Älykkääseen ohjaukseen ja valtioneuvoston ohjauspolitiikkaan. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto 23.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älykkääseen ohjaukseen ja valtioneuvoston ohjauspolitiikkaan. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto 23.9."

Transkriptio

1 Älykkääseen ohjaukseen ja valtioneuvoston ohjauspolitiikkaan Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, valtiontalouden tarkastusvirasto

2 Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus 2013 valtiopäiville (K 18/2013 vp.) Pääteemana ohjausjärjestelmien toimivuus ja päätöksenteon tietoperusta Suomi tarvitsee valtioneuvostoon älykästä ohjauspolitiikkaa, joka toimii nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja pirullisten ongelmien ratkaisemisessa Välttämätöntä hallituksen päättämän rakennepoliittisen ohjelman toteutuksessa 2

3 Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan puheenvuoro vuosikertomuksessa 2013 valtiopäiville K 18/2013 vp. s Tilin-, laillisuus- ja tuloksellisuustarkastuksen sekä finanssipolitiikan tarkastuksen havaintojen sekä talousja oikeustieteellisen tutkimuskirjallisuuden perusteella kuva valtioneuvoston älykkään ohjauspolitiikan mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista Valtioneuvoston päätöksentekokyvyn vahvistaminen on tarpeen => suosituksia päätöksenteko- ja toimeenpanokykyä vahvistavaksi ohjauspolitiikaksi 3

4 Päätöksenteon tietoperusta jopa heikentynyt Tilastointi ja laskentatoimi eivät anna riittävästi perusteita kustannusvaikuttavuuden johtamiselle ja arvioinnille Esimerkkejä: erityisopetusta saaneiden määrät ja erityisopetuksen resurssit, kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta työurien kannalta ja alueellisesti, IT-palvelukeskuksen tuottamien palveluiden tuloksellisuus, tietoisuus rakenteellisten uudistusten tarpeesta ei ole johtanut toimintaan (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus ja soteuudistus, siirtomenojen vaikuttavuuden perkaaminen, kilpailun lisääminen käytännössä) 4

5 Tietoon perustuvan politiikkavalmistelun ja päätöksenteon yksinkertaistettu ideaali kohtaa arkitodellisuuden Tavoitteet ovat liian idealistisia arvo- ja tavoiterationaalisuuden sekä uudenlaisen poliittisuuden merkitys jäsentymätön Valtioneuvoston ohjausjärjestelmät ovat heikkoja pirullisten ongelmien ratkaisemisessa pirulliset ongelmat (wicked problems) yhä hallitsevampia yhden alan asiantuntijatieto ja yhden ministeriön säädös eivät pysty ratkaisemaan 5

6 Valtioneuvosto tarvitsee vahvempaa poikkihallinnollista päätöksenteko- ja toimeenpanokykyä Ohjausjärjestelmät ovat historian tuotteita Niitä ei ole mietitty tulevaisuuden tarpeista käsin Valtiontalouden kehysmenettely toimiva ohjausjärjestelmä kuluvalla vaalikaudella pystytty tekemään historiallinen määrä säästöpäätöksiä kyky rakenteellisiin uudistuksiin on ollut heikompi jälkikäteen arvioituna esim. Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman epäonnistumisella suuri hinta Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma toimeenpano testi ohjausjärjestelmän toimivuudelle - onnistuminen hyvinvoinnin kannalta tärkeää 6

7 Talouspoliittinen toimintaympäristö vaatii ripeitä toimia ja uutta ajattelua yksityisellä ja julkisella sektorilla Valtion velkaantuminen ylittää EU:n viitearvot vrt. VTV:n 2020 visio: suomalainen valtiontalouden hoito on malli maailmalle Kuntatalous ei ole kestävällä pohjalla (v tilastoja) toimintakulujen kasvu 5,4 % vuosikate kattoi 38 % investointien omahankintamenoista lainakanta kasvoi noin 11,5 % kunnallisen infrastruktuurin korjaus- ja toimenpidetarve noin 4 mrd euroa; VTV:n selvitys 2/2013 Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan hyödyntäminen rakennus- ja kiinteistöalalla kuntatalouden kestävyysvaje 3 % BKTsta => pitkällä ajalla 6 mrd euron rahoituksen ja tehtävien sopeutustarve 7

8 Talouspoliittinen toimintaympäristö vaatii ripeitä toimia ja uutta ajattelua 2 Digitaalisen talouden ja informaatiohallinnon läpimurto on nopeaa => otammeko uudestaan paikkamme eturivissä kansallinen palveluväylä ja nk. real time economy ja muut uutta vientikelpoista palveluekosysteemiä luovat standardi- ja infrastruktuuriratkaisut tärkeitä Suomessa julkisen ja yksityisen sektorin kustannuskilpailukyky heikentynyt Viennissä menetetty markkinaosuuksia - kiinnostamattomat tuotteet ja TKI ei ole riittävästi onnistunut 8

9 Pyörteisessä toimintaympäristössä menestys syntyy uudenlaisella strategia- ja johtamismallilla Liike-elämä: pysyvää kilpailuetua yhä vaikeampi määritellä ei tarvetta tai hyötyä joustamattomista yksityiskohtaisista strategioista Tärkeimmät strategiset ominaisuudet kyky tehdä oikeansuuntaisia päätöksiä epävarmuuden vallitessa kyky toimia ja innovoida erilaisilla ja muuttuvilla areenoilla = KETTERÄT STRATEGIAT 9

10 Julkisen hallinnon ja talouden ketterät strategiat lisäävät päätöksenteko- ja toimeenpanokykyä ja epävarman tiedon käsittelyn kapasiteettiä Vähemmän yksityiskohtainen hallitusohjelma Vähemmän yksityiskohtaisia strategisia suunnitelmia Ennustettava ja johdonmukainen yhteiskuntapolitiikka sekä politiikkatoimien jatkuvuus yksilöiden, yritysten sekä kuntien päätöksentekoon vaikuttavilla politiikkaalueilla Yhteistä näkemystä ja tulkintaa antavat periaatteet 10

11 Julkisen hallinnon ja talouden ohjauksen ketterät strategiat Kannustimet päätöksentekoon, toimeenpanoon ja uusiin yhteistyökuvioihin Asiantuntijaverkostojen osallistaminen innovointiin ja toimeenpanoon johdon näkemyksellisyyden rinnalle 11

12 Ohjauksen ja päätöksenteon prosessit päätöksentekoa ja toimeenpanoa vahvistaviksi Hallituksen kehysprosessin ja strategiaprosessin yhtenäistäminen (ks. myös VTV:n finanssipolitiikan tarkastus 17/2012) pääministeri johtaa ministereiden kautta julkisen talouden kehykset kuntien makro-ohjausmalli ja rakenteelliset uudistukset sekä julkinen ICT osa kokonaisuutta lainsäädäntösuunnitelmasta strategiseksi säädösvalmisteluohjelmaksi - oikeusministeriön vahvempi horisontaalinen rooli valtiovarainministeriö johtaa ja esittelee Tulosohjaus yhteistä toimeenpanoa Menokartoitukset käyttöön vaalikausien taitteessa 12

13 Ministeri Valtiosihteeri Erityisavustajat Poliittisen ohjauksen ja virkamiesjohtamisen työnjako ja pelisäännöt kirkastetaan Poliittinen Nykytila: roolit käytännössä hämärtyneet Ministerin vaikuttaminen Arvojen asettaminen - oikeudenmukaisuus Kansanvaltainen ohjaus = parlamentaarinen hallitustapa Manageriaalinen Ministerin johtaminen Päätöksenteon tietoperusta ja valmistelu Kansliapäällikkö Yhteiskunnalliset tavoitteet Vaihtoehdot ja kustannustehokkuus Ministeriön osastopäälliköt ja virkamiehet Resurssien jako ja toimintalinjaukset Kansalaisyhteiskunta ja sidosryhmäsuhteet Kuuleminen Toimeenpano ja yhteistyöverkostot ARVORATIONAALISUUS TAVOITERATIONAALISUUS 13

14 Ministeri Valtiosihteeri Erityisavustaja Poliittisen ohjauksen ja virkamiesjohtamisen työnjako ja pelisäännöt kirkastetaan: tavoitetila Kansanvaltainen ohjaus = parlamentaarinen hallitustapa Poliittinen (ministeri VN:ssa) Arvojen asettaminen - oikeudenmukaisuus Ministerin sparraus Yhteiskunnalliset tavoitteet Manageriaalinen Päätöksenteon tietoperusta ja valmistelu - Valmistelun ohjaus - Valmistelun yleisjohtaminen - Yksittäiset teemat Vaihtoehdot ja kustannustehokkuus Kansliapäällikkö Ministerin sparraus Prosessien johtaminen - VN -taso - Hanketaso Ministeriön osastopäälliköt ja virkamiehet Resurssien jako ja toimintalinjaukset Kansalaisyhteiskunta ja kuuleminen - sidosryhmäsuhteet ARVORATIONAALISUUS Toimeenpano ja yhteistyöverkostot, innovaatiot Kuuleminen TAVOITERATIONAALISUUS 14

15 Valtioneuvoston älykkään ohjauksen malli Vähemmän yksityiskohtaista lainsäädäntöä tilaa myös kokeilulainsäädännölle enemmän standardointia Informaatio-ohjaus tunnistaa tiedon ja kognition rajat Tietojärjestelmät ja ICT vaikuttava ohjauskeino nk. real time economy (ks. ICT2015) osaksi talouspolitiikkaa ja julkisohjausta kansallinen palveluväylä myös ohjauksenperusta Avoin data ja tieto tärkeä ohjauksen keino palveluiden saatavuus ja hinta yhteiskuntapolitiikan ja palveluiden kustannusvaikuttavuus Prosessit, hallintajärjestelmät standardoitu mitä monivaiheisempi päätöksenteko sitä korkeammat kustannukset Ohjaus- ja johtamisinnovaatiot 15

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastus viraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 18/2014 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta

Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta Kunta- ja sote -uudistus ulkoisen tarkastajan ja finanssipolitiikan valvojan näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 5.3.2014 *Esitys perustuu VTV:n finanssipolitiikan tarkastuksessa ja valvonnassa

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusviraston Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Legitimoiva arviointi => legitimoi rakenteet tai rakenteiden muutokset Osallistava ja emansipoiva arviointi => toteuttaa osallisuutta Vastuullistava

Legitimoiva arviointi => legitimoi rakenteet tai rakenteiden muutokset Osallistava ja emansipoiva arviointi => toteuttaa osallisuutta Vastuullistava 2 ARVIOINNILLA ON ERI TASOJA: 1. Operatiivinen, raportoiva arviointi => osa ohjaus- ja johtamissykliä politiikka-arvioinnissa varsin haasteellinen toteuttaa vaikuttavuuden edellytykset vs. vaikuttavuus

Lisätiedot

Päätöksenteosta muutoksentekoon. Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014

Päätöksenteosta muutoksentekoon. Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014 Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2014 1 2 Sisällys 1 Valtioneuvoston toimintaympäristö...9 2 Keskeiset teemat...11

Lisätiedot

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA Uusi menettely ja uudet asiakirjat Valtioneuvoston ohjelmajohtamisen simulointihankkeen raportti Helsinki 15.10.2002 Julkaisija:

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Politiikkaohjelmat Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Politiikkaohjelmat ISSN 1796-9492 (nid.) ISSN 1796-9638 (PDF) ISBN 978-952-499-092-9

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tiivistelmät 2014 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 15/2014 1 2 Sisällys Päätöksenteosta muutoksentekoon Valtioneuvoston kanslian tulevaisuuskatsaus 2014...5

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 12/2011 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle

Lisätiedot

Kokonaistasetarkastelu johtamisen ja tilivelvollisuuden välineeksi

Kokonaistasetarkastelu johtamisen ja tilivelvollisuuden välineeksi Kokonaistasetarkastelu johtamisen ja tilivelvollisuuden välineeksi Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.2.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Kokonaistasetarkastelu: - Mitä? - Miksi? - Miten? 2 Mistä on

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013 Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013 Sisällys 1 TAVOITTEET... 5 2 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 18 3 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA... 19 4 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITÄMINEN...

Lisätiedot

XXXIII Hallinnon Tutkimuksen Päivät 26.-28.11.2014, Vaasa. HALLINTO, YHTEISKUNTA JA KOMPLEKSISUUS Vuoropuhelua kaaoksen äärellä ABSTRAKTIT

XXXIII Hallinnon Tutkimuksen Päivät 26.-28.11.2014, Vaasa. HALLINTO, YHTEISKUNTA JA KOMPLEKSISUUS Vuoropuhelua kaaoksen äärellä ABSTRAKTIT XXXIII Hallinnon Tutkimuksen Päivät 26.-28.11.2014, Vaasa HALLINTO, YHTEISKUNTA JA KOMPLEKSISUUS Vuoropuhelua kaaoksen äärellä ABSTRAKTIT Työryhmä 1. Hallinta, verkostot ja ohjaus päätöksenteossa Professori

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 20.5.2015, liite 2 Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Linkit Keskusta: http://www.keskusta.fi/suomeksi/politiikka/vastaukset-15-kysymykseen

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje

Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita Finanssipolitiikan tarkastuksen ohje Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden

Lisätiedot

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makroohjauksen kehittäminen 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makro-ohjauksen kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot