EUROOPA N INNOVA AT IO - JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPA N INNOVA AT IO - JA"

Transkriptio

1 NC FI-C Lisätietoja: Lisätietoja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista on instituutin verkkosivuilla: EU-julkaisujen tilaukset EU-julkaisuja voi ostaa EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) kirjakaupasta julkaisun nimen, julkaisijan ja/tai ISBN-numeron perusteella suoraan myyntiedustajiltamme, joiden yhteystiedot ovat saatavissa internetistä tai faksitse numerosta Ilmaisjulkaisuja voi tilata EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu) Euroopan komission edustustoista tai lähetystöistä, joiden yhteystiedot ovat saatavissa internetistä tai faksitse numerosta EUROOPA N INNOVA AT IO - JA T EK NOLOG I A INS T I T UU T T I ( EI T ) Osaamisen edelläkävijä

2 Euroopan teknologiainstituutti () osaamisen edelläkävijä SISÄLTÖ 2 Innovointi on tulevaisuutta 4 osaamisen edelläkävijä 8 innovatiivinen rakenne 12 hyödyksi kaikille 16 Ensiaskeleet 1

3 Innovointi luo kasvua ja työpaikkoja Mitä innovointi edellyttää Innovointi on elintärkeää tulevaisuutemme kannalta luvun maailmantaloudessa Euroopan kasvu, kilpailukyky ja sosiaalinen hyvinvointi riippuvat pitkälti sen kyvystä innovoida. Euroopan teknologiainstituutti () on uusi hanke, jonka tavoitteena on olla huippuosaamisen lippulaiva ja antaa Euroopalle mahdollisuus maksimoida innovointipotentiaalinsa. Innovointi ei vain tapahdu. Se tarvitsee hedelmällisen maaperän kukoistaakseen. Innovoinnille suotuisten olosuhteiden edellytyksenä on osaamiskolmion kolmen tekijän, koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin yhdistäminen. Yhä kilpailuhenkisemmässä maailmantaloudessa menestys riippuu enenevässä määrin yritysten ja yhteiskuntien kyvystä innovoida. Eurooppa voisi olla tässä selvästi nykyistä parempi. EU on jäänyt innovoinnin suhteen jälkeen kansainvälisistä kilpailijoistaan, etenkin Yhdysvalloista ja Japanista. on ratkaisu tälle innovaatiokuilulle. Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi toimii :n viitekehyksenä ja siihen kuuluu myös laajempi strategia koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntämiseksi kaikkien Euroopan kansalaisten hyväksi. Se vastaa julkiseen kysyntään ja on 2000-luvun tietotalouden tarpeiden mukainen. tekee Euroopasta kilpailukykyisen maailmanlaajuisesti. Se auttaa Eurooppaa maksimoimaan innovointipotentiaalinsa. José Manuel Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja Innovointi ei ole lineaarinen prosessi. Se tapahtuu osaamiskolmion sivujen vuorovaikutuksena. Vasta kun akateeminen maailma, tutkimus ja liike-elämä toimivat yhteistyössä parhaalla mahdollisella tavalla, voidaan luoda uusia ideoita ja tuoda ne markkinoille. EU:ssa kolmio on usein hajanainen: Euroopassa osataan innovoida mutta ei hyödyntää tutkimustyön tuloksia. Mistä tämä johtuu? Kriittisen massan puute: EU:n korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmät ovat liian hajanaisia, jolloin myös innovointi tapahtuu toisista erillään. Osaamiskolmio Liian vähän huippuluokan osaamista: EU:ssa ei ole riittävästi kansainvälisesti nimekkäitä huippuyliopistoja. Liike-elämän osallistumisen vähäisyys: yritykset osallistuvat liian vähän koulutukseen ja tutkimukseen. Innovointi Koulutuksen ja tutkimuksen rakenteet: perinteiset rakenteet tukahduttavat yrittäjähenkiset aloitteet ja nopean reagoinnin sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. Aivovuoto: työpaikat eivät houkuttele tai pysty pitämään huippulahjakkuuksia Euroopassa. Markkinasignaaleja ei huomioida: tarvitaan lisää käyttäjälähtöistä innovointia ja ennakoivaa lähestymistapaa edelläkävijämarkkinoita varten. Tutkimus Korkeakolutus Rahoituksen puute: riittämätön yksityinen rahoitus koulutuksessa sekä tutkimuksessa ja kehityksessä. vastaa näihin puutteisiin ja tarjoaa ympäristön, jossa innovointi voi kukoistaa. 2 Innovointi on tulevaisuutta 3

4 Osaamiskolmion yhdistäminen Koulutus takaa innovoinnin on ensimmäinen eurooppalainen hanke, jonka tavoitteena on yhdistää osaamiskolmion kolme sivua. Se parantaa EU:n kilpailukyvyn perusrakenteita saattamalla huippuosaamisen yhteen korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän aloilla ja mahdollistamalla näin innovoinnin erityisesti taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti kiinnostavilla alueilla. Uudet taidot ja lahjakkuudet ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan innovointipotentiaalin tehostamisessa. Siksi tekee koulutuksesta strategiansa keskeisen osan ja laajentaa perinteistä lähestymistapaa tarjoamalla uusia mahdollisuuksia niin opiskelijoille, yliopistoille kuin liikeyrityksillekin. tarjoaa ratkaisun eurooppalaisen huippuosaamisen hajanaisuuteen luomalla uuden, innovatiivisen yhteistyömallin. Yhteistyö :n sisällä tapahtuu yhdistämällä osaamiskolmion kolme sivua. Se sisällyttää liiketoiminnallisen ulottuvuuden kaikkeen tietopohjaiseen toimintaan ja toisaalta saattaa yliopistojen ja tutkimuksen aikaansaaman tiedon helpommin yritysten hyödynnettäväksi. tukee ja edistää innovointia. Sen tärkeimmät välineet ovat tieteenalojen rajat ylittävä ja monitieteellinen strateginen tutkimus ja koulutus taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti erityisen merkittävillä alueilla sekä saavutetun osaamisen hyödyntäminen kansalaisten hyväksi. Se rakentaa fyysisistä ja henkilöresursseista koostuvan kriittisen massan sekä houkuttelee ja ylläpitää yksityisen sektorin investointeja innovointiin, koulutukseen ja tutkimustyöhön. Se tuo myös yhteen maisteritason opiskelijoita, tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opiskelijoita ja kaikissa uravaiheissa olevia tutkijoita sekä tiedesektorilta että liike-elämästä. Tavoitteena on, että :stä tulee innovoinnin referenssimalli ja että se edistää uusia yhteistyömuotoja osaamiskolmion kumppanuusorganisaatioiden välillä. Samalla sen tavoitteena on myötävaikuttaa EU:n korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten nykyaikaistamiseen. 4 tukee ja edistää innovointia rakentaa fyysisistä ja henkilöresursseista koostuvan kriittisen massan houkuttelee ja ylläpitää yksityisen sektorin investointeja innovointiin saattaa yhteen opiskelijat ja tutkijat tarjoaa innovoinnille referenssimallin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti tarjoaa mahdollisuuden yhdistää retoriikka ja käytännönläheinen, ennakoiva toiminta. Eurooppa ja muu maailma kohtaavat yhä enenevässä määrin haasteita, joihin yksittäinen laitos, organisaatio tai maa eivät yksin pysty vastaamaan. tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saattaa yhteen Euroopan parhaimmat osaajat, jotta voimme kohdata ilmastonmuutoksen ja energiariippuvuuden kaltaiset haasteet Euroopan innovointipotentiaalin parantamiseksi on erityisen tärkeää vahvistaa tiedonsiirtoa ja tukea tehokkaampaa yhteistyötä akateemisen maailman, tutkimuslaitosten ja liikeelämän välillä. Philippe de Buck, Euroopan elinkeinoelämän järjestön BUSINESS EUROPEn pääsihteeri osaamisen edelläkävijä Tähän asti korkeakoulutus on tunnetusti loistanut poissaolollaan innovointiyhteistyössä. Uudet ideat kuitenkin tarvitsevat kukoistaakseen uusia taitoja ja uusia lahjakkuuksia. vastaa tähän tarpeeseen tuomalla korkeakoulutuksen olennaiseksi osaksi kokonaisuutta. Tämä on :n lähestymistavan tunnusmerkki. kannustaa korkeakouluja muutokseen tukemalla innovatiivisia opetusohjelmia sekä tieteenalojen rajat ylittävää ja monitieteellistä lähestymistapaa. Se mahdollistaa myös liikeyritysten osallistumisen uusien opetusohjelmien kehittämiseen ja takaa näin sen, että opiskelijat saavat yrittäjäntaitoja sekä olennaista tietoa riskien- ja innovaatioiden hallinnasta. Huippuluokan tutkimustyön ohella tarvitsemme myös väestöä, jolla on nykypäivän tuotantomuotojen vaatimia tietoja ja taitoja. Siihen tarvitaan koulutusta.... luo strategisia kumppanuuksia sellaisten Euroopan parhaiden innovoijien, yrittäjien, tutkijoiden sekä jatko- ja tohtoriopiskelijoiden välille, jotka aidosti ymmärtävät sekä akateemista että liiketoimintaympäristöä, ja jotka tulevat toimimaan sillanrakentajina. Ján Figel, koulutuksesta, kulttuurista ja nuorisoasioista vastaava komissaari Lisäksi osallistuvilla korkeakouluilla on mahdollisuus tarjota -leimalla varustettuja maisterin- ja tohtorintutkintoja. Leima toimii laadun takeena ja heijastaa :n koulutusosion erinomaisuutta ja innovatiivisuutta. kannustaa korkeakouluja muutokseen mahdollistaa liikeyritysten tiiviin osallistumisen uusien opetusohjelmien kehittämiseen tarjoaa -leimalla varustettuja maisterin- ja tohtorintutkintoja 5

5 Tutkimustiedon muuttaminen uusiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi Tieto on innovoinnin ydin. Uusia mahdollisuuksia syntyy vasta sitten, kun tietoa jaetaan sitä tuottavien ja sitä soveltavien tahojen kesken. vahvistaa Euroopan kykyä muuttaa koulutuksesta ja tutkimuksesta saadut tulokset yhteiskunnallisiksi ja liiketoiminnallisiksi innovaatioiksi, jotka hyödyttävät kaikkia. :stä tulee avoimen innovoinnin edistämisen ja tiedon jakamisen malli osaamiskolmion kaikkien kolmen sivun kesken. Euroopassa osataan tuottaa korkeatasoista tietoa, mutta vaikeampaa on muuttaa tutkimustyön tulokset uusiksi yhteiskunnallis-taloudellisiksi hyötytekijöiksi. Jotta tiedolla olisi merkitystä, sitä täytyy soveltaa ja siirtää niille, jotka muokkaavat sen uusiksi mahdollisuuksiksi liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Uudenlaisen lähestymistapansa ansiosta :stä tulee referenssimalli. Se kannustaa muutokseen ja nopeuttaa tiedon jakamisen ja siirtämisen prosesseja olemassaolevissa organisaatioissa ja tutkimuslaitoksissa. Liike-elämä on mukana kaikilla tasoilla kannustaa liikeyrityksiä osallistumaan toimintaansa kaikilla tasoilla hallintorakenne mukaan lukien. Sen avulla kannustetaan yrittäjähenkisyyteen ja autetaan täten suuntaamaan tutkimusta ja koulutusta vastaamaan talouden vaatimuksia. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia: pk-yritykset ja uudet sekä oheisyritykset Uusien ideoiden muokkaaminen konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi on yksi :n menestystä mittaavista kriteereistä. tarjoaa kannustimia ja taloudellisia instrumentteja, jotka osaltaan edistävät uutta liiketoimintaa erityisesti uusien ja oheisyritysten kautta sekä pk-yrityksiä kehittämällä. Yksityisellä omalla pääomalla ja riskipääomalla sekä varojen suuntaamisella innovatiivisiin uusiin yrityksiin olisi oltava keskeinen asema yrittäjyyden, innovoinnin ja työpaikkojen luomisen vetureina. Tutkijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuus Tiedon jakaminen ja siirtäminen ei ole pelkästään virtuaalista, vaan sillä on selkeä inhimillinen ulottuvuus. Yksi tehokkaimmista tiedon jakamisen muodoista on henkilöstön liikkuvuus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä. :stä tulee yksi tärkeimmistä välineistä, joilla edistetään tiedon vapaata liikkumista. Tätä kutsutaan usein viidenneksi vapaudeksi, joka täydentää EU:n sisämarkkinoiden neljää vapautta. Edistämällä liikkuvuutta sekä eri sektorien että jäsenvaltioiden välillä on vahvasti mukana luomassa yhteistä tilaa tutkijoille sekä maisteri- ja tohtoritason opiskelijoille. Tehokkaat säännöt immateriaalioikeuksista Tehokas järjestelmä tiedon jakamiseksi ja siirtämiseksi edellyttää myös selkeitä sääntöjä. laatii ohjeet immateriaalioikeuksien hallinnasta ja luo siten pohjan tehokkaammalle immateriaalioikeuksien järjestelmälle. Osallistuvat organisaatiot voivat sen pohjalta sopia keskenään immateriaalioikeuksien käytöstä ja hallinnasta, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia pk-yritykset mukaan lukien. Innovoinnin puute on Euroopan Akilleen kantapää. Pärjäämme hyvin koulutuksessa ja tutkimuksessa, mutta meille tuntuu olevan vaikeaa muuttaa ideat kaupallisiksi tuotteiksi. Reino Paasilinna, Euroopan parlamentin jäsen, esittelijä: suosii liikeyritysten osallistumista kaikilla tasoilla suuntaa tutkimusta ja koulutusta talouden vaatimuksia vastaaviksi auttaa muokkaamaan uudet ideat konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi tarjoaa kannustimia ja taloudellisia instrumentteja kannustaa henkilöstön liikkuvuutta korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden välillä edistää tiedon vapaata liikkuvuutta ( viides vapaus ) laatii ohjeet immateriaalioikeuksien hallinnasta 7

6 innovatiivinen rakenne Huippuosaamisen takaa riippumaton hallintoneuvosto Tavoitteidensa mukaisesti :llä on innovatiivinen rakenne. saattaa yhteen Euroopan huippuosaajat tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin aloilla, ja sen strategiset päätökset tekee täysin riippumaton huipputasoinen hallintoneuvosto. Sen toiminta keskittyy määrättyihin osaamis- ja innovointiyhteisöihin. :n tavoitteiden saavuttaminen edellyttää oikeanlaista rakennetta. Sen vuoksi on kehitetty innovatiivinen järjestelmä, joka soveltuu hankkeen tarpeisiin ja on riittävän joustava salliakseen kehittymisen ja vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin. :ssä yhdistyvät alhaalta ylös ja ylhäältä alas suuntautuvat lähestymistavat. Keskeisten rakenteidensa avulla se vastaa koordinoinnin ja strategisen suuntautumisen tarpeisiin (ylhäältä alas) ja suo silti osaamis- ja innovointiyhteisöille maksimaalisen autonomian (alhaalta ylös). :n ja osaamis- ja innovointiyhteisöjen väliset suhteet perustuvat kumppanuussopimuksiin. Osaamis- ja innovointiyhteisöt ovat pitkälti autonomisia ja voivat itse määritellä oikeusasemansa, sisäisen organisaationsa ja työskentelymetodinsa. :n hallintoneuvosto/ hallintorakenne Seuraavan sukupolven ICT-järjestelmien osaamis- ja innovointiyhteisö Uusiutuvan energian osaamis- ja innovointiyhteisö Ilmastonmuutoksen osaamis- ja innovointiyhteisö Osaamis- ja innovointiyhteisöt tuo yhteen eurooppalaisen huippuosaamisen innovatiivisella tavalla. Sillä on potentiaalia muodostua innovoinnin uudelleenorganisoimisen referenssimalliksi ja antaa virikkeitä muutoksiin ajattelumalleissa. Jos haluaa tarttua tulevaisuuden haasteisiin yhteiskunnan hyväksi, sen täytyy yhdistää asiantuntemus ja visiot. Jotta huippuosaaminen olisi niiden ainoa johtava periaate, ja sen hallintoneuvosto ovat täysin riippumattomia elimiä. Valintalautakunta Tammikuussa 2008 komissio perusti väliaikaisen valintalautakunnan, jonka tehtävänä oli suositella potentiaalisia jäseniä :n ensimmäiseen hallintoneuvostoon. Valintalautakunta koostui neljästä komission nimeämästä riippumattomasta korkean tason asiantuntijasta EU:n eri jäsenvaltioista. Lautakunnan olemassaolo takasi valintaprosessin laillisuuden ja uskottavuuden. Valintaprosessi suoritettiin kahdessa osassa, jotta se pysyisi mahdollisimman objektiivisena. Ensimmäisessä vaiheessa lautakunta laati jäsenehdokkaiden valintakriteerit ja konsultoi soveltuvia eurooppalaisia organisaatioita kriteereiden asianmukaisuudesta. Toinen vaihe huipentui valintakriteerejä vastaavien ehdokkaiden listaukseen. Riippumattomuus ja autonomisuus ovat :n erityispiirteitä. Ne ovat olennaisia tälle lähestymistavalle ja takaavat sen, että :tä ohjaa toiminnassaan ainoastaan pyrkimys huippuosaamiseen. :n hallintoneuvosto heijastaa näitä periaatteita. Se koostuu huippuasiantuntijoista, jotka on valinnut riippumaton, korkean tason valintalautakunta. Ehdokkaat nimettiin sovittujen valintakriteerien perusteella kaksivaiheisen julkisen konsultointiprosessin pohjalta. Hallintoneuvoston 18 jäsentä ovat akateemisen maailman, liike-elämän ja tutkimuksen huippuasiantuntijoita, joiden kokemus ja osaamistausta vastaavat :n tavoitteita. Kaikki jäsenet osallistuvat toimintaan yksityishenkilöinä eivätkä edusta tiettyä yhteisöä, organisaatiota tai maata. Kun osaamis- ja innovointiyhteisöt on perustettu, hallintoneuvostoon sisällytetään myös neljä äänestyksellä valittua jäsentä, jotka ovat kumppanuusorganisaatioiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Kumppanuusorganisaatiot 8 innovatiivinen rakenne 9

7 Tiennäyttäjä strategiselle suunnittelulle ja ohjelmalle Vahva pohja innovoinnille osaamis- ja innovointiyhteisöt on innovoinnin lippulaiva Euroopassa ja se pysyy oikeassa kurssissa hallintoneuvostonsa avulla. Riippumaton hallintoneuvosto ohjaa :n strategiaa sekä :n ja osaamisja innovointiyhteisöjen temaattista suuntautumista. Osaamis- ja innovointiyhteisöt takaavat vahvan ja toimivan perustan :n innovoinnille. Ne koostuvat huipputason kumppanuuksista yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden innovaatiosidosryhmien välillä. Tämä alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa on yksi :n innovatiivisen rakenteen tunnusmerkeistä. Jotta voisi toteuttaa tienraivaajan rooliansa innovoinnissa ja vastata globalisaation tuomiin haasteisiin, sillä on oltava pitkän tähtäyksen visio ja selkeä strateginen suunta. Hallintoneuvoston roolina on toimia tässä neuvonantajana ja turvata :n tavoitteet, identiteetti ja yhtenäisyys. Hallintoneuvosto hyödyntää jäsentensä asiantuntemusta ja muokkaa :n temaattista suuntautumista sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnan viitekehystä. Hallintoneuvosto valitsee :n aihepiirit strategiselta pohjalta keskittyen alueisiin, jotka asettavat eniten haasteita unionille nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäisen vaiheen teemoihin kuulunevat ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet ja seuraavan sukupolven informaatio- ja viestintäteknologiat. Tältä pohjalta hallintoneuvosto paitsi valitsee, myös valvoo ja arvioi osaamis- ja innovointiyhteisöjä sekä niiden toimintaa. Näin se varmistaa korkeimmat laatustandardit ja :n tavoitteiden jatkuvan noudattamisen. Hallintoneuvoston pitkän tähtäyksen strategia esitellään ensimmäisessä seitsenvuotisessa strategisessa innovaatio-ohjelmassa ja otetaan käyttöön kolmivuotisen työohjelman puitteissa. Hallintoneuvosto ohjaa strategista suuntautumista ja turvaa :n tavoitteet, identiteetin ja yhtenäisyyden muokkaa :n temaattista suuntautumista sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnan viitekehystä valitsee osaamis- ja innovointiyhteisöjen teemat strategiselta pohjalta valvoo ja arvioi osaamis- ja innovointiyhteisöjä ja niiden toimintaa varmistaa korkeimmat mahdolliset laatustandardit 10 :llä on vahva operatiivinen pohja, joka tuo yhteen Euroopan parhaat innovointikyvyt. :n osaamis- ja innovointiyhteisöt ovat integroituja kumppanuuksia korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja liikeelämän toimijoiden välillä. Ne ryhmittyvät teemojen ympärille ja keskittyvät huippuosaamiseen. Osaamis- ja innovointiyhteisöt kohti integroitua kumppanuutta Osaamis- ja innovointiyhteisöt edistävät uusien tietotuotteiden ja best practice -käytäntöjen luomista, levittämistä ja hyödyntämistä. Ne muokkaavat korkeakoulutuksen ja tutkimustyön tuloksista kaupallisesti hyödynnettäviä innovaatioita. Liike-elämän toimijoiden ja korkeakoulujen osallistuminen takaa sen, että osaamis- ja innovointiyhteisöt keskittyvät hyödyntämiskelpoisten tulosten saavuttamiseen ja levittämiseen. :n hallintoneuvosto valitsee osaamis- ja innovointiyhteisöt kilpailukykyisten, läpinäkyvien ja huippuosaamiseen keskittyvien innovointikriteerien perusteella. Hallintoneuvoston sekä osaamis- ja innovointiyhteisöjen väliset suhteet perustuvat kumppanuussopimuksiin, jotka solmitaan 7 15 vuoden ajaksi. Näin taataan sovittujen kumppanuuksien pysyvyys. Osaamis- ja innovointiyhteisöt Osaamis- ja innovointiyhteisöt voivat itse määritellä sisäisen organisaationsa ja kokoonpanonsa samoin kuin tarkan ohjelmansa ja työskentelymetodinsa. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen tavoitteena on olla avoimia uusille jäsenille niin Euroopan alueelta kuin sen ulkopuolelta, mikäli jäsenet tuovat kumppanuuksiin lisäarvoa. koostuvat korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän toimijoista Noudattaakseen pitkän tähtäyksen kehitysnäkymiä perustaa osaamis- ja innovointiyhteisöt vähitellen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 2 3 osaamis- ja innovointiyhteisöä. Seuraavat kumppanuudet syntyvät ensimmäisen strategisen innovaatio-ohjelman laatimisen jälkeen. muokkaavat korkeakoulutuksen ja tutkimustyön tuloksista kaupallisesti hyödynnettäviä innovaatioita edistävät uusien tietotuotteiden ja best practice -käytäntöjen luomista, levittämistä ja hyödyntämistä keskittyvät hyödyntämiskelpoisten lopputulosten luomiseen ja levittämiseen 11

8 Liike-elämä Yliopistot ja tutkimus parantaa yritysten kilpailukykyä. Lähtökohdiltaan yrittäjähenkisenä se lisää markkinalähtöistä innovointia, mikä puolestaan auttaa yrityksiä tuottamaan laajempaa valikoimaa paremmanlaatuisia tuotteita ja suuremman liikevaihdon. Yrityssektorin mukanaolo on myös keskeinen tekijä :n menestymiselle ja uskottavuudelle. Yliopistoille ja tutkimusryhmille tarjoaa tilaisuuden koota olemassaolevista resursseista kriittistä massaa, jota tarvitaan kilpailtaessa maailmanlaajuisten huippuosaajien kanssa. Se mahdollistaa myös yhteydet Euroopan parhaisiin resursseihin, mikä hyödyttää yhtäläisesti sekä akateemista maailmaa että liike-elämää tiedonsiirron ja läpinäkyvyyden muodossa. Liike-elämä hyötyy :stä, koska yritykset ovat sen strategisen suunnittelun keskiössä. Samalla :llä on ainutlaatuinen mahdollisuus keskittää toimintansa nouseville toimialoille, joilla on potentiaalia edistää kasvua ja työllisyyttä. Yrityskulttuuri ja yrittäjähenkinen lähestymistapa ovat avainasemassa luotaessa uudenlaista taitoyhdistelmää, joka vastaa tietotalouden ja -yhteiskunnan tarpeita. parantaa Euroopan tietotaitopohjaa, mistä hyötyvät erityisesti yliopistot ja tutkimuskeskukset. Se antaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille tilaisuuden muodostaa sitä kriittistä massaa, jota ne tarvitsevat kilpaillakseen kansainvälisella huipputasolla. Osaamis- ja innovointiyhteisöjen avulla ne pystyvät kehittämään eurooppalaisen ulottuvuuden ja ne pääsevät kiinni resursseihin, joita huippuosaaminen edellyttää. Yritykset mukaan lukien pk-yritykset hyötyvät :stä seuraavasti: Korkeakoulutus ja tutkimus hyötyvät :stä seuraavien tekijöiden ansiosta: niillä on mahdollisuus vaikuttaa tieteen ja koulutuksen suuntaamiseen niillä on etuoikeutettu yhteys Euroopan parhaisiin tutkimusryhmiin ja opiskelijoihin paremmin koulutetut vastavalmistuneet vastaavat hyvin työmarkkinoiden vaatimuksiin uudet tuotteet ja palvelut saadaan nopeammin markkinoille syntyy oheis- ja start-up -yrityksiä Jos pystyy tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja, jos se voi tuoda sopivammin koulutettua työvoimaa työmarkkinoille, ja jos se pystyy rohkaisemaan lisää yrittäjiä perustamaan ja pitämään yllä innovatiivisia yrityksiä, sitä on tuettava ja se tulee perustaa. Arnaldo Abruzzini, Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liiton Eurochambresin pääsihteeri 12 :n toiminta ja immateriaalioikeudet tuovat lisäarvoa teknologian jakaminen ja lisensointi tehostuvat Jotta tavoitteet vastaisivat todellisuutta, -mallissa liike-elämä on mukana kaikilla strategisilla ja operatiivisilla tasoilla. Yksityissektorille tarjotaan mahdollisuus osallistua merkittävillä taloudellisilla, fyysisillä ja henkilöstöresursseilla :n ja erityisesti osaamis-ja innovointiyhteisöjen toimintaan. Näin yritykset voivat vaikuttaa :n menestymiseen ja uskottavuuteen. hyödyksi kaikille tutkijoilla on paremmat työmahdollisuudet uran kaikissa vaiheissa vastavalmistuneiden tehokkaampi ja helpompi siirtyminen työmarkkinoille huippuresursseista muodostuvan kriittisen massan luominen huippulahjakkuuksien houkutteleminen kaikkialta maailmasta sen näkyvyys ja arvovalta :n viitekehyksessä tapahtuvan yhteistyön tuloksena on kaikkia osapuolia hyödyttävä brain gain eli tietotaidollisen pääoman karttuminen. Sen pohjalta Eurooppaa siirtyy askeleen kohti yhtenäisiä ja houkuttelevia tutkijoiden työmarkkinoita. muodostaa hienon mahdollisuuden, joka on tuonut uutta eloa verkostomme toimintaan. -konsepti edistää strategista ylhäältä alas käytävää keskustelua kilpailukukyisestä yhteistyöstä ja yhteyksistä koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välillä koko Euroopan laajuisessa mittakaavassa. Ensimmäistä kertaa mukana ovat myös yhteistyökumppanit liike-elämästä. Professor Ramon Wyss, Euroopan johtavien tekniikan alan yliopistojen muodostaman CLUSTERverkoston pääsihteeri 13

9 Globaaleja kumppaneita Kaikki hyötyvät Innovaatio ei tunne rajoja. Siksi :llä on selkeä globaali visio. Sen tavoitteena on lisätä Euroopan kilpailukykyä kansainvälisessä kontekstissa. Se on huipputason yhteistyökumppanien käytettävissä maailmanlaajuisesti. Innovointia tukemalla luo uusia tuotteita ja uusia ideoita. Samalla se myös parantaa Euroopan kilpailukykyä ja tukee näin kestävää kehitystä sekä uusien työpaikkojen syntymistä. on eurooppalainen hanke, mutta se on perustettu toimimaan kansainvälisen yhteisön puitteissa. Paitsi että :n on määrä edistää Euroopan kilpailukykyä globaalissa taloudessa, sen tavoitteena on myös houkutella tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä kaikkialta maailmasta. :n hallintoneuvoston päätöksen mukaan EU:n ulkopuolisten huippuluokan yhteistyökumppanien osallistuminen :n toimintaan, erityisesti osaamis-ja innovointiyhteisöihin, on erittäin toivottavaa. Pääosa yhteistyökumppaneista, jotka muodostavat osaamis- ja innovointiyhteisöjä, on peräisin EU:n jäsenvaltioista. Yhteisöt ovat kuitenkin avoinna sellaisille EU:n ulkopuolisille kumppaneille, jotka tuovat niihin huomattavaa lisäarvoa. Näin mahdollistaa EU:n ulkopuolisten resurssien pääsyn mukaan toimintaansa ja tarjoaa tilaisuuden parhaiden kansainvälisten ideoiden ja tiedon jakamiseen. Eurooppalaiset hyötyvät :stä monin tavoin. Euroopan tietotaloutta edistämällä edesauttaa maanosan kestävää kehitystä ja siten sen kaikkien kansalaisten vaurautta sekä sosiaalista hyvinvointia. tuo markkinoille innovatiivisia ideoita. Ne tuovat eurooppalaisten kuluttajien ulottuville suuremman valikoiman edullisempia ja laadukkaampia tuotteita ja palveluja. Samalla :n toiminta rohkaisee yrittäjiä perustamaan ja pitämään toiminnassa uusia, innovatiivisia yrityksiä, jotka tarjoavat lisää tulevaisuuteen suuntautuneita työpaikkoja. Koulutus on :n ydin. Sen avulla autetaan laajentamaan Euroopan taito- ja luovuuspohjaa ja varustetaan ihmisiä tietoyhteiskunnassa tarvittavilla taidoilla. tarjoaa myös mahdollisuuden alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Se synnyttää uusia hankkeita ja houkuttelee alueelle uusia ihmisiä ja resursseja. Näin alueille ja kaupungeille voi olla selvää hyötyä :n osaamis- ja innovointiyhteisöjen toiminnasta. tuo markkinoille innovatiivisia ideoita rohkaisee yrittäjiä perustamaan ja pitämään toiminnassa uusia, innovatiivisia yrityksiä auttaa laajentamaan Euroopan taito- ja luovuuspohjaa tarjoaa mahdollisuuden alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen 14 15

10 Tehokasta rahoitusta :n rahoitusmalli noudattaa yrittäjyysperiaatetta, jotta hankkeelle voidaan taata riittävä rahoitus. Hanke käynnistetään ja sen toimintaa tuetaan EU-rahoituksella. Sen odotetaan muodostuvan houkuttelevaksi sijoituskohteeksi liikeyrityksille. EU:n budjetista annetun alkurahoituksen avulla :n toiminta käynnistetään kaudella Näin instituutin toiminnalle luodaan tukirakenne ja turvataan integroidun tiedonsiirron ja verkostoitumisen edellyttämät olosuhteet. Samalla siihen houkutellaan myös ulkopuolisia investointeja. Koska hankkeesta odotetaan huomattavia tuottoja, uskotaan yritysten haluavan tehdä sijoituksia :n toimintaan ja osallistuvan näin Euroopan innovointipotentiaalin maksimointiin. Läheinen yhteys liike-elämään tekee osaamis- ja innovointiyhteisöistä houkuttelevia sijoituskohteita yksityiselle sektorille. Samalla ne saavat tukea eri lähteistä, mikä takaa hankkeelle vankan taloudellisen pohjan: EU:n :lle varaaman rahoituksen (308.7 milj. euroa) lisäksi osaamis- ja innovointiyhteisöjen kumppaneilla on mahdollisuus hakea rahoitusta rakennerahastoista, seitsemännestä puiteohjelmasta, elinikäisen oppimisen ohjelmasta sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta jäsenvaltioiden ja kansainvälisten elinten tai laitosten myöntämät varat Euroopan investointipankin lainat yksityiset avustukset, kuten testamentit tai lahjoitukset :n oma liikevaihto -säätiö mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen :llä on valtuudet perustaa säätiö, jonka nimenomaisena tavoitteena on edistää ja tukea instituutin toimia. Säätiö on :n tärkein väline varainkeruussa: se hankkii resursseja niin yksityisiltä kuin yrityslahjoittajiltakin. Säätiö tarjoaa yrityksille, hyväntekeväisyysjärjestöille ja muille kumppaneille helpon ja tehokkaan mahdollisuuden osallistua :n toimintaan ja turvata samalla :n aseman huippuosaamisen vaalijana. Säätiön varat suunnataan :n toiminnan tukemiseen. Se on todellinen 16 Ensiaskeleet

11 Ensi askeleet kohti innovaatio- ja teknologiainstituutin perustamista :n tavoitteena on aloittaa toimintansa vuoden 2009 loppuun mennessä. Merkittävät askeleet kohti instituutin perustamista: Kesä 2008: hallintoneuvoston nimittäminen Impressum Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Syksy 2008: hallintoneuvoston ensimmäiset istunnot Yhteinen maksuton palvelunumero* : Kesä 2009: johtajan nimittäminen * Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa. Kesä 2009: ensimmäinen kolmivuotinen työohjelma Loppuvuosi 2009: ensimmäisten 2-3:en osaamis- ja innovointiyhteisön valinta Myöhemmät toimenpiteet: Kesä 2011: :n ensimmäinen riippumaton arviointi Kesä 2011: ensimmäinen strateginen innovointiohjelma Syksy 2011: seuraavien osaamis- ja innovointiyhteisöjen valinta Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu). Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2009 Euroopan yhteisöt, 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium Painettu kloorivalkaisemattomalle paperille ISBN Euroopan komissio doi / s x 17.6 cm

HORIZON 2020 lyhyesti

HORIZON 2020 lyhyesti HORIZON 2020 lyhyesti Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Tutkimus ja innovointi Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.2.2004 KOM(2004) 96 lopullinen 2004/0025 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Yritystoimintajulkaisut Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Opas hyvistä toimintatavoista yrittäjyyshengen ja -taitojen edistämiseksi koulutuksen avulla EUROOPAN KOMISSIO Yritystoiminnan pääosasto Yrittäjyyskulttuurin

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 442 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kohti menestyvää datavetoista

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot