yhtiöt vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtiöt www.a-yhtiot.fi vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 yhtiöt vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 TALOJEN JA ASUNTOJEN viihtyisyyden ohella A-yhtiöt panostaa pihojen hoitoon. Syyskesäistä näkymää Sammontien A-talojen sisäpihalta. YHTIÖT Sisältö A-yhtiöt organisaationa 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen puheenjohtajalta 5 A-konsernin strategia 6 Konsernitilinpäätös 8 Aravavuokra-asunnot 12 Aravavuokrat 14 Vapaarahoitteiset asunnot 15 Rakennuttaminen ja suunnittelu 16 Peruskorjaustoiminta 18 Huolto ja korjaukset 20 Hallinto ja henkilöstö 22 Asukastoiminta 24 Summary of Annual Report 26 Vuosikatsaus Julkaisija A-yhtiöt. Suunnittelu ja taitto Kaisa Viitanen. Kuvat A-yhtiöt, Kaari Arkkitehdit, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy, Erik Lindroth ja Kaisa Viitanen. Kirjapaino Uusimaa A-yhtiöiden toimisto Vuorikatu Porvoo Puh. (019) Fax (019) Toimistoaika ma-pe Huolto Arkisin (019) Huoltopäivystys

3 A-yhtiöt organisaationa A-yhtiöt on asuntojen vuokraukseen ja vuokra-asuntojen rakentamiseen keskittynyt, innovatiivinen ja jatkuvasti kehittyvä porvoolainen konserni. Emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin Yhtiö on Porvoon kaupungin tytäryhtiö. Porvoon kaupunki omistaa osakepääomasta 99,21 % ja Ensto Oy 0,40 % sekä Norpe Oy 0,39 %. Yhtiön tehtäviin kuuluu tuottaa ja ylläpitää arava- ja korkotukirahoitteista kiinteistökantaa ja tuottaa koko konsernille kirjanpitoon, hallintoon ja isännöintiin kuuluvia palveluita. Porvoon A-asunnot Oy omisti vuoden 2009 lopussa 77 vuokrataloa, joissa oli yhteensä asuntoa. Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin A-Lukaali kuuluu Porvoon kaupunkikonserniin omistajansa Porvoon A-asunnot Oy:n kautta. Yhtiön tehtäviin kuuluu tuottaa ja ylläpitää vapaarahoitteista kiinteistökantaa ja toimia aravarajoituksista vapautuvia kiinteistöjä vastaanottavana yhtiönä sekä tuottaa koko konsernille kiinteistön pitoon kuuluvia palveluita. A-Lukaali omistaa konsernin toimitalon osoitteessa Vuorikatu 3 sekä kiinteistöt Viikinkitie 7 ja 9. Tilikauden lopussa yhtiö osti emoyhtiöltä kiinteistöt Hansatie 4 ja 6. Yhtiö omistaa Asunto Oy Suomentalo-nimisen yhtiön, osoitteessa Runeberginkatu 36, koko osakekannan sekä Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10:n koko osakekannan. Porvoon A-asunnot Oy Borgå A-bostäder Ab Isännöinti Kirjanpito Vuokranvalvonta Hallinto Arava-asuntojen vuokraus Aravatuotannon rakennuttaminen ja rakennusvalvonta Aravakiinteistöjen omistaminen Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab Kiinteistöhuolto Siivous Vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus Aravasta vapautuneiden omistaminen Asiakaspalvelu Kiinteistö Oy Hansatie 10 Omistaa Hansatie 10:n As Oy Suomentalo Omistaa Runeberginkatu 36:n 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Suunnitelmallista A -yhtiöiden vuosi 2009 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukainen. Yhtiöiden vakaan talouden perustana ovat vuokransa hyvin hoitavat asukkaat ja korkea, lähes sataa hipova käyttöaste. Vuoden 2009 lopussa yhtiöillä oli yhteensä 1415 vuokra-asuntoa. Tavallista vuokra-asuntoa hakevien jonossa oli vuoden mittaan keskimäärin 425 hakemusta. Vuokrasaamiset ja asumishäiriöt pysyivät alhaisella tasolla. Vuoden aikana ei ollut yhtään asukkaan muuttoon johtanutta häätöpäätöstä. A-yhtiöissä on panostettu kulutuksen seurantaan ja laitteistojen säätöön ja huoltoon, josta on seurannut lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutuksen pysyminen hallinnassa. Vuonna 2009 yhtiön kokonaisenergian kulutukset olivat korkeampia kuin vuonna Syynä kulutuksen nousuun olivat yksi uusi talo, erittäin kylmä loppuvuosi sekä autopaikkojen sähköistysten muuttaminen siten, että sisälämmittimien käyttö sallittiin. Yhtiöt ovat perinteiseen tapaan sijoittaneet korjaustoimintaan siten, että asuntojen kunto säilyy hyvänä, jolloin asumisviihtyvyys ja asuntojen vuokrattavuus on saatu pysymään hyvänä. Vuosikorjauksista huoneistokorjaukset muuttojen yhteydessä ovat noin puolet korjausbudjetista. Menneen ja kuluvan vuoden aikana yhtiöillä oli käynnissä ja valmistui useita huomattavia rakennusprojekteja, niin uudiskohteita kuin perusparannuksiakin. Perusparannuskohteista käynnissä oli Viikinkitie 7 9:n peruskorjaus, joka valmistui maaliskuun 2010 lopussa. Perusparannuksessa kaikkiin taloihin uusittiin käyttövesijohdot, julkisivut, maanalaiset putkistot, porrashuoneet, antenniverkko, lämmönjakohuone sekä tehtiin useita pienempiä kiinteistöjä parantavia asioita. Uudisrakennuskohteista vuoden 2009 alussa otettiin käyttöön länsirannalla oleva Laamanninpolku 2. Kohde on yksi viimeisistä aravalainalla toteutetuista kohteista koko maassa. Uudisrakennuskohteista käynnistyi vuoden 2008 lopulla Palomäen palvelukeskuksen rakentaminen, joka etenee vanhan paloaseman tontilla siten, että kohde valmistuu vuoden 2010 syksyllä. Vuoden 2009 lopulla yhtiö osti Porvoonseudun Asuntosäätiöltä suunnitelmat ja Porvoon kaupungilta tontin osoitteesta Peippolankaari 2-4, jonka käynnistyminen odottaa Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoituspäätöstä. Lisäksi yhtiöllä on suunnittelu käynnissä osoitteeseen Aleksanterinkaari 6 tulevaan palvelu- ja senioritalokohteeseen. MIKA VUORI (rakennusinsinööri, AIT-isännöitsijä, ISA) on toiminut A-yhtiöiden toimitusjohtajana kesästä 2006 alkaen. Vuori on pitkän linjan kiinteistöalan ammattilainen, jonka työkokokemukseen kuuluvat kiinteistöalan toimet aina huoltomiehen tehtävistä osaketalojen isännöintiin. Lisäksi hän toimii työnsä ohella aktiivisena eri kiinteistöalan järjestöissä. 4

5 Hallituksen puheenjohtajalta Haasteellista V uonna 2009 maailman pankkikriisin aiheuttama syöksykierre näkyi kriisinä kuntataloudelle. Myös Porvoossa kaupungin talous joutui uudelleen arviointiin ja valtuusto hyväksyi miinusmerkkisen korjausbudjetin jo hyväksyttyihin menoihin. Silti kaupunki joutui turvautumaan mm. henkilöstön lomautuksiin. Meille A-konsernissa talouden syöksyminen ei ollut niin kriisinomaista kuin kaupungille. Tulomme pohjautuvat valtaosaltaan vuokratuloihin ja A-asuntojen asukkaat ovat tunnetusti A-luokan vuokranmaksajia. Me elimme budjetin ja suunnitelman mukaista vuotta. Tämä on todiste siitä pitkäjännitteisestä ja suunnitelmallisesta talouden hoidosta, jota olemme yhtiössämme toteuttaneet. Talouskriisi on pysäyttänyt yleisen taloudellisen toimeliaisuuden, mutta toisaalta se on myös alentanut rakentamisen ja korjaamisen hintoja. Tämän vuoksi olemmekin käynnistäneet paljon korjausrakentamista kuluneena vuonna. Ilmastonmuutoksen hillintä sekä rakentamisen ja vanhan asuntokannan sopeuttaminen uusiin teknisiin ja taloudellisiin vaatimuksiin on meille suuri haaste ja kehittämisen ajuri. Tässä työssä olemme hyvällä alulla Porvoossa. Omistaja, Porvoon kaupunki, asetti meille vuodelle 2010 tuottotavoitteen , eli yleishyödyllisestä yhteisöstä kun on kyse, puhutaan korkotuotosta sijoitetulle pääomalle. Tästä me selviämme ilman vuokrankorotusta. Yleinen korkotason ja kulutason lasku on omalta osaltaan vapauttanut resursseja muuhun. Kaupungin taloustilanne vuodelle 2011 näyttää entistäkin haastavammalta, joten joutunemme vastaisuudessakin elämään omistajan korkotuottovaateen huomioiden. Tasapuolisuuden nimissä kaupungin tulisi menetellä samoin kaikkien konserniyhtiöidensä kanssa. A-asunnot Oy on merkittävä tekijä kaupungin konserniyhtiöiden joukossa. Se ei ole tuottanut niinkään voittoa tai omistajan näkövinkkelistä katsottuna osinkoa, mutta on kasannut merkittävän varallisuusmassan kaupunkikonsernin taseeseen. Se on vastannut hyvin asukkaiden tarpeeseen monipuolisesta asumispalvelusta. Olemme olleet merkittävästi edesauttamassa erityisryhmien, kuten vanhusten ja vammaisten asuntotarpeen tyydyttämisessä. Porvoossa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa hyvin nopeasti. Väestön ikääntyminen, kotona asumisen ja erityisryhmien tarpeiden samoin kuin inhimillisen ja viihtyisän asumisen huomioonottaminen kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla korostavat sosiaalisen asuntopolitiikan uusia tarpeita ja vaatimuksia. Omistajan, hallinnon, henkilöstön ja asukkaiden hyvällä yhteistyöllä pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. MATTI NUUTTI on toiminut Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajana keväästä 2009 alkaen. Matti Nuutti (sdp) on Porvoon kaupunginvaltuuston jäsen ja toiminut takavuosina myös Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtana. 5

6 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja VISIO 2015 A-konsernin strategia A -yhtiöt on osa Porvoon kaupunkikonsernia, ja A-yhtiöiden vuonna 2007 valmistunut strategia tukee Porvoon kaupungin strategiaa. Strateginen päämäärä A-konserni järjestää laadukkaat, kilpailukykyiset asukaspalvelut asukaslähtöisesti. Asukkaat ovat tyytyväisiä A-konsernin järjestämiin palveluihin. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on kehitetty. laadukkaat palvelut järjestetään suomeksi ja ruotsiksi sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen myötä myös muilla kielillä. Sosiaaliset kysymykset otetaan huomioon palveluja järjestettäessä. A-konsernin tilaajaosaaminen on korkeatasoista. A-konsernilla on ammattitaitoinen, monitaitoinen ja innostunut henkilöstö. A-konserni on alallaan arvostettu työnantaja ja on onnistunut henkilöstö- ja rekrytointipolitiikassaan strategioidensa mukaisesti. Tilaaja - tuottajamalli on ulotettu kaikkiin toiminnan osaalueisiin. A-konsernin talous mahdollistaa investoinnit ja palvelujen jatkuvan kehittämisen A-konsernin johtamisjärjestelmä on tehokas ja se vastaa uuden toimintatavan ja toimintaympäristön haasteisiin. Strategiaan on sitouduttu ja talousarviot toteuttavat sitä. Investoinnit pystytään rahoittamaan pääosin ilman kaupungin lisäpanostuksia. A-YHTIÖIDEN monipuolinen rakennus- ja asuntokanta tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin asumisratkaisuihin asukkaan kulloisenkin asumistarpeen mukaan. Kuvassa Tarmolan A-talojen pihapiirin leppoisaa lomanviettotunnelmaa alkukesältä

7 7

8 Konsernitilinpäätös A-YHTIÖIDEN vuokralaisilla on käytettävissään runsaasti kerhohuoneita ja -huoneistoja, joissa voidaan pitää myös perhejuhlia. 8

9 Tuloslaskelma Liikevaihto Henkilöstökulut Liikevoitto/-tappio KONSERNI EMOYHTIÖ Vuokrat , , , ,48 Käyttökorvaukset , , , ,57 Isännöinti- ja huoltopalvelut, ALV 2 686, ,16 0,00 0,00 Suoritettava alv , ,30 0,00 0,00 Liikevaihto yhteensä , , , ,05 Palkat ja palkkiot , , , ,89 Henkilösivukulut , , , ,12 Eläkekulut , , , ,31 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,32 Poistot ja arvonalentumiset Poistot , , , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,09 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut: Hallinto , , , ,46 Käyttö ja huolto , , , ,88 Siivous , , , ,80 Lämmitys , , , ,15 Vesi ja jätevesi , , , ,07 Sähkö , , , ,88 Jätehuolto , , , ,30 Vahinkovakuutukset , , , ,00 Vuokrat , , , ,40 Kiinteistövero , , , ,58 Korjaukset , , , ,03 Muut hoitokulut , , , ,39 Vähennettävä alv , ,51 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut yht , , , ,94 Luottotappiot , , , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,91 Tuotot muista pysyvien vast. sij , , , ,50 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,45 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,84 Satunnaiset tuotot 0,00 0, ,81 0,00 Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0,00 0, ,81 0,00 Voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , ,07 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Asuintalovarauksen muodost , , ,00 0,00 Asuintalovarauksen purku , ,00 0,00 0,00 VEROT Muut välittömät verot 0,00 1,68 0,00 0,00 Tilikauden voitto/-tappio , , , ,07 9

10 Tase A-ASUNNOT Oy:n kaikki rakennukset sijaitsevat yhtiön omilla tonteilla. Yhtiö osti vuonna 2009 ainoan vuokralla olleen tontin osoitteessa Galgbackantie 9. Tontilla sijaitsee vuonna 2005 valmistunut kokonaisuus, jossa on yhteensä 38 asuntoa. Vastaavaa Pysyvät vastaavat KONSERNI EMOYHTIÖ Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,66 Koneet ja kalusto , , , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,75 Enn.maksut ja muut keskener.hankinnat , , , ,27 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,04 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,31 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,35 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kiinteistö tuotoista 4 167, , , ,05 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuot/lyhytaik , , , ,13 Saamiset saman kons.yrit/lyhytaik. 0,00 0,00 0, ,64 Muut saamiset , , , ,86 Siirtosaamiset/lyhytaik , , , ,74 Saamiset yhteensä , , , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,43 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,85 Vastaavaa yhteensä , , , ,20 10

11 Vastattavaa KONSERNI EMOYHTIÖ Oma pääoma Osake- ja muu sitä vastaava pääoma , , , ,00 Rakennusrahasto 6 467, , , ,02 Edellisten tilik. voitto/tappio , , , ,86 Tilikauden voitto/tappio , , , ,07 Oma pääoma yhteensä , , , ,23 Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset , , ,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä , , ,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,05 Valtiokonttorilainat , , , ,27 Muut velat , , , ,12 Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,70 Valtiokonttorilainat , , , ,96 Saadut ennakot , , , ,74 Ostovelat, lyhytaikaiset , , , ,30 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0, ,66 0,00 Muut velat , , , ,38 Siirtovelat , , , ,45 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,53 Vieras pääoma yhteensä , , , ,97 Vastattavaa yhteensä , , , ,20 11

12 Vuokraustoiminta vuosi UUSIA VUOKRALAISIA ASUNNONVAIHTOJA YHT. vanhoihin uudis- tai perus- vanhoihin uudis- tai perustaloihin korjauskohteisiin taloihin korjauskohteisiin

13 MERKITTÄVÄ osa A-yhtiöiden aravavuokra-asunnoista sijaitsee Kevätkummun alueella. Vasemmalla vuonna 2000 valmistuneen Sammontie 4:n pihaa syysväreissä, oikealla vuonna 1977 valmistuneen Joukahaisentie 3:n pihanäkymiä. Aravavuokra-asunnot A ravavuokra-asunnoista A-yhtiöissä vastaa emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy. Vuoden 2009 päättyessä yhtiöllä oli 77 valmista vuokrataloa. Talot on numeroitu 1-87, mutta talo 43 on rakentamaton ja Vuorikatu 3 (talo 65) on siirretty elokuussa 2003 perustetun tytäryhtiön nimiin, kuten vuoden 2007 lopulla Viikinkitie 7 ja 9 (talot 5-8) sekä marraskuussa 2009 Hansatie 4 ja 6 (talot 9-12). Taloista uusin, Laamanninpolku 2, valmistui vuoden 2009 alussa. Taloista vanhin on Sibeliuksenbulevardi 6, joka on valmistunut vuonna Rakennukset sijaitsevat yhtiön omilla tonteilla. Yhtiö osti vuonna 2009 ainoan vuokralla olleen tontin osoitteessa Galgbackantie 9. Asuntojen määrä oli vuoden lopussa kpl, joista neljä huoneistoa on päiväkotikäytössä. Puolet kaikista asunnoista on kaksioita. Asukkaiden määrä vuoden päättyessä oli henkilöä. Asukastiheys oli 1,88 henkilöä/ huoneisto. Edellisen tilikauden lopussa luku oli 1,87 henkilöä /huoneisto. Porvoon A-asunnoissa ei ole lainkaan varsinaista asuntojen tyhjäkäyntiä, mutta muuttokorjausten yhteydessä tehtyjen kylpyhuonetilojen korjauksen vuoksi huoneistoja oli tilikaudella tyhjänä muutamasta päivästä yhteen kuukauteen. Tavallista vuokrahuoneistoa A-asuntojen huoneistojen tyyppijakauma Määrä/kpl HUONEISTOT %-osuus huone+k/kk/tk/kt 17, huonetta+k/kk 50, huonetta+k/kk 24,16 84 * 4 huonetta+k 7, huonetta+k 1, huonetta+k ja isommat 0, Kaikki yhteensä 100 % * sisältää päiväkodit, 4 kpl 4 h+k hakevien jonossa on ollut vuoden mittaan keskimäärin 425 hakemusta. Hakijamäärä ei ole juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjottavien asuntojen ja erityisesti asuinympäristön taso ratkaisevat usein vuokrasuhteen syntymisen ja etenkin vuokrasuhteen keston. Siksi yhtiö panostaa asukasviihtyvyyteen ja satsaa asuntojen korjauksiin. 13

14 Aravavuokrat A ravavuokranantajilla on yksipuolinen vuokran korotusoikeus. Vuokrasaatavat/huoneisto alkaen. Korotukset olivat erittäin maltillisia. Vuokrantarkistuslaskelmien ,68 tarkastaminen kuuluu asukkaille ja Porvoon kaupungin asuntotoimelle. Kumpikin taho käsitteli korotukset ja hyväksyi ne. Porvoon A-asunnot Oy:ssa on käytössä vuokrantasaus. Asukasdemokratialain mukaan voidaan tasata joko pääomavuokra, hoitomenovuokra tai molemmat. Yhtiö käyttää koko vuokrantasausjärjestelmää siten, että talot on asukasdemokratiaelimen toimesta luokiteltu eri tasausryhmiin. Alun perin tasausryhmät tehtiin sen perusteella, mikä oli talon ikä, varustetaso ja sijainti sekä mielikuva kohtuullisesta vuokrasta kullekin talolle. Näin muodostui muutama tasausryhmä, joissa talojen ikähaarukka oli noin viisi vuotta. Sittemmin tehdyt peruskorjaukset ja rakennustoiminta ovat muuttaneet tasausryhmien sisältöä, jota yhteistyössä asukkaista koostuvan asukasdemokratiaelimen ja Porvoon kaupungin asuntoyksikön kanssa pyritään järkeistämään. Tilikauden alussa vuokrantasausryhmiä oli 8 kappaletta. Halvimmassa tasausryhmässä neliövuokra oli vuonna ,50 euroa ja kalleimmassa 12,20 euroa. Keskineliövuokra oli vuonna ,25 euroa. Vuokrasaamiset ovat pysyneet Porvoon A-asunnoissa alhaisella tasolla. Vuokrasaamisia oli vuoden 2009 tilikauden päättyessä yhteensä ,23 euroa. Edellisen tilikauden päättyessä vuokrasaamisten kokonaissumma oli , ,58 18,42 22,77 26,33 A-YHTIÖIDEN tavoitteena on pitää niin kiinteistöt kuin asunnot mallikkaassa kunnossa. Hyvä esimerkki ovat asianmukaiset, hyvin varustellut talopesulat, joita on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yhtiön kiinteistöissä. Osassa pesuloita on myös matonpesumahdollisuus. Talopesuloiden käyttö on A-yhtiöiden vuokralaisille maksutonta. 14

15 Vapaarahoitteiset asunnot S itä mukaa kun alun perin aravavuokrataloiksi rakennetut kiinteistöt ovat vapautuneet aravaehdoista, niitä on siirretty Porvoon A-asuntojen tytäryhtiön Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:n omistukseen. Emoyhtiöltä A-Lukaaliin jo aiemmin siirretty Viikinkitie 7-9 ja vuoden 2009 lopulla tytäryhtiölle myyty Hansatie 4-6 ovat edelleen vuokra-asuntokäytössä. Lisäksi A-Lukaalilla on vapaarahoitteisia vuokrahuoneistoja osoitteessa Hansatie 10 ja Runeberginkatu 36. Vuoden 2009 päättyessä A-yhtiöillä oli yhteensä 219 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Edellä mainittujen kiinteistöjen ohella A-Lukaali omistaa yhtiön toimitalon osoitteessa Vuorikatu 3. PORVOON A-asunnot Oy myi vuoden 2009 lopulla aravaehdoista vapautuneet Hansatie 4:n ja Hansatie 6:n tytäryhtiölleen A- Lukaalille. 15

16 PALOMÄEN PALVELUKESKUS tulee näyttämään Nordenskiöldinkadun puolella tällaiselta. ALEKSANTERINKAAREN kohteen eli talojen suunnittelu käynnistyi vuoden 2009 lopulla. Kohde rakennetaan esteettömäksi. Rakennuksista toinen tulee Kårkulla Samkommunin käyttöön, toiseen tulee sekä normaaleja perheasuntoja että erityisesti senioreille suunnattuja pieniä asuntoja. 16

17 Rakennuttaminen ja suunnittelu V uoden 2009 merkittävin rakennuskohde A-yhtiöissä oli 2008 joulukuussa käynnistynyt Palomäen palvelukeskus Porvoon keskustassa. Mittavan ja vaativan kohteen harjannostajaisia vietettiin marraskuussa 2009 ja kohde valmistuu elokuussa Palomäki on valmistuttuaan tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava yksikkö. Lisäksi palvelukeskuksen yhteyteen tulee tiloja muun muassa lääkäreille ja kotisairaanhoidolle. Aravarahoitteisena asuntokohteena valmistui vuoden alussa Laamanninpolku 2:n kerrostalo Porvoonjoen länsirannan alueelle. Vuonna 2009 käynnistettiin suunnittelu toisessa länsirannan kohteessa, Aleksanterinkaaren tulevassa kahden talon kiinteistössä. Aivan vuoden 2009 lopulla A-yhtiöt osti lisäksi Porvoon kaupungilta tontin osoitteessa Peippolankaari 2-4 ja Porvoonseudun asuntosäätiöltä sille tehdyt valmiit suunnitelmat. Kohteeseen rakennetaan neljä rivitalomaista asumista tarjoavaa luhtitaloa. LAAMANNINPOLKU 2 valmistui vuoden 2009 alussa. Viihtyisässä talossa on 14 kappaletta erilaisia kolmioita. 17

18 18

19 Peruskorjaustoiminta A -yhtiöiden vuoden 2009 mittavimpiin yksittäisiin hankkeisiin kuului Viikinkitie 7-9:n talojen perusparannusprojekti. Saneeraus käynnistyi kesällä 2009 ja valmistui rakennustöiltään maaliskuussa Peruskorjauskohteen rakennusurakoiden hyväksytty hinta oli noin 1,35 miljoonaa euroa. Kohteelle haettiin valtion myöntämää suhdanne avustusta, joka on 10 prosenttia hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. Viikinkitie 7-9:n talojen peruskorjaus keskittyi vesijohtotöihin ja julkisivuihin. Taloissa on tehty jo aiemmin huoneistokohtaisia saneerauksia asukkaiden vaihtuessa. Julkisivutöiden myötä vuosina valmistuneiden talojen ilme uusiutui täysin. Julkisivuihin asennettiin lisälämmöneristyksen päälle tyylikäs uusi kivilevypinta, lisäksi kaikki talojen ikkunat ja parvekeovet vaihdettiin. Julkisivusuunnittelu tehtiin A-yhtiön omana työnä, suunnittelijana toimi isännöitsijä Lena Kaasinen. Viikinkitien A-talot ovat vapautuneet aravaehdoista ja toimivat vapaarahoitteisina vuokrakerrostaloina. Talot omistaa konsernin tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-Lukaali. A-yhtiöissä kiinteistöjen perusparannuksia tehdään suunnitelmallisesti ja myös taidolla. Hyvä osoitus siitä on vuonna 2009 A-yhtiöiden saama tunnustus. A-konsernin aiempi perusparannus kohteessa Huuhkajantie 5 Kurjentie 6 palkittiin Porvoon kiinteistöyhdistyksen toimesta vuoden 2008 peruskorjauskohteena. VIIKINKITIE 7-9:n talojen parvekkeiden puoleinen julkisivu Lena Kaasisen suunnitelmana, alla, ja lähes valmiina toteutumana kevättalvella 2010, vieressä. VIIKINKITIE 7-9:ssä on neljä kolmekerroksista kerrostaloa, joissa on yhteensä 72 asuntoa yksiöistä neljän huoneen ja keittiön asuntoihin. 19

20 14 jaukset Korjaamalla uudenveroiseksi muutettu asunto vuonna 1963 rakennetussa Suomentalossa. Korjauskustannukset jakaantuivat seuraavan taulukon mukaisesti: Korjauskulujen jakauma 2009 Korjauskulujen jakauma Palvelukeskuksen korjaukset Saadut korjausavustukset ja vahinkovakuutuskorvaukset kiinteistöjen sisäpuoliset korjaukset Kiinteistöjen ulkopuoliset ja pihaalueiden ja varusteiden korjaukset Huoneistokorjaukset LVISA & Kiinteistötekniikka ,00 0, , , , , ,00 20 Palvelukeskuksen korjaukset ,53 Saadut korjausavustukset ja vahinkovakuutuskorvaukset ,15

21 Huolto ja korjaukset T ärkeä osa A-yhtiöiden asumispalveluja ja osaamista on konsernin oma, ammattitaitoinen huoltohenkilöstö, jolla on käytössään työnantajan omistamat kiinteistönhoitoon tarvittavat koneet, laitteet ja työkalut. Huollon asiakaspalvelu on järjestetty niin, että kaikki työtehtävät ja vikailmoitukset tulevat A-yhtiöiden toimiston kautta, jotta ne kirjautuvat seurantajärjestelmään, josta voidaan seurata töiden eteneminen ja vasteaika. Toimiston työaikojen ulkopuolella on käytössä huoltopäivystys hätätapauksia varten. Huoltohenkilöstön työtehtäviä on jaettu niin kiinteistökohtaisiin vastuualueisiin kuin alueellisille partioille. Konsernin palveluksessa on myös oma korjausmies. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 14 huoltotiimin jäsentä. Kiinteistösiivouspalvelut A-konserni pääosin tarjoiluttaa ja ostaa alan yrittäjiltä. Huollon ja siivouksen tehtävistä vastaavat isännöitsijä ja palveluesimies. Keskimääräiset hoitokulut olivat A-konsernissa vuonna 2009 noin 3,4 miljoonaa euroa eli 3,68 euroa neliöltä kuukaudessa. Osana isännöintiä ja huoltoa A-yhtiöissä seurataan tarkasti lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksia sekä panostetaan laitteistojen säätöön ja huoltoon. Vuonna 2009 kulutuslukemat olivat hieman korkeampia kuin edellisvuonna, lämmön ja sähkön osalta osin johtuen kylmästä loppuvuodestakin. Veden kulutusluvuissa taas on takavuosina saavutettu isot pudotukset uusien laitteiden ja järjestelmällisen huollon avulla. Erilaisia korjauksia tehtiin A-konsernin emoyhtiössä Porvoon A-asunnoissa viime vuonna yli eurolla. Yli puolet korjaussummasta, reilut euroa, kului huoneistokorjauksiin. Huoneistokorjaukset ovat pääosin muuttojen yhteydessä pakostakin tehtäviä pintojen uusimisia. Tavanomaisten pienremonttien lisäksi vuonna 2009 tehtiin kymmenkunta suurempaa huoneistokorjausta. Neljännes korjauskuluista koostuu LVISA- ja kiinteistötekniikkatöistä, ja vuoden aikana tehtiin myös Omenamäen palvelukeskuksessa tavanomaisten huoltokorjausten lisäksi asuntojen turvapuhelin- ja paloilmaisinjärjestelmän uusiminen. Aravaehdoista vapaissa kiinteistöissä tehtiin muun muassa Suomentalossa viemäriverkoston pinnoitustyöt sekä vapautuneissa asunnoissa huoneiston täyskorjauksia. A-YHTIÖIDEN oma henkilöstö vastaa kiinteistönhoidosta. Kuvassa A-yhtiöiden huoltotiimiin kesällä 2009 liittynyt Keijo Mikkonen. 21

22 Hallinto ja henkilöstö A -yhtiöiden emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy:n toiminta keskittyy hallinto-, kirjanpito- ja isännöintipalveluiden tuottajaksi koko konsernille sekä arava- ja korkotukiasuntojen vuokraukseen ja omistamiseen Porvoon A-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä kaupunginhallituksen evästykset uudelle hallitukselle. Porvoon A-asuntojen hallitukseen kuuluu kolme Porvoon kaupungin valitsemaa ja yksi asukkaiden valitsema jäsen. Tytäryhtiön Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:n toiminta jatkui vuonna 2009 palveluiden tuottajana koko konsernille. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. A-Lukaalin hallitukseen kuuluu kolme Porvoon kaupungin valitsemaa jäsentä. Toimitusjohtajana toimii Mika Vuori. Toimitusjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö muodostavat konsernin johtoryhmän. Koko konsernin henkilökunnan kokonaismäärä oli vuoden 2009 päättyessä 22 henkilöä, joista 6 oli emoyhtiö Porvoon A- asuntojen palveluksessa ja 16 tytäryhtiö A-Lukaalin palveluksessa. Osaava, motivoitunut ja jaksava henkilöstö on voimavara, josta A-yhtiöissä pyritään pitämään hyvää huolta niin työterveyshuollon ja työsuojelun toimin kuin tukemalla kouluttautumista ja järjestämällä säännöllisesti työmotivaatiota parantavia päiviä. Porvoon A-asunnot Oy Hallitus Puheenjohtaja: Jussi Sairanen Varapuheenjohtaja: Johan Nyholm Jäsenet: Juha Muhonen Frank Larsson Hallitus Puheenjohtaja: Matti Nuutti Varapuheenjohtaja: Johan Nyholm Jäsenet: Kirsti Nuotio Frank Larsson Toimitusjohtaja Mika Vuori, AIT-isännöitsijä, ISA Tilintarkastaja Oy Audiator Ab, päävastuullisena tarkastajana Tuulikki Tuononen KHT, JHTT Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab JOHTORYHMÄ, toimitusjohtaja Mika Vuori, kiinteistöpäällikkö Teppo Riski ja talouspäällikkö Carola Gustafsson. Hallitus Jussi Sairanen Johan Nyholm Juha Muhonen Hallitus Matti Nuutti Johan Nyholm Kirsti Nuotio Toimitusjohtaja Mika Vuori, AIT-isännöitsijä, ISA Tilintarkastaja Oy Audiator Ab, päävastuullisena tarkastajana Tuulikki Tuononen KHT, JHTT 22

23 A-YHTIÖILLÄ käytössä henkilöstön kannustinpalkinto, vuosittain yhtiön syntymäpäivänä marraskuussa nimettävä ja palkittava Vuoden lukaalilainen. Vuoden 2009 lukaalilaisena palkittiin kiinteistönhoitaja Pentti Vahtera. 23

24 24 VUODEN 2009 mittavin asukastapahtuma oli elokuussa Viikinkitien A-talojen pihamaalla järjestetty possujuhla. Vapaamuotoiseen viihtymisjuhlaan osallistui lähes sata A-yhtiöiden vuokralaista. Paikalla vieraili myös yhtiön hallituksen edustajia.

25 Asukasedustus hallinnossa Asukasdemokratialain mukaisesti A-yhtiöiden aravavuokralaisille on edustus yhtiön hallinnossa. Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksessa asukkaiden edustajana vuonna 2009 toimi Frank Larsson. ASUKASAKTIIVIT Aarne Laakso, Frank Larsson ja Sebastian von Etter ison asukaskokouksen tunnelmissa. Asukastoiminta L akia yhteishallinnosta aravavuokrataloissa eli nk. asukasdemokratialakia on toteutettu A-yhtiöissä siten, että jokaisessa vuokranmäärityskohteessa on asukkaiden päätöksellä valittu luottamushenkilöitä tai kiinteistö on päättänyt hoitaa asukasdemokratian aina asukaskokouksella. Luottamushenkilöt muodostavat asukasdemokratiaryhmän, jonka tehtävänä on toimia yhteishallintolain edellyttämällä tavalla työkenttänään yhtiön talo- ja asuntokanta kokonaisuudessaan. Taloissa pidetään asukaskokouksia luottamushenkilöiden, asukkaiden tai yhtiön edustajien kutsusta. Vuokralaskelmat seuraavalle vuodelle käsitellään syksyllä asukasdemokratiakokouksessa. Talokohtaiset tiedot esitetään luottamushenkilöille heidän niin halutessaan. Yhtiö pitää kaikille asukkailleen tarkoitetun ison A-asukaskokouksen vuosittain, heti tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Siinä käsitellään sekä tilinpäätös että asukasdemokratiaan liittyvät valinnat ja muut ajankohtaiset asiat. Asukkaiden edustus yhtiön hallituksessa alkoi vuonna 1990, kun laki yhteishallinnosta aravavuokrataloissa tuli voimaan. Asukkailla on hallituksessa yksi edustaja. Lisäksi A-yhtiöissä toimii A-asukasyhdistys, jonka toimintaa vuokranantaja tukee taloudellisesti. Asukaskokoukset ja luottamushenkilöt A-yhtiöiden aravataloissa vuokralaiset ovat aina niin halutessaan järjestäneet talokohtaisia asukaskokouksia. Uusissa taloissa vuokranantaja järjestää aina ensimmäisen asukaskokouksen. Iso A-asukaskokous pidettiin 19. maaliskuuta. Asukkaiden valitsemat talokohtaiset asukasluottamushenkilöt muodostavat yhdessä A-yhtiöiden asukasdemokratiaelimen. Vuonna 2009 elimen työtä johti Sebastian von Etter. A-asukasyhdistys Kaikkien A-yhtiöiden vuokralaisten vapaamuotoisesta asukastoiminnasta vastaa A-asukasyhdistys. Yhdistys järjestää muun muassa erilaisia juhlia, tempauksia ja retkiä. A-asukasyhdistystä johti vuonna 2009 Aarne Laakso. 25

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KI 2013 T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutmusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot