UKULI ISSN Turun Lintutieteellinen Yhdistys t.y. 20 yuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UKULI ISSN 0782-8195. Turun Lintutieteellinen Yhdistys t.y. 20 yuotta"

Transkriptio

1 : 0 UKULI ISSN Julkalsijå Turun Lintuiieieellinen yhdistys r'y, PL 7, SF-00 TURKU 0. Tolmltus Päåroimittaja: Tapani Veisiola, Häneenkatu B, 000 TURKU (puh. 9-08) Påätoimitiaja hoitaa myös tilausasioita sekå myy vanhoja numeroita. Tllausmåksut Ukuli ilmestyy vuo!a 98 viidesii. Se sisåltyy TLY:n jäsenmaksuun. Muut maksavat nk postisiirtotilille TU 8 ' TLY:n osoitieella. Prenumeratlon till Nord n Ukuli utkommer med fem häften per år. Betala FIM per postsiro TU 8 ' tiii TLY, PL 7, SF.OO TURKU' Finland. Ilmoitushlnnåt /l s. 00 mk l/ s. 80 mk / s. mk takakansi 00 mk Psinopaikka Hämeenkyrön Sanomat 98 Aineiston yllmelset Jiittöpälviit Ukuli.. Ukuli.. Ukuli.. Ukuli.7. Ukuli.0. f" T F UKULI 7. vsk. (98) n:o SISÄLLYS: Tu.un!nluteteelLinen Yhdstys r y 0vuolta Jyrki Normaja & Vesa Parlanen: Kevahuutio 98 Varsinais Suo_,,'' Kari Salonen: Yhl ishava nnointi päivä 7.98 Varsinais_Suo' Juhana Pihar veslpååskyn ra jånkåsnnåisen esilntyminen Varsinais' Suomessa... 7 Len.art Saari: PlukiipLjän la v sesla e inympårisloslä Aauno bine: TLY:i iåsenkysely raoorli. l9a I osa Tapani Numminenr Tarkeää ås aa ABK:sla l Pekka Aho & Kari Salonen: Linluallas 98-Aa Vesa Mullala Pe loinlututki Asko Suoranla TLY:n ia0linllllt kmus jatkuu Anlli Kåri.: Mka hrneen suoar' kisto? 9a Tapan veislola Påaula kalsals' kaavakkeet atossa Faono Laine TLY:n 0 vuols_ juhlai. 99 TLY n måä.ilyskilpa llrn 0 9A Uioks t Leo KarLsso.: Hadastajalulkinnon läpåsseet TLY:n jåsenet t 9a larmo Kom: Mäårilyskuvåssa iso' håa.ahåukka Kari Salonen: lsohaarahaukkå Ral' sion Miekelässå 9/ 0 Tapan Veslola Faarahalkkoien esinlvminen Varsr.arsSuomcs- 0 TLY:n osoilemulslio 9 o Summa.es ol the Main Arlictes Kansikuva: Matti Valta Turun Lintutieteellinen Yhdistys t.y. 0 yuotta TLY otti ja täytti kaksikymmentä vuotta. Juhlakokous oli komea. mutta jotakin puuttui: valtiovallan, valtiokirkon ja kansallissosiaalisen talouselämän edustajat loistivat poissaolollaan. Miksipä nåmä korkeat liituraitaherrat olisivat Laan tulleet hämärän lintumiesporukan juhliin. Lintuharrastajat lienevät näes homeenvihreitä hippejä; niitä partaisia luonnonsuojelijoita, joiden kapinointi on suurin hyvinvointivaltiotamme uhkaava vaara. Mitä TLY on oikein tehnyt ansaitakseen tämän suuren ylenkatseen? Onko se ehkä tallannut isokenkäisten varpaille? Puheet ja kauniit sanat sikseeni mitkä ovat TLY:n kaksikymmenvuorisen toiminnan todelliset tulokset yhteiskunnan kailnalta katsottuna? Konkreettisesti ajatellen TLY on tuottanut ainakin tuhansia sivuja lintutiedettä: kirjoja ja lehtiä. Se on välittänyt suuret määrät linnunpönttöjä, tarroja ja hihamerkkejä lintumiehille. Näin se on luonut marllinoila sinne minne kaupallisuus ei ole mlruten päässyt. Raha on virrannut yhdistyksen läpi pyörittäen kansantalou, den pyöriä. Toisin sanoen TLY on luonut suomalaista työtä ja tuotantoa. Leivän lisäksi TLY on tarjonnut kansalle sirkushuveja. lyön orjille se antaa virkistystä ja terapiaa. Raskautetut voivat renluulll.r reneen harra\luk\en pari\sa :rksall\ern paremmin rlataa tehtairrd Ja virastoissa. 'lly tatjoaakin ennen muuta viihdettä: retkiä. kokouksia, pienryhmiä, lehtiä. radio-ohjelmia, kuvailtoja yms. Jurmon lint'rasemassa sillä on oma lomakotikin. Näin Lintutieteellinen Yhdistys purkaa virallisen sosiaalipolitiikan ja sen ammattiauttajien paineita. Tämä kaikki on tärkeää yleisen yhteiskuntarauhan kannalta. Muiden luontokerhojen tapaan TLY on tehn).t suuren palveluksen kansankotimme rauhaisuudelle sitomalla mahdolliset toisinajattelevat vaarattomalla pikku näpenelyllä. Yhdistystoiminnan nrtiinit vievät kapinallisten turhan ajan ja energian: puheenjohtaja siis johtaa virallista ornitologista yhdistystä eikä anarkistista ekoterioristiryhmää. Sihteeri kirjoittelee kuivia pö.täkirjoja eikä palavia vallankumousmanifesteja. Päätoimittaja rätisyttää kiioituskonetta eikä rynnäkkökivääriä jne. Virallinen TLY tuottaa pykäliä, ki{aimia ja sanoja. Se on siis kesy ja vaaraton paperitiikeri. Yhdistystoimintaa harrastavista lintumiehistä tulee helposti entisiä lintuhar, rastajia. He unohtavat pian linnut ja luonnon oppiessaan seurustelemaan paperin, leimasimen. allakan ja vallan kanssa. Heistä valtakunta saa hyviä virkamiehiä ja rorrnihenkilörlä. Puheenjohtajammekin on kehunur Tl Y:tä vhlenä (ienä huipulle, sii\ monen bjrokraatin apukouluna. Rivijäseni)le Turun Lintutieteellinen Yhdistys on yhteiskuntaoppia koulun jälkeen. Järjestö opettaa vaivihkaa luottamaan ih misyhteisöön, demokraattiseen päätöksen- Ie!,oon. jisenmrk\urrn, hallitukseen a johtajaan. TLY:tä pitäisi siis palkita nuorisorikollisten rauhoittanisesta ja kilttien kansalaisten kasvattamisesta. Vallanpitäjille TLY on hrä kauppa. Lintumiehet ovat saaneet vakavaraisten yhdistyksen, yhteiskunta taas vaarattomia Iinlumiehiä. Kun julkinen ja yksiryinen valta heittää rahaa TLY:hyn, niin lintu" miehet eivät heittele pommeja eivätkå veljeile ihmisen vihollisen. luonnon. kanssa. T.V. I

2 Ukuli 98:. vuosikerran sisältö Julkaisija: Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Päätoimittaja: Tapani Veistola. Ukuli ilmestyi v. 98 neljästi. messa -.. MISSONEN NOFI\AJA JYFKI Arktisten Branta-hanhien esiintyminen Varsinais- Suomessa NORi,AJA JYRKI Nokkavarpusten esiintyminen Varsinais-Suomes sa NORMAJA JYRKI ll päivää - 9 lintulajia: suuri Lapin-retki NUNIMINEN TAPANI Turun Aluerariteettikomitean raportti vuoden 98 havainnoista PEKKALA SEPPO Petolintujen pesinnästä Varsinais-Suomessa PIHA JUHANA Yölaulajat Varsinais- Suomessa vuosina SAARI LENNART Flavistinen uuttukyyhky Rymättylässä (Summary: A flavistic Stock Dove (Columba oenas) in Rymättylä.) SAABI LENNABT Huuhkaja kalastajana SAARI LENNAFI Kahlaajien esiintymisestä Rymättylän Aaslalla lokamaaliskuussa (Summary: Observations on waders on Aasla in October-lMarch) : SAARI LENNART Piirteitå sepel. ja uuttukyyhkyn käyttäytymisestä (Summary: Notes on the behaviour of wood pigeons (Columba palum' bus) and stock doves (C.Oenas).) SAARI LENNART Talvella havaitut kahlaajat Varsinais-Suomessa (Summary: Winter observations ol waders in Varsinais-Suomi. SW Finland.).... SAARI LENNART Turturikyyhkyn (Streptopelia turtur) esiintyminen Varsinais-Suomessa (Summary: Observations of Turtle Doves (Streptopelia turtur) in Varsinais- Suomi, SW Finland) VUORISALO TIMO Siivetlömän 99. Raunon referaatti Bauno Laine Antti Karlin, Kiljuhanhen kohtalonhetket......o. Pekka l\,oilanen. Suomen lintutornit Matti Pirkola, Merihanhien kannanvaihtelusta...a7. Väännä! Tapani Veistola Väännä!,.....ti. (Alppirautiainen) Vååntelemme kivitaskua.... Vääntelemme isoja kirvisiä Muut kirjoitukset Haaste ll kansalliseen pongauskilpailuun Kuusamossa : Juhlakokouskutsu Kokouskulsu LAINE RAUNO Rarin malkassa LAINE RAUNO TLY:n talvilintukisa (R.L.) Talvilintukisa (R.L.)Tärkeää asiaa Jurmosta LAINE FAUNO & LAINE ARI Turun Lintu lieteellinen YhdrstvS ry n tor mintakertomus PÖNN RATNO Ukutinsuojetu... SIEPPO V. Hallitusuutisia TLY.n osoitemuistio , 9. Ukuli:. vuosikerran sisältö.... T.V. Bongarit liittoutuivat T.V.Karjala takaisin? T.V. Kirja tulossal.....t. T.V. Korjaus talvilintukisan tulok' siin T.V. Käpyjen käpyily kuriinl T.V. lvlatkalla tuntemattomaan.... T.V. Tie parempiin katsauksiin.. T.V. Tiede tarvitsee Sinua! T.V. Uljas uusi lintumies VELI ISO Tuhmaa ja tyhmää...9. VELI',ALA HANNU Kolmensadan kerho YLÄ-PERÄ Tietokitpaitu.... Kuvitus AHONPÄÄN NA... ASUKAS HANNU (BBEHI", A.E.) HAKALA JOUKO... 0,7.,9,.9, 0,, 8, 80,08, 0. HAMALAINEN IPO.., KARLSON LEO ,. LAHTONEN HANNU LEHTO HENRY... 89,90. LEHTONEN JOUKO,... PAHTAI'/AA TUUKKA.. 0.,.. RAUTSALA PEKKA, BYTKÖNEN SEPPO.., ' ,8. SALLYLÄ SEPPO., 9,., 7. TARPONEN ESKO......,9. VALTA MATTT...,,, 9,,88,97, 08,,, 7

3 Kevätmuutto 98 Varsinais-Suomessa Jyrki Normqia ja Vesa Pert8nen Ilavainnot Havaintojaan palautti keväästä 98 kaavakkeilla tms. yhteensä henkilöä, ioka on,% yhdistvksen viimekeväisestä jäsenmäärästä. Lisåksi aineistona on ollut Jurmon havainroja. arkistokonreja ja Yliopiston "pinnalistoja". Havainnoitsiiat Severi Aaltonen (SA), Mika Äho (MA), Annika Forsten (AF), Jukka Grönlund (JG), Jouko Hakala (JH), Heikki Heikkilä (HH), Raimo Heinonen (RH), Tauno Hellsten (TH), Jari Helstola (JHe), Petri Kangas (PK), Jorma Kirjonen (JK), Juha Kylånpää (JKy), Henry Laine (HL), Jarmo Laine (JL), Rauno Laine (RL), Tapio Lineri (TL), Pekka L.ivaranta (PL), Jyrki Matikainen (JM), Vesa Multala (VM), Jyrki Normaja (JN). lapani Nummin(n (TN), Vesa Partaren (VP), Juha-Pekka Penttilä (JPP), Raino Pönni (RP), Pekka Rautsala (PR), Teijo Saari (TS), Markku Saarinen (MS), Kari Salonen (KS), Mikko Suominen (MSu), Seppo Sällyle (SS), Jouni Tittonen (JT), Kalle Toivonen (KT), Tapani Veistola (TV), Hannu Virtanen (HV). -Lisäksi Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen yleisöretket (TLY) ja Yliopiston "pinnalista" (TY). Sää Kevät 98 oli ennätysmyöhäinen enttåin kylmän talven jälkeen. Maaliskuun puolivålin matalapaineet toivat ensimmäiset kiurut ja uuttuklthkj't. Kuun lopulla lämpötila nousi parhaimmillaan jo lähes kymmeneen asteeseen. Sää jatkui samanlaisena huhtikuun puolivälille asti. Hr-rhtikuun lopulla-toukokuun alussa päivän keskilämpötilat koho- sivat voimakkaiden etelätuulten myötä nollan yläpuolelle. Toukokuu oli melko normaali, päivälämpötilat *0'C paikkeilla kuun alussa, lopussa jopa +0'-+'C. Suurin osa kuusta oli selkeää. Koko kuun aikana oli vain muutamia sadepåiviä. Tuuletkin pysyttelivät 0-0 m/s välillä. Hlwien rarikevåiden kaakkoistuulia ei esiintynyt. HavalntoJen esittäminen Silloin kun laji on ensimmäisenä havaittu ulkosaaristossa (- Kor Jurmo ja Utö, joissa vakiomiehitys lintuaseman ja varusmiesten ansiostat, on se päivämäärä suluissa ennen mantereen ensihavaintoa. Käytetyt elikoislyhent et eh-ensihavainto pm:päämuutto vh:viimeinen havainto Normaalit havaintolyhent et juv - nuori subad - esiaikuinen k - koiras n = naaras np : naaraspukuinen pn _ pari jp : juhlapukuinen kp: kesäpukuinen ä - ääntä Ä - laulua p - paikaliinen m: mulrttåva (ilmansuunnat N. S, W, E jne.) a : parvi (a - kaksi parvea, a-kahden linnun parvi) n- arviolta Luetielo TLYrn alueen kurinista ivhenteireen: Alastaro AsLaimen Äura Sragsfjärd Halikko Eloutckari Iniö F,aarina I(alanli Karinainen Kcrniö Kiikala Iiisko I{odisjohi Korppoo lioski TL Kustavi tr(uusjoki l..iiilå Le:nu Liiqrto Ala Ask Aur Dra [Iat Ftrou {ni Kaa tr(al Kar Kem Kii Kis I(od Kor Kos I(us Kuq i,ai Lern Lie Loimaa Lokalahti [arttila Maskn: Nlellilä Merirnas$<u NIetsärnaa VXiat0inen Muuria Myniir:råki Naantali Naulo Nousiain,en Oripåä Paimio Parqinen Pern!ö Pertteli Piikkiö Pyhåranta Pöytyli Loi Lok Mar Mas Mel Mer Met lvtte Muu Myn Naa IYau ft-c,u Ori Fai Pair Pem Fcrl Pii Fvh Pör Raisio Rai Ftusko Rus Rlinättylä Ry* Salo Sal Sauvo Sau Suomus.iärri Suo liärkisalo Sär Taivassalo Tai Tarrasjoki Tar Turko 'Iur tjusikaupunki [Jus Vah Vahlo Varnpula Varn Vehrnaa Vefr Velkua Vel Viistabr{i$rd Väs Yläne Ylä Kartta l. TLY:n havaintojenkeruualue kunt&lyhenteineen

4 Muuton kulku lqii lqiilta: Vesilinnut ja harmaahaikare KAAKKURI (Grvia stellata) Kaikkiaan jakson aikana havaintoja on kaakkurista. Eh... Jurmossa p. Vähintään kolme yksilöä havaittiin kolmesti: 8.. mp Jurmossa ja p+m Pyh Rihtniemessä (P.Alho, H.Klemola ym.) sekä.. Lem Monnoisissa m (MS). Vh,. Dra Vänö m (JHe). KUIKKA (Gavia arctica) Eh... Kem Strömma p (JHe). Pm ajoittui totuttuun tapaan toukokuun loppuun ja kesäkuun alkuun: Ju.mossa.. lm (sisältää Gavia sp:t) ja.. m. Ehdoton huippumuullo havairriin Dra Vänössä.., jolloin muutti 8 kuikkaa, 9 Gavia sp:tå ja kaakkuria. SILKKruIKKU (Podiceps crlstrtus) 7..).. Kem Strömma (JHe). Pm: Hal Jokiniemi.. 70p (MSu, KT) ja Tur Ruissalo.. p (PR). Vh.. p Jurmo. HÄRKÄLINTU (Podiseps grireigena).. lp Kaa Kuusisto (JK). Pm.. Pyh Rihtniemi 0p (JK). Vh.. p Jurmo, MUSTAKURKKU"UIKKU (Podlceps au. ritus) 8.. Tur Ruissalo p (PR) ja p Halikonlahti (TLY). Pm lp.. Jurmo. Vh.. p Jurmo. cv9 cvg LB MERIMETSO {Pholacrocorax earbo & sp.) oli keväällä 98 todella harvalukuinen, vain yksilöä havaittiin. Paras iäiä oli b... Pyh Rihrniemessi jcs.ä näitä alkulintuja tavattiin 0 (HV). Viimeinen merimetso oli.. Jurmossa. HARMAAHAIKARA (Ardea clnerea) Ohessa havainnot kaikista yksilöstä: 8.. Pern Saarenjärvi (ÄF),.. Tur Hirvensalo I (JL),,, Tur Ruissalo (JN, VP ym.),.. Tur Yo-kylä lm (R.Silaste), 0.. Par Attu m (MA, Vp, A.Partanen),.. Paimionlahti I (M, Ylitalo), 0.. Tur Kulkkilanlahti m (JN),.. Kal Kylähiisi p (JL), 9.. Paimionlahti p (SA), 9.. Utö NW (JPP). JOUTSENET JA HANHET (Cygnus osp. & Anser ssp,) Taulukosta I selviää Varsinais-Suomessa havaittujen joutsenten ja hanhien määrä. Määrissä tapahtunut vähenlyminen on jossakin määdn vain näennäistä. sillä vuonna 98 havaittiin huomattavasti suurempi osa kaikista havaituista hanhista ja joutsenista muuttoiennossa kuin nyt. Vastaavasti vuonna 98 havaittiin useita suurehkoja hanhien ja joutsenten lepäilijäparvia. Joutsenista voidaan esimerkkinä mainita l- mun Kirkonkylän tulvapellolla noin oleilleet 0 70 laulujoutsenta. Taulukko l. Muuttavat hanhet, joutsenet ja kurjet Varsinais-Suomessa kcväällä r l;r 7 7 7,o: ; - ' o yht r a ftislisorsa (Tedorna tadorna) Jurnon ulkopuolelta ha',,aintoja n0 yksilöstä Eh 0.. Kem Strörnnla I (J.Nurmi, S.Lindholm). Yli yhden iinnun päjvätr 7.. m Pyh Rihrniemi (jhe),.. Utö (JHe),.. Raisronlahti (PR), 7.. Kor Nötö (MSu) ja 0.. I ai Ranralrnlahri (JHe). Ju.mosla haraiittoja..-.. lähes päivittäin, parhaina ja.. yksilöä. HÄAPANÄ {Anao penelopej 8.. Tur Satama lp (JHe, ilr{, PI{, TL). Pm n0 Halikonlahdella.. (KT). Vh 0.. p Jurmo. TAVI (Anas crecc&).. Kaa Rauvola p (PK) ja Pai Puhdistamo p (ÄF, TN). Pm.-.. Lem kk. tulvapelto p (JHe, RH ym.) ja 8.. Halikonlahti 00 (TL" VP). Vh 0.. p Jurrno. HEINÄSORSA (Anas platyrhynchos) Pm.. Lem kk. tulvapelto 70p (TL, JN). JOUHISORSA (Anas acuta).. Tur Satama kn (JHc). Pm 0.. Mietoistenlahli -8 (JHe) ja.. t*m Monnoinen w' g illetsiihånhen kuuluu vain leviih{äå kulituuri.suomessa. Kuva Nlaiti Valta. Ltukkuia 9p (NIS). Vh.b. p Jurmo. HE{NÄTAVI {Änas quequerdula) Eh.. Ilalikonlahti p (MSu, KT). Lajista ci ole kunnollisia päamuutto- tai muutonpääitymishavaintoja. LAPASORSA {Änas clypeaia) 7.. Halik.Jnlahti p (AF), jossa pm.. 0 (KT). PUNASOTKÄ. (Aythys ferins).. Tur Satama p (AF). Pm Halikonlahdclla 0p (ll', VP) ja.. 0p Taivassalo (JlIe). TUKKASOTKÄ (Åfhya fuligula) (..).. Kem Strömma p (jk, VP) ja Naa Ukko Pekka p (RH, VP). Pm: 7. välillä Kasnäs'Hiittinen n70p (KT, MSu) Vtr p.. Jurmo. LAPASOTKA {.dythyo marila} (..) Lrrtriin haravalukuinen: koho ketiänä havaittiin alueellarnme vain parikymmentä yksilöä, pääosin ulkosaaristossa. I{AA}IKA (Somateria mollissima) (..) r... Na,r Nesre p rlmt ia Rai Kukonpää (RH). ln 7.. Kasnäs-Hiitti,ien n l\ 0{,Up r KT. MSul. lurmossa useina 7

5 päivinä I 0OC- COo ytsilön parvia. l,lsåksi sisärnaahavainio: Le'i Pitt åjärvi -i-9m 9.. (JKy). ÄILXIIAAXIIKA {}Polystlca rtellerl) Dra Morgcnlandet k hetken p (S, l.låhteenoja, Ari Vienonen, M.Äir(i); ARK tarkislaa ilmoitukset np linnuiltå.,a.i.li (Clnngula hyemdis).. Naa Ukko-Pekka (FR),.. l{au Vikorn (TV yrn.). Pm:.. vil illä Kasnås-Huittincn 8 ff p (KT, MSu). Vti 7.. p trialikonlahdella (TV ym.). MUSTALII{TU (M,elalrittr!dgri} Eh,. p K.aa Kuusisto (JI{). PILKKÄSIXPI {Mel&nltts ftrsca} (8..) Prn:.. Utö"L-ohm 8 (JHe) ja..0p Jurmo, 8.. 0p rryös Jurmossa ja tr.. 0p, vielä.. 0D. TELKKÄ (Buccphala clangula) (..).. Halikonlahti p (KT)" Fm 0.. Far Attu n70p (MA, VP),.. Naa Sälkånjärvi 00 (AF, JlIe). UIVELO {lllergus olbellirs) (7..} Kaa Jxilas 7.. Pm '.. Sär ltii:<or 0p {FL). Vh.. Kaa Rauvola p (PR). XUKKAKOSKILO (Me.gus $errstor) (8..).. Kem Strömma p (JI(, VP). Pm i.. Pyh Rihtnierni 0Cp (JK). Vh 9.. Halikonlahti p (j I). ISOKOSKELO (Mergls aneganoer) (0..).. Nauvo & Korppoo n0 m+p (TV yn.). Pm.. Pyh Rihtnieryii 8n (JKr). Fäivöpctoiinnut Pelolintumääräl pieneniviit jossain r:" närin vuoteen 98 verrattuna. Kuitenkin esim. piekanoja nähtiin huomattavastikin suurempia määriä kuin edetlisenä keväänä (ks. taulukko r. Osittain!är)ä petomiiå iien pieneneminen iohtuu tietysti kaaeakkeei palauttaneiden määtån huonattavasta rähenemisestäl,{l0lr{k[}'nkå {li{alloartuo ra{h[ei][e) lliavainnot l(unnittain: Flou, Mie, Fyh. l, Tur ia,ås tr, RYm X. MAAIiOTKi\ (Åotrtlo chyrcolrtro) tr-!avaintoje hucmattavasrti normai,llja mn. saammin, Kaiki{i -nayainnot:.. Fe:n kk..j uv (.i. r:-ur,mi),,. T,L,,r R,rrormå l.ii juv (T.Kuusikko), ". i(or Jr-rriro " i.. år liror imnp (Ptr-),,.r,. Tai Kolkailauklto li m (J.Fleinolcr,,.\.il.aa!i), tr7.. ftr Rauvolantrah,ti.tn (M.liuirnala, T.Pålorriäki & A.itaali) ja 9.. TrLr Yähå-!{eikkilä m (JFP). HIIRIIiÄLIKKÅ {[&teo lrlltec) ia PIEKÅ. På. {Brrler logopus}, Fa-haat mu,,:r,r: Åseteilnm. Fiekanan, jaiirrilhaukam ja $uteo spn ipårhräat n!ur!{ot Varsineis.$urpmessa kevädllåi tr9e.. paikka ltri Sitarna!år Granvil,i P:ir Granuk Sau Tapi Fyh neita tsiag Bbul Bso. ia 7 7 a / -? 87 kikki yl'leensa - yill I-lavin' no isijg ao(jlle) (.bl) 8B(PB) co(jhe) 0{R''ri (r!.ls)?aulukko, Muuttavst pöiriipe(olinnut Varsinais-Suom f,sn kevii.iillä 98 vtlkon Jakrolsca. Aqu cht Pan nal Fdlln Fal col Fäl slb MU!I '?eq.:i,;nnö;i*nöö ö-:ödöna > lrttrl lll -i;. oj riäi;oi: r J r0 0 io 7.lgt r - '7 r 0 7 I..'. - i , r /. '?.ro0 -? S. 9 -:r 0 Kuula-.ia kurkfilirrnurti ifti*r[{ko {Lågopus lcgopu,j} 0.-:.. Ylå l-arrrr,enrahka (TV ym.). Llflii{.lKt"llA (GalNinula ehloro,pulsi Åinoa p Haiikonlahti.. (SS). NOI{IKANA (Fulica atra) Eh.. Rai KDkonpäå p (Ittl). Prn.,. Mer Än käri$l i lqp (ÄF) ja Naa Uliko,P :rka p (!^F,.llle). 'Jurmc,ssa ensirnmåinen jäi ixyös xiimeiseksi. KtlIlKI (Grus srus) Keväåilä 9E h?...'eit' tiir Varsinais-Suomessa todella liorree.a kurkiinuuttor: yildeltä paihaha (Sau, Tapila,.,. (l'fle))laskettiin peräti i prul,{'aveq p.,', (e yhcesi?åivässå. Muyallakin rriaakutnnassamne oli,a ryla fäivå kr,rien huipplipäivå. RF (kirj.ilm.) olettaa itätuulten painaireen kurjet pois niiden normaaleilta, iderr,pää klrlkevilta muutto, reilcilrä. 'lbn oiettaa m)ös cr,ä \,rxrin osa Lurjista muuiti Dragsfjärdin-Kemiön- Faraisten kohdalta jatkaen mal.kaansa suolaan sisärnaahan" (Kartta ja kuvia t). / A7 9 l9 a 0 8 9

6 I Kahlaqiat MERIHARAKKA {HeeDatopul ostnle. gus) (..) 8.. Uus Kemira p (JT). Pm.. Jurmo. Vh 7.. Kal Sautunjärvi tm (MS). PIKKUTYLLI (Charadrlus dubluc) Eh -.. Pai Puhdistamo {AF). Ei suurempia kertymiä. Vh m.. Jurmo. TYLLI (Charad us hiatlcula) (7..).. Halikonlahti p (KT, MSu) ja Par Granvik (JM). Pm.. Mietoistenlahti j0 (RH), Jurmosta ei huomattavia määriä. Vh.. p Pai Puhdistamo (SA). KAPUSTARINTA (Pluvtallr aprlcarla).. Halikonlahti m (KT). Pm 9.. Pai Puhdistamo 90p (SA),.. Tur Åvik vähintåän 00 m+p (VP) ja Lai 0Op (JK). Vh.. Pai Puhdistamo p (SA) ja.. Jurmo p. TUNDRAKURMITSÄ (Pluvlalls squatarolal "Squalleja" ei ainakaan havainnoista päätellen tarvinnut mantereella katsella. Muuton kulusta kertoo taulukko. TöYHTöHYYPPÄ {Yanellus vanellus).. Halikonlahti p (KT, MSu). Laji yleistyi maastossa 0.. tienoilla. Pm 8.. Taulukko. Kahlaajien maksimipäiväsummat Jurmossa viikottain keväällä 9.,ltL +* I Kartta ja kuvio l. Kurkien muuttoreitti..9e. Kuviossa arvio yksilöjakau. tumasta itå-länsi -suunnassa. Asteikon vksilöluku kertoo "kiiksritta näkvvit". (RP) I 0 : ]'?: r: 9 9 / T 7 t: a 7 0 t 7.',; I]. l,, ra a0 -l 0 rl) t. t 9,0.j t7. 9,9 ' r0 I l ' ' 8 T] 8<r0 r. t t0.l 9: r0 0 l : l 0

7 Halikonlahti 0 m*p (KT). Vh 0.. m Kaa Kuusisto (VP). ISOSIRRI (Calldrls canutur) Jurmossa seuraavasti: 0.. (),.-.. (),.. (),.. (),8.. (). Jurmon ulkopuolelta.. Tur Airisto n (JL) ja 9.. lm Kor Utö (JHe). PULMUSSIRRI (Calidris alba) Jurmossa lp.. PIKKUSIRRI (Cslidris mtnuta) Jurmossa s.-.s. (t, 0.-.s. () ja.. (). Jurmon ulkopuolella:.-.. Mietoistenlahti lp (RH, JK),.. Halikonlahti lp (KT) ja.-.. Pai Puhdistamo p (SA, TN, KT). LAPINSIRRI (Calidrts temminckil).. Tur Åvik p (VP). Pm Tai Rantalarlahti 8.. 7p (HH). Jurmon maksimi op8m.. Vh.. Pai Puhdistamo p (TN). KUOVISIRRI (Calldrts femrgine.a) Iurmossa yksilö -. ja.. SUOSIRRI (Calidrie alpina) (..).. Raisionlahti p (JM) ja Mietoistenlahti m (HH). Pm mantereella Mietoistenlahdella: 8.s. 0p (MA), s.s. 0op (RH) ja.. 0 (JK). Jurmor pm.. 70pm ja.. 0 sekä... JÄNKÄSIRRIÄINEN (Limico a falcinel. lus) Kaikki havainnot: Jurmo.. (), s.s. (s),.s. (), 0.s, (),.s. (),.. (\ ja.. (). Muualla Mietoistenlah' della,. lp (RH), Halikonlahdella 7.. rr ja 8.. {r {KT ym.) sekä Raisionlahdella 0p 9.. (E.Tarponen). SUOKUKKO (Pbllomachuo pugnax) 0.. Mietoistenlahti (AF, JHe). Pm: 9.. Lai Op ja.. n0op (JK); Raisionlahdella.. Op (JM). Vh.. Pai Puhdistamo p (TN). JÄNKÄKURPPA (LyDDocryptes nrlnunous).. Pai Puhdistamo lp (JL, TN). Vh.. lp Jurmo. TAMANVUOHI (Galllnago galllnago).. Halikonlahti lp (KT, MSu), pm 0.. Sal Meriniitty 7p (MSu) ja 7.. Mie Mynäjoen suisto 70p (JHe). LEHTOKURPPA (Scolopax rustlcola).. Vah soratiellä p (JPP). Pm 9.. Jurmossa 9p. MUSTÄPYRSTöKUIRI (LtmoNa [mosa] Kaikki havainnot: Xp pert Saarenjärvi (KT ym.),.. Raisionlahti m (R.H).vönen, K.Häkkilä),.-7.. Hali konlahti p ja.-7.. lp samassa paikassa (KT, MSu yrn.). PUNAKUIRI (Llmosa lappontca) 8.. Fyh Rihtniemi m (AF, TN). Pm.. Mieroistenlahri 00 (JH). Jurmon huippu.. Im. Ulössä 9.. kr,irien ja rundrakurmitsan lb0 yksilön sekaparvi (JHe). PIKKUKUOI'I (Numeulue phaeopur) 0.. Mietoistenlahti 8m (HH). Ei mainittavia kertymiä, vh.. Pai Puhdistamo (SA). KUOVI {Numenius arquata) 7.. Lai Sato lp (JKy) ja 8.. Paimionlahti p (jl). prn 9.. Lai Pitkäjärvi im (JKy) ja Rauvolanlahdella m (JPP) a 0.. Dra Rosala 0m(a) (PR,JPP). Jurmo 9.. 0m,.. 77Om,.. 8m... m. Vh 7.. m Jurmo. Peruskahlaaja. Kuva Nina Ahonpää. MTISTAVIKLO {Trlnga erythropuri).. Mje Mynäjoen suu p (JX-), pm jo,. Paimior ahti (AF, TN),9.. I-ai 0p {JHe). Vh.. m Jurmo. PUNÅJALKAVIKLO (Trlnga totenur)., yksitöä/ havainroa mantereelta ja sisäsftb,ristosra. P;n.. trm Monnoinen- Öukkula (MS). Jurmossa 7.. Ap. VALKOVIKLO {fttnga nebulrrla} (..)., Kaa Kuusisto lp (JK) ja Paimionlahti p (JL). Pm 9.. Lai p llot 0p (JHe). Vh.. p Jurmo. METSÄVIKLO (Tringa ochropur) 7.. Halikonlahti m (KT). Pm 0.. m samassa paikassa (MSu). Vh 8.. lm Jurmo. LIRO (Trlnga glsreola) 0.. sekä Hali konlahdella (KT) että Mietoistenlahdella (AF) lp. Pm Lai 9p 9.. (JHe), Jurmo 0.. 0n0p,.. Mietoistenlahti (JM). Vh.. Pai Puhdistamo lp (TN). RANTASIPI {Actitls hjpoleucos) 9.. I-lalikonlahti p (KT) ja Raisionlahti p (JPP). Pm.. Halikonlahti lp (KT). KARIKUKKO (Arenarla interpies) (7..).. Tur Åvik p (VP) ja Halikonlahti p (KT),.. l{alikonlahdella p (KT, MSu). Pm.. Pyh Rihtniemi 0rn (JK), Jurmon huippu 0.. op. VESIPÄÅSKY {Phalaropus lobstus) Erittäin runsaslukuinen, havaintoja n80 vksiiöstä. Ersirnmäiset 8.. p Lai Pehtjärvi (P.Alho ym.) ja 9.. p Mie. toistenlahti (RH). Yli kymmenen yksilön havainnot:.. 7p7m Jurmo,.. 8 Halikonlahti (TLY) ja 7.. samassa paikarsa lp rj.vuorinen ym.). virmeinen p Halikonlahdella.. Kihut, lokit tiirat ja ruokkilinnut MERIKIHU (Stercorarius psrasltlcus) tb.., Pm Jurmossa.. 'pjm. Pesirien lintujen takia muuton loppumista on vaikea määrittää. PIKKULOKKI {Larur mlnuter) Kevåän 98 aikana tavattiin alueellamrne n90 pikkulokkia. Ensimmåiset yksilöt ilmestyivät Tur Ruissaloon.. m (JL). Enirnmillään l{alikonlahdella yksilöä., 7. ja.. {KT ym.). Muualla parhaiten Lai Otajärvellä 9.. l0 yks. (L.Varjo). Viimeiset muuttavat: am., Mie Kuustonnieni (J.Sillanpää). NÄURULOKKI (Laruc rldlbundur).. Tur Satama p (TL, JN, FR). pm 0.. Rai T htaat 00p (RH),.. Naa Satama vähintäån 00Op (JHe) ja.. Raisionlahti 0p (AF, JHe). KALALOKKI (Larus canue) (..) 0.. 'I'ur Satama lp (JN). Pm.. 0A pai Puhdistano (SA),.. Pyh Rihtniemi 0m (TN). SELKÄLOKKI (Larus fuocue) (..).. Nau Prostvik (JT).ia Far Granvik m (JM). Pm 7.. Airistolla n00p (TL),.. Naa Satama ainakin 0Op (JHe). I{ARMAALoKKI (Larus argentatw) (8..) 8.. Naa Särkänsalmi (AF, JHe). Pm.. 0 Jurmo. MERILOKKI {Larus m.rinus) (..).. Kor Gyltö lp (JT) ja Lai Satonkylä (JKy), Parhaimmillaan Jurmossa,. 0. RÄYSKÄ (Srcrn! caspia) 9,. Tur Ruissa-!o i (JL, RL). Pm 7., Mietoistenlahdella 8p (JPP). KALATnRÄ (Stemå hirundo) 0.. Kor p (JM). Ei kertymiä. LAPINTIIRA (Stema paradisre&) 0.. Airisto m (MA, /P). Pm Jurmossa.. 0p. MUSTÄTIIRA (Chlidonias nigerl Vain havaintoa:.. Lai Otajårvi p (TV, P.Alho, J.Komi),.. Sal Halikonlahti lp (PR ym.), Kor Jurmo 7.. p. Loput Paimionlahdelta, jossa p 9.. ja p mvös.. (SA). RUOKKI (Alca torda) (..) Pm.. välillä Jurmo-Aspö p (MA, VP)... Jurmo 9. RISKILÄ (Cepphus grylle) (7..) 7.,. rilillä Urö-Jurmo p rjpp,, joka oli pm. bj

8 Äsio otus on sikå otus. Kuva Jukka Grönlund. ta 9.. lm (SS yrn.) ja Jurmosta., 8. ja 9.. lp. KÄKI (Cuculus csnorus) (7.S.) 9.. par Ali-Kirjala lp (VM). Pm 9.. Jurmo p. Pöllöt HIIRIPÖLLö (surnla ulula) Kolrne ha. vaintoa: 0., Tur Paattinen lp (j.sillan. pää), Pern p (J.Nurmi) ja 7.. Uus Janhua lp (JT). SARVIPÖLLÖ (Asio otus) 7.. Pöy Riihikoski lp (TH). Vh q.ö. p Urö (JHe). SUOPöLLÖ (Aslo flammeurl (..).. Sal Medniitty p (KT, MSu). Vh.. m l*m Monnoinen (HH, MS). Jurmossa 7.. Asio sp., sarvipöilöä ja t suopöllö. Kyyhkyt ja köki UUT'TUKYYIIKY (Columba oenao).. Aura p (HL). Pm.. vålillä Tur Topinoja - Rai Veho p (VP). SEPELKYYHKY (Columba palumbue) 8.. Tur Ruissalo rn (AF, PR) ja Halikonlahti m (KT). Pm Halikonlahdella, jossa..".. oli jatkuvasti yli 000 linnun parvi, runsaimmillaan,. I 00 yksilöä (ÄF, TN ym.). Paimionlahti.. n 00p (PR). Vh 9.. Utö p (JHe). TURKINKYYHKY (Steptop lh decsoto) Turun lähikuntien lisäksi:.. lähtien -p Lai kk. (JKy),.. Sal Keskusta lp (TL, JN) ja.. p Kor Utö (JG). TURTURIKYYHKY (Streptopella turtur) Havaintoja ilmoitettu Dra Morgonlandetil- Kehröiiiä-,kirsku-,siiihkyja tikkalinnut KEHRÄI JÄ (Caprimulgus europaeus) (8..) Pm.. rengastettiin Jurmossa. TERVAPÅÄSKY (Äpur apus) ( 0..).. p Haiikonlahti (KT, MSu) ja Väs Galtarby m (JL). Pnl.. I*m Oakku la-monnoinen 0m (MS). HARJALINTU (Upupa epops) Kolme havaintoa: 9.. Dra Kasnäs I (J.Saarnio),.-.. Lai Suontaka p (P.Raitio) ja 8.. Kaa Hiiskanmäki (VM ym,). KÄENPIIKA (Jynx torqullla) (,..) a.. Sal Paukkula p (KT, MSu). Pm 7,. Jurmo 8p. Vh 9.. p myös Jurmossa. POHJANTIKKÄ (Picoides trldactyluc) Ainoa.. Ylä Vaskijäni k (R.Hl'vönen). Varpuslinnut Muuton kulku selivää Llseissa tapauksissa Jurmon havaintosarjasta, taulukko. Jurmon vaelluslinnut esitetään taulukossa. Usea\ta \ arpuslinnusta puulluu päämuutto- tai viimeinen havainto. Niitä ei jostain syystä kerta kaikkiaan ilmoiteta katsauksentekijöille. Ei Jurmokaan ole mikään autuaaksi tekevä instituutio. KANGASXIIJRIJ {Luilulo orboreai?.9.. lrn Rai Vciro ljmr ja lm Kaa Saciruvrrori {JK}. l-ajin hanalukuicuuden vuoksi ei ole havaintoja päämutcsta tai rrlurton!,åättymisestä. KIUR{J {Älauda srvenris).. yii.silöå/ havair,toa. Prir ennen hulrtikuun puoii väliå: 8.. liaiikonlahti 0p (KT) ja Rai Tahvio 0p (RH), vielä i.. ft)p Lai \ualkojårvi (JKy). TÖRll{ÄPÄÄS!(Y trjpsrla rtparta} q.. m Fairnionlahti (TN). Pm 7.. a80p Tur KuJho ja.. 0-$p Pai Puhdistamo (SA). IiÄÄRÅI)ÄÅSKY {Ilirundo rustlca} l ". lm Halikonlahti (SS) ja.. Xm Sau Iapila (JH). Pm i.. Haiikonlahti 0p ikt,msu). RÄYSTÄsPÄÄsXY (Ilelicl'on urblca).. lm Halikonlahti (KT). Pn i.. Il:riikonlahti 80p (KT). METSÄKIRVINEN {Anthus tr-ivtalls).. m Faimionlahti (MÄ. VP). Pn,l 8.. Fyh Rihtniemi m (TN). Vh 0.. im Jurmo. MITTYT{IRVINEN (.Anthus pretenslsl (9.,).. Tur Shell {ÄF, T}l). Pm 8.. l0p Halinkonlahti {.KT) ia.. 00n I'aimionlahti (VP). TAPINKIRVINEN {Anthus cervinus) Kaikki havairriot: 7.. lp 'tr'ur Ävik (J.Heinonea), 0.. p Sal Iialikonlahti (KT),.. I Paimionlahti (ÄF, TN,. ja 9.. p Jurmo. I-UOTOKIRVINEN ianthus spllroletas) (..).. trlalikonlahti p (RL yn.). Mielerrkiintoinen siåmaahavairlo:7.. lp Lai Valkojärvi (JHe, KS ym.). I(ELTAVÅSTÄtuixxtr lmotåcllla fl.yal.;i. Kaa Kuusisto p (JK). Pm 0.. Kii t)menajåwi 0p {KT). väställäxki (hloracilt& aiha).. yksilöä/ havaintoa. Pm huhtikuun loppupuolella, esim. 0.. nlop Par Atun kartafl,r (VF) a., fu llalikonlahti (KT, MSrN. TtLH I {Somblcl! garrulusl EIrslr0måisiä rn'rulto.jr- viittaa\ta havainioja tnealis*utrn alkupuolella, esim... Tur lterno 8p {JK). gnsimrnäinen varsirrainen muuttohavainto 8.. m'iur Raunistula (.JMl. Pm 8.. tius Keskusta 0p {JT). Vh.. m l*m Monnoinen (lrls)..iurmo: ks. taulukko. (OSKIKARÅ (Cinclus cinclur) Kaikki havainnot:.tr,. lp Nou Valtatie 8:n varrella (PK), 9.. Naa Ukko-Pekka {T\-\... lp Dra Bodbrcken (.lc}. '.. lp Lai Pehtiä'-vi (L.Varjor ja viimeinen.. Kaa, Rauvola (P.Alho ym.). PEUKÅI"OINEN (Troglodyte"r troglodyt s) (..) Laji oli lähes täysin kateissa. Taulukko. Vaellusiintujen csiintyminen Jurmossa viikoittain keväällä 9E A vht Bom gar / Begreg 9 9 I Par maj 0 9 Par cae Lox cur Loxsp. i t,o iol 7

9 Tsulukko. Eräiden pikkulintqien miiöriii Korppoon Jurmossa..-7,.98.,-7.. ja..-.. ei asemalla ollut miehitystii, 7 a r079 ' I O 0 i :': :':':':':': 7. 0', '...7. r r ' 0 0 A ' I T a t - ' ro. r ) 7 7 ' l0 9 A 0 7 A Morlla 0,i i Lls us l Lls sle 7 tl Phooho ro - Sår rub 0 a 0 0 a Oen oen 0 0 A a H.lcr I I A 7 l7 7 ' Syrar 0 0 A 0 la 0 O 0 Sy bo. I O OO 0 0 Syrc.m I Slrclr I lo Ptyus Phycol _ Phys'b I I Phy sr l Mlssrr ft.i c 0 ro ro ro I ti...l A 0 l L{UTIAII,{EN {Frunella modularlo) (,..).. Dra Kasnås + Rosala yht. p iri{). Pttt '7.. Dra Rosata Op (MSu). PUNdllIl{TA (Erlthocus rubecula} (..).. Kor Gvltö lp,.. io p (JT). SATAKIELI (Luecinia luoeinlo) 9.. Pai Vista p (SA), 0.. jo useammassa paikassa. SINIRINTA {Luocinia sveclca) (7..) 8.. Pöy kk. p (TH). MUSTÄLEPpÄIINTU (Phoenlcuruc ocbrurosl Havainnot ulkosaaristosia: 8.. ip Ljtö (SS),.. samassa paikassa ln {JPP). Jurrnossa l yksilö.-7.. ja 8.; \;irnekri nrainitlu rengasrerliin. Sisänlaaha,raiDnot ks. tuieva ARK-katsaus. I-EPPÄLINTU {Phoenlcuruc phoenlcurus (..) 8.. yksilöä/ havaintoa. PENSASTASKU {Saxicola rubetra) (0..) 0.. trp Mie Mynäjoen suisto (PR). KMTASKU (Oenathe oonathe) 8.. lp Dra B]drkbocia (JI-). SEFEI,RASTAS {Turdus torquata) Esiintyi h!"/in runsaana. Kaiken kaikkiaan 7 sepelrastasta ilmoitettiin. Ensinlmåiset.. Jurmossa, Paimionlahdella (JL) ja Pcrn Nurkkilasra peräti k (tlle ym.l Enemmän kuin yksi lintu kerrallaan havaittiin nryös seuraavasti:.. Petn Tuohitriu (maailikko.r.riihirneki), 7.. p Lai Kaivola (T.Vaajasaari) ja.. p Utö (SS). Mantereen viimeinen 8.. Pyh Rihlniemi I iaf) ja saarislon tiimcinen 0.. Jurmo t. MUSTARASTAS iturdus rnerula) tr ' Tur Vähä-Heikkilä p (JPP). Prn 7. Jurmo 0p80m. RÅKÄTTIRÅSTAS (Tudus pllaris) (..) 9.. Tur Vähä-Heikkilä p (JPP) Prn.. 0p Par Attu (VM). LAULURASTAS (Turdus phllornelos) (..).. p Par Cranvik (JM),. p Dra Rosala (RH). Laulurastaat såapuivat huomattavasti lukuisimpina kuin punakyljet huhtikuun alkupäivinä. RP (kirj. ilm ) olettaa tärnät johtuvan Keski- ja F,telä- Euroopan kylmåstä talvestal punakylkien talvehtimistappiot disivat näir, ollen suurernmat ja muutto tämän takia viiväsrynyt. PUNAK!-LKtrRASTAS {Turdus illecug) (..).. lp (it). Pm Tur Ruissalo 0Op 0.. (in). KIJLORASTAS {Turdus viscivorue) 0.. l,n Kaa auh;.ucrl rjkr. Ei suurempia nääriä. Vh 0.-. m Dra Stor Ådskär (ss). RUOKOKERT!\J}{EF{ (Äcrocephalus cchocr,obgemue) fi.. Halikoniahti p (l(t. lqlsu). RYTIKEX{T TUNEITi {Åcrocephelur sclrpoceusl Llh 7". ip Tur Kulho (VM). KULTÄRINX A {Hippolais lctetina) Eh.. Tui Ruissalo ('I'I-, Jll). KIRJOKDRTTU isllvla nigoria) I{avaintoia vain Jurmosta ja Utöstä:.. p Utö (JC), Jurmossa p 9. ja 0.. sekä p l.. HERNEEERTTU {Sylvia curruca) 7.. Tur Fiiskala (ÄF). PENSÄSKEf{I'tru (Sylvia communls) 9.. lp Tur Pernr.' (JK). LEIITOKERTU {Sylvia bortn) (..).. lp Tur Vähä-Heikkilä (JPP). MUSTÄPr{ÄKERTTU {Sylvia tricapllla) (..).. lp Tur Ruissalo (JN ym.). IDÄNUUNILINTU (Phylloscopus irochiloides) 0.. Jurmo lp. SIRITTI.!Ä {Fhylloscopus sibilatrix).. p Mieklistcnlahti {jl). TILTALTTI (Phylloscnpus collybita) ' lp S:Ll Pauklul:r (MSur. PAJULINTU lphytloscopus trochilus) Ensimn äiset.. Hcu Sövdö (PR ym.),.. p Lok Vartsaari (.lm). HIPPLÄINEN {Regulue reguius) Muuttoa voi arvioida vain ulkcsaaristohavaintojen perusteella (taulukko ). IIARMAASIEPPO {Muscicapa strista) (0...) t.. Dra Söderlångvik (JL). PIKKUSIEPPO ificedula perva) Kaikki havainnoti i Utö p (JPP. MSU). 7

10 Jurmossa 9.. p, 0.. p,.. p,.. 7p,.s. p,.. p,.. p,.. p, 8.. p, 9.. lp ja 0.. p. Dra Morgonlandetilla 9.. np, kv k (SS). Lisåksi Sal Pahkarrori.s. (SS). KIRIOSIEPPO (Ftc*dula hypoleuca) (..).. havaintoa/ yksilöä. PYRSTöTIAINEN (Aegithalos caudetus) Vähisså olivat, mikäli havaintoihin on uskomista. Ainoa ilmoitettu., Pem as. (J.Nurmi). SIMTIAINEN (Parus caeruleur) ja TAIITIÄINEN (Parus mqlor) Muutto- tai vaellushavaintoja ei ilmoitettu. Ainoat ovat Jurmon tali- ja sinitinttihavainnot, ks. taulukko. KUHANKEITTÄ. Ä {Oriolus orlolus) Kaikki havainnot: Jurmossa yks la 0.. (kaksi eri yksilöä). Muualla vain.. lp Kem Måsa (SA). PIKKULEPINKÄINEN (Lanius collurlo) (8..) 9.. lp Tur Perno (JK). LAPINHARÅKKA (Lanius excubltor) 8.. Tur Hirvensalo lp (JL). Viimeiset katosivat yhtä aikaa monesta paikasta 7.. PAHKINÄHAKKI (Nucifraga crryocrtrctes) Ainoat havainnot Korppoost^,.. (TV, J.Komi, J.Sillanpää) ja.. yksilö (JT). NAAKKA (Corvus monedula) 9.. Tur Perno m (JK). Pm suurehko m Tur Räntämäki.. (VM). MUSTAVARIS (Conus frugileus) 7.. Myn kk. p (JKy) ja Tur Räntåmäki (VM). Suurehkoja määriä havaittiin maa- Iis-huhtikuun vaihteessar J0.J. Tur Topinoialla 00p (JN, M.Kulmala),..-.. samassa paikassa 00p (TL, JN, VP, M.Kulmala). Suurin muuttajamäärä.. m Tur Råntämeki (VM). Vh 8.. p Jurmo. VARIS {Corvus corone) 9.. Tur Perno m (JK). Ei huomattavia määriä. KOTTARAINEN (Sturnus vulgarls) 8.. Tur Pitkämäki 0 (JL) ja Tur Vähä-Heikkilä p (JPP). Pm-parvet olivat melko pieniä. enimmillään 8.. Tur lopinoja s0p (HH). Lapsikin tuntee kottarais n, kevään airuen. Kuva Nina Ahonpöä. PIKKUVARPUNEN (Pasrer montcnus) Ainoa ilmoitettu: Pöy Riihikoskella 9- yks. talviruokinnalla. 0.. (R.U.Mä PEIPPO (Fringllla coelebs) 9.. Sal Paukkula p {MSu,. Pm.?.. esim... U)Op Pai Puhdlsramo isa) Sa i.. 00m+p Paimionlahti (VP). JÄRRIPEIPPO {Fringilla montifringllla).. m (ä) Tur Ruissalo (VM). Suurimmat parvet.. Rai Tehtaat 00 (AF). TIKLI (Carduelis carduelis).. Tur Rauvola m (JPP). Ei mainittavia kertymiå tai muuton loppuun viittaavia havain" toja. VIHERVARPUNEN (Carduelis splnus).. lm Tur Ispoinen (PK, in). Pm.. 0p Tur Ruissalo (VP) ja.. 0rn (a) Tur Pansio (JHe). HEMPPO (Carduelis cannabina) 9.. Halikonlahti p (MSu). Pm Tur Rauvola p 0.. (JHe). Vh..0p Halikonlahti (KT). vi.lorllie&lilp0 {Cardueli.r flavirostrls! Havaintoja 'rain Sal [Ialikonlahdelta: 7.. -rp" i.. p,.-9.. p, N.. lp,.. it.. p (KT, MSu, J.Riihimäki ym ). URITIAINEI{ (Carduelle nsmme&).:i. nr Tor Rauvola ivp), Pm.. somassa paikassa n-00n (VF). Vh.. p "urmo.?ikkijkäpylintu {loria curvirostroi :r ISOKÄP. YI,INTU {Loxlg p}tyopsltrl!- cun) Käpylintuvaellus voimistui jatku'/asti kesää kohti mentåesså. tarkenmin ls. tauiukko. PUNAVARPUNEIT {Carpodecus er'thriirus).. k Pyh Rirrtliemen kylä (RH). I-A.PINSIRKKU icalca us ltpponicus) i.. Sa Meririitty p tkt, MSu). Pm.,. trsp samassa paikassa (I(T. Lsu). Vlr.. Jurmo. pijlmlinei{ {Plectrophcnax ni.ralis),. i}. llalii<onlahti m (MSu). Pm:.. l'ai $ionlahii 00p (ÄF, 'ln, RL),.. flalikonlahti?0p (KT); samana päiväuä L-i Valkojäwi 0Op ijky;. IJ.. Parn,iofl. lahti 90m (VF). PILTOSIRK{U {Emirerlza hortulana) 8.. Dra Hiittinen p (KT, MSU)" Yleistyi maastossa noin.. PtlHiÅliSIRXKU {Enrberlza rustl.a} Kaikki bavainnot:.!.. p Eai Kerrola (MS), 0.. Tur Vasararnäl:i lp {JG),.. lp LItö (JPP),.'.. Jurrncr p, 8.. p Nou Pukkipalo (lg)... Ylä Vaskrjärri ja 7. Kal Ko.veqiårvi (l,,ls). FAJ{JSIRIiIU ienrberizs schoeniclus)., llalihonlahti lp, seuraava,. lainlassa paii(assa. Påämuuttokin Halikonlahcielia.. t[0p (K', l./su). f{mornioiiavea Tämän jut!n piti olla valmiina..,!a.n elpii.liut. llo nrksei.' KosLa.rrrn '.a l.vrinn,t.lx ojlajtettiln \ä\ta iarnin;- {irun loprtl.l:?i ljetnlikuun allrssa qriimei :et havainnoi sajn ]..)i H]'!ät kaayak, lieenpalautiajat, haluaisin esittää kaikille ieille kainon toivomuksen: palauttakaa kuponkinne jo heti kevään mentyä! Silioin kaisauksentekijät ehtivät huoiellisesti ja hätäilemättä teildä katsauksen. Näin niåhdolli\e\li pääitäisiin iarkempiin la parempiin juituihin. Eivnt ne kevätkatr;auslajit e,ää inarraskuussa kovenei lkävä kyllä, pulmunen jättåä meidät jo alkukeväällä kiiruhaaessaan Lapin lasten laululinnuksi. Kuva Tuukka Fahtamaa" 8 S

11 Yhteishavainnointip äivä Varsinais-Suomessa Kari Salonen Yhteishavainnointipåivån iårieståmisellä oli tarkoitus herättåå henkiin 970luvun lopulla päättynl'ttä traditiota. Mutta val! tettavasti kaikille ei edes kevään yksi yhteinen havainnointipåivå nåyttäneen kelpaavan tai sopivan. Tavallinen muuton seurailu tuntuu potevan Turun retkeilyalueella havainnoitsijapulaa (tosin TLY:een kuuluu n. 00 jäsentå) tai sitten alueel monipuolinen retkeilymaasto ei kiinnosta enäå kuin muutamia. Vain valitettavan harva jaksoi innostua asiasta. Suuret kiitokset kaikille mukanaolleille. Havoinnointipaikat. Kustavi, Laupunen klo, (Esko Gustalsson, Asko Suoranta). Pyhäranta, Rihtniemi klo.0-.0 (Kari Salor'en, Tarmo Nurmi, Fasi Laaksonen, Jari Helstola). Mietoinen. Mietoist nlahti klo.-.0. (Jyrki Normaja, Reko kino, Kerneth Tiukka). Uusikaupunki Pyhämaa, Kauharonvuori klo (Harri Päivä nta, Raimo Virtanen, Jukka Kauristo). Särkisalo. Niksaari klo.00'.00, (Pekka t oivaranta). Sauvo. [,eiskun kallio klo.0]-.00. (Arto Kalliola, Tapani Missonen, Raino Pönni) Sää ja muutto Päivän sää oli tyypillinen vuoden 98, ketäälle: kylmä. Aamulla oli miltarissa useita asteita pakkasta (-7:stä -:een hieman paikasla riippuen). eikä se räyttänyt hellittävån kuin vasta klo 9-0 aikoihin, jolloin päåstiin jo plusasteiden puolelle. Muuten päivä oli keväisen kirkas. Tuuli oli aamulla aivan olematon. eikä puoleltapäivin alkanut eteläinel tuuli ehtinyt vaikuttaa sanottavasti päivän muuttoon. Kokonaisuude,'saan päivän sää i ollut muuttoa suosiva, kylmässä kun pohjoiseen ei kankein siivin viitsitä muuttaa! Seuraavaan taulukkoon on koottu havaintopaikoittain muuttosummat, Nopeallakin silmäyksellä voi todeta, että muutto oi heikkoa, mitään varsinaisia yllätyksiä ei tapahtunut. Summat ovat vuodenaikaan nähden varsin pieniä. jopa olematlomia. Tapilassa staijanneet saivat ihailla ainakin kurkia, jollaisen Jouko Hakala kuvasi siellä..98. Varsinais-Suomen yhteismuuttohavainnot Gav atc Gav sp Pha car Ard cin Cyg olo cvg cyg Ans ans Ans fab Ans sp Ana pla Tad tad Buc cla Sorn mol l,er mer Mer ser Mer sp VL Hal alb Bui but But lag Bul sp Acc nrs Acc gen Pan hal Cir cya Ci aer But/Cir Fal col ip Gru gru Hae ost Van van Cha dub Plu apr Gal gal Num arq NL.rm sp Tn och Tn lot K Ste cus Lar mar Lar lus Lar arg Lar nd Lar can Lar sp Ste cas Ste sp Col pal Coloen Col sp 9 Pyh l l 9 l i l Uus Sär.l l ; a l l - - '0 -.B - a T - ' I t - - B l l 7l. 0. r n(l 70 7

12 Den min Lul arb Ant pra Mot alb Stu vul Bom gar Cor mon Cor nix Cor tru Pru mod TLrr prl Tur mer Tur vis Tur phr Tur rlr PTur ltur Tur sp Car chl Car spi Car mea Car can Car sp Frl sp Lox sp Emb cri Emb sch Cal lap PL Havarntolunn t Larmaarä Kus Pyh Uus Sär Sau B å B i 7 a j - 0 r A 0 Päivän näkwimpinä muuttolintuina voldaan mainita hanhet, kuovit ja kyyhkyt. Hdnhia muurti tasaisesti preninä panina aiueemme halki. vaikka kokonaisrlrääråt eivät merkittäviä oileetkaon ajarlkohtaan nähden. Muuttavista hanhista määritettiin lajilleen kolmannes. Muista vesilinnuista voidaan mainita Rihtniemen haahkat ja ristisorsat. Haahkat matkasivat määrätietoisesti pohjoiseen pieninä parvina, vaikka r 9 - ; ; : 7 I ; : meri oli vielä paksussa jäässä. Kuovimuutto voidaan mainita tässä siksi, että yhteishavai$nointipäivä oli kevään ensimmäinen selvä kuovien rnuuttopäivä. Kyyhkyiä muutti varsinkin sisemmillä havaintopai koilla melko mukavasti. Selvä osoitus kylmästä säästå oli petolintumuuton heikko tulos, siliå päivän aikana havaittiin vain seitsemisenkymmen tä muuttajaa, näistäkin kolmannes oli varpushaukkoja. Samoin oli myös kurkimuuton laita - yhteelsä vain 8 ro,luttajaa. lakli- ja tiiralinnujsla kanraliaa main;, ta vain Kustavin muutrava mer.ikihu ja,sääolosuhteisiin nähden kolme aikaista tii. laa. Varpuslintujen muutto tlrntui olevan mjös melkoisesti myöhässä, Muuttajamåärät ja lajien lukumäärät olivat pieniå. Hyönteissyöjiä oli tuskin nimeksi. Mukavana keväthavaintona voidaan pitää Fyhämean kabta rnuuitavac kirjosiipikäoyiintua. f,yös havaintopaikkojen paikallisten lintujen määrät kuvaavat h!"vin kylmår keväån vaikutusta lintujen rnuuttoon. Nluni luskin muistaa, lfilloin riineksi on esimerkiksi Mietoistenlahdetrla oilut huhtikuun lopulla n ljå paikallista våstäräkkiä, yksi uuttukllhky tai sata naurulok k ia. Parhdr\la paikaliisista havainnoista vas(asirat Kuslavin sepelraslaspari ja kolme kalasääskeä. Vesipäiiskyn ja jänkäsirri&åiscn esiintyminen Varsinais. Suomess& Juhana Piha Tämä katsaus käsittää havalnnot vuo, den 98 loppuun asri. Katsaus pohjauluu TLY:n arkistossa oleviin havaintoihin. Katsauksen tarkoituksena on esitellä. inilldin, misså ja kuinka palion näitä kahlaajia havaitaan Varsinais-suomessa. Mielerrkiinroisra oli.i ollut lutkia ke\äån äiden r aikul u\ra lajien lukumääriin, mutla \e lää kat\auk\en urkopuolelle. Vesipiiösky (Fhalaropus lobatus) \.rpääskyn ke\'ätmuu(on alkamiscn mediaani on 0.. Kevään aikaisin havainto on vuodelta 99; iällöin laji hayaittiin jo.. Myöhäisin ensihavairto re\ipääikystä on vuodelta laö. jnlloin laji sa:rpui vasta.. Päämuutto kevää]ä on taralliic.li all: yhden rrikon kuluesra en;ihavainnosta. Yleisirnmin päämuutto ajoittuu toukokuun. päivän.ja kesåkuun alun väliin. Kevätmuuttavia lintuja näkyy vielå kesäkuun alkupuoliskolla je muutto pääl l]'l' kesäkuun puoliväliin mcnnesså. Yirensä linnut estintyr'ät muu tamien yksilöiden ryhr,rissä. Joinakin keväinä voidaan rähdä kuitenkil) suuriakin parvia. näir vaminkilr vuosina 9,,97A, 97 ja 977. Nninä keväinå havaittiin jopa yli 0 linnun parvia. Kaikkien aikojen suunn parvi todettiin Aietoistenlahdella 9.. la-; panesra oli 0 linr'-ra. Niinå kevåinä, joiloin nähdäån isomnpia parvia, laji on myös tavallisempi, eli iintuja nåhdään monissa paikoissa. Yli 00 yksilön keväitä ovat 9 ( yks.). 970 (7 yks.). 97 ( yks.), 97 \7 yks.) ia 9 (. ykr.). Toisina keväinå laji on lähes tä,:in Ladokrissa. näi,r crimerliksi ruo:i ra ja 980. (katso taulukkoa). 7 7

13 Vesipausky Kevätmuutto SyysmuLrtto t._.8 Havaitut I nnut 9-8 (yksilömäärä) Kevät (keskimaarin yks.lkevät) 9 (8) 98 (7 * ) Syksy (keskimäärln yks rsyksy) 77 () 7 () Jänkäsirriäinen Vesipääsky ja jänkäsirriäinen pähkinänkuoressa ( * : vuoden 978 havaintoja ei ole laskettu mukaan keskimääräiseen yksilömäärään). Taulukko. Jänkäsirriäisen (Lim fal) ja vesipääskyn (Pha lob) kevåiset ja syksyiset lukumiiårät Varsinais-Suomessa vuosina 9 * 9E. vuosi 7 a a ? Um tal, kevål 0 a Umla,syksy ]a Phalob. kevåt a Pha rob,syksy I 8 O A 0 a A o 88 7 Jänkäslrrläinen (Llmlcola falelnellus) Jånkäsirriäisen kevätmuutto alkaa jon, kin verran mjdhemmin kuin vcsipååskyn. Keskirnääräinen saapumisaika woslna.9-8 on.. Kaikkien aikojen aikaisin havainto on tehty..9?. Myöhäsimmillään muutto on alkanut vasta.. Päåmuutto on tållåkin lajilla alle viikon kuluttua ensihavainnosta. Kevätmuutto loppuu yleensä kesåkuun alkupäivinä. tavallisesti 0.. mennessä. Muutamia kertoja lintuja on havaittu vielä kesåkuun puolivälissä. Jänkäsirriäinen on selvästi vähålukuisempi kuin vesipääsky, 'I avallisesti kevään aikana havaitaan alle 0 yksilöä. Kuutena keväänä on kirjattu ylös yli 0 yksilöä: 9 (0 yks.), 9 ( yks.), 97 (8 yks.), 97 (7 yks.), 977 (89 yks.) ja 978 ( yks.). Viimeksi mainittuna kevåånå 978 jänkåsirdäisiå nähtiin todella ennåtysmåisen paljon, yksilöä. Måårå on yhtä suuri kuin kaikkien muiden keväiden (9-8) yhteismåårä! Vuonna 978 muutlo alkoi 9... joiloin nähriin parvia, neljässä paikassa. Seuraavana påivånä tavattiin viisi parvea ja muutto huipentui.., jolloin mnr. Raisionlahdella tavat, riin jäniläismäinen 0 linnun parvi. Nåiden kolmen päivån aikana nähtiin 7 yti?0 linnun panea. Muina nrosina yli 0 yksilön parvia on nähty vain kolme kertaa, Ensimmäiset sltsmuuttohavainnot on tehty 7.7. Muutto on melko hiljaista elokuun alkupäiviin asti. Pieni huippu on tosin todettavissa heinäkuun lopulla. Elokuun 0. påivän aikoihin havaintojen määrä lisåäntyy ja muutto pyslt tämån jälkeen melko voimakkaana ilman selviå huippuja aina elokuun loppuun asti. Slyskuussa on tehty harvoja havaintoja, viimeinen viivyttelijä on todenu 0.9. Syksyliä liuut näyttäyt]ryät lähes poikkeuksetta, linnun voimin kerrallaan. Laji on syksyllä harvalukuinen, tavallisesti syksyn kuluessa tavataan l0-0 yksilöä. Eniten on nähty syksyllä 97, jolloin laskettiin yhteensä 0 lintua. Mainittakoon, ettå vuonna 978, jolloin laji oli kev:iällä tavatloman nrnsas. linruja ei havaittu ainoatakaan (katso taulukkoa). Jänkäsirriäisiä voi löytää låhinnä samoilta paikoilta kuin vesipääskyjäkin, eli merenlahdilta, joissa on sopivaa lietettä. Eniten laiia on tavattu Halikonlahdella, Mietoi\tenlahdella ja Raisionlahdella. Vesipääskyn slsmuutto alkaa aikaisin, joitain yksilöitä havaitaan jo kesäkuussa, aikaisin sytsmuuttejaksi tulkittu lintu on nähty.. Selvemmin muutto käynnistlt heinåkuun alussa. Muutto on tasaista heinäkuun ajan aina elokuun 0. påivän tienoille asti, jonka jälkeen havaintojen määrä lisääntlt selvästi. Syysmuuton huippu on elokuun 0. päivån vaiheilla Muutto jatkuu selvänä elokuun loppuun \aakka, Tämän jälkeen on tehly vain vähän havaintoja, kuitenkin joitain lintuja on tavattu vielä slryskuun lopullakin. Myöhäisin havainto on tehty 7.0. Linnut esiintwät syksyisin pienempinä parvina kuin keväisin, useimmiten on nähty l- yksilöä samassa ryhmässä Joskus harvoin voi syksylläkin tavata suuren parven, esimerkiksi.7.97 Halikonalhdella oli samassa parvessa lintua. Vesipääskyjä nähdäån syksyllä lukumääräisesti vähemmän kuin keväällä, yli 00 yksilön syksyjä on vain kaksi, vuodet 99 ja 979. Vesipääskyn keväiset ja syksyiset lukumäärät eivät ole yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi vuosina 97 ja 977 laji oli keväällä h,ryin runsaslukuinen, mutta syksyllä hyvin harvinainen. Misså vesipääskyjä sitten Varsinais-Suomessa voi nähdä? Parhaat paikat sekä keväisin että syksyisin ovat Halikonlahti ja Mietoistenlahti. Muita hwiä paikkoia ovat Raisionlahti, Rauvonlahti ja Jurmo. Jänkiisirriäisen syysmuutto keskittyy elokuisille lieterannoille. Kuva Tuukka Pahtsmår. 7 7

14 Ni[qwn Kumipäältysteinen 80,- friksw K!IKARIT I$kon FumkÄåpfr,iååm td'i'f, sests eåinymnpålristös'tåi {,enneit Saad Seurasin tidvikausila L9i8l'9-98 / 8 usean linrulajin kägteltymistå Ryrnettylän Äaslalla. Merkitsin muistiin sen puulajin (tai vastaavan), jossa kuakin lintuyksilön ensimmäiseksi nåin. Vuosina \978/i9-79l80 havainlot kerättiin joulukuusta maaliskuuhuir, muila wosina jo marra$kuulta lähtien. Tarkoituksenani oii saada käsitys eri puulajien merkityksestä lintujen talvisessa elinympär'istösså. Menetelnä tehtiin niin yksinkertaiseksi, ettei soveltatuisessa ilmennlt hankaluuksia lavanomaisen retkeilyn yhteydessä. Tämäflta, painen selvitys on hclppo toistaa muualla, jolloin saadaan vihjeitä rna.lidcilisista madnticteetlisisr:i erois:a eri lajien ravinnonhaussa. Esi.nerkkila.!ina k;sill len puukiipijåä. Puurkiiprjå ersii raviulonsa crupåässä puiden mngoilta, joten jo p lkke puulajin muistiinrnerkitserrtinen antaa paljon tietoa laiin ravinnonhausta. Flavaintoja kertyi yhteensä 9 puukii, nijästä. Sanrasta yksilöstå on kultakin päivåltä vain yksi havainto. Allaoievassa asetelmassa on yhteenveto havainnoista: ISikon 9xODCF Kattoprisma,- Puulaji {tarvastaava) Mäntt l(lirsr iervaleppä Koivu Åaapa Tuom Pihlala Rakennus lvlaa Havaintoja 9 79 B l I 7,,A 9,7.7 t MYYNTI: '/hteensä 9 r xCF Taskukoko s0,. MAAHANTUONTI: Suom n lcl Otokeyhtlrj Nuljamloslonlll- A 0000 HEtstNKt puh. (90) 8 00 hläntyä suosittiin seiväs.i. KåarDan koloisra Iienee eniten puukripijälle,opi'"a hvön, r;srar inoa. Kuusi. rervaleppä ja koivu ovat iistalla seuraavina- lvlu,rt kohteef olivat satunnaisia. Taulukossa nähdään talvien våliset vaihteiut. Mänty on joka talvi su$sit$ir! kohde. Prosenttio rudet oliyat talviaa 978./'/g-98/8 9, 9,. 88, 7i, ja 70 '/o. Männyn rnerkitys tuniui vähentyvän turkimusjak:;cn lopdua kchti. S$å 'tähän en tiedä. TauiLrkossa esjtetään tulokset puoli, kuukausiltain eriteltyinä. Åinoa silmiin- :risiävä ero on terylepän rnerkityksen räheneminen ianmikuun puclenvåin jäl' l(ee.r. syy tähä!! cn pelkl'.iell aflailujer! /,v]

15 Taulukko L Puukiipijän tapaamiskerrat talvint l97e/79 - l9e/e 78t79 7gtAO 80/8 8/8 8i8 8i8 8/ Yhl. Månty ' Kuusi 7 79 Tervaleppä80 KoivuA Murrl 7 Yhieensä 7 8 i IIAARTMÄNIN ym. (9"7) mukaan puukiipijå on ensi sijassa vanhojen metsien lintu. Etelä-Suomessa sen sanotaan suosivan ehdottomasti vanhoja kuusikoita. Aaslalla tåmå ei påde ainakaan talvikautena. Månty on Aaslalla tärkein puulaji. Tämä pieni tutkimus aikaansai enemmån kysymyksie kuin vastauksia: miksi månnyn merkitys veheni tutkimusjakson loppua kohti, miksi tewalepån merkitys on hlvin vähåinen tammikuun puolenvälin jålkeen ja miksi puukiipijä suosii Aaslalla mäntymetsiä? Näin lienee myös paremrnlssa tutkimuksissa, Kun yhden kysymyksen selvittää. huomaa että selvittämättömiä kysymyksiä on entistä enemmän. Kai tähän on pakko tottua. Viite HAARTMAN, L. von, IIILDEN, O., LINKOLA P., SUOMALAINEN, P, & TENOVUO, R. 9-7: Pohjolan linnut värikuvin ss., Helsinki. trlauno Lalae,lrvoisa lukija. Kåclessåsi oti o,'r er'simmäirieli r)sa Tf,,Y:n iä$enkyselyn yhtee vedcsta. Kyselyhån iähetettiir vuoden 98 viimeisen tiedotieen rxruka[a, vastaul:sia tip!.,ri I)ikrn kevättå :ctrr iåirn re.auhassa odottelemaan. liåin vanniltettiitl!e elli r'rirndoliisliinlar. m./ni ci iinenså kuuluviin. Jäsenkyseiyyn saap{ri vastauk"ria kiitettävän rrrnsaasti. j(lka neljäs yhdityi(semme iäsen vaivautui siihen vastaenraan, mrodossa tai toiressa. Närnä ovat niitä a.ktiivisia ihr,risiå joiden toivornusten varaan thdislystsifilinta tulee jatk.jssa pit' kiiti rskentumaan. :talpaanrlan tt lostfl lrlela nlloen ncln kolrnensedan jåsenen puutbrvia vastauksig, ideoita varmasti oiisi iöfänyr åsiåkio r,/hmåstä. Jos jeku nyt räihin rasrauksiin jotaln haluaa lisätä, niir prrheeniohtujalle ',oi ai:ra oitlaa ja kertoilla toivoln'jksia. Joha tapa!-sessa klselyi katiav'jus oil verralerr la;da, erilaisef rnielipiteet tulevnt todella hyv:'n esillc. Muutamiq kcir.jin clen tehnyt vertailuja 97 kysellrn, se ioka håluaa tutustuå paremmin nåiden kahden eri aikoila tehdyn kl'selyr eros'iaisuuksiin, vrri lainata puheenjohtejalta esior. ruoden 97 ky$e" lvn -vhteer*cdon, se c;r rnyös julkaistr.r (KARlltl rt.rl.!g?t). Klselyl oval myds käytettävissä mahdoliisia hitkirnustöitä varten. Kyselyn v.siadkset Fyritåån paikoin julkaisemaan seilaisinaan. Omilologislangille räånrret{t suomenkietren ilrnauksetkin toirnivat vain pinsteinä, joten ell oe niitå mulrttanut, vaikka joku Suornen kieien opettaja voi punaista nåhdåkkin. Sarna koskee tiettyten henkilöidel ornintakeista Surmen ki len kä]ttöä. Kokorraall toinen a$ia ovat ne jctkut kohdat jotkir olen yhteenvedosta joutuntr'i Taulukko. Puukiip[iän tapaamiskerrat puolikuukausittain talvina 9E/79 - t9e/8 Xla Xlb Xlla Xlib la lb lla llb llla lllb Yht Mänty Kuus T l Tervaieppä I I 9 Kovu I a Muut ll7 Yhreensä Keitå in olemme? l[tit;i kieltä nre pz:rhumnrt? Leo Ka;iisonil i{uve-ariiisto. 78 ir9

16 jättämään pois. Näisså on yleensä esitetty kärjistettyjä henkilökohtaisuuksia jotain muita yhdistyksen jäseniä kohtaan. Kyse od henkilökohtaisista ristiriidoista, eikä niiden paikka ole kyselyn yhteenvedossa. Mihinkään sensurointiin ei kuitenkaan pyritä, kaikki kohtuuden normit tåyttävä julkaistaan. Omasta puolestani haluan myös kiittää niistä eräislä vinkeistä. joita olen toimintaani varten saanut, itse on aina vaikeaa huornata omia vikojaan, lopuksi vielä parhaimmat kiitokset kyselg,n vastanneille sekå leppoisia lukuhetkiä yhteenvedon parissa, joka julkaistaan neliosaisena jatkokertomuksena. Äloitamme kysymyksillå -8 eli katsastamme r asraajal ilsensä relkirottumuksineen. Keitä me olemme TI-Y:ssä oli..98r'. :l9 jåsentä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 0 henkilöå, prosentteina,% yhdistyksen jåsenistöstå. Kyselyn kattailus jäsenistön mielipiteitten esillesaannissa on siis veltaten laaia. Suurkiitokset (Vuonna 97 vastaavat luvut olivat jäsentä, vastannutta, plosentteina, siis verraten samaa luokkaa kuin nlt). I.KYSELIYN VASTAIINEIDEN IKÄ. IAKAUTUMÄ Taulukko tr. TLYrn jäsenkyselyyn 98 vastanueiden ikäjakautuma. lka Yks. Lisäksi " yli 0" ja " iästään epävarma, kaikki yhteensä 0. Keski ikä 8, vuotta (97, vuotta)..sukupuoli'akautuma Taulukko. TLY:n jäsenkyselyyn 98 vastanneiden sukupuoliiakautuma. Sukupuoli [ries A Nainen Sukupuolestaan epävarma Yhteensä 0 j.asuinkuni'{at Taulukko. TLY:n.iäsenkyselryn 9E vastanneiden asuinkunnat Asuinkunta vaslanneet pitätän kaikista TLY:n jasenistä (%).. TLY:N TOiNIALUE Turku Kaarina Naantali Raisio Salo Pyhäranta Laitila Lieto Halikko Pararnen Dragsijärd Kemrö Kodisjokl Muurla ljusikaupunki Kisko Piikkiö Rymättylä Påimio TLY n tormralue yhteensa. MUUT KUNNAT Espoo Forssa Huittinen Kuopio tahti Pori Utsjoki Vantaa Muut kunnat.eitietoa Kalkkiyhieensä 0.VASTANNEIDEN SIVILISÄÄTY 9, %, 70, 0/o,O./",7 0/a 00,o %,7 % 0,o % % 70 r 00, ,0 % 00,o 0/o 00,o 70 I00,o 70 0,0 7" /o 9070 Kiitokset ennenkaikkea sadan prosentin osailistumisen saavuttaneille kunnille ja niissä asuville jäsenille. Taulukko. TLY:n jäsenkysely_vn 98 vastanneiden siviilisääty. 8fl 7 l8 9 7 A a l TLY ei ole mikiiän ompeluseun. Jur. mon lintusema on miehisten miesten kaunis voitto. I,eo Karlsonin kuvaarkisto. Siviilisäaty Na maton Narmrsissa Epävarma Yks 9 r0 B

17 i{aima,ltornien vesia ljiäi keskiikå oli,7 r,uotta, nairnisiisi ole'rie,r i]" i'{uorin naimisissa oleva vastaaja oli : "uctiås. vallhir, (.,å;rlon våi_raja -vuotias. J.KYSEI,YYft- VÅSTAhINEIDEI{ ÅrIMITIT iå,kautuma orr todell,r laaja. Vastanneita cn yhteiskunnallisen asteiiion jcka kohdas-,a. Ainakin seuraavat löytlyåt: -Åssistentti (), autonasettaja (), Dl (tr), "en muista" (), geologi (i), hamrnaslååkäri (), kapteeni ew (), kartoittaja ), kantakuvaaja (), kirjastonhoitaja (), kirjuri (), koulutuspåällikkö (), lakimies /i), liik. hari,(,, luonnonslojeluryönt kijä l!), läåkåd (). MNIT (, mean'/itjelijä i), markk.ins. (.i), muusikko ()" opoltaja (), opiskelija/koululaicer (), paloiilies (), paston (), piiripåällikkö (), prctiisi (), postimies (), puuseppä (l), pu[tarhuij i ), peåoperaattori (), rak.ins. (l)" sot.ins. (), suunnittelija (), iäi:,köase--,taja ( ),,.aidemaaari-kdriser- ",rattorj (L), tark,tlaja (), teknikko (?), cimlhenkilö (L), tolniinnanjohtaja. ( tr), l"jmilrpseeii (j, toimittaja ( l), tr,riiiva: tija i)" tu tkimusapulainei (il), lurlije {), työlirinen (i), :yötöa { ), '"vaiticrt virkalotia {i), varacsani,vyjä ( i), Jn yliopetl;rje (). "rirkcnles" () 'fcdet[a]:oon, efiä eiiakir, Ttr- f :r" posii' fiesteir vastaurproie[tti or. täydet sa"ti.,.jos OP'ITELUT,\'lia{ -t{itä JÅ MTSSÄ? Yksityiskohtaista luetlcioa.jpirkeli.irpaikoiste ei lie[e sntå tåh:in ldirjcittaa, koska se katlaisi iähes keikki?urun oppiiaitohset, Li$äksi suuri joukko vastanncistd.,uiskeiee pctuskor!llsc,i ja luhio:sa. ly'ulta aina!rin:cur-aavia oo[ iaineita läytettiir opiskeltavn: ATK, biololgia, "elämää maailmasså", gec'logiå, historia, kasvitiedc. kielet, lååkeiiede, "iintuja luonnossa",!.rraantiede, poiiittiren historia, sähkötekniikks, talonrakennus, tietojer,kåsittel',', tietotet niikkd, TKK, yht iskuntatieteet KOULUTUS JA :I'FJLTJT VUODES" s. Nälrrå ovat henkilökohtmsia kysymyksie, joita jo,ikut ihiietteljvät liriilin iällalsra tietoja tarvitaan. fiedct?ysyr'ät vain tålnän i(,'selyn laåtija arflarsa huomassa, täirlä rauhoihrl(seksi tocetrakoon. Taulukko, TLYro jrisr*kys*l,yvaeta{ien Loulutus ja ttrlot vuodesra tr98. Tuloluol\ka iio!lulu Yhl Kilnsa pei'us yo akat. koulu hol]il alle I C 0OO I l OL\0-0 rloc r.k OlC i.k :). tt l9,8 ylr 9C C00.nlr i i i Yht Kaikkiyhteeirgå 0 Omakuva 9. MIKSI I{ARRASTAT LINTUJA? Syitä lienee itsekullakin jos jonkinlaisia, vastausta on hyvinkin vaikea antaa, jotenkil harrastus on vain lienyt mukanaan. Seuraavanlaisia perusteluita vastaajat kuitenkin esittivät: -Pienestä pitäen halu rråhdä ja määrittää. -Koska lintujen populaatiodynamiikka ja survivalstrategia erikoisesti tiaisilla kiinnostaa, -Sitä olen usein ihmetell't itsekin, varsinkin tuulessa ja tuiskussa. Perimmäiren sry lienee siirä saatava trydytys ja tuleehan samalla ulkoiltuakin. ressinhoitoa, sisältöä elämåän, kunto! -T lua. e on mielenkiintoista, lisäksi on mahdollista tutustua mukaviin ihmisiin, -Saa ulkoilla, jännää, joka vuosi erilai' nen, aina jotain mitå ei tiedä. -On kiva olla rauhassa ja katsella mitå rnissäkin on ja miten lajisto/muuttajat muuttuvat vuosien mittaan. Se on rentouttavaa. -Edtyisesti linnut tarjoavat luonnossa liikkuvalle unohtumattomia elämyksiå. aikoinaan vietteli mukaan, sopiva lisä ulkoiluun. Muutto-, pesintä-, ym. -Kaveri tutkimuksiin osallistumisesta saattaa olla hyötyä muillekin. edustavat vapauden valtakuntaa ja -Linnut tekevät luonnossa liikkumisen mielenkiintoisemmaksi, kiinnostus luontoon,.. -Yleinen Olen kiinnosiunut iinnuista (maailrnan hienoin harrastus) "metsästysvietin" tyydytystä, valokuvausta. -Spontaania Luontoa, jännitystä, liikuntaa. -Yleinen kiinnostus ja rakkaus luontoon. Veli harrasti lirtuja, joten rnenin mukaau. l{arrastukseni ei ole koskaan ollut intensiivistå, mutta kuitenkil jatkuvaa. -Tottumus, harrastus. -Hieno On hyvä tuntea luontoa ja sen eläimistöä. Todella mielenkiintoinen harrastus. -Vanhasta muistista (?) ei osaa olla retkeilemåttä. ---Varis on fiksu iirltu. varsinaisesti harasta lintuja, -En -Mukava harrastus, joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. voi keskitbä monelle -Harrastus "alalle" (esim. vajokuvaus). Riinää tekemistä, jaa ystäviä. --Linnut ovat mieleståni mielenkiintoisin luontokappale ja olen aina ollut kiinnosturlut luonnosta. mukanaan tuoma jännitys B)Linnut ovat mielenkiintoisia -A)Pinnanmetsästyksen ja kauniita katsella C)Kaverit D)Retkeily. elämäntapa, lop':ton mahdollisuus oppia/lukea uurta, -Rentouttava ystävår. -nohtuen palavasta kiinnostuksesta Conka alkuperä tuntematoo) niitå kohtaan/ vuosi vuodelta vahvistunut tapa iiikkua metsässä kiikari mukanaan. liitt)'vinä arvostan paitsi -Harrastukseen itse lintuja, myös hienoja retkikohteita, ulkoilua ja liikuntaa, bongauksen tuomaa rndlrystä ja a;oittaisra reilua henkeä. Ei aavistusta. on hauskaa. -Se rähilellen lqj-, re vain tuntui -lkoi luonnolliselta ja nyt se on tapa. keräil)ryietti, ulkoilemi -Rentoutuminen, nen. Alkusysäyksen olen saanrlt kai serkultanl. harrastus se on siinä kuin muutki[. tulee aina oltua ulkona jne. -l-eppoisa Iiilis. -Kun on kerran aloitranut ei voi lopettaa. Hauskaa. selittämättömästä slystä. -Synnyniäisestå, 8

18 -Minkä nuorena oppii sen vanhana laitaa. Tierty viehårys oppimiseen ja lö)'temiseen, harrastukseksi ulkoilun ohella. -Omaksi Valokuvauksen moksi. -Se on erittåin h).vä harrastus ja mielenkiintoinen. itsenså vuoksi;"saaristoiani"; -Lintujen bongatessa näkee kotomaan, leppoisat retkikaverit. -Omaksi iloksi. tarve tehdä tutkimusta. -Hauskaa, -Liinut ovat esteettisesti kauniita ja antavat yhdessä muun luonnon kanssa vaikuttavia tunne-elämyksiå. virkistäytymiskeino. -Yksi Aihe on kiinnostava, åihetta kohtaan. -Kiinnostus ovat helpoimmin havainnoitavia -I-innut iiikkuvan luomakunnan osia. pslyken håiriö; aloin -Myötäsyutyinen harrastaa lintuja jossain mäårin jo 0-\'r.rotiaana ilman rnitään csimerkkiä. tuntea itsenså täydelliseksi tavatessaan lintuharrastajaidiootteja. -Sae on kiva kulkea luonnossa. -Koska -En tiedä, se on vain jonkinlainen pakkomielle ja tapa paeta työtä ja opiskella. kykene sanomaån, -En miksi aloitin joskus. En vain osaa enkä halua lopettaa. - Lintutiereelliset ongelmat kiinnostavia, -Saadakseni liikkua luonnossa ja oppiakseni uutta. Rentouturniskeino. Vänkää on. -Se tuottaa mielih)"/eä,.,älnitystä, kavereita, leppoisia retkiå.ja lintuasemaelämåä, puhdas luonto, tuo yleissivistystå. estetiikka, ulkoih.ra, tutkimtrsta, heippo harrastaa ajasta ja paikasta -8ämykset, riippumatta. Oppiakseni tuntemaan niitä. l,llonnossa liikkuminen kiinnostaa. tunrelma. tapa viettäå vapaa-aikaa. -Paras -Se on jo osa elämää, kuten esim, työssä kä)minen. linlr'jen tarkkailu orr rerapiaakin. on rento.rttavaa. mukavaa, -Se Voimakas esteettinen elåmys, vapauden kaipuu, luonnol kokerairres. osg-alue- -Kiintoisin luonnon tarkkailussa, elenkin sisäsaaristossa. Linnunlauiu on taidckkainta rrrrsiikkia. -Esteettisen jänmtyksen vuoksi, -L,iikultaa, ulkoilua, estetiikkaa, etåmyksiå, yståviä jne. -Parhaita tapoja liikkua luonnossa, varsinkin keväisin veri vetåä, --t,intuja on mielenkiirioista seurata, monipuolinen ala, ldcnnorsi. liikkuminen. -Pidän luonnossa liikkurnisesta ja linnut tulivat erikoisalaksi sukulaisten johdosta. -A)R ntouturnismuoto B) I-uonnoltuntemus kasvaa C) Päåsee perheestä våhäksi aikaa eroon. -Yhtä vaikea kysymys kuin mikå on elärnän tarkoitus. l,intutra astuksesta on vain vähiteilen tullut etarylår,taapa, joi\a antaa niin paljon: hienoja retkiä, elåmyksiä, kckemuksia, yståviä, uud?r oppimisla ja paljon muuta. -Ä)Kiehtovaa B)(myöhemrnin oppin'.rt huomaamaan) Hyvä vastapaino --Hurikseni ja ilokseni. --Koen sen mielekkääksi ja halu sekä oppia ettå seurata koko ajan luonnossa. tuovat llca elåmäån. Linnul ovat -Linnuf kauniita. Llnnu{ a'lntval vlt:mät {ämäåt elä,nää. l,innut oiivat aikanaan helpoin tapa alkaa jårjestelmäliinerr iuonnon harraslanrinen. Vasta nåin mydhenlmin oti u!llur helpornmaksi harrasiaa kasvejå.. pcrhosi. {pikku)nistrkkäitå, kiriä mineiaaleja, ekoiosiaa yms. N.vkyisin tuo lintuilu on vain parhaana vertajsten joukossa. Niitä on kiva seurata. koska niistå on parhaat taustatiedot, mutta muutakaan luontoa en hyl.ji. -Linnut ovat kauniita. koristeellisia. taiteeilisia luorruksia. Niiiä ci voi olla kuvaamatta. Linturetki håm\/isessä. lliii.r}riivjssä kesäyössä tai räntäsateisessa i<aamosrnännikössä lataa patterit pitkäåkin työrupeamaa varten, vaikka linftia ei reitillå vastaan tulisikaarr. '--!-irnut ot,at kiinnostava luonnon yksit"isk'.hla ia biotcgitlahan ldcnloon jo sinärsä suhtaddun rutkijan uteliaisuudella. -*Isäitä verenperintö[å saatu luononiaki,l,,n surn::lutunut entisesli nuhtn. eivåt ole -Lilrlut minulle ha astus, vaaa eljmäntapa. - -Lir:luien avr,lle oppii näkcmiiän elimää. lintrrja on helppo lähestyä. -Kärkiharrastus, liian vaikea kysymys vastattavaksi kahdella rivillä. -Siir,ä kuiminoituu sukupolveni turhalrturtut dekadenssi; viimeisen sukupolven huvi. o mielenkiintoista. -Se lintuharrastus on mielenkiiltoi- -I(oska nen ia antoisa hanastus. Lint[hamastusta voi &ehiltää ja laalenraa helposti esim. valokuvaamiseen. Pidån rnyös luonaossa retkeilyistå ja iuonnollisesti harrastukseni suunts.utuu luonnon näk]ryimpåån osaan. il)"r'ä harrastus. Aika kuluu hpin, Keverit katselevat. --Se kiinnostae ja innostaa. Saa liikkua luonnossa, rentouttavaa. hauskaa. -KärkihaIfastus. tapa lapsutrdesta. -Piirtt/ryt perisynti -Vanha kouluajoilta. 97-8, enoen -"{mmatikseni sitä puhtaasia kiinnostrksesta. sltn -Åntaa liikkua luonnosa. IO"IIARIIÅSTUSVUOSIEN I,I-.U RÄ Tarulukko. TLY:n.iäsenkvsetyyn l9e vaslarrbreiden hatraslusvuosien määrä. Harraslusvucsia i 7 I C i i 7 a A 9 0 l 7 y\s, 7 B 8 if _a i 0 8 E

19 r T.IKÄ HARRÄSTIJKSEN ALKAESSÄ. XIARRASTUSAKTTT'ISI'UDEN KE- HITYS Taulukko 7, TLY:n jiisenkyselyyn 98 vastsnneiden llntuharrastuksen alkamlslkl. 7 8 I t0 t 7 t8 9 0 Yhr Yks i C l O i,' r0 Jakautuma osoittaa selvästi, että yleisimmin lintuharrastus aloitetaan - vuoden iässå (keskiarvo,9 vuotta). Aloittamisajankohdan laskeminen tietysti voi olla tulkinnanvarainen. monet laskevat sen siitä kun ovat säännöllisesti alkaneet tehdä muistiinpanoja. TARJOLLA TANA.AN: TLY- TUOTTETTA Ot'ta kakcuksistu tai tilaa ljolbin vetoitamme po!nkulut jiilkikatcc )! Tarroja j a hihamerk kejii 'LY-rurru... nk LYL-tarru nk 7'LY-hrhunetkki... 9 ntk LYl.hihanerkki... _...9 nk Kirjoja FORSLIAN Rovjägelssui.to nk FORSMAN Suo"rcn puitapelolin ut...7 mk HARI() lt,dlt^rt hkkilinttut t.t nk HUBLIN YM. Linruhdtasnsopas..... ö nk KORPIMAKI Ylvl. Hatru,tu IMtuju...a nl SALMINEN Sorsaopas nk SOLONEN Suonen llnnusto... t nk VUORINEN Kahluajaopus mk Vanhoja lehtiii Tiedon Antojat ja Ukutit (a,)... Uutuus 'fly. hatai rukot tri. t\t,tu,i\.\r tu huhtj ku \tut TILAA NÅIN ntk!l:.k^s.a rlllh,ey y? h,!. tly, PL tui0l a7, turkut Jo*,) pdnlai.,trtono 'I utku tsyp 07t o<qa) ki r.,!t.,tittuaa Slltl t7 Lt., Mut\r,t knj.tr!r. ',,. jd,^,,i!rtt\t!id rtlu! rd.t ru.,.tr p,^ti kulut rttinne nra)hck0iiit. Taulukko 8. TLY:n jäsenkyselyyn 98 iastanneiden retkeilyaktiivisuuden muutoks t harrastusaikanå. lvuutos harraslus aktirvisuudessa Lrsaäntynyt Pysynyt sarnana Vahentynyt Yhteensa 7 Jos iotain voi päätellä niin ainakin sen että ensimmåiset kymmenen vuotta vielä jaksetaan "painaa" täydellä teholla. Harrastuksen saavuttaessa tuon rajan se alkaa iyrkästi yähentyä.. NYKYRETKEILY VUODENAJOITTAIN Harrastusuran p tlrlrs alle O vrroiia y I 0 vuoiia Yht u 0 u 7 0 'loisaalta on paljon niitä, jotka vuosikausia harastavat aluksi lähinnä omassa pihapiirissä antautuakseen vasta myöhemmin toden teolla lintuhar.astukselle. Tästä osoituksena yli kymmenen vuotta harrastaneiden keskuudessa sangen vcimakas aktiivisuuden iisåys tuon rajan jålkeen. Taulukko -9. TLY:n jäsenkyselyln 98 vastanneiden nykyinen rerkeil,vaktiivisuus vuod na.ioittain" retkra vrrkosså kesk rnaarrn Vuodenarka Alle kerta Norn I kerla Y k-.rran Yht Talv Kevåi Kesa Syksy 7 r0 i9 8r r Yli kerran viikossa joka vuodenaika löytyi 0 kpl (8,8 o/0 vastanneista). Nämä edustavat juuri niitä joiita myös saadaan enitcn palautetta mm. Ukuliin. Vastaavasti alle ke.ran viikossa joka vuodenaika retk ileviä löytyi vain (,9 %). Jäsenemme siis retkeilevät veuaten aktiivisesti. 8 87

20 T.PfuI.ASIALT,ISET RE"TKEILYKUNNÄT Taulukko 0. Ti,Y:n jäsenkyselyyn l9g vastanneiden pääasialliset reekeilykunnat. +. RETKEILYA'ONEIJVOT SUOSIT{ITiTTMUUSJÄ.RJESTyIiSESSÄ Taulukko. TLY:n jäsenkyselyyn 9E vastanneiden retkeilykulkun uvot suositui nnruus.!ärjestyksessä. sra så J srr NY - Et; ^-e cdc! :!< 9;..8 o ;- -c *;r P >tr= ' ö! >r ö.. _ö a rv ; i:re= E :9 d& l! 'o E Jc.)- i- -f KulkrJneuvo Polkupyöra Jalat Bussi Juna Lentokone Yhteysa us Sukset Mopo (Helkopteri) suosittu suosittu suosrtlu 0 a 9 r 0 0 '7 I 0 (iloottor - soutu-. tar purlevene) (L RLrolsrnlarvat) I Eä.. Vuonna 97, % kåyti erisisijaiser.a relkeilyvälineenään onraa tai kaver:n autca, nlt r.uonna 98,7 o/0. Vastaavasri poikupyöräå v. \97,8 %, nyt lly N TO]M ÄLUEEN I,JLKOPi]OLEILA N :-:? s äe;t E Fcl' i ; lll " j :E=: E F--! >," '- E ;-PA o c:å: ; :; L i MIELUISIN RETKEILY.YIIPÄIUsTÖ Ällaoieva antanee hlvinkin tarkan kuvan siitä misså ya$inais-suomalaiset onlarit liikkuvat; yhdistyksen lintuasemahan sijaitsee saaristossa, joter eron tekeminen saariston ja lintuaseman vålillå voi olla hämärää: Taulukko. TLY:n.iäsenkyselyyn l9e vastanneiden suosituimmat retkimaastot. TLY:n alueen "tyhjiä,' O-kuntia olivat Alasraro. -skainen, loimaa, i oimaan 88 mlk., Marttila, Oripää, ki, Velkua ja Vehmaa. Rusko, Tarvasjo- 89

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008

RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.2008 EKLY:n yhp 19.4.28 Sivu 1/6 RAPORTTI EKLY:N YHTEISHAVAINNOINNISTA 19.4.28 Esa Partanen helmikuu 29 (kirjoitusvirhekorjauksia 3/29) PERINNE HENKIIN JA HETI SEITSEMÄN PAIKKAA MUKANA Lauantaina 19.4.28 järjestettiin

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira)

Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Vuosina 2007-2014 vuoden ensimmäisenä päivänä MLY:n alueella havaitut lajit (Lähde: Tiira) Kaikki lajit Kaikkiaan on havaittu 91 eri lajia. Eri vuosina lajeja on havaittu seuraavasti: 2014 2013 2012 2011

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016

Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Etelä- Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 23.4. 2016 Janne Aalto EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 23.4. 2016. Havainnointiin osallistuttiin neljällä

Lisätiedot

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus

Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Maallikkojen ilmoittamien lintuhavaintojen luotettavuus Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki Arktinen keskus Rovaniemen kaupunkilintuatlas- projekti Rovaniemi 2012 1.Johdanto Luonnon tilan

Lisätiedot

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala

Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala Eteläsuomalainen lintuvuosi eli missä ja milloin kannattaa retkeillä? Juha Honkala juha.honkala@helsinki.fi 24.3.2010 Keskitalvi Ruokinnat, hevostallien ympäristöt Avovesistöt Pihlajanmarjatalvet (tilhet,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Napapiirin luontokansio

Napapiirin luontokansio LINTURETKELLE Napapiirin retkeilyalueen maastossa on monia hyviä lintujen tarkkailupaikkoja. Jokivarressa, Könkäänsaarissa ja Kivalonaavalla voi tavata peräpohjalaisessa suo- ja metsäluonnossa viihtyviä

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Kairankutsun luonto- ja linturetket

Kairankutsun luonto- ja linturetket Kairankutsun luonto- ja linturetket Luonnon ja lintujen tarkkailu retkeilymuodossa on yksi parhaista rentoutumiskeinoista kiireisen maailmanmenon keskellä. Tähän Pyhä-Luoston kansallispuisto ja Itä-Lapin

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi

Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen yhteishavainnointi 20.4.2013 Marko Ruti EKLY:n perinteinen kevätyhteishavainnointi vietettiin lauantaina 20.4.2013. Havaintopaikkoja oli neljä, joka on 100

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN KEVÄTMUUTTO- SELVITYS JA MERIKOTKA- HAVAINNOINTI 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015

Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Joensuun Kontiosuon kaatopaikan lokki-, varislintu- ja muut lintulaskennat 2015 Matti J. Koivula Kannen kuva: nuori aroharmaalokki variksien ja harmaalokkien seurassa. 24.10.2015. Raporttiin viitataan

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö TAMMILEIRI 2016 Auto LPK määrä YHTEENSÄ klo osoite Kunta 1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö Purku 59 59 11.20 Rymättylän Märssyvahdit

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailu 2013

SVA mestaruuskilpailu 2013 Säkylä 14. - 16.06.2013 17:39:43 50m Pistooli, sarja Y45 1. Petri Viljanen K-64 84 86 90 85 345 2. Kimmo Loponen K-UAS 80 86 85 83 334 3. Markku Kumin LovAS 82 85 78 81 326 4. Petri Leppänen HlAS 74 66

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Tringan Örön retki

Tringan Örön retki Tringan Örön retki 15. 17.4.2016 Roland Vösa Ristisorsapari viihtyi Storvikenin rannoilla Ilkka Suominen Tringa järjesti kautta aikojen ensimmäisen retken Örön linnakesaarelle, Hiittisten saaristoon. Saari

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

LIITE 7. Linnustoselvitykset.

LIITE 7. Linnustoselvitykset. LIITE 7 Linnustoselvitykset. Siikajoen Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen ympäristöselvitykset. Lintujen kevätmuuton seurantaselvitys 2010. Tunturikihu muuttaa säännöllisesti alueen poikki Suomen

Lisätiedot

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja.

M Arvio. tttilrili ttr. metsämaan arvosta. uui0 [rttta. Pl,[ 0{00 12r832. metsänhoitoyhdistys. Laatijan allekirjoitus. Lisätietoja. M Arvi metsänhityhdistys metsämaan arvsta Omistaja Kunta Kylä Tila Rn: Ala, ha Sal Phj a kylä LJtila 2:97 L33,L SALO 25,11.214 Lisätietja Laatijan allekirjitus Hakala Raun uui [rttta tttilrili ttr Pl,[

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen

MAALAHTI KOPPARBACKEN. Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus. Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen MAALAHTI KOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus Tapio Seger 1985 Tiivistelmän tehnyt Mirja Miettinen _(._l \ '- ; ( MAALAHTIKOPPARBACKEN Rautakautisen kalmistoalueen koekaivaus 1985 Tapio

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1

Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1 Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry 1 LOUNAIS-SUOMEN AJOKOIRAYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1. YLEISTÄ Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 43. toimintavuosi. Toimintakaudella meillä oli järjestettävänä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja

Sarja: Y (60 ls) Sija Nimi Seura Yhteensa Napa 1 Nyflot Arne Morten Norja Karstulan 51. ampumaviikko, 1. jakso Ilmakivääri 1 Nyflot Arne Morten Norja 92 93 90 100 96 93 564 23 Sarja: Y50 (40 ls) 1 Hellman Göran Sundbybergs SKF 76 91 74 92 333 6 Sarja: Y60 (40 ls) 1 Törölä Esko

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538

Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013. M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 Urheiluveteraanien kansalliset hallikilpailut Salo 12.1.2013 M30 30 m lentävä lähtö 1) Ilkka Vuori Esbo IF 3,538 M40 30 m lentävä lähtö 1) Petri Tauriainen PeU 3,431 M45 30 m lentävä lähtö 1) Jaakko Stenius

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

LEPAKOITA TARKKAILEMAAN!

LEPAKOITA TARKKAILEMAAN! Tiedote 17.8.2009 Risto Lindstedt LEPAKOITA TARKKAILEMAAN! EUROOPAN LEPAKKOYÖTÄ VIETETÄÄN LOPPUKESÄLLÄ Mikä on Lepakkoyö? Euroopan lepakoidensuojelusopimus EUROBATS suojelee lepakoita lainsäädäntöön vaikuttamalla,

Lisätiedot

TLY:n retki Örön saarelle

TLY:n retki Örön saarelle TLY:n retki Örön saarelle 3.-4.10. Maisema eteläkärjestä Bengtskärin majakalle päin Juhani & Paula Piekkala Turun lintutieteellinen yhdistys järjesti kautta aikain ensimmäisen retken legendaariselle Örön

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011

Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Tourujoen ja Kankaan alueen liito-oravat ja linnut 2011 Timo Pylvänäinen Jyväskylän kaupunki kaavoitus 19.8.2011 Tourujoen rantaa kävelysillalta ylävirtaan Johdanto Sappi Oy:n lakkautetun ja etuostoikeuden

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot