KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus"

Transkriptio

1 KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

2 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa kesäyliopiston vuoden 2013 koulutustarjontaa. Kesäyliopiston koulutukset ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua usean eri yliopiston mukaisiin avoimiin yliopisto-opintoihin, ammatilliseen täydennys- ja lisäkoulutukseen, kieliopintoihin sekä abeille ja lukioon siirtyville suunnatuille kursseille. Kesäyliopiston koulutustarjonta on ympärivuotista. Ohjelmassa koulutustarjontamme on toimialoittain aikajärjestyksessä. Lopuksi esittelemme lyhyesti keväällä tarjolla olevat ja ennakkotietona seuraavalle lukukaudelle suunnitellut avoimet yliopistoopinnot. Avoimet yliopisto-opinnot tarjoavat mahdollisuuden myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen ilman suorituspaineita tai aiemmin suoritettujen opintojen täydentämiseen. Olemme suunnitelleet koulutustarjonnan meille esitettyjen toiveiden ja aloitteiden sekä osallistujilta saatujen palautteiden pohjalta. Tavoitteenamme on vastata toiminta-alueemme aikuisväestön koulutus-, osaamis- ja muihin sivistystarpeisiin. Mikäli et löydä tarjonnastamme tarvitsemaasi koulutusta, ota yhteyttä meihin tai tee aloite koulutuksen järjestämiseksi kotisivujemme kautta. Laajennamme ja monipuolistamme koulutustarjontaamme joustavasti vuoden kuluessa. Ajantasaiset tiedot päivittyvästä koulutustarjonnastamme löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta Toimitilamme ovat aikuiskoulutuskeskuksessa Lahdessa, missä koulutukset yleensä myös järjestetään. Toteutamme myös yrityksille ja erilaisille työyhteisöille tai ammattiryhmille räätälöityä tilauskoulutusta heidän koulutustarpeensa ja toiveensa huomioiden. Tutustu rauhassa koulutustarjontaamme, ohjelmat koulutuksistamme löytyvät kotisivuiltamme ja toimistostamme, josta voit kysyä myös lisätietoja. Ilmoittaudu sinua kiinnostaviin koulutuksiin ohjelmassa mainittuun ilmoittautumispäivämäärään mennessä kotisivujemme kautta tai postitse. Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu peruutusehtoihin ilmoittautumisen yhteydessä. Lähetämme kutsukirjeen ilmoittautuneille noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. llmoittautumisajan päätyttyä voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja toimistosta. Autamme mielellämme kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tervetuloa opiskelemaan ja kokemaan oppimisen riemua! Päijät-Hämeen kesäyliopisto Sinua varten ympärivuotisesti

3 AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS Toimiva koulu OPETUS- JA KASVATUSALA Aika ja pe-la klo 9-15 (24 oppituntia) Kouluttaja tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, lasten tunnekouluohjaaja Anne-Mari Jääskinen Kohderyhmä Opetus- ja kasvatusalan työntekijät, kouluavustajat, koulun muu henkilökunta, harrastusryhmien ohjaajat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Tavoite Toistuvat kiellot, käskyt ja uhkaukset nostattavat oppilaissa uhmaa ja jäävät usein tehottomiksi tai vaikutuksiltaan lyhytaikaisiksi. Miten saada viestini perille? Miten ratkaista ristiriitatilanteita ja puuttua käyttäytymiseen rakentavasti ja päättäväisesti? Miten auttaa lasta ja itseä tunnekuohutilanteissa? Kun vuorovaikutus toimii ja ilmapiiri on myönteinen, jää enemmän aikaa itse opetustyölle. Perheterapeutti Thomas Gordonin palkittuun koulutusjärjestelmään perustuvassa kokemuksellisessa koulutuksessa opetellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Taitojen osaaminen parantaa viihtyvyyttä koulussa ja omaa varmuutta toimia lasten kanssa. Lisäksi ne auttavat toimivien suhteiden luomisessa kodin ja koulun välille. Toimiva koulu -kurssi kestää 24 oppituntia (2 op), joiden kuluessa opitaan: - luomaan turvallisia ja toimivia vuorovaikutussuhteita - tarttumaan häiritsevään käyttäytymiseen rakentavasti ja jämäkästi - ratkaisemaan ristiriitatilanteita luovasti ja ilman pakotteita - kuuntelemaan eläytyvästi ja siten tukemaan muita heidän vaikeuksissaan Kurssin työskentelyn periaatteena on tekemällä oppiminen. Teoriaopetus koostuu luennoista ja demonstraatioista. Taitoja opeteltaessa osallistujien omia kokemuksia hyödynnetään, joten kurssi nivoutuu tiukasti koulun arkeen. Kurssiin sisältyy opiskelun tukena käytettävä työkirja. Opeteltavat taidot soveltuvat niin opettaja-oppilas-suhteiden, opettaja-vanhempi-suhteiden kuin työyhteisön sisäistenkin suhteiden parantamiseen. Maksu 285, sisältää Toimiva Koulu materiaalipaketin ja aloitus- ja päätöskahvin Ilmoittautuminen mennessä. Alkuopetuksen talvipäivä Aika klo (8 oppituntia) Järjestäjät Alkuopetuksen opettajain liitto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kohderyhmä Alkuopetuksessa työskentelevät (esimerkiksi opettajat, lastentarhanopettajat, kouluavustajat, rehtorit) sekä muut asiasta kiinnostuneet. Maksu 85, Alkuopetuksen opettajain liiton jäsenille 75. Ilmoittautuminen mennessä. Valokuvan mahdollisuudet Valokuvien hyödyntäminen uusilla tavoilla Aika klo ja klo 9-15 Kouluttaja Toimintaterapeutti Katri Kokko Kohderyhmä Koulutus sopii hyvin valokuvan käytöstä työmenetelmänä kiinnostuneille, esim. opettajille, ohjaajille, terapeuteille ja muissa vastaavissa ammateissa työskenteleville. Tavoite/ Tavoitteena on oppia hyödyntämään ja laajentamaan valokuvan käyttöä työnteon yhteydessä. Kurssilla tutustutaan lyhyesti Suomessa ja ulkomailla vallitseviin valokuvan terapeuttisiin menetelmiin. Kurssilla esitellään myös valokuvasuuntauksiin liittyvää kirjallisuutta sekä muuta valmista valokuvamateriaalia. Koulutukseen osallistuvat tuovat kotoaan valokuvamateriaalia, jota työstetään luovin menetelmin. Menetelmien kautta tutustutaan erilaisiin työtapoihin, joissa käytetään valmista kuvamateriaalia. Tämän lisäksi tehdään käytännön harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssä. Maksu 120 Ilmoittautuminen mennessä. Uraohjausvalmiuksia nuorten kanssa työskenteleville Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja KM, ammatillinen uraohjaaja Elina Arasola, SmartUp Oy Kohderyhmä Opettajat, opinto-ohjaajat, nuorisotyöntekijät, ammatinvalinnassa ja työnhaussa neuvovat henkilöt. Tavoite Lisätä osaamista kokonaisvaltaisesta uranäkökulmasta sekä nuoren vahvuuksien hyödyntämisestä ammatinvalinnassa ja projektiluontoisilla työurilla. Nuorten odotukset työelämältä, työelämän tarpeet 2000-luvulla, työelämäntaitojen harjaannuttaminen, urasuunnittelutaitojen merkitys, vahvuuksien tunnistaminen, koulutusneuvonta suhteessa uraintentioihin, itsensä markkinoimisen taidot. Maksu 95, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Tue lapsen lahjakkuutta Aika klo (7 oppituntia) Kouluttaja Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa Kohderyhmä Koulutus on suunnattu opettajille, kasvattajille, sosiaali- ja terveysalalla lasten kanssa työskenteleville henkilöille. Tavoite Tarjota tietoa lahjakkaan lapsen kehityksen tukemiseen ja hänen kanssaan toimimiseen. Lahjakkuuden lajit, miten opettaja ja kasvattaja voi tunnistaa lapsen ja nuoren lahjakkuuden, nerouden taakka, lahjakas vastarannankiiskenä ja irti opitusta avuttomuudesta, lukupääharhasta, matikkapääongelmista ja muista myyteistä. Maksu 110, sisältää iltapäiväkahvin. Ilmoittautuminen mennessä. Lasten tunnetaitojen tukeminen Aika klo ja klo (11 oppituntia) Kouluttaja Tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, Lasten tunnekouluohjaaja sekä taideterapiaohjaaja Anne-Mari Jääskinen Kohderyhmä Esi- ja varhaisopetuksen sekä kasvatusalan työntekijät, harrastusryhmien ohjaajat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Tavoite/sisältö Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Perustietoa lapsen tunnekehityksestä 2. Tunneopetusmenetelmiä käytännössä Koulutuksen tavoitteena on, että kasvattaja pystyy ohjaamaan lapsiryhmille tunnetaitoja kehittäviä harjoituksia ja tukemaan lasta vuorovaikutuksellisesti tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa. Koulutuksessa tehdään myös käytännön harjoituksia. Tunnetaitojen opettamisen taustalla on ajatuksena antaa lapselle eväitä tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja käsittelemiseen, jotta lapsi rohkaistuisi olemaan mahdollisimman aidosti oma itsensä, tuomaan tarpeensa esille, arvostamaan itseään ja huomioimaan myös muiden tarpeita. Siten mahdollisimman moni tunnelukko jäisi muodostumatta eikä lapsen tarvitsisi enää aikuisena palata lapsuudessa kehittyneisiin tunnelukkoihin. Tunnetaitoja opetellaan luovin menetelmin sekä vuorovaikutuksellisesti. Maksu 135, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Kun oppilas ei pärjää kieltenopetuksessa eväitä käytäntöön Aika klo (6 oppituntia) Kouluttaja FM Kari Moilanen Kohderyhmä Vieraiden kielten opettajat eri asteilla. Tavoite/sisältö - perehtyä joihinkin kielenoppimisen keskeisillä osa-alueilla esiintyviin vaikeuksiin - tarjota käytännön työvälineitä oppikirjan sanaston, tekstien, kieliopin ja harjoitusten käsittelyyn Maksu 130, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Tieto- ja viestintätekniikkaa päivähoidon henkilöstölle Aika ja klo Kouluttaja Tietotekniikan opettaja, tradenomi yamk Esko Oksanen Kohderyhmä Vähän tietotekniikkaa käyttäneet päivähoidon työntekijät, jotka haluavat tukea ja 3

4 4 harajoitusta perustaitoihin. Tavoite Oppia käyttämään kansio- ja tiedostorakennetta sekä tekstinkäsittelyä ja asiakirjamalleja sekä muita perusohjelmia omassa työssään. A. Laitteen hallinta ja kirjoittaminen B 2. Verkkoympäristö ja tiedonhallinta B 1. Tiedonkäsittely ja -esittäminen Maksu 100 Ilmoittautuminen mennessä. Lasten lääkehoito päivähoidossa Aika 4.4, 9.4, 10.4, 17.4 klo ja klo (22 oppituntia) Kouluttaja hoitotyön lehtori Päivi Ivanoff- Lahtela Kohderyhmä Päivähoidon hoitohenkilöstöön kuuluvat työntekijät. Koulutuksessa käsitellään lasten tavallisimpien sairauksien lääkehoitoa päivähoidossa - lapsen lääkitseminen päivähoidossa - tavallisimmat lasten infektiosairaudet - lapsen astman ja allergian päivittäinen hoito - tyypin 1. diabetes ja lapsen päivittäinen hoito - näyttö insuliinin pistämisestä ja verensokerin mittaamisesta Maksu ilmoitetaan myöhemmin Ilmoittautuminen mennessä. Koulunkäyntiavustajien täydennyskoulutus Aika ja klo (24 oppituntia) Kouluttaja KM Päivi Hartman, STOry Kohderyhmä Koulunkäyntiavustajat ja muut vastaavissa avustajan tehtävissä toimivat. Koulutuksen keskeiset teemat ja sisällöt Avustaminen ja ohjaaminen ammattina - perustehtävä ja eettiset periaatteet - avustaja ja opettaja työparina: roolit, tehtävät ja vastuut - erilaisuus työyhteisössä - avustaja suhteessa lapseen ja perheeseen - koulun asiakirjat ja salassapito Ohjauksellinen työote - ohjauksen ulottuvuudet ja muodot eri tilanteissa - oppimistaitojen ohjaus - oppilaan itseohjautuvuuden tukeminen Työskentely erilaisten oppilaiden kanssa - kokemuksia ja ideoita erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyyn - kolmiportaisen tuen malli ja avustamisen portaat Maksu 275, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Ope hei, mun mutsi diggaa sua! Opettaja vanhempi yhteistyön rakentaminen Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja Opettaja, erityisopettaja, KM Eija Reinikainen (Leimatut lapset, 2007) ja tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, lasten tunnekouluohjaaja, taideterapiaohjaaja Anne-Mari Jääskinen Kohderyhmä Opettajat, erityisopettajat, esiopettajat sekä kasvatusalan työntekijät, harrastusryhmien ohjaajat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Tavoite Opettajan ja vanhempien toimivan yhteistyön kehittäminen. Opettaja saa toimivia välineitä vanhemman kohtaamiseen, vahvistusta ja uskoa omiin taitoihinsa sekä innostusta tähän tehtäväänsä. - vanhempien hyväksynnän merkitys opetustyössä - opettaja-vanhempi luottamussuhteen rakentaminen - kohtaamisen taidot: kuuleminen ja selkeä viestintä - vanhempien merkitys - vanhempien arvostamisen ja kunnioittamisen saavuttaminen - lapsen kunnioittaminen ja lapsen arvon viestittäminen vanhemmille - onnistuneen vanhempainillan rakentaminen Maksu 170, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Sijoitettu ja adoptoitu lapsi koulussa Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja TtM, terveydenhoitaja, kouluttaja Sanna Mäkipää, Tmi Capacitas Familia Kohderyhmä Ala- ja yläkoulujen rehtorit, opettajat, koulukuraattorit, psykologit, kouluterveydenhoitajat, kouluavustajat ja iltapäivätoiminnan ammattilaiset. Tavoite 1. Antaa perustietoa sijoitettujen ja adoptoitujen lasten kehityksestä ja koulunkäyntiin liittyvistä erityisvaikeuksista kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta. 2. Antaa vinkkejä ja pohtia yhdessä koulunkäynnin tukikeinoja sekä työntekijöiden omaa jaksamista. Mistä sijoitetut ja adoptoidut lapset tulevat? Lapsen taustan ja kokemusten merkitys kokonaiskehitykselle, sijoitetun tai adoptoidun lapsen ja nuoren koulunkäynnin kolme keskeistä haastetta, Koulunkäynnin tukemisen keinot, työntekijöiden jaksaminen. Maksu 135, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Voimaeläin turvaksi tunneilmaisuun Aika klo (7 oppituntia) Kouluttaja Taideterapeutti ja toimintaterapeutti Katri Kokko Kohderyhmä Kasvatus-, hoito- ja kuntoutustyötä tekevät, jotka haluavat lisää työkaluja arjen työskentelyyn lasten tunneilmaisun parissa. Tavoite Lapsilla on monenlaisia pelkoja, jotka heitä mietityttävät. Lapset tarvitsevat usein tunneilmaisuun rohkaisua ja aikuisen tukea. Turvallisen voimaeläimen avulla lapset voivat käsitellä omia tunteitaan luovuuden ja leikin avulla. Tavoitteena on valmistaa uusi työkalu ja tehdä sillä käytännön harjoituksia. Kokemuksellisen osallistumisen kautta voimaeläimen voimaannuttava vaikutus siirtyy soveltaen omaan työhön lasten parissa. Koulutuspäivän aikana jokainen valmistaa massasta itselleen pienen voimaeläimen ja pesän, joita voi työssään käyttää mallina. Koulutuspäivä sisältää myös käytännön harjoituksia, joissa syvennetään voimaeläimen merkitystä tunneilmaisussa. Jokainen voi soveltaa harjoituksia omalle työpaikalleen sopiviksi. Maksu 80, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Tukiviittomat lapsen kielen ja puheen kehityksen tukena - aloitteleville Aika pe-la ja ti-ke ti, ke ja pe klo , la klo 9-15 (20 oppituntia) Kouluttaja Viittomakielentulkki Heidi Nyberg Kohderyhmä Kasvatus- ja opetushenkilöstö jotka työssään käyttävät tukiviittomia sekä vanhemmat ja omaiset, joiden lähipiiriin kuuluvalle lapselle on suositeltu viittomien käyttöä puheen kehityksen tukena. Tavoite Viittomien opiskelu ja käyttöönotto kommunikaation tukena. Lapsen kielellisen kehityksen tukeminen ja tukiviittomien käyttö kuulevan lapsen kielen kehityksen tukena. Lapselle kuuluvien arkipäivän viittomien harjoittelu. Maksu 150 Ilmoittautuminen mennessä. Vanhempien kohtaaminen Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja KM Päivi Hartman, STOry Kohderyhmä Opetus- ja kasvatushenkilöstö. Tavoite/sisältö Pohtia ja kasvatuksen arjessa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä vanhempien kanssa eri näkökulmista tuottaa työkaluja näihin tilanteisiin - ammattilaisen ja vanhemman kohtaamisen kieli ja tarinat - asiantuntijuus ja lapsen paras yhteisenä tehtävänä - dialogisuus ja ohjauksellisuus tapaamisissa - ratkaisumalleja haastaviin tilanteisiin Näin työskennellään: lyhyitä johdattelevia luento-osuuksia, yhteistä keskustelua ja tarinoita, pedadraamallisia harjoituksia. Maksu 135, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä.

5 Lasten hätäensiapu -kurssi lasten kanssa työskenteleville Aika klo (6 oppituntia) Kouluttaja ESH, HEO Leila Salo Kohderyhmä Lasten kanssa työskentelevät ammattiryhmät. Tavoite Antaa valmiuksia lasten parissa tapahtuvien ensiapu- ja hätätilanteissa toimimiseen. Tapahtumat eri ikäkausina, hätäensiapu, -elvytys, tajuttomuus, shokki, haavat, murtumat ja nivelvammat, myrkytykset ja muut vaaratilanteet. Maksu 85 (todistus 7 ) Ilmoittautuminen mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 15 osallistujaa. Päivähoidon juridiikka lait varhaiskasvatustyön käytäntöjä ohjaamassa Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja KM, kehitysjohtaja Kirsi Alila, Ediva Oy Kohderyhmä Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen johtajat, suunnittelijat, kehittäjät sekä kaikki päivähoidon toimintaa säätelevästä lainsäädännöstä kiinnostuneet. Tavoite Tutustutaan päivähoitoa keskeisesti säätelevään lainsäädäntöön ja varhaiskasvatuksen valtakunnalliseen ohjausjärjestelmään normiohjauksen toteuttajana. Koulutuksessa tarkastellaan lainsäädäntöä päivähoidon työntekijöiden ja johtajien työtoiminnan reunaehtoina. Koulutuksen tarkoituksena on esitellä lainuudistamisen ajankohtaiset asiat ja uusimmat lainmuutokset päivähoito- ja varhaiskasvatustyön taustalla. Lainsäädännön tarkastelu nivotaan konkreettisiin päivähoitopalvelun järjestämisen ja varhaiskasvatustyön toteuttamisen kysymyksiin. - Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen lainsäädännöllinen ohjaus ja ohjausjärjestelmä - Lainsäädäntö päivähoidon työntekijän toiminnan perustana ja reunaehtona - Lainsäädännön uudistamisen ja uudistusten ajankohtaisia kuulumisia - Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö (mm.) Laki ja asetus lasten päivähoidosta, perusopetuslaki ja -asetus - Sosiaalihuollon päivähoitoon liittyvä lainsäädäntö (mm.) Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja täydennyskoulutuksesta, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, Lastensuojelulaki, Lapsen oikeudet - Muu päivähoitoa ja varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö (mm) Kuntalaki, Hallintolaki, Julkisuuslaki Maksu 130, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin Aika klo 9-15 (14 oppituntia) Kouluttaja Taideterapeutti ja toimintaterapeutti Katri Kokko Kohderyhmä Luovista menetelmistä kiinnostuneet esim. opettajat, ohjaajat, terapeutit ja muissa vastaavissa ammateissa työskentelevät. Tavoite Omien voimavarojen sekä erilaisten ratkaisutapojen löytämistä luovuuden avulla. Luovuusmatka aloitetaan yhdessä vasemman käden viivalla ja sen jälkeen jokainen työstää omaa henkilökohtaista prosessiaan taideterapeuttisin menetelmin. Tekniikkoina tunnemaalaus ja sekatekniikka. Kurssilla tutustutaan käytännön harjoituksin taideterapeuttisiin menetelmiin. Käytännön harjoitusten avulla koetaan luovuusmatka, jossa etsitään omia voimavaroja ja vahvuuksia. Matkaeväiksi tarvitaan vain uteliaisuus ja rohkeus uusien näkökulmien kohtaamiseen. Kaiken materiaalin saa paikanpäältä. Maksu 120, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Varhaisiän musiikkikasvatus - Vinkkejä ja ideoita opetukseen Aika klo (7 oppituntia) Kouluttaja musiikkileikkikoulun opettaja Anna Helemaa-Hollo Kohderyhmä Lastentarhanopettajat, musiikkileikkikoulun opettajat, esi- ja alkuopetuksen opettajat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Toiminnallisen koulutuspäivän tavoitteena on saada vinkkejä ja ideoita lasten musiikkikasvatukseen. Kurssi sisältää varhaisiän musiikkikasvatuksen uutta materiaalia, joka on suunnattu 3-7 -vuotiaille lapsille. Materiaalia käydään läpi erilaisin harjoituksin; laulaen, soittaen ja liikkuen. Maksu 68, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen Kierrätyspunonta, punomalla uusiokäyttöön Aika ma klo 10-16, ti-ke klo 9-15 (21 oppituntia) Opiskelijoilla on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn maanantaina ja tiistaina klo 20 asti Kouluttaja Artenomi, opettaja Mari Keituri Kohderyhmä Tekstiilityön opettajat, taiteen perusopettajat sekä muut käsityöalalla toimijat Tavoite/sisältö Tavoitteena on hyödyntää kierrätysmateriaaleja punonnan keinoin. Toteutamme pieniä koreja ja koristuksia monin eri punontatekniikoin: palttina, toimikas, tuulimylly, heksagoni ja burgina. Maksu 160, sisältää kokeilumateriaaleja. Ilmoittautuminen mennessä. Bright Start, Kognitiivisten toimintojen opetusohjelma pienille lapsille Aika ja klo 9-16 (48 oppituntia) Kouluttaja Korjaavan opetuksen yhdistys. Vastuuopettaja KM Taru Kivi Kohderyhmä Luokanopettajat, erityisopettajat, lastentarhanopettajat, kuntouttajat ja koulunkäyntiavustajat. Tavoite/ Oppia käyttämään Bright Start opetusohjelmaa, joka 1. Lisää kognitiivista kehitystä 2. Kehittää representatiivista ajattelua 3. Kehittää tehtäväkeskeistä motivaatiota 4. Lisää oppimistehokkuutta ja valmiutta kouluoppimiseen 5. Harjoittaa kognitiivisia toimintoja Koulutukseen sisältyy laaja oppimismallin käyttöön liittyvä opetusmateriaali. Maksu 330 Ilmoittautuminen mennessä. LogoArt selkeyttä ja tasapainoa lapsille ja itsellesi! Aika 4.6., ja ti klo 13-16, la klo 9-15 (12 oppituntia) Kouluttaja LogoArt-taideterapiaohjaaja, tunneja vuorovaikutuskouluttaja, lasten tunnekouluohjaaja Anne-Mari Jääskinen Kohderyhmä Opettajat, esiopettajat sekä kasvatusalan työntekijät, harrastusryhmien ohjaajat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön kokemuksia LogoArt-taideterapian käytöstä opetus- ja kasvatustyössä lasten ja nuorten kanssa sekä omaan voimaantumiseen. - LogoArtin perusteet - elämä meissä hakee aina tasapainoa - sosiaaliset taidot: toisten ja itsen huomioiminen -kohtaamis- harjoitus 5

6 6 - sisäisten voimavarojen kasvattaminen - tietoisuus maalaamisessa - tahto, tunteet ja toiminta muotopiirrustuksessa - valinnat, vapaus ja vastuu maalausten kautta - saven fyysinen vastus antaa haastetta ja auttaa keskittymään - tarkoituksen ja arvon löytäminen siitä, mitä jo on Maksu 245, sisältää koulutusmateriaalin Ilmoittautuminen mennessä. Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus + tutkinto Aika ja pe klo , la klo (28 oppituntia) Kouluttaja OTK Lauri Liusvaara Kohderyhmä Opetusalan henkilöstö, joka on kiinnostunut suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluaa valmentautua kuulusteluihin. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään. Luennoilla valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon tenttitilaisuuksiin ja käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset. Opetushallinnon tutkinto on laajuudeltaan 15 op ja se sisältää viisi sisältöaluetta, jotka suoritetaan kahdessa osassa A ja B (A 6 op ja B 9 op). A-osa: 1. Julkisoikeuden perusteet ja 2. Yleis- ja kunnallishallinto B-osa: 3. Opetusalan hallinto, 4. Henkilöstöhallinto ja 5. Taloushallinto Tutkintovaatimukset Tutkintovaatimukset on luettavissa Opetushallinnon Internet-sivuilta, Valitse sivulta: koulutus ja tutkinnot à opetushallinnon tutkinto à opetushallinnon tutkinnon perusteet. Materiaali Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat. Tutkintovaatimuksiin kuuluvat säädökset kesäyliopisto pyrkii järjestämään opiskelijoille. Tentit Tutkintoon kuuluu kaksi tenttiä, A-tentti ma klo ja B-tentti ma klo Maksu 215, lisäksi opetushallitus perii 77 / tentti. Tarvittaessa järjestetään uusintatentti ma , jonka hinta on seuraava: kesäyliopiston tenttimaksu 30 /tentti + opetushallituksen maksu 77 /tentti. Todistusmaksu on 24 sekä posti- ja käsittelykulut 10. Ilmoittautuminen mennessä. Vastuun portaat Miten ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuu teoistaan? Aika klo (4 oppituntia) Kouluttaja Terapeutti, organisaatiokonsultti, kouluttaja Harri Hirvihuhta Kohderyhmä Opetus- ja kasvatusalojen työntekijät, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät (nuorisotoimi, seurakunta, järjestöt, päivähoidon 5-6 vuotiaiden lasten kanssa työskentelevät, vanhemmat ja kasvattajat). Vastuun portaat on selkeä toimintamalli tilanteisiin, joissa lapsi tai nuori on tehnyt jonkin väärän teon (esimerkiksi kiusannut, varastanut, haistatellut, syyllistynyt ilkivaltaan jne.). Ongelmien vatvomisen, eri osapuolten syyttelyn tai silmien ummistamisen sijaan vastuun portaat -malli kannustaa rakentavaan tilanteen selvittelyyn, josta hyötyvät sekä kärsimään joutunut osapuoli, teon tekijä, koko luokka tai kaveripiiri että myös aikuisen positiivinen auktoriteetti. Vastuun portaat on alun perin kehitelty työvälineeksi kouluihin, mutta se on herättänyt paljon kiinnostusta myös vanhempien ja kasvattajien sekä ammatikseen lasten ja nuorten kanssa työskentelevien keskuudessa. Vastuuseen ohjaaminen ei ole ainoastaan yksilötason työskentelyä, vaan liittyy läheisesti koulun/päiväkodin ja kodin yhteistyöhön ja luokan/ ryhmän sekä koko koulun tai yhteisön ilmapiirin kehittämiseen. Vastuun portaat -malli tarjoaa vaihtoehdon rangaistuksille, jotka toimivat usein hyvästä aikomuksesta huolimatta negatiivisesti, lisäten lasten ja nuorten oppositioasennetta ja tuottaen negatiivista sankaruutta. Maksu 75, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Sherborne-harjoitusohjelman peruskurssi Aika pe kello ja la (17 oppituntia) Kouluttaja fysioterapeutti Susanna Miettunen Kohderyhmä Henkilöille, jotka osallistuvat eri-ikäisten ihmisten liikunnalliseen tukemiseen koulutoimessa,, varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveystoimen alueella (mm liikunnanopettajat, varhaiskasvattajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, luokanopettajat,, lastentarhanopettajat, erityistarhanopettajat, lastenhoitajat, lasten ryhmien ohjaajat). Veronica Sherbornen kehittelemä liikunnallinen harjoitusohjelma SDM (Sherborne Developmental Movement) missä harjoitellaan motorisia perustaitoja, jotka ovat kaikkien monimutkaisempien taitojen perustana. Harjoittelu on fyysisesti monipuolista ja kuormittavaa, vaikka opetustuokioissa ei korostetakaan lihaskuntoa, nopeutta tai kestävyyttä. Varsinaisten motoristen taitoharjoitusten lisäksi SDM-harjoitusohjelmassa pyritään liikunnan keinoin tukemaan lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä harjoitellaan rauhoittumista ja rentoutumista. Tavoitteet ovat erilaiset riippuen siitä, onko lapsella esimerkiksi lieviä oppimisvaikeuksia tai vaikea liikunta- tai kehitysvamma. Tavoite - auttaa lasta toimimaan hallitusti niin, että hän oppii erottelemaan ja yhdistelemään aistihavaintoja - luoda tilanteita, joissa lapsi voi kehittää sosiaalisia taitojaan - luoda turvallisia toimintatilanteita vahvan itsetunnon kehittämiseksi - edistää lapsen oppimisvalmiuksia ja kykyä toimia vuorovaikutustilanteissa - auttaa lasta kehittymään niin, että hän hakee itseohjautuvasti tarvitsemiaan kokemuksia Maksu 170 Ilmoittautuminen mennessä. Kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset Käytösmallit ja kokemusmaailma Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja TtM, terveydenhoitaja, kouluttaja Sanna Mäkipää, Tmi Capacitas Familia Kohderyhmä Lapsia ja nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset (esim. varhaiskasvatus, opetustoimi, päivä- ja iltapäiväkerhotoiminta sekä nuorisotoimi). Tavoite 1. Antaa perustietoa kiintymyssuhdeteoriasta lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen näkökulmasta (mm. erilaiset kiintymyssuhdemallit ja niiden syntymekanismit, kiintymyssuhteen ilmeneminen lapsen ja nuoren käytöksessä ja ihmissuhteissa, vaikutukset tulevaisuuteen ja aikuisuuteen) sekä 2. antaa välineitä arjessa toimimiseen traumataustaisten lasten ja nuorten kanssa. - Keitä kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset ovat ja miten heidät voi tunnistaa? Tarinoita tämän päivän Suomesta - Lapsen ja nuoren tukemisen keinot - Ammattilaisen rakentava asenne ja toimintatavat (ns. PACE-asenne) - Psyykkisen turvallisuuden vahvistaminen arjen toimintaympäristöissä - Vanhempien tukeminen ja kuuleminen - Oman persoonan käyttö työvälineenä: edut ja riskit Maksu 135, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä.

7 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALA Charles Ersdalin vyöhyketerapia Aika , , , , syksy 2013 ja kevät 2014 (11 viikonloppua) pe klo ja la klo Kouluttaja koulutettu hieroja, dipl.vyöhyketerapeutti Veikko Mäkinen, Hierontapiste Ukki Edeltävät opinnot Ei pakollisia edeltäviä opintoja tai pohjakoulutusvaatimuksia. Charles Ersdalin menetelmään perustuvan vyöhyketerapian koulutusohjelma Loppututkinnon hyväksyy ja diplomin myöntää Norjan Kristiansandissa sijaitsevan Charles Ersdalin työtä jatkava tutkimus- ja hoitolaitos, Ersdal & Varpe Ans. Opetusohjelma on laitoksen hyväksymä. Koulutus hyväksytään myös osaksi norjalaisen Naturheilshule Skandinavia a/s Heilpraktiker-koulutusta. Ainoastaan Ersdal & Varpe Ans:n valtuuttama henkilö voi kouluttaa Suomessa Charles Ersdalin menetelmään perustuvaa vyöhyketerapiaa sekä käyttää koulutuksessa tekijänoikeussuojattua opetusmateriaalia. Veikko Mäkinen on em. laitoksen sekä LKL ry:n (Luonnonlääketieteen keskusliitto ry) hyväksymä kouluttaja ja opetusohjelma ylittää LKL:n seuraavat koulutusvaatimukset: - TERAPIA-ALAN OPINNOT (Vyöhyketerapia) 18 op (490h) - Ammattiopinnot 11,8 op (324), josta kontaktiopetusta vähintään 7,4 op (200) - Hoitoharjoittelu 4 op (110), sisältäen käytännön hoitonäytteen - Kirjallinen lopputyö 2 op (60) Lisätietoa luontaisterapeutin tutkintovaatimuksista Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n (LKL) oheisesta esitteestä. Muut tutkintovaatimuksiin kuuluvat opinnot opiskelijan tulee hankkia itse. Maksu 4890, laskutetaan lukukausittain Ilmoittautuminen mennessä. Potilasvakuutuksesta terveydenhuollon ammattilaisille Aika klo (aloituskahvi klo ) (2 oppituntia) Kouluttaja korvauslakimies Minna Plit-Turunen Kohderyhmä Yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. - yleistä asiaa potilasvakuutuksesta - mitä vahinkoja korvataan ja millä perusteella - mistä ei saa korvauksia - vakuuttaminen - selvityksen antaminen tehtyyn valitukseen Maksu 55 Ilmoittautuminen mennessä. Rasvatietous koulutus Aika klo (4 oppituntia) Kouluttaja Laillistettu ravitsemusterapeutti, terveystieteiden maisteri ja tietokirjailija Pirjo Saarnia Kohderyhmä Keittiöhenkilökunta, terveydenhuoltoalalla ja kotisairaanhoidossa työskentelevät, kaikki terveydestä, rasvoista ja painonhallinnasta kiinnostuneet henkilöt. Tavoite Saada tietoa terveydelle terveellisistä rasvoista ja rasvahapoista sekä niiden ennaltaehkäisevästä ja hoidollisesta vaikutuksesta. Maksu 75, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Myötätunto itseä kohtaan Resilienssin vahvistaminen ja myötätuntostressin ja uupumuksen ehkäiseminen uusin keinoin Aika klo (16 oppituntia) Kouluttaja psykologi, psykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula Kohderyhmä Ihmissuhde- ja auttamistyön ammattilaiset, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, oppilaitosten ja päivähoidon sekä mielenterveystyön, kirkon ja järjestöjen työntekijät. Opitaan menetelmiä omaan jaksamiseen ihmissuhdetyössä ja samalla hyödyllisiä uusia menetelmiä työhön. FT Kristin Neff on tutkinut ja kehittänyt myötätuntoa itseä kohtaan ja saanut useissa tutkimuksissa mielenkiintoisia tuloksia sen myönteisistä yhteyksistä resilienssiin ja mielenterveyteen. Yllättävä tutkimustulos auttamisammattilaisten kannalta oli se, että myötätunto itseä kohtaan suojaa myötätuntouupumukselta. Erityisen vaarallista jaksamisenkannalta on vaativuus itseä kohtaan. Juuri vaativuuden tunnistamiseen ja vähentämiseen myötätunto itseä kohtaan on tärkeä uusi hoitomenetelmä, jonka tausta on buddhalaisessa psykologiassa ja kolmannen aallon kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa. Koulutuksessa käsiteltävät aiheet - Myötätuntoisuus itseä kohtaan - Itsearviointikyselyt: resilienssi ja myötätuntoisuus itseä kohtaan - Itsehoito: Työkirjatyöskentely Maksu 320, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Aika , , , ja klo 9-16 (20 op, 10 lähiopiskelupäivää, 80 oppituntia) Kouluttajat Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Muut kouluttajat KM, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Minna Kurttila, positiivisen psykologian maisteri, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Taina Laane, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi, psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Pentti Suorsa, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Laura Moilanen. Kohderyhmä Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaalija terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa, käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Tavoitteena on perehtyä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas/oppilas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Lisäksi tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa lasta, nuorta ja aikuista uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Koulutus antaa osallistujille Neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. - asiantuntija-alustukset; joka jaksolla erityislapsen ja nuoren tai aikuisen käyttäytymiseen liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita ja 7

8 8 valmennusharjoituksia - vierailevien asiantuntijoiden luennot - valmennusharjoittelu - workshop-tyyppinen työskentely - ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakascase työnohjaus joka lähijaksolla Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää - omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS) - henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön - perehtyminen alan kirjallisuuteen, 5-6 kpl pakollisia kirjoja, kirjallisuusreflektio yhdestä kirjasta (päättötyö) - vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4-5 kertaa = 10 h, vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät tehtävät - oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät) - kehittämispäiväkirjatyöskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä mm. vertaisryhmien työskentelyssä, välitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, yhteistoiminnallisessa työskentelyssä etäjaksoilla, yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Keskeiset sisältöalueet - Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa - Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista - Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa - Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut - Ratkaisukeskeisen toimintatavan historia ja periaatteet - Positiivisen psykologian perusteet - Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet - Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia - Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet - Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä - Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa Maksu 1700, hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin. Laskutus kahdessa erässä. Haku/Ilmoittautuminen mennessä. Lastensuojelun lainsäädäntö mitä saa, ei saa ja pitää tehdä Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja Oikeustieteen tohtori, varatuomari Sami Mahkonen Kohderyhmä Työssään lastensuojelun lainsäädännön ja siihen liittyvän muun oikeudellisen sääntelyn (kuten terveydenhuollon ja koulutoimen lainsäädännön) tuntemusta tarvitsevat sosiaali- ja terveysalalla sekä opetus- ja kasvatusalalla työskentelevät henkilöt. Tavoite/sisältö Selvennetään käytännönläheisesti lainsäädännön keskeisiä kysymyksiä osallistujien esittämien toiveiden ja kysymysten pohjalta. Tähän perustuu myös kouluttajan tilaisuutta varten laatima räätälöity aineisto. Koulutuksen sisältöön esitettävät toiveet ja kysymykset voi tehdä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohtaan tai alla olevaan sähköpostiin. Maksu 130, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Kriisityön menetelmäkoulutus Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja Psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula, Oy Synolon Ltd Kohderyhmä Ammatillista kriisityötä tekevät työntekijät, kuten kriisiryhmien, mielenterveyspalveluiden, sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, oppilaitosten, päivähoidon, kirkon ja vapaaehtoisjärjestöjen työntekijät. Psykologisen ensiavun menetelmät, opetus, materiaali ja harjoitukset, Kognitiivisen terapian soveltaminen kriisityössä: Selviytymiskeinojen opettaminen traumaperäisen stressin oireisiin, opetus, materiaali ja harjoitukset, Strukturoitu keskustelu ja traumakertomus, opetus, materiaali ja harjoitukset, Traumakertomus ja ongelmallisen informaation kognitiivinen prosessointi, materiaali ja harjoitukset. Koulutuksen ohjelmassa on huomioitu soveltuvin osin TENTSin (The European Network for Traumatic Stress; (2010) tutkimusnäyttöön perustuvia koulutussuosituksia onnettomuuden jälkeiseen psykososiaaliseen hoitoon ja the National Center for Child Traumatic Stressin traumainformoitujen organisaatioiden suosituksia sekä kansallisia Sosiaali- ja terveysministeriön psykososiaalisen tuen ja palveluiden ja Duodecimin Käypä hoito -suosituksia. Koulutus koostuu luennoista, harjoituksista ja luentomateriaalista (koulutuksessa hyödynnetään kouluttajan julkaisuja ja teoksia). Maksu 175, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Ikääntyneiden lääkehoidon erityiskysymykset Aika klo 8-16 ja maanantai klo (12 oppituntia) Kouluttaja terveystieteiden maisteri Raija Hirvonen Kohderyhmä Vanhustenhoidon henkilöstö. Ikääntyneen turvallinen lääkehoito - Vanhenemismuutosten vaikutukset lääkehoidon toteuttamisessa - Lääkehoidon haasteet ikääntyneellä (yhteis- ja haittavaikutukset, monilääkitys) - Ikääntyneen lääkehoitoprosessin tarkastelu turvallisen lääkehoidon ohjeiden pohjalta (vastuut, poikkeamat, riskikohdat) - Ikääntyneen lääkehoidon arviointi - Ikääntyneen hyvä lääkehoito (suositukset, ohjeet, toimintatavat) Maksu 155, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Lastensuojelulain mukaisia yhteistyökäytäntöjä kehittämässä Aika klo (4 oppituntia) Kouluttaja Kehitysjohtaja, KM Kirsi Alila Kohderyhmä Päivähoidon, sosiaalityön, neuvolan ja opetustoimen henkilöstö. Lastensuojelulaki lapsen hyvinvoinnin edistäjänä ja yhteistyökäytäntöjä edellyttämässä -keskeisiä lastensuojelulain periaatteita yhteiskäytännöistä Yhteistyökäytännöt ja niiden kehittäminen lastensuojeluasioissa - yhteistyön nykytilan analyysi ja kehittämistarpeet - työväline yhteistyön analyysiin ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen - yhteistyökäytäntöjen tarkastelua Keskustelua ja koulutuksen päättäminen Maksu 75, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Mindfulness, tunnetaitovalmentaja koulutus Aika (Koulutus sisältää 3 kahden päivän ja 5 yhden päivän koulutusjaksoa) Kouluttajat YTM, positiivisen psykologian maisteri, ratkaisukeskeinen työnohjaaja Taina Laane (koulutuksen johtaja), työhyvinvoinnin asiantuntija, mindfulness ohjaaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja Maria Saarelainen, lisäksi vieraileva asiantuntijaluennoitsija ryhmän erityistarpeiden mukaan (esim. kasvatusalan tai mielenterveysalan asiantuntija) Kohderyhmä Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilöstö sekä henkilöstönkehittämisen ammattilaiset. Tavoite Tavoitteena on täydennyskouluttaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness-menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä tunnetaitojen ja läsnäolon taitojen

9 kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä paljon tutkimustietoa. Koulutuksen aikana käydään myös omakohtaisesti 8-viikkoinen mindfulness-intensiivikurssi. Oma mindfulnessprosessi on menetelmän käyttämisen perusta. Lähijaksojen välillä opiskelijat tekevät käytännönläheisiä, tunnetaitoihin ja valmennukseen liittyviä välitehtäviä, hden kirjallisuusreferaatin sekä lukevat muiden opiskelijoiden referaatteja. Koulutukseen kuuluu näyttötyö tunnetaitoja valmentavasta projektista omassa työssä. Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen mindfulness-harjoitteluun, josta tehdään prosessikuvaus. Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Lähiopetuspäivät , 3.10., , 1.11., , 23.1., Maksu 2300, sisältää koulutuksen aloitus- ja päätöskahvit Ilmoittautuminen mennessä. Toimeentuloturvan erityiskysymyksiä Aika klo 9-15 (7 oppituntia) Kouluttaja Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto Kohderyhmä Sosiaalityöntekijät, etuuskäsittelijät ja muut sosiaalialan toimeentuloturvan tietoja työssään tarvitsevat. Tavoite/sisältö Sosiaalihuollon asiakaslain mukainen oikeus hyvään sosiaalihuoltoon. Kiireellisyyden arviointi toimeentulossa. Ehkäisevä toimeentulotuki sosiaalityön osana. Perusosan alentaminen (oman elatuksen laiminlyönti, määräaikaisuus, kohtuullisuuden arviointi). Täysi-ikäisen vanhempiensa luona asuvan oikeus toimeentulotukeen (opiskelija, työtön, yhteinen jääkaapppi ). Maksu 140, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Työntekijä ja vaativat asiakkaat tai omaiset Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja FK, työyhteisökouluttaja Pirkko Heiske Kohderyhmä Hoiva- ja hoitotyössä työskentelevät henkilöt, jotka haluavat kehittää asiakastyöskentelyn vuorovaikutustaitojaan. - Hyvä asiakaspalvelu ja vaativat ihmiset - Työntekijä ja ammatillisuus - Aggressiiviset ihmiset ja työyhteisö - Rajattomat omaiset/potilaat/asiakkaat - Vuorovaikutus ja asiakkaan kohtaaminen Maksu 130, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Dementiatyön passi Aika 5 lähiopetuspäivää syksyllä 2013 tarkemmat tiedot kesäyliopiston nettisivuilla keväällä 2013 Voimauttavan valokuvan perusteet Aika 9 lähiopetuspäivää syksyllä 2013 Tarkemmat tiedot kesäyliopiston nettisivuilla keväällä 2013 Perhekeskeisen kasvatuksen työmenetelmiä ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta 10 op Aika 10 lähiopetuspäivää syksyllä 2013 Tarkemmat tiedot kesäyliopiston nettisivuilla keväällä 2013 Voimavarakeskeinen työnohjaaja Alkaa keväällä 2014, haku syksyllä 2013 Tarkemmat tiedot kesäyliopiston nettisivuilla keväällä 2013 KIRJASTO- JA KULTTUURIALA Luetut, pidetyt ja palkitu Miten kirjapalkinnot nostavat esiin lasten- ja nuortenkirjallisuutta? Aika (16 oppituntia) Koulutuksessa mukana ovat mm. Marja Welin, Topelius- ja Lydecken-palkintoraatien puheenjohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen, Finlandia Junior -palkittu 2011 ja kirjailija, näyttelijä ja elokuvantekijä Aleksi Delikouras, Finlandia Junior -ehdokas Koulutuksen tarkempi ohjelma valmistuu tammikuussa Rytmiikka ja yhteisöllinen Paukepiiri kasvatuksen yhteisöllinen ulottuvuus Aika syksyllä 2013 Kouluttaja Drum Circle Fasilitator Harri Setälä, Music & Art Consulting Oy Kohderyhmä Opettajat, kouluttajat, ohjaajat. Paukepiiri yhteisöllisenä kasvatusmenetelmänä - Paukepiiri yhteisökasvatuksessa - Paukepiirin suomalaiset työtavat: rumpuääni-keho Harri Setälän mukaan - Improvisointi harjoitteet - Paukepiirin kasvatusajatukset ja toiminta yhteisössä - Rumpujen soittoharjoitteita, kehosoittimet apuna - Paukepiiri käytännössä, ideoita eri ikäisille ryhmille (toiveiden mukaan) - Jatkokurssilaisille piiripedagoginen luentodemonstraatio ja kertaus sekä osallistuminen Paukepiiritapahtumaan myös piirin ohjausharjoitteita! Rytmikylpy ja Orff - Monipuoliset työtavat musiikin ja kokonaisilmaisun opetuksessa: - Lorut, liike ja rytmi ilmaisun lähtökohtana, rytmikylvyn pedagogiikka - Vuorovaikutus ja impro rytmisen kasvun osana - Elementaria Orff-pedagogiikassa ja kasvatuksen soveltaminen eri kohderyhmille - Rumpujen soittoharjoitteita, kehosoittimet ja rytmiikka käytännössä Ohjelma valmistuu kevään 2013 aikana. KAIKILLE AMMATTIRYHMILLE SUUNNATTU KOULUTUS Muutoksessa mahdollisuus vastarinnasta vastarannalle Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja PsM, työyhteisökouluttaja Anna Säynäjäkangas Kohderyhmä Muutoksessa olevan tai muutokseen valmistautuvan työyhteisön henkilöstö, sekä muut henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisesta muutostilanteessa kiinnostuneet henkilöt. Tavoite Pohtia miten yhdessä voidaan löytää hankalaltakin tuntuvassa muutostilanteessa siihen liittyvät kehittymismahdollisuudet. Muutosten pyörteissä henkilöstön ja esimiesten työhyvinvoinnista huolehtiminen ja perustehtävään keskittyminen sekä uuteen suuntautuminen on tärkeää. Koulutuksen tavoitteena on löytää valmiuksia ja työkaluja selviytyä muuttuvissa olosuhteissa. - muutoksen vaiheet - muutoskykyinen yksilö ja ryhmä - tunteet muutosaallokossa - rakentava ja selkeä viestintä - selviytymisen keinot - myönteinen ajattelu muutoksessa - muutoksen johtamisen työkalut/ alaistaidot - selviytymistarinat voimaannuttajina Maksu 130, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Eväitä lähijohtamisen arkeen Aika 8.3., ja klo 9-16 (24 oppituntia) Kouluttaja FK Pirkko Heiske Kohderyhmä Koulutus on esimiehille tarkoitettua lähijohtamiskoulutusta, jossa käsitellään rinnakkain johtamisen psykologiaa ja arkisia johtamistilanteita , Johtamiskäsitys ja ryhmäkäyttäytyminen - Johtajuus ja ryhmän lainmukaisuudet - Esimies ja johtajuus - Työyhteisöongelmia ja suhtautuminen niihin , Esimies ja vaativat tilanteet - Esimiehen rooli yhteisön vaikeissa tilanteissa - Kiusanteko yhteisön ongelmana - Aggressiivisuus työyhteisössä - Kateus työyhteisön salaisena vaikuttajana - Röyhkeys ja heikkorajaisuus työyhteisön ongelmina - Miten ottaa puheeksi vaikeita asioita? 9

10 , Työyhteisö ja moninaisuuden johtaminen - Tasavertainen kohtelu ja/vai yksilöllisyyden huomioiminen? - Tasavertaisuus, yksilöllinen kohtelu ja kateuden tunteet - Suhtautuminen erilaisuuksiin - Erilaisia ihmisiä, persoonallisuuksia ja työtyylejä työyhteisössä - Ryhmän kehitysvaiheet - Erilaiset esimiehet ja johtamistavat työyhteisöissä - Koulutus sisältää paljon esimerkkejä ja tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista johtamistilanteista. Toteutus perustuu yhteisöjen kaikkia osapuolia arvostavaan ihmiskäsitykseen ja elämänmyönteiseen ajattelutapaan. Maksu 325, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Restoratiivinen oikeus vaihtoehtoisia ratkaisutapoja Aika klo 9-15 (7 oppituntia) Kouluttaja VTT, dosentti Juhani Iivari, Helsingin yliopisto Kohderyhmä Omassa työssään vaihtoehtoisten rikosten, riitojen ja konfliktien ratkaisutapoja käyttävät sekä muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Tavoite/sisältö Tarjota tietoa restoratiivisen oikeuden kehityksestä ja suosituksista sekä tietoa konfliktinratkaisumenetelmien kannalta keskeisistä kysymyksistä. - restoratiivisen oikeuden lähtökohdat ja menetelmät - restoratiivisen oikeuden kv. suositukset ja suhde kansalliseen lainsäädäntöön - lapsen ja vajaavaltaisen asema konfliktinratkaisussa ja sopijapuolena - Lähisuhdeväkivalta restoratiivisen oikeuden haasteena Maksu 150, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Positiivisen johtamisen koulutus intensiivivalmennus yritysten ja julkisen sektorin esimiestyöhön ja henkilöstön kehittämiseen Aika klo 9-16 (5 päivää 3.4., 22.5., 13.6., 28.8., 25.9., 40 oppituntia) Kouluttajat Johtajana toimii ESH, ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Hän on kokenut johdon ja työyhteisöjen valmentaja ja työnohjaaja sekä JET-kouluttaja. Vierailevana kouluttajana toimii YTM ja positiivisen psykologian maisteri, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja Taina Laane. Hänella on monipuolinen kokemus esimiestyöstä, työyhteisö- ja esimiesvalmennuksista sekä työnohjauksesta. Kouluttajat ovat myös kirjoittajina Arvostus valmentava kirja esimiehelle teoksessa (Tammi 2010). Kirja tiivistää koulutuksen ydinsisällön ja kuuluu koulutuksen hintaan. Kohderyhmä Soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on aikomus työskennellä yrityksen tai julkisen hallinnonalan organisaatioiden esimiestehtävissä tai tiimivetäjän tehtävissä. Koulutus soveltuu hyvin myös henkilöstöpäälliköille, henkilöstön kehittäjille sekä johtoryhmätyöskentelyn tueksi. Koulutukseen ei vaadita pohjakoulutusta tai aikaisempaa työkokemusta. Tavoite Tehostaa esimiestyötä ja tukea esimiehen omaa kehittymistä ja motivaatiota yhä haastavammaksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus valmentaa esimiehistä uuden ajan esimiehiä eli ihmisten johtamisen osaajia, jotka pystyvät toimimaan myönteisesti, innostavasti, tuloksekkaasti ja yhteistyötä luoden myös haastavissa tilanteissa. Opiskelun aikana harjoitellaan uusia valmentavia toimintatapoja, joita esimies voi suoraan soveltaa omassa työyhteisössään päivittäin. Ohjelma tukee myös esimiesten itsetuntemusta, hyvinvointia ja omasta työstä iloitsemista ja nauttimista. Koulutuksessa hyödynnetään uusinta positiivisen psykologian tutkimusta sekä ratkaisukeskeistä viitekehystä. Koulutuksen keskeiset sisältöalueet - Ratkaisukeskeisen toimintatavan periaatteet ja menetelmät - Arvostavan haastattelun toimintaperiaatteet - Myönteisen työotteen tieteellinen perusta positiivisen psykologian perusteet - Johtamisen käytännön työkalut: luottamuksen luominen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, haasteellisten vuorovaikutustilanteiden selvittäminen, kehityskeskustelut - Esimiehen itsensä kehittäminen, itsetuntemus ja hyvinvointi Maksu 950 (laskutus kahdessa erässä), sisältää kirjan Ilmoittautuminen mennessä. Rakennusurakoiden kilpailutus - katsaus käytännön ongelmatilanteisiin Aika klo 9-15 (7 oppituntia) Kouluttaja Oikeustieteen lisensiaatti, rakennusinsinööri Mikko Knuutinen, Talotaitokeskus Kohderyhmä Rakennushankintojen kanssa työskentelevät henkilöt. - Kilpailuttamista koskeva säännöstö - Tarjoajan hylkääminen - Vertailukriteerit ja niiden käyttö - Urakkaneuvottelut rakennusurakoissa - Hankinnan keskeyttäminen - Neuvottelumenettelyn käyttöala - Suorahankinnat rakennusurakoissa - Hankintapäätöksen sisältövaatimukset - Itseoikaisu ja muutoksenhaku markkinaoikeudessa - Urakkasopimusta koskevia näkökohtia Maksu 150, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Tabletit työelämässä Aika klo (7 oppituntia) Kouluttaja Risto Korhonen, ILONA IT Kohderyhmä Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet uuden teknologian hyödyntämisestä omassa työssään. Tehdään tehokasta tekstiä! Kirjoittaminen on monivaiheista työtä Aika klo 9-16 (8 oppituntia) Kouluttaja Toimittaja-tiedottaja, suomen kielen, kirjoittamisen ja viestinnän kouluttaja, FM Marsa Luukkonen Kohderyhmä Koulutus sopii kaikille, joiden on hallittava kirjoittamisen perusteet ja työvaiheet, niin tekstin laatijalle kuin myös sen muokkaajalle. Koulutuksessa perehdytään kirjoittamiseen ja kielenkäyttöön ennen muuta viestinnän näkökulmasta. Perehdytään prosessikirjoittamiseen eli käydään läpi kirjoitustyö vaihe vaiheelta. Päivän aikana käsitellään tekstin suunnittelua (mm. näkökulman, tyylin ja sävyn sekä mukaan otettavan aineiston valintaa), luonnostelua ja muokkaamista sekä paneudutaan hyvän tekstin keskeisiin tekijöihin: täsmälliseen ilmaisuun, sujuvuuteen, tiiviyteen, toimivuuteen ja havainnollisuuteen. Maksu 155, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Työnilo pää(n)asia Aika klo (5 oppituntia) Kouluttaja FT, YTM, professori, toimitusjohtaja Marja-Liisa Manka, Docendum Oy Kohderyhmä Erilaisten työyhteisöiden esimiehet, henkilöstöpäälliköt ja muut henkilöstön hyvinvoinnista vastaavat henkilöt sekä työnilosta ja työhyvinvoinnista kiinnostuneet henkilöt. Tavoite/sisältö Antaa ajatuksia ja uusia näkökulmia siitä, miten voidaan tehdä työtä kaikessa rauhassa ja pannaan ilo elämään arjessa. Työnilo on työnantajan näkökulmasta pääasia, koska hyvinvoivat työntekijät tekevät työtään luovasti ja tuloksellisesti. Se on myös jokaisen päänasia, koska kukaan ei voi ulkopuolelta ammentaa meille hyvinvointia. Maksu 75, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä.

11 Edunvalvonta kuolinpesässä Aika klo 9-15 (7 oppituntia) Kouluttaja Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto Kohderyhmä Asianajajat ja muut kuolinpesien asioissa toimivat lakimiehet sekä varainhoitopalveluissa ja edunvalvonnan tehtävissä toimivat henkilöt. Tavoite Tarjota ajankohtaista tietoa kuolinpesän edunvalvonnasta sekä pyrkiä vastaamaan osallistujien etukäteen esittämiin kysymyksiin. Aikuinen päämies ja alaikäinen päämies, Päämiehen oma osallistuminen ja oikeudet, Esteellisyystilanteet, yhteisedustaminen, Korostuneen henkilökohtaiset toimet, Luvanvaraiset toimet, luvan hakeminen ja myöntäminen, Kiinteää omaisuutta koskeva erityissääntely, Ositus ja jako; pesänjakajan asema, Testamenttimääräysten vaikutukset edunvalvontaan, Edunvalvontavaltuutus ja kuolinpesä Maksu 140, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Ollaan ihan somessa blogien ja sosiaalisen median tekstit Aika klo (7 oppituntia) Kouluttaja FM, viestintäkouluttaja Tero Eloranta, Viestintä Oy Prodictum Kohderyhmä Asiantuntijatehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla toimivat henkilöt, verkkosivuista vastaavat henkilöt, johto- ja esimiestehtävissä toimivat. Kaikki blogiin ja sosiaaliseen mediaan kirjoittamisesta kiinnostuneet. Tavoite Onko blogin kirjoittamisesta tullut tai lähiaikoina tulossa osa työnkuvaasi? Joudutko päivittämään työssäsi oman työyhteisösi Facebook-sivuja? Mikäli kirjoitat blogia ja muita sosiaalisen median tekstejä työssäsi, mutta et vielä oikein kunnolla hallitse kirjoittamisprosesseja, on tämä koulutus tarkoitettu juuri sinulle. Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti blogitekstien tuottamiseen, tekstin suunnittelusta itse kirjoittamiseen. Saat vinkkejä siitä, miten teksteillä koukutetaan ja saadaan lukijat kommentoimaan, kuinka huomioit hakukoneet sekä herätät teksteilläsi huomiota. Sosiaalisen median kirjoittamisen valmennuksessa perehdytään mm. somen eri tekstilajeihin ja saat käytännön vinkkejä oikean tyylin valintaan. - Millainen on toimiva yrityksen tai julkiyhteisön blogi? - Bloggaamisen perusasiat: pelisäännöt tutuksi, ideasta tekstiksi, miten teen tekstistä vuorovaikutteista ja kommentointiin houkuttelevaa? - Miten vastata kommentteihin ja mahdolliseen kritiikkiin? - Kuvat ja videot blogissa - Miten sosiaaliseen mediaan kirjoittaminen poikkeaa muista teksteistä? - Sosiaalisen median tekstilajit, tyylit ja vivahteet - Miten kirjoittaminen yrityksen tai yhteisön foorumille eroaa muusta somekirjoittamisesta? - Pöhinää verkkoon: miten saan aikaan keskustelua ja vuorovaikutusta verkossa? Maksu 125, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Tunnista osaamisesi hallitse työtäsi ja työuraasi Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja KM, ammatillinen uraohjaaja ja osaamisen kehittäjä Elina Arasola, SmartUp Oy Kohderyhmä Ammatin- tai työpaikan vaihdoksen edessä olevat aikuiset, Mikä minusta tulee isona kysymystä pohtivat, työnohjaajat, työelämän kehittäjät, uravalintatilanteissa työskentelevät. Tavoite saada selkeyttä työtilanteeseen, laajentaa mahdollisuushorisonttia työtulevaisuuden suhteen, tunnistaa oma osaaminen, rohkaistua uusille urille. Koulutus tarjoaa työkalun osaamisen tunnistamiseksi, tekemättömien paikkojen löytämiseksi, ammatillisten haaveiden toteuttamisen askeleiksi. Työtä, elämää vai työelämää? Maksu 95, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Vuorovaikutustaidot asioiden rakentava käsittely työyhteisössä Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja FM, työyhteisökouluttaja Pirkko Heiske Kohderyhmä Esimiestehtävissä työyhteisöissä ja työryhmissä työskentelevät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet omien vuorovaikutustaitojensa kehittämisestä. Tavoite/sisältö Pohditaan miten voidaan löytää taito todelliseen vuorovaikutukseen. Käydään läpi vaikeiden asioiden käsittelyä ja onnistuneen keskustelun kulkua. Lisäksi pohditaan ihmisen omia reaktioita ja toimintatapaa hankalissa ja latautuneissa tilanteissa. - Mistä kannattaa keskustella, mistä kannattaa vaieta? - Miten valmistautua asian käsittelyyn? - Keskustelun kulku - Ratkaiseminen ja pääsy eteenpäin - Pitkään vaivanneiden ja latautuneiden ongelmien käsittelyn erityispiirteitä Maksu 130, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Työhyvinvointia ruokapalveluun Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja FM, työyhteisökouluttaja Pirkko Heiske Kohderyhmä Ruokapalveluiden työntekijät Tavoite Tavoitteena on pohtia ja käsitellä ruokapalveluiden työntekijän roolia itsenäisenä työntekijänä osana ryhmää, joka toimii pääosin samassa työtilassa. Pohtia työntekijän ja esimiehen roolia ja asemaa ja etsiä toimivaa henkilöstön välistä keskustelu- ja vuorovaikutustapaa. Lisäksi käsitellään miten ja mistä syntyy työn ilo ja hyvä ilmapiiri. - Työntekijänä keittiötyössä - Työntekijä ja esimies - Työntekijän voimavarat - Keittiötyöntekijä ja työyhteisön ristiriidat - Työntekijä ja keskustelu työyhteisössä Maksu 130, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Viesti ja vaikuta, varmuutta asiantuntijan esiintymiseen Aika klo (7 oppituntia) Kouluttaja FM, viestinnän kouluttaja Tero Eloranta, Viestintä Oy Prodictum Kohderyhmä Asiantuntijatehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä yritysten ja yhteisöjen johto- ja esimiestehtävissä työskentelevät henkilöt. Erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimivat henkilöt. Asiantuntijatyö on yhä enenevässä määrin viestintää ja vuorovaikutusta muiden kanssa. Kuinka saada omat näkemykset paremmin kuuluviin niin oman työyhteisön sisällä kuin julkisuudessa? Miten hallita erilaisia vuorovaikutustilanteita ja tehdä omasta viestinnästä juohevampaa ja vakuuttavampaa? Tämä asiantuntijatehtävissä työskenteleville suunnattu käytännönläheinen koulutus antaa tähän uusia eväitä. Koulutuksessa kehitetään omia vuorovaikutustaitoja, opitaan rakentamaan vaikuttavia ja kiinnostavia esityksiä eri kohderyhmille sekä hiotaan kirjallisia viestintätaitoja käytännöllisten harjoitusten pohjalta. - Omien vuorovaikutustaitojen kehittäminen - Varmuutta esitykseen - Asiantuntijatekstit - Asiantuntija kohtaa median Maksu 125, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä.. Hauskaa ja hyödyllistä kielenhuoltoa! Suomen kielen uusimmat kuulumiset keskeisimmät kompastuskivet Aika klo 9-16 (8 oppituntia) KouluttajaToimittaja-tiedottaja, suomen kielen, kirjoittamisen ja viestinnän kouluttaja, FM Marsa Luukkonen Kohderyhmä Koulutus sopii kenelle tahansa, joka haluaa saattaa tietonsa suomen kielestä ajan tasalle, sillä perusasiat ja ohjeet ovat samat 11

12 12 kaikille. Käsitellään suomen kielen uusimpia ohjeita, suosituksia, standardeja ja muutoksia sekä kielenhuollon ja kirjoittamisen keskeisimpiä, aina ajankohtaisia peruskysymyksiä. Maksu 155, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. Pitäiskö tässä vielä hymyilläkin? vaativat asiakkaat asiakaspalvelussa Aika klo (8 oppituntia) Kouluttaja FK, työyhteisökouluttaja Pirkko Heiske Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu asiakaspalvelutyössä toimiville työntekijöille, jotka kohtaavat hämmentäviä tilanteita, vaativia ja rajattomia asiakkaita. Tavoite Koulutuksessa on tavoitteena käydä läpi hankalia tilanteita havaintoesimerkkeinä, ja antaa haluttaessa mahdollisuus omien kokemusten käsittelyyn. - Asiakaspalvelu ja ammatillisuus - Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat - Aggressiivinen asiakas - Työntekijä ja maahanmuuttajat - Rajattomat asiakkaat Maksu 135, sisältää iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä. KIELIKOULUTUS Arabian kieli Arabian kielen ja kulttuurin alkeet Aika 16., 18., 23., 25., 30.4., 2., 7., 14., 16., 21., 23., 28., 30.5., 4., 6. ja klo (30 oppituntia) Kouluttaja Saif Al-Rawiy Kohderyhmä Arabian kielen vasta-alkajat. Opetellaan ääntämistä, aakkoset, tervehdykset, persoonapronominit, perusverbit, olla- ja omistaa -verbit, viikonpäivät, kuukaudet sekä muuta arkipäivän sanastoa. Taso A1. Oppimateriaali Opetusmateriaalina käytetään opettajan laatimaa opetusmateriaalia. Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. Englannin kieli Englannin peruskieliopin verkkokurssi Opiskele englannin peruskielioppia vaivattomasti viikoittaisen aiheen mukaan omassa aikataulussa Aika (22 tuntia) Kouluttaja FM Hanna Rantanen Kohderyhmä Sopii kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa kertausta kattavasti kieliopin perusrakenteista (esim. yläasteikäiset, lukiolaiset, yliopisto-opiskelijat, työssäkäyvät jne.). Kurssi on tehty Chamilo-oppimisympäristöön. Opetus tapahtuu kokonaan verkkooppimisympäristössä viikoittaisen aiheen mukaan. Kurssilla käydään läpi keskeinen kielioppi; artikkelit, prepositiot, aikamuodot, konditionaalit ja passiivi verkkomateriaalin avulla verkko-oppimisympäristössä. Kurssilla tehdään paljon harjoituksia ja palautetaan opettajalle viikoittainen soveltamistehtävä, josta saa palautteen. Osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Käyttäjätunnus ja salasana ympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua. Taso A2-B1. Maksu140 Ilmoittautuminen mennessä. English for business purposes Aika 13., 15., 20., 22., 27., 29.5., 3. ja klo (24 oppituntia) Kouluttaja Rochelle Stein-Salmi Kohderyhmä The main target group for this course will be people who want to reinforce and improve their ability to use English correctly in their job. Ideally, the student will already possess enough English language ability to maintain a conversation on many subjects and to write basic s in English. This course will also be useful for people who are able to communicate on a more basic level, and are motivated to improve. As always, the content of the course will be adjusted to suit the business fields the participants work in. The content of the course will be adjusted to suit the level and needs of the actual participants in the course. Various themes relating to business will be the foundation for the course. Skills practiced will include conversation, basic presentation skills, reading comprehension, vocabulary exercises, some writing, and discussion of multi-cultural communication. Grammar, vocabulary and idioms useful in business are also part of this course. Course materials will be provided by the instructor. Level B1. Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. Let s chat in english Aika April 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29., May 6., 7., 13., klo (24 oppituntia) Kouluttaja Stephen Shilman Kohderyhmä Anyone who wants to activate and improve oral English skills. We will work to activate and improve our oral English skills through group discussions to increase vocabulary and comprehension, improve pronunciation, and build confidence in a relaxed, informal group setting. Please, come join us and get ready for the summer travel season! Level B1. Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. Speak better english Englannin kielen verkkokurssi Aika (22 tuntia) Kouluttaja FM Hanna Rantanen Kohderyhmä Kaikki, jotka haluavat parantaa englannin keskustelutaitojansa sujuvammaksi. Käydään läpi kattavasti erilaisia puhetilanteita: itsensä/toisen esittely, tervehdykset, small talk tilanteita, mielipiteen ilmaisu, puhetilanteet, lentojen, lippujen ja hotellien varaaminen, tien neuvominen ja kysyminen, matkan varaaminen, ostosten tekeminen, ravintolassa tilaaminen, lääkärissäkäynti ja työpaikkahaastattelu. Aiheet sisältävät useita esimerkkilauseita ja sanontoja, joita harjoitellaan verkkotehtävien avulla sekä sovelletaan omiin lauseisiin. Viikoittain palautettavista soveltamistehtävistä saa henkilökohtaisen palautteen. Osallistuja tarvitsee Internet-yhteyden, selaimen (esim. Firefox) ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Käyttäjätunnus ja salasana ympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Taso A2-B1. Maksu 140 Ilmoittautuminen mennessä. Espanjan kieli HOLA! HABLAMOS ESPAÑOL Espanjan kielen alkeet, ryhmä 1 Aika 29., 30.4., 2., 6., 7., 8., 13. ja klo (24 oppituntia) Kouluttaja Gladys Savolainen Kohderyhmä Espanjan kielen vasta-alkajat.

13 Tavoitteena on tutustua espanjan kielen perusteisiin, oppia selviytymään erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa sekä ymmärtämään ja tuottamaan yksinkertaista puhetta liittyen tuttuihin asioihin kuten perheeseen, työhön, matkustamiseen, harrastuksiin jne. Opettajan laatimien opetusmonisteiden avulla käsitellään mm. rakenneharjoituksia, harjoitellaan erilaisia kommunikaatiotilanteita sekä tehdään kuullunymmärtämisharjoituksia. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset painottuvat erityisesti viestintätilanteiden ja espanjankielisen maailman kulttuuriin. Taso A1. Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. HOLA! HABLAMOS ESPAÑOL Espanjan kielen alkeet, ryhmä 2 Aika 29., 30.4., 2., 6., 7., 8., 13. ja klo (24 oppituntia) Kouluttaja Gladys Savolainen Kohderyhmä Espanjan kielen vasta-alkajat. Tavoitteena on tutustua espanjan kielen perusteisiin, oppia selviytymään erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa sekä ymmärtämään ja tuottamaan yksinkertaista puhetta liittyen tuttuihin asioihin kuten perheeseen, työhön, matkustamiseen, harrastuksiin jne. Opettajan laatimien opetusmonisteiden avulla käsitellään mm. rakenneharjoituksia, harjoitellaan erilaisia kommunikaatiotilanteita sekä tehdään kuullunymmärtämisharjoituksia. Suulliset ja kirjalliset harjoitukset painottuvat erityisesti viestintätilanteiden ja espanjankielisen maailman kulttuuriin. Taso A1. Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. HOLA! LO DECIMOS EN ESPAÑOL PRIMA VISTA Italian kieli Italian alkeiskurssi Aika 14., 16.,21., 23., 28., 30.5., 4., 6., 11. ja klo (30 oppituntia) Kouluttaja FM Laura Kuusi Kohderyhmä Italian kielen vasta-alkajat Tavoitteena on, että seuraavalla Italian matkallasi puhut auttavasti italiaa. Erityisesti harjoitellaan ääntämistä ja intonaatiota. Oppikirjana käytetään Espresso 1 (Ziglio-Rizzo-Kaipainen) Otava Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Taso A1. Maksu 120 Ilmoittautuminen mennessä. Latinan kieli ANTE PORTAS, Latinan alkeiskurssi Aika 27., 29.5., 3., 5., 10. ja klo (18 oppituntia) Kouluttaja FM Laura Kuusi Kohderyhmä Latinan kielen vasta-alkajat Kurssilla aukeaa portti antiikin Roomaan. Siivekkäiden sanontojen kyydittämänä opit peruskieliopin alkeet ja saat hyvän pohjan myöhemmille jatko-opinnoille. Oppimateriaalina on opettajan valmistama kokoelma sananlaskuja. Mikäli omistat latinan sanakirjan, niin tuo se mukanasi. Sanakirjan käytössä on omat niksinsä. Taso A1. Maksu 95 Ilmoittautuminen mennessä. Portugalin kieli ja kokemuksia mm. relatiivilauseiden avulla ja hallitsemaan peruskielioppia. Taso A2. Oppikirja Tudo Bem; Tommi Ingalsuo (kirja ei pakollinen) Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. Suomen kieli Suomen kieli ja kulttuuri -alkeiskurssi Aika ma-pe klo (19 opetuspäivää, yhteensä 76 oppituntia). Lisäksi 2-3 tuntia viikossa itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen alussa maanantaina 3.6. pidetään kielitasotesti klo Opettaja FM, suomen kielen kouluttaja Katja Kalkela Kohderyhmä Suomen kielen alkeiden opiskelusta kiinnostuneet, esim. maahanmuuttajat, ulkosuomalaiset ja vaihto-oppilaat. Osallistujat jaetaan lähtötasotestin perusteella ryhmiin. Alkeisryhmä on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempia suomen kielen taitoja. (lähtötaso 0). Tavoite Tavoitteena on oppia suomen kielen alkeet luentojen ja harjoitusten avulla. Koulutukseen sisältyy kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia, kielioppia sekä tutustumiskäynnin Lahden kaupunginkirjastoon. Alle kolme vuotta Suomessa asuneet maahanmuuttajat voivat selvittää ennen koulutuksen aloittamista Päijät-Hämeen työvoimatoimiston maahanmuuttajatiimistä mahdollisuutta saada suorittaa koulutus rinnasteisena toimenpiteenä. Maksu 230 Ilmoittautuminen mennessä. Suomen kieli ja kulttuuri - peruskurssi 13 Espanjaa alkeet hallitseville Aika 15., 16., 20., 21., 23., 27., 28. ja klo (24 oppituntia) Kouluttaja Gladys Savolainen Kohderyhmä Espanjan alkeet hallitsevat. Tavoitteena on kehittää edelleen suullista kielitaitoa. Laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan puhumista niin Espanjan kuin Latinalaisen Amerikan kulttuuriin liittyvistä arkipäivän tilanteista. Opetusmateriaalina käytetään opettajan laatimia opetusmonisteita. Taso A2. Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. Portugalin alkeet intensiivisesti Aika 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. ja klo (24 oppituntia) Kouluttaja Ayla Patricia Huovi Kohderyhmä Portugalin kielen vasta-alkajat. Kurssilla tutustutaan intensiivisesti portugalin alkeisiin. Opitaan keskeisiä asioita kuten ääntämistä, kielen perusrakenteita ja kielioppia. Taso A1. Oppimateriaali Opettajan laatiman opetusmateriaalin pääpaino on Brasilian portugalissa. Maksu 115 Ilmoittautuminen mennessä. Portugalin jatkokurssi intensiivisesti Aika 26., 28.8., 2., 4., 9., 11., 16. ja klo (24 oppituntia) Kouluttaja Ayla Patricia Huovi Kohderyhmä Portugalin kielen alkeet taitavat. Syvennetään kieliopin, sanaston, suullisen ja kirjallisen taidon hallintaa. Tekstin ymmärtämis- laatimistaitoa harjoitellaan tekstien ja lehtiartikkelien avulla. Tavoitteena on oppia ymmärtämään yleiskielisiä tekstejä ja oppia liittämään ilmauksia yhteen kuvatakseen tapahtumia Aika ma-pe klo (19 opetuspäivää, yhteensä 76 oppituntia). Lisäksi 2-3 tuntia viikossa itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen alussa maanantaina 3.6. pidetään kielitasotesti klo Opettaja FM, suomen kielen opettaja Evelina Liski Kohderyhmä Suomen kielen perusteiden opiskelusta kiinnostuneet, esim. maahanmuuttajat, ulkosuomalaiset ja vaihto-oppilaat. Osallistujat jaetaan lähtötasotestin perusteella ryhmiin. Peruskurssin lähtötaso on A1 Eurooppalaisessa viitekehyksessä. Tavoite Tavoitteena on oppia suomen kielen perusteita luentojen ja harjoitusten avulla. Koulutukseen sisältyy kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia, kielioppia sekä tutustumiskäynnin Lahden kaupunginkirjastoon. Alle kolme vuotta Suomessa asuneet maahanmuuttajat voivat selvittää ennen koulutuksen aloittamista Päijät-Hämeen työvoimatoimiston Maahanmuuttajatiimistä mahdollisuutta saada suorittaa koulutus rinnasteisena toimenpiteenä. Maksu 230 Ilmoittautuminen mennessä

14 Suomen kieli ja kulttuuri - perusteista eteenpäin Aika ma-pe klo (19 opetuspäivää, yhteensä 76 oppituntia). Lisäksi 2-3 tuntia viikossa itsenäistä työskentelyä. Koulutuksen alussa maanantaina 3.6. pidetään kielitasotesti klo Opettaja FM Maria Viljanen Kohderyhmä Suomen kielen perusteet A1-A2 kielitaitotason hallitsevat, esim. maahanmuuttajat, ulkosuomalaiset ja vaihto-oppilaat. Tavoite Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään suomen kielessä usein käytettyjä lauseita ja ilmauksia sekä oppia viestimään erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa. Koulutukseen sisältyy kuullun ja luetun ymmärtämisharjoituksia, kirjoittamista, kielioppia sekä tutustumiskäynnit Lahden kaupunginkirjastoon ja tiedekirjastoon. Alle kolme vuotta Suomessa asuneet maahanmuuttajat voivat selvittää ennen koulutuksen aloittamista Päijät-Hämeen työvoimatoimiston maahanmuuttajatiimistä mahdollisuutta saada suorittaa koulutus rinnasteisena toimenpiteenä. Maksu 230 Ilmoittautuminen mennessä. Venäjän kieli syventää ja kerrata aikaisemmin opittua ja joiden kielitaito riittää yksinkertaisissa, tutuissa suullisissa ja rutiinitilanteissa selviämiseen. Kerrataan alkeita ja sukelletaan venäjän kulttuuriin. Harjoitellaan arkitilanteissa tarvittavia asioita ja tutustutaan toiminta- ja tulosverbeihin. Opetusmateriaalina käytetään opettajan laatimia opetusmonisteita sekä osittain oppikirjaa Perejdem k delu! Käydäänpä asiaan! Donner Riitta, Hyttinen Riitta. Taso A2-B1. Maksu 138 Ilmoittautuminen mennessä. LUKIOLAISKURSSIT Viimeiset vinkit abeille keväällä 2013 Englannin kertauskurssi abeille Aika maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai klo ja torstai klo (15 oppituntia) Opettaja BA, FM Anne Lind Kurssilla keskitytään englannin kirjallisen kokeen eri tehtävätyyppeihin kielioppia tarpeen mukaan kerraten sekä kirjoitetaan aine. Matematiikan pitkän oppimäärän kertauskurssi abeille Lyhyen matematiikan kertauskurssi abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia varten Aika klo (30 oppituntia) Opettaja FM Jaana Sahimaa Kurssilla kerrataan lyhyen matematiikan keskeisiä kokonaisuuksia esimerkkien ja laskuharjoitusten avulla. Kurssi valmentaa abivuoteen ja ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi sisältää loppukokeen. Pitkän matematiikan kertauskurssi abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia varten Aika klo (30 oppituntia) Opettaja FM Jaana Sahimaa Kurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan keskeisempiä kokonaisuuksia. Monipuoliset harjoitukset ja kotitehtävät auttavat abiturientteja valmistautumaan tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi sisältää loppukokeen. Maksut 115 /kurssi. Ilmoittautuminen mennessä. Lukioon siirtyville tarkoitettu koulutus Ruotsin tehokurssi lukioon siirtyville 14 Venäjää vasta-alkajille Aika 15., 16., 17., 22., 23., 24., 29.4., 2., 6., 7. ja klo (33 oppituntia) Kouluttaja Irina Gorodtsova Kohderyhmä Alkeiskurssi vasta-alkajille. Tutustutaan lyhyesti venäjän kieleen, opitaan painokirjaimet ja ääntämistä sekä harjoitellaan käytännön puhetilanteita (arkielämän sanastoa, erilaisia ilmaisuja jne.). Opetusmateriaalina käytetään opettajan laatimia opetusmonisteita. Taso A1. Maksu 138 Ilmoittautuminen mennessä. Venäjää alkeista eteenpäin Aika 21., 22., 27., 28., 29.5., 3., 4., 5., 10., 11. ja klo (33 oppituntia) Kouluttaja Irina Gorodtsova Kohderyhmä Venäjän kielen alkeet taitavat. Kerrataan alkeita, syvennetään kielen tuntemusta, tutustutaan liikeverbeihin sekä etuliitteisiin verbeihin ja harjoitellaan käytännön puhetilanteita. Opetusmateriaalina käytetään opettajan laatimaa opetusmateriaalia sekä osittain oppikirjaa Perejdem k delu! Käydäänpä asiaan! Donner Riitta, Hyttinen Riitta. Taso A2. Maksu 138 Ilmoittautuminen mennessä. Venäjän kieltä ja kulttuuria Aika 17., 18., 24., 25.9., 1., 2., 8., 9., 15., 16. ja klo (33 oppituntia) Kouluttaja Irina Gorodtsova Kohderyhmä Henkilöt, jotka haluavat vahvistaa, Aika klo (15 oppituntia) Opettaja FM Jaana Sahimaa Monipuolisia tehtäväsarjoja lukion pitkän oppimäärän kertaamiseksi. Tavoitteena opiskelijoiden laskentarutiinin lisääminen ja erilaisiin perustehtävätyyppeihin tutustuttaminen. Maksut 95 /kurssi. Ilmoittautuminen mennessä. Kertauskurssit abeille kesällä 2013 Englannin kertauskurssi abivuotta ja ylioppilaskirjoituksia varten Aika klo (30 oppituntia) Opettaja HuK Raisa Ala-Hautala Lukion englannin kielen oppimäärän kertausta. Vankennetaan sanavarastoa, harjoitellaan luetun ja kuullun ymmärtämistehtäviä, kerrataan kielioppia, tehdään rakenne- ja kirjoitusharjoituksia. Opiskelijoiden omien toivomusten mukaisia harjoituksia tehdään mahdollisuuksien mukaan. Ruotsin kertauskurssi abaivuotta ja ylioppilaskirjoituksia varten Aika klo (30 oppituntia) Opettaja FM Pauliina Kantoluoto-Korpi Kerrataan lukiokurssien keskeisimpiä kielioppiasioita, tehdään luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä rakenne- ja sanastotehtäviä. Kurssilla harjoitellaan/tehdään lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä. Harjoitusmateriaalina käytetään mm. vanhoja yo-tehtäviä. Aika klo (30 oppituntia) Opettaja FM Pauliina Kantoluoto-Korpi Kerrataan peruskielioppia (mm. sanajärjestystä, substantiivien, adjektiivien sekä verbien taivutusta) ja aktivoidaan sanavarastoa. Lisäksi harjoitellaan tuottamista ja tehdään kuunteluharjoituksia. Oppikirjana käytetään Signal, WSOY. Englannin tehokurssi lukioon siirtyville Aika klo (30 oppituntia) Opettaja HuK Raisa Ala-Hautala Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti lukion ensimmäisen vuoden kursseissa tarvittavan kielitaidon eri osa-alueita, laajennetaan sanastoa sekä harjoitellaan kirjallista tuottamista ja peruskielioppia. Kurssia mukautetaan vastaamaan opiskelijoiden tarpeita ja toiveita mahdollisuuksien mukaan. Matematiikan kertauskurssi lukioon siirtyville Aika klo (30 oppituntia) Opettaja FM Jaana Sahimaa Kerrataan peruskoulun matematiikan keskeisiä kokonaisuuksia sekä valmistaudutaan lukiomatematiikan haasteisiin. Kurssi sisältää monipuolisia esimerkkejä ja laskuharjoituksia sekä loppukokeen. Maksut 115 /kurssi. Ilmoittautuminen mennessä.

15 AVOIN YLIOPISTO - OPETUS Avoin yliopisto-opetus on eri yliopistojen tutkintovaatimusten mukaista opetusta, johon voivat osallistua kaikki niistä kiinnostuneet iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetuksen sisällöstä vastaa kyseisen yliopiston ainelaitos ja opettajat. Avoimista yliopisto-opinnoista myönnetään todistus, jolla on sama arvo, kuin ao. yliopiston antamilla vastaavilla todistuksilla. Kevätlukukaudella 2013 alkavat opinnot Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto: Hyvä elämä ja etiikka I 4 op, verkko-opinnot (JY) Elämänkatsomustieto: Maailman uskonnot 5 op, verkko-opinnot (JY) Elämänkatsomustieto: Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti I 4 op, verkko-opinnot (JY) Kauppatieteet, oikeustiede, matematiikka Talousoikeuden aineopinnot 25 op (VY) - Henkilöstöoikeus 6 op - Markkinaoikeus 7 op - Rahoitusoikeus 6 op - Kansainvälinen vero-oikeus 6 op Yritysjuridiikan sivuaine 24 op (LUT) - Yritysjuridiikan perusteet (6 op) - Yhteisöoikeus (6 op) - Markkina- ja kilpailuoikeus (6 op) - Aineettomat oikeudet ja niiden käyttö yritystoiminnassa - Työoikeus (6 op) Autobusiness, yrityspeli 2 op (VY) Matematiikan peruskurssi 5 op (JY) Taloustieteiden matematiikka 6 op (LUT) Sopimusoikeus 6 op (LUT) Kasvatustieteet Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (HY) Kieli- ja yleisopinnot, tilastolliset menetelmäopinnot Ruotsi, toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op (HY) Ilmoittautumisohjeet, opetusohjelmat ja aikataulut > avoin yliopisto-opetus Ennakkotiedot lukuvuodelle ( jälkeen alkava opetus) Opetuksen järjestämisoikeuksia on haettu yliopistoilta. Opetusohjelmat aikatauluineen päivitetään kesäkuun 2013 loppuun mennessä kesäyliopiston nettisivuille HUOM! Alustava opetussuunnitelma. Kauppatieteet, oikeustiede, matematiikka Johdatus oikeustieteeseen 2 op (HY) Kauppatiede perusopinnot 30 op, verkkoopinnot (UEF) Kansainvälinen vero-oikeus 6 op (osa talousoikeuden aineopintoja 25 op) (VY) Laskentatoimen aineopinnot 30 op, verkkoopinnot (UEF) Markkinoinnin aineopinnot 30 op, verkkoopinnot (UEF) Rahoitusoikeus 6 op (osa talousoikeuden aineopintoja 25 op) (VY) Restoratiivisen oikeuden -opintojakso (HY) Strateginen johtaminen 7 op (VY) Tietojenkäsittely 5 op (VY) Valtiosääntöoikeus 5 op (HY) Yrityksen johtaminen 7 op (VY) Kasvatustieteet, musiikki Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (UEF) Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op (UEF) Erityispedagogiikan syventävät opinnot 60 op (UEF) Musiikkiterapian perusopinnot 30 op (JY) Kieli- ja yleisopinnot, tilastolliset menetelmäopinnot Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum., käytt., valt.) 3 op Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (JY) Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (UEF) Tilastotieteen peruskurssi 4 op (UEF) Tilastollinen ohjelmistokurssi 2 op (UEF) Venäjä 1 alkeiskurssi 5 op (JY) Venäjä 2 alkeiskurssi 5 op (JY) Terveystieteet Gerontologia perusopinnot 25 op (UEF) Hoitotiede aineopinnot 35 op (UEF) Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op (UEF) Liikuntalääketiede perusopinnot 25 op (UEF) Liikuntalääketiede aineopinnot 35 op (UEF) Lääketieteen perusteita perusopinnot 25 op (UEF) Ravitsemustiede perusopinnot 25 op (UEF) Terveyshallintotiede aineopinnot 35 op (UEF) Yhteiskuntatieteet, psykologia Sosiaalityö perusopinnot 25 op (UEF) Sosiaalityö aineopinnot 35 op (UEF) Sosiaalihallintotiede aineopinnot 35 op (UEF) Työ- ja organisaatiopsykologia perusopinnot 25 op (UEF) Yliopistojen lyhenteet: Helsingin yliopisto (HY) Itä-Suomen yliopisto (UEF) Jyväskylän yliopisto (JY) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) Vaasan yliopisto (VY) MUU KOULUTUS Järjestämme nopeasti ja joustavasti työyhteisölle räätälöityä tilauskoulutusta, jonka avulla työyhteisö voi kehittää henkilöstönsä osaamista ja edistää työyhteisön hyvinvointia. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa heidän koulutustarpeet ja toiveet huomioiden. Koulutus voidaan toteuttaa joko kesäyliopiston tai tilaajan tiloissa. Ota yhteyttä henkilöstöömme, puh. (03) tai suunnitellaan yhdessä koulutus työyhteisöllenne! Olemme toteuttaneet mm: - Työyhteisötaidot onnistuneella joukkuepelillä toimivaan työyhteisöön - Hyvinvoinnin lähteet työssä - Arjen johtamisen taidot - Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden hallinta - Tieto- ja viestintätekniikan käyttö - Ikääntyneiden lääkehoito - Keittiöhenkilöstön voimaantumispäivä - Mielenterveys- ja päihdeosaaminen ja moniammatillinen yhteistyö - Kielikoulutuksia - Asiakaspalvelukoulutuksia - Päivähoidon ja opetustoimen koulutuksia Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu kesäyliopiston kotisivujen kautta osoitteessa Ilmoittautumisajat koulutuksiin löytyvät kunkin koulutuksen ohjelmasta. Ilmoitusajan päätyttyä voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta puh.(03) tai sähköpostitse osoitteesta Kesäyliopisto pidättää oikeuden koulutusohjelman painatuksen jälkeen koulutuksiin mahdollisesti tuleviin muutoksiin. 15

16 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kirkkokatu Lahti Puh. (03)

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015

KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 KESÄYLIOPISTOJEN KOULUTUSTIETOJA 2015 Perhehoitoliitto ry Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki 050 431 7072 info(at)epky.fi www.epky.fi Levoton Tuhkimo vaiko Sunnuntai-Lumikki,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen

KOULUTUSKALENTERI 2016. Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen KOULUTUSKALENTERI 2016 Iloa, rohkeutta ja ammattitaitoa kasvatukseen Sisällys sisällys SINULLE JA TYÖYHTEISÖLLESI koulutuksen laajuus ja vaativuus KOULUTTAJIEN YHTEYSTIEDOT yhteys- ja hintatiedot KASVATUKSEN

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.4.2011. Opetussuunnitelman muutos luku 5.3. huolto ja turvallisuuden edistäminen hyväksytty sivistyslautakunnassa 9.6.2014 PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kursseille ilmoittautuminen...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot