LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015"

Transkriptio

1 Näyttötutkinnon perusteet LUONNONTUOTEALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 11/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:4

2 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:4 ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN (verkkojulkaisu) Taitto: Grano Oy

3 SISÄLTÖ I Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen... 5 II Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnon tuotealalla Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuote - kehitys ja innovointi Luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuote - kehitys ja innovointi Luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi Luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen Luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa Toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta...33 Liite 1. Lista tunnistettavista lajeista tutkinnon osissa 1 ja Liite 2. Lista tunnistettavista lajeista tutkinnon osassa Liite 3. Lista tunnistettavista lajeista tutkinnon osassa Liite 4. Tutkinnon kuvaus (ei sisälly määräykseen)

4 4

5 I Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto Pakolliset tutkinnon osat 1. Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus 2. Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kolme osaa 3. Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen 4. Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen 5. Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen 6. Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla 7. Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi 8. Luonnontuotteiden aineosiin perustuvien tuotteiden tuotekehitys ja innovointi 9. Luonnon käsityö- ja koristemateriaalien tuotekehitys ja innovointi 10. Luonnontuotteiden viljelytoiminnan kehittäminen 11. Luonnontuotteiden käytön edistäminen palveluissa 12. Toimiminen luonnontuotteiden kansainvälisessä kaupassa 13. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisista tutkinnon osista yhden tulee olla tutkinnon osa 3 Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen, 4 Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen tai 5 Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen. 5

6 II Luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa. Ammattitaidon osoittaminen -kohdassa määritellään, mitä tutkinnon suorittaja tekee osoittaakseen ammattitaitonsa. Tutkintotilaisuudessa osoitettava ammattitaito arvioidaan hyväksytyn suorituksen kriteerien mukaisesti. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat, joilla on riittävä suoritettavaan tutkintoon liittyvä ammattitaito ja riittävä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon perusteisiin. 1 Luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaus Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa kasvi- ja sienilajit ohjata luonnontuotteiden talteenottoa, käsittelyä ja hyödyntämistä toimia luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtia turvallisuudesta. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa lajintuntemuksen ammattitaitonsa tunnistamalla suomenkielisillä tai tieteellisillä nimillä vähintään 80 % lajilistan liitteen 1 mukaisista lajeista lukuun ottamatta myrkyllisiä lajeja, jotka tulee tunnistaa 100 % luonnonkasvien ja sienilajien lajilistaa voidaan vaihtaa 20 % alueellisesti ja paikallisesti tärkeisiin lajeihin. Muun luonnontuotteiden talteenoton, käsittelyn ja hyödyntämisen ohjaukseen liittyvän osaamisen tutkinnon suorittaja osoittaa luonnontuotteiden hyötykäyttöön liittyvissä suunnittelu-, valvonta- tai kehittämistehtävissä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. 6

7 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja tunnistaa kasvi- ja sienilajit. Luonnonkasvien tunnistaminen Luonnonmarjojen tunnistaminen Sienten tunnistaminen Alueellisesti merkittävien lajien tunnistaminen Tutkinnon suorittaja tunnistaa ravinnoksi käytettävät kasvilajit ja niiden näköislajit tunnistaa myrkylliset luonnonkasvit erottaa ravinnoksi käytettävät kasvilajit, niiden näköislajit ja myrkylliset kasvit toisistaan tunnistaa ravinnoksi käytettävät kasvilajit käytettävästä kasvinosasta tunnistaa alueellisesti ja paikallisesti tärkeiksi määritellyt luonnonkasvit tunnistaa luonnonyrtit tunnistaa myrkylliset yrtit yhdistää kasvien ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajan, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa kasveihin tunnistaa ravinnoksi käytettävien luonnonmarjojen lajit ja niiden näköislajit versoista ja pelkistä marjoista tunnistaa Suomessa esiintyvät myrkylliset luonnonmarjat versoista ja pelkistä marjoista yhdistää marjojen ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajan, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa marjoihin tunnistaa maastossa ruokasienet, niiden näköislajit ja Suomessa esiintyvät tavallisimmat myrkylliset sienet kokonaisina ja paloista tunnistaa alueellisesti ja paikallisesti tärkeiksi määritellyt sienilajit yhdistää sienien ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajat, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa sieniin tunnistaa toiminta-alueellaan luonnonsuojelulailla rauhoitetut, uhanalaiset ja merkittävät kasvi- sekä sienilajit yhdistää ominaisuudet, kasvuympäristöt, kasvuajat, satovaihtelut ja esiintymiseen vaikuttavat tekijät tunnistamiinsa kasveihin ja sieniin. 7

8 Tutkinnon suorittaja ohjaa luonnontuotteiden talteenottoa, käsittelyä ja hyödyntämistä. Talteenoton suunnittelu Talteenoton johtaminen Luonnontuotteiden käsittelyn suunnittelu ja ohjaus Luonnontuotteiden hyötykäytön ohjaus Tutkinnon suorittaja suunnittelee luonnontuotteiden talteenottoa toimialansa tarkoitukseen suunnittelee talteenoton taloudellisesti kannattavaksi laatii talteenottosuunnitelman, joka tukee lajien säilymistä ja suojelua suunnittelee eri hoito- ja kunnostusmenetelmillä toteutettavien talteenottopaikkojen kunnostuksen ohjaa luonnontuotteiden (tavanomainen tai luomu) talteenottoa valitun keruutavan ja tuotantoon liittyvien ohjeistusten mukaisesti hyödyntää ja tuottaa paikkatietoa tarpeen mukaisesti rakentaa talteenottoverkostot logistisesti tehokkaiksi toimii luonnontuotteisiin liittyvän laadunhallinnan mukaisesti ohjaa kestävän talteenoton menetelmissä johtaa luonnontuotteiden talteenottoa taloudellisesti ja tehokkaasti ohjaa talteenottoa tuotantotapaan liittyvien ohjeiden mukaisesti johtaa talteenottopaikkojen kunnostusta tilanteeseen sopivilla hoito- ja kunnostusmenetelmillä toimii omavalvontaan, jäljitettävyyteen ja dokumentointiin liittyvien säädösten ja menettelytapojen mukaan toimii ja ohjaa toimimaan tarvittavien lupien ja ohjeiden mukaisesti suunnittelee luonnontuotteiden käsittelyn lopputuotteen vaatimusten mukaisesti valitsee tarkoituksenmukaiset työ- ja koneketjut luonnontuotteiden käsittelyyn ohjaa työ- ja koneketjujen toimintaa ohjaa koneketjujen toiminnan kehittämistä ohjaa luonnontuotteiden ominaisuudet huomioivaan hyödyntämiseen ohjaa luonnontuotteiden keruun toteutusta tuotteen käyttötapaan ja jalostusketjuun soveltuvilla menetelmillä ohjaa toimimaan luonnontuotteiden jalostuksessa säädösten mukaisesti ohjaa toteuttamaan hyötykäyttöä kustannustehokkaasti, kestävästi ja laadukkaasti ohjaa etsimään luonnontuotteille uusia käyttötapoja ja -yhteyksiä. 8

9 Tutkinnon suorittaja toimii luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti ja huolehtii turvallisuudesta. Luonnontuotealaa koskevien säädösten mukainen toiminta Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen Työturvallisuudesta huolehtiminen Tutkinnon suorittaja toimii työssään luonnontuotealaa koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti soveltaa lainsäädäntöä käytäntöön asiakassuhteissa, viestintätilanteissa tai työelämän eri prosesseissa ohjaa asiakkaita alan lainsäädännön noudattamisessa hankkii kehityssuuntien seuraamiseksi muiden maiden ja EU:n luonnontuotealaa koskevaa säädöksiä johtaa ja kehittää laadunhallintaa, tuoteturvallisuutta ja jäljitettävyyttä kartoittaa eri prosessien ja oman toiminta-alueensa kriittiset toiminnot tuoteturvallisuuden ja laadun kannalta toimii riskien hallinnan menettelytapojen mukaisesti tekee yhteistyötä tuotevalvontaviranomaisten kanssa tukee yhteistyökumppaneiden vastuullista toimintaa ohjaa alan toimijoita yrittäjän velvollisuuksissa ja vastuukysymyksissä arvioi luonnontuotealan tuotantoprosessien ja oman toiminta-alueensa vaarat ja riskit soveltaa riskien ehkäisemiseksi riskien hallintamenetelmiä huolehtii omasta ja yhteistyössä työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta noudattaa toiminnassaan työturvallisuutta ja kehittää työturvallisuutta tuotantoprosesseissa ohjaa asiakkaita ja toimijoita turvallisiin työtapoihin eri tuotantoprosesseissa toimii alan ergonomisten erityisvaatimusten mukaisesti. 9

10 2 Luonnontuotealan verkostoissa toimiminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa toimia luonnontuotealan toimintaympäristössä toimia alan verkostoissa ja edistää verkostojen toimintaa toimia esimiehenä. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla luonnontuotealan verkostoissa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja toimii luonnontuotealan toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittaja tuntee laaja-alaisesti luonnontuotealan toimijakenttää tunnistaa luonnontuotealan olennaisia kehityssuuntia ja niiden vaikutuksia alalla toimimiseen toteuttaa tavoitteellisesti luonnontuotealan toimintaperiaatteita soveltaa alan kehitys- ja tutkimustuloksia omassa toimintaympäristössään arvioi ja kehittää luonnontuotealan tuotantoprosesseja ottaen huomioon laadullisen, taloudellisen ja tehokkaan toiminnan vaatimukset reagoi nopeasti ja joustavasti muutostarpeisiin toimii yhteistyössä luonnontuotealaa sivuavien toimialojen kanssa edistää innovatiivisten toimintamahdollisuuksien toteutumista ohjaa toiminnan tuloksellisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa hyödyntää sidosryhmiä ja teknologiaa alan toimintaympäristön kehittämisessä noudattaa ja ohjaa kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja luonnontuotealalla toimii luotettavasti ja alan eettisten periaatteiden mukaisesti. 10

11 Tutkinnon suorittaja toimii alan verkostoissa ja edistää verkostojen toimintaa. Viestintä Sidosryhmätoiminta Vuorovaikutustaitojen hyödyntäminen viestinnässä Tutkinnon suorittaja soveltaa työssään luonnontuotealan keskeisimpien sidosryhmien ja näiden odotusten tietämystään rakentaa pitkäjänteisiä ja toimivia yhteistyö- ja asiakassuhteita ja verkostoja sitouttaa sidosryhmien jäseniä toimintaan edistää tavoitteellista verkottumista toimii kokonaisnäkemyksen mukaisesti sidosryhmien yhteiseksi eduksi valitsee sopivat viestinnän menetelmät ja välineet kohderyhmän ja tilanteen tarpeisiin toimii viestinnän tavoitteen mukaisesti huomioi viestinnän merkityksen ja mahdollisuudet luonnontuotealan kehittämisessä ja tuloksellisessa toiminnassa soveltaa työelämän keskeisiä asiakirjoja työssään ennakoi viestintään liittyvät riskit hyödyntää median toimintatapoja ja erilaisia tiedottamismenetelmiä hyödyntää verkkoviestintää toimii luontevasti eri tilanteissa johtaa luonnontuotealan tyypillisiä puheviestintä- ja esiintymistilanteita välittää luonnontuotealan työhön, laatuun ja toiminnan tuloksellisuuteen liittyviä arvoja ilmaisee itsensä selkeästi vuorovaikutustilanteessa käyttää monipuolisesti erilaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja työskentelee ammattimaisesti erikokoisten ryhmien kanssa ilmaisee itsensä selkeästi ja täsmällisesti asiakastilanteissa on vuorovaikutustilanteessa läsnä, kuuntelee ja antaa tilaa aloitteille sekä tarkistaa saamiensa viestien oikeellisuuden viestii vastavuoroisesti ja huomioi sanattoman viestinnän merkityksen esiintyy vakuuttavasti ja luontevasti hyödyntää viestinnän keinoja siten, että saa kuulijat innostumaan ja kuuntelemaan välittää alan kestävän kehityksen edistämistä tukevia toimintaperiaatteita. 11

12 Tutkinnon suorittaja toimii esimiehenä. Tutkinnon suorittaja johtaa vastuullisesti luonnontuotealan toimintaa tai hanketta toimii henkilöstösuhteissa tasapuolisesti, vastuullisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen työskentelee ymmärtäen henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen organisaation tulokselliselle toiminnalle toimii henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä ohjaa ja antaa palautetta kannustavasti toimii joustavasti ja innovatiivisesti toimii luonnontuotealan arvojen mukaisesti. 3 Lajintunnistuksen asiantuntijana toimiminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa toimia asiantuntijana luonnonkasvien tunnistamisessa toimia asiantuntijana luonnontuotteiden aiheuttamissa myrkytystapauksissa. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa lajintunnistuksen osalta tunnistamalla liitteiden 1 ja 2 mukaisissa lajilistoissa mainitut lajit tunnistamalla makroskooppisesti 100 % liitteiden 1 ja 2 lajilistojen myrkyllisistä kasvi- ja sienilajeista sekä ruokasienilajeista tunnistamalla 80 % muista liitteiden 1 ja 2 lajilistojen kasveista ja sienistä. Paikallisesti ja alueellisesti merkittävillä lajeilla voi korvata liitteinä olevista lajilistoista enintään 20 %. Sienten mikroskooppisessa tunnistamisessa tutkinnon suorittaja tekee mikroskooppinäytteet annetuista lajeista. Lajeista tulee selvittää vähintään 75 %. Muilta osin tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa luonnonkasvien asiantuntijana toimimalla yhteistyössä eri tahojen kanssa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. 12

13 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja toimii asiantuntijana luonnonkasvien tunnistamisessa. Tutkinnon suorittaja tunnistaa makroskooppisesti myrkylliset kasvi- ja sienilajit sekä ruokasienilajit tunnistaa muut kasvit ja sienet käyttää määritysoppaita lajien tunnistamisessa löytää maastossa eri lajien tyypillisimmät kasvupaikat ja esiintymistavat (lajinomaiset piirteet) käyttää mikroskooppia tunnistuksen apuna tunnistaa vaarallisia myrkytyksiä aiheuttavat sienet ja muita sieniä mikroskooppisesti valitsee ja tekee sienten mikroskooppisessa tunnistamisessa oikeanlaiset näytteet käyttää sienten mikroskooppisen tunnistuksen määrityskaavoja tunnistaa marjat pelkästä irtonaisesta marjasta tunnistaa toiminta-alueensa paikallisesti merkittävät lajit sekä niiden merkityksen luonnontuotealan näkökulmasta. Tutkinnon suorittaja toimii asiantuntijana luonnontuotteiden aiheuttamissa myrkytystapauksissa. Luonnontuotteiden aiheuttamien myrkytysoireiden tunnistaminen Myrkytysoireiden asiantuntijana toimiminen Tutkinnon suorittaja tunnistaa kasvien, marjojen ja sienten myrkyllisyyttä aiheuttavien aktiivisten aineiden aiheuttamat myrkytysoireet harjoittelee säännöllisesti myrkytystapausten ensiaputoimia ennalta ehkäisee omalla toiminnallaan myrkytystapauksien syntymistä arvioi myrkytyksiin ja niiden oireiden tunnistamiseen liittyvän osaamisensa ja määrittää kehittymistarpeensa markkinoi osaamistaan potentiaalisille yhteistyötahoille toimii tullin, poliisin, sairaalan tai vastaavan tahon apuna huumaavien ja myrkyllisten kasvien tai sienten tunnistamisessa. 13

14 4 Luonnontuotealan liiketoiminnan kehittäminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa arvioida yrityksen ja sen tuotteiden aseman kotimaisessa kilpailukentässä suunnitella ja kehittää luonnontuotteiden ostotoimintaa ja kauppaa suunnitella ja organisoida luonnontuotteiden markkinoinnin solmia kaupan ja vastata sopimuksen toteuttamisesta. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla luonnontuotealan kehittämis-, yritysneuvottelu- tai neuvontatilanteissa. Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa neuvonta- ja neuvottelutilanteissa, asiakastilanteissa, osallistumalla kumppanuusverkostotyöhön tai liiketoiminnan kehittämisprojektien suunnittelu- ja toteuttamisvastuutehtävissä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja arvioi yrityksen ja sen tuotteiden aseman kotimaisessa kilpailukentässä. Yrityksen liiketoimintamahdollisuuksien arviointi Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Tutkinnon suorittaja arvioi yrityksen liikeidean mahdollisuuksia selvittää kaupan rakenteet sekä sijoittaa yrityksen ja tuotteen tähän kokonaisuuteen arvioi alan, kansainvälisten suhdanteiden, kysynnän ja kilpailun kehittymisen vaikutusta omaan toimintaan hinnoittelee tuotteet kustannustietoisesti toimii kauppaan ja markkinointiin vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti kartoittaa yritykseen ja sen tuotteisiin liittyvät potentiaaliset yhteistyötahot ja sidosryhmät käyttää alihankkijoita jalostusketjun eri vaiheissa on perillä tuotteiden oheistuotteista ja -palveluista tekee rakentavia ehdotuksia yhteistyön vahvistamiseksi ja laajentamiseksi. 14

15 Tutkinnon suorittaja suunnittelee ja kehittää luonnontuotteiden ostotoimintaa ja kauppaa. Luonnontuotealan toimintakentän osaaminen ja verkostojen kehittäminen Luonnontuotteiden ostotoiminnan ja kaupan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen Luonnontuotealan jakeluteiden logistiikan organisoiminen Luonnontuotealan jalostusketjujen suunnittelu Tutkinnon suorittaja soveltaa alaan liittyvien organisaatioiden ja verkostojen tuntemustaan luonnontuotteiden ostotoiminnassa ja kaupassa suunnittelee ja kehittää kaupankäynnin jatkuvuuden kannalta kestäviä verkostoja ja yhteistyösuhteita suunnittelee, organisoi ja ohjeistaa luonnontuotteiden ostotoimintaa huomioi keruuajankohtien vaikutuksen raaka-ainekaupan ja luonnontuotteiden ostoja myyntitoimintaan ohjeistaa ja tuotteistaa raaka-ainekauppaa hyödyntää luonnontuotteiden laatuominaisuuksia markkinoinnissa suunnittelee ja organisoi luonnontuotteiden vastaanoton, kuljetuksen ja varastoinnin valitsee sopivimman logistisen ratkaisun luonnontuotteen jatkokäsittelyn ja lopputuotteen sekä kokonaistaloudellisuuden kannalta käyttää sopivia jakelukanavia raaka-aineiden ja lopputuotteiden kaupassa hakee ostajia raaka-aineen keruun ja jalostuksen suunnittelu- ja prosessointivaiheessa valitsee alihankinnan tai muun toimintatavan toiminnan tarpeiden perusteella arvioi realistisesti jalostusketjujen kustannukset. Tutkinnon suorittaja suunnittelee ja organisoi luonnontuotteiden markkinoinnin. Markkinoinnin suunnittelu ja organisointi Tutkinnon suorittaja laatii luonnontuotealan kulttuuriin soveltuvan markkinointisuunnitelman asettaa markkinoinnin tavoitteet kohderyhmittäin laatii realistisen markkinointibudjetin hyödyntää markkinatutkimuksia ja -selvityksiä toiminnan tukena hankkii eri tietolähteistä tietoa markkinoinnin tueksi neuvottelee markkinoinnin yhteistyösopimukset huomioi tuote- ja ympäristövastuun sekä markkinointia ohjaavat säännökset 15

16 Markkinoinnin toteuttaminen Vuorovaikutus ja kulttuuritaustan huomioon ottaminen Myyntityön suunnittelu ja toteutus toteuttaa markkinointia suunnitelman ja luonnontuotealan kulttuurin mukaisesti toteuttaa markkinointitoimenpiteitä, joilla vahvistetaan yrityksen tuotteiden asemaa ja yrityskuvaa markkinoilla hyödyntää mainontaa ja tiedotusta tuotteiden tunnetuksi tekemisessä tekee yhteistyötä markkinoinnin sopimuskumppanien kanssa käyttää vuorovaikutustilanteissa monipuolisesti erilaisia viestintäkeinoja toimii luontevasti eri kulttuurien edustajien kanssa ottaa työssään huomioon eri kulttuurien toimintatavat ja erityispiirteet tekee tavoitteellisen myyntisuunnitelman suunnittelee asiakaskäynnit tavoitteellisiksi toteuttaa asiakaskäynnit tehokkaasti hyödyntää markkinoinnin kilpailukeinoja ja kampanjoita myyntityön tukena valitsee oikean neuvottelutaktiikan asiakkaan, tilanteen ja ympäristön mukaan hoitaa vastuullisesti asiakaspalvelun ja yhteydenpidon asiakkaisiin. Tutkinnon suorittaja solmii kaupan ja vastaa sopimuksen toteuttamisesta. Kauppasopimuksen solmiminen Kauppasopimuksen toteuttaminen ja siitä vastaaminen Tutkinnon suorittaja valitsee sopivimmat toimitustapalausekkeet ja maksutavat sopimusta neuvotellessaan huomioi valuuttakurssien vaihtelun merkityksen kaupan kannattavuudelle ja maksuliikenteelle valitsee yrityksen liiketoiminnan kannalta edullisimman logistisen vaihtoehdon suojautuu kuljetusten riskeiltä tekee kauppasopimuksen ja käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluja oikeudellisten kysymysten ratkaisuun noudattaa tehtyä kauppasopimusta vastaa sopimuksen toteutumisesta opastaa organisaationsa henkilöstöä sopimusten edellyttämien käytäntöjen ja viranomaispäätösten noudattamisessa huolehtii alkuperäsääntöjen noudattamisesta huolehtii vaatimusten mukaisista asiakirjoista hoitaa mahdolliset tavaran kuljetuksesta aiheutuneet reklamaatiot eri kuljetusmuotoja säätelevien lakien reklamointiaikojen mukaan seuraa sopimuksen toteutumista ja viipymättä puuttuu mahdollisiin poikkeamiin. 16

17 5 Luonnontuotealan kouluttajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa tunnistaa luonnontuotealaan liittyvät osaamistarpeet suunnitella luonnontuotealan koulutuksen toteuttaa luonnontuotealan koulutuksen arvioida ja kehittää luonnontuotealan koulutustaan. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla koulutuskokonaisuuden, laatimalla koulutusmateriaalit ja toimimalla kouluttajan luonnontuotteisiin liittyvässä tilaisuudessa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja tunnistaa luonnontuotealaan liittyvät osaamistarpeet. Tutkinnon suorittaja tunnistaa oppijoiden luonnontuotealaan liittyvät osaamistarpeet ohjaa luonnontuotealasta ja sen lähialoista kiinnostuneita henkilöitä oikeaan tutkintoon tai koulutukseen ohjaa henkilöitä näille sopivaan koulutukseen aikaisemmin hankitun osaamisen ja osaamistarpeiden perusteella. Tutkinnon suorittaja suunnittelee luonnontuotealan koulutuksen. Tutkinnon suorittaja määrittelee koulutuksen tavoitteet kohderyhmän osaamistarpeiden perusteella suunnittelee koulutuksen sisällön ja menetelmät ottaen huomioon oppijoiden erilaisen lähtötason hyödyntää ja soveltaa substanssiosaamistaan koulutuksen ohjelmien ja sisältöjen suunnittelussa suunnittelee selkeän koulutuskokonaisuuden toteutuksen laatii koulutuksen toteutukselle realistisen budjetin. 17

18 Tutkinnon suorittaja toteuttaa luonnontuotealan koulutuksen. Koulutusmateriaalin valmistaminen Luonnontuotealan koulutuksen järjestäminen Tutkinnon suorittaja tuottaa valittuihin opetusmenetelmiin soveltuvaa selkeää ja johdonmukaista koulutusmateriaalia hankkii ajantasaista luonnontuotealan tietoa eri lähteistä hyödyntää tutkimus- ja kehittämistuloksia arvioi kriittisesti hankkimaansa tietoa soveltaa ja muokkaa hankkimaansa tietoa kohderyhmän tarpeisiin toimii sujuvasti asiakokonaisuuden käsittelyn edellyttämissä ja kohderyhmän tarpeiden mukaisissa oppimisympäristöissä käyttää kohderyhmälle soveltuvia opetusmenetelmiä huomioi oppijoiden yksilölliset erot oppimistavoissa toteuttaa koulutuksen huomioiden työturvallisuuden ja tuotevastuun välittää koulutuksessaan kestävää kehitystä edistäviä menettelytapoja motivoi ja innostaa oppijoita luonnontuotealan pariin ja elinikäiseen oppimiseen. Tutkinnon suorittaja arvioi ja kehittää luonnontuotealan koulutustaan. Koulutuksen arviointi Koulutuksen kehittäminen Tutkinnon suorittaja kerää järjestelmällisesti palautetta koulutuksen toteutuksesta arvioi kriittisesti koulutuksen toteuttamista tekee kokonaisarvion koulutuksesta oman arvionsa ja saamansa palautteen perusteella seuraa aktiivisesti luonnontuotealan kehittymistä myös kansainvälisellä tasolla kehittää koulutustaan tekemänsä kokonaisarvion pohjalta arvioi ennakolta tekemiensä kehittämistoimenpiteiden toteutumisen vaikutuksia. 18

19 Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa suunnitella luonnontuotealaan liittyvän kehittämisprojektin toteuttaa luonnontuotealan kehittymistä edistävän projektin arvioida kehittämisprojektin. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla luonnontuotealan kehittymistä edistävän projektin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja suunnittelee luonnontuotealaan liittyvän kehittämisprojektin. 6 Kehittämisprojektin toteuttaminen luonnontuotealalla Kehittämisprojektin suunnittelu Rahoituksen hankkiminen Tutkinnon suorittaja valitsee luonnontuotealan yrityksen ja oman toimintaympäristönsä kehittämisen kannalta keskeisen kehittämiskohteen varmistaa kehittämisprojektin noudattavan luonnontuotealan kansallisia ja kansainvälisiä kehityssuuntia laatii yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa toteuttamiskelpoisen suunnitelman kehittämisprojektin toteutuksesta hyödyntää kansainvälistä osaamista omassa työssään valitsee kehittämiskohteen mukaisen kehittämisohjelman ja rahoituksen suunnittelee kehittämisprojektin budjetin laatii hakemuksen rahoituksen hankkimiseksi toimii kehittämisohjelman ja rahoitukseen liittyvien ohjeiden mukaisesti. 19

20 Tutkinnon suorittaja toteuttaa luonnontuotealan kehittymistä edistävän projektin. Kehittämisprojektin toteuttaminen ja johtaminen Tutkinnon suorittaja käynnistää kehittämisprojektin hyödyntäen ulkopuolista asiantuntemusta organisoi kehittämisprojektin olemassa olevia resursseja hyödyntäen sitouttaa yhteistyötahot vastuulliseen toimintaan soveltaa uudenlaisia toiminta- ja ajattelutapoja sekä ratkaisumalleja seuraa projektin taloutta johtaa projektia siten, että toteutus on tuloksellista määrittää jatkokehittämistarpeet raportoi projektin sekä kirjallisesti että suullisesti sidosryhmille peilaa raportissa tilannetta muiden maiden luonnontuotealaan kehittymistilanteeseen ja alaa koskeviin säädöksiin. Tutkinnon suorittaja arvioi kehittämisprojektin. Projektin toteutuksen arvioiminen Oman toiminnan arvioiminen Tutkinnon suorittaja arvioi projektin toteutusta ja tuloksellisuutta kriittisesti kerää palautetta projektin toteutuksesta arvioi suunnittelemansa ja toteuttamansa projektin saamansa palautteen perusteella ryhtyy tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin arvioiden perusteella arvioi oman ammattitaitonsa projektin toteutuksessa arvioi kriittisesti omaa toimintaansa luonnontuotealan toimijana ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta arvioi ammattitaitoansa kehittämistarpeet oman arvionsa ja saamansa palautteen perusteella. 20

21 7 Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitys ja innovointi Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon suorittaja osaa tekee elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitystä suunnitella ja kehittää luonnontuotteista elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Ammattitaidon osoittaminen Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa elintarvikkeeksi tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitykseen ja innovointiin liittyvissä tehtävissä jatkojalostavissa yrityksissä tai neuvonta- tai koulutusorganisaatiossa. Ammattitaito osoitetaan tekemällä itse tuotekehitystä tai ohjaamalla tuotekehitysprosessia. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla menetelmillä. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain Tutkinnon suorittaja tekee elintarvikekäyttöön tarkoitettujen luonnontuotteiden tuotekehitystä. Hygienian ja omavalvonnan ohjeiden mukaan toimiminen Tuotteiden ja alan lainsäädännön tunteminen Tutkinnon suorittaja huolehtii omavalvontasuunnitelman laatimisesta suunnittelee ja ohjeistaa elintarvikehuoneiston rakentamisen prosessia roolinsa mukaisesti verkostoituu alan viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa varmistaa tuotantoketjun hygieenisuuden soveltaa luonnontuotteiden ominaisuuksista, kemiallisesta koostumuksesta ja tärkeimmistä yhdisteryhmistä saatavaa tietoa käyttää yleisimpiin ja käytetyimpiin luonnontuotteisiin liittyvää ravintoaine- ja terveysvaikutteisuustietoa vertaa elintarvikekäyttöön valittujen luonnontuotteiden ravintosisältöä viljeltyihin kasveihin valmistaa tuotteita niiden valmistusprosessien mukaisesti etsii kirjallisuudesta aiheeseen liittyvää tutkimustietoa toimii alan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti 21

22 Raaka-aineiden hankinta Tuotekehityksen prosessointi hankkii luonnontuotteita oikeilla logistisilla ratkaisuilla noudattaa kestävän kehityksen periaatteita huolehtii luonnontuotteiden varastoinnista ja laadun ylläpidosta käsittelee raaka-aineet eri tuotteiden tarpeisiin etsii raaka-aineille uusia käsittelytapoja segmentoi asiakkaat hakien aktiivisesti tietoa näistä ryhmistä ja niiden tarpeista tuotteistaa ja ohjaa prosessia tuoteideasta valmistukseen valitsee oikean tuotteistamismenetelmän. Tutkinnon suorittaja suunnittelee ja kehittää luonnontuotteista elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Reseptiikan rakentaminen ja valmistusmenetelmien tunteminen Tuotteiden arviointi ja testaus Tuotteiden pakkaaminen Kustannustehokas toiminta Tutkinnon suorittaja soveltaa käytäntöön ravintoaineiden säilymiseen vaikuttavia tekijöitä valitun prosessointitavan yhteydessä suunnittelee tuotteet pohjautuen niiden valmistusprosesseihin valitsee tuotteissa käytettävät raaka- ja lisäaineet ja niiden vaihtoehdot tunnistaen niiden käyttäytymisen tuotteita rakennettaessa valmistaa kehittämänsä reseptin mukaiset tuotteet huolehtii tuotteen säilyvyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä dokumentoi reseptiikan teon ja testauksen aikana huomioi jäljitettävyyden ja piilotettavuuden merkityksen (raaka-aineet ja tuotesuojaus) huolehtii tuotekehityksen ja jatkojalostuksen dokumentoinnista hyödyntää ja innovoi jatkojalostuksen sivuvirtoja hakee ja käsittelee asiakaspalautetta kehittämistään tuotteista tekee tarvittavia muutoksia asiakaspalautteen pohjalta tekee tuotteelle aistinvaraisen arvioinnin teetättää tuotekehitystyössä tarvittavat fysikaaliset ja kemialliset analyysit ja arvioi analyysien perusteella tuotteen laadun muutokset käyttää oikeaa pakkausmateriaalia valitsee pakkaukset hyödyntämällä asiakassegmentointia valitsee käyttötarkoituksen mukaisen pakkausmateriaalin huolehtii, että toimitaan pakkauslainsäädännön mukaisesti vertailee vaihtoehtoisia toimintatapoja tekee vaihtoehtoisia laskelmia kustannustehokkuuden parantamiseksi toimii asiakas- ja markkinalähtöisesti. 22

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 1/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:1 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:1 ISBN 978-952-13-6036-7 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS LUONNOS Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2011 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 6 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 6 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen... 6 1.3 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräykset ja ohjeet 2012:30 Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 25/011/2012 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:30 ISBN 978-952-13-5202-7 (nid.)

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 53/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:52 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:52 ISBN 978-952-13-5369-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5370-3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 17/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:10 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:10 ISBN 978-952-13-6061-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MATKAILUN OHJELMAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 29/011/2006 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2978 5 (nid.) ISBN 952 13 2979 3 (pdf) 1 Dno 29/011/2006 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1612 8 (nid.) ISBN 952 13 1613 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 57/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 23/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 100/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:93 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2014:93 ISBN 978-952-13-5982-8 (pdf)

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 19/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3742 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3743 7 (pdf) 1 Dno 19/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI Yhtymähallitus 17.11.2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (120 OV)

Lisätiedot

VIHERSISUSTAJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet

VIHERSISUSTAJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet VIHERSISUSTAJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2011 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 1 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet MAASEUTUMATKAILUN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 50/011/2004 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2305 1 (nid.) ISBN 952 13 2306 X (pdf) 1 DNO 50/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014 1 PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014 Opetushallitus 2014 2 S I S Ä L T Ö I PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTI -tutkinnon osat ja muodostuminen ------------------- 3 II Puusepänalan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot