2/2012 Irtonumero 12 Routa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.vesitalous.fi 2/2012 Irtonumero 12 Routa"

Transkriptio

1 2/2012 Irtonumero 12 Routa

2 Lining 1/1

3 VOL. LIII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, Helsinki. Puhelin (09) KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut Oy Harri Mannila Yhteistyössä Suomen Vesiyhdistys ry. PÄÄTOIMITTAJA Timo Maasilta Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Annankatu 29 A 18, Helsinki. TOIMITUSSIHTEERI Tuomo Häyrynen Puistopiha 4 A 10, Espoo. Puhelin TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET Taina Hihkiö Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Puhelin (09) , faksi (09) ILMOITUKSET Harri Mannila Koivistontie 16 B, Espoo. Puhelin tai ULKOASU JA TAITTO Jarkko Narvanne. Puhelin PAINOPAIKKA FORSSA PRINT 2012 ISSN Asiantuntijat ovat tarkastaneet lehden artikkelit. TOIMITUSKUNTA Minna Hanski, dipl.ins., neuvotteleva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö. Tapio Kovanen, tekn.lis., ympäristöneuvos, Suomen Vesiyhdistys ry. Esko Kuusisto, fil.tri., hydrologi, Suomen ympäristökeskus. Riina Liikanen, tekn.tri., vesihuoltoinsinööri, Suomen Vesilaitosyhdistys ry. Hannele Kärkinen, dipl.ins., ympäristöinsinööri, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Saijariina Toivikko, dipl.ins., vesihuoltoinsinööri, Suomen Vesilaitosyhdistys ry. Riku Vahala, tekn.tri., vesihuoltotekniikan professori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Olli Varis, tekn. tri, vesitalouden professori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu. Erkki Vuori, lääket.kir.tri., professori, emeritus, Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 60. Tämän numeron kokosi Esko Kuusisto. Kannen kuva: Elaine Meszaros, US 4 Routavuodet ESKO KUUSISTO ROUTA 6 Roudan seuranta Suomessa luonnontilaisilla mailla RISTO MÄKINEN ja MIRJAM ORVOMAA Suomen ympäristökeskus ja sen edeltäjät ovat seuranneet Suomen routaoloja luonnontilaisilla mailla jo sadan vuoden ajan. Nykyinen havaintoverkko käsittää noin 40 asemaa. 12 Routatutkimusta Aalto-yliopiston pohjarakennuslaboratoriossa HENRY GUSTAVSSON ja LEENA KORKIALA-TANTTU Routa aiheuttaa Suomessa huomattavia haittoja rakenteille ja rakennuksille. Kun ilmasto-olojen ja roudan syvyyden vuorosuhde tunnetaan, voidaan roudan haittoihin varautua ennakkoon. 16 Tieroudan sulamisen arviointi SEPPO SAARELAINEN Maan routaantumista ja sulamista säätelee pinnan lämpötila. Se poikkeaa sulamiskaudella merkittävästi ilman lämpötilasta, koska säteilyenergia lämmittää pintaa. Tieroudan sulamista voidaan arvioida, kun tämä säteilylisä otetaan huomioon. 20 Vesihuoltoa ikiroudan alueilla ESKO KUUSISTO Kun maaperä on ympäri vuoden jäässä, miten vesihuolto järjestetään? Haaste on melkoinen artikkelissa esitellään ratkaisuesimerkkejä lähinnä Huippuvuorilta. 23 Ilmaston lämpeneminen ohentaa routakerrosta KIMMO RUOSTEENOJA Kun Suomen talvet lämpenevät, routakerros ohenee, mutta kuinka paljon? Artikkelissa arvioidaan tilannetta lumettomilla mailla Ilmatieteen laitoksen selvitysten pohjalta. Prosentteina ilmaistuna muutos on suurin lounaassa ja pienenee kohti pohjoista. ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN 26 Energiatehokkuus vesien siirrossa - toinen osa MARTTI PULLI TUTKIMUS 32 Piin vaikutus pohjaveden raudan flokkaantumiseen JUTTA PIISPANEN ja JARMO SALLANKO TULVAT 36 Porin tulvavaara Suomen suurin virtausmallinnukset merkittävä osa tulvasuojelun kehittämistä RISTO KIRVES, TEEMU KOKKONEN, HARRI KOIVUSALO, PEKKA VUOLA, JARI TURUNEN, TARMO LIPPING ja PEKKA RUUSUVUORI AJANKOHTAISTA 44 Ajankohtaista Vesiyhdistykseltä 45 Mielipide: Järviemme tila 46 Liikehakemisto 50 Abstracts 51 Arktinen ikirouta muuttuu MING-KO WOO 2/2012 Sisältö Seuraavassa numerossa teemana on Vesihuolto Vesitalous 3/2012 ilmestyy Ilmoitusvaraukset 9.4. mennessä.

4 PÄÄKIRJOITUS Routavuodet Katovuosia yhä kauheammat olivat routavuodet, jolloin tämäkin syrjäinen seutu oli murskautua viettelevään vainon-vihuriin ja häälyvään ristiaallokkoon. Näin on kuvattu ensimmäistä sortokautta Kainuun näkökulmasta. Bobrikovin aika ei ollut muuallakaan Suomessa helppo. Routa on paha sana, huonon elon symboli. Synkeä on kerronnaltaan myös Juha Seppälän vuonna 2004 ilmestynyt teos Routavuosi. Etelä-Suomessa satoi viime joulukuussa tavanomaiseen verrattuna jopa kolminkertaisesti. Kun maa sitten alkoi takapihallani Keravalla jäätyä, puuritilä liiterin oven edessä nousi melkein viisi senttiä ja jumitti oven. Rautakangella tuo roudan nostama ritilä kyllä irtoaisi, mutta missä on rautakanki? No, tietysti siellä liiterissä. Routa on tämän numeron teeman aihe. Hyviä routavuosia ovat Risto Mäkisen ja Mirjam Orvomaan artikkelin mukaan olleet esimerkiksi 1942, 1946 ja Noina vuosina maat jäätyivät kantaviksi ja puuta voitiin kuljettaa suometsistäkin pitkien taipaleiden takaa. Vai pitäisikö sanoa pahoja routavuosia? Varmasti noina vuosina myös jäätyi moni vesijohto ja kylätiet muuttuivat keväällä savivelliksi. Roudasta on sekä etua että haittaa. Suomen routahavainnot eivät ulotu aivan routavuosiin saakka, mutta lähelle niitä. Tie- ja Vesirakennusten ylihallituksen Hydrografinen toimisto mittasi roudan syvyyttä kymmenellä asemalla jo talvella Routatietoja kerättiin myös haastattelemalla haudankaivajia ja muita, jotka työnsä puolesta joutuivat maata kaivamaan. Kimmo Ruosteenojan artikkelissa kerrotaan, miten routa-olot Suomessa tulevat muuttumaan lumettomilla mailla tämän vuosisadan aikana. Vähenemäskenaario on hurja etenkin Lounais- Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomessakin voi routakerros puolittua vuoteen 2100 mennessä. Seppo Saarelainen välittää meille tietoa siitä, miten tärkeä säteilyenergian vaikutus on tieroudan sulamisessa. Kaikki me olemme havainneet, että tiesääasemien lämpömittarit näyttävät aurinkoisella säällä jopa kymmenen astetta korkeampia lukemia asfaltissa kuin ilmassa. Suomalaisen routatutkimuksen keskeisiä aiheita Aalto-yliopiston georakentamisen näkökulmasta esittelevät meille Henry Gustavsson ja Leena Korkiala-Tanttu. Routatutkimus on osa arktisen tekniikan tutkimusta; sovelluksia ovat esimerkiksi ydinjätteen loppusijoitus sekä routimisen vaikutus teihin ja rakentamiseen. Vieraskynän varressa on vanha ystäväni, kanadalainen Mingko Woo. Hän kuuluu maailman johtaviin ikiroutatutkijoihin. Lähettämässään potrettikuvassa hänellä on päässä lippalakki eikä kunnollinen karvahattu, vaikka kuva on otettu Etelämantereella. Liekö tämä ennusmerkki ilmastonmuutoksen voimakkuudesta molempien napojen ympäristössä? ESKO KUUSISTO johtava hydrologi Suomen ympäristökeskus 4

5 ITT Suomi Oy / Xylem

6 ROUTA Roudan seuranta Suomessa luonnontilaisilla mailla Suomen ympäristökeskus ja sen edeltäjät ovat seuranneet Suomen routaoloja luonnontilaisilla mailla jo sadan vuoden ajan. Nykyinen havaintoverkko käsittää noin 40 asemaa. RISTO MÄKINEN geohydrologi Suomen ympäristökeskus MIRJAM ORVOMAA hydrogeologi Suomen ympäristökeskus Vanhimmat taltioidut systemaattiset routamittaukset löytyvät Suomen Tie- ja Vesirakennusten ylihallituksen Hydrografisen toimiston vuosikirjasta Havaintopaikkoja on kymmenen, kaikki Kymijoen vesistöalueelta. Mittaukset on pääosin tehty joka viides päivä koko routakauden ajan. Roudan syvyyden ohella on ilmoitettu maanrajassa mahdollisesti olleen jääkerroksen paksuus sekä lumen syvyys. Talvesta lähtien vuosikirjoissa on routatietoja myös Vuoksen, Kokemäenjoen ja Vantaan vesistöalueilta, nyt puolen kuun välein. Talvella mukaan tuli kolme asemaa Pohjanmaalta; tällöin alettiin myös julkaista useimmilta asemilta aukean, metsän ja suon havainnot. Koko valtakuntaan vuosikirjojen routahavainnot laajenivat talvella Entisen Oulun läänin alueelta havaintopaikkoina olivat Temmes kk, Kuhmo Lentiira ja Yli-Ii kk, Lapista Posio kk, Enontekiö Peltovuoma ja Inari Nellim. Varsinaisten routa-asemien lisäksi routaa havaitaan pohjaveden seuranta-asemilla sekä pienten valuma-alueiden asemilla. Yhteenlaskettuna routaa seurataan noin 700 pisteessä. Mittausmenetelmät Alkuvuosina routamittaukset tehtiin routaraudalla tai -piikillä. Menetelmän heikkoutena oli se, että jokainen mittaus piti suorittaa eri paikassa. Tästä johtuen peräkkäiset tulokset saattoivat poiketa merkittävästi etenkin suolla, missä mättäiden paksuus voi vaihdella suuresti pienelläkin alueella. Routaputket tulivat käyttöön 1970-luvun alussa. Menetelmä perustuu siihen, että tislattuun veteen liuotettu metyleenisini kuivatislautuu maahan asennetussa routaputkessa värittömäksi veden jäätyessä. Routakerroksen ylä- ja alaraja voidaan lukea nostamalla putki maasta ja katsomalla nesteen värin muutoskohdat. Näin saadaan mittaukset koko ajan samasta pisteestä. Roudan syvyydet ja yläpuolisen lumen paksuudet mitataan kunkin kuun 6., 16. ja 26. päivänä. Kun lumi on keväällä sulanut ja routa alkaa sulaa myös pinnasta käsin, mittaukset tehdään myös 1., 11. ja 21. päivä. Mittauksen tarkkuus on ±5 cm. Vuosittain syksyisin mittarien nollapisteet tarkistetaan ja routaputket huolletaan. Nykyisin ympäristöhallinnon routa-asemaverkko sisältää noin 40 routa-asemaa, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea (Kuva 1). Asemilla on kaksi rinnakkaista routaputkea auke- 6

7 ROUTA Kilpisjärvi Iitto Karesuvanto Kittilä Angeli Utsjoki Vuotso Nellim Kolari Tähtelä Salla Ylitornio Kemijärvi Routa-asemat Ylistaro Karijoki Oulu Toholampi Temmes Kiruruvesi Maaninka Konnevesi Laukaa Vuontee Kuusamo Kuhmonniemi Lieksa Heinävesi Tohmajärvi Ahvenanmaa Kokemäki Hanko Pälkäne Jokioinen Mietoinen Kuhmoinen Mikkeli Tuusula Anjala Sulkava Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/11 SYKE Kuva 1. Routa-asemien sijainti. Vesitalous 2/2012 7

8 ROUTA alla ja metsässä sekä lisäksi yksi putki suolla, jos kostea paikka on lähimaastossa. Routa-asemat edustavat erilaisia ilmasto-oloja erilaisilla maalaji-, metsä- ja suoalueilla. Maalajit on määritetty ja lähipuustosta on tehty kartoitus. Routaputki koostuu kahdesta sisäkkäisestä putkesta (Kuva 2). Ulkoputki on pysyvästi sijoitettu maahan tehtyyn reikään ja siinä on yläpäässä asteikko lumen syvyyttä varten. Ulkoputken sisällä on alapäästä umpinaiseksi liimattu (pvcmuovia) tai sulatettu (akryyliä tai polykarbonaattia) putki, joka on täytetty metyleenisiniliuoksella. Sisäputki on suljettu ylhäältä kumikorkilla. Nestettä on sisäputkessa vain maanpintaan saakka. Routakerroksen raja nesteputkessa on yleensä selvä silloin, kun routa on lisääntymässä. Sen sijaan roudan sulamisvaiheessa rajat eivät aina näy. Tällöin voidaan roudan yläraja määrittää nostamalla nesteputki pois ulkoputkesta ja kääntämällä se ylösalaisin, jolloin sulanut vesi valuu kohti putken yläpäätä. Suurin osa nykyisistä routa-asemista on perustettu luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Jokioisista, Kuhmosta (paikka on vaihtunut useampaan kertaan) ja Nellimistä on routatietoa jo 1950-luvulta lähtien. Pisin yhtenäinen havaintosarja on Kiuruveden Lappalasta (Kuva 3). Roudan syvyyteen vaikuttavat tekijät Roudan syvyyttä tutkittaessa on tehtävä ero luonnontilaisissa oloissa muodostuneen roudan ja rakennustekniikassa tarkoitetun roudan välillä. Luonnontilassa lumipeitteellä on tärkeä merkitys roudan syvyydelle, mutta rakennustekniikassa lumen vaikutusta ei tavallisesti voida ottaa huomioon. Maanrakennustöissä on tärkeä tietää roudan maksimisyvyys sekä eri maalajien routivuus, kun niitä käytetään rakennusmateriaalina ja -pohjana. Teiden rakentamisessa ja päällysrakenteiden mitoituksessa on otettava huomioon routimisen aiheuttamat kelirikkohaitat. Lumettomilla alueilla roudan syvyys määräytyy paljolti talven pakkassumman mukaan, mikä johtaa siihen, että routakerroksen paksuus kasvaa selvästi pohjoista kohden. Rannikkoalueilla meren läheisyys vaikuttaa roudan muodostumiseen. Samoin Jäämeri vaikuttaa pienentävästi Pohjois- Lapin roudan syvyyteen. Tiehallinto mittasi lumettoman maan routaa 1990-luvun loppupuolelle saakka. Sittemmin on siirrytty mittaamaan lämpötiloja ja osittain sähköisiä ominaisuuksia teiden rungoissa. Mittauksia tehdään mm. Uudellamaalla, Hämeessä, Länsi- ja Keski-Suomessa, Savossa sekä Lapissa. Liikennevirasto seuraa tie- ja rataverkoston routatilannetta etenkin keväisin ja lisäksi mallintaa ennusteen kelirikosta osittain syksyn pohjavesitilanteen mukaan. Myös luonnontilaisilla alueilla pakkassumma on keskeinen roudan syvyyteen vaikuttava tekijä. Jos lunta ehtii kertyä runsaasti ennen ensimmäisiä kovia pakkasia, paksun routakerroksen muodostuminen on kuitenkin epätodennäköistä. Roudan syvyyteen vaikuttavat luonnonoloissa myös maastotyyppi, maalaji, tuuliolot, kasvillisuus maankosteus ja pohjaveden pinnankorkeus. Karkeissa ja kuivissa maalajeissa routa syntyy ja sulaa nopeammin kuin hienorakeisissa ja kosteissa maalajeissa. Luonnossa kuitenkin hienorakeiset maalajit Kuva 2. Routaputki. sisältävät aina enemmän kosteutta kuin karkearakeiset, joten nämä tekijät tasapainottavat toisiaan. Maankosteuden vaikutusta havainnollistaa kuva 4. Jos syksy on kuiva ja maankosteusvarasto jää pieneksi, vähäinenkin pakkanen etenee maaperässä syvälle, etenkin jos lumipeite ei ole suojaamassa. Maan jäätyessä maavesivarastojen täydentyminen lakkaa. Routakerroksessa maan vesipitoisuus pysyy muuttumattomana. Maaperään sitoutunut vesi ei jäädy tasaisesti, jolloin muodostuu erikokoisia jäälinssejä. Maan jäätyessä nopeasti muodostuu ohuita jäälinssejä tiheästi, mutta hitaan jäätymisen yhteydessä muodostuu harvoja ja paksuja kerroksia. Roudan alarajalla routaantuva maa sitoo kosteutta alemmista maakerroksista etenkin hienorakeisissa maalajeissa. Näin syntyy ns. routanousu. Pohjavesi on huomattava lämpövarasto ja se säätelee maaperän lämpötaloutta. Pohjaveden lämpötilan vaihtelu on vähäistä, vuosikeskiarvo on jonkin verran korkeampi kuin ilman lämpötilan. Kylmänä vuodenaikana pohjavedestä vapautuu jatkuvasti lämpöenergiaa, mikä hidastaa roudan muodostumista ja vastaavasti nopeuttaa sen sulamista. Suolla, missä on runsas vesivarasto, routakerros ei ankarinakaan talvina etene kovin syvälle. Mitä lähempänä maanpintaa pohjavesi on, sitä ohuemmaksi routakerros jää. 8

9 ROUTA Kuva 3. Roudan syvyys ja lumipeitteen paksuus (cm) Kiuruveden Lappalassa aukealla talvesta lähtien. Tämä on SYKEn routarekisterin pisin yhtenäinen havaintosarja. Koska havaintomenetelmä on muuttunut, sarjaa ei voida pitää täysin homogeenisenä. Termistöä Routa on maassa olevan veden jäätymisen johdosta kovettunut maakerros. Kaikki maalajit routaantuvat, mutta kaikki eivät roudi. Routaantuminen on maapohjan jäätymistä eli roudan muodostumista. Routiminen on maapohjan jäätymisen aikana tapahtuvaa tilavuuden kasvua tai fysikaalisten ominaisuuksien muuttumista, joka aiheutuu jäätymisrintamaan virtaavan lisäveden jäätymisestä. Oleellista routimiselle on, että maakerroksen vesipitoisuus (jääpitoisuus) kasvaa jäätymisen aikana. Routimisella tarkoitetaan myös roudan sulamisen vuoksi tapahtuvaa maaperän liikkumista. Rouste eli pintarouta on maan pintakerroksen ilmiö, jossa vesi jäätyy pieniksi pystysuuntaisiksi neulasiksi hieta- ja hiesumaalajeilla. Kerrosrouta on maanpinnan suuntainen kerrosrakenne, joka muodostaa jäälinssejä kapillaari-ilmiön nostaessa vettä lisää jäätymistasoon. Jäälinssit voivat olla kiinni toisissaan tai erillään riippuen maankosteusoloista. Kerrosrouta routii ja sen vaikutus kelirikkojen määrään on suuri. Kuva 4. Routa eteni nopeasti Tuusulan routa-asemalla kuivassa maassa vuodenvaihteessa lumipeitteen ollessa ohut. Routaolot eri puolilla Suomea Suomessa routakausi on suhteellisen pitkä, se kestää maantieteellisestä sijainnista riippuen keskimäärin 4 8 kuukautta. Routahuiput saavutetaan yleensä maan etelä- ja keskiosissa helmi-maaliskuussa ja pohjoisemmassa vasta maaliskuussa. Routakerroksen paksuus vaihtelee cm välillä. Suomen pohjoisimmissa osissa maaperä on suurimman osan vuotta routaantuneena (Kuva 5). Tällä on erittäin suuri merkitys luonnon moniin biologisiin ja fysikaalisiin tapahtumiin. Suomessa ikiroutaa on tuntureilla ja erityismuodossa palsasoilla. Vesitalous 2/2012 9

10 ROUTA Kuva 5. Inarin Nellimin roudan syvyys ja lumikerroksen paksuus jaksolla Roudan sulamisvauhti riippuu kevään etenemisestä. Lumen sulamisvedet valuvat yleensä nopeasti alueilta, joilla on tiivis routakerros. Routakerros sulaa sekä ylhäältä että alhaalta. Kuvassa 6 on esimerkki Etelä-Suomen lyhyestä routakaudesta ja hyvin matalasta roudasta luonnontilaisen lumipeitteen alla. Routaantumiseen vaikuttavien tekijöiden runsauden vuoksi roudan syvyyden vuotuiset ja alueelliset vaihtelut ovat Suomessa suuria. Lumettomilla alueilla roudan syvyys määräytyy talven pakkassummien mukaan, jolloin routakerroksen paksuus kasvaa pohjoista kohti. Maan lämpötila seuraa viiveellä ilman lämpötilan kehitystä. Rannikkoalueilla meren läheisyys vaikuttaa myös roudan paksuuteen. Lumen peittämillä luonnontilaisilla alueilla roudan syvyys ei kasva pakkasmäärän mukaan. Maan lämpimimmässä osassa, Lounais-Suomessa, on yleensä paksumpi routakerros kuin Itä-Suomessa. Tämä johtuu lumipeitteen erilaisesta ajallisesta jakautumisesta ja paksuudesta. Lounais-Suomessa ja Pohjanlahden rannikolla on yleensä ohut lumipeite, jolloin lumen eristysvaikutus jää pieneksi. Metsät ovat tiheitä ja niissä on vähemmän lunta kuin aukeilla mailla. Toisinaan maa on lähes lumeton koko talven. Leudoista talvista huolimatta routa kuitenkin tunkeutuu melko syvälle. Ohuemmasta lumipeitteestä huolimatta metsissä on usein vähemmän routaa kuin aukeilla mailla, koska rehevä kasvillisuus ja hienorakeiset maat suojaavat routaantumiselta. Itä-Suomessa, Kainuussa ja Kuusamon alueella on mantereinen ilmasto. Talvet ovat huomattavasti kylmempiä kuin rannikoilla. Paksu, suojaava lumipeite sataa maahan yleensä jo talven alussa ennen varsinaisia pakkasia ja siksi maa routaantuu verraten vähän. Leutoina talvina saattaa maa olla koko talven sulana. Tämä on maan vähäroutaisinta aluetta. Etelä-Lapissa pakkassummat ovat suuria ja paksusta lumipeitteestä huolimatta routa tunkeutuu melko syvälle. Pohjois-Lappi on maan kylmintä aluetta. Paksusta lumipeitteestä huolimatta routa tunkeutuu usein yli metrin syvyyteen. Maaperällä on myös pieni lämpövarasto eivätkä ohut kenttäkerros ja vähäinen kasvillisuus suojaa maata niin hyvin kuin etelässä. Routa tulevaisuudessa Suomen talvien ennakoidaan lauhtuvan hyvää vauhtia tällä vuosisadalla. Lumipeite ohenee etenkin Etelä- ja Keski- Suomessa. Näiden muutosten keskinäinen nopeus ratkaisee pitkälti routaolojen muutokset. Useimpina tulevaisuuden talvina routaa lienee nykyistä vähemmän lähes koko Suomessa. 10

11 ROUTA Kuva 6. Kokemäen routa-aseman roudan syvyys ja lumipeitteen paksuus JOS ROUTAA EI ESIINTYISI LAINKAAN: Etuja: Kasvukausi pitenisi, koska kasvien nestevirtaus helpottuisi keväisin Kelirikkovaurioita ei olisi Pohjavesivarasto täydentyisi ympärivuotisesti Pelloille ei nousisi kiviä routimisen vaikutuksesta Haittoja: Talvimyrskyt tai tykkylumi voivat kaataa puita kun juuret nousevat ylös märässä ja pehmeässä maassa Metsätyöt ja puiden kuljetus hankaloituisi, kun raskailla koneilla ei pääsisi metsään Puiden hakkuualat vähenisivät, kun pehmeän maaperän alueilla ei voisi talvisinkaan liikkua Peltojen muokkaus hankaloituisi (routa muuttaa savimaan mururakenteiseksi) Jos joinakin talvina sattuu kova pakkasjakso ja maa on lähes lumeton, routaa voi kuitenkin syntyä runsaasti. Talvien routamäärät riippuvat myös siitä, millaisiksi syksyt muotoutuvat. Jos ne ovat kuivia ja lunta saadaan odottaa, maa routaantuu syvälle, mutta sateisen syksyn jäljiltä maa vaatii pitkän ja kovan pakkasjakson ( C) roudan muodostumiseksi. Esimakua leudon ja sateisen sään seurauksista syksyllä koettiin vuodenvaihteessa , jolloin talvimyrskyt kaatoivat paljon puita maan etelä- ja keskiosissa. Maaperä oli märkä ja sula eivätkä puiden juuret saaneet tukea routakerroksesta. Roudan puute lisäsi talvimyrskyn tuhoa ja hankaloitti merkittävästi puunkorjuuta, kun metsissä ei ollut kantavaa maata. Vesitalous 2/

12 ROUTA Routavaurioita Kirkkonummella keväällä Routatutkimusta Aalto-yliopiston pohjarakennuslaboratoriossa HENRY GUSTAVSSON dipl.ins., yliopisto-opettaja Aalto-yliopisto, georakentaminen LEENA KORKIALA-TANTTU Tekn.tri., ma. prof. Aalto-yliopisto, georakentaminen Routa aiheuttaa Suomessa huomattavia haittoja rakenteille ja rakennuksille. Kun ilmasto-olojen ja roudan syvyyden vuorosuhde tunnetaan, voidaan roudan haittoihin varautua ennakkoon. Eri maalajien ja muiden rakennusmateriaalien routanousu- ja sulamis-pehmenemisominaisuuksien sekä paikallisten olosuhteiden selvittäminen ennen rakentamista, varmistavat rakenteen toiminnan myös kylmimpinä talvina. Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa tehdään paljon arktiseen tekniikkaan liittyvää tutkimusta ja opetusta. Tämä on luonnollista, koska Suomessa 12

13 ROUTA Maanäyte routanousukoesellissä ennen koetta ja kokeen jälkeen. talvi on pitkä ja toisinaan myös kylmä ja runsasluminen, kuten viime vuodet ovat meille osoittaneet. Suomessa routatutkimus ja arktinen tekniikka ei ole pelkästään tekniikan erikoishaara, vaan kylmyys, pimeys, lumi ja jää tulee ottaa huomioon melkein kaikessa tekniikassa. Toisaalta termiä arktinen tekniikka voidaan käyttää myös suppeammin, jolloin sillä viitataan ilmiöihin ja tekniikkaan, jotka liittyvät erityisesti karuihin talvisiin olosuhteisiin. Insinööritieteiden korkeakoulussa arktisen tekniikan tutkimus määritellään seuraavasti: Arktisen tekniikan tutkimus tarkastelee jäätä, lunta, routaa sekä näiden vaikutuksia rakenteisiin ja kulkuneuvoihin. Tämä tutkimus voidaan jakaa kolmeen toisiaan tukevaan osaan: 1. Merijää; esim. merirakenteiden jääkuormat, jään murtuminen, arktinen merenkulku 2. Ohut jää ja lumi; esim. kitka, autojen talvirenkaat 3. Routa, mukaan lukien ikirouta; esim. ydinjätteen loppusijoitus, routimisen vaikutus teihin ja rakentamiseen. Näissä tutkimuskysymyksissä keskeinen yhteinen tekijä on jää. Merijää on paksua, teiden pintaan muodostuu ohutta jäätä, routa johtuu maassa olevan veden jäätymisestä. Yhteisiä tutkimusaiheita ovat jään muodostumisen ja murtumisen ymmärtäminen ja simuloiminen eri mittakaavoissa, jään mallintaminen sekä kokeellinen toiminta kylmässä. Koska insinöörisovelluksissa jää on lähellä sulamispistettään, sen käyttäytyminen poikkeaa merkittävästi muista materiaaleista. Arktisen tekniikan osalta tehtiin Aallossa vuonna 2011 Jaakko Tuhkurin vetämänä sisäinen kartoitus, jonka tavoitteena oli kuvata Insinööritieteiden korkeakoulussa tehtävää arktisen tekniikan tutkimusta ja opetusta sekä esittää suunnitelmia niiden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Tässä artikkelissa on kuitenkin keskitytty lähinnä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen ja erityisesti georakentamisen ryhmän ja sen pohjarakennuslaboratorion toimintaan alalla. Arktista tutkimusta on georakentamisen ryhmän pohjarakennuslaboratoriossa tehty lähinnä maan kausittaiseen routaantumiseen ja siitä aiheutuviin ongelmiin liittyen. Routatutkimusta pohjarakennuslaboratoriossa on tehty aktiivisesti ainakin 1980-luvulta lähtien. Sekä ISSMGE:n (International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) kansainvälisen routakomitean (TC8) että Suomen Geoteknillisen yhdistyksen kansallisen routatoimikunnan johtotehtävissä on vuosina ollut pohjarakennuksen ja maamekaniikan oppituolin edustaja joko puheenjohtajana (Eero Slunga ja Seppo Saarelainen) tai sihteerinä (Henry Gustavsson). Komitean ja toimikunnan tehtäviin on kuulunut mm. laatia suosituksia routanousun arviointimenetelmiksi, routivuuskriteereiksi (Friberg & Slunga 1989) ja terminologiaksi sekä selvitellä roudan sulamiseen ja kevätkantavuuteen liittyvää problematiikkaa. Maan routimiseen ja sulamiseen liittyen on tehty useita julkaisuja ja opinnäytetöitä osin kansallisen routatoimikunnan ja TC8:n työn tukemiseksi. Vesitalous 2/

14 ROUTA Professori Takashi Ono Georakentamisen routalaboratoriossa. Roudan syvyyden arviointi ja mittaus Roudan tunkeutumis- ja sulamissyvyyden arviointiin ilman lämpötilojen ja kertyneen pakkasmäärän avulla on kokemusperäisiä laskentamenetelmiä, joilla kohteen maalajien ollessa tiedossa päästään kohtuullisen tarkkoihin arvioihin. Laajaan tiehallinnon roudan syvyysmittausaineistoon pohjautuen on aiheesta tehty mm. diplomitöitä sekä Tampereella (Kivikoski 1983) että Otaniemessä (Näätänen 1998). Ilmasto- ja lämpöolojen paikallinen vaihtelu sekä maanpinnan ja ilman lämpötilojen erot ovat kuitenkin usein varsin suuret. Ne riippuvat monista tekijöistä ja aiheuttavat näin epävarmuutta em. menetelmällä tehtyihin arvioihin. Ilmatieteen laitoksen laajan ilman lämpötilojen mittausasemaverkoston ohella Liikenneviraston tiesääasemat mittaavat ja tallentavat ilman ja tienpinnan lämpötiloja. Näiden pintalämpötilahavaintojen avulla tehtävät roudan syvyyden ja etenkin sulamisen arvioinnit antavat yleensä huomattavasti tarkempia tuloksia kuin pelkkään ilman lämpötilaan pohjautuvat arviot. Rakenteisiin kohdistuvien routahaittojen kannalta olisikin tärkeää, että tämän kattavan ilman ja tienpintalämpötilahavainnoinnin tulokset olisivat käytettävissä nykyistä helpommin. Tiesääasemadataan perustuva pakkasmäärien ja lämpöastesummien automaattinen laskenta ja tulosten online-julkistaminen auttaisivat ennakoimaan riskejä mm. putkijohtojen jäätymisen, routanousun rakennuksille ja rakenteille aiheuttamien haittojen sekä roudan sulamisajankohdan ja kelirikon sekä painorajoitusten asettamisen kannalta. Tarkimmat roudan syvyystiedot saadaan suorilla lämpötilaprofiilimittauksilla. Roudan ja lumen syvyyttä auraamattomilla alueilla, mm. maatalouden tarpeisiin, ylläpitävät SYKE ja ELY-keskukset, mutta ajankohtaista tietoa roudan syvyydestä auratuilta alueilta ei maassamme ole riittävästi saatavilla. Georakentamisen ryhmä on hankkinut äskettäin automaattisen roudan syvyyden ja maan lämpötilaprofiilin mittauslaitteiston, jonka online-tulokset on tarkoitus laittaa kaikkien saataville www-sivujen kautta. Roudan syvyyden mittauspisteen rakentaminen on käynnissä Kirkkonummella, se liittyy osana monitorointia koskevaan diplomityöhön. Routanousu ja sulamispehmeneminen Georakentamisessa kylmän ilmanalan ongelmia tutkitaan pääasiassa routanoususta rakenteille aiheutuvien haittojen selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Roudan sulamisen yhteydessä tapahtuva routineen maan pehmeneminen ja siitä aiheutuva liikenneväylien kantavuuden heikkeneminen eli kelirikko on myös tärkeä tutkimusalue. Maalajien routivuutta voidaan tutkia laboratoriossa sekä epäsuorin luokituskokein että routanousukoelaitteistolla tehtävin mallikokein. Maan jäätymistä ja roudan etenemistä maassa voidaan selvittää kokeellisen tutkimuksen ohella myös laskennallisesti mallinnusohjelmistoja käyttäen. Routanousukokeiden tulosten avulla pystytään ennakoimaan tutkittavan rakenteen routanousua, kun mm. kohteen ilmasto-olosuhteet ovat tiedossa. Vuonna 2009 saatiin pohjarakennuslaboratorioon uudet routanousukoelaitteistot jo vanhentuneiden 1980-luvulla valmistuneiden laitteiden tilalle. Laitteiston rakentamista ja erilaisten routasellien vertailua on esitelty Jarmo Pesun diplomityössä (2010). Vuonna 2010 aloitti Georakentamisen tiloissa Hokkai- Gakuen yliopiston professori Takashi Ono sapattivuotensa. Hänen tarkoituksenaan oli mm. selvittää japanilaisella laitteistolla ja standardilla tehtyjen kokeiden sekä suomalaisten ohjeiden mukaisten kokeiden tulosten eroja ja vertailukelpoisuutta. Routanousukokeen suoritusta ja tulosten käsitte- 14

15 ROUTA lyyn liittyviä suosituksia on esitetty myös Ateenassa syksyllä pidetyssä eurooppalaisessa geotekniikan konferenssissa (Gustavsson et. al 2011). Tällä hetkellä laboratoriossa on routa-alaan liittyen käynnissä diplomityö ratojen routaongelmien selvittämiseksi. Roudan sulamisen vaikutuksia maan ja etenkin teiden kantavuuteen on selvitelty laboratoriossa mm. Henry Gustavssonin (1991) ja Anton Palolahden (1993) diplomitöissä. Kevätkantavuutta käsittelevä kirjoitus on myös lähetty syksyllä Sapporossa pidettävään Transportation Geotechnics -konferenssiin (Gustavsson & Saarelainen 2012). Muut tutkimukset ja alan opetus Arktinen tekniikka on oleellinen osa yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen tutkimusta ja opetusta. Monilla kursseilla käsitellään routaan liittyviä asioita: Geomekaniikan perusteet, Geotekniikan perusteet, Talonrakennuksen geotekniikka ja Geotekninen suunnittelu. Myös Georakentamisen jatkokurssin toisena pääteemana oli keväällä 2011 routatutkimus. Opetuksesta vastasi kolme tohtoritasoista vierailuluennoitsijaa ja laajan kuulijakunnan muodostivat niin perus- ja jatko-opiskelijat kuin asiasta kiinnostuneet työelämän edustajat. Jatkossa on suunniteltu opetuksen laajentamista yhä enemmän arktiseen tekniikkaan, mm. Anchoragen Yliopiston (UAA) Internet-kurssitarjontaa hyödyntäen. Suunnitteilla oleva ydinjätteen sijoittaminen kallioperäämme vaatii laajoja selvityksiä mm. erilaisten eristemateriaalien sekä kallioperän ja sen rakojen jäätymis-sulamiskäyttäytymisestä. Aiheeseen liittyvää tutkimusta on käynnissä Georakentamisen ryhmän eri oppituoleissa. Kirjallisuus Gustavsson,H Roudan sulamisen vaikutus maakerroksen kevätkantavuuteen. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. 84 s. Gustavsson et. Al Aspects on the laboratory frost heave testing procedure. Proceedings of the 15 th European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Athens IOS Press BV, Amsterdam. pp Friberg, P., Slunga, E Maalajien routivuuskriteerien kehittäminen. Teknillinen korkeakoulu, Rakennetekniikan laitos, Pohjarakennus ja maamekaniikka. Otaniemi 127 s. Kivikoski, H Roudan syvyyteen ja routanousuun vaikuttavista tekijöistä eräissä havaintokohteissa. Diplomityö, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampere. 110 s. Näätänen, A Roudan sulamisen analysointi havaintokohteissa. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. 154 s. Palolahti A., Slunga E., Saarelainen, S., Orama R Sulavan maan kantavuus. Teknillinen korkeakoulu. Otaniemi. 99 s. Pesu, J Routanousukokeen kehittäminen. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. 70 s. Saarelainen, S Modelling frost heaving and frost penetration in soils at some observation sites in Finland. The SSR model. Väitöskirja. VTT publications: 95, Espoo. 120 p. + app. 1 p. Saarelainen, S. Gustavsson, H (lähetetty julkaistavaksi). Trafficability during thaw on minor roads in Finland. 2 nd International Conference on Transportation Geotechnics, Hokkaido University, Sapporo. 6 p. Lining ½ Vesitalous 2/

5/2010 Pohja- vedet Vesitalous 5/2010

5/2010 Pohja- vedet Vesitalous 5/2010 5/2010 Pohjavedet valinta! Lähitoimitukset säästävät luontoa. Niemisen Valimo ei ole valtamerten takana. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi

www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi www.vesitalous.fi 4/2011 Irtonumero 12 Energia ja vesi AUTOMAATIO VOL. LII julkaisija Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 kustantaja Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet 6/2011 www.vesitalous.fi 6/2011 Irtonumero Irtonumero 12 12 Hulevedet VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten

Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten Ari Venäläinen, Milla Johansson, Juha Kersalo, Hilppa Gregow, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, Leena Neitiniemi-Upola,

Lisätiedot

VESITALOUS Sisältö 1/2009

VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vesitalous 1/2009 Vesitalous 1/2009 VESITALOUS Sisältö 1/2009 Vol. L Julkaisija ympäristöviestintä yvt oy Puhelin (09) 694 0622 Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki Kustantaja talotekniikka-julkaisut oy Harri

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 2013 Ennakkorekisteröidy kävijäksi: www.yhdyskuntatekniikka.fi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylän Paviljonki 15. 16.5.2013 Alan

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

University of Eastern Finland. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry

University of Eastern Finland. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry KUUSIKON HAR VENNUKSEN VAIKUTUS PUIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN VEDEN M ÄÄR ÄÄN MUUTTUVASSA ILM ASTOSSA

Lisätiedot

6/2013. Vesialan kehitysyhteistyö. www.vesitalous.fi. Irtonumero 12

6/2013. Vesialan kehitysyhteistyö. www.vesitalous.fi. Irtonumero 12 www.vesitalous.fi 6/2013 2013 VT1303.indd 1 VT1306_1_Kansi.indd 1 Irtonumero 12 Vesialan kehitysyhteistyö 2.5.2013 9:58:26 26.11.2013 12:24:05 EI KOMPROMISSEJA VAPAAN LÄPÄISYKYVYN JA HYDRAULISEN HYÖTYSUHTEEN

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA

RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 2012 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA RAPORTTEJA RAPPORTER REPORTS 211:6 RAKENNUSTEN ENERGIALASKENNAN TESTIVUOSI 212 JA ARVIOT ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KIRSTI JYLHÄ TARGO KALAMEES HANNA TIETÄVÄINEN KIMMO RUOSTEENOJA JUHA JOKISALO REIJO

Lisätiedot

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA?

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? JULKAISUJA 1/1999 ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.1.1999 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 Vol. XLIV VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN

Lisätiedot

3/2012. Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon. Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys

3/2012. Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon. Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys 3/2012 3/2012 2 4 Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys Tutkimus auttaa varautumaan ilmaston vaihteluihin ja muutokseen 41 44 Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon TransEco

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 Ifin vuosikirja 2014 THE HEAT IS ON / 1 TORBJÖRN MAGNUSSON

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61

6 Sääoppi. 6.A Ilmakehä 6.A.1 ILMAKEHÄ 6.A.2 ILMAKEHÄN KEMIALLI- NEN KOOSTUMUS. Kuva 3-61 sivu 271 6 Sääoppi 6.A Ilmakehä Ihmiset ovat kautta aikojen olleet kiinnostuneita omasta ympäristöstään. Vähitellen olemme kyenneet voittamaan esteet, jotka ovat rajoittaneet liikkumistamme maalla, merellä,

Lisätiedot

Suomen yleisten teiden ja tieliikenteen luonnonvarojen kulutus - tutkimusmenetelmänä MIPS

Suomen yleisten teiden ja tieliikenteen luonnonvarojen kulutus - tutkimusmenetelmänä MIPS Suomen yleisten teiden ja tieliikenteen luonnonvarojen kulutus - tutkimusmenetelmänä MIPS Helsingin yliopisto Maantieteen laitos Luonnonmaantiede pro gradu tutkielma syksy 2004 Kaisa Pusenius HELSINGIN

Lisätiedot

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta

Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Ilmastonäkökulma osana Rauman yleiskaavan strategiavaihetta Loppuraportti 18.12.2010 Juha Vanhanen, Mikko Halonen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Ilmastoasioiden huomioiminen

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA SISÄLTÖ Vesihuollon

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen

www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen www.vesitalous.fi 1/2014 Irtonumero 12 Vesialan koulutus ja osaaminen 2013 Vesitalous on vesialan johtava erikoislehti, jota luetaan alan kaikissa ammattipiireissä. Varaa ilmoituksesi Vesitalous-lehteen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020 Erikoisen sään vuosi 2010 Vuoden alussa Suomea kuritti kova pakkanen ja kesällä koettiin ennätyspitkä helleaalto, rajut ukkosmyrskyt ja syöksyvirtaukset. MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULEN Nro 2/2005 16. vuosikerta SILMÄ MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULIVOIMAN TUOTANTO- JA VIKATILASTOT 2004 PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja Öljyvarojen vähittäinen hupeneminen on tosiasia. Sitä

Lisätiedot