Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala."

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat HUOM! Kokous alkaa jo klo Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys on paikalla kokouksen alussa. Asialista H 139 Korttelin 64 tonttien 1 ja 3 asemakaavanmuutos; hyväksyminen H 140 Seuloontien asemakaava; vireilletulo ja oas H 141 Maanhankinta; määräala Kotipirtti-nimisestä tilasta Hämeenkyrön kunnassa (kiinteistötunnus ) H 142 Mahnalan Ympäristökoulun hankesuunnitelma ja jatkovalmistelu H 143 Lausunto; Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys H 144 Sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä H 145 Lausuntopyyntö; Pirtevan uudet toimitilat H 146 Hallituksen edustus lautakunnissa vuosina 2015 ja H 147 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille H 148 Täyttölupa; sairaanhoitajan toimi poliklinikalla H 149 Ruokapalvelujen henkilökunnan palvelussuhteiden tarkistaminen H 150 Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eteneminen Ilmoitukset...400

2 HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 371 Hallitus 19/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala este vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas valtuuston puheenjohtaja Kauno Perkiömäki valtuuston I varapj Mauri Lepola valtuuston II varapj. VIRANHALTIJAT Antero Alenius kunnanjohtaja, esittelijä Tiina Paloranta talousjohtaja, ptk-pitäjä este Erkki Jortikka henkilöstöpäällikkö, ptk-pitäjä Nuorisovaltuusto sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala sekä liikunta- ja nuorisosihteeri Mika Lehtinen olivat hallituksen vieraana ja keskustelivat hallituksen kanssa ennen kokouksen alkua. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Hiltusen ja Heimo Nordforsin. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Ovaska Pöytäkirjanpitäjä Erkki Jortikka PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Päivi Hiltunen Heimo Nordfors PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Hallintopalvelusihteeri Erja-Riitta Myllymäki

3 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 372 Hallitus H 139 H 110 TÄVILLE KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS; HYVÄKSYMINEN KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS; EHDOTUS NÄH- KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS VIREILLE JA OAS:N HYVÄK- SYMINEN Hallitus , 87 Rakennustoimisto Pekka Kynnös on jättänyt asemakaa- Liite vanmuutosaloitteen, jossa esitetään osaan Kirkonseudun korttelista 64 asemakaavanmuutosta, joka mahdollistaisi kahden kerrostalon rakentamisen korttelin eteläosaan. Kaavalla yhdistettäisiin siis ns. Osuuspankin (KOy Peliitti) tontti As Oy Paapanahon tonttiin. Kaavanmuutosalue rajautuu Härkikujan ja Kyrönsarventien väliselle alueelle. KOy Peliitiltä ja As Oy Paapanaholta on toimitettu valtakirjat kaavanmuutoksen hakemista varten. Maanomistajien ja kunnan kesken laaditaan maankäyttösopimus, jossa määritellään kaavan laadinnan kustannusjako ja korvaukset kunnalle. Molemmat tontit ovat keskustan yleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C), eli kaavanmuutoksen tavoite on yleiskaavan mukainen. Rakennustoimisto esittää kaavan laatijaksi SWECO Ympäristö Oy:tä, joka on laatinut asemakaavanmuutoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Esitys: HALLITUS käynnistää Kirkonseudun asemakaava-alueen korttelin 64 osan asemakaavanmuutoksen ja hyväksyy asemakaavan laatijaksi SWECO Ympäristö Oy:n. HALLITUS hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa kaavan vireilletulo kuuluttamisen kaavoitusyksikön tehtäväksi. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö (toimeenpanovastuu) Tiedoksi:. Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

4 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 373 Hallitus KOy Peliitti. Asunto Oy Hämeenkyrön Paapanaho. Sweco Ympäristö Oy KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS; EHDOTUS NÄHTÄVILLE Hallitus , 110 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys: Liitteet Kirkonkylän korttelin 64 asemakaavanmuutosluonnos on ollut nähtävillä ja siitä jätettiin useampia huomautuksia koskien pysäköintiä ja sen riittävyyttä. Kaavanmuutoshankkeen konsultti (Sweco Ympäristö Oy) esittää kaavanmuutosehdotusta kunnanhallitukselle nähtäville asetettavaksi. Kaavanmuutosehdotukseen on mm. lisätty maanpäällisten pysäköintipaikkojen määrää 72:sta 89:än rakennusaloja siirtämällä ja paikkoja on nyt esitetty vastaavalla tehokkuudella kuin voimassa olevassa asemakaavassa. Kaavanmuutos aineistoon on myös lisätty havainnekuvia (Tekijä: Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co). Kaavakartan määräyksiin tulee ennen nähtäville asettamista lisätä, että purettavan autokatoksen tilalle rakennettavan uuden, vähintään nykyisen kokoisen autokatoksen, tulee olla toteutettuna ennen uuden viisikerroksisen kerrostalon käyttöönottoa. Lisäksi kaavaan merkittyjen olemassa olevien puiden vaurioituessa on ne korvattava uusilla täysikokoisilla puilla. Kaavakartta, kaavaselostus, vastineraportti sekä havainnekuvat ovat esityslistan liitteenä. Esitys: Päätös: HALLITUS asettaa kaavamuutoksen nähtäville ja antaa nähtäville asettamisen kaavoitusyksikön tehtäväksi. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kaavoitusarkkitehti Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

5 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 374 Hallitus KORTTELIN 64 TONTTIEN 1 JA 3 ASEMAKAAVANMUUTOS; HYVÄKSYMINEN Hallitus , 139 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys: Kirkonkylän asemakaava-alueen korttelin 64 asemakaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta on nähtävillä olon aikana jätetty kolme muistutusta, joihin konsultti on laatinut vastineet. Muistutusten sisällöstä johtuen on kaavakarttaan tehty seuraavia muutoksia nähtävillä olon jälkeen: - Autokatoksen sijaintia ja katon suuntaa on tarkistettu ja sitä on siirretty 4m etäisyydelle etelärajasta. - Korttelialueen pysäköintialueen osalle on osoitettu enimmäistaso jolla piha tulee olla toteutettuna. - Kaavakarttaan ja -selostukseen on lisäksi tehty teknisiä tarkistuksia, mm. mahdollistettu liiketilojen rakentaminen. Tontin kerrosalasta voidaan toteuttaa enintään 15 % (vähintään 5 %) liike- ja myymälätiloina ja 20 % sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden tiloina. Korttelin 64 asemakaavanmuutosta voi edellä kuvatulla tavalla muutettuna esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Kaavaselostus, kaavakartta ja määräykset pykälän liitteenä. Hallituksen johtosäännön 4 :n mukaisesti hallitus hyväksyy asemakaavan muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen osalta (MRL 52 ). Esitys: Päätös: Ote + liitteet:. Pirkanmaan Ely-keskus. muistutuksen tehneet Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet HALLITUS hyväksyy korttelin 64 tonttien 1 ja 3 asemakaavanmuutoksen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

6 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 375 Hallitus Ote:. kaavoitusarkkitehti Pöntys (toimeenpanovastuu). arkistosihteeri (lainvoimaisuustodistus). Pirkanmaan maakuntamuseo. Sweco Ympäristö Oy Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

7 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 376 Hallitus H 140 SEULOONTIEN ASEMAKAAVA; VIREILLETULO JA OAS Hallitus , 140 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys: Liite Kunta on saanut hankittua lisää maata ns. Seuloon suunnalta, Seuloontien ja Huuhkantien tuntumasta. Alueen kaavoittaminen jatkaa luontevasti Ahrolantien varren omakotiasutusta pohjoiseen. Alueelle saadaan kulku nykyisen Seuloontien kautta. Kaavoitettavan alueen itälaidalla kulkee pääpaineviemäri Mahnalan suuntaan. Kaavalla täydennetään kirkonseudun tonttitarjontaa ja varmistetaan tonttien riittävyys lähitulevaisuudessa. Kaavan laatiminen sisältyy kaavoitusohjelmaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy Seuloontien asemakaavan vireilletulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa siitä kuuluttamisen ja nähtäville asettamisen kaavoitusyksikön tehtäväksi. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. kaavoitusarkkitehti Pöntys (toimeenpanovastuu) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

8 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 377 Hallitus H 141 MAANHANKINTA; MÄÄRÄALA KOTIPIRTTI-NIMISESTÄ TILASTA HÄMEEN- KYRÖN KUNNASSA (KIINTEISTÖTUNNUS ) Hallitus , 141 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari, puh : karttaliite Leevi Hietasen kanssa on neuvoteltu määräalan ostamisesta kunnalle Uskelassa sijaitsevasta Kotipirtti-nimisestä tilasta. Tilan kiinteistötunnus on Hankittava määräala on pinta-alaltaan n m 2. Tämän lisäksi kunnalle tulee tilaan kuuluva Huuhkan yksityistien tiealue. Kunnanhallitus on , 130 päättänyt ostaa viereisen Hietala-nimisen tilan. Määräalan hankinnan myötä alueelle laadittavaan asemakaavaan saadaan muodostettua kulkuyhteydet ja tonttijaot tarkoituksenmukaisesti. Määräalan alue on Hämeenkyrön keskustan osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) sekä pientalovaltaiseksi alueeksi (AP-3). Ahrolantien asemakaavassa on varauduttu jatkamaan Seuloontietä kohti pohjoista. Hämeenkyrön strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu tiivistyväksi taajamaksi. Esitys: Hallitus ostaa Hämeenkyrön kunnasta määräalan Kotipirtti-nimisestä tilasta (kiinteistötunnus ). Määräala muodostuu n m 2 suuruisesta liitekarttaan punaiseksi väritetystä alueesta sekä n. 300 m2 suuruisesta tiealueesta (Huuhkantie) Myyjä: Leevi Hietanen, Korvenkatu 32 A 10, TAMPERE Kauppahinta on yhteensä (kaksituhattakahdeksansataa) 2800 euroa. Kauppa tehdään muutoin tavanomaisilla kauppakirjan ehdoilla. Kauppa sitoo kuntaa vasta, kun tämä päätös on saavuttanut lainvoiman. Hallitus oikeuttaa kunnanjohtajan tai maankäyttöinsinöörin kummankin erikseen sopimaan muista kaupan ehdoista ja allekirjoittamaan kauppakirjan. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

9 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 378 Hallitus Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Ote:. maankäyttöinsinööri Kamppari (toimeenpanovastuu). Leevi Hietanen. arkistosihteeri (lainvoimaisuustodistus). kirjanpito Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

10 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 379 Hallitus H 142 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN HANKESUUNNITELMA JA JATKOVALMIS- TELU Hallitus , 142 Mahnalan ympäristökoulun hankesuunnitelmaa on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja sivistyslautakunnassa Vuonna 2012 hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan verrattuna hankesuunnitelmasta on poistettu erikseen toteutetun päiväkodin osuus ja mitoitettu hanke 220 vuosiluokkien 0-6 oppilaalle. Kunnanhallitus hyväksyi näin muutetun hankesuunnitelman Valtuuston hyväksymässä kunnan investointiohjelmassa on Itäisen alueen varhaiskasvatus- ja kouluyksikölle myönnetty määrärahat euron kustannusarvion perusteella ja varauduttu toteuttamaan varhaiskasvatus erillisenä hankkeena. Mahnalan ympäristökoulun hankesuunnitelman päivittämistä tekevä työryhmä on käsitellyt hankesuunnitelmaa Rakennushankkeen alustava kustannusarvio on 9 / 2015 tasossa laskettuna ALV 0 % seuraava Rakennus ja tilat sekä aluekustannukset sekä hanketekijät euroa Vanhan koulun peruskorjaus euroa Kivikoulun purkukustannus euroa Tien siirto ja alapihan parkkipaikat euroa Eli alustavilla tiedoilla kustannus on noin euroa. Suunnittelu on tehty nykyiselle tontille ja se on perustunut arkkitehtikilpailun voittaneen työn tontinkäyttöehdotukseen. Kunnanhallitus on ja päättänyt yleisen arkkitehtikilpailun järjestämisestä koskien Mahnalan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnittelua. Kilpailu päätettiin järjestää, koska koulun ja päiväkodin sijoittaminen samalle tontille oli vaativa suunnittelutehtävä. Keväällä 2013 valmistuneen arkkitehtikilpailun kilpailukutsussa on todettu, että palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. Suunnittelutyö käynnistetään kilpailun päätyttyä. Jatkotoimeksianto pyritään antamaan voittaneen ehdotuksen tekijöille. Rakennussuunnittelua koskevissa kilpailuohjeissa todettiin, että rakennuksen tulee olla kunnan mittakaavan mukainen, kustannustehokkaasti rakennettava ja toteuttamiskelpoinen. Tilapohjai- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

11 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 380 Hallitus nen kustannusarvio oli 9,2 milj. euroa. Kaksivaiheiseen kilpailuun saatiin 84 ehdotusta ja palkintolautakunta päätti suositella ehdotusta nro 31 nimimerkki Athos jatkotyön pohjaksi ja suunnittelutehtävän antamista ehdotuksen tekijälle. Toteutuskelpoisuuden edellytyksenä kuitenkin on, että arvostelupöytäkirjassa mainitut kehitystä vaativat seikat pystytään ratkaisemaan. Voittaneen ehdotuksen oli laatinut Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen. Kilpailun toisen vaiheen kolmesta ehdotuksesta teetettiin kustannuslaskelmat, joista Athos oli edullisin (vaihteluväli euroa (sis.alv). Kunnanhallitus on tehnyt maanhankintoja, jotka saattavat mahdollistaa Mahnalan koululle uuden sijoituspaikan. Valtuusto on talousarviokokouksessaan edellyttänyt, että koulun sijoituspaikkaa tutkitaan myös Sasista. Valtuusto aikaisti koulun suunnittelumäärärahan vuodelle Esitys:: HALLITUS päättää hankkeen jatkovalmistelusta seuraavaa: - Mahnalan ympäristökoulun hankesuunnittelulle ei hankesuunnitelmassa suunnitellulla tavalla ole taloudellisesti realistisia edellytyksiä, vaan suunnittelu siinä muodossa pysäytetään. - Valtuuston linjauksen mukaisesti teknisen toimen tulee sivistystoimen kanssa selvittää tammikuun loppuun mennessä seuraavat kolme toteuttamisvaihtoehtoa ja niiden edut ja haitat sekä toteutusaikataulu. Valtuusto päättää helmikuun kokouksessa sijoitusvaihtoehdoista niin, että suunnittelu voi tapahtua 2015 ja toteutus alkaa viimeistään a) hankesuunnitelman mukainen 220 oppilaan koulun tilantarve sijoitetaan mahdollisimman edullisella tavalla nykyiselle tontille ja toteutus on KVR-rakentaminen - b) sijoituspaikka osoitetaan vaihtoehtoisesti Mahnalasta juuri ostetulta alueelta - c) sijoituspaikka osoitetaan Sasista kunnallisteknisesti sopivalta paikalta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

12 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 381 Hallitus Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. sivistyslautakunta. tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

13 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 382 Hallitus H 143 LAUSUNTO; PIRKANMAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tekninen lautakunta , 82 Tekninen johtaja Satu Hyötylä: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt kunnilta lausuntoa mennessä vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksestä. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos sekä ympäristöselostus ovat nähtävillä Asiakirjat löytyvät internetistä osoitteesta Pirkanmaan ELY-keskus on yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa päivittänyt vuonna 2006 valmistuneen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman. Suunnittelutyötä on ohjannut ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, kuntien ja vesihuoltolaitosten edustajista koostuva ohjausryhmä. Kehittämissuunnitelma koostuu yleissuunnitelmaluonnoksesta sekä ympäristöselostuksesta. Suunnittelu ja tarkastukset liittyvät Pirkanmaan liiton valmistelemaan 2. Kokonaismaakuntakaavaan. Kehittämissuunnitelmassa käsitellään Pirkanmaan vesihuollon kehittämistä yli kunta- ja maakuntarajojen. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 ja välitavoitevuosi Suunnitelman taustalla on Pirkanmaan maakuntakaavan mukainen väestöennuste sekä kunnilta kootut vesihuollon nykytilatiedot. Väestösuunnitelman mukaan Pirkanmaalla on asukasta vuonna Tämä perustuu 0,8 prosentin vuotuiseen väestönkasvuun. Vesihuollon kehittämissuunnitelman keskeisimmät tavoitteet: - Vedenhankinnan turvaaminen - Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa - Verkostojen ja laitosten saneeraus - Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen - Pohjavesien suojelu - Keskitetyt seudulliset jätevedenpuhdistusratkaisut - Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen Ympäristösihteeri Kaisa Pieniluoman lausunto: Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on ensiarvoisen tärkeää ottaa huomioon pohjavesien suojelu vedenhankinnan turvaamiseksi ja sii- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

14 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 383 Hallitus hen tulisi taloudellisesti enemmän resurssoida. Hämeenkyrön kunnassa on tavoitteena päivittää vuoden 2015 aikana pohjavesien suojelusuunnitelma. Hämeenkyrössä on hyvät pohjavesivarannot, joita tulee harkiten käyttää. Pohjavesien hyödyntämisessä on huomioitava, ettei siitä aiheudu haittaa luonnonympäristölle, esim. Pinsiön vedenottamolla huomioidaan veden riittävyys Pinsiön-Matalusjoessa Natura-alueella. Purkuvesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi kunnassa tehdään nykyisellään merkittäviä toimia, kun jätevedenpuhdistamoa uusitaan ja viemäröintialueita laajennetaan taajama-alueen ulkopuolelle. Jatkossa on selvitettävä myös mm. Pinsiön ja Pentinmaan alueiden jätevesien saaminen viemäriverkoston piiriin. Puhdistamolietteiden sekä sako- ja umpikaivolietteiden asianmukaista hyötykäyttöä tulee edistää nykyisestään ja pyrkiä ratkaisuihin, joilla kuljetusmatkoja voitaisiin lyhentää. Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoman lausunto Vedenhankinnan turvaaminen Miharin vedenottamolle haetaan parasta aikaa uutta ottolupaa joka nostaa verkostoon pumpattavan veden määrää 500 m³/vrk. Hämeenkyrön Vesi Oy on rakentanut Ulvaanharjuun uuden raakavesikaivon (nro 5) jonka arvioitu tuotto on m³/vrk. Hämeenkyröllä ei ole ongelmia nyt eikä tulevaisuudessakaan vedenhankinnan suhteen. Ylikunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa Hämeenkyröllä on jo nyt laajaa ylikunnallista yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Hämeenkyrön vesijohtoverkosto on yhteydessä Ikaalisten, Ylöjärven, Sastamalan ja Nokian kanssa. Hämeenkyrö omistaa vedenottamon Miharissa yhdessä Nokian kanssa ja Ulvaanharjussa yhdessä Sastamalan kanssa. Jätevettä johdetaan Hämeenkyröön Ylöjärveltä ja Hämeenkyrö johtaa jätevettä Sastamalaan. Hämeenkyrössä on teetetty vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisselvitys ja päätetty lautakuntatasolla jatkoselvitysten teosta. Verkostojen ja laitosten saneeraus Hämeenkyrö saneeraa parasta aikaa jätevedenpuhdistamoaan niin, että se valmistuu vuonna Verkostojen saneerauksen tasoa tullaan nostamaan merkittävästi kun suuret uudisinvestoinnit saadaan tehtyä vuonna Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

15 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 384 Hallitus Purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen Kuormitus vähenee uuden puhdistamon valmistuttua. Pohjavesien suojelu Hämeenkyrö päivittää pohjavesien suojelusuunnitelman vuonna Seudulliset/keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut Uusi saneerattu puhdistamo tarkoittaa, että Hämeenkyrö on ratkaissut jätevesiensä puhdistamisen vuosikymmeniksi eteenpäin. Hämeenkyrö ja Ylöjärvi ovat parasta aikaa päivittämässä sopimusta jätevesien johtamisesta ja käsittelystä koskien Ylöjärven Viljakkalan alueen jätevesien johtamista Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen Hämeenkyrö on vaihtamassa lietteenkäsittelyn toimijaa paikalliseksi toimijaksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sijaan. Lieteratkaisussa vaikuttaa myös merkittävästi käsittelyhinta. Muita huomioita Taulukossa 20. Hämeenkyrön kunnan vedenhankinta 2011 kohdassa myyty/muualle toimitettu vesi on Sastamalan vedelle merkitty 717 m³/d. Oikea määrä on 818 m³/d. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle lausuntonaan ympäristösihteerin ja kunnallistekniikan rakennuspäällikön lausunnot. Päätös: Ote: - hallitus Hallitus , 143 Esitys: Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. HALLITUS antaa lausuntonsa teknisen lautakunnan mukaisesti. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Pirkanmaan Ely-keskus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

16 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 385 Hallitus H 144 SOPIMUS JÄTEVESIEN JOHTAMISESTA JA KÄSITTELYSTÄ Tekninen lautakunta , 78 Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma: Ylöjärven kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan edustajat ovat yhdessä päivittäneet solmitun sopimuksen Ylöjärven Viljakkalan alueen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Hämeenkyrön kunnan jätevedenpuhdistamolla. Päivitetyn sopimuksen pääkohtia ovat mm. johtolinjojen käyttöä, kunnossapitoa ja uusimista koskevassa kohdassa, että sopijapuolet osallistuvat kustannuksiin kullakin viemäriosalla liitteessä 1 esitettyjen prosenttiosuuksien mukaan. Viemärivesien määrä ja laatu kohdassa on kirjattu, että liittyjällä (Ylöjärvi) on oikeus johtaa jätevesiä vastaanottajan jätevedenpuhdistamolle m³ vuodessa (vuosikeskiarvo). Pitkäaikaisesta ylityksestä on sopimuksessa määritelty toimenpiteet. Jätevedenpuhdistamon suunnittelu, rakentaminen ja käyttö kohdassa on määritelty, että sopijapuolet osallistuvat Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamon suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin kapasiteettivarausten suhteessa. Ylöjärven osuus on 10,5 % ja Hämeenkyrön 89,5 %. Sopijapuolet osallistuvat puhdistamon käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin mitattujen jätevesimäärien suhteessa ellei jäteveden laadusta muuta johdu. Hallinto ja talous kohtaan on kirjattu, että käyttökustannukset laskutetaan 4 kertaa vuodessa mitattujen jätevesimäärien perusteella ja tasauslasku tilinpäätöslukuihin perustuen. Ylöjärven osuus, (alv 0%), Hämeenkyrön uuden jäteveden puhdistamon (v ) rakentamiskustannuksista laskutetaan Ylöjärveltä seuraavan aikataulun mukaan: v v v loppuerä liittyjän 10,5% osuudesta hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Vahingot ja poikkeukselliset tilanteet kohdassa todetaan, että sopijapuolet vastaavat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti rannan tai vesialueen omistajalle, haltijalle tai muulle vahingon tai haitan kärsijälle jätevesien päästämisestä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Sopimus on luettavissa Satamassa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

17 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 386 Hallitus Kunnallistekniikan rakennuspäällikön esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy sopimuksen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä ja esittää kunnanhallitukselle sopimuksen hyväksymistä ja allekirjoittamista. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityksen. Lautakunta valtuuttaa kunnallistekniikan rakennuspäällikön tekemään sopimukseen teknisiä muutoksia ennen hallituskäsittelyä. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen. Ote: - hallitus - rakennuspäällikkö JL Hallitus , 144 Liitteet Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Ylöjärven kaupunki. tekninen lautakunta. kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Luoma Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

18 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 387 Hallitus H 145 LAUSUNTOPYYNTÖ; PIRTEVAN UUDET TOIMITILAT Hallitus , 145 Pirkkalan kunta, ympäristöterveydenhuollon jaosto pyytää lausuntoa jäsenkunnilta koskien Pirtevan uusia toimitiloja. Va. ympäristöterveyspäällikkö Sario : Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon yksikölle Pirtevalle on suunniteltu uusia toimitiloja vuodesta Valvontayksikön tilat ovat muodostuneet ahtaiksi. Lisäksi asiakaspalvelu on hankalaa. Perustyön tekeminen avokonttorissa on tilan meluisuuden vuoksi vaikeata. Eläinlääkintähuoltolain tavoitteena on ohjata kuntia järjestämään peruseläinlääkäripalvelut yhteistoiminta-alueella yhteisiin toimitiloihin, mikäli maantieteelliset etäisyydet eivät muodostu liian suuriksi. Pirtevan alueella on perusteltua säilyttää vastaanotot alueen ääripäissä ja perustaa toimiva vastaanotto keskelle toimialuetta. Nykyiset vastaanottotilat eivät Vesilahden tiloja lukuun ottamatta sovellu useamman eläinlääkärin tiloiksi. Lisäksi tiloissa on merkittäviä työturvallisuuspuutteita. Pirtevan uudet toimitilat sekä valvonnalle että eläinlääkintähuollolle on suunniteltu sijoitettavaksi Pirkkalaan. Oheismateriaalina olevassa taulukossa on vertailtu nykyisten toimitilojen, muunnettavissa olevien tilojen, uusien vuokratilojen toiminnallisia ja taloudellisia vaihtoehtoja. Pirkkalan kunta on ilmoittanut, että se ei ole valmis rakentamaan omia tiloja ympäristöterveydenhuollon yksikölle. Pirtevan jäsenkuntia on kuultu asiassa viimeksi Jäsenkunnat eivät ole valmiita rakentamaan tai osoittamaan Pirtevalle toimitiloja alueeltaan. Jäsenkunnat pyytävät, että ympäristöterveydenhuollon jaoston käsiteltyä asiaa se lähetetään jäsenkuntien (Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Ylöjärvi ja Vesilahti) kunnanhallituksille lausunnolle. Pirtevan jäsenkuntien kunnanhallitusten lausunnot pyydetään mennessä. Kuntien lausuntojen jälkeen asia viedään Pirkkalan kunnanhallituksen päätettäväksi. Va. ympäristöterveyspäällikkö Sarion ehdotus : Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää 1. esittää jatkovalmisteluun vaihtoehtoa 2. eli ulkopuolinen rakennuttaja rakentaa uudet tilat, jotka Pirkkalan kunta vuokraa rakennuttajalta; Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

19 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 388 Hallitus lähettää jaoston päätöksen Pirtevan jäsenkuntien kunnanhallituksille lausunto varten. Lausunnot tulee toimittaa mennessä. Ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös : Päätösehdotus hyväksyttiin. Esitys: HALLITUS toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Pirkkalan kunnan suunnitelman vaihtoehtoon 2, jolla se vuokraa rakennuttajalta uudet tilat ympäristöterveydenhuollolle. Hämeenkyrön kunta edellyttää, että uusiin tiloihin siirtyminen ei nosta kustannustasoa. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. Pirkkalan kunta, ympäristöterveydenhuollon jaosto (tarkastamaton ote ptk:sta lähetetty s-postilla) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

20 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 389 Hallitus H 146 HALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA VUOSINA 2015 ja 2016 Hallitus , 146 Kuntalain 50 :ssä säädetään hallintosäännöstä, jossa valtuusto antaa tarpeellisiksi katsomansa määräykset mm kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Hallintosäännön 13 :ssä on maininta, että hallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Hallitus on nimennyt hallituksen edustajat lautakuntiin vuosiksi : Perusturvalautakunta - Heimo Nordfors Sivistyslautakunta - Maarit Lepistö Tekninen lautakunta - Vilho Ponkiniemi Ympäristölautakunta - Rauno Mäki Hallituksen johtosäännön 5 :ssä valtuusto on määrännyt, että lautakunnan kokoukseen osallistuva hallituksen puheenjohtaja ja edustaja mm välittää informaatiota ja muutoinkin edistää vuorovaikutusta hallituksen, lautakunnan ja kunnan henkilöstön välillä. Edustajan perustehtävän voidaan katsoa perustuvan kuntalain 23 :n säännökseen hallituksen tehtävästä ja vastuusta kunnan hallinnon ja taloudenhoidon yhteensovittamisesta ja hallinnon toimivuudesta huolehtimisen. Hallintoa johtaessaan hallitus valvoo ja yhteensovittaa kunnan muiden toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Esitys: HALLITUS 1. asettaa edustajansa vuosiksi 2015 ja 2016: * perusturvalautakuntaan * sivistyslautakuntaan * tekniseen lautakuntaan ja * ympäristölautakuntaan 2. käy ohjaavan keskustelun hallituksen edustajan asemasta ja tehtävistä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 20-22 Asialista H 20 Hämeenkyrön liittyminen kehyskuntien tietotekniikan kehittämisen yhteistyösopimukseen...

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 3/2015. Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 11-22. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 3/2015 Kokousaika 15.6.2015, klo 15.00 18.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 11-22 Asialista V 11 V 12 V 13 Hyvinvointikertomus; kuntalaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot