Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 220 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Kuntien harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminen vuonna Kunta-asunnot Oy:n kirje asukasvalintaa koskevan sopimuksen jatkamisesta 132 * 225 Eeva Heikkilän kirje 133 * 226 Maa-alueen vuokraaminen DNA Oy:lle Metsäkylän Kauppakiinteistön myyntiasia Kunnan omistamien asunto-osakkeiden myynti Kunnanjohtajan viran haettavaksi julistaminen 137 * 232 Manelius Mika, suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto 138 * 234 Avo-ojan putkittaminen Metsämäentiellä, maanomistajan lupa 139 * 236 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien Kotojärven kartanon lomaalueen asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta Ilmoitusasiat Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtävien väliaikainen hoitaminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto Kuisma Risto Janhunen Sari, poissa Putus Jaana Rantala Markku Runolinna Liljan-Kukka Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Haapakoski Asta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2010 puheenjohtaja Sivu 220 poistui klo :n 136 aikana Sari Janhusen varajäsen Yrtti Seppo, poissa Mattila Kaj Kalsola Matti Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Tanner ja Jaana Putus. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Risto Kuisma Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Seija Marttila Hannu Haukkasalo :n 141 aikana Tuula Tanner Jaana Putus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 129 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. Kunnanjohtajan ehdotus: 38 Vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen sekä toimintakertomuksen hyväksyminen Otteet: kirjanpito, lautakunnat, toimintakertomus kunnan toimipisteisiin. 39 Tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomus Otteet lautakunnille. Lautakunnilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin mennessä 40 Henkilöstöraportti vuodelta 2009 Otteet lautakunnille, henkilöstöraportti kunnan toimipisteisiin. 41 Pornaisten ympäristöohjelma Otteet ja ympäristöohjelma lautakunnille 42 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen kunnossapitoa Otteet: Kaj Mattila, tekninen lautakunta 43 Valtuustoaloite koskien kunnan kiinteistöjen energiansäästöä Otteet: Keskustan valtuustoryhmä/matti Kalsola, tekninen lautakunta 45 Eron myöntäminen kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle Otteet: Hannu Haukkasalo, palkanlaskenta Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus KUNTIEN HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2010 Khall 130 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnan- ja kaupunginhallituksille päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukainen arviointiryhmä. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee toimittaa mennessä valtiovarainministeriön kuntaosastolle. Kopio hakemuksesta tulee lähettää Suomen kuntaliitolle. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että kunnalla ei ole edellytyksiä saada harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2010, joten hakemusta ei tehdä../..

5 Kunnanhallitus Khall 130./.. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus KUNTA-ASUNNOT OY:N KIRJE ASUKASVALINTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN JATKAMISESTA Khall 131 Kunta-asunnot Oy on lähettänyt kunnalle päivätyn seuraavan sisältöisen kirjeen: Kunta-asunnot Oy:n, Kunta-aravat Oy:n, Kunta-korkotuki Oy:n sekä Kuntakodit Oy:n (myöhemmin Yhtiöt) ja kunnan (myöhemmin Kunta) välillä on tehty sopimus vuokralaisten valinnasta Yhtiöitten omistamiin vuokra-asuntoihin. Sopimuksen mukaan Yhtiöt ovat valtuuttaneet Kunnan valitseman toimielimen valitsemaan vuokralaiset Yhtiöiden omistamiin vuokraasuntoihin. Sopimus on laadittu määräaikaiseksi ajalle Olemme selvittämässä Kuntien halukkuutta jatkaa tai olla jatkamatta sopimusta määräajan umpeuduttua. Jotta pystymme varautumaan mahdollisten uusien asukasvalitsijoiden palkkaamiseen syksyllä, pyydämme Kuntaa ilmoittamaan mennessä, onko kunnalla tarkoitus jatkaa asukasvalintaa alkaen. Jos Kunta ilmoittaa halukkuutensa sopimuksen jatkamisesta, laadimme uuden sopimuksen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Toimeksiannosta maksetaan edelleen 50,00 /vuokrasopimukseen johtanut valinta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa nykyistä käytäntöä vuokralaisten valinnassa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus EEVA HEIKKILÄN KIRJE Khall 132 Eeva Heikkilä on osoittanut kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen koskien nuorison aiheuttamia järjestyshäiriöitä Pornaisten kunnassa Koskitien ja Koskikujan sekä Kamelipuiston alueilla. Kirjeessä Eeva Heikkilä tiedustelee lisäksi, miten ja minkälaisin toimenpitein Pornaisten kunnanhallitus aikoo varmistaa yleisen järjestyslainsäädännön edellyttämän taajama-aluetta koskevan asumisrauhan toteutumisen nuorisotalo Ponussa järjestettävien illanviettojen ajankohtina. Kopio Eeva Heikkilän kirjeestä jaettiin kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Eeva Heikkilän kirjeen johdosta seuraavaa: Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen, jonka mukaan kunta tekee kiinteistöjen turvallisuuspalvelujen järjestämisestä sopimuksen G4S Security Services Oy:n kanssa. Kunnasta on oltu yhteydessä Oslan kiinteistötoimeen, jossa on luvattu miettiä lisätoimia asiattoman mopoilun ja autoilun estämiseksi. Kunnan tekninen toimi ja nuorisotoimi miettivät omalta osaltaan keinoja häiriöiden vähentämiseksi. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN DNA OY:LLE Khall 133 DNA Oy rakentaa, vuokraa ja ylläpitää matkapuhelinverkkoja ja laitetiloja koko Suomen alueella. DNA Oy on jättänyt hakemuksen maan vuokraamiseksi Laukkoskelta kunnan omistalta Piltari nimiseltä tilalta, RN:o , uutta matkapuhelintukiasemaa varten. Tila käsittää Kotojärven virkistysalueen ja esitetty maa-alue sijoittuu mäkialueelle tilan pohjoisosaan. Uudella matkapuhelintukiasemalla parannetaan alueen matkapuhelinpalveluita. Maa-alueen tarve on n. 100 m2. Tarkoituksena on rakentaa alueelle 46 metriä koskea putkimasto (ilman haruksia) ja sen juureen laitetila 15,3 m2 (3,4 m x 4,5 m). Masto ja laitetila on mitoitettu sen mukaan, että muutkin operaattorit mahtuvat mukaan. Kunnanhallitus käsitteli asiaa pitämässään kokouksessa ja päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista varten. DNA Oy on toimittanut pyynnöstä seuraavia lisäselvityksiä: - kartta, josta ilmenee käytössä olevat mastot, lähistöllä ei ole muita mastoja sekä peittokatve Kotojärvellä, vihreä väri kartassa kertoo, että alueella on ongelmia sisätilakuuluvuuksissa - tukiasemapaikkaehdotus valittu suunnittelujärjestelmän, omien mittausten, saatujen asiakaspalautteiden ja omakohtaisten kokemusten perusteella - havainnekuva 50 metrisestä ristikkomastosta, joka soveltuu paremmin maisemaan kuin aiemmin esitetty putkimasto DNA Oy on ilmoittanut maksavansa tukiaseman vuokraa euroa 30 vuoden ajalta. Vuokra maksetaan yhdellä kertaa kun kaikki viranomaispäätökset ja rakennuslupa on saatu. Matkapuhelintukiaseman sijoittaminen ko. alueelle ei haittaa virkistysalueen kehittämistä. Esityslistan mukana lähetetään peittokartta sekä kolme kuvaa maastosta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata DNA Oy:lle n. 100 m2:n suuruisen maa-alueen Piltari RN:o nimisestä tilasta 30 vuoden ajaksi. Alueen vuokra on /..

9 Kunnanhallitus Khall 133./.. Kunnanhallitus edellyttää, ettei maston ja laitetilan rakentamisesta ja huollosta aiheudu haittaa virkistysalueen käyttäjille. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että yhtiön mahdollisesti aiheuttamat vauriot maastossa korjataan yhtiön toimesta alkuperäiseen kuntoon viivytyksettä. Ehdotus tukee omalta osaltaan Pornaisten kunnan strategiassa mainittua palveluiden parantamista ja Kotojärven Kartanon ympäristön kehittämistä. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus METSÄKYLÄN KAUPPAKIINTEISTÖN MYYNTIASIA Khall 88 Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n hallituksessa on keskusteltu kiinteistön myynnistä. Kauppakiinteistössä on yhteensä 200 osaketta 83 osakkeenomistajalla. Pornaisten kunnalla on 80 osaketta. Kunnalta on tiedusteltu kunnan mielipidettä kiinteistön myyntiasiassa. Kauppakiinteistön hallituksella on kokous Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n hallitukselle kantanaan, että kunta kannattaa kauppakiinteistön myyntiä käypään hintaan. puh Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 134 Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous on käsitellyt kauppakiinteistön osakkeiden myyntiä. Päätöksessään yhtiökokous suosittaa yksimielisesti osakkeiden omistajille osakkeiden myymistä kunnan asettamilla reunaehdoilla. Juha-Pekka Kousa on tekemällään kunnanhallitukselle osoitetulla kirjeellä tarjonnut Pornaisten kunnalle kunnan Metsäkylän kauppakiinteistö Oy:n omistamista 80 osakkeesta 550,00 euroa kappaleelta. Tarjoaja on ryhmäperhepäivähoitotoimintaa Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n tiloissa harjoittavan henkilön isä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta on valmis myymään omistamansa Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n osakkeet (80 kappaletta) Juha-Pekka Kousalle tarjouksen mukaisesti. Osakkeiden myynnin ehtona on, että tarjouksen jättäjä on valmis ostamaan myös muut Pornaisten Metsäkylän Kauppakiinteistö Oy:n osakkeet samalla hinnalla../..

11 Kunnanhallitus Khall 134./.. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus KUNNAN OMISTAMIEN ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTI Khall 135 Vuoden 2010 talousarviossa mainitaan, että kunnan omistamia asuntoosakkeita myydään. Kunta omistaa Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäessä 8 asuntoosaketta, joista kaksi on tällä hetkellä tyhjänä. Huoneistot ovat kooltaan 57 m2 (2h+k). Hallintosäännön 25 :n mukaan kunnanhallitus päättää irtaimen omaisuuden myynnistä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäestä kaksi asunto-osaketta kiinteistönvälittäjän myytäväksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. puh Kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa yhden kaksion ja yhden yksiön kiinteistövälittäjän myytäväksi Asunto-osakeyhtiö Pornaisten Puistomäestä.

13 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Khall 136 Valtuusto on kokouksessaan päättänyt myöntää eron kunnanjohtaja Hannu Haukkasalolle. Hallintosäännön 35 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus päättää kelpoisuusehdoista, ellei niistä ole määräyksiä laissa, asetuksessa tai muissa kuntaa sitovissa säädöksissä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään toistaiseksi. Virka julistetaan haettavaksi elokuussa. Kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksiksi kunnanhallitus hyväksyy virkaan soveltuvan korkeakoulututkinnon ja hyvän käytännön perehtyneisyyden kunnallishallintoon. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus MANELIUS MIKA, SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 137 ASIA Rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Mika Manelius Pyynikintie 5 P HELSINKI puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Kupsenkylä, Nummenkujantie 99, kiinteistö Viertola RN:o , tilan pinta-ala 0,4959 ha. Rakennustoimenpide Omakotitalon (1 asunto, 2 kerrosta ja 300 k-m 2 ) rakentaminen; nykyinen asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi. Rakentamisrajoitus - Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Nykyinen asuinrakennus jää sivuasunnoksi (koko n. 45 m 2 ). Liittymä Nummenkujantieltä. Vesihuolto hoidetaan vesiosuuskunnan kautta. Naapurien kuuleminen Naapureilla (7 kpl) ei ole huomautettavaa../..

15 Kunnanhallitus Khall 137./.. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Oikeusvaikutteinen Pohjoisten kylien osayleiskaava on saanut lainvoiman Hakemuksessa esitetty rakennuspaikka sijoittuu kyläalueelle (AT) ja on kaavassa osoitettu olemassa olevan rakennuspaikan symbolilla (vanha rakennuspaikka). Rakennuspaikan vähimmäiskoko kyläalueella on m 2 ; mikäli rakennuspaikka liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon tai muuhun alueelliseen vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan vähimmäiskoko on m 2. Rakennuspaikalla saa olla enintään yksi asunto ja sivuasunto. Sivuasunnon määritelmä on rakennusjärjestyksen mukainen. Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Perustelut Rakentaminen haetulle tilalle on osayleiskaavan mukaista, mikäli nykyinen pieni asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä haitallista yhdyskuntakehitystä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16, 137 Tiedoksi on ilman liitenumeroa karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: - kunnanhallitus puoltaa suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein ja ehdolla, että nykyinen asuinrakennus muutetaan sivuasunnoksi; lisäksi kunnanhallitus edellyttää hakijan hakemuksellaan esittämien perustelujen mukaisesti, että asuinrakennus liitetään vesihuoltoverkostoon. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus AVO-OJAN PUTKITTAMINEN METSÄMÄENTIELLÄ, MAANOMISTAJAN LUPA Khall 138 Sanna ja Jarmo Tanskanen ovat jättäneet Pornaisten kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, missä he anovat kunnalta lupaa putkittaa Metsämäentien ja omistamansa tontin välisen avo-ojan. Suunnitelmassa on piha-alueen reunaan esitetty muurin rakentaminen sekä pensasistutuksia tien puolelle. Putkituksen he esittävät tekevänsä omalla kustannuksellaan. Hakijan mukaan toimenpiteen tavoitteena on tontin reunan ilmeen parantaminen piha-alueen rakentamisen yhteydessä, liikenneturvallisuuden parantaminen ja valumavesien haittojen vähentäminen. Metsämäentien alue sijoittuu asemakaava-alueelle rinnemaastoon. Hanke koskee tiealuetta, joka ei ole hakijan hallinnassa. Kunnan hallitsema tiealue on toteutettu hyväksyttyjen tiesuunnitelmien mukaan avo-ojilla. Pihan toiminnallisuuden ja reuna-alueen ilmeen parantaminen ovat kannatettavia toimenpiteitä. Rakennuspaikka sijoittuu alueen reunaan virkistysalueen jatkeeksi; avo-ojan putkittaminen yhden rakennuspaikan osalta on tämän vuoksi mahdollista ilman, että se tiemaisemassa näyttäisi oudolta. Tiedoksi ilman liitenumeroa on hakemus liitteineen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättä antaa luvan avo-ojan putkittamiseen Metsämäentiellä hakijan omistaman rakennuspaikan osuudelta ehdolla, että - putkittaminen ja sen kunnossapito tulee tapahtua hakijan toimesta ja hakijan kustantamana - putkituksen rinnalle tulee rakentaa myös salaoja tierakenteen kuivatuksen varmistamiseksi - putkitetun avo-ojan päälle tulee perustaa hakijan toimesta nurmetettu alue; myös tämän alueen kunnossapito on kiinteistön vastuulla - tontin puolelle tuleva tukimuuri tulee perustaa siten, että kunnan tiealueella tulevaisuudessa mahdollisesti tekemät tienrakennustoimenpiteet eivät esty - kunta ei vastaa näiden tontilla olevien rakenteiden kunnosta tienparannustoimenpiteiden yhteydessä. puh /..

17 Kunnanhallitus Khall 138./.. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

18 Kunnanhallitus LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN KOTOJÄRVEN KARTANON LOMA-ALUEEN ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ TEHTYÄ VALITUSTA Khall 139 Helsingin hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellään Pornaisten valtuuston lausuntoa koskien Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksestä tehtyä valitusta: Dnro 03806/10/4103. Pornaisten valtuusto hyväksyi ko. asemakaavan, 24, kokouksessaan Kunnan lausunto liiteasiakirjoineen pyydetään palauttamaan mennessä. Valituksen ovat jättäneet neljä loma-alueen läheisyyteen sijoittuvaa kiinteistöosakeyhtiötä: Kiinteistö Oy Kotojärven Mäki I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne II ja Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne III. Valitus koskee Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutoksen hyväksymiskäsittelyä: valituksen tehneet esittävät, että valtuuston päätös on kumottava siltä osin, kun voimassa olevan asemakaavan mukainen virkistysalue (VL-1) poistetaan golfkentän ja loma-asuntokorttelin 204 (RA-1) välistä sekä liitetään viereiseen golfalueeseen (VU-1). Valitusta on perusteltu lainvastaisuuksilla ja menettelyvirheillä. Valituksessa on esitetty, että kaavamuutoksen alaisella VL-1 alueella ei saa tehdä valituksen voimassaoloaikana maa- ja/tai rakennustöitä eli tältä osin vaaditaan voimaansaattamiskieltoa. Lisäksi vaaditaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkolain mukaisine korkoineen. Valituksen tehneet ovat perustelleet valitustaan seuraavasti: Lainvastaisuus: - lähivirkistysalueen poistaminen kaavasta ja liittäminen golfalueeseen vaikeuttaa Yhtiöiden osakkeenomistajien ja kortteleiden asukkaiden Kotojärven rantaan rajoittuvan virkistysalueen käyttöä kohtuuttomasti jättäen jäljelle mahdollisuuden käyttää järven rantaan rajoittuvaa lähivirkistysaluetta ainoastaan hankalakulkuisen ja kallioisen maa- ja metsätalousalueen (MU) kautta - turvallisuussyistäkään ei ole perusteltua poistaa väliin jäävää lähivirkistysaluetta vaan järjestää turvallisuuden lisäämiseen liittyvät asiat oikeilla keinoilla kuten suojaverkon asentamisella golfkentän ja lähivirkistysalueen rajalle - virkistysalueen poistaminen aiheuttaa sellaista elinympäristön laadun heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen, MRL 54 3 mom.; tämä on kirjattu myös yhtiöiden jättämään muistutukseen kaavaehdotuksesta, johon kunta ei missään vaiheessa antanut perusteltua kannanottoa./..

19 Kunnanhallitus Khall 139./.. - alueen asukkaiden huomioimisella on oltava kaavaratkaisuja tehtäessä aivan toinen painoarvo kuin alueen tarjoaman golfharrastustoiminnan huomioimisella Menettelyvirheet: - maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle kaavoitusmenettelylle asetetut vuorovaikutusvaatimukset eivät ole toteutuneet: osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on todettu kaavahankkeen olevan vähäinen ja teknisluonteinen ja tällä perusteella on vuorovaikutuksessa noudatettu kevyempää linjaa mm. tiedottamisen osalta; lisäksi yhtiöiden tekemään muistutukseen ei Pornaisten kunnalta ole tullut perusteltua kannanottoa postitse - asemakaavan muutosvaiheessa ei ole riittävästi selvitetty alueen maanomistusta. Pornaisten kunnan lausunto Helsingin hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa neljän kiinteistöosakeyhtiön, Kiinteistö Oy Kotojärven Mäki I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne I, Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne II ja Kiinteistö Oy Kotojärven Rinne III, jättämän valituksen johdosta sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Kunnan hallintosäännön 25 :n 16 kohdan mukaan lausunnon antaa kunnanhallitus, mikäli selityksessä esitetään valituksen tai valitusten hylkäämistä. Kotojärven alueen yleis- ja asemakaavat Kotojärven oikeusvaikutteinen osayleiskaava (lain voima ) on ollut pohjana Kotojärven kartanon asemakaavan (lain voima ) laatimiselle. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutos on laadittu Kotojärven kartanon alueelle vielä toteuttamatta olevalla lomaasuntokorttelille. Molempiin asemakaavoihin on liittynyt maankäyttösopimus. Ote voimassa olevasta Kotojärven osayleiskaavasta on esitetty kaavaselostuksen kohdassa Yleiskaavassa viheryhteys rantaan on osoitettu loma-asuntoalueen (RA) länsi-eteläpuolelta MU-alueen kautta. Käsillä olevan asemakaavan muutos toteuttaa tätä periaatetta../..

20 Kunnanhallitus Khall 139./.. Voimassa olevan asemakaavan mukainen VL-1-alue, joka muutetaan VU-1-alueeksi, on tällä hetkellä pääosin golfkenttäkäytössä. Kaavamuutoksella ei siten tältä osin suunnitella muutosta olemassa olevaa tilanteeseen. Jalankulun ohjaaminen tälle alueelle ei ole tarkoituksenmukaista, koska golfkentän reunaan sijoittuva jalankulkureitti ei ole turvallinen. Ulkoilijoiden yhteys kadun päästä rantaan hoituu jokamiehenoikeudella MU-alueen kautta korttelin 204 länsipuolelta. Sillä alueella maasto on kohtuullisen helppokulkuista eikä yhteys rantaan ole sanottavasti pitempi kuin VL-1-alueen kautta. Rantaan pääsyn kannalta näillä yhteyksillä ei ole oleellista eroa eikä VL-1-alueen poistaminen muuta alueen viheralueverkoston merkitystä tai toiminnallista luonnetta. Toinen luonteva yhteys rantaan jää kaavassa virkistysalueelle osoitetun ajo-yhteyden kautta Kotojärvenrinne nimisen katualueen jatkeena, mikä on vanha tiepohja kahdelle erilliselle ja alueelle ennen asemakaavaa rakentuneelle loma-asunnolle. Asemakaavan muutos on ollut luonnoksena ja ehdotuksena nähtävillä 14 päivän ajan; tässä on käytetty MRA:n 27 :n antamaa mahdollisuutta keventää kaavaprosessia vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan ollessa kyseessä. Asemakaavan muutos koskee kapeaa lähivirkistysaluekaistaletta sekä toteutumatonta loma-asuntokorttelia, jossa rakennusoikeus ei kasva. Vuorovaikutus asemakaavan laatimisen aikana Kunta tiedottaa kaavan vireille tulosta, luonnosvaiheesta ja ehdotusvaiheesta lehtikuulutuksella (Viikkouutiset ja Uusimaa), kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla; lisäksi kaava-alueen sisäpuolella oleville ja siihen rajoittuville maanomistajille lähetetään tieto kirjeellä, mikäli kiinteistön omistajatieto on selvillä. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä MRA 30 :n edellyttämällä tavalla ajalla Kunnalla ei ollut tiedossa kiinteistöyhtiöiden osakasluetteloa eikä osoitteita. Mielipiteen yhteydessä osoitetiedot selvisivät. Kaavaluonnoksesta pyydettiin nähtävillä oloaikana myös viranomaislausunnot osallistumisja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n edellyttämällä tavalla ajalla Nähtävillä olosta tiedotettiin kirjeellä yhdelle kiinteistöosakeyhtiön edustajalle ja pyydettiin välittämään tieto myös muille mielipiteen allekirjoittaneille; lisäksi liitteenä oli vastine kiinteistöyhtiöiden jättämään mielipiteeseen../..

21 Kunnanhallitus Khall 139./.. Muistutuksessaan kiinteistöyhtiöt eivät olleet pyytäneet kunnan kannanottoa muistutukseensa eikä tietoa kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä. Kiinteistöyhtiöillä oli kuitenkin selkeä kuva kaavahankkeen etenemisestä myös sen vuoksi, että kunnanjohtaja ja kiinteistöyhtiöiden edustajat neuvottelivat asiasta kunnanvirastolla Palaveri pidettiin ennen kuin Pornaisten kunnanhallitus käsitteli kaava-asiaa ja siitä tehtyä muistutusta. Kunta on selvittänyt alueen maanomistusta käytössään olevien rekisterien (lainhuudatustietojen) pohjalta. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio valituskirjelmästä. puh. (019) tai Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: Edellä esittelytekstiin perustuen Pornaisten kunta toteaa lausuntonaan, että Kotojärven kartanon loma-alueen asemakaavan muutos on laadittu ja kaavoitusmenettely hoidettu avoimesti ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Valitus ei anna aihetta muuttaa valtuuston päätöstä, joten kunnanhallitus esittää, että valitus hylätään. puh Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 140 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös , taltionumero 1537, dnro 3368/1/08/ Asia: Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus / Valittaja: Marcus Fredriksson / Päätös, jota valitus koskee: Helsingin hallinto-oikeus nro 08/0851/5 / Aikaisempi käsittely: Pornaisten kunnanvaltuusto on tekemällään päätöksellä hyväksynyt Hyötinmäen asemakaavan / Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu: Valitus on hylätty. Lapsiasiavaltuutetun kirje kesäkuu 2010: Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2010, lapsen oikeudet Suomen esityslistalle. Suomen Kuntaliiton kirje : Pienyritysten roolin vahvistaminen kuntien hankinnoissa. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2010, : Influenssa A(H1N1)v rokotuksia jatketaan toukokuun 2011 loppuun asti. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 13/80/2010, : Valtionosuusjärjestelmäuudistuksen vaikutukset esi- ja perusopetusta koskeviin sopimuksiin. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 11/80/2010, : Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2009 nettokuluista. Suomen Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2010, : Hankintalain muutokset voimaan Suomen Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2010, : Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 13/2010, : Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta tukea työssä jatkamiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kirje 16531/711/2010, : Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat. Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirje 1/2010, : Vuoden 2011 KuEL-maksut ja ennakkotietoja vuosien maksuista../..

23 Kunnanhallitus Khall 140./.. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirjanote , kohta 2: Ponsi / Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamishankkeen valmistelu. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirje 1/2010, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen kirje : Lausunnon pyytäminen yhdistyksen strategiasta Mäntsälän Veden johtokunnan pöytäkirja 5/2010, Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirja 5/2010, Askolan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Askolan kunta, rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjanote : Talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutumaraportti ajalta Pukkilan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Artjärven kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Maaseutulautakunnan kannanotto seudullisesta hallinnoinnista/ kunnanhallitus Sivistyslautakunnan pöytäkirja 5/2010, Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 2/2010, ja 3/2010, sekä 4/2010, Ensihoitopalveluiden kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Kirveskosken koulun ja yläkoulun vuosikertomukset sekä kiitos stipendilahjoituksista. Laukkosken ja Jokimäen koulujen vuosikertomus ja kiitos yhteistyöstä. Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Tilannekatsaus (Pornaisten työttömyysaste 4,7 %)../..

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus 1.12.2010. 405 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 18/2010 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 1.12.2010 KOKOUSAIKA Tiistai 7.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 405 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 106 167 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot