Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry"

Transkriptio

1 1924 SFS perustettiin jo vuonna Edistämme standardisointia ja huolehdimme siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. sivu2 Pekka Järvinen, toimitusjohtaja, SFS ry Globaalia toimintaa Metsossa standardit auttavat pysymään linjassa toimintatapojen suhteen. Eri puolilla maailmaa sijaitseviin yksikköihin välitetään tietoa standardien avulla. sivu3 standardi Kaiken takana on Ei mikään tavallinen roskapönttö Molok Oy:n syväkeräysjärjestelmän vienti vetää. Yritys osallistuu aktiivisesti standardisoimistyöhön. Kuva: Matti Immonen Sähköä suonissa Sähköauto Doris hyrrää tyytyväisenä, kun lataus toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Porvoolainen Ensto Oy kehittää tekniikkaa ja osallistuu innolla alan standardisoimistyöhön. sivu4 Julkaistaan Kauppalehden ilmoitusliitteenä sivut6&7 Lasten leikeissä vain mielikuvitus on rajana. Standardisointi mahdollistaa turvallisen hauskanpidon. Johanna Ikäheimo, Lappset Oy sivu5 Kuva: Lappset Kuva: Tomi Leporinne

2 Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Intelligent kommunikation sedan Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ilmoitusliite Tiesitkö että... Standardeista Tuki ja turva Teksti: Jaana Rantalainen Kuva: Soile Kallo SFS huolehtii siitä, että suomalaisilla on kaikki standardit saatavilla. Lisäksi edistämme standardisointia. Sähköpostiosoitteissa nimeksi on standardisoitu ät. Viikkojen numerointi on standardisoitu. Viikko 1 on se viikko, johon kuuluu vuoden ensimmäinen torstai. 58 Eurokoodia Eurooppalaisen rakennusteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä unionin alueella että globaalisti on kehitetty yhteensä 58 kantavien rakenteiden suunnittelustandardia. Kuva: Colourbox.com Paperikoot on standardisoitu. Koko A4 on 21 cm leveä ja 29,7 cm korkea. Seuraava koko saadaan aina edellisen koon puolittamisella tai kaksinkertaistamisella. Suurin koko on A0. Se on 84,1 cm leveä ja 118,9 cm korkea. A0 on neliömetrin kokoinen. SFS julkaisee omaa lehteä SFS-tiedotus. Se ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Tilaa omasi numerosta puh Aktiivisella osallistumisella standardisointityöhön yritykset voivat vaikuttaa oman toimintaympäristönsä kehitykseen, Pekka Järvinen toteaa. Panostus standardisointiin KANNATTAA Standardisoinnista hyötyvät niin elinkeinoelämä, julkishallinto kuin yksilötkin. S tandardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista, ja se on luotu helpottamaan elinkeinoelämän, viranomaisten ja kuluttajien jokapäiväistä toimintaa. Standardi on tietyn alan toimijoille yhteinen sopimus siitä, miten jokin asia tehdään. Tähän liittyy yhteisymmärryksen löytyminen ja se, ettei toimintatavoista ole oleellisesti eriäviä kantoja, määrittelee Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimitusjohtaja Pekka Järvinen. Keino vastata odotuksiin Standardisointityö ja standardien hyväksikäyttö tuovat hyötyjä kaikille osallistujatahoille ja käyttäjille. Toisaalta ne vaativat kaikilta myös panostuksia: standardit eivät synny ilman työtä eikä niiden implementointi oman organisaation toimintaan myöskään ole ilmaista. Haasteena onkin saada suomalainen elinkeinoelämä ja julkisen sektorin edustajat osallistumaan standardisointityöhön, hyödyntämään standardeja ja miettimään niiden käytön tarpeellisuutta omassa toiminnassaan. Standardisointi on vapaaehtoista toimintaa, josta hyötyvät julkishallinto, elinkeinoelämä ja viime kädessä yksilöt. Kuluttajia standardisointi hyödyttää parantamalla muun muassa tuotteiden laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta. Elinkeinoelämälle standardit ovat keino vastata viranomaisten ja asiakkaiden odotuksiin. Ne myös luovat kansainväliselle kaupalle yhteisen kielen, jolloin globaalisti voidaan puhua samoista asioista. Standardeilla yritykset saavat menestystä liiketoimintaan: yritysten kilpailukyky paranee muun muassa kustannustehokkuuden ja ennakoinnin myötä, yritysten toiminta tehostuu ja markkinoille pääsy helpottuu. Lisäksi yritysten toimintaympäristön hallittavuus kasvaa sekä tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuus varmistuu, Järvinen luettelee. Standardeilla myös luodaan perusta uusille tuotteille ja markkinoille. Monipuolista hyötyä Julkishallinnossa standardeilla lisätään kansallista hyvinvointia parantamalla kansainvälistä kilpailukykyä, kun muun muassa yhtenäiset tuotevaatimukset toteutuvat ja innovaatioiden kaupallistaminen nopeutuu. Lisäksi lainsäädäntötyö kevenee ja ylläpito helpottuu: standardit tukevat lainsäädäntöä, ja siinä voidaan suoraan viitata standardeihin. Myös yhteiskunnan infrastruktuuri kehittyy ja kansalaisten elinympäristö paranee, koska standardit tuovat hyötyjä esimerkiksi turvallisuus-, terveysja ympäristöasioihin, Järvinen toteaa. SFS tiedottaa standardisoinnista Suomen Standardisoimisliitto SFS on standardisoinnin keskusjärjestö maassamme. Liitolla on monia tehtäviä, joista tärkeimpiä ovat suomalaisen standardisoimisjärjestelmän ylläpito ja linkkinä toimiminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardisoimisjärjestöihin. Huolehdimme myös siitä, että suomalaisilla ovat kaikki standardit saatavilla. Lisäksi tehtävänämme on standardisoinnin edistäminen, ja tässä yksi keino on tiedottaminen, Järvinen kertoo. SFS Vuonna 1924 perustetussa SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio. Lisätietoja toiminnasta: Suomen Standardisoimisliitto SFS Älykästä tiedonvälitystä jo vuodesta InPress on Conny Unéusin vuonna 1984 perustama kansainvälinen mediatalo, joka toteuttaa asiakkaidensa toimeksiannosta sanoma- ja asiakaslehtiä sekä sähköistä viestintää.. Projektipäällikkö: Vera Schoultz. Editointi: Nystig Oy. Graafinen ulkoasu: Karin Söderström Paino: Alma Manu Oy, Tampere Lisätietoja erikoisliitteistä Kauppalehdessä: Vera Schoultz, p , 2 Kaiken takana on standardi

3 Globaali toimija Teksti: Jaana Rantalainen Kuva: Metso Paper Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n ilmoitusliite Standardit ovat keino välittää yhtenäistä tietoa kaikille yksiköille ympäri maailman. Petri Valjus, tuotepäällikkö, Metso Standardit muodostavat pelisäännöt Metsossa standardien hyödyntäminen on arkipäivää ja kuuluu oleellisena osana muun muassa paperi- ja kartonkikoneiden suunnitteluvaiheeseen. M etson Jyväskylän tehtaan standardisointi-insinööri ja paperikoneiden hoitosiltojen tuotepäällikkö Petri Valjus on päivittäin tekemisissä standardisointiin liittyvien asioiden kanssa. Metso on johtavia paperikonevalmistajia maailmassa. Meidän tulee tietää, miten teemme turvallisia koneita ja miten voimme hyödyntää koneturvallisuuden standardeja, jotta konedirektiivin hengen mukaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät, Valjus kertoo. Valjus kuuluu paperikoneiden suunnitteluorganisaatioon. Standardisointi-insinöörinä hänen tehtävänään on hakea tietoa paperikoneiden suunnitteluun ja valmistukseen liittyvistä standardeista sekä ylläpitää sisäisiä suunnitteluohjeita. Teemme suunnitteluohjeet kansainvälisten tai kansallisten standardien pohjalta, mutta kuitenkin niin, että sovellamme standardeja kokonaisuuden huomioiden. Usein myös asiakas haluaa käyttää omia tehdasstandardeja. Tuotepäällikön roolissa Valjuksen eteen tulee kysymyksiä siitä, miten paperikoneiden hoitosillat voidaan rakentaa käyttäjille mahdollisimman turvallisiksi koneiden käytettävyyttä kuitenkaan unohtamatta. Tässä avuksi tulevat standardit, jotka määrittelevät muun muassa sen, minkä korkuisia ja millaisia turvakaiteiden tulee olla. Standardit luovat yhteisen kielen Valjuksen mukaan yrityksien kannattaa ehdottomasti hyödyntää standardeja, koska tällöin asiantuntijat ovat jo miettineet valmiiksi, miten tietyt asiat tehdään esimerkiksi turvallisesti. Näin yritykset pystyvät keskittymään omaan osaamiseensa. Järjestäytyneessä yhteiskunnassa pitää olla tietyt pelisäännöt ja yritysmaailmassa standardit muodostavat osaltaan nämä pelisäännöt. Standardit ovat myös oivallinen väline kustannusten hallintaan, ja niiden käyttö on välttämätöntä, jotta tuotteesta saadaan kustannustehokas. Tämä puolestaan yhtenä tekijänä siivittää yrityksiä menestykseen, Valjus sanoo. Metso on globaali yritys, jolla on muun muassa paperikoneiden valmistusyksiköitä eri puolilla maailmaa. Standardien myötä kaikille yksiköille tulee yhteinen kieli siitä, miten esimerkiksi hitsausliitos tehdään. Standardit ovat keino välittää yhtenäistä tietoa kaikille yksiköille: dokumentit ovat saatavissa ja luettavissa yhtä lailla eri puolilla maailmaa. Samojen standardien käyttäminen moniyksikköorganisaatiossa on oleellinen osa suunnittelun koordinointia. Näin pysymme linjassa toimintatapojen suhteen, Petri Valjus toteaa ja lisää, että standardit ovat yksi erittäin hyvä tapa johtaa toimintaa. MIKES Kun tarkkuus ratkaisee Katsoit juuri kelloa, tankkaat kohta auton, punnitset pian vihanneksia kaupassa. Jokainen meistä on kaiken aikaa tekemisissä mittaustieteen eli metrologian sovellusten kanssa. Arkipäivän metrologian lisäksi tieteenhaara koskettaa meitä kaikkia myös välillisesti, sillä esimerkiksi kaupankäynti ja teollisuus perustuvat pitkälti mittaamiseen ja mittayksiköihin. Teollisuuden toiminta olisi käytännössä mahdotonta ilman metrologian sovelluksia. Useimmat tuotantomenetelmät vaativat erittäin suurta tarkkuutta ja erityisesti luotettavia mittaustuloksia, erikoistutkija Sari Saxholm Mittatekniikan keskuksesta sanoo. MIKES on metrologian tutkimuslaitos, joka toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa, tekee metrologista huippututkimusta ja kehittää erilaisia mittaussovelluksia teollisuuden kanssa. MIKES haluaa edistää myös standardeissa esiintyvän metrologian tasoa eli jäljitettävyys- luotettavuusnäkökulman saamista mukaan jo standardien laadintavaiheessa. Teollisuuden näkökulmasta tarpeen mukaiset ja luotettavat mittaukset lisäävät tuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä. Oleellista mittaamisessa on, että mitataan toiminnan kannalta oleellisia asioita tarvittavalla tarkkuudella. Ja koska mittaustuloksia käytetään päätöksenteon pohjana, lähtökohtana pitää myös aina olla mittauksen tarkoituksen ymmärtäminen. Ilman asiantuntevaa analyysia siitä, mitä tietoa mittauksilla voidaan saada ja mihin tarkoitukseen tätä tietoa käytetään, tehdään todennäköisesti myös huonoja päätöksiä, Sari Saxholm sanoo. MIKES tarjoaa mittaustekniikan alan tuotteista jäljitettävyys-, tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. SGS SA ALL RIGHTS RESERVED. YOU WHAT SETS APART FROM ALL THE REST? RATKAISU, SOLUTIONS JOKA THAT PARANTAA IMPROVE PROSESSEJA, PROCESSES, JÄRJESTELMÄÄ SYSTEMS AND JA IHMISTÄ PEOPLE Prosessien ja järjestelmien ylivertaisuus tuo tarvittavan kilpailuedun kun kilpai- In a world where competing products and services begin to look the same, it s the processes and systems behind them that make the real difference and deliver competitive advantage. Partnering with the world s leading certification, inspection, testing and verification levat company tuotteet opens the door ja to palvelut better performing näyttävät processes, samanlaisilta. increasingly skilful talent, Kun consistent valitset and SGS:n compliant yhteistyökumppaniksi more sustainable customer löydät relationships oikeat delivering ratkaisut profitable johtamisjärjestelmän competitive advantage. Work with kehittämiseen the global leader and kohti take your supply chains and commitment to the next level, contact us at or visit markkinoiden vaatimaa kilpailuetua. Aloita yhteistyö johtavan kumppanin kanssa tänään, SGS IS THE WORLD S ota yhteyttä LEADING INSPECTION, meihin. VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY SGS ON MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI,- TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS SGS Finland Särkiniementie Helsinki Kaiken takana on standardi 3

4 Turvallisesti tehokas Teksti: Antti J Lagus Kuva: Matti Immonen Standardisointialoite ja käynnistyvä standardisointityö kannattaa nähdä arvokkaana tuloksena tutkimus- ja kehitystyöstä. Matti Lanu, VTT Expert Services Sähköauton lataustolpan standardeja on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä. Standardisointi helpottaa innovointia Dorikseksi ristitty sähköauto on kiinnitetty lataustolppaan Ensto Oy:n pihassa Porvoossa. Jotta sähköautoilu yleistyisi nykyisestä, tarvitaan varsinaisen auton lisäksi myös hyvin toimiva latausinfrastruktuuri. S tandardisointi on ollut tärkeässä osassa, kun Ensto on kehittänyt sähköauton lataustolppaa. Uuden standardin mukaisesta tolpasta saadaan tarvittaessa vaihtosähkölataukseen 22 kilowattia. Suurempitehoinen lataus lataa auton nopeammin. Tavallisella seinäpistokkeella Enston Doris-auton lataus kestää 6 8 tuntia. Standardin mukaiset turvallisuus- ja tehonrajoitustoiminnot on otettu käyttöön uudessa lataustuotteessa. Tolpassa käytettävä liitintekniikka mahdollistaa kaksisuuntaisen sähkönsyötön, joka on yksi älykkäämpien sähköverkkojen ajateltu toiminto, Enston uusista teknologioista vastaava johtaja Matti Rae sanoo. Tutkimusten mukaan autot ovat pysäköitynä lähes 23 tuntia vuorokaudessa. Tänä aikana niiden akkuja voitaisiin kaksisuuntaisessa verkossa käyttää tasaamaan kulutuspiikkejä. Lataustolpissa on mukana kilowattituntimittaus. Standardisointi olennainen osa liiketoimintaa Olemme mukana myös älykodin standardisointityössä ja tulemme liittymään älykkään sähköverkon standardisointityöhön. Meidän kannaltamme standardisointityö on olennainen osa liiketoimintaa. Se on perusta sähköturvallisuudelle ja yhteensopivuudelle kansainvälisillä markkinoilla ja, lisäksi se helpottaa innovoinnin suuntaamista, Rae sanoo. Etenkin standardisoidun alustan päälle tai rajapintoihin liittyen voidaan helpommin rakentaa uusia ominaisuuksia. Toinen puoli innovoinnista on se, että standardit muovautuessaan myös avaavat liiketoimintamahdollisuuksia. Mitä aikaisemmin ollaan mukana määrittelemässä standardeja, sitä paremmat ovat mahdollisuudet asioiden toteuttamiseen. Standardisointiprosessiin kuuluu, että lopulliseen standarditekstiin päätyvät kohdat ovat monien asiantuntijoiden arvioimia. Tämä tarkoittaa, että ihan mikä tahansa asia ei mene läpi, kuten ei pidäkään. Standardisointityö toimii kaupallisten ehtojen ristipaineessa. Työ vaatiikin Rakeen mukaan neuvottelu- ja kompromissihalukkuutta, mutta taustalla on kuitenkin turvallisuuden parantaminen. Standardisointiin vaikuttaminen aikaisessa vaiheessa auttaa ajattelua oikeaan suuntaan, Matti Rae sanoo. Innovaatiostrategian peruselementti Tavaroita olisi hankalaa myydä, jos maailmassa ei olisi standardeja, jotka varmistavat tuotteiden yhteensopivuuden. Standardisointi on nähty EU:ssa tärkeänä asiana. Sen avulla voidaan parantaa kilpailukykyä ja työllisyyttä. Standardisointi on myös yhtenä peruselementtinä kansallisessa innovaatiostrategiassa. Standardisointi on, kuten patentointikin, tietolähde. Siinä kerrotaan kaikille muille, mikä on teknologian taso. Tämän pohjalta voidaan innovoida. Muita standardisoinnin tarkoituksia ovat turvallisuus, laatu ja ympäristö. Standardisointi lisääkin tuotteiden luotettavuutta, teollinen neuvos Antti Eskola työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo. Vaikka standardisointia joskus tunnutaan pidettävän tuotekehityksen esteenä, asia on kyllä toisinpäin. Pikemminkin on kyse siitä, että tutkimuksessa voidaan hyödyntää standardeja lähtötietojen kuvaamisessa, VTT Expert Services Oy:n tekninen johtaja Matti Lanu sanoo. Lanun mielestä standardisointialoite ja käynnistyvä standardisointityö kannattaa nähdä yhtenä arvokkaana tuloksena tutkimus- ja kehitystyöstä. Kun yritykset osallistuvat standardien laatimiseen, ne pääsevät samalla tulevan kehityksen sisäpiiriin. Tämä auttaa Eskolan mukaan yritysten omaa tuotekehitystä. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee standardisointityötä vuosittain vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Gallup Näin meillä Teksti: Maiju Kolisoja Kuva: Taloustutkimus Juha Aalto, toimitusjohtaja, Taloustutkimus Oy Miten markkinatutkimusliiton jäsenet hyötyvät alan ISOstandardista 20252? Standardit yhdessä alan kansainvälisen ESOMAR-säännöstön kanssa auttavat rajaamaan epätervettä kilpailua. Ne määrittelevät tarkemmin erot esimerkiksi telemarkkinoinnin ja markkinointitutkimuksen välillä. Kuva: SPEK Matti Orrainen, johtaja, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Miten tulitöiden paloturvallisuusstandardi SFS 5900 on vaikuttanut maamme paloturvallisuuteen? Ennen tulityökoulutusta ja siihen liittyvää ohjeistusta sekä standardeja tulityöt aiheuttivat lähes 40 % suurpalovahingoista, kun nyt luku on vain muutaman prosentin. Kuva: Konecranes Hannu Rantala, Suunnittelupäällikkö, Konecranes Oyj Miksi Konecranes osallistuu standardien laadintaan kansainvälisesti? Kansainväliset standardit pyrkivät harmonisoimaan alan toimintaa ja yhdenmukaistavat tuotteiden turvallisuustasoja. Nämä tavoitteet ovat koko alan, ja myös kansainvälisesti toimivan Konecranes-konsernin etu. Kuva: Rautaruukki Peter Sandvik, tuotekehitysjohtaja, Rautaruukki Mikä on standardien merkitys Rautaruukille? Standardit ovat oikeastaan Rautaruukin liiketoiminnan perusta, sillä ne vaikuttavat olennaisesti valmistettavan teräksen seokseen ja tekomenetelmään. Niiden ansiosta toimintamme helpottuu, ja voimme taata, että asiakas saa aina juuri sitä, mitä tilaakin. 4 Kaiken takana on standardi

5 Yritysvastuuta Kuva: Lappset Oy Turvastandardin vaatimukset täyttävät leikkipaikkavälineet tarjoavat eri-ikäisille lapsille ikään sopivia haasteita sekä mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita, oppia ja kehittää motorisia taitoja. Turvallisuus on osa laatua Lasten leikeissä vain mielikuvitus on rajana. Standardisointi mahdollistaa hauskanpidon. Lasten leikkipaikkavälineiden suunnittelussa, muotoilussa, valmistuksessa ja asennuksessa eurooppalainen EN turvastandardi toimii ohjenuorana, jota noudattaen valmistetut leikkipaikkavälineet mahdollistavat lasten leikit turvanormien vaatimukset täyttävissä välineissä. EN turvastandardi pyrkii minimoimaan leikkipaikkavälineiden käyttöön liittyvää riskiä, muttei yksistään pysty poistamaan kaikkia leikin tiimellyksessä sattuvia vahinkoja. Turvastandardin perimmäinen tarkoitus onkin ennaltaehkäistä vakavien onnettomuustilanteiden syntymistä ja luoda perusturvallinen leikkiympäristö. Turvastandardi ei siis estä hauskanpitoa eikä luovia ja mielikuvituksellisia leikkejä, vaan nimenomaan mahdollistaa ne. Lisäksi turvanormien noudattaminen toimii lasten vanhemmille, huoltajille, ohjaajille tai opettajille luotettavuuden ja uskottavuuden varmistajana. Yritysvastuunsa vakavasti ottavilla valmistajilla turvastandardin ja lainsäädännön noudattaminen on keskeinen osa kokonaislaatua. ISO laatujärjestelmän avulla puolestaan voidaan osoittaa, että toimintoja kehitetään ja että tuotteiden sekä palveluiden laatu on hyvällä tasolla, jolloin asiakas voi varmistua laatulupauksen pitävyydestä. Yleisesti hyväksytty ISO laatujärjestelmä edesauttaa yritystä todentamaan laadunvarmistuksen asiakkaille, loppukäyttäjille ja yhteistyökumppaneille. Eurooppalaisen turvastandardin tulkinta on kuitenkin haasteellista eikä standardia tulkita läheskään yhtenäisellä tavalla edes Euroopan unionin sisällä, Euroopan ulkopuolisista maista puhumattakaan. Mahdollisimman yhtenäinen näkemys standardin asettamista vaatimuksista olisi kuitenkin suotavaa ja siihen tulisi pyrkiä. Tulkinnoissakin tulisi tosin järjen käyttö olla sallittua. EU:n puolesta tehdään jatkuvasti aktiivista työtä sen eteen, että leikkipaikkavälineitä koskeva eurooppalainen turvanormisto otettaisiin mahdollisimman laajasti käyttöön. Jopa niin, että siitä muodostuisi maailmanlaajuinen ohjeistus. Tähän on toki vielä matkaa. Johanna Ikäheimo Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kuva: Lappset Oy SFS-VERKKOKAUPPA standardit kätevästi internetistä SFS-verkkokaupasta löydät tiedot standardeista, SFS-käsikirjoista ja monista muista tuotteista voit tilata julkaisuja kellon ympäri joka päivä useimmat standardit ovat myös ladattavissa omalle tietokoneelle. Tutustu SFS-verkkokauppaan osoitteessa SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Malminkatu 34, PL 130, Helsinki Puh , faksi Internet sähköposti Kaiken takana on standardi 5

6 Kilpailuetua Teksti: Minna Nurro Kuva: Tomi Leporinne / Molok Oy Toimitusjohtaja Jukka Blomilla on syytä hymyyn. Syväkeräyssäiliöille on kysyntää maailmalla. Standardisoimistyö tasoitti Molokin tietä Jätteiden syväkeräysjärjestelmiä valmistava nokialainen Molok Oy lähti mukaan toimialan standardisoimistyöhön 2000-luvun alkupuolella. Se on vahvistanut yrityksen kilpailukykyä etenkin vientimarkkinoilla. S yväkeräyksen keksijä, teollisuusmies Veikko Salli katseli eräänä päivänä ikkunasta ulos. Pihalla nököttävät roskalaatikot pistivät ikävästi silmään, ja hän tuumi, että näkymä olisi paljon miellyttävämpi, jos säiliön voisi upottaa maan sisään. Tuumasta toimeen. Salli perusti Molok Oy:n vuonna 1991, ja on yhä perheyrityksen hallituksen jäsen. Tänä päivänä Molok on kansainvälinen vientiyritys ja alansa markkinajohtaja Euroopassa. Suomessa sen tuotteet ovat jo niin tunnettuja, että yrityksen nimestä on lähes tullut syväkeräyksen synonyymi. Mukana vaikuttamassa Molokin toimitusjohtaja Jukka Blom nimeää yrityksen kilpailueduiksi korkean laadun ja tehokkaan jälkimarkkinoinnin, mutta pitää tärkeänä osatekijänä myös yrityksen osallistumista alan kansainvälisen standardisoimistyöryhmä CEN/TC 183 WG1:n työskentelyyn. Ilman sitä tuskin olisimme nyt niin vahva tekijä Euroopassa. Työryhmään meitä haastoi saksalaisen kilpailijamme tytäryhtiön silloinen toimitusjohtaja. Työryhmä on merkittävä edunvalvonta- ja näköalapaikka yrityksellemme, Blom arvioi. Hän konkretisoi väitettään esimerkillä: kun työryhmässä standardisoitiin syväkeräyssäiliöiden korkeutta maanpinnasta säiliön ylälaitaan, Molok luonnollisesti lobbasi omien säiliöidensä 900 millimetrin puolesta. Se kirjattiin standardiin, ja samalla yritys säästyi uusien kalliiden muottien valmistukselta. Lupaus laadusta Molokin tuotteet ovat EN-standardien mukaiset. Tiettyjen fyysisten mittojen lisäksi standardisointi normittaa tuotteiden kestävyyttä, joka saavutetaan normitestien kautta. Standardi on siten vahva takuu sovitusta laadusta. Kansainvälisissä tarjouskilpailuissa ei pärjää, jos tuote ei ole standardinmukainen. Esimerkiksi julkishallinto edellyttää aina standardisoituja tuotteita, Blom huomauttaa. Kilpailu kiristyy Syväkeräysjärjestelmien markkina maailmalla kasvaa ripeästi, mikä houkuttelee alalle yhä uusia yrityksiä. Blom pitää selvänä, että kilpailu kiristyy markkinoiden kehittyessä, mutta luottaa Molokin tulevaisuuteen. On realistista olettaa, että jokin jäljittelijä nousee merkittäväksi tekijäksi alalla. Uskon silti, että tuotekehitykseen satsaava Molok on yhä kymmenen vuoden päästäkin vahva tekijä jätteiden syväkeräyksessä. 6 Kaiken takana on standardi

7 Uskon, että tuotekehitykseen satsaava Molok on yhä kymmenen vuoden päästäkin vahva tekijä jätteiden syväkeräyksessä. Jukka Blom, toimitusjohtaja Standardit saa SFS:stä Suomen Standardisoimisliitosta voi ostaa SFS-standardeja, EN-standardeja ja ISOstandardeja sekä SFS-käsikirjoja. Lisäksi SFS:n kautta voi hankkia eri maiden kansallisia standardeja ja muita julkaisuja. Julkaisuja voi tilata SFS:n myynnistä sähköpostitse puhelimitse ( ) tai faksilla ( ). SFS:n verkkokauppa sales.sfs.fi on käytössä kellon ympäri. Tietopalvelu auttaa oikean tiedon lähteille, ja kirjasto on avoinna kaikille arkisin kello 8-16, osoite: Malminkatu 34, Helsinki. Standardeista on hyötyä myös pk-yrityksissä. Pk-yritykset muodostavat 99 % kaikista yrityksistä Euroopassa ja ovat siten keskeisessä roolissa Euroopan taloudessa. Standardien avulla yritykset voivat tehostaa toimintaa, nopeuttaa innovaatioiden kaupallistamista ja parantaa kilpailukykyään. Hallintajärjestelmästandardit Perheyritys Molok Oy perustettiin vuonna 1991 Nokialla. Nykyään kokoonpanopisteitä on jo kymmenessä maassa. maailmalle Faktaa Molok Oy Päätoimipaikka Nokialla. Työllistää 50 henkeä. liikevaihto Suomessa 15 milj. euroa, josta 70 % tulee viennistä Vientiä 34 maahan. Kaksi tuotelinjaa: Molok Classic (rotaatiovalettu) ja Molok Domino (kuitubetoni). lisenssivalmistusta Tanskassa, Espanjassa, Kanadassa ja Brasiliassa, ensi vuonna myös Venäjällä. Tunnetuin hallintajärjestelmästandardi on laadunhallintaa käsittelevä ISO Yli miljoonalla organisaatiolla maailmassa on sertifikaatti siitä, että toiminta täyttää standardin ISO 9001 vaatimukset. Standardia voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä myös hankkimatta sertifikaattia. Standardin ISO 9001 toimintamallista kehitettiin edelleen ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä ISO Sittemmin on laadittu myös muita hallintajärjestelmästandardeja. Tietoturvallisuutta käsittelee standardi ISO/IEC 27001, elintarviketurvallisuutta ISO 22000, energianhallintaa ISO sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmiä OHSAS Parhaillaan luodaan kolmiosaista ISO standardisarjaa omaisuuden hallinnalle. SFS järjestää seminaariin Laatu itsestäänselvyys vai nykyjohdon avainase 1. joulukuuta 2011 Helsingissä. Siinä kuullaan, miten menestyvät pk-yritykset varmistavat tällä hetkellä jatkuvan liiketoiminnan kehittämisen. Lisätiedot Syväkeräyssäiliössä maaperän viileys hidastaa bakteeritoimintaa ja minimoi epämiellyttävät hajut. Perinteisiin pinta-astioihin verrattuna Molok-säiliöön mahtuu jopa viisi kertaa enemmän jätettä. Standardisointi Suomessa Tilaa esittely! Suomen Standardisoimisliitto SFS ry vastaa maassamme standardisoinnista yhteistyössä toimialayhteisöjensä kanssa. Kukin toimialayhteisö vastaa oman alansa standardisoinnista Suomessa ja osallistumisesta eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardisointiin. Toimialayhteisön tehtäviin kuuluu standardisointialoitteiden käsittely, standardiehdotusten valmistelu sekä lausuntokierrosten ja äänestysten hoitaminen. Pääosa SFS-standardeista perustuu kansainvälisiin tai eurooppalaisiin standardeihin. Toimialayhteisöt päättävät oman toimialansa standardien julkaisutavasta ja mahdollisesta kääntämisestä suomen kielelle. SFS:n vastuulla on laajoja toimialojen rajat ylittäviä standardisointialueita, esim. laatujärjestelmien standardisointi ja yhteiskuntavastuu Kaiken takana on standardi 7

8 Sertifiointi auttaa tunnistamaan riskit ja mahdollisuudet Riskit ja niiden hallinta, kestävän kehityksen mukainen toiminta sekä energiatehokkuus ovat nousseet menestyvien yritysten strategioissa kärkipäähän. Yrityksien toimintaan liittyy taloudellisten riskien lisäksi myös teknisten, ekologisten ja yhteiskunnallisten riskien kokonaisuus. Näiden strategisten haasteiden ymmärtäminen sekä tehokas arviointi ja niiden ratkaiseminen auttaa yritystä tunnistamaan ja vähentämään liiketoimintaan liittyvä riskejä. Keskittyminen tavoitteiden ja prosessien väliseen suhteeseen parantaa kykyä saavuttaa asetetut liiketoiminnan tavoitteet, DNV:n markkinointi- ja myyntijohtaja Seija Meriluoto sanoo. Riskien tunnistamisen sekä resurssien ja prosessien yhdistämisen kannalta kriittisten alueiden arvioiminen vaatii yrityksen tarpeisiin mukautuvaa lähestymistapaa. Jokaisella yrityksellä on omat prioriteettinsa. Keskittymällä liiketoiminnan kannalta oleellisiin tekijöihin päästään myös sertifioinneissa parhaisiin tuloksiin, sanoo liiketoiminnan tuen esimies Anniina Jaakkonen. Kestäviä menestystekijöitä Kestävän kehityksen mukainen toiminta on organisaatioille merkittävä menestystekijä. Kestävää kehitystä edistettäessä pyritään parantamaan omaa toimintaa sekä ekologisesta, taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta. Organisaatio, joka haluaa näin toimia, tarvitsee toimintansa kehittämiseksi ja arvioimiseksi luotettavat työkalut. Lisäksi tavoitteista ja niiden saavuttamisesta pitää pystyä viestimään uskottavasti. Oman toiminnan kehittäminen ja arvioiminen ei aina riitä, sillä yritykset ovat sidosryhmien ja asiakkaiden silmissä vastuussa myös alihankintaketjun toiminnasta. Standardisoidut mittarit mahdollistavat konkreettiset ja kustannustehokkaat tavat arvioida koko ketjun toimintaa. DNV tarjoaa sertifiointipalvelujen lisäksi niihin liittyviä mielenkiintoisia ja mielekkäitä koulutuksia, koulutuspäällikkö Tarja Myller (vas.), Seija Meriluoto ja Anniina Jaakkonen sanovat. Uusi energiastandardi Sitoutuminen energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen on osoittautunut toimivaksi keinoksi laskea kustannuksia ja parantaa organisaation ympäristövastuuta. Yrityksen toiminnan kannalta tehokas energianhallinta edellyttää runsaasti tietämystä mm. omasta energiankäytöstä, mahdollisuuksista säästää energiaa ja kuinka energiatehokkuus otetaan huomioon toimintatavoissa. DNV Certifikation Oy/Ab:n palveluita Risk Based Certification on yritysten strategisten haasteiden ymmärtämiseen ja niiden ratkaisemiseen kehitetty sertifiointimenetelmä. ProSustain-standardi mittaa ja edistää yrityksen kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa sekä parantaa viestintää saavutetuista tuloksista. Energian hallintajärjestelmäpalvelut, mm. SFS EN 16001, ISO standardien käyttöönotto. Uudet EN sekä ISO energiajärjestelmästandardit antavat mallit energiakulutuksen tarkkailuun ja vähentämiseen. Se sopii kaikille organisaatioille alaan, kokoon tai sijaintiin katsomatta ja kattaa kaikki energianlähteet sekä käyttötavat, Seija Meriluoto sanoo. Luotettavuutta sertifioinnista Kuva: istockphoto Sertifioida vai ei sertifioida? Siinäpä kysymys. Eikä edes kovin vaikea, mikäli suorittaa pienen ajatusleikin: kumman kanssa tekisit mieluummin yhteistyötä, Yritys Yyn vai Yritys Xn kanssa? Näistä kahdesta Yritys X vakuuttaa olevansa alansa ylivoimainen ykkönen. Yritys Yyllä on lisäksi sertifikaatti, jonka mukaan heidän toimintansa, tuotteensa ja palvelunsa laatu on ulkopuolisen tahon arvioima ja hyväksi havaitsema. Sertifiointi on ulkopuolisen, riippumattoman osapuolen antama tunnustus. Se on lupaus vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta, Inspecta Sertifiointi Oy:n toimitusjohtaja Anne Qvintus sanoo. Toiminta- ja laatujärjestelmän tai henkilöstön sertifiointi toimii yrityksen oman toiminnan kehittämisessä välineenä ja luo läpinäkyvyyttä johtamiseen. Samalla yritys viestii sidosryhmilleen kunnianhimostaan ja pyrkimyksestään turvallisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan sekä toiminta- ja toimitusvarmuuteen. Kehitystoimenpiteiden oikea ja tehokas kohdistaminen auttaa myös vähentämään virheitä ja tuo näin kustannustehokkuutta. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla kysymys on usein ihmishengestä, joten poikkeamat prosesseissa, palvelussa tai laitteissa voivat pahimmillaan olla kohtalokkaita. Anne Qvintus Sertifikaatti perustuu standardeihin Sertifiointi perustuu tiettyihin kansainvälisiin ja kansallisiin standardeihin, joiden avulla varmistetaan, että arviointi toteutetaan samalla lailla eri tilanteissa. Standardin avulla varmistetaan, että arviointi toteutetaan samalla lailla eri tilanteissa. Standardi tarjoaa raamit, joiden sisällä yrityksen omat tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon. Näin yritys saa arvokasta palautetta nimenomaan omasta näkökulmastaan. Sertifiointi on tarjouskilpailuun osallistuville melkoinen valtti. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja julkishallinnon palvelujen kilpailutuksissa sertifiointi tuo joissakin tapauksissa huomattavia etuja laatupisteiden muodossa. Alan yritykset ovat selvästi aktivoituneet hakemaan sertifiointeja, eli sertifikaatin merkitys tarjouskilpailuissa on ymmärretty. Inspecta Sertifiointi Oy palvelut kattavat mm. laadun (mm. ISO 9001), ympäristön ja kestävän kehityksen (mm. ISO 14001, EN 16001), työ- ja tietoturvallisuuden (mm. OHSAS 18001, ISO/IEC 27001), IT-palvelujen (mm. ISO/IEC 20000) ja elintarviketurvallisuuden (mm. ISO 22000) sertifioinnit. kaikilla Inspectan asiantuntijoilla on pitkä ja monipuolinen kokemus, jolla toimialaosaaminen varmistetaan hitsaajien, hitsauskoordinaattoreiden ja monien alojen tarkastajien ja toimijoiden sertifioinnit. tuotesertifionnit ja tuotannon laadun varmistuksen (CE-merkki, muut tuotteita koskevat viranomaisvaatimukset). Tietoturva keskeinen osa laatua Inspectan palveluvalikoimaan kuuluu myös harvinaisempia alueita, kuten tietoturvaalan sertifiointi. Esimerkiksi monissa julkishallinon toiminnoissa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla tietoturva on yhä olennaisempi osa järjestelmien laatua. Sähköisten potilasrekisterien sisältämien tietojen päätyminen vääriin käsiin olisi erittäin kiusallista ja jopa vahingollista. Olemmekin panostaneet voimakkaasti osaamiseemme tietoturvajärjestelmien arvioinneissa, Anne Qvintus sanoo. Sertifiointipalveluiden lisäksi Inspecta tukee asiakkaita myös muilla laatua, luotettavuutta ja turvallisuutta lisäävillä testaus- ja tarkastuspalveluilla. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla kysymys on usein ihmishengestä, joten poikkeamat prosesseissa, palvelussa tai laitteissa voivat pahimmillaan olla kohtalokkaita. Siksi kokonaisuus ratkaisee. 8 Kaiken takana on standardi

Suomen vahvuus erikoistumisessa. www.prometalli.fi. FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta?

Suomen vahvuus erikoistumisessa. www.prometalli.fi. FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta? FIMECCin Harri Kulmala: Shokkihoidosta hyötyä? Työkalusta tehoa vai monipuolisuutta? www.prometalli.fi Teknologiateollisuuden vaikuttaja Pekka Heikonen: Suomen vahvuus erikoistumisessa R457 Laajin valikoima

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä 18.10.2013 KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8 1 2014 Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4 Palovaroittimien CE-merkintä s. 6 ISO 9001 uudistus etenee s. 8 Pääkirjoitus Uusi vuosi uusi ilme Tämä SFS-tiedotuksen numero aloittaa lehden

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014

SGS FINLAND COMPACT 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST SGS FINLAND YEARS LOKAKUU 2014 SGS FINLAND COMPACT SGS FINLANDIN asiakaslehti LOKAKUU 2014 YEARS SGS FINLAND 1924-2014 NINETY YEARS OF TRUST s. 2 PääkirjoItus Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun SGS aloitti toimintansa

Lisätiedot

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Kaisa Sorsa Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Toimialakohtaista tarkastelua Kaisa Sorsa 100

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

KAUPPAKAMARI. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 6 KANSAINVÄLISTUMIS- PALVELUJA TARJOAVA FINPRO UUDISTUI

KAUPPAKAMARI. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 6 KANSAINVÄLISTUMIS- PALVELUJA TARJOAVA FINPRO UUDISTUI Satakunnan 3 2014 KAUPPAKAMARI -lehti 6 KANSAINVÄLISTUMIS- PALVELUJA TARJOAVA FINPRO UUDISTUI 14 SUOMALAISILLA SOMEN SUHTEEN HYVÄ TYÖMORAALI 16 KAUPPAKESKUS PUUVILLA LISÄÄ TARJONTAA JA KILPAILUA Satakuntalaisen

Lisätiedot

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja GREEN IT Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja 30_Case Tamro Keskittämällä virettä liiketoimintaan

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan

VIEW. SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen keskeltä. KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi. 10 Mobiili mullistaa kaupan VIEW KPMG:n asiakaslehti / 1 / 2013 / kpmg.fi 10 Mobiili mullistaa kaupan 18 Venäjä vauhdittaa Reiman kasvua 24 Antti Herlinistä vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja SOK:n Kuisma Niemelä: Kasvua arjen

Lisätiedot

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta nro 3 2012 10 Pekka Sivonen Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta 6 Mullistavan erilainen Windows 8 17 Elisa tie Windows maailmaan 20 Puolustusministeriö: pilvi yhdistää tietoturvan ja kustannustehokkuuden

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Kohti digitaalista vallankumousta

Kohti digitaalista vallankumousta Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2014 Tekesiltä uutta ohjelmaa Kohti digitaalista vallankumousta Logistiikka mutkistuu, syvenee ja laajenee SIVU 12 Digiajan lukkovalmistaja muuttaa maailmaa

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

Insinööri vaikuttajana. Ay-liike viestii verkossa. ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan

Insinööri vaikuttajana. Ay-liike viestii verkossa. ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan 8/2012 Insinööri vaikuttajana Ay-liike viestii verkossa ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan 18 10 26 sisältö 13.12. numero 8/2012 Kannen kuva: Kimmo Brandt Kyläyhteisön insinööri...10 ABB investoi

Lisätiedot