yhtiöt vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhtiöt www.a-yhtiot.fi vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 yhtiöt vuosikatsaus 2009 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 TALOJEN JA ASUNTOJEN viihtyisyyden ohella A-yhtiöt panostaa pihojen hoitoon. Syyskesäistä näkymää Sammontien A-talojen sisäpihalta. YHTIÖT Sisältö A-yhtiöt organisaationa 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen puheenjohtajalta 5 A-konsernin strategia 6 Konsernitilinpäätös 8 Aravavuokra-asunnot 12 Aravavuokrat 14 Vapaarahoitteiset asunnot 15 Rakennuttaminen ja suunnittelu 16 Peruskorjaustoiminta 18 Huolto ja korjaukset 20 Hallinto ja henkilöstö 22 Asukastoiminta 24 Summary of Annual Report 26 Vuosikatsaus Julkaisija A-yhtiöt. Suunnittelu ja taitto Kaisa Viitanen. Kuvat A-yhtiöt, Kaari Arkkitehdit, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy, Erik Lindroth ja Kaisa Viitanen. Kirjapaino Uusimaa A-yhtiöiden toimisto Vuorikatu Porvoo Puh. (019) Fax (019) Toimistoaika ma-pe Huolto Arkisin (019) Huoltopäivystys

3 A-yhtiöt organisaationa A-yhtiöt on asuntojen vuokraukseen ja vuokra-asuntojen rakentamiseen keskittynyt, innovatiivinen ja jatkuvasti kehittyvä porvoolainen konserni. Emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin Yhtiö on Porvoon kaupungin tytäryhtiö. Porvoon kaupunki omistaa osakepääomasta 99,21 % ja Ensto Oy 0,40 % sekä Norpe Oy 0,39 %. Yhtiön tehtäviin kuuluu tuottaa ja ylläpitää arava- ja korkotukirahoitteista kiinteistökantaa ja tuottaa koko konsernille kirjanpitoon, hallintoon ja isännöintiin kuuluvia palveluita. Porvoon A-asunnot Oy omisti vuoden 2009 lopussa 77 vuokrataloa, joissa oli yhteensä asuntoa. Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin A-Lukaali kuuluu Porvoon kaupunkikonserniin omistajansa Porvoon A-asunnot Oy:n kautta. Yhtiön tehtäviin kuuluu tuottaa ja ylläpitää vapaarahoitteista kiinteistökantaa ja toimia aravarajoituksista vapautuvia kiinteistöjä vastaanottavana yhtiönä sekä tuottaa koko konsernille kiinteistön pitoon kuuluvia palveluita. A-Lukaali omistaa konsernin toimitalon osoitteessa Vuorikatu 3 sekä kiinteistöt Viikinkitie 7 ja 9. Tilikauden lopussa yhtiö osti emoyhtiöltä kiinteistöt Hansatie 4 ja 6. Yhtiö omistaa Asunto Oy Suomentalo-nimisen yhtiön, osoitteessa Runeberginkatu 36, koko osakekannan sekä Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10:n koko osakekannan. Porvoon A-asunnot Oy Borgå A-bostäder Ab Isännöinti Kirjanpito Vuokranvalvonta Hallinto Arava-asuntojen vuokraus Aravatuotannon rakennuttaminen ja rakennusvalvonta Aravakiinteistöjen omistaminen Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab Kiinteistöhuolto Siivous Vapaarahoitteisten asuntojen vuokraus Aravasta vapautuneiden omistaminen Asiakaspalvelu Kiinteistö Oy Hansatie 10 Omistaa Hansatie 10:n As Oy Suomentalo Omistaa Runeberginkatu 36:n 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Suunnitelmallista A -yhtiöiden vuosi 2009 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukainen. Yhtiöiden vakaan talouden perustana ovat vuokransa hyvin hoitavat asukkaat ja korkea, lähes sataa hipova käyttöaste. Vuoden 2009 lopussa yhtiöillä oli yhteensä 1415 vuokra-asuntoa. Tavallista vuokra-asuntoa hakevien jonossa oli vuoden mittaan keskimäärin 425 hakemusta. Vuokrasaamiset ja asumishäiriöt pysyivät alhaisella tasolla. Vuoden aikana ei ollut yhtään asukkaan muuttoon johtanutta häätöpäätöstä. A-yhtiöissä on panostettu kulutuksen seurantaan ja laitteistojen säätöön ja huoltoon, josta on seurannut lämmitysenergian, veden ja sähkön kulutuksen pysyminen hallinnassa. Vuonna 2009 yhtiön kokonaisenergian kulutukset olivat korkeampia kuin vuonna Syynä kulutuksen nousuun olivat yksi uusi talo, erittäin kylmä loppuvuosi sekä autopaikkojen sähköistysten muuttaminen siten, että sisälämmittimien käyttö sallittiin. Yhtiöt ovat perinteiseen tapaan sijoittaneet korjaustoimintaan siten, että asuntojen kunto säilyy hyvänä, jolloin asumisviihtyvyys ja asuntojen vuokrattavuus on saatu pysymään hyvänä. Vuosikorjauksista huoneistokorjaukset muuttojen yhteydessä ovat noin puolet korjausbudjetista. Menneen ja kuluvan vuoden aikana yhtiöillä oli käynnissä ja valmistui useita huomattavia rakennusprojekteja, niin uudiskohteita kuin perusparannuksiakin. Perusparannuskohteista käynnissä oli Viikinkitie 7 9:n peruskorjaus, joka valmistui maaliskuun 2010 lopussa. Perusparannuksessa kaikkiin taloihin uusittiin käyttövesijohdot, julkisivut, maanalaiset putkistot, porrashuoneet, antenniverkko, lämmönjakohuone sekä tehtiin useita pienempiä kiinteistöjä parantavia asioita. Uudisrakennuskohteista vuoden 2009 alussa otettiin käyttöön länsirannalla oleva Laamanninpolku 2. Kohde on yksi viimeisistä aravalainalla toteutetuista kohteista koko maassa. Uudisrakennuskohteista käynnistyi vuoden 2008 lopulla Palomäen palvelukeskuksen rakentaminen, joka etenee vanhan paloaseman tontilla siten, että kohde valmistuu vuoden 2010 syksyllä. Vuoden 2009 lopulla yhtiö osti Porvoonseudun Asuntosäätiöltä suunnitelmat ja Porvoon kaupungilta tontin osoitteesta Peippolankaari 2-4, jonka käynnistyminen odottaa Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n rahoituspäätöstä. Lisäksi yhtiöllä on suunnittelu käynnissä osoitteeseen Aleksanterinkaari 6 tulevaan palvelu- ja senioritalokohteeseen. MIKA VUORI (rakennusinsinööri, AIT-isännöitsijä, ISA) on toiminut A-yhtiöiden toimitusjohtajana kesästä 2006 alkaen. Vuori on pitkän linjan kiinteistöalan ammattilainen, jonka työkokokemukseen kuuluvat kiinteistöalan toimet aina huoltomiehen tehtävistä osaketalojen isännöintiin. Lisäksi hän toimii työnsä ohella aktiivisena eri kiinteistöalan järjestöissä. 4

5 Hallituksen puheenjohtajalta Haasteellista V uonna 2009 maailman pankkikriisin aiheuttama syöksykierre näkyi kriisinä kuntataloudelle. Myös Porvoossa kaupungin talous joutui uudelleen arviointiin ja valtuusto hyväksyi miinusmerkkisen korjausbudjetin jo hyväksyttyihin menoihin. Silti kaupunki joutui turvautumaan mm. henkilöstön lomautuksiin. Meille A-konsernissa talouden syöksyminen ei ollut niin kriisinomaista kuin kaupungille. Tulomme pohjautuvat valtaosaltaan vuokratuloihin ja A-asuntojen asukkaat ovat tunnetusti A-luokan vuokranmaksajia. Me elimme budjetin ja suunnitelman mukaista vuotta. Tämä on todiste siitä pitkäjännitteisestä ja suunnitelmallisesta talouden hoidosta, jota olemme yhtiössämme toteuttaneet. Talouskriisi on pysäyttänyt yleisen taloudellisen toimeliaisuuden, mutta toisaalta se on myös alentanut rakentamisen ja korjaamisen hintoja. Tämän vuoksi olemmekin käynnistäneet paljon korjausrakentamista kuluneena vuonna. Ilmastonmuutoksen hillintä sekä rakentamisen ja vanhan asuntokannan sopeuttaminen uusiin teknisiin ja taloudellisiin vaatimuksiin on meille suuri haaste ja kehittämisen ajuri. Tässä työssä olemme hyvällä alulla Porvoossa. Omistaja, Porvoon kaupunki, asetti meille vuodelle 2010 tuottotavoitteen , eli yleishyödyllisestä yhteisöstä kun on kyse, puhutaan korkotuotosta sijoitetulle pääomalle. Tästä me selviämme ilman vuokrankorotusta. Yleinen korkotason ja kulutason lasku on omalta osaltaan vapauttanut resursseja muuhun. Kaupungin taloustilanne vuodelle 2011 näyttää entistäkin haastavammalta, joten joutunemme vastaisuudessakin elämään omistajan korkotuottovaateen huomioiden. Tasapuolisuuden nimissä kaupungin tulisi menetellä samoin kaikkien konserniyhtiöidensä kanssa. A-asunnot Oy on merkittävä tekijä kaupungin konserniyhtiöiden joukossa. Se ei ole tuottanut niinkään voittoa tai omistajan näkövinkkelistä katsottuna osinkoa, mutta on kasannut merkittävän varallisuusmassan kaupunkikonsernin taseeseen. Se on vastannut hyvin asukkaiden tarpeeseen monipuolisesta asumispalvelusta. Olemme olleet merkittävästi edesauttamassa erityisryhmien, kuten vanhusten ja vammaisten asuntotarpeen tyydyttämisessä. Porvoossa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa hyvin nopeasti. Väestön ikääntyminen, kotona asumisen ja erityisryhmien tarpeiden samoin kuin inhimillisen ja viihtyisän asumisen huomioonottaminen kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla korostavat sosiaalisen asuntopolitiikan uusia tarpeita ja vaatimuksia. Omistajan, hallinnon, henkilöstön ja asukkaiden hyvällä yhteistyöllä pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. MATTI NUUTTI on toiminut Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajana keväästä 2009 alkaen. Matti Nuutti (sdp) on Porvoon kaupunginvaltuuston jäsen ja toiminut takavuosina myös Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtana. 5

6 A-yhtiöt Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja VISIO 2015 A-konsernin strategia A -yhtiöt on osa Porvoon kaupunkikonsernia, ja A-yhtiöiden vuonna 2007 valmistunut strategia tukee Porvoon kaupungin strategiaa. Strateginen päämäärä A-konserni järjestää laadukkaat, kilpailukykyiset asukaspalvelut asukaslähtöisesti. Asukkaat ovat tyytyväisiä A-konsernin järjestämiin palveluihin. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on kehitetty. laadukkaat palvelut järjestetään suomeksi ja ruotsiksi sekä monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen myötä myös muilla kielillä. Sosiaaliset kysymykset otetaan huomioon palveluja järjestettäessä. A-konsernin tilaajaosaaminen on korkeatasoista. A-konsernilla on ammattitaitoinen, monitaitoinen ja innostunut henkilöstö. A-konserni on alallaan arvostettu työnantaja ja on onnistunut henkilöstö- ja rekrytointipolitiikassaan strategioidensa mukaisesti. Tilaaja - tuottajamalli on ulotettu kaikkiin toiminnan osaalueisiin. A-konsernin talous mahdollistaa investoinnit ja palvelujen jatkuvan kehittämisen A-konsernin johtamisjärjestelmä on tehokas ja se vastaa uuden toimintatavan ja toimintaympäristön haasteisiin. Strategiaan on sitouduttu ja talousarviot toteuttavat sitä. Investoinnit pystytään rahoittamaan pääosin ilman kaupungin lisäpanostuksia. A-YHTIÖIDEN monipuolinen rakennus- ja asuntokanta tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin asumisratkaisuihin asukkaan kulloisenkin asumistarpeen mukaan. Kuvassa Tarmolan A-talojen pihapiirin leppoisaa lomanviettotunnelmaa alkukesältä

7 7

8 Konsernitilinpäätös A-YHTIÖIDEN vuokralaisilla on käytettävissään runsaasti kerhohuoneita ja -huoneistoja, joissa voidaan pitää myös perhejuhlia. 8

9 Tuloslaskelma Liikevaihto Henkilöstökulut Liikevoitto/-tappio KONSERNI EMOYHTIÖ Vuokrat , , , ,48 Käyttökorvaukset , , , ,57 Isännöinti- ja huoltopalvelut, ALV 2 686, ,16 0,00 0,00 Suoritettava alv , ,30 0,00 0,00 Liikevaihto yhteensä , , , ,05 Palkat ja palkkiot , , , ,89 Henkilösivukulut , , , ,12 Eläkekulut , , , ,31 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,32 Poistot ja arvonalentumiset Poistot , , , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,09 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut: Hallinto , , , ,46 Käyttö ja huolto , , , ,88 Siivous , , , ,80 Lämmitys , , , ,15 Vesi ja jätevesi , , , ,07 Sähkö , , , ,88 Jätehuolto , , , ,30 Vahinkovakuutukset , , , ,00 Vuokrat , , , ,40 Kiinteistövero , , , ,58 Korjaukset , , , ,03 Muut hoitokulut , , , ,39 Vähennettävä alv , ,51 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut yht , , , ,94 Luottotappiot , , , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,91 Tuotot muista pysyvien vast. sij , , , ,50 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,45 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , , ,84 Satunnaiset tuotot 0,00 0, ,81 0,00 Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0,00 0, ,81 0,00 Voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , ,07 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Asuintalovarauksen muodost , , ,00 0,00 Asuintalovarauksen purku , ,00 0,00 0,00 VEROT Muut välittömät verot 0,00 1,68 0,00 0,00 Tilikauden voitto/-tappio , , , ,07 9

10 Tase A-ASUNNOT Oy:n kaikki rakennukset sijaitsevat yhtiön omilla tonteilla. Yhtiö osti vuonna 2009 ainoan vuokralla olleen tontin osoitteessa Galgbackantie 9. Tontilla sijaitsee vuonna 2005 valmistunut kokonaisuus, jossa on yhteensä 38 asuntoa. Vastaavaa Pysyvät vastaavat KONSERNI EMOYHTIÖ Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , , , ,91 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,66 Koneet ja kalusto , , , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,75 Enn.maksut ja muut keskener.hankinnat , , , ,27 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,04 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,31 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,35 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kiinteistö tuotoista 4 167, , , ,05 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuot/lyhytaik , , , ,13 Saamiset saman kons.yrit/lyhytaik. 0,00 0,00 0, ,64 Muut saamiset , , , ,86 Siirtosaamiset/lyhytaik , , , ,74 Saamiset yhteensä , , , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,43 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,85 Vastaavaa yhteensä , , , ,20 10

11 Vastattavaa KONSERNI EMOYHTIÖ Oma pääoma Osake- ja muu sitä vastaava pääoma , , , ,00 Rakennusrahasto 6 467, , , ,02 Edellisten tilik. voitto/tappio , , , ,86 Tilikauden voitto/tappio , , , ,07 Oma pääoma yhteensä , , , ,23 Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset , , ,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä , , ,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,05 Valtiokonttorilainat , , , ,27 Muut velat , , , ,12 Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,70 Valtiokonttorilainat , , , ,96 Saadut ennakot , , , ,74 Ostovelat, lyhytaikaiset , , , ,30 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0, ,66 0,00 Muut velat , , , ,38 Siirtovelat , , , ,45 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,53 Vieras pääoma yhteensä , , , ,97 Vastattavaa yhteensä , , , ,20 11

12 Vuokraustoiminta vuosi UUSIA VUOKRALAISIA ASUNNONVAIHTOJA YHT. vanhoihin uudis- tai perus- vanhoihin uudis- tai perustaloihin korjauskohteisiin taloihin korjauskohteisiin

13 MERKITTÄVÄ osa A-yhtiöiden aravavuokra-asunnoista sijaitsee Kevätkummun alueella. Vasemmalla vuonna 2000 valmistuneen Sammontie 4:n pihaa syysväreissä, oikealla vuonna 1977 valmistuneen Joukahaisentie 3:n pihanäkymiä. Aravavuokra-asunnot A ravavuokra-asunnoista A-yhtiöissä vastaa emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy. Vuoden 2009 päättyessä yhtiöllä oli 77 valmista vuokrataloa. Talot on numeroitu 1-87, mutta talo 43 on rakentamaton ja Vuorikatu 3 (talo 65) on siirretty elokuussa 2003 perustetun tytäryhtiön nimiin, kuten vuoden 2007 lopulla Viikinkitie 7 ja 9 (talot 5-8) sekä marraskuussa 2009 Hansatie 4 ja 6 (talot 9-12). Taloista uusin, Laamanninpolku 2, valmistui vuoden 2009 alussa. Taloista vanhin on Sibeliuksenbulevardi 6, joka on valmistunut vuonna Rakennukset sijaitsevat yhtiön omilla tonteilla. Yhtiö osti vuonna 2009 ainoan vuokralla olleen tontin osoitteessa Galgbackantie 9. Asuntojen määrä oli vuoden lopussa kpl, joista neljä huoneistoa on päiväkotikäytössä. Puolet kaikista asunnoista on kaksioita. Asukkaiden määrä vuoden päättyessä oli henkilöä. Asukastiheys oli 1,88 henkilöä/ huoneisto. Edellisen tilikauden lopussa luku oli 1,87 henkilöä /huoneisto. Porvoon A-asunnoissa ei ole lainkaan varsinaista asuntojen tyhjäkäyntiä, mutta muuttokorjausten yhteydessä tehtyjen kylpyhuonetilojen korjauksen vuoksi huoneistoja oli tilikaudella tyhjänä muutamasta päivästä yhteen kuukauteen. Tavallista vuokrahuoneistoa A-asuntojen huoneistojen tyyppijakauma Määrä/kpl HUONEISTOT %-osuus huone+k/kk/tk/kt 17, huonetta+k/kk 50, huonetta+k/kk 24,16 84 * 4 huonetta+k 7, huonetta+k 1, huonetta+k ja isommat 0, Kaikki yhteensä 100 % * sisältää päiväkodit, 4 kpl 4 h+k hakevien jonossa on ollut vuoden mittaan keskimäärin 425 hakemusta. Hakijamäärä ei ole juurikaan muuttunut edellisestä vuodesta. Vuokra-asuntomarkkinoilla tarjottavien asuntojen ja erityisesti asuinympäristön taso ratkaisevat usein vuokrasuhteen syntymisen ja etenkin vuokrasuhteen keston. Siksi yhtiö panostaa asukasviihtyvyyteen ja satsaa asuntojen korjauksiin. 13

14 Aravavuokrat A ravavuokranantajilla on yksipuolinen vuokran korotusoikeus. Vuokrasaatavat/huoneisto alkaen. Korotukset olivat erittäin maltillisia. Vuokrantarkistuslaskelmien ,68 tarkastaminen kuuluu asukkaille ja Porvoon kaupungin asuntotoimelle. Kumpikin taho käsitteli korotukset ja hyväksyi ne. Porvoon A-asunnot Oy:ssa on käytössä vuokrantasaus. Asukasdemokratialain mukaan voidaan tasata joko pääomavuokra, hoitomenovuokra tai molemmat. Yhtiö käyttää koko vuokrantasausjärjestelmää siten, että talot on asukasdemokratiaelimen toimesta luokiteltu eri tasausryhmiin. Alun perin tasausryhmät tehtiin sen perusteella, mikä oli talon ikä, varustetaso ja sijainti sekä mielikuva kohtuullisesta vuokrasta kullekin talolle. Näin muodostui muutama tasausryhmä, joissa talojen ikähaarukka oli noin viisi vuotta. Sittemmin tehdyt peruskorjaukset ja rakennustoiminta ovat muuttaneet tasausryhmien sisältöä, jota yhteistyössä asukkaista koostuvan asukasdemokratiaelimen ja Porvoon kaupungin asuntoyksikön kanssa pyritään järkeistämään. Tilikauden alussa vuokrantasausryhmiä oli 8 kappaletta. Halvimmassa tasausryhmässä neliövuokra oli vuonna ,50 euroa ja kalleimmassa 12,20 euroa. Keskineliövuokra oli vuonna ,25 euroa. Vuokrasaamiset ovat pysyneet Porvoon A-asunnoissa alhaisella tasolla. Vuokrasaamisia oli vuoden 2009 tilikauden päättyessä yhteensä ,23 euroa. Edellisen tilikauden päättyessä vuokrasaamisten kokonaissumma oli , ,58 18,42 22,77 26,33 A-YHTIÖIDEN tavoitteena on pitää niin kiinteistöt kuin asunnot mallikkaassa kunnossa. Hyvä esimerkki ovat asianmukaiset, hyvin varustellut talopesulat, joita on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta yhtiön kiinteistöissä. Osassa pesuloita on myös matonpesumahdollisuus. Talopesuloiden käyttö on A-yhtiöiden vuokralaisille maksutonta. 14

15 Vapaarahoitteiset asunnot S itä mukaa kun alun perin aravavuokrataloiksi rakennetut kiinteistöt ovat vapautuneet aravaehdoista, niitä on siirretty Porvoon A-asuntojen tytäryhtiön Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:n omistukseen. Emoyhtiöltä A-Lukaaliin jo aiemmin siirretty Viikinkitie 7-9 ja vuoden 2009 lopulla tytäryhtiölle myyty Hansatie 4-6 ovat edelleen vuokra-asuntokäytössä. Lisäksi A-Lukaalilla on vapaarahoitteisia vuokrahuoneistoja osoitteessa Hansatie 10 ja Runeberginkatu 36. Vuoden 2009 päättyessä A-yhtiöillä oli yhteensä 219 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Edellä mainittujen kiinteistöjen ohella A-Lukaali omistaa yhtiön toimitalon osoitteessa Vuorikatu 3. PORVOON A-asunnot Oy myi vuoden 2009 lopulla aravaehdoista vapautuneet Hansatie 4:n ja Hansatie 6:n tytäryhtiölleen A- Lukaalille. 15

16 PALOMÄEN PALVELUKESKUS tulee näyttämään Nordenskiöldinkadun puolella tällaiselta. ALEKSANTERINKAAREN kohteen eli talojen suunnittelu käynnistyi vuoden 2009 lopulla. Kohde rakennetaan esteettömäksi. Rakennuksista toinen tulee Kårkulla Samkommunin käyttöön, toiseen tulee sekä normaaleja perheasuntoja että erityisesti senioreille suunnattuja pieniä asuntoja. 16

17 Rakennuttaminen ja suunnittelu V uoden 2009 merkittävin rakennuskohde A-yhtiöissä oli 2008 joulukuussa käynnistynyt Palomäen palvelukeskus Porvoon keskustassa. Mittavan ja vaativan kohteen harjannostajaisia vietettiin marraskuussa 2009 ja kohde valmistuu elokuussa Palomäki on valmistuttuaan tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava yksikkö. Lisäksi palvelukeskuksen yhteyteen tulee tiloja muun muassa lääkäreille ja kotisairaanhoidolle. Aravarahoitteisena asuntokohteena valmistui vuoden alussa Laamanninpolku 2:n kerrostalo Porvoonjoen länsirannan alueelle. Vuonna 2009 käynnistettiin suunnittelu toisessa länsirannan kohteessa, Aleksanterinkaaren tulevassa kahden talon kiinteistössä. Aivan vuoden 2009 lopulla A-yhtiöt osti lisäksi Porvoon kaupungilta tontin osoitteessa Peippolankaari 2-4 ja Porvoonseudun asuntosäätiöltä sille tehdyt valmiit suunnitelmat. Kohteeseen rakennetaan neljä rivitalomaista asumista tarjoavaa luhtitaloa. LAAMANNINPOLKU 2 valmistui vuoden 2009 alussa. Viihtyisässä talossa on 14 kappaletta erilaisia kolmioita. 17

18 18

19 Peruskorjaustoiminta A -yhtiöiden vuoden 2009 mittavimpiin yksittäisiin hankkeisiin kuului Viikinkitie 7-9:n talojen perusparannusprojekti. Saneeraus käynnistyi kesällä 2009 ja valmistui rakennustöiltään maaliskuussa Peruskorjauskohteen rakennusurakoiden hyväksytty hinta oli noin 1,35 miljoonaa euroa. Kohteelle haettiin valtion myöntämää suhdanne avustusta, joka on 10 prosenttia hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. Viikinkitie 7-9:n talojen peruskorjaus keskittyi vesijohtotöihin ja julkisivuihin. Taloissa on tehty jo aiemmin huoneistokohtaisia saneerauksia asukkaiden vaihtuessa. Julkisivutöiden myötä vuosina valmistuneiden talojen ilme uusiutui täysin. Julkisivuihin asennettiin lisälämmöneristyksen päälle tyylikäs uusi kivilevypinta, lisäksi kaikki talojen ikkunat ja parvekeovet vaihdettiin. Julkisivusuunnittelu tehtiin A-yhtiön omana työnä, suunnittelijana toimi isännöitsijä Lena Kaasinen. Viikinkitien A-talot ovat vapautuneet aravaehdoista ja toimivat vapaarahoitteisina vuokrakerrostaloina. Talot omistaa konsernin tytäryhtiö Kiinteistö Oy A-Lukaali. A-yhtiöissä kiinteistöjen perusparannuksia tehdään suunnitelmallisesti ja myös taidolla. Hyvä osoitus siitä on vuonna 2009 A-yhtiöiden saama tunnustus. A-konsernin aiempi perusparannus kohteessa Huuhkajantie 5 Kurjentie 6 palkittiin Porvoon kiinteistöyhdistyksen toimesta vuoden 2008 peruskorjauskohteena. VIIKINKITIE 7-9:n talojen parvekkeiden puoleinen julkisivu Lena Kaasisen suunnitelmana, alla, ja lähes valmiina toteutumana kevättalvella 2010, vieressä. VIIKINKITIE 7-9:ssä on neljä kolmekerroksista kerrostaloa, joissa on yhteensä 72 asuntoa yksiöistä neljän huoneen ja keittiön asuntoihin. 19

20 14 jaukset Korjaamalla uudenveroiseksi muutettu asunto vuonna 1963 rakennetussa Suomentalossa. Korjauskustannukset jakaantuivat seuraavan taulukon mukaisesti: Korjauskulujen jakauma 2009 Korjauskulujen jakauma Palvelukeskuksen korjaukset Saadut korjausavustukset ja vahinkovakuutuskorvaukset kiinteistöjen sisäpuoliset korjaukset Kiinteistöjen ulkopuoliset ja pihaalueiden ja varusteiden korjaukset Huoneistokorjaukset LVISA & Kiinteistötekniikka ,00 0, , , , , ,00 20 Palvelukeskuksen korjaukset ,53 Saadut korjausavustukset ja vahinkovakuutuskorvaukset ,15

21 Huolto ja korjaukset T ärkeä osa A-yhtiöiden asumispalveluja ja osaamista on konsernin oma, ammattitaitoinen huoltohenkilöstö, jolla on käytössään työnantajan omistamat kiinteistönhoitoon tarvittavat koneet, laitteet ja työkalut. Huollon asiakaspalvelu on järjestetty niin, että kaikki työtehtävät ja vikailmoitukset tulevat A-yhtiöiden toimiston kautta, jotta ne kirjautuvat seurantajärjestelmään, josta voidaan seurata töiden eteneminen ja vasteaika. Toimiston työaikojen ulkopuolella on käytössä huoltopäivystys hätätapauksia varten. Huoltohenkilöstön työtehtäviä on jaettu niin kiinteistökohtaisiin vastuualueisiin kuin alueellisille partioille. Konsernin palveluksessa on myös oma korjausmies. Konsernin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 14 huoltotiimin jäsentä. Kiinteistösiivouspalvelut A-konserni pääosin tarjoiluttaa ja ostaa alan yrittäjiltä. Huollon ja siivouksen tehtävistä vastaavat isännöitsijä ja palveluesimies. Keskimääräiset hoitokulut olivat A-konsernissa vuonna 2009 noin 3,4 miljoonaa euroa eli 3,68 euroa neliöltä kuukaudessa. Osana isännöintiä ja huoltoa A-yhtiöissä seurataan tarkasti lämmön-, veden- ja sähkönkulutuksia sekä panostetaan laitteistojen säätöön ja huoltoon. Vuonna 2009 kulutuslukemat olivat hieman korkeampia kuin edellisvuonna, lämmön ja sähkön osalta osin johtuen kylmästä loppuvuodestakin. Veden kulutusluvuissa taas on takavuosina saavutettu isot pudotukset uusien laitteiden ja järjestelmällisen huollon avulla. Erilaisia korjauksia tehtiin A-konsernin emoyhtiössä Porvoon A-asunnoissa viime vuonna yli eurolla. Yli puolet korjaussummasta, reilut euroa, kului huoneistokorjauksiin. Huoneistokorjaukset ovat pääosin muuttojen yhteydessä pakostakin tehtäviä pintojen uusimisia. Tavanomaisten pienremonttien lisäksi vuonna 2009 tehtiin kymmenkunta suurempaa huoneistokorjausta. Neljännes korjauskuluista koostuu LVISA- ja kiinteistötekniikkatöistä, ja vuoden aikana tehtiin myös Omenamäen palvelukeskuksessa tavanomaisten huoltokorjausten lisäksi asuntojen turvapuhelin- ja paloilmaisinjärjestelmän uusiminen. Aravaehdoista vapaissa kiinteistöissä tehtiin muun muassa Suomentalossa viemäriverkoston pinnoitustyöt sekä vapautuneissa asunnoissa huoneiston täyskorjauksia. A-YHTIÖIDEN oma henkilöstö vastaa kiinteistönhoidosta. Kuvassa A-yhtiöiden huoltotiimiin kesällä 2009 liittynyt Keijo Mikkonen. 21

22 Hallinto ja henkilöstö A -yhtiöiden emoyhtiö Porvoon A-asunnot Oy:n toiminta keskittyy hallinto-, kirjanpito- ja isännöintipalveluiden tuottajaksi koko konsernille sekä arava- ja korkotukiasuntojen vuokraukseen ja omistamiseen Porvoon A-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä kaupunginhallituksen evästykset uudelle hallitukselle. Porvoon A-asuntojen hallitukseen kuuluu kolme Porvoon kaupungin valitsemaa ja yksi asukkaiden valitsema jäsen. Tytäryhtiön Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:n toiminta jatkui vuonna 2009 palveluiden tuottajana koko konsernille. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. A-Lukaalin hallitukseen kuuluu kolme Porvoon kaupungin valitsemaa jäsentä. Toimitusjohtajana toimii Mika Vuori. Toimitusjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö muodostavat konsernin johtoryhmän. Koko konsernin henkilökunnan kokonaismäärä oli vuoden 2009 päättyessä 22 henkilöä, joista 6 oli emoyhtiö Porvoon A- asuntojen palveluksessa ja 16 tytäryhtiö A-Lukaalin palveluksessa. Osaava, motivoitunut ja jaksava henkilöstö on voimavara, josta A-yhtiöissä pyritään pitämään hyvää huolta niin työterveyshuollon ja työsuojelun toimin kuin tukemalla kouluttautumista ja järjestämällä säännöllisesti työmotivaatiota parantavia päiviä. Porvoon A-asunnot Oy Hallitus Puheenjohtaja: Jussi Sairanen Varapuheenjohtaja: Johan Nyholm Jäsenet: Juha Muhonen Frank Larsson Hallitus Puheenjohtaja: Matti Nuutti Varapuheenjohtaja: Johan Nyholm Jäsenet: Kirsti Nuotio Frank Larsson Toimitusjohtaja Mika Vuori, AIT-isännöitsijä, ISA Tilintarkastaja Oy Audiator Ab, päävastuullisena tarkastajana Tuulikki Tuononen KHT, JHTT Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab JOHTORYHMÄ, toimitusjohtaja Mika Vuori, kiinteistöpäällikkö Teppo Riski ja talouspäällikkö Carola Gustafsson. Hallitus Jussi Sairanen Johan Nyholm Juha Muhonen Hallitus Matti Nuutti Johan Nyholm Kirsti Nuotio Toimitusjohtaja Mika Vuori, AIT-isännöitsijä, ISA Tilintarkastaja Oy Audiator Ab, päävastuullisena tarkastajana Tuulikki Tuononen KHT, JHTT 22

23 A-YHTIÖILLÄ käytössä henkilöstön kannustinpalkinto, vuosittain yhtiön syntymäpäivänä marraskuussa nimettävä ja palkittava Vuoden lukaalilainen. Vuoden 2009 lukaalilaisena palkittiin kiinteistönhoitaja Pentti Vahtera. 23

24 24 VUODEN 2009 mittavin asukastapahtuma oli elokuussa Viikinkitien A-talojen pihamaalla järjestetty possujuhla. Vapaamuotoiseen viihtymisjuhlaan osallistui lähes sata A-yhtiöiden vuokralaista. Paikalla vieraili myös yhtiön hallituksen edustajia.

25 Asukasedustus hallinnossa Asukasdemokratialain mukaisesti A-yhtiöiden aravavuokralaisille on edustus yhtiön hallinnossa. Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksessa asukkaiden edustajana vuonna 2009 toimi Frank Larsson. ASUKASAKTIIVIT Aarne Laakso, Frank Larsson ja Sebastian von Etter ison asukaskokouksen tunnelmissa. Asukastoiminta L akia yhteishallinnosta aravavuokrataloissa eli nk. asukasdemokratialakia on toteutettu A-yhtiöissä siten, että jokaisessa vuokranmäärityskohteessa on asukkaiden päätöksellä valittu luottamushenkilöitä tai kiinteistö on päättänyt hoitaa asukasdemokratian aina asukaskokouksella. Luottamushenkilöt muodostavat asukasdemokratiaryhmän, jonka tehtävänä on toimia yhteishallintolain edellyttämällä tavalla työkenttänään yhtiön talo- ja asuntokanta kokonaisuudessaan. Taloissa pidetään asukaskokouksia luottamushenkilöiden, asukkaiden tai yhtiön edustajien kutsusta. Vuokralaskelmat seuraavalle vuodelle käsitellään syksyllä asukasdemokratiakokouksessa. Talokohtaiset tiedot esitetään luottamushenkilöille heidän niin halutessaan. Yhtiö pitää kaikille asukkailleen tarkoitetun ison A-asukaskokouksen vuosittain, heti tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Siinä käsitellään sekä tilinpäätös että asukasdemokratiaan liittyvät valinnat ja muut ajankohtaiset asiat. Asukkaiden edustus yhtiön hallituksessa alkoi vuonna 1990, kun laki yhteishallinnosta aravavuokrataloissa tuli voimaan. Asukkailla on hallituksessa yksi edustaja. Lisäksi A-yhtiöissä toimii A-asukasyhdistys, jonka toimintaa vuokranantaja tukee taloudellisesti. Asukaskokoukset ja luottamushenkilöt A-yhtiöiden aravataloissa vuokralaiset ovat aina niin halutessaan järjestäneet talokohtaisia asukaskokouksia. Uusissa taloissa vuokranantaja järjestää aina ensimmäisen asukaskokouksen. Iso A-asukaskokous pidettiin 19. maaliskuuta. Asukkaiden valitsemat talokohtaiset asukasluottamushenkilöt muodostavat yhdessä A-yhtiöiden asukasdemokratiaelimen. Vuonna 2009 elimen työtä johti Sebastian von Etter. A-asukasyhdistys Kaikkien A-yhtiöiden vuokralaisten vapaamuotoisesta asukastoiminnasta vastaa A-asukasyhdistys. Yhdistys järjestää muun muassa erilaisia juhlia, tempauksia ja retkiä. A-asukasyhdistystä johti vuonna 2009 Aarne Laakso. 25

YHTIÖT. vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

YHTIÖT. vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT. www.a-yhtiot.fi. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja YHTIÖT vuosikatsaus 2012 A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖIDEN merkittäviä uudistuksia on ollut asukasdemokratian laajentaminen sekä sen organisaation

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2011 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2011 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 5 Yhtiön muu johto... 6 Riskienhallinta... 6 Talous... 7 Ehdotus tuloksen käytöstä...

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Asukaspalvelu, -demokratia ja -toiminta 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 5 Rakennuttaminen 5 Hallinto-osaston

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy

Jyväskylän vuokra-asunnot Oy Jyväskylän vuokra-asunnot Oy 2010 Koteja kaikille Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Konsernirakenne... 5 Hallinto... 6 Talous... 8 Ehdotus tuloksen käytöstä... 12 Henkilöstö... 13 Palvelutiimi... 14

Lisätiedot

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun

Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä. Toimintakertomus vuodelta 2008. Energiatodistus avuksi energiankulutuksen tarkkailuun Var s i nai s S u o m e n A s u m i s o i ke u s Oy:n ti e d otu s le hti 3 4 7 9 11 Kaapeli-tv-ohjelmat DNA:lta 2011 loppuun mennessä Toimintakertomus vuodelta 2008 Energiatodistus avuksi energiankulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen

Lahden mallissa kaupungin palvelutalojen vuosikertomus 2012 Asumista omassa kodissa Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää ja tarjoaa vuokra-asuntoja Lahdessa.

Lisätiedot

a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ

a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ a ÜtÄtÇ ^âäåt bç iâéá ~xüàéåâá ECCJ Vuosikertomuksen toteutus: Kuvat: Arja Tuura Tämän vuosikertomuksen kuvat ovat entisen Alavan lastensairaalan kiinteistöistä, jotka Niiralan Kulma rakennutti nykyisille

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY SISÄLLYSLUETTELO Mestariasunnot haasteiden edessä toiselle vuosikymmenelle 2 Pentti Virtanen Toimitusjohtajan katsaus 3 Veikko Simunaniemi Mestariasunnot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. VUOSIKERTOMUS 2014

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. VUOSIKERTOMUS 2014 Tehokkuutta täydennysrakentamisella Vallilan uusi Heka-talo sijoitettiin pysäköintipaikan tilalle. s. 6 Turvallista asumista Hekalla Asunnon vaihtaminen onnistuu elämäntilanteen muuttuessa. s. 8 Palveluverkostoa

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot