207 K. kolúsxkyny astua harhaan veteen (t. lumeen), mulahtaa, kastua jaloistaan. kastua jaloistaan (vasten tahtoaan),

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "207 K. kolúsxkyny astua harhaan veteen (t. lumeen), mulahtaa, kastua jaloistaan. kastua jaloistaan (vasten tahtoaan),"

Transkriptio

1 207 K yttää 2. (söryny) särkeä, rikkoa (näpäyttäen) 3. (kok^altyny) nokkaista kol 1. (wak^i majyg) seiväs 2. murt. (wazerpinx) torahammas (petoeläimen), raateluhammas kolan 1. kahlaaminen, kahlaus 2. (kolanni) kahluupaikka, kahlaamo kolany kahlata; kolasa wetlyny kahlata, kulkea kahlaten; [urez kolasa potyny kahlata joen poikki, ylittää joki kahlaten kolasxkon teonn. v:stä kolasxkyny kolasxkyny astella harhaan veteen, kastua jaloistaan (vasten tahtoaan), mulahtaa k lba kolvi kolbas, kolbasa makkara kolgotki sukkahousut koldy limppu; nqnx k. (leipä-) limppu kold\^ murt. kaivo; kolod^a kol sa pyörä, ratas kolúan teonn. v:stä kolúany kolúany 1. (bugortyny) kaulita (taikinaa); (kolúo l\sxtyny) pyörittää palloksi (taikinaa) 2. (posyny) rypistää, rutistaa kolúasxkon teonn. v:stä kolúasxkyny kolúasxkyny 1. pass. v:stä kolúany 2. (bugorskyny) kaulita (t. olla kaulitsemassa) taikinaa; (kolúo l\sxtysa ulyny) pyöritellä taikinaa palloiksi 3. (posúsxkyny) rutistua, rypistyä kolúo 1. pyörykkä, pyöreä leipä 2. (laem ylxnqnx) taikina (vaivattu) kolúoqsxkon, kolúoqsxkyny kolúasxkon, kolúasxkyny kolúsxkon teonn. v:stä kolúsxkyny kolúsxkyny astua harhaan veteen (t. lumeen), mulahtaa, kastua jaloistaan (vasten tahtoaan) koll ga työtoveri, kollega kollektiw yhteisö, kollektiivi; ryhmä koll kci, koll kciq kokoelma koloda I 1. (tusx) kaukalo (juotto= ja pesu=) (pitkästä pölkystä koverrettu) 2. (mu[ k.) mehiläispönttö kol da II (karta k.) korttipakka kolodka 1. (penal) kynäkotelo, penaali 2. (sapeg k.) lesti kolod^a kaivo kolon kolúsxkon kol ni, kol niq siirtomaa kolonka 1. (kol nka) (gazetyn) kolumni; palsta, sarake 2. (kolonk ) (wu k.) vesiposti 3. (kol nka) (zaprawkayn) jakelulaite; bensiinipumppu kol nna 1. pylväs, pilari, kolonni 2. sot. rivistö, kolonna kolo[a, kolo[i kalossi koltre^ 1. tekst. mankelitukki 2. tekn. väkipyörä kolhoz kolhoosi, kollektiivitila kolh znik kolhoosilainen kolyny kolúsxkyny kolys 1. (skalk., sarda) vuohenputki (Aegopodium podagraria) 2. (gonok., gono^yrs) ukonputki (Heracleum); idänukonputki (H. sibiricum) kolxkketon hölskyminen, hölkkyminen kolxkketyny hölskyä, hölkkyä; köt(yn) kolxkket\ vatsa(ssa) hölskyy kolxkket\m 1. partis. v:stä kolxkketyny 2. hölskyminen, hölkkyminen

2 K 208 kolxtyr, kolxtyr-kolxtyr onom. kuvaa vatsan aiheuttamaa ääntä tai nesteen porisemista: òuk k. pöze puuro kiehuu poristen; köt(yn) k. kare vatsa(ssa) kurisee (t. murisee) kolxtyrton poriseminen (nesteen); kuriseminen, muriseminen (vatsan) kolxtyrtyny porista (neste); kurista, murista (vatsa); köt(yn) kolxtyrt\ vatsa(ssa) kurisee (t. murisee) kolxtyrt\m 1. teonn. v:stä kolxtyrtyny 2. porina, poriseminen (nesteen); kurina, kuriseminen, murina (vatsan) kolxyr, kolxyr-kolxyr kolxtyr kolxyrton, kolxyrtyny kolxtyrton, kolxtyrtyny kolæsk 1. (nylpiosly) lastenrattaat 2. (motocikll\n) sivuvaunu (moottoripyörän) kom kokkare komak el. rotta kom nda 1. (koson) komento; k. s tyny antaa komento, komentaa 2. (gruppa) joukkue; (\kipav, brigada) miehistö; futbol(_q) k. jalkapallojoukkue; kor blxl\n kom ndaez laivan (t. aluksen) miehistö komandir komentaja, päällikkö komandir wka työmatka, virkamatka, komennusmatka kom ndowatx: k. karisx komentaja; k. karon komentaminen, komentelu; k. karyny komentaa; komennella kombajn (yleis)kone, monitoimikone; maat. utqlton k.) leikkuupuimuri; kªhonnoj k. (keittiön) yleiskone komb jner, kombajn r leikkuupuimurin ajaja kombinezon haalarit, suojapuku kom di, kom diq huvinäytelmä, komedia komendant 1. komendantti 2. (ob- ]evitil\n) (asuntolan)hoitaja, valvoja k mi komi, syrjääni; k. kyl komi(n kieli) k miks sarjakuva komi-permqk (komi)permjakki // permjakkien, permjakin kom ssi, kom ssiq lautakunta, toimikunta, komissio, komitea; öri komitet komitea komment rij kommentti komment tor huomioitsija, tarkkailija, kommentaattori; selostaja komment rowatx: k. karon kommentointi; k. karyny kommentoida kommersant liikemies komm rci, komm rciq liiketoiminta, kauppa komm r^eskoj kauppa=, kaupallinen, liike=; markkinointi=; k. dir ktor markkinointijohtaja, markkinointipäällikkö kommªna 1. kommuuni 2. ( ros Finlqndiyn) kunta kommunist kommunisti // kommunistinen; k. p rti(q), kommunist_ sl\n p rtizy kommunistinen puolue kommut tor 1. (telefon k.) puhelinkeskus, (puhelin)vaihde 2. sähk. virrankäännin, kommutaattori k mnat huone komod lipasto komok kokkare, paakku, pallo; ly-

3 209 K my k. lumipallo; vrt. kom komp ni, komp niq 1. (gruppa) seura, joukko, seurue, porukka 2. (ogazeqsxkon) yhtiö; akcioner k. osakeyhtiö k mpas kompassi kompens ci, kompens ciq korvaus k mpleks 1. kompleksi, yhdistelmä, kokonaisuus; keskus 2. puhek. (pu[ mogúet, ky[kan) kompleksi, esto, pelko komplekt 1. (bi^et) kerta, sarja; instrument_ sl\n komplektsy, instrument_ syn k. työkalusarja; ul dúsx k. alusvaatekerta, kerrasto 2. (tyrmymon lyd) täysi määrä kompliment kohteliaisuus kompoz tor säveltäjä; krezxgur- ^i kompoz ci, kompoz ciq 1. (pu[- suzxet) kompositio, rakenne, sommittelu; romanl\n kompoz - ciez romaanin rakenne (t. kompositio) 2. (suzxet, ogazeqm) sommitelma; ryhmä; sqsxka k. kukkasommitelma 3. mus. (krezxgursuzxet) sävellysoppi; säveltäminen komp ster lävistyslaite, leimauslaite; lävistyspihdit kompost rowatx: k. karyny (poezd bilet\z) merkityttää paikka (ja aika) (junalippuun); (pasqny) lävistää (lävistyslaitteessa); ([tamp puktyny) leimata (leimauslaitteessa) kompot sekahedelmäkeitto; hilloke, kompotti; qblok(l\sx) k. omenakeitto kompxÿter [-t\-] tietokone komsomol hist. komsomol, (kommunistinen) nuorisoliitto // komsomolilainen, komsomoliin kuuluva komsom lec hist. komsomolin jäsen komsom lka hist. komsomolin jäsen (naispuolinen) komfort mukavuus kom_qn 1. (poson) rypistäminen, rypistely; (pog_qn) rutistaminen (kokoon), puristaminen (ruttuun); pogman; 2. kuv. pilaaminen, tärvely (kiirehtimisellä, taitamattomuudella) kom_qny 1. (posyny) rypistää, rypistellä; (pog_qny) rutistaa (kokoon), puristaa (ruttuun); pogmany 2. kuv. pilata, tärvellä (kiirehtimisellä, taitamattomuudella) kom_qsxkon rypistyminen, rypistys, rutistuminen, rutistus; pogmasxkon kom_qsxkyny rypistyä, rutistua, mennä ruttuun (t. ryppyyn); pogmasxkyny kon peli(erä); kon\ puktyny panna peliin (rahaa) konw jer liukuhihna, liukualusta, kuljetin konwert kirjekuori konwoj saattovartio, saattue kongl käyrä, väärä, koukkuinen kongress kongressi kongro, kongrok koukku, haka(nen); k. body koukkusauva kongyl kongl kongylx deskr. käyrä, väärä, koukkuinen kongylqn teonn. v:stä kongylqny kongylqny konkata, hyppiä (t. liikkua) yhdellä jalalla kongyro, kongyrok kongro kongyrskon 1. (kupyrskon) kou-

4 K 210 kistuminen, koukistus, köyristyminen, köyristys, kouristuminen, kouristus (koukkuun) 2. (d\múon) tarttuminen, jääminen (kiinni) kongyrskyny 1. (kupyrskyny) koukistua, köyristyä, kouristua (koukkuun) 2. (d\múyny) tarttua, jäädä kiinni kongyrton 1. (kuriken d\múyton) koukkaaminen, koukkaisu 2. (kopy[ton) irtirepiminen, tonkaisu 3. (kupyrton) koukistaminen, köyristäminen, kouristaminen (koukkuun) kongyrtyny 1. (kuriken d\múytyny) koukata, koukkaista 2. (kopy[tyny) kaivaa (t. repiä) irti, tonkaista 3. (kupyrtyny) koukistaa, köyristää, kouristaa (koukkuun) kongyr_qn 1. (kopan) kaivelu, kaivaminen, kaivertelu 2. (kuriken d\múyt_qn) koukkaaminen kongyr_qny iter. 1. (kopany) kaivella, kaivaa, kaiverrella, kaivertaa 2. (kuriken d\múyt_qny) koukata kondªktor rahastaja; junailija kon ^no [-[n-] tietysti konkr tnoj konkreettinen, kouraantuntuva konkurent kilpailija konkur nci, konkur nciq kilpailu; uvbergatonyn k. liikealan kilpailu k nkurs kilpailu; kyrúasx sl\n k nkurssy laulajien kilpailu konserw rowatx: k. karyny säilöä konserwa säilyke konspekt (werasxkon ponna) konsepti, luonnos; (lekciez gov_- qm_ s) muistiinpanot konstitªci, konstitªciq perustuslaki; kunkat konstrªktor suunnittelija konstrªkci, konstrªkciq rakenne konsulxtant neuvonantaja, konsultantti, konsultti konsulxt ci, konsulxt ciq 1. (wizx-kene[) neuvo(nta), neuvonanto; k. s tyny antaa neuvoa (t. neuvoja) 2. (pumisxkyny luonlyk) neuvontatilaisuus, konsultaatio 3. (nylpi anaj sly) neuvonantotoimisto; neuvola kontakt kosketus, yhteys, kontakti kont jner [-t\-] säiliö kontinent manner(maa) kontinent lxnoj manner=, mantereinen; k. kl mat mannerilmasto, mantereinen ilmasto kont r toimisto, konttori kontrakt sopimus kontrol r tarkastaja, valvoja kontrol rowatx: k. karon valvominen, valvonta, kontrollointi; k. karyny valvoa, kontrolloida kontrolx tarkastus, valvonta kontr lxnoj tarkastus=, valvonta=, tarkistus=; k. uv koe (koulussa) konfer nci, konfer nciq konferenssi konfet konvehti, konvehdit, makeinen, makeiset; kanfet konfisk ci, konfisk ciq takavarikko konfiskowatx: k. karyny takavarikoida konflikt (risti)riita, selkkaus, konflikti koncentr ci, koncentr ciq kem. väkevyys, konsentraatio koncentr rowatx: k. karon kes-

5 211 K kittäminen, keskitys; k. karyny keskittää koncentr rowatxsq: k. karisxkon keskittyminen, keskitys; k. karisxkyny keskittyä koncert konsertti konxdon raha konxdono rahakas konxd\t budjetti; konxki luistin, luistimet konxy 1. el. orava 2. (kopejka) kopeekka konxybyv kasv. peltokorte (Equisetum arvense) konxywuon lokakuu; oktæbrx konxygubi kasv. männynleppärousku (Lactarius deliciosus) konxyt makea; (golxkyt) imelä, äitelä; k. ^aj makea tee konxyqn oravien metsästys konxyqny metsästää (t. pyydystää) oravia konxqk konjakki k puhek. tallimies, hevos(t)enhoitaja; wal I: wal utisx konql makeahko, makea; k. kartofka makeahko peruna konqlmon makeutuminen konqlmyny tulla makeahkoksi (t. makeaksi), makeutua kooperatiw osuuskunta // osuus=, osuuskunta=, osuustoiminta=, osuuskunnallinen kooper ci, kooper ciq osuustoiminta k pak aivan, ihan, kokonaan; k. anaez kadx aivan kuin oma äitinsä, aivan äitinsä näköinen (t. kaltainen); k. bydtyny päättää (t. hävittää) kokonaan kopan 1. (gudon) kaivaminen; (bugyrton) tonkiminen, tonginta, kääntäminen (maan) 2. (kongyr_- qn) kaivaminen, kaivelu, kaivertaminen, kaivertelu kopany 1. (gudyny) kaivaa; (bugyrtyny) tonkia, kääntää; gu k. kaivaa kuoppaa; bak^aez k. kääntää (t. kaivaa) kasvimaata 2. (kongyr_qny) kaivaa, kaivella, kaivertaa, kaiverrella; nyrez k. kaivella nenää 3. nostaa, kaivaa; kartofka k. nostaa perunoita kopasxkisx 1. partis. v:stä kopasxkyny 2. kuv. puhek. (t\binisx) saivartelija, hiuksenhalkoja; (nukyrtúsx) murisija, nurisija, motkottaja kopasxkon teonn. v:stä kopasxkyny kopasxkyny intr. 1. (gudúsxkyny) kaivaa, kaivella; (bugyr_qsxkyny) tonkia, penkoa 2. (kongyr_qsxkyny) kaivella, kaiverrella; nyryn k. kaivella nenänsä 3. puhek. (wyryny, daurtyny) puuhata, puuhailla, hommailla; (gyzmylxtyny) kuhnailla, kuhnustella 4. kuv. puhek. (t\binxyny) saivarrella, olla pikkumainen; (nukyrtyny) murista, nurista, jupista, motkottaa kopejka kopeekka kop rowatx: k. karon kopiointi, jäljentäminen // kopio=, kopioimis=, jäljennös=; k. karon ma- [ina kopiokone; k. karyny kopioida, jäljentää k pi(q) kopio, jäljennös kopotx murt. pöly; tuzon I kopyta puhek. kavio; vrt. givy kopy[ton tonkaiseminen, tonkaisu kopy[tyny tonkaista; lopataen muz_emez k. tonkaista maata lapiolla

6 K 212 kor hirsi, tukki kor blx laiva, alus koralton teonn. v:stä koraltyny koraltyny hakata (t. lyödä) pois (t. poikki), katkaista (kirveellä) koran 1. hakkaminen, hakkuu (metsän=, puiden), (metsän)kaato 2. (wek^i myton) paloittelu, palasiksi (t. paloiksi) hakkaaminen korany 1. hakata, kaataa (metsää); k. hakata (t. kaataa) metsää; pu k. hakata polttopuuta 2. (wek^i mytyny) paloitella, hakata palasiksi (t. paloiksi); jauhaa (myllyllä); se^kaen kubista k. hakata hakkuuraudalla kaalia; mqsorubkaen súlx k. jauhaa lihaa myllyllä korasxkon teonn. v:stä korasxkyny korasxkyny 1. hakata (t. kaataa) metsää, olla hakkaamassa (t. kaatamassa) metsää 2. pass. v:stä korany korgid navetta, talli, läävä kor ec korealainen (ihminen) korej korealainen, Korean; k. kyl korea(n kieli) korel 1. (^eskyt) maukas, hyvänmakuinen; k. nqnx maukas (t. hyvänmakuinen) leipä 2. (kuzxytges) (hiukan) suolainen 3. (zumyto) rasvainen, vahva (keitos) // (zumyt) rasva(kerros) (lihaliemessä); k. [yd rasvainen keitto k renx kiel. sanan kanta; kylwyvy 2 koreænka korealainen (nainen) korzina, korzinka kori koridor käytävä k rica kaneli korka (korkan) talo; tupa; k. òutyny (q. l\sxtyny, puktyny) rakentaa talo (t. tupa); k. kuz talon isäntä; k. sig ullakko, vintti (talon, tuvan) korkazx eteinen, porstua; (korkaze tubonni) kuisti, porraskatos korkakuz myt. kodinhaltija, kotihaltija korman kyhnyttäminen, kyhnytys; (ëab_qn) kynsiminen, raapiminen kormany kyhnyttää; (ëab_qny) kynsiä, raapia; tybyrez k. kyhnyttää selkäänsä kormasxkon 1. teonn. v:stä kormasxkyny 2. lääk. (lydon, givlo) syyhy(tauti) kormasxkyny kyhnyttää (t. kihnuttaa) itseään kormu[ka (rehu)seimi, häkki, ruokintapöytä, rehupöytä; (tyloburdoosly) lintulauta kormy[ton raapaiseminen, raapaisu, kynsäiseminen, kynsäisy kormy[tyny raapaista, kynsäistä korob koppa, kontti korobka rasia; (badúymez) (pahvi-) laatikko; spi^ka k. tulitikkurasia korol wa kuningatar korol wstwo kuningaskunta korolx kuningas kor na kruunu koros 1. kors\t; 2. ([ajk.) (ruumis)arkku k rpus 1. runko; (mugor oi) vartalo, ruumis 2. rakennus korr ktor oikolukija, korjauslukija korrespondent kirjeenvaihtaja korsi I mets. ansa, sadin, pyydys (metsäriistalle) korsi II kasv. vanh. apila (Trifolium); kl w r, sizxjyr kors\t (pull\sx) (betoni)laudoi-

7 213 K tus, muottilaudoitus; (korl\sx) (kehä)salvos, kehikko (kaivon, jääkellarin) kors\tan teonn. v:stä kors\tany kors\tany (pul\n) tehdä muottilaudoitus; (koren) tehdä salvos (t. kehikko) (kaivon, jääkellarin) kort I 1. rauta // rautainen; k. list rautapelti (ohut); k. ëyv(a)ton zawod rautatehdas 2. (sermet k.) kortn\t sol\n kyn k. kurt- ^on dyryz ali hänellä on vielä rautainen terveys kort II urh. tenniskenttä kortan teonn. v:stä kortany kortany päällystää raudalla, verhota rautaan; sandykez k. päällystää arkku raudalla kortd\rem hist. rautapaita, panssaripaita, (rengas)haarniska kortke^er murt. tarantassi, umpivaunu kortnan 1. suitsittaminen, suitsiminen 2. kuv. (bujgaton, ^usomyton) taltuttaminen, taltutus, suitsiminen kortnany 1. suitsittaa, suitsia 2. kuv. (bujgatyny, ^usomytyny) taltuttaa, hillitä, suitsia kortn\t kuolaimet kortëog naula; wek^i k. pieni naula, pienet naulat kortëogan naulaaminen, naulaus, naulitseminen kortëogany naulata, naulita; q]ikez k. naulata laatikko kiinni; kiros bordy k. naulita ristiin kor^aga saviruukku (iso) kosilka niittokone koskan I 1. teonn. v:stä koskany I 1; 2. (sön\z kyskon) kouristus, suonenveto, kramppi 3. (wis n) reuma koskan II (etún, py[) lihtaaminen (pellavan, hampun) koskany I 1. (^utyrskyny) kouristua (sormet); (sön\z kyskyny) kouristaa (raajoja), vetää suonta; (zubektyny) puutua, turtua; kezxytl\sx ^inxyosy ik koskazy jopa sormet kouristuivat kylmästä; make pydy koska jostakin syystä jalkaani kouristaa, jostakin syystä jalastani vetää suonta 2. (wisxyny) särkeä (raajoja), kolottaa (reuma); pyd_ sy koskalo jalkojani särkee, reuma kolottaa jalkojani 3. (^öllqsxkyny, wyryny) kiemurrella, vääntelehtiä; wösx lu\men k. kiemurrella (t. vääntelehtiä) tuskissa; seremezl\sx k. kiemurrella (t. vääntelehtiä) naurusta koskany I (etún, py[) lihdata (pellava, hamppu) koskaton I, II teonn. v:stä koskatyny I, II koskatyny I yksipers. 1. (sön\z kyskyny) kouristaa (raajoja), vetää suonta 2. (wisxyny) särkeä (raajoja), kolottaa (reuma) pyd_ sme koskat\ 1) (wösx luyny) jalkojani kouristaa, jalastani vetää suonta 2) (wisxyny) jalkojani särkee, reuma kolottaa jalkojani koskatyny II fakt. (etún, py[) lihdattaa, panna (t. saada) lihtaamaan kosky 1. (korob) niinikori 2. lys) myllynkouru (jauhon kantamista varten) kosmonawt avaruuslentäjä, kosmonautti k smos avaruus, kosmos; insxör koson 1. teonn. v:stä kosyny käs-

8 K 214 keminen, määrääminen 2. (prikaz) käsky, määräys 3. (mae ke byd\styny kuron) tehtäväksianto, toimeksianto k. naklonenie (q. sqmlyk) kiel. imperatiivi kostasxkon 1. (lo[_qsxkon, ketysa ulon) lojuminen, vetelehtiminen, ajelehtiminen 2. puhek. (kyllxysa ulon) lojuminen, loikominen, loikoilu; rypeminen 3. puhek. (kalgysa wetlon) kuljeskelu, kuljeksiminen, kiertely 4. puhek. (nylky[noosyn / piosmurt_ syn) haureuden harjoitus (t. harjoittaminen); seurustelu ark. kostasxkyny 1. (lo[_qsxkyny, ulyny) lojua, vetelehtiä, ajelehtia; bumaga wyv wylyn kostasxke paperi lojuu (t. ajelehtii) lattialla 2. puhek. (kyllxysa ulyny) lojua, loikoa, loikoilla; rypeä; walesyn k. loikoilla vuoteessa; nödyn k. rypeä liassa 3. puhek. (kalgysa wetlyny) kuljeskella, kuljeksia, samoilla, kierrellä 4. puhek. (nylky[noosyn / piosmurt_ syn) harjoittaa haureutta; seurustella ark. kostylx kainalosauva; kunul body puku kos_qsxkon teonn. v:stä kos_qsxkyny kos_qsxkyny antaa määräyksiä; käskeä kosynka huivi, liina kosyny 1. käskeä, määrätä 2. (mae ke byd\styny kuryny) antaa tehtäväksi (t. toimeksi) kos\m 1. partis. ja teonn. v:stä kosyny 2. (prikaz) käsky, määräys 3. (mae ke byd\styny kurem) tehtäväksianto, toimeksianto kos\s käsky, määräys; prikaz kosqk murt. ikkuna; ukno kot märkä, kostea // märkyys, kosteus; pedlon kot ulkona on märkää kotelok sot. pakki kotelxnoj pannuhuone kot l tekn. (lämmitys)kattila, (lämmitys)pannu kotkam 1. partis. v:stä kotkany 2. kotkotus, kotkottaminen, kaakatus, kaakattaminen (kanan) kotkan kotkottaminen, kotkotus, kaakattaminen, kaakatus (kanan) kotkany kotkottaa, kaakattaa (kana) kotlet kotletti kotmem 1. partis. v:stä kotmyny; k. kureg (kadx) (kuin) uitettu kana, rääpäle 2. (kotmon) kastuminen kotmisxt\m vedenpitävä, vettä läpäisemätön kotmon kastuminen kotmyny kastua kotomka (selkä)reppu koton teonn. v:stä kotyny k tr k ympärillä, kaikkialla, joka puolella (ympäristössä); ympäri; k. tödxy luiz ympärillä (t. joka puolella) tuli valkoista kotres 1. pyöreä, ympyräinen; k. ymnyr pyöreät kasvot 2. kierto=; k. kiertotie kotret 1. mat. (krug) ympyrä; kehä 2. sot. (kotyrt\m) saarros, piiritys; kotret\ [edxyny joutua saarroksiin kottedv yhden perheen talo, omakotitalo (kivitalo) kotton kastelu, kostuttaminen kottyny kastella, kostuttaa; d\remez azxlo k. kastel-

9 215 K la paitaa ennen silittämistä; jyrsiez k. kastella (t. kostuttaa) hiukset kotyny 1. panna likoon (t. likoamaan), liottaa; dúsx k. panna pyykki likoon (t. likoamaan) 2. (nqnx k.) sekoittaa taikinaa, panna taikina nousemaan kotyr 1. (=yz) (kotyrysx q. matysx inty) seutu, ympäristö, lähistö, lähiseutu, tienoo 2. (wanxbur) tavarat, kapineet, kamppeet, tamineet, tarvikkeet; sol\n kotyrez tros hänellä on paljon tavaroita (t. kapineita); wales k. vuodevaatteet 3. (k tºr) (kotrak) ympärillä, ympärille, ympäri; k. ^us luiz ympärillä tuli hiljaista; k. u^kyny katsoa ympärilleen; jdo, k. mynom mennään ympäri (kiertotietä) 4. (kovisx, kotyrskisx) kierto=; k. kiertotie 5. postp. (kotyrtú) ympäri; bak- ^a k. kasvimaan ympäri 6. postp. (kotyryn, pala) noin, suunnilleen, lähes; (dyrez weraku oi) tienoilla, tienoissa, paikkeilla, maissa; witx ^as k. noin kello viideltä, kello viiden maissa; Wylx ar k. so no[ wuoz uudenvuodenaaton tienoilla hän palaa taas; soly manet k. s tú annoin hänelle noin sata ruplaa 7. prep:na (byd\n) jokaiselle, kullekin; k. kyk qblok s túzy jokaiselle annettiin kaksi omenaa 8. (pol) kerta; jdo, odúg k. kyrúalome na no lauletaan vielä kerran 9. murt. konj. (ponna) jotta, sen vuoksi (t. tähden) että; gorod\ mynon k., ol kºzxº no ataezly pyrisxke kaupunkiin päästäkseen hän mielistelee isäänsä kaikin keinoin; 10. postp.vart. kotyre, kotyrozx, kotyrtú, kotyryn, kotyrysen, kotyrysx k tyr k k tr k kotyre postp. 1. (dory, kotyraz) ympärille; ( rosky) tienoille, ympäristöön; òök k. puksxyny istuutua pöydän ympärille; kar k. wuisxkomy ni olemme saapumassa kaupungin tienoille 2. (kotyryn dyrez weraku) noin, tienoilla, tienoissa, paikkeilla, maissa; witx ^as k. noin kello viideltä, kello viiden tienoilla (t. maissa); obed k. so wuoz hän tulee lounaan (t. puolipäivän) tienoilla (t. tienoissa) 3. (bordy) käännetään illatiivilla: \n jötskyly so k. älä koske häneen kotyres kotres kotyreston pyöristäminen (muodon) kotyrestyny pyöristää (muoto) kotyret kotret kotyrozx postp. 1. (dorozx) ympärille (asti); ( roskozx) tienoille (asti), paikkeille (asti), ympäristöön (asti); korka k. wuyny tulla (t. päästä) talon ympärille (asti) 2. (dyrez weraku) noin... jhk aikaan (asti, saakka), jnk tienoille (t. tienoihin) (asti, saakka); so obed k. otyn uloz hän pysyy siellä lounaan tienoihin (asti) kotyrskon 1. teonn. v:stä kotyrskyny 2. (kotyrskonni) kiertotie; kierros; (pydyn oi) ohikulkutie kotyrskyny 1. (kotyrtúz ort- ^yny) kulkea ympäri, tehdä kierros; (k-sx ma[inaen) ajaa ympäri; korka kotyrtú kotyrskono

10 K 216 luiz jouduin kulkemaan talon ympäri 2. (kotrak wetlyny) kierrellä, kiertää; tunn\ byd\s gurt\tú kotyrski tänään kiertelin pitkin kylää kotyrtú postp. ympäri; Muz_em {undy k. berga maa pyörii auringon ympäri kotyrtúsxkon, kotyrtúsxkyny kotyrskon, kotyrskyny kotyrton teonn. v:stä kotyrtyny kotyrtyny 1. (kotyraz tyryny, l\sxtyny) ympäröidä, piirittää, asettaa ympärille(en); (kotyre oi) asettua ympärille; bak^aez keneren k. ympäröidä kasvimaa aidalla, aidata kasvimaa; nylpios anajz\s kotyrtúzy lapset piirittivät äitinsä, lapset asettuivat äitinsä ympärille 2. pydsany, [ymyrtyny) saartaa, piirittää; tu[mon\z k. saartaa vihollinen 3. (kotyrtúz ort^yny) kiertää, kaartaa, ohittaa; korkaez kotyrtono luiz jouduin kiertämään talon 4. (kotrak ort^yny) kiertää; tunn\ byd\s gurt\z kotyrtú tänään kiersin koko kylän 5. (kotres karyny) pyöristää (muoto) kotyrt\m 1. partis. ja teonn. v:stä kotyrtyny 2. (kener) aitaus kotyr_qn teonn. v:stä kotyr_qny kotyr_qny 1. iter. tr. (kotyraz tyryny, l\sxtyny) ympäröidä, piirittää, asettaa ympärille(en) 2. (kotrak ort^yny) kierrellä, kiertää; wanx dunneez kotyr_qj kiertelin koko maailman 3. kuv. kierrellä, kierrellä ja kaarrella; kotyr_qsa werasxkyny puhua vihjauksin (t. kierrellen ja kaarrellen) kotyr_qsxkon teonn. v:stä kotyr_qsxkyny kotyr_qsxkyny iter. intr. kierrellä, harhailla; byd\s gorod\tú kotyr_qsxki kiertelin pitkin kaupunkia kotyryn postp. 1. (doryn, kotyraz) ympärillä; ( roskyn) tienoilla, ympäristössä, paikkeilla; [kola k. pispuos budo koulun ympärillä kasvaa puita; kar k. kaupungin ympäristössä (t. tienoilla) 2. (dyrez weraku) noin, tienoilla, tienoissa, paikkeilla, maissa; witx ^as k. noin kello viideltä, kello viiden tienoilla (t. maissa) kotyrysen postp. (dorysen) ympäriltä (alkaen); ympärillä; ( roskysen) tienoilta (alkaen), ympäristöstä (alkaen); tienoilla, ympäristössä; gurt k. ik gurezx s adsko aivan kylän tienoilta näkee vuoria (t. mäkiä); mi gurt k. gin\ pumisxkimy na me tapasimme vasta kylän tienoilla kotyrysx postp. 1. (dorysx) ympäriltä; ( roskysx) tienoilta, ympäristöstä; korka k. lymy [unaz ni talon ympäriltä lumi on jo sulannut 2. (bordysx) =lta / =ltä; =sta / =stä; so k. zyn pot\ hän haisee pahalta, löyhkää kotx 1. part. vahv. vaikka(pa), edes; k. ali ik myno lähden vaikka heti; k. soe basxty ota vaikkapa se 2. konj. konsess. vaikka; milqm tu\ tros kartofkamy, k. wuza ni tänä vuonna meillä on perunasta runsas sato, voi vaikkapa myydä 3. kotx... kotx konj. disj. tai; vai; k. w ra soly,

11 217 K k. \n w nxmyz odúg sanotaan hänelle tai ei, kaikki on yhdentekevää 4. (k tx=, kotx=) indef.- pref. k txk n, k txkª, k txkytºn jne. k txk n pron. indef. kuka tahansa (t. hyvänsä), jokainen; k. soe tod\ kuka tahansa tietää sen, kuka tahansa tuntee hänet k txkönæ pron. indef. kuinka (t. miten paljon) tahansa (t. hyvänsä); k. basxty ota kuinka (t. miten) paljon tahansa k txkª milloin (t. koska) tahansa (t. hyvänsä), aina; k. lºkt\ tulkaa milloin (t. koska) tahansa (t. vain); k. so odúg uvenyz wyre hän puuhailee aina samassa työssä k txkªd pron. indef. (määritteenä) joka; k. adqmi joka ihminen; k. polaz joka kerta (t. kerralla) k txkudú z pron. indef. jokainen, kuka tahansa (t. hyvänsä) (heistä); mikä tahansa (t. hyvänsä) (niistä); k. adqmi as ponnaz úe^ jokainen ihminen on sinänsä (t. itsessään) hyvä; k. med mynoz menköön kuka tahansa (heistä) k txkudl nx minne päin tahansa (t. hyvänsä), joka suuntaan; k. mynyny lu\ on mahdollista mennä minne päin tahansa k txkyzxº miten tahansa (t. hyvänsä), millä tavalla tahansa (t. hyvänsä), kaikin tavoin; k. med l\sxtozy, ug ke kylzúsxko tehkööt miten tahansa, jos eivät kuuntele (t. tottele); k. turttúzy ni n kyzxº no ug pörmy he yrittivät tehdä kaikin tavoin, mutta ei onnistuneet mitenkään k txkytú missä tahansa (t. hyvänsä), kaikkialla; minkä kautta (t. läpi, yli) tahansa (t. hyvänsä); k. w tl\, dyraz gin\ b rt\ kävelkää missä tahansa, mutta palatkaa vain ajoissa; k. ort^yny lu\ on mahdollista kulkea minkä tahansa (t. hyvänsä) kautta (t. läpi) k txkyt^º mihin tahansa (t. hyvänsä), minne tahansa (t. hyvänsä), kaikkialle; k. mºn\: mon ug wozisxky menkää mihin tahansa, minä en estä k txkyt^y zx mihin (asti, saakka) tahansa (t. hyvänsä); k. wª\ pääskää mihin asti tahansa k txkytºn missä tahansa (t. hyvänsä), kaikkialla; k. kalyk kaikkialla on ihmisiä k txkytys n mistä tahansa (t. hyvänsä), kaikkialta; missä tahansa (t. hyvänsä), kaikkialla; k. adske mistä tahansa näkyy (t. näkee); k. pumisxkyny bygatom voimme tavata missä tahansa k txkytºsx mistä tahansa (t. hyvänsä), kaikkialta; k. [edxtyny lu\ voi (t. on mahdollista) löytää mistä tahansa k txkyë pron. indef. minkälainen (t. millainen) tahansa (t. hyvänsä), kaikenlainen, jokainen; kalyk k. lu\ on kaikenlaisia ihmisiä k txm, k txm r pron. indef. mikä tahansa (t. hyvänsä); mitä tahansa (t. hyvänsä); kaikki, kaikenlainen; ulonyn k. lu\ elämässä sattuu kaikkea (t. kaikenlaista); k. kar tee mitä tahansa, tee vaikka mitä; k txma, k txmar mitä tahansa (t. hyvänsä); minkä tahansa (t. hyvänsä) k. ke no kuitenkin; (öwölton dyr_q) (ei) kuitenkaan; joka tapauksessa; vaikkapa (t. jospa) niinkin

12 K 218 k fe kahvi; k. pözxton 1) (pözxt\m) kahvin keittäminen 2) (kofewarka) kahvinkeitin kof jnik kahvipannu, kahvikannu kofta pusero ko^aton 1. (isames karon) härnääminen, kiusoittelu, ärsyttäminen 2. (bordaz kyskon) kiihottaminen, herättäminen, yllytys (ruokahalun, mielenkiinnon) ko^atyny 1. (isames karyny) härnätä, kiusoitella, ärsyttää 2. (bordaz kyskyny) kiihottaa (t. herättää, yllyttää) (ruokahalua, mielenkiintoa) ko^ wnik nomadi, paimentolainen ko^egar lämmittäjä ko^on kaalinkanta ko^onmon kohmettuminen, kangistuminen ko^onmyny kohmettua, kangistua koëo el. harakka koëy[ el. kissa; pis\j koëy[kövy kasv. malva; katinjuustomalva (Malva neglecta); inúybirdy koëy[pi kissanpentu, kissanpoika(nen) koëy[pyd kasv. kissankäpälä (Antennaria dioica) ko[kon 1. lähteminen, lähtö, meneminen, meno (pois); poistuminen; jö k. jäidenlähtö, jäänlähtö; k. nunal lähtöpäivä 2. (wu s-sx) virtaaminen, juokseminen; (wiqn) valuminen, vuotaminen; wir k. verenvuoto 3. (misxkyku) (pois)lähtö, häviäminen (pesussa) k. padev kiel. egressiivi ko[kyny 1. lähteä, mennä (pois); poistua; lobúysa (q. lobysa) k. lentää pois; uqsa k. uida pois, lähteä (uiden); ko[(ky) tatysx! mene pois täältä! 2. (wu s-sx) virrata, juosta; valua, vuotaa; (wiqny) valua, vuotaa 3. (misxkyku) lähteä (pois), hävitä (pesussa) ko[tan hienostelija, keikailija, keikari ko[tan_qsxkon hienostelu, keikailu, keikarointi ko[tan_qsxkyny hienostella, keikailla, keikaroida ko\fficient mat. kerroin kö jauhinkivi, myllynkivi; wuko kö myllynkivi köber (=yz) 1. (kepyran) arkuus, ujous 2. (ky[kan) pelko ^ik köberyz öwöl 1) (ug kepyra) hänellä ei ole arkuutta (t. ujoutta) ollenkaan, hän ei arkaile (t. ujostele) ollenkaan 2) (ug ky[ka) hän ei pelkää ollenkaan köberan 1. (kepyran) arkailu, arastelu, ujostelu 2. (ky[kan) pelkääminen, pelko köberany 1. (kepyrany) arkailla, arastella, ujostella 2. (ky[kany) pelätä köberasx 1. partis. v:stä köberany 2. (kepyrasx) arka(ileva), arasteleva, ujo(steleva) 3. (ky[- kasx) pelokas köberasxt\m 1. (kepyrasxt\m) arkailematon, arastelematon, ujostelematon 2. (ky[kasxt\m) pelkäämätön, peloton köbert\m 1. (wozxytt\m) hävytön, häikäilemätön, julkea, röyhkeä 2. (ky[kasxt\m) peloton köd\kton kalpeneminen köd\ktyny kalveta, tulla kalpeaksi kö, kö -wö rasvainen, rasvapitoinen; k. parsx súlx rasvainen sianliha kö k puhek. paksukainen, lihava

13 219 K (ihminen) kövy herne kövypog hernepyörykkä (ruokalaji) kövypu 1. kasv. (akaciq) akasia; (siperian)hernepensas, (siperian-) hernepuu (Caragana arborescens) 2. (kövy modos, kuro) herne, herneenvarret kövyqn teonn. v:stä kövyqny kövyqny 1. (bi^any) kerätä (t. poimia) herneitä 2. (oktyny-kaltyny) korjata herne(et) közono lattian niskahirsi, lattianniskanen, lattian vuoliainen köj (=yz) 1. ihra, tali; ([pik) silava, läski; parsx k. sianihra 2. puhek. (zök, kuaem) lihava, ihrainen köjtyl (=yz) talikynttilä köky kehto köl el. suolimato, suolinkainen kölan yöpyminen; (izxylon) nukkuminen; k. inty 1) (kölanni) yösija, yöpaikka 2) (komnata) makuuhuone kölany iter. ja frekv. yöpyä; (izxylyny) nukkua (useaan kertaan) kölon 1. yöpyminen; (iz n) nukkuminen 2. (kölonni) yösija, yöpaikka kölyny yöpyä; (izxyny) nukkua kölxy somero, sora kölxy 1. someroinen, somero=, sora=; k. soratie 2. (tys k-sx wi[nq) kivinen, luinen (esim. kirsikka) 3. (kölxyem) =someroinen 4. (k-sx wi[nq) =kivinen, =luinen badúym k. 1) isosomeroinen; 2) isokivinen, isoluinen kölxym murt. (kyk sisxkon wakyt_ s wiskysx dyr) rupeama, ruokaväli; ëuk k. aamurupeama, aika päivälliseen asti köm kuori; kartofka k. perunankuori; perunankuoret; kuregpuz k. kananmunankuori köme^ kaurapyörykkä, kaurakeksi kömo 1. kuorellinen 2. (köm_em) =kuorinen; wek^i k. ohutkuorinen kömt\m kuoreton könq 1. montako, kuinka monta (t. paljon), paljonko; k. ni dyr (q. ^as)? paljonko (t. mitä) kello on?; k. ta syl\? paljonko (t. mitä) tämä maksaa?; k. tynyd ares? kuinka vanha (sinä) olet?, minkä ikäinen (sinä) olet?; k. murt\n so werasxkiz? monenko (t. kuinka monen) henkilön kanssa hän on puhunut?; könqe (q. könqyn) so wuoz? moneltako (t. mihin aikaan) hän tulee?; könqen? millä hinnalla, mihin hintaan?; könqen basxtúd? millä hinnalla ostit? 2. (kesxkysa, abdrasa weraku) (huudahduslauseissa) miten (t. kuinka) monta (t. paljon), kuinka moni; k. kalykez tatyn! miten (t. kuinka) paljon täällä onkaan väkeä! 3. konj:na montako, paljonko, kuinka monta (t. paljon); mon ug todúsxky, k. soly kul\ en minä tiedä, montako (t. paljonko) hän tarvitsee k. ke jonkin verran, muutama, vähän; k. ke w zxma! odota vähän (t. jonkin verran); k. k no, k. k ke no edes (t. vaikkapa) muutama (t. jonkin verran) kört^al (kaura)jauhopuuro; kövy k. hernepuuro köryk palkeet; argan k. harmonikan palkeet; kebit k. pajan (t. sepän) palkeet, paljepuhallin; k. pellqny lietsoa palkeilla

437 S. s mwol symboli, vertauskuva, tunnus

437 S. s mwol symboli, vertauskuva, tunnus 437 S sikyj el. jouhimato (Gordius aquaticus) sikyë mets. ansa, paula (lintujen pyydystämiseksi) sil koll. 1. (kös ulwaj, pogram pispuos) risut, oksat (maassa); rytö, kaatunut puu (pieni), ryteikkö, murrokko

Lisätiedot

UDMURT-FINN KYLSUZXET

UDMURT-FINN KYLSUZXET Udmurt kun uniwersitet Kyltodon kartografirowanieq laboratoriq Udmurt State University Laboratory of Linguistic Mapping S. A. Maksimow W. I. Danilow S. Saarinen UDMURT-FINN KYLSUZXET 22 000-l\sx qtyr jyrъqsx

Lisätiedot

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Petra Autio Eva Lönnbäck Johanna Piirainen Oikeesti aikuisten 1 tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen 1 Turun kristillisen

Lisätiedot

Oikeesti aikuisten 1i

Oikeesti aikuisten 1i Oikeesti aikuisten 1i - harjoituksia suomen kielen opetukseen Petra Autio Eva Lönnbäck Johanna Piirainen Oikeesti aikuisten 2 harjoituksia suomen kielen opetukseen 1 Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

Elämäni muistelmat 1 (33)

Elämäni muistelmat 1 (33) Elämäni muistelmat Olen syntynyt Jaakkiman Metsämiklissä Tuunaisen saunassa 2 pv maaliskuuta 1928. Äiti on kertonut silloin olleen sunnuntaipäivä. Pappi Lilius kastoi minut Hilkka Ilonaksi kotona, silloin

Lisätiedot

Presented to the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. Laurentian University Library. G y^ ^cj^^ci^^ /u<^ CL^ui^C*^^^ CcA^-7~^ ^ ^H ia^^^la.

Presented to the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. Laurentian University Library. G y^ ^cj^^ci^^ /u<^ CL^ui^C*^^^ CcA^-7~^ ^ ^H ia^^^la. Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO Laurentian University Library G y^ ^cj^^ci^^ /u

Lisätiedot

asfaltti musta ja pubin pöytä, kuka sen särki? olut on elämä ja ystävät siinä, tulevassa varmaa on mustat pilvet, harhaa yrittää saada muuta,

asfaltti musta ja pubin pöytä, kuka sen särki? olut on elämä ja ystävät siinä, tulevassa varmaa on mustat pilvet, harhaa yrittää saada muuta, Mitä poliitikot tietävät asioista, ekonomit taloudesta, psykiatrit ihmisen mielestä, kun eivät estäneet ongelmien pääsyä valloilleen? Runokirja: Päiväni Ehkä se oli vääjäämätöntä, en tiedä, Tekijä: Petri_Petri,

Lisätiedot

MAILA TALVIO K O O T U T T E O K S E T I I I

MAILA TALVIO K O O T U T T E O K S E T I I I MAILA TALVIO K O O T U T T E O K S E T III MAILA TALVIO Janis Rozentalin v, 1904 tekemän maalauksen mukaan. Werner Söderström kirjapainossa Osake yhtiön Porvoossa 1951 SISÄLLYS LOUHILINNA 7 TÄHTIEN ALLA

Lisätiedot

K O O T U T T E O K S E T

K O O T U T T E O K S E T MAILA TALVIO KOOTUT TEOKSET IX MAILA TALVIO Valok. H. Iffland. Maila Talvio KOOTUT TEOKSET IX KIRKONKELLO OPIN SAUNA Porvoo Helsinki WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ We rner Söderström Os akeyhtiön kirjapainossa

Lisätiedot

a c arjen aakkoset Harjoituksia aikuisen maahanmuuttajan luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra Autio Eva Lönnbäck Turun kristillinen opisto 2012

a c arjen aakkoset Harjoituksia aikuisen maahanmuuttajan luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra Autio Eva Lönnbäck Turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c Harjoituksia aikuisen maahanmuuttajan luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra Autio Eva Lönnbäck Arjen aakkoset Turun kristillinen opisto 2012 1 { Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja

Lisätiedot

Juuso. Kirje isoäidille. Elsa Kivinen Mäntymäentie 13 30600 Jyväskylä. Hei mummi rakas!

Juuso. Kirje isoäidille. Elsa Kivinen Mäntymäentie 13 30600 Jyväskylä. Hei mummi rakas! Kirje isoäidille Elsa Kivinen Mäntymäentie 13 30600 Jyväskylä Hei mummi rakas! Mitä teille kuuluu? Meille kuuluu hyvää, vaikka ensi viikko on kyllä aika jännittävä. Minulla alkaa uusi koulu. Olen samassa

Lisätiedot

Ajatelmia, erilaisista aiheista.

Ajatelmia, erilaisista aiheista. Ajatelmia, erilaisista aiheista. Tätä kokoelmaa voi hyödyntää monin eri tavoin, esim. 1) Tulosta ajatelmat joko aiheryhmittäin tai sekaisin, joko kaikki, tai ne jotka haluat. Tulosta ne värillisille papereille.

Lisätiedot

Iijoen kulkuri. Tarinan pääasikkaat ovat; Vilja Vähäkänä. Kulkuri ja erämies. Hilla Sula. Tulkuri ja elämän tutkija.

Iijoen kulkuri. Tarinan pääasikkaat ovat; Vilja Vähäkänä. Kulkuri ja erämies. Hilla Sula. Tulkuri ja elämän tutkija. Heikki Rinnemaa. Iijoen kulkuri. Tämä tarina on miljoonia %-senttejä lyhennetty ja supistettu kertomus Suomen kansan historiasta viimeisen 400-vuoden ajalta, Iijoen vesistön ympäristössä, ja kertoo pääosin

Lisätiedot

Lastuja I-III. Lastuja I-III 1

Lastuja I-III. Lastuja I-III 1 Lastuja I-III 1 Lastuja I-III The Project Gutenberg EBook of Lastuja I-III, by Juhani Aho This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy

Lisätiedot

frtt^i^^oiuy^-ä^^' -^ v.. mm--'- -^ ' *

frtt^i^^oiuy^-ä^^' -^ v.. mm--'- -^ ' * : frtt^i^^oiuy^-ä^^' -^ v.. mm--'- -^ ' * Iprescnteö to ^be Xibrar^ ottbe Tnniveretti? of Toronto The Sstate of the late Miss Margaret Montgomery ix OSMO ORJANHEIMO KUOHUJEN KESKELLÄ VALIKOIMA VANKILA-

Lisätiedot

Iloisia juttuja I. Kaapro Jaaskelainen

Iloisia juttuja I. Kaapro Jaaskelainen Kaapro Jaaskelainen Table of Contents Iloisia juttuja I...1 Kaapro Jaaskelainen...2 ESIPUHE...3 SAVON UKON HELSINGISSÄ KÄYNTI, siihen aikaan kun Savoon ei vielä ollut rautatietä...4 NUOREMPI VELJENI...8

Lisätiedot

PALJON ON AIHETTA LAPSELLA KIITTÄÄ, JUMALAN LAHJOJA KAIKILLE RIITTÄÄ".

PALJON ON AIHETTA LAPSELLA KIITTÄÄ, JUMALAN LAHJOJA KAIKILLE RIITTÄÄ. 2 Helmiä PALJON ON AIHETTA LAPSELLA KIITTÄÄ, JUMALAN LAHJOJA KAIKILLE RIITTÄÄ". Tunnetussa joululaulussa sanotaan: Oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen. Niinhän meillä onkin, mutta emme aina huomaa sitä.

Lisätiedot

Marjukka Kenttälä SUOMI SUJUVAKSI 1. Harjoitusten vastauksia

Marjukka Kenttälä SUOMI SUJUVAKSI 1. Harjoitusten vastauksia Marjukka Kenttälä SUOMI SUJUVAKSI 1 Harjoitusten vastauksia KAPPALE 1 Harjoitus 1 sivu 20 1. Isabelita on filippiiniläinen. 2. Halvar on islantilainen. 3. Pavel on tšekkiläinen. 4. Susanne on sveitsiläinen.

Lisätiedot

Copyright 2005 Karri Kokko All rights reserved. Kansi: Karri Kokko. Layout: Jukka-Pekka Kervinen. Painopaikka: Helsinki

Copyright 2005 Karri Kokko All rights reserved. Kansi: Karri Kokko. Layout: Jukka-Pekka Kervinen. Painopaikka: Helsinki Varjofinlandia Copyright 2005 Karri Kokko All rights reserved Kansi: Karri Kokko Layout: Jukka-Pekka Kervinen Painopaikka: Helsinki poesia on Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n Kirja kerrallaan -kustantamon

Lisätiedot

Arto Ojakangas VIAGRAA JA VAINAJIA

Arto Ojakangas VIAGRAA JA VAINAJIA Arto Ojakangas VIAGRAA JA VAINAJIA 2 HENKILÖT SULO -leskimies SAIMI - kuollut vaimo INKERI -vanhin tytär SANNA - keskimmäinen tytär ELINA - nuorin tytär OSMO - Sannan aviomies KERTTU - naapuri KATARIINA

Lisätiedot

Rudy Rucker ROBOJEN POIKA. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva. Porvoo. Helsinki

Rudy Rucker ROBOJEN POIKA. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva. Porvoo. Helsinki Rudy Rucker ROBOJEN POIKA Werner Söderström Osakeyhtiö Porvoo - Helsinki - Juva Philip K. Dickin ( 1928-1982) muistolle :.Sisyfus on kuviteltava onnelliseksi.» Alkuteos: Wetware Suomentannos: Sari Kallioinen

Lisätiedot

Mummun muistelmat. Kirjoittanut: Helvi Hänninen. Sähköinen omajulkaisu. versio 1. Kansi ja PDF-taitto: Tauno Väätänen.

Mummun muistelmat. Kirjoittanut: Helvi Hänninen. Sähköinen omajulkaisu. versio 1. Kansi ja PDF-taitto: Tauno Väätänen. 1 Mummun muistelmat Kirjoittanut: Helvi Hänninen Kansi ja PDF-taitto: Tauno Väätänen Sähköinen omajulkaisu versio 1 Saarijärvi 2015 Copyright Helvi Hänninen 2 Sisällysluettelo Kirje lukijalle...4 Esivanhempien

Lisätiedot

BLUE Revision - 6-19-07 1.* 1 EXT. OJA (VEDENALAISTA KUVAA) -- NIGHT 1

BLUE Revision - 6-19-07 1.* 1 EXT. OJA (VEDENALAISTA KUVAA) -- NIGHT 1 BLUE Revision - 6-19-07 1. 1 EXT. OJA (VEDENALAISTA KUVAA) -- NIGHT 1 Peilityyni vesi. Kuun valo osuu siihen. Kuunvalon täyttää juokseva varjo. Kädet uppoavat veteen. Suttuista, likaista, harmaanruskeaa

Lisätiedot

Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA. Myllylahti Oy Suomussalmi

Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA. Myllylahti Oy Suomussalmi PUNAINEN PLANEETTA Aino Ivanoff PUNAINEN PLANEETTA Myllylahti Oy Suomussalmi Aino Ivanoff 1999 ISBN 952-5269-11-6 Kannen UFO-piirros: Helmi Ilmarinen Aino lvanoffin kuvauksen perusteella Kuvat: Aino lvanoffin

Lisätiedot

Peni...66 Kummitätini...68 Ukki...69 Aamuherätys...70 Lepakko...71 Tatu...73 Radio...74 Yksinkertaista elämää...75 Isänmaani...

Peni...66 Kummitätini...68 Ukki...69 Aamuherätys...70 Lepakko...71 Tatu...73 Radio...74 Yksinkertaista elämää...75 Isänmaani... 2 HAKEMISTO Karjalan kunnailla...5 Kotiväki...8 Kiitos lapsuuskodille...9 Lapsuuskotini...11 Isä ja äiti...13 Entisajan elämää...15 Kesällä kerran...16 Äiti huolehtii...18 Mummon askareet...20 Lapsi sairastaa...21

Lisätiedot

ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa?

ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa? Torinon kaduilla naiset ovat mustia, pitkiä ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa? Isoke

Lisätiedot

PYRYN PERHE - NUORET KAUPPIAAT.

PYRYN PERHE - NUORET KAUPPIAAT. Selma Anttilan kaksiosainen suku- ja rakkausromaani PYRYN PERHE - NUORET KAUPPIAAT. Pari vuotta sitten ilmestynyt»p y r y n p e r h e» kuvaa taustanaan syrjäisen uusmaalaisen kyläyhdyskunnan kehitys kolmen

Lisätiedot

oikeesti aikuisten III - suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen

oikeesti aikuisten III - suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen oikeesti aikuisten III - suullisia harjoituksia suomen kielen opetukseen Eva Lönnbäck Svetlana Myhkyrä Laura Tikkanen Mari Ruohonen (toim.) 1 Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja -sarja Tekijät:

Lisätiedot

"snr. i ii J» A^ 1 M.<3

snr. i ii J» A^ 1 M.<3 % i r ^ä^»^»^'j^^-^ö-/^ r\ "snr i ii J» A^ 1 M.

Lisätiedot