Pirkanmaan kuntakehityshanke. Kuntasseminaari Tulosten yhteenveto, raakadatat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan kuntakehityshanke. Kuntasseminaari 10.12.2012. Tulosten yhteenveto, raakadatat"

Transkriptio

1 Pirkanmaan kuntakehityshanke Kuntasseminaari Tulosten yhteenveto, raakadatat Seuraaviin taulukoihin on koottu työpajan keskustelut. Aineisto on raakadataa, sitä ei ole muokattu eikä haasteita tai keinoja ole karsittu tai luokiteltu. Työpajatyöskentely käytiin kahdessa ryhmässä, teemat olivat: Kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen Innovatiivisuuden kehittäminen kuntien omassa toiminnassa Työskentelyyn osallistuneiden tunnistamat haasteet on merkitty punaisella ja näihin vastaavat keinot vihreällä. Mustalla merkitty on haasteista ja keinoista käytyä taustoittavaa keskustelua. Kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen Tunnistettuja haasteita Mittaaminen ja todentaminen, innovaatiorakenteisiin liittyvät investoinnit eivät näy, vaatii aikaa, kunnissa haluttaisiin nopeasti nähdä tuloksia, miten tuonut hyötyjä kunnalla, mittaamisen kysymys tärkeä etenkin silloin, kun vaikutukset eivät ole suoria (esim. OSKE), haasteena myös kehittäjien ja politiikan kielen yhdistäminen Rahoituksen logiikka, jatkuvuus, ylläpito (innovaatioalustoihin liittyen) Rakennekeskustelu ohjaa: lainsäädäntö tappaa luovuuden, ei kannusta, estää Lainsäädäntö ohjaa rakenteita: velvoittavaa lainsäädäntöä on paljon enemmän kuin sallivaa Julkisen sektorin tehtävien uudelleentarkastelu, liittyy velvoittamaan lainsäädäntöön. Tästä voisi avautua uusia mahdollisuuksia esim. kolmannelle sektorille.. (PPP) Sitoutumisen estäminen Eri sektoreiden yhteisyyden löytäminen, kuntien yhteistyö keskenään, Keinoja vastata haasteisiin Laaja-alainen alueen innovaatioyhtiö toimintakentän laajentaminen, julkisen sektorin innovaatiopuolen edistäminen, sekä rajapintaan tarttuminen 112, monikanavapalvelu, innovatiivisten virkamiesten tuki, back-office palvelu, lupa rikkoa rajoja Laaja-alainen alueen innovaatioyhtiö fokusoituna Kuntakohtaisten vahvuuksien tunnistaminen; synergioiden etsiminen; eri kuntien kärkien tunnistaminen, resurssien fokusoiminen näihin yhdessä, kehittäminen yhdessä Tehtävänkierto, yksikkökierto

2 isäntäkuntatoiminta, orjakuntatoiminta.. Lainsäädäntö: ohjeitus ja tulkinta Erilaisten tarpeiden massakäsittely (samat ohjeet, säännöt, kriteerit) väestöpohjakriteerit, erilaisten tarpeiden tunnistaminen; pienikin yksikkö voi tehdä yhtä hyvää työtä kuin iso.. Kuntien pakolliset tehtävät, 3:en sektorin tukeminen Uusiutumiskyvyn hakeminen, Liian helposti tehdään niin kuin on tehty aina ennenkin Lainsäädäntö, velvollisuudet jne.. kaivataan asennemuutosta rohkeampaan toimintatapaan, sopii myös keinoksi! Kokeilupilotit maakunnittain kokeilulakeja, Pirkanmaa kokeilumaakuntana, haettaisiin nykyisestä lainsäädännöstä poikkeavia käytäntöjä Hallinnon järjestelmästä oikeasti asiakaslähtöiseen toimintaan Asiakaslähtöinen toiminta, ollaan hyviä luomaan hallinnollisia järjestelmiä, mutta niissä ei huomioida loppukäyttäjää. Järjestelmät voisivat olla yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempiä, kuultaisiin asiakasta oikeasti; nykyisestä poisoppiminen ( hypnoosi ) työryhmissä asioiden työstäminen; puheen tasolta käytäntöön siirtäminen -> konkretisointi! Asennekoulutusta ruohonjuuritasolla (laput pois silmiltä) Uudet ajatukset (koulutus, työnkierto, kulttuuri) Luottamusta herättävä toimintatapa (toistensa tunteminen, yhteinen kieli ) Kehitysmyönteinen ilmapiiri, ei-sana kielletty Vähän puhutaan ihmisistä, ketä siellä organisaatioissa on, miten saada kunta houkuttelevaksi työnantajaksi? Haetaanko aina samanlaisia henkilöitä samanlaisiin hommiin? Mikä on yksittäisen henkilön insentiivi ottaa riskiä julkisen sektorin organisaatiossa? On aika helppoa pyörittää samoja juttuja vuodesta toiseen.. Ulkoiset yhteistyömallit? Yritysten johto, koulutuskuntayhtymän johto ja kaupungin johto tapaavat säännöllisesti, nostetaan mekaanisesti ongelmia ja tarpeita esiin. Yhtenä keinona työnkierto, voisi tehdä hyvää virkamiehelle käydä tekemässä töitä toisen kunnan puolella, Tunnistettuja haasteita Koulutusjärjestelmän kehittäminen yrityksiä tukevaksi Keinoja vastata haasteisiin Yrityslähtöisemmät koulutuspalvelut Verotulojen suuntaaminen toisin, yritykset

3 Koulutusjärjestelmien reagointinopeus muuttuviin (työelämän) tarpeisiin; yrittäjien tuottaminen Lumipallojen liikkeelle saaminen veturiyritysten löytyminen Kv. ulottuvuus Pirkanmaalaisilla toimijoilla, miten kunnat voisivat olla tukemassa tätä? Kilpailukykyinen toimintaympäristö (verotus, työtä koko perheelle, tonttimaata saatavilla.. ) Koulutus Liikkeen vahvistaminen rakenteiden sijasta Yksittäisen henkilön insentiivi kehittämiseen julkisella sektorilla voisivat tuottaa koulutuspalvelut itse, jotta osaaminen kohdentuisi paremmin? Nykyinen systeemi ei tätä salli.. korkean koulutuksen ennakointiin tämä ei oikein sovi.. opettajat välillä vierailemaan työelämään, näkemään paremmin, mitä tarpeita työnantajilla on.. Markkinarakojen tunnistaminen ja niihin tarttuminen Pirkkalasta konekaupan keskus saatiin idea, jota lähdettiin seuraamaan.. löydettiin Yrittäjien mukaan saaminen kehittämishankkeisiin; KIVI: yleiskeskustelu ei ole yrittäjän paikka Järjestöjen ja kehitysyhtiöiden tehtävänä on tuoda yritysten ääni kuuluville Palvelut vastaamaan tarpeita Yritysten kilpailijoiden toimintaympäristöstä oppiminen Kilpailevien seutujen benchmarkkaus, miten eri ympäristöissä toimivien yritysten toimintaa tuetaan; sen ymmärtämistä, mitä yrityksille pitäisi tarjota.. Kieliopetuksen tarjoaminen yli kuntarajojen Yrityksiä kiinnostaviin asioihin panostaminen: osaavan työvoiman saatavuus, logistiikka ja liikenneyhteydet, kyky tehdä nopeita päätöksiä (kunnassa), toimintaa tukevat muut rakenteet kuten kaavoitus Ulkoiset yhteistyömallit Kaavoitus ja infra kuntoon Innovatiivisuuden kehittäminen kuntien omassa toiminnassa Tunnistettuja haasteita Sisäinen laskenta o kustannusten vyörytys, o ei laskentatietoa että voitaisiin vertailla kuten yksityisellä puolella o palveluhaaste? Ei tarvitse miettiä toimintaa taloudellisessa mielessä Tarve taloudellisesti tehokkaalle toiminnalle Keinoja vastata niihin Konsernin kokonaisedulle hinta kunnanjohtaja Kustannusten ja hintojen laskeminen ja näkyväksi tuleminen - konsernin kokonaisetu; sisäinen liikelaitos, kustannusseuranta; pitää

4 laskenta ja vertailuongelma valinta Historiallinen painolasti Jäykkä ajattelu rakenteiden suhteen - teollisuusrata Oriveden läpi, kaavaratkaisuja mietitty - muita tapoja kuin alikulkutunnelit - 2 miljoonan sijoitus, jos sijoitetaan muualle miten muuten voisi sijoittaa rahat, olisiko muita keinoja ratkaista, kuten vartiointi tai veturin "varustelu" uudelleen mieluummin kuitenkin tehdään 2 miljoonan siltaratkaisu -> kallis, näennäinen turva pienelle ihmiselle, jäykkä ajattelu ja luodaan liian raskaita kustannusrakenteita määrittää hinta, eri yksiköt ei muuten vertailukelpoisia - kustannukset esim. terveydenhoidossa; työntekijän sairasloma jatkohoitoon pääseminen, hoitoon pääsy viivästyy, jolloin töihin paluu viivästyy ja inhimillinen kärsimys kasvaa Mittareiden kehittäminen Toimintavapauden jalkauttaminen organisaatiossa uusiin toimintatapoihin - toiminnan kehittämisen jalkauttaminen myös toteuttavalle tasolle: miten toimintaa muutetaan, että saataisiin samoilla resursseilla tehokkaampaa ja tuottavampaa tulosta ei eurot edellä vaan itse toiminta ytimeen; käytännön tekijät mukaan; luvattu kannustepalkkioita hyvistä esityksistä, mutta ei ole vielä konkretisoitunut Esimieskulttuurin muutos - kunnassa hyvä johtajuus, jossa johdetaan ihmisiä tekemään uusia asioita uudella tavalla; täytyy antaa vastuuta - kasvuyritykset ja menestystarinat lähtevät osallistuvasta johtamisesta, tekijät ja asiakkaat mukaan Puheeksiottokynnyksen madaltaminen inhimillinen vastuu Kansalaisille määritellään myös velvollisuuksia - ihmiset voivat auttaa toisiaan paranemaan ja voimaan hyvin - lähimmäisenrakkauden soveltaminen käytännössä ei tapahtu tällä hetkellä - mittarit: suurin este

5 Kunta koetaan palveluntuotantolaitoksena - asiakas unohtuu, asiakkaan osallisuus olematon Asiakas ei ole voinut valita - käyttäjäläheisyys esim. SOTE-palveluissa Ei ongelmaa saada asiakkaita palveluihin (kysyntä ylittää tarjonnan) "Ei ole vieläkään tarpeeksi paha tilanne" Kokonaisuuden hallinta - palvelurepertuaari laaja kunnilla - palvelurepertuaari laaja, kunnilla niin paljon palveluita tarjolla, jos yrityksillä vastaava tilanne, olisi vaikea keksiä ansaintalogiikkaa - taloudellisen tehokkuusajattelun puute - kustannuslaskenta jne. - vertailuongelma - palvelukokonaisuus niin suuri, että kokonaisuuden hallinta kärsii ja ansaintalogiikkaa vaikea määritellä Ansaintalogiikan erot kunta- ja yksityissektorilla Hierarkinen rakenne haittaa organisaation omien osaajien osaamisen hyödyntämistä opetustoiminnalle koti; opettajien lisääminen ja opettajien vastuiden lisääminen ei toimi, jos vanhemmille ja lapsille ei aseteta myös vastuita (esim. kaksi yhteydenottoa opettajalta kotiin, mutta kolmannesta kilahtaa lasku) - vanhemmuuden puute (ei kanneta vastuuta, ei vain alkoholi tms. ongelmat vaan läsnäolon puute) Palveluhaaste käyttöön Asiakkaiden osallistaminen esim. raadit, alustat - asiakkaiden osallistaminen, muut kuin perinteiset raadit; tapa järjestää palvelut esimerkkinä päivähoito Kokonaisuuden hallinta ja siihen liittyvät kerrannaisvaikutukset esim. terveydenhoidossa Kunnan työntekijöiden osaamisen systemaattinen kehittäminen mahdollistaa toimintatapojen kehittäminen Kunnan työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen henkilökierto Tilaa prosesseihin <-- Henkilöstön kannusteet "hoitoluokka" - kunnan työntekijöiden systemaattinen kehittäminen (mahdollistaa kehittämisen) - olemassa olevan osaamisen kehittäminen, esim. tehtäväkierto - henkilöstön kannustaminen innovatiivisuuteen (esimerkki Sastamalasta, "hoitoluokka", jossa opetus ja kouluterveydenhuolto nivelletty yhteen) - kolmannen sektorin innovatiivinen hyödyntäminen

6 Virkamiesten näkökulmien laajentaminen, työnkierto, asennemuutos, koulutus, sisäinen tiedonkulku Tietosuoja, yritys ei voi levitellä liikesalaisuuksiaan - miten sitten kunta innovoi? Saada yrityksiä asiakkaiksi kunnan alueelle "Me Pirkanmaalla" Kilpailu veronmaksajista / yrityksistä Kunnan / julkkispuolen & EK-elämän yhteistyö - ei riittävästi opita toisilta Kunta vastuussa verkostojen kehittämisestä osaltaan - erikseen yrityksiltä ei voida edellyttää - näkökulman kääntäminen "noi tuolla tekee hyvin ja me ei" pitäisi kääntää toisinpäin korostetaan sitä hyvää, mitä osataan ja tehdään - yritysyhteistyön ratkaisukeskeisyys yrityksen todellisista tarpeista lähteminen Onko kuntien välinen kilpailu itse asiassa ja ainakin joissakin asioissa hyvä, kannustava ilmiö? Kilpailu investoinneista *pitää tuntea omat vahvuudet suhteessa kilpailijoihin * neutraali osapuoli joka ajaa sijoittuvan yrityksen etua sijoittuminen perustuu tarjoaman ja tarpeussuhteen EK-elämän kuuleminen esim. kunnan strategiaa laadittaessa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa Yritysvaikutusten arviointi kaikkiin kuntiin hankintapäätökset - elinkeinoelämän ja kunnan yhteistyön parantaminen - yritysvaikutusten arviointi kaikkiin kuntiin - esim. hankintapäätökset - Pirkanmaan yrittäjillä lomakeluonnos jo valmiina elinkeinoelämän kuuleminen esim. kuntastrategiaa laadittaessa jo riittävän varhaisessa vaiheessa, ei vasta kuulemisen yhteydessä Ratkaisukeskeinen yritysyhteistyö ja asiakasvalvonta Kolmannen sektorin innovatiivinen hyödyntäminen Kehitysyhtiöiden laajempi innovaatiopooli Lainsäädäntöongelma, KVTES, Lisää normitettuja tehtäviä o vähemmän resursseja - lainsäädäntö liian suuryrityskeskeistä - hankinta- ja muun lainsäädännön

7 tekemiseen o eduskunta ongelma nro 1 Puuttuu osto-osaaminen räjäyttäminen Erottamiskynnys matalammaksi - suurin osa henkilöstöstä ok, mutta parin % "mätämunaporukasta" ei meinaa päästä millään eroon, etenkin pienten organisaatioiden kohdalla erottaminen pitäisi tehdä helpommaksi Onko kunnissa riittävä tietotaso? tarvitaan innovointiin ja luovaan ostoosaamiseen Innovatiivisten hankintojen opintopiiri + opas + (lakimies) tukiluuri Tietojohtaminen kunnissa - tietojohtaminen, että tietoa olisi saatavilla monipuolisesti eri tietolähteistä ja saisi käyttöönsä koostettuna Omistajaohjauksen terävöittäminen sairaanhoitopiirin yhtymäkokous valtuuston sijaan Innovatiivisuuden kehittäminen - korvamerkittyä kuntakohtaista kehityspanostusta - aikaa - rahaa - muutoshallintakoulutusta ym. Week of wicked problems "pakolliseksi" kaikille kunnille

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

TEK-paneelin 1/2011 tulokset

TEK-paneelin 1/2011 tulokset TEK-paneelin 1/2011 tulokset KAIKKI VASTAAJAT... 2 1. Tunnetko TEKin tavoitteet liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan (Viisaat valinnat)?... 2 2. Mikä on mielestäsi sopiva vanhuuseläkkeen alaikäraja?...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU.

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. 1 2 JOHDATUS

Lisätiedot

Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen

Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen INVESTOINTEJA SUOMEEN -AIVORIIHI Tulosraportin sisältö Aivoriihen tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 7 Mitä löydettiin? TOP 10 teemat 12 Esteet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti. Keski-Suomi. 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Raportti Keski-Suomi 16.05.2012 Kimmo Kivinen, Nette Lehtinen Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot