Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry"

Transkriptio

1 1924 SFS perustettiin jo vuonna Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. sivu2 Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry Globaalia toimintaa Metsossa standardit auttavat pysymään linjassa toimintatapojen suhteen. Eri puolilla maailmaa sijaitseviin yksikköihin välitetään tietoa standardien avulla. sivu3 standardi Kaiken takana on Ei mikään tavallinen roskapönttö Molok Oy:n syväkeräysjärjestelmän vienti vetää. Yritys osallistuu aktiivisesti standardisoimistyöhön. Kuva: Matti Immonen Sähköä suonissa Sähköauto Doris hyrrää tyytyväisenä, kun lataus toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Porvoolainen Ensto Oy kehittää tekniikkaa ja osallistuu innolla alan standardisoimistyöhön. sivu4 Julkaistaan Kauppalehden ilmoitusliitteenä sivut6&7 Lasten leikeissä vain mielikuvitus on rajana. Standardisointi mahdollistaa turvallisen hauskanpidon. Johanna Ikäheimo, Lappset Oy sivu5 Kuva: Lappset Kuva: Tomi Leporinne

2 Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ilmoitusliite Tiesitkö että... Standardeista Tuki ja turva Teksti: Jaana Rantalainen Kuva: Soile Kallo SFS huolehtii siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Lisäksi edistämme standardisointia. Sähköpostiosoitteissa nimeksi on standardisoitu ät. Viikkojen numerointi on standardisoitu. Viikko 1 on se viikko, johon kuuluu vuoden ensimmäinen torstai. 58 Eurokoodia Eurooppalaisen rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä unionin alueella että globaalisti on kehitetty yhteensä 58 kantavien rakenteiden suunnittelustandardia. Kuva: Colourbox.com Paperikoot on standardisoitu. Koko A4 on 21 cm leveä ja 29,7 cm korkea. Seuraava koko saadaan aina edellisen koon puolittamisella tai kaksinkertaistamisella. Suurin koko on A0. Se on 84,1 cm leveä ja 118,9 cm korkea. A0 on neliömetrin kokoinen. SFS julkaisee omaa lehteä SFS-tiedotus. Se ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Tilaa omasi numerosta puh Aktiivisella osallistumisella standardisointityöhön yritykset voivat vaikuttaa oman toimintaympäristönsä kehitykseen, Pekka Järvinen toteaa. Panostus standardisointiin KANNATTAA Standardisoinnista hyötyvät niin elinkeinoelämä, julkishallinto kuin yksilötkin. S tandardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista, ja se on luotu helpottamaan elinkeinoelämän, viranomaisten ja kuluttajien jokapäiväistä toimintaa. Standardi on tietyn alan toimijoille yhteinen sopimus siitä, miten jokin asia tehdään. Tähän liittyy yhteisymmärryksen löytyminen ja se, ettei toimintatavoista ole oleellisesti eriäviä kantoja, määrittelee Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Pekka Järvinen. Keino vastata odotuksiin Standardisointityö ja standardien hyväksikäyttö tuovat hyötyjä kaikille osallistujatahoille ja käyttäjille. Toisaalta ne vaativat kaikilta myös panostuksia: standardit eivät synny ilman työtä eikä niiden implementointi oman organisaation toimintaan myöskään ole ilmaista. Haasteena onkin saada suomalainen elinkeinoelämä ja julkisen sektorin edustajat osallistumaan standardisointityöhön, hyödyntämään standardeja ja miettimään niiden käytön tarpeellisuutta omassa toiminnassaan. Standardisointi on vapaaehtoista toimintaa, josta hyötyvät julkishallinto, elinkeinoelämä ja viime kädessä yksilöt. Kuluttajia standardisointi hyödyttää parantamalla muun muassa tuotteiden laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta. Elinkeinoelämälle standardit ovat keino vastata viranomaisten ja asiakkaiden odotuksiin. Ne myös luovat kansainväliselle kaupalle yhteisen kielen, jolloin globaalisti voidaan puhua samoista asioista. Standardeilla yritykset saavat menestystä liiketoimintaan: yritysten kilpailukyky paranee muun muassa kustannustehokkuuden ja ennakoinnin myötä, yritysten toiminta tehostuu ja markkinoille pääsy helpottuu. Lisäksi yritysten toimintaympäristön hallittavuus kasvaa sekä tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuus varmistuu, Järvinen luettelee. Standardeilla myös luodaan perusta uusille tuotteille ja markkinoille. Monipuolista hyötyä Julkishallinnossa standardeilla lisätään kansallista hyvinvointia parantamalla kansainvälistä kilpailukykyä, kun muun muassa yhtenäiset tuotevaatimukset toteutuvat ja innovaatioiden kaupallistaminen nopeutuu. Lisäksi lainsäädäntötyö kevenee ja ylläpito helpottuu: standardit tukevat lainsäädäntöä, ja siinä voidaan suoraan viitata standardeihin. Myös yhteiskunnan infrastruktuuri kehittyy ja kansalaisten elinympäristö paranee, koska standardit tuovat hyötyjä esimerkiksi turvallisuus-, terveysja ympäristöasioihin, Järvinen toteaa. SFS tiedottaa standardisoinnista Suomen Standardisoimisliitto SFS on standardisoinnin keskusjärjestö maassamme. Liitolla on monia tehtäviä, joista tärkeimpiä ovat suomalaisen standardisoimisjärjestelmän ylläpito ja linkkinä toimiminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardisoimisjärjestöihin. Huolehdimme myös siitä, että suomalaisilla ovat kaikki standardit saatavilla. Lisäksi tehtävänämme on standardisoinnin edistäminen, ja tässä yksi keino on tiedottaminen, Järvinen kertoo. SFS Vuonna 1924 perustetussa SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio. Lisätietoja toiminnasta: Suomen Standardisoimisliitto SFS Älykästä tiedonvälitystä jo vuodesta InPress on Conny Unéusin vuonna 1984 perustama kansainvälinen mediatalo, joka toteuttaa asiakkaidensa toimeksiannosta sanoma- ja asiakaslehtiä sekä sähköistä viestintää.. Projektipäällikkö: Vera Schoultz. Editointi: Nystig Oy. Graafinen ulkoasu: Karin Söderström Paino: Alma Manu Oy, Tampere Lisätietoja erikoisliitteistä Kauppalehdessä: Vera Schoultz, p , 2 Kaiken takana on standardi

3 Globaali toimija Teksti: Jaana Rantalainen Kuva: Metso Paper Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ilmoitusliite Standardit ovat keino välittää yhtenäistä tietoa kaikille yksiköille ympäri maailman. Petri Valjus, tuotepäällikkö, Metso Standardit muodostavat pelisäännöt Metsossa standardien hyödyntäminen on arkipäivää ja kuuluu oleellisena osana muun muassa paperi- ja kartonkikoneiden suunnitteluvaiheeseen. M etson Jyväskylän tehtaan standardisointi-insinööri ja paperikoneiden hoitosiltojen tuotepäällikkö Petri Valjus on päivittäin tekemisissä standardisointiin liittyvien asioiden kanssa. Metso on johtavia paperikonevalmistajia maailmassa. Meidän tulee tietää, miten teemme turvallisia koneita ja miten voimme hyödyntää koneturvallisuuden standardeja, jotta konedirektiivin hengen mukaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät, Valjus kertoo. Valjus kuuluu paperikoneiden suunnitteluorganisaatioon. Standardisointi-insinöörinä hänen tehtävänään on hakea tietoa paperikoneiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyvistä standardeista sekä ylläpitää sisäisiä suunnitteluohjeita. Teemme suunnitteluohjeet kansainvälisten tai kansallisten standardien pohjalta, mutta kuitenkin niin, että sovellamme standardeja kokonaisuuden huomioiden. Usein myös asiakas haluaa käyttää omia tehdasstandardeja. Tuotepäällikön roolissa Valjuksen eteen tulee kysymyksiä siitä, miten paperikoneiden hoitosillat voidaan rakentaa käyttäjille mahdollisimman turvallisiksi koneiden käytettävyyttä kuitenkaan unohtamatta. Tässä avuksi tulevat standardit, jotka määrittelevät muun muassa sen, minkä korkuisia ja millaisia turvakaiteiden tulee olla. Standardit luovat yhteisen kielen Valjuksen mukaan yrityksien kannattaa ehdottomasti hyödyntää standardeja, koska tällöin asiantuntijat ovat jo miettineet valmiiksi, miten tietyt asiat tehdään esimerkiksi turvallisesti. Näin yritykset pystyvät keskittymään omaan osaamiseensa. Järjestäytyneessä yhteiskunnassa pitää olla tietyt pelisäännöt ja yritysmaailmassa standardit muodostavat osaltaan nämä pelisäännöt. Standardit ovat myös oivallinen väline kustannusten hallintaan, ja niiden käyttö on välttämätöntä, jotta tuotteesta saadaan kustannustehokas. Tämä puolestaan yhtenä tekijänä siivittää yrityksiä menestykseen, Valjus sanoo. Metso on globaali yritys, jolla on muun muassa paperikoneiden valmistusyksiköitä eri puolilla maailmaa. Standardien myötä kaikille yksiköille tulee yhteinen kieli siitä, miten esimerkiksi hitsausliitos tehdään. Standardit ovat keino välittää yhtenäistä tietoa kaikille yksiköille: dokumentit ovat saatavissa ja luettavissa yhtä lailla eri puolilla maailmaa. Samojen standardien käyttäminen moniyksikköorganisaatiossa on oleellinen osa suunnittelun koordinointia. Näin pysymme linjassa toimintatapojen suhteen, Petri Valjus toteaa ja lisää, että standardit ovat yksi erittäin hyvä tapa johtaa toimintaa. MIKES Kun tarkkuus ratkaisee Katsoit juuri kelloa, tankkaat kohta auton, punnitset pian vihanneksia kaupassa. Jokainen meistä on kaiken aikaa tekemisissä mittaustieteen eli metrologian sovellusten kanssa. Arkipäivän metrologian lisäksi tieteenhaara koskettaa meitä kaikkia myös välillisesti, sillä esimerkiksi kaupankäynti ja teollisuus perustuvat pitkälti mittaamiseen ja mittayksiköihin. Teollisuuden toiminta olisi käytännössä mahdotonta ilman metrologian sovelluksia. Useimmat tuotantomenetelmät vaativat erittäin suurta tarkkuutta ja erityisesti luotettavia mittaustuloksia, erikoistutkija Sari Saxholm Mittatekniikan keskuksesta sanoo. MIKES on metrologian tutkimuslaitos, joka toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa, tekee metrologista huippututkimusta ja kehittää erilaisia mittaussovelluksia teollisuuden kanssa. MIKES haluaa edistää myös standardeissa esiintyvän metrologian tasoa eli jäljitettävyys- luotettavuusnäkökulman saamista mukaan jo standardien laadintavaiheessa. Teollisuuden näkökulmasta tarpeen mukaiset ja luotettavat mittaukset lisäävät tuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä. Oleellista mittaamisessa on, että mitataan toiminnan kannalta oleellisia asioita tarvittavalla tarkkuudella. Ja koska mittaustuloksia käytetään päätöksenteon pohjana, lähtökohtana pitää myös aina olla mittauksen tarkoituksen ymmärtäminen. Ilman asiantuntevaa analyysia siitä, mitä tietoa mittauksilla voidaan saada ja mihin tarkoitukseen tätä tietoa käytetään, tehdään todennäköisesti myös huonoja päätöksiä, Sari Saxholm sanoo. MIKES tarjoaa mittaustekniikan alan tuotteista jäljitettävyys-, tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. SGS SA ALL RIGHTS RESERVED. YOU WHAT SETS APART FROM ALL THE REST? RATKAISU, SOLUTIONS JOKA THAT PARANTAA IMPROVE PROSESSEJA, PROCESSES, JÄRJESTELMÄÄ SYSTEMS AND JA IHMISTÄ PEOPLE Prosessien ja järjestelmien ylivertaisuus tuo tarvittavan kilpailuedun kun kilpai- In a world where competing products and services begin to look the same, it s the processes and systems behind them that make the real difference and deliver competitive advantage. Partnering with the world s leading certification, inspection, testing and verification levat company tuotteet opens the door ja to palvelut better performing näyttävät processes, samanlaisilta. increasingly skilful talent, Kun consistent valitset and SGS:n compliant yhteistyökumppaniksi more sustainable customer löydät relationships oikeat delivering ratkaisut profitable johtamisjärjestelmän competitive advantage. Work with kehittämiseen the global leader and kohti take your supply chains and commitment to the next level, contact us at or visit markkinoiden vaatimaa kilpailuetua. Aloita yhteistyö johtavan kumppanin kanssa tänään, SGS IS THE WORLD S ota yhteyttä LEADING INSPECTION, meihin. VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY SGS ON MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI,- TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS SGS Finland Särkiniementie Helsinki Kaiken takana on standardi 3

4 Turvallisesti tehokas Teksti: Antti J Lagus Kuva: Matti Immonen Standardisointialoite ja käynnistyvä standardisointityö kannattaa nähdä arvokkaana tuloksena tutkimus- ja kehitystyöstä. Matti Lanu, VTT Expert Services Sähköauton lataustolpan standardeja on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Standardisointi helpottaa innovointia Dorikseksi ristitty sähköauto on kiinnitetty lataustolppaan Ensto Oy:n pihassa Porvoossa. Jotta sähköautoilu yleistyisi nykyisestä, tarvitaan varsinaisen auton lisäksi myös hyvin toimiva latausinfrastruktuuri. S tandardisointi on ollut tärkeässä osassa, kun Ensto on kehittänyt sähköauton lataustolppaa. Uuden standardin mukaisesta tolpasta saadaan tarvittaessa vaihtosähkölataukseen 22 kilowattia. Suurempitehoinen lataus lataa auton nopeammin. Tavallisella seinäpistokkeella Enston Doris-auton lataus kestää 6 8 tuntia. Standardin mukaiset turvallisuus- ja tehonrajoitustoiminnot on otettu käyttöön uudessa lataustuotteessa. Tolpassa käytettävä liitintekniikka mahdollistaa kaksisuuntaisen sähkönsyötön, joka on yksi älykkäämpien sähköverkkojen ajateltu toiminto, Enston uusista teknologioista vastaava johtaja Matti Rae sanoo. Tutkimusten mukaan autot ovat pysäköitynä lähes 23 tuntia vuorokaudessa. Tänä aikana niiden akkuja voitaisiin kaksisuuntaisessa verkossa käyttää tasaamaan kulutuspiikkejä. Lataustolpissa on mukana kilowattituntimittaus. Standardisointi olennainen osa liiketoimintaa Olemme mukana myös älykodin standardisointityössä ja tulemme liittymään älykkään sähköverkon standardisointityöhön. Meidän kannaltamme standardisointityö on olennainen osa liiketoimintaa. Se on perusta sähköturvallisuudelle ja yhteensopivuudelle kansainvälisillä markkinoilla ja, lisäksi se helpottaa innovoinnin suuntaamista, Rae sanoo. Etenkin standardisoidun alustan päälle tai rajapintoihin liittyen voidaan helpommin rakentaa uusia ominaisuuksia. Toinen puoli innovoinnista on se, että standardit muovautuessaan myös avaavat liiketoimintamahdollisuuksia. Mitä aikaisemmin ollaan mukana määrittelemässä standardeja, sitä paremmat ovat mahdollisuudet asioiden toteuttamiseen. Standardisointiprosessiin kuuluu, että lopulliseen standarditekstiin päätyvät kohdat ovat monien asiantuntijoiden arvioimia. Tämä tarkoittaa, että ihan mikä tahansa asia ei mene läpi, kuten ei pidäkään. Standardisointityö toimii kaupallisten ehtojen ristipaineessa. Työ vaatiikin Rakeen mukaan neuvottelu- ja kompromissihalukkuutta, mutta taustalla on kuitenkin turvallisuuden parantaminen. Standardisointiin vaikuttaminen aikaisessa vaiheessa auttaa ajattelua oikeaan suuntaan, Matti Rae sanoo. Innovaatiostrategian peruselementti Tavaroita olisi hankalaa myydä, jos maailmassa ei olisi standardeja, jotka varmistavat tuotteiden yhteensopivuuden. Standardisointi on nähty EU:ssa tärkeänä asiana. Sen avulla voidaan parantaa kilpailukykyä ja työllisyyttä. Standardisointi on myös yhtenä peruselementtinä kansallisessa innovaatiostrategiassa. Standardisointi on, kuten patentointikin, tietolähde. Siinä kerrotaan kaikille muille, mikä on teknologian taso. Tämän pohjalta voidaan innovoida. Muita standardisoinnin tarkoituksia ovat turvallisuus, laatu ja ympäristö. Standardisointi lisääkin tuotteiden luotettavuutta, teollinen neuvos Antti Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo. Vaikka standardisointia joskus tunnutaan pidettävän tuotekehityksen esteenä, asia on kyllä toisinpäin. Pikemminkin on kyse siitä, että tutkimuksessa voidaan hyödyntää standardeja lähtötietojen kuvaamisessa, VTT Expert Services Oy:n tekninen johtaja Matti Lanu sanoo. Lanun mielestä standardisointialoite ja käynnistyvä standardisointityö kannattaa nähdä yhtenä arvokkaana tuloksena tutkimus- ja kehitystyöstä. Kun yritykset osallistuvat standardien laatimiseen, ne pääsevät samalla tulevan kehityksen sisäpiiriin. Tämä auttaa Eskolan mukaan yritysten omaa tuotekehitystä. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee standardisointityötä vuosittain vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Gallup Näin meillä Teksti: Maiju Kolisoja Kuva: Taloustutkimus Juha Aalto, toimitusjohtaja, Taloustutkimus Oy Miten markkinatutkimusliiton jäsenet hyötyvät alan ISOstandardista 20252? Standardit yhdessä alan kansainvälisen ESOMAR-säännöstön kanssa auttavat rajaamaan epätervettä kilpailua. Ne määrittelevät tarkemmin erot esimerkiksi telemarkkinoinnin ja markkinointitutkimuksen välillä. Kuva: SPEK Matti Orrainen, johtaja, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Miten tulitöiden paloturvallisuusstandardi SFS 5900 on vaikuttanut maamme paloturvallisuuteen? Ennen tulityökoulutusta ja siihen liittyvää ohjeistusta sekä standardeja tulityöt aiheuttivat lähes 40 % suurpalovahingoista, kun nyt luku on vain muutaman prosentin. Kuva: Konecranes Hannu Rantala, Suunnittelupäällikkö, Konecranes Oyj Miksi Konecranes osallistuu standardien laadintaan kansainvälisesti? Kansainväliset standardit pyrkivät harmonisoimaan alan toimintaa ja yhdenmukaistavat tuotteiden turvallisuustasoja. Nämä tavoitteet ovat koko alan, ja myös kansainvälisesti toimivan Konecranes-konsernin etu. Kuva: Rautaruukki Peter Sandvik, tuotekehitysjohtaja, Rautaruukki Mikä on standardien merkitys Rautaruukille? Standardit ovat oikeastaan Rautaruukin liiketoiminnan perusta, sillä ne vaikuttavat olennaisesti valmistettavan teräksen seokseen ja tekomenetelmään. Niiden ansiosta toimintamme helpottuu, ja voimme taata, että asiakas saa aina juuri sitä, mitä tilaakin. 4 Kaiken takana on standardi

5 Yritysvastuuta Kuva: Lappset Oy Turvastandardin vaatimukset täyttävät leikkipaikkavälineet tarjoavat eri-ikäisille lapsille ikään sopivia haasteita sekä mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita, oppia ja kehittää motorisia taitoja. Turvallisuus on osa laatua Lasten leikeissä vain mielikuvitus on rajana. Standardisointi mahdollistaa hauskanpidon. Lasten leikkipaikkavälineiden suunnittelussa, muotoilussa, valmistuksessa ja asennuksessa eurooppalainen EN turvastandardi toimii ohjenuorana, jota noudattaen valmistetut leikkipaikkavälineet mahdollistavat lasten leikit turvanormien vaatimukset täyttävissä välineissä. EN turvastandardi pyrkii minimoimaan leikkipaikkavälineiden käyttöön liittyvää riskiä, muttei yksistään pysty poistamaan kaikkia leikin tiimellyksessä sattuvia vahinkoja. Turvastandardin perimmäinen tarkoitus onkin ennaltaehkäistä vakavien onnettomuustilanteiden syntymistä ja luoda perusturvallinen leikkiympäristö. Turvastandardi ei siis estä hauskanpitoa eikä luovia ja mielikuvituksellisia leikkejä, vaan nimenomaan mahdollistaa ne. Lisäksi turvanormien noudattaminen toimii lasten vanhemmille, huoltajille, ohjaajille tai opettajille luotettavuuden ja uskottavuuden varmistajana. Yritysvastuunsa vakavasti ottavilla valmistajilla turvastandardin ja lainsäädännön noudattaminen on keskeinen osa kokonaislaatua. ISO laatujärjestelmän avulla puolestaan voidaan osoittaa, että toimintoja kehitetään ja että tuotteiden sekä palveluiden laatu on hyvällä tasolla, jolloin asiakas voi varmistua laatulupauksen pitävyydestä. Yleisesti hyväksytty ISO laatujärjestelmä edesauttaa yritystä todentamaan laadunvarmistuksen asiakkaille, loppukäyttäjille ja yhteistyökumppaneille. Eurooppalaisen turvastandardin tulkinta on kuitenkin haasteellista eikä standardia tulkita läheskään yhtenäisellä tavalla edes Euroopan unionin sisällä, Euroopan ulkopuolisista maista puhumattakaan. Mahdollisimman yhtenäinen näkemys standardin asettamista vaatimuksista olisi kuitenkin suotavaa ja siihen tulisi pyrkiä. Tulkinnoissakin tulisi tosin järjen käyttö olla sallittua. EU:n puolesta tehdään jatkuvasti aktiivista työtä sen eteen, että leikkipaikkavälineitä koskeva eurooppalainen turvanormisto otettaisiin mahdollisimman laajasti käyttöön. Jopa niin, että siitä muodostuisi maailmanlaajuinen ohjeistus. Tähän on toki vielä matkaa. Johanna Ikäheimo Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kuva: Lappset Oy SFS-VERKKOKAUPPA standardit kätevästi internetistä SFS-verkkokaupasta löydät tiedot standardeista, SFS-käsikirjoista ja monista muista tuotteista voit tilata julkaisuja kellon ympäri joka päivä useimmat standardit ovat myös ladattavissa omalle tietokoneelle. Tutustu SFS-verkkokauppaan osoitteessa SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti Kaiken takana on standardi 5

6 Kilpailuetua Teksti: Minna Nurro Kuva: Tomi Leporinne / Molok Oy Toimitusjohtaja Jukka Blomilla on syytä hymyyn. Syväkeräyssäiliöille on kysyntää maailmalla. Standardisoimistyö tasoitti Molokin tietä Jätteiden syväkeräysjärjestelmiä valmistava nokialainen Molok Oy lähti mukaan toimialan standardisoimistyöhön 2000-luvun alkupuolella. Se on vahvistanut yrityksen kilpailukykyä etenkin vientimarkkinoilla. S yväkeräyksen keksijä, teollisuusmies Veikko Salli katseli eräänä päivänä ikkunasta ulos. Pihalla nököttävät roskalaatikot pistivät ikävästi silmään, ja hän tuumi, että näkymä olisi paljon miellyttävämpi, jos säiliön voisi upottaa maan sisään. Tuumasta toimeen. Salli perusti Molok Oy:n vuonna 1991, ja on yhä perheyrityksen hallituksen jäsen. Tänä päivänä Molok on kansainvälinen vientiyritys ja alansa markkinajohtaja Euroopassa. Suomessa sen tuotteet ovat jo niin tunnettuja, että yrityksen nimestä on lähes tullut syväkeräyksen synonyymi. Mukana vaikuttamassa Molokin toimitusjohtaja Jukka Blom nimeää yrityksen kilpailueduiksi korkean laadun ja tehokkaan jälkimarkkinoinnin, mutta pitää tärkeänä osatekijänä myös yrityksen osallistumista alan kansainvälisen standardisoimistyöryhmä CEN/TC 183 WG1:n työskentelyyn. Ilman sitä tuskin olisimme nyt niin vahva tekijä Euroopassa. Työryhmään meitä haastoi saksalaisen kilpailijamme tytäryhtiön silloinen toimitusjohtaja. Työryhmä on merkittävä edunvalvonta- ja näköalapaikka yrityksellemme, Blom arvioi. Hän konkretisoi väitettään esimerkillä: kun työryhmässä standardisoitiin syväkeräyssäiliöiden korkeutta maanpinnasta säiliön ylälaitaan, Molok luonnollisesti lobbasi omien säiliöidensä 900 millimetrin puolesta. Se kirjattiin standardiin, ja samalla yritys säästyi uusien kalliiden muottien valmistukselta. Lupaus laadusta Molokin tuotteet ovat EN-standardien mukaiset. Tiettyjen fyysisten mittojen lisäksi standardisointi normittaa tuotteiden kestävyyttä, joka saavutetaan normitestien kautta. Standardi on siten vahva takuu sovitusta laadusta. Kansainvälisissä tarjouskilpailuissa ei pärjää, jos tuote ei ole standardinmukainen. Esimerkiksi julkishallinto edellyttää aina standardisoituja tuotteita, Blom huomauttaa. Kilpailu kiristyy Syväkeräysjärjestelmien markkina maailmalla kasvaa ripeästi, mikä houkuttelee alalle yhä uusia yrityksiä. Blom pitää selvänä, että kilpailu kiristyy markkinoiden kehittyessä, mutta luottaa Molokin tulevaisuuteen. On realistista olettaa, että jokin jäljittelijä nousee merkittäväksi tekijäksi alalla. Uskon silti, että tuotekehitykseen satsaava Molok on yhä kymmenen vuoden päästäkin vahva tekijä jätteiden syväkeräyksessä. 6 Kaiken takana on standardi

7 Uskon, että tuotekehitykseen satsaava Molok on yhä kymmenen vuoden päästäkin vahva tekijä jätteiden syväkeräyksessä. Jukka Blom, toimitusjohtaja Standardit saa SFS:stä Suomen Standardisoimisliitosta voi ostaa SFS-standardeja, EN-standardeja ja ISOstandardeja sekä SFS-käsikirjoja. Lisäksi SFS:n kautta voi hankkia eri maiden kansallisia standardeja ja muita julkaisuja. Julkaisuja voi tilata SFS:n myynnistä sähköpostitse puhelimitse ( ) tai faksilla ( ). SFS:n verkkokauppa sales.sfs.fi on käytössä kellon ympäri. Tietopalvelu auttaa oikean tiedon lähteille, ja kirjasto on avoinna kaikille arkisin kello 8-16, osoite: Malminkatu 34, Helsinki. Standardeista on hyötyä myös pk-yrityksissä. Pk-yritykset muodostavat 99 % kaikista yrityksistä Euroopassa ja ovat siten keskeisessä roolissa Euroopan taloudessa. Standardien avulla yritykset voivat tehostaa toimintaa, nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista ja parantaa kilpailukykyään. Hallintajärjestelmästandardit Perheyritys Molok Oy perustettiin vuonna 1991 Nokialla. Nykyään kokoonpanopisteitä on jo kymmenessä maassa. maailmalle Faktaa Molok Oy Päätoimipaikka Nokialla. Työllistää 50 henkeä. liikevaihto Suomessa 15 milj. euroa, josta 70 % tulee viennistä Vientiä 34 maahan. Kaksi tuotelinjaa: Molok Classic (rotaatiovalettu) ja Molok Domino (kuitubetoni). lisenssivalmistusta Tanskassa, Espanjassa, Kanadassa ja Brasiliassa, ensi vuonna myös Venäjällä. Tunnetuin hallintajärjestelmästandardi on laadunhallintaa käsittelevä ISO Yli miljoonalla organisaatiolla maailmassa on sertifikaatti siitä, että toiminta täyttää standardin ISO 9001 vaatimukset. Standardia voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä myös hankkimatta sertifikaattia. Standardin ISO 9001 toimintamallista kehitettiin edelleen ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä ISO Sittemmin on laadittu myös muita hallintajärjestelmästandardeja. Tietoturvallisuutta käsittelee standardi ISO/IEC 27001, elintarviketurvallisuutta ISO 22000, energianhallintaa ISO sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmiä OHSAS Parhaillaan luodaan kolmiosaista ISO standardisarjaa omaisuuden hallinnalle. SFS järjestää seminaariin Laatu itsestäänselvyys vai nykyjohdon avainase 1. joulukuuta 2011 Helsingissä. Siinä kuullaan, miten menestyvät pk-yritykset varmistavat tällä hetkellä jatkuvan liiketoiminnan kehittämisen. Lisätiedot Syväkeräyssäiliössä maaperän viileys hidastaa bakteeritoimintaa ja minimoi epämiellyttävät hajut. Perinteisiin pinta-astioihin verrattuna Molok-säiliöön mahtuu jopa viisi kertaa enemmän jätettä. Standardisointi Suomessa Tilaa esittely! Suomen Standardisoimisliitto SFS ry vastaa maassamme standardisoinnista yhteistyössä toimialayhteisöjensä kanssa. Kukin toimialayhteisö vastaa oman alansa standardisoinnista Suomessa ja osallistumisesta eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardisointiin. Toimialayhteisön tehtäviin kuuluu standardisointialoitteiden käsittely, standardiehdotusten valmistelu sekä lausuntokierrosten ja äänestysten hoitaminen. Pääosa SFS-standardeista perustuu kansainvälisiin tai eurooppalaisiin standardeihin. Toimialayhteisöt päättävät oman toimialansa standardien julkaisutavasta ja mahdollisesta kääntämisestä suomen kielelle. SFS:n vastuulla on laajoja toimialojen rajat ylittäviä standardisointialueita, esim. laatujärjestelmien standardisointi ja yhteiskuntavastuu Kaiken takana on standardi 7

8 Sertifiointi auttaa tunnistamaan riskit ja mahdollisuudet Riskit ja niiden hallinta, kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä energiatehokkuus ovat nousseet menestyvien yritysten strategioissa kärkipäähän. Yrityksien toimintaan liittyy taloudellisten riskien lisäksi myös teknisten, ekologisten ja yhteiskunnallisten riskien kokonaisuus. Näiden strategisten haasteiden ymmärtäminen sekä tehokas arviointi ja niiden ratkaiseminen auttaa yritystä tunnistamaan ja vähentämään liiketoimintaan liittyvä riskejä. Keskittyminen tavoitteiden ja prosessien väliseen suhteeseen parantaa kykyä saavuttaa asetetut liiketoiminnan tavoitteet, DNV:n markkinointi- ja myyntijohtaja Seija Meriluoto sanoo. Riskien tunnistamisen sekä resurssien ja prosessien yhdistämisen kannalta kriittisten alueiden arvioiminen vaatii yrityksen tarpeisiin mukautuvaa lähestymistapaa. Jokaisella yrityksellä on omat prioriteettinsa. Keskittymällä liiketoiminnan kannalta oleellisiin tekijöihin päästään myös sertifioinneissa parhaisiin tuloksiin, sanoo liiketoiminnan tuen esimies Anniina Jaakkonen. Kestäviä menestystekijöitä Kestävän kehityksen mukainen toiminta on organisaatioille merkittävä menestystekijä. Kestävää kehitystä edistettäessä pyritään parantamaan omaa toimintaa sekä ekologisesta, taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Organisaatio, joka haluaa näin toimia, tarvitsee toimintansa kehittämiseksi ja arvioimiseksi luotettavat työkalut. Lisäksi tavoitteista ja niiden saavuttamisesta pitää pystyä viestimään uskottavasti. Oman toiminnan kehittäminen ja arvioiminen ei aina riitä, sillä yritykset ovat sidosryhmien ja asiakkaiden silmissä vastuussa myös alihankintaketjun toiminnasta. Standardisoidut mittarit mahdollistavat konkreettiset ja kustannustehokkaat tavat arvioida koko ketjun toimintaa. DNV tarjoaa sertifiointipalvelujen lisäksi niihin liittyviä mielenkiintoisia ja mielekkäitä koulutuksia, koulutuspäällikkö Tarja Myller (vas.), Seija Meriluoto ja Anniina Jaakkonen sanovat. Uusi energiastandardi Sitoutuminen energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen on osoittautunut toimivaksi keinoksi laskea kustannuksia ja parantaa organisaation ympäristövastuuta. Yrityksen toiminnan kannalta tehokas energianhallinta edellyttää runsaasti tietämystä mm. omasta energiankäytöstä, mahdollisuuksista säästää energiaa ja kuinka energiatehokkuus otetaan huomioon toimintatavoissa. DNV Certifikation Oy/Ab:n palveluita Risk Based Certification on yritysten strategisten haasteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen kehitetty sertifiointimenetelmä. ProSustain-standardi mittaa ja edistää yrityksen kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa sekä parantaa viestintää saavutetuista tuloksista. Energian hallintajärjestelmäpalvelut, mm. SFS EN 16001, ISO standardien käyttöönotto. Uudet EN sekä ISO energiajärjestelmästandardit antavat mallit energiakulutuksen tarkkailuun ja vähentämiseen. Se sopii kaikille organisaatioille alaan, kokoon tai sijaintiin katsomatta ja kattaa kaikki energianlähteet sekä käyttötavat, Seija Meriluoto sanoo. Luotettavuutta sertifioinnista Kuva: istockphoto Sertifioida vai ei sertifioida? Siinäpä kysymys. Eikä edes kovin vaikea, mikäli suorittaa pienen ajatusleikin: kumman kanssa tekisit mieluummin yhteistyötä, Yritys Yyn vai Yritys Xn kanssa? Näistä kahdesta Yritys X vakuuttaa olevansa alansa ylivoimainen ykkönen. Yritys Yyllä on lisäksi sertifikaatti, jonka mukaan heidän toimintansa, tuotteensa ja palvelunsa laatu on ulkopuolisen tahon arvioima ja hyväksi havaitsema. Sertifiointi on ulkopuolisen, riippumattoman osapuolen antama tunnustus. Se on lupaus vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta, Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Anne Qvintus sanoo. Toiminta- ja laatujärjestelmän tai henkilöstön sertifiointi toimii yrityksen oman toiminnan kehittämisessä välineenä ja luo läpinäkyvyyttä johtamiseen. Samalla yritys viestii sidosryhmilleen kunnianhimostaan ja pyrkimyksestään turvallisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminta- ja toimitusvarmuuteen. Kehitystoimenpiteiden oikea ja tehokas kohdistaminen auttaa myös vähentämään virheitä ja tuo näin kustannustehokkuutta. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla kysymys on usein ihmishengestä, joten poikkeamat prosesseissa, palvelussa tai laitteissa voivat pahimmillaan olla kohtalokkaita. Anne Qvintus Sertifikaatti perustuu standardeihin Sertifiointi perustuu tiettyihin kansainvälisiin ja kansallisiin standardeihin, joiden avulla varmistetaan, että arviointi toteutetaan samalla lailla eri tilanteissa. Standardin avulla varmistetaan, että arviointi toteutetaan samalla lailla eri tilanteissa. Standardi tarjoaa raamit, joiden sisällä yrityksen omat tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon. Näin yritys saa arvokasta palautetta nimenomaan omasta näkökulmastaan. Sertifiointi on tarjouskilpailuun osallistuville melkoinen valtti. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja julkishallinnon palvelujen kilpailutuksissa sertifiointi tuo joissakin tapauksissa huomattavia etuja laatupisteiden muodossa. Alan yritykset ovat selvästi aktivoituneet hakemaan sertifiointeja, eli sertifikaatin merkitys tarjouskilpailuissa on ymmärretty. Inspecta Sertifiointi Oy palvelut kattavat mm. laadun (mm. ISO 9001), ympäristön ja kestävän kehityksen (mm. ISO 14001, EN 16001), työ- ja tietoturvallisuuden (mm. OHSAS 18001, ISO/IEC 27001), IT-palvelujen (mm. ISO/IEC 20000) ja elintarviketurvallisuuden (mm. ISO 22000) sertifioinnit. kaikilla Inspectan asiantuntijoilla on pitkä ja monipuolinen kokemus, jolla toimialaosaaminen varmistetaan hitsaajien, hitsauskoordinaattoreiden ja monien alojen tarkastajien ja toimijoiden sertifioinnit. tuotesertifionnit ja tuotannon laadun varmistuksen (CE-merkki, muut tuotteita koskevat viranomaisvaatimukset). Tietoturva keskeinen osa laatua Inspectan palveluvalikoimaan kuuluu myös harvinaisempia alueita, kuten tietoturvaalan sertifiointi. Esimerkiksi monissa julkishallinon toiminnoissa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tietoturva on yhä olennaisempi osa järjestelmien laatua. Sähköisten potilasrekisterien sisältämien tietojen päätyminen vääriin käsiin olisi erittäin kiusallista ja jopa vahingollista. Olemmekin panostaneet voimakkaasti osaamiseemme tietoturvajärjestelmien arvioinneissa, Anne Qvintus sanoo. Sertifiointipalveluiden lisäksi Inspecta tukee asiakkaita myös muilla laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta lisäävillä testaus- ja tarkastuspalveluilla. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla kysymys on usein ihmishengestä, joten poikkeamat prosesseissa, palvelussa tai laitteissa voivat pahimmillaan olla kohtalokkaita. Siksi kokonaisuus ratkaisee. 8 Kaiken takana on standardi

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 1 FORUM tapahtumat: Pitkä perinne, monipuolisia ja ajankohtaisia teemoja 2006 Standardeilla menestystä liiketoimintaan 2007 Hyödy standardeista

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Horisontti 2020 ja standardisointi SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Seminaarin tavoitteet Horisontti 2020 ohjelma on käynnistynyt Standardisoinnin tunnistaminen osana hankkeiden kriteeristöä

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 PEJ/AnA 25.10.2012 25.10.2012 Vaalikokous hyväksynyt 29.11.2012 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 1. Standardisointi ja sen hyödyt Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Standardisoinnin edut

Standardisoinnin edut Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 08.03.2012 Uutiskirjeen sisältö Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä IT-hallinnan parhaista käytännöistä ja niiden hyödyistä keskiviikkona

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Standardisointi tutuksi opiskelijoille 18.9.2007 Kokemäenjokilaakson ammattiopisto Antti Karppinen, SFS

Standardisointi tutuksi opiskelijoille 18.9.2007 Kokemäenjokilaakson ammattiopisto Antti Karppinen, SFS STANDARDISOINTI JA TIETOLÄHTEET Standardisointi tutuksi opiskelijoille 18.9.2007 Kokemäenjokilaakson ammattiopisto Antti Karppinen, SFS 1 Esitys 19.8.2007 1. Mitä standardisointi on Miksi standardeja laaditaan

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

PALVELUJEN STANDARDISOINTI UUSI TIE MENESTYKSEEN FORUM 2015 3.11. 2015

PALVELUJEN STANDARDISOINTI UUSI TIE MENESTYKSEEN FORUM 2015 3.11. 2015 PALVELUJEN STANDARDISOINTI UUSI TIE MENESTYKSEEN FORUM 2015 3.11. 2015 1 SFS:n rooli ja tehtävät SFS on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa SFS on elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle palveluja

Lisätiedot

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta?

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa? Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Laatusertifikaattien hyödyntäminen 1. Laatusertifikaattien

Lisätiedot

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi Eri julkaisuvaihtoehdot standardi vai jokin muu standardisointijulkaisu

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Johtamisen standardit mitä ja miksi

Johtamisen standardit mitä ja miksi Johtamisen standardit mitä ja miksi Forum 2013 Sari Sahlberg Johtamisen standardi Auttaa organisaatiota kehittämään valittua johtamisen osa-aluetta Laadunhallinta Ympäristöasioiden hallinta Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Elina Huttunen IT-standardisoinnin uusi asiantuntija

Elina Huttunen IT-standardisoinnin uusi asiantuntija 16.11.2011 Uutiskirjeen sisältö IT:n ja standardisoinnin lähitulevaisuutta esitellään 15.12.2011 Onnistuneen osallistumisen vinkkejä kansainväliseen kokoukseen IT-standardisoinnin uusi asiantuntija Elina

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi Julkistustilaisuus Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Kirjastojen

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti

Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Innosta innovaatioon Teknologiateollisuus lyhyesti Teknologiateollisuus on neljän toimialan kokonaisuus Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino Elektroniikkaja sähköteollisuus liikevaihto 26 mrd

Lisätiedot

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa FINAS-päivä 26.1.2017 Katri Valli Suomen Standardisoimisliitto SFS SFS ja sen rooli standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa koordinoi kansallista standardisointia

Lisätiedot

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta 21.03.2011 Uutiskirjeen sisältö Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon standardeista Ohjelmistokehityksen ja IT-palvelutuotannon standardeja käsitellään perjantaina 15.4.2011 seminaarissa,

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 1.6.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Standardisointijärjestelmä CEN, ISO, SFS ja toimialayhteisöt

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden mittaamisen standardi suomeksi

Tietoturvallisuuden mittaamisen standardi suomeksi 08.02.2011 Uutiskirjeen sisältö Tietoturvallisuuden mittaamisen kansainvälinen standardi SFS-ISO/IEC 27004 on julkaistu suomeksi. Standardi auttaa mm. löytämään mittareita, joilla voidaan arvioida hallintajärjestelmän

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Johtamisjärjestelmä Näkemyksiä laadun hallintaan, sisältä ja

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi

Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Innovaatiotoiminta mitattavaksi ja johdettavaksi Inno-barometrin esittely 15.2.2012 Vapriikki, Tampere Gearshift Group Page 1 Mystiikasta mitattavaksi Inno-barometri on standardoitu menetelmä organisaation

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne

Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne Inspectan palvelutarjonta HSE-toimintojen sertifioinnissa ja arvioinnissa Tuomme läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta HSE-johtamiskäytäntöihinne Tomi Kasurinen, Inspecta Sertifiointi Oy, Liiketoimintajohtaja

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT

SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques. Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000. Reijo Savola Johtava tutkija VTT SR307 Tietoturvatekniikat ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security Techniques Tietoturvallisuuden hallinta ISO/IEC 27000 Reijo Savola Johtava tutkija VTT FORUM 2013, 30.10.2013 SISÄLTÖ Työohjelma ja organisaatio

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen Eurokoodien julkaisutilanne Eurokoodikokoelma 58 SFS-EN-standardia Saatavana vähintään

Lisätiedot

METSTAn strategia

METSTAn strategia METSTAn strategia 2013-2015 VISIO METSTA ON TUNNETTU TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN STANDARDIEN VASTUUTAHONA. STANDARDIT LUOVAT SELKEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA SEKÄ OVAT OSA YHTEISKUNTAA JA SEN TOIMINTOJA. 2 Strategiset

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros

Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros Esineiden ja asioiden internet - seuraava teollinen murros Lehdistötilaisuus 13.6.2013 Heikki Ailisto, tutkimusprofessori VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esineiden ja asioiden internet (IoT)

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605

AKL 4.4.2014. Tiedolla johtaminen. Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 AKL 4.4.2014 Tiedolla johtaminen Kenneth Ekström- Faros Group 050-5700605 Hieman taustaa Itsestäni : Kenneth Ekström 050-5700605 Usean vuodan kokemus autoalasta Eri tehtäviä vähittäiskaupassa Eri organisaatioissa

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

The Scandinavian standard in electrical enclosures.

The Scandinavian standard in electrical enclosures. The Scandinavian standard in electrical enclosures. Yritys Finelcomp Oy on vuonna 1988 perustettu sähkökeskusmekaniikkaa valmistava yritys. Yritys tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi-

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Yleistä työryhmästä Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus

Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus MAALI-hanke Etocon Oy TEHTÄVÄ Maaliikennekeskuksen ja HEA:n (Humppila Eco Airport and Logistics Centre) toimijakartoitus, jossa kontaktoidaan yrityksiä ja

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio 12.12.2006 klo 12 14.30, Tampere

JOULUNAJAN MATINEA. Vastuunsa tunteva työorganisaatio 12.12.2006 klo 12 14.30, Tampere JOULUNAJAN MATINEA Vastuunsa tunteva työorganisaatio 12.12.2006 klo 12 14.30, Tampere Yhteiskuntavastuun standardisointi Susanna Vahtila Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Mitä SFS tekee? Standardisoimisliitto

Lisätiedot

Akkreditointi menestyksen takeena

Akkreditointi menestyksen takeena Akkreditointi menestyksen takeena VANK seminaari 14.6.2013 Säätytalo, Helsinki Dos. Jaakko-Juhani Himberg Akkreditointiasiain valtuuskunnan pj JJH VANK-seminaari 14.6.2013 1 Strategian määritelmiä (Mantere

Lisätiedot

Tekstiilien tutkiminen ja testaus

Tekstiilien tutkiminen ja testaus Tekstiilien tutkiminen ja testaus Yleistä johdatusta tekstiilien tutkimusmenetelmiin elokuu 2006 Riikka Räisänen Helsingin yliopisto Miksi tekstiilejä tutkitaan? Tutkimus (teoreettinen metrologia) Määritykset,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot