EUROOPA N INNOVA AT IO - JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPA N INNOVA AT IO - JA"

Transkriptio

1 NC FI-C Lisätietoja: Lisätietoja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista on instituutin verkkosivuilla: EU-julkaisujen tilaukset EU-julkaisuja voi ostaa EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) kirjakaupasta julkaisun nimen, julkaisijan ja/tai ISBN-numeron perusteella suoraan myyntiedustajiltamme, joiden yhteystiedot ovat saatavissa internetistä tai faksitse numerosta Ilmaisjulkaisuja voi tilata EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) Euroopan komission edustustoista tai lähetystöistä, joiden yhteystiedot ovat saatavissa internetistä tai faksitse numerosta EUROOPA N INNOVA AT IO - JA T EK NOLOG I A INS T I T UU T T I ( EI T ) Osaamisen edelläkävijä

2 Euroopan teknologiainstituutti () osaamisen edelläkävijä SISÄLTÖ 2 Innovointi on tulevaisuutta 4 osaamisen edelläkävijä 8 innovatiivinen rakenne 12 hyödyksi kaikille 16 Ensiaskeleet 1

3 Innovointi luo kasvua ja työpaikkoja Mitä innovointi edellyttää Innovointi on elintärkeää tulevaisuutemme kannalta luvun maailmantaloudessa Euroopan kasvu, kilpailukyky ja sosiaalinen hyvinvointi riippuvat pitkälti sen kyvystä innovoida. Euroopan teknologiainstituutti () on uusi hanke, jonka tavoitteena on olla huippuosaamisen lippulaiva ja antaa Euroopalle mahdollisuus maksimoida innovointipotentiaalinsa. Innovointi ei vain tapahdu. Se tarvitsee hedelmällisen maaperän kukoistaakseen. Innovoinnille suotuisten olosuhteiden edellytyksenä on osaamiskolmion kolmen tekijän, koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin yhdistäminen. Yhä kilpailuhenkisemmässä maailmantaloudessa menestys riippuu enenevässä määrin yritysten ja yhteiskuntien kyvystä innovoida. Eurooppa voisi olla tässä selvästi nykyistä parempi. EU on jäänyt innovoinnin suhteen jälkeen kansainvälisistä kilpailijoistaan, etenkin Yhdysvalloista ja Japanista. on ratkaisu tälle innovaatiokuilulle. Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi toimii :n viitekehyksenä ja siihen kuuluu myös laajempi strategia koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämiseksi kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksi. Se vastaa julkiseen kysyntään ja on 2000-luvun tietotalouden tarpeiden mukainen. tekee Euroopasta kilpailukykyisen maailmanlaajuisesti. Se auttaa Eurooppaa maksimoimaan innovointipotentiaalinsa. José Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja Innovointi ei ole lineaarinen prosessi. Se tapahtuu osaamiskolmion sivujen vuorovaikutuksena. Vasta kun akateeminen maailma, tutkimus ja liike-elämä toimivat yhteistyössä parhaalla mahdollisella tavalla, voidaan luoda uusia ideoita ja tuoda ne markkinoille. EU:ssa kolmio on usein hajanainen: Euroopassa osataan innovoida mutta ei hyödyntää tutkimustyön tuloksia. Mistä tämä johtuu? Kriittisen massan puute: EU:n korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmät ovat liian hajanaisia, jolloin myös innovointi tapahtuu toisista erillään. Osaamiskolmio Liian vähän huippuluokan osaamista: EU:ssa ei ole riittävästi kansainvälisesti nimekkäitä huippuyliopistoja. Liike-elämän osallistumisen vähäisyys: yritykset osallistuvat liian vähän koulutukseen ja tutkimukseen. Innovointi Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet: perinteiset rakenteet tukahduttavat yrittäjähenkiset aloitteet ja nopean reagoinnin sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Aivovuoto: työpaikat eivät houkuttele tai pysty pitämään huippulahjakkuuksia Euroopassa. Markkinasignaaleja ei huomioida: tarvitaan lisää käyttäjälähtöistä innovointia ja ennakoivaa lähestymistapaa edelläkävijämarkkinoita varten. Tutkimus Korkeakolutus Rahoituksen puute: riittämätön yksityinen rahoitus koulutuksessa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä. vastaa näihin puutteisiin ja tarjoaa ympäristön, jossa innovointi voi kukoistaa. 2 Innovointi on tulevaisuutta 3

4 Osaamiskolmion yhdistäminen Koulutus takaa innovoinnin on ensimmäinen eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on yhdistää osaamiskolmion kolme sivua. Se parantaa EU:n kilpailukyvyn perusrakenteita saattamalla huippuosaamisen yhteen korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän aloilla ja mahdollistamalla näin innovoinnin erityisesti taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti kiinnostavilla alueilla. Uudet taidot ja lahjakkuudet ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan innovointipotentiaalin tehostamisessa. Siksi tekee koulutuksesta strategiansa keskeisen osan ja laajentaa perinteistä lähestymistapaa tarjoamalla uusia mahdollisuuksia niin opiskelijoille, yliopistoille kuin liikeyrityksillekin. tarjoaa ratkaisun eurooppalaisen huippuosaamisen hajanaisuuteen luomalla uuden, innovatiivisen yhteistyömallin. Yhteistyö :n sisällä tapahtuu yhdistämällä osaamiskolmion kolme sivua. Se sisällyttää liiketoiminnallisen ulottuvuuden kaikkeen tietopohjaiseen toimintaan ja toisaalta saattaa yliopistojen ja tutkimuksen aikaansaaman tiedon helpommin yritysten hyödynnettäväksi. tukee ja edistää innovointia. Sen tärkeimmät välineet ovat tieteenalojen rajat ylittävä ja monitieteellinen strateginen tutkimus ja koulutus taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti erityisen merkittävillä alueilla sekä saavutetun osaamisen hyödyntäminen kansalaisten hyväksi. Se rakentaa fyysisistä ja henkilöresursseista koostuvan kriittisen massan sekä houkuttelee ja ylläpitää yksityisen sektorin investointeja innovointiin, koulutukseen ja tutkimustyöhön. Se tuo myös yhteen maisteritason opiskelijoita, tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opiskelijoita ja kaikissa uravaiheissa olevia tutkijoita sekä tiedesektorilta että liike-elämästä. Tavoitteena on, että :stä tulee innovoinnin referenssimalli ja että se edistää uusia yhteistyömuotoja osaamiskolmion kumppanuusorganisaatioiden välillä. Samalla sen tavoitteena on myötävaikuttaa EU:n korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten nykyaikaistamiseen. 4 tukee ja edistää innovointia rakentaa fyysisistä ja henkilöresursseista koostuvan kriittisen massan houkuttelee ja ylläpitää yksityisen sektorin investointeja innovointiin saattaa yhteen opiskelijat ja tutkijat tarjoaa innovoinnille referenssimallin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tarjoaa mahdollisuuden yhdistää retoriikka ja käytännönläheinen, ennakoiva toiminta. Eurooppa ja muu maailma kohtaavat yhä enenevässä määrin haasteita, joihin yksittäinen laitos, organisaatio tai maa eivät yksin pysty vastaamaan. tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saattaa yhteen Euroopan parhaimmat osaajat, jotta voimme kohdata ilmastonmuutoksen ja energiariippuvuuden kaltaiset haasteet Euroopan innovointipotentiaalin parantamiseksi on erityisen tärkeää vahvistaa tiedonsiirtoa ja tukea tehokkaampaa yhteistyötä akateemisen maailman, tutkimuslaitosten ja liikeelämän välillä. Philippe de Buck, Euroopan elinkeinoelämän järjestön BUSINESS EUROPEn pääsihteeri osaamisen edelläkävijä Tähän asti korkeakoulutus on tunnetusti loistanut poissaolollaan innovointiyhteistyössä. Uudet ideat kuitenkin tarvitsevat kukoistaakseen uusia taitoja ja uusia lahjakkuuksia. vastaa tähän tarpeeseen tuomalla korkeakoulutuksen olennaiseksi osaksi kokonaisuutta. Tämä on :n lähestymistavan tunnusmerkki. kannustaa korkeakouluja muutokseen tukemalla innovatiivisia opetusohjelmia sekä tieteenalojen rajat ylittävää ja monitieteellistä lähestymistapaa. Se mahdollistaa myös liikeyritysten osallistumisen uusien opetusohjelmien kehittämiseen ja takaa näin sen, että opiskelijat saavat yrittäjäntaitoja sekä olennaista tietoa riskien- ja innovaatioiden hallinnasta. Huippuluokan tutkimustyön ohella tarvitsemme myös väestöä, jolla on nykypäivän tuotantomuotojen vaatimia tietoja ja taitoja. Siihen tarvitaan koulutusta.... luo strategisia kumppanuuksia sellaisten Euroopan parhaiden innovoijien, yrittäjien, tutkijoiden sekä jatko- ja tohtoriopiskelijoiden välille, jotka aidosti ymmärtävät sekä akateemista että liiketoimintaympäristöä, ja jotka tulevat toimimaan sillanrakentajina. Ján Figel, koulutuksesta, kulttuurista ja nuorisoasioista vastaava komissaari Lisäksi osallistuvilla korkeakouluilla on mahdollisuus tarjota -leimalla varustettuja maisterin- ja tohtorintutkintoja. Leima toimii laadun takeena ja heijastaa :n koulutusosion erinomaisuutta ja innovatiivisuutta. kannustaa korkeakouluja muutokseen mahdollistaa liikeyritysten tiiviin osallistumisen uusien opetusohjelmien kehittämiseen tarjoaa -leimalla varustettuja maisterin- ja tohtorintutkintoja 5

5 Tutkimustiedon muuttaminen uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi Tieto on innovoinnin ydin. Uusia mahdollisuuksia syntyy vasta sitten, kun tietoa jaetaan sitä tuottavien ja sitä soveltavien tahojen kesken. vahvistaa Euroopan kykyä muuttaa koulutuksesta ja tutkimuksesta saadut tulokset yhteiskunnallisiksi ja liiketoiminnallisiksi innovaatioiksi, jotka hyödyttävät kaikkia. :stä tulee avoimen innovoinnin edistämisen ja tiedon jakamisen malli osaamiskolmion kaikkien kolmen sivun kesken. Euroopassa osataan tuottaa korkeatasoista tietoa, mutta vaikeampaa on muuttaa tutkimustyön tulokset uusiksi yhteiskunnallis-taloudellisiksi hyötytekijöiksi. Jotta tiedolla olisi merkitystä, sitä täytyy soveltaa ja siirtää niille, jotka muokkaavat sen uusiksi mahdollisuuksiksi liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Uudenlaisen lähestymistapansa ansiosta :stä tulee referenssimalli. Se kannustaa muutokseen ja nopeuttaa tiedon jakamisen ja siirtämisen prosesseja olemassaolevissa organisaatioissa ja tutkimuslaitoksissa. Liike-elämä on mukana kaikilla tasoilla kannustaa liikeyrityksiä osallistumaan toimintaansa kaikilla tasoilla hallintorakenne mukaan lukien. Sen avulla kannustetaan yrittäjähenkisyyteen ja autetaan täten suuntaamaan tutkimusta ja koulutusta vastaamaan talouden vaatimuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia: pk-yritykset ja uudet sekä oheisyritykset Uusien ideoiden muokkaaminen konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi on yksi :n menestystä mittaavista kriteereistä. tarjoaa kannustimia ja taloudellisia instrumentteja, jotka osaltaan edistävät uutta liiketoimintaa erityisesti uusien ja oheisyritysten kautta sekä pk-yrityksiä kehittämällä. Yksityisellä omalla pääomalla ja riskipääomalla sekä varojen suuntaamisella innovatiivisiin uusiin yrityksiin olisi oltava keskeinen asema yrittäjyyden, innovoinnin ja työpaikkojen luomisen vetureina. Tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuus Tiedon jakaminen ja siirtäminen ei ole pelkästään virtuaalista, vaan sillä on selkeä inhimillinen ulottuvuus. Yksi tehokkaimmista tiedon jakamisen muodoista on henkilöstön liikkuvuus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä. :stä tulee yksi tärkeimmistä välineistä, joilla edistetään tiedon vapaata liikkumista. Tätä kutsutaan usein viidenneksi vapaudeksi, joka täydentää EU:n sisämarkkinoiden neljää vapautta. Edistämällä liikkuvuutta sekä eri sektorien että jäsenvaltioiden välillä on vahvasti mukana luomassa yhteistä tilaa tutkijoille sekä maisteri- ja tohtoritason opiskelijoille. Tehokkaat säännöt immateriaalioikeuksista Tehokas järjestelmä tiedon jakamiseksi ja siirtämiseksi edellyttää myös selkeitä sääntöjä. laatii ohjeet immateriaalioikeuksien hallinnasta ja luo siten pohjan tehokkaammalle immateriaalioikeuksien järjestelmälle. Osallistuvat organisaatiot voivat sen pohjalta sopia keskenään immateriaalioikeuksien käytöstä ja hallinnasta, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia pk-yritykset mukaan lukien. Innovoinnin puute on Euroopan Akilleen kantapää. Pärjäämme hyvin koulutuksessa ja tutkimuksessa, mutta meille tuntuu olevan vaikeaa muuttaa ideat kaupallisiksi tuotteiksi. Reino Paasilinna, Euroopan parlamentin jäsen, esittelijä: suosii liikeyritysten osallistumista kaikilla tasoilla suuntaa tutkimusta ja koulutusta talouden vaatimuksia vastaaviksi auttaa muokkaamaan uudet ideat konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi tarjoaa kannustimia ja taloudellisia instrumentteja kannustaa henkilöstön liikkuvuutta korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä edistää tiedon vapaata liikkuvuutta ( viides vapaus ) laatii ohjeet immateriaalioikeuksien hallinnasta 7

6 innovatiivinen rakenne Huippuosaamisen takaa riippumaton hallintoneuvosto Tavoitteidensa mukaisesti :llä on innovatiivinen rakenne. saattaa yhteen Euroopan huippuosaajat tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin aloilla, ja sen strategiset päätökset tekee täysin riippumaton huipputasoinen hallintoneuvosto. Sen toiminta keskittyy määrättyihin osaamis- ja innovointiyhteisöihin. :n tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeanlaista rakennetta. Sen vuoksi on kehitetty innovatiivinen järjestelmä, joka soveltuu hankkeen tarpeisiin ja on riittävän joustava salliakseen kehittymisen ja vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin. :ssä yhdistyvät alhaalta ylös ja ylhäältä alas suuntautuvat lähestymistavat. Keskeisten rakenteidensa avulla se vastaa koordinoinnin ja strategisen suuntautumisen tarpeisiin (ylhäältä alas) ja suo silti osaamis- ja innovointiyhteisöille maksimaalisen autonomian (alhaalta ylös). :n ja osaamis- ja innovointiyhteisöjen väliset suhteet perustuvat kumppanuussopimuksiin. Osaamis- ja innovointiyhteisöt ovat pitkälti autonomisia ja voivat itse määritellä oikeusasemansa, sisäisen organisaationsa ja työskentelymetodinsa. :n hallintoneuvosto/ hallintorakenne Seuraavan sukupolven ICT-järjestelmien osaamis- ja innovointiyhteisö Uusiutuvan energian osaamis- ja innovointiyhteisö Ilmastonmuutoksen osaamis- ja innovointiyhteisö Osaamis- ja innovointiyhteisöt tuo yhteen eurooppalaisen huippuosaamisen innovatiivisella tavalla. Sillä on potentiaalia muodostua innovoinnin uudelleenorganisoimisen referenssimalliksi ja antaa virikkeitä muutoksiin ajattelumalleissa. Jos haluaa tarttua tulevaisuuden haasteisiin yhteiskunnan hyväksi, sen täytyy yhdistää asiantuntemus ja visiot. Jotta huippuosaaminen olisi niiden ainoa johtava periaate, ja sen hallintoneuvosto ovat täysin riippumattomia elimiä. Valintalautakunta Tammikuussa 2008 komissio perusti väliaikaisen valintalautakunnan, jonka tehtävänä oli suositella potentiaalisia jäseniä :n ensimmäiseen hallintoneuvostoon. Valintalautakunta koostui neljästä komission nimeämästä riippumattomasta korkean tason asiantuntijasta EU:n eri jäsenvaltioista. Lautakunnan olemassaolo takasi valintaprosessin laillisuuden ja uskottavuuden. Valintaprosessi suoritettiin kahdessa osassa, jotta se pysyisi mahdollisimman objektiivisena. Ensimmäisessä vaiheessa lautakunta laati jäsenehdokkaiden valintakriteerit ja konsultoi soveltuvia eurooppalaisia organisaatioita kriteereiden asianmukaisuudesta. Toinen vaihe huipentui valintakriteerejä vastaavien ehdokkaiden listaukseen. Riippumattomuus ja autonomisuus ovat :n erityispiirteitä. Ne ovat olennaisia tälle lähestymistavalle ja takaavat sen, että :tä ohjaa toiminnassaan ainoastaan pyrkimys huippuosaamiseen. :n hallintoneuvosto heijastaa näitä periaatteita. Se koostuu huippuasiantuntijoista, jotka on valinnut riippumaton, korkean tason valintalautakunta. Ehdokkaat nimettiin sovittujen valintakriteerien perusteella kaksivaiheisen julkisen konsultointiprosessin pohjalta. Hallintoneuvoston 18 jäsentä ovat akateemisen maailman, liike-elämän ja tutkimuksen huippuasiantuntijoita, joiden kokemus ja osaamistausta vastaavat :n tavoitteita. Kaikki jäsenet osallistuvat toimintaan yksityishenkilöinä eivätkä edusta tiettyä yhteisöä, organisaatiota tai maata. Kun osaamis- ja innovointiyhteisöt on perustettu, hallintoneuvostoon sisällytetään myös neljä äänestyksellä valittua jäsentä, jotka ovat kumppanuusorganisaatioiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kumppanuusorganisaatiot 8 innovatiivinen rakenne 9

7 Tiennäyttäjä strategiselle suunnittelulle ja ohjelmalle Vahva pohja innovoinnille osaamis- ja innovointiyhteisöt on innovoinnin lippulaiva Euroopassa ja se pysyy oikeassa kurssissa hallintoneuvostonsa avulla. Riippumaton hallintoneuvosto ohjaa :n strategiaa sekä :n ja osaamisja innovointiyhteisöjen temaattista suuntautumista. Osaamis- ja innovointiyhteisöt takaavat vahvan ja toimivan perustan :n innovoinnille. Ne koostuvat huipputason kumppanuuksista yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden innovaatiosidosryhmien välillä. Tämä alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa on yksi :n innovatiivisen rakenteen tunnusmerkeistä. Jotta voisi toteuttaa tienraivaajan rooliansa innovoinnissa ja vastata globalisaation tuomiin haasteisiin, sillä on oltava pitkän tähtäyksen visio ja selkeä strateginen suunta. Hallintoneuvoston roolina on toimia tässä neuvonantajana ja turvata :n tavoitteet, identiteetti ja yhtenäisyys. Hallintoneuvosto hyödyntää jäsentensä asiantuntemusta ja muokkaa :n temaattista suuntautumista sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnan viitekehystä. Hallintoneuvosto valitsee :n aihepiirit strategiselta pohjalta keskittyen alueisiin, jotka asettavat eniten haasteita unionille nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäisen vaiheen teemoihin kuulunevat ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet ja seuraavan sukupolven informaatio- ja viestintäteknologiat. Tältä pohjalta hallintoneuvosto paitsi valitsee, myös valvoo ja arvioi osaamis- ja innovointiyhteisöjä sekä niiden toimintaa. Näin se varmistaa korkeimmat laatustandardit ja :n tavoitteiden jatkuvan noudattamisen. Hallintoneuvoston pitkän tähtäyksen strategia esitellään ensimmäisessä seitsenvuotisessa strategisessa innovaatio-ohjelmassa ja otetaan käyttöön kolmivuotisen työohjelman puitteissa. Hallintoneuvosto ohjaa strategista suuntautumista ja turvaa :n tavoitteet, identiteetin ja yhtenäisyyden muokkaa :n temaattista suuntautumista sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnan viitekehystä valitsee osaamis- ja innovointiyhteisöjen teemat strategiselta pohjalta valvoo ja arvioi osaamis- ja innovointiyhteisöjä ja niiden toimintaa varmistaa korkeimmat mahdolliset laatustandardit 10 :llä on vahva operatiivinen pohja, joka tuo yhteen Euroopan parhaat innovointikyvyt. :n osaamis- ja innovointiyhteisöt ovat integroituja kumppanuuksia korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja liikeelämän toimijoiden välillä. Ne ryhmittyvät teemojen ympärille ja keskittyvät huippuosaamiseen. Osaamis- ja innovointiyhteisöt kohti integroitua kumppanuutta Osaamis- ja innovointiyhteisöt edistävät uusien tietotuotteiden ja best practice -käytäntöjen luomista, levittämistä ja hyödyntämistä. Ne muokkaavat korkeakoulutuksen ja tutkimustyön tuloksista kaupallisesti hyödynnettäviä innovaatioita. Liike-elämän toimijoiden ja korkeakoulujen osallistuminen takaa sen, että osaamis- ja innovointiyhteisöt keskittyvät hyödyntämiskelpoisten tulosten saavuttamiseen ja levittämiseen. :n hallintoneuvosto valitsee osaamis- ja innovointiyhteisöt kilpailukykyisten, läpinäkyvien ja huippuosaamiseen keskittyvien innovointikriteerien perusteella. Hallintoneuvoston sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen väliset suhteet perustuvat kumppanuussopimuksiin, jotka solmitaan 7 15 vuoden ajaksi. Näin taataan sovittujen kumppanuuksien pysyvyys. Osaamis- ja innovointiyhteisöt Osaamis- ja innovointiyhteisöt voivat itse määritellä sisäisen organisaationsa ja kokoonpanonsa samoin kuin tarkan ohjelmansa ja työskentelymetodinsa. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen tavoitteena on olla avoimia uusille jäsenille niin Euroopan alueelta kuin sen ulkopuolelta, mikäli jäsenet tuovat kumppanuuksiin lisäarvoa. koostuvat korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän toimijoista Noudattaakseen pitkän tähtäyksen kehitysnäkymiä perustaa osaamis- ja innovointiyhteisöt vähitellen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 2 3 osaamis- ja innovointiyhteisöä. Seuraavat kumppanuudet syntyvät ensimmäisen strategisen innovaatio-ohjelman laatimisen jälkeen. muokkaavat korkeakoulutuksen ja tutkimustyön tuloksista kaupallisesti hyödynnettäviä innovaatioita edistävät uusien tietotuotteiden ja best practice -käytäntöjen luomista, levittämistä ja hyödyntämistä keskittyvät hyödyntämiskelpoisten lopputulosten luomiseen ja levittämiseen 11

8 Liike-elämä Yliopistot ja tutkimus parantaa yritysten kilpailukykyä. Lähtökohdiltaan yrittäjähenkisenä se lisää markkinalähtöistä innovointia, mikä puolestaan auttaa yrityksiä tuottamaan laajempaa valikoimaa paremmanlaatuisia tuotteita ja suuremman liikevaihdon. Yrityssektorin mukanaolo on myös keskeinen tekijä :n menestymiselle ja uskottavuudelle. Yliopistoille ja tutkimusryhmille tarjoaa tilaisuuden koota olemassaolevista resursseista kriittistä massaa, jota tarvitaan kilpailtaessa maailmanlaajuisten huippuosaajien kanssa. Se mahdollistaa myös yhteydet Euroopan parhaisiin resursseihin, mikä hyödyttää yhtäläisesti sekä akateemista maailmaa että liike-elämää tiedonsiirron ja läpinäkyvyyden muodossa. Liike-elämä hyötyy :stä, koska yritykset ovat sen strategisen suunnittelun keskiössä. Samalla :llä on ainutlaatuinen mahdollisuus keskittää toimintansa nouseville toimialoille, joilla on potentiaalia edistää kasvua ja työllisyyttä. Yrityskulttuuri ja yrittäjähenkinen lähestymistapa ovat avainasemassa luotaessa uudenlaista taitoyhdistelmää, joka vastaa tietotalouden ja -yhteiskunnan tarpeita. parantaa Euroopan tietotaitopohjaa, mistä hyötyvät erityisesti yliopistot ja tutkimuskeskukset. Se antaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tilaisuuden muodostaa sitä kriittistä massaa, jota ne tarvitsevat kilpaillakseen kansainvälisella huipputasolla. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen avulla ne pystyvät kehittämään eurooppalaisen ulottuvuuden ja ne pääsevät kiinni resursseihin, joita huippuosaaminen edellyttää. Yritykset mukaan lukien pk-yritykset hyötyvät :stä seuraavasti: Korkeakoulutus ja tutkimus hyötyvät :stä seuraavien tekijöiden ansiosta: niillä on mahdollisuus vaikuttaa tieteen ja koulutuksen suuntaamiseen niillä on etuoikeutettu yhteys Euroopan parhaisiin tutkimusryhmiin ja opiskelijoihin paremmin koulutetut vastavalmistuneet vastaavat hyvin työmarkkinoiden vaatimuksiin uudet tuotteet ja palvelut saadaan nopeammin markkinoille syntyy oheis- ja start-up -yrityksiä Jos pystyy tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, jos se voi tuoda sopivammin koulutettua työvoimaa työmarkkinoille, ja jos se pystyy rohkaisemaan lisää yrittäjiä perustamaan ja pitämään yllä innovatiivisia yrityksiä, sitä on tuettava ja se tulee perustaa. Arnaldo Abruzzini, Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liiton Eurochambresin pääsihteeri 12 :n toiminta ja immateriaalioikeudet tuovat lisäarvoa teknologian jakaminen ja lisensointi tehostuvat Jotta tavoitteet vastaisivat todellisuutta, -mallissa liike-elämä on mukana kaikilla strategisilla ja operatiivisilla tasoilla. Yksityissektorille tarjotaan mahdollisuus osallistua merkittävillä taloudellisilla, fyysisillä ja henkilöstöresursseilla :n ja erityisesti osaamis-ja innovointiyhteisöjen toimintaan. Näin yritykset voivat vaikuttaa :n menestymiseen ja uskottavuuteen. hyödyksi kaikille tutkijoilla on paremmat työmahdollisuudet uran kaikissa vaiheissa vastavalmistuneiden tehokkaampi ja helpompi siirtyminen työmarkkinoille huippuresursseista muodostuvan kriittisen massan luominen huippulahjakkuuksien houkutteleminen kaikkialta maailmasta sen näkyvyys ja arvovalta :n viitekehyksessä tapahtuvan yhteistyön tuloksena on kaikkia osapuolia hyödyttävä brain gain eli tietotaidollisen pääoman karttuminen. Sen pohjalta Eurooppaa siirtyy askeleen kohti yhtenäisiä ja houkuttelevia tutkijoiden työmarkkinoita. muodostaa hienon mahdollisuuden, joka on tuonut uutta eloa verkostomme toimintaan. -konsepti edistää strategista ylhäältä alas käytävää keskustelua kilpailukukyisestä yhteistyöstä ja yhteyksistä koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välillä koko Euroopan laajuisessa mittakaavassa. Ensimmäistä kertaa mukana ovat myös yhteistyökumppanit liike-elämästä. Professor Ramon Wyss, Euroopan johtavien tekniikan alan yliopistojen muodostaman CLUSTERverkoston pääsihteeri 13

9 Globaaleja kumppaneita Kaikki hyötyvät Innovaatio ei tunne rajoja. Siksi :llä on selkeä globaali visio. Sen tavoitteena on lisätä Euroopan kilpailukykyä kansainvälisessä kontekstissa. Se on huipputason yhteistyökumppanien käytettävissä maailmanlaajuisesti. Innovointia tukemalla luo uusia tuotteita ja uusia ideoita. Samalla se myös parantaa Euroopan kilpailukykyä ja tukee näin kestävää kehitystä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. on eurooppalainen hanke, mutta se on perustettu toimimaan kansainvälisen yhteisön puitteissa. Paitsi että :n on määrä edistää Euroopan kilpailukykyä globaalissa taloudessa, sen tavoitteena on myös houkutella tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä kaikkialta maailmasta. :n hallintoneuvoston päätöksen mukaan EU:n ulkopuolisten huippuluokan yhteistyökumppanien osallistuminen :n toimintaan, erityisesti osaamis-ja innovointiyhteisöihin, on erittäin toivottavaa. Pääosa yhteistyökumppaneista, jotka muodostavat osaamis- ja innovointiyhteisöjä, on peräisin EU:n jäsenvaltioista. Yhteisöt ovat kuitenkin avoinna sellaisille EU:n ulkopuolisille kumppaneille, jotka tuovat niihin huomattavaa lisäarvoa. Näin mahdollistaa EU:n ulkopuolisten resurssien pääsyn mukaan toimintaansa ja tarjoaa tilaisuuden parhaiden kansainvälisten ideoiden ja tiedon jakamiseen. Eurooppalaiset hyötyvät :stä monin tavoin. Euroopan tietotaloutta edistämällä edesauttaa maanosan kestävää kehitystä ja siten sen kaikkien kansalaisten vaurautta sekä sosiaalista hyvinvointia. tuo markkinoille innovatiivisia ideoita. Ne tuovat eurooppalaisten kuluttajien ulottuville suuremman valikoiman edullisempia ja laadukkaampia tuotteita ja palveluja. Samalla :n toiminta rohkaisee yrittäjiä perustamaan ja pitämään toiminnassa uusia, innovatiivisia yrityksiä, jotka tarjoavat lisää tulevaisuuteen suuntautuneita työpaikkoja. Koulutus on :n ydin. Sen avulla autetaan laajentamaan Euroopan taito- ja luovuuspohjaa ja varustetaan ihmisiä tietoyhteiskunnassa tarvittavilla taidoilla. tarjoaa myös mahdollisuuden alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Se synnyttää uusia hankkeita ja houkuttelee alueelle uusia ihmisiä ja resursseja. Näin alueille ja kaupungeille voi olla selvää hyötyä :n osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnasta. tuo markkinoille innovatiivisia ideoita rohkaisee yrittäjiä perustamaan ja pitämään toiminnassa uusia, innovatiivisia yrityksiä auttaa laajentamaan Euroopan taito- ja luovuuspohjaa tarjoaa mahdollisuuden alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen 14 15

10 Tehokasta rahoitusta :n rahoitusmalli noudattaa yrittäjyysperiaatetta, jotta hankkeelle voidaan taata riittävä rahoitus. Hanke käynnistetään ja sen toimintaa tuetaan EU-rahoituksella. Sen odotetaan muodostuvan houkuttelevaksi sijoituskohteeksi liikeyrityksille. EU:n budjetista annetun alkurahoituksen avulla :n toiminta käynnistetään kaudella Näin instituutin toiminnalle luodaan tukirakenne ja turvataan integroidun tiedonsiirron ja verkostoitumisen edellyttämät olosuhteet. Samalla siihen houkutellaan myös ulkopuolisia investointeja. Koska hankkeesta odotetaan huomattavia tuottoja, uskotaan yritysten haluavan tehdä sijoituksia :n toimintaan ja osallistuvan näin Euroopan innovointipotentiaalin maksimointiin. Läheinen yhteys liike-elämään tekee osaamis- ja innovointiyhteisöistä houkuttelevia sijoituskohteita yksityiselle sektorille. Samalla ne saavat tukea eri lähteistä, mikä takaa hankkeelle vankan taloudellisen pohjan: EU:n :lle varaaman rahoituksen (308.7 milj. euroa) lisäksi osaamis- ja innovointiyhteisöjen kumppaneilla on mahdollisuus hakea rahoitusta rakennerahastoista, seitsemännestä puiteohjelmasta, elinikäisen oppimisen ohjelmasta sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta jäsenvaltioiden ja kansainvälisten elinten tai laitosten myöntämät varat Euroopan investointipankin lainat yksityiset avustukset, kuten testamentit tai lahjoitukset :n oma liikevaihto -säätiö mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen :llä on valtuudet perustaa säätiö, jonka nimenomaisena tavoitteena on edistää ja tukea instituutin toimia. Säätiö on :n tärkein väline varainkeruussa: se hankkii resursseja niin yksityisiltä kuin yrityslahjoittajiltakin. Säätiö tarjoaa yrityksille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja muille kumppaneille helpon ja tehokkaan mahdollisuuden osallistua :n toimintaan ja turvata samalla :n aseman huippuosaamisen vaalijana. Säätiön varat suunnataan :n toiminnan tukemiseen. Se on todellinen 16 Ensiaskeleet

11 Ensi askeleet kohti innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamista :n tavoitteena on aloittaa toimintansa vuoden 2009 loppuun mennessä. Merkittävät askeleet kohti instituutin perustamista: Kesä 2008: hallintoneuvoston nimittäminen Impressum Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Syksy 2008: hallintoneuvoston ensimmäiset istunnot Yhteinen maksuton palvelunumero* : Kesä 2009: johtajan nimittäminen * Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Kesä 2009: ensimmäinen kolmivuotinen työohjelma Loppuvuosi 2009: ensimmäisten 2-3:en osaamis- ja innovointiyhteisön valinta Myöhemmät toimenpiteet: Kesä 2011: :n ensimmäinen riippumaton arviointi Kesä 2011: ensimmäinen strateginen innovointiohjelma Syksy 2011: seuraavien osaamis- ja innovointiyhteisöjen valinta Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2009 Euroopan yhteisöt, 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium Painettu kloorivalkaisemattomalle paperille ISBN Euroopan komissio doi / s x 17.6 cm

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Laatua ja liikettä -juhlaseminaari 6.6.2012. Tutkimus ja innovaatiot Eurooppa 2020 -strategian ytimessä

Laatua ja liikettä -juhlaseminaari 6.6.2012. Tutkimus ja innovaatiot Eurooppa 2020 -strategian ytimessä Varapääjohtaja Anneli Pauli Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto Euroopan Komissio Laatua ja liikettä -juhlaseminaari 6.6.2012 Tutkimus ja innovaatiot Eurooppa 2020 -strategian ytimessä Arvoisat presidentit,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja ehdotukseen. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja ehdotukseen. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.10.2006 SEK(2006) 1314 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja ehdotukseen Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan teknologiainstituutin

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes 8.11.2017 Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria

Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria OPISKELE KOULUTTAUDU OSALLISTU Nuoret liikkeellä: Eurooppa tukee nuoria OIKEUTESI TYÖSKENTELE LUO LIIKU OPI LUO UUTTA VAPAAEHTOISEKSI EUROOPASSA Euroopan komissio tai kukaan komission nimissä toimiva henkilö

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0276(COD) aluekehitysvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0276(COD) 20.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS aluekehitysvaliokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2013 COM(2012) 795 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITTÄJYYS 2020 -TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja

Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Euroopan komission tiede- ja tietämyspalvelujen tarjoaja Yhteinen tutkimuskeskus Joint Research Centre (JRC) e. r p. / r 65 % 80 % 60 % 20 % 73 % FI TSUNAMIS ALERT SYSTEM MUNICIPAL SERVICE + 27.5 1020.0

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2306(INI) Lausuntoluonnos Jürgen Creutzmann (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/2306(INI) Lausuntoluonnos Jürgen Creutzmann (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2010/2306(INI) 5.5.2011 TARKISTUKSET 1-24 Jürgen Creutzmann (PE458.564v01-00) eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla (2010/2306(INI))

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Innovaatiounioni: Euroopan muutos kriisinjälkeisessä maailmassa

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Innovaatiounioni: Euroopan muutos kriisinjälkeisessä maailmassa EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 12.11.2010 TYÖASIAKIRJA Innovaatiounioni: Euroopan muutos kriisinjälkeisessä maailmassa Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot