 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 10:09 10:11 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 10:50 10:57 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 12:26 12:36 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 13:31 0:55 4:20 131,0 490, Pietari 14:35 Viipuri 15:30 15:40 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 15:09 15:16 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 15:55 15:57 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 16:21 16:23 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 16:54 17:01 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 17:21 17:23 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 17:39 17:41 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 17:55 0:14 0:05 4:20 39,8 490, Yhdysjunat Tampereelta Pohjanmaille, Keski-Suomeen, ja Satakuntaan. Lähtöajat 18:02-18:15. Vaihtoehto 3: Pietari-R:ki-T:re-R:ki-Pietari Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero Matkaaika Matkaaika km km yht Rataopeus Keskinopeus Pietari 10:30 Viipuri 11:25 11:35 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 11:04 11:11 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 11:50 11:52 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 12:16 12:18 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 12:49 12:56 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 13:16 13:18 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 13:34 13:36 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 13:50 0:14 0:05 4:20 39,8 490, Tampere 15:05 Toijala 15:19 15:21 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 15:37 15:39 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 15:59 16:06 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 16:37 16:39 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 17:03 17:05 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 17:44 17:51 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 19:20 19:30 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 20:25 0:55 4:20 131,0 490, Lähteet: Allegron matka-ajat välillä Lahti Pietari: VR aikatauluhaku Pendolinojen matka- ja pysähdysajat välillä Tampere Riihimäki sekä Riihimäki Lahti ennen oikorataa: VR kaukoliikenteen taskuaikataulu , Talvituristi Liikennevirasto. 13

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS

PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS N OPEAT I TÄRADAT PIEKSÄMÄKI SAVONLINNA PARIKKALA- HENKILÖJUNALIIKENTEEN KEHITTÄMISSELVITYS TEKNINEN MUISTIO HENKILÖJUNALIIKENTEEN PALAUTTAMISEN EDELLYTYKSISTÄ, 3.1.2011 2 Alkusanat Pieksämäki Savonlinna-rataosuuden

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 ::

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sisämaan yöjunaliikenne. Selvitys

Sisämaan yöjunaliikenne. Selvitys Sisämaan yöjunaliikenne Selvitys Julkaisuja 9/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

Havaintoja Suomen rautatieliikenteestä ja ajatuksia sen kehittämiseksi

Havaintoja Suomen rautatieliikenteestä ja ajatuksia sen kehittämiseksi Juha Peltoniemi (11. huhtikuuta 2015) Havaintoja Suomen rautatieliikenteestä ja ajatuksia sen kehittämiseksi Sisällys 1Johdanto...1 2Rautatieliikenteen järjestelyt...2 2.1Toimijat ja työnjako...2 2.2VR-yhtymä,

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI

Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI 2013 Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet NYKYTILAN ANALYYSI Lentoasemien joukkoliikenneyhteydet Nykytilan analyysi Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu

Lisätiedot

VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI

VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI Vantaan kaupunki Joukkoliikenneyksikkö C 9:2004 Joukkoliikenne 2:2004 VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI 9.6.2004 TIIVISTELMÄ Vantaan kaupunki ja LT-Konsultit

Lisätiedot

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta

Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta Oulun lentoaseman raideliikenne selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta 15.9.2014 4 1 Sisällys 1. Tavoitteet ja tarkastelutapa... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Tarkastelutapa... 2 2. Raideliikenteen

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys. Liikenneviraston

Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys. Liikenneviraston Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys 02 2010 Liikenneviraston SUUNNITELMIA Lentoaseman kaukoliikennerata Ratayhteysselvitys Liikenneviraston suunnitelmia 2/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rahti- ja matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäe laivaliikenteessä RAMAPOT hanke Loppuraportti

Rahti- ja matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäe laivaliikenteessä RAMAPOT hanke Loppuraportti Rahti- ja matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäe laivaliikenteessä RAMAPOT hanke Jouni Eho Markku Haikonen SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteutus 1.1. Johdanto 1.2. Ohjausryhmä 1.3. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

LENTOASEMAN MERKITYS ALUEKEHITTÄMISESSÄ tulevaisuus syntyy tekemällä

LENTOASEMAN MERKITYS ALUEKEHITTÄMISESSÄ tulevaisuus syntyy tekemällä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu LENTOASEMAN MERKITYS ALUEKEHITTÄMISESSÄ tulevaisuus syntyy tekemällä Katri Kivistö-Haverinen Kunta- ja aluejohtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä

Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä 2015 Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Esiselvitys lähiliikenteen uusista seisakkeista Kerava Riihimäki- ja Kerava Lahti-väleillä Liikennevirasto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 5 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka

Lisätiedot

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että 1 PM 23.2.2015 Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistäminen Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että Perustelut: hallitus

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla

1 Johdanto. 1.1 Joukkoliikenne pääkaupunkiseudulla Tuomas Kyheröinen Helsingin matematiikkalukio Maantiede 20.11.2009 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun bussilinja Jokerin menestys on rikkonut kaikki ennusteet ja sen suosio kasvaa yhä. Tutkielmassa tutkin YTV:n

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA

VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA VAIKUTTAVUUSARVIOINTI RATAHANKE KONTIOMÄKI SUOMUSSALMI - TAIVALKOSKI KUUSAMO KEMIJÄRVI/SALLA 9.. Esipuhe Liikennejärjestelmien toimivuus ja alueiden saavutettavuus ovat elinkeinoelämän perusta. Suomessa

Lisätiedot

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan

Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan LOLLI - Log istiikan osaamisen laaj entaminen liittouman alueella RAPORTTEJA 3:2:7 2004 Vuosaaren sataman vaikutukset Etelä-Suomen logistiikkaan Tarveselvitys vaikutuksista yrityksiin ja alueisiin Antti

Lisätiedot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot

Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso Vaihe 1: Joukkoliikenteen nykytila, kehittämispotentiaali sekä tavoitevaihtoehdot 2011 Oulun seudun kunnat ELY-keskus TIIVISTELMÄ Valtakunnallisena liikenne- ja

Lisätiedot

Pirkanmaan liitto PL 76 33201 Tampere pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi

Pirkanmaan liitto PL 76 33201 Tampere pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi Pirkanmaan liitto PL 76 33201 Tampere pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi Viite Asia 2040 Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi-raportti Lausunto kyseisestä raportista Maakuntakaava tulee ydinkaupunkiseudun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot