J. Wahlroos (Puh )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J. Wahlroos (Puh. 040-507 1522)"

Transkriptio

1 J. Wahlroos (Puh )

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustaa 4 3. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon odotukset 5 4. Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet Selvitysalueen ratakartta Selvitysalueen asukasmäärät Nykyinen liikenne ja liikennejärjestelmä Allegrojen matkustajatavoitteet ja kapasiteetti Johtopäätökset Esiselvityksen tavoitteet Liitteet 12 Liite 1: Aikatauluesimerkit 12 2

3 1. Johdanto Tredea Oy pyrkii saamaan aikaan suoran junayhteyden Länsi-Suomen ja Pietarin välille Allegrojunalla. Työ on aloitettu tällä esiselvityksellä. Esiselvitykseen kuuluvat liikennetekninen osio sekä kysely elinkeinoelämän odotuksista parempia poikittaisia junayhteyksiä kohtaan. Esiselvityksen tavoite on selvittää, onko mahdollista toteuttaa lähitulevaisuudessa poikittaisten junayhteyksien varsinainen kehityssuunnitelma. Tällä hetkellä junalla Länsi-Suomesta Pietariin kulkevien on matkustettava Tikkurilan kautta. Tämä tarkoittaa matkustajille junan odottamista, hankalaa vaihtoa ratapihan ali ja ylimääräistä matkaa vajaa 100 km. Vaihtoehtoisesti voi tehdä kaksi junanvaihtoa Riihimäellä ja Lahdessa, jolloin väli kuljetaan kaukomatkustajien kannalta epämukavalla taajamajunalla ja lisäksi junan lähtöä odotetaan sekä Riihimäellä että Lahdessa. Nykyinen järjestely aiheuttaa matkustamiseen kohtuutonta haittaa siihen nähden, että jo olemassa oleva infrastruktuuri ja junakalusto mahdollistaisivat suoran, nopean ja houkuttelevan yhteyden. Nykyisen vaihtojärjestelyn seurauksena ympäristöystävällisen ja matkustajalle mukavan junan kilpailukyky on nyt heikompi lentokoneeseen tai omaan autoon nähden. Edellä kuvattu nykytila on koko Suomen edun kannalta haitallinen. Se jättää koko Länsi-Suomen epätasa-arvoiseen asemaan Venäjän kaupan ja matkailun alalla. Lisäksi se haittaa suuressa määrin myös maan poikittaisakselilla sijaitsevien suurten maakuntien välistä sisäistä kanssakäymistä niin Itä- kuin Länsi-Suomessakin. 3

4 2. Taustaa Tasa-arvoisempia Venäjän yhteyksiä on vaadittu pitkään. Mm. Keskuskauppakamarin ja usean alueellisen Kauppakamarin kannanotossa Liikenne- ja viestintäministeriölle, RHK:lle sekä VR:lle esitettiin Länsi- ja Pohjois-Suomen Venäjä-yhteyksien parantamista ( ). Länsi- ja Pohjois-Suomen paremmista Venäjän junayhteyksistä on tehty myös kaksi kirjallista kysymystä liikenneministeri Anu Vehviläiselle (2008 ja 2011). Ministerin vastineessa todettiin, että VR Osakeyhtiön mukaan tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen Suomen myyntijärjestelmään kirjautuvista matkoista alle viisi prosenttia tulee Tampereelta, eikä näin ollen yhteydelle olisi tarvetta. VR:ltä annettuun Tampereen tilastoon perustuva vastaus on kuitenkin suurin osin puutteellinen: Suoran Länsi-Suomen ja Venäjän välisen junan käyttäjiä eivät ole vain Tampereen asemalta junaan lipun ostavat, vaan matkustajia tulee myös reitin varrella olevista muista Suomen ja Venäjän maakunnista sekä niiden vaihtoyhteyksistä. Tampere on yksi kaupunki yhdeksästä, joissa Länsi-Suomen Allegro pysähtyisi. Isoin kaupunki junan reitillä on Pietari. Kokemusten mukaan on oletettavaa, että pelkästään venäläisten matkustajien määrä junassa olisi ainakin noin 50%. VR:ltä saaduissa tiedoissa on lisäksi jätetty huomiotta, että huomattava osa niin pirkanmaalaisista kuin muualtakin Venäjän juniin nousevista hankkii lippunsa Länsi-Suomen ja Venäjän välisiin juniin yritysten pääkonttorien ja matkatoimistojen kautta välille Helsinki/Tikkurila Viipuri/Pietari/Moskova. Yhdyslippu Helsinkiin/Tikkurilaan ostetaan siis erikseen, tai sitten liityntämatka tehdään autolla tai bussilla. Lisäksi Venäjän suunnasta Länsi- Suomeen matkaavat ostavat lippuja myös Venäjän puolelta. Edellä kuvatut matkustajamäärät eivät näy tilastoissa Länsi-Suomen, Hämeen, Pohjanmaiden, Satakunnan, Tampereen jne. matkaajina, vaan näin hankitut matkaliput kirjautuvat muualle pääosin Tikkurila- ja Helsinki Pietari -väleille. Kun Tampereelta nyt tilastoitaviin matkoihin lisätään em. matkat, sekä laajennetaan tarkastelu koskemaan kaikkia maakuntia ja kaupunkeja, joiden junayhteys kulkee Länsi-Suomi Pietari junareitin kautta, tullaan selvästi suurempaan prosenttilukuun kuin mitä on ilmoitettu. Perusteena suoralle yhteydelle tuleekin luonnollisesti olla kaikki matkustajamäärät, eivät vain Tampereelta kansainvälisellä lipulla lähtevät tai Tampereelta lipun ostaneet. 4

5 3. Elinkeinoelämän ja julkishallinnon odotukset Pietari Länsi-Suomi yhteydestä toteutettiin Tampereen seudun elinkeinoelmän ja julkishallinnon edustajille kysely sähköpostiin linkitetyn nettikyselyn avulla. Lisäksi kysely meni muutamalle Pirkanmaan naapurimaakunnan edustajalle, joiden edustama alue olisi suoran Venäjä Länsi-Suomi junan hyötyjiä. Kyselyn järjesti Tredea ja se toteutettiin Zef-ohjelmalla. Vastauksia Tampereen seudulta tuli 213 kpl. Suorasta Venäjä-yhteydestä arveltiin saatavan paljon lisäarvoa alueen päivittäiskaupalle, palveluntarjoajille, matkailulle ja vientitoiminnalle. Asteikolla 1-5 mitattuna suoran Venäjän junan lisäarvon arveltiin keskimäärin olevan luokkaa 4. Kyselyn yhteydessä tiedusteltiin suoran Venäjä-yhteyden lisäksi myös Etelä-Suomen alueella liikennöivän suoran poikittaisjunan tarvetta ja myös sen merkitys nähtiin tärkeänä. VASTAUSTEN YHTEENVETO: Kysymys 1: Jos Pietarin ja Länsi-Suomen välinen junayhteys olisi selvästi nykyistä suorempi, helpompi ja nopeampi, niin kuinka paljon arvelisitte sen tuovan lisäarvoa alueenne: 1. Matkailulle ja kaupalle? 2. Yritysten Venäjälle kohdistuvalle viennille? Kysymys 2: Jos Venäjän junayhteyden vaihdot poistuvat, vuorotarjonta lisääntyy ja matka-aika lyhenee minuuttia, niin kuinka paljon arvelette Venäjän suuntaan junalla tehtävien: 1. Työmatkojen määrä nousevan nykyisestä? 2. Vapaa-ajan matkojen määrä nousevan nykyisestä? 5

6 Kysymys 3: Jos eteläisen Suomen poikittaisen ja maan sisäisen junayhteyden vaihdot poistuvat, vuorotarjonta lisääntyy ja matka-aika lyhenee minuuttia, niin: 1. Kuinka paljon alueeltanne Lahden, Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran suuntaan junalla tehtävien työ- ja vapaa-ajanmatkojen määrä nousisi nykyisestä? 2. Kuinka paljon arvelette Lahden, Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran suunnasta tulevan turismin ja yrityselämän yhteyksien vahvistavan alueenne elinkeinoelämää? Kysymys 4: Kuinka tarpeellisena näette nykyistä suoremman, sujuvamman ja nopeamman junayhteyden käynnistämisen: 1. Länsi-Suomen ja Venäjän välille? 2. Länsi-Suomen ja Itä-Suomen välille? 6

7 4. Esiselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 4.1. Selvitysalueen ratakartta Pietari-Länsi-Suomi -junan merkittävin vaikutusalue 7

8 4.2. Selvitysalueen asukasmäärät Pietari Länsi-Suomi yhteyden vaikutusalue kattaa seuraavat alueet: Suoraan: Pietarin kaupunkialue as. (Asema: Pietari, Finljandskij vokzal) Viipurin alue as. (Asema: Viipuri) Etelä-Karjala as. (Asema: Vainikkala) Kymenlaakso as. (Asema: Kouvola) Päijät-Häme as. (Asema: Lahti) Kanta-Häme as. (Asemat: Riihimäki ja Hämeenlinna) Pirkanmaa as. (Asemat: Tampere ja Toijala) Välisumma yhteensä as. Yhdellä vaihdolla: (myöhemmin on mahdollista junan reitin jatkaminen) Keski-Suomi as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Satakunta as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Etelä-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Keski-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Pohjois-Pohjanmaa as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Lappi as. (Vaihtoyhteys: Tampere) Keski-Uusimaa: Hyvinkää as. (Vaihtoyhteys: Riihimäki) Järvenpää as. (Vaihtoyhteys: Riihimäki) Kerava as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Mäntsälä as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Välisumma yhteensä as. Lisäksi Länsi-Suomen ja Pietarin välinen juna tarjoaa hyvän vaihtoyhteyden Lahdessa, Kouvolassa ja Toijalassa nykyisten 8 Helsinki-Pietari -vuoron lisäksi seuraaville alueille: Helsinki as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Vantaa as. (Vaihtoyhteys: Lahti) Varsinais-Suomi as. (Vaihtoyhteys: Toijala) Etelä-Savo as. (Vaihtoyhteys: Kouvola) Välisumma yhteensä as. Kaikki yhdessä: as Nykyinen liikenne ja liikennejärjestelmä Vaikka Tampereen ja Vainikkalan välillä on hyväkuntoinen kaksiraiteinen valmis rata, niin siitä huolimatta tällä hetkellä Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Venäjän välillä junaliikenne kierrätetään ruuhkaisen Tikkurilan kautta. Tämä tarkoittaa matkustajille junan odottamista, hankalaa 8

9 vaihtoa ratapihan ali ja ylimääräistä matkaa vajaa 100 km. Huonojen yhteyksien ja vaihdon vuoksi ylimääräistä matka-aikaa kertyy nyt esim. Pietarin ja Tampereen välillä 1:05 1:15 h. Vaihtoehtona Tikkurilan kautta kierrolle ja vaihtamiselle matkustaja voi tehdä kaksi hankalaa junanvaihtoa Riihimäellä ja Lahdessa, jolloin väli kuljetaan kaukomatkustajien kannalta epämukavalla taajamajunalla ja lisäksi junan lähtöä odotetaan sekä Riihimäellä että Lahdessa. Matka-aikoihin nykyinen järjestely aiheuttaa kohtuutonta haittaa siihen nähden, että jo olemassa olevalla ratainfrastruktuurilla ja junakalustolla saataisiin aikaan suora, nopea ja houkutteleva yhteys. Nykyisen vaihtojärjestelyn seurauksena ympäristöystävällisen ja matkustajalle mukavan junan kilpailukyky on heikompi lentokoneeseen ja autoon nähden. Nykyiset VR:n Allegro-aikataulut ajalle : Ajat paikallista aikaa. Ajat paikallista aikaa. Edellä olevan VR:n aikataulun sekä Karelian Trains -yhtiön internet-sivujen ja mediassa VR:n kertomien matkustajatavoitteiden perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Suomeen toimitetuista neljästä (4) Allegro-junasta tarvitaan kerrallaan vain kaksi (2) junarunkoa liikennöimään nykyistä 8 lähtöä päivässä Helsingin ja Pietarin välille. Vaikka kaikki neljä (4) Allegro-junaa todennäköisesti ovat käytössä, niin ne eivät ole yhtä aikaa liikenteessä. Toisin sanoen kaksi Allegro-junaa seisoo joka tapauksessa käyttämättömänä 9

10 varikolla sillä aikaa kun kaksi muuta ovat liikenteessä. Yli yön kestävää raskasta huoltoa Allegron kaltainen juna ei tarvitse päivittäin, ei edes viikoittain. Havaintojen ja alustavien tiedustelujen mukaan junia ei ole myöskään ajettu yhteenkytkettyinä. Kahden kulloinkin varikolla seisovan Allegro-junan lisäksi varikolla seisoo varajunana käyttämättömänä vanha IC-Sibelius-juna. Havaintojen mukaan myös IC-Sibelius-junaa edeltäneen - vanhan sinivaunuisen Sibelius-junan - vaunuja seisoo käyttämättömänä. Normaalisti seisovista kahdesta Allegro-junasta ainakin yhtä on käytetty muutamana päivänä lisävuorojen ajamiseen toukokuussa Kahden, yhteensä muutama kymmenen milj. euroa maksaneen, junan seisottaminen vain muutaman päivän käyttöä varten ei ole kannattavaa. Muutama lisävuoro vuodessa ei ole peruste jättää käyttämättä yhtä seisovaa Allegroa vakituiseen liikenteeseen muualla kuin jo nyt erinomaisesti palvelulla Helsinki-Pietari välillä. Yhteenvetona käyttämättömän kaluston määrä Venäjän liikenteessä siis näyttäisi olevan 2/3, eli kahta liikkeessä olevaa Allegro-junaa kohden varikolla on kulloinkin kolme (3) junaa (joista kaksi Allegroa). Normaali kiskokaluston varajunakäytäntö on luokkaa 10/1, tai nykyään jopa 20/1, eli enimmillään yksi juna varikolla kymmentä liikkeessä olevaa junaa kohtaan Allegrojen matkustajatavoitteet ja kapasiteetti VR:n mediassa kertoma tavoite Helsingin ja Pietarin väliseen Allegro-liikenteeseen on matkustajaa vuonna Viiden vuoden tavoite on matkustajaa vuodessa. Pidemmän aikavälin tavoite on matkustajaa vuodessa. Karelian Trains:n internet-sivujen mukaan yhden Allegro-junan kapasiteetti on 350 paikkaa. Nykyinen neljän lähdön aikataulu kahdella (2) Allegro-junarungolla kestää kaikki nämä tavoitteet hyvin: Kahden junan liikennöimät 8 päivittäistä lähtöä mahdollistavat noin miljoonan matkustajan määrän vuodessa. Vasta miljoonan matkustajan rajan jälkeen olisi pakko ottaa varikolta käyttöön yksi Allegro-juna lisää vakituiseen liikenteeseen Johtopäätökset Edellä kuvatun perusteella olisi Venäjän turismin, kansainvälisen yhteistyön, vientialan, yhdyskuntahyötyjen sekä liikennetalouden kannalta välttämätöntä ottaa pikaisesti yksi varikolla seisovista junista tuottavaan käyttöön Venäjän ja Länsi-Suomen välille. Tämä ei veisi pois ainoatakaan vuoroa kahdeksasta päivittäisestä Helsinki-Pietari vuorosta, joita nyt liikennöidään. Erittäin merkittävä seikka on, että Pietarin ja Länsi-Suomen välinen suora junayhteys ei vaadi välttämättömiä ratainvestointeja ollenkaan. Olennaista myös on, että yhden olemassa olevan Allegron liikennöintikulut väillä Pietari-Länsi- Suomi eivät ole kohtuuttomat. Neljä Allegro-junaa on jo ostettu, eli pääomakuluja maksetaan kaikista neljästä, vaikka niistä kaksi seisoo varikolla käyttämättömänä. Siksi pääomakuluja ei olemassa olevan kaluston käyttöönoton ja käytön kustannuksiin tarvitse laskea Länsi-Suomen ja Venäjän välisen liikenteen kohdalla. 10

11 Henkilöstökulut (kuljettaja ja konduktöörit), ratamaksut, ylläpitokulut jne. olisivat Liikenneviraston, Veturimiesten liiton, Rautatieläisten liiton ja länsieurooppalaisten sähkömoottorijunien kustannustietojen mukaan täysin realisista kattaa melko lyhyenkin sisäänajojakson jälkeen reitillä Tampere Pietari Tampere. Reitin pituus on yhteensä noin 490 km x 2 = 980 km ja matka-aika yhteen suuntaan luokkaa 4:10-4:20 h. Pietarin ja Länsi-Suomen välisen suoran junan vaikutusalueella (Pietari-Vainikkala-Riihimäki- Tampere) asuu ja työskentelee suoraan lähes 7 miljoonaa ihmistä. Näillä alueilla on myös paljon Venäjän viennissä toimivia yrityksiä sekä matkailukohteita. Junan vaikutusalueeseen kuuluvat myös reitillä suoraan olevien asemien jatkoyhteydet, jolloin vaikutusalueen potentiaali nousee vielä noin miljoonalla asukkaalla. Olennaista on, että kohtuullisen vähäiselläkin matkustajamäärällä voidaan saada Länsi-Suomen Allegro peittämään ainakin suurimman osan kuluistaan. Toisaalta Länsi-Suomen Allegron kulut ovat marginaalisia verrattuna sen tuomiin yhdyskunta-, yhteistyö- ja taloushyötyihin. Venäläiset turistit jättivat pelkästään vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan Suomeen rahaa 653 milj. euroa. Summa lisääntyy radikaalisti, jos Allegro-juniin vireillä oleva viisumivapaus toteutuu. Siksikin on koko Suomen edun mukaista saada laajemmat yhteydet pikaisesti aikaan Jatkoselvityksen tavoitteita voivat olla 1. Selvittää, onko mahdollista toteuttaa lähitulevaisuudessa poikittaisten junayhteyksien varsinainen kehityssuunnitelma. 2. Mahdollistaa nykyisen rataverkon tehokkaampi käyttö. 3. Edistää tasa-arvoisempia junayhteyksiä koko maahan. 4. Hillitä Riihimäen alapuolisen rataverkon kapasiteettiongelmien kasvua. 5. Lisätä Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön laajuutta 11

12 5. Liitteet Liite 1: Aikatauluesimerkit. Erilaisia mahdollisuuksia on monia. Vaihtoehto 1: H:ki-Pietari-R:ki-T:re-R:ki-Pietari-H:ki (Lisävuoro myös Helsinki-Pietari välille!) Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero Matkaaika km km yht Ratanopeus Keskinopeus Helsinki 6:00 Pasila 6:05 6:06 0:05 0:01 0:05 80 Tikkurila 6:14 6:15 0:08 0:01 0: Lahti 6:48 6:50 0:33 0:02 0:48 104,2 104, Kouvola 7:14 7:16 0:24 0:02 1:14 61,3 165, Vainikkala 7:55 8:02 0:39 0:07 1:55 91,3 256, Viipuri 9:31 9:41 0:29 0:10 1:00 2:31 32,0 288, Pietari 10:36 0:55 3:36 131,0 419, Pietari 11:25 0:49 Viipuri 12:20 12:30 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 11:59 12:06 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 12:45 12:47 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 13:11 13:13 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 13:44 13:51 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 14:11 14:13 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 14:29 14:31 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 14:45 0:14 4:20 39,8 490, Tampere 15:15 0:30 Toijala 15:29 15:31 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 15:47 15:49 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 16:09 16:16 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 16:47 16:49 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 17:13 17:15 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 17:54 18:01 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 19:30 19:40 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 20:35 0:55 4:20 131,0 490, Pietari 21:25 0:50 Viipuri 22:20 22:30 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 21:59 22:06 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 22:45 22:47 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 23:11 23:13 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Tikkurila 23:46 23:47 0:33 0:01 3: Pasila 23:55 23:56 0:08 0:01 3: Helsinki 0:01 0:05 3:36 104,2 419, Lähteet: Allegron matka-ajat välillä Helsinki-Lahti Pietari: VR aikatauluhaku Pendolinojen matka- ja pysähdysajat välillä Tampere Riihimäki sekä Riihimäki Lahti ennen oikorataa: VR kaukoliikenteen taskuaikataulu , Talvituristi Liikennevirasto. 12

13 Vaihtoehto 2: T:re-R:ki-Pietari-R:ki-T:re Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero km km yht Ratanopeus Keskinopeus Yhdysjunat Pohjanmailta, Keski-Suomesta, Ylä-Pirkanmaalta ja Satakunnasta Tampereelle. Saapumisajat 7:42-7:56. Tampere 8:11 Toijala 8:25 8:27 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 8:43 8:45 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 9:05 9:12 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 9:43 9:45 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 10:09 10:11 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 10:50 10:57 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 12:26 12:36 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 13:31 0:55 4:20 131,0 490, Pietari 14:35 Viipuri 15:30 15:40 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 15:09 15:16 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 15:55 15:57 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 16:21 16:23 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 16:54 17:01 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 17:21 17:23 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 17:39 17:41 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 17:55 0:14 0:05 4:20 39,8 490, Yhdysjunat Tampereelta Pohjanmaille, Keski-Suomeen, ja Satakuntaan. Lähtöajat 18:02-18:15. Vaihtoehto 3: Pietari-R:ki-T:re-R:ki-Pietari Asema Saapuu Lähtee Ajoaika Pysähdys Aikaero Matkaaika Matkaaika km km yht Rataopeus Keskinopeus Pietari 10:30 Viipuri 11:25 11:35 0:55 0:10 0:55 131,0 131, Vainikkala 11:04 11:11 0:29 0:07 1:00 1:34 32,0 163, Kouvola 11:50 11:52 0:39 0:02 2:20 91,3 254, Lahti 12:16 12:18 0:24 0:02 2:46 61,3 315, Riihimäki 12:49 12:56 0:31 0:07 3:19 59,4 375, Hämeenlinna 13:16 13:18 0:20 0:02 3:46 34,0 409, Toijala 13:34 13:36 0:16 0:02 4:04 42,0 451, Tampere 13:50 0:14 0:05 4:20 39,8 490, Tampere 15:05 Toijala 15:19 15:21 0:14 0:02 0:14 39,8 39, Hämeenlinna 15:37 15:39 0:16 0:02 0:32 42,0 81, Riihimäki 15:59 16:06 0:20 0:07 0:54 34,0 115, Lahti 16:37 16:39 0:31 0:02 1:32 59,4 175, Kouvola 17:03 17:05 0:24 0:02 1:58 61,3 236, Vainikkala 17:44 17:51 0:39 0:07 2:39 91,3 327, Viipuri 19:20 19:30 0:29 0:10 1:00 3:15 32,0 359, Pietari 20:25 0:55 4:20 131,0 490, Lähteet: Allegron matka-ajat välillä Lahti Pietari: VR aikatauluhaku Pendolinojen matka- ja pysähdysajat välillä Tampere Riihimäki sekä Riihimäki Lahti ennen oikorataa: VR kaukoliikenteen taskuaikataulu , Talvituristi Liikennevirasto. 13

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö:

Liite 5. Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit lukujen valossa. Sisältö: Liite 5 Suomalais-venäläiset kulttuurifoorumit 2000 2015 lukujen valossa Sisältö: Taulukko 1: Kulttuurifoorumien 2000 2015 osallistujien sivu 2 Taulukko 2: Kulttuurifoorumien 2000 2015 partnereiden sivu

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN Haukivuoren matkustajajunapysähdysten lopettaminen

LUOTTAMUKSELLINEN Haukivuoren matkustajajunapysähdysten lopettaminen Haukivuoren matkustajajunapysähdysten lopettaminen 28.7.2014 Haukivuori kartalla LUOTTAMUKSELLINEN Vuoden 2013 aikana Haukivuorella 12 190 matkustajaa (2,1 % rataosan matkustajavirrasta) Samaan aikaan

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi

LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan Rovaniemi LIIKKUVA KOULU TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN VALOSSA Koulut Liikkumaan 23.2.2016 Rovaniemi Koulu liikuttaa ja istuttaa Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2010 2015 Tuija Tammelin, Janne Kulmala, Harto Hakonen

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Uudenmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Uudenmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen

Baltic Bird hanke ja sen tulokset. Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen Baltic Bird hanke ja sen tulokset Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen 14.8.2014 200 000 Joensuun lentomatkustajat 2000-2013 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 2002

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2015 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Kauppakamarin Luotsi 1/2011 Valtakunnalliset tulokset

Kauppakamarin Luotsi 1/2011 Valtakunnalliset tulokset Kauppakamarin Luotsi 1/2011 Valtakunnalliset tulokset Julkaistavissa 12.4.2011 klo 14 Luotsi 1/2011 - Päätulokset Yritysjohdon ydinvoimakäsitykset eivät horju Japanin tapahtumien vuoksi Porvarihallitus

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Kalvola Humppila. Turku. Salo. Hanko

Kalvola Humppila. Turku. Salo. Hanko Pori Rauma Kaskinen Uusikaupunki 8 Turku 12 23 11 Salo Tampere 3 Hattula Tuulos Kalvola Humppila Hämeenlinna Forssa Janakkala Jokioinen 9 Renko Ypäjä Tammela Hausjärvi 54 10 Riihimäki Loppi 52 Hyvinkää

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta VAMPO-seminaari VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta Pia-Mari Sotavalta Palvelun kehityspäällikkö VR-Yhtymä Oy 3.6.2015 Matkustajien oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih.

POHJOIS-POHJANMAA. Nuorten maakunta! AKL. Pohjois-Pohjanmaa. asukkaita pinta-ala km2 asukastih. POHJOIS-POHJANMAA Nuorten maakunta! AKL 2.2011 Pohjois-Pohjanmaa asukkaita 395 000 pinta-ala 37 400 km2 asukastih. 11 as/km2 AKL 2.2011 1 Pohjois- Pohjanmaa 34 kuntaa (+Vaalan kunta Kainuusta liiton jäsen)

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot