Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 220 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Kuntien harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuonna Kunta-asunnot Oy:n kirje asukasvalintaa koskevan sopimuksen jatkamisesta 132 * 225 Eeva Heikkilän kirje 133 * 226 Maa-alueen vuokraaminen DNA Oy:lle Metsäkylän Kauppakiinteistön myyntiasia Kunnan omistamien asunto-osakkeiden myynti Kunnanjohtajan viran haettavaksi julistaminen 137 * 232 Manelius Mika, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto 138 * 234 Avo-ojan putkittaminen Metsämäentiellä, maanomistajan lupa 139 * 236 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Kotojärven kartanon lomaalueen asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta Ilmoitusasiat Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtävien väliaikainen hoitaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari, poissa Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Haapakoski Asta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2010 puheenjohtaja Sivu 220 poistui klo :n 136 aikana Sari Janhusen varajäsen Yrtti Seppo, poissa Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Tanner ja Jaana Putus. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Risto Kuisma Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Seija Marttila Hannu Haukkasalo :n 141 aikana Tuula Tanner Jaana Putus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 129 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 38 Vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen Otteet: kirjanpito, lautakunnat, toimintakertomus kunnan toimipisteisiin. 39 Tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomus Otteet lautakunnille. Lautakunnilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin mennessä 40 Henkilöstöraportti vuodelta 2009 Otteet lautakunnille, henkilöstöraportti kunnan toimipisteisiin. 41 Pornaisten ympäristöohjelma Otteet ja ympäristöohjelma lautakunnille 42 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa Otteet: Kaj Mattila, tekninen lautakunta 43 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen energiansäästöä Otteet: Keskustan valtuustoryhmä/matti Kalsola, tekninen lautakunta 45 Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle Otteet: Hannu Haukkasalo, palkanlaskenta Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010 Khall 130 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnan- ja kaupunginhallituksille päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä valtiovarainministeriön kuntaosastolle. Kopio hakemuksesta tulee lähettää Suomen kuntaliitolle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ei ole edellytyksiä saada harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2010, joten hakemusta ei tehdä../..

5 Kunnanhallitus Khall 130./.. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KUNTA-ASUNNOT OY:N KIRJE ASUKASVALINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN JATKAMISESTA Khall 131 Kunta-asunnot Oy on lähettänyt kunnalle päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Kunta-asunnot Oy:n, Kunta-aravat Oy:n, Kunta-korkotuki Oy:n sekä Kuntakodit Oy:n (myöhemmin Yhtiöt) ja kunnan (myöhemmin Kunta) välillä on tehty sopimus vuokralaisten valinnasta Yhtiöitten omistamiin vuokra-asuntoihin. Sopimuksen mukaan Yhtiöt ovat valtuuttaneet Kunnan valitseman toimielimen valitsemaan vuokralaiset Yhtiöiden omistamiin vuokraasuntoihin. Sopimus on laadittu määräaikaiseksi ajalle Olemme selvittämässä Kuntien halukkuutta jatkaa tai olla jatkamatta sopimusta määräajan umpeuduttua. Jotta pystymme varautumaan mahdollisten uusien asukasvalitsijoiden palkkaamiseen syksyllä, pyydämme Kuntaa ilmoittamaan mennessä, onko kunnalla tarkoitus jatkaa asukasvalintaa alkaen. Jos Kunta ilmoittaa halukkuutensa sopimuksen jatkamisesta, laadimme uuden sopimuksen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Toimeksiannosta maksetaan edelleen 50,00 /vuokrasopimukseen johtanut valinta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa nykyistä käytäntöä vuokralaisten valinnassa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus EEVA HEIKKILÄN KIRJE Khall 132 Eeva Heikkilä on osoittanut kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen koskien nuorison aiheuttamia järjestyshäiriöitä Pornaisten kunnassa Koskitien ja Koskikujan sekä Kamelipuiston alueilla. Kirjeessä Eeva Heikkilä tiedustelee lisäksi, miten ja minkälaisin toimenpitein Pornaisten kunnanhallitus aikoo varmistaa yleisen järjestyslainsäädännön edellyttämän taajama-aluetta koskevan asumisrauhan toteutumisen nuorisotalo Ponussa järjestettävien illanviettojen ajankohtina. Kopio Eeva Heikkilän kirjeestä jaettiin kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Eeva Heikkilän kirjeen johdosta seuraavaa: Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen, jonka mukaan kunta tekee kiinteistöjen turvallisuuspalvelujen järjestämisestä sopimuksen G4S Security Services Oy:n kanssa. Kunnasta on oltu yhteydessä Oslan kiinteistötoimeen, jossa on luvattu miettiä lisätoimia asiattoman mopoilun ja autoilun estämiseksi. Kunnan tekninen toimi ja nuorisotoimi miettivät omalta osaltaan keinoja häiriöiden vähentämiseksi. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN DNA OY:LLE Khall 133 DNA Oy rakentaa, vuokraa ja ylläpitää matkapuhelinverkkoja ja laitetiloja koko Suomen alueella. DNA Oy on jättänyt hakemuksen maan vuokraamiseksi Laukkoskelta kunnan omistalta Piltari nimiseltä tilalta, RN:o , uutta matkapuhelintukiasemaa varten. Tila käsittää Kotojärven virkistysalueen ja esitetty maa-alue sijoittuu mäkialueelle tilan pohjoisosaan. Uudella matkapuhelintukiasemalla parannetaan alueen matkapuhelinpalveluita. Maa-alueen tarve on n. 100 m2. Tarkoituksena on rakentaa alueelle 46 metriä koskea putkimasto (ilman haruksia) ja sen juureen laitetila 15,3 m2 (3,4 m x 4,5 m). Masto ja laitetila on mitoitettu sen mukaan, että muutkin operaattorit mahtuvat mukaan. Kunnanhallitus käsitteli asiaa pitämässään kokouksessa ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten. DNA Oy on toimittanut pyynnöstä seuraavia lisäselvityksiä: - kartta, josta ilmenee käytössä olevat mastot, lähistöllä ei ole muita mastoja sekä peittokatve Kotojärvellä, vihreä väri kartassa kertoo, että alueella on ongelmia sisätilakuuluvuuksissa - tukiasemapaikkaehdotus valittu suunnittelujärjestelmän, omien mittausten, saatujen asiakaspalautteiden ja omakohtaisten kokemusten perusteella - havainnekuva 50 metrisestä ristikkomastosta, joka soveltuu paremmin maisemaan kuin aiemmin esitetty putkimasto DNA Oy on ilmoittanut maksavansa tukiaseman vuokraa euroa 30 vuoden ajalta. Vuokra maksetaan yhdellä kertaa kun kaikki viranomaispäätökset ja rakennuslupa on saatu. Matkapuhelintukiaseman sijoittaminen ko. alueelle ei haittaa virkistysalueen kehittämistä. Esityslistan mukana lähetetään peittokartta sekä kolme kuvaa maastosta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata DNA Oy:lle n. 100 m2:n suuruisen maa-alueen Piltari RN:o nimisestä tilasta 30 vuoden ajaksi. Alueen vuokra on /..

9 Kunnanhallitus Khall 133./.. Kunnanhallitus edellyttää, ettei maston ja laitetilan rakentamisesta ja huollosta aiheudu haittaa virkistysalueen käyttäjille. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että yhtiön mahdollisesti aiheuttamat vauriot maastossa korjataan yhtiön toimesta alkuperäiseen kuntoon viivytyksettä. Ehdotus tukee omalta osaltaan Pornaisten kunnan strategiassa mainittua palveluiden parantamista ja Kotojärven Kartanon ympäristön kehittämistä. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus METSÄKYLÄN KAUPPAKIINTEISTÖN MYYNTIASIA Khall 88 Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n hallituksessa on keskusteltu kiinteistön myynnistä. Kauppakiinteistössä on yhteensä 200 osaketta 83 osakkeenomistajalla. Pornaisten kunnalla on 80 osaketta. Kunnalta on tiedusteltu kunnan mielipidettä kiinteistön myyntiasiassa. Kauppakiinteistön hallituksella on kokous Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n hallitukselle kantanaan, että kunta kannattaa kauppakiinteistön myyntiä käypään hintaan. puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 134 Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous on käsitellyt kauppakiinteistön osakkeiden myyntiä. Päätöksessään yhtiökokous suosittaa yksimielisesti osakkeiden omistajille osakkeiden myymistä kunnan asettamilla reunaehdoilla. Juha-Pekka Kousa on tekemällään kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä tarjonnut Pornaisten kunnalle kunnan Metsäkylän kauppakiinteistö Oy:n omistamista 80 osakkeesta 550,00 euroa kappaleelta. Tarjoaja on ryhmäperhepäivähoitotoimintaa Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n tiloissa harjoittavan henkilön isä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta on valmis myymään omistamansa Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n osakkeet (80 kappaletta) Juha-Pekka Kousalle tarjouksen mukaisesti. Osakkeiden myynnin ehtona on, että tarjouksen jättäjä on valmis ostamaan myös muut Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n osakkeet samalla hinnalla../..

11 Kunnanhallitus Khall 134./.. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus KUNNAN OMISTAMIEN ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI Khall 135 Vuoden 2010 talousarviossa mainitaan, että kunnan omistamia asuntoosakkeita myydään. Kunta omistaa Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäessä 8 asuntoosaketta, joista kaksi on tällä hetkellä tyhjänä. Huoneistot ovat kooltaan 57 m2 (2h+k). Hallintosäännön 25 :n mukaan kunnanhallitus päättää irtaimen omaisuuden myynnistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäestä kaksi asunto-osaketta kiinteistönvälittäjän myytäväksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa yhden kaksion ja yhden yksiön kiinteistövälittäjän myytäväksi Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäestä.

13 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Khall 136 Valtuusto on kokouksessaan päättänyt myöntää eron kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle. Hallintosäännön 35 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus päättää kelpoisuusehdoista, ellei niistä ole määräyksiä laissa, asetuksessa tai muissa kuntaa sitovissa säädöksissä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään toistaiseksi. Virka julistetaan haettavaksi elokuussa. Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksiksi kunnanhallitus hyväksyy virkaan soveltuvan korkeakoulututkinnon ja hyvän käytännön perehtyneisyyden kunnallishallintoon. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus MANELIUS MIKA, SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 137 ASIA Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Mika Manelius Pyynikintie 5 P HELSINKI puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kupsenkylä, Nummenkujantie 99, kiinteistö Viertola RN:o , tilan pinta-ala 0,4959 ha. Rakennustoimenpide Omakotitalon (1 asunto, 2 kerrosta ja 300 k-m 2 ) rakentaminen; nykyinen asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi. Rakentamisrajoitus - Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Nykyinen asuinrakennus jää sivuasunnoksi (koko n. 45 m 2 ). Liittymä Nummenkujantieltä. Vesihuolto hoidetaan vesiosuuskunnan kautta. Naapurien kuuleminen Naapureilla (7 kpl) ei ole huomautettavaa../..

15 Kunnanhallitus Khall 137./.. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu kyläalueelle (AT) ja on kaavassa osoitettu olemassa olevan rakennuspaikan symbolilla (vanha rakennuspaikka). Rakennuspaikan vähimmäiskoko kyläalueella on m 2 ; mikäli rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on m 2. Rakennuspaikalla saa olla enintään yksi asunto ja sivuasunto. Sivuasunnon määritelmä on rakennusjärjestyksen mukainen. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Perustelut Rakentaminen haetulle tilalle on osayleiskaavan mukaista, mikäli nykyinen pieni asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä haitallista yhdyskuntakehitystä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16, 137 Tiedoksi on ilman liitenumeroa karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: - kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein ja ehdolla, että nykyinen asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi; lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että asuinrakennus liitetään vesihuoltoverkostoon. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus AVO-OJAN PUTKITTAMINEN METSÄMÄENTIELLÄ, MAANOMISTAJAN LUPA Khall 138 Sanna ja Jarmo Tanskanen ovat jättäneet Pornaisten kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, missä he anovat kunnalta lupaa putkittaa Metsämäentien ja omistamansa tontin välisen avo-ojan. Suunnitelmassa on piha-alueen reunaan esitetty muurin rakentaminen sekä pensasistutuksia tien puolelle. Putkituksen he esittävät tekevänsä omalla kustannuksellaan. Hakijan mukaan toimenpiteen tavoitteena on tontin reunan ilmeen parantaminen piha-alueen rakentamisen yhteydessä, liikenneturvallisuuden parantaminen ja valumavesien haittojen vähentäminen. Metsämäentien alue sijoittuu asemakaava-alueelle rinnemaastoon. Hanke koskee tiealuetta, joka ei ole hakijan hallinnassa. Kunnan hallitsema tiealue on toteutettu hyväksyttyjen tiesuunnitelmien mukaan avo-ojilla. Pihan toiminnallisuuden ja reuna-alueen ilmeen parantaminen ovat kannatettavia toimenpiteitä. Rakennuspaikka sijoittuu alueen reunaan virkistysalueen jatkeeksi; avo-ojan putkittaminen yhden rakennuspaikan osalta on tämän vuoksi mahdollista ilman, että se tiemaisemassa näyttäisi oudolta. Tiedoksi ilman liitenumeroa on hakemus liitteineen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättä antaa luvan avo-ojan putkittamiseen Metsämäentiellä hakijan omistaman rakennuspaikan osuudelta ehdolla, että - putkittaminen ja sen kunnossapito tulee tapahtua hakijan toimesta ja hakijan kustantamana - putkituksen rinnalle tulee rakentaa myös salaoja tierakenteen kuivatuksen varmistamiseksi - putkitetun avo-ojan päälle tulee perustaa hakijan toimesta nurmetettu alue; myös tämän alueen kunnossapito on kiinteistön vastuulla - tontin puolelle tuleva tukimuuri tulee perustaa siten, että kunnan tiealueella tulevaisuudessa mahdollisesti tekemät tienrakennustoimenpiteet eivät esty - kunta ei vastaa näiden tontilla olevien rakenteiden kunnosta tienparannustoimenpiteiden yhteydessä. puh /..

17 Kunnanhallitus Khall 138./.. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

18 Kunnanhallitus LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN KOTOJÄRVEN KARTANON LOMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA Khall 139 Helsingin hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään Pornaisten valtuuston lausuntoa koskien Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta: Dnro 03806/10/4103. Pornaisten valtuusto hyväksyi ko. asemakaavan, 24, kokouksessaan Kunnan lausunto liiteasiakirjoineen pyydetään palauttamaan mennessä. Valituksen ovat jättäneet neljä loma-alueen läheisyyteen sijoittuvaa kiinteistöosakeyhtiötä: Kiinteistö Oy Kotojärven Mäki I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne II ja Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne III. Valitus koskee Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittelyä: valituksen tehneet esittävät, että valtuuston päätös on kumottava siltä osin, kun voimassa olevan asemakaavan mukainen virkistysalue (VL-1) poistetaan golfkentän ja loma-asuntokorttelin 204 (RA-1) välistä sekä liitetään viereiseen golfalueeseen (VU-1). Valitusta on perusteltu lainvastaisuuksilla ja menettelyvirheillä. Valituksessa on esitetty, että kaavamuutoksen alaisella VL-1 alueella ei saa tehdä valituksen voimassaoloaikana maa- ja/tai rakennustöitä eli tältä osin vaaditaan voimaansaattamiskieltoa. Lisäksi vaaditaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkolain mukaisine korkoineen. Valituksen tehneet ovat perustelleet valitustaan seuraavasti: Lainvastaisuus: - lähivirkistysalueen poistaminen kaavasta ja liittäminen golfalueeseen vaikeuttaa Yhtiöiden osakkeenomistajien ja kortteleiden asukkaiden Kotojärven rantaan rajoittuvan virkistysalueen käyttöä kohtuuttomasti jättäen jäljelle mahdollisuuden käyttää järven rantaan rajoittuvaa lähivirkistysaluetta ainoastaan hankalakulkuisen ja kallioisen maa- ja metsätalousalueen (MU) kautta - turvallisuussyistäkään ei ole perusteltua poistaa väliin jäävää lähivirkistysaluetta vaan järjestää turvallisuuden lisäämiseen liittyvät asiat oikeilla keinoilla kuten suojaverkon asentamisella golfkentän ja lähivirkistysalueen rajalle - virkistysalueen poistaminen aiheuttaa sellaista elinympäristön laadun heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen, MRL 54 3 mom.; tämä on kirjattu myös yhtiöiden jättämään muistutukseen kaavaehdotuksesta, johon kunta ei missään vaiheessa antanut perusteltua kannanottoa./..

19 Kunnanhallitus Khall 139./.. - alueen asukkaiden huomioimisella on oltava kaavaratkaisuja tehtäessä aivan toinen painoarvo kuin alueen tarjoaman golfharrastustoiminnan huomioimisella Menettelyvirheet: - maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle kaavoitusmenettelylle asetetut vuorovaikutusvaatimukset eivät ole toteutuneet: osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on todettu kaavahankkeen olevan vähäinen ja teknisluonteinen ja tällä perusteella on vuorovaikutuksessa noudatettu kevyempää linjaa mm. tiedottamisen osalta; lisäksi yhtiöiden tekemään muistutukseen ei Pornaisten kunnalta ole tullut perusteltua kannanottoa postitse - asemakaavan muutosvaiheessa ei ole riittävästi selvitetty alueen maanomistusta. Pornaisten kunnan lausunto Helsingin hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa neljän kiinteistöosakeyhtiön, Kiinteistö Oy Kotojärven Mäki I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne II ja Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne III, jättämän valituksen johdosta sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Kunnan hallintosäännön 25 :n 16 kohdan mukaan lausunnon antaa kunnanhallitus, mikäli selityksessä esitetään valituksen tai valitusten hylkäämistä. Kotojärven alueen yleis- ja asemakaavat Kotojärven oikeusvaikutteinen osayleiskaava (lain voima ) on ollut pohjana Kotojärven kartanon asemakaavan (lain voima ) laatimiselle. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutos on laadittu Kotojärven kartanon alueelle vielä toteuttamatta olevalla lomaasuntokorttelille. Molempiin asemakaavoihin on liittynyt maankäyttösopimus. Ote voimassa olevasta Kotojärven osayleiskaavasta on esitetty kaavaselostuksen kohdassa Yleiskaavassa viheryhteys rantaan on osoitettu loma-asuntoalueen (RA) länsi-eteläpuolelta MU-alueen kautta. Käsillä olevan asemakaavan muutos toteuttaa tätä periaatetta../..

20 Kunnanhallitus Khall 139./.. Voimassa olevan asemakaavan mukainen VL-1-alue, joka muutetaan VU-1-alueeksi, on tällä hetkellä pääosin golfkenttäkäytössä. Kaavamuutoksella ei siten tältä osin suunnitella muutosta olemassa olevaa tilanteeseen. Jalankulun ohjaaminen tälle alueelle ei ole tarkoituksenmukaista, koska golfkentän reunaan sijoittuva jalankulkureitti ei ole turvallinen. Ulkoilijoiden yhteys kadun päästä rantaan hoituu jokamiehenoikeudella MU-alueen kautta korttelin 204 länsipuolelta. Sillä alueella maasto on kohtuullisen helppokulkuista eikä yhteys rantaan ole sanottavasti pitempi kuin VL-1-alueen kautta. Rantaan pääsyn kannalta näillä yhteyksillä ei ole oleellista eroa eikä VL-1-alueen poistaminen muuta alueen viheralueverkoston merkitystä tai toiminnallista luonnetta. Toinen luonteva yhteys rantaan jää kaavassa virkistysalueelle osoitetun ajo-yhteyden kautta Kotojärvenrinne nimisen katualueen jatkeena, mikä on vanha tiepohja kahdelle erilliselle ja alueelle ennen asemakaavaa rakentuneelle loma-asunnolle. Asemakaavan muutos on ollut luonnoksena ja ehdotuksena nähtävillä 14 päivän ajan; tässä on käytetty MRA:n 27 :n antamaa mahdollisuutta keventää kaavaprosessia vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan ollessa kyseessä. Asemakaavan muutos koskee kapeaa lähivirkistysaluekaistaletta sekä toteutumatonta loma-asuntokorttelia, jossa rakennusoikeus ei kasva. Vuorovaikutus asemakaavan laatimisen aikana Kunta tiedottaa kaavan vireille tulosta, luonnosvaiheesta ja ehdotusvaiheesta lehtikuulutuksella (Viikkouutiset ja Uusimaa), kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla; lisäksi kaava-alueen sisäpuolella oleville ja siihen rajoittuville maanomistajille lähetetään tieto kirjeellä, mikäli kiinteistön omistajatieto on selvillä. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä MRA 30 :n edellyttämällä tavalla ajalla Kunnalla ei ollut tiedossa kiinteistöyhtiöiden osakasluetteloa eikä osoitteita. Mielipiteen yhteydessä osoitetiedot selvisivät. Kaavaluonnoksesta pyydettiin nähtävillä oloaikana myös viranomaislausunnot osallistumisja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n edellyttämällä tavalla ajalla Nähtävillä olosta tiedotettiin kirjeellä yhdelle kiinteistöosakeyhtiön edustajalle ja pyydettiin välittämään tieto myös muille mielipiteen allekirjoittaneille; lisäksi liitteenä oli vastine kiinteistöyhtiöiden jättämään mielipiteeseen../..

21 Kunnanhallitus Khall 139./.. Muistutuksessaan kiinteistöyhtiöt eivät olleet pyytäneet kunnan kannanottoa muistutukseensa eikä tietoa kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä. Kiinteistöyhtiöillä oli kuitenkin selkeä kuva kaavahankkeen etenemisestä myös sen vuoksi, että kunnanjohtaja ja kiinteistöyhtiöiden edustajat neuvottelivat asiasta kunnanvirastolla Palaveri pidettiin ennen kuin Pornaisten kunnanhallitus käsitteli kaava-asiaa ja siitä tehtyä muistutusta. Kunta on selvittänyt alueen maanomistusta käytössään olevien rekisterien (lainhuudatustietojen) pohjalta. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio valituskirjelmästä. puh. (019) tai Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: Edellä esittelytekstiin perustuen Pornaisten kunta toteaa lausuntonaan, että Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutos on laadittu ja kaavoitusmenettely hoidettu avoimesti ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Valitus ei anna aihetta muuttaa valtuuston päätöstä, joten kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 140 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , taltionumero 1537, dnro 3368/1/08/ Asia: Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus / Valittaja: Marcus Fredriksson / Päätös, jota valitus koskee: Helsingin hallinto-oikeus nro 08/0851/5 / Aikaisempi käsittely: Pornaisten kunnanvaltuusto on tekemällään päätöksellä hyväksynyt Hyötinmäen asemakaavan / Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Valitus on hylätty. Lapsiasiavaltuutetun kirje kesäkuu 2010: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010, lapsen oikeudet Suomen esityslistalle. Suomen Kuntaliiton kirje : Pienyritysten roolin vahvistaminen kuntien hankinnoissa. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2010, : Influenssa A(H1N1)v rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 13/80/2010, : Valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset esi- ja perusopetusta koskeviin sopimuksiin. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2010, : Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2010, : Hankintalain muutokset voimaan Suomen Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2010, : Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2010, : Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta tukea työssä jatkamiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kirje 16531/711/2010, : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 1/2010, : Vuoden 2011 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista../..

23 Kunnanhallitus Khall 140./.. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirjanote , kohta 2: Ponsi / Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamishankkeen valmistelu. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirje 1/2010, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kirje : Lausunnon pyytäminen yhdistyksen strategiasta Mäntsälän Veden johtokunnan pöytäkirja 5/2010, Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 5/2010, Askolan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumaraportti ajalta Pukkilan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Artjärven kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutulautakunnan kannanotto seudullisesta hallinnoinnista/ kunnanhallitus Sivistyslautakunnan pöytäkirja 5/2010, Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 2/2010, ja 3/2010, sekä 4/2010, Ensihoitopalveluiden kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Kirveskosken koulun ja yläkoulun vuosikertomukset sekä kiitos stipendilahjoituksista. Laukkosken ja Jokimäen koulujen vuosikertomus ja kiitos yhteistyöstä. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tilannekatsaus (Pornaisten työttömyysaste 4,7 %)../..

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

205 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 205 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 13/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.8.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 17.8.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala

Kunnan virasto, kokoushuone. Terhi Niinikoski Hannu Kolehmainen. Markku Rantala PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 16.11.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnan virasto, kokoushuone Seppo Yrtti

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 8/2015 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 25.9.2015 KOKOUSAIKA Torstai 1.10.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, käynti ovesta K KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 16/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.9.2007 klo 19.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 429 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 7/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.4.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2017 Kunnanhallitus Kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. vuosille PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.10.2016 KOKOUSAIKA Torstai 27.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2012 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 22.3.2012 KOKOUSAIKA Torstai 29.3.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 108 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2011 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 22.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 29.8.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 47 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 58 Kiinteistönhoitajan työsuhteen täyttäminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.10.2011 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2011 klo 18.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 6/2017 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.3.2017 KOKOUSAIKA Torstai 30.3.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 89

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 12.11.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 18.11.2014 klo 17.15 18.35 KOKOUSPAIKKA Mika Waltari koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 51 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

401 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 401 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 22/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 401

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 7/2013 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 19.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.11.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen

Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki, Pornainen PORNAISTEN KUNTA Vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄ- SENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Vapaa-ajanlautakunta. Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki. 46 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 5/2012 Vapaa-ajanlautakunta KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto Pankki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 46 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 24/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 484 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen

Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Palkallinen opintovapaa / Tanja Qvintus. Taru Lamminmäen irtisanoutuminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2011 Lähettämispäivä Sivistyslautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA torstai 15.12.2011 klo 18.00-19.02 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Parkkojan koulu 139 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 1.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto. 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 11/2013 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 20.5.2013 valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 14) 235 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu

22 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ylijoen alueen omakotitonttien kampanjahinnoittelu PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 19.4.2017 KOKOUSAIKA Tiistai 25.4.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella

1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 2 3 Valtuuston kokouksien koollekutsuminen kevätkaudella PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2017 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 23.1.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2017 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Seuraava

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tikkanen Joija (17.30 alkaen) Ruskeepää Mika Saarinen Maria PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus kuntakehitysjaosto KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.10.2017 klo 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 20.8.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 28.8.2013 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 86

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006. Kunnanvaltuuston istuntosali. 41 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 29.5.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 41 80 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2008 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 151 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Virkavapaa/ Katja Hirvelä. Avustussäännön päivitys PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 20.5.2016 KOKOUSAIKA Torstai 26.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sivistyslautakunta. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2010 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Laukkosken koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun urakkalaskenta-asiakirjat PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 20.3.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 26.3.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 20 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 12.3.2014. 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 5/2014 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 12.3.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = 9)

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 12 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012. Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 21.2.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 27.2.2012 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 1.2.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 6.2.2007 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus

25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen/terveyskeskuksen ulkomaalaus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 3/2011 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.5.2011 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 18.00 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011. Kunnanvaltuusto. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.1.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

369 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 369 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 19/2014 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu seuraava liitenro = 369 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot