HARMAAKALLIO GRÅBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARMAAKALLIO GRÅBERG"

Transkriptio

1 HARMAAKALLIO L O V I I S A L O V I S A GRÅBERG 1

2 Ulkoasu: peak press Paino: Lönnberg Painot Oy Lahti - Lahtis 79 km Kouvola 64 km Porvoo - Borgå 38 km LOVIISA LOVISA Kotka 45 km PIENI KAUPUNKI, SUURIA ELÄMYKSIÄ LITEN STAD, STORA UPPLEVELSER Helsinki - Helsingfors 88 km TERVETULOA LOVIISAAN VÄLKOMMEN TILL LOVISA Merellistä Loviisaa leimaavat pikkukaupungin idylli, kiinnostava historia, rikas kulttuurielämä ja elinvoimainen maaseutu. Koulut, päiväkodit, leikki- ja liikuntapaikat ovat lähellä, päivittäistavarakaupat ovat laadukkaat ja palvelut toimivat niin keskustassa kuin maaseudullakin. Täällä ei tarvitse stressata ruuhkissa tai jonottaa kohtuuttoman kauan esimerkiksi terveyspalveluihin. Kaupungin mittakaava on ihanteellinen yhtä hyvin lapsiperheelle kuin pariskunnalle tai sinkulle. Harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus ja yhdistystoiminnan vilkkaus yllättävät monen tulijan. Loviisalaiset ovat ystävällistä ja aktiivista väkeä, ja he toivottavat uudet asukkaat tervetulleiksi yhteisiin rientoihin. Täällä sosiaalisuus on edelleen voimissaan. Loviisa on historialtaan rikas, eläväinen kaksikielinen kaupunki luvun torimiljöö on yksi Suomen kauneimmista, ja heti keskustan tuntumasta alkavat puutalokaupunginosat mukulakivikatuineen ja vanhoine taloineen. Meri ulottuu aivan kaupungin keskustaan asti ja Laivasillan vierasvenesatama on kesäisen elämänmenon keskus. Keskustasta ei tarvitse ajaa kauas, kun vastassa ovatkin jo hevoset ja lehmät, perinnemaisemat, kiipeilykalliot, erämaavaellusreitit ja tietysti upea saaristo. Vajaan asukkaan kaupunki tarjoaa laajan kattauksen kulttuuria ja luonnonkauneutta. Vain pienen matkan päässä Loviisan keskustasta voi tutustua kartanoihin, Strömforsin ruukin alueen käsityöläispajoihin sekä historiallisten rakennusten ja linnoitusten kautta alueen mielenkiintoiseen menneisyyteen. Monipuolinen luonto tarjoaa mahdollisuuden uimiseen, retkeilyyn, patikointiin, kalastukseen tai golfaamiseen. Det havsnära Lovisa präglas av småstadsidyll, en intressant historia, ett rikt kulturliv och en livskraftig landsbygd. Skolorna, daghemmen, lek- och idrottsplatserna är nära, dagligvaruaffärerna är högklassiga och tjänsterna fungerar såväl i centrum som på landsbygden. Här behöver du inte stressa i trafikstockningar eller köa orimligt länge till exempel för att få hälsotjänster. Stadens storlek är idealisk såväl för barnfamiljer som för par eller singlar. Många som kommer till Lovisa blir överraskade av hobbymöjligheternas mångsidighet och den livliga föreningsverksamheten. Lovisaborna är ett vänligt och aktivt folk, och de önskar nya invånare välkomna till gemensamma aktiviteter. Här lever det sociala fortfarande. Lovisa är en livfull tvåspråkig stad med rik historia. Torgmiljön från 1800-talet är en av de vackraste i Finland och omedelbart invid centrum börjar trähusstadsdelarna med sina kullerstensgator och gamla hus. Havet når ända till stadens centrum och Skeppsbrons gästhamn i Lovisa utgör centrumet för sommarlivet. Du behöver inte köra långt från centrum förrän du redan råkar på hästar och kor, traditionella landskap, klätterklippor, vandringsrutter i ödemarken och naturligtvis den fantastiska skärgården. Staden med sina knappa invånare erbjuder ett omfattande urval kultur och naturskönhet. På endast ett kort avstånd från Lovisa centrum kan du bekanta dig med herrgårdar och med hantverkarverkstäderna på Strömfors bruk. De historiska byggnaderna och fästningarna i staden belyser områdets intressanta historia. Den mångsidiga naturen erbjuder möjligheter att simma, campa, vandra, fiska eller golfa. 2 3

3 VAIN 2 KM LOVIISAN TORILTA ENDAST 2 KM FRÅN LOVISA TORG Harmaakallion luonnon keskelle syntyy viihtyisä ja rauhallinen asuinympäristö, joka on kuin moderni vastapari alakaupungin puutalomiljöölle. Mitt i Gråbergs natur uppkommer en trivsam och lugn bostadsmiljö, som utgör en modern motsvarighet till trähusmiljön i Nedrestaden. Mia Ylikangas, kaupungingeodeetti, stadsgeodet HARMAAKALLIO GRÅBERG VEHREÄ JA LUONNONKAUNIS HARMAAKALLION ALUE SIJAITSEE VAIN 2 KM LOVIISAN TORILTA LOUNAASEEN. DET GRÖNA OCH NATURSKÖNA OMRÅDET GRÅBERG LIGGER ENDAST 2 KM SYDVÄST OM LOVISA TORG. 4 5

4 Kotka -> fors elsing inki - H < - Hels Keskusta Centrum 1,7 km Koulu Skola 1,4 km Kauppa Butik 1 km Päiväkoti Daghem 0,6 km Kauppa Butik 0,8 km Metsä Skog 0 km HARMAAKALLIO GRÅBERG 6 Uimaranta Badstrand 1,6 km LUONNONKAUNIS HARMAAKALLIO DET NATURSKÖNA GRÅBERG Vehreä ja luonnonkaunis Harmaakallion alue sijaitsee vain 2 km Loviisan torilta lounaaseen. Harmaakallion kallioiselle mäntykankaalle on suunniteltu monipuolinen ja viihtyisä asuinalue, joka rajautuu monipuolisiin ulkoilureitteihin ja arvokkaaseen taajamametsään. Hienon kalliomaaston ja sen ulkoilumahdollisuuksien säilymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pihat jätetään suurimmaksi osaksi luonnontilaisiksi luonnonvaraisia kasveja suosien. Pihojen korkeuserot antavat hyvät lähtökohdat leikki- ja oleskelupaikkojen järjestämiselle. Harmaakallion uusi asuinalue liittyy luontevasti kaupunkirakenteeseen. Päivittäistavarakaupat, koulut, liikuntapaikat ja terveyspalvelut ovat lähellä. Asemakaavan on laatinut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Eriksson Arkkitehdit Oy, joka on tunnettu muun muassa Vantaan Kartanonkosken ja Espoon Suurpellon asemakaavoista. Harmaakallion 160 hehtaarin alueelle on suunniteltu monimuotoista asuinrakentamista palveluineen yhteensä noin k-m2. Viherkäytävien verkoston on tarkoitus jakaa alue yhdeksään eriluonteiseen osaan. Valittavana on esimerkiksi metsäinen vapaasti seisovien erämaahuviloiden alue, perinteinen punamullattujen ja harmaannutettujen talojen kylä, saaristohenkinen päätytalojen katu tai moderni suurpiirteisten julkisivujen ja voimakkaiden tehostevärien taloryhmä. Asemakaavan toteutus aloitetaan eteläosasta Solvikintien varrelta ja sitä jatketaan kerrostalovaltaisella alueella pohjoisosassa. Sen jälkeen rakennetaan näitä yhdistävä itäinen kokoojakatu ja sen varsi. Viimeiseksi toteutetaan etelä- ja pohjoisosaa yhdistävä läntinen kokoojakatu ja sen varren asuntoalueet. Det gröna och natursköna området Gråberg ligger endast 2 km sydväst om Lovisa torg. Ett mångsidigt och trivsamt bostadsområde har planerats för Gråbergs klippiga tallmo. Bostadsområdet avgränsas av mångsidiga friluftsleder och en värdefull tätortsskog. Särskild vikt har fästs vid att bevara den fina klippterrängen och friluftsmöjligheterna som den erbjuder. Till största delen lämnas gårdarna i naturligt tillstånd genom att gynna vildväxande växter. Gårdarnas höjdskillnader ger goda utgångslägen för att anordna platser för lek och vistelse. Det nya bostadsområdet Gråberg anknyter på ett naturligt sätt till stadsstrukturen. Dagligvaruaffärerna, skolorna, idrottsplatserna och hälsotjänsterna är närbelägna. Detaljplanen har utarbetats av den Helsingforsbaserade arkitektbyrån Eriksson Arkkitehdit Oy, som är känd bland annat för detaljplanerna för Herrgårdsforsen i Vanda och Storåkern i Esbo. På Gråbergs 160 hektar stora område har planerats mångsidigt bostadsbyggande med tillhörande tjänster på sammanlagt ca m2-vy. Avsikten är att ett nätverk av grönkorridorer ska dela upp området i nio delar med olika karaktär. Du kan välja till exempel mellan ett skogigt område med fritt stående ödemarksvillor, en traditionell by med hus målade med rödmyllefärg och hus som gjorts gråare, en gata med gavelhus i skärgårdsanda eller en samling hus med moderna fasader och kraftiga effektfärger. Man börjar verkställa detaljplanen från den södra delen längs med Solviksvägen och fortsätter med ett flervåningshusdominerat område i den norra delen. Efter detta byggs en östra matargata, med tillhörande vägkant, som förenar dessa områden. Till sist byggs en västra matargata, som förenar den norra och den södra delen, och de bostadsområden som är belägna längs med denna matargata. 7

5 1A TONTIT 1 14 TOMTERNA B HARMAAKALLIO 1 GRÅBERG 1 ALUEEN YLEISKUVAUS OMRÅDETS ALLMÄNNA BESKRIVNING 3B 2A Asuntoalue 1 on kooltaan 42 ha. Alueella on pururata sekä ulkoilureittiyhteyksiä länteen ja etelään. Alueen länsipuolella ja alueen läpi kulkevan Solvikintien eteläpuolella on aiemmin rakennettuja pientaloja, halleja sekä maisemallisesti arvokas peltoalue. Idässä alue rajautuu Valkontiehen, jonka itäpuolella on pientaloalueita sekä koillisessa kaupungin keskusta. Harmaakallion ensimmäisen asuntoalueen toteutus aloitetaan Aamuruskontieltä. MAISEMARAKENNE JA MAISEMAKUVA Maisemassa vuorottelevat tyypillisesti kallioselänteet ja savilaaksot. Harmaakallion alue on metsäinen ja kumpuileva kallioselänne. Maasto on rannikolle tyypillisesti paikoin kivikkoista. Kivikoita peittää kaunis sammalpeite, joka on kalliolla kulunut ainoastaan kuntopolun kohdalta. Bostadsområde 1 är till sin storlek 42 ha. På området finns en motionsbana och förbindelser till friluftsleder västerut och söderut. Väster om området och söder om Solviksvägen, som går igenom området, finns tidigare byggda småhus, hallar och ett landskapsmässigt värdefullt åkerområde. I öster angränsar området till Valkomvägen, öster om vilken det finns småhusområden. Stadens centrum är beläget mot nordost. Man börjar bygga det första bostadsområdet i Gråberg från Morgonrodnadsgatan. LANDSKAPSSTRUKTUREN OCH LANDSKAPSBILDEN Typiskt för landskapet är turvis förekommande klippryggar och lerdalar. Gråbergsområdet är en skogig och backig klipprygg. Terrängen är ställvis stenig på ett sätt som är typiskt för kusten. Ett vackert täcke av mossa beklär stenarna och mosstäcket på klippan har endast nötts där motionsspåret går. TOTEUTUSVAIHEET REALISERINGSFASER Ensimmäinen toteutusvaihe Första realiseringsfasen Toinen toteutusvaihe Andra realiseringsfasen Kolmas toteutusvaihe Tredje realiseringsfasen 3C 3A 2B 1A 8 9

6 RAKENNUSTAPAOHJEET BYGGANVISNINGAR Rakennusten ja ympäristön toteutuksessa korostetaan alueelle luontevaa arkkitehtonista ilmettä ja korkeaa laatutasoa. Rakennustapaohje ohjeistaa ja täydentää asemakaavaa ja sen määräyksiä kaaviokuvien, esimerkkivalokuvien ja selittävien tekstien avulla. Tähän esitteeseen on koottu tärkein osa rakennustapaohjeista, kokonaisuudessaan löydät ohjeen osoitteesta En hög nivå av kvalitet och ett för området naturligt arkitektoniskt uttryck betonas i byggnaderna och miljön. Bygganvisningen ger anvisningar och kompletterar detaljplanen och dess bestämmelser med hjälp av diagram, exempelfotografier och förklarande texter. I denna broschyr har vi samlat den viktigaste delen av bygganvisningarna. Du hittar anvisningen i sin helhet på adressen MYYTÄVÄT TONTIT TOMTERNA SOM ÄR TILL SALU RAKENNUKSET Rakennusten tulee olla massaltaan selkeitä ja julkisivuiltaan rauhallisia. Koristeellisuutta on vältettävä. Rakennuksessa sallitaan yksi kuisti tai erkkeri. Ellei rakennusalalla muuta osoiteta, talousrakennukset on sijoitettava tontin rajoille niin, että muodostuu etelään tai länteen avautuva sisäpiha ja samalla selkeästi rajattuja katutiloja. JULKISIVU Materiaali: Puu veistetty tai höylätty hirsi (ei pyöröhirsi), lauta Väritys: Punamulta, tummanharmaa, tummanvihreä, harmaannutettu puu KATTO Materiaali: Konesaumapelti, huopa, savitiili Väritys: Harmaa, musta, punainen Kattokaltevuus: 1:1,5 1:3, satulakatto (normaali harjakatto) AUTOPAIKAT AO-korttelialueet 2 ap/asunto, AP-korttelialueet 1,5 ap/asunto Sijainti: Autopaikka tai -talli on sijoitettava kauemmas kadusta kuin asuinrakennus tai muu talousrakennus; se ei saa hallita katunäkymää. Materiaali: kivituhka tai nurmikivi. Autotallien ja -katosten seinustalle suositellaan istutettavaksi pensaita tai köynnöksiä maaperän salliessa. BYGGNADERNA Byggnadsmassorna ska vara tydliga och fasaderna lugna. Utsmyckningar bör undvikas. Byggnaden får ha en veranda eller ett burspråk. Om inte annat anvisats på byggnadsytan ska ekonomibyggnaderna byggas längs tomtgränserna så att det bildas en innergård som är öppen mot söder eller väster och samtidigt tydligt avgränsade gaturum. FASADEN Material: Trä bilade eller hyvlade timmer (inte rundtimmer), plankor Färg: Rödmylla, mörkgrå, mörkgrön, trävara som gjorts gråare TAKET Material: Falsad plåt, filt, lertegel Färg: Grå, svart, röd Taklutningen: 1:1,5 1:3, sadeltak (normalt åstak) BILPLATSER AO-kvartersområdena får ha 2 bilplatser/bostad, AP-kvartersområdena får ha 1,5 bilplatser/bostad. Läge: Bilplatsen eller garaget ska placeras längre bort från gatan än bostadshuset eller ekonomibyggnaden. Bilplatsen eller garaget får inte dominera gatuvyn. Material: Stenmjöl eller gångsten. Vid garageväggar och skyddstak för bil rekommenderas plantering av buskar eller slingerväxter där det för jordmånens del är möjligt. tontin nro tomtens nr pinta-ala m 2 rakennusoikeus m 2 hinta yta m 2 byggrätt m 2 pris PIHAT Rakennustapaohjeessa on ohjeita piha-alueen rakentamisesta, alueelle soveltuvasta ja suositeltavasta kasvillisuudesta, piharakenteista ja hulevesistä. Aitaaminen kadun puolelta: vapaasti kasvava pensasaita tai 120 cm korkea, tumma tai punainen puusäleaita. Jätehuolto: jätteenkeräysastiat on sijoitettava niin, että ne eivät näy katukuvaan. Jätehuoneen rakentamista osaksi autotallia, -katosta tai talousrakennusta suositellaan. GÅRDAR I bygganvisningen finns det anvisningar om att bygga gårdsområdet, om växlighet som lämpar sig och som rekommenderas för området, om gårdskonstruktioner och om dagvatten. Staket/häck mot gatan: fritt växande häck eller ett 120 cm högt spjälstaket som täckmålas med mörk eller röd färg. Avfallshantering: avfallskärlen ska placeras så att de inte syns i gatubilden. Det är tillrådligt att bygga ett avfallsrum som en del av ett garage, ett skyddstak för bil eller en ekonomibyggnad A Tonteilla 1 5 saa rakentaa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi 80 k-m 2 talousrakennuksia asuinrakennusta kohti. Förutom den byggrätt som anvisas i detaljplanen får man på tomterna 1 5 bygga ekonomibyggnader på sammanlagt 80 m 2 -vy per bostadshus

7 TONTTIEN VARAUSKÄYTÄNNÖT SIVULLA 18! HUR RESERVERA TOMTER PÅ SIDAN 18! MALLITALOT Seuraavilla sivuilla on esitelty Harmaakallion asuntoalueelle sopivia talomalleja, jotka on suunniteltu kaavamääräysten ja rakennustapaohjeen mukaan. MODELLHUS På de följande sidorna presenteras husmodeller som är lämpliga för Gråbergs bostadsområde och som planerats i enlighet med planbestämmelserna och bygganvisningen. TEETÄ TAI TEE ITSE unelmiesi Mittava Koti! Tiesitkö, että Mittava Koti on Suomen kokenein pre-cut-toimittaja? Pre-cut -järjestelmämme on toimiva, pitkän kokemuksen myötä kehittynyt ja luotettava rakentamistapa. Rakentajana hyödyt tästä suunnittelun vapautena ja monipuolisina mahdollisuuksina käytännön rakennustyössä. Tutustu laajaan ja monipuoliseen talomallistoomme ja pyydä tarjous! Uutuusmallit esitteemme ilmestyy syksyllä! Mittava-myyjäsi: Anssi Rämä mittavakoti.fi

8 Rakenna tai rakennuta. Edullisesti. Omatalo vuodesta 1939 Rakennatko itse vai unelmoitko muuttovalmiista? Kaikki Omatalo-mallit soveltuvat yhtä hyvin omatoimisille rakentajille kuin muuttovalmiista kodista unelmoiville. Yksilöllistä asumista kunnioittaen. Omatalo on järkevästi suunniteltu, laadukas ja energiatehokas koti. Omatalolla on markkinoiden laajin mallisto ja yli 70 vuoden kokemus talovalmistajana. Tutustu tilaa suuri talokirja ja esitteet. Minkälainen koti sinulle saisi olla? Bygger du själv eller drömmer du om inflyttningsfärdigt hus? Alla Omatalos olika husmodeller passar lika bra till självbyggare som till dem som drömmer om inflyttningsfärdigt hus. Omatalo högaktar personligt boende. Omatalo-hemmen är förnuftigt planerade, högklassiga och energisnåla. Omatalo har marknadens bredaste kollektion med över 70-års erfarenhet inom byggbranschen. Bekanta dej med beställ stora husboken och broschyrer. Hurudant hem skulle Du vilja ha? Parhaimman palvelun rakentamiseen ja lisätiedot rakennuttamiseen saat Omatalo-myyjältäsi K-raudasta. Bästa servicen för byggandet samt därtill hörande tilläggsuppgifter ger Omatalo-försäljaren på K-Rauta. MammuttiHirsi Pilvilinna 2-kerroksinen 6h, k+rt, ph+s, khh, 2 x wc, vh, aula, et, tekn.tila Hirsitalo aito puutalo MammuttiKoti on tyylikäs ja kestävä hirsirakenteinen talo. Hirsi on rakennusmateriaalina monipuolinen, terveellinen ja turvallinen. Se tasaa kosteutta ja lämpöä, joten sisäilma on aina sopivan lämmin ja raikas. Aidot luonnon materiaalit Rakentamisessa käytämme korkealuokkaisia luonnon materiaaleja. Hirren varausvälissä käytämme pellavanauhaa ja eristämiseen puukuitua. Materiaalituntemus ja puunjalostuksen osaaminen ovat MammuttiHirren vahvuuksia. Ekologinen vastuu Me Mammutilla tunnustamme luontoarvot ja suhtaudumme vastuullisesti luonnonvarojen kuluttamiseen. Uusiutumattomien luonnonvarojen vähetessä ja siirryttäessä energiatehokkaaseen rakentamiseen rakennusmateriaalien merkitys korostuu. Puu on uusiutuva luonnonvara ja energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen tukee puun käytön lisäämistä. Tuotantomenetelmämme on hyvin ekologinen. valmistustapamme tuottaa uutta energiaa mm. hakkeen hyötykäytön ansiosta. Monipuolinen ja turvallinen MammuttiKoti taipuu monenlaisiin tarpeisiin. Pienille ja suurille tonteille, moderniksi kaupunkikodiksi tai tunnelmalliseksi kakkosasunnoksi. MammuttiKodissa perinteisen hirsirakentamisen ammattitaito ja nykyaikainen energiatehokkuus lyövät kättä asukkaan eduksi. Talon arvo säilyy useiden sukupolvien ajan. Mammutin mallistosta löydät monipuolisesti 1-,1.5- ja 2-kerrosmallit, ja voit valita mieleisesi toimitustavan joko muuttovalmiina tai itse rakentamalla. Tutustu mallistoon: tilaa esite verkosta tai ota yhteyttä MammuttiMyyjään! Ratsumestarinkatu 3, Porvoo, Patrik Blom, puh , Lisätietoja MammuttiMyyjältä Olli Kivi puh

9 Nunnauuni Serena kg SIMONS TALOT TEMPO 5 H + K + KHH + S HUONEISTOALA 121 m 2 KERROSALA 140 m 2 KERROSALA MRL 115,3 134,8 m Oh / Vr 23,8 m TEMPO TEMPON NELIÖT ON KÄYTETTY TEHOKKAASTI: neljä makuuhuonetta ja kaikki oleellinen paikoillaan! Talon sisennetty pääsisäänkäynti on suojaisa ja eteisessä on paljon kaappitilaa. Ison olohuoneen terassin puoleinen seinä on melkein kokonaan ikkunaa, mikä tekee tilasta hurmaavan valoisan! Vanhempien makuuhuoneesta pääsee suoraan kylpyhuoneeseen ja koko talon mittaiselle terassille. elementtitalot - valmistalot 101 Mh / Sr 11,2 m2 111 Mh / Sr 11,1 m2 104 Mh / Sr ,4 m2 Th / Ar 9,6 m2 109 Et / Entré 11,6 m Kh / Br S / B 110 K 3,0 m2 Wc 5,3 m2 17,8 m2 1,9 m2 107 Khh / Hjk 7,9 m2 Oy Simons Element Ab Vöyri / Vörå, Puh , Edustaja: Ky TH-Center Kb, Tom Lindvall, Teollisuustie 24, Porvoo Bostadsyta / Huoneistoala 121,0 m 2 Våningsyta / Kerrosala 140,0 m 2 Kerrosala MRL / Våningsyta MBL ,8 m 2 21,80 21,80 Skyddad indragen entré, mycket förvaringsutrymme i hallen. +3,521 SIMONS TALOT BRAVURA 4 H + K + KHH + S HUONEISTOALA 112 m 2 KERROSALA 128 m 2 KERROSALA MRL 115,3 123,6 m 2 BRAVURA ON PIENEN PERHEEN UNELMAKOTI. Olohuoneen vieressä pariovien takana oleva kirjasto sopii myös TV-huoneeksi tai isoksi makuuhuoneeksi. Keittiö on suuri ja tilavassa eteisessä on runsaasti kaappitilaa. Kylpyhuoneessa on tilaa kahdelle suihkulle. Oy Simons Element Ab Vöyri / Vörå, Puh , Edustaja: Ky TH-Center Kb, Tom Lindvall, Teollisuustie 24, Porvoo VÖRÅ/VÖYRI Föräldrasovrummet har egen dörr ut till terassen och egen ingång till badrummet. Suojaisa sisennetty pääsisäänkäynti. Eteisessä paljon kaappitilaa Vanhempien makuuhuoneesta pääsy terassille ja oma sisäänkäynti kylpyhuoneeseen. elementtitalot - valmistalot H.H ±0,000 +0,100-0, Kirj / Bibl Oh / Vr 12,2 m2 20,5 m2 111 S / B 110 3,1 m2 Kh / Br 4,7 m2 108 K 19,0 m2 109 Khh / Hjk 8,3 m2 Rymlig entré med mycket skåputrymme Biblioteket kan användas som TV-rum eller som ett extra sovrum Möjlighet till två duschar Nunnauuni Silke kg B 103 Vh / Kr 3,7 m2 107 Et / Entré 11,7 m2 B Mh / Sr 12,0 m2 105 Wc 2,6 m2 106 Mh / Sr 9,6 m2-0,024 BRAVURA DesIgn-Talo IsoPIIPPola h, K, Khh, Vh, SauNa ja TEKNiNEN TiLa huoneistoala: 138 m 2 (ak 71 m 2 + yk 67 m 2 ) KErrOSaLa: 168 m 2 Design-Talon isopiippola 168 on kodikas ja käytännöllinen malli, jonka neliöt on otettu tehokkaasti käyttöön. Erillinen vaatehuone on oiva lisä säilytykseen, tunnelmaa luo vakiona toimitussisältöön kuuluva varaava takka. Oma koti on henkilökohtainen asia ja usein valmiit pohjaratkaisut eivät sellaisenaan sovi. Design-Talon kanssa useat muutokset ovat mahdollisia ja näin kodista Pohjolan Design-Talo Oy Kimmo Varhala puh , ,100 1:2,5 (21,80 ) saadaan oman perheen näköinen ja tarpeita vastaava. Niin talon ulkoasuun kuin sisustusmateriaaleihinkin on tarjolla useita ratkaisuja. Koska Design-Talo on vakavarainen, korkeimpaan luottoluokkaan luokiteltu yritys, on kanssamme turvallista rakentaa oma koti. Design-Talon kaikki talomallit ovat energiatehokkaita ja useimmat mallit on mahdollista saada myös passiiviratkaisulla. Energiamääräysten muuttuessa Design-Talo on etsinyt kolme optimaalisinta lämmitystaparatkaisua. Vaihtoehtoisten ratkaisujen ansiosta voimme tarjota jokaiseen talomalliin ja jokaiselle tontille parhaan kokonaisuuden. Design-Talo on Suomen suurin muuttovalmistalojen toimittaja. Teemme kotisi valmiiksi aina perustuksista listoitukseen saakka. Lisätietoa löydät osoitteesta: 17 Runsaasti kaappitilaa tilavassa eteisessä Kirjasto voi käyttää TV-huoneena tai makuuhuoneena Bostadsyta / Huoneistoala 112,0 m 2 Våningsyta / Kerrosala 128,0 m 2 Kerrosala MRL / Våningsyta MBL ,6 m 2

10 TONTTIEN HAKUAIKA ANSÖKNINGSTID FÖR TOMTER KIINNOSTAAKO TONTTI? Harmaakallion tonttien varaamiseksi järjestetään tonttiarvonta. Käytännössä hakijoiden kesken arvotaan järjestys, jonka mukaan hakijat saavat valita itselleen tontin. Arvonnan voittaja saa siis valita tontin ensimmäiseksi, seuraavaksi tontin valitsee arvonnassa toiseksi tullut ja niin edelleen. Tontin hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö. Tonttiarvonta etenee seuraavasti: 1. HAKIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Tontin hakijaksi ilmoittaudutaan lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee toimittaa teknisen keskuksen kansliaan (Kuningattarenkatu 15 B) hakuaikana paperisena tai sähköpostitse Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakijaksi on ilmoitettava se taho, jonka nimiin tontti on tarkoitus ostaa. Yksi hakija saa osallistua arvontaan vain kerran (yhdellä lomakkeella tai hakemuksella). Yksi henkilö saa olla osallisena vain yhdessä hakemuksessa. ÄR DU INTRESSERAD AV EN TOMT? En tomtutlottning anordnas för utdelning av tomterna i Gråberg. I praktiken innebär detta att man lottar ut den ordning enligt vilken de som anmält sig som sökande får välja och reservera sig en tomt. Den som vunnit i utlottningen får välja tomt först, sedan väljer den som kommit som tvåa i utlottningen och så vidare. Den sökande kan vara en eller flera personer. Utlottningen av tomter sker så här: 1. ATT ANMÄLA SIG SOM SÖKANDE Man anmäler sig som sökande av tomt med en blankett eller en fritt formulerad ansökan, som ska inlämnas på tekniska centralens kansli (Drottninggatan 15 B) inom utsatt tid antingen i pappersform eller per e-post Anmälningstiden börjar och slutar klockan Som sökande meddelas den i vars namn tomten ska köpas. En sökande får delta i utlottningen endast en gång (med en blankett eller en ansökan). En person får vara delaktig endast i en ansökan. LOVIISAN KAUPUNKI Tekninen keskus LOVISA STAD Tekniska centralen ILMOITTAUTUMINEN HARMAAKALLION TONTTIARVONTAAN ANMÄLNING TILL UTLOTTNING AV TOMTER I GRÅBERG Arvonnassa jaetaan ilmoittautuneille järjestysnumerot, joiden mukaan tontin saa valita. Ilmoittautuminen arvontaan ei velvoita ostamaan tonttia. Tontti varataan allekirjoittamalla erillinen lomake tontinvalintatilaisuudessa, joka järjestetään arvonnan jälkeen. HAKIJA A/ SÖKANDE A HAKIJA B/ SÖKANDE B Nimi/Namn Osoite/Adress Postinumero/Postnummer Sähköpostiosoite/E-postadress Nimi/Namn Osoite/Adress Vid utlottningen får de som anmält sig ett nummer som anger ordningen enligt vilken man får välja sin tomt. Att man anmäler sig till utlottningen förpliktar inte till att man måste köpa en tomt. Man reserverar sin tomt genom att fylla i en separat blankett vid tomtvalsförrättningen som anordnas efter utlottningen. Henkilötunnus/Personbeteckning Toimipaikka/Postanstalt Puhelin/Telefon Henkilötunnus/Personbeteckning 2. ARVONTA JA TONTINVALINTATILAISUUS Arvonnassa jokaiselle hakemuksen jättäneelle arvotaan järjestysnumero, jonka mukaan tontin valintavuoro määräytyy. Hakijoille lähetetään postitse tieto arvontatuloksesta ja kutsu tontinvalintatilaisuuteen. Tontinvalintatilaisuudessa hakijat valitsevat tontin arvottujen järjestysnumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Valittu tontti varataan allekirjoittamalla varaussopimus. Tämän jälkeen menetellään yleisten tontin varaus- ja luovutusehtojen mukaisesti. Varaamatta jääneet tontit vapautuvat yleiseen hakuun. 3. TONTIN VARAUSEHDOT a. Varaus on voimassa 2 kk, jona aikana on tehtävä kaupat tai varaus raukeaa. b. Tontin varaaja maksaa varausmaksun 14 päivän sisällä tontin varauksesta kaupungin tilille. c. Varausmaksu on 300. d. Jos varausmaksua ei makseta, katsotaan varaajan luopuneen tontista ja se vapautuu. e. Varausaikaa voi jatkaa perustellusta syystä 1 kk. f. Jatkovarauksesta peritään uusi varausmaksu. g. Ensimmäinen varausmaksu hyvitetään luovutuksen yhteydessä. h. Mikäli luovutusta ei tapahdu, varausmaksua ei palauteta. i. Hakijaa kohti varauksia voi olla vain yksi kerrallaan. j. Varaus on tonttikohtainen eikä sitä voi vaihtaa. Ostaja sitoutuu rakentamaan hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset asuttavaan / käyttöön otettavaan kuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Muussa tapauksessa ostaja velvoitetaan maksamaan sopimussakkoa, jonka suuruus on kauppahinta kaksinkertaisena UTLOTTNINGEN OCH FÖRRÄTTNINGEN AV TOMTVAL Man lottar ut ett nummer som bestämmer den ordning enligt vilken de sökande får välja tomt. Resultatet för utlottningen och inbjudan till val av tomt skickas per post till de sökande. Vid förrättningen av tomt val väljer den sökande sin tomt i den ordning som valordningsnumret visar. Den valda tomten reserveras genom att den sökande undertecknar ett reserveringsavtal. Efter detta går man till väga i enlighet med de allmänna villkoren för reservering och överlåtelse av tomter. De tomter som inte reserverats frigörs för fortgående sökning. 3. VILLKOR FÖR RESERVERING AV TOMT a. Reserveringen är i kraft 2 månader under vilken tid köp ska göras annars förfaller reserveringen. b. Den som reserverar en tomt betalar en reserveringsavgift till stadens konto inom 14 dagar från tomtreserveringen. c. Reserveringsavgiften är 300. d. Om ingen reserveringsavgift betalas anses den som gjort reserveringen ha avstått från tomten och tomten blir ledig. e. Reserveringstiden kan av motiverad orsak förlängas med 1 månad. f. För förlängd reservering debiteras en ny reserveringsavgift. g. Den första reserveringsavgiften gottgörs i samband med överlåtelsen. h. Om ingen överlåtelse sker återbetalas inte reserveringsavgiften. i. Endast en reservering per sökande per gång. j. Reserveringen är tomtenlig och kan inte bytas ut. Köparen förbinder sig att inom tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet uppföra byggnaderna, i enlighet med godkända ritningar till beboeligt/ibruktagbart skick. I annat fall förpliktas köparen att betala avtalsvite, vars storlek är dubbelt köpepris. LISÄTIEDOT/ YTTERLIGARE INFORMATION Jos ilmoittautujia on enemmän kuin yksi (hakija A), tontti myydään hakijoille yhteisesti. Tällöin lainhuutoa haettaessa maanmittauslaitos myöntää hakijalle A ½ lainhuudon ja hakijalle B ½ lainhuudon. Mikäli haluatte omistaa tontin jossain muissa osissa, siitä on tehtävä erillinen selvitys. ALLEKIRJOITUS/ ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFT/ UNDERSKRIFTER Ilmoittautumiset on jätettävä tai lähetettävä postitse suljetussa kuoressa, jonka päällä on merkintä Harmaakallion tonttiarvonta. Ilmoittautua voi myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Ilmoittautumisten, myös postitse lähetettyjen, on oltava perillä klo 15 mennessä Loviisan kaupungin teknisessä keskuksessa. Loviisan kaupunki, Tekninen keskus Kuningattarenkatu 15 B PL LOVIISA Postinumero/Postnummer Sähköpostiosoite/E-postadress Päivämäärä/Datum Lovisa stad,tekniska centralen Drottninggatan 15 B PB LOVISA Toimipaikka/Postanstalt Puhelin/Telefon Om det finns fler än en som anmäler sig (sökande A), säljs tomten gemensamt till dem som söker. Då beviljar lantmäteriverket ½ lagfart till sökande A och ½ lagfart till sökande B då lagfart ansökes. En separat utredning ska framföras om man önskar äga tomten i andra proportioner. Allekirjoitus ja nimenselvennys/underskrift ovh namnförtydligande Anmälningarna ska lämnas in eller skickas per post i ett kuvert försett med texten Utlottning av tomter i Gråberg. Man kan också anmäla sig genom att skicka e-post till adressen Anmälningarna, även de som skickas per post, ska vara framme på Lovisa stads tekniska central senast klockan 15. Puhelin / Telefon Faksi / Fax / 19

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt

Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning Tontin varaus / Reservering av tomt Laadunohjaus / Kvalitetsstyrning 27.10.2016 Tontin varaus / Reservering av tomt Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 28.2.2017

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Tervetuloa MammuttiKotiin!

Tervetuloa MammuttiKotiin! MammuttiKodit 2 Tervetuloa MammuttiKotiin! Me Mammutilla rakennamme hirsitaloja aitoja puutaloja, joista saat kestävän kodin itsellesi ja läheisillesi pitkäksi aikaa tulevaisuuteen. MammuttiKodissa perinteisen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Terveydensuojelujaosto 37 17.05.2016 B16 STORÖRENIN ÖRNVIKINRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS, LAUSUNTO SIPOON KUNNANHALLITUKSELLE 95/35/2016 TERVSJST 17.05.2016 37 Valmistelut

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader.

Lähipalvelurakennusten korttelialue. Kvartersområde för närservicebyggnader. 1 (5) KAAVAMÄÄRÄYKSET PLANEBETECKNINGAR 905 971, Yttersundom Merkintä Selitys Asuinpientalojen korttelialue. - Tontit saa rajata korkeintaan 1.2 metriä korkealla säle- tai pensasaidalla. Kvartersområde

Lisätiedot

Hirsitalot / Stockhus

Hirsitalot / Stockhus UUSI ESITE! NY BROSCHYR! LAATUTALOJA HIRRESTÄ KVALITETSHUS I TIMMER Loghomes Since 1974 Hirsitalot / Stockhus Sisältö Innehåll Pia-Maria 222L...4 Eva 130L...6 Diana 153L...8 Vera 139L... 10 Jonna 120L...

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille.

Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille. Varaaminen, luovuttaminen ja muut ehdot Suomi100 tonteille. Tonttien varaaminen tontti tulee varata 1.7.2017-30.6.2018 välisenä aikana enintään 2 tonttia/varaaja tonttivaraus on voimassa vain 6 kuukautta,

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Inkoo, Dal Kohdenumero h, k, s, 2 x kph/wc, pukuh., khh, at, 149,0 m²/170,5 m² Kov Energialuokka B Mh.

Inkoo, Dal Kohdenumero h, k, s, 2 x kph/wc, pukuh., khh, at, 149,0 m²/170,5 m² Kov Energialuokka B Mh. Omakotitalo Inkoo, Dal Kohdenumero 597300 5h, k, s, 2 x kph/wc, pukuh., khh, at, 149,0 m²/170,5 m² Kov. 2017-2018 Energialuokka B Mh. 295 000,00 Dalinkuja 11. Kokonaan uudestaan rakennettu talo Dalissa

Lisätiedot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot Lappli-senioritalot 1 Huolettoman asumisen aika 2 Lappli ajattelee asumista seniorikansalaisen näkökulmasta! Onko Sinulle tai läheisellesi koittanut elämänvaihe, jossa nykyisessä asunnossa asuminen ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

EnnAkkoMArkkInoInTI Teppola MULTIA

EnnAkkoMArkkInoInTI Teppola MULTIA Teppola MULTIA Ennakkomarkkinointi Kaipaatko maaseudun rauhaan? Multian keskusta 1,4 km Lähikauppa 1,4 km Keuruun keskusta 19 km Jyväskylän keskusta 65 km Lentokenttä 58 km Juna-asema 19 km Koulu 2,2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg VÄRITYSSUUNNITELMA OSA-ALUEITTAIN FÄRGSÄTTNINGSPLAN OMRÅDESVIS ASUINTALOT BOSTADSHUSEN KORTTELIT /KVARTER 3562, 3563, 3564 : Vaaleat t/ljusa : Teknos 7121, 7221, 7133, 7233 Tikkurila 319x, 318x, 359x,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Omakotitalo. Vaasa, Västervik Kohdenumero h,k,s, 113,0 m²/122,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00

Omakotitalo. Vaasa, Västervik Kohdenumero h,k,s, 113,0 m²/122,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Omakotitalo Vaasa, Västervik Kohdenumero 602848 4h,k,s, 113,0 m²/122,0 m² Kov. 1983 Energialuokka Ei e-tod. Mh. 199 000,00 Rajalammentie 18. Uuden veroinen, täysin remontoitu omakotitalo. Alakerrassa keittiö,

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 1 RAKENTAMISOHJEESTA Rakentamisohje täydentää asemakaavaa. Riihimäen kaupungin tontinluovutusehdoissa

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

OPTIMI. Kokoa unelmasi.

OPTIMI. Kokoa unelmasi. OPTIMI Kokoa unelmasi. 2 Tervetuloa Omatalon valmiskotiin! Sisällysluettelo TERVETULOA OMATALON MUUTTOVALMIS -MAAILMAAN OMATALO OPTIMIN EDUT OPTIMI 99 OPTIMI 116 A OPTIMI 116 B OPTIMI 117 OPTIMI 133...................

Lisätiedot

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 TALOT ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 JÄRVITAIMEN 100 kompakti tilaihme selkeä design innovatiivinen eteis- ja kodinhoitotila valoisa ja avara pohjaratkaisu JÄRVITAIMEN 100 Huoneistoala 99 m², Kerrosala

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN LUOVUTETTAVAT OMAKOTITALOTONTIT Huom! Ruusutarhojen tonttien hakuaika on

MÄNTSÄLÄN KUNNAN LUOVUTETTAVAT OMAKOTITALOTONTIT Huom! Ruusutarhojen tonttien hakuaika on MÄNTSÄLÄN KUNNAN LUOVUTETTAVAT OMAKOTITALOTONTIT 2010 Huom! Ruusutarhojen tonttien hakuaika on 15.4. 14.5.2010 KUNNAN LUOVUTETTAVAT OMAKOTITALOTONTIT 2010 Mäntsälän kunnalla on luovutettavana yhteensä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58.

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. 1 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: AO-korttelialueen tonteilla talousrakennus saa olla enintään 50 m2. AP-korttelialueella

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 17. Villa Beaty Katuosoite Rubiinikehä 24 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Myytävät / vuokrattavat tontit

Myytävät / vuokrattavat tontit Myytävät / vuokrattavat tontit Ruutana, Jussilantie Asema, Halimajärventie Ruutana, Savikontie Pikonlinna, Lukkolankatu Sahalahti, Mertakuja Sahalahti, Sirkantie Kortekumpu, Hirvikummuntie Kruunupääntie

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN

TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TOIMINNALLINEN TURVALLINEN YKSILÖLLINEN TEHTY ELÄMÄÄN TEHTY ELÄMÄÄN AINOA KAARI on suunniteltu joustamaan asukkaansa elämän mukana. Se on tilava ja toimiva kaikissa elämäntilanteissa. Kaaren käytännölliset

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

JONNE KY. Autopaikat: pihassa tilaa

JONNE KY. Autopaikat: pihassa tilaa Kohdetta välittää JONNE KY lkv MYYTÄVÄ KIINTEISTÖ KOUVOLA Sippola; Huovilantie 320, 46710 Sippola Kiinteistötunnukset: Kouvola/ Mämmälä/ 8:380 Metsä-Sihvola/ erotettava määräala Lisätietoja: + erillinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Ohjeita lomarakennuspaikkojen hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita lomarakennuspaikkojen hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita lomarakennuspaikkojen hakijoille Hakuaika 1.4.2016-13.5.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN LOMARAKENNUSPAIKKOJEN HAKIJOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten perusteella myytävien

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot