AMMATTINA TOIMINTATERAPEUTTI MIKSI TOIMINTATERAPIAA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTINA TOIMINTATERAPEUTTI MIKSI TOIMINTATERAPIAA?"

Transkriptio

1 AMMATTINA TOIMINTATERAPEUTTI MIKSI TOIMINTATERAPIAA?

2 AMMATTINA TOIMINTATERAPEUTTI Kannen kuva: Matti Snellman Ammattina toimintaterapeutti Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2010 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin Akavan Erityis alojen Yhteenveto-lehdessä. Akavan Erityisalat ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Toimitus Akavan Erityisalat Ulkoasu Vesa A. Junttila/Public Design Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) Painopaikka Libris Oy, Helsinki 2010 SISÄLTÖ MIKÄ TOIMINTATERAPEUTTI? Toimintaterapeutti on laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapeutteja koulutetaan seitsemässä ammattikorkeakoulussa. Toimintaterapeutit ovat järjestäytyneet Suomen Toimintaterapeuttiliittoon, joka on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys. 4 TOIMINTATERAPEUTIN PALKASSA EI SAA SÄÄSTÄÄ Toimintaterapeutti on koulutukseen ja työn vaativuuteen nähden alipalkattu ammatti. Toimintaterapeutin työ edellyttää korkean koulutuksen tuomaa osaamista, mutta palkkaus alittaa selkeästi kaikkien palkansaajien keskiansion. Toimintaterapeuteista alkaa olla jo pulaa. Mikäli palkkataso ei kohoa, ala kärsii jatkossa työvoimapulasta ja kansalaisten kuntoutuspalvelut vaarantuvat. 5 TOIMINTATERAPIAN PERUSTEHTÄVÄ Toimintaterapia on kuntoutusta, joka auttaa ihmistä osallistumaan omaan arkeensa toimintakyvyn ongelmista huolimatta. Toimintaterapia parantaa kansalaisten elämänlaatua. Toimintaterapian avulla yhteiskunta hyötyy taloudellisesti, sillä kuntoutuksen avulla voidaan vähentää muun muassa syrjäytymistä, laitosasumista, vajaakuntoisten työllistymistä ja esimerkiksi erityisluokkien tarvetta. 6 MONIPUOLINEN TOIMINTATERAPEUTTI Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa työskentelevän toimintaterapeutti Päivi Aron haastattelu. 9 TOIMINTATERAPEUTTI AUTTAA SELVIÄMÄÄN ARJESTA HYKSin nuorisopsykiatrian poliklinikalla työskentelevän toimintaterapeutti Tuija Revon haastattelu. 12 ELÄMÄÄ PALAUTTAMASSA. MITÄ YHTEISTYÖKUMPPANI JA ASIAKAS AJATTELEVAT TOIMINTATERAPIASTA? Neurologi Mika Juhakosken ja käsivammansa vuoksi toimintaterapiaa saaneen Maiju Syrjäläisen haastattelu. 16 OTA YHTEYTTÄ! 9 12

3 MIKÄ TOIMINTATERAPEUTTI? Toimintaterapeutti on laillistettu kuntoutusalan ammattilainen. Toimintaterapeutin ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain tutkinnon suorittanut henkilö. Työttömyys ei ole alalle uhka, sillä vain kaksi prosenttia yhdistyksen työssäkäyvistä jäsenistä on työttömänä. Toimintaterapeuteista reilusti yli puolet työskentelee kuntasektorilla, lähinnä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Kolmannes työskentelee erilaisissa järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä. Toimintaterapeuttikoulutus aloitettiin Suomessa vuonna Nykyisin seitsemästä ammattikorkeakoulusta valmistuu noin sata toimintaterapeuttia vuodessa. Vuonna 1965 perustettu Suomen Toimintaterapeuttiliitto, tuttavallisemmin TOI, on Akavan Erityisalojen vanhimpia jäsenyhdistyksiä. Ensimmäiset jäsenet olivat saaneet koulutuksensa ulkomailla, lähinnä Iso-Britanniassa. Nyt jäseniä on noin Jäseneksi hyväksytään vain Toimintaterapeuttien maailman - järjestön, WFOT:n, tutkintovaatimuksen mukaisen koulutuksen saaneet tai koulutuksessa olevat toimintaterapeutit. Kansainvälinen pätevyys takaa työnsaannin suomalaisille toimintaterapeuteille ulkomailla. TOI järjestää kahden vuoden välein valtakunnalliset täydennys- ja lisäkoulutuspäivät ja julkaisee Toimintaterapeutti-lehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. TOI valvoo työsuhteisten etuja yhdessä Akavan Erityisalojen lakimiesten ja asiamiesten kanssa. Koska työtehtävät ja työnantajat ovat monipuolistuneet, toimintaterapeutit tarvitsevat yhä enemmän yksilöllistä palkkaneuvontaa ja räätälöityjä työsopimuksia. Kunnat ja kuntayhtymät ulkoistavat terveys- ja sosiaalitoimen palveluja ja tämä näkyy myös toimintaterapiapalveluissa. Itsenäisten ammatinharjoittajien ja yrittäjien määrä on selvästi kasvussa. Leila Mäkelä toiminnanjohtaja Suomen Toimintaterapeuttiliitto AMMATTINA TOIMINTATERAPIA 3

4 TOIMINTATERAPEUTTI LUO HYVINVOINTIA, MUTTA ANSAITSISI ENEMMÄN Toimintaterapia palauttaa ihmisen toimintakyvyn ja luo hyvinvointia. Työ edellyttää korkean koulutuksen tuomaa osaamista. Ammatti on kuitenkin koulutukseen ja työn vaativuuteen nähden pahasti alipalkattu. Toimintaterapia parantaa kansalaisten elämänlaatua, sillä kuntoutus auttaa asiakasta osallistumaan omaan arkeensa toimintakyvyn ongelmista huolimatta. Toimintaterapia tuo myös taloudellista etua yhteiskunnalle, koska kuntoutuksen avulla voidaan vähentää muun muassa syrjäytymistä, laitosasumista, vajaakuntoisten työllistymistä ja esimerkiksi erityisluokkien tarvetta. Toimintaterapeutin asiantuntijuutta on ratkaista asiakkaan arjessa selviytymisen haasteita. Toimintaterapeutin asema ei ole kuitenkaan ole riittävän tunnustettu, ei ainakaan palkkauksellisesti. TOIMINTATERAPEUTIN TYÖ VAATII AKTIIVISUUTTA Toimintaterapeutti on vieläkin vähemmän tunnettu ammatti kuin perinteiset hoitoalan sosiaali- ja terveysalan ammatit.toimintaterapeutin on edelleen perusteltava muille omaa asiantuntemustaan ja tuotava toimintaterapian tuloksellisuutta esille. Toimintaterapeutin työssä on aktiivinen ote; sama aktiivisuus tulee ottaa käyttöön, kun perustellaan ammatin asemaa hoitotyössä ja koko yhteiskunnassa. Toimintaterapeutti on itsenäinen ja yksittäinen asiantuntija, joka on usein mukana moniammatillisessa hoitotiimissä. Rooli on haastava. Myös siinä on pystyttävä perustelemaan oma näkemys asiakkaan hoidosta ja tuotava esille toimintaterapian tuloksellisuus. Toimintaterapia on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä, joka on yhteiskunnalle edullista verrattuna korjaavaan hoitoon. Vaikutukset ovat mittavat sekä yksilölle että yhteiskunnalle. TOIMINTATERAPEUTIN PALKASSA EI SAA SÄÄSTÄÄ Toimintaterapeutin työssä vaaditaan korkeaa koulutusta. Työn vaativuus ja itsenäisyys edellyttävät nykyistä palkkatasoa korkeampaa palkkaa. Toimintaterapeutin palkkaus alittaa nykyisin selkeästi kaikkien palkansaajien keskiansion. Toimintaterapeuteista alkaa olla jo pulaa. Mikäli palkkataso ei kohoa, ala kärsii jatkossa työvoimapulasta ja kansalaisten kuntoutuspalvelut vaarantuvat. Tämä ei ole yksittäisen asiakkaan eikä yhteiskunnan edun mukaista. Jaakko Korpisaari kuntasektorin asiamies, Akavan Erityisalat 4 AMMATTINA TOIMINTATERAPIA

5 TOIMINTATERAPIAPALVELUT PALVELUN PERUSTEHTÄVÄ Toimintaterapia on kuntoutusta, joka auttaa ihmistä osallistumaan omaan arkeensa toimintakyvyn ongelmista huolimatta. Toimintaterapian tehtävä on tuottaa palveluja, joilla edistetään yksilön terveyttä ja yhteisön hyvinvointia. PALVELUN HYÖDYT KANSALAISILLE JA YHTEISKUNNALLE Kuntoutuksella voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi, ylläpitävästi tai edis - tävästi ihmisen toimintakykyyn. Kuntoutuksen avulla erityistä tukea vaativat ihmiset voivat käyttää normaalipalveluja ja esimerkiksi vanhukset pystyvät asumaan kotonaan pidempään. Kuntoutus parantaa elämänlaatua, mutta myös yhteiskunta hyötyy taloudellisesti, jos kuntoutuksen avulla voidaan vähentää esimerkiksi laitosasumista ja erityisluokkien tarvetta. AJAN HENKI Valitettavasti kunnissa säästetään kuntoutuspalveluissa ja ennaltaehkäisyssä, joilla syrjäytymisvaarassa olevia voitaisiin auttaa pysymään kiinni aktiivisessa elämässä. Nyt tehtävällä työllä pystyttäisiin välttämään isommat ongelmat myöhemmin. Erityistä huolta pitää kantaa pitkäaikaistyöttömistä ja nuorista. Tukipalveluihin tarvitaan myös toimintaterapeuttien osaamista. KORKEAKOULUTETUT AMMATTILAISET Toimintaterapeutti työskentelee erityistyöntekijänä moniammatillisessa tiimissä terapeuttisen toiminnan ja toimintakyvyn asiantuntijana. Korkeakoulutasoisella koulutuksella varmistetaan, että toimintaterapeuttinen osaaminen ja tietotaito ovat sillä tasolla, mitä yksilöllisessä ja asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa tarvitaan. AMMATTILAISELLE AMMATTILAISEN PALKKA Moniammatillisessa tiimissä työskentelevän asiantuntijan palkan tulee olla vähintään suomalaisen keskiansion tasolla. Näin ei ole tällä hetkellä. Liian vähän: Toimintaterapeutin keskipalkka euroa/kk = 536 euroa vähemmän kuin palkansaajilla keskimäärin. *) *) Kokonaiskeskiansio ja sen ero kaikkien palkansaajien keskiansioon, joka euroa/kk. Lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos/tilastokeskus, lokakuun 2008 palkat. Nyt tarvitaan vertailevia laskelmia, paljonko maksaa syrjäytynyt nuori suhteessa ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen. Toiminnanjohtaja Leila Mäkelä, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry AMMATTINA TOIMINTATERAPIA 5

6 Päivi Aro esittelee yksin kertaisen näköistä veto laitetta, jonka avulla sukka sujautetaan jalkaan. KUVAT HEIKKI SAVOLAINEN 6 AMMATTINA TOIMINTATERAPIA

7 TOIMINTATERAPEUTIT Toimintaterapeutti kuntouttaa ihmisiä, joiden kyky selvitä jokapäiväisistä toimista on heikentynyt sairauden, vamman tai ikään - tymisen vuoksi. Tavoitteena on asiakkaan toiminta kyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Kuntoutus on tiimityötä, jossa eri alojen ammattilaiset puhaltavat yhteen hiileen. Toimintaterapeutin tehtävänä on auttaa asiakasta toimimaan mah - dollisimman hyvin kotona, koulussa tai työssä ja selviytymään omatoimisesti arjesta. Keskeinen menetelmä on toiminta, johon asiakas osallistuu, mutta toimintaterapeutti suunnittelee ja valmistaa asiakkaalleen myös arjessa pärjäämistä helpottavia apu - välineitä. Työ on monipuolista. Siihen mahtuu niin kirjallista raporttien laadintaa kuin luovaa ongelmanratkaisuakin. ERÄS TYÖPÄIVÄ Toimintaterapeutti Päivi Aro saapuu työpaikalleen Helsingin kaupungin terveyskeskuksen akuuttisairaalaan yhdeksään mennessä aamulla, juo kupin kahvia ja vaihtaa lyhyesti kuulumisia työkavereiden kanssa. Sen jälkeen hän istahtaa työpisteelleen ja tarkistaa, mitä illan ja yön aikana osastolla on tapahtunut ja millaisia viestejä hoitajat ovat hänelle jättäneet. Tietokoneen ääreltä Aro siirtyy 25 hengen akuuttiosastolle tekemään toimintakyvyn arviointia. Hän saattaa esimerkiksi seurata, miten omatoimisesti kuntoutuja selviytyy suihkussa. Osastolta Aro lähtee usein kotikäynnille yhdessä fysioterapeutin tai sosiaalityöntekijän sekä kuntoutujan kanssa. Hän arvioi ennen kotiuttamispäätöstä kuntoutujan toimintakykyä kotiympäristössä: Miten kuntoutuja selviäisi kotona sairaalasta paluunsa jälkeen, millaisia apuvälineitä hän mahdollisesti tarvitsee ja pitääkö kotiin tehdä muutostöitä. Kotikäynneillä kartoitetaan myös ulkopuolisen avun tarvetta. Työssäni on palkitsevinta se, kun huomaan että kuntoutuja pärjää kotona mahdollisimman itsenäisesti hänelle järjestetyn avun turvin. Monen iäkkään ihmisen toimintakyky palautuu tutussa ympäristössä huomattavasti paremmin kuin sairaalassa. Kotikäyntiin kuluu matkoineen pari tuntia. Siitä kirjoitetaan virallinen lausunto. Työhön kuuluvat myös hoitoneuvottelut ja kuntoutuskokoukset, jossa ovat paikalla toimintaterapeutin lisäksi lääkäri, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutujan omat hoitajat. Työpäivään mahtuu myös pienapuvälinearviointeja ja yksilöllisten ns. yläraajaortoosien valmistamista. Osa toimintaterapeutin työpäivästä kuluu puhelimessa ja tietokoneella. Aro tekee kuukaudessa noin kotikäyntiä, jotka vaativat kaikki suunnittelua ja aikataulujen järjestelyä. Ennen kotiinlähtöä Aro soittaa kuntoutujien omaisille ja sopii heidän kanssaan asioista. Välillä hän tuuraa kollegoitaan päivystyksessä tai avopuolella. Myös ryhmien ohjaaminen on osa toimintaterapeutin työtä. AMMATTINA TOIMINTATERAPIA 7

8 RAKKAUDESTA TYÖHÖN Rovaniemeltä kotoisin oleva Päivi Aro opiskeli lukion jälkeen urheiluhierojaksi ja liikuntalää ketiedettä avoimessa korkeakoulussa. Suunnitelmissa siinsi työ liikunnan parissa Afrikassa, mutta äiti sai puhuttua tyttärensä ympäri ja tämä ryhtyi opiskelemaan toimintaterapiaa Helsingin ammattikorkeakoulussa päämääränään työ lasten ja nuorten parissa. Kotikäynnit kuuluvat Päivi Aron työhön. Käynneillä arvioidaan, miten kuntoutuja selviää koti oloissa. Toimintaterapiassa yhdistyvät ihmisen fyysi nen, psyykkinen ja sosiaalinen puoli sellaisella tavalla, josta pidän. Lasten ja nuorten psykiatria kiinnostaa minua, vaikka olenkin työskennellyt pääsääntöisesti aikuisten kanssa. Ensimmäinen vakituinen työpaik ka löytyi Pohjois-Pohjanmaalta yksityisestä kuntoutuskeskuksesta. Aro viihtyi työssä hyvin ja nautti työkavereiden seurasta, mutta sinkulle ei löytynyt iltaisin pieneltä paikkakunnalta mielekästä tekemistä, joten hän palasi Helsinkiin. Päivät ovat vaihtelevia ja kiireisiä. Olen tekemisissä inhimil listen asioiden kanssa päivittäin. Kukaan ei tee tätä työtä rahasta, sillä tätä ei jaksa ilman sisäistä liekkiä työhön, Aro vakuuttaa eikä kuulijalle jää epäselväksi, että hänessä se liekki roihuaa täysillä. OPPIMISEN JANO Nykyisen työnantajan palveluksessa Aro on ollut reilun vuoden verran, ja hänet vakinaistettiin huhtikuussa. Opin työssäni koko ajan uutta tekemisen kautta. Saan paljon apua ja vinkkejä kokeneilta kollegoilta. On myös hienoa, miten mielellään monet liiton jäsenet jakavat tietoa ja antavat käytännön neuvoja jäsensivuilla toimivan sähköisen keskustelufoorumin, TOINETin kautta. Haaveissa siintävät jatko-opinnot. Nälkä kasvaa syödessä. En aio vaihtaa ammattia, mutta haluan kehittyä ja oppia lisää kuntoutukseen liittyvistä asioista. Entä kaipaako Lapin tyttö takaisin pohjoisen aavoille tun - tureille? Olen siviilissä aika rauhaton sielu. Viihdyn lähellä lentokenttää, rautatieasemaa ja satamia, vähintään kolme ulkomaanmatkaa vuodessa tekevä Aro kertoo. Hän viihtyy etenkin historiallisissa kaupungeissa. Tänä vuonna Aro on kolunnut jo Berliinin ja Prahan. Marraskuussa on vuorossa Amsterdam. Päivi Aro pelasi nuorena aktiivisesti lentopalloa. Urheiluura katkesi, kun terveys petti, mutta Aro rakastaa kaikkea penkkiurheilua ja nauttii etenkin luonnossa liikkumisesta. Lentopalloilijana hän joutui useamman kerran leikkauspöydälle. Olen opetellut kahdesti kävelemään fysio terapeutin avulla, mutta toimintaterapiassa en ole koskaan ollut. Tiina Komi 8 AMMATTINA TOIMINTATERAPIA

9 Toimintaterapeutti auttaa selviämään arjesta Toimintaterapeutti tekee asioita nuorten kanssa. Yhdessä tekeminen on vuorovaikutuksen tukena tai sen syntymisen edellytys, Hyksin nuorisopsykiatrian Leppävaaran poliklinikan vastaava toimintaterapeutti Tuija Repo sanoo. VEIKKO SOMERPURO AMMATTINA TOIMINTATERAPIA 9

10 Jos Hyksin nuorisopsykiatrian Leppävaaran poliklinikan vastaava toimintaterapeutti Tuija Repo saisi hyvältä haltijattarelta kolme toivomusta, koulujen oppilashuoltoon saataisiin terveydenhoitajan ja psykologin rinnalle toimintaterapeutti. Meille tulee usein hoitoon sellaisia nuoria, joiden syrjäytyminen ja erilaiset vaikeudet ovat alun alkaen peräisin ala-asteella piiloon jääneistä oppimisvaikeuksista. Kun ongelmiin pystyttäisiin puuttumaan jo ennen kuin epäonnistumisen kierre syvenee koulun ulkopuolellakin, psykiatriseen hoitoonkaan ei olisi yhtä paljon tarvetta kuin nyt, Tuija Repo uskoo. Toimintaterapeuttien osaamista ei kannattaisi väheksyä myöskään nuorisotyön puolella. Siellä he pystyisivät luotaamaan syrjäytymisvaarassa olevia jo ennen ongelmien kasautumista. Toinen toive koskee resursseja. Yhtä nuorta kohden aikaa on turhan vähän. Jokaisen nuoren tilanne kartoitetaan ja hoidetaan huolella, mutta töitä osattaisiin tehdä vieläkin suunnitelmallisemmin ja yksilöllisemmin, jos aikaa olisi enemmän. Nuorissa on potentiaalia. Muutoksen mahdollisuutta pitää vaalia ja antaa sille kunnolla mahdollisuus. Kolmas hyvän haltijattaren toive palauttaisi toimintaterapian yliopisto-opinnoissa pääaineeksi. Tällä hetkellä toimintaterapeutiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. Tuija Repo on itse opiskellut opintotason toimintaterapeutin tutkinnon ja jatkanut opintojaan Jyväskylän yliopiston liikunnan- ja terveystieteiden laitoksella. Yliopiston aineopinnot ovat ohjanneet tutkimustiedon pariin ja lisänneet ammatillista tietämystä ja myös kriittisyyttä. TYÖNKUVA NÄKYVÄKSI Vuonna 1992 toimintaterapeutiksi valmistunut Repo on aiemmalta koulutukseltaan mielisairaanhoitaja. Ennen nykyistä pestiään nuorisopsykiatriassa hän on tehnyt toimintaterapeutin työtä palovammayksikössä, sotavammasairaalassa neurogeriatrisilla osastoilla ja liikuntavammaisten sekä oppimis- ja kehityshäiriöisten lasten parissa. Laaja-alaisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta on hyötyä nykyisessäkin työssä. Vastaavana toimintaterapeuttina Repo on 15 muun toimintaterapeutin ammatillinen esimies. Hänen työajastaan yli puolet menee hallinnollisten asioiden hoitoon ja loput potilastyöhön. Molemmat ovat töinä yhtä mieluisia. Minua kiinnostaa erityisesti toimintaterapeutin työnkuvan kehittäminen. Tavoitteena on, että voisimme lisätä tutkimuksellista otetta nuorisopsykiatrisessa työssä. Tutkimus toisi toimintaterapeutin työn näkyvämmäksi ja selkeyttäisi heidän asemaansa myös ammatillisesti. Toimintaterapeutin arkikokemus on usein nimittäin se, että kaikki hoitoalan toimijat eivät hahmota, mitä mahdollisuuksia toimintaterapialla olisi hoitoketjussa. Tuija Repo näkisi mieluusti, että toimintaterapian metodeja hyödynnettäisiin myös koulujen oppilashuollossa ja nuorisotyössä. Toimintaterapeutille potilaan sairaus tai vamma ei ole merkityksellistä, vaan se, miten konkreettinen arki ja potilaalle tärkeät asiat hoituvat. Me mietimme, miten voisi tehdä toisin, jos jokin asia ei luonnistu? Kuinka vaikkapa liikuntavammaisen lapsen leikkimistä voidaan helpottaa apuvälineillä tai auttaa häntä käymään itsenäisesti vessassa, Tuija Repo sanoo. TOIMINTATERAPEUTTI TULEE ARKEEN Nuoret tulevat Nuorisopsykiatrian poliklinikalle lääkärin tai esimerkiksi kouluterveydenhuollon lähetteellä. Lääkärin, toimintaterapeutin, psykologin, sosiaalityöntekijöiden, sairaanhoitajien, osastonhoitajan ja osastosihteerin tiimi ohjaa nuoret keskimäärin kahden kuukauden mittaiselle tutkimusjaksolle. Tutkimusjakson aikana nuori tapaa ongelmistaan riippuen lääkärin lisäksi esimerkiksi toimintaterapeutin 3 7 kertaa. Monilla on masennusta, koulunkäyntivaikeuksia, syömishäiriöitä tai käytöshäiriötä. Opettajakin voi olla huolis- 10 AMMATTINA TOIMINTATERAPIA

11 VEIKKO SOMERPURO saan nuoren vetäytyvästä käytöksestä tai nuori on syrjäytymisvaarassa, eikä oikein saa otetta mihinkään. Nuoren solmut voivat aueta jo tutkimusjakson aikana, ja nuori pärjää kodin tuen turvin. Toisinaan hoitoa jatketaan niin, että hän käy toimintaterapeutin luona vaikkapa muutamia kertoja viikossa. Vanhempien mukanaolo hoidossa on tärkeää. Toimintaterapeutti voi liikkua nuoren omassa ympäristössä. Teemme asioita yhdessä, käymme vaikka pelaamassa sulkapalloa. Toimintaterapian käytännöistä tietämättömän mielestä voi näyttää siltä, että toimintaterapeutti vain pelaa ja leipoo nuoren kanssa, mutta yhdessä tekemisen tavoite on hoidollinen, arjen hyvinvoinnin parantaminen. Leipominen voi olla nuorelle konkreettisen uuden taidon oppimista. Syömishäiriöinen pääsee puolestaan ylittämään ruokaan liittyvän psyykkisen esteen. Joku nuori voi kokea, ettei ole koskaan onnistunut missään ja saa pellillisestä pullia hienon kokemuksen. TIETO LISÄÄ YMMÄRRYSTÄ Sen verran selkäytimessä toimintaterapeutin ammattiidentiteetti on Tuija Revolla, että osaamista hyödynnetään myös kotona. Espoolainen perheenäiti pitää huolen, että lasten kirjoitusvälineet ovat hyvälaatuisia, eikä läksyjä tehdä huonossa asennossa. Tietämys lapsen kehityksestä tuo pidemmän pinnan. Ymmärrän, miksi lapsi kenties toimii irrationaalisesti, miksi jotkut asiat tuntuvat niin vaikeilta ja miksi lapset kiukuttelevat. En siis usko lasteni hirveästi kärsivän työstäni, Tuija Repo nauraa. Osa ammattitaitoa on myös se, ettei anna vaikeitakaan asioiden valua kotiin. Toimintaterapeutti ottaa kantaakseen osan nuorten asioista ja tarjoaa pärjäämiseen työkaluja. Terapiatyö on äärimmäisen antoisaa ja palkitsevaa. Vaikeitakin kokemuksia eläneet nuoret käyttäytyvät täällä yleensä todella hienosti, Tuija Repo sanoo. Leena Filpus AMMATTINA MUSEOALA 11

12 ASIAKKAAN SILMIN TEKSTI: LEENA FILPUS KUVAT: PAULA MYÖHÄNEN Elämää palauttamassa 12 AMMATTINA TOIMINTATERAPIA Toimintaterapeutin merkitys on CRPS-hermovaurion hoitotiimissä yhtä merkittävä kuin käsikirurgin, neurologi Mika Juhakoski Moision sairaalasta sanoo.

13 Neurologisia toimintahäiriöitä hoidetaan tehokkaimmin moni ammatillisen tiimin voimin. Toiminta terapeutti on kuntoutustiimissä käytännön kuntoutuksen asian tuntijana. Moision sairaalan neurologisen kuntoutusosaston neurologi Mika Juhakoski on syystäkin ylpeä aivoverenkierron häiriöiden hoitoyksiköstään. Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä aivohalvauksen saaneilla on koko maan parhaimmat mahdollisuudet päästä oikeaan aikaan oikeanlaiseen hoitoon. Yli 40 prosenttia aivoinfarktin saaneista ohjataan siellä moniammatilliseen kuntoutukseen. Kaikille sairastuneille kuntoutus ei sovi, mutta kuntoutusarvioon on jokaisella sairastuneella oikeus. Mahdollisuudet kuntoutusarvioon ovat kuitenkin hyvin erilaiset eri puolilla maata. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tilanteesta pitää antaa kiitosta poliittisille päättäjille. He ovat ymmärtäneet työmme merkityksen, lähes koko lääkärinuransa vuodesta 1997 lähtien samassa sairaanhoitopiirissä työskennellyt Juhakoski sanoo. Neurologisessa aivoverenkierron häiriöiden hoitoyksikössä tiimiin kuuluu neurologin, neuropsykologin, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän sekä fysio- ja puheterapeutin lisäksi myös toimintaterapeutti. Tämä on tiimityötä. Kukaan ei tiedä yksin, miten kuntoutus pitäisi hoitaa kunkin potilaan kohdalla. Lääkärin tehtävä on pitää Käypä hoito -suositukset ohjenuoranaan, mutta visioida joskus tavanomaista lennokkaammin. Toimintaterapeutti arvioi potilaan toimintakyvyn. Käytännön kuntouttajana hän on tärkeä linkki tiimin ja potilaan välissä, Juhakoski sanoo. Hyvällä toimintaterapeutilla on Juhakosken mielestä vahva teoreettinen pohja ja kykyä innovatiivisiin ratkaisuihin. Teorioiden vanki ei saa olla. Omat vahvat näkemykset ovat tärkeitä, mutta on silti kyettävä toimimaan tiimin konsensusnäkemyksen mukaan. Potilaan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että koko hoitotiimi on hitsautunut yhteen ja sitoutunut työhönsä. Se edellyttää, että sama porukka saa tehdä töitä pitkään yhdessä. Parhaimmillaan moniammatillisessa yhteistyössä päästään flow-tilaan. Potilas ratkaisee, miten kuntoutus etenee, mutta toimintaterapeutti on innostaja ja tsemppaaja. KISA AIKAA VASTAAN Aivotutkimus etenee valtavin harppauksin. Kuntoutuskin on neurologian alalla jo nyt varsinaista high techiä, teoreettisesti ja teknisesti haastavaa erikoisosaamista. Tulevaisuudessa pystymme auttamaan aivovaurion saaneita esimerkiksi aivoihin sijoitetuilla elektrodeilla. Tulevaisuuden innovaatiotkaan eivät silti poista oikea - aikai sen kuntoutuksen tarvetta, sillä infarktin jälkeisen hoitoon ja kuntoutukseen pääsyn nopeus on toipumisen kannalta olennaista. Tapauksesta riippuen aikaikkuna on kolmesta tunnista kolmeen viikkoon. Sinä aikana aivojen kyky muovautua uudelleen on suurinta. Aiemmin luultiin, että on sama mitä tehdään, kunhan kuntoutetaan. Nyt tiedetään, että oikeanlainen kuntoutus on tärkeää, sillä aivojen tahtoa on vaikea muuttaa, jos hermoradat ehtivät muovautua väärin. Potilaan ongelmiin pitää päästä kiinni tuoreeltaan, Juhakoski sanoo. KIVUN HINTA Tämä koskee myös muita hermostollisia ongelmia, kuten esimerkiksi CRPS-oireyhtymää, kivulloista hermovauriota, joka saattaa syntyä esimerkiksi käteen vamman seurauksena. Oireyhtymässä kivun ja tuntomuutosten lisäksi tahdosta riippumattomaan hermostoon tulee toimintamuutoksia. Käden toimintakyvyn ongelmiin erikoistuneen toimintaterapeutin merkitys on CRPS-oireyhtymän hoitotiimissä yhtä merkittävä kuin käsikirurgin. Aivoissa on niin sanottuja peilisoluja. Niiden avulla aivoja voidaan huijata korjaamaan vääristynyttä kehonkuvaa, esimerkiksi uskomaan, että terveitä, toimivia käsiä on yhden sijaan kaksi. Toimintaterapeutin ohjaaman peiliterapian avulla kipuja oppii hallitsemaan ja vammautunut käsi saadaan parhaimmillaan jälleen toimintakuntoiseksi. Tässäkin moniammatilliseen kuntoutukseen pääsyn nopeus on tärkeää. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kipuun päästään käsiksi, sitä pienemmällä todennäköisyydellä se kroonistuu, Juhakoski sanoo. Inhimillisen kärsimyksen arvoa on vaikea mitata rahassa, mutta kuntoutus näkyy kansakunnan tilinpidossa plusmerkkisenä jo vähäisempinä sairauseläkkeellä jäämisinä. Mitä pitempään ihmiset pystyvät asumaan kotonaan edes tuetusti laitos- hoidon sijaan, sitä edullisemmaksi se tulee yhteiskunnalle. AMMATTINA TOIMINTATERAPIA 13

14 Parhaimmillaan toiminta terapeutti on kanssakulkija ja innostaja, joka jaksaa tsempata silloin, kun omat voimat loppuvat, Maiju Syrjäläinen sanoo. TAKAISIN KOKONAISEKSI R istiinalaisen Maiju Syrjäläisen, 53, kaunisryhtisestä olemuksesta ei uskoisi, että vielä kaksi vuotta sitten hän kulki pahasti selkä kierossa. Syrjäläinen vammautui vuonna 2005 skootterionnettomuudessa, jonka jälkeen hänen työskentelykätensä jäi toimintakyvyttömäksi. Käsi kulki vain mukana ja sai koko kehon vääntymään oikealle. Kyynärpään luita oli koetettu saada ehjäksi useammalla leikkauksella, mutta tilanne ei kohentunut. Kovien kipujen syyksi diagnosoitiin hermovaurio CRPS 2, Complex Regional Pain Syndrome. Käteen ei aluksi kärsinyt koskea edes löysä hihansuu. Syrjäläinen sai kipupoliklinikalta hirmuisia lääkekoktaileja, jotka helpottivat oloa, mutta eivät parantaneet kivun syytä. Kipu hallitsi elämää. Käsi oli tulessa koko ajan ja valvotti. Pahimmillaan kivut olivat niin kovat, että jos joku olisi ehdottanut käden amputointia, olisin suostunut heti. Olin kokonaisvaltaisesti huonossa kunnossa. Vasen käteni oli surkastunut, Syrjäläinen sanoo. ENSIKOSKETUS TOIMINTATERAPIAAN Kolme vuotta onnettomuuden jälkeen mielenterveyskuntoutustyötä tehnyt Syrjäläinen oli jo jäämässä sairauseläkkeelle. Fysioterapiasta huolimatta selkäkin oli mennyt huonoon kuntoon väärän asennon vuoksi. Työterveyslääkäri antoi vielä lähetteen fysiatrian poliklinikalle. En ollut missään vaiheessa kuullut, että voisin käydä neurologisissa tutkimuksissa. Pääsin moniammatilliseen kuntoutuskartoitukseen ja toimintaterapeutin vastaanotolle. Se pelasti elämäni. Syrjäläinen on laskenut, että hänen kättään oli hoitanut siihen mennessä jo 16 lääkäriä, heistä 7 kirurgia. Toimintaterapeutti oli ensimmäinen, joka uskalsi koskea kipeään käteen. Lääkärit olivat hoitaneet kuvia katsomalla. Se oli mullistavaa. Jo ensimmäisellä tapaamiskerralla toimintaterapeutti kysyi asioita, joita kukaan ei ollut kysynyt aiemmin. Olin kokonainen, en pelkkä käsi. Terapeutti kartoitti, mihin kaikkeen vammani vaikuttaa. Hän kysyi esimerkiksi seksuaalisuudesta, ja että pystynkö halaamaan. Tai miltä tuntuu, kun ei voi pitää lapsenlastaan sylissä. TAVOITTEENA TOIMINTAKYKY Syrjäläinen alkoi käydä viikoittain toimintaterapiassa. Kuntoutuksen aluksi hänen arkiaskareitaan, kuten tiskaamista, videoitiin. Vasta nauhoituksia katsoessa hän huomasi itse, kuinka vinossa kulki. En pystynyt heti korjaamaan asentoa, mutta koetin muuttaa sitä normaaliksi edes ajatuksen tasolla. Myös peiliterapia oli tärkeä hoitomuoto. Siinä terveellä kädellä tehdyt harjoitukset näkyvät peilin kautta. Aivot käsittävät vaurioituneen käden liikkuvan ja vähitellen kipeä käsi alkaa huomaamatta tehdä samaa liikettä mukana. Mieheni rakensi minulle peiliterapialaatikon kotiin ja harjoittelin kolmesti päivässä. Karaisuhoidon avulla aloin vähitellen sietää, että käteen koskettiin. Sain myös apua rentoutumisesta. Näin kivut saatiin vähitellen hallintaan ja lääkkeitä voitiin vähentää. 14 AMMATTINA TOIMINTATERAPIA

15 Toimintaterapia antoi Maiju Syrjäläiselle mahdollisuuden uuteen elämään. Kuntoutuksen alussa asetettiin tavoitteeksi, että Syrjäläinen pystyisi selviytymään arjessa oikein työottein. Vasen käsi ei tulisi milloinkaan ennalleen, mutta kuntoutuksella toivottiin sen haittaavan oikeaa puolta mahdollisimman vähän. Vajaan puolen vuoden kuntoutuksen jälkeen Syrjäläinen oli jo niin hyvässä kunnossa, että meni työkokeiluun. Siinä vaiheessa todettiin, että yksikätisellä ei ollut paluuta vanhaan työhön. Nyt Syrjäläinen on opiskellut puolitoista vuotta Mik ke lin ammattikorkeakoulussa uuteen ammattiin sosio no miksi. ELÄMÄ OMIIN KÄSIIN Vaikka toimintaterapia on päättynyt, vasen käsi on jatkanut kuntoutumista. Teen peiliterapiaharjoituksia yhä viikoittain. Kipuja on yhä, mutta kipulääkkeitä on minimaalisesti verrattuna parin vuoden takaiseen. Vasen käsi on nyt hyvä apukäsi, olen jopa pystynyt ajamaan skootterilla, Syrjäläinen sanoo. Syrjäläinen uskoo, että toimintaterapia antoi hänelle elämässä uuden mahdollisuuden. Potilasta ei saa ulkoistaa omasta hoidostaan. Oli upeaa saada rinnalleen kanssakulkija, joka jaksoi motivoida ja uskoa voimavaroihini silloinkin, kun itsellä oli huonompi hetki. En osaa sanoin kuvailla, miten kiitollinen olen toimintaterapiasta. Kuinkahan hyvässä kunnossa Syrjäläinen olisi, jos oikeanlainen hoito olisi aloitettu heti onnettomuuden jälkeen, eikä vasta kolmen vuoden kuluttua kipujen kroonistuttua? Menneeseen on turha takertua. Toivottavasti kokemukseni auttavat muita pääsemään oikeaan hoitoon nopeammin. Asiani ovat nyt todella hyvin, minulla on paljon suunnitelmia. Ehkä osaan myös tulevassa työssäni kannustaa muita paremmin, kun tiedän minkälaisen avun olen itse saanut. AMMATTINA TOIMINTATERAPIA 15

16 LISÄTIETOJA Kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaari Akavan Erityisalat ry p Toiminnanjohtaja Leila Mäkelä Suomen Toimintaterapeutti liitto ry p

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta

Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta Porin Perusturvan Mobiilitoiminnasta ja kotiuttamisesta YL Katriina Lähteenmäki Yleislääketieteen ja Akuuttilääketieteen el Ensihoitolääketieteen erityispätevyys Päivystyslääketieteen erityispätevyys mobiilitoiminnan

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian

Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella. nuorisopsykiatrian Yhteistyö nuorisopsykiatrian kanssa Eksoten alueella Riitta Aalto psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislää ääkäri, psykoterapeutti 5.10.2012 Nuorisopsykiatrian yksikkö nyt Sihti 13-23v max 5 käyntik

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 59 LAUSUNTO KAHDESTA VANHUSTEN KUNTOUTUSPALVELUJEN KOKONAISUUTTA KOSKEVASTA TOIVOMUSPONNESTA Terke 2009-2185 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

SOTE rajapinnat nuorisopsykiatrialta katsoen. Juha T. Karvonen Vs.oyl. Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue OYS

SOTE rajapinnat nuorisopsykiatrialta katsoen. Juha T. Karvonen Vs.oyl. Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue OYS SOTE rajapinnat nuorisopsykiatrialta katsoen Juha T. Karvonen Vs.oyl. Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian vastuualue OYS 18.2.2016 Juha T. Karvonen, vs.oyl 2 Miten hoitoprosesseihin liittyy yhteistyö

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Työnjaon merkitys fysioterapeutille

Työnjaon merkitys fysioterapeutille Työnjaon merkitys fysioterapeutille Tutkimus tutuksi tapaaminen 29.5.2015: Terveydenhuollon ammattien työnjaon johtamisen vaikutus työn mielekkyyteen ja tuottavuuteen Heli Kangas UEF // University of Eastern

Lisätiedot

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Kokonaisvaltaiseen työ- toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Timo H Pehkonen ll, fysiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, KUntoutuspalvelut/Oulun

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito

KunTeko Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito KunTeko 2020 10.5.2016 Kuntatalo Miltä tulevaisuuden työ meillä näyttää ja tuntuu? Case Kuntouttava kotihoito Tarja Viitikko Kotona asumisen tuki toimintayksikön esimies/projektikoordinaattori Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

MIELENTERVEYSALA KOKEMUSTIETO PRO MARJOLA LAPPEENRANNAN KUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 1 6 / 4 1 D I A A

MIELENTERVEYSALA KOKEMUSTIETO PRO MARJOLA LAPPEENRANNAN KUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 1 6 / 4 1 D I A A MIELENTERVEYSALA KOKEMUSTIETO PRO 14.12.2016 MARJOLA LAPPEENRANNAN KUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 1 6 / 4 1 D I A A K E - H I T - T Ä - M I - N E N J A Y H - T E I S - T Y Ö HAASTAA AMMATTITIEDON Päivitys

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu.

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu. Artikkelimatskua Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / - vaikeus saada yhteys - huom. hoitotakuu ensiapu lääkäriin + parhaimmillaan toimiva

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso.

1. Tehtäväsarja. Väite: Työpaikan valinnan tärkein kriteeri on palkkataso. KOKEEN SUORITTAJAN KAPPALE 1. tétel 1/2. oldal 1. Tehtäväsarja Suullinen koe koostuu kolmesta arvioitavasta osasta. Tehtävissä 2 ja 3 kokeen suorittajalla on noin puoli minuuttia aikaa valmistautua tehtävään.

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus (tosi)pitkäaikaistyöttömillä

Ammatillinen kuntoutus (tosi)pitkäaikaistyöttömillä Ammatillinen kuntoutus (tosi)pitkäaikaistyöttömillä Turun partyn kokemuksia ammatillisesta kuntoutuksesta yli 1000pv työttömillä (keskiarvo n. 5 10v) Tk lääkäri, Turun Party hanke Ylilääkäri, A klinikka,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot