1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 3 LIITE 3 ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ PUITELAIN TOIMEENPANOON LIITTYVÄ SELVITYSTYÖ 4 4 LIITE 4 HOITOONPÄÄSYTILANNE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 5 5 OULUN LÄÄNINHALLITUKSEEN MENEVÄT HAKEMUKSET VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI 6 6 LIITE 6 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 8 7 VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN 10 8 NIMIKEMUUTOKSET 19 9 LIITE 9 SIIVOUSHENKILÖSTÖN NIMIKERAKENTEEN MUUTTAMINEN OIKAISUVAATIMUS MIKROBIOLOGIAN JA IMMUNOLOGIAN TUTKIMUSTEN KILPAILUTTAMISESTA DIAGNOSTIIKKA-YKSIKÖN TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN ja varahenkilöiden määrääminen TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN VARAHENKILÖT VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIITE 14 TIEDOKSIANTOASIAT 33

2 PÖYTÄKIRJA 1/2007 Kokousaika klo Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Osallistujat Matti Johansson varapuheenjohtaja puheenjohtaja Poissa 10 Jari Latvala varajäsen :t 3 (kesken) 14 Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat :t 1-3 Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Pentti Silvola sh-piirin johtaja esittelijä Lauri Nuutinen johtajaylilääkäri Liisa Ukkola vs. hallintoylihoitaja Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja 3 Ari Hietanen kuntayhtymän johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Asiat :t 1-14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Matti Johansson Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall 1 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs (varalla Matti Johansson ja Suvi Helanen) Hall 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:34/ ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ PUITELAIN TOIMEENPANOON LIITTYVÄ SELVITYSTYÖ Puitelakiesityksen 6 :n mukaan kuntien tulee jatkossa kuulua yhteen kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuoltolaissa määrätyistä tehtävistä kuntien päättämässä laajuudessa. Liitteenä selvitystyöryhmän kokousmuistiot 1/2006 ja 2/2006. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan tilannekatsauksen Hall 3 Kokouksessa kuultiin asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän johtajaa Ari Hietasta. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:130/ HOITOONPÄÄSYTILANNE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saatiin vuoden 2006 loppuun mennessä hoitoon pääsy säädettyihin aikarajoihin lukuun ottamatta pientä, kirurgista toimenpidettä odottavien ryhmää. Leikkaukseen, tutkimukseen tai hoitoon odottavia oli vielä yli kuuden kuukauden määrärajan 497 potilasta. Potilaiden erittely näkyy oheisista liitteistä. Vuoden 2006 aikana kirurgisia toimenpiteitä ostettiin sairaalan ulkopuolelta ja sairaalan sisällä tehtiin vuokratyövoiman turvin toimenpidettä. Yli kuusi kuukautta odottaneita poliklinikkapotilaita tutkittiin vuokratyövoimalla lähes Sydäntoimenpidettä odottavien potilaiden määrä saatiin vuoden 2006 loppuun mennessä yli 6 kk odottaneiden osalta hoidetuksi. Vuodenvaihteen kahta puolta jouduttiin elektiivisiä sydäntutkimuspotilaita perumaan osin norovirusepidemian ja osin oululaisten jatkohoitoa odottavien potilaiden suuren määrän takia. Vuoden 2007 aikana pysymme kuuden kuukauden määräajassa oman henkilökunnan kanssa sovitulla lisätyöllä ja pääasiassa omalta alueelta tehtyjen ostopalvelujen avulla. Päämääränä on täysin laillisen hoitoonpääsytilanteen saavuttaminen mahdollisimman pian. Osaavan henkilökunnan riittävyys päiväaikaisen toiminnan osalta on avainasemassa. Johtajaylilääkärin ehdotus: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy johtajaylilääkärin ehdotuksen Hall 4 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:32/ OULUN LÄÄNINHALLITUKSEEN MENEVÄT HAKEMUKSET VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI Valtion vuoden 2007 talousarvioon sisältyy 37,8 miljoonan euron suuruinen määräraha kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin, jotka tukevat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Tästä rahasta ja vuodelta 2006 säästyneestä määrärahasta ohjataan sosiaali- ja alkoholiohjelman mukaisiin hankkeisiin 25,2 milj. (ministeriöstä 16 milj., lääninhallituksista yhteensä 9,2 milj. ) ja terveyshankkeisiin 16,4 milj. (ministeriöstä 11,3 milj. ja lääninhallituksista yhteensä 5,1 milj. ). Aiemmin Sosiaali- ja terveysministeriö ja Oulun lääninhallitus ovat myöntäneet rahoitusta useille PPSHP:n hankekokonaisuuksille, joista tärkeimmät käynnissä olevat ovat 1) Työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen Pohjois-Suomen terveydenhuollossa, 2) Pohjois-Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden osaaminen, 3) Terveydenhuollon palvelujen tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus/resurssilaskentamalli, 4) Psykiatrisen hoidon ja huume/päihdehoidon kehittäminen ja uudelleenjärjestely OYS:n erityisvastuualueella, 5) Katkeamaton tiedonkulku potilaan saumattomassa hoitoketjussa (Kaisa-hanke), ja 6) EKG:n tallennusja tiedonsiirtohanke. Näiden hankkeiden rahoitus on sisällytetty PPSHP:n v talous- ja toimintasuunnitelmaan. Uusista kehityshankkeista haettavana olevaan vuoden 2007 rahoituskokonaisuuteen (Oulun lääninhallituksen päätöksillä jaettavat) terveydenhuollon osalta kuuluvat: - Tehokkuutta ja turvallisuutta lääkehoitoon lääkehoidon prosessin kehittäminen OYS:ssa ja ympäristökunnissa moniammatillisena yhteistyönä - Tuotannon ohjausjärjestelmän ja siihen liittyvän potilaskohtaisen kustannus-/resurssi- laskentamallin laajennus: Palvelujen suunnittelu-, tarvearviointi- ja tilausmalli (kunnat/muut palvelujen käyttäjät) - Alueellisen kurssiyksikön kehittäminen kuntoutuksen palvelujärjestelmässä Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hakee Oulun lääninhallitukselta valtionavustusta sosiaali- ja alkoholiohjelmaan vuodelle 2007 varatuista määrärahoista hankkeelle: - Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammahuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotannon yhteistyömalli. Hankehakemuksessa edellytetään pakollisena kuntayhtymän hallituksen päätöstä kehittämishankkeen tarpeesta palvelujen tehostamiseksi. Tällä halutaan varmistaa kuntayhtymien sitoutuminen hankkeeseen. Hallitukselle Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 1/ esitetään Oulun lääninhallitukseen lähetettävien uusien hankkeiden hakemukset hyväksyttäväksi. Uusille hankkeille haettava valtionavustus vuosille on euroa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omarahoitusosuus euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: pitää esitettyjä kehittämishankkeita tarpeellisina ja hyväksyy yllä luetellut hakemukset Hall 5 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:40/ RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT Valmistelija: Ravintopalvelujen vastuualueen johtaja Kaisu Suvanto Perusteina ateriahintojen tarkistuksille ovat tapahtuneet muutokset elintarvike- ja palkkauskustannuksissa. Tarjottavien aterioiden välittömät ja välilliset kustannukset on tarkistettu Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus on lähettänyt tiedoksi ja noudatettavaksi opetusministeriön 564/2003 antaman asetuksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista. Eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvioesityksen vuodelle Siinä korotetaan korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrää 0,20 eurolla alkaen. Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta on 3,82 euroa. Opiskelijoilta perittävää aterian hintaa alennetaan ateriatuen määrällä, joka on 1,67 euroa ateriaa kohti. Opiskelijoille tarjottavat ateriat eivät sisällä jälkiruokaa eivätkä kuulu arvonlisäveron piiriin. Liitteenä ruokailuoikeudet ja hinnat alkaen. Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat oheisen liitteen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan lisäselvitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotuksen. Valtioneuvoston asetus 3 (39/2007). Asetus on annettu ja tulee voimaan alkaen. Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta nousee ja se on 4,02 euroa. Opiskelijoilta perittävää aterian hintaa alennetaan ateriatuen määrällä, joka on 1,67 euroa ateriaa kohti. Opiskelijoille tarjottavat ateriat eivät sisällä jälkiruokaa eivätkä kuulu arvonlisäveron piiriin. Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan tarkennettu ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat kokouksessa jaettavan päivätyn liitteen mukaisesti. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen vastuualueen johtajan tarkennetun ehdotuksen Hall 6 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:36/ VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoon liittyen tulosyksiköt esittävät perustettavaksi virkoja ja toimia. Hammas- ja suusairauksien vastuualue Kliinisen erikoishammaslääkärin (protetiikka ja purentafysiologia) virka Hammas- ja suusairauksien klinikan protetiikan ja purentafysiologian hoitojonoja purkamaan palkattiin projektiluonteisesti kliininen erikoishammaslääkäri osa-aikaisena (30 %). Erikoishammaslääkärillä on ollut 269 potilaskäyntiä, joista on aiheutunut kuntalaskutusta e. Palkkakustannukset hänelle tuolla ajalla ovat olleet e, joten tulostakin on tullut vaikka hoitajan palkkakustannukset, n e, vähennettäisiin. Purentafysiologia/protetiikka on hammaslääketieteen osa-alueista siinä mielessä laaja, että sairaalan sisäisiä lähetteitä tulee runsaasti, lääkärikunta on nykyisin hyvin perillä purentaongelmien heijastusvaikutuksista leukaniveliin, selkä-hartiaseutuun ja pään lihaksistoon yleensäkin. Purentafysiologiset potilaat saadaan aikaisempaa nopeammin sellaiseen konsultaatioon ja hoitoon, jossa todella puututaan syihin, ei pelkkiin oireisiin. Toinen tärkeä osa-alue, johon purentafysiologi/proteetikko osallistuu, on syöpäpotilaiden purennan kuntoutus laajojen syöpäleikkausten yhteydessä, joissa usein joudutaan poistamaan suuria määriä hampaita sekä leukaluuta. Proteettisen hoitosuunnitelman laadinta tulee aloittaa jo ennen leikkausta, jotta hoitotulos kokonaisuudessaan olisi mahdollisimman hyvä. Mahdollisimman luonnollisen näköisten kasvoproteesien teko näille potilaille on haastava tehtävä, joka on tähän asti ollut huonosti järjestettävissä vastuualueellamme kokopäiväisen proteetikon puutteen vuoksi. Sivuvirkajärjestelyillä asiaa ei ole saatu hoidettua. Vasta voimaantullut asetut huuli-suulakihalkiopotilaiden hoidon keskittämisestä Ouluun ja Helsinkiin tuo lisää näitä potilaita vastuualueellemme. Alveoliharjanteen halkioiden hoitoon liittyy lähes poikkeuksetta myös protetiikkaa puuttuvien hammasaiheiden aiheuttamien hammaspuutosten vuoksi. Lisääntynyt kirurgis-ortognaattisten potilaiden hoito myös lisää proteetikon työpanoksen tarvetta hoitojen retention varmistamisen ja purennan viimeistelyn kautta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Välinehuoltajan toimi (hammas- ja suusairaudet/välinehuolto) Välinehuollon työ on tuotteistettu ja tuotteet on hinnoiteltu. Tuotteiden tarkistuslaskenta tehdään kerran vuodessa. Oulun kaupungille tehtävä laskutus pohjautuu tähän tarkistuslaskentaan. Laskutus on vuodesta 2003 vuoteen 2005 lisääntynyt Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksen hammaslääketieteen opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Vuonna 2000 heitä oli 62 ja vuonna 2006 heitä on 114. Puhdistettavien välineiden määrä on suorassa suhteessa opiskelijoiden määrään. Hammashuollossa käytettävien välineiden puhdistaminen on vaikeaa ja hidasta. Paikka-aineet, jäljennösaineet ym. eivät liukene konepesussa, joten ne joudutaan usein puhdistamaan liottamalla ja käsin pesten. Välinehuoltajan vuosipalkka sivukuluineen on Välinehuollon lisääntynyt myynti Oulun kaupungille kattaa reilusti yhden välinehuoltajan palkkakustannukset. Syöpätautien ja sädehoidon vastuualue Apulaisylifyysikon virka (sädehoito) Uusi sädehoitolaite ja lisääntyvä työmäärä: Uusi sädehoitolaite lisää kolmanneksella laadunvalvontamittausten määrää samalla, kun uudet viranomaisohjeet ja määräykset muutenkin edellyttävät suurempaa fyysikoiden työpanosta säteilynkäytön valvonnassa. Annettujen sädehoitojen määrä on viiden vuoden sisällä kasvanut 55 %, annossuunnitelmien määrä on lisääntynyt samassa suhteessa ja uusina hoitomuotoina on tänä aikana aloitettu myös intensiteettimuokatut sädehoidot (IMRT), stereotaksiahoidot ja prostatan jyvähoidot. Varsinkin IMRT- ja stereotaktisen sädehoitojen annossuunnittelu ja toteutus vaativat runsaasti fyysikon työpanosta. Prostatan tyköhoidoissa leikkaussalissa fyysikon on oltava läsnä hoidoissa tekemässä annoslaskentaa ja annostelemassa radioaktiivisia jyviä, lisäksi näihin hoitoihin kuuluu annosjakaumien jälkilaskenta. Ylifyysikko toimii sädehoitoklinikan vastaavana johtajana ja koko sairaanhoitopiirin vastaavien johtajien esimiehenä. ST-ohjeen 1.4 mukaan: Vastaavan johtajan tosiasialliset toimintaedellytykset (toimipaikka, resurssit, ajankäyttö ja muu vastaava) tulee järjestää niin, että hän voi säteilyn käytön laadun ja laajuuden mukaisella tavalla järjestää toimintansa ja hoitaa tehtävänsä vastaavana johtajana. Uusien määräysten mukainen säteilysuojelun erikoistumis- ja täydennyskoulutus kuten myös apulaisfyysikkokoulutus käytännön harjoittelun osalta kuuluvat ylifyysikon vastuualueeseen. Kuitenkin sädehoidon nykyiset tarpeet fyysikkotyöpanoksesta vaatisivat myös hänen täysipäiväistä osallistumista osaston töihin. 2. Johtavan fyysikon viran mukana on menetetty yksi sivuvirka ja sitä vastaava työpanos sädehoidosta: Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Sädehoito-osastolla on ollut vuosina kaksi fyysikon virkaa ja kaksi apulaisfyysikon virkaa yhteensä neljä virkaa. Vuonna 1979 toinen apulaisfyysikon virka muutettiin kolmanneksi fyysikon viraksi, lisäksi vuonna 1981 perustettiin johtavan fyysikon sivuvirka, jolloin virkoja oli yhteensä 4,5. Näistä yksi fyysikon virka muutettiin vuonna 1989 apulaisylifyysikon viraksi. Kun johtavan fyysikon sivuviran haltija jäi vuonna 2000 eläkkeelle, kyseinen apulaisylifyysikon virka muutettiin ylifyysikon viraksi ja johtavan fyysikon sivuvirka lakkautettiin. Ylifyysikon tehtäviin sisällytettiin aikaisemmat johtavan fyysikon hallinnolliset tehtävät. Täysipäiväisesti sädehoidossa työskentelee tällä hetkellä kaksi fyysikkoa ja yksi apulaisfyysikko ylifyysikko vain osapäiväisesti. Tosiasiallisesti siis fyysikoiden määrä sädehoidossa on aikavälillä vähentynyt yhdellä. 3. Viranomaissuositukset fyysikoiden määrästä hoitojen määrään suhteutettuna ST-ohjeen 2.1. mukaiset suositellut henkilöstön vähimmäismäärät on esitetty taulukossa I Hoidettuja potilaita on vuonna 2002 ollut 1264 ja vuonna 2005 kaikkiaan 1504 potila dot. Nämä edellyttävät suosituksen mukaan kumpikin yhtä fyysikkoa. Sädehoito-osastolla on aloitettu myös intensiteettimuokatut sädehoidot ja stereotaksiahoidot. Näiden kaikkien työtehtävien suorittaminen edellyttäisi suosituksen mukaan ainakin viittä fyysikkoa nykyisen neljän sijasta. Neljäs sädehoitoyksikkö on rakenteilla ja uusi sädehoitolaite on esitetty hankittavaksi niin, että se voidaan ottaa käyttöön syksyllä Silloin sädehoitokapasiteeettimme kasvaa 1/3:lla nykyisestä ja uusi virka otettaisiin käyttöön Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Apulaisylifyysikko Ehdotamme perustettavaksi uutta apulaisylifyysikon virkaa siksi, että vastuunjakoa sädehoidon alueella voidaan selkeyttää. Uusi apulaisylifyysikko vastaisi kokonaisvaltaisesti sädehoitolaitteiden laadunvarmistuksesta ja dosimetriasta, ylifyysikko säteilyturvallisuudesta ja opetuksesta. Syntyvä virkarakenne muistuttaa tällöin tilannetta vuosilta , jolloin klinikassa oli johtava fyysikko ja apulaisylifyysikko. Kustannusvaikutus vuonna 2007 on noin e, jota katetaan sädehoidon hinnannousulla ja jatkossa lisääntyneellä sädehoitopalveluiden myynnillä. 4 röntgenhoitajan toimea (sädehoito-osasto) Suoritteiden kasvu: Kasvu-% Potilaskäynnit ,5 Avohoitokäynnit ,9 Uudet potilaat (kaikki yhteensä) ,8 Uudet eturauhassyöpäpotilaat ,9 Potilaskäynnit tammi-kesäkuulta: Vuosi Kasvu-% Tammi-kesäkuu Sädehoitoyksikkö on saamassa neljännen sädehoitolaitteen ensi vuoden aikana. Useiden vuosien ajan on tehty pidennettyä työpäivää kolmella hoitokoneella, koska näiden koneiden päiväaikainen toiminta ei ole riittänyt potilaiden hoitamiseen. Tällä hetkellä röntgenhoitajien työvuoroja sovitetaan toimintaan päivittäin kolmessa hoitokoneessa niin, että edellisenä päivänä määräytyy seuraavan päivän työaika. Hoitokoneet ovat käytössä vaihdellen jopa klo Neljä röntgenhoitajaa on palkattu ylimääräisenä määräaikaisesti, jotta potilaiden hoitamisesta on selviydytty potilaan hoidon vaatimissa aikarajoissa. Luottamusmiehet ovat pyytäneet selvityksiä määräaikaisuuden perusteista. Perustetta neljän röntgenhoitajan toimen hoitamisesta määräaikaisesti ei ole, sillä heidän työpanostaan tarvitaan jatkuvasti. Esityksellä ei ole kustannusvaikutuksia. Toiminnan tavoitteena on potilaiden hoitaminen jonotta, joka on syöpäpotilaiden käypähoito suosituksen mukaista, laitekannan maksimaalinen hyödyntäminen ja virkaehtosopimuksen noudattaminen. Vuoden 2007 alusta tulee päästä järjestelyyn, jolloin röntgenhoitajien työvuorot voidaan suunnitella virkaehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Sisätautien tulosyksikkö Sisätaudit Sairaanhoitajan toimi (gastroenterologian osasto) Gastroenterologian osaston toiminnan laajentumisen jälkeen on muutettu hoitokäytäntöjä polikliinisiksi, esim. ERCP, Peg-syöttöletkun laitto, maksabiopsiat, anestesiassa tehtävät tutkimukset. Uutena ryhmänä ovat yhteispäivystyksestä suoraan tulevat päivystyspotilaat, joiden tutkimuksiin valmistelu, hoito ja seuranta sekä kotiutus kuuluvat gastoenterologian osaston henkilökunnalle. Lisäksi hoitotakuun aikarajoissa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamista. Gastroenterologian osaston henkilökunta on mitoitettu siten, että potilaiden polikliiniseen valmisteluun seurantaan seurantahuoneeseen ei riitä hoitajaa. Henkilöstölisäys on välttämätön hoitotakuun ja polikliinisen toiminnan mahdollistamiseksi. 2 sairaanhoitajan toimea (vuodeosastoille) Vuodeosastot täyttyvät viikonloppuisin päivystyksestä tulevilla huonokuntoisilla potilailla ja hoitoisuus/hoitaja on iltaisin ja viikonloppuisin korkea. Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaikille vuodeosastoille tarvittaisiin henkilökuntaa enemmän viikon loppuun, mutta nykyisestä määrästä ei riitä. Tämä kahden sairaanhoitajan lisäys käytetään helpottamaan kaikkien vuodeosastojen tilannetta viikonloppuisin. Kolmen sairaanhoitajan toimen kustannusvaikutus on n euroa/v. Yhteispäivystys 3 erikoistuvan lääkärin virkaa Tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi asetti pilotin tavoitteena päivystyksen laadullinen parantaminen, päivystysprosessien nopeutuminen, erikoistumiskoulutuksen tehostaminen ja työolosuhteiden kehittäminen uuden aiemman projektiryhmän tekemän mallin mukaisesti (projekti päivystyksen kehittäminen sisätautien tulosyksikössä). Pilotti aloitettiin Sairaanhoitopiirin johdon kanssa neuvoteltiin aluksi pilotin pituudeksi noin 6 kk, mutta kevättalvella jatkoneuvotteluissa saatiin lupa jatkaa syksylle Sairaanhoitopiirin johdon katselmuksen yhteydessä käytiin läpi sairaalan johdon kanssa pilotin tuloksia ja lupa toimintamallin jatkamiseen saatiin vuoden 2006 loppuun saakka. Toiminnan vakiinnuttamisen osalta tulosyksikköä pyydettiin ottamaan asia päätettäväksi seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Uudistunut päivystysmalli on osoittautunut toiminnallisesti niin asiakasnäkökulman kuin henkilöstönäkökulmankin kannalta aiempaa toimivammaksi. Laskelmien mukaan uuden mallin taloudellinen lisäkulu palkkojen osalta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 1/ on jokseenkin ennalta arvioitua tasoa ja päivystyksen palkkauksen kokonaiskustannuksiin nähden vähäinen. Kustannusvaikutus on n euroa vuodessa. Työvoimapoliittisesti malli on osoittautunut onnistuneeksi. Päivystysmallin vakinaistaminen edellyttää erikoistuvan lääkärin virkojen perustamista. 4 sairaanhoitajan toimea Valvontaa vaativien potilaiden hoitaminen seurantahuoneessa parantaa potilaiden hoidontarpeiden tunnistamista, nopeuttaa hoitoa ja lisää potilasturvallisuutta. Erikoissairaanhoidossa potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä merkitsee myös potilaiden korkeaa hoitoisuutta. Näistä potilaista % tarvitsee vuodeosastohoitoa, minkä vuoksi potilaskuljetukset osastoille ovat lisääntyneet ja sitovat sairaanhoitajaresursseja. Toimien kustannusvaikutus on n euroa/v. Lääkintävahtimestarin toimi Lääkintävahtimestari hoitaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kipsaukset. Nykyisestä lääkintävahtimestareiden määrästä riittää yksi lääkintävahtimestari/työvuoro. Kirurgian muuttuneet hoitokäytännöt ovat lisänneet kipsauksia ja teippauksia. Sujuva toiminta ja mahdollisimman lyhyet kipsausten odotusajat edellyttävät lääkintävahtimestarilisäystä. Toimen kustannusvaikutus on n euroa/v. Oulaskankaan sairaalan tulosyksikkö Yhteispäivystys 5 sairaanhoitajan toimea päivystyspoliklinikalle 2 lääkintävahtimestarin toimea päivystyspoliklinikalle 1 laboratoriohoitajan toimi laboratorio-osastolle 2 osastosihteerin toimea päivystyspoliklinikalle Oulaskankaan sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan lisäksi erillisten sopimusten mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksestä sekä tarkoituksenmukaisesta etäpoliklinikkatoiminnasta. Oulaskankaan sairaalan vaikutusalueen terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisprojektissa esitettiin yhteispäivystysyksikön toiminnan kehittämistä Oulun seudun mallin mukaisesti ottaen huomioon alueen erityistarpeet. Päivystysyhteistyön laajentuessa on arvioitu potilasmäärien kasvavan noin potilaaseen. On ensiarvoisen tärkeää, että päivystyksessä on kokemuksen tuoman ammattitaidon omaavaa henkilökuntaa riittävästi, eivätkä työntekijät vaihdu koko ajan (tällä hetkellä tilapäisiä: 5 ½ sairaanhoitajaa, 2 lääkintävahtimestaria ja 2 osastonsihteeriä). Päivystyksessä/yhteispäivystyksessä työskentely vaatii laaja-alaista osaamista, hallittava kaikki erikoisalat/tähystykset. Riittävällä henkilökuntamäärällä pystytään huolehtimaan ennakoidusti alueen väestön kiireellisen hoi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 1/ don tarpeesta. Tavoitteena on, että Oulaskankaan yhteispäivystys on alueen palveluorganisaation hyvin toimiva tekijä. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus voidaan taata riittävällä ja osaavalla henkilökunnalla, koska päivystysalue laaja, koko Oulun eteläinen alue. Oulun eteläisellä alueella laboratoriotoiminnan alueellisen toiminnan vilkastumisen, päivystyspotilaiden aj tutkimusmäärien lisääntymisen myötä laboratoriossa on jouduttu siirtymään yövuoroissa varallaolosta aktiivityöaikaan, jonka vuoksi on tarve laboratoriohoitajan toimelle. Toiminnan sujuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi esitämme edellä mainittujen toimien perustamista lähtien. Budjetissa on rahavaraus vakansseille vuodelle Kustannusvaikutukset: 5 sairaanhoitajan toimea e 2 lääkintävahtimestarin toimea e 1 laboratoriohoitajan toimi e 2 osastonsihteerin toimea e Kustannusvaikutukset yhteensä e Kustannukset sisältyvät vuoden 2007 talousarvioon Leikkausosasto ja arkisto 4 sairaanhoitajan toimea leikkausosastolle 1 lääkintävahtimestarin toimi leikkausosastolle Oulaskankaan sairaalassa on lähtien ollut käytössä viisi leikkaussalia hoidon pääsyn varmistamiseksi. Viidennen leikkaussalin käyttö on mahdollistanut muun muassa raskaan ortopedisen ja päiväkirurgisen toiminnan tehostamisen sairaalassa. Vuodelle 2007 suunnitellun leikkaussalien remontin myötä henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden sekä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi esitämme toimien vakinaistamista. Budjetissa on rahavaraus vakansseille vuodelle arkistonsihteerin toimi arkistoon Oulaskankaan sairaalan arkistossa on vuodesta 2003 lähtien työskennellyt yksi tilapäinen henkilö. Tehtävä ja toiminta ovat pysyväisluonteisia, jonka vuoksi on tarve vakinaistaa ko. henkilö. Talousarvioon on sisällytetty rahavaraus kyseiselle toimelle. Kustannusvaikutukset: 4 sairaanhoitajan toimea e 1 lääkintävahtimestarin toimi e 1 arkistonsihteerin toimi e Kustannusvaikutuksetn yhteensä e Kustannukset sisältyvät vuoden 2007 talousarvioon Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää perustaa alkaen seuraavat virat/toimet: 1 kliinisen erikoishammaslääkärin virka (hammas- ja suusairaudet/ protetiikka ja purentafysiologia) 1 välinehuoltajan toimi (hammas- ja suusairaudet/ välinehuolto) 4 röntgenhoitajan toimea (sädehoito-osasto) 1 sairaanhoitajan toimi (gastroenterologian osasto) 2 sairaanhoitajan toimea (sisätautien vuodeosastot) 3 erikoistuvan lääkärin virkaa (yhteispäivystys) 4 sairaanhoitajan toimea (yhteispäivystys) 1 lääkintävahtimestarin toimi (yhteispäivystys) 5 sairaanhoitajan toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 2 lääkintävahtimestarin toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 1 laboratoriohoitajan toimi (Oulaskangas/laboratorio-osasto) 2 osastonsihteerin toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 4 sairaanhoitajan toimea (Oulaskangas/leikkausosasto) 1 lääkintävahtimestarin toimi (Oulaskangas/leikkausosasto) 1 arkistonsihteerin toimi (Oulaskangas/arkisto) ja päättää perustaa alkaen: 1 apulaisylifyysikon virka (sädehoito) Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 7 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:35/ NIMIKEMUUTOKSET Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Kuntoutuksen tulosyksikkö Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoon liittyen tulosyksiköt esittävät tehtäväksi nimikemuutoksia seuraavasti: Ihotautien vastuualue Osastonhoitajan virka ( ) sairaanhoitajan toimeksi alkaen ihotautien vuodeosastolle 20 Nykyisen osastonhoitajan jäädessä eläkkeelle järjestetään esimiestehtäviä uudelleen ja ihotautien vastuualueella toimii jatkossa poliklinikalla ja vuodeosastolla yksi yhteinen osastonhoitaja. Työpanosta tarvitaan välittömään potilashoitoon lisää. Hammas- ja suusairauksien vastuualue Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Hammashuoltajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain (614/2005) 5 ja 11 :n muutoksella, joka on tullut voimaan laillistettujen ammattihenkilöiden nimikkeistä, poistuu hammashuoltaja ja niihin lisätään nimikkeenä suuhygienisti, joka vastaa myös nykyistä tutkintonimikettä. Nimikkeiden muuttamisella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Hammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Hammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Toimien haltijat ovat kouluttautuneet suuhygienisteiksi ja heidän työpanostaan on mahdollisuus käyttää laaja-alaisemmin kuin hammashoitajana. Lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualue Apuneuvoteknikon virka ( ) suunnittelijan toimeksi Kuntoutuksen tulosyksikön hallinnolliset velvoitteet on ensisijassa hoidettu lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualueen henkilökunnan toimesta tukeutuen sijaisjärjestelyissä (esim. kansliahenkilökunta) muihin vastuualueisiin. Vastuualueiden tehtävien laajentuessa voimakkaasti esim. yleislääketiede (opetuksen kehittämisprojekti), terveyspalvelut (palvelusopimukset mm. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Lapset ja nuoret tulosyksikkö Oulunsalon kunnan kanssa), terveyden edistäminen (D2D-hanke) on kuntoutussuunnittelijana toimivan henkilön tehtävä- ja toimenkuvaa muutettu siten, että hänen työssään painottuu tulosyksikön ja vastuualueiden yleinen taloudellinen ja toiminnallinen suunnittelu sekä seuranta palvelusopimusten laatimisen ja seurannan lisäksi. Edellä luetellut tehtävät ovat pysyväisluonteisia. Helmikuusta 2005 on vastuualueella työskennellyt aluksi osaaikaisesti ja kesäkuusta 2005 alkaen kokopäiväisesti sosiaalitoiminnan vastuualueen sosiaalityöntekijä. Hänen tehtäväkseen on siirretty kuntoutussuunnittelijan aikaisemmin hoitamia lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäviä, joita ovat mm. yhteistyön kehittäminen muiden kuntoutusjärjestelmässä toimivien tahojen kanssa, potilas- ja kuntoutusohjauksen ja kurssitoimintojen kehittäminen ja seuranta, lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen alueellisen terveydenhuoltosuunnitelman laatiminen ja seuranta ja ERVAalueen kuntoutustoimintaan liittyvät kehittämistehtävät. Lisäksi TÄKYtoiminta että julkiselta terveydenhuollolta kuntoutuspalveluja ostavien ulkopuolisten tahojen palveleminen kuuluu hänen tehtäviinsä sijaistuksen lisäksi. Virkanimikemuutoksella ei ole työpanos- eikä kustannusvaikutusta. Erikoislääkärin virka ( ) apulaisylilääkärin viraksi Virkaan kuuluu lastenkardiologian hoito- ja kehittämisvastuu koko erityisvastuualueella. Nykyinen viranhaltija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hän on lääketieteen tohtori, ainut lastenkardiologi koko Pohjois-Suomen alueella ja omaa pitkän kokemuksen lastenkardiologiassa. Kustannusvaikutus vuositasolla on n euroa ja se on huomioitu talousarviossa. Lastenhoitajan virka ( ) sairaanhoitajan toimeksi Lasten hematologisella osastolla (15 ss) tehdään 3-vuorotyötä. Lasten syöpähoitojen kehittyessä ja muuttuessa lääkehoito ja siihen liittyvät toimenpiteet ja seuranta edellyttävät sairaanhoitajan työpanosta. Syöpähoitojen anto jakautuu kaikille viikon päiville ja yhä enemmän myös iltavuoroihin. Lapsipotilaiden hoitojen seuranta siirtyy yövuoroon ja vaatii siksi sairaanhoitajatyöpanoksen lisäämistä. Sairaanhoitajan työpanos mahdollistaa resurssien suunnittelun niin, että yövuorossa on kaksi sairaanhoitajaa sairaanhoitaja-lastenhoitaja parin sijasta. Osastolle jää edelleen kolme lastenhoitajaa, jotka työskentelevät pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa. Lastenhoitajan viran muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi lisää kustannuksia e/ vuosi sisältäen vuositasolla seuraavasti: tehtäväkohtainen palkka (taso 2) + vuosisidonnainen osa + määrävuosilisä + haitta- ja lomakorvaukset + sosiaalimenot. Kustannusvaikutus on huomioitu yksikön budjettisuunnitelmassa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 14/2010 Kokousaika 20.12.2010 klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ

VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Asia lista HALLITUS KOKOUSAIKA: KOKOUSPAIKKA: 8.11.2017 kello 10.00 Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, toimisto/kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Liite 113 114 115 116 117 118

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa

Huom! Hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteislounas klo 11.45-12.45 kabinetti Kiurussa KOKOUSKUTSU 11/2009 Kokousaika 12.10.2009 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4

23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 25 LIITE 3 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 4 PÖYTÄKIRJA 3/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Tarkastuslautakunta 08.09.2014. Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 7/2014 1 Tarkastuslautakunta 08.09.2014 Aika 08.09.2014 klo12:00-15:00 Paikka Kokkola, hallituksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.02.2015 Aika 27.02.2015 klo09:00-12:55 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot