KOKOUSAIKA: , kello 10: KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta:"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA: , kello 10: KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Edellisen kokouksen pöytäkirja 32 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä 33 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 34 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tilinpäätös Ammattiopisto Lappian tulosyksiköiden toteutuma Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n neuvottelupäivät 37 Tornion ostopalvelukohteiden siivouksen kilpailutus ja palvelutoimittajan valinta 38 It-tukipalveluhenkilö Toni Kantolan vakinaistaminen 39 Kolarin kunnanvaltuuston päätös yhtymävaltuuston jäseniksi valittavista vuosille Sivuvirkojen perustaminen Lapin korkeakoulukonsernin yhteisten toimintojen viranhaltijoille 41 Muonion toimipisteen toimipaikkapäällikön tehtävät 42 Virkojen perustaminen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalle 43 Osallistuminen Kuopion taitaja finaaliin 44 Seuraava kokous 45 Pöytäkirjan tarkastaminen

2 AIKA: Tiistai , kello 10: (26) PAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Valkonen Asta jäsen, Kuoppala Sauli jäsen, Jurva Pirjo jäsen, Juntunen Jouko jäsen, Veisto Pekka jäsen, Stoor Olavi jäsen, Hamari Helvi jäsen, Haukilahti Minna jäsen Päkkilä Matti jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Vaattovaara Pekka yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, poistui kokouksesta pykälän 39 käsittelyn aikana, klo Leipälä Pentti kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tolppi Reijo rehtori, ammattikorkeakoulu, esittelijä Niva Markku vs.rehtori, ammattiopisto Lilja Pertti vs. hallinto- ja talousjohtaja Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Pertti Lilja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, kohta 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan kohta 45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT (oikaisuvaatimus asiakohta 46 ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa 30

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3(26) Yhtymävaltuuston asiakohdassa 31 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtaja esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin

4 31 Edellisen kokouksen pöytäkirja 4(26) Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat 1-28 (muutoksenhakuohje 29 ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE NRO 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

5 32 Toimikuntien ja viranhaltijoiden päätöksiä Tarkastuslautakunnan kokous (26) ESITYSLISTAN LIITE NRO 2, TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien päätökset tiedoksi ja toteaa, etteivät päätökset aiheuta yhtymähallituksen toimenpiteitä. Esitys hyväksyttiin.

6 33 Tiedoksi saatettavat asiakirjat 6(26) Kuntatyönantajat Yleiskirje 19/2010, , Vuoden 2010 yleiskirjeluettelo Yleiskirje 1/2011, , Työsopimuslain muutos Yleiskirje 2/2011, , Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta Yleiskirje 3/2011, Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä Yleiskirje 4/2011, Kuntatyönantaja on lehti esimiehille ja päättäjille Kuntaliitto Yleiskirje 1/80/2011 Vuoden yleiskirjeluettelo Yleiskirje 2/80/2011 Kansallinen veteraanipäivä Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

7 7(26) 34 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tilinpäätös Kuntayhtymän tilinpäätöksen muodon ja aikataulun määrittelee kuntalaki, kirjanpitolaki ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama suositus. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tilinpäätöksen liittyen laaditaan henkilöstöraportti. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on hallituksen toimesta hyväksyttävä maaliskuun loppuun mennessä. Kuntien tavoitteena on ollut, että konserniosat ilmoittavat tietonsa helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen rakenne: Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot ja erittelyt Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset Talousarvio- ja suunnitelma on sitova yhtymävaltuustoon nähden yhtymän vuosikatteen osalta ja investoinnit ovat sitovia yhtymävaltuustoon nähden kuntayhtymän tasolla. Kuntayhtymän vuosikate tilivuodelta 2010 on ,60 (v ,65 ) ja ylitti asetetun tavoitteen :lla. Varsinaisen toiminnan tulos ylitti myös asetetun tavoitteen ja tavoitteen huomattava ylitys aiheutui odotettua paremmista rahoitustuotoista, käyttämättömien omarahoitusosuuksien palauttamisesta käyttötalouteen sekä talousarviossa nettona käsiteltyjen erien positiivisena vaikutuksena. Koulutuskuntayhtymä Lappian ja sen konserniin kuuluvan kiinteistöyhtiön lainakantaa lyhennettiin lainanlyhennyssuunnitelman mukaisesti. ESITYSLISTAN LIITE NRO 3, TILINPÄÄTÖS 2010

8 8(26) Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi ja allekirjoittaa sen kokouksessa. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että tilinpäätös lähetetään jäsenkunnille tiedoksi ja esitetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden 2010 tuloksen ,11 euron käsittelystä seuraavaa: - Tilikauden ylijäämä ,11 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan yli/alijäämä tilille. Esitys hyväksyttiin.

9 35 Ammattiopisto Lappian tulosyksiköiden toteutumat (26) Yhtymähallitus on vahvistanut ammattiopiston tulosyksiköille talousarviot vuodelle Liitteessä esitellään tulosyksiköiden talousarvion toteutumat. ESITYSLISTAN LIITE NRO 4, TOTEUMA 1 12/2010 PÖYTÄKIRJAN LIITE NRO 1, TOTEUMA 1 12/2010 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ammattiopisto Lappian tulosyksiköiden toteutuman. Kuntayhtymän johtajan lisäys Hallitus kehottaa tulosyksikköjä kiinnittämään huomiota talouden toteumaan. Esitys ja kuntayhtymän johtajan lisäys hyväksyttiin.

10 10(26) 36 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n neuvottelupäivät Takaisin asialistalle Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry järjestää kevään 2011 neuvottelupäivät Viking Linen M/S Gabriellalla (Helsinki Tukholma Helsinki). Neuvottelupäivien teemana on Ammatillinen koulutus investointi talouskasvuun ja työllisyyteen. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee osallistujat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n neuvottelupäiville. Hallitus päätti lähettää neuvottelupäiville Pekka Vaattovaaran, Pirjo Viitalan, Olavi Stoorin ja Matti Päkkilän sekä Martti Holsterin.

11 11(26) 37 Tornion ostopalvelukohteiden siivouksen kilpailutus ja palvelutoimittajan valinta Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kiinteistöpalvelujen toimeksiannosta on vuoden 2010 aikana suunniteltu ja mitoitettu Tornion kohteiden siivoustyö kokonaisuutena. Suunnittelutyön tuloksena kaikki Lappian nykyiset siivoojat jatkavat toimissaan ja Tornion Campusalueen keskellä olevat rakennukset siivotaan yhtymäpalveluiden omana työnä. Loput Lappian omat rakennukset suunniteltiin ja mitoitettiin sekä kilpailutettiin hankintalain vaatimana ja edellyttämällä tavalla EU:n kynnysarvot ylittävänä hankintana. Tilikaudella 2010 Tornion kohteiden siivoustöiden menot jakautuivat siten, että oman henkilöstön menot olivat ,04 euroa, ostopalvelut siivousalan yrityksiltä ,29 sekä tarvikemenoja ja vaihtomatto ja muita hankintoja siten, että siivouksen kokonaismenot olivat ,32 euroa. Kilpailutus toteutettiin julkisena hankintana siten, että vertailupisteissä hinta oli 60 % ja laatu 40 %. Laadun osalta tarjouspyynnöt ovat olleet kattavat ja yksityiskohtaiset. Kilpailutettava alue jaettiin kahteen osaan alueeseen 1 ja 2. Kilpailutettu sopimuskausi on kaksi optiovuotta. Sitovat tarjoukset liitteineen tuli jättää kirjallisena viimeistään klo mennessä suljetussa kirjekuoressa (sisältäen erikseen suljetun hintaliitteen). Tarjouskilpailussa sama palveluntoimittaja Lujapalvelut Oy voitti molemmat alueet. Lujapalvelut Oy:n tarjous oli alueelta yksi 3455,00 eur/kk ja alueelta kaksi 2658,00 eur/kk. Kilpailuttamisen laatu- ja hintapisteytystaulukot ovat liitteenä. Tarjousten avauspöytäkirja sekä perustelumuistio toimitetaan yhtymähallituksen kokoukseen. ESITYSLISTAN LIITE NRO 5, VERTAILUASIAKIRJAT Kuntayhtymän johtajan esitys Hyväksytään Lujapalvelut Oy:n tarjoukset ja valtuutetaan kuntayhtymän johtaja allekirjoittamaan palvelusopimus. Esitys hyväksyttin.

12 38 It-tukipalveluhenkilö Toni Kantolan vakinaistaminen 12(26) Toni Kantola on toiminut Ammattiopisto Lappian it-palveluyksikössä ittukihenkilönä, määräaikaissa työsuhteessa, virkavapaalla olleen Jaana Tolosen sijaisena alkaen. Tolosen irtasanouduttua tehtävästä alkaen, Toni Kantolan palvelusuhde esitetään vakinaistettavaksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus vakinaistaa Toni Kantolan palvelussuhteen alkaen entisin palvelussuhteen ehdoin. Esitys hyväksyttiin.

13 13(26) 39 Kolarin kunnanvaltuuston päätös yhtymävaltuuston jäseniksi valittavista vuosille Yhtymävaltuusto asiakohta 2 Yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian perussopimuksen 6 :n mukaan: Jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnat ovat valinneet seuraavat valtuutetut: Kunta Jäsen Puoluekanta Varajäsen Puoluekanta Kolari Vaattovaara Pekka keskusta Grip Anne keskusta Viljasalo Kyllikki vasemmisto Liikamaa Mika vasemmisto Ylitornio Hyttinen Sari vasemmisto Heikka Arto vasemmisto Kannala Teija keskusta Kuoppala Sauli keskusta Tornio Blomqvist Seppo kokoomus Saranne Marika kokoomus Keinänen Erkki keskusta Ponkala Markku keskusta Haukilahti Minna SDP Korhola Anne-Mari keskusta Junes-Leinonen Marianne keskusta Kulmuni Katri keskusta Doktare Mari vasemmisto Stoor Olavi vasemmisto Vanhainen Tapio keskusta Keskitalo Petri keskusta Timonen Mauri keskusta Stenudd Tuomas keskusta Hyvärinen Annikki Pro Tornio Rauvala Kaisa Pro Tornio Keminmaa Niemelä Timo keskusta Alatalo Teemu keskusta Leinonen Anna-Maija kokoomus Kuha Aila keskusta Palolahti Mikko vasemmisto Ylipelto Pauli vasemmisto

14 14(26) Kunta Jäsen Puoluekanta Varajäsen Puoluekanta Tervola Jurva Pirjo keskusta Pullola Paula keskusta Puikko Raimo vasemmisto Kuusela Kauko SDP Simo Sankala Jaakko keskusta Laisalmi Kimmo keskusta Leskinen Tarja keskusta Hamari Helena keskusta Muonio Airaksinen Olavi SDP Salo Timo kokoomus Alaoja Raimo keskusta Sinikumpu Airi keskusta Pello Kuusijärvi Risto keskusta Valkonen Asta keskusta Pakisjärvi Maija-Liisa SDP Mantere Erkki vasemmisto Kemi Pasoja Jouko vasemmisto Ruokamo Vesa vasemmisto Kalttonen Pirkko SDP Karen Johanna SDP Kumpumäki Veikko vasemmisto Henttinen Pertti vasemmisto Päkkilä Matti SDP Määttä Joni SDP Viitala Pirjo vasemmisto Moisanen Sari vasemmisto Sonntag Ritva keskusta Kourula Tuire keskusta Pyykkö Aki keskusta Juntunen Jouko keskusta Laitinen Marja-Leena kokoomus Kurtti Mikko kokoomus Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle Esitys hyväksyttiin. Esittelijän kokouksessa esittämä täydennys perusteluihin

15 15(26) Valtuusto asiakohta 7 Yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali Kuntalain 12 :n mukaan: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Perussopimuksen 6 :n 4 mom:n mukaan: Yhtymävaltuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajat valitaan niiden jäsenkuntien edustajista, joilla ei ole varsinaista jäsentä hallituksessa. Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto valitsee yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa ja päättää näiden toimikaudesta. Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Veikko Kumpumäki Kemistä, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Niemelä Keminmaasta ja yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Vaattovaara Kolarista. Yhtymävaltuuston puheenjohtajien toimikaudeksi päätettiin 4 vuotinen valtuustokausi. Valtuutettu Jaakko Sankala kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Veikko Kumpumäen. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Veikko Kumpumäki kiitti saamastaan luottamuksesta ja linjasi tulevan nelivuotiskauden keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia. Kolarin kunnanvaltuusto on kokouksessaan valinnut koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon vuosiksi Anne Pirkko Helena Gripin ja Mika Tapani Liikamaan sekä Anne Gripin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pekka Juhani Vaattovaaran ja Mika Liikamaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sirkka Kyllikki Viljasalon. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan asiakohdassa 2 valinnut yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudella on toimitettu tiedoksi jäsenkunnille, eikä päätöksestä ole valitettu. Esittelijän kokouksessa esittämä korjaus/täydennys esittelytekstiin

16 16(26) Yhtymävaltuusto on kokouksessaan asiakohdassa 2 todennut yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudella on toimitettu tiedoksi jäsenkunnille, eikä päätöksestä ole valitettu. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan asiakohdassa 7 valinnut yhtymävaltuuston puheenjohtajat 4-vuotiseksi valtuustokaudeksi, yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Veikko Kumpumäki Kemistä, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Timo Niemelä Keminmaasta ja yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi Pekka Vaattovaara Kolarista. on toimitettu tiedoksi jäsenkunnille, eikä päätöksestä ole valitettu. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa, että koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja on lainvoimainen. Esitys hyväksyttiin.

17 17(26) 40 Sivuvirkojen perustaminen Lapin korkeakoulukonsernin yhteisten toimintojen viranhaltijoille Korkeakoulukonsernin kirjastonjohtajan ja kielikeskuksen johtajan käytännön toiminta edellyttää, että he omaavat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa viranhaltijalle kuuluvan toimivallan ja oikeudet. Toimivalta on molempien osalta määritelty asianomaiselle toiminnalle kirjatussa johtosäännössä ja edellyttää käytännössä esimiehelle kuuluva toimivaltaa suhteessa ammattikorkeakoulun kirjastohenkilöstöön sekä esimerkiksi kirjaston hankintoihin liittyvää julkisoikeudellista päätösvaltaa. Ongelma voidaan ratkaista perustamalla ammattikorkeakoululle korkeakoulukirjaston johtajan sivuvirka ja kielikeskuksen johtajan sivuvirka. Perustettavien virkojen työaika ja virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkoihin liittyvä kirjaston johtamiseen liittyvä työpanos ja siitä aiheutuvat kustannukset voivat kohdentua Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle enintään 1/3 osuudella virkoihin liittyvien johtamistehtävien kokonaisresurssista ja kustannuksista. Perustettuihin virkoihin nimittämisestä päättää ammattikorkeakoulun johtosäännön mukaan rehtori. Ammattikorkeakoulun rehtorin esitys Yhtymähallitus päättää perustaa ammattikorkeakoululle sivutoimisen Lapin korkeakoulukirjanton kirjastonjohtajan viran ja sivutoimisen Lapin korkeakouolukonsernin kielikeskuksen johtajan viran alkaen. Sivutoimisen kirjastonjohtajan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kirjastotoimintaan liittyvä johtamisen työpanos voi olla enintään 1/3 -osan viranhaltijan konsernikirjaston johtamiseen liittyvästä työpanoksesta ja kustannuksista ja vastaavasti konsernin kielikeskuksen johtajan Kemi-Tornion kielikeskuksen johtamiseen liittyvät työpanos voi olla enintään 1/3 konsernin kielikeskuksen johtamiseen määritellystä työajasta ja kustannuksista. Koulutuskuntayhtymä Lappia/Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sitoutuu samalla maksamaan enintään 1/3 osan kirjastonjohtajan ja kielikeskuksen johtajan konsernikirjaston ja konsernin kielikeskuksen johtamisesta aiheutuvista henkilöstömenoista ja muista johtamistehtäviin liittyvistä kustannuksista kyseisten henkilöiden palkanmaksusta vastaavalle organisaatiolle. Esitys hyväksyttiin.

18 18(26) 41 Muonion toimipisteen toimipaikkapäällikön tehtävät Koulutuskuntayhtymä Lappia ja Muonion kunta ovat sopineet Muonion lukion ja Ammattiopisto Lappian Muonion toimipisteen johtotehtävien yhdistämisestä yhdelle johtajalle. Muonion kunta nimitti lukion rehtorin virkaan alkaen YTM Kyllikki Kurjen, joka toimi aikaisemmin ammattiopiston opettajana. Ammattiopisto Lappian toimipaikkapäällikön tehtävien hoitaminen edellyttää, että kuntayhtymän hallitus päättää siirtää ammattiopiston johtosäännössä määritellyt toimipaikkapäällikön tehtävät ja toimivallan Muonion kuntaan virkasuhteessa olevalle lukion rehtorille. Muonion kunta laskuttaa sopimuksen mukaisesti osan lukion rehtorina ja ammattiopiston toimipaikkapäällikkönä toimivan viranhaltijana henkilöstökuluista koulutuskuntayhtymä Lappialta. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää siirtää ammattiopiston johtosäännössä määritellyn toimipaikkapäällikön tehtävät ja toimivallan Muonion kuntaan virkasuhteessa olevalle lukion rehtorille ja hyväksyy sopimuksen henkilöstökulujen jakamisesta Muonion kunnan ja koulutuskuntayhtymä Lappian kesken. ESITYSLISTAN LIITE NRO 6; SOPIMUSLUONNOS MUONION KUNNAN JA LAPPIAN VÄLI- SESTÄ SOPIMUKSESTA PÖYTÄKIRJAN LIITE NRO 2, SOPIMUSLUONNOS Esitys hyväksyttiin

19 42 Virkojen perustaminen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalle 19(26) Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala on opiskelijamäärän kasvaessa rekrytoinut vuosittain opetushenkilöstöä virkasuhteisiin tuntiopettajien tehtäviin määräaikaisesti. Kun kyseessä ovat kuitenkin pysyvät tehtävät, esittää ammattikorkeakoulu perustettavaksi kaikkiaan 11 lehtorin virkaa, jotta vältyttäisiin vuosittaisilta perättäisiltä nimityksiltä ja samalla ns. nimitysten ketjuttamiselta, joka pysyväisluonteisista tehtävistä puhuttaessa on kunnallisen viranhaltijalain mukaan kiellettyä, ellei jokin seikka sitä erityisesti vaadi. Ammattikorkeakoululle perutettaisiin virkanumeroille lehtorin virkaa, joiden työtehtävät määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen ammattikorkeakouluja koskevan liitteen mukaan ja palkkaus ammattikorkeakouluja koskevan liitteen hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulun rehtorin esitys Ammattikorkeakoulun johtosääntö 10 Yhtymähallitus päättää perustaa ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalle 11 lehtorin virkaa, joiden tehtävät määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen ammattikorkeakouluja koskevan liitteen mukaan ja palkkaus kyseisen liitteen hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin.

20 43 Lappian opiskelijat taitaja finaaliin 20(26) Kuopiossa järjestettäviin Ammattitaidon Suomenmestaruuskilpailuihin ovat päässeet seuraavat Lappian opiskelijat (suluissa valmentaja). Kondiittori: Essi Sankala (Kristiina Pääkkö) Ravintolakokki: Niko Tähti (Pekka Suutari) Ilmastointiasennus: Jussi-Pekka Pirttimaa (Risto Kangas) Talonrakennus, kirvestyöt: Matias Lammi (Veijo Matala) Sähköasennus: Eetu Pantsar (Matti Rantasaari) Koneistus: Janne Heiskanen (Pentti Tauriainen) Kuntayhtymän johtajan esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuihin Kuopiossa osallistuvat ja heidän valmentajansa. Esitys hyväksyttiin

21 44 Seuraava kokous 21(26) Alustavan kokousaikataulurungon mukaan seuraavat kokoukset ovat: Seuraava kokous Huhtikuun kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 63 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Esitys hyväksyttiin

22 46 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muut kuin hankinta-asiat Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusosoitus ohjeet 22(26) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 31, 33, 34, 35, 39, 43, 44 Koska päätöksestä voidaan tehdä kunnallislain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 45 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 30, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 45 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN YHTYMÄHALLI- TUS URHEILUKATU TORNIO Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätökseen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnanjäsen. Pykälät: Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112 (KÄYNTIOSOITE VALTAKATU 17) ROVANIEMI

23 23(26) Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa.

24 OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS Hankinta-asiat Oikaisuohje 24(26) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Pykälät: 37 Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA/YHTYMÄHALLITUS PL 4, TORNIO KÄYNTIOSOITE: URHEILUKATU 6 virka-aika: 8:00 16:00 sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

25 25(26) Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen seuraavista asiakohdista, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Pykälät: 37 Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään.

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 )

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2013 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 4.9.2013 kello 12.00 13.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 3.5.2012 17:30 Kokousaika 3.5.2012 klo 17.30 19.55 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot