Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 Ikaalisten kaupunki TOIMINTAKERTOMUS 214

2

3 Ikaalisten kaupunki TP Toimintakertomus 214 hyväksytty hallituksessa valtuustossa Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus ja yleiskatsaus kaupunkistrategian toteutumiseen... 3 KAUPUNGIN HALLINTO Luottamushenkilöorganisaatio... 5 Toimielimet Viranhaltijaorganisaatio... 8 YLEINEN OMAN ALUEEN KEHITYS Väestönkehitys... 8 Työllisyys... 8 Työttömyys Työpaikat... 9 Seutuyhteistyö... 9 KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS... 1 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Verotulojen erittely... 2 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Konsernin toiminta ja talous Konsernin rakenne Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kokonaistulot ja menot Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 1. Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet... 35

4 Ikaalisten kaupunki TP TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Hallintopalvelut... 4 Kehittäminen ja elinkeinot Vuoden 214 talousarvion kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet Konsernin rakenne Konsernin tavoitteet Tukipalvelut Pelastustoimi... 5 Maaseutupalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Yleispalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Vanhus- ja kotihoitopalvelut Terveyspalvelut SIVISTYSPALVELUT Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen opetus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 7 TEKNISET PALVELUT Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikka Kiinteistönhoito Tilinpäätös 214 käyttötalous Sairauspoissaolojen seuranta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELO JA SELVITYKSET HENKILÖSTÖKERTOMUS

5 Ikaalisten kaupunki TP KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Työpaikkakato romahdutti tuloveron tuoton, SoTen menokasvu ikävä takaisku Ikaalisten kaupungin toimintavuosi 214 oli kaksijakoinen; yhtäältä koettiin onnistumisia asetettuja tavoitteita saavuttamalla, toisaalta koettiin ennakoimattomia takaiskuja erityisesti taloudessa. Yritysten lopettamiset veivät liki 2 teollista työpaikka eivätkä uudet hankkeet kyenneet niitä läheskään korvaamaan. Tämän seurauksena kunnallisveron tuotto romahti ja ennakoitu lievä kasvu kääntyi roimaan laskuun. Kun myös SoTen menokasvu ei pysynyt likikään ennakoidussa, muodostui kaupungin tilinpäätös rutkasti alijäämäiseksi. Vuonna 213 hyväksytyn kaupunkistrategian toteutus eteni hyvin ja suuri osa tavoitteista saavutettiin. Oman terveyskeskuksen tehostunut toiminta pysäytti erikoissairaanhoidon menokasvun, joskin aiheutti puolestaan lisämenoja omaan toimintaan. Tasapaino onkin vielä hakusessa. Vanhustyötä linjaavan toimintaohjelman Ikaalisten Illan malli päivitys oli tarpeellinen toimi, jonka uskotaan auttavan yhä paisuvan vanhushuollon palvelutarpeen ja kustannusten kasvun hallinnassa. Kouluverkkoratkaisu vakauttaa taloutta tulevina vuosina. Kehittämistyö kaupungin vetovoiman kasvattamiseksi oli pontevaa. Asukaslukuunkin kirjattiin nyt pieni kasvu. Erityisen ilahduttavaa oli kuntaan muuton suuri nettolisäys. Uudet lapsiperheet luovat uskoa tulevaisuuteen. Hyvä asuintonttivaranto takaa kasvun mahdollisuudet jatkossakin. Kaupungin hallintoa kuormittivat kertomusvuonna suuresti valtion toimet pyrkimyksissä uudistaa kuntarakennetta ja SoTe palvelujen järjestämistapaa. Nämä toimet eivät kuitenkaan johtaneet tuloksiin. Edessä onkin mitä ilmeisimmin pieni suvantovaihe, kunnes eduskuntavaalien jälkeen muodostettava valtakunnan uusi hallitus saa linjattua tavoitteet ja aikataulun uudistuksille. Tämä väliaika tuleekin käyttää aktiivisesti oman toiminnan ja vapaaehtoisen kuntayhteistyön kehittämiseen. Investointien osalta oli kertomusvuosi varsin maltillinen. Nummenrinteen kauppakeskusalueen kunnallistekniikan loppuunrakentaminen oli ainoa suuri investointikohde. Uusi kauppakeskus avasikin ovensa kevättalvella 214 lisäten paikkakunnan elinvoimaa merkittävästi. Myös Jyllin Kotien laajennuksen valmistuminen toi mukanaan kaivattuja uusia työpaikkoja. Keskustan koulun uusien toimitilojen suunnittelu käynnistyi ja työtä ohjamaan asetettiin rakennustoimikunta. Vuosi 214 jätti tuleville vuosille paljon tehtävää. Jo 2,2, milj. euroon kohonnut alijäämä vaatii toimenpideohjelman pikaisen uusimisen. Kaupungin toimintoja tulee ryhtyä voimakkaasti kehittämään. Pelkkä saneeraus ei ole ratkaisu talouden tasapainon saavuttamiseen. Kiitän lämpimästi päättäjiä ja kaupungin henkilöstöä tästä raskaasta ja työntäyteisestä vuodesta. Tekemistä tuleville vuosille riittää. Tässä vaaditaan meiltä kaikilta hyvää yhteistyökykyä ja tahtoa, uusia ideoita sekä tinkimätöntä aherrusta. Muistakaamme, että vaikeudet on tehty voitettaviksi. Ikaalinen Kalle Mäkelä

6 Ikaalisten kaupunki TP Yleiskatsaus kaupunkistrategian toteutumiseen Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoteen 216 ulottuvan Ikaalisten kaupunkistrategian painopisteet ovat; 1. kuntayhteistyö, 2. oman toiminnan kehittäminen ja 3. elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen. Talousarvion tavoitteiden asettelun rakennetta ja tilinpäätöksen arviointimenettelyä muutettiin samalla siten, että strategian ja sen toimeenpano-ohjelman huomiointi ja seuranta ovat erityisen tarkastelun kohteena. Kuntayhteistyön osalta päätavoitteena on aktiivinen itsenäisten kuntien yhteistyö kolmostien kuntien kanssa. Konkreettisen kuntayhteistyön kehittämistä vaikeutti edelleen suurien valtakunnallisten uudistusten, kuten kuntarakennehankkeen ja SoTe -uudistuksen keskeneräisyys. Yhteistyötä on kuitenkin tehty yksittäisissä hankkeissa. Eri hallintokunnissa harjoitettu vapaamuotoinen yhteistoiminta on jatkunut Hämeenkyrön, Parkanon, Jämijärven ja Sastamalan kanssa. Valmisteilla on ollut uusi tuotteistamishanke yhteistyössä Nokian kanssa. Palvelutuotantoyhteistyössä ei kuitenkaan ole vieläkään päästy systemaattiseen, koko toimintaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen. Osana oman toiminnan kehittämistä on johtamisjärjestelmää eräiltä osin muutettu vuoden 214 aikana. Päätöksentekovaltuuksia delegoimalla on sitoutettu aiempaa suurempi määrä henkilöstöä vastuullisiin johto- ja kehittämistehtäviin. Terveyspalvelujen tuotannon tehostaminen rekrytoimalla omia lääkäreitä on toiminut. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on saatu hallintaan. Kouluverkkoratkaisu on tehty. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen päätavoitteena kaupunkistrategiassa on Ikaalisten elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen. Asukasluku kasvoikin lievästi. Tonttikauppa sen sijaan oli vaisua. Vuonna 213 hyväksytyn elinkeino-ohjelman täytäntöönpano on alkanut, mutta ei aivan tavoitellulla vauhdilla. Yleisellä tasolla on todettavissa strategian täytäntöönpanon olevan käynnissä. Ongelmallisin osaalue on kuntayhteistyö, jonka kehittyminen riippuu kuitenkin pääosin valtion toimenpiteistä. Vasta niiden selvittyä saadaan isompia konkreettisia hankkeita aikaan. Muilla osa-alueillakin on kehittämistoimenpiteitä syytä vauhdittaa. Koska vuoden 214 taloudellinen tulos jäi huomattavan alijäämäiseksi, tuleekin harkittavaksi ottaa strategian osalta ns. puolivälin tarkastelu. Tarvittaessa strategiaa ylipäätään ja sen yksittäisiä tavoitteita sekä aikatauluja tulee sitten tarkentaa.

7 Keskusvaalilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta * lautakunnan jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta * lautakunnan jaosto Ympäristölautakunta Ikaalisten kaupunki TP KAUPUNGIN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastaja HALLITUS Henkilöstöjaosto Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Valtuuston (27 jäsentä) poliittiset voimasuhteet olivat: Suomen Keskusta 9 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 Kansallinen Kokoomus 5 Perussuomalaiset 4 Kristillisdemokraatit 2 Vasemmistoliitto 1 Kaupunginhallituksen jäsenmäärä oli 8. Kaupungin tilintarkastusyhteisö on BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö, tilintarkastajana kertomusvuonna toimi JHTT Vesa Keso.

8 Ikaalisten kaupunki TP TOIMIELIMET JA KOKOUSMÄÄRÄT V. 214 KAUPUNGINVALTUUSTO Kokouksia 7 Tuomisto Timo, pj. Leppänen Reijo, I vpj. Iso-Oja Esko, II vpj. Haavisto Mirjami Hakala Juha-Pekka Hanhikangas Mirja Heikkilä Marjo Heinola-Lehtokorpi Liisa Heiska Ari Hiekka Matti Jokinen Petri Jyräkoski Aimo Kalli Ilmo Kartaslammi Ville Kivelä Jani Marttila Antti Mattila Jukka Moberg Heli Ranne Anneli Saarela Juhani Salo Aimo Salo Kari Talonen Esa Tienari Tapio Vuorela Sonja Ylihaveri Johanna Äijö Matti KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kokouksia 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokouksia 7 Kivelä Jani, pj. Heinola-Lehtokorpi Liisa, vpj. Kartaslammi Ville Lassila Mauno Löfman Liisa Oksa Anna-Liisa Saraketo Hanna saakka Lindström Leila alkaen Viitasalo Tapio KAUPUNGINHALLITUS Kokouksia 18 Äijö Matti, pj. Tienari Tapio, I vpj. Hiekka Matti, II vpj. Haavisto Mirjami Hanhikangas Mirja Heikkilä Marjo Heiska Ari Vuorela Sonja saakka Saraketo Hanna alkaen HENKILÖSTÖJAOSTO Kokouksia 7 Haavisto Mirjami, pj. Talonen Esa Salo Aimo Mäkelä Jaana, pj. Mattila Tarja, vpj. Hakala Juhani Kettunen Reetta Mansoniemi Juha

9 Ikaalisten kaupunki TP SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kokouksia 9 Ranne Anneli, pj. Talonen Tuula, vpj. Haapaniemi Pauli Hanhikangas Mirja Kartaslammi Maritta Lyytinen Heikki Ojakoski Arto Ronumäki Asko Veijalainen Esko SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNNAN JAOSTO Kokouksia 6 Ojakoski Arto, pj. Talonen Tuula, vpj. Ranne Anneli KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kokouksia 11 Ylihaveri Johanna, pj. Salonen Jouko, vpj. Bruun Kaisa Hakala Juha-Pekka Jyräkoski Aimo Lammi Tiina Niemi Elisa Salo Kari YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kokouksia 1 Kalli Ilmo, pj. Marttila Antti, vpj. Hankala Tapio Hiitelä Oili Kiuru Satu Kiviniemi Briitta Luokkala Jarkko Reunanen Eira-Maija Talonen Esa TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokouksia 8 Saarela Juhani, pj. Kaukonen Samuli, vpj. Anetjärvi Ulla-Maija Hämeenaho Eija Jokinen Petri Kauppila Eero Viilo Jaana Viitasalo Maritta TIEJAOSTO Kokouksia 2 Saarela Juhani, pj. Kaukonen Samuli, vpj. Anetjärvi Ulla-Maija KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA Kokouksia 6 Sarin Sirpa, pj. Mäenpää Åsa, vpj. Ekman Toni Esko Jukka Mattila Jukka Moberg Heli Mäkinen Kaarlo

10 Ikaalisten kaupunki TP VIRANHALTIJAORGANISAATIO OSASTOJAKO / OSASTOJEN PÄÄLLIKÖT Kaupunginjohtaja Hallintopalvelut Kaupunginsihteeri Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvajohtaja Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja Tekniset palvelut Kaupunginrakennusmestari Tilivelvolliset Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan tilivelvollisia kaupunginhallituksen ja lautakuntien/jaostojen lisäksi ovat viranhaltijat, jotka toimivat päävastuualueiden johtajina tai vastuualueiden esimiehinä. Tilivelvollisuus ulottuu myös em. viranhaltijoiden sijaisina esteellisyys- ja estymistilanteissa toimiviin henkilöihin. YLEINEN JA OMAN ALUEEN KEHITYS VÄESTÖNKEHITYS VÄESTÖ TYÖLLISYYS Ikaalisten asukasmäärä oli 736, kun se vuotta aiemmin oli 734. Syntyneiden määrä vuonna 214 oli 69. Ikaalilaisia kuoli 117, joten luonnollinen poistuma oli 48. Vuosi Asukasluku Ikaalisten työttömyysaste oli joulukuun 214 lopussa 14,6 % (v ,6 %). Koko vuoden keskiarvona työttömyysaste 1,6 % oli 2,5 % -yksikköä Pirkanmaan (13,1) ja,7 % -yksikköä koko maan lukuja (11,3) alhaisempi.

11 Ikaalisten kaupunki TP TYÖTTÖMYYS Vuosi Työttömyys-%, vuosikeskiarvo Työttömät vuosikeskiarvo Työvoimamäärä vuosikeskiarvo 212 7, , , Taloudellinen huoltosuhde vuonna 212 oli 1,54 (= työvoiman ulkopuolella tai työttömän olevien määrä yhtä työllistä kohti; tiedot Tilastokeskukselta). TYÖPAIKAT elinkeinojen %-osuudet Alkutuotanto 1, 1,4 1,5 Jalostus 23,6 23, Palvelut 65,2 64,8 64,6 Tuntematon 1,2 1,4 1,1 Työpaikkaomavaraisuus, % 98,2 94,7 96,5 SEUTUYHTEISTYÖ Ikaalinen muodostaa yhdessä Kihniön ja Parkanon kanssa Luoteis-Pirkanmaan seutukunnan. Seudun johtoryhmä koostuu kuntien poliittisista päättäjistä (3/kunta) ja työvaliokunta kuntien virkajohtajista. Yhteistyöhön osallistuu myös Hämeenkyrön kunta (joka kuuluu Tampereen seutukuntaan). Johtoryhmä ei kokoontunut kertomusvuonna, mutta työvaliokunta kokoontui säännöllisesti.

12 Ikaalisten kaupunki TP KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Kertomusvuodesta 214 muodostui taloudellisesti ennakoitua huonompi. Toimintansa lopettaneiden yritysten aiheuttamat työpaikkojen menetykset nostivat työttömyyden huomattavan korkeaksi ja aiheuttivat selkeän kunnallisverotulojen laskun. Kun tavoitellut menosäästöt Sote -palveluissa eivät nekään kaikilta osin toteutuneet eikä tontteja ja muuta omaisuutta saatu myytyä suunnitellusti, jäi tilinpäätös ,57 euroa alijäämäiseksi. Positiivista oli kuitenkin se, että määrärahat henkilöstömenoihin ja erikoissairaanhoitoon riittivät ja palvelutilaus Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä jopa alitettiin. Toimintakatteen toteutumisaste oli 11,8 %. mikä ylitti talousarvion 74 t. Vuosikate oli vain,394 milj. = 54 /asukas, kun tarkistetussa talousarviossa vuosikatteeksi ennakoitiin 211 /asukas. Poistojen määrä kohosi uuden poistosuunnitelman ja valmistuneiden investointikohteiden myötä 1,627 milj. euroon. Kaupungin taseessa on kumulatiivista alijäämää ,63 (994 26,6), mikä on 136 /asukas (35 /asukas). Kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi on kaupunginvaltuusto hyväksynyt kuntalain 65 :n edellyttämän toimenpideohjelman, jota vuoden 215 talousarviossa päätetyn mukaisesti uudelleen tarkistetaan mennessä, jotta alijäämä saadaan katettua kuntalain säädösten mukaisesti. Toimintatuotot kasvoivat 3,5 %. Määrä ylitti talousarviossa ennakoidun,458 milj. eurolla (= 7,1 %). Tuottojen kasvuun vaikuttivat keskeisimmin myyntituottojen (112 %) ja tuki-/avustustuottojen (132 %) ennakoitua selvästi suurempi kertymä. Omaisuuden myyntivoittotulot jäivät sen sijaan peräti,39 milj. alle arvion. Toimintakulut kasvoivat 3,2 % (4,2 %), käyttöaste oli 12,6 % ja ylittivät budjetoidun 1,198 milj. eurolla (,82 milj. eurolla). Toimintakatteen kasvu oli 3,1 % (6,2 %) ja 1,243 milj. (2,315 milj. ). Talousarvion toteutuminen lautakunnittain ja tulosalueittain vaihteli jälleen suuresti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakate ylittyi huimat 1,478 milj. (käyttöaste 16,5 %). Vastaavasti teknisen lautakunta säästi toimintakatteessa,443 milj. (käyttöaste 85.5 %). Tulosalueilla Terveyspalvelut (-659 t = 14,9 %), Vanhus- ja kotihoitopalvelut (-657 t = 112,3 %), Sosiaali- ja perhepalvelut (-126 t = 13,6 %) ja Hallintopalvelut (-63 t = 17,4 %) kohosivat toimintakatteen ylitykset yli 5 t :n. Merkittäviä, yli 5 t :n säästöjä syntyi sen sijaan Yhdyskuntatekniikka (+35 t = 74,2 %), Tukipalvelut (+162 t = 93,1 %), Varhaiskasvatus (+11 t = 96,5 %), Kiinteistönhoito (+93 t = 94,5 %) ja Vapaa-ajanpalvelut (+54 t = 95, %). Tonttien myynneistä kertyi myyntivoittoa kertomusvuonna vain 36 t (135 t ), mikä alitti 39 t :lla talousarviotavoitteen. Tilinpäätökseen kirjattiin Terveyspalvelut tulosalueelle kuluksi Työterveysliikelaitos Akaasian tilikausien toiminnallinen tappio (191 t ). Hallintopalvelut tulosalueelle puolestaan kirjattiin Sasky koulutus-kuntayhtymän nettovarallisuuden arvon korotuksena saatu 191 t :n tuotto ja Kiinteistönhoito tulosalueelle ylimääräinen metsänmyyntitulo 1 t. Toimintakuluissa määrärahat ylittyivät merkittävästi Palvelujen ostot' (15,5 % = -1,1 milj. ) määrärahan kohdalla. Palvelujen ostoon varatun määrärahan ylitys kohdistui terveyspalveluihin, vanhuspalveluihin ja perhepalveluihin. Myös Avustukset määräraha ylittyi reilusti (112,9 % =,234 milj.. Tähän vaikutti pääosin kotitalouksille maksettujen tulonsiirtojen huomattava kasvu. Merkittävin säästö 95 t syntyi vuokrakuluissa (käyttöaste 89,4 %).

13 Ikaalisten kaupunki TP Kaupungin toimintaorganisaatiossa tapahtui vuonna 214 henkilöstön osalta vain vähäisiä muutoksia. Maaliskuussa virkaan aloitti virassa uusi kasvatusjohtaja. Kulttuurisihteerin virka jätettiin täyttämättä ja tehtävät siirrettiin sivistysjohtajalle. Rahatoimiston osa-aikainen toimistonhoitaja ja kaksi palkanlaskijaa jäivät eläkkeelle. Tilalle perustettiin taloussihteerin virka ja vain toinen palkanlaskijan toimi täytettiin. Valtuusto päätti lokakuussa lakkauttaa lukien Mansoniemen ja Riitialan koulut. Vanhustenhuollon strategia Ikaalisten Illan malli päivitettiin niinikään lokakuussa. PARAS -uudistukseen liittyvän, Hämeenkyrön kunnan kanssa yhteisen, SoTe -yhteistoimintaalueen toiminta ei edelleenkään käynnistynyt. Kaupunki osallistui aktiivisesti SoTe uudistuksen valmisteluun. Kaupungin asukasmäärä kasvoi 2:lla (v ). Asukasluku oli 7 36 (7 34). Kuolleisuus oli edelleen syntyvyyttä suurempi (-48; kuolleita 117 ja syntyneitä 69). Muuttotase oli vuonna 214 reilusti positiivinen. Kuntaan muuttaneita oli 5 (-24) enemmän kuin lähteneitä. Veroprosentit pysyivät ennallaan ja ne olivat: tuloveroprosentti 2,75 % ja kiinteistöveroprosenteista yleinen 1,15 %, vakituisten asuntojen,54 %, muiden asuinrakennusten 1,1 % ja voimalaitosten 2,85 %. Rakentamattomien tonttien osalta vero oli 3, %. Yleishyödyllisille yhdistyksille ei määrätty erillistä veroprosenttia. Menetettyjen työpaikkojen ja kasvaneen työttömyyden seurauksena verotulojen tuotto laski -1,8 %:lla ja se oli 23,919 milj. (24,363 milj. ). Laskua kertyi,444 milj.. Vuotta aiemmin verotulot kasvoivat 8,4 %. Verotulot jäivätkin 1,48 milj. alle talousarvion (+188 t ). Kunnallisveron tuotto laski peräti,796 milj. = -3,8 % (edellisvuonna kasvua 6,9 %) ja oli 19,794 milj. (vuonna 213 tuotto oli 2,59 milj. ). Kertymä talousarvioon nähden oli 94, %. Yhteisöveron tuotto kasvoi 7,58 % ja oli nyt 1,41 milj. (v. 213 tuotto oli 1,34 milj. ). Kertymä talousarvioon nähden oli 17,8 %. Kiinteistöveroa kertyi 2,724 milj. ja kasvua oli 1,3 % (v. 213 tuotto oli 2,469 milj. ). Kertymä talousarvioon nähden oli 14,1 %. Käyttötalouden valtionosuudet kasvoivat edelleen vuonna 214 hyvin. Kertymä oli 17,568 milj. euroa (17,124 milj. ) ja talousarvioon nähden 11,6 %. Kasvu oli,444 milj. = 2,6 % (v. 213 kasvua,77 milj. eli 4,3 %). Henkilöstömenojen kokonaismäärä oli kertomusvuonna 22,755 milj. (v. 213 vastaavasti 21,659 milj. ). Määrärahaa säästyi +,19 milj. euroa (+,18 milj. euroa). Henkilöstömenot kasvoivat 1,96 milj. eurolla = 5,1 % (+ 4,1 %). Kasvuun vaikutti merkittävästi se, että vuoden 213 aikana kaupunki luopui kokonaan ostopalvelulääkäreistä ja avasi lisäksi vanhuspalveluyksikkö Markunkodin ja palvelukoti Nikula toimi koko vuoden aiempaa suurempana. Palkkamenojen kasvu oli 5, % (+ 4,3 %) ja eläkemenojen 3,3 % (+ 3,6 %). Muut henkilöstösivukulut kasvoivat 11,7 % (3,2 %). Henkilöstömäärä oli vuonna 214 yhteensä 616. Lukumäärä sisältää aiemmista vuosista poiketen kaikki työssä olevat tilanteessa Vakituisessa työsuhteessa oli 414 työntekijää ja määräaikaisessa 22. Lisäksi työllistettyjä oli 16 työntekijää. Olennaisin muutos oli määräaikaisten väheneminen 26 työntekijällä (11,5 %) verrattuna tilanteeseen Henkilötyövuosia kertyi 458. Tarkemmat tiedot sisältävä henkilöstöraportti on kokonaisuudessaan uudistettu ja se on tilinpäätöksen erillisenä osiona.

14 Ikaalisten kaupunki TP Uusien vuosia koskevien virka- ja työehtosopimusten osalta toteutettiin myös Ikaalisissa sovitut sopimuskorotukset (2 :n suuruinen yleiskorotus ja palkkahinnoittelumuutokset ). Kaupunki teki kahden työntekijäjärjestön kanssa paikallisen Virka- ja työehtosopimuksen Ikaalisten kaupungin henkilöstön mahdollisuudesta sopia vapaaehtoisesti ylimääräisestä vapaasta vuonna 214. Mahdollisuus yhtyä sopimuksen mukaiseen käytäntöön annettiin kuitenkin koko kaupungin henkilöstölle. Sopimuksen avulla saatiin aikaan vain noin 28 :n säästö palkkamenoissa. Kaupungin toimintatuottojen ja -kulujen suhde vuonna 214 oli 14,4 % (14,4 %). Luku on alle kuntien keskiarvon. Tunnusluku vuosikate/poistot oli vain 24 % (124 %). Kaupungin kokonaisinvestoinnit vuonna 214 olivat selvästi aiempia vuosia vähäisemmät ja bruttomäärältään 2,17 milj. (v. 213 määrä oli 6,148 milj. ). Investointeihin saatiin rahoitusosuuksia,249 milj. (,581 milj. ). Myyntituloja kertyi,43 milj. (,29 milj. ). Myyntitulot ilman myyntivoittoja olivat,7 milj. (,18 milj. ). Kertomusvuoden suurin investointihanke oli vuonna 212 käynnistyneen Nummenrinteen kauppakeskusalueen kunnallisteknisten töiden loppuun rakentaminen (,536 milj. ). Kunnallistekniikassa käytettiin katujen (1,32 milj. ) ja teiden (,131 milj. ), viheralueiden yms. (,74 milj. ) rakentamiseen varoja yhteensä 1,246 milj. (1,324 milj. ). Suurimmat kohteet olivat kauppakeskusalueen kunnallisteknisten töiden rakentamisen lisäksi Karhurannan tie,159 milj. ja Oksjoen tie,65 milj.. Rakennusten peruskorjauksia tehtiin lukuisissa pienkohteissa yhteensä,18 milj. (suurimpana Toivolansaarikodin remonttiin,74 milj. ). Maa-alueita ostettiin,24 milj. :lla (Renoirin maat Kiviniemessä ja Kyynyn alue). Kaupunki hankki kiinteistöyhtiöiden osakkeita,247 milj. :lla (Silkkirivi ja Puolikivi). Irtaimistohankintoihin käytettiin varoja eri hallintokunnissa 149 t (v. 213 käytettiin 435 t ), josta suurimpana SoTe:n atk-ohjelmiin 65 t. Talousarviossa varattujen investointimäärärahoista käyttöaste oli 96,6 %. Investointien tulorahoitusprosentti vuonna 214 oli 21 % (vuotta aiemmin 29 %). Kaupungin velkamäärä kasvoi yhä, mutta maltillisesti. Lainakannan kasvu oli 1,844 milj. ja määrä vuoden lopussa 27,61 milj. (25,997 milj. ). Lainaa asukasta kohti oli vuoden lopussa (3 559 ). Kaupungin lainanhoitokate vuonna 214 oli vain,1 (v. 213 kate oli 3,9). Vanhaa talousarviolainaa lyhennettiin 6,96 milj. (,34 milj. ). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 6, milj.. Lisäksi nostettiin lyhytaikaista lainaa 1,7 milj.. Kaupungin lainakannasta vuoden 214 lopussa oli edullista lyhytaikaista kassalainaa 21,6 milj. (vuonna 213 määrä oli 19,9 milj. ). Kaupungin elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin välittämän vanhan lainan määrä oli,164 milj. (,18 milj. ). Kauppakeskuksen kiinteistöyhtiö Ikaalisten Portti Oy:lle on lisäksi myönnetty vuonna 212 lainaa 3,5 milj., jota lyhennettiin kertomusvuoden kuluessa,1 milj. :lla. Korkein Hallinto-oikeus on päätöksellään todennut, että lainan myöntäminen ei kuulu kunnan

15 Ikaalisten kaupunki TP toimialaan. Kaupunginhallitus on käynnistänyt neuvottelut lainan takaisinperimiseksi. Välityslainojen osuus oli tilinpäätöksessä yhteensä 488 /asukas (vuotta aiemmin 495 /as.). Rahoituksen nettokulut olivat yhä alhaiset matalan korkotason ja aktiivisen lyhytaikaisen kassalainan käytön johdosta. Rahoitus jäikin tuoton puolelle ja määrä oli 11 t (vuonna 213 nettotuottojen määrä oli 79 t ). Korkokulut olivat alhaiset 13,5 t (vuotta aiemmin 142,9 t ). Kaupungin lainakannan keskikorko oli,46 % (,54 %). Maksuvalmius pysyi koko vuoden kassalainojen aktiivisen käytön myötä kunnossa. Suuria kassavaroja ei kerätty. Varat riittivät vuoden lopussa 4, päivän maksuihin (vuotta aiemmin,9 pv). Kaupungin taseen loppusumma kasvoi ja oli yhteensä 51,257 milj., kun se vuotta aiemmin oli 51,217 milj.. Omavaraisuusaste laski ja oli vuoden lopussa 37,2 % (39,7 %). Suhteellinen velkaantuneisuus heikkeni ja oli 66,1 % (63,8 %). Konsernituloslaskelman mukaan kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 34,841 milj. (28,981 milj. ) ja toimintakulut 73,67 milj. (73,31 milj. ). Toimintakatteeksi muodostui -38,766 milj. (-44,5 milj. ). Konsernin vuosikate oli 2,43 milj. (3,531 milj. ). Poistojen, rahoitustuottojen ja -kulujen sekä muiden tilinpäätöserien jälkeen jäi konsernin alijäämäksi 1,3 milj. (+,566 milj. ). Toimintatuotot olivat 47,3 % (39,7 %) toimintakuluista. Vuosikateprosentti oli 68,9 (119,5 %) ja vuosikate 329 /asukas (484 /asukas). Kaupunkikonsernin investoinnit vuonna 214 nousivat lievästi ja olivat 1,85 milj. (9,157 milj. ). Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin,249 milj. (,2581 milj. ) ja omaisuuden myyntituloja,122 milj. (,374 milj. ). Konsernin lainakanta kasvoi 1,999 milj. (3,75 milj. ). Investointien tulorahoitusprosentti oli 24,4 (41,2). Konsernin lainanhoitokate oli,4 (1,6) ja kassan riittävyys 15,9 pv (17 pv). Kertomusvuoden lopussa kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli milj. (75,847 milj. ). Konsernin lainakanta (= pitkä- ja lyhytaikainen korollinen vieras pääoma) oli 4,698 milj. (38,699 milj. ), mikä tekee asukasta kohti 5 57 (5 298 ). Kaupunki -konsernin omavaraisuusaste oli 3,8% (32,6 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 68,4 % (65,4 %). Konsernin kertyneen alijäämän määrä oli milj. (-,838 milj. ) ja on -277 /as. (-115 /as).

16 Ikaalisten kaupunki TP OLENNAISET MUUTOKSET KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupungin hallinto-organisaatioon perustettiin uusi taloussihteerin virka, jossa aloitti maaliskuussa 214 tradenomi Maija Ollila. Toisaalta yksi palkanlaskijan virka ja osa-aikainen rahatoimiston toimistonhoitajan virka jätettiin täyttämättä. Uusi kasvatusjohtaja, KM Kari Tolonen aloitti virassaan myös maaliskuussa. Kulttuurisihteerin toimi jätettiin täyttämättä ja tehtävät siirrettiin sivistysjohtajalle. Terveyskeskuksen apulaisylilääkärin virka muutettiin ylilääkärin viraksi, johon nimettiin LL Riikka Lilja. Samalla lopetettiin osa-aikaisen ylilääkäripalvelun osto Hämeenkyrön kunnalta. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy -hanke käynnistyi kertomusvuonna. Työtä tekemään perustettiin uusi perhetyöntekijän toimi. Kaupungin atk palvelimia uusittiin kertomusvuoden aikana laajasti. Henkilöstöhallintoon hankittiin uusi raportointiohjelma ja taloushallinnon Talgraf raportointiohjelma päivitettiin lisäominaisuuksilla. Merkittävin investointikohde oli Nummenrinteen kauppakeskuksen kunnallistekniikan valmiiksi rakentaminen. Kauppakeskus Komppi avasi ovensa maalikuun 214 lopulla. Keskustan koulun kaikki opetustoiminta siirtyi syyslukukauden 214 alusta lukien väistötiloihin ja koulukiinteistö jäi sisäilmaongelmien vuoksi tyhjilleen. Kaupunginhallitus nimesi uuden koulurakennuksen investointihanketta valmistelemaan rakennustoimikunnan. Tavoitteeksi muodostui saada uusi koulurakennus valmiiksi sen nykyiselle tontille syyslukukauden 217 alusta lukien. Vuonna 213 vahvistettu poistosuunnitelma ja vuoden 213 kuluessa valmistuneet uudet isot kiinteistöt (SoTe keskus ja keskustan päiväkoti) nostivat kaupungin poistojen määrää huomattavasti. Poistot olivat vuonna 213 vielä 1,292 milj. euroa, mutta vuonna 214 jo 1,627 milj. euroa. Investointien määrä laski reilusti. Kun vuonna 213 investoitiin vielä 6,1 milj. eurolla, oli määrä vuonna 214 enää 2,1 milj. euroa.

17 Ikaalisten kaupunki TP KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ Kaupungin henkilöstömäärä oli 616 henkeä ( 639 henkeä). Määräaikaisten lukumäärä oli laskenut 226:sta 22 työntekijään. Luvuissa ovat mukana kaikki palkkalistoilla olleet, myös kansalaisopiston tuntiopettajat ym. Henkilötyövuosia kertyi kaikkiaan 458,2. Henkilöstön keski-ikä oli 46,5 (46,6) vuotta. Maksettujen palkkojen kokonaissumma oli 17,33 (16,56) milj.. Vanhuuseläkkeelle jäi 13 (27)henkilöä ja keski-ikä oli 63 (59) vuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli (6 44) työpäivää. Työterveyshuollon kustannukset olivat 216 (22) t. Työolobarometrin mukaan henkilöstön työtyytyväisyys parani 11:llä kyselyn 13:sta osa-alueesta. Sisäilmaongelmista johtuvat poissaolot vähenivät loppuvuodesta, kun keskustan koulun kaikki toiminta siirrettiin väistötiloihin. Toimintakertomuksen liitteenä on Ikaalisten kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 214.

18 Ikaalisten kaupunki TP ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖIS- TÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Uhkan kaupungin taloudelle tulevaisuudessa muodostaa aiempien vuosien tapaan julkisen sektorin entisestäänkin heikentyvä rahoitusasema ja paineet ikääntyvälle väestölle tarjottavien palvelujen määrän kasvusta ja kalleudesta. Myös valtiontalouteen kohdistuvat sopeuttamistoimet merkitsevät lähivuosina kuntasektorillekin rahoitusvaikeuksia supistuvien valtionosuuksien myötä. Valtionosuusjärjestelmää uudistettiin jo vuonna 214 ja muutokset tulevat voimaan vaiheittain alkaen. Kuntalain uudistuvat säädökset tiukentavat lisäksi kuntatalouden tasapainovaatimuksia ja esim. Ikaalisissa toimenpiteitä kumulatiivisen alijäämän kattamiseksi. Paineet kuntarakenteen muutokseen myös Ikaalisissa ja lähiympäristössä ovat yhä suuret vaikka keväällä 215 päättyvällä hallitus-/eduskuntakaudella ei merkittäviä uudistuksia saatukaan aikaan. Selvää kuitenkin on, että suuria muutoksia on tulossa niin kuntarakenteen kuin SoTe palveluiden järjestämiseen. Lisäksi lykkääntyneet uudistukset tullevat koskettamaan toisen asteen koulutusta ja vapaata sivistystyötä. Ns. PARAS -lainsäädännön mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue on Ikaalisissa ja osassa lähiympäristöä yhä muodostamatta ja jääneekin muodostumatta. Lainsäädännön määräykset ovat kuitenkin voimassa tällä tietoa vuoden 216 loppuun saakka. Ikaalisten kuten yleensäkin kuntien taloudelliset mahdollisuudet vastata kasvavaan palvelukysyntään ovat kovilla. Merkittävimmän tulolähteen, verotulojen tuoton kehitys on aina vaikeasti ennustettavissa, koska vaihtelut niin tuloveron kuin yhteisöveronkin tuotossa ovat viime vuosina olleet suuret. Erityisesti heikentynyt työllisyystilanne ja lopetettujen tuotantolaitosten myötä kadonneet työpaikat ovat heikentäneet kaupungin verotulopohjaa rajusti. Kaupungin korkea ja jatkossa vielä keskustan koulun uudisrakentamisen myötä mitä ilmeisimmin kasvava lainakanta ja siitä seuraavat kohoavat rahoituskulut muodostavat merkittävän riskin talouden vakaudelle tulevina vuosina. Erityisenä uhkana on mahdollisesti kohoava korkotaso. Kuntotutkimusten avulla on selvitettävä kaupungin kiinteistöjen korjausinvestointien tarve. Korjausvelka on jatkossakin ilmeisen suuri. Ongelman aiheuttaa uusien korjausinvestointien rahoitus kaupungin velkamäärän ollessa jo nyt huomattavan korkea. Mahdollisesti tarpeettomista kiinteistöistä tuleekin luopua ja hankkia sitä kautta varoja korjausinvestointeihin. Työpaikkakehitys Ikaalisissa on viime aikoina ollut negatiivinen niin teollisuudessa kuin koulutuksessa. Erityinen huomio tulee kiinnittää paikkakunnan elinvoimaa lisääviin toimiin. Valtuuston vahvistaman elinkeino-ohjelman toteutusta tulee vauhdittaa. Toimissa vaaditaan suurta yksituumaisuutta, jotta uusia hankkeita saadaan liikkeelle. Uusien työpaikkojen myötä paikkakunnan toimeliaisuus ja väestömäärä on mahdollista saada kasvuun ja sitä kautta vankistaa kaupungin taloutta ja toimintaedellytyksiä. Kaupungin talouden uudelleen kasvanut alijäämä tulee saada katettua taloussuunnittelukauden kuluessa. Tämän vuoksi alijäämän kattamiseksi laadittu toimenpideohjelma tulee uudistaa. Verotuksen kiristämiseen ei lähivuosina ole edellytyksiä. Kaupungin yleinen vakuutusturva on ajan tasalla ja vastuuvakuutus kattaa omavastuun jälkeen aineellisten vahinkojen lisäksi myös mahdollisen toimintojen keskeytymisen.

19 Ikaalisten kaupunki TP YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ikaalisten kaupungin taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen olennaisesti negatiivisesti vaikuttavia ympäristökysymyksiä ei ole todettu. Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittämishankkeiden vauhdittamiseksi on laadittu koko pitäjää koskeva yleissuunnitelma ja toteutettu yhteistyössä kaupungin, Ikaalisten Vesi Oy:n ja Vatulan jätevesiosuuskunnan kanssa Vatulan jätevesiverkoston rakentaminen runkolinjoineen osittain kaupungin rahoittamana. Tevaniemen jäteveden puhdistamo on uusittu vuonna 211 ja keskustan puhdistamoa saneerattu vuonna 213 ja sille saatu uusi ympäristölupa. Kaupungilla on valmius osallistua toteuttamiskelpoisiin viemäröintihankkeisiin keskustaajaman ulkopuolella valmisteilla olevien periaatteiden mukaisesti. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kaupunginhallitus on hyväksynyt (254 ) noudatettavaksi sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan sisäinen valvonta jakaantuu kolmeen osaan; sisäinen tarkkailu, seuranta ja sisäinen tarkastus. Tammikuussa 215 on valtuusto hyväksynyt Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Ikaalisten kaupungissa asiakirjan. Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa, jota suoritetaan ilman erillisiä valvontaelimiä. Sisäisen tarkkailun tarkoituksena on varmistaa, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, tarkoituksenmukaisella ja hyväksytyllä tavalla, ja että tehtävien hoitaminen tapahtuu niihin osoitettujen voimavarojen puitteissa. Sisäinen tarkkailu on luonnollinen osa palvelujen järjestämistä ja muuta toimintaa. Se on rationaalista toimintaa suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja valvonnan muodostamassa toimintaketjussa. Sisäinen tarkkailu kuuluu ennen kaikkea johtovastuussa olevien viranhaltijoiden tehtäviin. Seuranta on kunnallishallinnossa luottamushenkilöille kuuluva osa sisäistä valvontaa. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden antaminen, raportoinnin toteuttamisen valvonta sekä tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu ja arviointi. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvin osa-alue. Se on aktiivista, systemaattista ja julkista toimintaa, joka tehdään toimivan johdon johdolla. Sisäinen tarkastus on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa, jonka kohde tietää olevansa arvioitavana. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat koko kaupungin ja kaupunkikonsernin osalta kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Järjestämisvastuuseen kuuluvat sisäisen valvonnan ohjeistaminen, valvonnan painopistealueiden määrittely sekä sisäisen valvonnan toimivuuden seuranta. Sama velvoite on lautakunnilla omalla toimialallaan. Toiminnan ohjausjärjestelmän tehtävänä on luoda puitteet sisäisen valvonnan järjestämiselle. Ohjausjärjestelmän muodostavat; johtaminen, suunnittelu ja seuranta, organisaatiorakenteet, säännöt ja hallinto. Toiminnan sisäisessä valvonnassa korostetaan riskien tunnistamista. Toiminnassa esiintyvät vaaratekijät kartoitetaan, nimetään ja luetteloidaan. Riskien hallitsemiseksi määritellään keinot. Riskit

20 Ikaalisten kaupunki TP jaetaan neljään eri luokkaan; rahoitusriskit, henkilöstöriskit, informaatiotoiminnan riskit ja omaisuuden vahinkoriskit. Sisäisen tarkastuksen ohjaamisesta, kehittämisestä ja valvomisesta vastaa kaupungin johtoryhmä kaupunginjohtajan johdolla. Johtoryhmän tehtävänä on vuosittain laatia suunnitelma tarkastuskohteista ja tarkastuksen toteuttajista sekä käsitellä sisäisen tarkastuksen raportit. Raportissa tehdään lyhyesti selkoa suoritetuista tarkastustoimenpiteistä, keskeisistä havainnoista, ja siitä mitä havaintojen johdosta on jo tehty ja mitä tullaan tekemään. Tarkastusraportit tulee saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi. Vuonna 214 on suunnitelma ja tarkastusraportti laadittu ja käsitelty ne asianmukaisesti osavuosikatsausten yhteydessä. Riskienhallinnan järjestämisen tehostamiseksi on kaupungille tehty vakuutusyhtiön asiantuntijoiden avustuksella riskienhallinnan laatuarvio. Yhteenvetona todettiin, että kaupungin vahinkoriskien hallinta oli hyvällä tasolla (laatuarvioprosentti oli 87, kun toimialalla tehtyjen arviointien keskiarvo oli 79 %). Eniten kehitettävää todettiin olevan riskienhallinnan johtamisessa ja organisoinnissa. Kehittämistarpeita nähtiin olevan myös IT -riskien kohdalla. Kaupungin johtoryhmässä on laatuarvion tekemisen jälkeen käsitelty ja ohjeistettu riskienhallintaa. Tämän jälkeen tehtiinkin asiantuntijayrityksen johdolla avainhenkilöille kohdistettu Turvallisuuden nykytila-analyysi, jonka loppuraportin pohjalta päätettiin panostaa tietoturvan kehittämiseen. Kaupunki on toteuttanut esimiehille kohdennetun tietoturvallisuuden peruskurssi verkkokoulutuksena loppukokeineen kahtena eri kertana. Hallitus hyväksyi kaupungille (37 ) Tietoturvallisuuspolitiikka -ohjeen. Tietoturvallisuuspolitiikka -ohje, joka on oleellinen osa kaupungin riskienhallintapolitiikka -ohjelmaa. Vuonna 28 on laadittu käyttäjille tarkoitettu tietoturvaohje ja käyttö-oikeuslomake, jolla esimiehet hyväksyvät alaisilleen pääsyn kaupungin eri tietojärjestelmiin / ohjelmiin. Kaupunginhallitus hyväksyi v. 21 Ikaalisten kaupungin riskienhallintapolitiikka - ohjelman. Vuonna 212 otettiin käyttöön uusi tulostuspolitiikka -ohje. Sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta Ikaalisten kaupungilla on vastuutettu toimialoittain osastopäälliköille tai näiden nimeämille henkilöille. Olennaisia puutteita ei ole ilmennyt. Sisäinen tarkastus on kertomusvuonna toteutettu osana päivittäistä johtamisjärjestelmää. Työtä koordinoitiin osana johtoryhmän työskentelyä. Merkittäviä epäkohtia ei vuonna 214 ole noussut esiin.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot