Impulsseja. Lapsiystävälliseen yhteiskuntaan. Nyt. Lokakuu Tuomas Kurttila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Impulsseja. Lapsiystävälliseen yhteiskuntaan. Nyt. Lokakuu 2012. Tuomas Kurttila"

Transkriptio

1 Impulsseja Lokakuu 2012 Tuomas Kurttila Lapsiystävälliseen yhteiskuntaan. Nyt. Suomen on palattava vahvaan perhepolitiikkaan. Oleellista perhepolitiikassa on tunnistaa syrjäytymisriskissä olevat ja tarjota erityistä tukea näissä elämäntilanteissa, lisätä tukea lapsen varhaiseen kehitysvaiheeseen ja tukea vanhempien kasvatusvastuuta. Samalla tarvitaan perhekäsitteen laajentamista eli perheiden monimuotoisuuden tunnustamista - käytännöissä ja lainsäädännössä. Perhepolitiikan ytimeen on nostettava työelämän kehittäminen. Kyse on yhtäältä lapsiperheiden köyhyyteen puuttumisesta ja toisaalta kasvatusvastuun tukemisesta, kun työelämän paineet vievät aikaa perheeltä. Työelämään tarvitaan lapsiystävällisiä ratkaisuja ja joustoja. Myös työmarkkinaratkaisuissa pitäisi tehdä lapsivaikutusten arviointi. Suomen on laitettava piste 1990-luvun laman käynnistämälle pahoinvointikierteelle. Perheiden ja lasten pahoinvointiin - ja yhteiskunnallisten kustannusten kasvuun - voidaan puuttua palaamalla hyvinvointipolitiikkaan eli tukemaan perheiden arkea ja jaksamista. Kyse on palveluista, joita joko on tai ei ole.

2 Johdanto Maamme väestöstä 41 prosenttia elää lapsiperheessä. 1 Perhepolitiikalla tarkoitetaan yhteiskunnan päätöksiä, joilla vaikutetaan tämän väestöryhmän hyvinvointiin ja arkeen. Kyse on silti meistä kaikista. Jokainen aikuinen on ollut lapsi. Jokaisen ihmisen elämä rakentuu sille perustalle, joka lapsuudessa muotoutuu. Tämän takia perhepolitiikassa ei ole kyse vain tietystä rajatusta joukosta ihmisiä, vaan meistä kaikista. Oleellista on tunnistaa, että perhepolitiikka on verrattain uusi alue yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Globaalipolitiikassa lapset, nuoret ja perheet ovat vasta tekemässä tuloaan politiikan keskiöön. Viime vuosisadalla määriteltiin lasten yleismaailmalliset oikeudet, kuluvalla vuosisadalla ne täytyy toteuttaa. Suomessa alku oli hyvä aina 1980-luvun loppuun saakka. Tosiasia on, että 1990-luvun lama jatkuu edelleen monilta osin perhepolitiikan sisällöissä. Tämä selviää, kun tarkastellaan lapsille ja perheille suunnattujen menojen osuutta kaikista sosiaalimenoista. Vuonna 1995 lapsille ja perheille suunnattu osuus sosiaalimenoista oli 13 prosenttia, vuonna 2009 tiputtiin jo 10,8 prosenttiin. 2 Samaan aikaan lapsiperheiden köyhyys on kasvanut jyrkästi. Kuvio 1: Perhe ja lapset -pääryhmän osuus sosiaalimenoista , prosenttia Lähde: THL, Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Perhepolitiikka on yhteiskunnallista päätöksentekoa. Se on kamppailulaji. Vastavoimia on lopulta kaksi. Välinpitämättömyys toisistamme. Ja ymmärtämättömyys lapsuuden merkityksestä ihmiselämän ratkaisevana elämänvaiheena. Lopulta perhepolitiikka on hyvän elämän edellytysten luontia jokaiselle ihmiselle. Siksi sitä tukemaan tarvitaan jokainen kansalainen ja yhteiskunnan toimija. Ehkä siksi perhepolitiikan oikea nimi olisikin lapsipolitiikka. Kyse on aina lasten hyvinvoinnista, johon voidaan välillisesti vaikuttaa muun muassa tukemalla van- 1 Perheet 2010, Suomen virallinen tilasto, Tilastokeskus Sosiaalimenot ja rahoitus 2009, Suomen virallinen tilasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tilastoraportti 8/

3 hempien parisuhdetta tai yksinhuoltajan taloudellista selviämistä. Nyt pitäydymme kuitenkin puhumaan tuttavallisemmin perhepolitiikasta. Suomi on risteyskohdassa. Maamme perhepolitiikan voi siis sanoa kehittyneen voimakkaasti aina 1990-luvun lamaan asti. Laman seuraukset ovat olleet kohtalokkaan suuret. Hyvä kehitys taittui, mikä inhimillisesti tarkasteltuna tarkoitti tuhansille perheille ja lapsille heikompaa hyvinvointia. Pieni vertailu 1990-luvun alun ja vuoden 2010 osalta 3 : - lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä yli kaksinkertaistui, - huostaan otettujen nuorten osuus kasvoi yli 150 prosenttia, - psykiatrisessa laitoshoidossa olevien nuorten osuus kasvoi yli 150 prosenttia, - erityisopetuksessa olevien koululaisten osuus kasvoi noin 100 prosenttia. Yhteiskunnan päätökset vaikuttavat ihmisten elämään. Väärä säästö on huomisen velkaa. Tämä näkyy karulla tavalla kunnissa, jotka leikkasivat 1990-luvun laman aikana eniten kouluterveydenhuollosta. Nämä samat kunnat käyttivät luvun alussa lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoidon palveluja enemmän kuin muut kunnat. 4 Säästöt kääntyivät myöhemmin kuluiksi. Ja todellisten ihmisten tappioksi ja pahoinvoinniksi. Vastuuttomuuden jäljet ovat karut. Tänään, vuonna 2012, olemme tilanteessa, jossa kohtaamme vanhan kertyneen pahoinvointilaskun toimeentuloasiakkuuksina ja periytyvänä sukupolvisena syrjäytymisenä. Samaan aikaan perhepolitiikka kohtaa uusia vaatimuksia, jotka rakentuvat ihmisten odotuksille hyvästä arjesta ja toisaalta yhteiskunnan tarpeesta vahvistaa huoltosuhdettamme. Vaihtoehtoja meillä on kaksi. Joko ihmisten ja yhteiskunnan odotukset perhepolitiikasta ajautuvat kohtaamattomuuden tilaan ja loputtomaan keskinäiseen ohipuhumiseen tai niiden välille syntyy silta, jossa yhdistetään molemmat näkökulmat sekä yksittäisen ihmisen että yhteiskunnan. Oleellista perhepolitiikassa on: - tunnistaa syrjäytymisriskissä olevat ja tarjota erityistä tukea näissä elämäntilanteissa - lisätä tukea lapsen varhaiseen kehitysvaiheeseen - tukea vanhempien kasvatusvastuuta Perhepolitiikan onnistumisen tärkeimpiä mittareita on vanhempien kokema luottamus selviämiseen perhearjesta ja nuorten aikuisten kokema luottamus perheen perustamiseen. Nykyisellään suurin huoli pienten lasten vanhemmilla on jaksa- 3 Minna Salmi, Jukka Mäkelä, Marja-Leena Perälä, Laura Kestilä: Lapsi kasvaa kunnassa Miten kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä. Päätösten tueksi 1/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2012, s Ibid s.5. 3

4 minen. 5 Tähän tunteeseen vaikuttamisessa ratkaisevaa on yhteiskunnan tarjoama tuki ja turva sekä vanhempien odotukset omasta arjesta. Toivoa on. Erityisesti toivoa antavat nuoren sukupolven halu yhdistää inhimillinen työelämä hyvinvoivaan perhearkeen ja isien odotus vahvemmasta roolista perheen hoivavastuun kantajina. Toivoa antaa myös yhteiskunnan tarve pitää jokainen kansalainen kiinni hyvinvoinnissa. Pahoinvointi yksinkertaisesti maksaa enemmän. Hyvinvointi puolestaan kasvaa perheistä. Hyvinvointipolitiikan kulmakivi on mahdollisimman hyvä lapsuus. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tarina ei saa olla ohi. Politiikalla vaikutetaan perheiden arkeen. Tämä vaatii tahtoa valtiolta, kunnilta ja meiltä kaikilta suomalaisilta. Jokainen on perheestä Vuoden 2010 lopulla Suomessa oli noin lapsiperhettä. 6 Yksikään niistä ei ole samanlainen. Jokaisella on oma tarinansa. Omat ilot ja surut. Omat odotukset, toiveet ja epäonnistumiset. Jokaisella suvulla on luurankonsa ja pokaalinsa. Silti ajattelemme perheistä kovin yksiniittisesti. Ainakin meillä on kuva, millainen on hyvä perhe. Se kuva on erityisesti vanhemmilla itsellään. Sitä kuvaa kannamme mukanamme. Olen ilokseni saanut tutustua moniin erilaisiin perheisiin. Ollessani virkamiehenä opetusministeriössä yksi parhaita opettajiani oli hieno, tavallinen isä Juha Jämsä, joka elää arkeaan kahden isän lapsiperheessä. Luonnos valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi oli lausuntovaiheessa, kun Juha soitti ja kohteliaasti ryhtyi avaamaan näkökulmaa perhesensitiivisyyteen. Tämä oli hyvää oppia. Kun myöhemmin olen tavannut monimuotoisten perheiden edustajia, herkkyys on syventynyt. Suomi on ollut vahvasti yhtenäiskulttuuri. Se on ymmärrettävää pienelle kansakunnalle, joka elää maapallon pohjoisella laidalla ja puhuu kieltä, jota kukaan muu ei ymmärrä. Nyt 2000-luvulla perheiden hyvinvoinnin ja nähdyksi tulemisen kysymys liittyy suurelta osin siihen, onko ihmisellä mahdollisuus olla se, joka hän on. Luovuus ja onni syntyy mahdollisuudesta olla se ihminen, joksi kukin on syntynyt. Ymmärrettävää toki on, että edelleen niin sanotut ydinperheet eli avioparin ja lapsia sisältävän perheen muodostavat noin 61 prosenttia kaikista perheistä. Avoparista ja lapsista muodostuvia perheitä on 18 prosenttia, äidistä ja lapsista rakentuvia perheitä 18 prosenttia sekä isä ja lapsia -perheitä noin 3 prosenttia. 5 Merja-Liisa Perälä, Anne Salonen, Nina Halme, Sirpa Nykänen: Miten lasten ja perheiden palvelut vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulma. Raportti 36/2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2011, s Perheet 2010, Tilastokeskus

5 Rekisteröidystä parisuhteesta ja lapsista muodostuvia perheitä on noin 300. Uusperheitä oli vuoden 2010 lopussa Lukuja merkityksellisempää on suhtautumisemme perheeseen riippumatta sen koostumuksesta. Ajassamme ei ole liikaa rakkautta. Ja lapsi ei valitse vanhempiaan. Siksi meidän on lähimmäisinä ja toisaalta yhteiskuntana tunnistettava, tunnustettava ja hyväksyttävä täysivaltaisina toimijoina jokainen perhe riippumatta siitä, onko perheessä yksi huoltaja, kaksi isää, kaksi äitiä, mies ja nainen, eronneet tai karanneet. Vielä näin ei tapahdu. Monissa kohdin esimerkiksi adoptioperheet ja monikkoperheet 8 joutuvat vääntämään tarpeitaan rautalangasta. Usein turhaan. Monen suomalaisen on vaikea hyväksyä muuta kuin ydinperhettä. Nuorista 44 prosenttia ajattelee, että on väärin harrastaa seksiä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa. 9 Emme voi koskaan olla kaikista asioista samaa mieltä. Mutta yhdessä asiassa meidän on taisteltava etenkin omien ennakkoluulojemme kanssa. Kaiken ytimeen on asetettava lapsi. Tukemalla lapsen ympärillä olevia aikuisia me kannattelemme pienintä ja tärkeintä meistä. Tästä emme voi olla eri mieltä. Lapsi ei valitse vanhempiaan. Suomeen tarvitaan perhe- ja avioliittolainsäädäntö, joka ei erottele perheitä. Ihmiskunnalla on ollut kuljettavanaan tähän pitkä tie. Mutta tämä ei riitä. Myös toimintatavoissamme on päästävä ymmärrykseen monimuotoisista perheistä. Etenkin varhaiskasvattajien eli päivähoidon ammattilaisten ja perusopetuksen opettajien valmiuksia on tuettava. Surullista on kuulla, että vuodesta toiseen isätön lapsi värkkää isänpäiväkorttia. Äiditön lapsi kiikuttaa kutsua äitienpäiväjuhlaan. Samoin vanhemmille on avattava silmiä tunnistamaan perheiden erilaisuutta. Ylipäänsä meidän olisi opittava tuntemaan toisemme paremmin. Kouluikäisten lasten vanhemmista vajaa puolet kertoo tuntevansa oman lapsen kavereiden vanhemmat, yläkouluissa luku tippuu jo noin 24 prosenttiin. 10 Mitä et tunne, sitä pelkäät. Mitä pelkäät, sitä kartat. Mitä kartat, siitä puhut helposti pahaa. Kyse on myös pienistä asioista, jotka kuitenkin palautuvat kasvatuksen ammattilaisten osaamiseen. Viime vuosina olen pitänyt melkoisen määrän vanhempainiltoja. Vaikka koko koulun vanhempainillat ovat aina hieman suureellisia luentoja, eikä niissä lähituntumaan helposti pääse, huomaan yhden asian toistuvan. Sama toistuu luokka- ja ryhmäkohtaisissa tilanteissa. 7 Perheet 2010, Tilastokeskus Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi. 8 Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy tai on syntynyt useampi kuin yksi lapsi kerralla, toisin sanoen kaksoset, kolmoset tai neloset, ks. esim. 9 Sami Myllyniemi: Nuorisobarometri Teoksessa: Terhi-Anna Wilska (toim.) Uskon asia. Nuorisobarometri Nuorisoasiainneuvottelukunta, julkaisuja 34, s Tuija Metso (toim.): Vanhempien Barometri Peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Suomen Vanhempainliitto 2011, s

6 Vanhemmat eivät kerro itsestään oikein mitään. Isä tai äiti ei ole oma subjektinsa, vaan lapsensa edustaja. Hei, olen Niinan äiti., Moi, olen Eeron isukki. Kuulen tämän aivan liian usein. Vanhemmuus on myös suojakuori, jonka taakse on helppo jäädä. Samalla ihmettelemme, miksi vanhemmat tuntevat toisensa niin heikosti. Ultra Bran sanoin, eihän voi tuntea ihmistä, joka ei kerro itsestään mitään. Tästä me lähdemme liikkeelle, kun uudistamme päiväkotien ja koulujen vanhempainillat toiminnallisiksi sekä keskinäistä luottamusta ja tuntemista vahvistaviksi. Hei, olen Sirpa, olen töissä tuolla kirjastolla siistijänä. Kotoisin olen Ilomantsista, mutta muuttanut vasta Koreankadulle. Niin ja olen tuon Susannan äiti. Tai siis äitipuoli. Eero, joka on kakkosella, on ensimmäisestä avioliitostani. Näyttää tuottavan vaikeuksia hyväksyä täydestä sydämestä monimuotoiset perheet. Tässä yhteiskunnan on näytettävä suuntaa. Kasvatuskumppanuutta ja aikaa kasvattaa Suomalaisten ajankäytön kohteet ovat muuttuneet nopeasti. Kun vielä luvun lopulla suomalainen mies halusi käyttää enemmän vapaa-aikaansa kalastukseen, metsästykseen ja remontointiin, ovat nämä kohteet muuttuneet luvun vaihteeseen tultaessa perheeseen, puoliseen ja lapsiin. 11 Samaan aikaan naiset valtaavat yhteiskuntaa. Ensimmäinen nainen pääministerinä, ensimmäinen nainen presidenttinä, ensimmäinen nainen valtiovarainministerinä, ensimmäinen nainen piispana ovat tulleet todeksi 2000-luvulla. Naiset valtaavat yliopistot. Yritys- ja elinkeinoelämässä kehitys on hitaampaa, mutta vääjäämättä tapahtumassa. Elämme isyyden ja naisten vuosisataa. Yhtä aikaa. Eli miehet hoivavastuuseen, naiset yhteiskuntaan. Mikään ei näyttäydy enää toki joko-tai-asetelmana. On löydettävä yhteiskunnan rakenteita ja ilmapiiriä, jossa sekä miehille että naisille hoiva- ja työelämävastuut ovat mahdollisia. Se on myös lapsen etu. Olemme vielä alussa. Tämän olen kokenut itse viedessäni lapsiani terveyspalveluihin. Kokemukset ovat olleet hämmentäviä. Tositarinoita Kalliosta, kaupungin terveyskeskuksesta suuhygienistin vastaanotolta. Arkinen iltapäivä, joka ei unohdu koskaan. Toivottavasti. Missä äiti on? Tällä kysymyksellä alkaa lapseni hammastarkastus. Vastaan, että töissä. Sitten päästäänkin jo asiaan. Kuinka usein äiti pesee lapsen hampaat? Vastaan, että molemmat pesemme, aamuin illoin. Kaksi kertaa päivässä. Koen, että jostain syystä vastaukseni ei tyydytä. Tai itse asiassa vastaaja. Kohtaamisemme päättyy kuin finaalisoitto: Ja tässä äidille kotiin luettavaa. 11 Minna Ylikännö: Isien ajankäytöstä: uuden isyyden hidas esiinmarssi. Yhteiskuntapolitiikka 2009; 74 (2), s

7 Isät kokevat tulevansa ohipuhutuiksi. He ovat shakkipelin lähettinappuloita naisten perinteisesti hallitsemilla kasvatuksen areenoilla. Eikä kysy ole miehistä ja isistä, kyse on etenkin naisista ja heille annettavasta roolista. Todellisuudessa suuhygienisti motkotti minulle, koska vaimoni, lasten äiti ei ollut paikalla. Hän ei olisi saanut olla töissä. Minä en olisi saanut olla terveyskeskuksessa. Kokemukseni ei ole ainutkertainen. Samaa viestiä tulee nuorilta isiltä muun muassa neuvolasta. Vaikka puhummekin jo perheneuvoloista, usein meitä tervehtii kyltti äitiysneuvola. Siitä on vaikea tunnistaa itseään isänä. Perheet tarvitsevat kasvatuskumppanuutta. Tätä tarvitaan sekä palveluissa että jokaiselta meistä ihmisinä. Ihan siellä arjessa. Neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa vuorovaikutusta vanhempien kanssa on syvennettävä. On oltava aikaa, halua ja osaamista kohdata kaikki perheet ja vanhemmat muistaen, että perheet ovat erilaisia. Kohtaamalla vanhempien kysymykset ja tarpeet voidaan auttaa heitä kantamaan kasvatusvastuunsa. Tämä vaatii uutta henkeä muun muassa kodin ja koulun yhteistyöhön sekä vanhempainiltojen järjestämiseen. Yhdestä on erityinen pula. Ajasta. Ongelma kertautuu ja siirtyy nopeasti seuraavalle kohteelle. Perusopetuksen viimeisillä luokilla olevat oppilaat yhdistävät kouluarkensa hyvin voimakkaasti kiireeseen, kellotauluun. 12 Opettajat kokevat, että heidän työnsä on mennyt monilta osin liialliseen byrokratiaan ja paperityöhön. Tällöin tingitään ensimmäisenä muun muassa perheitä kontaktoivasta työstä. Vanhemmatkin kokevat, että kodin ja koulun yhteistyön suurimpia esteitä on opettajien aikapula. Kiire vaivaa kotejakin. Noin 40 prosenttia neuvolaikäisten lasten vanhemmista arvioi perheen yhteisen ajan riittämättömäksi 13. Kouluterveyskyselyssä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista yli 60 prosenttia sanoo, ettei perhe syö yhteisiä aterioita 14. Yhteisen ruokapöydän jakamisessa perheen kesken sijoitumme heikosti OECD-maiden vertailussa 15. Jokin arjessa on suoraan sanottuna pielessä. Perheiden ajankäyttötutkimus osoittaa, että perheet ovat kovilla. Työelämään on kylläkin saatu joustoa, mutta työaikajoustoa näyttää olevan eniten siellä, missä työpäivillä on reippaimmin pituutta. Eli nykyisellään jousto näyttää tarkoittavan ensisijaisesti pitkiä työpäiviä. 16 Olin puhumassa Lauttasaaren seurakunnan tilaisuudessa Helsingissä. Aiheena oli lepopäivä. Yleisöstä puheenvuoron pyysi 90-vuotias nainen, joka kertoi muistoja menneistä. Ehtookellojen soidessa liina laitettiin pöytään, keitettiin kahvit ja katettiin pyhäkupit pöytään. Sitten vain odoteltiin vieraita, joita yleensä saapui. 12 Perusopetus 2020 yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:1, s Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:26, s Society at a Glance 2009, OECD Social Indicators, s. 29: 16 Anneli Miettinen, Anna Rotkirch: Yhteistä aikaa etsimässä Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla. Perhebarometri Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 42/2012, s.25. 7

8 Arkemme on muuttunut. Kiinnostavaksi asian tekee se, että taustalla ovat myös yhteiskunnan päätökset. Työelämän paineet ja ylipäänsä ajatus yhteiskunnasta avoimena 24/7-paikkana. Se, että työelämässä kokoukset päättyisivät klo 15, helpottaisi monen vanhemman ehtimistä kotiin ajallaan. Ja tarvitseeko yhteiskunnan olla aina auki? Olisiko aika kunnioittaa taas lepopäivää? Kulttuurilliset muutokset ovat lopulta niitä vaativimpia. Olen silti toiveikas. Kyse ei ole niinkään pahan tahdon selättämisestä, vaan hyvään hoksauttamisesta. Pienellä puhetavan ja näkökulman tarkistuksella suuhygienisti olisi voinut muuttaa tilanteen toiseksi. Koulussa vanhempainillat voidaan toteuttaa samalla ajalla ja rahalla toisin. Muutama esimerkki. Minulta kysytään usein, miksi nämä tietyt vanhemmat eivät ole koskaan vanhempainilloissa. Pyydän aina tarkentamaan, kenestä vanhemmista on kyse. Luuppi osoittaa maahanmuuttajiin, yksinhuoltajiin, työelämän kiireissä oleviin. Siis ihan tavallisiin vanhempiin. Lopulta osallistumisen ja yhteisöön kuulumisen esteet ovat verrattain yksinkertaisia. Yksinhuoltaja ei pääse paikalle, koska lastenhoito asettaa omat vaatimuksensa. Tämän takia vanhempainilloissa pitäisi olla lapsiparkki. Samalla isätkin pääsisivät useammin mukaan. Ja muutakin on. Koulun vanhempainillat olisi mahdollista haluttaessa toimittaa esimerkiksi skypen välityksellä niillekin vanhemmille, jotka sattuvat olemaan samaan aikaan matkoilla tai muutoin tavoittamattomissa. Kyse on siis tavastamme toimia ja tehdä. Halustamme luoda vuorovaikutusta ja kasvatuskumppanuutta. Meidän on muutettava suomalainen kasvatuskulttuuri yksin kasvattamisesta kasvatuskumppanuudeksi. Tämä koskee myös kasvatuksen ammattilaisten välisiä suhteita. Ne eivät ole riittävässä kunnossa. Olin pitämässä vanhempainiltaa jollain suunnalla Pohjanmaata. Kun rehtori esitteli koulun henkilökuntaa, hän pysähtyi erityisesti yhden työtekijän kohdalla. Tämä oli nuorisotyöntekijä. Rehellinen rehtori kertoi, että nuorisotyöntekijän tuleminen osaksi koulun henkilökuntaa ei ollut alkuun helppoa. Asia herätti kummastusta ja paikkaa opettajainhuoneessa piti etsiä. Mutta nyt rehtori kertoi, että tästä työntekijästä koulu ei halua luopua koskaan. Nuorisotyöntekijä oli tuonut osaamista ja aikaa kohdata lapsia ja nuoria sekä heidän arkisia murheitaan. Koulun työrauhaankin nuorisotyöntekijällä näytti olleen myönteinen vaikutus. Kasvatuskumppanuutta tarvitaan koti- ja ammattikasvatuksen kesken sekä eri ammattiryhmien välille. Kyse on myös johtamisesta. Esimerkiksi nuorisotyön paikka tulisi olla yhä enemmän koulujen arjessa, jossa voimme tavoittaa koko ikäluokan. Lienee siis selvää, että lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia kasvatuskumppanuuteen on vahvistettava henkilöstön koulutuksesta, työolosuhteista ja työajasta huolehtimalla. 8

9 Suurimpana aikapoliittisena kysymyksenä on kuitenkin perhepolitiikan ja perusopetuksen nivoutuminen toisiinsa. Suomessa lapset ovat OECD-vertailussa keskimääräistä lyhyempää päivää koulussa. Samaisessa vertailujoukossa heidän vanhempansa ovat keskimääräistä pidempää päivää töissä. Yhtälö ei ole toivottava. Koulun opetuksellista tuntimäärää ei ole tarvetta suurestikaan lisätä, mutta 1.- ja 2.-luokkalaisille suunnattu ilta- ja aamupäivä sekä koulujen kerhotoiminta tulisi laajentaa koskemaan lakisääteisenä kaikkia alakoulun oppilaita. Vähävaraisten perheiden harrastamisen kannalta tämä loisi yhden väylän mahdollistaa jokaiselle lapselle harrastus. Perheystävälliseen työelämään Perheiden arjessa työn ja perhe-elämän paremmasta yhteensovittamisesta haaveilee moni. Arki on kuitenkin vielä monilta osin kovaa. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisiä ponnistuksia vaaditaan lainsäädännön saamiseksi kuntoon. Työpaikoille kaivataan avointa ilmapiiriä näiden teemojen käsittelyyn. Kun liian moni isä ja äiti vaikenee työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksista, kärsijä on lapsi. Yhdessä vanhempainillassa sain vastattavaksi kovan kysymyksen. Teenkö väärin, mikäli ilmoitan itseni kipeäksi ja jään hoitamaan kovassa kuumeessa ja oksennustaudissa olevaa 10-vuotiastani? Olen yksinhuoltajaäiti. Rohkea kysyjä, vaikka lopussa kyyneleet olivat tulleet jo silmiin. Vastasin, että olet vastuullinen vanhempi. Jokainen tekisi sydämellään saman valinnan jäädä kotiin. Jätin sanomatta, että valehtelu työnantajalle ei toki ole suotavaa ja velvollisuus töihin menoon olisi. Kysyjä ei ollut ongelma, vaan lainsäädäntömme, joka tästä äidistä tuntui kohtuuttomalta ja kovalta erityisesti lapsen näkökulmasta. Työsopimuslakimme mukaan 10-vuotias selviää jo yksin kotona. Häntä ei tilapäinen hoitovapaa enää koske. Vanhempainillassa kysymyksen esittänyt äiti ei voinut tätä ymmärtää. Äiti oli oikeassa, laki väärässä. Hankala asetelma. Työelämän kehittäminen on perhepolitiikan tärkeimpiä osa-alueita. Sen merkitys vain kasvaa pyrkiessämme lisäämään entisestään vanhempien osuutta työmarkkinoilla. Mikäli tässä tilanteessa työelämän perheystävällisyys ei ota harppauksia eteenpäin, perheiden työelämästä johtuva arjen paine syvenee. Kannattaa muistaa, että alle 18-vuotiaiden lasten vanhempien työllisyysaste oli 83,1 % vuonna Tarvitsemme maailman parasta työelämää. Esimerkiksi tilapäisen hoitovapaan, josta minulta vanhempainillassa kysyttiin, laajentaminen koskemaan alle 13- vuotiaita olisi tärkeä linjaus. Tällä hetkellä asiassa on pyritty etenemään alakohtaisten työehtosopimusten kautta, mutta tulokset ovat olleet heikot. Työnantajat eivät lämpene. Toisaalta asia jää hoitamatta miesvaltaisemmissa neuvottelupöy- 17 Vastaavaan aikuisikäryhmään kuuluvilla henkilöillä, joilla ei ollut alle 18-vuotiaita lapsia, työllisyysaste oli 75,2 %. Vertailu koskee vuotiaita. Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

10 dissä, joissa tunnutaan ehkä sanattomastikin ajatella, etteivät nämä oikeastaan meille kuulu. Siksi lainsäädännön uudistaminen on perheystävällisessä työelämäkulttuurissa tärkeää. Esimerkiksi tässä tapauksessa muutos on tehtävä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä suoraan työsopimuslakiin. Palkansaajaliikkeen on vaikutettava sopimusyhteiskunnan ja sen neuvottelujärjestelmän lisäksi lainsäädännöllä ja siihen kohdistuvin tavoittein. Perheiden aseman parantaminen ei voi jäädä työnantajien asettamaan pattitilanteeseen. Perheystävälliseen työelämään siirtymisen esteenä on enemmän ajattelemattomuutta ja tietämättömyyttä kuin suoranaista ilkeyttä. Perhepolitiikan sosiaalipuolella kehitetään myönteisesti lainsäädäntöä, joka ottaa yhä paremmin huomioon vanhemmat esimerkiksi kouluterveydenhuollon piirissä. Kuitenkaan työelämän kehittämisen puolella näitä muutoksia ei osata ottaa huomioon. Muutaman vuoden ajan vanhemmat on pitänyt kutsua mukaan niin sanottuun laajaan perhekohtaiseen terveystarkastukseen, kun lapsi on koulussa vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Vanhempien halusta osallistua saattoi alkuun olla epäilyksiä, mutta monissa kunnissa vanhempien on havaittu kokevan nämä kohtaamiset tärkeinä ja toivottavina. Tämä ei yllätä. Lapsen asiat kiinnostavat vanhempia, isät mukaan lukien, enemmän kuin koskaan ennen. Mutta yleensä esimerkiksi edellä mainitut terveystarkastukset järjestetään työpäivän aikana, jolloin vanhempien pitäisi pystyä irrottautumaan hetkeksi töistä. Ongelma on meillä valitettavan klassinen. Työelämän puolella uudistusta ei ole tunnistettu, eikä sosiaalipuolen toimijat ole osanneet informoida tällaisesta muutoksesta työpaikkoja. Ylipäänsä työpaikkoja informoidaan mistään perheiden arkeen vaikuttavista asioista vähäisesti. Tällöin on epätodennäköisempää, että onnellisesti perhearjen taakseen jättänyt 55-vuotias esimies, painosanalla mies, tunnistaisi yksinhuoltajaäidin arkea. Tavoitteeksi on asetettava, että näihin laajoihin perhekohtaisiin terveystarkastuksiin ja muihin kasvatuskumppanuutta vahvistaviin tapaamisiin neuvoloissa, päiväkodeissa ja peruskoulussa vanhemmat voivat osallistua työajalla. Sen tulisi olla oikeus ja velvollisuus. Työelämän kehittämisen ja perheiden arjen välille tarvitaan siltaa. Kaikissa työelämän päätöksissä tulisi arvioida, millaisia vaikutuksia näillä on lapsiin ja perheisiin. Työelämän on myös seurattava aktiivisesti sosiaalipuolen kehittymistä ja otettava huomioon sieltä tulevat tarpeet. Nyt kuilu on olemassa. Kertaalleen rautalangasta vääntäen; vanhempia ei saada työpäivän aikana perhekohtaisiin terveystarkastuksiin, mikäli työelämä ei tätä tarvetta näe. Ratkaisevaa on, että työmarkkinajärjestöt tulevat aktiivisiksi toimijoiksi lapsivaikutusten arvioinnissa. Tämä on tarpeen, jottei koulu- ja sosiaalipuolen lainsäädännön kehittäminen kulkisi omia latujaan kaukana isien ja äitien työelämäarjesta. 10

11 Yhdeksi oleelliseksi kysymykseksi nousee, kuka ottaa kopin ja kehittämisroolin perheystävällisestä työelämästä. Näen suuret mahdollisuudet joskus kritisoidussa työsuojeluhallinnossamme. Se pitäisi ripeästi muuttaa perinteisestä valvojasta konsultoivaksi kehittäjäksi, joka edistää perheystävällisen työelämäkulttuurin syntyä ja vakiinnuttamista. Työ tiellä pitää Suomessa lapsiköyhyys on kolminkertaistunut vuodesta Vaikka akateemista keskustelua voidaankin käydä suhteellisen köyhyyden merkityksestä, tosiasia on, että perheissä on köyhyyttä luvun laman aikana lapsiperheiden tulonsiirtoja ja muuta yhteiskunnan tukea leikattiin voimakkaasti. Tänä päivänä meillä on noin köyhyydessä elävää lasta. Heidän perheistään noin puolessa köyhyyden taustatekijä on vanhempien työttömyys. Kuvio 2: Lapsiväestön ja koko väestön pienituloisuusaste , prosenttia Pienituloisuusrajana on 60 % kotitalouksien käytettävissä olevien ekvivalenttien tulojen mediaanista Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 2010, pienituloisuus Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yksinhuoltajaperheet, joissa pienituloisuusaste on lähes kolminkertainen kahden vanhemman perheisiin verrattuna. Sattumaa tämä ei ole luvun laman myötä verotuksesta poistettiin lapsivähennykset. Nykyisellään verotus kohtelee samoin on ihmisellä huollettavia tai ei. Aiemmin oli toisin. Toisaalta toimeentulotukea myönnettäessä lapsikorotus löytyy. Yksinhuoltajille tämä aiheuttaa pahimmillaan tuloloukkua. Yhteiskuntamme ei ole looginen. Politiikka ei ole loogista. Sattumanvaraisuus sanelee enemmän kuin arvaisikaan. Viime vuosina on ollut pohdintaa perheverotuksen paluusta. Puolisoiden tulot laskettaisiin yhteen, mistä saadaan veroprosenttia. Perheverotus ei kuitenkaan ole oikea suunta. Yksinhuoltajien tilannetta tämä ei helpottaisi tehokkaasti. Vaarana lisäksi on, että perheverotuksen suurin hyöty tulee perheille, joissa toinen vanhemmista on suurituloinen ja toinen jää kotiin. Tarkennus, äiti jää kotiin. Muistettava samalla on, että perheverotus ei hyödynnä yksinhuoltajaa tai perhei- 11

12 tä, joissa molemmat huoltajat ovat pienituloisia. 18 Perheverotus on tue lapsiköyhyyden vähentämistä. Vaihtoehtoja löytyy. Kotihoidontuesta on käyty polveilevaa joko-tai-keskustelu. Kotihoidontukea tarvitaan. Kunnille se on kuntalisien kera erittäin kilpailukykyinen päivähoidon järjestämiseen verrattuna. Mutta siihen liittyvät ongelmatkin on kohdattava. Pahimmillaan kotihoidontuki on äidille loukku ja heikentää mahdollisuuksia siirtyä joustavasti työhön 19. Näin tapahtuu korostetusti heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville eli naisille, joiden koulutustausta on vaatimaton ja työkokemusta vähän. Tärkeää on ottaa opiksi Ruotsin tavasta lisätä osaaikatyön tekemistä eli yhdistää todellisuudessa työ ja perhe samaan elämään. Kotihoidontukea on kehitettävä muuttamalla se joustavammaksi. Pohtia kannattaa, mikäli tuesta rakennettaisiin vahvasti osa-aikainen ja se ulotettaisiin alle 7- vuotiaisiin, mikä lapsen hyvinvoinnin kannalta olisi myönteistä. Käytännössä tämä mahdollistaisi vanhempien siirtymisen työhön ja pitäisi kuitenkin päiväkotipäivät mahdollisimman lyhyinä. Samalla kaikissa kunnissa pitäisi siirtyä tuntiperusteiseen päivähoitomaksujen laskutukseen sekä varmistaa päivähoidon laatu ja monipuolisuus ottaen huomioon etenkin vuorohoidon tarpeet. Tällä hetkellä päivähoidon ryhmäkoot eivät ole kunnossa. Normi henkilöstön mitoituksesta lapsimäärään suhteutettuna ei toteudu nykyisellään 2/3 päiväkodista. 20 Päivähoidon laadun on parannuttava halutessamme lisätä vanhempien osallistumista työelämään. Lapsiköyhyys on suurinta juuri alle kouluikäisten lasten perheissä. Paras lääke köyhyyden nujertamiseen on työ. Tukea varhain Suomessa on rakenteellista syrjäyttämistä. Lasten pahoinvoinnista jaksetaan huolestua yhä laajemmin, mutta vielä ei jakseta keskittyä toimiin, joilla ongelmat voidaan ehkäistä. Kymmeniä vuosia lapsi- ja perheasioiden asiantuntijat ovat korostaneet varhaislapsuuden merkitystä ihmisen kaikelle myöhemmälle kehitykselle. Kuuroille korville. Itsekin olen istunut kymmenet työryhmät ja seminaarit. Kaikki taidamme tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta päätökset puuttuvat. Samaan aikaa suuri määrä lapsia menettää mahdollisuuden inhimillisesti katsoen hyvään elämään. Yhteiskunta menettää potentiaalia rakentaa tätä maata ja yhteiskuntaa. Odotellessa kannattaa 18 Anita Haataja, Elina Pylkkänen: Verotus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Kirjassa: Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 2/2009, s Saija Kalenius, Esa Suominen: Kotihoitoloukku? Kalevi Sorsa -säätiön Impulsseja-sarja, kesäkuu 2012, s Lapset ja nuoret terveiksi ja hyvinvoiviksi. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:26, s

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Rönsy inon poliittinen aikakauslehti Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto V

Rönsy inon poliittinen aikakauslehti Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto V Rönsy 2/2012 ikakauslehti n ja opiskeli en a inon poliittin V to it li n e id jo orte Vihreiden nu 2/2012 1 2 Rönsy 2/2012 Onnellinen Rönsy... Sisältö: Vakiopalstat: Onnellisuuden mittarit...5 Tule mukaan

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4.

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4. SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN: Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet ikääntyviä unohtamatta Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja Kestävät arvot yhteiskunnan

Lisätiedot

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti Matti Piispa Lasten seurassa -ohjelma 2010 RAPORTTI 5 2011 Kirjoittaja Matti Piispa ja THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011 Kannen kuva: THL Taitto: Helena Aavavesi Raportti 5/2011 ISSN 1798-0089

Lisätiedot

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa.

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. 0012344 789::9; 56566301 325 LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. &$"''()$!"!! #$ *+ $%$$ $,-./ 325 ARJENTURVAAJA

Lisätiedot

LAPSEMME. Iloa elämään. Lapsiperhe ja verotus. Yksinäisyys tekee kipeää. Seikkaile kotiseudulla. Sosiaaliset taidot opitaan

LAPSEMME. Iloa elämään. Lapsiperhe ja verotus. Yksinäisyys tekee kipeää. Seikkaile kotiseudulla. Sosiaaliset taidot opitaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 1/2011 LAPSEMME Iloa elämään Sosiaaliset taidot opitaan Seikkaile kotiseudulla Yksinäisyys tekee kipeää Lapsiperhe ja verotus Pääkirjoitus 18.2.2011 Vaikuttamisen

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen

LASTENSUOJELU. Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUDISTUVA 1/2015 UUSI LEHTI. Sinulle ammattilainen UUDISTUVA LASTENSUOJELU 1/2015 Tyytyväinen Meeri Tanner: Sain huostaan otetut lapseni takaisin. UUSI LEHTI Sinulle ammattilainen Vaikuttavuus ylös, kustannukset alas - sivu 6 SOTE - sählingistä voimaa

Lisätiedot

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 2 2009 Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille medianeuvola Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Neuvola

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

LAPSEMME. Terveestä vauvasta terve aikuinen. Kiroilu kuriin. Tulta turvallisesti Kirjastosta koko kansan olohuone. Koira apuna oppitunneilla

LAPSEMME. Terveestä vauvasta terve aikuinen. Kiroilu kuriin. Tulta turvallisesti Kirjastosta koko kansan olohuone. Koira apuna oppitunneilla Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2013 LAPSEMME Kiroilu kuriin Tulta turvallisesti Kirjastosta koko kansan olohuone Koira apuna oppitunneilla Terveestä vauvasta terve aikuinen Pääkirjoitus

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Äitiyden kielletyt tunteet. Vauvakuumeen arvoitus. Kenen on oikeus lisääntyä. Yhdeksän ja puolen pisteen vuosi. Elämä jatkuu lapsettomanakin

Äitiyden kielletyt tunteet. Vauvakuumeen arvoitus. Kenen on oikeus lisääntyä. Yhdeksän ja puolen pisteen vuosi. Elämä jatkuu lapsettomanakin Väestöliitto 4/07 Vauvakuumeen arvoitus Kenen on oikeus lisääntyä Yhdeksän ja puolen pisteen vuosi Elämä jatkuu lapsettomanakin Äitiyden kielletyt tunteet Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot