MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia Sopimus henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta 106 Lausunto siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesityksestä/soini Hellsten Oy 107 Lausunto siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesityksestä/soini Hellsten Oy 108 Tarjoukset koulukuljetuksista lv Toimielinten pöytäkirjat 98 Saapuneet asiakirjat 99 Viranhaltijapäätökset 101 Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano, kuntalaki Honkalan alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Hevostoimintojen laajennetun yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen ja hyväksyntä 104 Kunnanhallituksen kokousajankohdat koskien syksyä Lausuntopyyntö / Aluehallintovirasto / Matti Laaksosen ympäristölupa 110 Muut/tiedoksi tuotavat asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Markku Leppälahti puheenjohtaja Tapio Ahonen (1. vpj) Kaija Suksi varajäsen saapui klo Päivi Laine Heikki Levomäki Anni Vääri Jenni Mäntynen varajäsen POISSA OLLEET Eija Kara Juha Lundström (2. vpj) MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Matti Alanko kvalt. puheenjohtaja Jari Hepomaa kvalt. I varapuheenjohtaja Veijo Simola kvalt. II varapuheenjohtaja Vesa Ketola kunnanjohtaja, esittelijä Hanna Sulantola pöytäkirjanpitäjä Jouko Käkönen tekninen johtaja Heikki Vainio rehtori klo :t Ari Hannula asiantuntija klo Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Laine ja Heikki Levomäki. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Markku Leppälahti puheenjohtaja Hanna Sulantola pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Päivi Laine pöytäkirjantarkastaja Heikki Levomäki pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus YPÄJÄN LIIKUNTAHALLIASIA Kh 100 Kuullaan alustus aiheesta: Miten rakentaisin toimintakelpoisen liikuntahallin Ypäjälle, alustajana Ari Hannula, (Bisons-manager), Ypäjältä. Ari Hannulan alustuksen pohjalta käydään keskustelua, kuullaan mielipiteitä ja näkemyksiä ja esitetään kysymyksiä liikuntahalliasiasta. Kunnan tavoitteet ja tarpeet on tiedostettu, kunnasta puuttuu riittävät ja asianmukaiset sisäliikuntatilat, jotka palvelevat koululaisten, -opistolaisten, kuntalaisten ja muiden käyttäjien tarpeita ja jotka mahdollistavat erilaisten palloilupelien pelaamisen. Keskustellaan jatkotoimenpiteistä, miten on syytä edetä tärkeässä asiassa. Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä. Asia etenee normaalikäytännön mukaisesti sivistyslautakunnan jatkovalmisteluun. Päätös: Asiaan palataan myöhemmin budjettikäsittelyn yhteydessä. Kuultiin Ari Hannulan alustus.

4 Kunnanhallitus SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKO- LIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUS- TANNUSTEN JAKAMISESTA Kh 105 Joukkoliikennepalveluja säätelevä lainsäädäntö muuttui vuoden 2009 lopussa. Tämän seurauksena Suomen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin. Joukkoliikennemarkkinat avautuvat kun markkinaehtoisen liikenteen säätely poistuu. Toisaalta kilpailuttaminen laajenee, jolloin vanhanmallisesta lupamaailmasta siirrytään sopimusmaailmaan. Tämän muutoksen takia ELY-keskus solmii kuntien kanssa yhteistyösopimukset. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta eli suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusvastuista sekä markkinaehtoisen liikenteen asemasta. Nyt solmittavaan yhteistyösopimukseen liittyy myös kiinteästi Oy Matkahuolto Ab:n ja kunnan kanssa solmitun palvelusopimuksen jatkaminen. Oy Matkahuolto Ab on lähettänyt asiasta kunnille tiedotteen. Uudenmaan ELY-keskus esittää hyväksyttäväksi yhteistyösopimusta liitteineen. Uusi yhteistyösopimus liitteineen lähetetään esityslistan liitteenä 30. Sopimus tulee voimaan Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteen 30 mukaisen Ypäjän kunnan ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välisen sopimuksen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä sekä joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta.

5 Kunnanhallitus LAUSUNTO SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITYKSES- TÄ/SOINI HELLSTEN OY Kh 106 Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa siirtymäajan liikennöintisopimuksen muutosesityksestä (Soini Hellsten Oy, siirtymä ). Lausunnossa tulisi ottaa kantaa, miten esitetyt muutokset vaikuttavat eri väestöryhmien jokapäiväisiin liikkumismahdollisuuksiin. Soini Hellsten Oy on lähettänyt Uudenmaan ELY-keskukselle muutosesityksen, joka koskee Forssa Loimaa välistä aikataulu- ja reittimuutosta. Forssasta klo lähtevän vuoron uusi lähtöaika olisi klo ja reitti olisi Forssa Jokioinen. Samoin Loimaalta Forssaan klo lähtevä vuoro lähtisi klo ja reitti olisi Jokioinen Forssa. Ypäjän kunta toteaa lausuntonaan, että muutosesitys heikentää ypäjäläisten asiointia niin Forssassa kuin Loimaalla. Ypäjän kunta ei voi järjestää korvaavaa liikennettä Forssaan ja Loimaalle.

6 Kunnanhallitus LAUSUNTO SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN MUUTOSESITYKSESTÄ/SOINI HELLSTEN OY Kh 107 Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa Soini Hellsten Oy:n tekemästä siirtymäajan liikennöintisopimuksen irtisanomisesityksestä (Soini Hellsten Oy, siirtymä ). Liikennöitsijä on esittänyt vuorojen 7.10 Ypäjä Lahti ja Lahti Ypäjä vuorojen lakkauttamista kannattamattomana. Ypäjän kunta toteaa lausuntonaan, että nämä linja-autovuorot ovat erityisen tärkeitä Forssassa käyville opiskelijoille, jotka asuvat Levän Palikkalan suunnassa. Sieltä suunnasta ei ole korvaavaa liikennettä, eikä Ypäjän kunta voi sitä järjestää.

7 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus TARJOUKSET KOULUKULJETUKSISTA LV Sivla 34 Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan pyytää tarjoukset lukuvuoden koulukuljetuksista. Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-sivustoilla, kunnan ilmoitustaululla, Ypäjän kunnan kotisivuilla ja toukokuun Ypäjäläinen-lehdessä. Tarjouspyyntö lähetettiin sivistyslautakunnan kokouksen esityslistan liitteenä. Tarjouksia tuli määräaikaan klo mennessä yhteensä kolme Taksi Jukka Henttinen Tarjousyhteenliittymä Taksi Kankare Oy ja Ypäjän Monialapalvelut Tilausliikenne Mikkola Tarjousten avauspöytäkirja sekä yhteenveto tarjouksista ovat esityslistan liitteenä. Taksi Jukka Henttinen on tehnyt tarjouksen kohteen 4, Ypäjänkylä, osaliikennöinnistä. Tarjousyhteenliittymän Taksi Kankare Oy ja Ypäjän Monialapalvelut tarjous on käsiteltävä kokonaisuutena. Taksi Kankare Oy ja liikenteestä vastaava henkilö Inge Kankare on tarjoutunut järjestämään kohteen 1 Palikkala-Hyrsynkulma-Saarikko-Levä liikennöinnin ja Ypäjän Monialapalvelut ja sen liikenteestä vastaava henkilö Teppo Tujula kohteen 2 Manninen-Kuusjoki liikennöinnin. Tilausliikenne Matti Mikkola on tehnyt tarjouksen kaikista 1-4 kohteista. Tarjouspyynnössä pyydettiin nimeämään liikennöitsijän koulukuljetukseen ajatellut kuljettajat. Tarjouksissa on nimetty seuraavat kuljettajat: Taksi Jukka Henttinen kuljettaja Jukka Henttinen Tarjousyhteenliittymä Taksi Kankare Oy Inge Kankare ja Ypäjän Monialapalvelut Teppo Tujula Tilausliikenne Mikkola Matti Mikkola, Heikki Ojala ja Vesa Vieraankivi. Tarjouksen jättäneet liikennöitsijät täyttävät tarjouspyynnön ehdot kuljettajien osalta. Kaikkien tarjoukset sisälsivät tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot ja selvitykset.

8 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus (TARJOUKSET KOULUKULJETUKSISTA LV jatkuu) Sivla 34 Tarjouksessa pyydettiin tiedot koulukuljetukseen käytettävästä autosta. Tarjouksen jättäneet liikennöitsijät ovat ilmoittaneet autosta tarjouksessa pyydetyt tiedot. Ypäjän Monialapalvelut yritys antoi tiedot ilmoittamalla tulossa kaksi 1+19 paikkasta vaatimusten mukaista bussia. Mikäli tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteessä esitetyt vaatimukset, tarjouksista tulee hyväksytyksi hinnaltaan halvin. Tarjouksissa pyydettiin ilmoittamaan hinta ilman arvonlisäveroa euroa/kilometri. Liikennöitsijöiden tarjoushinnat: Taksi Jukka Henttinen 2,80 /km (Kohde 4) Tarjousyhteenliittymä Taksi Kankare Oy 1,49 /km (Kohde 1) Ypäjän Monialapalvelut 1,49 /km (Kohde 2) Tilausliikenne Mikkola 1,35 /km (Kohde 1) 1,65 /km (Kohteet 2-4) Tarjousyhteenliittymän tarjoushinta koulukuljetuksista kohteissa 1 ja 2 on yhteensä 2,98 /km ja Tilausliikenne Mikkolan tarjous kohteista 1 ja 2 on yhteensä 3,00 /km. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että koulukuljetustarjoukset lukuvuodelle hyväksytään seuraavasti: Kohde 1 Hyrsynkulma Palikkala Saarikko Levä Taksi Kankare Oy :n tarjous kuljettajana Inge Kankare ehdolla, että tarjousyhtymän tarjouksessa mainittu auto on Ypäjän Monialapalvelut yrityksen nimeämän kuljettaja Teppo Tujulan käytössä viimeistään alkaen tai muussa tapauksessa tarjousyhtymän tarjous hylätään. Kohde 2 Manninen Kuusjoki Ypäjän Monialapalvelut yrityksen tarjous kuljettajana Teppo Tujula ehdolla, että tarjouksessa mainittu auto on yrityksen nimeämän kuljettaja Teppo Tujulan käytössä viimeistään mennessä tai muussa tapauksessa tarjousyhtymän tarjous hylätään. Varalle kohteisiin yksi ja kaksi valitaan Tilausliikenne Mikkola ja kuljettajat Matti Mikkola ja Vesa Vieraankivi. Kohde 3 ja 4 Kartanonkylä ja Ypäjänkylä Tilausliikenne Mikkolan tarjous ja kuljettajiksi hyväksytään tarjouksessa mainitut kuljettajat: Matti Mikkola, Heikki Ojala ja Vesa Vieraankivi.

9 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus (TARJOUKSET KOULUKULJETUKSISTA LV jatkuu) Sivla 34 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 108 Kunnanhallituksen päätös pohjautuu sivistyslautakunnan päätökseen. Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan tekemän päätöksen.

10 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 97 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) Sivistyslautakunta b) Rakennuslautakunta

11 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT Kh 98 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: a) Ypäjän kunta/fs-hyky, allekirjoitettu ruokapalvelusopimus (Ketola, Käkönen/ Heino), sopimus astunut voimaan Mainittu sopimus merkitään tietoon saatetuksi. b) Puolustusvoimat Kanta-Hämeen aluetoimisto, tiedote; kutsunnat 2014, kutsuntakuulutus

12 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 99 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - kunnanjohtajan päätökset :t x-, - hallintojohtajan päätökset :t x- sekä ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

13 Kunnanhallitus VALTUUSTOPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO, KUNTALAKI 23 Kh 101 Valtuusto on kokoontunut toimintavuoden 2014 toiseen kokoukseensa Kunnanhallitus kuulee valtuuston tekemät päätökset kokouksessaan ja Kuntalain 23 :n mukaisesti panee tehdyt päätökset täytäntöön.

14 Kunnanhallitus HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kh 102 Ypäjän kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt käynnistää asemakaavan laatimisen Honkalan alueelle, samassa yhteydessä tullaan muuttamaan joiltakin osin Perttulan asemakaavaa. Kaavoitettava alue käsittää maa- ja metsätalous- sekä virkistyskäytössä olevia pelto- ja metsämaita Ypäjänkyläntien pohjoispuolella. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 95 ha. Tavoitteena asemakaavan laadinnassa on tukea ja palvella mm. hevosyrittäjien ja muiden hevostoimintojen tarpeita. Hevostoiminta on merkittävä tekijä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Alueelle osoitettavan maankäytön tavoitteena on mm. hevostoimintoihin ja hevosläheiseen asumiseen liittyvien rakennuspaikkojen ja kulkuyhteyksien muodostaminen. Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan myös muiden palveluiden maankäyttötarpeet. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa työn edetessä. Esityslistan liitteenä on Honkalan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 28. Kunnanhallitus hyväksyy Honkalan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteen 28 mukaisena ja päättää asettaa sen nähtäville väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide klo mennessä.

15 Kunnanhallitus HEVOSTOIMNTOJEN LAAJENNETUN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA HYVÄKSYNTÄ Kh 103 Kunnanhallitus kuulee allekirjoitetun hevostoimintojen laajennetun yhteistyösopimuksen, joka täydentää solmittua sopimusta Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston välisestä yhteistyöstä. Uuden laajennetun sopimuksen allekirjoittajat ovat Helsingin yliopisto (HY eläinlääketieteellinen tiedekunta), MTT, Hevosopisto ja Ypäjän kunta). Sopimuksella on tarkoitus edesauttaa hevostutkimusta ja eläinlääketieteen koulutusta vastaamaan tiedeyhteisön, yhteiskunnan, hevosomistajien ja hevosurheiluharrastajien tarpeita. Sopijapuolet sopivat yhteistyömuotoon liittyvistä yksityiskohdista ja ehdoista erikseen. Liitteenä, liite 29, mainittu yhteistyösopimus. Kunnanhallitus kuulee allekirjoitetun hevostoimintojen yhteistyösopimuksen. Liite 29. Allekirjoitettu sopimus merkitään hyväksytyksi ja tietoon saatetuksi.

16 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJANKOHDAT KOSKIEN SYKSYÄ 2014 Kh 104 Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat läpikäyneet kunnanhallituksen syyskauden 2014 kokousaikataulun (elokuusta 2014 vuoden loppuun). Alustavasti on sovittu kokousaikataulusta seuraavaa: kokous 11/2014 poikkeuksellisesti maanantaina kokous 12/2014 tiistaina , kokous 13/2014 tiistaina , kokous 14/2014 tiistaina , kokous 15/2014 tiistaina , kokous 16/2014 tiistaina , kokous 17/2014 tiistaina Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18 ja kokouspaikkana toimii kunnanhallituksen kokoushuone. Poikkeuksista sovitaan erikseen. Tarvittaessa kunnanhallituksen puheenjohtaja voi määrätä pidettäväksi ylimääräisiäkin kokouksia. Niistä voidaan myös sopia erikseen. Saattaa myös ilmetä tilanteita, että kokousajankohtaa joudutaan siirtämään/muuttamaan jonkin samanaikaisen tärkeän tapahtuman johdosta. Kunnanhallitus hyväksyy edellä asiakohdassa esitetyn kokousaikataulun syksylle Lisäksi sovittiin kunnanvaltuuston kokousajankohdista seuraavaa: kokous 3/2014 torstaina klo kokous 4/2014 torstaina klo Tarvittaessa voidaan sopia ylimääräisistäkin kunnanvaltuuston kokouksista.

17 Rakennuslautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ / ALUEHALLINTOVIRASTO / MATTI LAAKSOSEN YMPÄRIS- TÖLUPA Rakla 7 Valmistelija: ympäristötarkastaja Matti Norr. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää mennessä sekä Ypäjän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen että Ypäjän kunnan lausuntoa Matti Laaksosen jättämästä ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta dnro ESAVI/88/04.08/2014. Matti Laaksonen hakee ympäristölupaa sikalan toiminnan laajentamiseksi osoitteessa Vellinkimäentie 361. Lupaa haetaan lihasialle ja 300 emakolle. Laitoksen ympäristö on maatalousvaltaista aluetta. Lähin häiriintyvä kohde on lomaasunto n. 260 m:n etäisyydellä. Tuotannossa syntyy lietelantaa n m 3 ja kuivalantaa n. 700 m 3 vuodessa. Lietelannan varastointiin on käytettävissä tilaa m 3. Lisäksi lantakourujen tilavuus on 300 m 3. Kuivalantavarastoja on 550 m 3. Lannan levitykseen on käytettävissä peltoa 480 ha. Rakennustarkastajan esitys: Rakennuslautakunta puoltaa luvan myöntämistä seuraavin edellytyksin: Lannan käsittelyssä tulee erityisesti ottaa huomioon ympäristön viihtyvyystekijät sekä naapurustolle aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä. Lannan käsittelyssä tulee huolehtia, että lantavarastojen tyhjennysten ja lannan kuljetusten aikana ei pääse tapahtumaan vuotoja. Toiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä, että lantaa ei pääse valumaan tielle. Lietteen levityksessä tulee jättää riittävä suoja-alue Kuusjoen I-luokan pohjavesialueelle sekä Kuusjoen vedenottamoon. Toiminnanharjoittajan tulee seurata tuotannonalan teknistä kehitystä ja käyttää toiminnassaan parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja tuotantomenetelmiä. Kh 109 Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan tekemän päätöksen tiukennetuin ehdoin.

18 Kunnanhallitus MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh Nykyisen arkistokaavan päivittäminen vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mainittu työ on tehtävä asian ammattilaisen johdolla, jota Tapani Rasila avustaa. - Talousarvion 2015 laadintatyön ohjeistus hallintokunnille /Hellman, Ketola - Hallintojohtajan tehtävien sijaistamisjärjestelyjä toistaiseksi/ketola, Käkönen/Sulantola -Arkistokaavan laadintatyö (mahdollinen palvelun osto/hankinta) esim. naapurikunnasta sovittavan erilliskustannuksen pohjalta. Tullaan neuvottelemaan. -Laadintaohjeet merkitään annetuiksi. -Sijaistamisjärjestelyistä koskien hallintojohtajan tehtäviä kuullaan kokouksessa./kj. Päätös: - Arkistokaavan päivittämisestä aloitetaan tiedustelut/neuvottelut mahdollisten eri tahojen kanssa. - Talousarvion laadintaohjeet jaetaan ennen kesäsulun alkua. - Toimistotyöntekijä Jari Ylä-Mikkolan työsuhde jatkuu alkaen toistaiseksi entisin ehdoin. - Tuotiin tiedoksi Markku Leppälahden kunnallisneuvos arvonimi asiakirjan luovuttamistapahtuma, Ypäjä Country Club.

19 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: , 104, , 109 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 103,105, 110 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: 103,105, 110 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

20 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisuvaatimus Pykälät: 108 Oikaisuvaatimuksen ja hankintaoikaisuvaatimuksen tekoaika ja sisältö Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne ole jo hankintayksikön hallussa. Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle, jonka yhteystiedot ovat Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Aukioloaika: ma ke klo , to klo pe klo Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Valitusosoitus markkinaoikeuteen Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n nojalla noudattamatta odotusaikaa.

21 Kunnanhallitus Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edu tajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku toinen henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti.

22 Kunnanhallitus Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava tämän muutoksen hakuohjeen alussa mainittuun hankintayksikön osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Puh Fax Sähköposti:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:40 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 )

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 4.9.2013 kello 12.00 13.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot