Parisuhteen parantaminen. Keijo Markova Terveydenhoitajapäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parisuhteen parantaminen. Keijo Markova Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015"

Transkriptio

1 Parisuhteen parantaminen Keijo Markova Terveydenhoitajapäivät

2 Kohti paratiisia Mitkä sinun aidot sanasi veisivät kumppaniasi lähelle paratiisia? Entä teot?

3 Kohti paratiisia Mitkä sinun aidot sanasi veisivät kumppaniasi lähelle paratiisia? Entä teot? Sanat ovat merkittäviä

4 DLPFC dorsolateral prefrontal cortex Säätelee ulkoisten ärsykkeiden vaikutusta limbiseen järjestelmään, aivojen tunnesäätelyn alueeseen. Jill Hooley (Harvardin yliopisto) tutki äidin kahden kriittisen ja kahden positiivisen puheen vaikutusta aikuiselle tyttärelle, fmri-kuvaus Toisella ryhmällä hoidettu masennus ollut poissa vähintään 5 kk, toisella ryhmällä ei koskaan masennusta Masentuneilla kriittisten puheiden jälkeen positiivinen puhe ei enää vaikuttanut, DLPFC ei enää aktivoitunut Masennuksesta parantuneen riski sairastua uudestaan oli 2 3 kertainen, jos hän eli hyvin kriittisesti suhtautuvien sukulaisten kanssa

5

6 Simulaattori aivoissamme: peilisolut tunneälyn perusta Anua ei tiedä, mikä kieli on eikä voi siihen tietoisesti vaikuttaa. Silti jäljittelee hän isää kieli-leikissä Tämä on peilisolujen ihmetoiminnan tulos. Peilisolut aktivoivat aivoissamme saman kuin mitä tapahtuu toisen aivoissa Peilisolujen pitää aktivoitua varhain ja sen voi tehdä vain elävä olento tehdä, ei televisio Peilisolut video

7 Unabomber - 9 kuukauden ikäisenä vauvana 10 päivää yksin sairaalassa

8 Positiiviset tunteet - erityisesti kunnioituksen tai haltioitumisen tunteet luonnon kauneuden, taiteen tai hengellisyyden koskettaessa meitä - alentavat sytokiinien määrä kehossa, (sytokiinit aktivoivat immunisaatiojärjestestelmän toimimaan tehokkaammin).

9 Keijo Markova: Vuorovaikutuksen tasot parisuhteessa A. Kasvun taso: Leikillisyys, Ilo, Halu tutustua uuteen, Empatia, Hyväksyntä B. Neutraalitaso C. Paniikkitaso A1.Rakkaus, luovuus ja voimaantuminen (Primal power) A 2.Täydellinen rauha B 1. Odotukset +merkkisiä (Myönteinen ennakointi) B 2. Odotukset merkkisiä (Huolikeskeisyys) C 1. Ärtymys, Ahdistus, Suru, Masennus C 2. Tuhoutumisen pelko (Primal panic) Elävä vuorovaikutus Tilaa omalle itselle, omille tarpeille Kosketus omaan itseen Yhteys toiseen Asiakeskeinen arki Jäykkä vuorovaikutusmalli: Hyökkää tai pakene

10 Mihin tarvitaan parisuhdetta? Evoluution = lajin kehittymisen näkökulma Yksilönkehityksellinen näkökulma: yksilön biologinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys

11 Lajin säilymistä edistää muuntelu ja määrä Suvullinen lisääntyminen varmistaa geneettisen muuntelun Rakastuminen varmistaa jälkeläisten syntymistä ja hoivan saamista Rakastumisen neuroendokrinologia varmistaa suvun jatkumisen

12 Evoluution näkökulma Kamala luonto/metrolehti

13 Rakastuminen Luontoäiti tekee parhaansa parinmuodostuksen eteen Oksitosiini ja vasopressiini, dopaminergiset järjestelmät neuroendrologinen monsuuni Serotoniinin taso laskee, kun rakastettu poissa - pakonomainen toisen lähestyminen Oksitosiini lisää luottamusta, poistaa stressiä Kriittisyys ja mentalisaatio vähenee Järjettömyyden järjellisyys

14 Yksilökehityksellinen näkökulma parisuhteeseen Varmistaa, että yksilö saa tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa fyysinen selviäminen Luo pohjaa ihmisen psyykkiselle selviämiselle Auttaa kohtaamaan kehitystehtäviään Luo edellytyksiä hyvinvoinnille ja onnellisuudelle

15 Kamala luonto/metrolehti

16 Mihin me tarvitsemme toista? Kamala luonto/metrolehti

17 Toisen kautta rakastavan yhteyden saaminen omaan itseen ENSIYHTEYS Tyynnyttäminen: koskettaminen, ääni, imettäminen Yhteyteen houkuttaminen: rakkaus ja ihailu, ilo, peilisolut Video Tarvitsevuuteen/lähestymiseen vastaaminen AIKUISRAKKAUSSUHDE Rakastuminen: rakkaus ja ihailu, peilaaminen, kosketus, seksuaalisuus, oksitosiini, vasopressiini ja dopamiini Läheisyyden ylläpitäminen kipupisteiden kohtaaminen Positiivisilla vai negatiivisilla kehillä? Vuorovaikutuksen tasot ja paniikkikehät: Rakkauden lumossa / valta - vai vihan vallassa? Tehtäviä: Ensitunteet, Millaisilla kehillä, Negatiivisen lähestymisen pysäyttäminen, Arkojen paikkojen kohtaaminen, Positiivisuuden tuominen, Hyvän läheisyyden rituaalit

18 Paradigman muutos: It is infantile for adults to need other people for support John Bowlby: The need for relationship bonds follow us from the cradle to the grave.

19 Keskinäinen riippuvuus: Me olemme kaikki tarvitsevia Yhteyden hakeminen ja säilyttäminen muutamaan korvaamattomaan ihmiseen on meissä kaikissa oleva ensisijainen voima Turvallinen riippuvuus näistä tekee meidät vahvoiksi ja kyvykkäiksi toimimaan itsenäisesti (autonomia) Tämä on se juttu

20 Vastaako maailma meidän tarvitsevuuteemme? Maailma ei ole tasapuolinen vastaamisessaan: jokaisella on ainutlaatuinen oma kokemusmaailmansa Millainen maailma sellaiset selviämiskeinot Tutkijat sanovat, että on kolme eri tapaa vastata tarvitsevuuteemme: 1. Turvallinen: voin luottaa siihen, että vastaat 2. Ahdistunut: kun vain jaksan odottaa, toinen vastaa 3. Välttelevä: pärjättävä omillaan Ne eivät ole oikeita tai vääriä tapoja ne ovat olleet paras tapa jossain elämän vaiheessa

21 Mikä väittämä kuvaa sinua parhaiten? Minun on varsin helppo tulla lähelle toisia ja minusta on turvallista olla toisista riippuva. En ole huolissani siitä, että minut jätetään enkä siitä, että joku tulee liian lähelle minua. Koen että muut ovat haluttomia tulemaan niin lähelle minua kuin haluaisin. Olen usein huolissani siitä, ettei kumppanini todella rakasta minua eikä halua olla minun kanssani. Haluan päästä hyvin lähelle kumppaniani ja tämä joskus pelottaa ihmisiä pois luotani Minusta on epämukavaa olla lähellä toisia. Minulle on vaikeaa luottaa toisiin täydellisesti ja minun on vaikea olla riippuvainen toisista. Usein muut haluavat tulla enemmän lähelleni, mutta minua ahdistaa, jos joku tulee liian lähelle minua

22 Kolme tapaa maailman merillä Turvallisesti kiintyneet: delfiinit laineilla Välttelevästi kiintyneet: yksinpurjehdusta yhdessä entä kun vauva tulee? Takertuvasti kiintyneet: olen vedessä, mutta yritän roikkuu veneen köysissä kiinni (ja mielessäni kumppanini on ilakoimassa jonkun toisen kanssa veneessä..)

23 Ihmisen tärkein tarve Ihmisen tärkein tarve on läheisyyden ja tyynnyttävän yhteyden tarve Rakkaus varmistaa meidän olemassaolomme ihminen on sisään rakennettu tarve liittymisen tarve Korvaamaton toinen Esityksen tekijä

24 Tunteiden säätely: Ensisijainen ja toissijainen keino Parhaiten tunteiden säätely onnistuu toisen ihmisen tuella se on ensisijainen keino. Lähestymme toista ihmistä oksitosiini saa meidät lähestymään toista ihmistä Oksitosiini on itseasiassa stressihormoni lievittää stressiä Jos tätä ensisijaista tunteiden säätelyn mahdollisuutta ei ole käytettävissä, turvaudumme toissijaisiin keinoihin: huumeet, päihteet, seksi, työhön paneutuminen, pelaaminen, porno pois sietämättömästä ahdistuksesta

25 Omat kokemukset määrittävät, mihin sisäinen QR-tunnekoodimme viittaa Johonkin vahvaan tunnetilaan liittyvä mielikuva aktivoi aina samanlaisen reaktion tietty QR-tunnekoodi tuottaa aina saman tunnereaktion. Lapsuuden/nuoruuden maailmassa opittu tunnekoodi aktivoi huomiomme aikuisena: Sinä olet se henkilö, joka saa minun kehoni/aivoni reagoimaan sinun kauttasi saan yhteyden johonkin tärkeään asiaan omassa elämässäni. Es. Väkivaltaisen lapsuuden kokenut aktivoituu henkilöstä, joka saattaa tuottaa samoja kokemuksia. Tämä antaa mahdollisuuden siihen liittyvän teeman uudelleen käsittelyyn

26 Lähestymiseen vastaaminen omat kokemukset siitä Omat kokemukset ratkaisevia Joskus muut saattavatkin tarvita meitä (es. omien tyydyttämättömien rakkauden tarpeiden tyydyttämiseen tai vaikkapa oman masennuksen poistamiseen) Tarpeisiini ei vastata enkä voikaan kohdata omia kehitystehtäviäni tai se voi olla vaikeata. Jos oman elämän tärkeät ihmiset eivät ole voineet kohdata omia kehitystehtäviään, tyydyttää omia keskeisiä sisäisiä tai ulkoisia tarpeitaan, voin jäädä jumiin täyttämään vaikkapa edellisen sukupolven tarpeita äidille ei voi sanoa ei Parisuhteessa joudumme kohtaamaan omia tai läheisen kipeitä kokemuksia - kipukohtia

27 James Coan: Empatia on sisään rakennettu aivoihimme Tutki aivojen uhkaan reagoivien alueiden toimintaa Alue aktivoitui vahvasti, kun koettiin itseen kohdistuvaa uhkaa. Kun uhka kohdistui vieraaseen henkilöön, alueet aktivoituivat hieman. Kun uhka kohdistui ystävään, alue aktivoitui suunnilleen samalla tavoin kuin jos uhka kohdistui itseen. Läheiset ihmiset ovat osa meitä ei vain runoissa vaan aivoissamme! Läheisemme ovat meidän resurssejamme auttavat meitä pysymään hengissä. Sisällytämme läheisemme itseemme.

28 Läheisen suhteen merkitys Hyvä suhde tuottaa hyvinvointia, kasvua ja kehitystä Toimimaton suhde heikentää kehitystä, taannuttaa sitä, vie pohjaa suhteen ja siinä olevien ihmisten alta Mahdollistaa omien kehitystehtävien kohtaamisen Auttaa/pakottaa elämän haasteiden kohtaamiseen. Haasteet voivat liittyä nykyhetken vaatimuksiin, menneisyyteen, omiin kehitystehtäviin, parisuhteen muutoksiin, perhe-elämän muutoksiin, ulkoisten tai sisäisten tekijöiden aiheuttamiin paineisiin.

29 Rakkaussuhteen avainkysymykset: Miten pitää yllä hyvää läheisyyttä? Oletko sinä minua varten? Oletko sinä lähestyttävissä? Haluatko antaa minulle huomiotasi? Oletko sitoutunut minuun? Voinko luottaa siihen, että kannat minua mielessäsi ja olen sinulle tärkeä? Näitä kysymyksiä kumppanit usein kysyvät mielessään, vaikka eivät niistä suoraan puhuisikaan. Jos vastaus näihin kysymyksiin on kyllä, se synnyttää luottamusta ja hyvää läheisyyttä. Aivot rekisteröivät tämän turvallisuuden merkkinä. Turvallisuutta tuntevan ihmisen on helppo olla rakastava, avoin, leikkisä ja itsenäinen. Jos taas vastaus edellisiin kysymyksiin on ei, aivot tulkitsevat tilanteen uhkaavaksi. Tässä ahdistavassa tilanteessa olemme alttiita suojautumaan vetäytymällä suhteesta tai yrittämään palauttaa kumppanin lähellemme vaatimuksilla tai moitteilla. Usein nämä käyttäytymistavat eivät lähennä, vaan loitontavat.

30 Meillä kaikilla on kipupisteemme. Ne juontavat juurensa luonteestamme, aiemmista elämänkokemuksista ja pettymyksistä kumppanin kanssa. Turvallisessa suhteessa kumppanille voi kertoa kipeistäkin asioista suoraan. Molemmat voivat tukea toisiaan ja lohduttaa toisiaan näissä asioissa. Tämä syventää keskinäistä luottamusta. Jos pari ei huomaa toistensa kipupisteitä tai ei osaa ollenkaan lohduttaa toisiaan niissä, ajaudutaan helposti vihamielisyyteen ja kielteiselle kehälle. Usein riidoissa tai etääntymisissä tulee huomaamattaan sohaisseeksi toisen kipupisteeseen. Kun kipupisteeseen osutaan, voi oma tai toisen reagointi tuntua ylimitoitetulta, äkkipikaiselta tai hämmentävältä. Silloin ollaan alttiita ajautumaan puolustusasemiin: vaatimiseen, hyökkäämiseen, vähättelyyn tai vetäytymiseen.

31 Kipupisteiden tunnistaminen Yleisimmin kipupisteet liittyvät torjutuksi tai hylätyksi tulemisen tunteeseen. Jos paljastamme kipupisteemme, saatamme pelätä, että se antaa toisille mahdollisuuden loukata meitä. Saatamme pelätä, että muut halveksivat meitä tämän haavoittuvuuden takia. Pulmaksi tulee se, että kumppanimme ei voi auttaa kipupisteiden kanssa, jos emme voi koskaan niistä puhua. Haavoittuvuuden tunteiden esiin tuominen vaatii rohkeutta.

32 Kipupisteiden tunnistaminen - negatiivisilla kehillä Tehtävä 1. Tunnistatko riidan tai etääntymisen aikana tietyn laukaisevan vihjeen tai hetken, joka saa sinut tuntemaan itsesi erityisen haavoittuvaksi tai varuillaan olevaksi? Esim. Hän tulee myöhässä. 2. Mitä ovat kaikkein pahimmat ajatukset, joita mieleesi voi tulla sellaisella hetkellä? Mikä on pahin, katastrofaalisin ajatus kumppanistasi, itsestäsi ja suhteestanne? Esim. Hän ei välitä, Epäonnistun tässä, Tätä menoa eroamme.

33 Turvallinen suhde rakentuu lähestyttävyydelle ja vastaamiselle Turvallisessa suhteessa kyetään virittäytymään toisen tunteisiin ja tarjoamaan lohdutusta ja tukea. Tutkimusten mukaan tällainen rakkaussuhde edistää sekä ruumiillista että henkistä terveyttämme. Suhteen avaintekijä on läsnäolo toiselle, ei täydellinen suoritus. Kertokaa toisillenne: Mitä vahvuuksia suhteessanne on? Mitä arvostat kumppanissasi? Mikä kumppanissa alun perin veti puoleensa? Jos tämä tehtävä tuntuu liian vaikealta, yrittäkää kertoa vuorotellen, mikä on ollut omasta mielestänne suhteenne parasta aikaa?

34 Kielteisen kehän kartoittaminen Hahmottele nyt sinun mielestäsi teille tyypillisin kielteinen kehä. Etene rauhassa ja käytä yksinkertaisia teonsanoja (esim. painostaa, vetäytyä jne.) kuvaamaan toimintatapojanne. Yritä täyttää aukot tekstissä: Mitä enemmän minä, sitä enemmän sinä Ja sitten, mitä enemmän sinä, sitä enemmän minä, ja niin syntyy kielteinen kehämme.

35 Parisuhteen merkitys Ihminen on kehdosta hautaan tarvitseva Hyvä läheisyys luo hyvän erillisyyden, tekee meidät vahvaksi Kiintymyssuhteessa toinen on elämän perusta ja turvasatama Jos tyynnyttävän yhteyden saavuttaminen epäonnistuu, seurauksena on: Suuttumus ja vastustaminen Takertuminen ja pyrkimys yhteyden palauttamiseen Msennus ja epätoivo Luopuminen rakkauden kohteesta, vetäytyminen

36 Rakkaus ja myönteisyys voivat saada meidät avautumaan kuin aamuaurinko lumpeenkukan

37 Kiitos!

38 Kamala luonto/metrolehti

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki

MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ. Helena Lehtimäki MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN PIENOISTIETOPAKETTI UUSPERHEEN YDINKYSYMYKSISTÄ Helena Lehtimäki Lappeenrannan uusperheneuvojakoulutus 2014-2015 MATKALLA UUSPERHEEN PERHEYTYMISEEN SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun

Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi - Menetelmä äänien kanssa keskusteluun Äänidialogi on menetelmä, joka tarjoaa neutraalin, mutta vahvan lähestymistavan äänien parissa työskentelyyn. Äänien hyväksyminen on työn ytimenä. Äänidialogi

Lisätiedot

Jos sinun parisuhteesi olisi puutarha, millainen puutarha se olisi? Tai millaista puutarhaa haluaisit rakentaa?

Jos sinun parisuhteesi olisi puutarha, millainen puutarha se olisi? Tai millaista puutarhaa haluaisit rakentaa? 1 Anne Anttonen: Parisuhde kuin puutarha - kuinka sen saa kasvamaan ja kantamaan hedelmää? Monilla meistä on yhteinen unelma, unelma rakkaudesta, joka voittaa kaiken. Olemme myös lähes jokainen joutuneet

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana

Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2004, 1, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Masennus tunteiden prosessoinnin ongelmana Marja-Riitta Laukkarinen Tiina Mäkelä Sirkka Rouru En jaksa

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN

PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN PARISUHDE ENSIMMÄISEN LAPSEN JÄLKEEN Marianna Roine Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia - ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIISTELMÄ DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Marianna

Lisätiedot

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi Tanja Lehtimäki & Minna Puntti SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

Avoimen Tilan Ulottuma

Avoimen Tilan Ulottuma atu Avoimen Tilan Ulottuma Nappi julkaisut 1/2008 1. painos teksti: Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti ulkoasu: Pia Barclay Nappituntumalla Seksuaalisuus on suuri ja kiehtova aihe. Sen voi nähdä

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-kirja PRIDE-valmennus PRIDE-kirja 3 Sisältö: TAPAAMISEN TAVOITTEET JA VALMIUDET...4 MIKSI PRIDE-VALMENNUKSESSA KÄSITELLÄÄN MENETYKSIÄ, EROJA JA SURUTYÖTÄ?...5

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

PARISUHDE KATKOLLA. Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin?

PARISUHDE KATKOLLA. Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin? PARISUHDE KATKOLLA Miten ihmeessä tästä pääsee eteenpäin? 1 Sisällys Iso muutos... 3 Muista... 3 Mitä rakkaus on?... 4 Ero päätöksistä huolimatta... 5 Rakkaus ei kuole... 5 Erojen erilaisia syitä... 6

Lisätiedot

Uusperheneuvojakoulutus 2012

Uusperheneuvojakoulutus 2012 Uusperheneuvojakoulutus 2012 Eron psyykkinen työstäminen Milla Sahla Uusperheneuvojakoulutuksen kehittämistyö 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdanto...3 Avio- ja avoerot Suomessa...4 Eroamisen

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot