Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry"

Transkriptio

1 1924 SFS perustettiin jo vuonna Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. sivu2 Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry Globaalia toimintaa Metsossa standardit auttavat pysymään linjassa toimintatapojen suhteen. Eri puolilla maailmaa sijaitseviin yksikköihin välitetään tietoa standardien avulla. sivu3 standardi Kaiken takana on Ei mikään tavallinen roskapönttö Molok Oy:n syväkeräysjärjestelmän vienti vetää. Yritys osallistuu aktiivisesti standardisoimistyöhön. Kuva: Matti Immonen Sähköä suonissa Sähköauto Doris hyrrää tyytyväisenä, kun lataus toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Porvoolainen Ensto Oy kehittää tekniikkaa ja osallistuu innolla alan standardisoimistyöhön. sivu4 Julkaistaan Kauppalehden ilmoitusliitteenä sivut6&7 Lasten leikeissä vain mielikuvitus on rajana. Standardisointi mahdollistaa turvallisen hauskanpidon. Johanna Ikäheimo, Lappset Oy sivu5 Kuva: Lappset Kuva: Tomi Leporinne

2 Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ilmoitusliite Tiesitkö että... Standardeista Tuki ja turva Teksti: Jaana Rantalainen Kuva: Soile Kallo SFS huolehtii siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Lisäksi edistämme standardisointia. Sähköpostiosoitteissa nimeksi on standardisoitu ät. Viikkojen numerointi on standardisoitu. Viikko 1 on se viikko, johon kuuluu vuoden ensimmäinen torstai. 58 Eurokoodia Eurooppalaisen rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä unionin alueella että globaalisti on kehitetty yhteensä 58 kantavien rakenteiden suunnittelustandardia. Kuva: Colourbox.com Paperikoot on standardisoitu. Koko A4 on 21 cm leveä ja 29,7 cm korkea. Seuraava koko saadaan aina edellisen koon puolittamisella tai kaksinkertaistamisella. Suurin koko on A0. Se on 84,1 cm leveä ja 118,9 cm korkea. A0 on neliömetrin kokoinen. SFS julkaisee omaa lehteä SFS-tiedotus. Se ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Tilaa omasi numerosta puh Aktiivisella osallistumisella standardisointityöhön yritykset voivat vaikuttaa oman toimintaympäristönsä kehitykseen, Pekka Järvinen toteaa. Panostus standardisointiin KANNATTAA Standardisoinnista hyötyvät niin elinkeinoelämä, julkishallinto kuin yksilötkin. S tandardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista, ja se on luotu helpottamaan elinkeinoelämän, viranomaisten ja kuluttajien jokapäiväistä toimintaa. Standardi on tietyn alan toimijoille yhteinen sopimus siitä, miten jokin asia tehdään. Tähän liittyy yhteisymmärryksen löytyminen ja se, ettei toimintatavoista ole oleellisesti eriäviä kantoja, määrittelee Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Pekka Järvinen. Keino vastata odotuksiin Standardisointityö ja standardien hyväksikäyttö tuovat hyötyjä kaikille osallistujatahoille ja käyttäjille. Toisaalta ne vaativat kaikilta myös panostuksia: standardit eivät synny ilman työtä eikä niiden implementointi oman organisaation toimintaan myöskään ole ilmaista. Haasteena onkin saada suomalainen elinkeinoelämä ja julkisen sektorin edustajat osallistumaan standardisointityöhön, hyödyntämään standardeja ja miettimään niiden käytön tarpeellisuutta omassa toiminnassaan. Standardisointi on vapaaehtoista toimintaa, josta hyötyvät julkishallinto, elinkeinoelämä ja viime kädessä yksilöt. Kuluttajia standardisointi hyödyttää parantamalla muun muassa tuotteiden laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta. Elinkeinoelämälle standardit ovat keino vastata viranomaisten ja asiakkaiden odotuksiin. Ne myös luovat kansainväliselle kaupalle yhteisen kielen, jolloin globaalisti voidaan puhua samoista asioista. Standardeilla yritykset saavat menestystä liiketoimintaan: yritysten kilpailukyky paranee muun muassa kustannustehokkuuden ja ennakoinnin myötä, yritysten toiminta tehostuu ja markkinoille pääsy helpottuu. Lisäksi yritysten toimintaympäristön hallittavuus kasvaa sekä tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuus varmistuu, Järvinen luettelee. Standardeilla myös luodaan perusta uusille tuotteille ja markkinoille. Monipuolista hyötyä Julkishallinnossa standardeilla lisätään kansallista hyvinvointia parantamalla kansainvälistä kilpailukykyä, kun muun muassa yhtenäiset tuotevaatimukset toteutuvat ja innovaatioiden kaupallistaminen nopeutuu. Lisäksi lainsäädäntötyö kevenee ja ylläpito helpottuu: standardit tukevat lainsäädäntöä, ja siinä voidaan suoraan viitata standardeihin. Myös yhteiskunnan infrastruktuuri kehittyy ja kansalaisten elinympäristö paranee, koska standardit tuovat hyötyjä esimerkiksi turvallisuus-, terveysja ympäristöasioihin, Järvinen toteaa. SFS tiedottaa standardisoinnista Suomen Standardisoimisliitto SFS on standardisoinnin keskusjärjestö maassamme. Liitolla on monia tehtäviä, joista tärkeimpiä ovat suomalaisen standardisoimisjärjestelmän ylläpito ja linkkinä toimiminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardisoimisjärjestöihin. Huolehdimme myös siitä, että suomalaisilla ovat kaikki standardit saatavilla. Lisäksi tehtävänämme on standardisoinnin edistäminen, ja tässä yksi keino on tiedottaminen, Järvinen kertoo. SFS Vuonna 1924 perustetussa SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio. Lisätietoja toiminnasta: Suomen Standardisoimisliitto SFS Älykästä tiedonvälitystä jo vuodesta InPress on Conny Unéusin vuonna 1984 perustama kansainvälinen mediatalo, joka toteuttaa asiakkaidensa toimeksiannosta sanoma- ja asiakaslehtiä sekä sähköistä viestintää.. Projektipäällikkö: Vera Schoultz. Editointi: Nystig Oy. Graafinen ulkoasu: Karin Söderström Paino: Alma Manu Oy, Tampere Lisätietoja erikoisliitteistä Kauppalehdessä: Vera Schoultz, p , 2 Kaiken takana on standardi

3 Globaali toimija Teksti: Jaana Rantalainen Kuva: Metso Paper Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ilmoitusliite Standardit ovat keino välittää yhtenäistä tietoa kaikille yksiköille ympäri maailman. Petri Valjus, tuotepäällikkö, Metso Standardit muodostavat pelisäännöt Metsossa standardien hyödyntäminen on arkipäivää ja kuuluu oleellisena osana muun muassa paperi- ja kartonkikoneiden suunnitteluvaiheeseen. M etson Jyväskylän tehtaan standardisointi-insinööri ja paperikoneiden hoitosiltojen tuotepäällikkö Petri Valjus on päivittäin tekemisissä standardisointiin liittyvien asioiden kanssa. Metso on johtavia paperikonevalmistajia maailmassa. Meidän tulee tietää, miten teemme turvallisia koneita ja miten voimme hyödyntää koneturvallisuuden standardeja, jotta konedirektiivin hengen mukaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät, Valjus kertoo. Valjus kuuluu paperikoneiden suunnitteluorganisaatioon. Standardisointi-insinöörinä hänen tehtävänään on hakea tietoa paperikoneiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyvistä standardeista sekä ylläpitää sisäisiä suunnitteluohjeita. Teemme suunnitteluohjeet kansainvälisten tai kansallisten standardien pohjalta, mutta kuitenkin niin, että sovellamme standardeja kokonaisuuden huomioiden. Usein myös asiakas haluaa käyttää omia tehdasstandardeja. Tuotepäällikön roolissa Valjuksen eteen tulee kysymyksiä siitä, miten paperikoneiden hoitosillat voidaan rakentaa käyttäjille mahdollisimman turvallisiksi koneiden käytettävyyttä kuitenkaan unohtamatta. Tässä avuksi tulevat standardit, jotka määrittelevät muun muassa sen, minkä korkuisia ja millaisia turvakaiteiden tulee olla. Standardit luovat yhteisen kielen Valjuksen mukaan yrityksien kannattaa ehdottomasti hyödyntää standardeja, koska tällöin asiantuntijat ovat jo miettineet valmiiksi, miten tietyt asiat tehdään esimerkiksi turvallisesti. Näin yritykset pystyvät keskittymään omaan osaamiseensa. Järjestäytyneessä yhteiskunnassa pitää olla tietyt pelisäännöt ja yritysmaailmassa standardit muodostavat osaltaan nämä pelisäännöt. Standardit ovat myös oivallinen väline kustannusten hallintaan, ja niiden käyttö on välttämätöntä, jotta tuotteesta saadaan kustannustehokas. Tämä puolestaan yhtenä tekijänä siivittää yrityksiä menestykseen, Valjus sanoo. Metso on globaali yritys, jolla on muun muassa paperikoneiden valmistusyksiköitä eri puolilla maailmaa. Standardien myötä kaikille yksiköille tulee yhteinen kieli siitä, miten esimerkiksi hitsausliitos tehdään. Standardit ovat keino välittää yhtenäistä tietoa kaikille yksiköille: dokumentit ovat saatavissa ja luettavissa yhtä lailla eri puolilla maailmaa. Samojen standardien käyttäminen moniyksikköorganisaatiossa on oleellinen osa suunnittelun koordinointia. Näin pysymme linjassa toimintatapojen suhteen, Petri Valjus toteaa ja lisää, että standardit ovat yksi erittäin hyvä tapa johtaa toimintaa. MIKES Kun tarkkuus ratkaisee Katsoit juuri kelloa, tankkaat kohta auton, punnitset pian vihanneksia kaupassa. Jokainen meistä on kaiken aikaa tekemisissä mittaustieteen eli metrologian sovellusten kanssa. Arkipäivän metrologian lisäksi tieteenhaara koskettaa meitä kaikkia myös välillisesti, sillä esimerkiksi kaupankäynti ja teollisuus perustuvat pitkälti mittaamiseen ja mittayksiköihin. Teollisuuden toiminta olisi käytännössä mahdotonta ilman metrologian sovelluksia. Useimmat tuotantomenetelmät vaativat erittäin suurta tarkkuutta ja erityisesti luotettavia mittaustuloksia, erikoistutkija Sari Saxholm Mittatekniikan keskuksesta sanoo. MIKES on metrologian tutkimuslaitos, joka toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa, tekee metrologista huippututkimusta ja kehittää erilaisia mittaussovelluksia teollisuuden kanssa. MIKES haluaa edistää myös standardeissa esiintyvän metrologian tasoa eli jäljitettävyys- luotettavuusnäkökulman saamista mukaan jo standardien laadintavaiheessa. Teollisuuden näkökulmasta tarpeen mukaiset ja luotettavat mittaukset lisäävät tuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä. Oleellista mittaamisessa on, että mitataan toiminnan kannalta oleellisia asioita tarvittavalla tarkkuudella. Ja koska mittaustuloksia käytetään päätöksenteon pohjana, lähtökohtana pitää myös aina olla mittauksen tarkoituksen ymmärtäminen. Ilman asiantuntevaa analyysia siitä, mitä tietoa mittauksilla voidaan saada ja mihin tarkoitukseen tätä tietoa käytetään, tehdään todennäköisesti myös huonoja päätöksiä, Sari Saxholm sanoo. MIKES tarjoaa mittaustekniikan alan tuotteista jäljitettävyys-, tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. SGS SA ALL RIGHTS RESERVED. YOU WHAT SETS APART FROM ALL THE REST? RATKAISU, SOLUTIONS JOKA THAT PARANTAA IMPROVE PROSESSEJA, PROCESSES, JÄRJESTELMÄÄ SYSTEMS AND JA IHMISTÄ PEOPLE Prosessien ja järjestelmien ylivertaisuus tuo tarvittavan kilpailuedun kun kilpai- In a world where competing products and services begin to look the same, it s the processes and systems behind them that make the real difference and deliver competitive advantage. Partnering with the world s leading certification, inspection, testing and verification levat company tuotteet opens the door ja to palvelut better performing näyttävät processes, samanlaisilta. increasingly skilful talent, Kun consistent valitset and SGS:n compliant yhteistyökumppaniksi more sustainable customer löydät relationships oikeat delivering ratkaisut profitable johtamisjärjestelmän competitive advantage. Work with kehittämiseen the global leader and kohti take your supply chains and commitment to the next level, contact us at or visit markkinoiden vaatimaa kilpailuetua. Aloita yhteistyö johtavan kumppanin kanssa tänään, SGS IS THE WORLD S ota yhteyttä LEADING INSPECTION, meihin. VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY SGS ON MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI,- TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS SGS Finland Särkiniementie Helsinki Kaiken takana on standardi 3

4 Turvallisesti tehokas Teksti: Antti J Lagus Kuva: Matti Immonen Standardisointialoite ja käynnistyvä standardisointityö kannattaa nähdä arvokkaana tuloksena tutkimus- ja kehitystyöstä. Matti Lanu, VTT Expert Services Sähköauton lataustolpan standardeja on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Standardisointi helpottaa innovointia Dorikseksi ristitty sähköauto on kiinnitetty lataustolppaan Ensto Oy:n pihassa Porvoossa. Jotta sähköautoilu yleistyisi nykyisestä, tarvitaan varsinaisen auton lisäksi myös hyvin toimiva latausinfrastruktuuri. S tandardisointi on ollut tärkeässä osassa, kun Ensto on kehittänyt sähköauton lataustolppaa. Uuden standardin mukaisesta tolpasta saadaan tarvittaessa vaihtosähkölataukseen 22 kilowattia. Suurempitehoinen lataus lataa auton nopeammin. Tavallisella seinäpistokkeella Enston Doris-auton lataus kestää 6 8 tuntia. Standardin mukaiset turvallisuus- ja tehonrajoitustoiminnot on otettu käyttöön uudessa lataustuotteessa. Tolpassa käytettävä liitintekniikka mahdollistaa kaksisuuntaisen sähkönsyötön, joka on yksi älykkäämpien sähköverkkojen ajateltu toiminto, Enston uusista teknologioista vastaava johtaja Matti Rae sanoo. Tutkimusten mukaan autot ovat pysäköitynä lähes 23 tuntia vuorokaudessa. Tänä aikana niiden akkuja voitaisiin kaksisuuntaisessa verkossa käyttää tasaamaan kulutuspiikkejä. Lataustolpissa on mukana kilowattituntimittaus. Standardisointi olennainen osa liiketoimintaa Olemme mukana myös älykodin standardisointityössä ja tulemme liittymään älykkään sähköverkon standardisointityöhön. Meidän kannaltamme standardisointityö on olennainen osa liiketoimintaa. Se on perusta sähköturvallisuudelle ja yhteensopivuudelle kansainvälisillä markkinoilla ja, lisäksi se helpottaa innovoinnin suuntaamista, Rae sanoo. Etenkin standardisoidun alustan päälle tai rajapintoihin liittyen voidaan helpommin rakentaa uusia ominaisuuksia. Toinen puoli innovoinnista on se, että standardit muovautuessaan myös avaavat liiketoimintamahdollisuuksia. Mitä aikaisemmin ollaan mukana määrittelemässä standardeja, sitä paremmat ovat mahdollisuudet asioiden toteuttamiseen. Standardisointiprosessiin kuuluu, että lopulliseen standarditekstiin päätyvät kohdat ovat monien asiantuntijoiden arvioimia. Tämä tarkoittaa, että ihan mikä tahansa asia ei mene läpi, kuten ei pidäkään. Standardisointityö toimii kaupallisten ehtojen ristipaineessa. Työ vaatiikin Rakeen mukaan neuvottelu- ja kompromissihalukkuutta, mutta taustalla on kuitenkin turvallisuuden parantaminen. Standardisointiin vaikuttaminen aikaisessa vaiheessa auttaa ajattelua oikeaan suuntaan, Matti Rae sanoo. Innovaatiostrategian peruselementti Tavaroita olisi hankalaa myydä, jos maailmassa ei olisi standardeja, jotka varmistavat tuotteiden yhteensopivuuden. Standardisointi on nähty EU:ssa tärkeänä asiana. Sen avulla voidaan parantaa kilpailukykyä ja työllisyyttä. Standardisointi on myös yhtenä peruselementtinä kansallisessa innovaatiostrategiassa. Standardisointi on, kuten patentointikin, tietolähde. Siinä kerrotaan kaikille muille, mikä on teknologian taso. Tämän pohjalta voidaan innovoida. Muita standardisoinnin tarkoituksia ovat turvallisuus, laatu ja ympäristö. Standardisointi lisääkin tuotteiden luotettavuutta, teollinen neuvos Antti Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo. Vaikka standardisointia joskus tunnutaan pidettävän tuotekehityksen esteenä, asia on kyllä toisinpäin. Pikemminkin on kyse siitä, että tutkimuksessa voidaan hyödyntää standardeja lähtötietojen kuvaamisessa, VTT Expert Services Oy:n tekninen johtaja Matti Lanu sanoo. Lanun mielestä standardisointialoite ja käynnistyvä standardisointityö kannattaa nähdä yhtenä arvokkaana tuloksena tutkimus- ja kehitystyöstä. Kun yritykset osallistuvat standardien laatimiseen, ne pääsevät samalla tulevan kehityksen sisäpiiriin. Tämä auttaa Eskolan mukaan yritysten omaa tuotekehitystä. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee standardisointityötä vuosittain vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Gallup Näin meillä Teksti: Maiju Kolisoja Kuva: Taloustutkimus Juha Aalto, toimitusjohtaja, Taloustutkimus Oy Miten markkinatutkimusliiton jäsenet hyötyvät alan ISOstandardista 20252? Standardit yhdessä alan kansainvälisen ESOMAR-säännöstön kanssa auttavat rajaamaan epätervettä kilpailua. Ne määrittelevät tarkemmin erot esimerkiksi telemarkkinoinnin ja markkinointitutkimuksen välillä. Kuva: SPEK Matti Orrainen, johtaja, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Miten tulitöiden paloturvallisuusstandardi SFS 5900 on vaikuttanut maamme paloturvallisuuteen? Ennen tulityökoulutusta ja siihen liittyvää ohjeistusta sekä standardeja tulityöt aiheuttivat lähes 40 % suurpalovahingoista, kun nyt luku on vain muutaman prosentin. Kuva: Konecranes Hannu Rantala, Suunnittelupäällikkö, Konecranes Oyj Miksi Konecranes osallistuu standardien laadintaan kansainvälisesti? Kansainväliset standardit pyrkivät harmonisoimaan alan toimintaa ja yhdenmukaistavat tuotteiden turvallisuustasoja. Nämä tavoitteet ovat koko alan, ja myös kansainvälisesti toimivan Konecranes-konsernin etu. Kuva: Rautaruukki Peter Sandvik, tuotekehitysjohtaja, Rautaruukki Mikä on standardien merkitys Rautaruukille? Standardit ovat oikeastaan Rautaruukin liiketoiminnan perusta, sillä ne vaikuttavat olennaisesti valmistettavan teräksen seokseen ja tekomenetelmään. Niiden ansiosta toimintamme helpottuu, ja voimme taata, että asiakas saa aina juuri sitä, mitä tilaakin. 4 Kaiken takana on standardi

5 Yritysvastuuta Kuva: Lappset Oy Turvastandardin vaatimukset täyttävät leikkipaikkavälineet tarjoavat eri-ikäisille lapsille ikään sopivia haasteita sekä mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita, oppia ja kehittää motorisia taitoja. Turvallisuus on osa laatua Lasten leikeissä vain mielikuvitus on rajana. Standardisointi mahdollistaa hauskanpidon. Lasten leikkipaikkavälineiden suunnittelussa, muotoilussa, valmistuksessa ja asennuksessa eurooppalainen EN turvastandardi toimii ohjenuorana, jota noudattaen valmistetut leikkipaikkavälineet mahdollistavat lasten leikit turvanormien vaatimukset täyttävissä välineissä. EN turvastandardi pyrkii minimoimaan leikkipaikkavälineiden käyttöön liittyvää riskiä, muttei yksistään pysty poistamaan kaikkia leikin tiimellyksessä sattuvia vahinkoja. Turvastandardin perimmäinen tarkoitus onkin ennaltaehkäistä vakavien onnettomuustilanteiden syntymistä ja luoda perusturvallinen leikkiympäristö. Turvastandardi ei siis estä hauskanpitoa eikä luovia ja mielikuvituksellisia leikkejä, vaan nimenomaan mahdollistaa ne. Lisäksi turvanormien noudattaminen toimii lasten vanhemmille, huoltajille, ohjaajille tai opettajille luotettavuuden ja uskottavuuden varmistajana. Yritysvastuunsa vakavasti ottavilla valmistajilla turvastandardin ja lainsäädännön noudattaminen on keskeinen osa kokonaislaatua. ISO laatujärjestelmän avulla puolestaan voidaan osoittaa, että toimintoja kehitetään ja että tuotteiden sekä palveluiden laatu on hyvällä tasolla, jolloin asiakas voi varmistua laatulupauksen pitävyydestä. Yleisesti hyväksytty ISO laatujärjestelmä edesauttaa yritystä todentamaan laadunvarmistuksen asiakkaille, loppukäyttäjille ja yhteistyökumppaneille. Eurooppalaisen turvastandardin tulkinta on kuitenkin haasteellista eikä standardia tulkita läheskään yhtenäisellä tavalla edes Euroopan unionin sisällä, Euroopan ulkopuolisista maista puhumattakaan. Mahdollisimman yhtenäinen näkemys standardin asettamista vaatimuksista olisi kuitenkin suotavaa ja siihen tulisi pyrkiä. Tulkinnoissakin tulisi tosin järjen käyttö olla sallittua. EU:n puolesta tehdään jatkuvasti aktiivista työtä sen eteen, että leikkipaikkavälineitä koskeva eurooppalainen turvanormisto otettaisiin mahdollisimman laajasti käyttöön. Jopa niin, että siitä muodostuisi maailmanlaajuinen ohjeistus. Tähän on toki vielä matkaa. Johanna Ikäheimo Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kuva: Lappset Oy SFS-VERKKOKAUPPA standardit kätevästi internetistä SFS-verkkokaupasta löydät tiedot standardeista, SFS-käsikirjoista ja monista muista tuotteista voit tilata julkaisuja kellon ympäri joka päivä useimmat standardit ovat myös ladattavissa omalle tietokoneelle. Tutustu SFS-verkkokauppaan osoitteessa SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti Kaiken takana on standardi 5

6 Kilpailuetua Teksti: Minna Nurro Kuva: Tomi Leporinne / Molok Oy Toimitusjohtaja Jukka Blomilla on syytä hymyyn. Syväkeräyssäiliöille on kysyntää maailmalla. Standardisoimistyö tasoitti Molokin tietä Jätteiden syväkeräysjärjestelmiä valmistava nokialainen Molok Oy lähti mukaan toimialan standardisoimistyöhön 2000-luvun alkupuolella. Se on vahvistanut yrityksen kilpailukykyä etenkin vientimarkkinoilla. S yväkeräyksen keksijä, teollisuusmies Veikko Salli katseli eräänä päivänä ikkunasta ulos. Pihalla nököttävät roskalaatikot pistivät ikävästi silmään, ja hän tuumi, että näkymä olisi paljon miellyttävämpi, jos säiliön voisi upottaa maan sisään. Tuumasta toimeen. Salli perusti Molok Oy:n vuonna 1991, ja on yhä perheyrityksen hallituksen jäsen. Tänä päivänä Molok on kansainvälinen vientiyritys ja alansa markkinajohtaja Euroopassa. Suomessa sen tuotteet ovat jo niin tunnettuja, että yrityksen nimestä on lähes tullut syväkeräyksen synonyymi. Mukana vaikuttamassa Molokin toimitusjohtaja Jukka Blom nimeää yrityksen kilpailueduiksi korkean laadun ja tehokkaan jälkimarkkinoinnin, mutta pitää tärkeänä osatekijänä myös yrityksen osallistumista alan kansainvälisen standardisoimistyöryhmä CEN/TC 183 WG1:n työskentelyyn. Ilman sitä tuskin olisimme nyt niin vahva tekijä Euroopassa. Työryhmään meitä haastoi saksalaisen kilpailijamme tytäryhtiön silloinen toimitusjohtaja. Työryhmä on merkittävä edunvalvonta- ja näköalapaikka yrityksellemme, Blom arvioi. Hän konkretisoi väitettään esimerkillä: kun työryhmässä standardisoitiin syväkeräyssäiliöiden korkeutta maanpinnasta säiliön ylälaitaan, Molok luonnollisesti lobbasi omien säiliöidensä 900 millimetrin puolesta. Se kirjattiin standardiin, ja samalla yritys säästyi uusien kalliiden muottien valmistukselta. Lupaus laadusta Molokin tuotteet ovat EN-standardien mukaiset. Tiettyjen fyysisten mittojen lisäksi standardisointi normittaa tuotteiden kestävyyttä, joka saavutetaan normitestien kautta. Standardi on siten vahva takuu sovitusta laadusta. Kansainvälisissä tarjouskilpailuissa ei pärjää, jos tuote ei ole standardinmukainen. Esimerkiksi julkishallinto edellyttää aina standardisoituja tuotteita, Blom huomauttaa. Kilpailu kiristyy Syväkeräysjärjestelmien markkina maailmalla kasvaa ripeästi, mikä houkuttelee alalle yhä uusia yrityksiä. Blom pitää selvänä, että kilpailu kiristyy markkinoiden kehittyessä, mutta luottaa Molokin tulevaisuuteen. On realistista olettaa, että jokin jäljittelijä nousee merkittäväksi tekijäksi alalla. Uskon silti, että tuotekehitykseen satsaava Molok on yhä kymmenen vuoden päästäkin vahva tekijä jätteiden syväkeräyksessä. 6 Kaiken takana on standardi

7 Uskon, että tuotekehitykseen satsaava Molok on yhä kymmenen vuoden päästäkin vahva tekijä jätteiden syväkeräyksessä. Jukka Blom, toimitusjohtaja Standardit saa SFS:stä Suomen Standardisoimisliitosta voi ostaa SFS-standardeja, EN-standardeja ja ISOstandardeja sekä SFS-käsikirjoja. Lisäksi SFS:n kautta voi hankkia eri maiden kansallisia standardeja ja muita julkaisuja. Julkaisuja voi tilata SFS:n myynnistä sähköpostitse puhelimitse ( ) tai faksilla ( ). SFS:n verkkokauppa sales.sfs.fi on käytössä kellon ympäri. Tietopalvelu auttaa oikean tiedon lähteille, ja kirjasto on avoinna kaikille arkisin kello 8-16, osoite: Malminkatu 34, Helsinki. Standardeista on hyötyä myös pk-yrityksissä. Pk-yritykset muodostavat 99 % kaikista yrityksistä Euroopassa ja ovat siten keskeisessä roolissa Euroopan taloudessa. Standardien avulla yritykset voivat tehostaa toimintaa, nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista ja parantaa kilpailukykyään. Hallintajärjestelmästandardit Perheyritys Molok Oy perustettiin vuonna 1991 Nokialla. Nykyään kokoonpanopisteitä on jo kymmenessä maassa. maailmalle Faktaa Molok Oy Päätoimipaikka Nokialla. Työllistää 50 henkeä. liikevaihto Suomessa 15 milj. euroa, josta 70 % tulee viennistä Vientiä 34 maahan. Kaksi tuotelinjaa: Molok Classic (rotaatiovalettu) ja Molok Domino (kuitubetoni). lisenssivalmistusta Tanskassa, Espanjassa, Kanadassa ja Brasiliassa, ensi vuonna myös Venäjällä. Tunnetuin hallintajärjestelmästandardi on laadunhallintaa käsittelevä ISO Yli miljoonalla organisaatiolla maailmassa on sertifikaatti siitä, että toiminta täyttää standardin ISO 9001 vaatimukset. Standardia voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä myös hankkimatta sertifikaattia. Standardin ISO 9001 toimintamallista kehitettiin edelleen ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä ISO Sittemmin on laadittu myös muita hallintajärjestelmästandardeja. Tietoturvallisuutta käsittelee standardi ISO/IEC 27001, elintarviketurvallisuutta ISO 22000, energianhallintaa ISO sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmiä OHSAS Parhaillaan luodaan kolmiosaista ISO standardisarjaa omaisuuden hallinnalle. SFS järjestää seminaariin Laatu itsestäänselvyys vai nykyjohdon avainase 1. joulukuuta 2011 Helsingissä. Siinä kuullaan, miten menestyvät pk-yritykset varmistavat tällä hetkellä jatkuvan liiketoiminnan kehittämisen. Lisätiedot Syväkeräyssäiliössä maaperän viileys hidastaa bakteeritoimintaa ja minimoi epämiellyttävät hajut. Perinteisiin pinta-astioihin verrattuna Molok-säiliöön mahtuu jopa viisi kertaa enemmän jätettä. Standardisointi Suomessa Tilaa esittely! Suomen Standardisoimisliitto SFS ry vastaa maassamme standardisoinnista yhteistyössä toimialayhteisöjensä kanssa. Kukin toimialayhteisö vastaa oman alansa standardisoinnista Suomessa ja osallistumisesta eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardisointiin. Toimialayhteisön tehtäviin kuuluu standardisointialoitteiden käsittely, standardiehdotusten valmistelu sekä lausuntokierrosten ja äänestysten hoitaminen. Pääosa SFS-standardeista perustuu kansainvälisiin tai eurooppalaisiin standardeihin. Toimialayhteisöt päättävät oman toimialansa standardien julkaisutavasta ja mahdollisesta kääntämisestä suomen kielelle. SFS:n vastuulla on laajoja toimialojen rajat ylittäviä standardisointialueita, esim. laatujärjestelmien standardisointi ja yhteiskuntavastuu Kaiken takana on standardi 7

8 Sertifiointi auttaa tunnistamaan riskit ja mahdollisuudet Riskit ja niiden hallinta, kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä energiatehokkuus ovat nousseet menestyvien yritysten strategioissa kärkipäähän. Yrityksien toimintaan liittyy taloudellisten riskien lisäksi myös teknisten, ekologisten ja yhteiskunnallisten riskien kokonaisuus. Näiden strategisten haasteiden ymmärtäminen sekä tehokas arviointi ja niiden ratkaiseminen auttaa yritystä tunnistamaan ja vähentämään liiketoimintaan liittyvä riskejä. Keskittyminen tavoitteiden ja prosessien väliseen suhteeseen parantaa kykyä saavuttaa asetetut liiketoiminnan tavoitteet, DNV:n markkinointi- ja myyntijohtaja Seija Meriluoto sanoo. Riskien tunnistamisen sekä resurssien ja prosessien yhdistämisen kannalta kriittisten alueiden arvioiminen vaatii yrityksen tarpeisiin mukautuvaa lähestymistapaa. Jokaisella yrityksellä on omat prioriteettinsa. Keskittymällä liiketoiminnan kannalta oleellisiin tekijöihin päästään myös sertifioinneissa parhaisiin tuloksiin, sanoo liiketoiminnan tuen esimies Anniina Jaakkonen. Kestäviä menestystekijöitä Kestävän kehityksen mukainen toiminta on organisaatioille merkittävä menestystekijä. Kestävää kehitystä edistettäessä pyritään parantamaan omaa toimintaa sekä ekologisesta, taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Organisaatio, joka haluaa näin toimia, tarvitsee toimintansa kehittämiseksi ja arvioimiseksi luotettavat työkalut. Lisäksi tavoitteista ja niiden saavuttamisesta pitää pystyä viestimään uskottavasti. Oman toiminnan kehittäminen ja arvioiminen ei aina riitä, sillä yritykset ovat sidosryhmien ja asiakkaiden silmissä vastuussa myös alihankintaketjun toiminnasta. Standardisoidut mittarit mahdollistavat konkreettiset ja kustannustehokkaat tavat arvioida koko ketjun toimintaa. DNV tarjoaa sertifiointipalvelujen lisäksi niihin liittyviä mielenkiintoisia ja mielekkäitä koulutuksia, koulutuspäällikkö Tarja Myller (vas.), Seija Meriluoto ja Anniina Jaakkonen sanovat. Uusi energiastandardi Sitoutuminen energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen on osoittautunut toimivaksi keinoksi laskea kustannuksia ja parantaa organisaation ympäristövastuuta. Yrityksen toiminnan kannalta tehokas energianhallinta edellyttää runsaasti tietämystä mm. omasta energiankäytöstä, mahdollisuuksista säästää energiaa ja kuinka energiatehokkuus otetaan huomioon toimintatavoissa. DNV Certifikation Oy/Ab:n palveluita Risk Based Certification on yritysten strategisten haasteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen kehitetty sertifiointimenetelmä. ProSustain-standardi mittaa ja edistää yrityksen kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa sekä parantaa viestintää saavutetuista tuloksista. Energian hallintajärjestelmäpalvelut, mm. SFS EN 16001, ISO standardien käyttöönotto. Uudet EN sekä ISO energiajärjestelmästandardit antavat mallit energiakulutuksen tarkkailuun ja vähentämiseen. Se sopii kaikille organisaatioille alaan, kokoon tai sijaintiin katsomatta ja kattaa kaikki energianlähteet sekä käyttötavat, Seija Meriluoto sanoo. Luotettavuutta sertifioinnista Kuva: istockphoto Sertifioida vai ei sertifioida? Siinäpä kysymys. Eikä edes kovin vaikea, mikäli suorittaa pienen ajatusleikin: kumman kanssa tekisit mieluummin yhteistyötä, Yritys Yyn vai Yritys Xn kanssa? Näistä kahdesta Yritys X vakuuttaa olevansa alansa ylivoimainen ykkönen. Yritys Yyllä on lisäksi sertifikaatti, jonka mukaan heidän toimintansa, tuotteensa ja palvelunsa laatu on ulkopuolisen tahon arvioima ja hyväksi havaitsema. Sertifiointi on ulkopuolisen, riippumattoman osapuolen antama tunnustus. Se on lupaus vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta, Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Anne Qvintus sanoo. Toiminta- ja laatujärjestelmän tai henkilöstön sertifiointi toimii yrityksen oman toiminnan kehittämisessä välineenä ja luo läpinäkyvyyttä johtamiseen. Samalla yritys viestii sidosryhmilleen kunnianhimostaan ja pyrkimyksestään turvallisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminta- ja toimitusvarmuuteen. Kehitystoimenpiteiden oikea ja tehokas kohdistaminen auttaa myös vähentämään virheitä ja tuo näin kustannustehokkuutta. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla kysymys on usein ihmishengestä, joten poikkeamat prosesseissa, palvelussa tai laitteissa voivat pahimmillaan olla kohtalokkaita. Anne Qvintus Sertifikaatti perustuu standardeihin Sertifiointi perustuu tiettyihin kansainvälisiin ja kansallisiin standardeihin, joiden avulla varmistetaan, että arviointi toteutetaan samalla lailla eri tilanteissa. Standardin avulla varmistetaan, että arviointi toteutetaan samalla lailla eri tilanteissa. Standardi tarjoaa raamit, joiden sisällä yrityksen omat tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon. Näin yritys saa arvokasta palautetta nimenomaan omasta näkökulmastaan. Sertifiointi on tarjouskilpailuun osallistuville melkoinen valtti. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja julkishallinnon palvelujen kilpailutuksissa sertifiointi tuo joissakin tapauksissa huomattavia etuja laatupisteiden muodossa. Alan yritykset ovat selvästi aktivoituneet hakemaan sertifiointeja, eli sertifikaatin merkitys tarjouskilpailuissa on ymmärretty. Inspecta Sertifiointi Oy palvelut kattavat mm. laadun (mm. ISO 9001), ympäristön ja kestävän kehityksen (mm. ISO 14001, EN 16001), työ- ja tietoturvallisuuden (mm. OHSAS 18001, ISO/IEC 27001), IT-palvelujen (mm. ISO/IEC 20000) ja elintarviketurvallisuuden (mm. ISO 22000) sertifioinnit. kaikilla Inspectan asiantuntijoilla on pitkä ja monipuolinen kokemus, jolla toimialaosaaminen varmistetaan hitsaajien, hitsauskoordinaattoreiden ja monien alojen tarkastajien ja toimijoiden sertifioinnit. tuotesertifionnit ja tuotannon laadun varmistuksen (CE-merkki, muut tuotteita koskevat viranomaisvaatimukset). Tietoturva keskeinen osa laatua Inspectan palveluvalikoimaan kuuluu myös harvinaisempia alueita, kuten tietoturvaalan sertifiointi. Esimerkiksi monissa julkishallinon toiminnoissa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tietoturva on yhä olennaisempi osa järjestelmien laatua. Sähköisten potilasrekisterien sisältämien tietojen päätyminen vääriin käsiin olisi erittäin kiusallista ja jopa vahingollista. Olemmekin panostaneet voimakkaasti osaamiseemme tietoturvajärjestelmien arvioinneissa, Anne Qvintus sanoo. Sertifiointipalveluiden lisäksi Inspecta tukee asiakkaita myös muilla laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta lisäävillä testaus- ja tarkastuspalveluilla. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla kysymys on usein ihmishengestä, joten poikkeamat prosesseissa, palvelussa tai laitteissa voivat pahimmillaan olla kohtalokkaita. Siksi kokonaisuus ratkaisee. 8 Kaiken takana on standardi

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 PEJ/AnA 25.10.2012 25.10.2012 Vaalikokous hyväksynyt 29.11.2012 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 1. Standardisointi ja sen hyödyt Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa FINAS-päivä 26.1.2017 Katri Valli Suomen Standardisoimisliitto SFS SFS ja sen rooli standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa koordinoi kansallista standardisointia

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Mitä akkreditointi on? Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

METSTAn strategia

METSTAn strategia METSTAn strategia 2013-2015 VISIO METSTA ON TUNNETTU TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN STANDARDIEN VASTUUTAHONA. STANDARDIT LUOVAT SELKEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA SEKÄ OVAT OSA YHTEISKUNTAA JA SEN TOIMINTOJA. 2 Strategiset

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Viestintäalan ympäristölinjaus

Viestintäalan ympäristölinjaus Viestintäalan ympäristölinjaus Matkalla kestävämpään 24.8.2010 1 Ympäristölinjaus-projekti Projektin ohjausryhmä VKL:n strategia- ja tulevaisuusryhmä Projektin johtoryhmä Jukka Ottela, ESA Tarja Kyllönen,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Golli-projektin esittely

Golli-projektin esittely Golli-projektin esittely Onnistunut projekti tapahtuma Eteläranta 10 Elina Santamäki, Head of GS1 System, GS1 Finland Oy 22.04.2016 Elina Espoo Sosionomi SOK Tytär Opinnot LUT GS1 Finland Golli GO LIVE

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Toimeksiannon määrittely

Toimeksiannon määrittely Sähköautojen tulevaisuus Suomessa - sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta Selvitys liikenne- ja viestintäministeriölle Nils-Olof Nylund/VTT 16.2.2011 Kuva: Renault Toimeksiannon määrittely

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3)

Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) Yleiset kommentit tietoturvastrategialuonnokseen (1/3) 1.1. Koska kyseisessä strategialuonnoksessa todetaan strategian keskittyvän elinkeinoelämän tietoturvallisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseen, on

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012

Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Riskienhallinta ja turvallisuus FORUM 2012 Järjestelmä- ja ohjelmistoturvallisuus 17.10.2012 Finlandia-talo, Helsinki Tuotepäällikkö Janne Peltonen VTT Expert Services Oy 12.10.2012 2 VTT Expert Services

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Optima alustana verkkokurssin jakeluun useille eri asiakkaille

Optima alustana verkkokurssin jakeluun useille eri asiakkaille Optima alustana verkkokurssin jakeluun useille eri asiakkaille Esitys Optima-päivässä Versio päivän osallistujille jaettavaksi Tiistai 29.11.2016 JHL-opisto, Helsinki Martti Setälä, Insta Trust Oy Sisältö

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa

Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Kauppakamari: Suunta seminaari Muutos johtajuudessa - Johtajuus muutoksessa Marko Parkkinen 11.10.2015 Mitä tapahtui päivälleen 97 vuotta sitten klo 11:00? 1. maailmansodan aselepo solmitaan 11.11.1918

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa

Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy. Teollinen Internet konepajateollisuudessa Teollinen Internet tuotantotoiminnassa -seminaari Raahe 13.1.2016 Kimmo Jaakkonen, Absent Oy Teollinen Internet konepajateollisuudessa Absent Oy Teollisuuden palveluliiketoimintajärjestelmät Aftersales

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj

Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta. Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj Kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa materiaalitehokkuudesta Markus Terho, Head of Sustainability, Nokia Oyj 11.4.2013 Teknologiateollisuus on materiaalitehokkuuden edelläkävijä Suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko

DIGITAALISUUDELLA SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN MENESTYSTÄ POHJOIS- Yliopettaja Esa Hietikko DIGITAALISUUDELLA MENESTYSTÄ POHJOIS- SAVON TEOLLISUUTEEN JA PALVELUIHIN Yliopettaja Esa Hietikko Digitalisaatio on hyvin laaja käsite 2/13 Miksi digitalisaatiota? Digibarometrin mukaan yritysten digitaalinen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana

Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana Hajautettu lämmöntuotanto liiketoimintana - kokemuksia EU-hankkeista Forest Energy 2020 vuosiseminaari Joensuu, 9.10.2013 Jyrki Raitila, VTT Taustaa VTT (Jyväskylä) ollut mukana useissa EU- ja maakuntaprojekteissa,

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014

Ex E e x l e Co C m o po p si o t si es e Re R i e nf n or o cin ci g n g Yo Y u o r u Bu B si u n si e n ss e Heinäkuu 2014 Exel Composites Reinforcing Your Business Heinäkuu 2014 Exel Composites on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja jolla on yli 50 vuoden kokemus kasvusta ja innovaatiosta Maailman johtava, vuonna

Lisätiedot