1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 3 LIITE 3 ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ PUITELAIN TOIMEENPANOON LIITTYVÄ SELVITYSTYÖ 4 4 LIITE 4 HOITOONPÄÄSYTILANNE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 5 5 OULUN LÄÄNINHALLITUKSEEN MENEVÄT HAKEMUKSET VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI 6 6 LIITE 6 RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT 8 7 VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN 10 8 NIMIKEMUUTOKSET 19 9 LIITE 9 SIIVOUSHENKILÖSTÖN NIMIKERAKENTEEN MUUTTAMINEN OIKAISUVAATIMUS MIKROBIOLOGIAN JA IMMUNOLOGIAN TUTKIMUSTEN KILPAILUTTAMISESTA DIAGNOSTIIKKA-YKSIKÖN TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN ja varahenkilöiden määrääminen TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN VARAHENKILÖT VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN LIITE 14 TIEDOKSIANTOASIAT 33

2 PÖYTÄKIRJA 1/2007 Kokousaika klo Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Osallistujat Matti Johansson varapuheenjohtaja puheenjohtaja Poissa 10 Jari Latvala varajäsen :t 3 (kesken) 14 Suvi Helanen jäsen Markku Kestilä jäsen Kimmo Kylmäluoma varajäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat :t 1-3 Unto Valpas valtuuston pj. Timo Savela valt. 2. varapj. Pentti Silvola sh-piirin johtaja esittelijä Lauri Nuutinen johtajaylilääkäri Liisa Ukkola vs. hallintoylihoitaja Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja 3 Ari Hietanen kuntayhtymän johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Asiat :t 1-14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Matti Johansson Puheenjohtaja Pentti Peltola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hall 1 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs (varalla Matti Johansson ja Suvi Helanen) Hall 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Kukkonen ja Helvi Kyngäs. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:34/ ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN KANSSA KÄYTÄVÄ PUITELAIN TOIMEENPANOON LIITTYVÄ SELVITYSTYÖ Puitelakiesityksen 6 :n mukaan kuntien tulee jatkossa kuulua yhteen kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuoltolaissa määrätyistä tehtävistä kuntien päättämässä laajuudessa. Liitteenä selvitystyöryhmän kokousmuistiot 1/2006 ja 2/2006. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan tilannekatsauksen Hall 3 Kokouksessa kuultiin asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän johtajaa Ari Hietasta. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:130/ HOITOONPÄÄSYTILANNE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saatiin vuoden 2006 loppuun mennessä hoitoon pääsy säädettyihin aikarajoihin lukuun ottamatta pientä, kirurgista toimenpidettä odottavien ryhmää. Leikkaukseen, tutkimukseen tai hoitoon odottavia oli vielä yli kuuden kuukauden määrärajan 497 potilasta. Potilaiden erittely näkyy oheisista liitteistä. Vuoden 2006 aikana kirurgisia toimenpiteitä ostettiin sairaalan ulkopuolelta ja sairaalan sisällä tehtiin vuokratyövoiman turvin toimenpidettä. Yli kuusi kuukautta odottaneita poliklinikkapotilaita tutkittiin vuokratyövoimalla lähes Sydäntoimenpidettä odottavien potilaiden määrä saatiin vuoden 2006 loppuun mennessä yli 6 kk odottaneiden osalta hoidetuksi. Vuodenvaihteen kahta puolta jouduttiin elektiivisiä sydäntutkimuspotilaita perumaan osin norovirusepidemian ja osin oululaisten jatkohoitoa odottavien potilaiden suuren määrän takia. Vuoden 2007 aikana pysymme kuuden kuukauden määräajassa oman henkilökunnan kanssa sovitulla lisätyöllä ja pääasiassa omalta alueelta tehtyjen ostopalvelujen avulla. Päämääränä on täysin laillisen hoitoonpääsytilanteen saavuttaminen mahdollisimman pian. Osaavan henkilökunnan riittävyys päiväaikaisen toiminnan osalta on avainasemassa. Johtajaylilääkärin ehdotus: merkitsee tiedoksi selostuksen hoitoonpääsytilanteesta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy johtajaylilääkärin ehdotuksen Hall 4 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:32/ OULUN LÄÄNINHALLITUKSEEN MENEVÄT HAKEMUKSET VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI Valtion vuoden 2007 talousarvioon sisältyy 37,8 miljoonan euron suuruinen määräraha kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin, jotka tukevat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Tästä rahasta ja vuodelta 2006 säästyneestä määrärahasta ohjataan sosiaali- ja alkoholiohjelman mukaisiin hankkeisiin 25,2 milj. (ministeriöstä 16 milj., lääninhallituksista yhteensä 9,2 milj. ) ja terveyshankkeisiin 16,4 milj. (ministeriöstä 11,3 milj. ja lääninhallituksista yhteensä 5,1 milj. ). Aiemmin Sosiaali- ja terveysministeriö ja Oulun lääninhallitus ovat myöntäneet rahoitusta useille PPSHP:n hankekokonaisuuksille, joista tärkeimmät käynnissä olevat ovat 1) Työ- ja toimintatapojen yhteensovittaminen Pohjois-Suomen terveydenhuollossa, 2) Pohjois-Suomen terveydenhuollon tulevaisuuden osaaminen, 3) Terveydenhuollon palvelujen tuotannon ohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä potilaskohtainen kustannus/resurssilaskentamalli, 4) Psykiatrisen hoidon ja huume/päihdehoidon kehittäminen ja uudelleenjärjestely OYS:n erityisvastuualueella, 5) Katkeamaton tiedonkulku potilaan saumattomassa hoitoketjussa (Kaisa-hanke), ja 6) EKG:n tallennusja tiedonsiirtohanke. Näiden hankkeiden rahoitus on sisällytetty PPSHP:n v talous- ja toimintasuunnitelmaan. Uusista kehityshankkeista haettavana olevaan vuoden 2007 rahoituskokonaisuuteen (Oulun lääninhallituksen päätöksillä jaettavat) terveydenhuollon osalta kuuluvat: - Tehokkuutta ja turvallisuutta lääkehoitoon lääkehoidon prosessin kehittäminen OYS:ssa ja ympäristökunnissa moniammatillisena yhteistyönä - Tuotannon ohjausjärjestelmän ja siihen liittyvän potilaskohtaisen kustannus-/resurssi- laskentamallin laajennus: Palvelujen suunnittelu-, tarvearviointi- ja tilausmalli (kunnat/muut palvelujen käyttäjät) - Alueellisen kurssiyksikön kehittäminen kuntoutuksen palvelujärjestelmässä Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hakee Oulun lääninhallitukselta valtionavustusta sosiaali- ja alkoholiohjelmaan vuodelle 2007 varatuista määrärahoista hankkeelle: - Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammahuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutuotannon yhteistyömalli. Hankehakemuksessa edellytetään pakollisena kuntayhtymän hallituksen päätöstä kehittämishankkeen tarpeesta palvelujen tehostamiseksi. Tällä halutaan varmistaa kuntayhtymien sitoutuminen hankkeeseen. Hallitukselle Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 1/ esitetään Oulun lääninhallitukseen lähetettävien uusien hankkeiden hakemukset hyväksyttäväksi. Uusille hankkeille haettava valtionavustus vuosille on euroa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omarahoitusosuus euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: pitää esitettyjä kehittämishankkeita tarpeellisina ja hyväksyy yllä luetellut hakemukset Hall 5 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:40/ RUOKAILUOIKEUDET JA ATERIOIDEN HINNAT Valmistelija: Ravintopalvelujen vastuualueen johtaja Kaisu Suvanto Perusteina ateriahintojen tarkistuksille ovat tapahtuneet muutokset elintarvike- ja palkkauskustannuksissa. Tarjottavien aterioiden välittömät ja välilliset kustannukset on tarkistettu Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus on lähettänyt tiedoksi ja noudatettavaksi opetusministeriön 564/2003 antaman asetuksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista. Eduskunta on hyväksynyt valtion talousarvioesityksen vuodelle Siinä korotetaan korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen määrää 0,20 eurolla alkaen. Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta on 3,82 euroa. Opiskelijoilta perittävää aterian hintaa alennetaan ateriatuen määrällä, joka on 1,67 euroa ateriaa kohti. Opiskelijoille tarjottavat ateriat eivät sisällä jälkiruokaa eivätkä kuulu arvonlisäveron piiriin. Liitteenä ruokailuoikeudet ja hinnat alkaen. Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat oheisen liitteen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan lisäselvitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotuksen. Valtioneuvoston asetus 3 (39/2007). Asetus on annettu ja tulee voimaan alkaen. Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta nousee ja se on 4,02 euroa. Opiskelijoilta perittävää aterian hintaa alennetaan ateriatuen määrällä, joka on 1,67 euroa ateriaa kohti. Opiskelijoille tarjottavat ateriat eivät sisällä jälkiruokaa eivätkä kuulu arvonlisäveron piiriin. Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan tarkennettu ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat kokouksessa jaettavan päivätyn liitteen mukaisesti. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä ravintopalvelujen vastuualueen johtajan tarkennetun ehdotuksen Hall 6 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:36/ VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoon liittyen tulosyksiköt esittävät perustettavaksi virkoja ja toimia. Hammas- ja suusairauksien vastuualue Kliinisen erikoishammaslääkärin (protetiikka ja purentafysiologia) virka Hammas- ja suusairauksien klinikan protetiikan ja purentafysiologian hoitojonoja purkamaan palkattiin projektiluonteisesti kliininen erikoishammaslääkäri osa-aikaisena (30 %). Erikoishammaslääkärillä on ollut 269 potilaskäyntiä, joista on aiheutunut kuntalaskutusta e. Palkkakustannukset hänelle tuolla ajalla ovat olleet e, joten tulostakin on tullut vaikka hoitajan palkkakustannukset, n e, vähennettäisiin. Purentafysiologia/protetiikka on hammaslääketieteen osa-alueista siinä mielessä laaja, että sairaalan sisäisiä lähetteitä tulee runsaasti, lääkärikunta on nykyisin hyvin perillä purentaongelmien heijastusvaikutuksista leukaniveliin, selkä-hartiaseutuun ja pään lihaksistoon yleensäkin. Purentafysiologiset potilaat saadaan aikaisempaa nopeammin sellaiseen konsultaatioon ja hoitoon, jossa todella puututaan syihin, ei pelkkiin oireisiin. Toinen tärkeä osa-alue, johon purentafysiologi/proteetikko osallistuu, on syöpäpotilaiden purennan kuntoutus laajojen syöpäleikkausten yhteydessä, joissa usein joudutaan poistamaan suuria määriä hampaita sekä leukaluuta. Proteettisen hoitosuunnitelman laadinta tulee aloittaa jo ennen leikkausta, jotta hoitotulos kokonaisuudessaan olisi mahdollisimman hyvä. Mahdollisimman luonnollisen näköisten kasvoproteesien teko näille potilaille on haastava tehtävä, joka on tähän asti ollut huonosti järjestettävissä vastuualueellamme kokopäiväisen proteetikon puutteen vuoksi. Sivuvirkajärjestelyillä asiaa ei ole saatu hoidettua. Vasta voimaantullut asetut huuli-suulakihalkiopotilaiden hoidon keskittämisestä Ouluun ja Helsinkiin tuo lisää näitä potilaita vastuualueellemme. Alveoliharjanteen halkioiden hoitoon liittyy lähes poikkeuksetta myös protetiikkaa puuttuvien hammasaiheiden aiheuttamien hammaspuutosten vuoksi. Lisääntynyt kirurgis-ortognaattisten potilaiden hoito myös lisää proteetikon työpanoksen tarvetta hoitojen retention varmistamisen ja purennan viimeistelyn kautta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Välinehuoltajan toimi (hammas- ja suusairaudet/välinehuolto) Välinehuollon työ on tuotteistettu ja tuotteet on hinnoiteltu. Tuotteiden tarkistuslaskenta tehdään kerran vuodessa. Oulun kaupungille tehtävä laskutus pohjautuu tähän tarkistuslaskentaan. Laskutus on vuodesta 2003 vuoteen 2005 lisääntynyt Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksen hammaslääketieteen opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Vuonna 2000 heitä oli 62 ja vuonna 2006 heitä on 114. Puhdistettavien välineiden määrä on suorassa suhteessa opiskelijoiden määrään. Hammashuollossa käytettävien välineiden puhdistaminen on vaikeaa ja hidasta. Paikka-aineet, jäljennösaineet ym. eivät liukene konepesussa, joten ne joudutaan usein puhdistamaan liottamalla ja käsin pesten. Välinehuoltajan vuosipalkka sivukuluineen on Välinehuollon lisääntynyt myynti Oulun kaupungille kattaa reilusti yhden välinehuoltajan palkkakustannukset. Syöpätautien ja sädehoidon vastuualue Apulaisylifyysikon virka (sädehoito) Uusi sädehoitolaite ja lisääntyvä työmäärä: Uusi sädehoitolaite lisää kolmanneksella laadunvalvontamittausten määrää samalla, kun uudet viranomaisohjeet ja määräykset muutenkin edellyttävät suurempaa fyysikoiden työpanosta säteilynkäytön valvonnassa. Annettujen sädehoitojen määrä on viiden vuoden sisällä kasvanut 55 %, annossuunnitelmien määrä on lisääntynyt samassa suhteessa ja uusina hoitomuotoina on tänä aikana aloitettu myös intensiteettimuokatut sädehoidot (IMRT), stereotaksiahoidot ja prostatan jyvähoidot. Varsinkin IMRT- ja stereotaktisen sädehoitojen annossuunnittelu ja toteutus vaativat runsaasti fyysikon työpanosta. Prostatan tyköhoidoissa leikkaussalissa fyysikon on oltava läsnä hoidoissa tekemässä annoslaskentaa ja annostelemassa radioaktiivisia jyviä, lisäksi näihin hoitoihin kuuluu annosjakaumien jälkilaskenta. Ylifyysikko toimii sädehoitoklinikan vastaavana johtajana ja koko sairaanhoitopiirin vastaavien johtajien esimiehenä. ST-ohjeen 1.4 mukaan: Vastaavan johtajan tosiasialliset toimintaedellytykset (toimipaikka, resurssit, ajankäyttö ja muu vastaava) tulee järjestää niin, että hän voi säteilyn käytön laadun ja laajuuden mukaisella tavalla järjestää toimintansa ja hoitaa tehtävänsä vastaavana johtajana. Uusien määräysten mukainen säteilysuojelun erikoistumis- ja täydennyskoulutus kuten myös apulaisfyysikkokoulutus käytännön harjoittelun osalta kuuluvat ylifyysikon vastuualueeseen. Kuitenkin sädehoidon nykyiset tarpeet fyysikkotyöpanoksesta vaatisivat myös hänen täysipäiväistä osallistumista osaston töihin. 2. Johtavan fyysikon viran mukana on menetetty yksi sivuvirka ja sitä vastaava työpanos sädehoidosta: Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Sädehoito-osastolla on ollut vuosina kaksi fyysikon virkaa ja kaksi apulaisfyysikon virkaa yhteensä neljä virkaa. Vuonna 1979 toinen apulaisfyysikon virka muutettiin kolmanneksi fyysikon viraksi, lisäksi vuonna 1981 perustettiin johtavan fyysikon sivuvirka, jolloin virkoja oli yhteensä 4,5. Näistä yksi fyysikon virka muutettiin vuonna 1989 apulaisylifyysikon viraksi. Kun johtavan fyysikon sivuviran haltija jäi vuonna 2000 eläkkeelle, kyseinen apulaisylifyysikon virka muutettiin ylifyysikon viraksi ja johtavan fyysikon sivuvirka lakkautettiin. Ylifyysikon tehtäviin sisällytettiin aikaisemmat johtavan fyysikon hallinnolliset tehtävät. Täysipäiväisesti sädehoidossa työskentelee tällä hetkellä kaksi fyysikkoa ja yksi apulaisfyysikko ylifyysikko vain osapäiväisesti. Tosiasiallisesti siis fyysikoiden määrä sädehoidossa on aikavälillä vähentynyt yhdellä. 3. Viranomaissuositukset fyysikoiden määrästä hoitojen määrään suhteutettuna ST-ohjeen 2.1. mukaiset suositellut henkilöstön vähimmäismäärät on esitetty taulukossa I Hoidettuja potilaita on vuonna 2002 ollut 1264 ja vuonna 2005 kaikkiaan 1504 potila dot. Nämä edellyttävät suosituksen mukaan kumpikin yhtä fyysikkoa. Sädehoito-osastolla on aloitettu myös intensiteettimuokatut sädehoidot ja stereotaksiahoidot. Näiden kaikkien työtehtävien suorittaminen edellyttäisi suosituksen mukaan ainakin viittä fyysikkoa nykyisen neljän sijasta. Neljäs sädehoitoyksikkö on rakenteilla ja uusi sädehoitolaite on esitetty hankittavaksi niin, että se voidaan ottaa käyttöön syksyllä Silloin sädehoitokapasiteeettimme kasvaa 1/3:lla nykyisestä ja uusi virka otettaisiin käyttöön Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Apulaisylifyysikko Ehdotamme perustettavaksi uutta apulaisylifyysikon virkaa siksi, että vastuunjakoa sädehoidon alueella voidaan selkeyttää. Uusi apulaisylifyysikko vastaisi kokonaisvaltaisesti sädehoitolaitteiden laadunvarmistuksesta ja dosimetriasta, ylifyysikko säteilyturvallisuudesta ja opetuksesta. Syntyvä virkarakenne muistuttaa tällöin tilannetta vuosilta , jolloin klinikassa oli johtava fyysikko ja apulaisylifyysikko. Kustannusvaikutus vuonna 2007 on noin e, jota katetaan sädehoidon hinnannousulla ja jatkossa lisääntyneellä sädehoitopalveluiden myynnillä. 4 röntgenhoitajan toimea (sädehoito-osasto) Suoritteiden kasvu: Kasvu-% Potilaskäynnit ,5 Avohoitokäynnit ,9 Uudet potilaat (kaikki yhteensä) ,8 Uudet eturauhassyöpäpotilaat ,9 Potilaskäynnit tammi-kesäkuulta: Vuosi Kasvu-% Tammi-kesäkuu Sädehoitoyksikkö on saamassa neljännen sädehoitolaitteen ensi vuoden aikana. Useiden vuosien ajan on tehty pidennettyä työpäivää kolmella hoitokoneella, koska näiden koneiden päiväaikainen toiminta ei ole riittänyt potilaiden hoitamiseen. Tällä hetkellä röntgenhoitajien työvuoroja sovitetaan toimintaan päivittäin kolmessa hoitokoneessa niin, että edellisenä päivänä määräytyy seuraavan päivän työaika. Hoitokoneet ovat käytössä vaihdellen jopa klo Neljä röntgenhoitajaa on palkattu ylimääräisenä määräaikaisesti, jotta potilaiden hoitamisesta on selviydytty potilaan hoidon vaatimissa aikarajoissa. Luottamusmiehet ovat pyytäneet selvityksiä määräaikaisuuden perusteista. Perustetta neljän röntgenhoitajan toimen hoitamisesta määräaikaisesti ei ole, sillä heidän työpanostaan tarvitaan jatkuvasti. Esityksellä ei ole kustannusvaikutuksia. Toiminnan tavoitteena on potilaiden hoitaminen jonotta, joka on syöpäpotilaiden käypähoito suosituksen mukaista, laitekannan maksimaalinen hyödyntäminen ja virkaehtosopimuksen noudattaminen. Vuoden 2007 alusta tulee päästä järjestelyyn, jolloin röntgenhoitajien työvuorot voidaan suunnitella virkaehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Sisätautien tulosyksikkö Sisätaudit Sairaanhoitajan toimi (gastroenterologian osasto) Gastroenterologian osaston toiminnan laajentumisen jälkeen on muutettu hoitokäytäntöjä polikliinisiksi, esim. ERCP, Peg-syöttöletkun laitto, maksabiopsiat, anestesiassa tehtävät tutkimukset. Uutena ryhmänä ovat yhteispäivystyksestä suoraan tulevat päivystyspotilaat, joiden tutkimuksiin valmistelu, hoito ja seuranta sekä kotiutus kuuluvat gastoenterologian osaston henkilökunnalle. Lisäksi hoitotakuun aikarajoissa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamista. Gastroenterologian osaston henkilökunta on mitoitettu siten, että potilaiden polikliiniseen valmisteluun seurantaan seurantahuoneeseen ei riitä hoitajaa. Henkilöstölisäys on välttämätön hoitotakuun ja polikliinisen toiminnan mahdollistamiseksi. 2 sairaanhoitajan toimea (vuodeosastoille) Vuodeosastot täyttyvät viikonloppuisin päivystyksestä tulevilla huonokuntoisilla potilailla ja hoitoisuus/hoitaja on iltaisin ja viikonloppuisin korkea. Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaikille vuodeosastoille tarvittaisiin henkilökuntaa enemmän viikon loppuun, mutta nykyisestä määrästä ei riitä. Tämä kahden sairaanhoitajan lisäys käytetään helpottamaan kaikkien vuodeosastojen tilannetta viikonloppuisin. Kolmen sairaanhoitajan toimen kustannusvaikutus on n euroa/v. Yhteispäivystys 3 erikoistuvan lääkärin virkaa Tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi asetti pilotin tavoitteena päivystyksen laadullinen parantaminen, päivystysprosessien nopeutuminen, erikoistumiskoulutuksen tehostaminen ja työolosuhteiden kehittäminen uuden aiemman projektiryhmän tekemän mallin mukaisesti (projekti päivystyksen kehittäminen sisätautien tulosyksikössä). Pilotti aloitettiin Sairaanhoitopiirin johdon kanssa neuvoteltiin aluksi pilotin pituudeksi noin 6 kk, mutta kevättalvella jatkoneuvotteluissa saatiin lupa jatkaa syksylle Sairaanhoitopiirin johdon katselmuksen yhteydessä käytiin läpi sairaalan johdon kanssa pilotin tuloksia ja lupa toimintamallin jatkamiseen saatiin vuoden 2006 loppuun saakka. Toiminnan vakiinnuttamisen osalta tulosyksikköä pyydettiin ottamaan asia päätettäväksi seuraavan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Uudistunut päivystysmalli on osoittautunut toiminnallisesti niin asiakasnäkökulman kuin henkilöstönäkökulmankin kannalta aiempaa toimivammaksi. Laskelmien mukaan uuden mallin taloudellinen lisäkulu palkkojen osalta Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 1/ on jokseenkin ennalta arvioitua tasoa ja päivystyksen palkkauksen kokonaiskustannuksiin nähden vähäinen. Kustannusvaikutus on n euroa vuodessa. Työvoimapoliittisesti malli on osoittautunut onnistuneeksi. Päivystysmallin vakinaistaminen edellyttää erikoistuvan lääkärin virkojen perustamista. 4 sairaanhoitajan toimea Valvontaa vaativien potilaiden hoitaminen seurantahuoneessa parantaa potilaiden hoidontarpeiden tunnistamista, nopeuttaa hoitoa ja lisää potilasturvallisuutta. Erikoissairaanhoidossa potilaiden määrä on lisääntynyt, mikä merkitsee myös potilaiden korkeaa hoitoisuutta. Näistä potilaista % tarvitsee vuodeosastohoitoa, minkä vuoksi potilaskuljetukset osastoille ovat lisääntyneet ja sitovat sairaanhoitajaresursseja. Toimien kustannusvaikutus on n euroa/v. Lääkintävahtimestarin toimi Lääkintävahtimestari hoitaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kipsaukset. Nykyisestä lääkintävahtimestareiden määrästä riittää yksi lääkintävahtimestari/työvuoro. Kirurgian muuttuneet hoitokäytännöt ovat lisänneet kipsauksia ja teippauksia. Sujuva toiminta ja mahdollisimman lyhyet kipsausten odotusajat edellyttävät lääkintävahtimestarilisäystä. Toimen kustannusvaikutus on n euroa/v. Oulaskankaan sairaalan tulosyksikkö Yhteispäivystys 5 sairaanhoitajan toimea päivystyspoliklinikalle 2 lääkintävahtimestarin toimea päivystyspoliklinikalle 1 laboratoriohoitajan toimi laboratorio-osastolle 2 osastosihteerin toimea päivystyspoliklinikalle Oulaskankaan sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan lisäksi erillisten sopimusten mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksestä sekä tarkoituksenmukaisesta etäpoliklinikkatoiminnasta. Oulaskankaan sairaalan vaikutusalueen terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisprojektissa esitettiin yhteispäivystysyksikön toiminnan kehittämistä Oulun seudun mallin mukaisesti ottaen huomioon alueen erityistarpeet. Päivystysyhteistyön laajentuessa on arvioitu potilasmäärien kasvavan noin potilaaseen. On ensiarvoisen tärkeää, että päivystyksessä on kokemuksen tuoman ammattitaidon omaavaa henkilökuntaa riittävästi, eivätkä työntekijät vaihdu koko ajan (tällä hetkellä tilapäisiä: 5 ½ sairaanhoitajaa, 2 lääkintävahtimestaria ja 2 osastonsihteeriä). Päivystyksessä/yhteispäivystyksessä työskentely vaatii laaja-alaista osaamista, hallittava kaikki erikoisalat/tähystykset. Riittävällä henkilökuntamäärällä pystytään huolehtimaan ennakoidusti alueen väestön kiireellisen hoi- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 1/ don tarpeesta. Tavoitteena on, että Oulaskankaan yhteispäivystys on alueen palveluorganisaation hyvin toimiva tekijä. Potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus voidaan taata riittävällä ja osaavalla henkilökunnalla, koska päivystysalue laaja, koko Oulun eteläinen alue. Oulun eteläisellä alueella laboratoriotoiminnan alueellisen toiminnan vilkastumisen, päivystyspotilaiden aj tutkimusmäärien lisääntymisen myötä laboratoriossa on jouduttu siirtymään yövuoroissa varallaolosta aktiivityöaikaan, jonka vuoksi on tarve laboratoriohoitajan toimelle. Toiminnan sujuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi esitämme edellä mainittujen toimien perustamista lähtien. Budjetissa on rahavaraus vakansseille vuodelle Kustannusvaikutukset: 5 sairaanhoitajan toimea e 2 lääkintävahtimestarin toimea e 1 laboratoriohoitajan toimi e 2 osastonsihteerin toimea e Kustannusvaikutukset yhteensä e Kustannukset sisältyvät vuoden 2007 talousarvioon Leikkausosasto ja arkisto 4 sairaanhoitajan toimea leikkausosastolle 1 lääkintävahtimestarin toimi leikkausosastolle Oulaskankaan sairaalassa on lähtien ollut käytössä viisi leikkaussalia hoidon pääsyn varmistamiseksi. Viidennen leikkaussalin käyttö on mahdollistanut muun muassa raskaan ortopedisen ja päiväkirurgisen toiminnan tehostamisen sairaalassa. Vuodelle 2007 suunnitellun leikkaussalien remontin myötä henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden sekä toiminnan jatkumisen turvaamiseksi esitämme toimien vakinaistamista. Budjetissa on rahavaraus vakansseille vuodelle arkistonsihteerin toimi arkistoon Oulaskankaan sairaalan arkistossa on vuodesta 2003 lähtien työskennellyt yksi tilapäinen henkilö. Tehtävä ja toiminta ovat pysyväisluonteisia, jonka vuoksi on tarve vakinaistaa ko. henkilö. Talousarvioon on sisällytetty rahavaraus kyseiselle toimelle. Kustannusvaikutukset: 4 sairaanhoitajan toimea e 1 lääkintävahtimestarin toimi e 1 arkistonsihteerin toimi e Kustannusvaikutuksetn yhteensä e Kustannukset sisältyvät vuoden 2007 talousarvioon Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää perustaa alkaen seuraavat virat/toimet: 1 kliinisen erikoishammaslääkärin virka (hammas- ja suusairaudet/ protetiikka ja purentafysiologia) 1 välinehuoltajan toimi (hammas- ja suusairaudet/ välinehuolto) 4 röntgenhoitajan toimea (sädehoito-osasto) 1 sairaanhoitajan toimi (gastroenterologian osasto) 2 sairaanhoitajan toimea (sisätautien vuodeosastot) 3 erikoistuvan lääkärin virkaa (yhteispäivystys) 4 sairaanhoitajan toimea (yhteispäivystys) 1 lääkintävahtimestarin toimi (yhteispäivystys) 5 sairaanhoitajan toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 2 lääkintävahtimestarin toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 1 laboratoriohoitajan toimi (Oulaskangas/laboratorio-osasto) 2 osastonsihteerin toimea (Oulaskangas/päivystyspkl.) 4 sairaanhoitajan toimea (Oulaskangas/leikkausosasto) 1 lääkintävahtimestarin toimi (Oulaskangas/leikkausosasto) 1 arkistonsihteerin toimi (Oulaskangas/arkisto) ja päättää perustaa alkaen: 1 apulaisylifyysikon virka (sädehoito) Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 7 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:35/ NIMIKEMUUTOKSET Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikkö Kuntoutuksen tulosyksikkö Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoon liittyen tulosyksiköt esittävät tehtäväksi nimikemuutoksia seuraavasti: Ihotautien vastuualue Osastonhoitajan virka ( ) sairaanhoitajan toimeksi alkaen ihotautien vuodeosastolle 20 Nykyisen osastonhoitajan jäädessä eläkkeelle järjestetään esimiestehtäviä uudelleen ja ihotautien vastuualueella toimii jatkossa poliklinikalla ja vuodeosastolla yksi yhteinen osastonhoitaja. Työpanosta tarvitaan välittömään potilashoitoon lisää. Hammas- ja suusairauksien vastuualue Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Osastonhammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Hammashuoltajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain (614/2005) 5 ja 11 :n muutoksella, joka on tullut voimaan laillistettujen ammattihenkilöiden nimikkeistä, poistuu hammashuoltaja ja niihin lisätään nimikkeenä suuhygienisti, joka vastaa myös nykyistä tutkintonimikettä. Nimikkeiden muuttamisella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Hammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Hammashoitajan toimi ( ) suuhygienistin toimeksi Toimien haltijat ovat kouluttautuneet suuhygienisteiksi ja heidän työpanostaan on mahdollisuus käyttää laaja-alaisemmin kuin hammashoitajana. Lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualue Apuneuvoteknikon virka ( ) suunnittelijan toimeksi Kuntoutuksen tulosyksikön hallinnolliset velvoitteet on ensisijassa hoidettu lääkinnällisen kuntoutuksen vastuualueen henkilökunnan toimesta tukeutuen sijaisjärjestelyissä (esim. kansliahenkilökunta) muihin vastuualueisiin. Vastuualueiden tehtävien laajentuessa voimakkaasti esim. yleislääketiede (opetuksen kehittämisprojekti), terveyspalvelut (palvelusopimukset mm. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Lapset ja nuoret tulosyksikkö Oulunsalon kunnan kanssa), terveyden edistäminen (D2D-hanke) on kuntoutussuunnittelijana toimivan henkilön tehtävä- ja toimenkuvaa muutettu siten, että hänen työssään painottuu tulosyksikön ja vastuualueiden yleinen taloudellinen ja toiminnallinen suunnittelu sekä seuranta palvelusopimusten laatimisen ja seurannan lisäksi. Edellä luetellut tehtävät ovat pysyväisluonteisia. Helmikuusta 2005 on vastuualueella työskennellyt aluksi osaaikaisesti ja kesäkuusta 2005 alkaen kokopäiväisesti sosiaalitoiminnan vastuualueen sosiaalityöntekijä. Hänen tehtäväkseen on siirretty kuntoutussuunnittelijan aikaisemmin hoitamia lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäviä, joita ovat mm. yhteistyön kehittäminen muiden kuntoutusjärjestelmässä toimivien tahojen kanssa, potilas- ja kuntoutusohjauksen ja kurssitoimintojen kehittäminen ja seuranta, lakisääteisen lääkinnällisen kuntoutuksen alueellisen terveydenhuoltosuunnitelman laatiminen ja seuranta ja ERVAalueen kuntoutustoimintaan liittyvät kehittämistehtävät. Lisäksi TÄKYtoiminta että julkiselta terveydenhuollolta kuntoutuspalveluja ostavien ulkopuolisten tahojen palveleminen kuuluu hänen tehtäviinsä sijaistuksen lisäksi. Virkanimikemuutoksella ei ole työpanos- eikä kustannusvaikutusta. Erikoislääkärin virka ( ) apulaisylilääkärin viraksi Virkaan kuuluu lastenkardiologian hoito- ja kehittämisvastuu koko erityisvastuualueella. Nykyinen viranhaltija täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hän on lääketieteen tohtori, ainut lastenkardiologi koko Pohjois-Suomen alueella ja omaa pitkän kokemuksen lastenkardiologiassa. Kustannusvaikutus vuositasolla on n euroa ja se on huomioitu talousarviossa. Lastenhoitajan virka ( ) sairaanhoitajan toimeksi Lasten hematologisella osastolla (15 ss) tehdään 3-vuorotyötä. Lasten syöpähoitojen kehittyessä ja muuttuessa lääkehoito ja siihen liittyvät toimenpiteet ja seuranta edellyttävät sairaanhoitajan työpanosta. Syöpähoitojen anto jakautuu kaikille viikon päiville ja yhä enemmän myös iltavuoroihin. Lapsipotilaiden hoitojen seuranta siirtyy yövuoroon ja vaatii siksi sairaanhoitajatyöpanoksen lisäämistä. Sairaanhoitajan työpanos mahdollistaa resurssien suunnittelun niin, että yövuorossa on kaksi sairaanhoitajaa sairaanhoitaja-lastenhoitaja parin sijasta. Osastolle jää edelleen kolme lastenhoitajaa, jotka työskentelevät pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa. Lastenhoitajan viran muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi lisää kustannuksia e/ vuosi sisältäen vuositasolla seuraavasti: tehtäväkohtainen palkka (taso 2) + vuosisidonnainen osa + määrävuosilisä + haitta- ja lomakorvaukset + sosiaalimenot. Kustannusvaikutus on huomioitu yksikön budjettisuunnitelmassa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 9/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 08.30-11.41 Kokouspaikka Kuusamo Asian no Asia Sivu 104 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 105 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 11/2008 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 123 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

23.4.2012 klo 09.00-11.40. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-11.40 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Poissa 62 Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Esko Valikainen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 4/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-9.40 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

24.9.2012 klo 09.00-12.18. yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika Kokouspaikka klo 09.00-12.18 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 115-123 (kesken) Läsnä :t 115-123 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat

yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat KOKOUSKUTSU 4/2012 Kokousaika Kokouspaikka 23.4.2012 klo 09.00 yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 1/2010 Kokousaika 25.1.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu. Yhtymähallitus 23. 2.2010 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2010 1(21) Kokousaika Tiistaina 23.2.2010 klo 14.00 16.00 Kokouspaikka Siikajoen kunnan valtuustosali Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri

Hallintolakimies, hallituksen sihteeri KOKOUSKUTSU 5/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 09.00 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 20.12.2011 klo 9.00-12.40 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 154 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone. hallintoylihoitaja Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 15.06.2015 kello 10:00-10:30 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, talo 7/7. krs kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo

Lisätiedot

Liite 1. JOHTOKUNNAN TOIMINTAOHJE 1 Yhtymähallinto Tässä esitettävä laboratoriokeskuksen johtokunnan toimintaohje on laboratoriokeskuksen hallintosääntöä täydentävää toimintaa, sen ohjausta ja johtamista

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot