Hyvä opetus riippuu opettajasta itsestään ja kyvystä innovoida ja nähdä tulevaisuuteen. Johdon tuki taustalla on erittäin tärkeä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä opetus riippuu opettajasta itsestään ja kyvystä innovoida ja nähdä tulevaisuuteen. Johdon tuki taustalla on erittäin tärkeä."

Transkriptio

1 3.9. Sidosryhmätapaaminen Teema: Millä tavalla kehittyvä ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulutus ja ammatillinen opettajankoulutus luo alueille kilpailukykyisiä ja elinvoimaisia innovaatioita? Teeman vetäjä: Yliopettaja Martti Pietilä YHTEENVETO JA OTTEITA KESKUSTELUISTA Hyvä opetus riippuu opettajasta itsestään ja kyvystä innovoida ja nähdä tulevaisuuteen. Johdon tuki taustalla on erittäin tärkeä. Ammatillisen erityisopettajan kommentti: Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskelijat tarvitsevat tukea. Perinteiset luokkaympäristöt eivät sovellu, vaan täytyy löytää erilaisia oppimisympäristöjä. Opetushenkilöstön sisäiset koulutukset ovat tärkeitä. Koulutuksen suunnitteluun pyydetään osallistujien edustajia ja esimies mukaan. Esimiehen tulee olla sitoutunut henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Koulutus tulee vastata tarpeeseen, joka on sillä hetkellä ja tulevaisuudessa (ei jälkijunassa). Ammatillisessa erityisopetuksessa täytyy käyttää innovaatioita jo olosuhteiden pakosta. Innovaatiot syntyvät ydinjoukon kesken ja leviävät heidän kauttaan myös muun opettajakunnan tietoon. Projektityöt pyritään heti alusta asti juurruttamaan osaksi koulun arkea, jotta ne eivät olisi vain irrallisia osia. Tämä asia on tiedostettu ja sitä pyritään kehittämään. Myös opiskelijalähtöisyys on tärkeää ja suurin osa henkilöstöstä on sitoutuneita tähän tavoitteeseen. Kommenttipuheenvuoro Ohjaus ja opetus on kaikki erityistä. Jokainen ihminen ja oppilas, jonka kanssa työskennellään, on erityinen. Kaikki toiminta on erityistä. Tarvitaan siis erityisen hyvää opetusta ja inklusiivista opettajuutta. Suurin osa erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista opiskelee tavallisissa oppilaitoksissa ja tämän vuoksi tarvitaan opettajille lisäkoulutusta. Tulevaisuustutkijan vertaus: Jos aikakoneessa mentäisiin sata vuotta taaksepäin, maailma olisi erinäköinen. Jos sadan vuoden takainen ihminen tuotaisiin nykypäivään, moni asia tuntuisi hänestä taianomaiselta, mutta yhden asian tuo henkilö tunnistaisi: koulun. Mikä on siis vikana että koulu on muuttunut niin vähän? Tunnistammeko koulun vielä 100 vuotta eteenpäinkin, onko muutos niin vähäistä? Koulu ja opettajankoulutus on syrjäytynyt toisistaan. Opettajat pitäytyvät vanhoissa ja tutuissa käytännöissä. Asenne Kun on päässyt oman itsensä huipulle, ei tarvitse enää kehittyä ei toimi. On nähtävä, miten yhteiskunta muuttuu.

2 Keskusteltiin innovatiivisuudesta. Onhan toki paljon innovatiivisia ammattilaisia eri ammateissa. Mutta tapahtuuko niin, että siirtyessään opettajiksi, tämä innovatiivisuus laantuu. Ammatillinen opetus on työelämälle ja muuttuvalle maailmalle vierasta. Ammatillisen opettajan ja ammatillisen opettajankoulutuksen pitäisi katsoa tulevaisuuteen; minkälaisia opettajia tulevaisuudessa tarvitaan, minkälaisia innovaatioita? Ammatillisen opettajan täytyy olla jatkuvasti kehittyvä. Opettajalla täytyy olla hallussa substanssi, visio ja näkemys. Maailma globalisoituu, kilpailu kiristyy. Töitä tehdään, jotta oltaisiin kilpakumppania parempia. Innovatiivisuus on ryhmäilmiö: yksin ei saada innovaatioita aikaan, tarvitaan kaikenlaisia ajattelijoita. Kehittäjäopettajat ovat usein kovan luokan ammattilaisia omalla alallaan. Oman opetustyön päälle tulee kuitenkin uudet oppimisympäristöt, pedagogisia menetelmiä ja kansainvälisyyttä. Kehittäjäopettaja voi väsähtää kehittämistyöhönsä, kun resurssit eivät riitä. Innovaatiotyö tulee kaiken muun työn päälle ja resursointi ei ole riittävää Kommenttipuheenvuoro: Jos olisi oltu viisaita, olisi osa ammatillisesta opetuksesta annettu skandinaavisilla kielillä ja osa englanniksi tai muilla kielillä, jotta kansainvälistyminen olisi mahdollista. Suomessa on valtavasti työttömiä ja nuorisotyöttömyys kasvaa, siksi kansainvälistyminen on tärkeää. Ammatillisessa koulutuksessa tulisi olla tulevaisuusvisioita. Euroopan Unioni on suomalaisten työalue ja Keski-Euroopan työalueet vetävät. Myös Norja. Jotain on siis jäänyt huomaamatta ammatillisessa koulutuksesta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutokset: Tulossa on valtavia muutoksia. Opetuksesta ei enää makseta, vaan suoritetuista tutkinnoista ja tutkinnon osista. Opetustyön luonne myös muuttuu ohjaustyöksi. Tutkintouudistusten myötä aletaan mitata sitä, hallitseeko opiskelija tutkinnon osan. Opettajille tulee vastuu: Kuinka innovatiivisesti ja tulostavoitteisesti hän pystyy opettamaan opiskelijoita? Opettajan tulee suunnitella keinot, jotta tutkinnon osat tulevat suoritettua tietyssä ajassa. Lisätietoa opetuskäytänteistä ja muutoksista: Edu.fi ja Ammattipeda. Jokaisesta opettajasta syntyy sisäinen yrittäjä. Tällä muutoksella mahdollistetaan opettajan persoonallisuus. Nuori tarvitsee myös ihmisen, joka on hänen kanssaan. Keskusteltiin siitä, kuinka tärkeää on nuorelle opiskelijalle aikuinen (opettaja) ja hänen kanssa rakennettu luottamuksellinen suhde. Kommentti keskusteluun: Nykyään suoritetaan tietty määrä tutkintoja, mutta mittaako se oppimista?

3 Suoritettu opintopiste ei tarkoita välttämättä oppimista. Toki se jollain tavalla korreloi oppimista. Laatua on esimerkiksi se, onko nuori työllistynyt kolmen vuoden sisällä valmistumisesta. Laatu ei ole yhtä kuin suoritettu opintopiste tai tutkinto. Suoritettu tutkinto ei kerro oppimisesta - välttämättä Erityisopettajan kommentti: Opettajankoulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota oppijan elämänhallintaan. Sen pitäisi olla ihan oma oppiaineensa. Erilaisia yksilöitä on yhä enempi. Erityisopettajan liikkumavara on erilainen kuin aineenopettajan/luokanopettajan. Erityisopettaja tekee verkostojen kanssa yhteistyötä. Tulevaisuudessa koulutetaan ainoastaan erityisopettajia, jotka vasta opiskelujen loppuvaiheessa erikoistavat vain johonkin aineeseen Ammatillisessa koulutuksessa 30% keskeyttää. Suurimmat syyt ovat psyykkiset ongelmat ja sitä kautta yhteiskunnasta syrjäytyminen, päihteet ja terveysongelmat. Kaikki edellä mainittu liittyy elämänhallintaan. Väärä ala on myös yksi keskeyttämisen syistä. Oppivelvollisuusiän nosto: Tätä verrattiin Hölmöläisten peitoksi Tämä ei ole helppo ratkaisu. Nuoret saadaan kyllä sisään, mutta siinä saatetaan vain siirtää ongelmaa. Nuoret eivät välttämättä tiedä mikä ammatti kiinnostaa ja mitä haluavat isona tehdä vuotiaat jo tietäisivät, mutta heidän koulutukseen ei välttämättä ole enää resursseja. Tämä raha, joka oli nyt varattu oppivelvollisuusiän nostamiseen, on nyt perusopetuksen rahoituksen käytössä. Kommentti: 20% kärsii mielenterveysongelmista joka ikäluokasta ja tämä määrä kasvaa. On siis pakko tehdä ja rakentaa erilaisia tukipalveluita ja ratkaisuja. Eheyttäminen koulutussektorilla olisi tärkeää. Ei ajettaisi voimakkaasti sitä linjaa, että on opettajia, erityisopettajia, opoja. Opettajille pitäisi saada parempi pohja tajuta tätä elämää paremmin. Yliopisto on joiltain osilta syrjäytynyt ja todellisuus on tutkijalle vain jokin ilmiö. Tiedemaailma ja reaalimaailma ovat irronneet toisistaan. Ja opettajakoulutus on mennyt tähän mukaan paljon. Jotta opettajaopiskelijat oppisivat tätä todellisuutta, tulisi heitä ottaa mukaan tutustumaan eri ammatteihin: esim. poliisin mukaan, vierailemaan vankiloihin tai sosiaalitoimeen.. Oppioikeus ajattelu: Tuetaan oppioikeuden toteutumista elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Lain säätäminen ei ole ratkaise ongelmia. Nykyää luotetaan liikaa siihen, että kun lailla säädetään, niin sehän toteutuu, vaikka ei se ole niin.

4 Ihmisenä kasvaminen sisältyy substanssiosaamiseen Miksi tarvitaan erityisen hyviä opettajia, ei erityisopettajia? (väite) Opiskelijoiden repiminen eri suuntiin ja eri asiantuntijoiden puheella (käyminen) on väärin. Ihmisen kohtaaminen tulisi nähdä kokonaisuutena Innovaatio käytännössä tarkoittaa sitä mitä uutena tulee mieleen. EI siis parannella nykyistä järjestelmää vaan luodaan avoimin mielin uusia oppimisympäristöjä. Ammatillinen koulutus ei vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yhteiskuntavastuu ei toteudu, vaikka yhteiskunta kustantaa toiminnan. Mitä pitäisi tehdä, että ammatillinen koulutus olisi paremmassa jaossa? Mitä pitäisi tehdä, että työmarkkinoille löytyisi kielitaitoisia ja tulevaisuuden ammattilaisia? Tulee löytää oikeat työkalut. Miksei esimerkiksi opeteta esim. englanniksi tai ruotsin kielellä, jotta opiskelijoilla olisi valmius lähteä sinne missä on työtä? Substanssiosaamisen rinnalle ympäristöoppi/elämänhallinnan aine tai itsetuntemuksen kohottamiseen liittyvät aineet/toiminnot. Esim. nuoret ovat kiinnostuneita peleistä. Pelialan koulutuksen kautta on saatu syrjäytymisvaarassa olevia nuoria takaisin pinnalle. Oulu Game labista luotetaan opiskelijoihin (trust) ja huolehditaan opiskelijoista (care). Opiskelijat ovat eri aloilta ja hyödyntävät osaamistaan pelien kehittelyssä. Yhteinen tekeminen innostaa ja saa kaverit mukaan. Kukaan ei putoa. Itsetuntemuksen kehittäminen; annetaan valita se substanssi, joka kiinnostaa. Minkälaiseksi innovaatioksi Oulu Game labin kokemus voitaisiin jalostaa? Ammattikorkeakoulun kannalta Oulu Game labin mallilla suunta on ollut hyvä. Se on opetussuunnitelmallisesti toimiva ja sitä voidaan levittää muillekin toiminta-alueille ja oppilaitoksiin. Oppilaitoksista löytyy yksilöitä, joilla on ideoita ja ajatuksia. Miten nuo keinot ja ajatukset saadaan vietyä eteenpäin, miten tämä tapahtunut Oulu Game labissa? Miten saadaan uuden mallin vieminen eteenpäin? Kaikki lähtee muutoksesta. ICT alan uudelleen järjestäytyminen ja vaikutukset Ouluun houkuttelivat tekemään uuden jutun. (Oulu Gamen labin synty). Tahtotilat ja aika loksahtivat kohdalleen. Tarvitaan erilaisia sidosryhmiä ja erikokoisia sidosryhmiä, jotka ovat tukemassa toimintaa eri tasoilla. Ympäristössä pitäisi olla mahdollisuuksia, eikä vain aina kyse onnekkaista sattumista. Ympäristö on liian säädelty tai ympäristössä toimijat eivät voi ottaa vastaan muutoksia. Tasapäistämisen toiminta ei ruoki luovuutta. Pelätään epäonnistua. Epäonnistuminen pitäisi sallia.

5 Kouluorganisaatioissa ei anneta tilaa luovalle hulluudelle. Mihin se kaikki tyssää? Organisaation johdon tuen puute? Ajattelutavan muutos: Kehittäminen. Vanhan paikkaamisesta ei tule mitään, pitää olla transformaatiota eli pitää luoda uutta. Joskus tulee vain seinä vastaan ja vanhaa ei kannata parantaa vaan luoda uutta. Miten innovaatiot levittävät maailmalle? Light house ajattelu (Kanada). Innovaation lanseeraaminen kentälle tarvitsisi tukiasemia kentälle (majakoita, kuten Kanadassa). Opetussuunnitelmat: mitä sinne pitäisi laittaa? Kommentoija totesi, että Ei paljon mitään. Hyvin koulutetut ihmiset ovat hyvin pitkälle yhtä kuin opetussuunnitelma. Asiantuntevat tekijät ja tiimit, kyllä he tietävät mitä tehdä. He rakentavat sitä, mihin suuntaan mennään. Pitäisi hillitä yksityiskohtaisten opetussuunnitelmien luomista. Opetussuunnitelmat ovat laajentuneet (vrt. 70-luku ja nykypäivä). Näyttötutkintojärjestelmä: Perustuu täysin osaamisen osoittamiseen. Norjassa näyttötutkinto tehdään kokonaisuudessaan. Suomessa on valmistava koulutus ennen näyttöjä. Ihmiselle tärkeätä on saada osaamista ja näyttötutkinnot antavat tähän mahdollisuuden Aina ei tarvitse tehdä koko tutkintoa, vaan vain tietty tutkinnon osa toimii työelämässä. Mitä ja miten saadaan parempia innovaatioita? Suomalainen koulumaailma tarvitsee reformeja ja transformaatioita. Näiden hybridi pitäisi kehittää. Esimerkiksi ammatillinen opetus vierailla kielillä, jotta olisi lähtövalmiudet lähteä ulkomaille töihin. Opettajankoulutuksessa voisi toimia tavoitteellinen projekti- ja tiimitekeminen.

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ?

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? JULKAISUJA 5/2001 OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 16.5.2001 keskustelutilaisuuden "Opettajuus - kriisissä?". Tilaisuudessa

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME. Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa

Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME. Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa Päivi Rimpiläinen ja Jarno Bruun VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa VÄRIKKÄÄT OPPILAAMME Inkluusio, tiimityö ja oppimistyyli Kuopion Pirtin koulussa Päivi

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Aikuiskouluttajan opas

Aikuiskouluttajan opas Aikuiskouluttajan opas Sisältö Lukijalle... 3 Kouluttajan monet roolit... 4 Työelämäyhteistyöllä vaikuttavuutta... 6 Hyvästä kouluttajasta vielä paremmaksi kouluttajaksi... 7 Edistä oppimista panosta ilmapiiriin...

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013

KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 KuvaSeppälä-yhtiöiden sidosryhmälehti 2 2013 LUKEMISTA OPETTAJILLE Haavi-Heikki ojentaa auttavan kätensä - eikä päästä irti s. 4 Vuoden 2013 luokanopettaja kannustaa nuoria opettajan työhön s. 10 Esikoulu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012

Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Koulutuspolitiikka työryhmä (oppilaitosnäkemys) YHTEENVETO Toimeksianto: MYR koulutusjaosto, laajennettu sihteeristö 13.6.2012 Työryhmän tapaamiset ja työskentely Paikka: Turun ammatti-instituutti: Kellonsoittajan

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot