Uusihonko ENERGIA. Seuraavan eduskunnan. ei tule päättää uusista ydinvoimaloista, vaan kehittää uusiutuvan energian tuotantoa. Tärkeintä on energian

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusihonko ENERGIA. Seuraavan eduskunnan. ei tule päättää uusista ydinvoimaloista, vaan kehittää uusiutuvan energian tuotantoa. Tärkeintä on energian"

Transkriptio

1 Hannu Uusihonko Hannun tukiryhmä Hannu Uusihongon eduskuntavaalilehti 2015 Perusturvaa pitää selkeyttää Vanhustenhoidossa panostettava omais- ja perhehoitoon Lapsiperheiden lähipalvelut säilytettävä YRITTÄJYYS Satakunnan yrityksille on taattava mahdollisuudet luoda huomisen menestystuotteita. Työttömyys voidaan ratkaista pienten ja keskisuurten yritysten voimin, kunhan annamme yrityksille siihen kannustavan mahdollisuuden. ENERGIA YMPÄRISTÖ Seuraavan eduskunnan Kestävän kehityksen Tärkeintä on energian Me suomalaiset viljelijät ei tule päättää uusista ydinvoimaloista, vaan kehittää uusiutuvan energian tuotantoa. saatavuuden turvaaminen, kilpailukykyinen hinta ja ympäristöpäästöjen vähentäminen. mukainen monimuotoinen metsätalous on Suomen vahvuus tänään ja myös tulevaisuudessa. noudatamme jo nyt EU:n tiukimpia ympäristöehtoja, sen arvostus pitää näkyä myös tuottajahinnoissa. TOIMIVA TERVEYSKESKUS KOTIMAINEN RUOKA KUNNIAAN EUROOPPA 2020

2 Hannu Uusihongon eduskuntavaalilehti 2015 Kuka on Hannu Uusihonko? O len maaseutuyrittäjä ja maaseudun kehittäjä Satakunnan Honkajoelta. Perheeseeni kuuluvat vaimoni Lea sekä Suomen pystykorvat Hilla ja Kömö. Lea työskentelee julkisessa terveydenhuollossa plastiikkakirurgina Töölön sairaalassa Helsingissä. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Pääaineeni oli kansantaloudellinen metsäekonomia ja sivuaineina liiketiede sekä metsien arviointi. Opiskelunäkökulmani selittänee luontaisen mieltymykseni tutkia asioita hieman suurempina kokonaisuuksina kansantalouden kannalta ja siten yrittää ennakoida monipuolisesti tulevaa. Jääkäristä tulenjohtopäälliköksi Sotilasarvoltani olen reservin luutnantti. Olen aina arvostanut suomalaisen sotilaskoulutuksen tasoa ja merkitystä kansallisen itsetunnon ja turvallisuuden kohottajana. Olen valmis kansanedusta- jana avaamaan keskustelun Panssariprikaatin toimintojen siirtämisestä Niinisaloon. Opiskeluaika Helsingissä Helsingin Yliopistossa toimin maa- ja metsäylioppilaiden liiton hallituksessa vastaten opiskelijoiden liikunnallista palveluista. Lisäksi opiskeluaikaani liittyi vahvasti Satakuntalaisessa Osakunnassa toimiminen Maanviljelyä ja maaseutuyrittämistä ympäristön ehdoilla Sukutilan lunastin vuonna 1993 ja olen siitä asti toiminut osa-aikaisena maanviljelijänä. Vuonna 1995 siirryin luonnonmukaiseksi viljelijäksi. Myöhemmin olen saanut perehdyttää myös uusia viljelijöitä luomun saloihin. Ensimmäisen osakeyhtiön perustin vuonna 1995 ja seuraavat kaksi 1999, joten siitä alkoi myös toiminta laajemmin maaseutuyrittäjänä. Palattuani opiskelujen päätyttyä Helsingistä Satakuntaan vuonna 1998 aloin miettiä paikallisia kehittämistarpeita. KUVA: JUHA SUNI Ensimmäinen EU-hankkeeni oli ekologisen rakentamisen kehittäminen, jonka seurauksena syntyivät ekomökit Lauhanlinna ja Honkalinna Lauhavuoren kansallispuiston kupeeseen. Seuraava projektini oli lihateollisuuden sivutuotteiden vaihtoehtoisten hyötykäyttömuotojen kartoittaminen. Siitä lähtivät liikkeelle orgaanisten luomulannoitteiden ja biodieselin tuotteistamiset sekä agroekologisen toimintamallin kehittäminen. Satakunnan kehittämistä Prizztech Oy:n ja Työtehoseuran joukkueissa Luomulannoitteiden kehittämisessä tutustuin Prizztechin toimintaan. Aloimme suunnitella yhteishanketta Satakunnan Energiatoimiston kanssa Pohjois-Satakunnan energiaosaamisen kohottamisesta paneutuen erityisesti Honkajoen teollisuusalueen, Kirkkokallion, elintarviketeollisuuspuiston energiankäyttöön liittyviin erityiskysymyksiin. Myönteisen hankepäätöksen myötä aloitin energiaosaaja-hankkeen projektipäällikkönä vuonna Tässä yhteydessä perustimme myös Prizztech Oy:n Kankaanpään toimiston, joka edelleen toimii Satakun- Tutkin asioita kokonaisuuksina ja haluan ennakoida tulevaa. nan kehittämistyön parissa Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kumppanina. Seuraavaksi innostuimme tavoittelemaan valtakunnallista KESSELI-hanketta, jonka tarkoituksena oli tuoda esille kierrätysravinteiden hyödyntämisen mahdollisuuksia sekä lähienergian tuottamisen positiivisia vaikutuksia aluetalouteen. Tässä paljon julkisuutta saaneessa hankkeessa kävimme läpi myös hajaasutusalueiden kalkkistabiloitujen jätevesien kierrätyksen mahdollisuuksia energia- ja ympäristöpelloille. Tämä ajat- telumalli tekisi kaivolietteistä arvokkaita lannoitteita eikä nykyajattelun mukaisia ongelmajätteitä. Tälläkin saralla riittää vielä eduskunnassa töitä uudenlaisen kierrätysajattelun omaksumiseksi. Siirryin syksyllä 2007 vahvistamaan Työtehoseuran bioenergiatiimiä. Aluksi perehdyin maatalouden energiaohjelman sisältöön ja siihen liittyvän koulutuksen suunnitteluun. Näistä lähtökohdista valmistelimme valtakunnallista koordinointihanketta, jonka saimme kilpailutuksen jälkeen Työtehoseuralle. Pienten seutukuntien kehittämistä Food Park Oy:n matkassa Olen ollut Food Park Oy:n pienomistaja vuodesta 2008 ja hallituksen jäsen vuodesta Vuoden 2010 alusta aloitin yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiön omistajina on lähinnä elintarvikealan yrityksiä Pohjois-Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Food Park Oy on perustettu vuonna 2007 ja sen tehtäväkenttään kuuluvat alan yritysten kilpailukyvyn edistäminen tutkimuksen, tuotekehityksen ja yhteistyön keinoin. HANNUN CV 2009 Toimitusjohtaja, FP Food Park Oy 1999 Hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Lauhanlinna 1999 Toimitusjohtaja, Clean Energy Oy Finland 1995 Toimitusjohtaja, Uusihonko Oy 1993 Maa- ja metsätalousyrittäjä Projektipäällikkö, Työtehoseura Projektipäällikkö, Satakunnan Energiatoimisto, Prizztech Oy Projektipäällikkö, Pohjois-Satakunnan erikoisviljelyn kehittämisosuuskunta Huoltomies, apulaisisännöitsijä, Satalinnan Säätiö Kansainvälinen työharjoittelu, Western Pulp Ltd. ja Jussi Koverola Ltd., Kanada Useita kesätöitä, muun muassa sahalla, turvetuotannossa, sijaisopettajana ja metsätyöntekijänä, rakennus- ja kirvesmiehenä. Koulutus MMM, Metsänhoitaja, Helsingin yliopisto ylioppilas, laudaturin paperit, Honkajoen lukio Täydennysopinnot 2008 Maatilojen energiaratkaisut, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2000 Metsä- ja puualan kehittäjäkoulutus, Helsingin yliopisto 1999 EU-projektien projektipäällikkö -koulutus, Helsingin kauppakorkeakoulu 1994 Yritystalouden koulutusohjelma, Helsingin yliopisto Yhdistystoiminta Honkajoen Lions Clubin hallituksen jäsen 2002 Honkajoen Yrittäjien hallituksen jäsen 1998 Honkajoen Yrittäjät puheenjohtaja 2006 Satakunnan Yrittäjien hallituksen varajäsen 2004 Keskustan Satakunnan piirin varapuheenjohtaja 2008 Keskustan yrittäjäasiain neuvottelukunnan, työvaliokunnan jäsen 2009 Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy hallituksen jäsen 2010 Sotilasarvo Reservin luutnantti Kielitaito suomi (äidinkieli), englanti (sujuva), ruotsi (sujuva), saksa (huono)

3 A SUNI Hannu Uusihonko: Uskon yrittävään, osaavaan ja oikeudenmukaiseen Suomeen S inulla, arvoisa äänestäjä, on paljon pohdiskeltavaa näiden eduskuntavaalien alla. Minä uskon siihen, että hyvä tulevaisuus luodaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja ymmärryksellä. Kaikkea ei voida mitata rahassa, vaan ihmisyydelle on löydyttävä oma paikkansa jokaisessa hetkessä ja päätöksenteossa. en Visiossani Satakunta on Park energia- ja elintarvikealojen innovaatiokeskittymä, joka panostaa vaihtoehtoisten Oy:n 2008 energiantuotantojärjestelmiodesta en sekä terveyttä edistävien sta elintarvikkeiden tutkimus- ja johtuotekehitystoimintaan. na on n yri- Yrittäjyys ja osaaminen nnasta Satakunnassa Food Yrittäjyys on aina toiminut vuon- Suomessa liikkeelle laittavana kentvoimana ja useimmiten juuri tysten yrittäjät ovat reagoineet ja inen sopeuttaneet toimintansa enityksen ch Oy simmäisinä toimintaympäristön merkittävimpiin muutoksiin. Tulevaisuuden haasteet liittyvät suomalaisen kilpailukyvyn ylläpitämiseen osaamisen kautta. Uudet innovaatiot syntyvät osaamisesta niin yrittäjien kuin työntekijöidenkin oivaltamana. Tutkimus- ja tuotekehitykseen on panostettava selkeästi enemmän ja myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella oleville yrityksille on taattava mahdollisuudet luoda huomisen menestystuotteita. Työttömyys tulee olemaan yksi seuraavankin hallituskauden tärkeimmistä kysymyksistä. Uskon pienten ja keskisuurten yritysten työllistämispotentiaaliin, kunhan annamme yrityksille siihen kannustavan mahdollisuuden. Sisäisen yrittäjyyden merkityksen ymmärtäminen on meille kaikille suuri mahdollisuus. Äänestä nyt tulevaisuutesi ja hyvinvointisi puolesta. Energiapolitiikan merkitys kasvaa Suomen energiapolitiikalla on kolme peruslähtökohtaa: energia, talous ja ympäristö. Keskeisellä sijalla ovat siis energian saatavuuden turvaaminen, energian kilpailukykyinen hinta sekä syntyvien ympäristöpäästöjen pitäminen vähintään kansainvälisten sitoumusten rajoissa. Suomessa päätettiin istuvan eduskunnan toimesta kerralla kahdesta uudesta ydinvoimalasta ja se leimasi meidät yhdeksi maailman ydinvoimamyönteisemmäksi kansaksi. Seuraavan eduskunnan ei tarvitse päättää uusista ydinvoimaloista, vaan nyt pitää luoda ekologisesti kilpailukykyinen uusiutuvan energiantuotantokonsepti. Voimavarat tulee suunnata uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen. Tarvitsemme luovaa ajattelua asunto- ja teollisuusalueiden kaavoituksiin energiatehokkuuden lähtökohdista. Päätös on meidän kaikkien yhteinen ja uuden ajattelun siemen on kylvettävä viimeistään näissä vaaleissa. Huoli yhteisestä elinympäristöstä Meillä on vastuu toisistamme sekä luonnosta. Toimintamme pitää olla sellaista, että voimme palauttaa elinympäristömme, sitä hieman lainattuamme, edelleen elinvoimaisena seuraaville sukupolville. Viimeistään nyt meidän on herättävä ymmärtämään, mitä on kestävä kehitys ja vastuu ympäristöstä. Me viljelijät noudatamme jo EU:n tiukempia ympäristöehtoja, mutta sen arvostaminen ei vielä näy tuottajahinnoissa. Olemme eurooppalaisessa hintakuopassa maailman puhtaimpien elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden osalta. Sinä päätät näissä vaaleissa myös elinympäristömme ja etenkin pienten seutukuntien tulevaisuudesta. Kaikkea ei voida mitata rahassa, vaan ihmisyydelle on löydyttävä paikkansa jokaisessa hetkessä ja päätöksenteossa. na ja o MIELESTÄNI HANNU Yhteistyökumppaneiden ja tukijoiden mielipiteitä Hannusta. YRITTÄJIEN PUOLESTA SITOUTUNUT TEKIJÄ OSAAVA VAIKUTTAJA Hannu Uusihonko on yrittäjyyden asiantuntija ja vahva vaikuttaja. Hannu on tehnyt todeksi monia merkittäviä asioita pkyritysten kehittämiseksi. Järjestötoimijana Hannu on jakanut osaamistaan ja aikaansa elinkeinotoiminnan kehittämiseksi koko maakunnassa. Pyyteetön työ ja rehellinen toiminta takaavat Hannun menestyksen erityisesti valtakunnan politiikassa. Hannun ajatukset ja toiminta lähtevät asiapohjalta. Hannu on todella uusiutuvaa energiaa eduskuntaan. Voin suositella! Seppo Rantanen, Pori Hannu on todellinen Talkoo-Tauno! En tunne ketään niin vahvasti Satakuntaan sitoutunutta kuin Hannu on. Hannun sitoutuminen on sitä, että hän jaksaa aina miettiä seutukunnan parasta ja tehdä talkoita ihmisten hyväksi. Hannu käärii hihat ja tekee töitä yhteisen hyvän eteen ilman, että hän saisi siitä palkkiota. Vaatimattomana miehenä hän ei edes tuo ilmi, missä kaikessa hän on taustalla vaikuttanut. Jos haluamme, että kivikylässä on asiamies, joka jaksaa painaa töitä hyvinvointimme eteen on Hannu Oikea ja Todellinen vaihtoehto. Nina Rajamäki, kaupunginvaltuutettu, Kankaanpää Hannu perehtyy asioihin perinpohjaisesti, jopa hyvän tutkijan tarkkuudella. Hän ei kaihda kovaakaan työtä, vaan selvittää faktat ja näkökulmat. Pidän tätä tärkeänä ominaisuutena, sillä tieto ja osaaminen tuovat vaikutusvaltaa myös kansanedustajan työssä. Ja jos joskus on tarvetta pitkille puheille, pyskuva: SANNA SCHILDT tyy Hannu taatusti myös siihen. Jussi Lankoski, Itämeren suojelun ekonomian professori, Helsingin Yliopisto

4 Hannu Uusihongon eduskuntavaalilehti 2015 Terveydenhuollon tulevaisuus Timo Kaunisto Kansanedustaja Suomen Keskustan varapuheenjohtaja VIHREÄÄ KASVUA JA VAPAUTTA VALINNOILLE Keskustalainen Suomi on vihreän talouden edelläkävijämaa. Yhdistämällä huippuosaamisemme ja runsaat uusiutuvat luonnonvaramme avulla voimme luoda hyvinvointia ja vaurautta kestävällä tavalla. Yrittäjyyden ja vihreän kasvun avulla on mahdollista kuoroa umpeen julkisen talouden miljardiaukko. Suomessa on synkistelty tärkeän tukijalkamme metsäteollisuuden takkuamista. Metsäteollisuuden kapasiteetista on ajettu viidennes alas, mutta näen tässä suuren mahdollisuuden. Metsäteollisuuden luova tuho vie oikein johdettuna uuteen puurakentamisen, älypaperien ja pakkausten sekä uuden energian kultakauteen. En epäile hetkeäkään, etteivätkö metsät osoittautuisi edelleen Suomen pelastukseksi. Ruoka, energia ja ympäristö muodostavat kohtalon yhteyden, jossa tarvitaan myös modernia talonpoikaista politiikkaa. Tarvitaan ratkaisuja, joissa kierrätyksen, uusien energiamuotojen ja ruoantuotannon ekonomiat ruokkivat toisiaan. Meidän keskustalaisten pitää olla etulinjassa rakentamassa vihreän talouden uutta maailmaa. Meidän tehtävämme on olla rohkeita ja katsoa eteenpäin uusien ratkaisujen suuntaan. Omavarainen ruoka- ja energiatuotanto on mahdollista toteuttaa ympäristön hyvinvoinnista tinkimättä. Maaseutua tarvitaan maailmassa enemmän kuin koskaan ja silti Suomessa valloille pyrkivät häikäilemättömät tiivistämis- ja keskittämispyrkimykset. En lähde siitä, että maaseutu keskuksineen olisi pidettävä asuttuna joka kolkkaa myöten väkisin tai että muuttoliike olisi väkivalloin pysäytettävä. Suunnitelmallisuuttakin tarvitaan, mutta sellainen yhteiskunta, joka määrittää miten ja missä saa asua, on totalitaristinen. Asutuksen hajautuminen tuottaa toki myös ongelmia ja säätelyä tarvitaan. Mutta eikö riitä, että asujalta vaaditaan yhtäläistä ympäristökuormitusta kaikkialla maassa? Kun tietyt ehdot täyttyvät, ei pitäisi olla merkitystä sillä, missä asuu. Itse asiassa ilmastonmuutoksen kannalta energiaa tuottavaksi muuttunut omakotitalo näyttää yhä realistisemmalta ratkaisulta. Asumisen tiiviyttä ihaileva poliitikko vaikuttaa juuri nyt yhtä älykkäältä kuin lankapuhelinverkkoa ihasteleva insinööri ensimmäisten kännyköiden tarjoutuessa markkinoille vuonna Maankäytön määräyksiä ja maakuntakaavoitusta kiristetään ylhäältä ohjaten kaiken aikaa. Kunnilla pitäisi olla aina ykkösoikeus oman maa-alueensa käytön suunnitteluun. Ilmastonmuutoksen torjuminen on aikamme suurimpia haasteita, mutta sen varjolla ei ole oikein tehdä raskaan sarjan betonipolitiikkaa. Maankäyttöpolitiikan näkemyserot puolueiden välillä on tehtävä vaalien alla näkyväksi kaikkialla Suomessa. Tämä näyttää jäävän Keskustan ja keskustalaisten ehdokkaiden tehtäväksi. Tärkeintä on, että politiikka ei jähmety paikoilleen. On luotava näköala tulevaisuuteen ja tehtävä johdonmukaista, uutta vihreän kasvun politiikkaa. Keskustan taito keskittyä asiapolitiikkaan ja laajalla rintamalla valmisteltu kattava vaaliohjelma antavat meille vahvan kivijalan hakea ajatuksillemme kannatusta ja politiikallemme uutta valtakirjaa huhtikuussa koittavissa vaaleissa. V appuna voimaan tuleva uusi terveydenhuoltolaki lisää potilaan mahdollisuuksia valita terveydenhuollon palveluja yli kuntarajojen. Uuden lain tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja edistää hyvinvointia, terveyttä sekä terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Lailla halutaan myös varmistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. Uudistuksen yhteydessä arvioidaan myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteisiä rakenteita. Arvokas perusterveydenhuolto Toinen merkittävä perusterveydenhuollon linjaus on Toimiva terveyskeskus -ohjelma. Sen tavoitteena on terveyshyödyn tuottaminen. Painopistealueina ovat pitkäaikaissairaudet, potilaan asema vahvistaminen ja terveyskeskusten muodostuminen vetovoimaisiksi työpaikoiksi. Terveyskeskus ei houkuttele nuoria lääkäreitä arvostusvajeen vuoksi. Nuoriin vetoavat ja samalla hieman asenteitakin muokkaavat television lääkärisarjat kuvaavat teho- osastoa, muodonmuutosta plastiikkakirurgian keinoin tai akuuttia ensihoitoa. Erikoissairaanhoidon lääkärinä arvostan toimivaa perusterveydenhuoltoa. Mielestäni hyvin toimiva terveyskeskus ennaltaehkäisee ja tunnistaa sairauksia varhaisessa vaiheessa sekä huolehtii pitkäaikaissairauksista. Terveyskeskuksen ajanvarauksen on oltava sujuvaa. Terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat ovat siirtyneet ensilinjaan ottamaan vastuun hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitaja arvioi puhelimessa, saako potilas ajan lääkärille, terveydenhoitajalle vai kotihoito-ohjeet. Terveyskeskuksissa on siirrytty lääkäri-hoitajatyöparityöskentelyyn. Tämä toimintamalli sopii erityisesti pitkäaikaissairaiden hoitoon. Pitkäaikaispotilaat hyötyvät erityisesti suunnitelmallisesta hoidosta ja sen keskittämisestä, sillä voidaan välttää kalliita erikoissairaanhoidon osastohoitoja ja päivystyslähetteitä. Keikkalääkärit paikkaavat terveyskeskusten lääkärivajetta, mutta harvoin sitoutuvat pitkäjänteiseen työhön väestön terveyden edistämiseksi. Tässä tilanteessa terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat usein muodostavatkin hoidon jatkuvuuden. Hyvin toimiva terveyskeskus ennaltaehkäisee ja tunnistaa sairauksia varhaisessa vaiheessa sekä huolehtii pitkäaikaissairauksista. Yhteistyöllä uutta vahvuutta Mielestäni perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ei pidä kilpailla keskenään, sillä kummallakin on oma tehtävänsä ja ne täydentävät toisiansa. Terveyskeskuksissa toimivat yleislääketieteen erikoislääkärit muodostavat perusterveydenhuollon perustan. Osa erikoissairaanhoidon palveluista voidaan tarjota perusterveydenhuollon yhteydessä erikoislääkärin vastaanottoina tai pientoimenpiteinä. Eri alojen erikoislääkäreiden vastaanottojen myötä vahvistetaan terveyskeskusten erityisosaamista ja tuetaan erityisesti nuorten lääkärien työtä. Erikois- sairaanhoidon näkökulmasta jatkohoitopaikan järjestyminen kotipuolesta on tärkeää, joskus neljännes osastomme potilaista odottaa jatkohoitopaikkaa. Väestön ikääntyessä tarvitsemme parempia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia. Kansanterveysongelmat ja kansansairaudet voidaan saada kuriin sitouttamalla potilaat omahoitoon aktiivisesti ja tunnistamalla terveysriskit ajoissa. Olennaista on myös muistaa, ettei mikään hoitomalli voi toimia ellei terveydenhuollossa ole riittävästi osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa. LEA PULLIAINEN plastiikkakirurgian erikoislääkäri, Töölön sairaala, Helsinki

5 MENESTYS ON YRITYSTEN KILPAILUKYVYSSÄ Kun kuulee viestejä maailmalta, tuntuu oikein turvalliselta tehdä ruokaa Suomessa. Päättäjillä on Hannu Uusihonko ja Timo Rapila ovat tehneet yhdessä kehitystyötä, joka on auttanut yritykset kasvuun ja työllistänyt satakuntalaisia. maa. Heillä on aivan eri kustannustaso, joten yhtälö ei ole helppo. haasteensa pitää Suomi konstilla millä hyvänsä houkuttelevana. Suomi on kasvavalle yritykselle kallis maa, mutta monessa suhteessa se on hyväksyttävää. Silti verotus on pidettävä sillä tasolla, että elämä säilyy täällä, sanoo Timo Rapila. Verotuksella on väliä Timo Rapila on huolestunut verokeskusteluista. Monet tahot ovat sitä mieltä, että veroja pitää kerätä enemmän ja enemmän. Pääomia ja sukupolven vaihdoksia pitäisi verottaa, vaikka osinkoverojen nosto tutkitusti pienentää verotuloja. Nykyään on kovin helppo perustaa firma maailmalle. Monet siirtävät jo nyt konttorit Viroon tai muualle, missä on yrityksille edullisempi verotus. Kilpailijoita on kaikkialla emmekä me Suomessa saa olla huonossa asemassa kuin muut. Kannattaa tarkkailla esimerkiksi Puolaa, joka on nouseva Kehittyvää toimintaa Myös Viron nousuun Timo Rapila uskoo. Hänellä on 20 vuoden kokemus yritystoiminnasta Tarttossa. Viron Grüne Fee -yhtiöllä on hallussaan lähes kokonaan Baltian ruukkuvihannesmarkkinat. Siellä rahat voi investoida ennen veroja, kun täällä maksetaan ensin verot ja investoidaan vastaan sitten. Avainasemassa on yrityksen kehittäminen. Hannu on tosi mestari, kun puhutaan yritysten kehittämisestä. Hän on selvittänyt ja tuonut yrittäjille oikeat tietolähteet sekä järjestänyt sopivat tapaamiset. Näin sen pitää ollakin, kun laajemmin katsoo kilpailukykyä Suomen mittakaavassa. On hienoa, että löytyy joku, joka paneutuu asioihin. Hannu on monessa asiassa ennakkoluuloton. Hannun oivalluksia ovat muun muassa bioenergian tuotanto ja sivutuotteiden talteenotto, joita hyödynnetään muun maussa Kirkkokallion teollisuusalueella. PIENET KUNNAT JA KUNTATALOUS Yleisesti pienten kuntien kannalta on tärkeää, että Keskusta pysyy hallituksessa. Oleellista on nimenomaan alueellistaminen jatkuminen. Näin saadaan mahdollisuuksia maakuntiin ja tälle seutukunnalle. Karvialainen Sami Laitila tuntee pienten kuntien arjen. Keskustan olisi hyvä säilyä hallituksessa pakkoliitospelonkin takia. Vain Keskusta kannattaa itsenäisiä kuntia tai vapaaehtoisia kuntaliitoksia, ei pakkoliitoksia, toteaa Sami Laitila painokkaasti. Kuntien talouden näkökulmasta keskeistä on velvoitteiden ja rahoituksen tasapaino. Kuntien talouden näkökulmasta keskeistä on nyt ja tulevaisuudessa velvoitteiden sekä rahoituksen tasapaino. KUVA: JUHA SUNI Sami Laitila, Hannu Uusihonko ja Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko Karvian vaalimarkkinoilla. Jos valtio lisää kunnille velvoitteita palveluiden järjestämiseen, samassa suhteessa pitäisi lisätä myös rahoitusta. Eli tämä pitäisi saada balanssiin, jotta kuntataloudet pysyisivät tasapainossa. Sami Laitilan kantaa huolta myös opetuksen puolesta. Näen tärkeänä, että Keskusta saa tulevassa hallituksessa opetusministerin salkun. Vain niin voidaan turvata koulutusasteet alimmasta ylimpään tasoon asti tasapuolisesti maakuntien kesken. Tarkoitan tällä Satakunnassa kaikkea koulutusta peruskuntien kyläkouluista Yliopistokeskukseen asti. Laaja-alainen osaaja Sami Laitilan mielestä Hannu Uusihongon vahvoin ominaisuus on laaja-alainen osaaminen. Hannulla on tietämystä ja ammattitaitoa yrittäjyyden, maatalouden ja uusiutuvan energian osa-alueilla. Eli kaikkia niitä mitä nyky-yhteiskunta tarvitsee kehittyäkseen kestävästi kohti tulevaisuutta. Hannulla on erinomainen kyky innovoida ja yhdistää alueen vahvuuksia esimerkiksi energiassa ja lähiruuassa. Hannu on helposti lähestyttävä ihminen, jolla on vahva kyky omaksua yhteiskunnallisia asioita. Lauhansarven luontomatkailukeskus Lauhanvuorentie 490, ISOJOKI puh. (06) Timo Rapilan perheen yritykset työllistävät 300 henkeä. Kasvihuoneita on Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa sekä Baltiassa. Vihreä Keiju -merkkiset salaatit, kurkut ja yrtit sekä Champ-herkkusienet ovat tuttuja kaupan hyllyiltä. a u p a i s n E n e e s u u p ai k n i k ö M Kankaanpääntie 374, Honkajoki Kankaanpääntie 374, Honkajoki Kankaanpääntie 372, Honkajoki Kankaanpääntie 374, Honkajoki vatajankosk i.fi tavara- ja henkilöliikennettä

6 Hannu Uusihongon eduskuntavaalilehti 2015 Paikallista ja uusiutuvaa energiaa Paikalliset hankkeet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseksi tuo synergiaetuja yhteistyössä toimiville yrityksille. Prizztech Oy, jossa Hannu Uusihonko toimi neljä vuotta, toimii uusituvan energian parissa. Energiahankkeita toteutti Satakunnan Energiatoimisto, joka on osa Prizztech Oy:tä. Esimerkiksi Honkajoen Kirkkokallion kehittämishankkeet ovat tuoneet alueelle lisää energiatehokkuutta. Siellä on hyödynnetty hukkalämpöä ja saatu ravinnekiertoa alkuun. Toivottavasti synergiaetujen myötä olemassa olevat yritykset vahvistuvat ja uusia toimijoita tulee lisää. Olemme myös selvittäneet etanolivalmistusta, biokaasutusta, olemme olleet mukana voimalaitoshankkeessa ja viimeisimpänä tehneet taustaselvityksiä tuulivoiman hyödyntämiseksi. Hannu on hyvin idearikas kaveri, kertoo entinen työkaveri, projektijohtaja Esa Merivalli. Esa Merivallin mukaan uusiutuva energian käyttö lisääntyy ja energiatehokkuus korostuu kaikessa toiminnassa yhä enemmän. Energian hinta nousee edelleen. Suomi on sitoutunut EU:n päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Yhtään kiveä ei voida jättää kääntämättä, vaan kaikkien uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuudet tulee hyödyntää, jotta tavoitteisiin päästään. Toisaalta myös Kaikkien uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuudet tulee hyödyntää innovatiivisesti. kiristyvät rakentamismääräykset tuovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Energiatehokkaan rakentamisen myötä passiivi- ja matalaenergiatalojen tarvitsema lämpöenergia on erittäin vähäistä. Aurinkoenergiankin hyödyntäminen lämmön ja sähkön tuotannossa alkaa olla realistista. Bioenergiaa jätteistä Biokaasutoimiala ratkoo energiantuotannon lisäksi biojäteongelmaa. Suomalainen lainsäädäntö ja maatalouden tukipolitiikkaa laahaa vielä perässä, arvioi VamBio Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi. VamBio Oy:n yksityinen biokaasulaitos Huittisissa käsittelee elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivutuotteita ja jätteitä tuottaakseen niistä bioenergiaa sekä lannoitevalmisteita. Lainsäädäntö ei aina kohtaa tarpeita. Markkinoita ja tilausta olisi, mutta nykyisen tukipolitiikan ja lainsäädännön vuosi maatalouden sivujakeiden hyödyntäminen biokaasuksi ei ole kannattavaa. Vaikka jätteen hyödyntämisessä ympäristöarvot ovatkin aivan toista luokkaa kuin esimerkiksi kompostoinnissa. Jätteiden käsittelyn myötä syntyy biokaasua, biosähköä ja biolämpöä, joka korvaa öljyä. Samalla toiminta edistää ravinteiden kierrätystä. Se, miten Suomessa hyödynnetään bioenergiaa on jopa naurettavissa kantimissa, vaikka kehuskelemme ympäristöosaamisellamme. Esim. Saksassa tilanne on aivan toinen. Valtio on tehnyt esimerkiksi biokaasun osalta sellaisia ohjaavia päätöksiä, joilla toiminta on saatu kannattavasti liikkeelle siellä biokaasusta tuotetaankin sähköä joyhden ydinvoimalan verran. Kaisa Suvilampi tietää, että biotalouden edistämiskuvioista tutuksi tullut Hannu Uusihonko nostaa uusiutuvien energiamuotojen tarkastelun esille ja tekee työtä kestävän ratkaisun aikaan saamiseksi.

7 Huom. kotitalousvähennys! Lavian Eristys Oy Tuunajärventie Yli-Putto MENESTYS SYNTYY LÄHITUOTANNOSTA elläpolttoöljyllä tuotettuun lämpöenergiaan verrattuna. Tämä on sellainen Kaikki voittaa -tilanne. Kunnille ja kuntayhtymille pitäisi luoda parempia mahdollisuuk- Puuhake lämmittää Pomarkun kunnan kiinteistöistä yli 90 prosenttia lämmitetään puuhakkeella. Paikalliset metsänomistajat ovat muodostaneet osuuskunnan, joka myy kunnalle puuhakkeella tuotettua lämpöenergiaa. Energiasta saatava korvaus on niin hyvä, että se kannattaa ja samalla myös kannustaa nuoren metsän hoitoon. Metsänomistajan ohella taloudellista hyötyä saa myös kunta, sillä puuenergialla tuotettu lämpö maksaa vain kolmanneksen kevy- sia tehdä kokonaisedullisia hankintoja. Lähellä tuotettu raaka-aine paitsi työllistää, se jättää rahan lähiseudulle pyörimään, kertoo Pomarkun Tuunajärvellä asuva MTK Satakunnan varapuheenjohtaja Jarkko Laitila uskoo, että Hannu jatkaa eduskunnassakin työtä elintarvike- ja energialan kehittämiseksi. Teollisuusimurit ja järjestelmät Hyötyä koko yhteiskunnalle Jarkko Laitilan mielestä maaseudun hyvinvointi ei ole pelkästään maanviljelijöiden etujen ajamista. Esimerkiksi uusiutuva energia työllistää muitakin ja työtä tarvitaan kunnissa, jotta palvelut on mahdollista järjestää. Kukaan ei hoida vanhuksia täällä, jos ei ole ihmisiä ja ihmisiä ei ole, jos ei ole työtä. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä niiden menestymismahdollisuuksista myös maatalouspolitiikassa on kysymys. Seuraavalla vaalikaudella on edessä maatalouspolitiikan kokonaisuudistus. Elämme kriittisiä hetkiä vuosina , jolloin EU:n uusi tukipolitiikka muodostuu. Nykyisessä markkinatilanteessa on tärkeää pystyä tuottamaan lähiruokaa ja -energiaa. Hannu varmasti jatkaa eduskunnassakin työtä pienten ja keskisuurten elintarvike- ja energia-alan yritysten kehittymiseksi, sanoo MTK Satakunnan varapuheenjohtaja Jarkko Laitila. Vaikuttaakseen kansanedustaja tarvitsee verkostoja. Hannulla ne ovat kunnossa ja se on hänen ehdoton vahvuutensa. Vahvuus on myös kyky kulkea aina tasaisen rauhallisesti jalat puolitoista metriä ilmassa. Hannulta eivät into ja uudet ajatukset lopu koskaan kesken, mutta tärkeintä on, että ideat myös toteutuvat. Pekka Lanne, yrittäjä, Jämijärvi tti.co Tr acwe w ww. r en YHTEISTYÖTÄ YLI PUOLUERAJOJEN Olen toiminut vuosia kunnallispolitiikassa kokoomuspuolueen edustajana. Tunnen Hannun ja tiedän, että hänellä on aito tahto kehittää seutukuntaa. Politiikassa oleellista on halu ja kyky tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Juuri sitä Hannulla on. Hänellä on osaamista, tarmoa ja ideoita sekä into toteuttaa ne. Hannu on energiaa, jota Satakunta tarvitsee. - Raimo Toveri, Hämeenlinna Just Rent It! m MIELESTÄNI HANNU VERKOSTOT KUNNOSSA Jarkko Laitila. Oy Maanviljelyssä ja metsätaloudessa on useimmiten kyse yrittäjyydestä, ei vain elämäntavasta. Jarkko Laitila on pomarkkulainen tuntiopettaja, maanviljelijä, metsänomistaja ja puuhaketta myyvä osuuskuntayrittäjä, joka tarjoaa myös koneurakointia, rakentamista ja aurausta. MTK Satakunnan varapuheenjohtajana toimiva Jarkko Laitila arvioi, että maakunnan mahdollisuudet ovat lähellä tuotetussa ruoassa ja energiassa. puh: (02) fax: (02) Hannu Uusihonko, Sirkka-Liisa Havunen ja Seija Pihlajaviita tutkivat kotimaisia elintarvikkeita FP Food Parkin koekeittiössä. st on maanviljelijäperheestä lähtöisin. Enemmän voisi kiinnittää huomiota siihen, mitä syödään. Foodparkissa kehitämme elintarviketuotantoa paikallisien resurssien pohjalta. Annamme alueellisesti elintarvikeyrityksille tietoa kehittämishankkeista sekä alan tutkimuksista, rakennamme verkostoja yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja valvontaviranomaisten välillä. Nyt käynnissä on hanke elintarvikkeiden vientiin ja prosessointiin. Seija Pihlajaviita uskoo Hannun pitävän esillä kotimaisen ruoan merkitystä, luomutuotantoa sekä kotimaisen energian käyttöä. Hannu osaa yhdistää ja hakea uusia tapoja, miten koko elintarvikeketjua voidaan hyödyntää: ei pelkästään pellolta pöytään vaan myös pellolta pöytään ja pöydästä pellolle. Hannu on sellainen tyyppi, että jos hän jotain kuulee, hän taatusti hakee uutta näkökulmaa ja vie asiaa eteenpäin. Hänellä on luova prosessi koko ajan päällä, Seija Pihlajaviita tietää. OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS Listat ja piipunpellitykset Kaikki rakennuspeltityöt LE20 katto- ja seinäprofiilit KOTIMAINEN RUOKA KUNNIAAN Pidämme ruokaa itsestään selvyytenä. Ruoka ansaitsisi suuremman arvostuksen, sanoo Seija Pihlajaviita. Seija Pihlajaviita työskentelee kansanedustajaehdokas Hannu Uusihongon kanssa FP Food Park Oy:ssä kotimaisen ruoan parissa. Hannu Uusihonko on yhtiön toimitusjohtaja ja Seija Pihlajaviita hallituksen jäsen. Ruoka kannattaa tuottaa, siellä missä sitä käytetäänkin. Perusravitsemuksessa on paikallaan suosia lähellä tuotettuja raaka-aineita. Kotimaiseen ruokaturvallisuuteen voi luottaa. Meillä on suhteellisen vähän ongelmia. Muualla tuotettua ruokaa pitäisin vain lisänä monimuotoisuuden vuoksi. Seija Pihlajaviita tietää, mistä puhuu. Hän opettaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ravitsemisalalla sekä toimii mikrobiologian ja hygienian parissa elintarvikelaboratoriossa. Hän on valmistellut tutkimushanketta, jossa tutkimuskohteena ovat uudet elintarvikeprosessit ja näkökulmina laatu ja kestävä tuotantotalous. Lisäksi hän Konesaumakatot Kuparikatot Classic-katot Konevuokraamo RENTTI Vuokrattavana maansiirtokoneita Minikaivurista 21 tonniseen koneeseen Honkajoki :: Juha Leivo :: ::

PASI KIVISAARI eduskuntaan

PASI KIVISAARI eduskuntaan PASI KIVISAARI eduskuntaan Eteläpohjalaisten ääni 142 pasikivisaari.fi Kymmenen 142 2 pasikivisaari.fi kysymystä Kivisaarelle Miksi päätit lähteä tavoittelemaan kansanedustajuutta? Tuntuuko mukavalta,

Lisätiedot

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE BIOTALOUS Suomi kuntoon julkinen talous vastuunotto LÄHI- PALVELUT VÄHEMMÄN BYROKRA- TIAA huolenpito talouskasvu STOPPI KESKITTÄMI- SELLE TÄHÄN ON TULTU! JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN

Lisätiedot

Sinun äänesi Euroopassa. Jäätteenmäki

Sinun äänesi Euroopassa. Jäätteenmäki Sinun äänesi Euroopassa Jäätteenmäki Sillanrakentajana Euroopassa Euroopan parlamentin vaalit lähestyvät. Kohta valitaan uusi parlamentti, jonka toimikausi on viisi vuotta. Käsissäsi on vaalilehti. Vaalikampanjat

Lisätiedot

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa.

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. 0012344 789::9; 56566301 325 LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. &$"''()$!"!! #$ *+ $%$$ $,-./ 325 ARJENTURVAAJA

Lisätiedot

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6.

Katri Kulmuni. paras. puoluekokous. Keskustan. Keskustan varapuheenjohtajaksi. Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Turussa 13.-15.6. Nappaa mukaan puoluekokouksen paras vaalilehti! Katri Kulmuni Keskustan varapuheenjohtajaksi Keskustan puoluekokous Turussa 13.-15.6.2014 Lue Keskustavaikuttajien artikkeleita! Mauri Pekkarinen: Uusiutuva

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija.

Kivistö Hanna. kasvatustieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Rikala Jarkko. tekniikan ylioppilas, opiskelija. Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 4/2008 Ko ko o m u ks e ll ta ll ö y t y y a s ii a n t u n te m u s ta ka ii k iis ta ii k ä r y h m iis t ä TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: Vahva talous jatkossakin elinehto

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012

PAEKKAKUNTALAENEN Kuntavaalit 2012 Kuntavaalit 2012 Välittämistä ei voi ulkoistaa Keskiviikkona 17.10 klo 9.30 torilla LIHAKEITTOTARJOILU 500:lle ensimmäiselle. Ehdokkaat esittelyssä. Korva-kahvila myös avoinna. Tervetuloa! Tässä lehdessä

Lisätiedot

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4.

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4. SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN: Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet ikääntyviä unohtamatta Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja Kestävät arvot yhteiskunnan

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Lakeuden tähden. Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä. on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9

Lakeuden tähden. Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä. on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9 Lakeuden tähden Meri juttelee viittoen s. 3 Kuljetusyrittäjällä on paljon pelissä s. 5 Anne töihin eduskuntaan s. 8-9 60 2 Lakeuden tähden Anne eduskuntaan Lukijalle Vaalityö on nyt juuri kuumimmillaan.

Lisätiedot

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi

Vaikuttamis suunnitelma 2011. www.centralfinlandchamber.fi Vaikuttamis suunnitelma 2011 www.centralfinlandchamber.fi 1 puheenjohtajalta Kilpailukyky syntyy yritysten kautta K ilpailukyky syntyy siellä, missä yritykset ovat eli alueilla, sanoo Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2011 Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön Yksityis-HUS erikoista elinkeinopolitiikkaa Palveluseteleistä hyviä kokemuksia Turvataan

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

Reilu Kurikka 1 Nyt on arvokeskustelun aika! Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät Vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista - ennen kaikkea palveluista, kuten terveydenhoidosta, kouluista, vanhustenhuollosta

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Huovinen sanoo, että muutoksia tarvitaan.

Huovinen sanoo, että muutoksia tarvitaan. 4/2013 Osuuskunnista yksi tie muutokseen? Markkinaliberalisti ja kommunisti hyvinvointitalkoissa Salaisuus pinnan alla Susanna Huovinen kannustaa kuntia ennaltaehkäisyyn inisteriauto on Susanna Huoviselle

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot