OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 -1, YMPLA :30 OSALLISTUJAT Penttilä Joonas puheenjohtaja Päätöksentekijät Peltola Juha varapuheenjohtaja Dufva Kimmo jäsen Halme Raili Hodju Juhani Hynninen Markku Jaakkola Pekka Mannerkorpi Ea Mikkola Roosa Nikulainen Elena Tinkanen Maritta van Wonterghem Antti Hokkanen Raimo Lindemark Susanna Muut osallistujat Tujula Pirjo kaupunginhallituksen edustaja Rautiainen Kiia nuorisovaltuuston edustaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Linkola Eeva ympäristöjohtaja Ojala Heli ympäristönsuojelupäällikkö Yrjönen Vesa rakennustarkastaja Hassinen Raino rakennuslakimies Merisalo Pirjo sihteeri Poissa Rakennuslupahakemuksista liitteineen tehtiin kunkin asian kohdalla erillinen asiakirjavihko ottamatta mainittuja asiakirjoja pöytäkirjan liitteeksi. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Joonas Penttilä Pirjo Merisalo PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN Kotka :ien osalta tarkastettu TARKASTUS kokouksessa Pöytäkirjan tarkastajat JULKIPANOTODISTUS Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut ympäristölautakunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamispäivämäärä PÖYTÄKIRJA YLEI- Kotkan kaupungin rakennusvalvonnassa SESTI NÄHTÄVÄNÄ Sihteeri Pirjo Merisalo

2 87, YMPLA :30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympla Oikaisuvaatimusohje

3 88, YMPLA :30 Pöytäkirjan tarkastajat Ympla Ehdotus: Julkipanon jälkeen annettavat päätökset tarkastetaan kokouksessa. Vuorossa jäsenet Roosa Mikkola ja Pekka Jaakkola. Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 89, YMPLA :30 Käsittelyjärjestys Ympla Ehdotus: Hyväksytään listan mukaisena Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 90, YMPLA :30 TETA: 15/2014 Kuntalain 51 :n otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöjohtaja: LVI-tarkastusinsinöörin viran täyttäminen LVI-tarkastusinsinöörin valinnan vahvistaminen Esittelijä: Ehdotus: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta päättää, ettei tehtyjen päätösten johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Oikaisuvaatimusohje

6 91, YMPLA :30 TETA: 16/2014 Ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset Ympla Valmistelija: Osastosihteeri Päivi Pylkkö puh Ympäristöpäällikkö: Veljekset Turpeinen Ky:n meluilmoitus, Jänskäntie maanottoalue Ravintola Karoliinan meluilmoitus Suomen Vesityö Oy:n meluilmoitus, Kuutsalon satama-allas ja tuloväylä Ympäristöterveyspäällikkö: Kampaamo Aukio - Päätös terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta Kotkan seurakuntien kokoontumistila - Päätös terveydensuojelulain (763/1994) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta Vetreä Kotkan palvelutalo - Päätös terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta tehostetun palveluasumisen yksikön perustamisesta Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot - Päätös terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta ryhmäperhepäiväkodin toiminnan aloittamisesta Parturi-kampaamo Kaunotar & Komistus - Päätös terveydensuojelulain (763/94) 13 :n mukaisesta ilmoituksesta parturikampaamon toimijan vaihdoksesta ja olennaisesta muutoksesta Villa Karhula - Päätös terveydensuojelulain mukaisesta ilmoituksesta toiminnanharjoittajan vaihtumisesta Tupakanmyyntiluvat: R-kioski Kotka Kauppakatu - Nikotiinivalmisteiden myyntilupa (2 myyntipistettä) R-kioski Kauppakatu - Tupakanmyyntilupa Bar&Club Soolo - Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristökeskuksen viranhaltijapäätökset. Merkittiin tiedoksi Ei oikaisuvaatimusta

7 92, YMPLA :30 TETA: 791/2014 Kotkan ilmanlaatu 2013 Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelusuunnittelija Eija Värri gsm Etelä-Kymenlaakson ilmanlaatua mitatataan kahdella pysyvällä ja yhdellä siirrettävällä mittausasemalla. Pysyvät asemat sijaitsevat Kotkansaarella, pääkirjaston katolla ja Rauhalassa, Rauhalan ala-asteen piha-alueen reunalla. Siirrettävä asema sijaitsi vuoden 2013 Mussalon kemikaalisatamassa, Kuusisaarentien reunassa. Pysyvillä asemilla mitatataan jatkuvatoimisesti hengitettäviä hiukkasia (PM 10 ), typen oksideja (NO, NO 2 ) ja haisevia rikkiyhdisteitä (TRS). Siirrettävällä asemalla mitatataan hengitettäviä hiukkasia, pienhiukkasia (PM 2.5 ) ja typen oksideja. Mittauksista ja tulosten raportoinnista vastaa Kotkan ympäristökeskus. Ilmanlaadun tarkkailu perustuu vuosille laadittuun yhteistarkkailusopimukseen, jonka sopijapuolina ovat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Ahlstrom Glassfibre Oy, HaminaKotka Satama Oy, J. M. Huber Finland Oy, Kotkamills Oy, Kotkan Energia Oy, Stora Enso Oyj Sunilan tehdas ja Sulzer Pumps Finland Oy Karhulan valimo. Tarkkailun kustannukset on jaettu laitosten ja satamien ilmapäästöjen määrän mukaan kuntien vastatessa liikenteen päästöjen osuudesta. Ilmanlaadun vuosiraportit (Kotkan ilmanlaadun vuosiraportti 2013 ja Ilmanlaatumittaukset Mussalon satamassa vuonna 2013) ovat valmistuneet Ympäristönsuojelusuunnittelija Eija Värri esittelee Kotkan ilmanlaadun vuosiraportin sisältöä kokouksessa. Raportit toimitetaan ympäristölautakunnan jäsenille, tarkkailusopimuksen osapuolille ja muille sidosryhmään kuuluville sähköisessä muodossa. Kotkan ilmanlaaturaportti tullaan julkaisemaan myös Kotkan kaupungin verkkosivuilla, (alaotsikko vuosiyhteenvedot). Kotkan ilmanlaadun paperinen julkaisu liitetään pöytäkirjaan. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta merkitsee Kotkan ilmanlaaturaportin 2013 tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatiusohjetta

8 93, YMPLA :30 TETA: 779/2014 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Kaakkois-Suomen ELY-keskus on sopinut maanomistajan kanssa luonnonsuojelulain 24.2 :n mukaisesti luonnonsuojelualueen perustamisesta. Suojelualue koostuu kahdesta erillisestä kohteesta. Pienempi 7,25 ha ala sijaitsee Kaarniemen lahden rannalla. Suurempi 14,4 ha ala sijaitsee Keltakallion pohjoispuolella, Haminantien ja Vanhan Viipurintien välissä. Alueet täyttävät Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman, METSOohjelman, kriteerit ja päätöksellä toteutetaan ohjelmaa../. Liite 1. Suojelukohteiden sijainti. Kohde on pääosin MT-tyypin (mustikkatyypin) kuusivaltaista luonnontilaista vanhaa metsää. Alavilta alueiltaan se vaihettuu pääosin melko yhtenäiseksi kangaskorpialueeksi, joka on aikanaan ojitettu. Lisäksi alueella on luonnontilainen räme ja pieni ravinteinen ruoho- ja heinäkorpilaikku. Alueelta on tehty liito-oravahavaintoja. Pienempi erillinen alue rajoittuu Salminlahden Natura-alueeseen. Päätöksessä on asetettu rauhoitusmääräykset alueella kielletyistä ja sallituista toimenpiteistä alueen suojelutavoitteet huomioiden. Päätös on kokonaisuudessaan nähtävänä ympäristökeskuksessa sekä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää tyytyä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätökseen ja merkitsee sen tiedoksi. Oikaisuvaatimusohje

9 94, YMPLA :30 KH: 706/2012 Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi Ympla Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan lausuntoa ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi. Lausunto on pyydetty toimittamaan mennessä. Suomi tekee yhden merenhoitosuunnitelman, joka kattaa kaikki Suomen merialueet. Merenhoitosuunnitelma on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arvio nykytilasta, määriteltiin tavoiteltava hyvä tila sekä siihen liittyvät ympäristötavoitteet. Valtioneuvosto on tehnyt ensimmäisestä vaiheesta päätöksen joulukuussa Nyt lausunnolla oleva ehdotus seurantaohjelmaksi on suunnittelun toinen vaihe. Kolmantena vaiheena valmistellaan toimenpideohjelma, jonka on määrä valmistua v Merenhoidon suunnittelu perustuu EU:n meristrategiadirektiiviin (2008/56/EY), jonka tavoitteena on luoda yhteiset puitteet toimille, jotka ovat tarpeen meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Suomessa direktiivi pannaan käytäntöön lailla vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä (272/2011) ja valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä (980/2011). Seurantaohjelma kattaa Suomen merialueet rannikkoviivasta Suomen talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. Seurantaohjelman on laatinut ympäristöministeriön asettama asiantuntijaryhmä, jossa on ollut edustus kaikista keskeisistä merenhoidon suunnittelua tekevistä organisaatioista. Valmistelua on ohjannut merenhoidon valtakunnallinen yhteistyöryhmä. Kukin elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskus vastaa toimialueellaan seurantaohjelman valmistelusta. Seurantaohjelman keskeisin tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida meriympäristön valitsevaa tilaa, suhdetta hyvään tilaan ja edistymistä hyvän tilan saavuttamisessa sekä merenhoidon toimenpiteiden vaikutuksia suhteessa ympäristötavoitteiden toteutumiseen. Seurantaohjelman tulee sisältää ympäristötavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi tarvittavat seurattavat tekijät, seuranta-alueet sekä seurantatiheys. Seuranta jaetaan meren tilan seurantaan sekä ihmistoimintojen ja niistä johtuvien paineiden aiheuttamien muutosten seurantaan. Seurantaohjelma kostuu 13 erillisestä seurantaohjelmasta, joiden alle on koottu 39 alaohjelmaa. Seurattavia kohteita ovat mm. Itämeren luonnon monimuotoisuus, vieraslajit, kaupalliset kalakannat, rehevöityminen ja ravinnekuormitus, ympäristön ja ihmisravinnon epäpuhtaudet sekä roskaantuminen. Taustalla ovat valtioneuvoston asetuksessa (980/2011) määritellyt 11 ympäristön hyvän tilan laadullista kuvaajaa, joihin seurantaohjelmat kohdistuvat../. Liite 1. Seurantaohjelman rakenne../. Liite 2: Vna 980/2011 laadulliset kuvaajat. Seurantaohjelma tukeutuu jo olemassa oleviin seurantoihin, joiden pohjalta ohjelma muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Ohjelma kokoaa yhteen sekä kansainvälisten että kansallisten seuranta- ja raportointivelvoitteiden perusteella tehtävää viranomaisten järjestämää tai koordinoimaa pitkäjänteistä seurantaa ja tiedonkeruuta tarpeen mukaan täydentäen sitä.

10 94, YMPLA :30 KH: 706/2012 Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi ja tarkentava tausta-asiakirja Suomen merenhoidon seurantakäsikirja ovat luettavissa sähköisenä osoitteessa Lausunto: Ehdotus Suomen merenhoidonsuunnitelman seurantaohjelmaksi on kooste tekijöistä, joita on tarpeen seurata luotettavan tiedon saamiseksi Itämeren tilasta. Kattava tieto on edellytys arvioitaessa meren hyvän tilan saavuttamista. Seurantaohjelma on laajan asiantuntijaverkoston työstämä, sisällöltään kattava esitys. Ohjelmassa on tunnistettu myös seurantatiedon nykyiset puutteet ja kehittämistarpeet. Ehdotukseen ei ole huomautettavaa. Esittelijä: Ehdotus: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan Kotkan kaupunginhallitukselle sekä Pyhtään kunnanhallitukselle edellä esitetyn. Toimeenpano: Ote: Kotkan kaupunginhallitus Pyhtään kunnanhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

11 94, YMPLA :30 / Pykälän liite: Seurantaohjelman rakenne, Vna 980/2011 laadulliset

12 94, YMPLA :30 / Pykälän liite: Seurantaohjelman rakenne, Vna 980/2011 laadulliset

13 94, YMPLA :30 / Pykälän liite: Seurantaohjelman rakenne, Vna 980/2011 laadulliset

14 95, YMPLA :30 TETA: 417/2014 Ympäristölupapäätöksen tarkistaminen Pasi Kossilan eläinsuojalle Pyhtään kunnan Vastilan kylään tilalle Kossila, Rn:o 2:53 Ympla Valmistelija: Ympäristötarkastaja Ossi Parviainen, puh Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Luvan hakija Pasi Kossila, Vastilantie 1388, Vastila LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lypsykarjatoiminnan jatkaminen ja ympäristöluvan määräysten tarkistaminen Pyhtään kunnan Vastilan kylässä tilalla Kossila Rn:o 2:53, osoitteessa Vastilantie 1388, Vastila. LUPAVELVOLLISUUS Vähintään 30 lypsylehmälle tarkoitettu eläinsuoja on ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojan ympäristölupahakemuksen, kun eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 30 ja alle 75 lypsylehmälle ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 11 a mukaan. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on saapunut Kotkan kaupungin ympäristökeskukseen TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUS Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt kohteelle ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiasta päätöksen n:o 05/0336/3. Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa taltio 1560 dnro 3253/1/05. Toiminta-alueella on voimassa Kymijoen länsihaarojen osayleiskaava, jonka mukaan tila on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ./. Liite 1. Sijaintikartta Lähin häiriintyvä kohde on vapaa-asuntona käytössä oleva asuinrakennus, joka sijaitsee yli 200 metrin etäisyydellä toimintaan nähden koillisessa ja yksi asuinrakennus kaakossa yli 300 metrin päässä. Toiminnan koillispuolella on asuinrakennus yli 500 metrin päässä. Kymijokeen on matkaa lähes kilometri. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. TOIMINNAN KUVAUS

15 95, YMPLA :30 TETA: 417/2014 Nykyisessä pihattonavetassa on tilat hakemuksen mukaan 40 lypsylehmälle, 25 hieholle, kahdelle lihanaudalle ja 16 päälle nuorkarjaa. Navettaa ei ole laajennettu KHO:n päättämälle 66 lypsylehmän määrälle, eikä lantalaa tai virtsasäiliötilavuutta ole lisätty tällä tilalla. Tavoitteena on päästä rakentamaan navetan laajennus KHO:n päätöksessä mainitulle lehmämäärälle, jolloin myös lietelantasäiliö tulee rakennettavaksi. Tilan tuotanto on noin kg maitoa vuodessa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään. TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Lannan, virtsan ja jätevesien varastointi ja käsittely Pihattonavetasta tuleva lanta käsitellään lietelantamenetelmällä. Vastilan tilalla olevan betonilietesäiliön tilavuus on 800 m³. Lisäksi lietelantaa ajetaan ja varastoidaan Ummeljoen tilalle 1000 m³:n lietesäiliöön. Lietelantatilavuutta on yhteensä 1834 m³, jota tarvitaan laskennallisesti n.1450 m m 3 maitohuoneen jätevedet. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoalaa on 139 ha, josta omaa on 116 ha ja vuokrapeltoa 22 ha. Laskennallinen peltoalan tarve on n. 37 ha. Lannanlevityspellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Maitohuoneen pesuvesiä ja eläinsuojan WC -vesiä syntyy noin n. 300 m³ vuodessa, jotka johdetaan 34 m 3 lietekuiluun ja siirretään sieltä 17 m 3 lietevaunulla lietelantasäiliöön. Virtsan ja lannan varastointitilat tarkistetaan ja tarvittaessa kunnostetaan tyhjennysten yhteydessä mahdollisten valumien ja vuotojen estämiseksi. Laidunnus ja jaloittelutarhat Lypsylehmät pidetään sisällä ympäri vuoden. Nuorkarja ja hiehot laiduntavat ulkona noin 4 kuukautta vuodessa. Niillä on käytettävissä 2 ha laidunalaa navetan läheisyydessä. Säilörehun varastointi Säilörehua varastoidaan esikuivattuna muoviin käärittynä peltojen reunoilla. Kemikaalien varastointi Lannoitteet säilytetään hallissa betonipohjalla. Kasvinsuojeluaineita säilytetä tilalla lukittavassa kontissa. Moottori-, hydrauliikka- ja jäteöljyt säilytetään sementtipohjaisessa hakevarastotallissa, jossa ei ole lattiakaivoa. Öljytuotteita tilalla säilytetään korkeintaan 300 litraa kerrallaan. Jäteöljyä säilytetään 200 litran tynnyrissä, joka toimitetaan Heinsuon jäteasemalle sen täytyttyä. Tilalla on kolme litran polttoainesäiliötä. Säiliöt eivät ole suojaaltaassa ja niistä puuttuu ylitäytön- ja laponestimet. Jätteet

16 95, YMPLA :30 TETA: 417/2014 Syntyvien jätteiden käsittely- ja toimituspaikat Jätenimike Määrä Käsittely tai hyödyntäminen Toimituspaikka Kuolleet eläimet n. 1 kpl/v Raatokeräily Honkajoki Oy Ongelmajätteet n. 100 kg/v Viedään itse Heinsuon jäteasema Metalliromu n. 100 kg/v Kerääjä noutaa Stena HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ilmoitustauluilla välisenä aikana. Kuulutuksesta on ilmoitettu Ankkurissa ja internetissä Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Kotkan kaupungin ympäristökeskuksessa ja Pyhtään kunnan toimistossa. Tarkastus ja neuvottelu Lupahakemuksesta on neuvoteltu ja toiminta on lupahakemuksen johdosta tarkastettu Paikalla olivat luvan hakija Pasi Kossila ja ympäristötarkastaja Ossi Parviainen Kotkan kaupungin ympäristökeskuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Asiassa ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiassa. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta on tarkastanut Pasi Kossilan ympäristölupahakemuksen ja myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan eläinsuojalle lupahakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti: Lupamääräykset Yleismääräykset 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa nykyisissä tiloissa enintään 40 lypsylehmää, 24 hiehoa ja 12 alle 6 kuukauden ikäistä nautaeläintä. Eläinmäärät saavat poiketa edellä mainitusta mikäli eläinten lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuottoa. Laajennettaessa tilat KHO:n päätöksessä mainitulle 66 lypsylehmälle, 53 hieholle ja 32 alle kuuden kuukauden ikäiselle vasikalle, on otettava huomioon asiaa koskevat KHO:n antamat lupamääräykset. (YSL 43 ) 2. Eläinten pito, rehujen ja lannan käsittely sekä polttoaineiden ja kemikaalien käsittely, varastointi ja kuljetus on järjestettävä siten, ettei toiminnoista aiheudu haittaa pinta- tai pohjavesille, kohtuutonta haittaa ympäristölle tai kohtuuttomia tuhoeläinhaittoja. (YSL

17 95, YMPLA :30 TETA: 417/ ja 43, NaapL 17 ) Lannan, puristenesteen ja jätevesien varastointi ja käsittely 3. Lannan varastointitilojen tulee olla riittävät 12 kuukauden varastointitarpeelle. Laiduntaminen huomioiden lietesäiliötilavuutta tulee luvan mukaiselle eläinmäärälle olla vähintään 1800 m³. (YSL 42, 43 ja 45, VnA 931/2000) 4. Eläinsuojan pohjarakenteiden, lantalarakenteiden ja virtsa- säiliöiden tulee olla vesitiiviitä. Kuivikelannan varastoimiseen ja kompostointiin tulee olla asianmukaiset tilat. Rakentamistöissä tulee noudattaa maa- ja metsätalousministeriön kotieläinrakennusten ympäristönhuollosta antamia rakentamismääräyksiä ja -ohjeita MMM-RMO C4. 5. Lantala ja lietelantasäiliöt on tyhjennettävä perusteellisesti vähintään kerran vuodessa. Tyhjennysten yhteydessä on tarkastettava niiden kunto ja korjattava mahdolliset halkeamat viivytyksettä. (YSL 7, 8 ja 43 ) 6. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoalaa tulee luvan mukaiselle eläinmäärälle olla vähintään 37 ha. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että lannan levitykseen on jatkuvasti käytettävissä riittävästi peltoa. (YSL 43 ) 7. Lannan levityksessä tulee noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) määräyksiä. (YSL 7, 8 ja 43, VNa 931/2000) 8. Lannan siirto ja levitys on tehtävä asianmukaisella kalustolla välttäen haittojen aiheuttamista. Vesistöjen rannoille ja valtaojien varsille on jätettävä vähintään 5 metrin levyinen suojavyöhyke, jolle lantaa tai muita typpilannoitteita ei levitetä. Lantaa ei saa levittää pohjavesialueille. (I ja II-luokat). (YSL 8 ja 43, Vna 931/2000) 9. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava määräykset 7 ja 8 myös mahdollisille tuleville lannan vastaanottajille. (YSL 43 ) 10. Lantaa ja virtsaa levitettäessä on talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ympärille jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajeista riippuen vähintään metrin levyinen suojavyöhyke. (YSL 8 ) 11. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien tekniikoiden kehittymistä. Uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa ja on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. (YSL 4,5 ja 43 ) 12. Eläinsuojan wc-vedet tulee käsitellä jätevesiasetuksen mukaisesti. (Vna 209/2011, YSL 27 b) Kemikaalien varastointi 13. Nestemäiset vaaralliset jätteet, lannoitteet ja muut kemikaalit on varastoitava katetulla alueella tiiviillä alustalla. Aineiden pääsy maaperään, pohjaveteen tai muualle ympäristöön on estettävä. Nestemäiset öljyiset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuis-

18 95, YMPLA :30 TETA: 417/2014 sa, öljylle tarkoitetuissa astioissa, jotka tulee sijoittaa tiivispohjaiselle reunakorokkeelliselle ja katetulle alustalle. (YSL 7, 8, 43 ja 45, jätehuoltomääräykset) 14. Polttoainesäiliöille tulee rakentaa katettu suoja-allas, johon mahtuu säiliöiden koko sisältö tai vaihtoehtoisesti säiliöt tulee vaihtaa kaksoisvaippaiseksi mennessä. Katoksen sijaan muukin saman asian ajava ratkaisu voidaan toteuttaa, mikäli se on etukäteen hyväksytetty lupaviranomaisella. Säiliö on varustettava ylitäytönestimillä, lukituksella ja lapon estolaitteella. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) Jätehuolto 15. Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä ja varastoitava tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään. Vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Vaarallinen jäte on pakattava ja sisältö merkittävä pakkaukseen selkeästi sekä toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa. Eläinten raadot on säilytettävä tiiviillä alustalla sadevedeltä ja haittaeläimiltä suojattuna ja toimitettava viipymättä eläinjätteen käsittelylaitokseen. (JäteL 12, 13, 15, 16, 17 ja 72, VNa 179/2012) 16. Toiminnassa muodostuvat jätteet on toimitettava sijoitettavaksi tai käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisten jätteiden vastaanotto on hyväksytty. Jätteitä saa luovuttaa vain sellaisille kuljetusyrittäjille, jotka toimittavat ne suoraan ko. vastaanottopaikkoihin ja joilla on oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä esim. jätehuoltorekisteriin merkitsemisen perusteella. (JäteL 13 ja 29, YSL 43, 45, 30 a ja 72 ) 17. Maatalousmuovit on toimitettava hyödynnettäviksi. Mikäli uusiokäyttö ei ole mahdollista, niin muovit tulee toimittaa käytettäväksi energiana.(jätel 8 ) 18. Jätehuollossa tulee noudattaa alueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (JäteL 91 ) Melu 19. Eläinsuojatoiminnasta ja kiinteistöllä tapahtuvasta liikenteestä aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä (kello 7-22) ekvivalenttimelutasoa 55 db (LAeq) eikä yöllä (kello 22-7) ekvivalenttimelutasoa 50 db (LAeq). (VNp 993/1992, YSL 43 ) Häiriötilanteet 20. Jos maahan, vesistöön tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on siitä ilmoitettava välittömästi

19 95, YMPLA :30 TETA: 417/2014 Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös muista vahingoista, jotka saatavat aiheuttaa haittaa ympäristölle, on ilmoitettava pikimmiten samalle viranomaiselle. (YSL 43, 62 ja 76, YSA 30 ) Kirjanpito 21. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: -eläinmäärät -tiedot peltojen vuokrasopimuksista, lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista siltä osin kuin niihin on tullut muutoksia edellisestä vuodesta -toiminnassa käytetyt polttoaineet ja kemikaalit ja niiden kulutus - tiedot syntyneiden jätteiden laadusta (mukaan lukien kuolleet eläimet), määrästä ja toimituspaikoista -toiminnassa tapahtuneet häiriö- ja onnettomuustilanteet ja niitä seuranneet toimenpiteet. 22. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. YSL 43 ja 46, JäteL ) Toiminnan muutokset 23. Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, samoin siitä, jos tila luopuu ympäristötukijärjestelmään osallistumisesta. Ilmoitukseen on liitettävä asianmukaiset suunnitelmat tarvittavista ympäristönsuojelutoimista. (YSL 43 ja 81, YSA 30 ) RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 42 :ssä esitetyt vaatimukset luvan myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Lupamääräysten perustelut Yleismääräykset Eläinten enimmäismäärä on määrätty hakijan esittämän hakemuksen mukaiseksi, jota vastaavaksi eläinsuojan rakenteet ja toiminta on mitoitettu. (Määräys 1) Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Naapuruussuhdelain 17 :n 1

20 95, YMPLA :30 TETA: 417/2014 momentin mukaan toiminnasta ei saa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta esim. lian, pölyn, hajun, melun tai muun vastaavan vaikutuksesta. Lupamääräys on annettu tällaisten haitallisten seurausten torjumiseksi. (Määräys 2) Lietelannan ja jätevesien varastointi ja käsittely Lannan varastointitilavuus on määrätty maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000) ja Ympäristöministeriön julkaiseman Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (1/2010) mukaisesti. Vaaditun lantalatilavuuden laskemisessa on huomioitu lupahakemuksessa ilmoitetut eläinten laiduntaminen ja eläinsuojan jätevedet. (Määräys 3) Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla. Lupamääräykset 4 ja 5 on katsottu tarpeellisiksi maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lantaloiden ja lietesäiliöiden säännöllisillä kuntotarkastuksilla päästöt ympäristöön pyritään ehkäisemään ennakolta. Siilon eteen rakennettava luiska estää valumat siilosta ympäristöön. Lannan vähimmäislevitysala on määritetty Ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (1/2010) mukaisesti. Lupaharkinnassa on katsottu, että toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä riittävästi peltoalaa lannan levitykseen, niin että lanta pystytään käsittelemään asianmukaisesti. (Määräys 6) Lupamääräyksessä on muistutettu toiminnanharjoittajaa siitä, että maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevaa valtioneuvoston asetusta (931/2000) on noudatettava, ellei lupamääräyksissä ole asetettu ankarampia vaatimuksia. Mikäli asetusta tullaan muuttamaan luvan voimassaoloaikana, uuden asetuksen määräyksiä on noudatettava. Määräys on tarpeellinen hajuhaittojen minimoimiseksi sekä pintaja pohjavesien suojelemiseksi (Määräykset 7 ja 8) Lantaa vastaanottavien muiden viljelijöiden tulee olla tietoisia lupamääräyksistä. Näin pyritään varmistamaan, että lantaa vastaanottavat tahot käsittelevät ja levittävät lantaa ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. (Määräys 9) Määräys on katsottu tarpeelliseksi talousvesikaivojen vedenlaadun turvaamiseksi. (Määräys 10) Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttö. Lisäksi toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (Määräys 11) Eläinsuojasta tulevat käymäläjätevedet katsotaan jätevesiasetuksen (209/2011) tarkoittamaksi talousjätevedeksi ja ne tulee johtaa umpisäiliöön tai käsitellä asetuksen määrittämällä tavalla. (Määräys 12) Kemikaalien varastointi Polttoaineet ja kemikaalit on varastoitava niin, että niistä aiheutuvat haitat terveydelle tai ympäristölle on onnettomuustilanteissakin ennalta ehkäisty tai mahdollisimman vähäisiksi rajoitettu. Polttoainesäiliön suoja-allas on määrätty katettavaksi, koska näin altaan täyttyminen sadevedellä estyy. (Määräykset 13 ja 14)

21 95, YMPLA :30 TETA: 417/2014 Jätehuolto Jätehuoltoa koskevat määräykset on katsottu tarpeellisiksi jätteistä mahdollisesti aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi sekä jätelain noudattamisen varmistamiseksi toiminnassa. Eläinjätteen asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Lisäksi on haluttu muistuttaa toiminnanharjoittajaa siitä, että myös alueella kulloinkin voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä on noudatettava. (Määräykset 15, 16 ja 18) Kaikessa toiminnassa on jätelain 8 :n mukaisesti noudatettava etusijajärjestystä. Mikäli maatalousmuovien uusiokäyttö ei ole mahdollista, tulee ne toimittaa hyödynnettäväksi energiana. (Määräys 17) Melu Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista. (Määräys 19) Häiriötilanteet Päästöjä aiheuttavista vahingoista ilmoittaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Määräyksellä pyritään lisäksi varmistamaan, että vahinkotai onnettomuustilanteissa päästöjen vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja tarpeelliset torjuntatoimenpiteet tulevat toteutetuiksi. (Määräys 20) Kirjanpito Kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeellisia valvonnan kannalta; Vuosittaisen yhteenvetoraportin perusteella valvotaan toiminnan luvanmukaisuutta. Jätelaki velvoittaa ympäristöluvan haltijaa pitämään kirjaa jätteistä ja säilyttämään kirjanpitotiedot kirjallisesti tai sähköisesti 6 vuotta. (Määräykset 21 ja 22) Toiminnan muutokset Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet poistetaan. Luvanhaltijan vaihtumisesta on ilmoitettava toiminnan valvonnan vuoksi. (Määräys 23) Käyttöönottotarkastus Tarkastus on tarpeen, jotta voidaan todeta, että eläinsuoja ja sen toimintaan liittyvät muut rakenteet ovat hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisia. (Määräys 24) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki ja -asetus (86/2000 ja 169/2000) Jätelaki ja -asetus (646/2011 ja 179/2012) Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto (Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Rakennus- ja ympäristölautakunta 319 17.10.2012 Päätös / Ympäristölupa / Maitofarmi Mamis Ay - Eläinsuoja / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 575/11/01/00/2010 RYL 319 Asiakirjat Asiakirjat ovat

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Hakemus Aspo Oyj:n Mussalon kemikaaliterminaalin pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamiseksi, Kotka.

Hakemus Aspo Oyj:n Mussalon kemikaaliterminaalin pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristölupapäätöksen rauettamiseksi, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 49/2014/1 Dnro ESAVI/312/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2014 ASIA Hakemus Aspo Oyj:n Mussalon kemikaaliterminaalin pilaantuneen pohjaveden puhdistamista koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2015 Ympla 29.04.2015 42 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 4.5.2015 ASIA HAKIJA Loimaan kaupungin ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE K A A K K O I S S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu 4 45100 KOUVOLA Puhelin 020 490105 Telefax 020 4904300 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(10) Nro A1027 Dnro KAS 2007 Y 244 113 Annettu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.

14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA. KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.2.2010 51 Dno KYK:497 /2009 14 KUISMA MIKKO, ELÄINSUOJA / PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KU-YK 14/9.2.2010 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.2.2010

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22 12.02.2015. 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 22 Asianro 8573/11.01.00/2014 Lausunto aluehallintovirastolle eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Lohilahti 7:99, Riistavesi Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueellinen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki

Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Nitraattiasetuksen ja ympäristöluvituksen muutokset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Elina Venetjoki Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen

Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen Ympäristölautakunta 43 07.10.2015 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, Maatalousyhtymä V & V Juntunen 1708/77.773/2015 YMPLA 43 Luvan hakija Maatalousyhtymä V & V Juntunen Osoite: Kovajärventie 58b, 89660

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi

RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie Rantasalmi 1 RANTASALMEN KUNTA ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) Poikkitie 2 58900 Rantasalmi Päätös 4.10.2016 XX Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2016 YMPÄRISTÖLUVAN TUOTANTOSUUNNAN OSITTAINEN MUUTTAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus)

1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen ilmoitus) VALVONTAILMOITUS Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 1) poikkeamisesta karjanlannan varastoinnille edellytetystä varastointitilavuudesta (Nitraattiasetuksen (931/2000) 4 :n 2 mom. mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Vesa ja Saija Särkiniemi Peningintie Peninki. Liike ja yhteisötunnus: MUUTOKSEN HAKEMISEN PERUSTE PÄÄTÖS Nro 131/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot