EUROOPA N INNOVA AT IO - JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPA N INNOVA AT IO - JA"

Transkriptio

1 NC FI-C Lisätietoja: Lisätietoja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista on instituutin verkkosivuilla: EU-julkaisujen tilaukset EU-julkaisuja voi ostaa EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) kirjakaupasta julkaisun nimen, julkaisijan ja/tai ISBN-numeron perusteella suoraan myyntiedustajiltamme, joiden yhteystiedot ovat saatavissa internetistä tai faksitse numerosta Ilmaisjulkaisuja voi tilata EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) Euroopan komission edustustoista tai lähetystöistä, joiden yhteystiedot ovat saatavissa internetistä tai faksitse numerosta EUROOPA N INNOVA AT IO - JA T EK NOLOG I A INS T I T UU T T I ( EI T ) Osaamisen edelläkävijä

2 Euroopan teknologiainstituutti () osaamisen edelläkävijä SISÄLTÖ 2 Innovointi on tulevaisuutta 4 osaamisen edelläkävijä 8 innovatiivinen rakenne 12 hyödyksi kaikille 16 Ensiaskeleet 1

3 Innovointi luo kasvua ja työpaikkoja Mitä innovointi edellyttää Innovointi on elintärkeää tulevaisuutemme kannalta luvun maailmantaloudessa Euroopan kasvu, kilpailukyky ja sosiaalinen hyvinvointi riippuvat pitkälti sen kyvystä innovoida. Euroopan teknologiainstituutti () on uusi hanke, jonka tavoitteena on olla huippuosaamisen lippulaiva ja antaa Euroopalle mahdollisuus maksimoida innovointipotentiaalinsa. Innovointi ei vain tapahdu. Se tarvitsee hedelmällisen maaperän kukoistaakseen. Innovoinnille suotuisten olosuhteiden edellytyksenä on osaamiskolmion kolmen tekijän, koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin yhdistäminen. Yhä kilpailuhenkisemmässä maailmantaloudessa menestys riippuu enenevässä määrin yritysten ja yhteiskuntien kyvystä innovoida. Eurooppa voisi olla tässä selvästi nykyistä parempi. EU on jäänyt innovoinnin suhteen jälkeen kansainvälisistä kilpailijoistaan, etenkin Yhdysvalloista ja Japanista. on ratkaisu tälle innovaatiokuilulle. Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi toimii :n viitekehyksenä ja siihen kuuluu myös laajempi strategia koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämiseksi kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksi. Se vastaa julkiseen kysyntään ja on 2000-luvun tietotalouden tarpeiden mukainen. tekee Euroopasta kilpailukykyisen maailmanlaajuisesti. Se auttaa Eurooppaa maksimoimaan innovointipotentiaalinsa. José Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja Innovointi ei ole lineaarinen prosessi. Se tapahtuu osaamiskolmion sivujen vuorovaikutuksena. Vasta kun akateeminen maailma, tutkimus ja liike-elämä toimivat yhteistyössä parhaalla mahdollisella tavalla, voidaan luoda uusia ideoita ja tuoda ne markkinoille. EU:ssa kolmio on usein hajanainen: Euroopassa osataan innovoida mutta ei hyödyntää tutkimustyön tuloksia. Mistä tämä johtuu? Kriittisen massan puute: EU:n korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmät ovat liian hajanaisia, jolloin myös innovointi tapahtuu toisista erillään. Osaamiskolmio Liian vähän huippuluokan osaamista: EU:ssa ei ole riittävästi kansainvälisesti nimekkäitä huippuyliopistoja. Liike-elämän osallistumisen vähäisyys: yritykset osallistuvat liian vähän koulutukseen ja tutkimukseen. Innovointi Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet: perinteiset rakenteet tukahduttavat yrittäjähenkiset aloitteet ja nopean reagoinnin sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Aivovuoto: työpaikat eivät houkuttele tai pysty pitämään huippulahjakkuuksia Euroopassa. Markkinasignaaleja ei huomioida: tarvitaan lisää käyttäjälähtöistä innovointia ja ennakoivaa lähestymistapaa edelläkävijämarkkinoita varten. Tutkimus Korkeakolutus Rahoituksen puute: riittämätön yksityinen rahoitus koulutuksessa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä. vastaa näihin puutteisiin ja tarjoaa ympäristön, jossa innovointi voi kukoistaa. 2 Innovointi on tulevaisuutta 3

4 Osaamiskolmion yhdistäminen Koulutus takaa innovoinnin on ensimmäinen eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on yhdistää osaamiskolmion kolme sivua. Se parantaa EU:n kilpailukyvyn perusrakenteita saattamalla huippuosaamisen yhteen korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän aloilla ja mahdollistamalla näin innovoinnin erityisesti taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti kiinnostavilla alueilla. Uudet taidot ja lahjakkuudet ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan innovointipotentiaalin tehostamisessa. Siksi tekee koulutuksesta strategiansa keskeisen osan ja laajentaa perinteistä lähestymistapaa tarjoamalla uusia mahdollisuuksia niin opiskelijoille, yliopistoille kuin liikeyrityksillekin. tarjoaa ratkaisun eurooppalaisen huippuosaamisen hajanaisuuteen luomalla uuden, innovatiivisen yhteistyömallin. Yhteistyö :n sisällä tapahtuu yhdistämällä osaamiskolmion kolme sivua. Se sisällyttää liiketoiminnallisen ulottuvuuden kaikkeen tietopohjaiseen toimintaan ja toisaalta saattaa yliopistojen ja tutkimuksen aikaansaaman tiedon helpommin yritysten hyödynnettäväksi. tukee ja edistää innovointia. Sen tärkeimmät välineet ovat tieteenalojen rajat ylittävä ja monitieteellinen strateginen tutkimus ja koulutus taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti erityisen merkittävillä alueilla sekä saavutetun osaamisen hyödyntäminen kansalaisten hyväksi. Se rakentaa fyysisistä ja henkilöresursseista koostuvan kriittisen massan sekä houkuttelee ja ylläpitää yksityisen sektorin investointeja innovointiin, koulutukseen ja tutkimustyöhön. Se tuo myös yhteen maisteritason opiskelijoita, tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opiskelijoita ja kaikissa uravaiheissa olevia tutkijoita sekä tiedesektorilta että liike-elämästä. Tavoitteena on, että :stä tulee innovoinnin referenssimalli ja että se edistää uusia yhteistyömuotoja osaamiskolmion kumppanuusorganisaatioiden välillä. Samalla sen tavoitteena on myötävaikuttaa EU:n korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten nykyaikaistamiseen. 4 tukee ja edistää innovointia rakentaa fyysisistä ja henkilöresursseista koostuvan kriittisen massan houkuttelee ja ylläpitää yksityisen sektorin investointeja innovointiin saattaa yhteen opiskelijat ja tutkijat tarjoaa innovoinnille referenssimallin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tarjoaa mahdollisuuden yhdistää retoriikka ja käytännönläheinen, ennakoiva toiminta. Eurooppa ja muu maailma kohtaavat yhä enenevässä määrin haasteita, joihin yksittäinen laitos, organisaatio tai maa eivät yksin pysty vastaamaan. tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saattaa yhteen Euroopan parhaimmat osaajat, jotta voimme kohdata ilmastonmuutoksen ja energiariippuvuuden kaltaiset haasteet Euroopan innovointipotentiaalin parantamiseksi on erityisen tärkeää vahvistaa tiedonsiirtoa ja tukea tehokkaampaa yhteistyötä akateemisen maailman, tutkimuslaitosten ja liikeelämän välillä. Philippe de Buck, Euroopan elinkeinoelämän järjestön BUSINESS EUROPEn pääsihteeri osaamisen edelläkävijä Tähän asti korkeakoulutus on tunnetusti loistanut poissaolollaan innovointiyhteistyössä. Uudet ideat kuitenkin tarvitsevat kukoistaakseen uusia taitoja ja uusia lahjakkuuksia. vastaa tähän tarpeeseen tuomalla korkeakoulutuksen olennaiseksi osaksi kokonaisuutta. Tämä on :n lähestymistavan tunnusmerkki. kannustaa korkeakouluja muutokseen tukemalla innovatiivisia opetusohjelmia sekä tieteenalojen rajat ylittävää ja monitieteellistä lähestymistapaa. Se mahdollistaa myös liikeyritysten osallistumisen uusien opetusohjelmien kehittämiseen ja takaa näin sen, että opiskelijat saavat yrittäjäntaitoja sekä olennaista tietoa riskien- ja innovaatioiden hallinnasta. Huippuluokan tutkimustyön ohella tarvitsemme myös väestöä, jolla on nykypäivän tuotantomuotojen vaatimia tietoja ja taitoja. Siihen tarvitaan koulutusta.... luo strategisia kumppanuuksia sellaisten Euroopan parhaiden innovoijien, yrittäjien, tutkijoiden sekä jatko- ja tohtoriopiskelijoiden välille, jotka aidosti ymmärtävät sekä akateemista että liiketoimintaympäristöä, ja jotka tulevat toimimaan sillanrakentajina. Ján Figel, koulutuksesta, kulttuurista ja nuorisoasioista vastaava komissaari Lisäksi osallistuvilla korkeakouluilla on mahdollisuus tarjota -leimalla varustettuja maisterin- ja tohtorintutkintoja. Leima toimii laadun takeena ja heijastaa :n koulutusosion erinomaisuutta ja innovatiivisuutta. kannustaa korkeakouluja muutokseen mahdollistaa liikeyritysten tiiviin osallistumisen uusien opetusohjelmien kehittämiseen tarjoaa -leimalla varustettuja maisterin- ja tohtorintutkintoja 5

5 Tutkimustiedon muuttaminen uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi Tieto on innovoinnin ydin. Uusia mahdollisuuksia syntyy vasta sitten, kun tietoa jaetaan sitä tuottavien ja sitä soveltavien tahojen kesken. vahvistaa Euroopan kykyä muuttaa koulutuksesta ja tutkimuksesta saadut tulokset yhteiskunnallisiksi ja liiketoiminnallisiksi innovaatioiksi, jotka hyödyttävät kaikkia. :stä tulee avoimen innovoinnin edistämisen ja tiedon jakamisen malli osaamiskolmion kaikkien kolmen sivun kesken. Euroopassa osataan tuottaa korkeatasoista tietoa, mutta vaikeampaa on muuttaa tutkimustyön tulokset uusiksi yhteiskunnallis-taloudellisiksi hyötytekijöiksi. Jotta tiedolla olisi merkitystä, sitä täytyy soveltaa ja siirtää niille, jotka muokkaavat sen uusiksi mahdollisuuksiksi liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Uudenlaisen lähestymistapansa ansiosta :stä tulee referenssimalli. Se kannustaa muutokseen ja nopeuttaa tiedon jakamisen ja siirtämisen prosesseja olemassaolevissa organisaatioissa ja tutkimuslaitoksissa. Liike-elämä on mukana kaikilla tasoilla kannustaa liikeyrityksiä osallistumaan toimintaansa kaikilla tasoilla hallintorakenne mukaan lukien. Sen avulla kannustetaan yrittäjähenkisyyteen ja autetaan täten suuntaamaan tutkimusta ja koulutusta vastaamaan talouden vaatimuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia: pk-yritykset ja uudet sekä oheisyritykset Uusien ideoiden muokkaaminen konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi on yksi :n menestystä mittaavista kriteereistä. tarjoaa kannustimia ja taloudellisia instrumentteja, jotka osaltaan edistävät uutta liiketoimintaa erityisesti uusien ja oheisyritysten kautta sekä pk-yrityksiä kehittämällä. Yksityisellä omalla pääomalla ja riskipääomalla sekä varojen suuntaamisella innovatiivisiin uusiin yrityksiin olisi oltava keskeinen asema yrittäjyyden, innovoinnin ja työpaikkojen luomisen vetureina. Tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuus Tiedon jakaminen ja siirtäminen ei ole pelkästään virtuaalista, vaan sillä on selkeä inhimillinen ulottuvuus. Yksi tehokkaimmista tiedon jakamisen muodoista on henkilöstön liikkuvuus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä. :stä tulee yksi tärkeimmistä välineistä, joilla edistetään tiedon vapaata liikkumista. Tätä kutsutaan usein viidenneksi vapaudeksi, joka täydentää EU:n sisämarkkinoiden neljää vapautta. Edistämällä liikkuvuutta sekä eri sektorien että jäsenvaltioiden välillä on vahvasti mukana luomassa yhteistä tilaa tutkijoille sekä maisteri- ja tohtoritason opiskelijoille. Tehokkaat säännöt immateriaalioikeuksista Tehokas järjestelmä tiedon jakamiseksi ja siirtämiseksi edellyttää myös selkeitä sääntöjä. laatii ohjeet immateriaalioikeuksien hallinnasta ja luo siten pohjan tehokkaammalle immateriaalioikeuksien järjestelmälle. Osallistuvat organisaatiot voivat sen pohjalta sopia keskenään immateriaalioikeuksien käytöstä ja hallinnasta, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia pk-yritykset mukaan lukien. Innovoinnin puute on Euroopan Akilleen kantapää. Pärjäämme hyvin koulutuksessa ja tutkimuksessa, mutta meille tuntuu olevan vaikeaa muuttaa ideat kaupallisiksi tuotteiksi. Reino Paasilinna, Euroopan parlamentin jäsen, esittelijä: suosii liikeyritysten osallistumista kaikilla tasoilla suuntaa tutkimusta ja koulutusta talouden vaatimuksia vastaaviksi auttaa muokkaamaan uudet ideat konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi tarjoaa kannustimia ja taloudellisia instrumentteja kannustaa henkilöstön liikkuvuutta korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä edistää tiedon vapaata liikkuvuutta ( viides vapaus ) laatii ohjeet immateriaalioikeuksien hallinnasta 7

6 innovatiivinen rakenne Huippuosaamisen takaa riippumaton hallintoneuvosto Tavoitteidensa mukaisesti :llä on innovatiivinen rakenne. saattaa yhteen Euroopan huippuosaajat tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin aloilla, ja sen strategiset päätökset tekee täysin riippumaton huipputasoinen hallintoneuvosto. Sen toiminta keskittyy määrättyihin osaamis- ja innovointiyhteisöihin. :n tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeanlaista rakennetta. Sen vuoksi on kehitetty innovatiivinen järjestelmä, joka soveltuu hankkeen tarpeisiin ja on riittävän joustava salliakseen kehittymisen ja vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin. :ssä yhdistyvät alhaalta ylös ja ylhäältä alas suuntautuvat lähestymistavat. Keskeisten rakenteidensa avulla se vastaa koordinoinnin ja strategisen suuntautumisen tarpeisiin (ylhäältä alas) ja suo silti osaamis- ja innovointiyhteisöille maksimaalisen autonomian (alhaalta ylös). :n ja osaamis- ja innovointiyhteisöjen väliset suhteet perustuvat kumppanuussopimuksiin. Osaamis- ja innovointiyhteisöt ovat pitkälti autonomisia ja voivat itse määritellä oikeusasemansa, sisäisen organisaationsa ja työskentelymetodinsa. :n hallintoneuvosto/ hallintorakenne Seuraavan sukupolven ICT-järjestelmien osaamis- ja innovointiyhteisö Uusiutuvan energian osaamis- ja innovointiyhteisö Ilmastonmuutoksen osaamis- ja innovointiyhteisö Osaamis- ja innovointiyhteisöt tuo yhteen eurooppalaisen huippuosaamisen innovatiivisella tavalla. Sillä on potentiaalia muodostua innovoinnin uudelleenorganisoimisen referenssimalliksi ja antaa virikkeitä muutoksiin ajattelumalleissa. Jos haluaa tarttua tulevaisuuden haasteisiin yhteiskunnan hyväksi, sen täytyy yhdistää asiantuntemus ja visiot. Jotta huippuosaaminen olisi niiden ainoa johtava periaate, ja sen hallintoneuvosto ovat täysin riippumattomia elimiä. Valintalautakunta Tammikuussa 2008 komissio perusti väliaikaisen valintalautakunnan, jonka tehtävänä oli suositella potentiaalisia jäseniä :n ensimmäiseen hallintoneuvostoon. Valintalautakunta koostui neljästä komission nimeämästä riippumattomasta korkean tason asiantuntijasta EU:n eri jäsenvaltioista. Lautakunnan olemassaolo takasi valintaprosessin laillisuuden ja uskottavuuden. Valintaprosessi suoritettiin kahdessa osassa, jotta se pysyisi mahdollisimman objektiivisena. Ensimmäisessä vaiheessa lautakunta laati jäsenehdokkaiden valintakriteerit ja konsultoi soveltuvia eurooppalaisia organisaatioita kriteereiden asianmukaisuudesta. Toinen vaihe huipentui valintakriteerejä vastaavien ehdokkaiden listaukseen. Riippumattomuus ja autonomisuus ovat :n erityispiirteitä. Ne ovat olennaisia tälle lähestymistavalle ja takaavat sen, että :tä ohjaa toiminnassaan ainoastaan pyrkimys huippuosaamiseen. :n hallintoneuvosto heijastaa näitä periaatteita. Se koostuu huippuasiantuntijoista, jotka on valinnut riippumaton, korkean tason valintalautakunta. Ehdokkaat nimettiin sovittujen valintakriteerien perusteella kaksivaiheisen julkisen konsultointiprosessin pohjalta. Hallintoneuvoston 18 jäsentä ovat akateemisen maailman, liike-elämän ja tutkimuksen huippuasiantuntijoita, joiden kokemus ja osaamistausta vastaavat :n tavoitteita. Kaikki jäsenet osallistuvat toimintaan yksityishenkilöinä eivätkä edusta tiettyä yhteisöä, organisaatiota tai maata. Kun osaamis- ja innovointiyhteisöt on perustettu, hallintoneuvostoon sisällytetään myös neljä äänestyksellä valittua jäsentä, jotka ovat kumppanuusorganisaatioiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kumppanuusorganisaatiot 8 innovatiivinen rakenne 9

7 Tiennäyttäjä strategiselle suunnittelulle ja ohjelmalle Vahva pohja innovoinnille osaamis- ja innovointiyhteisöt on innovoinnin lippulaiva Euroopassa ja se pysyy oikeassa kurssissa hallintoneuvostonsa avulla. Riippumaton hallintoneuvosto ohjaa :n strategiaa sekä :n ja osaamisja innovointiyhteisöjen temaattista suuntautumista. Osaamis- ja innovointiyhteisöt takaavat vahvan ja toimivan perustan :n innovoinnille. Ne koostuvat huipputason kumppanuuksista yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden innovaatiosidosryhmien välillä. Tämä alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa on yksi :n innovatiivisen rakenteen tunnusmerkeistä. Jotta voisi toteuttaa tienraivaajan rooliansa innovoinnissa ja vastata globalisaation tuomiin haasteisiin, sillä on oltava pitkän tähtäyksen visio ja selkeä strateginen suunta. Hallintoneuvoston roolina on toimia tässä neuvonantajana ja turvata :n tavoitteet, identiteetti ja yhtenäisyys. Hallintoneuvosto hyödyntää jäsentensä asiantuntemusta ja muokkaa :n temaattista suuntautumista sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnan viitekehystä. Hallintoneuvosto valitsee :n aihepiirit strategiselta pohjalta keskittyen alueisiin, jotka asettavat eniten haasteita unionille nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäisen vaiheen teemoihin kuulunevat ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet ja seuraavan sukupolven informaatio- ja viestintäteknologiat. Tältä pohjalta hallintoneuvosto paitsi valitsee, myös valvoo ja arvioi osaamis- ja innovointiyhteisöjä sekä niiden toimintaa. Näin se varmistaa korkeimmat laatustandardit ja :n tavoitteiden jatkuvan noudattamisen. Hallintoneuvoston pitkän tähtäyksen strategia esitellään ensimmäisessä seitsenvuotisessa strategisessa innovaatio-ohjelmassa ja otetaan käyttöön kolmivuotisen työohjelman puitteissa. Hallintoneuvosto ohjaa strategista suuntautumista ja turvaa :n tavoitteet, identiteetin ja yhtenäisyyden muokkaa :n temaattista suuntautumista sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnan viitekehystä valitsee osaamis- ja innovointiyhteisöjen teemat strategiselta pohjalta valvoo ja arvioi osaamis- ja innovointiyhteisöjä ja niiden toimintaa varmistaa korkeimmat mahdolliset laatustandardit 10 :llä on vahva operatiivinen pohja, joka tuo yhteen Euroopan parhaat innovointikyvyt. :n osaamis- ja innovointiyhteisöt ovat integroituja kumppanuuksia korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja liikeelämän toimijoiden välillä. Ne ryhmittyvät teemojen ympärille ja keskittyvät huippuosaamiseen. Osaamis- ja innovointiyhteisöt kohti integroitua kumppanuutta Osaamis- ja innovointiyhteisöt edistävät uusien tietotuotteiden ja best practice -käytäntöjen luomista, levittämistä ja hyödyntämistä. Ne muokkaavat korkeakoulutuksen ja tutkimustyön tuloksista kaupallisesti hyödynnettäviä innovaatioita. Liike-elämän toimijoiden ja korkeakoulujen osallistuminen takaa sen, että osaamis- ja innovointiyhteisöt keskittyvät hyödyntämiskelpoisten tulosten saavuttamiseen ja levittämiseen. :n hallintoneuvosto valitsee osaamis- ja innovointiyhteisöt kilpailukykyisten, läpinäkyvien ja huippuosaamiseen keskittyvien innovointikriteerien perusteella. Hallintoneuvoston sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen väliset suhteet perustuvat kumppanuussopimuksiin, jotka solmitaan 7 15 vuoden ajaksi. Näin taataan sovittujen kumppanuuksien pysyvyys. Osaamis- ja innovointiyhteisöt Osaamis- ja innovointiyhteisöt voivat itse määritellä sisäisen organisaationsa ja kokoonpanonsa samoin kuin tarkan ohjelmansa ja työskentelymetodinsa. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen tavoitteena on olla avoimia uusille jäsenille niin Euroopan alueelta kuin sen ulkopuolelta, mikäli jäsenet tuovat kumppanuuksiin lisäarvoa. koostuvat korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän toimijoista Noudattaakseen pitkän tähtäyksen kehitysnäkymiä perustaa osaamis- ja innovointiyhteisöt vähitellen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 2 3 osaamis- ja innovointiyhteisöä. Seuraavat kumppanuudet syntyvät ensimmäisen strategisen innovaatio-ohjelman laatimisen jälkeen. muokkaavat korkeakoulutuksen ja tutkimustyön tuloksista kaupallisesti hyödynnettäviä innovaatioita edistävät uusien tietotuotteiden ja best practice -käytäntöjen luomista, levittämistä ja hyödyntämistä keskittyvät hyödyntämiskelpoisten lopputulosten luomiseen ja levittämiseen 11

8 Liike-elämä Yliopistot ja tutkimus parantaa yritysten kilpailukykyä. Lähtökohdiltaan yrittäjähenkisenä se lisää markkinalähtöistä innovointia, mikä puolestaan auttaa yrityksiä tuottamaan laajempaa valikoimaa paremmanlaatuisia tuotteita ja suuremman liikevaihdon. Yrityssektorin mukanaolo on myös keskeinen tekijä :n menestymiselle ja uskottavuudelle. Yliopistoille ja tutkimusryhmille tarjoaa tilaisuuden koota olemassaolevista resursseista kriittistä massaa, jota tarvitaan kilpailtaessa maailmanlaajuisten huippuosaajien kanssa. Se mahdollistaa myös yhteydet Euroopan parhaisiin resursseihin, mikä hyödyttää yhtäläisesti sekä akateemista maailmaa että liike-elämää tiedonsiirron ja läpinäkyvyyden muodossa. Liike-elämä hyötyy :stä, koska yritykset ovat sen strategisen suunnittelun keskiössä. Samalla :llä on ainutlaatuinen mahdollisuus keskittää toimintansa nouseville toimialoille, joilla on potentiaalia edistää kasvua ja työllisyyttä. Yrityskulttuuri ja yrittäjähenkinen lähestymistapa ovat avainasemassa luotaessa uudenlaista taitoyhdistelmää, joka vastaa tietotalouden ja -yhteiskunnan tarpeita. parantaa Euroopan tietotaitopohjaa, mistä hyötyvät erityisesti yliopistot ja tutkimuskeskukset. Se antaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tilaisuuden muodostaa sitä kriittistä massaa, jota ne tarvitsevat kilpaillakseen kansainvälisella huipputasolla. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen avulla ne pystyvät kehittämään eurooppalaisen ulottuvuuden ja ne pääsevät kiinni resursseihin, joita huippuosaaminen edellyttää. Yritykset mukaan lukien pk-yritykset hyötyvät :stä seuraavasti: Korkeakoulutus ja tutkimus hyötyvät :stä seuraavien tekijöiden ansiosta: niillä on mahdollisuus vaikuttaa tieteen ja koulutuksen suuntaamiseen niillä on etuoikeutettu yhteys Euroopan parhaisiin tutkimusryhmiin ja opiskelijoihin paremmin koulutetut vastavalmistuneet vastaavat hyvin työmarkkinoiden vaatimuksiin uudet tuotteet ja palvelut saadaan nopeammin markkinoille syntyy oheis- ja start-up -yrityksiä Jos pystyy tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, jos se voi tuoda sopivammin koulutettua työvoimaa työmarkkinoille, ja jos se pystyy rohkaisemaan lisää yrittäjiä perustamaan ja pitämään yllä innovatiivisia yrityksiä, sitä on tuettava ja se tulee perustaa. Arnaldo Abruzzini, Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liiton Eurochambresin pääsihteeri 12 :n toiminta ja immateriaalioikeudet tuovat lisäarvoa teknologian jakaminen ja lisensointi tehostuvat Jotta tavoitteet vastaisivat todellisuutta, -mallissa liike-elämä on mukana kaikilla strategisilla ja operatiivisilla tasoilla. Yksityissektorille tarjotaan mahdollisuus osallistua merkittävillä taloudellisilla, fyysisillä ja henkilöstöresursseilla :n ja erityisesti osaamis-ja innovointiyhteisöjen toimintaan. Näin yritykset voivat vaikuttaa :n menestymiseen ja uskottavuuteen. hyödyksi kaikille tutkijoilla on paremmat työmahdollisuudet uran kaikissa vaiheissa vastavalmistuneiden tehokkaampi ja helpompi siirtyminen työmarkkinoille huippuresursseista muodostuvan kriittisen massan luominen huippulahjakkuuksien houkutteleminen kaikkialta maailmasta sen näkyvyys ja arvovalta :n viitekehyksessä tapahtuvan yhteistyön tuloksena on kaikkia osapuolia hyödyttävä brain gain eli tietotaidollisen pääoman karttuminen. Sen pohjalta Eurooppaa siirtyy askeleen kohti yhtenäisiä ja houkuttelevia tutkijoiden työmarkkinoita. muodostaa hienon mahdollisuuden, joka on tuonut uutta eloa verkostomme toimintaan. -konsepti edistää strategista ylhäältä alas käytävää keskustelua kilpailukukyisestä yhteistyöstä ja yhteyksistä koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välillä koko Euroopan laajuisessa mittakaavassa. Ensimmäistä kertaa mukana ovat myös yhteistyökumppanit liike-elämästä. Professor Ramon Wyss, Euroopan johtavien tekniikan alan yliopistojen muodostaman CLUSTERverkoston pääsihteeri 13

9 Globaaleja kumppaneita Kaikki hyötyvät Innovaatio ei tunne rajoja. Siksi :llä on selkeä globaali visio. Sen tavoitteena on lisätä Euroopan kilpailukykyä kansainvälisessä kontekstissa. Se on huipputason yhteistyökumppanien käytettävissä maailmanlaajuisesti. Innovointia tukemalla luo uusia tuotteita ja uusia ideoita. Samalla se myös parantaa Euroopan kilpailukykyä ja tukee näin kestävää kehitystä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. on eurooppalainen hanke, mutta se on perustettu toimimaan kansainvälisen yhteisön puitteissa. Paitsi että :n on määrä edistää Euroopan kilpailukykyä globaalissa taloudessa, sen tavoitteena on myös houkutella tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä kaikkialta maailmasta. :n hallintoneuvoston päätöksen mukaan EU:n ulkopuolisten huippuluokan yhteistyökumppanien osallistuminen :n toimintaan, erityisesti osaamis-ja innovointiyhteisöihin, on erittäin toivottavaa. Pääosa yhteistyökumppaneista, jotka muodostavat osaamis- ja innovointiyhteisöjä, on peräisin EU:n jäsenvaltioista. Yhteisöt ovat kuitenkin avoinna sellaisille EU:n ulkopuolisille kumppaneille, jotka tuovat niihin huomattavaa lisäarvoa. Näin mahdollistaa EU:n ulkopuolisten resurssien pääsyn mukaan toimintaansa ja tarjoaa tilaisuuden parhaiden kansainvälisten ideoiden ja tiedon jakamiseen. Eurooppalaiset hyötyvät :stä monin tavoin. Euroopan tietotaloutta edistämällä edesauttaa maanosan kestävää kehitystä ja siten sen kaikkien kansalaisten vaurautta sekä sosiaalista hyvinvointia. tuo markkinoille innovatiivisia ideoita. Ne tuovat eurooppalaisten kuluttajien ulottuville suuremman valikoiman edullisempia ja laadukkaampia tuotteita ja palveluja. Samalla :n toiminta rohkaisee yrittäjiä perustamaan ja pitämään toiminnassa uusia, innovatiivisia yrityksiä, jotka tarjoavat lisää tulevaisuuteen suuntautuneita työpaikkoja. Koulutus on :n ydin. Sen avulla autetaan laajentamaan Euroopan taito- ja luovuuspohjaa ja varustetaan ihmisiä tietoyhteiskunnassa tarvittavilla taidoilla. tarjoaa myös mahdollisuuden alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Se synnyttää uusia hankkeita ja houkuttelee alueelle uusia ihmisiä ja resursseja. Näin alueille ja kaupungeille voi olla selvää hyötyä :n osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnasta. tuo markkinoille innovatiivisia ideoita rohkaisee yrittäjiä perustamaan ja pitämään toiminnassa uusia, innovatiivisia yrityksiä auttaa laajentamaan Euroopan taito- ja luovuuspohjaa tarjoaa mahdollisuuden alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen 14 15

10 Tehokasta rahoitusta :n rahoitusmalli noudattaa yrittäjyysperiaatetta, jotta hankkeelle voidaan taata riittävä rahoitus. Hanke käynnistetään ja sen toimintaa tuetaan EU-rahoituksella. Sen odotetaan muodostuvan houkuttelevaksi sijoituskohteeksi liikeyrityksille. EU:n budjetista annetun alkurahoituksen avulla :n toiminta käynnistetään kaudella Näin instituutin toiminnalle luodaan tukirakenne ja turvataan integroidun tiedonsiirron ja verkostoitumisen edellyttämät olosuhteet. Samalla siihen houkutellaan myös ulkopuolisia investointeja. Koska hankkeesta odotetaan huomattavia tuottoja, uskotaan yritysten haluavan tehdä sijoituksia :n toimintaan ja osallistuvan näin Euroopan innovointipotentiaalin maksimointiin. Läheinen yhteys liike-elämään tekee osaamis- ja innovointiyhteisöistä houkuttelevia sijoituskohteita yksityiselle sektorille. Samalla ne saavat tukea eri lähteistä, mikä takaa hankkeelle vankan taloudellisen pohjan: EU:n :lle varaaman rahoituksen (308.7 milj. euroa) lisäksi osaamis- ja innovointiyhteisöjen kumppaneilla on mahdollisuus hakea rahoitusta rakennerahastoista, seitsemännestä puiteohjelmasta, elinikäisen oppimisen ohjelmasta sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta jäsenvaltioiden ja kansainvälisten elinten tai laitosten myöntämät varat Euroopan investointipankin lainat yksityiset avustukset, kuten testamentit tai lahjoitukset :n oma liikevaihto -säätiö mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen :llä on valtuudet perustaa säätiö, jonka nimenomaisena tavoitteena on edistää ja tukea instituutin toimia. Säätiö on :n tärkein väline varainkeruussa: se hankkii resursseja niin yksityisiltä kuin yrityslahjoittajiltakin. Säätiö tarjoaa yrityksille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja muille kumppaneille helpon ja tehokkaan mahdollisuuden osallistua :n toimintaan ja turvata samalla :n aseman huippuosaamisen vaalijana. Säätiön varat suunnataan :n toiminnan tukemiseen. Se on todellinen 16 Ensiaskeleet

11 Ensi askeleet kohti innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamista :n tavoitteena on aloittaa toimintansa vuoden 2009 loppuun mennessä. Merkittävät askeleet kohti instituutin perustamista: Kesä 2008: hallintoneuvoston nimittäminen Impressum Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Syksy 2008: hallintoneuvoston ensimmäiset istunnot Yhteinen maksuton palvelunumero* : Kesä 2009: johtajan nimittäminen * Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Kesä 2009: ensimmäinen kolmivuotinen työohjelma Loppuvuosi 2009: ensimmäisten 2-3:en osaamis- ja innovointiyhteisön valinta Myöhemmät toimenpiteet: Kesä 2011: :n ensimmäinen riippumaton arviointi Kesä 2011: ensimmäinen strateginen innovointiohjelma Syksy 2011: seuraavien osaamis- ja innovointiyhteisöjen valinta Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2009 Euroopan yhteisöt, 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium Painettu kloorivalkaisemattomalle paperille ISBN Euroopan komissio doi / s x 17.6 cm

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Laatua ja liikettä -juhlaseminaari 6.6.2012. Tutkimus ja innovaatiot Eurooppa 2020 -strategian ytimessä

Laatua ja liikettä -juhlaseminaari 6.6.2012. Tutkimus ja innovaatiot Eurooppa 2020 -strategian ytimessä Varapääjohtaja Anneli Pauli Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto Euroopan Komissio Laatua ja liikettä -juhlaseminaari 6.6.2012 Tutkimus ja innovaatiot Eurooppa 2020 -strategian ytimessä Arvoisat presidentit,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Kommentteja FinELibin strategiaan

Kommentteja FinELibin strategiaan 24.11.2011 Kommentteja FinELibin strategiaan 2012 2015 http://www.kansalliskirjasto.fi/attachments/5l4xoyz0b/62qj3tbul/files/currentfile/finelib_strategia_2012 2015.pdf Yleistä strategiasta Tiivis esitysmuoto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja ehdotukseen. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja ehdotukseen. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.10.2006 SEK(2006) 1314 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan teknologiainstituutin

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR)

Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) Informaatiotilaisuus Euroopan Strategisten Investointien Rahastosta (ESIR) 18.1.2016 Pohjois-Savon liitto Kuopio Neuvotteleva virkamies Jussi Yli-Lahti Työ- ja elinkeinoministeriö jussi.yli-lahti@tem.fi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa?

Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? Eurooppa suunnannäyttäjäksi Energiateknologiassa? ENERGIA Komiteajäsen: Jukka Leppälahti, Tekes NCP: Arto Kotipelto, Tekes Asiantuntijajäsen: Saila Seppo, Suomen Akatemia Esityksen Sisältö: 1. SET PLAN

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa

Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Elinikäinen ohjaus vaihtoehtoisia kehittämissuuntia Suomessa Raimo Vuorinen, KT, Projektipäällikkö, ELGPN Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Jukka Lerkkanen, KT, Opettajankoulutuspäällikkö

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017

KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet. Hakukierros 2017 KA2 Yhteistyöhankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Hakukierros 2017 Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet (Cooperation

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake

Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla. Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake Pohjoismainen energiakunta 2011 tunnustus innovatiivisesta ja kestävästä panoksesta energia-alalla Hakuohjeet Hakuaineisto ja -lomake 1 Lokakuu 2010 Pohjoismainen energiakunta -tunnustusta koskeva hakemus

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille Kimmo Kanto / Markku Lämsä 21.9.2016, Helsinki Hallituksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi

Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia. Erikoistutkija Olli Kauppi kkv.fi. kkv.fi Uusiutuvan energian kilpailunäkökohtia Erikoistutkija Olli Kauppi 14.1.2013 EU:n energiapolitiikka - Päästökauppa, -yhteismarkkinat, -kapasiteettimarkkinat, - RES-tuki Kilpailu - Edullinen energia - Kestävä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Pohjoinen-ohjelman toimintaindikaattoreiden määrittely

Pohjoinen-ohjelman toimintaindikaattoreiden määrittely Pohjoinen-ohjelman toimintaindikaattoreiden määrittely Interreg Pohjoinen -ohjelmasta tukea saavilla hankkeilla on oltava ohjelman erityistavoitteiden ja sen indikaattoreiden mukaista toimintaa. Kullakin

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot