HARMAAKALLIO GRÅBERG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARMAAKALLIO GRÅBERG"

Transkriptio

1 HARMAAKALLIO L O V I I S A L O V I S A GRÅBERG 1

2 Ulkoasu: peak press Paino: Lönnberg Painot Oy Lahti - Lahtis 79 km Kouvola 64 km Porvoo - Borgå 38 km LOVIISA LOVISA Kotka 45 km PIENI KAUPUNKI, SUURIA ELÄMYKSIÄ LITEN STAD, STORA UPPLEVELSER Helsinki - Helsingfors 88 km TERVETULOA LOVIISAAN VÄLKOMMEN TILL LOVISA Merellistä Loviisaa leimaavat pikkukaupungin idylli, kiinnostava historia, rikas kulttuurielämä ja elinvoimainen maaseutu. Koulut, päiväkodit, leikki- ja liikuntapaikat ovat lähellä, päivittäistavarakaupat ovat laadukkaat ja palvelut toimivat niin keskustassa kuin maaseudullakin. Täällä ei tarvitse stressata ruuhkissa tai jonottaa kohtuuttoman kauan esimerkiksi terveyspalveluihin. Kaupungin mittakaava on ihanteellinen yhtä hyvin lapsiperheelle kuin pariskunnalle tai sinkulle. Harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus ja yhdistystoiminnan vilkkaus yllättävät monen tulijan. Loviisalaiset ovat ystävällistä ja aktiivista väkeä, ja he toivottavat uudet asukkaat tervetulleiksi yhteisiin rientoihin. Täällä sosiaalisuus on edelleen voimissaan. Loviisa on historialtaan rikas, eläväinen kaksikielinen kaupunki luvun torimiljöö on yksi Suomen kauneimmista, ja heti keskustan tuntumasta alkavat puutalokaupunginosat mukulakivikatuineen ja vanhoine taloineen. Meri ulottuu aivan kaupungin keskustaan asti ja Laivasillan vierasvenesatama on kesäisen elämänmenon keskus. Keskustasta ei tarvitse ajaa kauas, kun vastassa ovatkin jo hevoset ja lehmät, perinnemaisemat, kiipeilykalliot, erämaavaellusreitit ja tietysti upea saaristo. Vajaan asukkaan kaupunki tarjoaa laajan kattauksen kulttuuria ja luonnonkauneutta. Vain pienen matkan päässä Loviisan keskustasta voi tutustua kartanoihin, Strömforsin ruukin alueen käsityöläispajoihin sekä historiallisten rakennusten ja linnoitusten kautta alueen mielenkiintoiseen menneisyyteen. Monipuolinen luonto tarjoaa mahdollisuuden uimiseen, retkeilyyn, patikointiin, kalastukseen tai golfaamiseen. Det havsnära Lovisa präglas av småstadsidyll, en intressant historia, ett rikt kulturliv och en livskraftig landsbygd. Skolorna, daghemmen, lek- och idrottsplatserna är nära, dagligvaruaffärerna är högklassiga och tjänsterna fungerar såväl i centrum som på landsbygden. Här behöver du inte stressa i trafikstockningar eller köa orimligt länge till exempel för att få hälsotjänster. Stadens storlek är idealisk såväl för barnfamiljer som för par eller singlar. Många som kommer till Lovisa blir överraskade av hobbymöjligheternas mångsidighet och den livliga föreningsverksamheten. Lovisaborna är ett vänligt och aktivt folk, och de önskar nya invånare välkomna till gemensamma aktiviteter. Här lever det sociala fortfarande. Lovisa är en livfull tvåspråkig stad med rik historia. Torgmiljön från 1800-talet är en av de vackraste i Finland och omedelbart invid centrum börjar trähusstadsdelarna med sina kullerstensgator och gamla hus. Havet når ända till stadens centrum och Skeppsbrons gästhamn i Lovisa utgör centrumet för sommarlivet. Du behöver inte köra långt från centrum förrän du redan råkar på hästar och kor, traditionella landskap, klätterklippor, vandringsrutter i ödemarken och naturligtvis den fantastiska skärgården. Staden med sina knappa invånare erbjuder ett omfattande urval kultur och naturskönhet. På endast ett kort avstånd från Lovisa centrum kan du bekanta dig med herrgårdar och med hantverkarverkstäderna på Strömfors bruk. De historiska byggnaderna och fästningarna i staden belyser områdets intressanta historia. Den mångsidiga naturen erbjuder möjligheter att simma, campa, vandra, fiska eller golfa. 2 3

3 VAIN 2 KM LOVIISAN TORILTA ENDAST 2 KM FRÅN LOVISA TORG Harmaakallion luonnon keskelle syntyy viihtyisä ja rauhallinen asuinympäristö, joka on kuin moderni vastapari alakaupungin puutalomiljöölle. Mitt i Gråbergs natur uppkommer en trivsam och lugn bostadsmiljö, som utgör en modern motsvarighet till trähusmiljön i Nedrestaden. Mia Ylikangas, kaupungingeodeetti, stadsgeodet HARMAAKALLIO GRÅBERG VEHREÄ JA LUONNONKAUNIS HARMAAKALLION ALUE SIJAITSEE VAIN 2 KM LOVIISAN TORILTA LOUNAASEEN. DET GRÖNA OCH NATURSKÖNA OMRÅDET GRÅBERG LIGGER ENDAST 2 KM SYDVÄST OM LOVISA TORG. 4 5

4 Kotka -> fors elsing inki - H < - Hels Keskusta Centrum 1,7 km Koulu Skola 1,4 km Kauppa Butik 1 km Päiväkoti Daghem 0,6 km Kauppa Butik 0,8 km Metsä Skog 0 km HARMAAKALLIO GRÅBERG 6 Uimaranta Badstrand 1,6 km LUONNONKAUNIS HARMAAKALLIO DET NATURSKÖNA GRÅBERG Vehreä ja luonnonkaunis Harmaakallion alue sijaitsee vain 2 km Loviisan torilta lounaaseen. Harmaakallion kallioiselle mäntykankaalle on suunniteltu monipuolinen ja viihtyisä asuinalue, joka rajautuu monipuolisiin ulkoilureitteihin ja arvokkaaseen taajamametsään. Hienon kalliomaaston ja sen ulkoilumahdollisuuksien säilymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pihat jätetään suurimmaksi osaksi luonnontilaisiksi luonnonvaraisia kasveja suosien. Pihojen korkeuserot antavat hyvät lähtökohdat leikki- ja oleskelupaikkojen järjestämiselle. Harmaakallion uusi asuinalue liittyy luontevasti kaupunkirakenteeseen. Päivittäistavarakaupat, koulut, liikuntapaikat ja terveyspalvelut ovat lähellä. Asemakaavan on laatinut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Eriksson Arkkitehdit Oy, joka on tunnettu muun muassa Vantaan Kartanonkosken ja Espoon Suurpellon asemakaavoista. Harmaakallion 160 hehtaarin alueelle on suunniteltu monimuotoista asuinrakentamista palveluineen yhteensä noin k-m2. Viherkäytävien verkoston on tarkoitus jakaa alue yhdeksään eriluonteiseen osaan. Valittavana on esimerkiksi metsäinen vapaasti seisovien erämaahuviloiden alue, perinteinen punamullattujen ja harmaannutettujen talojen kylä, saaristohenkinen päätytalojen katu tai moderni suurpiirteisten julkisivujen ja voimakkaiden tehostevärien taloryhmä. Asemakaavan toteutus aloitetaan eteläosasta Solvikintien varrelta ja sitä jatketaan kerrostalovaltaisella alueella pohjoisosassa. Sen jälkeen rakennetaan näitä yhdistävä itäinen kokoojakatu ja sen varsi. Viimeiseksi toteutetaan etelä- ja pohjoisosaa yhdistävä läntinen kokoojakatu ja sen varren asuntoalueet. Det gröna och natursköna området Gråberg ligger endast 2 km sydväst om Lovisa torg. Ett mångsidigt och trivsamt bostadsområde har planerats för Gråbergs klippiga tallmo. Bostadsområdet avgränsas av mångsidiga friluftsleder och en värdefull tätortsskog. Särskild vikt har fästs vid att bevara den fina klippterrängen och friluftsmöjligheterna som den erbjuder. Till största delen lämnas gårdarna i naturligt tillstånd genom att gynna vildväxande växter. Gårdarnas höjdskillnader ger goda utgångslägen för att anordna platser för lek och vistelse. Det nya bostadsområdet Gråberg anknyter på ett naturligt sätt till stadsstrukturen. Dagligvaruaffärerna, skolorna, idrottsplatserna och hälsotjänsterna är närbelägna. Detaljplanen har utarbetats av den Helsingforsbaserade arkitektbyrån Eriksson Arkkitehdit Oy, som är känd bland annat för detaljplanerna för Herrgårdsforsen i Vanda och Storåkern i Esbo. På Gråbergs 160 hektar stora område har planerats mångsidigt bostadsbyggande med tillhörande tjänster på sammanlagt ca m2-vy. Avsikten är att ett nätverk av grönkorridorer ska dela upp området i nio delar med olika karaktär. Du kan välja till exempel mellan ett skogigt område med fritt stående ödemarksvillor, en traditionell by med hus målade med rödmyllefärg och hus som gjorts gråare, en gata med gavelhus i skärgårdsanda eller en samling hus med moderna fasader och kraftiga effektfärger. Man börjar verkställa detaljplanen från den södra delen längs med Solviksvägen och fortsätter med ett flervåningshusdominerat område i den norra delen. Efter detta byggs en östra matargata, med tillhörande vägkant, som förenar dessa områden. Till sist byggs en västra matargata, som förenar den norra och den södra delen, och de bostadsområden som är belägna längs med denna matargata. 7

5 1A TONTIT 1 14 TOMTERNA B HARMAAKALLIO 1 GRÅBERG 1 ALUEEN YLEISKUVAUS OMRÅDETS ALLMÄNNA BESKRIVNING 3B 2A Asuntoalue 1 on kooltaan 42 ha. Alueella on pururata sekä ulkoilureittiyhteyksiä länteen ja etelään. Alueen länsipuolella ja alueen läpi kulkevan Solvikintien eteläpuolella on aiemmin rakennettuja pientaloja, halleja sekä maisemallisesti arvokas peltoalue. Idässä alue rajautuu Valkontiehen, jonka itäpuolella on pientaloalueita sekä koillisessa kaupungin keskusta. Harmaakallion ensimmäisen asuntoalueen toteutus aloitetaan Aamuruskontieltä. MAISEMARAKENNE JA MAISEMAKUVA Maisemassa vuorottelevat tyypillisesti kallioselänteet ja savilaaksot. Harmaakallion alue on metsäinen ja kumpuileva kallioselänne. Maasto on rannikolle tyypillisesti paikoin kivikkoista. Kivikoita peittää kaunis sammalpeite, joka on kalliolla kulunut ainoastaan kuntopolun kohdalta. Bostadsområde 1 är till sin storlek 42 ha. På området finns en motionsbana och förbindelser till friluftsleder västerut och söderut. Väster om området och söder om Solviksvägen, som går igenom området, finns tidigare byggda småhus, hallar och ett landskapsmässigt värdefullt åkerområde. I öster angränsar området till Valkomvägen, öster om vilken det finns småhusområden. Stadens centrum är beläget mot nordost. Man börjar bygga det första bostadsområdet i Gråberg från Morgonrodnadsgatan. LANDSKAPSSTRUKTUREN OCH LANDSKAPSBILDEN Typiskt för landskapet är turvis förekommande klippryggar och lerdalar. Gråbergsområdet är en skogig och backig klipprygg. Terrängen är ställvis stenig på ett sätt som är typiskt för kusten. Ett vackert täcke av mossa beklär stenarna och mosstäcket på klippan har endast nötts där motionsspåret går. TOTEUTUSVAIHEET REALISERINGSFASER Ensimmäinen toteutusvaihe Första realiseringsfasen Toinen toteutusvaihe Andra realiseringsfasen Kolmas toteutusvaihe Tredje realiseringsfasen 3C 3A 2B 1A 8 9

6 RAKENNUSTAPAOHJEET BYGGANVISNINGAR Rakennusten ja ympäristön toteutuksessa korostetaan alueelle luontevaa arkkitehtonista ilmettä ja korkeaa laatutasoa. Rakennustapaohje ohjeistaa ja täydentää asemakaavaa ja sen määräyksiä kaaviokuvien, esimerkkivalokuvien ja selittävien tekstien avulla. Tähän esitteeseen on koottu tärkein osa rakennustapaohjeista, kokonaisuudessaan löydät ohjeen osoitteesta En hög nivå av kvalitet och ett för området naturligt arkitektoniskt uttryck betonas i byggnaderna och miljön. Bygganvisningen ger anvisningar och kompletterar detaljplanen och dess bestämmelser med hjälp av diagram, exempelfotografier och förklarande texter. I denna broschyr har vi samlat den viktigaste delen av bygganvisningarna. Du hittar anvisningen i sin helhet på adressen MYYTÄVÄT TONTIT TOMTERNA SOM ÄR TILL SALU RAKENNUKSET Rakennusten tulee olla massaltaan selkeitä ja julkisivuiltaan rauhallisia. Koristeellisuutta on vältettävä. Rakennuksessa sallitaan yksi kuisti tai erkkeri. Ellei rakennusalalla muuta osoiteta, talousrakennukset on sijoitettava tontin rajoille niin, että muodostuu etelään tai länteen avautuva sisäpiha ja samalla selkeästi rajattuja katutiloja. JULKISIVU Materiaali: Puu veistetty tai höylätty hirsi (ei pyöröhirsi), lauta Väritys: Punamulta, tummanharmaa, tummanvihreä, harmaannutettu puu KATTO Materiaali: Konesaumapelti, huopa, savitiili Väritys: Harmaa, musta, punainen Kattokaltevuus: 1:1,5 1:3, satulakatto (normaali harjakatto) AUTOPAIKAT AO-korttelialueet 2 ap/asunto, AP-korttelialueet 1,5 ap/asunto Sijainti: Autopaikka tai -talli on sijoitettava kauemmas kadusta kuin asuinrakennus tai muu talousrakennus; se ei saa hallita katunäkymää. Materiaali: kivituhka tai nurmikivi. Autotallien ja -katosten seinustalle suositellaan istutettavaksi pensaita tai köynnöksiä maaperän salliessa. BYGGNADERNA Byggnadsmassorna ska vara tydliga och fasaderna lugna. Utsmyckningar bör undvikas. Byggnaden får ha en veranda eller ett burspråk. Om inte annat anvisats på byggnadsytan ska ekonomibyggnaderna byggas längs tomtgränserna så att det bildas en innergård som är öppen mot söder eller väster och samtidigt tydligt avgränsade gaturum. FASADEN Material: Trä bilade eller hyvlade timmer (inte rundtimmer), plankor Färg: Rödmylla, mörkgrå, mörkgrön, trävara som gjorts gråare TAKET Material: Falsad plåt, filt, lertegel Färg: Grå, svart, röd Taklutningen: 1:1,5 1:3, sadeltak (normalt åstak) BILPLATSER AO-kvartersområdena får ha 2 bilplatser/bostad, AP-kvartersområdena får ha 1,5 bilplatser/bostad. Läge: Bilplatsen eller garaget ska placeras längre bort från gatan än bostadshuset eller ekonomibyggnaden. Bilplatsen eller garaget får inte dominera gatuvyn. Material: Stenmjöl eller gångsten. Vid garageväggar och skyddstak för bil rekommenderas plantering av buskar eller slingerväxter där det för jordmånens del är möjligt. tontin nro tomtens nr pinta-ala m 2 rakennusoikeus m 2 hinta yta m 2 byggrätt m 2 pris PIHAT Rakennustapaohjeessa on ohjeita piha-alueen rakentamisesta, alueelle soveltuvasta ja suositeltavasta kasvillisuudesta, piharakenteista ja hulevesistä. Aitaaminen kadun puolelta: vapaasti kasvava pensasaita tai 120 cm korkea, tumma tai punainen puusäleaita. Jätehuolto: jätteenkeräysastiat on sijoitettava niin, että ne eivät näy katukuvaan. Jätehuoneen rakentamista osaksi autotallia, -katosta tai talousrakennusta suositellaan. GÅRDAR I bygganvisningen finns det anvisningar om att bygga gårdsområdet, om växlighet som lämpar sig och som rekommenderas för området, om gårdskonstruktioner och om dagvatten. Staket/häck mot gatan: fritt växande häck eller ett 120 cm högt spjälstaket som täckmålas med mörk eller röd färg. Avfallshantering: avfallskärlen ska placeras så att de inte syns i gatubilden. Det är tillrådligt att bygga ett avfallsrum som en del av ett garage, ett skyddstak för bil eller en ekonomibyggnad A Tonteilla 1 5 saa rakentaa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi 80 k-m 2 talousrakennuksia asuinrakennusta kohti. Förutom den byggrätt som anvisas i detaljplanen får man på tomterna 1 5 bygga ekonomibyggnader på sammanlagt 80 m 2 -vy per bostadshus

7 TONTTIEN VARAUSKÄYTÄNNÖT SIVULLA 18! HUR RESERVERA TOMTER PÅ SIDAN 18! MALLITALOT Seuraavilla sivuilla on esitelty Harmaakallion asuntoalueelle sopivia talomalleja, jotka on suunniteltu kaavamääräysten ja rakennustapaohjeen mukaan. MODELLHUS På de följande sidorna presenteras husmodeller som är lämpliga för Gråbergs bostadsområde och som planerats i enlighet med planbestämmelserna och bygganvisningen. TEETÄ TAI TEE ITSE unelmiesi Mittava Koti! Tiesitkö, että Mittava Koti on Suomen kokenein pre-cut-toimittaja? Pre-cut -järjestelmämme on toimiva, pitkän kokemuksen myötä kehittynyt ja luotettava rakentamistapa. Rakentajana hyödyt tästä suunnittelun vapautena ja monipuolisina mahdollisuuksina käytännön rakennustyössä. Tutustu laajaan ja monipuoliseen talomallistoomme ja pyydä tarjous! Uutuusmallit esitteemme ilmestyy syksyllä! Mittava-myyjäsi: Anssi Rämä mittavakoti.fi

8 Rakenna tai rakennuta. Edullisesti. Omatalo vuodesta 1939 Rakennatko itse vai unelmoitko muuttovalmiista? Kaikki Omatalo-mallit soveltuvat yhtä hyvin omatoimisille rakentajille kuin muuttovalmiista kodista unelmoiville. Yksilöllistä asumista kunnioittaen. Omatalo on järkevästi suunniteltu, laadukas ja energiatehokas koti. Omatalolla on markkinoiden laajin mallisto ja yli 70 vuoden kokemus talovalmistajana. Tutustu tilaa suuri talokirja ja esitteet. Minkälainen koti sinulle saisi olla? Bygger du själv eller drömmer du om inflyttningsfärdigt hus? Alla Omatalos olika husmodeller passar lika bra till självbyggare som till dem som drömmer om inflyttningsfärdigt hus. Omatalo högaktar personligt boende. Omatalo-hemmen är förnuftigt planerade, högklassiga och energisnåla. Omatalo har marknadens bredaste kollektion med över 70-års erfarenhet inom byggbranschen. Bekanta dej med beställ stora husboken och broschyrer. Hurudant hem skulle Du vilja ha? Parhaimman palvelun rakentamiseen ja lisätiedot rakennuttamiseen saat Omatalo-myyjältäsi K-raudasta. Bästa servicen för byggandet samt därtill hörande tilläggsuppgifter ger Omatalo-försäljaren på K-Rauta. MammuttiHirsi Pilvilinna 2-kerroksinen 6h, k+rt, ph+s, khh, 2 x wc, vh, aula, et, tekn.tila Hirsitalo aito puutalo MammuttiKoti on tyylikäs ja kestävä hirsirakenteinen talo. Hirsi on rakennusmateriaalina monipuolinen, terveellinen ja turvallinen. Se tasaa kosteutta ja lämpöä, joten sisäilma on aina sopivan lämmin ja raikas. Aidot luonnon materiaalit Rakentamisessa käytämme korkealuokkaisia luonnon materiaaleja. Hirren varausvälissä käytämme pellavanauhaa ja eristämiseen puukuitua. Materiaalituntemus ja puunjalostuksen osaaminen ovat MammuttiHirren vahvuuksia. Ekologinen vastuu Me Mammutilla tunnustamme luontoarvot ja suhtaudumme vastuullisesti luonnonvarojen kuluttamiseen. Uusiutumattomien luonnonvarojen vähetessä ja siirryttäessä energiatehokkaaseen rakentamiseen rakennusmateriaalien merkitys korostuu. Puu on uusiutuva luonnonvara ja energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen tukee puun käytön lisäämistä. Tuotantomenetelmämme on hyvin ekologinen. valmistustapamme tuottaa uutta energiaa mm. hakkeen hyötykäytön ansiosta. Monipuolinen ja turvallinen MammuttiKoti taipuu monenlaisiin tarpeisiin. Pienille ja suurille tonteille, moderniksi kaupunkikodiksi tai tunnelmalliseksi kakkosasunnoksi. MammuttiKodissa perinteisen hirsirakentamisen ammattitaito ja nykyaikainen energiatehokkuus lyövät kättä asukkaan eduksi. Talon arvo säilyy useiden sukupolvien ajan. Mammutin mallistosta löydät monipuolisesti 1-,1.5- ja 2-kerrosmallit, ja voit valita mieleisesi toimitustavan joko muuttovalmiina tai itse rakentamalla. Tutustu mallistoon: tilaa esite verkosta tai ota yhteyttä MammuttiMyyjään! Ratsumestarinkatu 3, Porvoo, Patrik Blom, puh , Lisätietoja MammuttiMyyjältä Olli Kivi puh

9 Nunnauuni Serena kg SIMONS TALOT TEMPO 5 H + K + KHH + S HUONEISTOALA 121 m 2 KERROSALA 140 m 2 KERROSALA MRL 115,3 134,8 m Oh / Vr 23,8 m TEMPO TEMPON NELIÖT ON KÄYTETTY TEHOKKAASTI: neljä makuuhuonetta ja kaikki oleellinen paikoillaan! Talon sisennetty pääsisäänkäynti on suojaisa ja eteisessä on paljon kaappitilaa. Ison olohuoneen terassin puoleinen seinä on melkein kokonaan ikkunaa, mikä tekee tilasta hurmaavan valoisan! Vanhempien makuuhuoneesta pääsee suoraan kylpyhuoneeseen ja koko talon mittaiselle terassille. elementtitalot - valmistalot 101 Mh / Sr 11,2 m2 111 Mh / Sr 11,1 m2 104 Mh / Sr ,4 m2 Th / Ar 9,6 m2 109 Et / Entré 11,6 m Kh / Br S / B 110 K 3,0 m2 Wc 5,3 m2 17,8 m2 1,9 m2 107 Khh / Hjk 7,9 m2 Oy Simons Element Ab Vöyri / Vörå, Puh , Edustaja: Ky TH-Center Kb, Tom Lindvall, Teollisuustie 24, Porvoo Bostadsyta / Huoneistoala 121,0 m 2 Våningsyta / Kerrosala 140,0 m 2 Kerrosala MRL / Våningsyta MBL ,8 m 2 21,80 21,80 Skyddad indragen entré, mycket förvaringsutrymme i hallen. +3,521 SIMONS TALOT BRAVURA 4 H + K + KHH + S HUONEISTOALA 112 m 2 KERROSALA 128 m 2 KERROSALA MRL 115,3 123,6 m 2 BRAVURA ON PIENEN PERHEEN UNELMAKOTI. Olohuoneen vieressä pariovien takana oleva kirjasto sopii myös TV-huoneeksi tai isoksi makuuhuoneeksi. Keittiö on suuri ja tilavassa eteisessä on runsaasti kaappitilaa. Kylpyhuoneessa on tilaa kahdelle suihkulle. Oy Simons Element Ab Vöyri / Vörå, Puh , Edustaja: Ky TH-Center Kb, Tom Lindvall, Teollisuustie 24, Porvoo VÖRÅ/VÖYRI Föräldrasovrummet har egen dörr ut till terassen och egen ingång till badrummet. Suojaisa sisennetty pääsisäänkäynti. Eteisessä paljon kaappitilaa Vanhempien makuuhuoneesta pääsy terassille ja oma sisäänkäynti kylpyhuoneeseen. elementtitalot - valmistalot H.H ±0,000 +0,100-0, Kirj / Bibl Oh / Vr 12,2 m2 20,5 m2 111 S / B 110 3,1 m2 Kh / Br 4,7 m2 108 K 19,0 m2 109 Khh / Hjk 8,3 m2 Rymlig entré med mycket skåputrymme Biblioteket kan användas som TV-rum eller som ett extra sovrum Möjlighet till två duschar Nunnauuni Silke kg B 103 Vh / Kr 3,7 m2 107 Et / Entré 11,7 m2 B Mh / Sr 12,0 m2 105 Wc 2,6 m2 106 Mh / Sr 9,6 m2-0,024 BRAVURA DesIgn-Talo IsoPIIPPola h, K, Khh, Vh, SauNa ja TEKNiNEN TiLa huoneistoala: 138 m 2 (ak 71 m 2 + yk 67 m 2 ) KErrOSaLa: 168 m 2 Design-Talon isopiippola 168 on kodikas ja käytännöllinen malli, jonka neliöt on otettu tehokkaasti käyttöön. Erillinen vaatehuone on oiva lisä säilytykseen, tunnelmaa luo vakiona toimitussisältöön kuuluva varaava takka. Oma koti on henkilökohtainen asia ja usein valmiit pohjaratkaisut eivät sellaisenaan sovi. Design-Talon kanssa useat muutokset ovat mahdollisia ja näin kodista Pohjolan Design-Talo Oy Kimmo Varhala puh , ,100 1:2,5 (21,80 ) saadaan oman perheen näköinen ja tarpeita vastaava. Niin talon ulkoasuun kuin sisustusmateriaaleihinkin on tarjolla useita ratkaisuja. Koska Design-Talo on vakavarainen, korkeimpaan luottoluokkaan luokiteltu yritys, on kanssamme turvallista rakentaa oma koti. Design-Talon kaikki talomallit ovat energiatehokkaita ja useimmat mallit on mahdollista saada myös passiiviratkaisulla. Energiamääräysten muuttuessa Design-Talo on etsinyt kolme optimaalisinta lämmitystaparatkaisua. Vaihtoehtoisten ratkaisujen ansiosta voimme tarjota jokaiseen talomalliin ja jokaiselle tontille parhaan kokonaisuuden. Design-Talo on Suomen suurin muuttovalmistalojen toimittaja. Teemme kotisi valmiiksi aina perustuksista listoitukseen saakka. Lisätietoa löydät osoitteesta: 17 Runsaasti kaappitilaa tilavassa eteisessä Kirjasto voi käyttää TV-huoneena tai makuuhuoneena Bostadsyta / Huoneistoala 112,0 m 2 Våningsyta / Kerrosala 128,0 m 2 Kerrosala MRL / Våningsyta MBL ,6 m 2

10 TONTTIEN HAKUAIKA ANSÖKNINGSTID FÖR TOMTER KIINNOSTAAKO TONTTI? Harmaakallion tonttien varaamiseksi järjestetään tonttiarvonta. Käytännössä hakijoiden kesken arvotaan järjestys, jonka mukaan hakijat saavat valita itselleen tontin. Arvonnan voittaja saa siis valita tontin ensimmäiseksi, seuraavaksi tontin valitsee arvonnassa toiseksi tullut ja niin edelleen. Tontin hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö. Tonttiarvonta etenee seuraavasti: 1. HAKIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Tontin hakijaksi ilmoittaudutaan lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee toimittaa teknisen keskuksen kansliaan (Kuningattarenkatu 15 B) hakuaikana paperisena tai sähköpostitse Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakijaksi on ilmoitettava se taho, jonka nimiin tontti on tarkoitus ostaa. Yksi hakija saa osallistua arvontaan vain kerran (yhdellä lomakkeella tai hakemuksella). Yksi henkilö saa olla osallisena vain yhdessä hakemuksessa. ÄR DU INTRESSERAD AV EN TOMT? En tomtutlottning anordnas för utdelning av tomterna i Gråberg. I praktiken innebär detta att man lottar ut den ordning enligt vilken de som anmält sig som sökande får välja och reservera sig en tomt. Den som vunnit i utlottningen får välja tomt först, sedan väljer den som kommit som tvåa i utlottningen och så vidare. Den sökande kan vara en eller flera personer. Utlottningen av tomter sker så här: 1. ATT ANMÄLA SIG SOM SÖKANDE Man anmäler sig som sökande av tomt med en blankett eller en fritt formulerad ansökan, som ska inlämnas på tekniska centralens kansli (Drottninggatan 15 B) inom utsatt tid antingen i pappersform eller per e-post Anmälningstiden börjar och slutar klockan Som sökande meddelas den i vars namn tomten ska köpas. En sökande får delta i utlottningen endast en gång (med en blankett eller en ansökan). En person får vara delaktig endast i en ansökan. LOVIISAN KAUPUNKI Tekninen keskus LOVISA STAD Tekniska centralen ILMOITTAUTUMINEN HARMAAKALLION TONTTIARVONTAAN ANMÄLNING TILL UTLOTTNING AV TOMTER I GRÅBERG Arvonnassa jaetaan ilmoittautuneille järjestysnumerot, joiden mukaan tontin saa valita. Ilmoittautuminen arvontaan ei velvoita ostamaan tonttia. Tontti varataan allekirjoittamalla erillinen lomake tontinvalintatilaisuudessa, joka järjestetään arvonnan jälkeen. HAKIJA A/ SÖKANDE A HAKIJA B/ SÖKANDE B Nimi/Namn Osoite/Adress Postinumero/Postnummer Sähköpostiosoite/E-postadress Nimi/Namn Osoite/Adress Vid utlottningen får de som anmält sig ett nummer som anger ordningen enligt vilken man får välja sin tomt. Att man anmäler sig till utlottningen förpliktar inte till att man måste köpa en tomt. Man reserverar sin tomt genom att fylla i en separat blankett vid tomtvalsförrättningen som anordnas efter utlottningen. Henkilötunnus/Personbeteckning Toimipaikka/Postanstalt Puhelin/Telefon Henkilötunnus/Personbeteckning 2. ARVONTA JA TONTINVALINTATILAISUUS Arvonnassa jokaiselle hakemuksen jättäneelle arvotaan järjestysnumero, jonka mukaan tontin valintavuoro määräytyy. Hakijoille lähetetään postitse tieto arvontatuloksesta ja kutsu tontinvalintatilaisuuteen. Tontinvalintatilaisuudessa hakijat valitsevat tontin arvottujen järjestysnumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Valittu tontti varataan allekirjoittamalla varaussopimus. Tämän jälkeen menetellään yleisten tontin varaus- ja luovutusehtojen mukaisesti. Varaamatta jääneet tontit vapautuvat yleiseen hakuun. 3. TONTIN VARAUSEHDOT a. Varaus on voimassa 2 kk, jona aikana on tehtävä kaupat tai varaus raukeaa. b. Tontin varaaja maksaa varausmaksun 14 päivän sisällä tontin varauksesta kaupungin tilille. c. Varausmaksu on 300. d. Jos varausmaksua ei makseta, katsotaan varaajan luopuneen tontista ja se vapautuu. e. Varausaikaa voi jatkaa perustellusta syystä 1 kk. f. Jatkovarauksesta peritään uusi varausmaksu. g. Ensimmäinen varausmaksu hyvitetään luovutuksen yhteydessä. h. Mikäli luovutusta ei tapahdu, varausmaksua ei palauteta. i. Hakijaa kohti varauksia voi olla vain yksi kerrallaan. j. Varaus on tonttikohtainen eikä sitä voi vaihtaa. Ostaja sitoutuu rakentamaan hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset asuttavaan / käyttöön otettavaan kuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Muussa tapauksessa ostaja velvoitetaan maksamaan sopimussakkoa, jonka suuruus on kauppahinta kaksinkertaisena UTLOTTNINGEN OCH FÖRRÄTTNINGEN AV TOMTVAL Man lottar ut ett nummer som bestämmer den ordning enligt vilken de sökande får välja tomt. Resultatet för utlottningen och inbjudan till val av tomt skickas per post till de sökande. Vid förrättningen av tomt val väljer den sökande sin tomt i den ordning som valordningsnumret visar. Den valda tomten reserveras genom att den sökande undertecknar ett reserveringsavtal. Efter detta går man till väga i enlighet med de allmänna villkoren för reservering och överlåtelse av tomter. De tomter som inte reserverats frigörs för fortgående sökning. 3. VILLKOR FÖR RESERVERING AV TOMT a. Reserveringen är i kraft 2 månader under vilken tid köp ska göras annars förfaller reserveringen. b. Den som reserverar en tomt betalar en reserveringsavgift till stadens konto inom 14 dagar från tomtreserveringen. c. Reserveringsavgiften är 300. d. Om ingen reserveringsavgift betalas anses den som gjort reserveringen ha avstått från tomten och tomten blir ledig. e. Reserveringstiden kan av motiverad orsak förlängas med 1 månad. f. För förlängd reservering debiteras en ny reserveringsavgift. g. Den första reserveringsavgiften gottgörs i samband med överlåtelsen. h. Om ingen överlåtelse sker återbetalas inte reserveringsavgiften. i. Endast en reservering per sökande per gång. j. Reserveringen är tomtenlig och kan inte bytas ut. Köparen förbinder sig att inom tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet uppföra byggnaderna, i enlighet med godkända ritningar till beboeligt/ibruktagbart skick. I annat fall förpliktas köparen att betala avtalsvite, vars storlek är dubbelt köpepris. LISÄTIEDOT/ YTTERLIGARE INFORMATION Jos ilmoittautujia on enemmän kuin yksi (hakija A), tontti myydään hakijoille yhteisesti. Tällöin lainhuutoa haettaessa maanmittauslaitos myöntää hakijalle A ½ lainhuudon ja hakijalle B ½ lainhuudon. Mikäli haluatte omistaa tontin jossain muissa osissa, siitä on tehtävä erillinen selvitys. ALLEKIRJOITUS/ ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFT/ UNDERSKRIFTER Ilmoittautumiset on jätettävä tai lähetettävä postitse suljetussa kuoressa, jonka päällä on merkintä Harmaakallion tonttiarvonta. Ilmoittautua voi myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Ilmoittautumisten, myös postitse lähetettyjen, on oltava perillä klo 15 mennessä Loviisan kaupungin teknisessä keskuksessa. Loviisan kaupunki, Tekninen keskus Kuningattarenkatu 15 B PL LOVIISA Postinumero/Postnummer Sähköpostiosoite/E-postadress Päivämäärä/Datum Lovisa stad,tekniska centralen Drottninggatan 15 B PB LOVISA Toimipaikka/Postanstalt Puhelin/Telefon Om det finns fler än en som anmäler sig (sökande A), säljs tomten gemensamt till dem som söker. Då beviljar lantmäteriverket ½ lagfart till sökande A och ½ lagfart till sökande B då lagfart ansökes. En separat utredning ska framföras om man önskar äga tomten i andra proportioner. Allekirjoitus ja nimenselvennys/underskrift ovh namnförtydligande Anmälningarna ska lämnas in eller skickas per post i ett kuvert försett med texten Utlottning av tomter i Gråberg. Man kan också anmäla sig genom att skicka e-post till adressen Anmälningarna, även de som skickas per post, ska vara framme på Lovisa stads tekniska central senast klockan 15. Puhelin / Telefon Faksi / Fax / 19

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III

T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III T5 Taasjärvi III:n rakentamistapaohje T5 Byggnadsanvisningar för Tasträsk III Kaavoitusjaosto 28.3.2012 Planläggningssektionen Taasjärvi III:n rakentamistapaohje Byggnadsanvisningar för Tasträsk III 1.

Lisätiedot

YRITTÄJÄT! FÖRETAGARE!

YRITTÄJÄT! FÖRETAGARE! VUOSITILAUS / ÅRSPRENUMERATION: 50 06-3218 000 Viimeisimmät tiedot ajalta 20. 27.8.2009 3. 10.1.2008 ajalta Asenna UpCode UpCode ohjelma ohjelma puhelimeesi puhelimeesi osoitosoit Asenna teesta www.upcode.fi

Lisätiedot

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ARKKITEHTITOIMISTO ARKITEKTBYRA STEFAN AHLMAN Mitä

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Ministeri Suvi Lindén Kauniaisissa: Opetusta on modernisoitava. Varför lockar hushållslära fortfarande mer flickor än datateknik?

Ministeri Suvi Lindén Kauniaisissa: Opetusta on modernisoitava. Varför lockar hushållslära fortfarande mer flickor än datateknik? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/4. 17.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Ministeri Suvi Lindén Kauniaisissa: Opetusta

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran

Trumpetit riviin ja menoksi! Åken Jazzfestivaali järjestetään 27.2. 1.3. nyt jo kolmannen kerran Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KANNATUSYHDISTYS / UNDERSTÖDSFÖRENINGEN Trumpetit riviin

Lisätiedot

on varma valinta ett tryggt och säkert val

on varma valinta ett tryggt och säkert val on varma valinta ett tryggt och säkert val Valmistalo Färdighus koska sinun aikasi on arvokasta. eftersom din tid är värdefull. 2 Nykyrakentaja seisoo monenlaisten kysymysten edessä pohtiessaan oivallisinta

Lisätiedot

KOKKOLA.fi 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 / 2011

KOKKOLA.fi 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 / 2011 KOKKOLA.fi 2 / 2011 150 000 KESÄVIERASTA SOMMARGÄSTER NERISTANIN HENKI RATIAN AITA SUOJELEE ASUKASTA 2 14 21 4 tässä numerossa. 1 Pääkirjoitus / Ledare 2 Kokkola vuoden kaupunki 4 KesäKokkolan kulttuuri

Lisätiedot

Kuka ostaisi asemarakennuksen?

Kuka ostaisi asemarakennuksen? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Thomas Romantschuk Kuka ostaisi asemarakennuksen? Bruno

Lisätiedot

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ

VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYS FÖRENINGEN INVÅNARNA I GAMLA BORGÅ NO: NR: 56 1/2014 Kuvat Maria Lindborg-Wigert Innehåll Styrelsen har ordet/hallituksen tervehdys... 3 Årsmöte 2014 Vuosikokous... 4 Stiftelsen

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Välkomna på vår Unicefkonsert 4.5, hälsar Granhultsskolans glada körer. Som synes bjuds det även på tango.

Välkomna på vår Unicefkonsert 4.5, hälsar Granhultsskolans glada körer. Som synes bjuds det även på tango. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla INGE-BRITT SANDSTRÖM Tervetuloa Unicef-konserttiimme

Lisätiedot

3.3.2011 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 9 KEITTIÖ- JA SISUSTUSREMONTIT. S-Etukortilla huomattava

3.3.2011 Lauttasaari-Seura Drumsö-Sällskapet www.lauttasaari.fi Perustettu 1968 Nro 9 KEITTIÖ- JA SISUSTUSREMONTIT. S-Etukortilla huomattava 3.3.2011 -Seura Drumsö-Sällskapet Perustettu 1968 Nro 9 VARMASTI ONNISTUNUT REMONTTI Ideoita ja toimivia ratkaisuja kotiisi! KEITTIÖ- JA SISUSTUSREMONTIT KYLPYHUONE- JA SAUNAREMONTIT S-Etukortilla huomattava

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

Länge leve byggnaden!

Länge leve byggnaden! Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus uusi elämä Euroopan rakennusperintöpäivät 2013 Länge leve byggnaden! Nytt användningsändamål nytt liv Dagarna för Europas byggnadsarv 2013 Euroopan rakennusperintöpäivät

Lisätiedot

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista 2/2012 ONTRIAN ASIAKASLEHTI ONTRIAS KUNDTIDNING Kaikki hyöty irti Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista Optimal nytta Optimal nytta av konditionskarteringar och -undersökningar

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10

Kauniaisten paikallislehti. Lisää aikaa jäällä ja tilaa pirueteille? Saako Kauniainen uuden jäähallin? LUE LISÄÄ SIVULTA 10 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 9/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla JYRILAITINEN.FI EEMELI MOISIO JYRILAITINEN.FI Miten

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

Granipäivä! Granidagen! 26.5.

Granipäivä! Granidagen! 26.5. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/24.5. 13.6.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla EMMI SILVENNOINEN Granipäivä! Granidagen!

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi

Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi V K K I N F O 2 0 1 5 Vaasan Kanoottikerho ry - Vasa Kanotklubb rf www.vkk-vkk.fi MAKSUT 2015 Maksujen eräpäivä on 31.3.2015 Ålandsbanken, tili FI7266010001155001 Kirjoita maksulomakkeen viestikenttään

Lisätiedot

Peremmälle! Kom in! Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa. Underbart hem i renoverat gammalt hus. Ulko maalaus Utomhusmålning.

Peremmälle! Kom in! Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa. Underbart hem i renoverat gammalt hus. Ulko maalaus Utomhusmålning. Ulko maalaus Utomhusmålning lisäeristäminen tilläggsisolering märkätilat VÅTUTRYMMEN lämmittäminen UPPVÄRMNING Peremmälle! sisäpinnat INOMHUSYtor Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa Ilmanvaihto VEntilation

Lisätiedot