PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 4/2014. Hankerahoitusjaosto 17.11.2014"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Hankerahoitusjaosto Kokouksen avaus 36 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Pöytäkirjan tarkastaminen 39 Aluekehitysjohtajan katsaus 40 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ylimaakunnalliset hankkeet (EAKR), myönteiset päätökset 41 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ylimaakunnalliset hankkeet (EAKR), kielteiset päätökset 42 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman Etelä-Suomen maakuntien yhteinen viestintähanke Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 43 Maakunnan kehittämisraha, kielteiset päätökset 44 Tiedoksi annettavat asiat 45 Seuraava kokous 46 Kokouksen päättäminen

2 Hankerahoitusjaosto Sivu 2

3 Hankerahoitusjaosto Sivu Pöytäkirja 4/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Graniitti PYKÄLÄT Sivut 1-11 SAAPUVILLA LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDELLA Perho Tiina Alatalo Juuso Heikkilä Lauri Nieminen Raimo Virtanen Pirjo Vuola Hanna Wallin Stefan (saapui 6 klo 8.17) Saario Mari (saapui 5 klo 8.12) puheenjohtaja ESITTELIJÄ Partanen Petteri Erikoissuunnittelija PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Roslakka Ville Erikoissuunnittelija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maaskola Mika (saapui 5 klo 8.10) Kurvinen Jani Mh:n I varapuheenjohtaja Mh:n II varapuheenjohtaja KUTSUTTUINA ASIANTUNTIJOINA LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA ALLEKIRJOITUKSET Tiina Perho puheenjohtaja Ville Roslakka sihteeri

4 Hankerahoitusjaosto Sivu 4

5 Hankerahoitusjaosto Sivu 5 35 KOKOUKSEN AVAUS : : Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 36 OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnallislain mukaan muu kunnan toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hankerahoitusjaosto päätti , että esityslistat on toimitettava vähintään 5 päivää ennen kokousta ja siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Hankerahoitusjaoston pidetyn kokouksen pöytäkirja 3/2014 toimitetaan oheismateriaalina. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 39 Aluekehitysjohtajan katsaus Aluekehitysjohtajan varahenkilö käy läpi maakunnan kehittämisrahan ja kilpailukyky- ja työllisyysohjelman (EAKR) rahoitustilanteen sekä Central Baltic-ohjelman valmistelutilanteen. Valmistelija Lisätietoja PP Hankerahoitusjaosto merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Hankerahoitusjaosto merkitsi ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p ,

6 Hankerahoitusjaosto Sivu 6 40 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET (EAKR), MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia ylimaakunnallisia hakemuksia (oheismateriaalina), joissa hakija on toisesta maakunnasta ja rahoitusta saava osatoteuttaja Varsinais-Suomesta. Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta , PAKKAAMO LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ (hakijana Lappeenrannan teknillinen yliopisto, osatoteuttajana Åbo Akademi) Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Suomen alueelle kuitupohjaisten biomateriaalien, pakkausratkaisuiden ja pakkausvalmistusteknologioiden kehittämiseen erikoistunut lähi- ja luomuruokapakkaamisen tutkimus- ja osaamiskeskittymä. Åbo Akademin osahankeen tavoitteena on tarjota kaupallisesti kannattavia ratkaisuja elintarvikkeiden tuoreuden osoittamiseen kehittämällä ja valmistamalla painettuja anturijärjestelmiä elintarvikkeiden pilaantumiskaasujen havaitsemiseen. Tavoitteena on myös anturijärjestelmien valmistuksen kehittäminen siten, että ne voidaan integroida pakkaukseen mieluiten jo pakkauslinjalla. Åbo Akademin osahankkeen tuloksena syntyy painoteknologialla toteutettu monianturijärjestelmän demonstraattori, jolla voidaan havaita sekä pakkauksen ympäristön tilaa että ruuan pilaantumisessa vapautuvia kaasuja. Anturijärjestelmä voidaan integroida pakkaukseen ja etäluettavana tämä kokonaisuus voi toimia osana ympäröivää älykkyyttä. Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke tukee suoraan Resurssiviisaus-arvokärjen toimenpidettä R1. Hanke tukee myös lähiruoan pakkaamisen osalta Vastuullisuus-arvokärjen toimenpidettä V2. Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arviointiin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun Ylimaakunnallisesta hankkeesta on keskusteltu myös muiden osatoteuttajien kotimaakuntien (Uudenmaan liitto ja Etelä-Karjalan liitto) kanssa, jotka suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeelle ja tekee rahoituspäätöksen EURA2014-järjestelmässä. Vasta tämä päätös on valituskelpoinen. Koordinoiva liitto voi tarvittaessa, neuvoteltuaan hakijan kanssa, tehdä pieniä teknisiä muutoksia hankesuunnitelmaan ja niillä voi olla vaikutuksia myönnettävän tuen määrään. Myönnetty enimmäistukimäärä ei voi kuitenkaan ylittyä. Lisäksi myönnetty tuki ei voi ylittää tässä hakemuksessa haettua 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen toteutusaika on Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeen Valmistelija PP/VR

7 Hankerahoitusjaosto Sivu 7 Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden 2014 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle varataan hankkeelle PAKKAAMO 2020 LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ (300208) EAKR ja valtion rahoitusta euroa hankkeen osatoteuttajan Åbo Akademin hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin (kuitenkin enintään 70 % kokonaiskustannuksista). Lisätietoja ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , 41 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET (EAKR), KIELTEISET PÄÄTÖKSET Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia ylimaakunnallisia hakemuksia (oheismateriaalina), joissa hakija on toisesta maakunnasta ja rahoitusta saava osatoteuttaja Varsinais-Suomesta. Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen , Biomassaterminaali - Käytännöt ja ohjeet (hakijana Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO, osatoteuttajana Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry) Hankekuvaus: Biomassaterminaali Käytännöt ja ohjeet -hanke pyrkii edesauttamaan suomalaisen uusiutuvan biomassan käyttöä, vahvistamaan kansallista vaihtotasetta sekä lisäämään alan työllisyyttä. Hanke jakaantuu lainsäädännölliseen ja lupaprosesseja evaluoivaan, maankäytöllisiä aspekteja selvittävään sekä terminaalien teknisiä ja liiketoiminnallisia ratkaisuja kuvaavaan työpakettiin , BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistamisesta liiketoimintaan (hakijana Cursor Oy, osatoteuttajana Turun yliopisto) Hankekuvaus: Tavoitteena on luoda BioA konseptista uutta liiketoimintaa alueelle. Tavoitteena on pilotoida eri BioA prosessin osia, jotta voidaan todentaa konseptin toimivuus tuotantomittakaavassa. Levän kasvatuksessa tavoitteena on erotustekniikan avulla saada suodoksista levälle haitalliset aineet eristettyä sekä optimoida aiemmin selvitettyjen levälajien kasvu suodoksissa. Suomen olosuhteiden vuoksi levänkasvatuksessa paneudutaan myös keinovalon käyttöön sekä levien jalostamiseen. Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta , FUMI-Konttien sisältämien terveydelle vaarallisten kaasujen mittausjärjestelmän innovointi ja tutkimus konttien desifiontikaasujen aiheuttamista riskeistä (hakijana Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Turun yliopisto) Hankekuvaus: Hanke sisältää kaksi eri työpakettia: TP1, tunnistimen innovointi ja TP2, työturvallisuustiedon lisääminen. TP1:n tavoitteena on löytää keinoja, joilla terveydelle haitallisia desinfiointi-

8 Hankerahoitusjaosto Sivu 8 kaasuja sisältävät kontit voitaisiin tunnistaa ennen konttien toimittamista purkauspaikalle. Tärkeimpänä tavoitteena on innovoida laitteisto, jonka avulla kontin mahdollinen kaasusisältö voitaisiin luotettavasti tunnistaa jo laivaa purettaessa. Tällöin tieto terveysriskeistä olisi saatavilla jo hyvissä ajoin, ja siihen voitaisiin varautua etukäteen , Vähähiiliset satamatoiminnot (hakijana Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimusyhdistys, osatoteuttajina Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Turun yliopiston Brahea-keskus) Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on satamien ja sen yhteydessä toimivien yritysten toimintaympäristön edistäminen vähähiiliseen suuntaan edesauttamalla satamatoimintojen eko- ja energiatehokkuutta. Näiden hakemusten lisäksi TL1:stä, johon Varsinais-Suomen liitolle ei ole osoitettu myöntövaltuutta ollenkaan, on haettu rahoitusta seuraaville hankkeille: , Verkostoitumalla kasvuun (hakijana Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry, osatoteuttajana Varsinais-Suomen Yrityskummit ry) Hankekuvaus: Tavoitteena on luoda asiakas ja aluelähtöisiä ja aluerajat ylittäviä toimintatapoja pkyritysten kasvun ja kansainvälitymisen kehittämiseen yrityskummien osaamista ja kokemuksia hyödyntäen. Toimenpiteinä ovat vertaistukiohjelma, yrittäjäklinikat, workshopit ja seminaarit, yhteistyö talouselämän toimijoiden ja oppilaitosten kanssa, henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen mentorointi, hyväksi havaittujen toimintamallien hyödyntäminen ja jalkauttaminen, kansainvälisten toimintamallien lokalisointi, työnohjaus ja valmennus mentoreille, tiedottaminen , Fiksuna Pietarissa! - Liiketoiminnan kasvua suomalaisille pk-yrityksille (VELI) (hakijana Green Net Finland ry, osatoteuttajana Turku Science Park Oy) Hankekuvaus: Tavoitteena on kehittää suomalaisten pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja osaamista toimia Pietarin ja laajemmin Venäjän markkinoilla. Hankkeessa keskitytään korkean teknologian pk-yrityksiin - erityisesti energiatehokkuuden, mittauksen ja monitoroinnin, automaation, talo- ja turvatekniikan, ICT:n sekä kiinteistöhallinnan aloilla toimiviin pk-yrityksiin. Hankkeen tavoitteena on myös madaltaa pk-yritysten kynnystä toimia Venäjän markkinoilla, jossa on kiinnostavat kasvunäkymät, mutta esteenä usein kieli, kulttuuri ja erilaiset säännökset , Portit auki! (hakijana Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Turun ammattikorkeakoulu Oy) Hakemus on osoitettu Pirkanmaan liitolle. Hankekuvaus: Hankkeessa tuotetaan neljän ammattikorkeakoulun (TAMK;SAMK,KYAMK ja Turun AMK) yhteisvoimin vapaasti verkossa saatavilla oleva pk-yritysten kv-valmiuksia edistävä portaali, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa ja yhteistoiminnallisia oppimisen malleja. Portaali kehitetään ketterän kehityksen periaatteella, joka perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen yritysten kassa koko kehitysprosessin ajan. Portaali toimii kohtaamispaikkana yrityksille ja asiantuntijoille sekä edistää verkostoitumista eri toimijoiden välillä. Portaalin sisältö tarjoaa kansainvälistymisen alkuvaiheeseen tarvittavan keskeisen tiedon yhden luukun -periaatteella sekä kansainvälistymistä tukevia palveluita. Hankkeita on arvioitu suhteessa ohjelmassa määriteltyihin yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. Hankkeita on arvioitu myös maakuntastrategian tavoitteiden edistämisen kannalta. Hankkeet on priorisoitu suhteessa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen, jolloin nämä hankkeet eivät tule rahoitettaviksi.

9 Hankerahoitusjaosto Sivu 9 Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeelle ja tekee päätöksen EURA2014-järjestelmässä. Vasta tämä päätös on valituskelpoinen. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet Valmistelija PP/VR Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille varata rahoitusta Varsinais-Suomen liiton vuoden 2014 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä: Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO: , Biomassaterminaali - Käytännöt ja ohjeet Cursor Oy: , BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistamisesta liiketoimintaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy: , FUMI-Konttien sisältämien terveydelle vaarallisten kaasujen mittausjärjestelmän innovointi ja tutkimus konttien desifiontikaasujen aiheuttamista riskeistä Meriturvallisuuden ja liikenteen tutkimusyhdistys: , Vähähiiliset satamatoiminnot Pääkaupunkiseudun Yrityskummit ry: , Verkostoitumalla kasvuun Green Net Finland ry: , Fiksuna Pietarissa! - Liiketoiminnan kasvua suomalaisille pkyrityksille (VELI) Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy: , Portit auki! Esittelijä poisti listalta hankkeen Portit auki! ((300399), koska hakija on peruuttanut hakemuksen. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , 42 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN ETELÄ- SUOMEN MAAKUNTIEN YHTEINEN VIESTINTÄHANKE ALUEELLISTEN INNOVAATIOKESKITTYMIEN VAHVISTAMINEN EAKR-VIESTINNÄN KEINOIN Tällä rakennerahasto-ohjelmakaudella etsitään alueiden kehittämisen näkökulmasta suuria strategisia hankekokonaisuuksia ja tavoitellaan isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Hanketyössä tarvitaankin uusia kohtaamisia, verkostoja ja yhteistyötä. Nyt hankerahoituksessa haetaan myös alueita aidosti hyödyttävää kehittämistoimintaa, ja rakennerahastotoiminnassa painotetaan erityisesti tulosviestintää ja vaikuttavuustiedon levittämistä. Laadukkaan ja vaikuttavan hanketoiminnan tueksi tarvitaan tehokasta rahoittajan viestintää ja tukea hankkeiden hakijoille. Viestintä myös edistää toimijoiden kumppanuuksia ja tätä kautta alueiden tiedon ja osaamisen kasautumista sekä tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin rakentamista. Etelä-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta koordinoi Uudenmaan liitto. Koordinoivana maakunnan liittona Uudenmaan liitto vastaa myös EAKR-tiedotuksesta ja -viestinnästä yleisölle, hakijoille, potentiaalisille tuensaajille ja tuensaajille toimialueella hallintoviranomaisen viestintästrategian mukaisesti. Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan liit-

10 Hankerahoitusjaosto Sivu 10 tojen kanssa, joten hankkeessa rakentuu rakennerahastoviestinnän yhteistyön toimintamalli. Lähtökohtana on asiakaslähtöinen ja monikanavainen viestintä rakennerahastotoiminnasta. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia viestintäkanavia ja otetaan käyttöön myös uusia, aiemmin vähemmän käytettyjä kanavia, kuten sosiaalinen media. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan EAKR-viestinnän toimenpiteet toiminta-alueella. Hanke osaltaan haluaa tukea ja varmistaa rakennerahasto-ohjelman EAKR-osion läpivientiä onnistuneesti ja ohjelmalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on tki-toiminnan lisääntyminen ja tki-investointien määrän kasvu sekä innovaatioympäristöjen syntyminen hanketoiminnan lisääntyessä. Hanke parantaa myös pk-yritysten mahdollisuuksia saada tietoa rakennerahastorahoituksen mahdollisuuksia. Onnistunut rahoitusviestintä osaltaan vahvistaa alueen toimijoiden tki-yhteistyötä ja verkostoja, mikä luo pohjaa uudenlaisille avauksille ja laajemmille hankekokonaisuuksille. Hanke tukee alueellisten innovaatiokeskittymien syntymistä sekä niiden osaamisen kehittymistä ja verkostoitumista keskenään. Viestintäpanostuksia kohdistetaan myös maakuntien strategioissa tunnistettuihin kehittämisen painopisteisiin ja osaamisalueisiin. Onnistunut EAKR-viestintä on osa alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria. Etelä-Suomen rakennerahastotyön koordinaatioryhmän epävirallisessa kokouksessa sovittiin hankkeen rahoitusjaosta oheismateriaalin mukaisesti. Hankkeen toteutusaika on Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsittelee hankkeen Valmistelija PP/VR Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden 2015 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä varataan Varsinais-Suomen liiton osuudeksi Uudenmaan liiton hakemalle ja hallinnoimalle yhteishankkeelle Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin. Lisäksi Varsinais-Suomen liitto osallistuu hankkeen rahoitukseen yhteensä euron omarahoitusosuudella. Lisätietoja ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p , 43 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA, KIELTEISET PÄÄTÖKSET Varsinais-Suomen liittoon on saatu seuraava maakunnan kehittämisrahahakemus (oheismateriaali): Maakuntaohjelma Arvokärki Yhdessä rajat ylittäen yhteistyötaidot.

11 Hankerahoitusjaosto Sivu 11 45/2014 Koulujen tietohallinnon selvitys (Hakija: Ruskon kunta) Hankekuvaus: Koulujen tietohallinnon palvelut kartoitetaan kaikissa 28 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Selvitys toteutetaan sähköisellä kyselyllä, jonka jälkeen kaikissa kunnissa käydään tarkentamassa vastaukset haastatteluilla. Kartoitetaan, kuinka paljon kunnissa tehdään päällekkäisiä tietohallinnon toimia, ja paljonko on kuntia, joissa ei ole keskitettyä tietohallinnon ratkaisuja. Selvityksestä tehdään loppuraportti kuntien tietohallinnon tilasta koulutoimessa. Raportin tulosten mukaisesti etsitään keinoja tehostaa koulujen tietohallinnon toimia. Selvitys toimii tukena haettaessa jatkotoimiin hankerahoitusta Varsinais-Suomen koulutoimien yhteisen kokonaisarkkitehtuuriin ja toimintojen tehostamiseen. Yhteys maakuntaohjelmaan: Hanke kytkeytyy arvokärkeen Yhdessä rajat ylittäen yhteistyötaidot. Hankkeen toteutusaika on Hanke 45/2014 on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä Valmistelija PP Hankerahoitusjaosto päättää esittää, ettei seuraavalle hankkeelle myönnetä maakunnan kehittämisrahaa: 45/2014 Koulujen tietohallinnon selvitys (Hakija: Ruskon kunta) Lisätietoja ehdotus hyväksyttiin. Erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Merkitään tiedoksi. Ei ollut tiedoksi annettavia asioita. 45 SEURAAVA KOKOUS Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 46 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.45.

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO Hankerahoitusjaosto, 8.6.2015 8:00, Esityslista 1-2 Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo)... 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 2 1 Kokouksen avaus... 3 2 Osanottajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 23.2.2015

PÖYTÄKIRJA 1/2015. Hankerahoitusjaosto 23.2.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Hankerahoitusjaosto 23.2.2015 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015

Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.06.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Kokouksen avaus 34 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 36 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 20.10.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 160 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 16.12.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 218 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1. Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 2. krs, Kokkola Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 3/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 24.4.2015 klo 9.00-11.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 Kokousaika maanantai 3.3.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: ( ) Jukka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 22.10.2009 kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 23.9.2013 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 158 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 159 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 160 Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5

KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 KOHTI älykästä erikoistumista ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN 2007 2013 TOIMINTALINJA 5 sisältö PÄÄKIRJOITUS 3 ARVIOINTI 4 Airport Concepts 6 Hallinnoija: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy MATERIAALITEHOKAS

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152. Maakuntahallitus. AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 152 Maakuntahallitus AIKA 16.07.2015 klo 15:30-17:05 PAIKKA Savonlinna KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 86 Kokouksen avaus 154 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (46) Maakuntahallitus Aika 19.01.2015 klo 10:05-12:04 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Pohjamo Samuli Puheenjohtaja 1-13, 16-25 Hänninen Katja Jäsen

Lisätiedot