LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015"

Transkriptio

1 Näyttötutkinnon perusteet LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 11/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:4

2 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:4 ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Grano Oy

3 SISÄLTÖ I Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen... 5 II Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnon tuotealalla Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuote - kehitys ja innovointi Luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuote - kehitys ja innovointi Luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi Luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen Luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa Toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta...33 Liite 1. Lista tunnistettavista lajeista tutkinnon osissa 1 ja Liite 2. Lista tunnistettavista lajeista tutkinnon osassa Liite 3. Lista tunnistettavista lajeista tutkinnon osassa Liite 4. Tutkinnon kuvaus (ei sisälly määräykseen)

4 4

5 I Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto Pakolliset tutkinnon osat 1. Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus 2. Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kolme osaa 3. Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen 4. Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen 5. Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen 6. Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla 7. Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi 8. Luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuotekehitys ja innovointi 9. Luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi 10. Luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen 11. Luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa 12. Toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa 13. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisista tutkinnon osista yhden tulee olla tutkinnon osa 3 Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen, 4 Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen tai 5 Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen. 5

6 II Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa. Ammattitaidon osoittaminen -kohdassa määritellään, mitä tutkinnon suorittaja tekee osoittaakseen ammattitaitonsa. Tutkintotilaisuudessa osoitettava ammattitaito arvioidaan hyväksytyn suorituksen kriteerien mukaisesti. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat, joilla on riittävä suoritettavaan tutkintoon liittyvä ammattitaito ja riittävä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon perusteisiin. 1 Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa kasvi- ja sienilajit ohjata luonnontuotteiden talteenottoa, käsittelyä ja hyödyntämistä toimia luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtia turvallisuudesta. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa lajintuntemuksen ammattitaitonsa tunnistamalla suomenkielisillä tai tieteellisillä nimillä vähintään 80 % lajilistan liitteen 1 mukaisista lajeista lukuun ottamatta myrkyllisiä lajeja, jotka tulee tunnistaa 100 % luonnonkasvien ja sienilajien lajilistaa voidaan vaihtaa 20 % alueellisesti ja paikallisesti tärkeisiin lajeihin. Muun luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaukseen liittyvän osaamisen tutkinnon suorittaja osoittaa luonnontuotteiden hyötykäyttöön liittyvissä suunnittelu-, valvonta- tai kehittämistehtävissä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. 6

7 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja tunnistaa kasvi- ja sienilajit. Luonnonkasvien tunnistaminen Luonnonmarjojen tunnistaminen Sienten tunnistaminen Alueellisesti merkittävien lajien tunnistaminen Tutkinnon suorittaja tunnistaa ravinnoksi käytettävät kasvilajit ja niiden näköislajit tunnistaa myrkylliset luonnonkasvit erottaa ravinnoksi käytettävät kasvilajit, niiden näköislajit ja myrkylliset kasvit toisistaan tunnistaa ravinnoksi käytettävät kasvilajit käytettävästä kasvinosasta tunnistaa alueellisesti ja paikallisesti tärkeiksi määritellyt luonnonkasvit tunnistaa luonnonyrtit tunnistaa myrkylliset yrtit yhdistää kasvien ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajan, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa kasveihin tunnistaa ravinnoksi käytettävien luonnonmarjojen lajit ja niiden näköislajit versoista ja pelkistä marjoista tunnistaa Suomessa esiintyvät myrkylliset luonnonmarjat versoista ja pelkistä marjoista yhdistää marjojen ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajan, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa marjoihin tunnistaa maastossa ruokasienet, niiden näköislajit ja Suomessa esiintyvät tavallisimmat myrkylliset sienet kokonaisina ja paloista tunnistaa alueellisesti ja paikallisesti tärkeiksi määritellyt sienilajit yhdistää sienien ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajat, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa sieniin tunnistaa toiminta-alueellaan luonnonsuojelulailla rauhoitetut, uhanalaiset ja merkittävät kasvi- sekä sienilajit yhdistää ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajat, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa kasveihin ja sieniin. 7

8 Tutkinnon suorittaja ohjaa luonnontuotteiden talteenottoa, käsittelyä ja hyödyntämistä. Talteenoton suunnittelu Talteenoton johtaminen Luonnontuotteiden käsittelyn suunnittelu ja ohjaus Luonnontuotteiden hyötykäytön ohjaus Tutkinnon suorittaja suunnittelee luonnontuotteiden talteenottoa toimialansa tarkoitukseen suunnittelee talteenoton taloudellisesti kannattavaksi laatii talteenottosuunnitelman, joka tukee lajien säilymistä ja suojelua suunnittelee eri hoito- ja kunnostusmenetelmillä toteutettavien talteenottopaikkojen kunnostuksen ohjaa luonnontuotteiden (tavanomainen tai luomu) talteenottoa valitun keruutavan ja tuotantoon liittyvien ohjeistusten mukaisesti hyödyntää ja tuottaa paikkatietoa tarpeen mukaisesti rakentaa talteenottoverkostot logistisesti tehokkaiksi toimii luonnontuotteisiin liittyvän laadunhallinnan mukaisesti ohjaa kestävän talteenoton menetelmissä johtaa luonnontuotteiden talteenottoa taloudellisesti ja tehokkaasti ohjaa talteenottoa tuotantotapaan liittyvien ohjeiden mukaisesti johtaa talteenottopaikkojen kunnostusta tilanteeseen sopivilla hoito- ja kunnostusmenetelmillä toimii omavalvontaan, jäljitettävyyteen ja dokumentointiin liittyvien säädösten ja menettelytapojen mukaan toimii ja ohjaa toimimaan tarvittavien lupien ja ohjeiden mukaisesti suunnittelee luonnontuotteiden käsittelyn lopputuotteen vaatimusten mukaisesti valitsee tarkoituksenmukaiset työ- ja koneketjut luonnontuotteiden käsittelyyn ohjaa työ- ja koneketjujen toimintaa ohjaa koneketjujen toiminnan kehittämistä ohjaa luonnontuotteiden ominaisuudet huomioivaan hyödyntämiseen ohjaa luonnontuotteiden keruun toteutusta tuotteen käyttötapaan ja jalostusketjuun soveltuvilla menetelmillä ohjaa toimimaan luonnontuotteiden jalostuksessa säädösten mukaisesti ohjaa toteuttamaan hyötykäyttöä kustannustehokkaasti, kestävästi ja laadukkaasti ohjaa etsimään luonnontuotteille uusia käyttötapoja ja -yhteyksiä. 8

9 Tutkinnon suorittaja toimii luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtii turvallisuudesta. Luonnontuotealaa koskevien säädösten mukainen toiminta Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen Työturvallisuudesta huolehtiminen Tutkinnon suorittaja toimii työssään luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti soveltaa lainsäädäntöä käytäntöön asiakassuhteissa, viestintätilanteissa tai työelämän eri prosesseissa ohjaa asiakkaita alan lainsäädännön noudattamisessa hankkii kehityssuuntien seuraamiseksi muiden maiden ja EU:n luonnontuotealaa koskevaa säädöksiä johtaa ja kehittää laadunhallintaa, tuoteturvallisuutta ja jäljitettävyyttä kartoittaa eri prosessien ja oman toiminta-alueensa kriittiset toiminnot tuoteturvallisuuden ja laadun kannalta toimii riskien hallinnan menettelytapojen mukaisesti tekee yhteistyötä tuotevalvontaviranomaisten kanssa tukee yhteistyökumppaneiden vastuullista toimintaa ohjaa alan toimijoita yrittäjän velvollisuuksissa ja vastuukysymyksissä arvioi luonnontuotealan tuotantoprosessien ja oman toiminta-alueensa vaarat ja riskit soveltaa riskien ehkäisemiseksi riskien hallintamenetelmiä huolehtii omasta ja yhteistyössä työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta noudattaa toiminnassaan työturvallisuutta ja kehittää työturvallisuutta tuotantoprosesseissa ohjaa asiakkaita ja toimijoita turvallisiin työtapoihin eri tuotantoprosesseissa toimii alan ergonomisten erityisvaatimusten mukaisesti. 9

10 2 Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa toimia luonnontuotealan toimintaympäristössä toimia alan verkostoissa ja edistää verkostojen toimintaa toimia esimiehenä. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla luonnontuotealan verkostoissa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja toimii luonnontuotealan toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittaja tuntee laaja-alaisesti luonnontuotealan toimijakenttää tunnistaa luonnontuotealan olennaisia kehityssuuntia ja niiden vaikutuksia alalla toimimiseen toteuttaa tavoitteellisesti luonnontuotealan toimintaperiaatteita soveltaa alan kehitys- ja tutkimustuloksia omassa toimintaympäristössään arvioi ja kehittää luonnontuotealan tuotantoprosesseja ottaen huomioon laadullisen, taloudellisen ja tehokkaan toiminnan vaatimukset reagoi nopeasti ja joustavasti muutostarpeisiin toimii yhteistyössä luonnontuotealaa sivuavien toimialojen kanssa edistää innovatiivisten toimintamahdollisuuksien toteutumista ohjaa toiminnan tuloksellisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa hyödyntää sidosryhmiä ja teknologiaa alan toimintaympäristön kehittämisessä noudattaa ja ohjaa kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja luonnontuotealalla toimii luotettavasti ja alan eettisten periaatteiden mukaisesti. 10

11 Tutkinnon suorittaja toimii alan verkostoissa ja edistää verkostojen toimintaa. Viestintä Sidosryhmätoiminta Vuorovaikutustaitojen hyödyntäminen viestinnässä Tutkinnon suorittaja soveltaa työssään luonnontuotealan keskeisimpien sidosryhmien ja näiden odotusten tietämystään rakentaa pitkäjänteisiä ja toimivia yhteistyö- ja asiakassuhteita ja verkostoja sitouttaa sidosryhmien jäseniä toimintaan edistää tavoitteellista verkottumista toimii kokonaisnäkemyksen mukaisesti sidosryhmien yhteiseksi eduksi valitsee sopivat viestinnän menetelmät ja välineet kohderyhmän ja tilanteen tarpeisiin toimii viestinnän tavoitteen mukaisesti huomioi viestinnän merkityksen ja mahdollisuudet luonnontuotealan kehittämisessä ja tuloksellisessa toiminnassa soveltaa työelämän keskeisiä asiakirjoja työssään ennakoi viestintään liittyvät riskit hyödyntää median toimintatapoja ja erilaisia tiedottamismenetelmiä hyödyntää verkkoviestintää toimii luontevasti eri tilanteissa johtaa luonnontuotealan tyypillisiä puheviestintä- ja esiintymistilanteita välittää luonnontuotealan työhön, laatuun ja toiminnan tuloksellisuuteen liittyviä arvoja ilmaisee itsensä selkeästi vuorovaikutustilanteessa käyttää monipuolisesti erilaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja työskentelee ammattimaisesti erikokoisten ryhmien kanssa ilmaisee itsensä selkeästi ja täsmällisesti asiakastilanteissa on vuorovaikutustilanteessa läsnä, kuuntelee ja antaa tilaa aloitteille sekä tarkistaa saamiensa viestien oikeellisuuden viestii vastavuoroisesti ja huomioi sanattoman viestinnän merkityksen esiintyy vakuuttavasti ja luontevasti hyödyntää viestinnän keinoja siten, että saa kuulijat innostumaan ja kuuntelemaan välittää alan kestävän kehityksen edistämistä tukevia toimintaperiaatteita. 11

12 Tutkinnon suorittaja toimii esimiehenä. Tutkinnon suorittaja johtaa vastuullisesti luonnontuotealan toimintaa tai hanketta toimii henkilöstösuhteissa tasapuolisesti, vastuullisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen työskentelee ymmärtäen henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen organisaation tulokselliselle toiminnalle toimii henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä ohjaa ja antaa palautetta kannustavasti toimii joustavasti ja innovatiivisesti toimii luonnontuotealan arvojen mukaisesti. 3 Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa toimia asiantuntijana luonnonkasvien tunnistamisessa toimia asiantuntijana luonnontuotteiden aiheuttamissa myrkytystapauksissa. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa lajintunnistuksen osalta tunnistamalla liitteiden 1 ja 2 mukaisissa lajilistoissa mainitut lajit tunnistamalla makroskooppisesti 100 % liitteiden 1 ja 2 lajilistojen myrkyllisistä kasvi- ja sienilajeista sekä ruokasienilajeista tunnistamalla 80 % muista liitteiden 1 ja 2 lajilistojen kasveista ja sienistä. Paikallisesti ja alueellisesti merkittävillä lajeilla voi korvata liitteinä olevista lajilistoista enintään 20 %. Sienten mikroskooppisessa tunnistamisessa tutkinnon suorittaja tekee mikroskooppinäytteet annetuista lajeista. Lajeista tulee selvittää vähintään 75 %. Muilta osin tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa luonnonkasvien asiantuntijana toimimalla yhteistyössä eri tahojen kanssa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. 12

13 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja toimii asiantuntijana luonnonkasvien tunnistamisessa. Tutkinnon suorittaja tunnistaa makroskooppisesti myrkylliset kasvi- ja sienilajit sekä ruokasienilajit tunnistaa muut kasvit ja sienet käyttää määritysoppaita lajien tunnistamisessa löytää maastossa eri lajien tyypillisimmät kasvupaikat ja esiintymistavat (lajinomaiset piirteet) käyttää mikroskooppia tunnistuksen apuna tunnistaa vaarallisia myrkytyksiä aiheuttavat sienet ja muita sieniä mikroskooppisesti valitsee ja tekee sienten mikroskooppisessa tunnistamisessa oikeanlaiset näytteet käyttää sienten mikroskooppisen tunnistuksen määrityskaavoja tunnistaa marjat pelkästä irtonaisesta marjasta tunnistaa toiminta-alueensa paikallisesti merkittävät lajit sekä niiden merkityksen luonnontuotealan näkökulmasta. Tutkinnon suorittaja toimii asiantuntijana luonnontuotteiden aiheuttamissa myrkytystapauksissa. Luonnontuotteiden aiheuttamien myrkytysoireiden tunnistaminen Myrkytysoireiden asiantuntijana toimiminen Tutkinnon suorittaja tunnistaa kasvien, marjojen ja sienten myrkyllisyyttä aiheuttavien aktiivisten aineiden aiheuttamat myrkytysoireet harjoittelee säännöllisesti myrkytystapausten ensiaputoimia ennalta ehkäisee omalla toiminnallaan myrkytystapauksien syntymistä arvioi myrkytyksiin ja niiden oireiden tunnistamiseen liittyvän osaamisensa ja määrittää kehittymistarpeensa markkinoi osaamistaan potentiaalisille yhteistyötahoille toimii tullin, poliisin, sairaalan tai vastaavan tahon apuna huumaavien ja myrkyllisten kasvien tai sienten tunnistamisessa. 13

14 4 Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa arvioida yrityksen ja sen tuotteiden aseman kotimaisessa kilpailukentässä suunnitella ja kehittää luonnontuotteiden ostotoimintaa ja kauppaa suunnitella ja organisoida luonnontuotteiden markkinoinnin solmia kaupan ja vastata sopimuksen toteuttamisesta. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla luonnontuotealan kehittämis-, yritysneuvottelu- tai neuvontatilanteissa. Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa neuvonta- ja neuvottelutilanteissa, asiakastilanteissa, osallistumalla kumppanuusverkostotyöhön tai liiketoiminnan kehittämisprojektien suunnittelu- ja toteuttamisvastuutehtävissä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja arvioi yrityksen ja sen tuotteiden aseman kotimaisessa kilpailukentässä. Yrityksen liiketoimintamahdollisuuksien arviointi Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Tutkinnon suorittaja arvioi yrityksen liikeidean mahdollisuuksia selvittää kaupan rakenteet sekä sijoittaa yrityksen ja tuotteen tähän kokonaisuuteen arvioi alan, kansainvälisten suhdanteiden, kysynnän ja kilpailun kehittymisen vaikutusta omaan toimintaan hinnoittelee tuotteet kustannustietoisesti toimii kauppaan ja markkinointiin vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti kartoittaa yritykseen ja sen tuotteisiin liittyvät potentiaaliset yhteistyötahot ja sidosryhmät käyttää alihankkijoita jalostusketjun eri vaiheissa on perillä tuotteiden oheistuotteista ja -palveluista tekee rakentavia ehdotuksia yhteistyön vahvistamiseksi ja laajentamiseksi. 14

15 Tutkinnon suorittaja suunnittelee ja kehittää luonnontuotteiden ostotoimintaa ja kauppaa. Luonnontuotealan toimintakentän osaaminen ja verkostojen kehittäminen Luonnontuotteiden ostotoiminnan ja kaupan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen Luonnontuotealan jakeluteiden logistiikan organisoiminen Luonnontuotealan jalostusketjujen suunnittelu Tutkinnon suorittaja soveltaa alaan liittyvien organisaatioiden ja verkostojen tuntemustaan luonnontuotteiden ostotoiminnassa ja kaupassa suunnittelee ja kehittää kaupankäynnin jatkuvuuden kannalta kestäviä verkostoja ja yhteistyösuhteita suunnittelee, organisoi ja ohjeistaa luonnontuotteiden ostotoimintaa huomioi keruuajankohtien vaikutuksen raaka-ainekaupan ja luonnontuotteiden ostoja myyntitoimintaan ohjeistaa ja tuotteistaa raaka-ainekauppaa hyödyntää luonnontuotteiden laatuominaisuuksia markkinoinnissa suunnittelee ja organisoi luonnontuotteiden vastaanoton, kuljetuksen ja varastoinnin valitsee sopivimman logistisen ratkaisun luonnontuotteen jatkokäsittelyn ja lopputuotteen sekä kokonaistaloudellisuuden kannalta käyttää sopivia jakelukanavia raaka-aineiden ja lopputuotteiden kaupassa hakee ostajia raaka-aineen keruun ja jalostuksen suunnittelu- ja prosessointivaiheessa valitsee alihankinnan tai muun toimintatavan toiminnan tarpeiden perusteella arvioi realistisesti jalostusketjujen kustannukset. Tutkinnon suorittaja suunnittelee ja organisoi luonnontuotteiden markkinoinnin. Markkinoinnin suunnittelu ja organisointi Tutkinnon suorittaja laatii luonnontuotealan kulttuuriin soveltuvan markkinointisuunnitelman asettaa markkinoinnin tavoitteet kohderyhmittäin laatii realistisen markkinointibudjetin hyödyntää markkinatutkimuksia ja -selvityksiä toiminnan tukena hankkii eri tietolähteistä tietoa markkinoinnin tueksi neuvottelee markkinoinnin yhteistyösopimukset huomioi tuote- ja ympäristövastuun sekä markkinointia ohjaavat säännökset 15

16 Markkinoinnin toteuttaminen Vuorovaikutus ja kulttuuritaustan huomioon ottaminen Myyntityön suunnittelu ja toteutus toteuttaa markkinointia suunnitelman ja luonnontuotealan kulttuurin mukaisesti toteuttaa markkinointitoimenpiteitä, joilla vahvistetaan yrityksen tuotteiden asemaa ja yrityskuvaa markkinoilla hyödyntää mainontaa ja tiedotusta tuotteiden tunnetuksi tekemisessä tekee yhteistyötä markkinoinnin sopimuskumppanien kanssa käyttää vuorovaikutustilanteissa monipuolisesti erilaisia viestintäkeinoja toimii luontevasti eri kulttuurien edustajien kanssa ottaa työssään huomioon eri kulttuurien toimintatavat ja erityispiirteet tekee tavoitteellisen myyntisuunnitelman suunnittelee asiakaskäynnit tavoitteellisiksi toteuttaa asiakaskäynnit tehokkaasti hyödyntää markkinoinnin kilpailukeinoja ja kampanjoita myyntityön tukena valitsee oikean neuvottelutaktiikan asiakkaan, tilanteen ja ympäristön mukaan hoitaa vastuullisesti asiakaspalvelun ja yhteydenpidon asiakkaisiin. Tutkinnon suorittaja solmii kaupan ja vastaa sopimuksen toteuttamisesta. Kauppasopimuksen solmiminen Kauppasopimuksen toteuttaminen ja siitä vastaaminen Tutkinnon suorittaja valitsee sopivimmat toimitustapalausekkeet ja maksutavat sopimusta neuvotellessaan huomioi valuuttakurssien vaihtelun merkityksen kaupan kannattavuudelle ja maksuliikenteelle valitsee yrityksen liiketoiminnan kannalta edullisimman logistisen vaihtoehdon suojautuu kuljetusten riskeiltä tekee kauppasopimuksen ja käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluja oikeudellisten kysymysten ratkaisuun noudattaa tehtyä kauppasopimusta vastaa sopimuksen toteutumisesta opastaa organisaationsa henkilöstöä sopimusten edellyttämien käytäntöjen ja viranomaispäätösten noudattamisessa huolehtii alkuperäsääntöjen noudattamisesta huolehtii vaatimusten mukaisista asiakirjoista hoitaa mahdolliset tavaran kuljetuksesta aiheutuneet reklamaatiot eri kuljetusmuotoja säätelevien lakien reklamointiaikojen mukaan seuraa sopimuksen toteutumista ja viipymättä puuttuu mahdollisiin poikkeamiin. 16

17 5 Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa luonnontuotealaan liittyvät osaamistarpeet suunnitella luonnontuotealan koulutuksen toteuttaa luonnontuotealan koulutuksen arvioida ja kehittää luonnontuotealan koulutustaan. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla koulutuskokonaisuuden, laatimalla koulutusmateriaalit ja toimimalla kouluttajan luonnontuotteisiin liittyvässä tilaisuudessa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja tunnistaa luonnontuotealaan liittyvät osaamistarpeet. Tutkinnon suorittaja tunnistaa oppijoiden luonnontuotealaan liittyvät osaamistarpeet ohjaa luonnontuotealasta ja sen lähialoista kiinnostuneita henkilöitä oikeaan tutkintoon tai koulutukseen ohjaa henkilöitä näille sopivaan koulutukseen aikaisemmin hankitun osaamisen ja osaamistarpeiden perusteella. Tutkinnon suorittaja suunnittelee luonnontuotealan koulutuksen. Tutkinnon suorittaja määrittelee koulutuksen tavoitteet kohderyhmän osaamistarpeiden perusteella suunnittelee koulutuksen sisällön ja menetelmät ottaen huomioon oppijoiden erilaisen lähtötason hyödyntää ja soveltaa substanssiosaamistaan koulutuksen ohjelmien ja sisältöjen suunnittelussa suunnittelee selkeän koulutuskokonaisuuden toteutuksen laatii koulutuksen toteutukselle realistisen budjetin. 17

18 Tutkinnon suorittaja toteuttaa luonnontuotealan koulutuksen. Koulutusmateriaalin valmistaminen Luonnontuotealan koulutuksen järjestäminen Tutkinnon suorittaja tuottaa valittuihin opetusmenetelmiin soveltuvaa selkeää ja johdonmukaista koulutusmateriaalia hankkii ajantasaista luonnontuotealan tietoa eri lähteistä hyödyntää tutkimus- ja kehittämistuloksia arvioi kriittisesti hankkimaansa tietoa soveltaa ja muokkaa hankkimaansa tietoa kohderyhmän tarpeisiin toimii sujuvasti asiakokonaisuuden käsittelyn edellyttämissä ja kohderyhmän tarpeiden mukaisissa oppimisympäristöissä käyttää kohderyhmälle soveltuvia opetusmenetelmiä huomioi oppijoiden yksilölliset erot oppimistavoissa toteuttaa koulutuksen huomioiden työturvallisuuden ja tuotevastuun välittää koulutuksessaan kestävää kehitystä edistäviä menettelytapoja motivoi ja innostaa oppijoita luonnontuotealan pariin ja elinikäiseen oppimiseen. Tutkinnon suorittaja arvioi ja kehittää luonnontuotealan koulutustaan. Koulutuksen arviointi Koulutuksen kehittäminen Tutkinnon suorittaja kerää järjestelmällisesti palautetta koulutuksen toteutuksesta arvioi kriittisesti koulutuksen toteuttamista tekee kokonaisarvion koulutuksesta oman arvionsa ja saamansa palautteen perusteella seuraa aktiivisesti luonnontuotealan kehittymistä myös kansainvälisellä tasolla kehittää koulutustaan tekemänsä kokonaisarvion pohjalta arvioi ennakolta tekemiensä kehittämistoimenpiteiden toteutumisen vaikutuksia. 18

19 Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella luonnontuotealaan liittyvän kehittämisprojektin toteuttaa luonnontuotealan kehittymistä edistävän projektin arvioida kehittämisprojektin. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla luonnontuotealan kehittymistä edistävän projektin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja suunnittelee luonnontuotealaan liittyvän kehittämisprojektin. 6 Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla Kehittämisprojektin suunnittelu Rahoituksen hankkiminen Tutkinnon suorittaja valitsee luonnontuotealan yrityksen ja oman toimintaympäristönsä kehittämisen kannalta keskeisen kehittämiskohteen varmistaa kehittämisprojektin noudattavan luonnontuotealan kansallisia ja kansainvälisiä kehityssuuntia laatii yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa toteuttamiskelpoisen suunnitelman kehittämisprojektin toteutuksesta hyödyntää kansainvälistä osaamista omassa työssään valitsee kehittämiskohteen mukaisen kehittämisohjelman ja rahoituksen suunnittelee kehittämisprojektin budjetin laatii hakemuksen rahoituksen hankkimiseksi toimii kehittämisohjelman ja rahoitukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. 19

20 Tutkinnon suorittaja toteuttaa luonnontuotealan kehittymistä edistävän projektin. Kehittämisprojektin toteuttaminen ja johtaminen Tutkinnon suorittaja käynnistää kehittämisprojektin hyödyntäen ulkopuolista asiantuntemusta organisoi kehittämisprojektin olemassa olevia resursseja hyödyntäen sitouttaa yhteistyötahot vastuulliseen toimintaan soveltaa uudenlaisia toiminta- ja ajattelutapoja sekä ratkaisumalleja seuraa projektin taloutta johtaa projektia siten, että toteutus on tuloksellista määrittää jatkokehittämistarpeet raportoi projektin sekä kirjallisesti että suullisesti sidosryhmille peilaa raportissa tilannetta muiden maiden luonnontuotealaan kehittymistilanteeseen ja alaa koskeviin säädöksiin. Tutkinnon suorittaja arvioi kehittämisprojektin. Projektin toteutuksen arvioiminen Oman toiminnan arvioiminen Tutkinnon suorittaja arvioi projektin toteutusta ja tuloksellisuutta kriittisesti kerää palautetta projektin toteutuksesta arvioi suunnittelemansa ja toteuttamansa projektin saamansa palautteen perusteella ryhtyy tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin arvioiden perusteella arvioi oman ammattitaitonsa projektin toteutuksessa arvioi kriittisesti omaa toimintaansa luonnontuotealan toimijana ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta arvioi ammattitaitoansa kehittämistarpeet oman arvionsa ja saamansa palautteen perusteella. 20

21 7 Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa tekee elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitystä suunnitella ja kehittää luonnontuotteista elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa elintarvikkeeksi tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitykseen ja innovointiin liittyvissä tehtävissä jatkojalostavissa yrityksissä tai neuvonta- tai koulutusorganisaatiossa. Ammattitaito osoitetaan tekemällä itse tuotekehitystä tai ohjaamalla tuotekehitysprosessia. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja tekee elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitystä. Hygienian ja omavalvonnan ohjeiden mukaan toimiminen Tuotteiden ja alan lainsäädännön tunteminen Tutkinnon suorittaja huolehtii omavalvontasuunnitelman laatimisesta suunnittelee ja ohjeistaa elintarvikehuoneiston rakentamisen prosessia roolinsa mukaisesti verkostoituu alan viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa varmistaa tuotantoketjun hygieenisuuden soveltaa luonnontuotteiden ominaisuuksista, kemiallisesta koostumuksesta ja tärkeimmistä yhdisteryhmistä saatavaa tietoa käyttää yleisimpiin ja käytetyimpiin luonnontuotteisiin liittyvää ravintoaine- ja terveysvaikutteisuustietoa vertaa elintarvikekäyttöön valittujen luonnontuotteiden ravintosisältöä viljeltyihin kasveihin valmistaa tuotteita niiden valmistusprosessien mukaisesti etsii kirjallisuudesta aiheeseen liittyvää tutkimustietoa toimii alan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti 21

22 Raaka-aineiden hankinta Tuotekehityksen prosessointi hankkii luonnontuotteita oikeilla logistisilla ratkaisuilla noudattaa kestävän kehityksen periaatteita huolehtii luonnontuotteiden varastoinnista ja laadun ylläpidosta käsittelee raaka-aineet eri tuotteiden tarpeisiin etsii raaka-aineille uusia käsittelytapoja segmentoi asiakkaat hakien aktiivisesti tietoa näistä ryhmistä ja niiden tarpeista tuotteistaa ja ohjaa prosessia tuoteideasta valmistukseen valitsee oikean tuotteistamismenetelmän. Tutkinnon suorittaja suunnittelee ja kehittää luonnontuotteista elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Reseptiikan rakentaminen ja valmistusmenetelmien tunteminen Tuotteiden arviointi ja testaus Tuotteiden pakkaaminen Kustannustehokas toiminta Tutkinnon suorittaja soveltaa käytäntöön ravintoaineiden säilymiseen vaikuttavia tekijöitä valitun prosessointitavan yhteydessä suunnittelee tuotteet pohjautuen niiden valmistusprosesseihin valitsee tuotteissa käytettävät raaka- ja lisäaineet ja niiden vaihtoehdot tunnistaen niiden käyttäytymisen tuotteita rakennettaessa valmistaa kehittämänsä reseptin mukaiset tuotteet huolehtii tuotteen säilyvyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä dokumentoi reseptiikan teon ja testauksen aikana huomioi jäljitettävyyden ja piilotettavuuden merkityksen (raaka-aineet ja tuotesuojaus) huolehtii tuotekehityksen ja jatkojalostuksen dokumentoinnista hyödyntää ja innovoi jatkojalostuksen sivuvirtoja hakee ja käsittelee asiakaspalautetta kehittämistään tuotteista tekee tarvittavia muutoksia asiakaspalautteen pohjalta tekee tuotteelle aistinvaraisen arvioinnin teetättää tuotekehitystyössä tarvittavat fysikaaliset ja kemialliset analyysit ja arvioi analyysien perusteella tuotteen laadun muutokset käyttää oikeaa pakkausmateriaalia valitsee pakkaukset hyödyntämällä asiakassegmentointia valitsee käyttötarkoituksen mukaisen pakkausmateriaalin huolehtii, että toimitaan pakkauslainsäädännön mukaisesti vertailee vaihtoehtoisia toimintatapoja tekee vaihtoehtoisia laskelmia kustannustehokkuuden parantamiseksi toimii asiakas- ja markkinalähtöisesti. 22

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakolliset

Lisätiedot

LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Luonnos Lausuntopyyntö 11/421/2013 Näyttötutkinnon perusteet LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 1 2 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 4 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 4 1.2 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 2 1 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 4.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Toimiminen työssä ja työyhteisössä toimii ohjattuna työyhteisön työhyvinvointia edistävästi Ihmissuhteiden

Lisätiedot

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla

3. Koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit kolmiportaisen arvioinnin tyydyttävällä tasolla KOKEILUOHJELMA 1 (7) Kuljetusalan työnjohtokoulutus 9.3.2009 LIITE 2 KULJETUSALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet Kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilun

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS 2 S I S Ä L T Ö I Lähiesimiestyön ammattitutkinnon osat ja muodostuminen ------------------------------------------- 3 II Lähiesimiestyön ammattitutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

AUTOALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

AUTOALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 1 1 AUTOALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN 1. Koulutuksen kokonaistavoitteet n työnjohtokoulutuskokeilun tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat

Lisätiedot

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2016 Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

ULKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS

ULKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS ULKOMAANKAUPAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET LUONNOS 2 S I S Ä L T Ö I Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen --------------------------------- 3 II Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

LUONNONTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen

LUONNONTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa 1.8.2015 alkaen LUONNONTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 LUONNONTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET

DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET DIEETTIKOKIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 1 S I S Ä L T Ö I Dieettikokin erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen 2 II Dieettikokin erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja

Lisätiedot

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU LIITE 4 1 (11) KAUPAN ALAN TYÖNJOHTOKOULUTUKSEN PERUSTEET KOKEILUA VARTEN I Koulutuksen rakenne Koulutuskokeilun jatkoajalla 2012 2013 lähiesimieskoulutus toteutetaan siten, että

Lisätiedot