HARMAAKALLIO GRÅBERG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARMAAKALLIO GRÅBERG"

Transkriptio

1 HARMAAKALLIO L O V I I S A L O V I S A GRÅBERG 1

2 Ulkoasu: peak press Paino: Lönnberg Painot Oy Lahti - Lahtis 79 km Kouvola 64 km Porvoo - Borgå 38 km LOVIISA LOVISA Kotka 45 km PIENI KAUPUNKI, SUURIA ELÄMYKSIÄ LITEN STAD, STORA UPPLEVELSER Helsinki - Helsingfors 88 km TERVETULOA LOVIISAAN VÄLKOMMEN TILL LOVISA Merellistä Loviisaa leimaavat pikkukaupungin idylli, kiinnostava historia, rikas kulttuurielämä ja elinvoimainen maaseutu. Koulut, päiväkodit, leikki- ja liikuntapaikat ovat lähellä, päivittäistavarakaupat ovat laadukkaat ja palvelut toimivat niin keskustassa kuin maaseudullakin. Täällä ei tarvitse stressata ruuhkissa tai jonottaa kohtuuttoman kauan esimerkiksi terveyspalveluihin. Kaupungin mittakaava on ihanteellinen yhtä hyvin lapsiperheelle kuin pariskunnalle tai sinkulle. Harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus ja yhdistystoiminnan vilkkaus yllättävät monen tulijan. Loviisalaiset ovat ystävällistä ja aktiivista väkeä, ja he toivottavat uudet asukkaat tervetulleiksi yhteisiin rientoihin. Täällä sosiaalisuus on edelleen voimissaan. Loviisa on historialtaan rikas, eläväinen kaksikielinen kaupunki luvun torimiljöö on yksi Suomen kauneimmista, ja heti keskustan tuntumasta alkavat puutalokaupunginosat mukulakivikatuineen ja vanhoine taloineen. Meri ulottuu aivan kaupungin keskustaan asti ja Laivasillan vierasvenesatama on kesäisen elämänmenon keskus. Keskustasta ei tarvitse ajaa kauas, kun vastassa ovatkin jo hevoset ja lehmät, perinnemaisemat, kiipeilykalliot, erämaavaellusreitit ja tietysti upea saaristo. Vajaan asukkaan kaupunki tarjoaa laajan kattauksen kulttuuria ja luonnonkauneutta. Vain pienen matkan päässä Loviisan keskustasta voi tutustua kartanoihin, Strömforsin ruukin alueen käsityöläispajoihin sekä historiallisten rakennusten ja linnoitusten kautta alueen mielenkiintoiseen menneisyyteen. Monipuolinen luonto tarjoaa mahdollisuuden uimiseen, retkeilyyn, patikointiin, kalastukseen tai golfaamiseen. Det havsnära Lovisa präglas av småstadsidyll, en intressant historia, ett rikt kulturliv och en livskraftig landsbygd. Skolorna, daghemmen, lek- och idrottsplatserna är nära, dagligvaruaffärerna är högklassiga och tjänsterna fungerar såväl i centrum som på landsbygden. Här behöver du inte stressa i trafikstockningar eller köa orimligt länge till exempel för att få hälsotjänster. Stadens storlek är idealisk såväl för barnfamiljer som för par eller singlar. Många som kommer till Lovisa blir överraskade av hobbymöjligheternas mångsidighet och den livliga föreningsverksamheten. Lovisaborna är ett vänligt och aktivt folk, och de önskar nya invånare välkomna till gemensamma aktiviteter. Här lever det sociala fortfarande. Lovisa är en livfull tvåspråkig stad med rik historia. Torgmiljön från 1800-talet är en av de vackraste i Finland och omedelbart invid centrum börjar trähusstadsdelarna med sina kullerstensgator och gamla hus. Havet når ända till stadens centrum och Skeppsbrons gästhamn i Lovisa utgör centrumet för sommarlivet. Du behöver inte köra långt från centrum förrän du redan råkar på hästar och kor, traditionella landskap, klätterklippor, vandringsrutter i ödemarken och naturligtvis den fantastiska skärgården. Staden med sina knappa invånare erbjuder ett omfattande urval kultur och naturskönhet. På endast ett kort avstånd från Lovisa centrum kan du bekanta dig med herrgårdar och med hantverkarverkstäderna på Strömfors bruk. De historiska byggnaderna och fästningarna i staden belyser områdets intressanta historia. Den mångsidiga naturen erbjuder möjligheter att simma, campa, vandra, fiska eller golfa. 2 3

3 VAIN 2 KM LOVIISAN TORILTA ENDAST 2 KM FRÅN LOVISA TORG Harmaakallion luonnon keskelle syntyy viihtyisä ja rauhallinen asuinympäristö, joka on kuin moderni vastapari alakaupungin puutalomiljöölle. Mitt i Gråbergs natur uppkommer en trivsam och lugn bostadsmiljö, som utgör en modern motsvarighet till trähusmiljön i Nedrestaden. Mia Ylikangas, kaupungingeodeetti, stadsgeodet HARMAAKALLIO GRÅBERG VEHREÄ JA LUONNONKAUNIS HARMAAKALLION ALUE SIJAITSEE VAIN 2 KM LOVIISAN TORILTA LOUNAASEEN. DET GRÖNA OCH NATURSKÖNA OMRÅDET GRÅBERG LIGGER ENDAST 2 KM SYDVÄST OM LOVISA TORG. 4 5

4 Kotka -> fors elsing inki - H < - Hels Keskusta Centrum 1,7 km Koulu Skola 1,4 km Kauppa Butik 1 km Päiväkoti Daghem 0,6 km Kauppa Butik 0,8 km Metsä Skog 0 km HARMAAKALLIO GRÅBERG 6 Uimaranta Badstrand 1,6 km LUONNONKAUNIS HARMAAKALLIO DET NATURSKÖNA GRÅBERG Vehreä ja luonnonkaunis Harmaakallion alue sijaitsee vain 2 km Loviisan torilta lounaaseen. Harmaakallion kallioiselle mäntykankaalle on suunniteltu monipuolinen ja viihtyisä asuinalue, joka rajautuu monipuolisiin ulkoilureitteihin ja arvokkaaseen taajamametsään. Hienon kalliomaaston ja sen ulkoilumahdollisuuksien säilymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pihat jätetään suurimmaksi osaksi luonnontilaisiksi luonnonvaraisia kasveja suosien. Pihojen korkeuserot antavat hyvät lähtökohdat leikki- ja oleskelupaikkojen järjestämiselle. Harmaakallion uusi asuinalue liittyy luontevasti kaupunkirakenteeseen. Päivittäistavarakaupat, koulut, liikuntapaikat ja terveyspalvelut ovat lähellä. Asemakaavan on laatinut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Eriksson Arkkitehdit Oy, joka on tunnettu muun muassa Vantaan Kartanonkosken ja Espoon Suurpellon asemakaavoista. Harmaakallion 160 hehtaarin alueelle on suunniteltu monimuotoista asuinrakentamista palveluineen yhteensä noin k-m2. Viherkäytävien verkoston on tarkoitus jakaa alue yhdeksään eriluonteiseen osaan. Valittavana on esimerkiksi metsäinen vapaasti seisovien erämaahuviloiden alue, perinteinen punamullattujen ja harmaannutettujen talojen kylä, saaristohenkinen päätytalojen katu tai moderni suurpiirteisten julkisivujen ja voimakkaiden tehostevärien taloryhmä. Asemakaavan toteutus aloitetaan eteläosasta Solvikintien varrelta ja sitä jatketaan kerrostalovaltaisella alueella pohjoisosassa. Sen jälkeen rakennetaan näitä yhdistävä itäinen kokoojakatu ja sen varsi. Viimeiseksi toteutetaan etelä- ja pohjoisosaa yhdistävä läntinen kokoojakatu ja sen varren asuntoalueet. Det gröna och natursköna området Gråberg ligger endast 2 km sydväst om Lovisa torg. Ett mångsidigt och trivsamt bostadsområde har planerats för Gråbergs klippiga tallmo. Bostadsområdet avgränsas av mångsidiga friluftsleder och en värdefull tätortsskog. Särskild vikt har fästs vid att bevara den fina klippterrängen och friluftsmöjligheterna som den erbjuder. Till största delen lämnas gårdarna i naturligt tillstånd genom att gynna vildväxande växter. Gårdarnas höjdskillnader ger goda utgångslägen för att anordna platser för lek och vistelse. Det nya bostadsområdet Gråberg anknyter på ett naturligt sätt till stadsstrukturen. Dagligvaruaffärerna, skolorna, idrottsplatserna och hälsotjänsterna är närbelägna. Detaljplanen har utarbetats av den Helsingforsbaserade arkitektbyrån Eriksson Arkkitehdit Oy, som är känd bland annat för detaljplanerna för Herrgårdsforsen i Vanda och Storåkern i Esbo. På Gråbergs 160 hektar stora område har planerats mångsidigt bostadsbyggande med tillhörande tjänster på sammanlagt ca m2-vy. Avsikten är att ett nätverk av grönkorridorer ska dela upp området i nio delar med olika karaktär. Du kan välja till exempel mellan ett skogigt område med fritt stående ödemarksvillor, en traditionell by med hus målade med rödmyllefärg och hus som gjorts gråare, en gata med gavelhus i skärgårdsanda eller en samling hus med moderna fasader och kraftiga effektfärger. Man börjar verkställa detaljplanen från den södra delen längs med Solviksvägen och fortsätter med ett flervåningshusdominerat område i den norra delen. Efter detta byggs en östra matargata, med tillhörande vägkant, som förenar dessa områden. Till sist byggs en västra matargata, som förenar den norra och den södra delen, och de bostadsområden som är belägna längs med denna matargata. 7

5 1A TONTIT 1 14 TOMTERNA B HARMAAKALLIO 1 GRÅBERG 1 ALUEEN YLEISKUVAUS OMRÅDETS ALLMÄNNA BESKRIVNING 3B 2A Asuntoalue 1 on kooltaan 42 ha. Alueella on pururata sekä ulkoilureittiyhteyksiä länteen ja etelään. Alueen länsipuolella ja alueen läpi kulkevan Solvikintien eteläpuolella on aiemmin rakennettuja pientaloja, halleja sekä maisemallisesti arvokas peltoalue. Idässä alue rajautuu Valkontiehen, jonka itäpuolella on pientaloalueita sekä koillisessa kaupungin keskusta. Harmaakallion ensimmäisen asuntoalueen toteutus aloitetaan Aamuruskontieltä. MAISEMARAKENNE JA MAISEMAKUVA Maisemassa vuorottelevat tyypillisesti kallioselänteet ja savilaaksot. Harmaakallion alue on metsäinen ja kumpuileva kallioselänne. Maasto on rannikolle tyypillisesti paikoin kivikkoista. Kivikoita peittää kaunis sammalpeite, joka on kalliolla kulunut ainoastaan kuntopolun kohdalta. Bostadsområde 1 är till sin storlek 42 ha. På området finns en motionsbana och förbindelser till friluftsleder västerut och söderut. Väster om området och söder om Solviksvägen, som går igenom området, finns tidigare byggda småhus, hallar och ett landskapsmässigt värdefullt åkerområde. I öster angränsar området till Valkomvägen, öster om vilken det finns småhusområden. Stadens centrum är beläget mot nordost. Man börjar bygga det första bostadsområdet i Gråberg från Morgonrodnadsgatan. LANDSKAPSSTRUKTUREN OCH LANDSKAPSBILDEN Typiskt för landskapet är turvis förekommande klippryggar och lerdalar. Gråbergsområdet är en skogig och backig klipprygg. Terrängen är ställvis stenig på ett sätt som är typiskt för kusten. Ett vackert täcke av mossa beklär stenarna och mosstäcket på klippan har endast nötts där motionsspåret går. TOTEUTUSVAIHEET REALISERINGSFASER Ensimmäinen toteutusvaihe Första realiseringsfasen Toinen toteutusvaihe Andra realiseringsfasen Kolmas toteutusvaihe Tredje realiseringsfasen 3C 3A 2B 1A 8 9

6 RAKENNUSTAPAOHJEET BYGGANVISNINGAR Rakennusten ja ympäristön toteutuksessa korostetaan alueelle luontevaa arkkitehtonista ilmettä ja korkeaa laatutasoa. Rakennustapaohje ohjeistaa ja täydentää asemakaavaa ja sen määräyksiä kaaviokuvien, esimerkkivalokuvien ja selittävien tekstien avulla. Tähän esitteeseen on koottu tärkein osa rakennustapaohjeista, kokonaisuudessaan löydät ohjeen osoitteesta En hög nivå av kvalitet och ett för området naturligt arkitektoniskt uttryck betonas i byggnaderna och miljön. Bygganvisningen ger anvisningar och kompletterar detaljplanen och dess bestämmelser med hjälp av diagram, exempelfotografier och förklarande texter. I denna broschyr har vi samlat den viktigaste delen av bygganvisningarna. Du hittar anvisningen i sin helhet på adressen MYYTÄVÄT TONTIT TOMTERNA SOM ÄR TILL SALU RAKENNUKSET Rakennusten tulee olla massaltaan selkeitä ja julkisivuiltaan rauhallisia. Koristeellisuutta on vältettävä. Rakennuksessa sallitaan yksi kuisti tai erkkeri. Ellei rakennusalalla muuta osoiteta, talousrakennukset on sijoitettava tontin rajoille niin, että muodostuu etelään tai länteen avautuva sisäpiha ja samalla selkeästi rajattuja katutiloja. JULKISIVU Materiaali: Puu veistetty tai höylätty hirsi (ei pyöröhirsi), lauta Väritys: Punamulta, tummanharmaa, tummanvihreä, harmaannutettu puu KATTO Materiaali: Konesaumapelti, huopa, savitiili Väritys: Harmaa, musta, punainen Kattokaltevuus: 1:1,5 1:3, satulakatto (normaali harjakatto) AUTOPAIKAT AO-korttelialueet 2 ap/asunto, AP-korttelialueet 1,5 ap/asunto Sijainti: Autopaikka tai -talli on sijoitettava kauemmas kadusta kuin asuinrakennus tai muu talousrakennus; se ei saa hallita katunäkymää. Materiaali: kivituhka tai nurmikivi. Autotallien ja -katosten seinustalle suositellaan istutettavaksi pensaita tai köynnöksiä maaperän salliessa. BYGGNADERNA Byggnadsmassorna ska vara tydliga och fasaderna lugna. Utsmyckningar bör undvikas. Byggnaden får ha en veranda eller ett burspråk. Om inte annat anvisats på byggnadsytan ska ekonomibyggnaderna byggas längs tomtgränserna så att det bildas en innergård som är öppen mot söder eller väster och samtidigt tydligt avgränsade gaturum. FASADEN Material: Trä bilade eller hyvlade timmer (inte rundtimmer), plankor Färg: Rödmylla, mörkgrå, mörkgrön, trävara som gjorts gråare TAKET Material: Falsad plåt, filt, lertegel Färg: Grå, svart, röd Taklutningen: 1:1,5 1:3, sadeltak (normalt åstak) BILPLATSER AO-kvartersområdena får ha 2 bilplatser/bostad, AP-kvartersområdena får ha 1,5 bilplatser/bostad. Läge: Bilplatsen eller garaget ska placeras längre bort från gatan än bostadshuset eller ekonomibyggnaden. Bilplatsen eller garaget får inte dominera gatuvyn. Material: Stenmjöl eller gångsten. Vid garageväggar och skyddstak för bil rekommenderas plantering av buskar eller slingerväxter där det för jordmånens del är möjligt. tontin nro tomtens nr pinta-ala m 2 rakennusoikeus m 2 hinta yta m 2 byggrätt m 2 pris PIHAT Rakennustapaohjeessa on ohjeita piha-alueen rakentamisesta, alueelle soveltuvasta ja suositeltavasta kasvillisuudesta, piharakenteista ja hulevesistä. Aitaaminen kadun puolelta: vapaasti kasvava pensasaita tai 120 cm korkea, tumma tai punainen puusäleaita. Jätehuolto: jätteenkeräysastiat on sijoitettava niin, että ne eivät näy katukuvaan. Jätehuoneen rakentamista osaksi autotallia, -katosta tai talousrakennusta suositellaan. GÅRDAR I bygganvisningen finns det anvisningar om att bygga gårdsområdet, om växlighet som lämpar sig och som rekommenderas för området, om gårdskonstruktioner och om dagvatten. Staket/häck mot gatan: fritt växande häck eller ett 120 cm högt spjälstaket som täckmålas med mörk eller röd färg. Avfallshantering: avfallskärlen ska placeras så att de inte syns i gatubilden. Det är tillrådligt att bygga ett avfallsrum som en del av ett garage, ett skyddstak för bil eller en ekonomibyggnad A Tonteilla 1 5 saa rakentaa kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi 80 k-m 2 talousrakennuksia asuinrakennusta kohti. Förutom den byggrätt som anvisas i detaljplanen får man på tomterna 1 5 bygga ekonomibyggnader på sammanlagt 80 m 2 -vy per bostadshus

7 TONTTIEN VARAUSKÄYTÄNNÖT SIVULLA 18! HUR RESERVERA TOMTER PÅ SIDAN 18! MALLITALOT Seuraavilla sivuilla on esitelty Harmaakallion asuntoalueelle sopivia talomalleja, jotka on suunniteltu kaavamääräysten ja rakennustapaohjeen mukaan. MODELLHUS På de följande sidorna presenteras husmodeller som är lämpliga för Gråbergs bostadsområde och som planerats i enlighet med planbestämmelserna och bygganvisningen. TEETÄ TAI TEE ITSE unelmiesi Mittava Koti! Tiesitkö, että Mittava Koti on Suomen kokenein pre-cut-toimittaja? Pre-cut -järjestelmämme on toimiva, pitkän kokemuksen myötä kehittynyt ja luotettava rakentamistapa. Rakentajana hyödyt tästä suunnittelun vapautena ja monipuolisina mahdollisuuksina käytännön rakennustyössä. Tutustu laajaan ja monipuoliseen talomallistoomme ja pyydä tarjous! Uutuusmallit esitteemme ilmestyy syksyllä! Mittava-myyjäsi: Anssi Rämä mittavakoti.fi

8 Rakenna tai rakennuta. Edullisesti. Omatalo vuodesta 1939 Rakennatko itse vai unelmoitko muuttovalmiista? Kaikki Omatalo-mallit soveltuvat yhtä hyvin omatoimisille rakentajille kuin muuttovalmiista kodista unelmoiville. Yksilöllistä asumista kunnioittaen. Omatalo on järkevästi suunniteltu, laadukas ja energiatehokas koti. Omatalolla on markkinoiden laajin mallisto ja yli 70 vuoden kokemus talovalmistajana. Tutustu tilaa suuri talokirja ja esitteet. Minkälainen koti sinulle saisi olla? Bygger du själv eller drömmer du om inflyttningsfärdigt hus? Alla Omatalos olika husmodeller passar lika bra till självbyggare som till dem som drömmer om inflyttningsfärdigt hus. Omatalo högaktar personligt boende. Omatalo-hemmen är förnuftigt planerade, högklassiga och energisnåla. Omatalo har marknadens bredaste kollektion med över 70-års erfarenhet inom byggbranschen. Bekanta dej med beställ stora husboken och broschyrer. Hurudant hem skulle Du vilja ha? Parhaimman palvelun rakentamiseen ja lisätiedot rakennuttamiseen saat Omatalo-myyjältäsi K-raudasta. Bästa servicen för byggandet samt därtill hörande tilläggsuppgifter ger Omatalo-försäljaren på K-Rauta. MammuttiHirsi Pilvilinna 2-kerroksinen 6h, k+rt, ph+s, khh, 2 x wc, vh, aula, et, tekn.tila Hirsitalo aito puutalo MammuttiKoti on tyylikäs ja kestävä hirsirakenteinen talo. Hirsi on rakennusmateriaalina monipuolinen, terveellinen ja turvallinen. Se tasaa kosteutta ja lämpöä, joten sisäilma on aina sopivan lämmin ja raikas. Aidot luonnon materiaalit Rakentamisessa käytämme korkealuokkaisia luonnon materiaaleja. Hirren varausvälissä käytämme pellavanauhaa ja eristämiseen puukuitua. Materiaalituntemus ja puunjalostuksen osaaminen ovat MammuttiHirren vahvuuksia. Ekologinen vastuu Me Mammutilla tunnustamme luontoarvot ja suhtaudumme vastuullisesti luonnonvarojen kuluttamiseen. Uusiutumattomien luonnonvarojen vähetessä ja siirryttäessä energiatehokkaaseen rakentamiseen rakennusmateriaalien merkitys korostuu. Puu on uusiutuva luonnonvara ja energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen tukee puun käytön lisäämistä. Tuotantomenetelmämme on hyvin ekologinen. valmistustapamme tuottaa uutta energiaa mm. hakkeen hyötykäytön ansiosta. Monipuolinen ja turvallinen MammuttiKoti taipuu monenlaisiin tarpeisiin. Pienille ja suurille tonteille, moderniksi kaupunkikodiksi tai tunnelmalliseksi kakkosasunnoksi. MammuttiKodissa perinteisen hirsirakentamisen ammattitaito ja nykyaikainen energiatehokkuus lyövät kättä asukkaan eduksi. Talon arvo säilyy useiden sukupolvien ajan. Mammutin mallistosta löydät monipuolisesti 1-,1.5- ja 2-kerrosmallit, ja voit valita mieleisesi toimitustavan joko muuttovalmiina tai itse rakentamalla. Tutustu mallistoon: tilaa esite verkosta tai ota yhteyttä MammuttiMyyjään! Ratsumestarinkatu 3, Porvoo, Patrik Blom, puh , Lisätietoja MammuttiMyyjältä Olli Kivi puh

9 Nunnauuni Serena kg SIMONS TALOT TEMPO 5 H + K + KHH + S HUONEISTOALA 121 m 2 KERROSALA 140 m 2 KERROSALA MRL 115,3 134,8 m Oh / Vr 23,8 m TEMPO TEMPON NELIÖT ON KÄYTETTY TEHOKKAASTI: neljä makuuhuonetta ja kaikki oleellinen paikoillaan! Talon sisennetty pääsisäänkäynti on suojaisa ja eteisessä on paljon kaappitilaa. Ison olohuoneen terassin puoleinen seinä on melkein kokonaan ikkunaa, mikä tekee tilasta hurmaavan valoisan! Vanhempien makuuhuoneesta pääsee suoraan kylpyhuoneeseen ja koko talon mittaiselle terassille. elementtitalot - valmistalot 101 Mh / Sr 11,2 m2 111 Mh / Sr 11,1 m2 104 Mh / Sr ,4 m2 Th / Ar 9,6 m2 109 Et / Entré 11,6 m Kh / Br S / B 110 K 3,0 m2 Wc 5,3 m2 17,8 m2 1,9 m2 107 Khh / Hjk 7,9 m2 Oy Simons Element Ab Vöyri / Vörå, Puh , Edustaja: Ky TH-Center Kb, Tom Lindvall, Teollisuustie 24, Porvoo Bostadsyta / Huoneistoala 121,0 m 2 Våningsyta / Kerrosala 140,0 m 2 Kerrosala MRL / Våningsyta MBL ,8 m 2 21,80 21,80 Skyddad indragen entré, mycket förvaringsutrymme i hallen. +3,521 SIMONS TALOT BRAVURA 4 H + K + KHH + S HUONEISTOALA 112 m 2 KERROSALA 128 m 2 KERROSALA MRL 115,3 123,6 m 2 BRAVURA ON PIENEN PERHEEN UNELMAKOTI. Olohuoneen vieressä pariovien takana oleva kirjasto sopii myös TV-huoneeksi tai isoksi makuuhuoneeksi. Keittiö on suuri ja tilavassa eteisessä on runsaasti kaappitilaa. Kylpyhuoneessa on tilaa kahdelle suihkulle. Oy Simons Element Ab Vöyri / Vörå, Puh , Edustaja: Ky TH-Center Kb, Tom Lindvall, Teollisuustie 24, Porvoo VÖRÅ/VÖYRI Föräldrasovrummet har egen dörr ut till terassen och egen ingång till badrummet. Suojaisa sisennetty pääsisäänkäynti. Eteisessä paljon kaappitilaa Vanhempien makuuhuoneesta pääsy terassille ja oma sisäänkäynti kylpyhuoneeseen. elementtitalot - valmistalot H.H ±0,000 +0,100-0, Kirj / Bibl Oh / Vr 12,2 m2 20,5 m2 111 S / B 110 3,1 m2 Kh / Br 4,7 m2 108 K 19,0 m2 109 Khh / Hjk 8,3 m2 Rymlig entré med mycket skåputrymme Biblioteket kan användas som TV-rum eller som ett extra sovrum Möjlighet till två duschar Nunnauuni Silke kg B 103 Vh / Kr 3,7 m2 107 Et / Entré 11,7 m2 B Mh / Sr 12,0 m2 105 Wc 2,6 m2 106 Mh / Sr 9,6 m2-0,024 BRAVURA DesIgn-Talo IsoPIIPPola h, K, Khh, Vh, SauNa ja TEKNiNEN TiLa huoneistoala: 138 m 2 (ak 71 m 2 + yk 67 m 2 ) KErrOSaLa: 168 m 2 Design-Talon isopiippola 168 on kodikas ja käytännöllinen malli, jonka neliöt on otettu tehokkaasti käyttöön. Erillinen vaatehuone on oiva lisä säilytykseen, tunnelmaa luo vakiona toimitussisältöön kuuluva varaava takka. Oma koti on henkilökohtainen asia ja usein valmiit pohjaratkaisut eivät sellaisenaan sovi. Design-Talon kanssa useat muutokset ovat mahdollisia ja näin kodista Pohjolan Design-Talo Oy Kimmo Varhala puh , ,100 1:2,5 (21,80 ) saadaan oman perheen näköinen ja tarpeita vastaava. Niin talon ulkoasuun kuin sisustusmateriaaleihinkin on tarjolla useita ratkaisuja. Koska Design-Talo on vakavarainen, korkeimpaan luottoluokkaan luokiteltu yritys, on kanssamme turvallista rakentaa oma koti. Design-Talon kaikki talomallit ovat energiatehokkaita ja useimmat mallit on mahdollista saada myös passiiviratkaisulla. Energiamääräysten muuttuessa Design-Talo on etsinyt kolme optimaalisinta lämmitystaparatkaisua. Vaihtoehtoisten ratkaisujen ansiosta voimme tarjota jokaiseen talomalliin ja jokaiselle tontille parhaan kokonaisuuden. Design-Talo on Suomen suurin muuttovalmistalojen toimittaja. Teemme kotisi valmiiksi aina perustuksista listoitukseen saakka. Lisätietoa löydät osoitteesta: 17 Runsaasti kaappitilaa tilavassa eteisessä Kirjasto voi käyttää TV-huoneena tai makuuhuoneena Bostadsyta / Huoneistoala 112,0 m 2 Våningsyta / Kerrosala 128,0 m 2 Kerrosala MRL / Våningsyta MBL ,6 m 2

10 TONTTIEN HAKUAIKA ANSÖKNINGSTID FÖR TOMTER KIINNOSTAAKO TONTTI? Harmaakallion tonttien varaamiseksi järjestetään tonttiarvonta. Käytännössä hakijoiden kesken arvotaan järjestys, jonka mukaan hakijat saavat valita itselleen tontin. Arvonnan voittaja saa siis valita tontin ensimmäiseksi, seuraavaksi tontin valitsee arvonnassa toiseksi tullut ja niin edelleen. Tontin hakijana voi olla yksi tai useampi henkilö. Tonttiarvonta etenee seuraavasti: 1. HAKIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN Tontin hakijaksi ilmoittaudutaan lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee toimittaa teknisen keskuksen kansliaan (Kuningattarenkatu 15 B) hakuaikana paperisena tai sähköpostitse Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakijaksi on ilmoitettava se taho, jonka nimiin tontti on tarkoitus ostaa. Yksi hakija saa osallistua arvontaan vain kerran (yhdellä lomakkeella tai hakemuksella). Yksi henkilö saa olla osallisena vain yhdessä hakemuksessa. ÄR DU INTRESSERAD AV EN TOMT? En tomtutlottning anordnas för utdelning av tomterna i Gråberg. I praktiken innebär detta att man lottar ut den ordning enligt vilken de som anmält sig som sökande får välja och reservera sig en tomt. Den som vunnit i utlottningen får välja tomt först, sedan väljer den som kommit som tvåa i utlottningen och så vidare. Den sökande kan vara en eller flera personer. Utlottningen av tomter sker så här: 1. ATT ANMÄLA SIG SOM SÖKANDE Man anmäler sig som sökande av tomt med en blankett eller en fritt formulerad ansökan, som ska inlämnas på tekniska centralens kansli (Drottninggatan 15 B) inom utsatt tid antingen i pappersform eller per e-post Anmälningstiden börjar och slutar klockan Som sökande meddelas den i vars namn tomten ska köpas. En sökande får delta i utlottningen endast en gång (med en blankett eller en ansökan). En person får vara delaktig endast i en ansökan. LOVIISAN KAUPUNKI Tekninen keskus LOVISA STAD Tekniska centralen ILMOITTAUTUMINEN HARMAAKALLION TONTTIARVONTAAN ANMÄLNING TILL UTLOTTNING AV TOMTER I GRÅBERG Arvonnassa jaetaan ilmoittautuneille järjestysnumerot, joiden mukaan tontin saa valita. Ilmoittautuminen arvontaan ei velvoita ostamaan tonttia. Tontti varataan allekirjoittamalla erillinen lomake tontinvalintatilaisuudessa, joka järjestetään arvonnan jälkeen. HAKIJA A/ SÖKANDE A HAKIJA B/ SÖKANDE B Nimi/Namn Osoite/Adress Postinumero/Postnummer Sähköpostiosoite/E-postadress Nimi/Namn Osoite/Adress Vid utlottningen får de som anmält sig ett nummer som anger ordningen enligt vilken man får välja sin tomt. Att man anmäler sig till utlottningen förpliktar inte till att man måste köpa en tomt. Man reserverar sin tomt genom att fylla i en separat blankett vid tomtvalsförrättningen som anordnas efter utlottningen. Henkilötunnus/Personbeteckning Toimipaikka/Postanstalt Puhelin/Telefon Henkilötunnus/Personbeteckning 2. ARVONTA JA TONTINVALINTATILAISUUS Arvonnassa jokaiselle hakemuksen jättäneelle arvotaan järjestysnumero, jonka mukaan tontin valintavuoro määräytyy. Hakijoille lähetetään postitse tieto arvontatuloksesta ja kutsu tontinvalintatilaisuuteen. Tontinvalintatilaisuudessa hakijat valitsevat tontin arvottujen järjestysnumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Valittu tontti varataan allekirjoittamalla varaussopimus. Tämän jälkeen menetellään yleisten tontin varaus- ja luovutusehtojen mukaisesti. Varaamatta jääneet tontit vapautuvat yleiseen hakuun. 3. TONTIN VARAUSEHDOT a. Varaus on voimassa 2 kk, jona aikana on tehtävä kaupat tai varaus raukeaa. b. Tontin varaaja maksaa varausmaksun 14 päivän sisällä tontin varauksesta kaupungin tilille. c. Varausmaksu on 300. d. Jos varausmaksua ei makseta, katsotaan varaajan luopuneen tontista ja se vapautuu. e. Varausaikaa voi jatkaa perustellusta syystä 1 kk. f. Jatkovarauksesta peritään uusi varausmaksu. g. Ensimmäinen varausmaksu hyvitetään luovutuksen yhteydessä. h. Mikäli luovutusta ei tapahdu, varausmaksua ei palauteta. i. Hakijaa kohti varauksia voi olla vain yksi kerrallaan. j. Varaus on tonttikohtainen eikä sitä voi vaihtaa. Ostaja sitoutuu rakentamaan hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset asuttavaan / käyttöön otettavaan kuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Muussa tapauksessa ostaja velvoitetaan maksamaan sopimussakkoa, jonka suuruus on kauppahinta kaksinkertaisena UTLOTTNINGEN OCH FÖRRÄTTNINGEN AV TOMTVAL Man lottar ut ett nummer som bestämmer den ordning enligt vilken de sökande får välja tomt. Resultatet för utlottningen och inbjudan till val av tomt skickas per post till de sökande. Vid förrättningen av tomt val väljer den sökande sin tomt i den ordning som valordningsnumret visar. Den valda tomten reserveras genom att den sökande undertecknar ett reserveringsavtal. Efter detta går man till väga i enlighet med de allmänna villkoren för reservering och överlåtelse av tomter. De tomter som inte reserverats frigörs för fortgående sökning. 3. VILLKOR FÖR RESERVERING AV TOMT a. Reserveringen är i kraft 2 månader under vilken tid köp ska göras annars förfaller reserveringen. b. Den som reserverar en tomt betalar en reserveringsavgift till stadens konto inom 14 dagar från tomtreserveringen. c. Reserveringsavgiften är 300. d. Om ingen reserveringsavgift betalas anses den som gjort reserveringen ha avstått från tomten och tomten blir ledig. e. Reserveringstiden kan av motiverad orsak förlängas med 1 månad. f. För förlängd reservering debiteras en ny reserveringsavgift. g. Den första reserveringsavgiften gottgörs i samband med överlåtelsen. h. Om ingen överlåtelse sker återbetalas inte reserveringsavgiften. i. Endast en reservering per sökande per gång. j. Reserveringen är tomtenlig och kan inte bytas ut. Köparen förbinder sig att inom tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet uppföra byggnaderna, i enlighet med godkända ritningar till beboeligt/ibruktagbart skick. I annat fall förpliktas köparen att betala avtalsvite, vars storlek är dubbelt köpepris. LISÄTIEDOT/ YTTERLIGARE INFORMATION Jos ilmoittautujia on enemmän kuin yksi (hakija A), tontti myydään hakijoille yhteisesti. Tällöin lainhuutoa haettaessa maanmittauslaitos myöntää hakijalle A ½ lainhuudon ja hakijalle B ½ lainhuudon. Mikäli haluatte omistaa tontin jossain muissa osissa, siitä on tehtävä erillinen selvitys. ALLEKIRJOITUS/ ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFT/ UNDERSKRIFTER Ilmoittautumiset on jätettävä tai lähetettävä postitse suljetussa kuoressa, jonka päällä on merkintä Harmaakallion tonttiarvonta. Ilmoittautua voi myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Ilmoittautumisten, myös postitse lähetettyjen, on oltava perillä klo 15 mennessä Loviisan kaupungin teknisessä keskuksessa. Loviisan kaupunki, Tekninen keskus Kuningattarenkatu 15 B PL LOVIISA Postinumero/Postnummer Sähköpostiosoite/E-postadress Päivämäärä/Datum Lovisa stad,tekniska centralen Drottninggatan 15 B PB LOVISA Toimipaikka/Postanstalt Puhelin/Telefon Om det finns fler än en som anmäler sig (sökande A), säljs tomten gemensamt till dem som söker. Då beviljar lantmäteriverket ½ lagfart till sökande A och ½ lagfart till sökande B då lagfart ansökes. En separat utredning ska framföras om man önskar äga tomten i andra proportioner. Allekirjoitus ja nimenselvennys/underskrift ovh namnförtydligande Anmälningarna ska lämnas in eller skickas per post i ett kuvert försett med texten Utlottning av tomter i Gråberg. Man kan också anmäla sig genom att skicka e-post till adressen Anmälningarna, även de som skickas per post, ska vara framme på Lovisa stads tekniska central senast klockan 15. Puhelin / Telefon Faksi / Fax / 19

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 106 09.12.2015 265 15.12.2015 43 20.04.2016 214 26.04.2016

Lisätiedot

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo

Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015. Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Infotilaisuus Infotillfälle 20.10.2015 Kiinteistötoimi / Fastighetssektorn Tonttipäällikkö Tomtchef Pertti Onkalo Varaus/ Reserveringen Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka jos tontti on rakentamiskelpoinen

Lisätiedot

8 29.01.2014 42 11.02.2014

8 29.01.2014 42 11.02.2014 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 8 29.01.2014 42 11.02.2014 Tontinvaraushakemus asumisoikeus- ja vuokra-asuntojen rakentamista varten/avain Yhtiöt / Ansökan om

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 9 29.01.2014 43 11.02.2014 72 27.08.2014 6 09.09.2014

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg

Vaaleat sävyt/ljusa kulörer. Katen väri/takets färg. Saventiilenpunainen/Tegelröd. Katon väri/takets färg VÄRITYSSUUNNITELMA OSA-ALUEITTAIN FÄRGSÄTTNINGSPLAN OMRÅDESVIS ASUINTALOT BOSTADSHUSEN KORTTELIT /KVARTER 3562, 3563, 3564 : Vaaleat t/ljusa : Teknos 7121, 7221, 7133, 7233 Tikkurila 319x, 318x, 359x,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 ENNKOMARKKINOINTIESITE 19.6.2015 ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KP ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 Taiteilijan näkemys www.ptmhouse.fi Kohteen tiedot Pitkäsiima 35 A, 01490 Vantaa Pitkäsiiman erillistalot

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Lohkion kiinteistö 143-419-5-3

MYYNTIESITE. Lohkion kiinteistö 143-419-5-3 MYYNTIESITE Lohkion kiinteistö 143-419-5-3 IKAALISTEN KAUPUNKI Tekniset palvelut Kolmen airon katu 3 39500 IKAALINEN Puhelin (03) 45 011 Telefax (03) 4501 373 Myyntiesite Myyjä ja omistaja: Myyntikohde:

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo

18.8.2014. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan lopettamismääräykset, Espoo Dnro ESAVI/340/04.08/2013 Etelä-Suomi Saap. Ant. 2 0. 08, 1014 r Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Viite HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29. Villa Chili Katuosoite Rubiinikehä 12 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m²

Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- Kortteli - Osoite merkintä ala oikeus hinta vuokra maksu Tontti m² krs-m² R O V A N I E M I Maankäyttö päivitys 11.4.2013 HAETTAVANA OLEVAT TONTIT Määräaikainen haku ajalla 15.- 30.4.2013 klo 15.00 mennessä Kaup.osa- Kaava- Pinta- Rakennus- Myynti- Tontin- Varaus- VENNIVAARA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄLJÄNTIE 370, LIETO MYYNTIESITE LIETO, OMAKOTITALO 2 4h+k+tkh+khh+kph/wc+erill.wc+s+terassi, 180 m, 295 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 17.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Matosuontie 34, 90230 Oulu Oulu Kastelli Kiinteistötunnus: 564-22-6-26 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 152 m² Kokonaisala asuinrakennus:

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe

Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe Nämä omakotitontit nyt haettavana! TARVASMÄKI 2. vaihe 1.8.2011 TONTTIEN SIJAINTI Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 8,3 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa.

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA

HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA HAKEMUS KESÄTYÖPAIKKATUESTA Palauta hakemuslomake Lapinjärven kunnantoimistoon heti kun olet täyttänyt sen, kuitenkin viimeistään 13.6.2016 mennessä. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot