Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 220 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Kuntien harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuonna Kunta-asunnot Oy:n kirje asukasvalintaa koskevan sopimuksen jatkamisesta 132 * 225 Eeva Heikkilän kirje 133 * 226 Maa-alueen vuokraaminen DNA Oy:lle Metsäkylän Kauppakiinteistön myyntiasia Kunnan omistamien asunto-osakkeiden myynti Kunnanjohtajan viran haettavaksi julistaminen 137 * 232 Manelius Mika, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto 138 * 234 Avo-ojan putkittaminen Metsämäentiellä, maanomistajan lupa 139 * 236 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Kotojärven kartanon lomaalueen asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta Ilmoitusasiat Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtävien väliaikainen hoitaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari, poissa Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Haapakoski Asta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2010 puheenjohtaja Sivu 220 poistui klo :n 136 aikana Sari Janhusen varajäsen Yrtti Seppo, poissa Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Tanner ja Jaana Putus. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Risto Kuisma Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Seija Marttila Hannu Haukkasalo :n 141 aikana Tuula Tanner Jaana Putus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 129 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 38 Vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen Otteet: kirjanpito, lautakunnat, toimintakertomus kunnan toimipisteisiin. 39 Tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomus Otteet lautakunnille. Lautakunnilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin mennessä 40 Henkilöstöraportti vuodelta 2009 Otteet lautakunnille, henkilöstöraportti kunnan toimipisteisiin. 41 Pornaisten ympäristöohjelma Otteet ja ympäristöohjelma lautakunnille 42 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa Otteet: Kaj Mattila, tekninen lautakunta 43 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen energiansäästöä Otteet: Keskustan valtuustoryhmä/matti Kalsola, tekninen lautakunta 45 Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle Otteet: Hannu Haukkasalo, palkanlaskenta Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010 Khall 130 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnan- ja kaupunginhallituksille päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä valtiovarainministeriön kuntaosastolle. Kopio hakemuksesta tulee lähettää Suomen kuntaliitolle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ei ole edellytyksiä saada harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2010, joten hakemusta ei tehdä../..

5 Kunnanhallitus Khall 130./.. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KUNTA-ASUNNOT OY:N KIRJE ASUKASVALINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN JATKAMISESTA Khall 131 Kunta-asunnot Oy on lähettänyt kunnalle päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Kunta-asunnot Oy:n, Kunta-aravat Oy:n, Kunta-korkotuki Oy:n sekä Kuntakodit Oy:n (myöhemmin Yhtiöt) ja kunnan (myöhemmin Kunta) välillä on tehty sopimus vuokralaisten valinnasta Yhtiöitten omistamiin vuokra-asuntoihin. Sopimuksen mukaan Yhtiöt ovat valtuuttaneet Kunnan valitseman toimielimen valitsemaan vuokralaiset Yhtiöiden omistamiin vuokraasuntoihin. Sopimus on laadittu määräaikaiseksi ajalle Olemme selvittämässä Kuntien halukkuutta jatkaa tai olla jatkamatta sopimusta määräajan umpeuduttua. Jotta pystymme varautumaan mahdollisten uusien asukasvalitsijoiden palkkaamiseen syksyllä, pyydämme Kuntaa ilmoittamaan mennessä, onko kunnalla tarkoitus jatkaa asukasvalintaa alkaen. Jos Kunta ilmoittaa halukkuutensa sopimuksen jatkamisesta, laadimme uuden sopimuksen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Toimeksiannosta maksetaan edelleen 50,00 /vuokrasopimukseen johtanut valinta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa nykyistä käytäntöä vuokralaisten valinnassa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus EEVA HEIKKILÄN KIRJE Khall 132 Eeva Heikkilä on osoittanut kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen koskien nuorison aiheuttamia järjestyshäiriöitä Pornaisten kunnassa Koskitien ja Koskikujan sekä Kamelipuiston alueilla. Kirjeessä Eeva Heikkilä tiedustelee lisäksi, miten ja minkälaisin toimenpitein Pornaisten kunnanhallitus aikoo varmistaa yleisen järjestyslainsäädännön edellyttämän taajama-aluetta koskevan asumisrauhan toteutumisen nuorisotalo Ponussa järjestettävien illanviettojen ajankohtina. Kopio Eeva Heikkilän kirjeestä jaettiin kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Eeva Heikkilän kirjeen johdosta seuraavaa: Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen, jonka mukaan kunta tekee kiinteistöjen turvallisuuspalvelujen järjestämisestä sopimuksen G4S Security Services Oy:n kanssa. Kunnasta on oltu yhteydessä Oslan kiinteistötoimeen, jossa on luvattu miettiä lisätoimia asiattoman mopoilun ja autoilun estämiseksi. Kunnan tekninen toimi ja nuorisotoimi miettivät omalta osaltaan keinoja häiriöiden vähentämiseksi. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN DNA OY:LLE Khall 133 DNA Oy rakentaa, vuokraa ja ylläpitää matkapuhelinverkkoja ja laitetiloja koko Suomen alueella. DNA Oy on jättänyt hakemuksen maan vuokraamiseksi Laukkoskelta kunnan omistalta Piltari nimiseltä tilalta, RN:o , uutta matkapuhelintukiasemaa varten. Tila käsittää Kotojärven virkistysalueen ja esitetty maa-alue sijoittuu mäkialueelle tilan pohjoisosaan. Uudella matkapuhelintukiasemalla parannetaan alueen matkapuhelinpalveluita. Maa-alueen tarve on n. 100 m2. Tarkoituksena on rakentaa alueelle 46 metriä koskea putkimasto (ilman haruksia) ja sen juureen laitetila 15,3 m2 (3,4 m x 4,5 m). Masto ja laitetila on mitoitettu sen mukaan, että muutkin operaattorit mahtuvat mukaan. Kunnanhallitus käsitteli asiaa pitämässään kokouksessa ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten. DNA Oy on toimittanut pyynnöstä seuraavia lisäselvityksiä: - kartta, josta ilmenee käytössä olevat mastot, lähistöllä ei ole muita mastoja sekä peittokatve Kotojärvellä, vihreä väri kartassa kertoo, että alueella on ongelmia sisätilakuuluvuuksissa - tukiasemapaikkaehdotus valittu suunnittelujärjestelmän, omien mittausten, saatujen asiakaspalautteiden ja omakohtaisten kokemusten perusteella - havainnekuva 50 metrisestä ristikkomastosta, joka soveltuu paremmin maisemaan kuin aiemmin esitetty putkimasto DNA Oy on ilmoittanut maksavansa tukiaseman vuokraa euroa 30 vuoden ajalta. Vuokra maksetaan yhdellä kertaa kun kaikki viranomaispäätökset ja rakennuslupa on saatu. Matkapuhelintukiaseman sijoittaminen ko. alueelle ei haittaa virkistysalueen kehittämistä. Esityslistan mukana lähetetään peittokartta sekä kolme kuvaa maastosta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata DNA Oy:lle n. 100 m2:n suuruisen maa-alueen Piltari RN:o nimisestä tilasta 30 vuoden ajaksi. Alueen vuokra on /..

9 Kunnanhallitus Khall 133./.. Kunnanhallitus edellyttää, ettei maston ja laitetilan rakentamisesta ja huollosta aiheudu haittaa virkistysalueen käyttäjille. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että yhtiön mahdollisesti aiheuttamat vauriot maastossa korjataan yhtiön toimesta alkuperäiseen kuntoon viivytyksettä. Ehdotus tukee omalta osaltaan Pornaisten kunnan strategiassa mainittua palveluiden parantamista ja Kotojärven Kartanon ympäristön kehittämistä. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus METSÄKYLÄN KAUPPAKIINTEISTÖN MYYNTIASIA Khall 88 Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n hallituksessa on keskusteltu kiinteistön myynnistä. Kauppakiinteistössä on yhteensä 200 osaketta 83 osakkeenomistajalla. Pornaisten kunnalla on 80 osaketta. Kunnalta on tiedusteltu kunnan mielipidettä kiinteistön myyntiasiassa. Kauppakiinteistön hallituksella on kokous Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n hallitukselle kantanaan, että kunta kannattaa kauppakiinteistön myyntiä käypään hintaan. puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 134 Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous on käsitellyt kauppakiinteistön osakkeiden myyntiä. Päätöksessään yhtiökokous suosittaa yksimielisesti osakkeiden omistajille osakkeiden myymistä kunnan asettamilla reunaehdoilla. Juha-Pekka Kousa on tekemällään kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä tarjonnut Pornaisten kunnalle kunnan Metsäkylän kauppakiinteistö Oy:n omistamista 80 osakkeesta 550,00 euroa kappaleelta. Tarjoaja on ryhmäperhepäivähoitotoimintaa Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n tiloissa harjoittavan henkilön isä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta on valmis myymään omistamansa Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n osakkeet (80 kappaletta) Juha-Pekka Kousalle tarjouksen mukaisesti. Osakkeiden myynnin ehtona on, että tarjouksen jättäjä on valmis ostamaan myös muut Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n osakkeet samalla hinnalla../..

11 Kunnanhallitus Khall 134./.. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus KUNNAN OMISTAMIEN ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI Khall 135 Vuoden 2010 talousarviossa mainitaan, että kunnan omistamia asuntoosakkeita myydään. Kunta omistaa Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäessä 8 asuntoosaketta, joista kaksi on tällä hetkellä tyhjänä. Huoneistot ovat kooltaan 57 m2 (2h+k). Hallintosäännön 25 :n mukaan kunnanhallitus päättää irtaimen omaisuuden myynnistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäestä kaksi asunto-osaketta kiinteistönvälittäjän myytäväksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa yhden kaksion ja yhden yksiön kiinteistövälittäjän myytäväksi Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäestä.

13 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Khall 136 Valtuusto on kokouksessaan päättänyt myöntää eron kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle. Hallintosäännön 35 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus päättää kelpoisuusehdoista, ellei niistä ole määräyksiä laissa, asetuksessa tai muissa kuntaa sitovissa säädöksissä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään toistaiseksi. Virka julistetaan haettavaksi elokuussa. Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksiksi kunnanhallitus hyväksyy virkaan soveltuvan korkeakoulututkinnon ja hyvän käytännön perehtyneisyyden kunnallishallintoon. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus MANELIUS MIKA, SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 137 ASIA Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Mika Manelius Pyynikintie 5 P HELSINKI puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kupsenkylä, Nummenkujantie 99, kiinteistö Viertola RN:o , tilan pinta-ala 0,4959 ha. Rakennustoimenpide Omakotitalon (1 asunto, 2 kerrosta ja 300 k-m 2 ) rakentaminen; nykyinen asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi. Rakentamisrajoitus - Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Nykyinen asuinrakennus jää sivuasunnoksi (koko n. 45 m 2 ). Liittymä Nummenkujantieltä. Vesihuolto hoidetaan vesiosuuskunnan kautta. Naapurien kuuleminen Naapureilla (7 kpl) ei ole huomautettavaa../..

15 Kunnanhallitus Khall 137./.. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu kyläalueelle (AT) ja on kaavassa osoitettu olemassa olevan rakennuspaikan symbolilla (vanha rakennuspaikka). Rakennuspaikan vähimmäiskoko kyläalueella on m 2 ; mikäli rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on m 2. Rakennuspaikalla saa olla enintään yksi asunto ja sivuasunto. Sivuasunnon määritelmä on rakennusjärjestyksen mukainen. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Perustelut Rakentaminen haetulle tilalle on osayleiskaavan mukaista, mikäli nykyinen pieni asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä haitallista yhdyskuntakehitystä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16, 137 Tiedoksi on ilman liitenumeroa karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: - kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein ja ehdolla, että nykyinen asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi; lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että asuinrakennus liitetään vesihuoltoverkostoon. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus AVO-OJAN PUTKITTAMINEN METSÄMÄENTIELLÄ, MAANOMISTAJAN LUPA Khall 138 Sanna ja Jarmo Tanskanen ovat jättäneet Pornaisten kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, missä he anovat kunnalta lupaa putkittaa Metsämäentien ja omistamansa tontin välisen avo-ojan. Suunnitelmassa on piha-alueen reunaan esitetty muurin rakentaminen sekä pensasistutuksia tien puolelle. Putkituksen he esittävät tekevänsä omalla kustannuksellaan. Hakijan mukaan toimenpiteen tavoitteena on tontin reunan ilmeen parantaminen piha-alueen rakentamisen yhteydessä, liikenneturvallisuuden parantaminen ja valumavesien haittojen vähentäminen. Metsämäentien alue sijoittuu asemakaava-alueelle rinnemaastoon. Hanke koskee tiealuetta, joka ei ole hakijan hallinnassa. Kunnan hallitsema tiealue on toteutettu hyväksyttyjen tiesuunnitelmien mukaan avo-ojilla. Pihan toiminnallisuuden ja reuna-alueen ilmeen parantaminen ovat kannatettavia toimenpiteitä. Rakennuspaikka sijoittuu alueen reunaan virkistysalueen jatkeeksi; avo-ojan putkittaminen yhden rakennuspaikan osalta on tämän vuoksi mahdollista ilman, että se tiemaisemassa näyttäisi oudolta. Tiedoksi ilman liitenumeroa on hakemus liitteineen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättä antaa luvan avo-ojan putkittamiseen Metsämäentiellä hakijan omistaman rakennuspaikan osuudelta ehdolla, että - putkittaminen ja sen kunnossapito tulee tapahtua hakijan toimesta ja hakijan kustantamana - putkituksen rinnalle tulee rakentaa myös salaoja tierakenteen kuivatuksen varmistamiseksi - putkitetun avo-ojan päälle tulee perustaa hakijan toimesta nurmetettu alue; myös tämän alueen kunnossapito on kiinteistön vastuulla - tontin puolelle tuleva tukimuuri tulee perustaa siten, että kunnan tiealueella tulevaisuudessa mahdollisesti tekemät tienrakennustoimenpiteet eivät esty - kunta ei vastaa näiden tontilla olevien rakenteiden kunnosta tienparannustoimenpiteiden yhteydessä. puh /..

17 Kunnanhallitus Khall 138./.. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

18 Kunnanhallitus LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN KOTOJÄRVEN KARTANON LOMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA Khall 139 Helsingin hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään Pornaisten valtuuston lausuntoa koskien Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta: Dnro 03806/10/4103. Pornaisten valtuusto hyväksyi ko. asemakaavan, 24, kokouksessaan Kunnan lausunto liiteasiakirjoineen pyydetään palauttamaan mennessä. Valituksen ovat jättäneet neljä loma-alueen läheisyyteen sijoittuvaa kiinteistöosakeyhtiötä: Kiinteistö Oy Kotojärven Mäki I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne II ja Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne III. Valitus koskee Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittelyä: valituksen tehneet esittävät, että valtuuston päätös on kumottava siltä osin, kun voimassa olevan asemakaavan mukainen virkistysalue (VL-1) poistetaan golfkentän ja loma-asuntokorttelin 204 (RA-1) välistä sekä liitetään viereiseen golfalueeseen (VU-1). Valitusta on perusteltu lainvastaisuuksilla ja menettelyvirheillä. Valituksessa on esitetty, että kaavamuutoksen alaisella VL-1 alueella ei saa tehdä valituksen voimassaoloaikana maa- ja/tai rakennustöitä eli tältä osin vaaditaan voimaansaattamiskieltoa. Lisäksi vaaditaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkolain mukaisine korkoineen. Valituksen tehneet ovat perustelleet valitustaan seuraavasti: Lainvastaisuus: - lähivirkistysalueen poistaminen kaavasta ja liittäminen golfalueeseen vaikeuttaa Yhtiöiden osakkeenomistajien ja kortteleiden asukkaiden Kotojärven rantaan rajoittuvan virkistysalueen käyttöä kohtuuttomasti jättäen jäljelle mahdollisuuden käyttää järven rantaan rajoittuvaa lähivirkistysaluetta ainoastaan hankalakulkuisen ja kallioisen maa- ja metsätalousalueen (MU) kautta - turvallisuussyistäkään ei ole perusteltua poistaa väliin jäävää lähivirkistysaluetta vaan järjestää turvallisuuden lisäämiseen liittyvät asiat oikeilla keinoilla kuten suojaverkon asentamisella golfkentän ja lähivirkistysalueen rajalle - virkistysalueen poistaminen aiheuttaa sellaista elinympäristön laadun heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen, MRL 54 3 mom.; tämä on kirjattu myös yhtiöiden jättämään muistutukseen kaavaehdotuksesta, johon kunta ei missään vaiheessa antanut perusteltua kannanottoa./..

19 Kunnanhallitus Khall 139./.. - alueen asukkaiden huomioimisella on oltava kaavaratkaisuja tehtäessä aivan toinen painoarvo kuin alueen tarjoaman golfharrastustoiminnan huomioimisella Menettelyvirheet: - maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle kaavoitusmenettelylle asetetut vuorovaikutusvaatimukset eivät ole toteutuneet: osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on todettu kaavahankkeen olevan vähäinen ja teknisluonteinen ja tällä perusteella on vuorovaikutuksessa noudatettu kevyempää linjaa mm. tiedottamisen osalta; lisäksi yhtiöiden tekemään muistutukseen ei Pornaisten kunnalta ole tullut perusteltua kannanottoa postitse - asemakaavan muutosvaiheessa ei ole riittävästi selvitetty alueen maanomistusta. Pornaisten kunnan lausunto Helsingin hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa neljän kiinteistöosakeyhtiön, Kiinteistö Oy Kotojärven Mäki I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne II ja Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne III, jättämän valituksen johdosta sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Kunnan hallintosäännön 25 :n 16 kohdan mukaan lausunnon antaa kunnanhallitus, mikäli selityksessä esitetään valituksen tai valitusten hylkäämistä. Kotojärven alueen yleis- ja asemakaavat Kotojärven oikeusvaikutteinen osayleiskaava (lain voima ) on ollut pohjana Kotojärven kartanon asemakaavan (lain voima ) laatimiselle. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutos on laadittu Kotojärven kartanon alueelle vielä toteuttamatta olevalla lomaasuntokorttelille. Molempiin asemakaavoihin on liittynyt maankäyttösopimus. Ote voimassa olevasta Kotojärven osayleiskaavasta on esitetty kaavaselostuksen kohdassa Yleiskaavassa viheryhteys rantaan on osoitettu loma-asuntoalueen (RA) länsi-eteläpuolelta MU-alueen kautta. Käsillä olevan asemakaavan muutos toteuttaa tätä periaatetta../..

20 Kunnanhallitus Khall 139./.. Voimassa olevan asemakaavan mukainen VL-1-alue, joka muutetaan VU-1-alueeksi, on tällä hetkellä pääosin golfkenttäkäytössä. Kaavamuutoksella ei siten tältä osin suunnitella muutosta olemassa olevaa tilanteeseen. Jalankulun ohjaaminen tälle alueelle ei ole tarkoituksenmukaista, koska golfkentän reunaan sijoittuva jalankulkureitti ei ole turvallinen. Ulkoilijoiden yhteys kadun päästä rantaan hoituu jokamiehenoikeudella MU-alueen kautta korttelin 204 länsipuolelta. Sillä alueella maasto on kohtuullisen helppokulkuista eikä yhteys rantaan ole sanottavasti pitempi kuin VL-1-alueen kautta. Rantaan pääsyn kannalta näillä yhteyksillä ei ole oleellista eroa eikä VL-1-alueen poistaminen muuta alueen viheralueverkoston merkitystä tai toiminnallista luonnetta. Toinen luonteva yhteys rantaan jää kaavassa virkistysalueelle osoitetun ajo-yhteyden kautta Kotojärvenrinne nimisen katualueen jatkeena, mikä on vanha tiepohja kahdelle erilliselle ja alueelle ennen asemakaavaa rakentuneelle loma-asunnolle. Asemakaavan muutos on ollut luonnoksena ja ehdotuksena nähtävillä 14 päivän ajan; tässä on käytetty MRA:n 27 :n antamaa mahdollisuutta keventää kaavaprosessia vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan ollessa kyseessä. Asemakaavan muutos koskee kapeaa lähivirkistysaluekaistaletta sekä toteutumatonta loma-asuntokorttelia, jossa rakennusoikeus ei kasva. Vuorovaikutus asemakaavan laatimisen aikana Kunta tiedottaa kaavan vireille tulosta, luonnosvaiheesta ja ehdotusvaiheesta lehtikuulutuksella (Viikkouutiset ja Uusimaa), kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla; lisäksi kaava-alueen sisäpuolella oleville ja siihen rajoittuville maanomistajille lähetetään tieto kirjeellä, mikäli kiinteistön omistajatieto on selvillä. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä MRA 30 :n edellyttämällä tavalla ajalla Kunnalla ei ollut tiedossa kiinteistöyhtiöiden osakasluetteloa eikä osoitteita. Mielipiteen yhteydessä osoitetiedot selvisivät. Kaavaluonnoksesta pyydettiin nähtävillä oloaikana myös viranomaislausunnot osallistumisja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n edellyttämällä tavalla ajalla Nähtävillä olosta tiedotettiin kirjeellä yhdelle kiinteistöosakeyhtiön edustajalle ja pyydettiin välittämään tieto myös muille mielipiteen allekirjoittaneille; lisäksi liitteenä oli vastine kiinteistöyhtiöiden jättämään mielipiteeseen../..

21 Kunnanhallitus Khall 139./.. Muistutuksessaan kiinteistöyhtiöt eivät olleet pyytäneet kunnan kannanottoa muistutukseensa eikä tietoa kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä. Kiinteistöyhtiöillä oli kuitenkin selkeä kuva kaavahankkeen etenemisestä myös sen vuoksi, että kunnanjohtaja ja kiinteistöyhtiöiden edustajat neuvottelivat asiasta kunnanvirastolla Palaveri pidettiin ennen kuin Pornaisten kunnanhallitus käsitteli kaava-asiaa ja siitä tehtyä muistutusta. Kunta on selvittänyt alueen maanomistusta käytössään olevien rekisterien (lainhuudatustietojen) pohjalta. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio valituskirjelmästä. puh. (019) tai Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: Edellä esittelytekstiin perustuen Pornaisten kunta toteaa lausuntonaan, että Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutos on laadittu ja kaavoitusmenettely hoidettu avoimesti ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Valitus ei anna aihetta muuttaa valtuuston päätöstä, joten kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 140 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , taltionumero 1537, dnro 3368/1/08/ Asia: Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus / Valittaja: Marcus Fredriksson / Päätös, jota valitus koskee: Helsingin hallinto-oikeus nro 08/0851/5 / Aikaisempi käsittely: Pornaisten kunnanvaltuusto on tekemällään päätöksellä hyväksynyt Hyötinmäen asemakaavan / Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Valitus on hylätty. Lapsiasiavaltuutetun kirje kesäkuu 2010: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010, lapsen oikeudet Suomen esityslistalle. Suomen Kuntaliiton kirje : Pienyritysten roolin vahvistaminen kuntien hankinnoissa. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2010, : Influenssa A(H1N1)v rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 13/80/2010, : Valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset esi- ja perusopetusta koskeviin sopimuksiin. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2010, : Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2010, : Hankintalain muutokset voimaan Suomen Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2010, : Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2010, : Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta tukea työssä jatkamiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kirje 16531/711/2010, : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 1/2010, : Vuoden 2011 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista../..

23 Kunnanhallitus Khall 140./.. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirjanote , kohta 2: Ponsi / Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamishankkeen valmistelu. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirje 1/2010, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kirje : Lausunnon pyytäminen yhdistyksen strategiasta Mäntsälän Veden johtokunnan pöytäkirja 5/2010, Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 5/2010, Askolan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumaraportti ajalta Pukkilan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Artjärven kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutulautakunnan kannanotto seudullisesta hallinnoinnista/ kunnanhallitus Sivistyslautakunnan pöytäkirja 5/2010, Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 2/2010, ja 3/2010, sekä 4/2010, Ensihoitopalveluiden kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Kirveskosken koulun ja yläkoulun vuosikertomukset sekä kiitos stipendilahjoituksista. Laukkosken ja Jokimäen koulujen vuosikertomus ja kiitos yhteistyöstä. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tilannekatsaus (Pornaisten työttömyysaste 4,7 %)../..

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 1.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 15/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 379 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009. Kunnanvaltuusto. 39 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 18.3.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 39 59 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset

14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 12 15-16 Talousarvion 2011 menojen ja tulojen alitukset sekä ylitykset PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2012 Päivämäärä Tekninen lautakunta 8.3.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 13.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt

15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 15 * 17 Revontien kevyenliikenteenväylä ja Paalantien suojatiejärjestelyt PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.3.2011 KOKOUSAIKA Tiistai 5.4.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 15 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.11.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 460 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen

Tekninen lautakunta 3.9.2014. 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 33 44 Kaukolämmön kulutusmaksun tarkistaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 3.9.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.9.2014 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 43 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot

Tekninen lautakunta 22.11.2006. 76 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 62 79 Kiinteistöjohtamisen alueelliset yhteistyömuodot PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2006 Päivämäärä Tekninen lautakunta 22.11.2006 KOKOUSAIKA Tiistai 28.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen

264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 126 265 Muut asiat / JUKOn pääluottamusmiehen vaihtuminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 11/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 264 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 108 167 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 12.12.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 108 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148. Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2014 Ympäristölautakunta Sivu 148 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 16.12.2014 klo 18.30 19.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008. Perusturvalautakunta 2.9.2008. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 2.9.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 7.10.2008 klo 18.00 21,30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 144 Kokouksen

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 67 Tekninen lautakunta Nro 8/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 3.12.2015 klo 17-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot