1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 3 LIITE 3 ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ PUITELAIN TOIMEENPANOON LIITTYVÄ SELVITYSTYÖ 4 4 LIITE 4 HOITOONPÄÄSYTILANNE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 5 5 OULUN LÄÄNINHALLITUKSEEN MENEVÄT HAKEMUKSET VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI 6 6 LIITE 6 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 8 7 VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN 10 8 NIMIKEMUUTOKSET 19 9 LIITE 9 SIIVOUSHENKILÖSTÖN NIMIKERAKENTEEN MUUTTAMINEN OIKAISUVAATIMUS MIKROBIOLOGIAN JA IMMUNOLOGIAN TUTKIMUSTEN KILPAILUTTAMISESTA DIAGNOSTIIKKA-YKSIKÖN TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN ja varahenkilöiden määrääminen TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN VARAHENKILÖT VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIITE 14 TIEDOKSIANTOASIAT 33

2 PÖYTÄKIRJA 1/2007 Kokousaika klo Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Osallistujat Matti Johansson varapuheenjohtaja puheenjohtaja Poissa 10 Jari Latvala varajäsen :t 3 (kesken) 14 Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat :t 1-3 Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Pentti Silvola sh-piirin johtaja esittelijä Lauri Nuutinen johtajaylilääkäri Liisa Ukkola vs. hallintoylihoitaja Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja 3 Ari Hietanen kuntayhtymän johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Asiat :t 1-14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Matti Johansson Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall 1 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs (varalla Matti Johansson ja Suvi Helanen) Hall 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:34/ ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ PUITELAIN TOIMEENPANOON LIITTYVÄ SELVITYSTYÖ Puitelakiesityksen 6 :n mukaan kuntien tulee jatkossa kuulua yhteen kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuoltolaissa määrätyistä tehtävistä kuntien päättämässä laajuudessa. Liitteenä selvitystyöryhmän kokousmuistiot 1/2006 ja 2/2006. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan tilannekatsauksen Hall 3 Kokouksessa kuultiin asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän johtajaa Ari Hietasta. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:130/ HOITOONPÄÄSYTILANNE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saatiin vuoden 2006 loppuun mennessä hoitoon pääsy säädettyihin aikarajoihin lukuun ottamatta pientä, kirurgista toimenpidettä odottavien ryhmää. Leikkaukseen, tutkimukseen tai hoitoon odottavia oli vielä yli kuuden kuukauden määrärajan 497 potilasta. Potilaiden erittely näkyy oheisista liitteistä. Vuoden 2006 aikana kirurgisia toimenpiteitä ostettiin sairaalan ulkopuolelta ja sairaalan sisällä tehtiin vuokratyövoiman turvin toimenpidettä. Yli kuusi kuukautta odottaneita poliklinikkapotilaita tutkittiin vuokratyövoimalla lähes Sydäntoimenpidettä odottavien potilaiden määrä saatiin vuoden 2006 loppuun mennessä yli 6 kk odottaneiden osalta hoidetuksi. Vuodenvaihteen kahta puolta jouduttiin elektiivisiä sydäntutkimuspotilaita perumaan osin norovirusepidemian ja osin oululaisten jatkohoitoa odottavien potilaiden suuren määrän takia. Vuoden 2007 aikana pysymme kuuden kuukauden määräajassa oman henkilökunnan kanssa sovitulla lisätyöllä ja pääasiassa omalta alueelta tehtyjen ostopalvelujen avulla. Päämääränä on täysin laillisen hoitoonpääsytilanteen saavuttaminen mahdollisimman pian. Osaavan henkilökunnan riittävyys päiväaikaisen toiminnan osalta on avainasemassa. Johtajaylilääkärin ehdotus: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy johtajaylilääkärin ehdotuksen Hall 4 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:32/ OULUN LÄÄNINHALLITUKSEEN MENEVÄT HAKEMUKSET VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI Valtion vuoden 2007 talousarvioon sisältyy 37,8 miljoonan euron suuruinen määräraha kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin, jotka tukevat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Tästä rahasta ja vuodelta 2006 säästyneestä määrärahasta ohjataan sosiaali- ja alkoholiohjelman mukaisiin hankkeisiin 25,2 milj. (ministeriöstä 16 milj., lääninhallituksista yhteensä 9,2 milj. ) ja terveyshankkeisiin 16,4 milj. (ministeriöstä 11,3 milj. ja lääninhallituksista yhteensä 5,1 milj. ). Aiemmin Sosiaali- ja terveysministeriö ja Oulun lääninhallitus ovat myöntäneet rahoitusta useille PPSHP:n hankekokonaisuuksille, joista tärkeimmät käynnissä olevat ovat 1) Työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen Pohjois-Suomen terveydenhuollossa, 2) Pohjois-Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden osaaminen, 3) Terveydenhuollon palvelujen tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus/resurssilaskentamalli, 4) Psykiatrisen hoidon ja huume/päihdehoidon kehittäminen ja uudelleenjärjestely OYS:n erityisvastuualueella, 5) Katkeamaton tiedonkulku potilaan saumattomassa hoitoketjussa (Kaisa-hanke), ja 6) EKG:n tallennusja tiedonsiirtohanke. Näiden hankkeiden rahoitus on sisällytetty PPSHP:n v talous- ja toimintasuunnitelmaan. Uusista kehityshankkeista haettavana olevaan vuoden 2007 rahoituskokonaisuuteen (Oulun lääninhallituksen päätöksillä jaettavat) terveydenhuollon osalta kuuluvat: - Tehokkuutta ja turvallisuutta lääkehoitoon lääkehoidon prosessin kehittäminen OYS:ssa ja ympäristökunnissa moniammatillisena yhteistyönä - Tuotannon ohjausjärjestelmän ja siihen liittyvän potilaskohtaisen kustannus-/resurssi- laskentamallin laajennus: Palvelujen suunnittelu-, tarvearviointi- ja tilausmalli (kunnat/muut palvelujen käyttäjät) - Alueellisen kurssiyksikön kehittäminen kuntoutuksen palvelujärjestelmässä Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hakee Oulun lääninhallitukselta valtionavustusta sosiaali- ja alkoholiohjelmaan vuodelle 2007 varatuista määrärahoista hankkeelle: - Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammahuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotannon yhteistyömalli. Hankehakemuksessa edellytetään pakollisena kuntayhtymän hallituksen päätöstä kehittämishankkeen tarpeesta palvelujen tehostamiseksi. Tällä halutaan varmistaa kuntayhtymien sitoutuminen hankkeeseen. Hallitukselle Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 1/ esitetään Oulun lääninhallitukseen lähetettävien uusien hankkeiden hakemukset hyväksyttäväksi. Uusille hankkeille haettava valtionavustus vuosille on euroa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omarahoitusosuus euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: pitää esitettyjä kehittämishankkeita tarpeellisina ja hyväksyy yllä luetellut hakemukset Hall 5 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:40/ RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT Valmistelija: Ravintopalvelujen vastuualueen johtaja Kaisu Suvanto Perusteina ateriahintojen tarkistuksille ovat tapahtuneet muutokset elintarvike- ja palkkauskustannuksissa. Tarjottavien aterioiden välittömät ja välilliset kustannukset on tarkistettu Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus on lähettänyt tiedoksi ja noudatettavaksi opetusministeriön 564/2003 antaman asetuksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista. Eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvioesityksen vuodelle Siinä korotetaan korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrää 0,20 eurolla alkaen. Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta on 3,82 euroa. Opiskelijoilta perittävää aterian hintaa alennetaan ateriatuen määrällä, joka on 1,67 euroa ateriaa kohti. Opiskelijoille tarjottavat ateriat eivät sisällä jälkiruokaa eivätkä kuulu arvonlisäveron piiriin. Liitteenä ruokailuoikeudet ja hinnat alkaen. Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat oheisen liitteen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan lisäselvitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotuksen. Valtioneuvoston asetus 3 (39/2007). Asetus on annettu ja tulee voimaan alkaen. Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta nousee ja se on 4,02 euroa. Opiskelijoilta perittävää aterian hintaa alennetaan ateriatuen määrällä, joka on 1,67 euroa ateriaa kohti. Opiskelijoille tarjottavat ateriat eivät sisällä jälkiruokaa eivätkä kuulu arvonlisäveron piiriin. Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan tarkennettu ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat kokouksessa jaettavan päivätyn liitteen mukaisesti. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen vastuualueen johtajan tarkennetun ehdotuksen Hall 6 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:36/ VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoon liittyen tulosyksiköt esittävät perustettavaksi virkoja ja toimia. Hammas- ja suusairauksien vastuualue Kliinisen erikoishammaslääkärin (protetiikka ja purentafysiologia) virka Hammas- ja suusairauksien klinikan protetiikan ja purentafysiologian hoitojonoja purkamaan palkattiin projektiluonteisesti kliininen erikoishammaslääkäri osa-aikaisena (30 %). Erikoishammaslääkärillä on ollut 269 potilaskäyntiä, joista on aiheutunut kuntalaskutusta e. Palkkakustannukset hänelle tuolla ajalla ovat olleet e, joten tulostakin on tullut vaikka hoitajan palkkakustannukset, n e, vähennettäisiin. Purentafysiologia/protetiikka on hammaslääketieteen osa-alueista siinä mielessä laaja, että sairaalan sisäisiä lähetteitä tulee runsaasti, lääkärikunta on nykyisin hyvin perillä purentaongelmien heijastusvaikutuksista leukaniveliin, selkä-hartiaseutuun ja pään lihaksistoon yleensäkin. Purentafysiologiset potilaat saadaan aikaisempaa nopeammin sellaiseen konsultaatioon ja hoitoon, jossa todella puututaan syihin, ei pelkkiin oireisiin. Toinen tärkeä osa-alue, johon purentafysiologi/proteetikko osallistuu, on syöpäpotilaiden purennan kuntoutus laajojen syöpäleikkausten yhteydessä, joissa usein joudutaan poistamaan suuria määriä hampaita sekä leukaluuta. Proteettisen hoitosuunnitelman laadinta tulee aloittaa jo ennen leikkausta, jotta hoitotulos kokonaisuudessaan olisi mahdollisimman hyvä. Mahdollisimman luonnollisen näköisten kasvoproteesien teko näille potilaille on haastava tehtävä, joka on tähän asti ollut huonosti järjestettävissä vastuualueellamme kokopäiväisen proteetikon puutteen vuoksi. Sivuvirkajärjestelyillä asiaa ei ole saatu hoidettua. Vasta voimaantullut asetut huuli-suulakihalkiopotilaiden hoidon keskittämisestä Ouluun ja Helsinkiin tuo lisää näitä potilaita vastuualueellemme. Alveoliharjanteen halkioiden hoitoon liittyy lähes poikkeuksetta myös protetiikkaa puuttuvien hammasaiheiden aiheuttamien hammaspuutosten vuoksi. Lisääntynyt kirurgis-ortognaattisten potilaiden hoito myös lisää proteetikon työpanoksen tarvetta hoitojen retention varmistamisen ja purennan viimeistelyn kautta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Välinehuoltajan toimi (hammas- ja suusairaudet/välinehuolto) Välinehuollon työ on tuotteistettu ja tuotteet on hinnoiteltu. Tuotteiden tarkistuslaskenta tehdään kerran vuodessa. Oulun kaupungille tehtävä laskutus pohjautuu tähän tarkistuslaskentaan. Laskutus on vuodesta 2003 vuoteen 2005 lisääntynyt Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksen hammaslääketieteen opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Vuonna 2000 heitä oli 62 ja vuonna 2006 heitä on 114. Puhdistettavien välineiden määrä on suorassa suhteessa opiskelijoiden määrään. Hammashuollossa käytettävien välineiden puhdistaminen on vaikeaa ja hidasta. Paikka-aineet, jäljennösaineet ym. eivät liukene konepesussa, joten ne joudutaan usein puhdistamaan liottamalla ja käsin pesten. Välinehuoltajan vuosipalkka sivukuluineen on Välinehuollon lisääntynyt myynti Oulun kaupungille kattaa reilusti yhden välinehuoltajan palkkakustannukset. Syöpätautien ja sädehoidon vastuualue Apulaisylifyysikon virka (sädehoito) Uusi sädehoitolaite ja lisääntyvä työmäärä: Uusi sädehoitolaite lisää kolmanneksella laadunvalvontamittausten määrää samalla, kun uudet viranomaisohjeet ja määräykset muutenkin edellyttävät suurempaa fyysikoiden työpanosta säteilynkäytön valvonnassa. Annettujen sädehoitojen määrä on viiden vuoden sisällä kasvanut 55 %, annossuunnitelmien määrä on lisääntynyt samassa suhteessa ja uusina hoitomuotoina on tänä aikana aloitettu myös intensiteettimuokatut sädehoidot (IMRT), stereotaksiahoidot ja prostatan jyvähoidot. Varsinkin IMRT- ja stereotaktisen sädehoitojen annossuunnittelu ja toteutus vaativat runsaasti fyysikon työpanosta. Prostatan tyköhoidoissa leikkaussalissa fyysikon on oltava läsnä hoidoissa tekemässä annoslaskentaa ja annostelemassa radioaktiivisia jyviä, lisäksi näihin hoitoihin kuuluu annosjakaumien jälkilaskenta. Ylifyysikko toimii sädehoitoklinikan vastaavana johtajana ja koko sairaanhoitopiirin vastaavien johtajien esimiehenä. ST-ohjeen 1.4 mukaan: Vastaavan johtajan tosiasialliset toimintaedellytykset (toimipaikka, resurssit, ajankäyttö ja muu vastaava) tulee järjestää niin, että hän voi säteilyn käytön laadun ja laajuuden mukaisella tavalla järjestää toimintansa ja hoitaa tehtävänsä vastaavana johtajana. Uusien määräysten mukainen säteilysuojelun erikoistumis- ja täydennyskoulutus kuten myös apulaisfyysikkokoulutus käytännön harjoittelun osalta kuuluvat ylifyysikon vastuualueeseen. Kuitenkin sädehoidon nykyiset tarpeet fyysikkotyöpanoksesta vaatisivat myös hänen täysipäiväistä osallistumista osaston töihin. 2. Johtavan fyysikon viran mukana on menetetty yksi sivuvirka ja sitä vastaava työpanos sädehoidosta: Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Sädehoito-osastolla on ollut vuosina kaksi fyysikon virkaa ja kaksi apulaisfyysikon virkaa yhteensä neljä virkaa. Vuonna 1979 toinen apulaisfyysikon virka muutettiin kolmanneksi fyysikon viraksi, lisäksi vuonna 1981 perustettiin johtavan fyysikon sivuvirka, jolloin virkoja oli yhteensä 4,5. Näistä yksi fyysikon virka muutettiin vuonna 1989 apulaisylifyysikon viraksi. Kun johtavan fyysikon sivuviran haltija jäi vuonna 2000 eläkkeelle, kyseinen apulaisylifyysikon virka muutettiin ylifyysikon viraksi ja johtavan fyysikon sivuvirka lakkautettiin. Ylifyysikon tehtäviin sisällytettiin aikaisemmat johtavan fyysikon hallinnolliset tehtävät. Täysipäiväisesti sädehoidossa työskentelee tällä hetkellä kaksi fyysikkoa ja yksi apulaisfyysikko ylifyysikko vain osapäiväisesti. Tosiasiallisesti siis fyysikoiden määrä sädehoidossa on aikavälillä vähentynyt yhdellä. 3. Viranomaissuositukset fyysikoiden määrästä hoitojen määrään suhteutettuna ST-ohjeen 2.1. mukaiset suositellut henkilöstön vähimmäismäärät on esitetty taulukossa I Hoidettuja potilaita on vuonna 2002 ollut 1264 ja vuonna 2005 kaikkiaan 1504 potila dot. Nämä edellyttävät suosituksen mukaan kumpikin yhtä fyysikkoa. Sädehoito-osastolla on aloitettu myös intensiteettimuokatut sädehoidot ja stereotaksiahoidot. Näiden kaikkien työtehtävien suorittaminen edellyttäisi suosituksen mukaan ainakin viittä fyysikkoa nykyisen neljän sijasta. Neljäs sädehoitoyksikkö on rakenteilla ja uusi sädehoitolaite on esitetty hankittavaksi niin, että se voidaan ottaa käyttöön syksyllä Silloin sädehoitokapasiteeettimme kasvaa 1/3:lla nykyisestä ja uusi virka otettaisiin käyttöön Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Apulaisylifyysikko Ehdotamme perustettavaksi uutta apulaisylifyysikon virkaa siksi, että vastuunjakoa sädehoidon alueella voidaan selkeyttää. Uusi apulaisylifyysikko vastaisi kokonaisvaltaisesti sädehoitolaitteiden laadunvarmistuksesta ja dosimetriasta, ylifyysikko säteilyturvallisuudesta ja opetuksesta. Syntyvä virkarakenne muistuttaa tällöin tilannetta vuosilta , jolloin klinikassa oli johtava fyysikko ja apulaisylifyysikko. Kustannusvaikutus vuonna 2007 on noin e, jota katetaan sädehoidon hinnannousulla ja jatkossa lisääntyneellä sädehoitopalveluiden myynnillä. 4 röntgenhoitajan toimea (sädehoito-osasto) Suoritteiden kasvu: Kasvu-% Potilaskäynnit ,5 Avohoitokäynnit ,9 Uudet potilaat (kaikki yhteensä) ,8 Uudet eturauhassyöpäpotilaat ,9 Potilaskäynnit tammi-kesäkuulta: Vuosi Kasvu-% Tammi-kesäkuu Sädehoitoyksikkö on saamassa neljännen sädehoitolaitteen ensi vuoden aikana. Useiden vuosien ajan on tehty pidennettyä työpäivää kolmella hoitokoneella, koska näiden koneiden päiväaikainen toiminta ei ole riittänyt potilaiden hoitamiseen. Tällä hetkellä röntgenhoitajien työvuoroja sovitetaan toimintaan päivittäin kolmessa hoitokoneessa niin, että edellisenä päivänä määräytyy seuraavan päivän työaika. Hoitokoneet ovat käytössä vaihdellen jopa klo Neljä röntgenhoitajaa on palkattu ylimääräisenä määräaikaisesti, jotta potilaiden hoitamisesta on selviydytty potilaan hoidon vaatimissa aikarajoissa. Luottamusmiehet ovat pyytäneet selvityksiä määräaikaisuuden perusteista. Perustetta neljän röntgenhoitajan toimen hoitamisesta määräaikaisesti ei ole, sillä heidän työpanostaan tarvitaan jatkuvasti. Esityksellä ei ole kustannusvaikutuksia. Toiminnan tavoitteena on potilaiden hoitaminen jonotta, joka on syöpäpotilaiden käypähoito suosituksen mukaista, laitekannan maksimaalinen hyödyntäminen ja virkaehtosopimuksen noudattaminen. Vuoden 2007 alusta tulee päästä järjestelyyn, jolloin röntgenhoitajien työvuorot voidaan suunnitella virkaehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Sisätautien tulosyksikkö Sisätaudit Sairaanhoitajan toimi (gastroenterologian osasto) Gastroenterologian osaston toiminnan laajentumisen jälkeen on muutettu hoitokäytäntöjä polikliinisiksi, esim. ERCP, Peg-syöttöletkun laitto, maksabiopsiat, anestesiassa tehtävät tutkimukset. Uutena ryhmänä ovat yhteispäivystyksestä suoraan tulevat päivystyspotilaat, joiden tutkimuksiin valmistelu, hoito ja seuranta sekä kotiutus kuuluvat gastoenterologian osaston henkilökunnalle. Lisäksi hoitotakuun aikarajoissa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamista. Gastroenterologian osaston henkilökunta on mitoitettu siten, että potilaiden polikliiniseen valmisteluun seurantaan seurantahuoneeseen ei riitä hoitajaa. Henkilöstölisäys on välttämätön hoitotakuun ja polikliinisen toiminnan mahdollistamiseksi. 2 sairaanhoitajan toimea (vuodeosastoille) Vuodeosastot täyttyvät viikonloppuisin päivystyksestä tulevilla huonokuntoisilla potilailla ja hoitoisuus/hoitaja on iltaisin ja viikonloppuisin korkea. Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaikille vuodeosastoille tarvittaisiin henkilökuntaa enemmän viikon loppuun, mutta nykyisestä määrästä ei riitä. Tämä kahden sairaanhoitajan lisäys käytetään helpottamaan kaikkien vuodeosastojen tilannetta viikonloppuisin. Kolmen sairaanhoitajan toimen kustannusvaikutus on n euroa/v. Yhteispäivystys 3 erikoistuvan lääkärin virkaa Tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi asetti pilotin tavoitteena päivystyksen laadullinen parantaminen, päivystysprosessien nopeutuminen, erikoistumiskoulutuksen tehostaminen ja työolosuhteiden kehittäminen uuden aiemman projektiryhmän tekemän mallin mukaisesti (projekti päivystyksen kehittäminen sisätautien tulosyksikössä). Pilotti aloitettiin Sairaanhoitopiirin johdon kanssa neuvoteltiin aluksi pilotin pituudeksi noin 6 kk, mutta kevättalvella jatkoneuvotteluissa saatiin lupa jatkaa syksylle Sairaanhoitopiirin johdon katselmuksen yhteydessä käytiin läpi sairaalan johdon kanssa pilotin tuloksia ja lupa toimintamallin jatkamiseen saatiin vuoden 2006 loppuun saakka. Toiminnan vakiinnuttamisen osalta tulosyksikköä pyydettiin ottamaan asia päätettäväksi seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Uudistunut päivystysmalli on osoittautunut toiminnallisesti niin asiakasnäkökulman kuin henkilöstönäkökulmankin kannalta aiempaa toimivammaksi. Laskelmien mukaan uuden mallin taloudellinen lisäkulu palkkojen osalta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 1/ on jokseenkin ennalta arvioitua tasoa ja päivystyksen palkkauksen kokonaiskustannuksiin nähden vähäinen. Kustannusvaikutus on n euroa vuodessa. Työvoimapoliittisesti malli on osoittautunut onnistuneeksi. Päivystysmallin vakinaistaminen edellyttää erikoistuvan lääkärin virkojen perustamista. 4 sairaanhoitajan toimea Valvontaa vaativien potilaiden hoitaminen seurantahuoneessa parantaa potilaiden hoidontarpeiden tunnistamista, nopeuttaa hoitoa ja lisää potilasturvallisuutta. Erikoissairaanhoidossa potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä merkitsee myös potilaiden korkeaa hoitoisuutta. Näistä potilaista % tarvitsee vuodeosastohoitoa, minkä vuoksi potilaskuljetukset osastoille ovat lisääntyneet ja sitovat sairaanhoitajaresursseja. Toimien kustannusvaikutus on n euroa/v. Lääkintävahtimestarin toimi Lääkintävahtimestari hoitaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kipsaukset. Nykyisestä lääkintävahtimestareiden määrästä riittää yksi lääkintävahtimestari/työvuoro. Kirurgian muuttuneet hoitokäytännöt ovat lisänneet kipsauksia ja teippauksia. Sujuva toiminta ja mahdollisimman lyhyet kipsausten odotusajat edellyttävät lääkintävahtimestarilisäystä. Toimen kustannusvaikutus on n euroa/v. Oulaskankaan sairaalan tulosyksikkö Yhteispäivystys 5 sairaanhoitajan toimea päivystyspoliklinikalle 2 lääkintävahtimestarin toimea päivystyspoliklinikalle 1 laboratoriohoitajan toimi laboratorio-osastolle 2 osastosihteerin toimea päivystyspoliklinikalle Oulaskankaan sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan lisäksi erillisten sopimusten mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksestä sekä tarkoituksenmukaisesta etäpoliklinikkatoiminnasta. Oulaskankaan sairaalan vaikutusalueen terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisprojektissa esitettiin yhteispäivystysyksikön toiminnan kehittämistä Oulun seudun mallin mukaisesti ottaen huomioon alueen erityistarpeet. Päivystysyhteistyön laajentuessa on arvioitu potilasmäärien kasvavan noin potilaaseen. On ensiarvoisen tärkeää, että päivystyksessä on kokemuksen tuoman ammattitaidon omaavaa henkilökuntaa riittävästi, eivätkä työntekijät vaihdu koko ajan (tällä hetkellä tilapäisiä: 5 ½ sairaanhoitajaa, 2 lääkintävahtimestaria ja 2 osastonsihteeriä). Päivystyksessä/yhteispäivystyksessä työskentely vaatii laaja-alaista osaamista, hallittava kaikki erikoisalat/tähystykset. Riittävällä henkilökuntamäärällä pystytään huolehtimaan ennakoidusti alueen väestön kiireellisen hoi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 1/ don tarpeesta. Tavoitteena on, että Oulaskankaan yhteispäivystys on alueen palveluorganisaation hyvin toimiva tekijä. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus voidaan taata riittävällä ja osaavalla henkilökunnalla, koska päivystysalue laaja, koko Oulun eteläinen alue. Oulun eteläisellä alueella laboratoriotoiminnan alueellisen toiminnan vilkastumisen, päivystyspotilaiden aj tutkimusmäärien lisääntymisen myötä laboratoriossa on jouduttu siirtymään yövuoroissa varallaolosta aktiivityöaikaan, jonka vuoksi on tarve laboratoriohoitajan toimelle. Toiminnan sujuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi esitämme edellä mainittujen toimien perustamista lähtien. Budjetissa on rahavaraus vakansseille vuodelle Kustannusvaikutukset: 5 sairaanhoitajan toimea e 2 lääkintävahtimestarin toimea e 1 laboratoriohoitajan toimi e 2 osastonsihteerin toimea e Kustannusvaikutukset yhteensä e Kustannukset sisältyvät vuoden 2007 talousarvioon Leikkausosasto ja arkisto 4 sairaanhoitajan toimea leikkausosastolle 1 lääkintävahtimestarin toimi leikkausosastolle Oulaskankaan sairaalassa on lähtien ollut käytössä viisi leikkaussalia hoidon pääsyn varmistamiseksi. Viidennen leikkaussalin käyttö on mahdollistanut muun muassa raskaan ortopedisen ja päiväkirurgisen toiminnan tehostamisen sairaalassa. Vuodelle 2007 suunnitellun leikkaussalien remontin myötä henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden sekä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi esitämme toimien vakinaistamista. Budjetissa on rahavaraus vakansseille vuodelle arkistonsihteerin toimi arkistoon Oulaskankaan sairaalan arkistossa on vuodesta 2003 lähtien työskennellyt yksi tilapäinen henkilö. Tehtävä ja toiminta ovat pysyväisluonteisia, jonka vuoksi on tarve vakinaistaa ko. henkilö. Talousarvioon on sisällytetty rahavaraus kyseiselle toimelle. Kustannusvaikutukset: 4 sairaanhoitajan toimea e 1 lääkintävahtimestarin toimi e 1 arkistonsihteerin toimi e Kustannusvaikutuksetn yhteensä e Kustannukset sisältyvät vuoden 2007 talousarvioon Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää perustaa alkaen seuraavat virat/toimet: 1 kliinisen erikoishammaslääkärin virka (hammas- ja suusairaudet/ protetiikka ja purentafysiologia) 1 välinehuoltajan toimi (hammas- ja suusairaudet/ välinehuolto) 4 röntgenhoitajan toimea (sädehoito-osasto) 1 sairaanhoitajan toimi (gastroenterologian osasto) 2 sairaanhoitajan toimea (sisätautien vuodeosastot) 3 erikoistuvan lääkärin virkaa (yhteispäivystys) 4 sairaanhoitajan toimea (yhteispäivystys) 1 lääkintävahtimestarin toimi (yhteispäivystys) 5 sairaanhoitajan toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 2 lääkintävahtimestarin toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 1 laboratoriohoitajan toimi (Oulaskangas/laboratorio-osasto) 2 osastonsihteerin toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 4 sairaanhoitajan toimea (Oulaskangas/leikkausosasto) 1 lääkintävahtimestarin toimi (Oulaskangas/leikkausosasto) 1 arkistonsihteerin toimi (Oulaskangas/arkisto) ja päättää perustaa alkaen: 1 apulaisylifyysikon virka (sädehoito) Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 7 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:35/ NIMIKEMUUTOKSET Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Kuntoutuksen tulosyksikkö Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoon liittyen tulosyksiköt esittävät tehtäväksi nimikemuutoksia seuraavasti: Ihotautien vastuualue Osastonhoitajan virka ( ) sairaanhoitajan toimeksi alkaen ihotautien vuodeosastolle 20 Nykyisen osastonhoitajan jäädessä eläkkeelle järjestetään esimiestehtäviä uudelleen ja ihotautien vastuualueella toimii jatkossa poliklinikalla ja vuodeosastolla yksi yhteinen osastonhoitaja. Työpanosta tarvitaan välittömään potilashoitoon lisää. Hammas- ja suusairauksien vastuualue Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Hammashuoltajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain (614/2005) 5 ja 11 :n muutoksella, joka on tullut voimaan laillistettujen ammattihenkilöiden nimikkeistä, poistuu hammashuoltaja ja niihin lisätään nimikkeenä suuhygienisti, joka vastaa myös nykyistä tutkintonimikettä. Nimikkeiden muuttamisella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Hammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Hammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Toimien haltijat ovat kouluttautuneet suuhygienisteiksi ja heidän työpanostaan on mahdollisuus käyttää laaja-alaisemmin kuin hammashoitajana. Lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualue Apuneuvoteknikon virka ( ) suunnittelijan toimeksi Kuntoutuksen tulosyksikön hallinnolliset velvoitteet on ensisijassa hoidettu lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualueen henkilökunnan toimesta tukeutuen sijaisjärjestelyissä (esim. kansliahenkilökunta) muihin vastuualueisiin. Vastuualueiden tehtävien laajentuessa voimakkaasti esim. yleislääketiede (opetuksen kehittämisprojekti), terveyspalvelut (palvelusopimukset mm. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Lapset ja nuoret tulosyksikkö Oulunsalon kunnan kanssa), terveyden edistäminen (D2D-hanke) on kuntoutussuunnittelijana toimivan henkilön tehtävä- ja toimenkuvaa muutettu siten, että hänen työssään painottuu tulosyksikön ja vastuualueiden yleinen taloudellinen ja toiminnallinen suunnittelu sekä seuranta palvelusopimusten laatimisen ja seurannan lisäksi. Edellä luetellut tehtävät ovat pysyväisluonteisia. Helmikuusta 2005 on vastuualueella työskennellyt aluksi osaaikaisesti ja kesäkuusta 2005 alkaen kokopäiväisesti sosiaalitoiminnan vastuualueen sosiaalityöntekijä. Hänen tehtäväkseen on siirretty kuntoutussuunnittelijan aikaisemmin hoitamia lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäviä, joita ovat mm. yhteistyön kehittäminen muiden kuntoutusjärjestelmässä toimivien tahojen kanssa, potilas- ja kuntoutusohjauksen ja kurssitoimintojen kehittäminen ja seuranta, lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen alueellisen terveydenhuoltosuunnitelman laatiminen ja seuranta ja ERVAalueen kuntoutustoimintaan liittyvät kehittämistehtävät. Lisäksi TÄKYtoiminta että julkiselta terveydenhuollolta kuntoutuspalveluja ostavien ulkopuolisten tahojen palveleminen kuuluu hänen tehtäviinsä sijaistuksen lisäksi. Virkanimikemuutoksella ei ole työpanos- eikä kustannusvaikutusta. Erikoislääkärin virka ( ) apulaisylilääkärin viraksi Virkaan kuuluu lastenkardiologian hoito- ja kehittämisvastuu koko erityisvastuualueella. Nykyinen viranhaltija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hän on lääketieteen tohtori, ainut lastenkardiologi koko Pohjois-Suomen alueella ja omaa pitkän kokemuksen lastenkardiologiassa. Kustannusvaikutus vuositasolla on n euroa ja se on huomioitu talousarviossa. Lastenhoitajan virka ( ) sairaanhoitajan toimeksi Lasten hematologisella osastolla (15 ss) tehdään 3-vuorotyötä. Lasten syöpähoitojen kehittyessä ja muuttuessa lääkehoito ja siihen liittyvät toimenpiteet ja seuranta edellyttävät sairaanhoitajan työpanosta. Syöpähoitojen anto jakautuu kaikille viikon päiville ja yhä enemmän myös iltavuoroihin. Lapsipotilaiden hoitojen seuranta siirtyy yövuoroon ja vaatii siksi sairaanhoitajatyöpanoksen lisäämistä. Sairaanhoitajan työpanos mahdollistaa resurssien suunnittelun niin, että yövuorossa on kaksi sairaanhoitajaa sairaanhoitaja-lastenhoitaja parin sijasta. Osastolle jää edelleen kolme lastenhoitajaa, jotka työskentelevät pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa. Lastenhoitajan viran muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi lisää kustannuksia e/ vuosi sisältäen vuositasolla seuraavasti: tehtäväkohtainen palkka (taso 2) + vuosisidonnainen osa + määrävuosilisä + haitta- ja lomakorvaukset + sosiaalimenot. Kustannusvaikutus on huomioitu yksikön budjettisuunnitelmassa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 15/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.10 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 178 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5

62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 65 TILINTARKASTAJAN ILMOITUS 5 PÖYTÄKIRJA 7/2008 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 19.00 21.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30 9.17 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 198 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri

Liisa Siikaluoma jäsen Ritva Saviluoto jäsen. Kimmo Holtinkoski sisäinen tarkastaja sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika 11.5.2009 klo 10.04 12.00 Kokouspaikka Hallintokeskus, iso neuvott.h.g340 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä 38-40 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Pöytäkirja 6/2013. Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Pöytäkirja 6/2013. Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl 97 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 17.12.2013 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Läsnä: Jäsen Läsnä (x)henkilökohtainen varajäsen Läsnä (x) Puheenjohtaja Elina Kivikallio

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1. Kunnanviraston kokoushuone. 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Hyvinvointilautakunta 1 KOKOUSAIKA Maanantai 29.06.2015 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone 61 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminien lv 2015 2016 Kokouksen

Lisätiedot