KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014

2 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen, seurakunnan, yksityisen päivähoidon, neuvolan ja perheneuvolan yhteistyönä. Kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty varhaiskasvatuksen sisäisenä työnä vuosina Lisäksi yhteistyötahot ovat päivittäneet tiedot omalta osaltaan syksyllä Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 rinnalla kulkee luku luvulta Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma, joka esitellään -otsakkeen alla. Kuntakohtaisessa suunnitelmassa tarkennetaan perusteissa määriteltyjä linjauksia. Kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta laaditaan yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat.

3 Sisällysluettelo JOHDANTO VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoite Varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja Verkostoyhteistyö VARHAISKASVATUS Mitä varhaiskasvatus on Varhaiskasvatuksen arvopohja Kasvatuspäämäärät VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN Tavoitteena hyvinvoiva lapsi Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Kasvattaja varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatusympäristö Oppimisen ilo Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Lapselle ominainen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot VANHEMPIEN OSALLISUUS LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Kasvatuskumppanuus Vanhempien osallisuus yksikön toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen arviointi ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA KIELI- JA KULTTUURINÄKÖKOHTIA VARHAISKASVATUKSESSA Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa Kielikylpy, vieraskielinen varhaiskasvatus ja vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan perustuva varhaiskasvatus VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNASSA Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman rakentuminen Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman sisältö Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma osana toiminnan laadun kehittämistä LIITE 1: KIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISY JA TOIMENPITEET KIUSAAMISTILANTEISSA. 34

4 Johdanto Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Riihimäen kaupunki tarjoaa varhaiskasvatusvaihtoehtoina päiväkotitoimintaa ja perhepäivähoitoa hoitajan kotona tai ryhmäperhepäiväkodissa. Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita yksityisen päivähoidon tai kotihoidon. Lakisääteiseen kotihoidontukeen ja yksityisen hoidon tukeen maksetaan myös kuntalisää. Riihimäellä on 8 päiväkotia, joissa tarjotaan kokopäivähoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna klo ja tarvittaessa asti. Piikinmäen päiväkoti on avoinna ympärivuorokautisesti. Avointa varhaiskasvatusta tarjotaan Jukolan päiväkodin Karusellissa, Junailijankadun päiväkodin Aapeli avoimessa ja Kirjauksen päiväkodin Kellarissa. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuodot ovat avoin päiväkoti ja kerhot 3 5-vuotiaille kotihoidossa oleville lapsille. Riihimäellä on useita omassa kodissaan työskenteleviä kunnallisia perhepäivähoitajia ja kahdeksan ryhmäperhepäiväkotia. Ryhmäperhepäiväkodit ovat avoinna joko kello tai kello Esiopetus järjestetään koulujen tiloissa toimivissa varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan yksiköissä sekä Junailijankadun ja Piikinmäen päiväkodeissa. Esiopetuksen sisältö ja toimintatavat perustuvat kunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus Läntinen alue Hirsimäen päiväkoti ja Junailijankadun päiväkoti Avoin varhaiskasvatus: Aapeli avoin Junailijankadun päiväkodissa (kerhot ja avoin päiväkoti) Itäinen alue Jukolan päiväkoti, Peltosaaren päiväkodit (Otava ja Saturnus), Piikinmäen päiväkoti Avoin varhaiskasvatus: Karuselli Jukolan päiväkodissa (kerhot) Pohjoinen alue Kirjauksen päiväkodit (Alatalo ja Ylätalo), Kontiontien päiväkoti ja Uunilinnun päiväkoti Avoin varhaiskasvatus: Kellari Kirjauksen Ylätalossa (kerhot ja avoin päiväkoti) Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäiväkodit Läntinen alue Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito. Ryhmäperhepäiväkodit Käpäläkoti ja Saarikoti Itäinen alue Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito. Pohjoinen alue Hoitajan kodissa tapahtuva perhepäivähoito. Ryhmäperhepäiväkodit Haapakoti, Luhtavilla, Niittyvilla, Suovilla ja Tupasvilla. Esiopetus ja koululaisten iltapäivätoiminta Esiopetus ja esiopetusikäisten päivähoito sekä koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään pääsääntöisesti koulujen tiloissa. Poikkeuksena on Eteläisen koulun esiopetus, joka järjestetään Junailijankadun päiväkodissa sekä vuorohoidon esiopetus, joka järjestetään Piikinmäen päiväkodissa. Esiopetuksen sisältö ja toimintatavat perustuvat kunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. 1

5 Läntinen alue Junailijankadun päiväkoti, Herajoen ja Lasitehtaan koulun varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta yksikkö Itäinen alue Patastenmäen koulun varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta yksikkö, Peltosaaren koulun varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta yksikkö, Piikinmäen päiväkoti Pohjoinen alue Pohjoisen koulun varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta yksikkö, Uramon ja Haapahuhdan koulun varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta yksikkö Erityisvarhaiskasvatus Riihimäellä on neljä konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa, erityisvarhaiskasvatuksen resurssierityislastentarhanopettaja ja seitsemän erityisvarhaiskasvatuksen erityisavustajaa/avustajaa. Päiväkodissa voi olla myös pienryhmä. Pienryhmän erityislastentarhanopettaja kuuluu yksikön henkilökuntaan. Pienryhmien paikoista osa on kohdennettu erityistä tukea tarvitseville lapsille. Joissakin päiväkodeissa työskentelee resurssierityislastentarhanopettaja tai ryhmässä toimiva erityislastentarhanopettaja, jotka kuuluvat yksikön henkilökuntaan. Yksityinen palvelutuotanto Riihimäellä toimii kolme yksityistä päiväkotia: Satumaa, Sini-Emilia ja Montessori-esikoulu sekä useita yksityisiä kunnallisesti valvottuja perhepäivähoitajia. Päiväkoti Satumaan toiminta-ajatuksena on luoda lapselle hyvä arki, joka sisältää syliä, oppimista ja sopivasti haasteita. Lapselle luodaan turvallinen ja monipuolinen toimintaympäristö, lapsi voi toteuttaa itseään ja hänellä on hyvä olla. Toimintaa toteutetaan paljon pienryhmissä, jolloin jokainen lapsi tulee huomatuksi. Satumaan päiväkodissa arvostetaan luontoa monipuolisena leikki- ja tutustumispaikkana. Luontokasvatus halutaan liittää luontevasti jokapäiväiseen toimintaan päiväkodissa niin, että siitä tulee luonnollinen osa lapsen arkea. Metsäretkillä jo pienet lapset saavat hyvää harjoitusta liikkumiseen ja kiipeilemiseen. Metsässä ollessa on lasten kanssa myös helpompi keskustella ja opettaa ihmisten velvollisuuksista luontoa kohtaan; (mm. kierrätys, luonnonsuojelu ja energiansäästäminen.) Yksityinen päiväkoti Sini-Emilia toteuttaa Reggio Emilia ajatteluun perustuvaa toimintaa. Ajattelu näkyy arjessa mm. lasten ajatusten tuomisessa näkyville ja kasvun kansioiden keräämisessä päiväkodille ominaisella tavalla. Asiat käsitellään laajoina kokonaisuuksina. Asioita ja ilmiöitä tutkitaan teemojen kautta lasten innostuksen mukaan. Lapset toimivat pienryhmissä ja jokaisella ryhmällä on kasvattaja, joka suunnittelee oman ryhmänsä toiminnan sille sopivaksi. Reggio Emilia pedagogiikka on sadan kielen pedagogiikkaa eli lapsi kokonaisvaltaisesti havainnoi ja oppii ympäristöstään. Riihimäen Montessori-yhdistyksen ylläpitämä Montessori-esikoulu noudattaa toiminnassaan Montessoripedagogiikkaa, jonka tavoitteena on lapsen yksilöllisen kehityksen tukemisen lisäksi sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen. Lähtökohtana ovat lapsen herkkyyskaudet (kielen, aistien, järjestyksen, liikkeen ja sosiaalisen kanssakäymisen alueilla). Oppimisympäristöllä on tärkeä merkitys. Se on järjestetty siten, että se vastaa lasten herkkyyskausia ja kehitysvaiheita. Ympäristössä omina alueinaan ovat arkipuuhat (sisältää keskittymistä, liikkeiden hallintaa, itsestä ja ympäristöstä huolehtimista ja tapakasvatusta harjoittavia tehtäviä; perusta kaikelle myöhemmin opittavalle), aistimateriaali, äidinkieli, matematiikka sekä kulttuuri (sisältää tieteisiin, taiteisiin, maantieteeseen ja biologiaan liittyvää materiaalia). 2

6 Montessoriryhmässä eri-ikäiset lapset ovat yhdessä kouluun menoon asti. Tämä tukee lasten sosiaalista kehitystä. Ryhmän nuorimmat lapset oppivat vanhemmilta lapsilta mallioppimisen kautta. Vanhemmat lapset puolestaan oppivat ottamaan huomioon nuorempien tarpeita sekä saavat tukea oman itsetunnon kehitykselle, kun voivat olla apuna eri tilanteissa nuoremmille lapsille. Eri-ikäisten lasten toimiminen samassa ryhmässä vähentää merkittävästi myös kilpailua lasten välillä. Montessoriryhmä motivoi lasta oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Lapsella on mahdollisuus toimia ja edetä omien edellytystensä mukaisesti helposta vaikeaan, konkreettisesta abstraktiin. Toimintamahdollisuuksia on paljon ja ne on järjestetty työskentelykokonaisuuksiksi lasten ulottuville. Montessori-esikoulussa noudatetaan soveltuvin osin valtakunnallista ja Riihimäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä esiopetussuunnitelmaa. Montessori-esikoululla on myös oma yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Yhteistyötahot Lastenneuvola huolehtii kaikkien riihimäkeläisten alle kouluikäisten lasten kasvun ja kehityksen seurannasta ja perusterveydenhuollosta, antaa opastusta lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa sekä ohjaa tarvittaessa lapsen eri asiantuntijoiden tutkimuksiin ja hoitoon. Neuvolassa järjestetään vanhemmille ryhmätilaisuuksia, joissa on tarkoitus kuunnella ja auttaa perheitä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmatilanteissa. Perheneuvolan palvelut ovat käytettävissä silloin kun jokin lapsen käyttäytymiseen, kehitykseen tai oppimiseen liittyvä piirre huolestuttaa lapsen vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä, tai jos perhettä on kohdannut kriisi. Varhainen paneutuminen lapsen ongelmiin tuottaa jatkossa parhaita tuloksia. Oppilashuollollista yhteistyötä tehdään myös esiopetusikäisten lasten parissa. Riihimäen seurakunnan varhaiskasvatustyö tapahtuu päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja pyhäkouluissa. Päiväkerhot kokoontuvat kuudessa toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Kerhot on tarkoitettu 3 8-vuotiaille lapsille, jotka pyritään jakamaan samanikäisten ryhmiin. Perhekerhot ovat avoimia ja kokoontuvat neljässä pisteessä. Riihimäkeläiset urheiluseurat ja järjestöt järjestävät monipuolista alle kouluikäisten lasten toimintaa. 1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoite Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valtakunnallinen varhaiskasvatuksen ohjauksen väline. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjana ovat valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymät varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja luoda osaltaan edellytyksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle yhdenmukaistamalla toiminnan järjestämisen perusteita. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on lisätä varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta lapsensa varhaiskasvatuksen palveluissa ja moniammatillista yhteistyötä sellaisten eri palvelujen kesken, joilla tuetaan lasta ja perhettä ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Yhdessä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kanssa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muodostavat valtakunnallisesti lasten hyvinvointia, kasvua ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Kunnilla on laajat mahdollisuudet organisoida varhaiskasvatuspalvelut perheitä parhaiten palvelevalla tavalla. Kuntien erilaisuuden vuoksi on tärkeää, että jokaisessa kunnassa tarkennetaan varhaiskasvatuksen kuntakohtaiset strategiset linjaukset, jotka otetaan huomioon varhaiskasvatussuunnitelmia laadittaessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat kaikkia toimintamuotoja yhteiskunnan järjestämässä ja valvomassa varhaiskasvatuksessa. Kuntien tehtävänä on arvioida varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 3

7 pohjalta kuntansa varhaiskasvatuksen palvelujen toteutumista ja konkretisoida omassa suunnitelmassaan varhaiskasvatuksen sisällöt ja toimintatavat eri toimintamuodoissa. Kasvatus on sidoksissa kulttuuriin ja yhteiskunnan jatkuvaan muutokseen, jonka tulee osaltaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen toteutuksen jatkuvaan arviointiin, tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen. Kasvatuksen perinteinen, ihanteellinen tehtävä on pyrkiä myös kehittämään entistä parempaa yhteiskuntaa ja maailmaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ymmärtämisessä on keskeistä nähdä perusteet puitteiksi, joista keskustellaan ja jotka täsmennetään yhteisesti sovituiksi käytännöiksi ja toimintaperiaatteiksi kunnissa ja yksiköissä. Hallinnollisen päätöksenteon ohella toiminnasta vastaavien poliittisten päättäjien sitoutuminen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan on oleellista jatkuvan prosessimaisen työskentelyn ja varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen takaamiseksi. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Varhaiskasvatusympäristöjen tulee olla sekä fyysisesti, psyykkisesti että emotionaalisesti turvallisia. Hoitopaikkoja tulee olla riittävästi ja niiden tulee vastata perheiden tarpeita. Perheille on tarjottava erilaisia varhaiskasvatusvaihtoehtoja. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä tulee olla riittävästi ja varhaiskasvatus tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. 1.2 Varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja Varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan omilla asiakirjoilla. Kuntatasolla varhaiskasvatuksen ohjaus on monimuotoista ja asiakirjojen nimet voivat vaihdella kunnasta riippuen. Valtakunnallinen ja kunnallinen ohjaus muodostavat prosessimaisen kokonaisuuden. VALTAKUNNALLINEN OHJAUS: Lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait ja asetukset määrittävät varhaiskasvatuksen ja siihen sisältyvän esiopetuksen toteuttamista. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisältöä, laatua ja kuntien varhaiskasvatussuunnitelmien laatimista. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti esiopetuksen sisältöä, laatua ja paikallisten opetussuunnitelmien laatimista. KUNNALLINEN OHJAUS: Kunnan varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat voivat olla osana kunnan lapsipoliittista ohjelmaa, tai ne löytyvät muista lasta ja perhettä koskevista asiakirjoista. Niistä ilmenevät kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen keskeiset periaatteet, kehittämisen painopisteet ja kunnan varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä. 4

8 Kunnan tai useamman kunnan yhdessä laatiman varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä otetaan huomioon kunnan omat linjaukset, strategiat ja tavoitteet sekä määritellään eri palvelumuotojen sisällölliset tavoitteet. Kunnan ja yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma muodostavat kokonaisuuden, ja niiden välillä on selkeä jatkumo. Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelmaa yksityiskohtaisempi, ja siinä kuvataan yksikön varhaiskasvatuksen -hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden lähtökohdat sekä niiden toteutuminen arjen kasvatuskäytännöissä. Siinä kuvataan myös alueen tai yksikön erityispiirteitä ja painotuksia. Myös eri palvelumuotojen tarkennetut tavoitteet kirjataan yksikkökohtaiseen suunnitelmaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa, ja ne ohjaavat lapsikohtaisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista. Varhaiskasvatuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma 1.3 Verkostoyhteistyö Laadukas varhaiskasvatus on monimuotoista toimintaa, joka edellyttää eri tahojen yhteistyötä. Verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen linjausten mukaisesti koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa ja tarvittaessa seudullisesti. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat opetus-, sosiaali-, terveys-, kulttuurija liikuntatoimi, yksityiset palveluntuottajat, seurakunnat, järjestöt, oppilaitokset ja sosiaalialan osaamiskeskukset, joiden kanssa tulee sopia yhteistyökäytännöistä ja periaatteista. Verkostotyöskentelyn tavoitteet ja toteuttamistavat kirjataan kunnan ja yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan. Opetustoimen kanssa yhteistyön keskeisenä sisältönä on yhteistyömuotojen ja rakenteiden luominen ja kehittäminen niin, että varmistetaan lapselle kasvatuksellinen ja opetuksellinen jatkumo. Lastenneuvolatoiminnan kanssa yhdessä luodaan ja kehitetään järjestelmä, jolla voidaan yhteistyössä vanhempien kanssa seurata lapsen kasvua ja kehitystä ja tarvittaessa ohjata perhettä hakeutumaan eri palveluihin. Verkostoyhteistyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen riskitilanteissa. Lapsen etua palvelevat yhteistyökäytännöt ja periaatteet tulee olla sovittuina lastensuojelun, perhetyön, perheneuvolan, kotipalvelun ja muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa niitä tilanteita varten, joissa neuvotellaan yksittäisen lapsen asioista tai edellytetään viranomaisten puuttumista. Lapsi sairaalassa Lapsen sairaalahoidon aikana varmistetaan varhaiskasvatuspalvelujen ja sairaalan tai muun laitoksen keskinäisellä yhteistyöllä toiminnan jatkuvuus mahdollisimman hyvin lapsen tarpeiden mukaan. Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen turvallisten ihmissuhteiden säilyttämiseen ja muodostumiseen sekä ylläpidetään yhteyksiä muihin lapsiin ja häntä hoitaviin aikuisiin. Yhteistyön merkitys vanhempien kanssa korostuu. Sairaalassa tai muussa laitoksessa järjestettävässä varhaiskasvatuksessa noudatetaan soveltuvin osin varhaiskasvatuksen valtakunnallisia linjauksia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. 5

9 Verkostoyhteistyön tavoitteena on tukea lasta ja perhettä kokonaisvaltaisesti eri kasvun vaiheissa. Toimiva yhteistyö luo edellytykset ohjata perhettä tarpeellisiin palveluihin. Tarkoituksena on luoda joustavasti toimiva palveluverkosto, joka parhaalla mahdollisella tavalla tukee lasta ja perhettä. Perheen tarvitsemat palvelut pyritään keskittämään niin, että perhettä ei kohtuuttomasti rasiteta päällekkäisillä palavereilla ja asiakaskäynneillä. Verkostoyhteistyön periaatteena on ehdoton luottamuksellisuus, lapsen ja perheen kunnioittaminen ja kuuleminen. Yhteistyö tapahtuu aina vanhempien suostumuksella. KUVA 1, Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen polku sivulla 7. Varhaiskasvatuksen sisäinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee yhteistyötä paitsi omissa yksiköissään myös laajemmin erilaisissa työryhmissä ja tiimeissä. Tätä eri ammattiryhmien välistä kasvatuskumppanuutta kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön erityisosaaminen sekä kasvatukselliset ja toiminnalliset kehittämisideat otetaan huomioon varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityisvarhaiskasvatuksen tuki ja konsultaatioapu käytännön varhaiskasvatustyössä on yksi tärkeimmistä päivähoidon sisäisistä yhteistyömuodoista. Perusopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö ja siihen liittyvät käytännöt määritellään ja kirjataan. Yhteistyön tavoitteena on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumon rakentuminen. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyötä mietittäessä on sovittu toimintatavat siihen, miten tarpeellinen tieto lapsesta siirretään esiopetuksen käyttöön ja edelleen perusopetukseen. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö on luontevaa niiden ollessa fyysisesti samassa paikassa, mutta niiden ollessa eri paikoissa suunnittelu ja käytännön toteuttaminen vaativat enemmän panostusta. Lastenneuvola Lastenneuvolan asiakkaina ovat kaikki alle kouluikäisten lasten perheet. Lasta ja perhettä seurataan kokonaisuutena perhehoitotyön mallin mukaisesti, jossa sama terveydenhoitaja työskentelee perheen ja lapsen kanssa kouluikään asti. Lapsen kasvun ja kehityksen seurannan ohella tärkeitä asioita ovat mm. perheenjäsenten vuorovaikutus, vanhemmuus, koko perheen hyvinvointi sekä terveyden edistäminen. Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä on laadittu tiedonsiirtolomake, joka siirtyy 3 6-vuotiaiden lasten vanhempien välittämänä varhaiskasvatuksesta neuvolaan ja takaisin. Tiedonsiirtolomake täytetään vanhempien kanssa yhdessä keskustellen. Tiedonsiirtolomakkeesta saatu tieto ja neuvolassa tehtävä lapsen neurologinen arvio (LENE) antavat yhdessä laaja-alaista tietoa lapsen kokonaiskehityksestä. Neuvolasta ohjataan tarvittaessa perhettä terveyskeskuksen erityistyöntekijöille, perheneuvolaan tai erikoissairaanhoitoon. Lasta koskeva tiedonsiirto neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä tapahtuu ainoastaan vanhempien luvalla. Oppilashuollollista yhteistyötä tehdään myös esiopetusikäisten lasten parissa. Vanhempien, lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö on luonteva jatkumo, jolla voidaan tukea vanhempien ja lapsen välistä suhdetta aivan varhaisvaiheista lähtien. Lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä on viime vuosina kehitetty ja tiivistetty. 6

10 7

11 Perheneuvola Perheneuvolassa tutkitaan ja hoidetaan ensisijaisesti lasten tunne-elämän pulmia sekä perheiden kriisejä. Tulosyinä ovat muun muassa lasten ja vanhempien mielenterveysongelmat, lasten käytöshäiriöt, oppimisvaikeudet, erokriisit, uupumus, huoltajuuskiistat, perheväkivalta ja päihteidenkäyttö. Perheneuvolan toiminta-ajatuksena on tunnistaa ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa syrjäytymis- ja psyykkisessä haavoittumisvaarassa olevia lapsia tutkia laaja-alaisesti lasten tunne-elämän pulmia vahvistaa vanhemmuutta ja perhesuhteita edistää ja lisätä perheenjäsenten välistä kommunikaatiota ja ymmärrystä toisiaan kohtaan perheterapian avulla selvittää parisuhdeongelmia silloin kun perheessä on lapsia auttaa vanhempia ratkomaan tapaamis- ja huoltoriitoja lasten tarpeet huomioon ottaen tarjota lasten lyhytaikaista kriisi- ja lyhytterapiaa sekä supportiivisia tukikäyntejä tarjota lapsille pitkäaikaisempaa supportiivista terapiaa silloin, kun terapia ei syystä tai toisesta järjesty erikoissairaanhoidon kautta paikata ja uudistaa varhaisia vuorovaikutuksen puutteita theraplay-terapialla tehdä yhteistyötä muiden perhettä/lasta tukevien tahojen kanssa Lisäksi perheneuvola antaa konsultaatioapua esimerkiksi kouluihin, päiväkoteihin ja lastensuojeluun osallistuu eri ryhmien diagnosointi- ja hoitopolkujen suunnittelutyöhön moniammatillisissa työryhmissä osallistuu tarvittaessa lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeviin selvityksiin perheen sisäistä vuorovaikutusta ja lapsen etua mietittäessä antaa adoptioneuvontaa ja adoptiolausuntoja Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on mahdollisuus saada ongelmatilanteissa perheneuvolan konsultointiapua, mikäli lapsen vanhemmat antavat siihen suostumuksensa. Perheneuvola osallistuu myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten kuntoutussuunnitelmien laatimiseen yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lastensuojelu Lastensuojelu on yhteistyötä lasten vanhempien ja eri viranomaistahojen kanssa erilaisiin ongelmatilanteisiin joutuneiden lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Perheitä tuetaan ensisijaisesti avohuollon tukitoimenpitein. Lastensuojelun perhetyöntekijät voivat tukea asiakasperheitä vanhemmuudessa, lastenhoidossa ja lasten kasvatukseen liittyvissä arjen tilanteissa tai järjestää lapsille heidän kasvuaan ja kehitystä tukevia toimintoja. Tarvittaessa lapselle järjestetään sijaishuoltopaikka kodin ulkopuolelta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät antavat myös konsultaatioapua lasten hoitoon ja huolenpitoon liittyvissä asioissa ja ovat mukana asiantuntijoina useissa lapsiperheiden palveluihin liittyvissä yhteistyö- ja kehittämisryhmissä. Seurakunta Seurakunnan varhaiskasvatus on kasteeseen perustuvaa kumppanuutta lapsen ja hänen perheensä kanssa. Sen lähtökohtana on kirkon usko ja kristillinen arvopohja ja siihen perustuva ihmiskäsitys, jonka mukaisesti jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas luomisen perusteella. Hänet on kutsuttu elämään yhteydessä Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Kokonaisvaltainen kasvatusajattelu pyrkii välittämään lapselle turvallisuutta, toivoa ja elämänrohkeutta. Tältä pohjalta seurakunta tarjoaa päivähoidossa oleville lapsille uskontokasvatusta: mm. joulu- ja pääsiäishartaudet, uskontokasvatustuokiot ja teologin vierailut. Lisäksi on mentorointia henkilöstön parissa. Päivähoidon ja seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua toistensa järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 8

12 2. Varhaiskasvatus 2.1 Mitä varhaiskasvatus on Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Lähtökohtana on kasvatustieteelliseen, erityisesti varhaiskasvatukselliseen, mutta myös laaja-alaiseen, monitieteiseen tietoon ja tutkimukseen sekä pedagogisten menetelmien hallintaan perustuva kokonaisvaltainen näkemys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara on ammattitaitoinen henkilöstö. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on olennaista, että koko kasvatusyhteisöillä ja jokaisella yksittäisellä kasvattajalla on vahva ammatillinen osaaminen ja tietoisuus. Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilainen avoin toiminta. Varhaiskasvatuspalveluja tuottavat kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja seurakunnat. Esiopetus on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat myös oppivelvollisuusikäiset lapset, jotka käyttävät varhaiskasvatuspalveluja. Lasten inhimillistä kasvua ja kehitystä turvaava Lapsen oikeuksien yleissopimus tuli laintasoisena säädöksenä Suomessa voimaan vuonna 1991 Riihimäen varhaiskasvatuksessa painotetaan sitä, että jokainen lapsi on yhtä arvokas ja tärkeä. Lasta kunnioitetaan yksilönä kasvatusyhteisössä siten, että hänen yksilöllisyytensä huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa ja että hän saa tarvitessaan erityistä hoivaa ja tukea. Lapsen kokonaisvaltainen kehitys ja hyvinvointi on ensisijainen tavoite. Lapsen hyvinvointi varhaiskasvatuksessa edellyttää, että hänen ympäristönsä on fyysisesti ja emotionaalisesti turvallinen, lapsi saa hellyyttä ja huomiota osakseen, tulee kuulluksi ja kokee olevansa hyväksytty ja arvokas omana itsenään. Varhaiskasvatuksen tulee olla osana onnellista, tasapainoista ja hyvää lapsuutta. Sen tulee olla osaltaan rakentamassa perustaa lapsen inhimilliselle kasvulle ja kehitykselle ja elinikäiselle oppimiselle kannustamalla ja tukemalla lapsen luontaista halua ottaa selvää, tutkia ja oppia asioita. Lapsen vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja -oikeus. Heillä on oikeus vaikuttaa lapsensa hoitoon ja kasvatukseen liittyviin asioihin. He ovat oman lapsensa parhaat asiantuntijat. Luottamuksellinen ja kunnioitukseen perustuva kasvatuskumppanuus on varhaiskasvatuksen perusta ja jatkuvan kehittämisen kohde. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on vastuussa siitä, että kasvatuskumppanuus on luonteva osa lapsen varhaiskasvatusta. 2.2 Varhaiskasvatuksen arvopohja Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kansainvälisiin lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuksiin, kansallisiin säädöksiin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen arvoista keskeisin on lapsen ihmisarvo. Tähän perusarvoon liittyneenä sopimus kattaa neljä yleisperiaatetta, jotka ovat: 9

13 syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus lapsen etu lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen lapsen mielipiteen huomioon ottaminen. Suomen perusoikeussäännöksistä, muusta oikeussääntelystä ja asiakirjainformaatiosta voidaan johtaa lapsen oikeuksia konkretisoivat varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet. Näitä ovat lapsen oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti saada tarvitsemaansa erityistä tukea omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen. Opetushallitus päättää esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Oppivelvollisuusikäisten lasten toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon perusopetuksen opetussuunnitelman kerhotoimintaa koskevat perusteet ja koululaisten aamuja iltapäivätoiminnalle laaditut suunnitelmat. 10 Riihimäen varhaiskasvatustyön tärkeimmiksi arvoiksi on nostettu inhimillisyys ja ihmisyys, lapsilähtöisyys ja elinikäinen oppiminen. Inhimillisyys ja ihmisyys Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät arvot ja moraalikäsitykset. Lapsille välitetään yhteisesti hyväksyttyjä arvoja aikuisen ohjauksen ja aikuisen oman mallin avulla. Huomioidaan myös lapsiryhmän merkitys arvojen välittäjänä. Varhaiskasvatuksessa lapselle taataan turvallinen sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen ympäristö, jossa hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. Tämän myötä lapsi oppii hyväksymään itsensä omine vahvuuksineen ja kehittymisen kohteineen ja sitä kautta myös toiset, erilaiset lapset ja aikuiset. Itsensä hyväksyminen johtaa suvaitsevaisuuteen ja avarakatseisuuteen. Lapsen ja lapsen perheen tulee saada kokea olevansa tervetullut ja hyväksytty omana itsenään. Omalla käytöksellään aikuinen välittää lapselle tunteen hyväksymisestä ja huolenpidosta. Arkipäivän tilanteissa hyväksytään inhimilliseen elämään kuuluvat epäonnistumiset ja erehtymiset. Lasta autetaan selviytymään pettymyksistä ja ristiriitatilanteista sekä kasvatetaan häntä vastuuseen. Lapsen pitää kuitenkin voida luottaa siihen, että lähellä on aikuinen, joka viime kädessä kantaa vastuun ja on lapsen tukena ja turvana. Lasta kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Lapselle annetaan mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen omien valmiuksiensa mukaisesti, tarjoamalla hänelle mielekkäitä, arkipäivän tilanteista lähteviä oppimiskokemuksia. Häntä ohjataan toimimaan toiset lapset huomioon ottaen hyvien tapojen mukaisesti. Aikuisen oman toiminnan taustalla on aina huomioituna yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän etu. Lapsilähtöisyys Lapsilähtöinen toimintakulttuuri perustuu siihen, että lapsella on oikeus turvattuun kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen hänen omista lähtökohdistaan. Erityisen tärkeää on taata lapselle turvalliset ihmissuhteet siten, että lapsen vanhemmat ja varhaiskasvattajat toimivat rinnakkain lapsen edun mukaisesti, lasta kuunnellen. Lapsilähtöisen toiminnan suunnittelun perusteita etsitään lapsen leikistä, toiminnasta ja elämänpiiriin liittyvistä asioista. Lapsilähtöisessä toiminnassa aikuisen rooli on merkittävä. Hänen tulee huomata, mistä lapsi on kiinnostunut ja mitkä ovat hänelle merkityksellisiä kokemuksia ja vastata näihin tarpeisiin. Aikuinen on vas-

14 tuunkantaja, vaikka toiminnan suunnittelun perusta lähtee lapsen kokemusmaailmasta ja hänen tarpeistaan. Varhaiskasvattaja tietää myös sen, että lapsen merkityksellisin ja tärkein varhaiskasvatusympäristö on hänen kotinsa. Varhaiskasvattajan tulee kunnioittaa ja tukea lapsen vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tekemissään valinnoissa sekä tuoda kasvatuskumppanuuteen oma ammatillinen osaamisensa. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä merkityksellisempi on hänen perheensä rooli. Varhaiskasvatuksessa voitaisiinkin puhua lapsilähtöisyyden rinnalla perhelähtöisyydestä. Elinikäinen oppiminen Oppimista tapahtuu koko elämänkaaren ajan. Kaiken ikäisillä on oltava mahdollisuus ja oikeus oppimiseen, näin myös pienellä lapsella. Oppiminen ei liity vain tiettyihin tilanteisiin, vaan sitä tapahtuu kaikissa tilanteissa. Hoito, kasvatus ja opetus muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Oppiminen on aina hedelmällisintä, kun sitä ohjaa oppijan oma mielenkiinto ja innostus. Havainnoinnin ja lasten ajatusten kuulemisen kautta saadaan selville heidän kulloisetkin mielenkiinnonkohteensa. Oppiminen voidaan nähdä myös itseisarvoisena: prosessi on useimmiten tärkeämpi kuin tuotos. Varhaiskasvattajat ohjaavat lapsen oppimista ottaen huomioon lapsen kiinnostuksen kohteet sekä hänelle merkitykselliset kokemukset. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Aikuinen tarjoaa välineitä tietojen ja taitojen rikastuttamiseen sekä tarvittaessa herättelee uusia mielenkiinnon kohteita. Varhaiskasvatusta järjestävät paikat nähdään kukin kokonaisuudessaan oppivana yhteisönä, jossa aikuiset ja lapset elävät rinnakkain ja oppivat yhdessä toimiessaan. Kasvattajan vankka oma ammattitaito ja omien taitojen jatkuva kehittäminen takaa oppivan yhteisön toimimisen. 2.3 Kasvatuspäämäärät Varhaiskasvatuksessa on tärkeää painottaa lapsuuden itseisarvoista luonnetta, vaalia lapsuutta ja ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa. Varhaiskasvatuksen toimintaa suuntaavat yksittäisten kasvatus- ja sisältötavoitteiden yläpuolelle sijoittuvat kokoavat kasvatuspäämäärät. Kasvattajien tehtävänä on huolehtia, että seuraavat koko elämää koskevat ihmisenä kasvamisen kolme kasvatuspäämäärää viitoittavat toimintaa tasapainoisesti ja riittävän syvällisesti: henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen itsenäisyyden asteittainen lisääminen Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on, että jokaisen lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisellä luodaan perusta sille, että kukin lapsi voi toimia ja kehittyä omana ainutlaatuisena persoonallisuutenaan. Toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen tarkoittaa kasvatuspäämääränä sitä, että jokainen lapsi oppii ottamaan muita huomioon ja välittämään toisista. Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöihin. Varhaiskasvatus luo omalta osaltaan edellytyksiä hyvän yhteiskunnan ja yhteisen maailman muodostumiselle. Itsenäisyyden asteittainen lisääminen kasvatuspäämääränä tarkoittaa sitä, että lapsi edellytystensä mukaisesti kykenee huolehtimaan itsestään ja läheisistään sekä tekemään elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja. Lapsi saa iloita oppiessaan huolehtimaan itsestään ja hän saa luottaa omaan osaamiseensa. Hän saa oppia omatoimisuutta niin, että tarpeellinen huolenpito ja turva ovat kuitenkin koko ajan lähellä. Valtakunnallisten varhaiskasvatuspäämäärien lisäksi Riihimäen varhaiskasvatuksessa korostetaan emotionaalista ja fyysistä turvallisuutta. 11

15 Emotionaalisesti turvallisessa ympäristössä lapsen itsetunto ja myönteinen minäkäsitys kehittyvät suotuisalla tavalla. Lapsi saa ja uskaltaa ilmaista tunteensa, hän voi opetella itsehallintaa, oppii sietämään pettymyksiä, saa onnistumisen kokemuksia sekä hellyyttä ja huomiota osakseen. Lasten fyysisen turvallisuuden takaamiseksi Riihimäellä on varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma, jonka pohjalta jokainen yksikkö on laatinut oman turvallisuussuunnitelmansa. Varhaiskasvatuksessa on toimintamalli kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi sekä kiusaamisen käsittelyyn. Malli on kuvattu kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman liitteessä Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 3.1 Tavoitteena hyvinvoiva lapsi Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Hän nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä, sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsi on kiinnostunut ympäristöstään, ja hän voi suunnata energiansa leikkiin, oppimiseen ja arjen toimiin itselleen sopivin haastein. Hyvinvoinnin edistämiseksi lapsen terveyttä ja toimintakykyä vaalitaan ja lapsen perustarpeista huolehditaan. Lapsi kokee, että häntä arvostetaan, hänet hyväksytään omana itsenään, hän tulee kuulluksi ja nähdyksi ja hän saa vahvistusta terveelle itsetunnolle. Lapsi uskaltaa yrittää ja oppii sosiaalisia taitoja. Lapsi kohdataan yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden ja perhekulttuurinsa mukaisesti ja hän kokee olevansa tasaarvoinen riippumatta sukupuolestaan, sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustastaan tai etnisestä alkuperästään. Lapsen hyvinvointia varhaiskasvatuksessa edistävät mahdollisimman pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsen suhteita vanhempiin, kasvattajiin ja muihin lapsiin vaalitaan, ja hän kokee kuuluvansa vertaisryhmään. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi on vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön yhteinen tavoite. Tavoitteeseen pyritään rakentamalla vahva kasvatuskumppanuus. Hyvä perusta luodaan tutustumiskäynnillä ja aloituskeskustelussa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä sovitaan yhteisistä tavoitteista ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat toisiinsa. Nämä varhaiskasvatuksen ulottuvuudet painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla. Samoin niiden merkitys vaihtelee erilaisissa tilanteissa. Mitä pienempi lapsi on, sitä suurempi osa kasvattajan ja lapsen vuorovaikutuksesta tapahtuu hoitotilanteissa. Ne ovat myös kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tilanteita, joilla on merkitystä sekä lapsen yleiselle hyvinvoinnille että oppimiselle. Hyvä hoito muodostaa perustan kaikelle toiminnalle varhaiskasvatuksessa. Hyvin hoidetun lapsen perustarpeista on huolehdittu, ja lapsi voi suunnata mielenkiintonsa toisiin lapsiin, ympäristöön ja toimintaan. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee aikuisen huolenpitoa. Hyvällä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudella voidaan edistää lapsen myönteistä minäkäsitystä, lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Lapsen päivä muodostuu erilaisista arkeen liittyvistä tilanteista, jotka ovat selkeän mutta tarvittaessa joustavan päivärytmin perusta. Lapsen päivään kuuluvat hoito- ja muut vuorovaikutustilanteet sekä arjen pienet työtehtävät, leikki ja muu lapselle omi- 12

16 nainen toiminta ovat tärkeitä kasvun ja oppimisen tilanteita. Kasvattajat tuovat lapsen päivän eri vaiheisiin kasvatuksen ja opetuksen ulottuvuuden. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelun lähtökohtana on lapsilähtöinen ja aikuisjohtoinen ajattelu, jossa painotetaan lapsuuden itseisarvoista luonnetta, lapsuuden vaalimista sekä lapsen kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Perushoitotilanteet muodostavat merkittävän osan lapsen päivästä. Perushoitotilanteet ovat lämminhenkisiä ja yksilöllisiä vuorovaikutus- ja oppimistilanteita. Kasvattajan tehtävänä on omalla toiminnallaan varmistaa, että tunneilmasto kaikissa perushoitotilanteissa säilyy rauhallisena ja kiireettömänä. Lapsen positiivinen huomioiminen, kannustaminen ja arvostaminen on tärkeää. Perushoitotilanteissa kasvattajalta ja kasvatusyhteisöltä edellytetään sensitiivisyyttä, kasvatustietoisuutta sekä tietoa kaupungin sovituista linjauksista. Perushoitotilanteisiin liittyvät toimintaperiaatteet keskustellaan yksiköissä jokaisen toimintakauden alussa. Yksikön esimiehen vastuulla on, että henkilöstö on tietoinen sekä kunnallisesta että yksikön varhaiskasvatussuunnitelmasta. Jokainen kasvattaja ja kasvatustiimi vastaa siitä, että kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman sopimukset toteutuvat käytännön kasvatus-, opetus- ja hoitotilanteissa. Tiimisopimukseen kirjataan toimintakaudeksi sovitut tarkennetut käytänteet. Perushoitotilanteiden käytännön toteutus pohjautuu vanhempien ja kasvattajien väliseen sopimukseen ja kasvatuskumppanuuteen. Perushoitotilanteiden toteuttamisesta keskustellaan aloituskeskustelussa ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa sekä tarpeen mukaan päivittäisissä keskusteluissa ja vanhempainilloissa Vanhemmille kerrotaan yksikön ja ryhmän toimintatavoista. Käytännön tilanteissa henkilöstö ratkaisee ryhmä- ja tilannekohtaisesti toimintatavan. Tilanteiden määrittelyssä tarvitaan herkkyyttä, aitoa läsnäoloa ja lapsen tuntemista. Lapsia kannustetaan omatoimisuuteen, mutta se ei estä auttamasta kaikenikäisiä lapsia vaikka lapsi jo osaisi. Perushoitotilanteet ovat ennalta suunniteltuja. Kasvattaja osallistuu perushoitotilanteisiin ja hänellä on vastuu eri tilanteiden sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Varhaiskasvatuksessa tilanteet muuttuvat nopeasti ja poikkeavia tilanteita voi olla päivittäin. Tilanteiden vaihtuessa suunnitelmia joudutaan muuttamaan. Henkilöstö havainnoi, pohtii ja arvioi perushoitotilanteiden sujuvuutta lapsen, vanhempien ja henkilöstön näkökulmasta. Yksikön johtaja vastaa siitä, että koko henkilöstö tietää suunnitelmista ja sopimuksista ja toimii niiden mukaisesti. Tiimi ohjeistaa sijaisen. Riihimäen varhaiskasvatuksessa henkilöstö on pohtinut ja luonut yhteiset linjaukset perushoitotilanteiden käytännöiksi. Ruokailu Ruokailu merkitsee lapselle ravinnon saantia, mutta se on myös tärkeä yhdessäolon hetki. Lisäksi se on kasvatuksellinen hetki, jolloin lasta houkutellaan ja kannustetaan maistamaan uusia ruokalajeja omassa tahdissaan. Ruokailutilanteessa otetaan huomioon lapsen yksilöllisyys, mutta myös ruoan arvostus. 13

17 Ruokaa saa lisää, vaikka kaikki entinen ei ole lautaselta syöty. Pääruuan syöminen tai syömättä jättäminen ei ole sidoksissa siihen saako lapsi maitoa, leipää tai jälkiruokaa. Ruokailuhetki on vuorovaikutustilanne. Ruokaillessaan lasten kanssa samassa pöydässä kasvattaja osallistuu lasten keskusteluun, huomioi lapsia yksilöllisesti ja auttaa tarvittaessa. Ruokailutilanteet suunnitellaan fyysisesti ja emotionaalisesti turvallisiksi ja niistä siirtymiset siten, että lapsille tulee mahdollisimman vähän odottamista. Lepohetki Lepohetki on hetki jolloin levätään. Se voi tarkoittaa eri lapsille ja eri iässä erilaisia asioita (nukkuminen, torkkuminen, lepääminen) Riihimäen varhaiskasvatuksessa kaikki lapset viettävät päivittäin lepohetken. Kasvattaja on aina läsnä lepohetkessä. Lepohetki on hyvä vuorovaikutustilanne, jolloin kohdataan lapsi yksilönä. Lepohetken pituudesta ja yksilöllisten tarpeiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Keskusteluihin perustuen ryhmän henkilöstö suunnittelee, miten kunkin ryhmän lepohetki käytännössä toteutetaan. Ulkoilu- ja eteistilanteet Riihimäen varhaiskasvatuksessa ulkoillaan päivittäin. Ulkoiluun liittyvät säännöt annetaan vanhempien tietoon. Eri-ikäisillä lapsilla voi olla erilaisia ulkoilusääntöjä. Ulkoiluun osallistuvilla kasvattajilla on yhteisvastuu lapsista Valvontavastuu suunnitellaan yksiköittäin etukäteen. Lisäksi pihan käyttö ja ulkoilutilanteet suunnitellaan kasvatuksellisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta. Kasvattajan velvollisuus on ylläpitää leikkiä ja jatkaa leikkikulttuuria. Ulkoilutilanteeseen liittyvät keskustelut vanhempien kanssa ja tiedonsiirto henkilöstön välillä. Ulkona ei kuitenkaan voi pitää pitkäkestoisia keskusteluja tai suunnittelutilanteita, vaan niitä varten varataan oma palaveriaika. 3.3 Kasvattaja varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön, jonka toiminta pohjautuu suomalaisen yhteiskunnan määrittelemissä asiakirjoissa oleviin ja yhteisesti sovittuihin arvoihin ja toimintatapoihin. Neuvotellessaan arvoista ja toimintatavoista kasvattajayhteisö rakentaa yhteistä toimintakulttuuria. Kasvattajan työssä on tärkeää tiedostaa oma kasvattajuus ja sen taustalla olevat arvot ja eettiset periaatteet. Oman työn pohtiminen ja arviointi auttavat kasvattajaa toimimaan tietoisesti eettisesti ja ammatillisesti kestävien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kasvattajalta edellytetään sitoutuneisuutta, herkkyyttä ja kykyä reagoida lapsen tunteisiin ja tarpeisiin. Kasvattajat mahdollistavat aikuisten ja lasten yhteisössä hyvän ilmapiirin, jossa lapset voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Kasvattajat vaalivat lapsen ystävyyssuhteiden ja hoito- ja kasvatussuhteiden jatkuvuutta. Tietoinen ja tavoitteellinen kasvatus ja opetus merkitsevät kasvattajalle ja kasvattajayhteisölle valintojen tekemistä. Kasvattajien tehtävänä on suunnitella toimintaa ja rakentaa ympäristö, jossa näkyvät sekä lapsille ominaisin tapa toimia että sisällölliset orientaatiot (ks. luku 3.8). Näkemys hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta ohjaa kasvattajan toimintaa, ja kasvattaja tiedostaa lapsen kasvun ja oppimisen mahdollisuudet. Kasvattaja kannustaa lasta omatoimisuuteen niin, että lapsi kokee iloa osaamisestaan, mutta saa myös tarpeen mukaisen avun. Kasvattajat myös välittävät lapsille ympäristön avulla ja yhteisessä toiminnassa aiempien sukupolvien kokemuksia ja kulttuuriperintöä sekä eri tieteenalojen tuottamaa tietoa. 14

18 Kasvattajat kunnioittavat lapsen, lapsen vanhempien ja toistensa kokemuksia ja mielipiteitä ja työskentelevät kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. Ammatillinen ja koulutuksen tuottama tieto ja kokemus luovat perustan osaamiselle. Kasvattajayhteisö dokumentoi, arvioi ja pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa. Kasvattajat ylläpitävät ja kehittävät ammatillista osaamistaan ja tiedostavat varhaiskasvatuksen muuttuvat tarpeet. Kasvattajat tiedostavat teknologisen kehityksen uudet mahdollisuudet sekä ottavat harkiten huomioon tieto- ja viestintätekniikan hyödyt ja mahdollisuudet työssä. Riihimäen kaupungin eri päivähoitomuotojen kasvattajien yhteiset koulutukset kehittävät ammatillisuutta kasvatustyössä ja sitouttavat yhteisiin päämääriin. Varhaiskasvatusyksiköissä pohditaan kasvattajan ammatillisuutta sekä luodaan yhteinen käsitys hyvästä tavasta toimia ja siitä minkälaisia kasvattajia halutaan olla. Keskusteluilla ja pohdinnoilla pyritään jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. 3.4 Varhaiskasvatusympäristö Varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuudesta. Varhaiskasvatusympäristöön kuuluvat rakennetut tilat, lähiympäristö sekä toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt sekä erilaiset materiaalit ja välineet. Kun ympäristö suunnitellaan joustavaksi, sitä voidaan muuttaa ajan tarpeiden mukaan. Oppimiseen innostava monipuolinen ja joustava ympäristö herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta ja kannustaa lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Ympäristö tuo myös lasten ja kasvattajien yhteiseen toimintaan erilaisia tiedollisia, taidollisia ja kokemuksellisia aineksia. Varhaiskasvatusympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä toiminnalliset että esteettiset näkökulmat. Hyvin rakennettu ympäristö on viihtyisä sekä kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään monin eri tavoin. Lapset voivat osallistua tilojen ja välineiden suunnitteluun osana erilaisten sisältöjen ja teemojen toteuttamista. Varhaiskasvatusympäristön ilmapiirin tulee olla myönteinen. Ympäristön tulee olla turvallinen ja ottaa huomioon lasten terveyteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvät tekijät. Tilojen suunnittelulla voidaan edesauttaa erilaisten ja erikokoisten vertaisryhmien toimintaa sekä vaikuttaa lasten ja kasvattajien väliseen vuorovaikutukseen. Hyvin suunniteltu varhaiskasvatusympäristö kannustaa toimimaan pienryhmissä, joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Varhaiskasvatuksen tarkoituksenmukaisen, toimivan ja joustavan ympäristön suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintaympäristön tulee olla aina uudelleen muokattavissa. Lapsen hyvinvointi edellyttää, että hänen ympäristönsä on fyysisesti ja emotionaalisesti turvallinen. Lapsi saa hellyyttä ja huomiota osakseen, hän tulee kuulluksi ja kokee olevansa hyväksytty ja arvokas sellaisena kuin on. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmat ohjaavat varhaiskasvatusympäristöjen suunnittelua. Yksiköiden omat turvallisuussuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin suomat mahdollisuudet hyödyntäen luonnon, kulttuurin ja lyhyiden etäisyyksien tarjoamat mahdollisuudet. 15

19 3.5 Oppimisen ilo Lapsi on synnynnäisesti utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Lapsi harjoittelee ja oppii erilaisia taitoja, ja kohdatessaan uusia asioita lapsi käyttää oppimisensa apuna kaikkia aistejaan. Toimiessaan vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa lapset liittävät asioita ja tilanteita omiin kokemuksiinsa, tuntemuksiinsa ja käsiterakenteisiinsa. Lapsi oppii parhaiten ollessaan aktiivinen ja kiinnostunut. Toimiessaan mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla lapsi voi kokea oppimisen ja onnistumisen iloa. Turvalliset ihmissuhteet ovat hyvän oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen perusta. Kasvattajan sitoutuminen kasvatus- ja oppimistapahtumaan näkyy herkkyytenä lapsen tunteille ja emotionaaliselle hyvinvoinnille. Kasvattaja kuuntelee lasta ja antaa lapselle mahdollisuuksia tehdä aloitteita, valita toimintojaan, tutkia, tehdä johtopäätöksiä ja ilmaista ajatuksiaan. Varhaiskasvatuksessa luodaan myönteiset asenteet oppimiselle. 16 Varhaiskasvatus on osa onnellista, tasapainoista ja hyvää lapsuutta. Perusta lapsen inhimilliselle kasvulle, kehitykselle ja elinikäiselle oppimiselle luodaan kannustamalla ja tukemalla lapsen luontaista halua ottaa selvää, tutkia ja oppia asioita. Jokaisella lapsella on oikeus saada mahdollisimman paljon myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka mahdollistavat oppimisen ilon säilymisen koko varhaiskasvatusajan luoden pohjaa myöhemmälle oppimiselle. 3.6 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Pieni lapsi on alusta lähtien kiinnostunut ympäristöstään ja rakentaa kuvaa ympäröivästä maailmasta ja paikastaan siinä. Tässä prosessissa kielen merkitys on keskeinen. Kieli tukee lapsen ajattelutoimintojen kehitystä ja kommunikaation kehitystä merkitysten välittäjänä. Kielen tehtävä ajattelutoimintojen tukena korostuu lapsen kasvaessa, jolloin se liittyy ongelmanratkaisun, loogisen ajattelun ja kuvittelun alueille. Kielen hallintaan liittyvät valmiudet ovat perustana oppimisvalmiuksille. Leikillä ja saduilla on varhaislapsuudessa erityinen merkitys lapsen kielen kehitykselle ja maailmankuvan syntymiselle. Kielen oppiminen on aina luova ja persoonallinen prosessi, jossa jäljittelyllä on tärkeä merkitys. Aikuis- ja vertaissuhteissa lapset oppivat kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja ja kommunikaatiomalleja. Aluksi pieni lapsi ilmaisee aikomuksiaan kokonaisvaltaisesti elein, ilmein ja liikkeiden avulla. Pieni lapsi tarvitsee lähelleen kasvattajan, joka tuntee lapsen yksilöllisen tavan kommunikoida. Kasvattaja eläytyy ja reagoi lapsen kontaktialoitteisiin ja näin rohkaisee lapsen halua vuorovaikutukseen. Samalla hän vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsensä hyväksymistä. Vähitellen lapsi oppii luokittelemaan asioita käsittein ja ymmärtämään niiden välisiä suhteita. Lapsi oppii kysymään ja vastaamaan. Päivittäiset toimintarutiinit opettavat pienille lapsille eri tilanteisiin liittyvää kieltä. Kasvaessaan lapset liittävät leikissään kielen toimintaan, jolloin omien kokemusten, erityisesti leikin, merkitys kielen oppimisessa korostuu. Kielen avulla lapset muotoilevat leikkinsä tarkoitusta, kuvailevat sen etenemistä ja säätelevät suhteitaan. Lapsella on luontainen taipumus sanoilla leikittelyyn. Riimittelyt ja hassut merkityksettömät sanat ohjaavat lapsen huomiota merkityksestä kielen muotoon ja harjaannuttavat kielellisen tietoisuuden aluetta. Lapset pitävät myös tarinoista. Lapsen itsensä keksimät tarinat sekä luova toiminta kasvattajan kertomien satujen ja tarinoiden pohjalta kasvattavat luottamusta omiin kykyihin ja jatkuvaan itsensä ilmaisemiseen. Kirjallisuuden eri lajit kuuluvat alusta lähtien pienten lasten maailmaan. Ne tutustuttavat lasta monipuolisesti ympäröivään maailmaan, kielen rikkauksiin ja harjoittavat kuuntelutaitoja. Kasvattaja ohjaa lapsen havaintoja, opettaa toimintatapoja sekä kuvailee ja selittää tapahtumia. Lapselle tarjotaan malleja kielen ja käsitteiden oppimiseen ja puhetta, jota hän ymmärtää. Lapsi tarvitsee kielen kehitystä tukevan virikkeellisen ja toiminnallisen kasvuympäristön, jossa hän voi havainnoida sekä puhuttua että kir-

20 joitettua kieltä. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista viestintää kunnioitetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Kielellä on keskeinen merkitys lapselle ominaisessa tavassa toimia. Lapsi tarvitsee kieltä toiminnassaan ja kieli kehittyy leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä. Vuorovaikutus lapsen ja kasvattajan välillä on kielellisen kehityksen edellytys. Lapselle puhutaan paljon ja häntä kannustetaan puhumaan erilaisissa tilanteissa. Kasvattaja kuuntelee lasta ja antaa esimerkin lapselle. Laulut, lorut, runot ja sadut kuuluvat osana varhaiskasvatuksen pedagogisiin menetelmiin. Näiden päivittäinen kuuleminen tukee lapsen kielellistä kehitystä ja rohkaisee häntä puhumaan itse. Kielen oppiminen on perusta kaikelle muulle oppimiselle. On tärkeää havaita ajoissa lapsen mahdolliset vaikeudet kielen kehityksen alueella ja järjestää tarvittavat tukitoimet. 3.7 Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi myös ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Kun kasvattajat toimivat ja keskustelevat yhdessä lasten kanssa sekä havainnoivat lasten toimintaa, heille avautuu kanava lasten ajatteluun ja maailmaan. Lapselle ominaiset toiminnan tavat otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksen muodoissa ja ne ohjaavat kasvattajayhteisön tapaa toimia lasten kanssa. Niissä toteutuvat kielen merkitys, sisällölliset orientaatiot ja lapsen oppiminen. Varhaiskasvatusta kehitetään kokonaisvaltaisesti lapsen ja kasvattajayhteisön toimintaa sekä varhaiskasvatusympäristöä arvioimalla. Leikkiminen Lapselle merkitykselliset kokemukset Lapset leikkivät leikkimisen itsensä vuoksi ja parhaimmillaan se tuottaa heille syvää tyydytystä. Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. Leikki on pikemminkin asenne kuin määrätynlaista toimintaa, ja sama toiminta voi olla toiselle lapselle leikkiä, toiselle ei. Koska leikki on luonteeltaan sosiaalista, vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin kulkuun. Pienimpien lasten leikki toteutuu vuorovaikutuksessa aikuisen tai isomman lapsen kanssa. Lapset aloittavat varhain myös esineympäristönsä aktiivisen tutkimisen, mikä osaltaan pohjustaa kuvitteluleikkiin siirtymistä. Kuvitteluleikit merkitsevät tästä hetkestä irtaantumista ja mielikuvituksen sekä abstraktin ajattelun alkua. Sääntöleikit houkuttelevat erityisesti isompia lapsia. Lapset käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Leikissään lapset jäljittelevät ja luovat uutta. Reaalimaailman sekä fantasian ja fiktion piiristä he poimivat itselleen merkityksellisiä asioita, jotka kääntävät leikin kielelle. Kaikki, mikä näkyy leikissä, on lapselle merkityksellistä, vaikka kaikki lapselle merkityksellinen ei leikissä näykään. Kasvattajayhteisön toiminta Tyydytystä tuova leikki on usein riippuvainen kasvattajien toiminnasta. Lasten leikin tukeminen vaatii huolellista havainnointia ja kykyä eritellä leikkitilanteita. Sensitiiviset ja sitoutuneet kasvattajat tunnistavat lasten sanallisia ja sanattomia aloitteita ja aikomuksia ja vastaavat niihin. Kasvattajat antavat leikkiville lapsille vapautta, mutta onnistunut leikki vaatii usein myös suoraa ja epäsuoraa ohjausta. Lasten iästä, leikkimisen taidoista, leikin lajista ja muista tilannetekijöistä riippuen kasvattajan tehtävä vaihtelee leikkiin osallistumisesta 17

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.4.2011. Opetussuunnitelman muutos luku 5.3. huolto ja turvallisuuden edistäminen hyväksytty sivistyslautakunnassa 9.6.2014 PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot