OHJAAVAT PERIAATTEEMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAAVAT PERIAATTEEMME"

Transkriptio

1 OHJAAVAT PERIAATTEEMME

2 Green Bulletin -julkaisuissa on noin 50 vuoden ajan kuvattu tapaa, jolla John Deere harjoittaa liiketoimintaa ja toteuttaa arvojaan käytännössä. Nämä julkaisut ohjasivat päätöksiä, joita yhtiössä tehtiin sen pyrkiessä pitkäaikaiseen missioonsa eli korkeampaan päämääräänsä toisin sanoen palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta. Deeren arvot ovat luoneet kestävän perustan yhtiön menestykselle. Meidän on tulevaisuudessa varmistettava, että nämä arvot säilyttävät keskeisen asemansa ja merkityksensä ja innoittavat edelleen toimiamme. Tässä asiakirjassa esitellään nykyaikaisessa ja helppokäyttöisessä muodossa Green Bulletin -julkaisujen toiminta-ajatukset. Siinä esitetään ohjaavat periaatteemme aikaisempaa tiiviimmällä ja epämuodollisemmalla tavalla. Tämä asiakirja täydentää yhtiömme toimintaohjeita, eettisiä menettelyohjeita ja toimittajia koskevia eettisiä toimintaohjeita. Niissä kerrotaan käytännöistämme ja menettelytavoistamme tarkemmin, mutta ne perustuvat tämän asiakirjan periaatteisiin. Minulla on ilo julkaista yhdessä koko johtoryhmän kanssa Ohjaavat periaatteemme. Se on kokoelma oivaltavia ja usein myös innoittavia viestejä, jotka ovat peräisin John Deeren Green Bulletin -julkaisuista viimeisten 50 vuoden ajalta. Tavoitteemme Olemme sitoutuneet palvelemaan niitä, jotka hankkivat elantonsa maasta, ja parantamaan siten ihmisten elintasoa kaikkialla. Yhtiömme pyrkii jatkuvasti tuottamaan merkittävää lisäarvoa kaikille, joiden etua yhtiön menestys palvelee. Tavoitteemme saavuttaminen edellyttää poikkeuksellisen tehokasta toimintaa, kurinalaista kasvua sekä saumatonta ja tehokasta tiimityöskentelyä. Tuotamme vastavuoroista etua seuraavilla tavoilla: Luomme kestäviä asiakassuhteita lisäämällä asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja parantamalla heidän toimintansa kannattavuutta ja tehokkuutta. Rakennamme dynaamista, aktiiviseen osallistumiseen tähtäävää liiketoimintaa, jossa työntekijöiden työpanoksesta annetaan tunnustusta, sitä arvostetaan ja siitä palkitaan. Tuotamme jatkuvaa lisäarvoa osakkeenomistajille. Luomme toimittajiin, itsenäisiin jälleenmyyjiin ja mihin jakelukanavan toimijoihin vastavuoroisesti hyödyttäviä suhteita. Toimimme mielekkäällä tavalla niiden yhteisöjen hyväksi, joissa toimimme, ja laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi. Tavoitteemme ohjaavat meitä tiellämme, jolle yhtiömme perustaja lähti vuonna Uskomme tulevaisuuden olevan täynnä lupauksia ja hienoja mahdollisuuksia. Syyskuu 2012 Samuel R. Allen, pääjohtaja 2

3 Tapamme tehdä yhteistyötä John Deeren tavoitteena on olla entistäkin kokonaisvaltaisempi ja vastavuoroista tukea tarjoava yhtiö. Sen liiketoiminnot tekevät yhteistyötä, jotta koko yhtiö yltäisi mahdollisimman hyvin tuloksiin. Tämä lähestymistapa edellyttää välineiden ja prosessien hyödyntämistä, asiakkaita ja markkinoita koskevan tiedon jakamista sekä yhteistyön tekemistä koko toimitus- ja jakeluketjussa. Tätä toiminta-ajatusta tuetaan Deeren palkitsemisohjelmilla, joiden tarkoituksena on antaa saavutuksista tunnustusta koko yhtiössä. Yhtenäisillä prosesseilla ja lähestymistavoilla mahdollistetaan tehokas työskentely koko yhtiössä aina, kun se on mahdollista. Yhteiset järjestelmät ja välineet johtavat pääsääntöisesti resurssien tehokkaaseen käyttöön, johdonmukaisempiin ratkaisuihin, nopeampaan täytäntöönpanoon ja yhteiseen yrityskulttuuriin. Joissakin tapauksissa menettelytapoja ja käytäntöjä voidaan mukauttaa paikallisten tapojen ja vaatimusten mukaisiksi. Tämä on hyväksyttävää, jos paikalliset käytännöt sopivat yhteen ydinarvojemme ja kaikkien lakisääteisten vaatimusten kanssa. Työntekijäjärjestöjen odotetaan tekevän kumppanuusyhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa, jotta niiden tavoitteet ja prioriteetit ymmärretään syvällisesti. Näin työntekijät voivat tukea liiketoimintayksiköiden pyrkimyksiä kehittämällä tehokkaita, johdonmukaisia ratkaisuja, jotka auttavat yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa. Uskomme, että toimiminen vastavuoroista tukea tarjoavana, kokonaisvaltaisena yhtiönä on paras tapa turvata poikkeukselliset tulokset ja saavuttaa asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme tiukat vaatimukset. 3

4 REHELLISYYS Ydinarvomme Liiketapaohjeisto John Deeren maine perustuu sen perusarvoihin rehellisyyteen, laatuun, sitoutumiseen ja innovointiin. Nämä arvot ovat muokanneet yhtiön luonnetta ja tehneet John Deeresta poikkeuksellisen yhtiön. REHELLISYYS merkitsee sitä, että puhumme totta, pidämme lupauksemme ja kohtelemme muita oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Se ilmenee rehellisyytenä suhteissa, päätöksinä, joissa otetaan tasapainoisesti huomioon kaikkien sidosryhmien edut, sekä ehdottomana sitoutumisena eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan. Rehellisyys on yksi tärkeimmistä valteistamme. Sitä ei saa vaarantaa. LAATU merkitsee lisäarvon tuottamista asiakkaille, työntekijöille, osakkeenomistajille ja muille. Laatu ilmenee monin tavoin esimerkiksi siten, että myymme asiakkaita ilahduttavia tuotteita ja palveluja ja annamme niihin liittyvää tukea, luomme työympäristön, jossa työntekijät voivat menestyä, teemme tulosta, joka vastaa sijoittajien odotuksia, ja pidämme yllä luotettavia suhteita, jotka hyödyttävät kaikkia sidosryhmiä. SITOUTUMINEN merkitsee sitä, että teemme parhaamme täyttääksemme sidosryhmien odotukset ennakoitavalla ja johdonmukaisella tavalla ajan mittaan. Tunnustamme sen, että asiakkaillamme, työntekijöillämme ja sijoittajillamme on paljon valinnanvaraa valitessaan yhtiötä, jonka kanssa he haluavat toimia. Tilaisuutemme palvella onkin nähtävä etuoikeutena, jota ei saa pitää itsestäänselvyytenä. INNOVOINTI merkitsee sitä, että keksimme, suunnittelemme ja kehitämme läpimurtotuotteita ja -palveluja, joita markkinat pitävät hyvin houkuttelevina ja jotka saavat asiakkaat suosimaan John Deere -brändiä entistäkin enemmän. Innovoinnissa on kyse myös maailmanluokan valmistusprosessien kehittämisestä uusimman teknologian avulla sekä tietoteknologian uusimpien välineiden ja käytäntöjen soveltamisesta koko yhtiössä. Ydinarvomme yhdistävät meitä Deere-yhteisön jäseninä ja erottavat meidät monista muista yhtiöistä. Lisäksi nämä arvot ovat pitäneet asiakkaat uskollisina monen sukupolven ajan ja osoittautuneet voimakkaaksi inspiraation lähteeksi tuhansille kyvykkäille työntekijöille ja liikekumppaneille lähes kahdensadan vuoden ajan. Ydinarvoihimme perustuvan perinnön vieminen eteenpäin on hyvin tärkeää asiakkaiden palvelemisen sekä liiketoimintamme nykyisten ja tulevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Yhtiömme noudattaa ydinarvoihimme perustuvia vaatimuksia. Nämä arvot muodostavat pysyvän kehyksen, joka ohjaa toimiamme ja on tuonut yhtiölle erinomaisen maineen rehtinä ja eettisenä toimijana. Tämä on yhtiölle kilpailuetu, jonka suojelu on kaikkien työntekijöiden tehtävä. Eettiset standardit ovat keskeinen osa toimintakulttuuriamme, ja johdonmukaisuus ja sääntöjen noudattaminen taataan lisätoimenpiteillä. Jatkuva valvonta, itsearviointi ja oman toiminnan korjaaminen auttavat varmistamaan, että standardejamme sovelletaan ja noudatetaan jatkuvasti. Sääntöjen noudattamisessa ei ole kyse vain omista sisäisistä arvioinneistamme ja toimistamme. Hallitukset maailman eri maissa ovat hyväksyneet lakeja, jotka sääntelevät yritysten toimintaa. Hyväksymme myös näiden sääntöjen noudattamiseen liittyvät velvoitteet normaaleina liiketoimintaan kohdistuvina vaatimuksina, jotka tiivistyvät yritysten vastuullisen hallinnointitavan käsitteeseen. Jokainen työntekijä on vastuussa lakien ja asetusten noudattamisesta. Deeren liiketapaohjeisto on hallinnointiin ja sääntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa ensisijaisesti noudatettava ohjeisto. Yhtiö on kaikissa tilanteissa erittäin sitoutunut liiketoimintaetiikkaan ja arvoihin, jotka määrittelevät, keitä me olemme. Työntekijöille tämä omistautuneisuus on ylpeyden, kunnian ja merkityksen lähde. Se on myös luottamuksen lähde kaikille, jotka toivovat John Deeren pitkäaikaista menestystä. LAATU 4 SITOUTU

5 INNOVOINTI Keskeiset sidosryhmämme TYÖNTEKIJÄT John Deere pyrkii tarjoamaan mielekkään työkokemuksen, joka perustuu ennen kaikkea yksilön kunnioittamiseen. John Deeren työntekijöiden odotetaan toimivan jatkuvasti ja kaikissa tilanteissa eettisesti ja laillisesti riippumatta siitä, missä asemassa he toimivat yhtiössä tai missä heidän työpaikkansa sijaitsee. Tunne yhteenkuuluvuudesta yhtiön ja työtovereiden kanssa on työntekijöille tärkeä. Työntekijät ovat ylpeitä työstään ja arvostavat mahdollisuutta oppia toinen toisiltaan. Heille on yhteistä syvällinen kiinnostus yhtiöön vaikuttavia asioita kohtaan, ja he ovat hyvin sitoutuneita yhtiön menestykseen. Työntekijöillämme on monia yhteisiä arvoja. He kuitenkin kunnioittavat erilaisia näkemyksiä ja suhtautuvat myönteisesti mahdollisuuteen työskennellä eri taustoista tulevien henkilöiden kanssa. Deere tarjoaa työntekijöille merkityksellisiä ja haasteellisia työtehtäviä. Yhtiö auttaa työntekijöitä saavuttamaan uratavoitteensa tarjoamalla mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun. Luomme yhdessä kannustavia, dynaamisia työsuhteita, joille on ominaista se, että yksilön ja tiimin saavutuksista annetaan tunnustusta. Deeren menestys riippuu olennaisesti siitä, miten se onnistuu houkuttelemaan, kehittämään ja palkitsemaan erittäin osaavia työntekijöitä. Tässä onnistuminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. ASIAKKAAT Asiakkaamme odottavat saavansa sijoitukselleen mahdollisimman hyvää tuottoa tuotteen kehittyneiden ominaisuuksien, verrattoman laadun ja jatkuvan lisäarvon muodossa. John Deeren menestys perustuu siihen, että yhtiö on sitoutunut tiukasti täyttämään asiakkaan odotukset jokaisessa kaupanteossa. Tavoitellessamme uusia asiakkaita uusilla markkinoilla pyrimme menestymään samalla tavalla. Sitoutuminen asiakkaaseen merkitsee myös sitä, että tarjoamme poikkeuksellista myynnin jälkeistä palvelua. Innovatiivisten järjestelmien, koulutuksen ja yhtiön tuen avulla jälleenmyyjät auttavat asiakkaita saamaan parhaan mahdollisen tuoton investoinnille, jonka nämä ovat tehneet John Deeren koneisiin ja ratkaisuihin. Myynnin jälkeinen tuki on edelleen John Deere -kokemuksen tunnusmerkki. John Deeren asiakkaat ansaitsevat kaikissa tilanteissa sen, että yhtiö innovoi, tarjoaa hyvää laatua ja tuottaa heille lisäarvoa jatkuvasti. MINEN Kaikki yhtiössä ja sen parissa työskentelevät sitoutuvat näiden vaatimusten täyttämiseen. Ymmärrämme, että asiakkaat pysyvät uskollisina vain, jos tuotteidemme ostajien saama lisäarvo on heidän investointiaan suurempi tai ylittää kilpailijoiden tuotteiden tarjoaman lisäarvon. Tämän toimintamallin noudattaminen on välttämätöntä, jotta onnistumme muodostamaan kestäviä, kannattavia asiakassuhteita ja saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme maailmanlaajuisesti. TOIMITTAJAT JA JÄLLEENMYYJÄT John Deeren menestys perustuu pitkälti suhteisiin, joita sillä on laadukkaiden, sitoutuneiden liikekumppaneiden, kuten toimittajien, logistiikkapalvelujen tarjoajien ja jälleenmyyjien kanssa. Liikekumppaneiden asiantuntemus ja ammatillinen tuki auttavat keskeisesti yhtiötä tuottamaan, jakelemaan ja markkinoimaan kehittyneitä tuotelinjojaan ja varmistamaan, että asiakkaat saavat luotettavaa palvelua ja myynnin jälkeistä tukea. Deeren liikekumppanit jakavat yhtiön vision ja arvot ja ovat yhtiön tavoin hyvin sitoutuneita auttamaan asiakkaita tuottavuuden ja kannattavuuden lisäämisessä. Suuri osa Deeren tuotteiden osista, komponenteista ja teknologiasta tulee ulkopuolisilta toimittajilta. Menestyksemme kannalta on erittäin tärkeää, että ne toimittavat tehtaillemme ja muille tuotantolaitoksillemme laadukkaita tuotteita aikataulun mukaisesti ja luotettavasti. Riippumattomat jälleenmyyjät vastaavat John Deeren tuotteiden myynnistä ja edustavat brändiämme vähittäiskaupassa ostajien suuntaan. Yhtiö on tunnettu kokeneista jälleenmyyjistään, heidän asiantuntemuksestaan tuotteiden suhteen sekä myynnin jälkeisestä tuesta. Deeren vahvat suhteet liikekumppaneihin tuovat yhtiölle osaltaan merkittävää kilpailuetua, joka kasvaa nopeasti koko maailmassa ja on välttämätöntä maailmanlaajuisen markkina-asemamme laajentamiselle. OSAKKEENOMISTAJAT Pitkäkestoista poikkeuksellista tulosta tekemällä Deere tuottaa osakkeenomistajille lisäarvoa ja motivoi heitä jatkamaan sijoitustaan. Vahva kehitys auttaa yhtiötä keräämään pääomaa luotettavasti, tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Tämän pääoman turvin voimme puolestaan parantaa toimintaamme ja kehittää asiakkaiden tarvitsemia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Poikkeuksellinen taloudellinen tulos auttaa meitä lisäksi houkuttelemaan, kehittämään ja pitämään palveluksessamme kyvykkäitä työntekijöitä, joiden työpanos on jatkuvan menestyksemme kannalta hyvin tärkeä. Sen lisäksi, että John Deere tarjoaa hyvää tuottoa, se myös noudattaa eettisiä toimintaohjeita ja kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Tämä parantaa yhtiön mainetta ja lisää sen houkuttelevuutta sijoituskohteena. 5

6 Yhteiskunnallinen vastuu Moninaisuus ja työympäristön suvaitsevaisuus Deeren tärkeimpänä tehtävänä on harjoittaa tuloksekasta liiketoimintaa tarjota asiakkaille laadukkaita tuotteita, työntekijöille mielekäs työympäristö ja sijoittajille hyvä tuotto. Menestyvä liiketoiminta tuo mukanaan mahdollisuuden toimia yhteiskunnan tuottavana jäsenenä ja palvella yhtiönä korkeampaa päämäärää. Korkeampana päämääränä on auttaa parantamaan kaikkien ihmisten elintasoa sitoutumalla niihin, jotka hankkivat elantonsa maasta. Yhtiö kannustaa yhteisöjohtamiseen ja ammatilliseen johtamiseen. Työntekijät käyttävät eri puolilla maailmaa monin eri tavoin aikaa ja osaamistaan yhteisöjensä olojen parantamiseen. Maailmanlaajuisissa vapaaehtoistoimintaa koskevissa menettelyohjeissamme työntekijöitä kannustetaan tällaiseen voimavarojen jakamiseen. Myös yhtiö pyrkii antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. Tuemme taloudellisesti strategisia aloitteita ja palveluja, jotka hyödyttävät ihmisiä eri puolilla maailmaa. Lisäksi teemme kumppanuusyhteistyötä julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa, jotka haluavat parantaa yhteisöä kuten mekin. Muilta osin toimimme aktiivisena suunnannäyttäjänä yhteisöjen kasvuun ja kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa. Sitoutumisemme julkiseen vastuunkantoon näkyy myös päivittäisessä liiketoiminnassamme. Esimerkiksi tuotteiden suunnittelua, tehtaiden toimintaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia koskevassa päätöksenteossamme otetaan huomioon pitkät perinteemme ekologisesti vastuullisen ja turvallisen sekä paikallisiin yhteisöihin myönteisesti vaikuttavan toiminnan alalla. Vastuullinen yrityskansalaisuus on John Deeren menestyksen kulmakivi. Kun se yhdistetään rehellisyyteemme asiakassuhteissamme sekä muihin tekijöihin, se tuottaa yhtiöllemme monia hienoja etuja. Deere pyrkii luomaan työympäristön, joka on houkutteleva erilaisista taustoista tuleville työntekijöille, joilla on erilaisia vakaumuksia ja kokemuksia. Työntekijöiden erilaisuus on yksi kilpailuvalttimme ja vaikuttaa yhtiömme luonteeseen. Deeren sitoutuminen moninaisuuteen sopii yhtiön arvoihin, joissa korostetaan rehellisyyttä ja vastavuoroista kunnioitusta. Kun lisäksi Deere kasvaa eri puolilla maailmaa ja tuo uusia tuotteita uusille markkinoille, moninaisuuden kunnioittaminen on entistäkin tärkeämpää, jotta yhtiö voi houkutella sitoutuneita työntekijöitä, uskollisia asiakkaita ja laadukkaita liikekumppaneita. Deere katsoo, ettei moninaisuudessa ole suinkaan kyse vain väestörakenteellisista eroista, vaan se kattaa kaikki ominaisuudet, jotka tekevät ihmisistä yksilöitä. Siten rotu, sukupuoli, tausta ja ikä ovat vain esimerkkejä työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme ominaisuuksista. On myös tärkeää tuoda yhteen työntekijät, joilla on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia, erilaista tietoa ja erilaiset tyylit. Deere on sitoutunut käytäntöihin ja menettelytapoihin, jotka edistävät moninaisuutta sanan laajimmassa merkityksessä. Pyrkiessämme strategisiin tavoitteisiimme on hyvin tärkeää, että kehitämme ja pidämme yhtiössä yllä toimintaympäristöä, joka edistää vastavuoroista kunnioittamista, suvaitsevaisuutta, yhteistyötä ja tuottavuutta kaikkien henkilöiden keskuudessa heidän taustoihinsa katsomatta. Tämä osaltaan takaa, että Deere onnistuu kehittämään poikkeuksellisia kykyjä ja muodostamaan entistä perusteellisemman ja monipuolisemman kuvan maailmanlaajuisesta kasvavasta asiakaskunnastaan. 6

7 Ympäristö, terveys ja turvallisuus John Deere -brändi Yhtiötämme pidetään suuressa arvossa maapallon ja ihmiskunnan hyvinvointia edistävien menettelytapojen ja käytäntöjen vuoksi. Sitoutumisemme ympäristönsuojeluun näkyy toimipaikkojemme toimintaprosesseissa. Energiatehokkaat järjestelmät huolehtivat ilman ja veden laadusta ja poistavat tai vähentävät toimintamme tuottamaa jätettä. Investoidessamme uusiin tuotteisiin, toimintatapoihin tai tekniikoihin asetamme etusijalle ne, joiden vaikutus ympäristöön on suotuisin. Edistämme luonnonvarojen järkevää käyttöä ja pyrimme rajoittamaan ja jopa torjumaan haittavaikutuksia. Deere käyttää huomattavasti resursseja sellaisten tuotteiden suunnitteluun, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet tehokkaasti ja tuloksekkaasti sekä minimoivat samalla ympäristöhaitat ja säästävät luonnonvaroja. Toimiva tuotesuunnittelu lisää kuluttajien turvallisuutta, ja siksi John Deeren tuotteissa on ominaisuuksia, jotka vähentävät loukkaantumisen, sairastumisen ja väsymisen vaaraa. Samoin tuotteiden tunteminen on turvallisuuden kannalta tärkeää. Olemme siksi sitoutuneet opettamaan asiakkaillemme tehokkaimmat ja turvallisimmat tavat käyttää tuotteitamme. Teemme myös yhteistyötä päättäjien kanssa ja autamme näin heitä laatimaan käyttäjiä suojaavia sääntöjä. Pyrimme myös lisäämään työntekijöidemme hyvinvointia jatkuvilla kehitysohjelmilla, joiden tavoitteena on luoda turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja. Pyrimme kaikkialla maailmassa noudattamaan täysin lakien ja sääntöjen vaatimuksia ja jopa ylittämään ne. John Deere on sitoutunut kaikkien työntekijöidensä ja liikekumppanien tuella toimimaan entistä selvemmin suunnannäyttäjinä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen alalla. Huolella ja intohimolla työskentelevät työntekijät ovat tehneet yhtiön historian aikana John Deere -brändistä maailmanlaajuisesti arvostetun merkin. John Deere -brändi on laajalti arvostettu ja yhtiön tärkeä kilpailuvaltti. Brändimme on lupaus siitä, että palvelemme asiakkaitamme ja kasvavaa maailmaa ja että pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja vastaamaan niihin suunnittelemalla ja tarjoamalla kehittyneitä tuotteita ja palveluja. Pyrimme näin auttamaan asiakkaitamme käyttämään maata järkevämmin. Lupauksemme erottaa meidät kilpailijoistamme ja auttaa meitä parantamaan voimakkaasti asemaamme markkinoilla, joilla toimimme. Sen avulla kerromme maailmalle visiostamme selvästi ja johdonmukaisesti. As stewards of the brand, whether employees, independent dealers or suppliers, all of us are responsible for sustaining the positive reputation John Deere seeks in the markets and communities we serve. 7

8 DKE Litho in U.S.A. (12-10)

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Ohjenuora työntekijöillemme

Ohjenuora työntekijöillemme Geberit kompassi Ohjenuora työntekijöillemme Tehtävä Arvot Toimintaperiaatteet Menestystekijät Mitä me teemme Mikä meitä johdattaa Miten työskentelemme yhdessä Mikä on menestyksemme takana Hyvät työntekijät

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130903 Tuotanto: Valentin&Byhr. Paino: Strokirk-Landströms. Paperi: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.fi Tutustu meihin. EFG on johtava toimisto- ja julkisten

Lisätiedot

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner Group Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyritys. Olemme alan asiantuntijoita ja yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla.

Schindler Navigator Book Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Tavoitteiden määrittely. Toimintatapojen määrittely. Strategiset ohjeet menestykseen hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla. Jürgen Tinggren Miguel A. Rodríguez Emmanuel Altmayer Dr. Christoph Lindenmeyer Erich

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Attendon Visio & Arvot

Attendon Visio & Arvot Attendon Visio & Arvot Se, miten huolehdimme hoivaa tarvitsevista ihmisistä, osoittaa millainen on yhteiskunta, jossa elämme. Attendon rooli yhteiskunnassa Pohjoismaissa on kunniakkaat perinteet kansalaistensa

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

Tutkimusstrategia. Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tutkimusstrategia Parasta terveyspalvelua tutkijoiden tuella POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ESIPUHE Teemme Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tutkimusta hyvässä, myönteisessä ilmapiirissä. Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Opas työntekijöille. Rexel, Building the future together

Opas työntekijöille. Rexel, Building the future together Opas työntekijöille Rexel, Building the future together Editorial Hyvät kollegat, Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti tuoden mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että meidän

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja

Boliden Kokkola. vastuullinen sinkintuottaja Boliden Kokkola vastuullinen sinkintuottaja Sinkkiteknologian edelläkävijä Luotettavaa laatua Boliden Kokkola on yksi maailman suurimmista sinkkitehtaista. Tehtaan päätuotteet ovat puhdas sinkki ja siitä

Lisätiedot

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille

www.sfs.fi ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille LAAdunhallinnan periaatteet www.sfs.fi Perusta ISO 9000 -sarjan laadunhallintajärjestelmästandardeille Kahdeksan laadunhallinnan periaatetta Tässä esitteessä kuvataan kahdeksan laadunhallinnan periaatetta,

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1

TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ -MITTAUS 1 Kuinka selviä työyhteisöllenne ovat sen tarkoitus, arvot, visio, prosessit ja roolit? Tämä mittaus soveltuu käytettäväksi esimerkiksi pidemmän valmennuskokonaisuuden alku-

Lisätiedot

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER

Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER Vastuullisesti tuotettua, aina tasalaatuista sahatavaraa liiketoimintasi tueksi UPM TIMBER UPM TIMBER Sinun ykkösvalintasi Nykyaikaiset ja tehokkaat sahamme sekä ammattitaitoinen henkilöstömme ovat avainasemassa,

Lisätiedot

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto

LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto LARK 9.5.2012 Tekijä Aika Arkisto Kirjoita Master sivulle 18.3.2013 Kirjoita Master-sivulle Visio 2016 Perho on Euroopan johtavia hotelli- ja ravintola-alan oppilaitoksia Ravintolakoulu Perho on johtava

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Pirelli-yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö

Pirelli-yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö Pirelli-yhtymän Arvot ja Eettinen Säännöstö Eettiset arvot toiminnan keskipisteessä. Yhtymän identiteettiä on kautta aikojen muovannut joukko arvoja, joita olemme noudattaneet ja vaalineet; nämä samat

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä.

Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Kun vain paras rekrytointi on kyllin hyvä. Rekrytointi voi tulla kalliiksi ilman luotettavaa kumppania. Onnistuneen ja epäonnistuneen rekrytoinnin ero on taloudellisesti merkittävä. Rekrytointi on kriittinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Se on siinä. Brändiohjeisto SIVU 1

Se on siinä. Brändiohjeisto SIVU 1 Brändiohjeisto Se on siinä Uusi Junttan. Uusi ilme ja entistä tarkempi katse tulevaisuuteen. Uudistuminen on tehty Junttanin periaatteiden mukaan; kun siihen kerran ryhdytään niin tehdään sitten kunnolla.

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Cityconin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 olivat kannattavuuden

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot